Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital"

Transcript

1 Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΝΑ ΔΙΚΑΣΤΕΙΤΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗ Ή ΟΡΚΩΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ Ή ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ. Η παρούσα Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (η παρούσα «Άδεια») αποτελεί νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς, είτε είστε φυσικό είτε ενιαίο νομικό πρόσωπο, («εσείς») και τη Western Digital Technologies, Inc., τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (συλλήβδην «WDT»), η οποία διέπει την εκ μέρους σας χρήση του λογισμικού και της συναφούς διαδικτυακής (online) ή ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης που δημοσιεύεται, διανέμεται ή διατίθεται άλλως από την WDT (το εν λόγω λογισμικό, υλικολογισμικό και τεκμηρίωση, καθώς και τυχόν σχετικές ενημερώσεις που παρέχονται από την WDT καλούνται συλλήβδην το «Λογισμικό»), και κατά περίπτωση, την εκ μέρους σας χρήση του Λογισμικού, το οποίο έχει σχεδιαστεί για εφαρμογή με τις συσκευές υλικού και τα προϊόντα της WDT («Συσκευές της WDT»). Εάν, ωστόσο, το λογισμικό ή οι υπηρεσίες της WDT συνοδεύονται από ξεχωριστή άδεια χρήσης, οι όροι της συγκεκριμένης ξεχωριστής άδειας χρήσης θα ισχύουν για την εκ μέρους σας χρήση του λογισμικού ή των υπηρεσιών της WDT. ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ WDT ΣΕ ΕΣΑΣ, ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ WDT, ΟΠΩΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ, ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Εκτός των όσων προβλέπονται στην Ενότητα 10 της παρούσας Άδειας, η παρούσα Άδεια δύναται να τροποποιείται κατά καιρούς από την WDT, ωστόσο, οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Άδεια δε θα είναι δεσμευτικές για εσάς, εκτός και συναινείτε υπέρ των σχετικών αλλαγών. 1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Παραχωρείται σε εσάς μόνο η άδεια χρήσης του Λογισμικού και δεν πωλείται το Λογισμικό. Σύμφωνα με τους όρους αυτής της Άδειας, η WDT σας παραχωρεί δια της παρούσας μια προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη (σύμφωνα με την Ενότητα 15), μη παραχωρήσιμη σε τρίτους και ανακλητή άδεια χρήσης του Λογισμικού για τους δικούς προσωπικούς ή εσωτερικούς σκοπούς, καθώς και για να δημιουργείτε εύλογο αριθμό 1

2 αντιγράφων του Λογισμικού μόνο στο βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητα για την χρήση του Λογισμικού, όπως επιτρέπεται σύμφωνα με την παρούσα Άδεια. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες και συμφωνείτε ότι δε θα επιτρέψετε σε άλλους να προβούν σε αυτές: (α) αναπαραγωγή του Λογισμικού, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 1, (β) τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση του Λογισμικού ή δημιουργία παράγωγων έργων αυτού, (γ) προσπάθεια παράκαμψης ή απενεργοποίησης του Λογισμικού ή οποιωνδήποτε τεχνολογικών δυνατοτήτων ή μέτρων στο Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιωνδήποτε στοιχείων ελέγχου πρόσβασης ή μηχανισμών προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, με οποιοδήποτε μέσο ή κατά οποιονδήποτε τρόπο, (δ) προσπάθεια ανακατασκευής του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα (decompilation και disassembly), αποσυμπίλησης (reverse engineering) ή με άλλο τρόπο προσπάθεια πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού, (ε) διανομή, επιβάρυνση, πώληση, ενοικίαση, εκμίσθωση, παραχώρηση άδειας σε τρίτο ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση, δημοσίευση ή αποκάλυψη του Λογισμικού σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος (με εξαίρεση τα όσα επιτρέπονται σύμφωνα με την Ενότητα 15), (στ) αφαίρεση ή τροποποίηση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογοτύπου, γνωστοποιήσεων περί πνευματικών ή άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων, υπομνημάτων, συμβόλων ή ετικετών εντός ή επί του Λογισμικού ή που χρησιμοποιούνται σε σχέση με το Λογισμικό ή (ζ) χρήση του Λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο συμβάλλει στην παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ή της κείμενης νομοθεσίας των δικαιοδοσιών στις οποίες χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της δυσφήμησης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της αισχρότητας και αδικοπραξιών που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 2. ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αναγνωρίζετε ότι το Λογισμικό προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικά δικαιώματα. Η WDT και οι δικαιοπάροχοι που παραχωρούν άδειες χρήσης σε αυτή («Δικαιοπάροχοι») επιφυλάσσονται όλων των εν λόγω δικαιωμάτων αναφορικά με το Λογισμικό, εκτός από την άδεια χρήσης που σας παραχωρείται ρητά στην Ενότητα 1. Εκτός από την εν λόγω ρητή άδεια χρήσης που σας παραχωρείται στην Ενότητα 1, δεν σας παραχωρείται, εκχωρείται, ούτε μεταβιβάζεται κανένα δικαίωμα, τίτλος, μερίδιο ή άδεια χρήσης επί του Λογισμικού ή ως προς το Λογισμικό, είτε με σιωπηρό, απορρέοντα από κεκτημένο δικαίωμα («estoppel») ή άλλο τρόπο. Συμφωνείτε ότι δεν θα προβαίνετε σε καμία ενέργεια που θα παρεμποδίζει ή θα αμφισβητεί, με οποιονδήποτε τρόπο, τα δικαιώματα της WDT ή των Δικαιοπαρόχων αυτής αναφορικά με το Λογισμικό. 3. ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ WDT Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Λογισμικό μπορεί να λειτουργεί με συσκευές που δεν έχουν κατασκευαστεί από τη WDT, αλλά από άλλες εταιρείες («Μη Συσκευές της WDT»). Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η WDT δεν προβαίνει σε δηλώσεις ούτε εγγυήσεις αναφορικά με την ποιότητα ή τις δυνατότητες οποιασδήποτε από τις εν λόγω Μη Συσκευές της WDT. Αναγνωρίζετε ότι η WDT ενδεχομένως να παρέχει υποστήριξη για ορισμένες Μη Συσκευές της WDT και όχι για άλλες. Η WDT δεν εγγυάται ότι το Λογισμικό είναι, θα είναι ή ότι θα παραμείνει συμβατό με οποιαδήποτε σχετική Μη Συσκευή της WDT. 2

3 4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Αναγνωρίζετε ότι η WDT δεν έχει καμία υποχρέωση να σας παρέχει οποιεσδήποτε Ενημερώσεις (όπως ορίζονται παρακάτω) του Λογισμικού. Η WDT δύναται, ωστόσο, να εκδίδει, κατά καιρούς, ενημερωμένες εκδόσεις του Λογισμικού και το Λογισμικό δύναται να συνδέεται αυτόματα με διακομιστές της WDT ή τρίτων μερών μέσω του Internet, προκειμένου να ελέγχει εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις του Λογισμικού, όπως διορθώσεις σφαλμάτων (bug fix), ενημερωτικές εκδόσεις κώδικα (patch), αναβαθμίσεις, βελτιωμένες λειτουργίες, προσθήκες (plug-in) και νέες εκδόσεις (συλλήβδην οι «Ενημερώσεις») και δύναται είτε (α) να ενημερώνει ηλεκτρονικά και αυτόματα την έκδοση του Λογισμικού που χρησιμοποιείτε στην προσωπική συσκευή σας είτε (β) να σας παρέχει τη δυνατότητα να κατεβάσετε τις σχετικές Ενημερώσεις. Εάν εγκαταστήσετε το Λογισμικό και δεν απενεργοποιήσετε οποιουσδήποτε αυτόματους ελέγχους για Ενημερώσεις, αν υφίστανται, συμφωνείτε και συναινείτε δια της παρούσας ότι θα αιτείστε και θα λαμβάνετε αυτομάτως Ενημερώσεις από τους διακομιστές της WDT ή τρίτων και ότι οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας θα ισχύουν για όλες αυτές τις Ενημερώσεις. 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ WDT Το Λογισμικό δύναται να περιλαμβάνει δυνατότητες αυτόματης επικοινωνίας, με τις οποίες μεταδίδονται στην WDT ή σε τρίτους παρόχους ανάλυσης δεδομένων αυτής ορισμένες πληροφορίες σε σχέση με τη λειτουργία του Λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο συλλογής και χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του Λογισμικού από την WDT και των τρίτων παρόχων αναλυτικών στοιχείων, παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της WDT στη διεύθυνση η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα Άδεια δια αναφοράς. Δια της συμφωνίας σας με τους όρους της παρούσας Άδειας, συμφωνείτε με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της WDT. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό. 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Στο πλαίσιο της διαδικασίας καταχώρησης οποιουδήποτε Λογισμικού ή Συσκευής της WDT, η WDT δύναται να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τη καταχώρηση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εάν χορηγήσετε αυτές τις πληροφορίες, συναινείτε στη συλλογή και χρήση τους από την WDT για την παροχή μη προωθητικών μηνυμάτων επικοινωνίας αναφορικά με οποιαδήποτε Συσκευή της WDT, την οποία αγοράσατε με το Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων για τη διαθεσιμότητα Ενημερώσεων, ανακλήσεων προϊόντων ή ζητημάτων ασφαλείας. Επίσης, θα έχετε την ευκαιρία να επιλέξετε να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υλικό από την WDT και τους εταιρικούς συνεργάτες της. Επιλέγοντας την αποδοχή λήψης αυτών των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υλικού, συναινείτε στη λήψη του σχετικού προωθητικού υλικού από τη WDT και τους εταιρικούς συνεργάτες της μέχρι να ασκήσετε το δικαίωμά σας για κατάργηση της εγγραφής σας από τέτοιου είδους μορφές επικοινωνίας. Η χρήση από την WDT των πληροφοριών που συλλέγει από εσάς σε σχέση με τη διαδικασία εγγραφής ή τις οποίες παρέχετε, κατά τα λοιπά, στην WDT αναφορικά με τα 3

4 προϊόντα και τις υπηρεσίες της WDT, θα διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της WDT. 7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η εκ μέρους σας χρήση του Λογισμικού δύναται να σας επιτρέψει να προβείτε σε λήψη και χρήση του λογισμικού τρίτων μερών ή να συνδεθείτε με το περιεχόμενο τρίτων μερών, στο οποίο θα έχετε πρόσβαση μέσω του Λογισμικού (αυτό το λογισμικό και περιεχόμενο καλούνται συλλήβδην το «Περιεχόμενο Τρίτων»). Αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του Περιεχομένου Τρίτων αποτελεί ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων του Περιεχομένου Τρίτων και δύναται να προστατεύεται από τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτων με οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο τρόπο από τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών («Πάροχος Υπηρεσιών») ή τον κάτοχο Περιεχομένου Τρίτων. Αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να απαιτηθεί να συνάψετε ξεχωριστή σύμβαση με έναν Πάροχο Υπηρεσιών ή κάτοχο Περιεχομένου Τρίτων ή να συμμορφωθείτε με τους όρους ή τις προϋποθέσεις χρήσης ενός Παρόχου Υπηρεσιών, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση ή να έχετε το δικαίωμα απόκτησης πρόσβασης σε ορισμένο Περιεχόμενο Τρίτων και χρήσης αυτού. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η πρόσβαση, αναπαραγωγή, εμφάνιση ή με άλλον τρόπο χρήση του Περιεχομένου Τρίτων αναφορικά με την εκ μέρους σας χρήση του Λογισμικού δεν συνιστά παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. 8. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η WDT ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΕΓΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Η WDT ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η WDT ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ Ή ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΚΑΙ Η WDT ΔΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΥΤΕ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΛΗΨΗ Ή Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΛΙΚΟΥ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ή ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΔΕΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ, ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΟΥΤΕ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ WDT. 4

5 Η WDT ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΣ WDT Ή ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΚΑΤΟΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΡΙΤΩΝ. Η WDT ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΠΤΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΡΙΤΩΝ. Η WDT, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΥΤΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΟΥΤΕ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΕΤΕ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η WDT Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΑΥΤΗΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΤΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΣΤΟΧΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ WDT, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η WDT ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΠΕΙΔΗ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ WDT ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ Ή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΑ 25 ΔΟΛ. ΗΠΑ. ΟΙ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΣΤΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ. Η WDT ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΥΤΕ ΥΠΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΙΩΝ Ή ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ, ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ 5

6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ή ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΣΟΒΑΡΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 10. ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ 10.1 Διαφορές. Οι όροι αυτής της Ενότητας 10 θα ισχύουν για όλες τις Διαφορές που ανακύπτουν ανάμεσα σε εσάς και την WDT. Για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας 10 και σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που παρατίθενται στην παρούσα Ενότητα 10.1, με τον όρο «Διαφορά» θα νοείται οποιαδήποτε διαφορά, αξίωση ή αγωγή ανάμεσα σε εσάς και την WDT, οι οποίες προκύπτουν από ή σχετίζονται με το Λογισμικό, τις Συσκευές της WDT, την παρούσα Άδεια ή άλλη συναλλαγή ανάμεσα σε εσάς και την WDT, είτε μέσω σύμβασης, εγγύησης, εσφαλμένης δήλωσης, απάτης, αδικοπραξίας, εκ προθέσεως αδικοπραξίας, νομοθετήματος, κανονισμού, βουλεύματος ή οποιασδήποτε άλλης νομικής βάσης ή βάσης επί των αρχών της επιείκειας και θα ερμηνεύεται με την ευρύτερη επιτρεπτή έννοια βάσει του νόμου. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η WDT ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η «ΔΙΑΦΟΡΑ», ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΒΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΗΝ WDT ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ (A) ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ, (B) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, (Γ) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ (Δ) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΠΑΡΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 10.6, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΟΧΙ Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ, ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΕΑΝ ΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Δεσμευτική διαιτησία. Εσείς και η WDT συμφωνείτε περαιτέρω ότι: (α) όλες οι Διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Άδειας θα υπάγονται σε διαιτησία, (β) η παρούσα Άδεια δηλώνει μια συναλλαγή κατά το διαπολιτειακό εμπόριο, (γ) ο Ομοσπονδιακός Νόμος περί Διαιτησίας (9 U.S.C. 1, κ. επ.) διέπει την ερμηνεία και εφαρμογή αυτής της Ενότητας 10 και (δ) αυτή η Ενότητα 10 θα παραμείνει σε ισχύ και μετά από την καταγγελία αυτής της Άδειας. Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΝΑ ΔΙΚΑΣΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗ Ή ΕΝΟΡΚΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ. Ο διαιτητής δύναται να σας επιδικάσει την ίδια αποζημίωση όπως και ένα δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας και δύναται να εγκρίνει αναγνωριστικό αίτημα ή αίτημα για ασφαλιστικά μέτρα μόνο υπέρ του συμβαλλόμενου που τα ζητά και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητα για τη ικανοποίηση των μεμονωμένων αξιώσεων του συγκεκριμένου συμβαλλόμενου, η οποία δικαιολογείται από αυτές. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα έξοδα διαιτησίας θα μπορούσαν να υπερβούν τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας και το δικαίωμα στην προδικαστική αποκάλυψη στοιχείων της 6

7 δίκης (discovery) ενδεχομένως να είναι πιο περιορισμένο σε διαιτησία από ό,τι σε δικαστήριο. Η απόφαση του διαιτητή θα είναι οριστική και εκτελεστή από οποιοδήποτε δικαστήριο με δικαιοδοσία επί των συμβαλλομένων Ειρηνοδικείο. Παρά τα ανωτέρω, μπορείτε να ασκήσετε ατομική αγωγή στο Ειρηνοδικείο (Small Claims Court) της πολιτείας ή του δήμου σας, εάν το συγκεκριμένο δικαστήριο είναι αρμόδιο να εκδικάσει την αγωγή και η αγωγή εκκρεμεί μόνο ενώπιον του συγκεκριμένου δικαστηρίου Κοινοποίηση διαφορών. Στην περίπτωση μιας Διαφοράς, εσείς ή η WDT πρέπει πρώτα να στείλετε στον αντισυμβαλλόμενο κοινοποίηση της Διαφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει μια γραπτή δήλωση με το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του συμβαλλόμενου που τα παρέχει, τα γεγονότα από τα οποία προκύπτει η Διαφορά και τα αιτήματα αποζημίωσης ή αποκατάστασης (η «Κοινοποίηση της Διαφοράς»). Η Κοινοποίηση της Διαφοράς στη WDT πρέπει να σταλεί στη διεύθυνση: Western Digital Technologies, Inc., ATTN: Legal Department, 3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine, CA 92612, U.S.A. (η «Διεύθυνση Κοινοποίησης της WDT»). Η Κοινοποίηση της Διαφοράς θα σταλεί σε εσάς ταχυδρομικώς ως συστημένη επιστολή στην πιο πρόσφατη διεύθυνση που έχει η WDT στο αρχείο μας ή, διαφορετικά, στα στοιχεία που διατηρούμε για εσάς. Εάν η WDT και εσείς δεν καταλήξετε σε συμφωνία προς επίλυση της Διαφοράς εντός εξήντα (60) ημερών μετά από τη λήψη της Κοινοποίησης της Διαφοράς, εσείς ή η WDT δύναστε να εκκινήσετε τη διαιτητική διαδικασία σύμφωνα με την Ενότητα 10. Μετά από την υποβολή και τη λήψη της Κοινοποίησης της Διαφοράς, έκαστος εκ των συμβαλλόμενων συμφωνεί να ενεργήσει καλόπιστα προς επιδίωξη της επίλυσης της Διαφοράς πριν από την έναρξη της διαιτησίας ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η WDT ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΚΑΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΝΑΓΩΝ Ή ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ Ή ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ Ή ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Ή ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΩΝ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΔΥΑΣΕΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαδικασία της διαιτησίας. Εάν ένας συμβαλλόμενος επιλέξει την έναρξη μιας διαιτητικής διαδικασίας, η διαδικασία θα διέπεται από τους κανονισμούς της JAMS, οι οποίοι θα ισχύουν κατά το χρόνο έναρξης της διαιτησίας (οι «Κανονισμοί της JAMS») και διατίθενται στη διεύθυνση ή καλώντας το , και σύμφωνα με τους κανονισμούς που παρατίθενται σε αυτή την Άδεια. Εάν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των Κανονισμών της JAMS και των κανονισμών που παρατίθενται στην παρούσα Άδεια, θα ισχύουν οι κανόνες που παρατίθενται σε αυτή την Άδεια. Μπορείτε, κατά τη διαιτησία, να αιτηθείτε κάθε ένα από όλα τα ένδικα βοηθήματα που διατίθενται διαφορετικά σε εσάς σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς ή τοπικούς νόμους. Όλες οι Διαφορές θα επιλυθούν από έναν ουδέτερο διαιτητή και οι δύο συμβαλλόμενοι θα έχουν μια εύλογη ευκαιρία να συμμετάσχουν 7

8 στην επιλογή του διαιτητή. Ο διαιτητής δεσμεύεται από τους όρους της παρούσας Άδειας. Ο διαιτητής, και όχι οποιοδήποτε ομοσπονδιακό, πολιτειακό ή τοπικό δικαστήριο ή υπηρεσία, θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα επίλυσης όλων των διαφορών που ανακύπτουν από την ερμηνεία, εφαρμοσιμότητα, εκτελεστότητα ή κατάρτιση της παρούσας Άδειας ή σχετίζονται με αυτές, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά, οποιουδήποτε ισχυρισμού ότι το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Άδειας είναι άκυρο ή ακυρώσιμο. Παρά την ευρεία ανάθεση αρμοδιοτήτων στον διαιτητή, ένα δικαστήριο δύναται να αποφασίσει επί του περιορισμένου ζητήματος για το κατά πόσο μια αξίωση ή βάση αγωγής αφορά σε (α) υπεξαίρεση εμπορικών μυστικών, (β) παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, (γ) παραβίαση και εσφαλμένη χρήση των πνευματικών δικαιωμάτων ή (δ) παραβίαση και αποδυνάμωση του διακριτικού χαρακτήρα των εμπορικών σημάτων, τα οποία εξαιρούνται από τον ορισμό του όρου «Διαφορές» της Ενότητας Οι αρμοδιότητες του διαιτητή θα ενισχυθούν για να επιδικάζει όποια αποζημίωση ή ικανοποίηση θα ήταν διαθέσιμη σε δικαστήριο βάσει του δικαίου ή των αρχών της επιείκειας. Η απόφαση του διαιτητή θα είναι δεσμευτική για τους συμβαλλόμενους και μπορεί να καταχωριστεί ως δικαστική απόφαση σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας. Μπορείτε να επιλέξετε να συμμετάσχετε στις ακροαματικές διαδικασίες της διαιτησίας τηλεφωνικώς. Οι ακροαματικές διαδικασίες της διαιτησίας που δεν διεξάγονται τηλεφωνικώς θα λαμβάνουν χώρα σε τόπο εύλογα προσβάσιμο από την κύρια κατοικία σας ή στην Κομητεία Orange της Καλιφόρνια στις Η.Π.Α., κατ επιλογήν σας. (α) Έναρξη της διαιτητικής διαδικασίας. Εάν εσείς ή η WDT αποφασίσετε να υπάγετε μια Διαφορά σε διαιτησία, και οι δύο συμβαλλόμενοι συμφωνούν με την ακόλουθη διαδικασία: (i) Σύνταξη αίτησης υπαγωγής σε διαιτησία. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή της Διαφοράς και το ποσό της ζημίας που επιδιώκετε να ανακτήσετε. Μπορείτε να βρείτε αντίγραφο της Αίτησης Υπαγωγής σε Διαιτησία στη διεύθυνση («Αίτηση Υπαγωγής σε Διαιτησία»). (ii) Στείλτε τρία αντίγραφα της Αίτησης Υπαγωγής σε Διαιτησία, καθώς και το σχετικό τέλος κατάθεσης στη διεύθυνση: JAMS 500 North State College Blvd., Suite 600 Orange, CA 92868, U.S.A. (iii) Στείλτε ένα αντίγραφο της Αίτησης Υπαγωγής σε Διαιτησία στον αντισυμβαλλόμενο στην ίδια διεύθυνση που εστάλη η Κοινοποίηση της Διαφοράς ή όπου αλλού έχει συμφωνηθεί από τους συμβαλλομένους. (β) Μορφή διεξαγωγής της ακροαματικής διαδικασίας. Σε όλες τις μορφές διεξαγωγής της ακροαματικής διαδικασίας, ο διαιτητής θα εκδίδει έγγραφη απόφαση, η οποία θα εξηγεί τα ουσιώδη ευρήματα και τα συμπεράσματα επί των οποίων βασίζεται η επιδίκαση αποζημίωσης, εάν υπάρχει. Κατά τη διάρκεια της διαιτησίας, το ποσό οποιασδήποτε προσφοράς διακανονισμού που υποβάλλεται από τη WDT ή από εσάς δεν θα γνωστοποιηθεί στο διαιτητή, πριν καθορίσει ο διαιτητής το ποσό, εάν υπάρχει, το οποίο δικαιούστε εσείς ή η WDT. Η γνωστοποίηση ή ανταλλαγή μη απόρρητων πληροφοριών που αφορούν στη Διαφορά δύναται να επιτραπεί κατά τη διάρκεια της διαιτησίας. 8

9 (γ) Έξοδα διαιτησίας. Η WDT θα σας καταβάλει ή (κατά περίπτωση) θα σας αποζημιώσει για όλα τα έξοδα κατάθεσης της αίτησης στη JAMS, της διεξαγωγής της διαδικασίας και των αμοιβών διαιτητή για οποιαδήποτε εγειρόμενη διαιτησία (από εσάς ή τη WDT) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Άδειας. (δ) Επιδίκαση αποζημίωσης υπέρ σας. Για Διαφορές για τις οποίες εσείς ή η WDT ζητάτε αποζημίωση ύψους δολαρίων Η.Π.Α. ή λιγότερο, εξαιρουμένων των δικηγορικών αμοιβών και εξόδων, εάν η απόφαση του διαιτητή επιδικάσει αποζημίωση υπέρ σας ύψους μεγαλύτερου από την τελευταία έγγραφη προσφορά της WDT, εάν υπάρχει, για τον διακανονισμό της Διαφοράς, η WDT: (i) θα σας καταβάλει δολάρια Η.Π.Α. ή το επιδικασθέν ποσό, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο, (ii) θα σας καταβάλει δύο φορές το ποσό των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, εάν υπάρχουν, και (iii) θα σας αποζημιώσει για τυχόν έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και εξόδων πραγματογνωμόνων μαρτύρων) ευλόγως δεδουλευμένα από τον δικηγόρο σας για την έρευνα, κατάρτιση και διαδικασία υπαγωγής της Διαφοράς σε διαιτησία. Εκτός και εάν συμφωνηθεί εγγράφως από εσάς και τη WDT, ο διαιτητής θα καθορίσει το ποσό των αμοιβών, δαπανών και εξόδων που θα καταβληθούν από τη WDT σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 10.6(δ). (ε) Αμοιβές δικηγόρου. Η WDT δεν θα απαιτήσει τις αμοιβές και τα έξοδα δικηγόρου με τα οποία επιβαρύνθηκε για τυχόν εγερθείσα διαιτησία που αφορά στη Διαφορά δυνάμει αυτής της Άδειας. Το δικαίωμα αποζημίωσής σας για αμοιβές και έξοδα δικηγόρου σύμφωνα με την ανωτέρω Ενότητα 10.6(δ) δεν περιορίζει τα δικαιώματα αποζημίωσής σας για αμοιβές και έξοδα δικηγόρου σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Παρά τα ανωτέρω, ο διαιτητής δύναται να μην επιδικάσει το ποσό των αμοιβών και εξόδων δικηγόρου εις διπλούν. (στ) Δικαίωμα άρνησης. Μπορεί να επιλέξετε να (εξαιρεθείτε) αρνηθείτε την οριστική, δεσμευτική ατομική διαιτητική διαδικασία και την παραίτηση από τις συλλογικές και ομαδικές αγωγές που ορίζονται στην παρούσα Άδεια στέλνοντας έγγραφη επιστολή στη Διεύθυνση Κοινοποίησης της WDT εντός τριάντα (30) ημερών από την αποδοχή από εσάς της παρούσας Άδειας (συμπεριλαμβανομένων της αγοράς, λήψης, εγκατάστασης του Λογισμικού ή άλλης σχετικής χρήσης των Συσκευών, προϊόντων και υπηρεσιών της WDT), η οποία προσδιορίζει (i) το όνομά σας, (ii) την ταχυδρομική σας διεύθυνση και (iii) το αίτημά σας για εξαίρεση από την οριστική, δεσμευτική ατομική διαιτητική διαδικασία και την παραίτηση από τις συλλογικές και ομαδικές αγωγές που ορίζονται στην παρούσα Ενότητα 10. Εάν επιλέξετε να αρνηθείτε σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία, όλοι οι λοιποί όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για κοινοποίηση πριν από τη διαιτησία Τροποποιήσεις της Ενότητας 10. Παρά τα εξ αντιθέτου οριζόμενα σε οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Άδειας, εσείς και η WDT συμφωνείτε ότι εάν η WDT προβεί σε τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις των διατάξεων που αφορούν στη διαδικασία επίλυσης διαφορών και στην παραίτηση από συλλογικές αγωγές (εκτός από αλλαγή της διεύθυνσης της WDT) στην παρούσα Άδεια, η WDT θα λάβει τη θετική συγκατάθεσή σας για τη σχετική τροποποίηση. Εάν δεν συναινείτε υπέρ της σχετικής τροποποίησης, συμφωνείτε ότι θα υπάγετε τυχόν Διαφορά, η οποία θα ανακύψει μεταξύ των συμβαλλομένων, σε διαιτησία σύμφωνα με τη γλώσσα της παρούσας Ενότητας Μερική ακυρότητα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Ενότητας 10 διαπιστωθεί ότι δεν είναι εκτελεστή, η συγκεκριμένη διάταξη θα διαχωριστεί από τις υπόλοιπες, 9

10 ενώ οι υπόλοιποι όροι της παρούσας Άδειας θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Τα ανωτέρω δεν θα ισχύουν για την απαγόρευση κατά των συλλογικών ή ομαδικών αγωγών, όπως προβλέπεται στην Ενότητα Εάν η Ενότητα 10.5 διαπιστωθεί ότι δεν είναι εκτελεστή, το σύνολο της Ενότητας 10 (αλλά μόνο η Ενότητα 10) θα είναι άκυρο. 11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. Το Λογισμικό παρέχεται με περιορισμένα δικαιώματα. Η χρήση, αντιγραφή ή αποκάλυψη από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. υπόκεινται σε περιορισμούς, σύμφωνα με όσα παρατίθενται στην υποπαράγραφο (b)(3)(i) του όρου σχετικά με τα δικαιώματα στα τεχνικά δεδομένα και το λογισμικό υπολογιστή του DFARS ή στις υποπαραγράφους (c)(1) και (2) του τμήματος «Εμπορικό λογισμικό υπολογιστή - Περιορισμένα δικαιώματα» στο 48 CFR , κατά περίπτωση. Ο κατασκευαστής είναι η Western Digital Technologies, Inc., 3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine, CA ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ Η WDT δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με το αν το Λογισμικό ενδείκνυται για χρήση στη χώρα που θα το χρησιμοποιήσετε. Αναγνωρίζετε ότι κανένα μέρος του Λογισμικού ούτε οι υποκείμενες πληροφορίες ή τεχνολογίες δεν επιτρέπεται να ληφθούν ή να εξαχθούν με άλλον τρόπο ή να επανεξαχθούν σε οποιαδήποτε από τις χώρες (ή σε πολίτη ή κάτοικο των χωρών αυτών), στις οποίες οι Η.Π.Α. έχουν επιβάλει εμπορικό εμπάργκο (επί του παρόντος, οι χώρες είναι οι εξής: Ιράν, Κούβα, Συρία, Βόρεια Κορέα και Σουδάν) ή οποιοδήποτε άτομο που περιλαμβάνεται στις Λίστες Ενδιαφερόμενων της κυβέρνησης των Η.Π.Α., συμπεριλαμβανομένης της λίστας του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών με ειδικά επιλεγμένους πολίτες ή της λίστας φυσικών προσώπων και της λίστας νομικών προσώπων του Αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου για τα οποία έχουν εκδοθεί αποφάσεις απόρριψης. Δια της χρήσης του Λογισμικού, συμφωνείτε με τα προαναφερθέντα και δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε σε οποιαδήποτε εν λόγω χώρα ή υπό τον έλεγχο υπηκόου ή κατοίκου οποιασδήποτε εν λόγω χώρας ή σε οποιαδήποτε εν λόγω λίστα και συμφωνείτε ότι δε θα χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής, εκτός όπου αυτό εγκρίνεται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Αναγνωρίζετε και κατανοείτε περαιτέρω ότι ορισμένες λειτουργίες του Λογισμικού, όπως η κρυπτογράφηση ή ο έλεγχος ταυτότητας, ενδεχομένως να υπόκεινται σε περιορισμούς εξαγωγών και εισαγωγών και ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή σας με όλους τους σχετικούς περιορισμούς και ρυθμιστικές απαιτήσεις. 13. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Δια της παρούσας συμφωνείτε ότι θα προβείτε σε αποζημίωση, υπεράσπιση και απαλλαγή της WDT και των Δικαιοπαρόχων αυτής από και κατά κάθε ευθύνης, ζημίας, αξίωσης, προστίμου και εξόδων που απορρέουν από οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς της παρούσας Άδειας. 14. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων της WDT, η WDT θα έχει το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας Άδειας αμέσως, με ή χωρίς να σας ειδοποιήσει, εάν η WDT θεωρήσει ότι δεν συμμορφώνεστε με τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από την παρούσα Άδεια. 10

11 Αμέσως μετά από την καταγγελία, πρέπει να διακόψετε αμέσως κάθε χρήση του Λογισμικού και να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού. 15. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε με άλλον τρόπο, αυτοδικαίως ή με άλλο τρόπο, την παρούσα Άδεια ή το Λογισμικό. Παρά τα προαναφερθέντα, δύναστε να προβείτε σε οριστική μεταβίβαση άπαξ όλων των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με την παρούσα Άδεια σε αγοραστή της Συσκευής της WDT, εάν υπάρχει, με την οποία συνδέεται το Λογισμικό, υπό την προϋπόθεση ότι: (α) ο σχετικός αγοραστής συμφωνεί να αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την παρούσα Άδεια και (β) εσείς μεταβιβάζετε τη Συσκευή της WDT και όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού στον σχετικό αγοραστή και διακόπτετε κάθε χρήση του Λογισμικού. 16. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Το Λογισμικό για το οποίο παραχωρείται η παρούσα Άδεια δύναται να περιλαμβάνει λογισμικό «Ανοικτού Κώδικα» (λογισμικό υπολογιστή, το οποίο διανέμεται σύμφωνα με συμφωνία παραχώρησης άδειας, η οποία προβλέπει ότι ο κώδικας του υπολογιστή μπορεί να είναι κοινόχρηστος, προβαλλόμενος και τροποποιήσιμος από το κοινό). Οι περιορισμοί της Ενότητας 1, 2, 14 και 15 της παρούσας Άδειας ισχύουν μόνο για οποιοδήποτε σχετικό λογισμικό Ανοικτού Κώδικα όταν και στο βαθμό που δεν συγκρούονται με οποιουσδήποτε όρους της αντίστοιχης άδειας ή αδειών χρήσης του λογισμικού Ανοικτού Κώδικα. 17. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Για ερωτήσεις σχετικά με το Λογισμικό, παρακαλούμε επισκεφθείτε το φόρουμ υποστήριξης της WDT στη διεύθυνση ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στην υπηρεσία υποστήριξης πελατών της WDT χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή φόρμα που βρίσκεται στη διεύθυνση 18. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Η παρούσα Άδεια αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων αναφορικά με το αντικείμενο της παρούσας και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή ταυτόχρονα υφιστάμενες, προφορικές ή έγγραφες συμφωνίες. 19. ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Εξαιρουμένης της Ενότητας 10, η παρούσα Άδεια θα διέπεται από τη νομοθεσία της Πολιτείας της Καλιφόρνια, ανεξαρτήτως των διατάξεων άλλου δικαίου. Σε περίπτωση Διαφοράς για την οποία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της Ενότητας 10 και έχουν διαχωριστεί από το υπόλοιπο της παρούσας Άδειας από το αρμόδιο δικαστήριο, ή έχετε επιλέξει να αρνηθείτε σύμφωνα με τις διατάξεις της Ενότητας 10, εσείς και η WDT από κοινού συναινείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των πολιτειακών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων της Κομητείας Orange της Καλιφόρνια των Η.Π.Α. 11

12 20. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Η παρούσα Άδεια δεν θα διέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών. 21. ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Σύμφωνα με την Ενότητα 10.7 της παρούσας Άδειας, εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Άδειας κριθεί ανεκτέλεστη από αρμόδιο δικαστήριο, η εν λόγω διάταξη θα τροποποιηθεί στο βαθμό που χρειάζεται ώστε να καταστεί εκτελεστή χωρίς να απολέσει τον σκοπό της, ή να διαχωριστεί από την παρούσα Άδεια, εάν καμία σχετική τροποποίηση δεν είναι δυνατή, ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας Άδειας θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Καμία αποποίηση από οποιοδήποτε από τους συμβαλλομένους οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης ή οποιασδήποτε παραβίασης της παρούσας δε θα θεωρηθεί αποποίηση του σχετικού όρου ή προϋπόθεσης ή μεταγενέστερης παραβίασης της παρούσας. 22. ΚΥΡΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Οι Ενότητες 2, 8, 9, 10, 13 και 19 της παρούσας Άδειας και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις της παρούσας Άδειας που απαιτούν ή πραγματεύονται την εκτέλεση μετά από τη λύση της παρούσας Άδειας θα είναι εκτελεστές παρά τη λύση της παρούσας Άδειας. 23. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Κανένας συμβαλλόμενος δεν θα έχει αθετήσει την Άδεια ούτε θα υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση, μη εκτέλεση (εκτός από την υποχρέωση πληρωμής) ή διακοπή υπηρεσίας που είναι άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα οποιασδήποτε αιτίας, η οποία είναι πέραν του εύλογου ελέγχου του X08 Αύγουστος

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΕΝΟΤΗΤΑ 8 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Οι παρόντες όροι χρήσης ("Όροι") ισχύουν ανάμεσα σε εσάς ("Εσείς") και την Aegate Limited της Aegate Ltd, H9 The Courtyard, Melbourn Science Park, Melbourn, Herts, SG8 6HB,

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες χρήσης τελικού χρήστη

Άδειες χρήσης τελικού χρήστη Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη για το λογισμικό KODAK Adaptive Picture Exchange και KODAK Picture Kiosk EASTMAN KODAK COMPANY ("EKC") ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ -- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Το λογισμικό που είναι ενσωματωμένο στο προϊόν Garmin που έχετε στη διάθεσή σας (εφεξής το "Λογισμικό") ανήκει στην Garmin Ltd. ή στις θυγατρικές της (εφεξής "Garmin"). Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας.

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι και κανονισμοί του site Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι υπηρεσιών Προσφέρουμε σε εσάς τις υπηρεσίες μας που υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοί οι Όροι ισχύουν τόσο για τη χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας από εσάς όσο και για τη διαδικτυακή κίνηση των επισκεπτών της.

Αυτοί οι Όροι ισχύουν τόσο για τη χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας από εσάς όσο και για τη διαδικτυακή κίνηση των επισκεπτών της. Όροι χρήσης ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία παρέχεται σε εσάς από την RCI Europe («RCI», «εμείς», «εμάς» ή «μας»). Η χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Γενικά

Όροι χρήσης. 1. Γενικά Όροι χρήσης 1. Γενικά Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.metonkyriako.gr, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( ΣΥΜΒΑΣΗ ) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο programma.com.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ EASYGNOSIS.

OPOI ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ EASYGNOSIS. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Για τον σκοπό αυτό ο «Συνεργάτης- Καθηγητής» διαθέτει προσωπικό λογαριασμό ώστε να μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας. Το παρεχόμενο έργο από τον «Συνεργάτη-Καθηγητή» τελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Πρόσθετα Δικαιώματα δυνάμει των Νόμων περί Προστασίας Καταναλωτών. Εάν ΕΣΕΙΣ είστε καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE RCI Weeks - Όροι χρήσης Όροι χρήσης ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE Αυτή η τοποθεσία Web προσφέρεται από την RCI Europe («RCI», «εμείς», «εμάς» ή «μας»). Η χρήση αυτής της τοποθεσίας Web ή/και η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε, διαβάστε, προσεκτικά την ακόλουθη σύµβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως πριν χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα. Με την αποδοχή της παρούσας σύµβασης,

Διαβάστε περισσότερα

(α) να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισµικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή και

(α) να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισµικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή και Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ( Άδεια ) αποτελεί νοµικά δεσµευτική συµφωνία ανάµεσα σε εσάς (είτε είστε φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης ασύρματο internet

Όροι χρήσης ασύρματο internet Όροι χρήσης ασύρματο internet Η υπηρεσία "Wi-Fi" θα σας μέσω του Διαδικτύου που προσφέρονται από την εταιρεία Wificentraal. Με τη χρήση του Wi-Fi είναι οι ακόλουθοι όροι. Χρησιμοποιώντας ασύρματη σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ ΟΡΟΙ ΦΡΗΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Oι παρόντες Όροι Χρήσης επέχουν θέση συμφωνίας μεταξύ αφενός της ατομικής επιχείρησης του Θεοδώρου Μπένου (καλουμένης εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας Πάροχος Τπηρεσιών ), η οποία -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft

Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft 1. Αποδοχή και Εφαρμογή. Η παρούσα παραγγελία αγοράς («Παραγγελία Αγοράς») συνάπτεται ανάμεσα στη ΜΑΪΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Paixnidiaxl.gr

Όροι Χρήσης της Paixnidiaxl.gr Όροι Χρήσης της Paixnidiaxl.gr Εισαγωγή Στο δικτυακό τόπο www.paixnidiaxl.gr (από εδώ και στο εξής Ιστοσελίδα) μπορείτε να παίζετε παιχνίδια, να εγγραφείτε για το ενημερωτικό δελτίο και να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούμε, διαβάστε, προσεκτικά την ακόλουθη σύμβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα. Με την αποδοχή της παρούσας σύμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Η Research in Motion Limited (η "RIM"),η κατασκευάστρια και μέσω της θυγατρικής της εταιρίας, της Research In Motion UK Limited, με αριθμό εταιρίας 4022422, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Όροι Χρήσης της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Καλωσήλθατε στη Fon. Εισερχόμενοι στο Δίκτυο Fon συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντεςόρους χρήσης των υπηρεσιών Fon (ΟΧ) και Πολιτική Απορρήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. Τελευταία αναθεώρηση: 5 Απριλίου 2013. Αποδοχή των Όρων χρήσης

Όροι χρήσης. Τελευταία αναθεώρηση: 5 Απριλίου 2013. Αποδοχή των Όρων χρήσης Όροι χρήσης Τελευταία αναθεώρηση: 5 Απριλίου 2013 Αποδοχή των Όρων χρήσης Καλωσήλθατε στην Ιστοσελίδα της WorldVentures Marketing LLC ("Εταιρεία", "εµείς" ή "µας"). Οι ακόλουθοι όροι και συνθήκες, µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Όροι Χρήσης της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Καλωσήλθατε στη Fon. Εισερχόμενοι στο Δίκτυο Fon συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντεςόρους χρήσης των υπηρεσιών Fon (ΟΧ) και Πολιτική Απορρήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1 ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση («σύμβαση») ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ «Στ (τόπος), σήμερα, την.., ημέρα, αφενός μεν ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την επωνυμία και έδρα, νομίμως εκπροσωπούμενος σύμφωνα με,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. APPLE INC. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ OS X MAVERICKS Για χρήση σε συστήματα Apple

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. APPLE INC. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ OS X MAVERICKS Για χρήση σε συστήματα Apple ΕΛΛΗΝΙΚΑ APPLE INC. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ OS X MAVERICKS Για χρήση σε συστήματα Apple ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ («ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ») ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014. Εισαγωγή

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014. Εισαγωγή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014 Εισαγωγή Η WorldVentures Marketing LLC (η «Εταιρεία» ή «Εμείς»), σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και δεσμεύεται για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Όροι Διαγωνισμού "Παίξε στα ΓΡΑΨΑ και Κέρδισε" 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Ξένων Γλωσσών ΓΡΑΨΑ(εφεξής Διοργανωτής) διοργανώνει προωθητική ενέργεια και προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Ο δικτυακός τόπος unilife.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΛΑΪΦ ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο, Λεωφ. Αμφιθέας 70. Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης/χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. 3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση.

Γενικές Πληροφορίες. 3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός υπολογιστή Toshiba. Οι ακόλουθες συμβάσεις περιγράφουν τα δικαιώματα που έχετε για τη χρήση του προεγκατεστημένου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Αν αποδεχτείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ADACOM ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ VERISIGN

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ADACOM ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ VERISIGN ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ADACOM ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ VERISIGN ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ADACOM ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ VERISIGN ("ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ

Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ Καταθέτης Κος / Κα Διεύθυνση Τ.Κ. Τηλ. Email Γκαλερί Peter s Gallery Ιωάννη Πολέμη 31, 3085 Λεμεσός Τηλ. +357 25384804 Fax +357 25384204 info@petersgallery.com.cy Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της L OREAL HELLAS Α.Ε. που είναι αφιερωμένη στα εμπορικά σήματα L Oreal Professionnel, Kerastase, Redken, Matrix, Shu

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS IM382_Nav_E_El_00 Περιεχόμενα Άδειες χρήσης τελικού χρήστη 4 Έναρξη χρήσης 12 Χρήση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014)

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) Version 1 Approved BoD 72 nd (#14) Effective from 24.09.2014 DOCUMENT HISTORY Version Effective from Approval 1 24.09.2014 BoD 72 nd

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα