Βραχυχρό νιες/αναρρωτικε ς Άδειες και Απόυσι ες Συ ντόμός Οδηγό ς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βραχυχρό νιες/αναρρωτικε ς Άδειες και Απόυσι ες Συ ντόμός Οδηγό ς"

Transcript

1 Βραχυχρό νιες/αναρρωτικε ς Άδειες και Απόυσι ες Συ ντόμός Οδηγό ς Για να καλυφθεί η Νομοθετική αλλαγή της ΥΑ Φ.353.1/26/153324/Δ1/ (ΦΕΚ 2648/Β/ ) στο καθηκοντολόγιο των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων τροποποιήθηκε το περιβάλλον σύνταξης, υποβολής και έγκρισης/απόρριψης των βραχυχρόνιων (έως και 10 ημέρες) και όλων των αναρρωτικών Αδειών. Στις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν, ελήφθησαν υπόψη και οι παρατηρήσεις των Χρηστών. Δημιουργία Αιτήματος Άδειας Η δήλωση μιας Βραχυχρόνιας/Αναρρωτικής Άδειας ή (ολιγοήμερης) Απουσίας ξεκινάει από την επιλογή Βραχυχρόνιες/Αναρρωτικές Άδειες και Απουσίες της Καρτέλας ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Μόλις συνδεθείτε στη σελίδα, θα παρατηρήσετε δύο (2) πίνακες: Βραχυχρόνιες/Αναρρωτικές Άδειες και Απουσίες: στον πίνακα εμφανίζονται τα Αιτήματα Αδειών που έχουν υποβληθεί προς έγκριση και οι οριστικοποιημένες αποφάσεις αυτών. Άδειες/Απουσίες που δεν έχουν υποβληθεί: στον πίνακα εμφανίζονται τα Αιτήματα Αδειών που έχουν δεν υποβληθεί προς έγκριση. Απαραίτητη ενέργεια είναι η Υποβολή του Αιτήματος, για την ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας. 1

2 Για να συντάξετε ένα νέο Αίτημα, θα πρέπει να επιλέξετε το εικονίδιο Άδειες/Απουσίες που δεν έχουν υποβληθεί. στον πίνακα Θα μεταφερθείτε σε επόμενη σελίδα, όπου επιλέγετε κατάλληλα βάσει του Αιτήματος, και επιλέγετε Αποθήκευση. 2

3 Κατά τη σύνταξη μιας άδειας στο κάτω μέρος, στην Ενότητα «Βραχυχρόνιες και Αναρρωτικές Άδειες από 1/1/2014» εμφανίζονται οι εγκριθείσες άδειες μέσα από αυτή τη διαδικασία, ώστε να υπάρχει βοήθεια για το αν δικαιούται ή όχι τη λήψη της άδειας ο εργαζόμενος. Στην περίπτωση που δηλώνεται Απουσία (επειδή δεν έχει προσδιοριστεί το είδος της άδειας που θα ληφθεί) τα πεδία Αρ. Πρωτ. Εισερχομένων και Ημ/νία Πρωτ. Εισερχομένων είναι ανενεργά: Μετά την αποθήκευση, η άδεια που έχει συνταχθεί ευρίσκεται στο κάτω μέρος στην ενότητα Βραχυχρόνιες και Αναρρωτικές Άδειες που δεν έχουν υποβληθεί και Απουσίες. Αν πρόκειται για Απουσία δεν υπάρχει η επιλογή της υποβολής, η οποία υπάρχει σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Όλα τα Αιτήματα μπορούν να επεξεργαστούν (ή και να διαγραφούν) μέχρι την οριστική Υποβολή τους: Μετά την υποβολή, το Αίτημα Άδειας μεταβαίνει στο πάνω μέρος, στην ενότητα Βραχυχρόνιες και Αναρρωτικές Άδειες και βρίσκεται σε «Κατάσταση» Προς έγκριση. Αναλόγως του τύπου της Άδειας, η έγκριση (ή απόρριψη) πραγματοποιείται, είτε από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας (εμφάνιση εικονιδίου ενεργειών στη στήλη Έγκριση/Απόρριψη), είτε από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (δεν εμφανίζεται το εικονίδιο). Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι δεν δύναται να διαγραφεί Αίτημα Άδειας που βρίσκεται προς έγκριση, παρά μόνο Ανάκληση. Έτσι: 1. Μία Άδεια που εγκρίνεται/απορρίπτεται από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας μπορεί να ανακληθεί ΜΟΝΟ από το επίπεδο της Σχολικής Μονάδας (είτε πριν την έγκριση, είτε μετά από αυτήν). 2. Μία Άδεια που εγκρίνεται/απορρίπτεται από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης μπορεί να ανακληθεί: α. πριν την έγκριση/απόρριψη: είτε από το επίπεδο της Σχολικής Μονάδας είτε από το επίπεδο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. β. μετά την έγκριση/απόρριψη: ΜΟΝΟ από το επίπεδο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 3

4 Έγκριση/Απόρριψη Άδειας Με την αναβάθμιση της εφαρμογής έγιναν τροποποιήσεις και στη διαδικασία έγκρισης/απόρριψης ενός Αιτήματος Άδειας. Έτσι, για να εγκρίνετε/απορρίψετε ένα Αίτημα θα πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία: Εγκριθείσες Ημέρες Αρ. Πρωτ. Εξερχομένων Ημ/νία Πρωτ. Εξερχομένων Τα παραπάνω πεδία είναι προσυμπληρωμένα από τις τιμές στα αντίστοιχα πεδία: Αιτηθείσες Ημέρες Αρ. Πρωτ. Εισερχομένων Ημ/νία Πρωτ. Εισερχομένων υπάρχει όμως και η δυνατότητα να τροποποιηθούν από τον τελικό χρήστη. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση που το Αίτημα εγκρίνεται/απορρίπτεται από το Διευθυντή του Φορέα. Τέλος, oι Εγκριθείσες Ημέρες πρέπει να έχουν τιμή <= από τις Αιτηθείσες Ημέρες.. Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, για να εγκρίνετε/απορρίψετε ένα Αίτημα, θα πρέπει να επιλέξετε το εικονίδιο ώστε να μεταβείτε σε επόμενη σελίδα και να προχωρήσετε με τις παραπάνω ενέργειες. Από την πλευρά της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης υπάρχουν οι ακόλουθες φόρμες για τις άδειες τόσο των Εργαζομένων στους εποπτευόμενους Φορείς της όσο και των Εργαζομένων της ίδιας της Διεύθυνσης: α. Βραχυχρόνιες και Αναρρωτικές Άδειες που δεν έχουν υποβληθεί και Απουσίες 4

5 β. Βραχυχρόνιες και Αναρρωτικές Άδειες που έχουν υποβληθεί γ. Βραχυχρόνιες και Αναρρωτικές Άδειες που έχουν εγκριθεί/απορριφθεί μέσα από τις οποίες γίνεται η εμφάνιση και διαχείριση (έγκριση/απόρριψη) των Βραχυχρόνιων και Αναρρωτικών Αδειών των Εργαζομένων. Ανάκληση Άδειας Ανάκληση μιας άδειας μπορεί να γίνει από τη σχετική επιλογή του εικονιδίου εξ αριστερών της. Για να την ανακαλέσετε στο αναδυόμενο παράθυρο συμπληρώνετε την Αιτιολογία Ανάκλησης και μετά πατάτε ΟΚ (όχι Ακύρωση, αυτό αναφέρεται σε Cancel της ενέργειας): 5

6 Συχνές ερωτήσεις Ας δούμε μέσα από κάποια παραδείγματα και ερωταπαντήσεις τη χρήση του περιβάλλοντος: 1) Εργαζόμενος κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του και ενημερώνει τον Διευθυντή του για την αδυναμία αυτή την ίδια ημέρα. Πώς δηλώνεται αυτό στο myschool? Επειδή κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει αν η απουσία θα είναι μεμονωμένη ή θα έχει και συνέχεια, ο Διευθυντής του Φορέα δηλώνει Απουσία την συγκεκριμένη ημέρα για τον εργαζόμενο. Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει κανονικά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, τότε λογικά αποφασίζει το είδος της άδειας που θα λάβει. Οπότε μπορεί να γίνει επεξεργασία της Απουσίας που είχε δηλωθεί και να επιλεγεί ο τύπος της άδειας. Μετά ακολουθεί η υποβολή της (και η έγκρισή/απόρριψή της). Εάν, όμως, δεν προσέλθει ούτε την επόμενη εργάσιμη ημέρα, τότε πρέπει να δηλωθεί απουσία του και 2 η ημέρα. Αυτό μπορεί να γίνει με 2 τρόπους (αποδεκτοί και οι 2): α. επεξεργασία της Απουσίας της 1 ης ημέρας ώστε να αλλάξουν οι ημέρες από 1 σε 2. β. δήλωση και 2 ης (ξεχωριστής) απουσίας για την 2 η ημέρα. Όταν προσδιοριστεί το είδος της άδειας που θα αιτηθεί ο εργαζόμενος, τότε διαγράφεται η απουσία (ή οι απουσίες, αν έχουν δηλωθεί διακριτά) και συντάσσεται αίτηση με τον κατάλληλο τύπο άδειας. Μετά ακολουθεί η υποβολή της (και η έγκρισή/απόρριψή της). 2) Δηλώνονται όλες οι αναρρωτικές άδειες ή μόνο οι βραχυχρόνιες (μέχρι και 10 ημέρες); Δηλώνονται ΟΛΕΣ οι αναρρωτικές άδειες για λόγους ιστορικότητας (άρ.54, παρ.1 του ν. 3528/2007). 3) Οι μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες περνάνε αυτόματα και στις απουσίες του εργαζομένου στην τοποθέτησή του ή πρέπει να τις δηλώνουμε και εκεί; Όχι, πρέπει να τις δηλώνετε και στην Φόρμα τοποθετήσεων του εκπαιδευτικού στην ενότητα Απουσίες εργαζόμενου που σχετίζονται με αυτή την τοποθέτηση. Γενικά υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές για τις αναρρωτικές άδειες: ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ - με Ιατρική Γνωμάτευση ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ - με Υπεύθυνη Δήλωση τις οποίες δηλώνετε ΜΟΝΟ μέσα από το περιβάλλον των Βραχυχρόνιων και Αναρρωτικών Αδειών καθώς και οι: Αναρρωτική με Γνωμάτευση Νοσοκομείου Αναρρωτική με Γνωμάτευση Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής 6

7 Αναρρωτική με Γνωμάτευση Β/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αναρρωτική με Γνωμάτευση Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής τις οποίες δηλώνετε KAI μέσα από το περιβάλλον των Βραχυχρόνιων και Αναρρωτικών Αδειών (για λόγους ιστορικότητας). Εφόσον οι εν λόγω Άδειες είναι περισσότερες από δέκα (10) ημέρες θα πρέπει να τις καταχωρήστε ΚΑΙ στην φόρμα Τοποθετήσεων του Εκπαιδευτικού στην ενότητα: Απουσίες εργαζόμενου που σχετίζονται με αυτή την τοποθέτηση (ώστε να εμφαίνονται τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό). 4) Καθυστερεί η γνωμάτευση της Χ Υγειονομικής Επιτροπής, όμως ο εργαζόμενος απουσιάζει. Πώς το διαχειριζόμαστε; Πρέπει να δηλωθεί κανονικά η αίτηση για την άδεια στο περιβάλλον και παραμένει σε κατάσταση Προς έγκριση μέχρι να έρθει η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής. Παράλληλα πρέπει να δηλωθεί και η απουσία του εργαζόμενου με την κατάλληλη αιτιολογία στην φόρμα Τοποθετήσεων του εκπαιδευτικού στην ενότητα Απουσίες εργαζόμενου που σχετίζονται με αυτή την τοποθέτηση. Η αιτιολογία απουσίας δεν είναι απαραίτητα η ίδια, διότι μπορεί π.χ. στον εκπαιδευτικό αυτό να έχει γίνει ολική διάθεση σε άλλο Φορέα για διοικητικό έργο. 5) Με τις άδειες του Διευθυντή του Φορέα τι γίνεται; Η άδεια του Διευθυντή του Φορέα εγκρίνεται/απορρίπτεται από την εποπτεύουσα Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά την υποβολή της. Γι αυτό όταν συντάσσετε άδεια για τον Διευθυντή του Φορέα σας εμφανίζεται το μήνυμα «Η άδεια του Διευθυντή του Φορέα εγκρίνεται/απορρίπτεται από την εποπτεύουσα Διεύθυνση Εκπαίδευσης μετά την υποβολή της.». Η ιεραρχική αυτή έγκριση προς το παρόν σταματάει στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (μελλοντικώς οι άδειες των Διευθυντών Εκπαίδευσης θα ανεβαίνουν στο διοικητικό επίπεδο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης). Σε ένα δυναμικό σύστημα όπως είναι το εκπαιδευτικό, είναι εύλογο να υπάρχουν ή να δημιουργούνται ανάγκες, για τις οποίες ενδεχομένως δεν υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισής τους στο σύστημα myschool. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σημαντική η συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία ευρισκόμενη στην πρώτη γραμμή της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορεί με την κατάλληλη ανάδραση να συμβάλλει στην περαιτέρω εξέλιξη του συστήματος προς όφελος όλης της Εκπαίδευσης. Γι αυτό είναι κάτι παραπάνω από επιθυμητό να ενημερώνετε με όποιον πρόσφορο τρόπο (Δελτίο, Τηλεφωνική Επικοινωνία κτλ.) την Ομάδα Ανάπτυξης του συστήματος, ώστε με τις επισημάνσεις και παρατηρήσεις σας να συνδιαμορφώνεται ένα ακόμα πιο ολοκληρωμένο σύστημα. 7

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014. Ver 09042014

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014. Ver 09042014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014 Ver 09042014 Αθήνα, 2014 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 4 2 ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ 2014... 6 2.1 Ενιαία Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α : Τρόποι Αναζήτηση... 4 Με Αριθμό Μητρώου... 4 Με Όνομα Μέλους Εταιρείας... 4 Με επωνυμία... 4 Με Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ( 2007-2013) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2014 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Έκδοση 1.1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 2. ΕΙΣΟΔΟΣ... 8 2.1. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 η ΕΚΔΟΣΗ - ΑΘΗΝΑ 2014 Ι.Ε.Π. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Έκθεσης Ολοκλήρωσης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Υπηρεσίες Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Υπηρεσίες Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Υπηρεσίες Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης ΠΑΤΡΑ Ιανουάριος 2012 1 Περιεχόμενα 1. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. ΥΠ.ΕΣ. Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. v.1.3 Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Είσοδος στην εφαρμογή...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ελεγχόµενης Είσπραξης Υποχρεώσεων Εργοδοτών Τελευταία Αναθεώρηση: 21 Νοεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΣ... 5 3.1 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Θεματική Ενότητα: Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Εκπαιδευτικό Αντικείμενο: xx ΠΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08 Εισαγωγή... 01 Είσοδος στο Thesis... 02 Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03 Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04 Εκκρεμότητες... 08 Φάκελος Εγγράφων Συνεργάτη... 10 Αναζήτηση Εκκρεμοτήτων... 12 Πρότυπα Αιτήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Web 2 SMS Εφαρµογή τελικού χρήστη ( ιαδίκτυο) Οδηγός Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1. Έναρξη της εφαρµογής... 3 1.1. Πλαίσιο εισόδου / εξόδου και επιλογών... 4 1.2. Πλαίσιο εργασιών αποτελεσµάτων... 5 2.

Διαβάστε περισσότερα