ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός Πρόσκλησης: 02 Θεματική Περιοχή: Φυσικές Επιστήμες (Θ.Π. 4) Δημοσίευση: 13/01/2014 Έναρξη Υποβολών: 13/01/2014 Λήξη Υποβολών: 11/02/2014 Αριθμός Χρηματοδοτούμενων Βιβλίων: 125 Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚ.Δι.Βι.Μ.) Κενή σελίδα 1

2 2

3 Πίνακας περιεχομένων Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής... 5 Άδεια εκμετάλλευσης

4 Συντομεύσεις Ακρωνύμια Α.Ε.Ι. Ε.Α.Η.Σ.Β. Ε.Δ.Ε.Τ. Ε.ΔΙ.Π. Ε.Ε.Π. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π. Ε.Τ.Ε.Π. ΕΚ.Δι.Βι.Μ. Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ. Σ.Ε.Α.Β. Φ.Π.Α Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 4

5 Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 1. Κάθε χρήστης του ηλεκτρονικού Μητρώου της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα», εφεξής Ε.Α.Η.Σ.Β., οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ακολουθούν, πριν από την εγγραφή του και, σε περίπτωση διαφωνίας, να απόσχει. Σε αντίθετη περίπτωση, τεκμαίρεται ότι τους/τις αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. 2. Ο/Η χρήστης που επιθυμεί να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. οφείλει: α) να διατηρεί ασφαλείς τις πληροφορίες πρόσβασής του, β) να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία σε όλα τα πεδία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά κατά την εγγραφή του στον παρόντα ιστότοπο και γ) να ενημερώνει επιμελώς και άμεσα το Μητρώο για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων. 3. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), εφεξής ο Φορέας Λειτουργίας και Πρότασης του Έργου και ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου αντίστοιχα (Φορείς του Έργου), δύνανται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιούν τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, αναρτώντας σχετική ενημέρωση στον παρόντα ιστότοπο, οι δε χρήστες οφείλουν, κάθε φορά που εισέρχονται στο ηλεκτρονικό Μητρώο της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β., να παρακολουθούν τις σχετικές ενημερώσεις και, εφόσον εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το Μητρώο, εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. 4. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους συμμετοχής κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο ως άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός, αυτός ο όρος θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί, ενώ οι υπόλοιποι όροι δε θα πάσχουν ακυρότητας συνεπεία αυτού του γεγονότος. Η ενδεχόμενη αδράνεια των Φορέων του Έργου να επιβάλουν συμμόρφωση προς τους παρόντες όρους δε θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από τους όρους αυτούς. 5. Κάθε χρήστης εγγεγραμμένος στο ηλεκτρονικό Μητρώο της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. που υποβάλλει πρόταση συγγραφής (εφεξής Συγγραφέας) ενός ακαδημαϊκού συγγράμματος ή βοηθήματος (εφεξής Έργου) δηλώνει ότι ανήκει σε μία εκ των κατηγοριών που αναφέρονται στην πρόσκληση βάσει της οποίας υπέβαλε την πρόταση. 5

6 6. Κάθε χρήστης εγγεγραμμένος στο ηλεκτρονικό Μητρώο της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. που δεν υπάγεται στην προηγούμενη παράγραφο αλλά ανήκει στην κατηγορία των επιστημόνων ή επαγγελματιών που θα συμπράξουν/συμβάλλουν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνδράμουν στην παραγωγή του Έργου (Συν-Συγγραφείς), στη γλωσσική επιμέλεια ή στην τεχνική/γραφιστική του επεξεργασία δηλώνει ότι θα εκτελέσει το έργο που θα του αναθέσει ο Συγγραφέας. 7. Κάθε χρήστης εγγεγραμμένος στο ηλεκτρονικό Μητρώο της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. που ανήκει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) Καθηγητής ή Λέκτορας σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, β) Επισκέπτης Καθηγητής, γ) Συνταξιούχος/Ομότιμος Καθηγητής, δ) Ειδικές Κατηγορίες Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού του Ιδρύματος (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) με αυτοδύναμη διδασκαλία, Διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980, Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες των Τ.Ε.Ι. και Ειδικοί Επιστήμονες - κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος - (βλ. Διδάσκων Ειδικής Κατηγορίας/Ειδικός Επιστήμονας), ε) Ερευνητής από Ερευνητικό Κέντρο Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., στ) Καθηγητής και Ερευνητής από Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό Ίδρυμα της αλλοδαπής αποδέχεται ότι με την πιστοποίησή του στο Μητρώο τίθεται στη διάθεση της εκάστοτε αρμόδιας Θεματικής Επιτροπής, η οποία δύναται να τον επιλέξει ως Αξιολογητή. 8. Κάθε χρήστης εγγεγραμμένος στο ηλεκτρονικό Μητρώο της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. που είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος αποδέχεται ότι με την πιστοποίησή του στο Μητρώο τίθεται στη διάθεση της εκάστοτε αρμόδιας Θεματικής Επιτροπής ή και του Συγγραφέα, οι οποίοι δύνανται να τον επιλέξουν ως Κριτικό Αναγνώστη. 9. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες που μετέχουν στη δημιουργία Έργων στα οποία υπάρχει πλειονότητα δημιουργών, ήτοι σε Έργα συνεργασίας, σύνθετα και συλλογικά όπως αυτά ορίζονται στο αρ. 7 του ν. 2121/1993, αποδέχονται ότι ένας εξ αυτών θα υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στη Δράση Ε.Α.Η.Σ.Β. 10. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης που θα συμπράξει, συμβάλει ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο συνδράμει στη συγγραφή ενός Έργου (Συν-Συγγραφέας) δηλώνει ότι είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. 11. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης, οιονδήποτε ρόλο αναλάβει (Συγγραφέας, Κριτικός Αναγνώστης ή Αξιολογητής) στα πλαίσια της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. και καθ όλη τη διάρκειά της, αποδέχεται ότι το ανώτατο όριο αμοιβών που δύναται να λάβει είναι είκοσι χιλιάδες ευρώ ( ). 6

7 12. Ο/Η Συγγραφέας δηλώνει ότι δε θα τροποποιήσει την πρόταση που υπέβαλε στη Δράση Ε.Α.Η.Σ.Β., ει μη μόνον εάν λάβει τη σύμφωνη προς τούτο γνώμη της Επιτροπής Διοίκησης της Δράσης. 13. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι η μέγιστη προθεσμία παράδοσης του Έργου είναι το ένα (1) έτος από την έκδοση της εγκριτικής, της πρότασης χρηματοδότησης, απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β., ενώ η ελάχιστη προθεσμία είναι οι τέσσερις (4) μήνες. Περαιτέρω, αποδέχεται ότι η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, κατόπιν αιτήματός του, με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης της Δράσης. 14. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι η μέγιστη χρηματοδότηση παραγωγής του Έργου από τη Δράση Ε.Α.Η.Σ.Β. ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ ( ), περιλαμβανομένης της αμοιβής του Κριτικού Αναγνώστη. 15. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι η μέγιστη χρηματοδότηση παραγωγής πλειόνων Έργων από τη Δράση Ε.Α.Η.Σ.Β. ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ ( ). 16. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι η Επιτροπή Διοίκησης, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας για την αξιολόγηση της πρότασης Θεματικής Επιτροπής, δύναται να απορρίψει ή να τροποποιήσει την υποβληθείσα από αυτόν πρόταση, σε ό, τι αφορά στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης του Έργου ή/και στο ύψος της χρηματοδότησης για την εκτέλεσή του. Σε περίπτωση που ο/η Συγγραφέας διαφωνεί με το περιεχόμενο της πρότασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την Επιτροπή Διοίκησης, δύναται να την αποσύρει. 17. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι η Επιτροπή Διοίκησης, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας για την αξιολόγηση της πρότασης Θεματικής Επιτροπής, δύναται να τροποποιήσει το εγκεκριμένο από αυτήν σχέδιο χρηματοδότησης, εφόσον ο/η Συγγραφέας δεν παραδώσει στη Δράση Ε.Α.Η.Σ.Β. την τελική έκδοση του Έργου του στην ορισθείσα (στην Πρόσκληση) ηλεκτρονική μορφή. 18. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι, προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόταση χρηματοδότησης για τη δημιουργία του Έργου στα πλαίσια της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β., θα πρέπει να την υποβάλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα που τηρεί η Δράση. 19. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι η αρμόδια για την αξιολόγηση της πρότασης Θεματική Επιτροπή δύναται να ορίσει άλλον από τον προτεινόμενο από αυτόν Κριτικό Αναγνώστη. Επίσης, αποδέχεται ότι, στην περίπτωση που δεν έχει ορίσει στην πρότασή του υποψήφιο 7

8 Κριτικό Αναγνώστη, θα τον ορίσει η αρμόδια για την αξιολόγηση της πρότασης Θεματική Επιτροπή. 20. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι, κατά τη συγγραφή του Έργου του, θα ακολουθήσει τις οδηγίες μορφοποίησης, δόμησης, οργάνωσης και μετατροπής του κειμένου σε αποδεκτή ηλεκτρονική μορφή, όπως αυτές περιγράφονται στον Οδηγό για Συγγραφείς της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. 21. Ο/Η χρήστης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι οι Φορείς του Έργου διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν τόσο τη χρήση του κωδικού πρόσβασης στο ηλεκτρονικό Μητρώο της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. όσο και τη διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του δικτυακού τόπου κάθε φορά που θεωρούν ότι ο χρήστης έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους. Παράλληλα, αποδέχεται ότι σε αυτή την περίπτωση οι Φορείς του Έργου δύνανται να διακόψουν κάθε είδους χρηματοδότηση. 22. Ο/Η χρήστης, με την εγγραφή του στο Μητρώο, συναινεί όπως ο Φορέας Λειτουργίας και Πρότασης του Έργου (υπό τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, καθώς επίσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει), συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και εν γένει επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, με σκοπό: α) να ταυτοποιoύνται οι Συγγραφείς και οι επιστήμονες ή επαγγελματίες που θα συμπράξουν/συμβάλουν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνδράμουν στη δημιουργία του Έργου, στη γλωσσική επιμέλεια ή στην τεχνική/γραφιστική του επεξεργασία, β) να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της πρότασης χρηματοδότησης δημιουργίας του Έργου των Συγγραφέων από τους ορισθέντες προς τούτο Αξιολογητές και την αρμόδια Θεματική Επιτροπή, γ) να γνωστοποιούνται στο/στη Συγγραφέα τα προσόντα των υποψήφιων επιστημόνων ή επαγγελματιών που θα συμπράξουν/συμβάλουν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνδράμουν στη δημιουργία του Έργου του, στη γλωσσική επιμέλεια ή στην τεχνική/γραφιστική του επεξεργασία, ώστε να επιλέξει τον καταλληλότερο και δ) να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό από τη Δράση Ε.Α.Η.Σ.Β. 23. Ο Φορέας Λειτουργίας και Πρότασης του Έργου λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. 8

9 24. Ο Φορέας Λειτουργίας και Πρότασης του Έργου δε θα ανακοινώνει/διαβιβάζει τα προσωπικά στοιχεία των εγγεγραμμένων χρηστών του ηλεκτρονικού Μητρώου της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. σε τρίτο/ους, άνευ συγκαταθέσεώς του(ς), εκτός εάν τούτο υπαγορεύεται από το Νόμο ή/και τις Αρμόδιες Αρχές. Στην περίπτωση αυτή ο εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3, πριν από την ανακοίνωση/διαβίβαση σε τρίτο/ους. 25. Ο Φορέας Λειτουργίας και Πρότασης του Έργου είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι εγγεγραμμένοι χρήστες για λόγους στατιστικούς και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. 26. Ο εγγεγραμμένος χρήστης αποδέχεται ότι ο Φορέας Λειτουργίας και Πρότασης του Έργου δε φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται στα αρχεία του αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης επεξεργασίας επιφέρουσας περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη στα υποκείμενά τους, ή λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο του Φορέα Λειτουργίας και Πρότασης του Έργου και των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί (από αυτόν) για την επεξεργασία των δεδομένων. 27. Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν τα προσωπικά του δεδομένα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν. 28. Ο εγγεγραμμένος χρήστης, προκειμένου να ασκήσει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 12 και 13 του ν. 2472/1997 δικαιώματα, μπορεί να απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στο τηλέφωνο του Γραφείου Αρωγής της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. 29. Ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου δε συνάπτει σύμβαση με τους συντελεστές του Έργου που συνέπραξαν/συνέβαλαν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνέδραμαν στη δημιουργία, στη γλωσσική επιμέλεια ή στην τεχνική/γραφιστική του επεξεργασία και, κατά συνέπεια, δεν ενέχεται έναντί τους σε καταβολή αμοιβής, εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό Μητρώο της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. και δεν περιελήφθησαν στην πρόταση του Συγγραφέα. 9

10 30. Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου παρέχεται στη βάση του «ως έχει» ("as is") και «ως διατίθεται» ("as available") και χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου αυτού. Οι Φορείς του Έργου δε φέρουν ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του χρήστη από τη χρήση των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, οι Φορείς του Έργου δεν εγγυώνται ότι ανά πάσα στιγμή οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα. 31. Οι Φορείς του Έργου δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links) ο παρών δικτυακός τόπος, ούτε εγγυώνται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά τη χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δε δημιουργεί οιασδήποτε μορφής δέσμευση για τους Φορείς του Έργου. 32. Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του ευρωπαϊκού δικαίου και τις σχετικές διατάξεις του διεθνούς δικαίου, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης υπάγονται στην αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών. 10

11 Άδεια εκμετάλλευσης Άδεια Εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της Δράσης Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα (Ε.Α.Η.Σ.Β.) Προοίμιο: Ο κύριος/h κυρία... (εφεξής ο/η Συγγραφέας) θα συντάξει ένα έργο με τίτλο ".." (εφεξής το Έργο), για το οποίο θέλει να παραχωρήσει/παραχωρεί στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (εφεξής Σ.Ε.Α.Β.) ορισμένες από τις εξουσίες του περιουσιακού δικαιώματος, όπως αυτές αποτυπώνονται στο άρθρο 3 του ν. 2121/1993 και εξειδικεύονται κατωτέρω. Ο/Η Συγγραφέας διατηρεί το ηθικό δικαίωμα και τις λοιπές εξουσίες του περιουσιακού δικαιώματος επί του Έργου. Εάν το Έργο είναι σύνθετο, συλλογικό ή έργο συνεργασίας, με τον όρο Συγγραφέας νοείται το σύνολο των προσώπων που συνέπραξαν/συνέβαλαν για τη συγγραφή του Έργου. Περιουσιακό Δικαίωμα: Ο/Η Συγγραφέας παραχωρεί στο Σ.Ε.Α.Β. την αποκλειστική άδεια έντυπης και ηλεκτρονικής έκδοσης του Έργου. Συγκεκριμένα, παραχωρεί στο Σ.Ε.Α.Β. την άδεια: α) εγγραφής και άμεσης ή έμμεσης αναπαραγωγής του Έργου, προσωρινής ή μόνιμης με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, β) παρουσίασης του Έργου στο κοινό, μέσω ενσύρματου ή ασύρματου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, περιλαμβανομένης και της διάθεσης στο κοινό κατά τρόπο, ώστε να έχει πρόσβαση στο Έργο, όπου και όταν επιλέγει, γ) μετάδοσης του Έργου στο κοινό επιγραμμικά (online), δ) διανομής των ψηφιακών αντιγράφων του Έργου μέσω του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Συσσωρευτή με Ανοικτή Πρόσβαση, ε) διανομής των αντιτύπων του Έργου στο κοινό, στ) προσθήκης μεταδεδομένων (meta-data) σε ψηφιακό αντίγραφο του Έργου και καταχώρισής τους σε καταλόγους για την αναζήτηση του Έργου, ζ) μετατροπής και προσαρμογής του Έργου σε αποδεκτή ηλεκτρονική μορφή που ορίζει ο Σ.Ε.Α.Β., η) μετατροπής και προσαρμογής του Έργου σε μορφή που να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο της Δράσης AMELib και αναπαραγωγής/διάθεσης των παράγωγων αυτών Έργων και θ) δημόσιας εκτέλεσης. 11

12 Ηθικό Δικαίωμα: Ο/Η Συγγραφέας συναινεί να ασκεί ο Σ.Ε.Α.Β. τις εξουσίες που απορρέουν από το ηθικό δικαίωμα επί του Έργου, ιδίως: 1) την απόφαση για το χρόνο, τον τόπο, τον τρόπο κατά τους οποίους θα γίνει το Έργο προσιτό στο κοινό είτε εντύπως είτε μέσω διαδικτύου, 2) την απαγόρευση κάθε παραμόρφωσης, αλλοίωσης, προσβολής ή άλλης επέμβασης στο Έργο από τρίτους. Επιπλέον, ο/η Συγγραφέας συναινεί πως ο Σ.Ε.Α.Β. δύναται να προβαίνει σε ορισμένες ενέργειες, χωρίς να προσβάλει το δικαίωμα διατήρησης της ακεραιότητας του Έργου του, ιδίως: α) να προσθέτει τα λογότυπα της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. επί του Έργου του/της, β) να προσθέτει στο Έργο του/της μεταδεδομένα (meta-data) με αναφορά του ονόματός του/της και γ) να κατατάσσει το Έργο σε μία ή περισσότερες θεματικές κατηγορίες, εφόσον κρίνεται ακατάλληλη η προτεινόμενη από το/τη Συγγραφέα θεματική κατηγορία. Τέλος, ο/η Συγγραφέας συναινεί σε κάθε πιθανή τροποποίηση, μετατροπή, προσαρμογή ή άλλη επέμβαση (editing) επί του Έργου, εφόσον αυτή γίνεται στο πλαίσιο των σκοπών της Δράσης αναφορικά με την ηλεκτρονική έκδοση και διάθεση του Έργου μέσω του Ακαδημαϊκού Συσσωρευτή, υπό τον όρο μη αλλοίωσης του περιεχομένου του. Μεταδεδομένα (meta-data): Ο/Η Συγγραφέας επιτρέπει στο Σ.Ε.Α.Β. να ασκεί τις εξουσίες που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα επί των μεταδεδομένων του, όπως αυτές έχουν περιγραφεί ανωτέρω (βλ. Περιουσιακό Δικαίωμα). Τοπική και Χρονική Ισχύς: 1) Η ως άνω παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης του Έργου σε ηλεκτρονική μορφή διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα προστατεύεται το Έργο από την πνευματική ιδιοκτησία και για όσο χρόνο υφίσταται ο Ελληνικός Ακαδημαϊκός Συσσωρευτής και ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο. 2) Η ως άνω παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης του Έργου σε έντυπη μορφή διαρκεί για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών και ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο. Εγγυήσεις: Ο/Η Συγγραφέας εγγυάται πως είναι ο δημιουργός ή ο δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων επί του Έργου. Στην περίπτωση που τρίτος συμμετείχε στην παραγωγή του Έργου, με συνέπεια να έχει πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα επ αυτού, ο Συγγραφέας εγγυάται ότι έχει εξοφλήσει ή θα εξοφλήσει κάθε ποσό οφειλόμενο σε αυτόν και ότι έχει λάβει σχετική έγγραφη άδεια για την παρούσα παραχώρηση ή ότι έχει υπογράψει σχετική σύμβαση, την οποία 12

13 οφείλει να προσκομίσει αμελλητί στο Σ.Ε.Α.Β. Περαιτέρω, ο/η Συγγραφέας εγγυάται ότι το Έργο του/της είναι πρωτότυπο, ότι δεν αντιτίθεται στην ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ότι δεν προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτων και ότι δεν έχει δυσφημιστικό ή αντίθετο προς τα χρηστά ήθη περιεχόμενο. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Συγγραφέας αναπαράγει ή καθ οιονδήποτε τρόπο εκμεταλλεύεται το Έργο τρίτων, θα πρέπει να έχει λάβει άδεια ολικής ή μερικής εκμετάλλευσης του Έργου ή να έχει υπογράψει σχετική σύμβαση με το δημιουργό ή δικαιούχο των πνευματικών δικαιωμάτων του Έργου, δηλώνοντας τούτο στο Σ.Ε.Α.Β. και προσκομίζοντας αμελλητί τις σχετικές συμβάσεις/άδειες χρήσεως. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις ως άνω ρήτρες, ο/η Συγγραφέας αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει σε ενδεχόμενη σχετική δικαστική διαδικασία υπέρ του Σ.Ε.Α.Β. και αφετέρου να καταβάλει στο Σ.Ε.Α.Β. οποιαδήποτε αποζημίωση, χρηματική ικανοποίηση ή όποιο άλλο ποσό υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτο, του οποίου προσεβλήθη η πνευματική ιδιοκτησία ή η προσωπικότητα με το Έργο του, νομιμοτόκως από την ημερομηνία καταβολής αυτής/ού στο δικαιούχο έως την εξόφληση. Σε κάθε περίπτωση ο/η Συγγραφέας εγγυάται ότι θα συμπράξει με το Σ.Ε.Α.Β., προκειμένου να αποτραπεί οποιοδήποτε εμπόδιο ανακύψει κατά την εκμετάλλευση και χρήση του Έργου. Υποχρεώσεις Συγγραφέα: Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης για τη συγγραφή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων, όπως επικαιροποιείται και ισχύει στον Ελληνικό Ακαδημαϊκό Συσσωρευτή. Επιπλέον, αποδέχεται ότι ο Σ.Ε.Α.Β. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση του Έργου, χωρίς ωστόσο να φέρει καμία ευθύνη για φθορές ή για την ολική καταστροφή της ψηφιακής μορφής του Έργου. Σε κάθε περίπτωση επανέκδοσης του Έργου, ο/η Συγγραφέας οφείλει να αναφέρει ρητά, επί του επανεκδιδόμενου Έργου του/της, ότι η πρώτη έκδοση αυτού έγινε στον Ελληνικό Ακαδημαϊκό Συσσωρευτή και το έτος που αυτή πραγματοποιήθηκε. Τέλος, ο/η Συγγραφέας βεβαιώνει ότι θα απέχει από κάθε άλλο τρόπο αναπαραγωγής και εκμετάλλευσης του Έργου που θα παρεμπόδιζε τη συμφωνηθείσα με το Σ.Ε.Α.Β. εκμετάλλευση. Δικαιώματα Συγγραφέα: Ο/Η Συγγραφέας δικαιούται: α) να δημοσιεύσει τμήμα ή σύνολο του Έργου με αναφορά της αυθεντικής πηγής δημοσίευσης Ελληνικός Ακαδημαϊκός Συσσωρευτής και του link αυτής ebooks.kallipos.gr και β) να υπαναχωρήσει εγγράφως από την παρούσα άδεια 13

14 εκμετάλλευσης, στην περίπτωση που δεν τηρήσει οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσης, τάσσοντας παράλληλα 30ήμερη προθεσμία άρσης της παράβασης. Μεταβίβαση εξουσιών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.): Ο Σ.Ε.Α.Β. δύναται να μεταβιβάσει τα δικαιώματα έντυπης έκδοσης που δύναται να ασκήσει σύμφωνα με την παρούσα άδεια στα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ο Συγγραφέας συναινεί σε αυτή τη μεταβίβαση (αρ. 13 παρ. 6 ν. 2121/1993). Χρονοδιάγραμμα παράδοσης του Έργου: Ο/Η Συγγραφέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει το σύνολο του Έργου του/της εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί στην εγκεκριμένη πρότασή του/της από την Επιτροπή Διοίκησης της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. Επιπλέον, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τμήμα του Έργου του/της σε ποσοστό 40% στο μέσον της ανωτέρω προθεσμίας. Προϋπολογισμός: Το Έργο έχει υποβληθεί σε προϋπολογισμό (εφεξής Προϋπολογισμός) όπως περιγράφεται στην επισυναπτόμενη εγκεκριμένη πρόταση χρηματοδότησης του/της Συγγραφέα/ως. Ο Προϋπολογισμός μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β., ύστερα από πρόταση του/της Συγγραφέα/ως, στην περίπτωση που το περιεχόμενο ή/και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Έργου, όπως περιγράφηκαν στην αρχική πρότασή του, διαφοροποιηθούν ή αυξηθούν οι δαπάνες εκτέλεσης του Έργου. Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (εφεξής Ε.Λ.Κ.Ε.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (εφεξής Ε.Μ.Π.) θα αποδεσμεύει το ποσό της ως άνω χρηματοδότησης σε τρία (3) στάδια. Το πρώτο ποσό αποδεσμεύεται σε ποσοστό 30% με την έκδοση της εγκριτικής, της πρότασης χρηματοδότησης, απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης της Δράσης Ε.Α.Η.Σ.Β. Το δεύτερο ποσό αποδεσμεύεται σε ποσοστό 30%, όταν ο Συγγραφέας παραδώσει τμήμα του Έργου που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40%, ενώ το υπόλοιπο ποσό αποδεσμεύεται με την παράδοση του Έργου στο σύνολο. Τα ως άνω ποσά θα καταβάλλονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Μ.Π. σύμφωνα και κατ' αναλογία με τα παραδιδόμενα παραδοτέα. Επιπρόσθετα, αποδέχεται ότι ο Προϋπολογισμός συνιστά δίκαιο και εύλογο τίμημα για τη δημιουργία, παραγωγή, εκτέλεση και παράδοση του Έργου, καθώς και για κάθε είδους εκμετάλλευση ή χρήση αυτού του Έργου από το Σ.Ε.Α.Β. ή τρίτους που τυχόν θα υποδείξει ο 14

15 Σ.Ε.Α.Β. Στην παραπάνω αμοιβή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και θα αφαιρείται οποιοδήποτε ποσό, φόρος, τέλος, ασφαλιστική εισφορά κ.λπ. Ο/Η Συγγραφέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράφει ή εκδίδει τα κατά νόμο απαραίτητα παραστατικά στοιχεία για την είσπραξη της αμοιβής του/της από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Μ.Π. Ποσοστιαία αμοιβή: Ο Σ.Ε.Α.Β. αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ποσοστιαία αμοιβή ύψους 10% επί της λιανικής τιμής πώλησης όλων των πωλούμενων αντιτύπων, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στην έντυπη μορφή, και 9% επί των ακαθάριστων εσόδων που προέρχονται από την εκμετάλλευση του Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στην ηλεκτρονική μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι απεκόμισε έσοδα από την εκμετάλλευση του Έργου. Δικαιώματα Σ.Ε.Α.Β.: Εφόσον ο/η Συγγραφέας δεν παραδώσει εγκαίρως και προσηκόντως το Έργο, ο Σ.Ε.Α.Β. διατηρεί το δικαίωμα να τάξει προθεσμία συμμόρφωσης τριάντα (30) ημερών. Αν στο διάστημα αυτό ο/η Συγγραφέας δε συμμορφωθεί σε αυτή την υποχρέωση, τότε ο Σ.Ε.Α.Β. δύναται να υπαναχωρήσει από την παρούσα. Επιπλέον, ο Σ.Ε.Α.Β. έχει το δικαίωμα να μη δημοσιεύσει το Έργο του/της Συγγραφέα/ως, ο οποίος δεν τηρεί τις ανωτέρω περιγραφείσες εγγυήσεις, ή, εφόσον το έχει ήδη δημοσιεύσει, να άρει τη σχετική δημοσίευση στο σύνολο ή στο μέρος που προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα ή την προσωπικότητα τρίτων ή αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία. Επιπλέον, ο Σ.Ε.Α.Β. έχει το δικαίωμα να αποσύρει το Έργο από τον Ελληνικό Ακαδημαϊκό Συσσωρευτή για άλλους νομικούς ή διαχειριστικούς λόγους. Άδειες εκμετάλλευσης Ανοικτής Πρόσβασης: Ο/Η Συγγραφέας αποδέχεται ότι ο Σ.Ε.Α.Β., ως αποκλειστικός δικαιούχος του Έργου και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτό, μπορεί να διανέμει και να διαθέτει το Έργο στο κοινό με χρήση μίας εκ των αδειών εκμετάλλευσης έργων πνευματικής ιδιοκτησίας Ανοικτής Πρόσβασης (π.χ. άδειες CREATIVE COMMONS, στην ελληνική τους έκδοση). Ο Συγγραφέας διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει μία εκ των αδειών εκμετάλλευσης έργων πνευματικής ιδιοκτησίας Ανοικτής Πρόσβασης, που θα του υποδείξει ο Σ.Ε.Α.Β., για τη διάθεση του Έργου στο κοινό. 15

16 Διέπουσα νομοθεσία/δικαιοδοσία: Η παρούσα άδεια διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτήν. Τα Δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει λόγω παράβασης των όρων της παρούσης, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε δίκης στα πλαίσια της αναγκαστικής εκτέλεσης ή της λήψης ασφαλιστικού μέτρου. 16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Α ΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Α ΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Α ΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου:1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ.) Κενή σελίδα 2 Συντοµεύσεις Ακρωνύµια Α.Ε.Ι. Ε.Α.Η.Σ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός Πρόσκλησης: 02 Θεματική Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθ.Αποφ 41/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΘΕΜΑ: Έγκριση σύμβασης χορηγίας μεταξύ Cyta

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Μαρούσι, 24-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Υλοποίησης του έργου «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

«Iστοσελίδα» :www.giveandfund.com/ G&F/ Πλατφόρμα/giveandfund«Διαχειριστής» : M.F.C. company με έδρα την Αθήνα στην Ελλάδα

«Iστοσελίδα» :www.giveandfund.com/ G&F/ Πλατφόρμα/giveandfund«Διαχειριστής» : M.F.C. company με έδρα την Αθήνα στην Ελλάδα ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ www.givefund.com Γενικά: Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των όρων χρήσης ( όροι χρήσης ) της ιστοσελίδας (η ιστοσελίδα ) www.giveandfund.com (εν συντομία G&F ). Διαχειριστής της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.9 «ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» της Πράξης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.9 «ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» της Πράξης Αθήνα, 8-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 531/8-12-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.9 «ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» της Πράξης «Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης υπηρεσιών

Όροι χρήσης υπηρεσιών Όροι χρήσης υπηρεσιών Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Η πρόσβαση, η χρήση των υπηρεσιών της MyIP net-works,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Αριθμ. Πρωτ.: 816/ 29/03/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE Οι παρόντες Γενικοί Όροι, σε συνδυασμό με την Αίτηση του υπογράφοντα (στο εξής Συνδρομητής ), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα