ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ι. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 1.Τι είναι κανονική άδεια Η χορήγηση άδειας με αποδοχές αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά δικαιώματα του εργαζόμενου. Η άδεια με αποδοχές συνίσταται στην απομάκρυνση του μισθωτού από την εργασία για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα,κατά το οποίο λαμβάνει τις τακτικές αποδοχές του, προσαυξημένες κατά το επίδομα άδειας. Όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη δικαιούνται ετήσια άδεια με αποδοχές. Την άδεια αυτή επικράτησε να ονομάζουμε «κανονική άδεια»,διότι τη δικαιούνται ανεξαιρέτως όλοι οι μισθωτοί. 2.Η κατοχύρωση της κανονικής άδειας με κανόνες αναγκαστικού δικαίου Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τα ζητήματα σχετικά με τις άδειες υπέρ των μισθωτών είναι αναγκαστικού δικαίου,δηλαδή δεν μπορούν να παρακαμφθούν με όρους αντίθετου περιεχομένου στη σύμβαση εργασίας. Η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου που τυχόν περιορίζει το δικαίωμα του σχετικά με τη λήψη άδειας είναι άκυρη και δεν έχει καμία ισχύ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διάταξη του άρθρου 5 1 α.ν. 539/1945, που απαγορεύει κάθε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού για να εγκαταλείψει ο μισθωτός το δικαίωμα άδειάς του. 3.Προϋποθέσεις για τη χορήγηση κανονικής άδειας Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να λάβει κανονική άδεια σε κάθε ημερολογιακό έτος (άρθρο 1 ν. 3302/2004), για την απασχόλησή του σε συγκεκριμένη επιχείρηση. Εάν δεν έχει εργασθεί ολόκληρο το ημερολογιακό έτος στη συγκεκριμένη εργοδότρια επιχείρηση,θα λάβει αναλογικά κλάσμα της κανονικής άδειάς του. Για τη λήψη άδειας δεν είναι απαραίτητη αίτηση του εργαζομένου προς τον εργοδότη του. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος, κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους, να χορηγήσει σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολεί 77

2 την άδεια που δικαιούται ο καθένας τους. Το ήμισυ των χορηγούμενων ετήσιων αδειών πρέπει να χορηγείται κατά το διάστημα από 1 η Μαϊου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Η χορήγηση ομαδικών αδειών,δηλαδή ταυτόχρονα σε όλους τους εργαζόμενους με παράλληλο κλείσιμο της επιχείρησης, δεν επιτρέπεται να γίνεται μονομερώς από τον εργοδότη και σε βάρος των εύλογων συμφερόντων των μισθωτών, παρά μόνο με κοινή συμφωνία του εργοδότη με τους εργαζομένους ή με τους αντιπροσώπους τους (συμβούλια εργαζομένων, σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας). Αν κάποιος εργαζόμενος υποβάλει αίτηση για λήψη της ετήσιας άδειας που δικαιούται,αυτή πρέπει να του χορηγηθεί από τον εργοδότη μέσα στους επόμενους δυο μήνες, οπότε η σχετική αίτηση (υποβαλλόμενη με απόδειξη ή με τη μορφή εξώδικου εγγράφου επιδιδόμενου στον εργοδότη μέσω δικαστικού επιμελητή) δεσμεύει τον εργοδότη χρονικά για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας, περιορίζοντας την ευχέρειά του να τη χορηγήσει μέχρι το τέλος του έτους. Παλαιότερα ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας θεωρούταν «η ουσιώδης ανάλωση των παραγωγικών δυνάμεων του εργαζομένου»,το αν δηλαδή ο εργαζόμενος είχε καταπονηθεί από την παρεχόμενη εργασία του τόσο,ώστε να είναι αναγκαία η χορήγηση άδειας για να ξεκουρασθεί. Η αντιεργατική αυτή θεώρηση,η οποία στερούσε το δικαίωμα της ετήσιας άδειας από τους εποχιακώς απασχολούμενους και τους μερικώς απασχολούμενους, σήμερα έχει ξεπερασθεί. Για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας δεν λαμβάνεται πια υπόψη «η ουσιώδης ανάλωση των παραγωγικών δυνάμεων του εργαζομένου». 4.Υπολογισμός της διάρκειας της άδειας Η άδεια μετριέται σε εργάσιμες ημέρες και δεν συνυπολογίζονται σε αυτήν οι κατά Νόμον εξαιρετέες ημέρες και οι αργίες. Ο εργαζόμενος λαμβάνει την άδειά του σε ενιαίο συναπτό χρονικό διάστημα και όχι αποσπασματικά («αρχή του αδιαιρέτου της άδειας»). Ωστόσο, κατ εξαίρεση 1, επιτρέπεται η άδεια να κατατμηθεί (διαιρεθεί) σε δυο περιόδους (όχι σε περισσότερες), μόνο σε δυο περιπτώσεις :α)αν υπάρχει ιδιαίτερα σοβαρή ή επείγουσα 1 Βλ. την από εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία κυρώθηκε με τον αρ. 7 ν. 549/

3 ανάγκη της επιχείρησης,β)αν υποβάλει σχετική αίτηση ο εργαζόμενος, επικαλούμενος δικαιολογημένη αιτία. Για την κατάτμηση της άδειας απαιτείται έγκριση από τη δημόσια αρχή (περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας) κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων. Το πρώτο τμήμα της άδειας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έξι (6) ημέρες άδειας (αν πρόκειται για ανήλικο εργαζόμενο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα ημέρες). Αν ο εργαζόμενος αποδεδειγμένα ασθενήσει κατά τη διάρκεια της άδειάς του,δικαιούται να παρατείνει την άδειά του για τόσο χρονικό διάστημα όσο και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διάρκεσε η ασθένειά του. Στους ανήλικους εργαζόμενους η κανονική ετήσια άδεια χορηγείται κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών (7 ν. 1837/1989),ενώ σε περίπτωση (επιτρεπόμενης ) κατατμήσεως της άδειας, το δεύτερο τμήμα της μπορεί να χορηγείται και σε άλλες χρονικές περιόδους, εφόσον το ζητήσει ο ανήλικος εργαζόμενος. Οι ρυθμίσεις αυτές,αναμφίβολα, προασπίζουν τα συμφέροντα των εργαζομένων. Επίσης,προς όφελος των μισθωτών, θεωρούνται ως χρόνος (πλασματικής) απασχόλησης και όχι ως χρόνος άδειας: α)η ασθένεια «βραχείας διάρκειας» του μισθωτού,β)το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο μισθωτός υπηρέτησε ως κληρωτός στο στράτευμα,γ)το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο μισθωτός δεν προσέφερε την εργασία του λόγω ανώτερης βίας 2. Ο εργοδότης δεν μπορεί να συμψηφίσει τον χρόνο αυτό με τον χρόνο άδειας που δικαιούται ο μισθωτός. Η διάρκεια της ετήσιας άδειας που δικαιούται να λάβει ο εργαζόμενος συναρτάται με τον συνολικό χρόνο απασχολήσεώς του. Στον παρακάτω πίνακα εμφαίνεται η διάρκεια της ετήσιας άδειας των μισθωτών και οι αποδοχές που δικαιούνται κατά τη διάρκειά της: 2 Ως όρος του γενικού ενοχικού δικαίου, «ανώτερη βία» είναι το τυχαίο γεγονός που καθιστά αδύνατη την παροχή του οφειλέτη προς τον δανειστή όποια επιμέλεια και αν κατέβαλε ο οφειλέτης. Στην έννομη σχέση μεταξύ μισθωτού και εργοδότη (εξαρτημένη εργασία),ανώτερη βία είναι το τυχαίο γεγονός που καθιστά αδύνατη την παροχή εργασίας από τον μισθωτό στον εργοδότη, όποια επιμέλεια και αν κατέβαλε ο μισθωτός. Λ.χ. ανώτερη βία υφίσταται όταν καεί το εργοστάσιο από κεραυνό,όταν λόγω πολέμου επιστρατευθεί ο μισθωτός κ.α.π. 79

4 Χρόνος απασχόλησης Διάρκεια άδειας Αποδοχές άδειας Επίδομα άδειας Εβδομαδιαία απασχόληση έξι (6) εργάσιμων ημερών Εβδομαδιαία απασχόληση πέντε (5) εργάσιμων ημερών 1 έτος ημερομίσθια συμπληρωμένο ή 24/25 μισθού 2 έτη συμπληρωμένα ημερομίσθια ή ένας (1) μισθός 3 έτη συμπληρωμένα ημερομίσθια ή ένας (1) μισθός 10 έτη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη συμπληρωμένα σε διαφορετικούς εργοδότες Τόσα ημερομίσθια όσα οι ημέρες άδειας (εργάτες) ή ένας (1) μηνιαίος μισθός και επιπλέον τόσα εικοστά πέμπτα του μισθού όσες οι εργάσιμες ημέρες της άδειες πέραν του μήνα 13 ημερομίσθια ή ½ μισθός 13 ημερομίσθια ή ½ μισθός 13 ημερομίσθια ή ½ μισθός 13 ημερομίσθια ή ½ μισθός Για το πρώτο ημερολογιακό έτος απασχόλησής του και ενώ ο μισθωτός δεν έχει συμπληρώσει χρόνο απασχόλησης δώδεκα (12) μηνών, θα λάβει κανονική άδεια που αντιστοιχεί αναλογικά σε κλάσμα της κανονικής άδειας που θα λάμβανε αν είχε ένα έτος συμπληρωμένο 3. Οι ανάπηροι εργαζόμενοι δικαιούνται επαύξηση της κανονικής άδειάς τους κατά έξι (6) εργάσιμες ημέρες,σύμφωνα με το άρθρο 1 ν. 1648/1986.Η επαύξηση της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας επιβάλλεται λόγω των ειδικών αναγκών που αντιμετωπίζουν,ενόψει της συνταγματικής υποχρέωσης της Πολιτείας να προστατεύει την ανθρώπινη αξία (άρθρο 2 1Σ) και της αρχής της ισότητας (άρθρο 4Σ), η οποία νοείται ως αναλογική (όμοια ρύθμιση ομοίων περιπτώσεων, διαφορετική ρύθμιση διαφορετικών περιπτώσεων) και όχι σαν ισοπεδωτική. 5.Αποζημίωση άδειας 3 Παράδειγμα: Ο Α προσλαμβάνεται την 1/10/2005 στην επιχείρηση Ε και εργάζεται πενθήμερο. Για την απασχόλησή του κατά το ημερολογιακό έτος 2005 θα λάβει κανονική άδεια Κ.Α.=20 ημέρες Χ 3 (μήνες απασχόλησης του) /12= 5 ημέρες. 80

5 Σε περίπτωση λύσεως της εργασιακής σχέσης με οποιονδήποτε τρόπο, ο μισθωτός που δεν έλαβε ετήσια άδεια δικαιούται τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια (1 3 ν. 1346/1983). Έτσι : α)κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος (μέσα στο οποίο προσλήφθηκε), όπως και για το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει αποδοχές άδειας ίσες με δύο (2) ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησης. Επίσης,δικαιούται ως επίδομα άδειας να λάβει δύο ημερομίσθια ανά μήνα, μέχρι τη συμπλήρωση μισού μισθού (αν αμείβεται με μισθό) ή δεκατριών (13) ημερομισθίων (αν αμείβεται με ημερομίσθιο) δηλαδή εάν έχει συμπληρώσει εξήμισυ (6,5) μήνες δικαιούται ολόκληρο το επίδομα άδειας. β)κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος και για όλα τα επόμενα δικαιούται να λάβει εκείνες τις αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας που θα λάμβανε, εάν έπαιρνε την άδειά του κατά την ημερομηνία λύσης της εργασιακής του σχέσης. Οι αποδοχές άδειας που χορηγούνται στον μισθωτό υπολογίζονται με βάση τις πραγματικές («συνήθεις») αποδοχές που λαμβάνει κατά τη διάρκεια της εργασίας του (με συνυπολογισμό των επιδομάτων κλπ). Ο εργαζόμενος θα πληρωθεί κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η άδειά του με τις ίδιες αποδοχές που θα λάμβανε εάν εργαζόταν κανονικά. Για τους εργαζόμενους που απασχολούνται κατ αποκοπήν («με το κομμάτι») ή με άλλο σύστημα κυμαινόμενων αποδοχών,οι αποδοχές άδειας προσδιορίζονται με βάση τον μέσο ημερήσιο όρο αποδοχών κατά το χρονικό διάστημα που εργάσθηκε. Οι αποδοχές άδειας και το επίδομα άδειας (προ)καταβάλλονται στον εργαζόμενο την ημέρα που λαμβάνει την άδειά του. Αν ο εργαζόμενος δεν λάβει την ετήσια κανονική άδειά του εντός του έτους στο οποίο τη δικαιούται,από υπαιτιότητα του εργοδότη του, δικαιούται να λάβει αποζημίωση ίση με το διπλάσιο αποδοχών άδειας. Δικαιούται, επίσης, να λάβει και το επίδομα άδειας στο ακέραιο (όχι όμως διπλασιασμένο). 6.Απαγορεύσεις συναπτόμενες με τη χορήγηση αδειών Απαγορεύεται η απόλυση του μισθωτού κατά τη διάρκεια της άδειάς του (5 6 α.ν. 539/1945).Πρόκειται για απαγόρευση που διασφαλίζει το συμφέρον του εργαζόμενου. Αλλά και σε βάρος του εργαζόμενου έχει τεθεί από τον Νόμο η 81

6 απαγόρευση να απασχοληθεί σε κάποια άλλη εργασία κατά τη διάρκεια της άδειάς του. Σε περίπτωση που ο αδειούχος εργαζόμενος δεν συμμορφωθεί προς την προηγούμενη απαγόρευση, ο εργοδότης του δικαιούται να μην του καταβάλει τις αποδοχές άδειας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα (5 2 α.ν. 539/1945). Για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τη χορήγηση αδειών στους εργαζόμενους,ο Νόμος (4 3 α.ν. 539/1945) υποχρεώνει κάθε εργοδότη να τηρεί βιβλίο αδειών. Στο βιβλίο αυτό σημειώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τη χορήγηση αδειών στους εργαζόμενους της επιχείρησης και πρέπει να είναι πάντοτε στη διάθεση των οργάνων της Επιθεώρησης Εργασίας,των άλλων οργάνων του Υπουργείου Εργασίας και των αρμόδιων αστυνομικών οργάνων. Σε βάρος των εργοδοτών, οι οποίοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους για τη χορήγηση αδειών στους εργαζόμενους που απασχολούν, προβλέπονται βαρύτατες ποινικές κυρώσεις (13 ν. 2943/1922,5 7 α.ν. 539/1945). ΙΙ. ΑΛΛΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Πέραν της κανονικής άδειας, διατάξεις νόμου,συλλογικές συμβάσεις εργασίας,υπουργικές αποφάσεις και διαιτητικές αποφάσεις προβλέπουν τη χορήγηση και άλλων κατηγοριών αδειών προς τους εργαζόμενους. Επίσης,είναι θεμιτό να συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου η χορήγηση πρόσθετων αδειών στον εργαζόμενο. Τέτοιες άδειες είναι: Α)Η αναρρωτική άδεια χορηγείται με συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, στις περιπτώσεις που η ασθένεια του μισθωτού δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του Νόμου που τον προστατεύουν από τις ασθένειες (δηλ. όταν δεν υπάρχει έγγραφη γνωμάτευση της ιατρικής υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. ή του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού).κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας,ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλει μισθό στον εργαζόμενο και μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας (τηρώντας τις ισχύουσες προϋποθέσεις).αν ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας, που του χορηγήθηκε, απασχοληθεί σε άλλη εργασία, ο εργοδότης δικαιούται να θεωρήσει ότι η σχέση εργασίας λύθηκε με υπαιτιότητα του εργαζομένου. Ειδική αναρρωτική άδεια επί τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης, την οποία μάλιστα ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει, προβλέπεται από υπουργική απόφαση (Α3β/2799/87 Υπουργού 82

7 Υγείας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Οι δαπάνες για την τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης βαρύνουν τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό. Β)Η άδεια γάμου, η οποία χορηγείται στον εργαζόμενο για να αντιμετωπίσει τις άμεσες ανάγκες που δημιουργούνται λόγω της τελέσεως νόμιμου (θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου). Η χορήγησή της προβλέπεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Κατά κανόνα η διάρκειά της προσδιορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Γ)Η άδεια μητρότητας,διάρκειας συνολικώς δεκαεπτά εβδομάδων, χορηγείται στην εργαζόμενη κυοφορούσα και μητέρα πριν και αμέσως μετά τον τοκετό. Συναφής είναι και η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών,που χορηγείται στην εργαζόμενη μητέρα και συνίσταται στη μείωση του ημερήσιου ωραρίου της κατά μία ώρα, καθόλη τη διάρκεια των δυο ετών μετά τον τοκετό Εναλλακτικά, με συμφωνία εργοδότη-εργαζόμενης, η διάρκεια της άδειας θηλασμού και φροντίδας παιδιών μπορεί να τροποποιηθεί, έτσι ώστε να συνίσταται στη μείωση του ημερήσιου ωραρίου της εργαζόμενης μητέρας κατά δύο ώρες για χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό. Απαγορεύεται η απόλυση της εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους μετά από τον τοκετό (εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος).αντίστοιχη για τον πατέρα εργαζόμενο είναι η άδεια γεννήσεως τέκνου,διάρκειας (μόνο) μίας (1) εργάσιμης ημέρας και χορηγούμενη με αποδοχές.επίσης, και ο πατέρας μπορεί να ζητήσει την άδεια φροντίδας παιδιών,εφόσον δεν την λαμβάνει η σύζυγος μητέρα. Δ)Οι γονικές άδειες, οι οποίες μπορεί να χορηγούνται και στους δυο γονείς για την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών τους. Γονικές άδειες προβλέπονται τριών ειδών: α)γονική άδεια ανατροφής παιδιού (μικρότερου των 3 ½ ετών), διάρκειας μέχρι 3 ½ μηνών, χωρίς αποδοχές,χορηγείται σε κάθε γονέα εφόσον έχει συμπληρώσει ένα έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη και ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από το σπίτι. β)άδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτώμενων μελών της οικογένειας,διάρκειας μέχρι έξι εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, χωρίς αποδοχές,χορηγείται σε κάθε γονέα σε περίπτωση ασθένειας ανήλικων παιδιών του ή άλλων εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς του. γ)άδεια απουσίας για επίσκεψη παιδιών στο σχολείο, διάρκειας μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, χορηγείται στον έναν από τους δυο εργαζόμενους γονείς, με 83

8 αποδοχές,με σκοπό να επισκεφθούν το σχολείο του παιδιού τους και να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την επίδοσή του. Ε)Η άδεια απουσίας συνδικαλιστών, η οποία χορηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 17 ν. 1264/1982, για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι που έχουν την ιδιότητα συνδικαλιστικών στελεχών να ασκήσουν τα συνδικαλιστικά καθήκοντά τους. Η διάρκεια της άδειας αυτής προσδιορίζεται από τον Νόμο με κριτήριο τη συνδικαλιστική ιδιότητα του εργαζόμενου. Η θεσμοθέτηση της άδειας αυτής εξυπηρετεί, όχι απλώς τα ατομικά συμφέροντα των εργαζομένων που τη δικαιούνται, αλλά, συνολικώς, τα συμφέροντα του κλάδου,στον οποίο ανήκουν. Κατά τη διάρκειά της άδειας αυτής,ο εργαζόμενος συνδικαλιστής δεν λαμβάνει αποδοχές από τον εργοδότη του,αλλά ο χρόνος της άδειας αυτής θεωρείται ως χρόνος πλασματικής απασχόλησης για τη θεμελίωση όλων των άλλων εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων του μισθωτού. Εξάλλου,ο εργαζόμενος συνδικαλιστής δικαιούται να αξιώσει να λάβει από τη συνδικαλιστική οργάνωσή του τις αποδοχές που θα λάμβανε από τον εργοδότη του. Επίσης,επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από πενήντα (50) εργαζομένους,έχουν την υποχρέωση να χορηγούν πρόσθετη κανονική άδεια σε συνδικαλιστικά στελέχη (αριθμού ίσου με το 1% του απασχολούμενου προσωπικού) για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Η άδεια αυτή μπορεί να έχει διάρκεια έως δεκατέσσερις (14) ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος και ο αδειούχος εργαζόμενος λαμβάνει τις συνήθεις αποδοχές του, όσο αυτή διαρκεί. Εξάλλου, κάθε εργαζόμενος δικαιούται να λάβει άδεια με αποδοχές για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος,εφόσον είναι υποχρεωμένος να μεταβεί σε τόπο διαφορετικό από αυτόν στον οποίο εργάζεται,προκειμένου να ψηφίσει. Η άδεια αυτή προβλέπεται από υπουργική απόφαση, που εκδίδεται πριν από τις εκλογές. Στ)Η άδεια χωρίς αποδοχές («άδεια άνευ αποδοχών»), χορηγείται μόνο με συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Κατά τη διάρκειά της,η εργασιακή σχέση δεν λύεται, αλλά αναστέλλεται. Στην περίπτωση της συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου, αν χορηγηθεί άδεια χωρίς αποδοχές, ο χρόνος λήξεως της εργασιακής σχέσης μετατίθεται, κατά τόσο χρονικό διάστημα όσο διάρκεσε η άδεια 84

9 χωρίς αποδοχές. Κατά τη διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών,ο εργαζόμενος δεν δικαιούται να λάβει αμοιβή για τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας (Χριστούγεννα κλπ). Ζ)Η άδεια για εξεύρεση άλλης εργασίας, προβλέπεται από το άρθρο 677ΑΚ 4. Χορηγείται στον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της προμηνύσεως και της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας του. Η έκταση της άδειας αυτής συμφωνείται μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη και κατά τη διάρκειά της ο εργαζομένος λαμβάνει τις συνήθεις αποδοχές του. Η)Η άδεια μαθητών και φοιτητών για συμμετοχή στις εξετάσεις. Κάθε εργαζόμενος, κάτω των εικοσιοκτώ (28) ετών,που σπουδάζει σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα του δημόσιου τομέα δικαιούται, κάθε έτος, άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ημερών για τη συμμετοχή του σε εξετάσεις. Οι αποδοχές του χρόνου αυτής της άδειας δεν καταβάλλονται από τον εργοδότη,αλλά από τον Ο.Α.Ε.Δ. Ειδικά,για τους εργαζόμενους σπουδαστές Τ.Ε.Ι., προβλέπονται οι ακόλουθες πρόσθετες διευκολύνσεις, με βάση το π.δ. 483/1984: α)καθόλη τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου δικαιούνται ι)απαλλαγή από τη νυκτερινή βάρδια και ιι)αλλαγή βάρδιας εφόσον αυτή συμπίπτει με τις ώρες εξετάσεων, β)ειδική τρίωρη άδεια μέχρι δέκα (10) φορές τον χρόνο,κατά τις ημέρες των εξετάσεων ή σε κάθε άλλη περίπτωση που είναι απαραίτητη η παρουσία του σπουδαστή στη σχολή του, γ)χορήγηση της κανονικής άδειας κατά την εξεταστική περίοδο ή για την προετοιμασία και συμμετοχή του στις φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις (εφόσον το ζητήσουν), δ)υποχρεωτική τοποθέτηση στην κατάλληλη θέση της επιχείρησης,ώστε να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκησή τους στο επάγγελμα (για όσο χρόνο διαρκεί η πρακτική άσκηση). Θ)Η άδεια λουτροθεραπείας,διάρκειας μέχρι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, η οποία χορηγείται, με αποδοχές, σε ανάπηρους εργαζομένους. Ι)Η άδεια επικίνδυνης εργασίας, η οποία χορηγείται σε ορισμένους εργαζομένους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο της υγείας τους κατά την άσκηση του 85

10 επαγγέλματός τους (χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων, γιατροί πυρηνικής φυσικής). Σχετικές διατάξεις: - ΑΝ 539/1945 (όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 4504/1966,4547/1966,ν. 549/1977, ν. 1346/1983). - Β.δ. 376/ Β.δ. 153/ Ν. 133/1975 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ 1.Που βασίζεται η απαίτηση του Νομοθέτη να λαμβάνει ανεξαιρέτως κάθε μισθωτός ετήσια κανονική άδεια; 2. Επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση να χορηγείται η ετήσια κανονική άδεια «εφάπαξ»; 3.Μπορεί ο εργοδότης Α και ο μισθωτός Β να συμφωνήσουν ότι ο Β θα λαμβάνει αποδοχές υπέρτερες του βασικού μισθού,υπό τον όρο ότι δεν θα του χορηγείται κανονική άδεια; 4.Σε τι διαφοροποιείται η ειδική αναρρωτική άδεια στην περίπτωση της τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης από τη γενική αναρρωτική άδεια; 5.Ποιες γονικές άδειες χορηγούνται με αποδοχές και ποιες χωρίς αποδοχές; 6.Τι συνέπειες θα μπορούσε να είχε για τα συλλογικά συμφέροντα των εργαζομένων η κατάργηση της κατοχύρωσης της άδειας απουσίας συνδικαλιστών; 7.Ποια πρόσθετα δικαιώματα αναφορικά με τις άδειες που δικαιούνται έχουν οι ανάπηροι εργαζόμενοι; Είναι θεμιτή αυτή η διαφοροποίησή τους από τους υπόλοιπους εργαζόμενους; 8. Έχετε κατανοήσει ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων σχετικά με τη λήψη αδειών έχουν ενισχυθεί αποτελεσματικά τα τελευταία χρόνια και ότι αυτή η εξέλιξη έχει συντελέσει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του Νεοέλληνα; 4 677ΑΚ: «Όταν καταγγελθεί η σύμβαση, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει τον αναγκαίο ελεύθερο χρόνο για να βρει άλλη εργασία,εφόσον δεν του μένει διαφορετικά κατάλληλος χρόνος γι αυτό το σκοπό». 86

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας και επιδόματος αδείας. Συνέπειες μη χορήγησης κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 1.Γενικά περί αποδοχών Έχουμε ήδη αναφέρει ότι η αμοιβή που οφείλεται στον μισθωτό από τον εργοδότη διακρίνεται σε νόμιμο μισθό, συμβατικό μισθό και συνηθισμένο μισθό. Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Γυναίκες με οργανωμένο αγώνα σπάμε τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Γυναίκες με οργανωμένο αγώνα σπάμε τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας Γυναίκες με οργανωμένο αγώνα σπάμε τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του έχει σταθερά στον προσανατολισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ Πλήρης / κανονική απασχόληση υπάρχει όταν συµφωνείται παροχή εργασίας που καλύπτει το ωράριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ...χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Κεφάλαιο 1: Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...9 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Με το Νόμο 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α /11-05-2010) ο νομοθέτης εισάγει νέες σημαντικές διατάξεις αλλά και τροποποιήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΖΕΡΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Μ 6625 ΣΒΙΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Μ 5657 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γέννηση και ανάπτυξη του Εργατικού Δικαίου ήρθε ως

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων την εργασία: ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Επιβλέπων την εργασία: ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υπό των φοιτητών: ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΛΤΣΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση Σοφία Καζάκου Έλλη Βαρχαλαμά, Μαριλύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία Σπουδάστριες: Δερμεντζή Πετρούλα Κανάκη Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κλ. Κωνσταντινούδης

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µελών των πρωτοβαθµίων σωµατείων της Οµοσπονδίας Μηχανικών και Θερµαστών Ελλάδος που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ 1. Η από 3.3.1971 ΣΣΕ 2. Η 28/1974 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Ε & Γ --------- Α. Παπανδρέου 37 151 80

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ»

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α. Μ.12150 ΦΛΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. Μ. 12343 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η έννοια της εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών ή βοηθών παιδαγωγών (πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχων) στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ξενοδοχεία με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος 1 Δέσμευση ισχύος ΣΣΕ Κανόνας της αμφιμερούς δέσμευσης των μελών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα