ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Εργασίας: Προϋπολογισμός και έλεγχος των δημοσίων δαπανών Σπουδάστρια: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Επιβλέπων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ Σεμινάριο: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Συντονιστής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2001

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει το υφιστάμενο πλαίσιο σύνταξης, εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού και του ελέγχου δημοσίων δαπανών. Το ζήτημα της ύπαρξης, της έκτασης αλλά και της ενδεχόμενης βελτίωσης των υφιστάμενων δομών και μηχανισμών δημοσιονομικού ελέγχου εμφανίζεται σήμερα ιδιαίτερα επίκαιρο και επιτακτικό κυρίως λόγω της εξέλιξης των κρατικών αναγκών, των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και το πάγιο αίτημα για αποτελεσματικό έλεγχο και διαφάνεια στην δημόσια οικονομική ζωή. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, θα περιγράψουμε τις δομές του κρατικού προϋπολογισμού και τη διαδικασία δημοσιονομικού ελέγχου, δίνοντας έμφαση στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο διενέργειας δαπανών και στον τρόπο λειτουργίας των ελεγκτικών μηχανισμών, ανάλογα με το είδος της δαπάνης που ελέγχεται. Η προσέγγιση του θέματος θα γίνει κυρίως με βάση τον Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (νόμος 2362/1995), τα πραγματικά στοιχεία και την πρακτική των αρμοδίων φορέων καθώς και τη Νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα συμπεράσματά μας εστιάζονται σε κυρίως δύο κυρίως σημεία: αφενός, έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τη δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την συνολική παρακολούθηση της δημόσιας διαχείρισης. Αφετέρου, το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υποστεί βελτιώσεις, ώστε να εναρμονισθεί με τις σύγχρονες απαιτήσεις σε θέματα ελέγχου των δαπανών. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ Έλεγχος δημοσίων δαπανών Δημοσιονομικός έλεγχος Θεσμικό πλαίσιο διενέργειας και ελέγχου δημοσίων δαπανών Τακτικός Προϋπολογισμός (ΤΠ) Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Έλεγχος Κοινοτικών Προγραμμάτων 2

3 ABSTRACT This dissertation aims at describing the existing framework for the drawing-up and the execution of the governmental budget as well as that for the audit of national expenditures. The issue of the existing structure and mechanisms of financial audit, the areas where they apply and the potential improvement of said structure and mechanisms appears to be particularly timely and imperative. This is mainly due to the development of the governmental requirements, ever-present request for efficiently carried-out audit and transparent public life. In this dissertation we will describe the structure of the governmental budget and the procedure of the financial audit, emphasizing on the existing institutional framework for the expenditures and the way audit mechanisms operate, depending on the expenditure under audit. This issue will be approached mainly by virtue of the Public Accounting Code (2362/1995 Law), the actual evidence and the relevant policy of the competent parties as well as the Court of Auditors jurisprudence. Two major conclusions are drawn from this project: first one is that important steps have been taken with a view to creating the proper institutional framework in order to monitor public finance. And the second one is that said institutional framework is subject to improvement so as to be in conformity with the requirements of our times, regarding expenditure audit issues. KEY WORDS Audit of national expenditures Financial audit Institutional framework for expenditures and expenditures audit Standard Budget (SB) National Investment Budget (NIB) Community Programs Control 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Ι. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6 Κεφάλαιο Πρώτο: Δημόσιες Δαπάνες 6 1. Έννοια και διάκριση δημοσίων δαπανών Οικονομική ταξινόμηση Λειτουργική ταξινόμηση Διοικητική ταξινόμηση Άλλες διακρίσεις δημοσίων δαπανών 10 Κεφάλαιο Δεύτερο :Προϋπολογισμός και διενέργεια δημοσίων δαπανών Έννοια και λειτουργίες του προϋπολογισμού Θεσμικό πλαίσιο διενέργειας δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα 13 3.Φάσεις διαδικασίας του προϋπολογισμού Κατάρτιση Έγκριση Εκτέλεση Αρχές του προϋπολογισμού 19 ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 22 Κεφάλαιο Πρώτο: Έλεγχος δημοσίων δαπανών Έννοια και διακρίσεις του ελέγχου Δημοσιονομικός έλεγχος Δημοσιονομικό δίκαιο Σύντομη επισκόπηση δημοσιονομικού ελέγχου στην Ελλάδα 28 4

5 Κεφάλαιο Δεύτερο: Εμπλεκόμενοι φορείς στον έλεγχο των δαπανών Υπηρεσίες Δημοσιονομικού ελέγχου (ΥΔΕ) Ειδικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου (ΕΣΟΕ) Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) Οικονομική Επιθεώρηση Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ) Νομική φύση του Ε.Σ Αρμοδιότητες του Ε.Σ Προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος από το Ε.Σ 42 ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 46 Κεφάλαιο Πρώτο: Τακτικός Προϋπολογισμός (ΤΠ) Εκτέλεση του ΤΠ Πραγματοποίηση δαπανών Έλεγχος δαπανών ΤΠ Προϋπολογισμός Περιφέρειας και Περιφερειακών Υπηρεσιών των Υπουργείων Περιφέρεια Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων 53 Κεφάλαιο Δεύτερο: Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Γενικά περί δημοσίων επενδύσεων Φορείς πραγματοποίησης δημοσίων επενδύσεων Κατάρτιση ΠΔΕ Διάκριση δαπανών ΠΔΕ Εκτέλεση ΠΔΕ Χρηματοδότηση Πραγματοποίηση δαπανών ΠΔΕ Έλεγχος, εκκαθάριση, ενταλματοποίηση δαπανών 59 Κεφάλαιο Τρίτο:Προϋπολογισμοί ΟΤΑ ΟΤΑ α βαθμού ΟΤΑ β Βαθμού (ΝΑ) 62 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 66 ΠΗΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: Πίνακες: Σελίδα (στο Παράρτημα) 1. Πίνακας Α: Συνταγματικές διατάξεις δημοσιολογιστικού περιεχομένου 1 2. Πίνακας Α-Ι, Α-ΙΙ: Άρθρο 98 Συντάγματος Πίνακας Β: Διατάξεις δημοσιολογιστικού περιεχομένου και άλλες διατάξεις Πίνακας Γ: Άρθρο 280 Συνθήκης του Άμστερνταμ 9 5. Πίνακας Δ: ΝΠΔΔ & ΟΤΑ όπου λειτουργούν ΥΔΕ Πίνακας Ε: Ποσά απορρίψεων ΥΔΕ (1997,1998,1999) Πίνακας ΣΤ: Έλεγχοι ΕΣΟΕ έτους Πίνακας Ζ: Αποτελέσματα ελέγχων ΕΣΟΕ Διαγράμματα: 1. Διάγραμμα 1: Οργανόγραμμα Υπουργείου Οικονομικών Διάγραμμα 2: Εκτέλεση Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων Διάγραμμα 3: Καθορισμός ύψους & ορίων ΠΔΕ ανά ΣΑ Διάγραμμα 4: Διαδικασίες χρηματοδότησης ΠΔΕ Διάγραμμα 5: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 16 6

7 Συντομογραφίες ΑΕ ΓΚΠ ΓΛΚ ΔΕΚΟ ΔΟΥ ΕΓΤΠΕ Ε.Ε ΕΔΕΛ ΕΚΤ ΕΠΤΑ ΕΤΠΑ Ε.Σ ΕΣΟΕ ΚΑΕ ΚΑΠ ΚΔΛ ΚΠΣ ΜΤΠΥ ΝΑ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΟΕΔΒ ΟΚΑ ΟΝΕ ΟΤΑ ΠΔΕ ΠΙΚΠΑ ΠΤΑ ΣΑΕ ΣΑΕΠ ΣΑΝΑ ΣΑΤΑ Ανώνυμη Εταιρεία Γενικός Κρατικός Προϋπολογισμός Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ελεγκτικό Συνέδριο Ειδικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου Κωδικός Αριθμός Εξόδου Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης Οικονομική και Νομισματική Ένωση Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Συλλογική Απόφαση Έργου Συλλογική Απόφαση Έργου Περιφέρειας Συλλογική Απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 7

8 ΣΔΟΕ ΣτΕ ΤΕ ΤΠ ΤΣ ΥΔΕ ΥΠΕΘΟ ΥΠΕΣΔΔΑ ΧΕ ΧΕΠ ΧΜΠΑ Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Συμβούλιο της Επικρατείας Τράπεζα Ελλάδος Τακτικός Προϋπολογισμός Ταμείο Συνοχής Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης Χρηματικό Ένταλμα Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού και Αλιείας 8

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Το Κράτος ή Δημόσιο, ως κύριος ρυθμιστής της κοινωνικής συμβίωσης, λειτουργεί με υπηρεσίες που ανήκουν στο νομικό 1 του πρόσωπο, καθώς και με πλήθος νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο τόσο της κατά τόπο όσο και της καθ ύλην αυτοδιοίκησης, δηλαδή ΟΤΑ α και β βαθμού και δημόσια νομικά πρόσωπα ειδικών σκοπών αντίστοιχα. Τα τελευταία συστήνονται ως φορείς μιας δραστηριότητας που είναι αναγκαία για την επιδίωξη σκοπού ο οποίος έχει ήδη ανατεθεί στη Δημόσια Διοίκηση είτε για πρώτη φορά ανατίθεται σ αυτή με τη σύσταση ιδιαίτερου νομικού προσώπου. Θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι με τον όρο δημόσια νομικά πρόσωπα χαρακτηρίζονται όλα εκείνα τα νομικά πρόσωπα που συστήνονται δια νόμου 2 και λειτουργούν είτε σύμφωνα με τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), είτε σύμφωνα με τους κανόνες του δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ). Το Κράτος, οι ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ, ως φορείς δημοσίων οικονομιών, επιδιώκουν, μέσω ποικίλων οικονομικών δραστηριοτήτων, διάφορους δημόσιους σκοπούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να αναχθούν σ ένα γενικό παρανομαστή που δεν είναι άλλος από την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Σε αντίθεση λοιπόν με τις ιδιωτικές οικονομίες (επιχειρήσεις και νοικοκυριά), οι οποίες επιδιώκουν την όσο την δυνατό σε υψηλότερο βαθμό ικανοποίηση ατομικών αναγκών, ο βασικός σκοπός των δημοσίων οικονομιών είναι η μέγιστη δυνατή κοινωνική ωφέλεια. Ο στόχος αυτός πραγματώνεται με την επέμβαση του κράτους στην λειτουργία του λεγόμενου «μηχανισμού των τιμών», με την μετάθεση παραγωγικών πόρων από την ιδιωτική στη δημόσια χρήση και την χρησιμοποίησή τους για την παραγωγή δημοσίων αγαθών χάριν του κοινωνικού συνόλου. Η ανάλωση πόρων κατά την κρατική παραγωγική διαδικασία καθιστά αναγκαία τη διενέργεια χρηματικών δαπανών από το κράτος και τους άλλους φορείς των δημοσίων οικονομιών, ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή συλλογικών και μη δημοσίων αγαθών. Τα αγαθά αυτά παράγονται μέσα στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του κράτους, 1 Ο θεσμός της νομικής προσωπικότητας καθιστά δυνατή τη συνέχεια στη δράση των διοικητικών οργάνων, παρά τις μεταβολές στα φυσικά πρόσωπα που εκάστοτε τα συγκροτούν, καθώς επίσης και την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων για την εκπλήρωση της αποστολής των διοικητικών οργάνων. Επ. Σπηλιωτόπουλου, «Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Ι», 10 η -έκδοση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000, σ.16 2 Η σύσταση δηλαδή αυτών των νομικών προσώπων δηλώνει την βούληση του νομοθέτη σε αντίθεση με τα νομικά πρόσωπα που ιδρύουν ιδιώτες και επομένως εκφράζουν ιδιωτική και όχι πολιτειακή βούληση, Μ. Στασινόπουλου, «Μαθήματα Διοικητικού Δικαίου- Αθήναι 1957», σ.179επ., κριτήριο της καταγωγής ενός νομικού προσώπου. 9

10 τόσο ως κράτους δικαίου (θέσπιση κανόνων δικαίου, διαφύλαξη έννομης τάξης), όσο και ως κοινωνικού κράτους (δημόσιες επενδύσεις, έργα υποδομής, δραστηριότητες σε τομείς υγείας, εκπαίδευσης, άσκηση κοινωνικής πρόνοιας, κ.α). Μάλιστα, με τη σταδιακή απομάκρυνση από τον περιορισμένο ρόλο του «κράτους- νυχτοφύλακα» 3 και την ολοένα μεγαλύτερη εμπλοκή του στην οικονομική και κοινωνική ζωή, το παρεμβατικό κράτος απέκτησε νέες δραστηριότητες και λειτουργίες, οι οποίες με τη σειρά τους οδήγησαν στην επέκταση 4 της κρατικής δαπάνης. Ωστόσο, για να υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης εξόδων, το κράτος θα πρέπει να δημιουργήσει έσοδα. Τα έσοδα αυτά δεν αποτελούν αυτοσκοπό για το κράτος, αλλά έρχονται ως λογική ακολουθία εξαιτίας του γεγονότος ότι οι κρατικοί φορείς καλούνται να προσφέρουν, με την διενέργεια χρηματικών δαπανών, δημόσιες υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο. Η εξεύρεση εσόδων, η διοίκηση και η διάθεση αυτών για την ικανοποίηση των κρατικών αναγκών και σκοπών αποτελεί την δημοσιονομική δραστηριότητα του κράτους. ΙΙ. Η πολλαπλή αποστολή και η μεγάλη σημασία της δημόσιας δαπάνης για την λειτουργία της πολιτείας και την πορεία της εθνικής οικονομίας, οδήγησαν τα κράτη από πολύ νωρίς στη θέσπιση συστημάτων προστατευτικών της διάθεσης και αξιοποίησης του δημοσίου χρήματος. Ο έλεγχος αυτών που διαχειρίζονται τα δημόσια οικονομικά της χώρας αποτελεί βασική αρχή κάθε ευνομούμενης πολιτείας και χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας υγιούς δημοκρατίας. Ειδικότερα, το πάγιο αίτημα για χρηστή δημοσιονομική διαχείριση απορρέει από την αρχή του κράτους- δικαίου, τη θεμελιώδη αρχή 5 του πολιτεύματός μας, σύμφωνα με την οποία, η δράση όλων των 3Σε θεωρητικό επίπεδο, στο ερώτημα ποιος είναι ο προορισμός του κράτους, απάντησαν αρχικά δύο εκ διαμέτρου αντίθετες θεωρίες: η ατομικιστική ή φιλελεύθερη θεωρία υποστηρίζει ότι το κράτος πρέπει να διατηρεί τη δημόσια τάξη, χωρίς να εμποδίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία, συνεπώς έχει το ρόλο του κράτους αστυφύλακα, «etat-gendarme». Αντίθετα, η σοσιαλιστική θεωρία πρεσβεύει ότι το κράτος επιπλέον πρέπει να μεριμνά για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών των πολιτών, εκτός από την τήρηση της τάξης και υποστηρίζει ότι η ατομική ελευθερία θα πρέπει να θυσιαστεί χάριν του γενικού συμφέροντος, «etat-providence». Οι θεωρίες αυτές είχαν θετικά και αρνητικά. Στην προσπάθεια ανεύρεσης ενός μέτρου εφαρμογής δημιουργήθηκε το σύστημα του κρατικού παρεμβατισμού, κατά το οποίο η πολιτεία προκειμένου να επιτελέσει την κοινωνική της αποστολή παρακολουθεί την ιδιωτική πρωτοβουλία εκ του σύνεγγυς, χωρίς να την εκμηδενίζει και επιβάλλει ρυθμίσεις χάριν του δημοσίου συμφέροντος, Μ. Στασινόπουλου, «Μαθήματα Διοικητικού Δικαίου- Αθήναι 1957», σ Το φαινόμενο της αύξησης της δημόσιας δαπάνης λόγω της επέκτασης του ρόλου του κοινωνικού κράτους είναι γνωστό και ως νόμος του Wagner, Ι.Ν. Κούλη: «Δημόσια Οικονομική». Τόμος 2, Έκδοσις Τρίτη, ΑΘΗΝΑΙ 1975, σ η οποία κατοχυρώνεται στα άρθρο 95 του Συντάγματος (αίτηση ακύρωσης για υπέρβαση εξουσίας ή παράβαση νόμου), σε άρθρα όπου υπάρχει επιφύλαξη υπέρ του νόμου, στο τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ της νομοθετικής εξουσίας. 10

11 κρατικών οργάνων υπάγεται στον νόμο και αποκλείεται κάθε αυθαίρετη εξουσία. Είναι επομένως, επιβεβλημένος ο έλεγχος της δημόσιας οικονομικής δραστηριότητας. Επιπλέον, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, κύρια πηγή εσόδων αποτελεί η φορολογία των πολιτών, η υποβολή τους δηλαδή σε οικονομικές θυσίες. Συνεπώς, μέσω της διαφάνειας και του ελέγχου της δημόσιας οικονομικής διαχείρισης εμπεδώνεται το κοινό περί δικαίου αίσθημα των πολιτών. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργείται η πεποίθηση στους τελευταίους ότι τα δημόσια έξοδα γίνονται κατά ανεπίληπτο τρόπο και ότι το κράτος είναι έντιμο στην διαχείριση του δημοσίου χρήματος. ΙΙΙ. Στις μέρες μας, το ζήτημα της ύπαρξης, της έκτασης του δημοσιονομικού ελέγχου αλλά και της βελτίωσης των υφιστάμενων ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, εμφανίζεται ιδιαίτερα επίκαιρο και επιτακτικό. Το αίτημα αυτό υπάρχει όχι μόνο λόγω της ανάγκης διαρκούς νομιμοποίησης των κυβερνώντων, αλλά και για πλήθος λόγων που είναι συνυφασμένοι με τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης εποχής και τον τρόπο με τον οποίο καλείται να λειτουργήσει το κράτος μέσα σ αυτήν. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τις απαιτήσεις που θέτουν οι νέες τεχνολογίες, η απελευθέρωση αγοράς αγαθών και υπηρεσιών και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, το φαινόμενο δηλαδή κατά το οποίο οι οικονομικές διαδικασίες 6 έχουν ξεπεράσει σε παγκόσμιο επίπεδο τα όρια του έθνους κράτους, έχουν αυτονομηθεί, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε μεγάλο βαθμό σε ομογενοποίηση. Μέσα στα πλαίσια αυτά, το κατοχυρωμένο στο Σύνταγμά μας κοινωνικό 7 κράτος δικαίου, φαίνεται να προτιμά νέες μορφές και μέσα δραστηριοποίησης. Παρατηρείται λοιπόν έντονη τάση αύξησης ΝΠΙΔ (κυρίως Ανώνυμες Εταιρίες- ΑΕ), γεγονός που έχει άμεση επίδραση αφενός στην φυσιογνωμία του σύγχρονου κράτους (το οποίο έχει καταστεί επόπτης 8 ιδιωτικών δραστηριοτήτων) και αφετέρου στην έκταση του δημοσιονομικού ελέγχου. Διότι ο έλεγχος των δαπανών αυτών των νομικών μορφωμάτων εκφεύγει των κανόνων του Δημοσίου Λογιστικού και υπόκειται σε 6 καθώς και οι τεχνολογίες και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 7 Άρθρα 16(παιδεία),21(οικογένεια),22(εργασία), Συντάγματος1975/86 8Με εξαίρεση την παιδεία και τις αρμοδιότητες του σκληρού πυρήνα του κράτους (απονομή δικαιοσύνης, τήρηση τάξης και ασφάλειας), είναι δυνατό να παρέχονται δημόσιες υπηρεσίες (υπό τη λειτουργική έννοια του όρου) από ΝΠΙΔ, τα οποία υπόκεινται στην εποπτεία του κράτος (ΣτΕ, ΠΕ 158/92, Ε Τμήμα). Έτσι, με την αύξηση των ΝΠΙΔ, το κράτος από κύριος φορέας παροχής αγαθών και υπηρεσιών κατέστη επόπτης και εγγυητής της παροχής τους από ΝΠΙΔ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κρατική δραστηριότητα έχει υποχωρήσει αλλά ότι έχει υποστεί αλλαγή στη φυσιογνωμία της, Σπ. Βλαχόπουλου, «Ιδιωτικοποίηση-Το συνταγματικό πλαίσιο μιας πολιτικής απόφασης»,εκδ. Αντ. Ν.Σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή 1999, σ

12 ελεγκτικούς μηχανισμούς που προβλέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο (Ορκωτοί Ελεγκτές, κωδικοποιημένος νόμος για ΑΕ, ν.2190/1920). Παράλληλα, η αναγκαιότητα του δημοσιονομικού ελέγχου αποκτά νέα διάσταση καθώς το κράτος για την υλοποίηση των σκοπών του, προτιμά νέους τρόπους οικονομικής δραστηριοποίησης, όπως συμβάσεις προμηθειών, συμβάσεις έργων (και μάλιστα μεγάλης οικονομικής αξίας). Η σπουδαιότητα του ελέγχου των δημοσίων δαπανών υπογραμμίζεται και από το γεγονός ότι η ισότιμη συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), επιβάλλει δεσμεύσεις που σχετίζονται με την διαρκή παρακολούθηση και σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή το Νοέμβριο του 1993, έθεσε συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης των χωρών στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), που αφορούν πρώτιστα τις δημοσιονομικές τους επιδόσεις και κατέστησε αναγκαία τη λήψη μέτρων για την επιβολή δημοσιονομικής πειθαρχίας, η οποία με τη σειρά της θεωρήθηκε απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση νομισματικής πολιτικής στις χώρες της ΟΝΕ. 9 Η υιοθέτηση πολιτικής περιορισμού των δαπανών υπήρξε κοινή για όλες τις χώρες της Ε.Ε (εντός και εκτός ΟΝΕ), συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, 10 γεγονός το οποίο αποτυπώθηκε στα προγράμματα σύγκλισης των χωρών της Ε.Ε από το 1993 και μετά. Παράλληλα, εκτός από τα προγράμματα σύγκλισης που αφορούν στις χώρες εκτός Ευρωζώνης, υπάρχει η υποχρέωση κατάρτισης των λεγόμενων προγραμμάτων σταθερότητας για τα μέλη της Ευρωζώνης, με στόχο να παρακολουθείται το σύνολο των οικονομικών εξελίξεων σε κάθε κράτος μέλος και να αξιολογείται η συμβατότητα της οικονομικής πολιτικής με τους γενικούς προσανατολισμούς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τόσο η Ε.Ε όσο και τα κράτη μέλη έχουν αναγάγει σε θέμα πρωταρχικής σημασίας, την αντιμετώπιση φαινομένων σπατάλης και απάτης σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού και την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντείνει τις προσπάθειες της στον τομέα αυτό, λόγω της αυξητικής τάσης του προϋπολογισμού, το κλίμα αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, αλλά και της 9 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2001, σ Η χώρα μας εντάχθηκε στην ζώνη του ευρώ με απόφαση που ελήφθη στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 19/20 Ιουνίου 2000 στη Φέιρα της Πορτογαλίας. 12

13 αύξησης του αριθμού των παρατυπιών. 11 Είναι χαρακτηριστικό ότι το άρθρο (πρώην 209 Α ) της Ενοποιημένης Απόδοσης της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας επιβάλλει την στενή συνεργασία και την υποχρέωση ενημέρωσης για τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη στον τομέα αυτό. Τέλος, στο ίδιο πνεύμα και με στόχο την ορθολογικότερη χρήση των πόρων του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), ο νέος Κανονισμός (1260/99) 13 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία περιέχει αυστηρές ρυθμίσεις για τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων (ενίσχυση των ελέγχων, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων). Προβλέπονται μέτρα, όχι μόνο άμεσης ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, αλλά και ποινές που φθάνουν μέχρι τη διακοπή της χρηματοδότησης του προγράμματος, την απώλεια του αντίστοιχου κοινοτικού κονδυλίου και την εγγραφή του κράτους μέλους στη μαύρη λίστα των δικαιούχων με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για το κράτος μέλος. IV. Από την προηγούμενη σύντομη περιγραφή, προκύπτει ότι η εξέλιξη των κρατικών αναγκών και σκοπών μέσα στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, οι δεσμεύσεις της χώρας μας από την συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία απαιτούν την σύνταξη και εκτέλεση ενός κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος σύγκλισης. Τέλος, το πάγιο αίτημα για διαφάνεια στην δημόσια οικονομική ζωή υπογραμμίζουν τον πάντα επίκαιρο χαρακτήρα της σημασίας του ελέγχου των δημοσίων δαπανών και αναδεικνύουν την ανάγκη βελτίωσης των υφιστάμενων ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, θα περιγράψουμε το σύστημα διενέργειας και ελέγχου των δημοσίων δαπανών. Αρχικά, θα αναφερθούμε στις βασικές διακρίσεις των δημοσίων δαπανών, στην έννοια και τις λειτουργίες του προϋπολογισμού. Στην συνέχεια θα περιγράψουμε τη λειτουργία των κυριότερων ελεγκτικών οργάνων, όπως αυτή διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος των δαπανών που ελέγχονται. 11 Αθηναίδα Τουρκολιά, Εισηγήτρια Α Τμήματος Δ-41, ΓΛΚ: «Απάτες και παρατυπίες σε βάρος του Κοινοτικού Προϋπολογισμού. Ο ρόλος της UCLAF», Αθήνα 1998, σ το κείμενο του άρθρου αυτού παρατίθεται στο Παράρτημα, σ. 13 Κανονισμός του Συμβουλίου περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, L 161,26/06/99 13

14 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κεφάλαιο Πρώτο: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1. Έννοια και διάκριση δημοσίων δαπανών. Με την πολιτική των δαπανών, το κράτος εμφανίζεται ως όργανο αναδιανομής των εσόδων, τα οποία προέρχονται κυρίως από τη φορολογία. Οι δημόσιες δαπάνες αποτελούν το οικονομικό μέσο με το οποίο πραγματώνονται οι ποικίλοι κρατικοί σκοποί. Μάλιστα, η συνεχής επέκταση των δημοσίων δραστηριοτήτων του σύγχρονου παρεμβατικού κράτους, η αύξηση της ποσότητας και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών οδήγησε στην αύξηση της δημόσιας δαπάνης. Στην εξέλιξη αυτή συνετέλεσαν επίσης η τεχνολογική πρόοδος, η ανέλεγκτη διόγκωση του δημόσιου τομέα, η αύξηση του πληθυσμού, η άνοδος του πολιτιστικού επιπέδου (οικονομικά αίτια), η εξυπηρέτηση ευρύτερων κοινωνικών αναγκών (πολιτικά αίτια) κ.α. 14 Από τα παραπάνω συνάγεται ότι κρατική δαπάνη είναι η διάθεση κρατικού χρήματος για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, προς εκτέλεση της λειτουργικής, οικονομικής, κοινωνικής και εθνικής αποστολής του κράτους, καθώς και για την απευθείας χρηματική ενίσχυση νομικών προσώπων και ιδιωτών με τη μορφή των τρεχουσών μεταβιβάσεων και επιδοτήσεων προς εκπλήρωση των οικονομικών, κοινωνικών, μορφωτικών κ.λπ σκοπών του. 15. Οι δημόσιες δαπάνες έχουν αναμφισβήτητη σημασία για την συνολική θεώρηση της δημοσιονομικής πολιτικής, απαιτούν δε συστηματική επεξεργασία και μελέτη. Για την καλύτερη παρακολούθηση και αξιολόγησή τους, ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες με βάση ορισμένα κριτήρια. Η σπουδαιότητα των διακρίσεων αυτών έγκειται, από τη μια πλευρά στο ό,τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε καλύτερα τις προτεραιότητες που θέτει κάθε φορά η κυβέρνηση και από την άλλη στο ό,τι υπάρχει διαφοροποίηση ως 14 Δ.Π. Καράγιωργα: «Δημόσια Οικονομική 2: οι δημοσιονομικοί θεσμοί». Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1981, σ Κ. Τράκα: «Η αύξηση της δημόσιας δαπάνης κύριο πρόβλημα της οικονομίας και η ανάγκη του προληπτικού δικαστικού ελέγχου της», ΕΔΔΔ,1987, σ

15 προς το δημοσιονομικό έλεγχο ανάλογα με την κατηγορία της δαπάνης. Οι κυριότερες ταξινομήσεις είναι τρεις: η οικονομική, η λειτουργική και η διοικητική. 1.1 Οικονομική ταξινόμηση: Κριτήριο για την ταξινόμηση αυτή αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο η δημόσια δαπάνη επενεργεί και επηρεάζει την παραγωγή αγαθών και τα εισοδήματα, αναφέρεται δηλαδή στην οικονομική φύση της δαπάνης. Διακρίνουμε δύο βασικές κατηγορίες: α) Δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες: Οι δημόσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες προκύπτουν μετά από διμερείς συναλλαγές του κράτους με ιδιωτικούς φορείς, 16, όπου το κράτος εμφανίζεται ως αγοραστής και οι ιδιώτες ως πωλητές αγαθών και υπηρεσιών. Οι δαπάνες αυτές συνιστούν ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών από την πλευρά του δημοσίου και συντελούν άμεσα στην απασχόληση μέσων παραγωγής και στη δημιουργία εισοδημάτων μέσω του παραγωγικού μηχανισμού. Οι δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες υποδιαιρούνται σε: α.α) τρέχουσες δαπάνες ή δαπάνες δημόσιας κατανάλωσης: Εδώ κατατάσσονται όλες οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για την κίνηση του κρατικού μηχανισμού και την επιτέλεση των λειτουργιών του. Περιλαμβάνουν δηλαδή δαπάνες για καταναλωτικά αγαθά (π.χ. γραφική ύλη) αλλά και πολλά διαρκή αγαθά (π.χ. αυτοκίνητα δημοσίων υπηρεσιών), αγαθά δηλαδή που από την φύση τους δίνουν όφελος για μία σειρά ετών. Τέλος, η δημόσια κατανάλωση διακρίνεται συνήθως σε δαπάνες για μισθούς και δαπάνες για αγαθά. α.β)δαπάνες για δημόσιες επενδύσεις: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή αγαθών παγίου κεφαλαίου, δηλαδή αγαθών που παρέχουν υπηρεσίες για σειρά ετών (π.χ. δημόσια έργα, δρόμοι, σχολικά κτίρια κ.α.). Επίσης, περιλαμβάνονται και οι μεταβολές στην αξία κρατικών αποθεμάτων (π.χ. στρατηγικές πρώτες ύλες). β) Δαπάνες για μεταβιβαστικές πληρωμές: Προκύπτουν από μονομερείς συναλλαγές του Κράτους με ιδιωτικούς φορείς ή και ξένες χώρες. 17 Το κράτος προβαίνει σε χρηματικές παροχές προς ιδιώτες χωρίς κάποια άμεση αντιπαροχή αγαθών ή υπηρεσιών των φορέων και κατά συνέπεια οι δαπάνες αυτές δεν αποτελούν ζήτηση του κράτους για αγαθά και υπηρεσίες. Συνακόλουθα, δεν συντελούν άμεσα στην χρησιμοποίηση 16 Δ.Π. Καράγιωργα, οπ. π., σ Δ. Π. Καράγιωργα, οπ. π,σ

16 παραγωγικών μέσων στην παραγωγή και δεν δημιουργούν εισοδήματα μέσω του παραγωγικού μηχανισμού. Βέβαια, τα εισοδήματα αυτών που λαμβάνουν τις πληρωμές αυξάνουν, αλλά η αύξηση αυτή δεν αποτελεί αμοιβή για την χρησιμοποίηση παραγωγικών μέσων στην παραγωγική διαδικασία. Γενικά, στην κατηγορία αυτή ανήκουν: δαπάνες για συντάξεις, επιδόματα ανεργίας, επιδοτήσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.α. Περαιτέρω, οι μεταβιβαστικές πληρωμές υποδιαιρούνται σε: β.α) τρέχουσες μεταβιβάσεις ή μεταβιβάσεις εισοδήματος: εδώ, περιλαμβάνονται: (α) πληρωμές προς τα νοικοκυριά για χρηματική ενίσχυση ορισμένων εισοδηματικών ομάδων (π.χ. συντάξεις γήρατος, επίδομα απορίας, ανεργίας, επιδότηση ενοικίου κ.α.), (β) επιδοτήσεις προς ιδιωτικές επιχειρήσεις (γ) τρέχουσες μεταβιβάσεις προς το εξωτερικό, δηλαδή μονομερείς παροχές προς ξένες χώρες (π.χ. συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς, χορήγηση υποτροφιών για σπουδές στο εξωτερικό κ.α.). β.β) Μεταβιβάσεις κεφαλαίου: Πρόκειται για παροχές του κράτους με στόχο την κάλυψη μέρους από το κόστος κτήσης ορισμένων αγαθών παγίου κεφαλαίου, οι οποίες απευθύνονται τόσο προς επιχειρήσεις (π.χ. επιδότηση κεφαλαιακού εξοπλισμού ιδιωτικών επιχειρήσεων), όσο και προς τα νοικοκυριά (π.χ. κάλυψη μέρους από τη δαπάνη κατασκευής ή την αξία απόκτησης κατοικίας από ιδιώτες). Επίσης, περιλαμβάνονται και μεταβιβάσεις κεφαλαίου προς το εξωτερικό, δηλαδή μονομερείς παροχές προς ξένες χώρες (π.χ. πληρωμή χρεολυσίων, πολεμικές αποζημιώσεις, δωρεές κ.α.). β.γ) Τόκοι δημοσίου χρέους: Στην πράξη έχει επικρατήσει οι δαπάνες αυτές να περιλαμβάνονται στις μεταβιβαστικές πληρωμές. Παρόλα αυτά προβάλλεται το επιχείρημα ότι οι τόκοι δημοσίου χρέους ουσιαστικά εκφράζουν το όφελος το οποίο παρέχει η περιουσία που αποκτήθηκε με δανεισμό και επομένως αποτελεί εισόδημα που θα έπρεπε να περιληφθεί στις δαπάνες του δημοσίου για αγαθά και υπηρεσίες. 18 Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η οικονομική διάκριση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την πολιτική εξουσία κατά την άσκηση της οικονομικής της πολιτικής. Γνωρίζοντας δηλαδή, τις οικονομικές επιπτώσεις κάθε κατηγορίας δαπάνης, η κυβέρνηση μπορεί να τις αξιολογεί συγκριτικά και να επιλέγει αυτές που θεωρεί αποτελεσματικές κάθε φορά για την υλοποίηση των οικονομικών της στόχων. 18 Δ.Π. Καράγιωργα, οπ. π., σ

17 1.2. Λειτουργική ταξινόμηση: Αντικείμενο της λειτουργικής ταξινόμησης είναι ο διαχωρισμός των δημοσίων δαπανών σε κατηγορίες ανάλογα με τον ειδικότερο δημόσιο σκοπό που εξυπηρετείται κάθε φορά (άμυνα, εκπαίδευση, υγεία-πρόνοια, Γεωργία κ.α.). Δίνεται λοιπόν προβάδισμα, όχι στο γενικό σκοπό ο οποίος επιδιώκεται με τις συνολικές δημόσιες δαπάνες, αλλά στον ειδικότερο στόχο που καλείται να καλύψει κάθε δαπάνη. Σε τελική ανάλυση η διάκριση αυτή στηρίζεται στην ειδικότερη φύση των υπηρεσιών που προσφέρονται από το κράτος προς το κοινωνικό σύνολο. Η χρησιμότητα της διάκρισης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι αφενός μεν κατατοπίζει για τις γενικές κατευθύνσεις της κυβερνητικής πολιτικής, αφετέρου καθιστά δυνατή την κριτική απέναντι στην ιεράρχηση και κατανομή που έχει κάνει η κυβέρνηση. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα συγκριτικής έρευνας των δημοσίων δαπανών διαφόρων χωρών. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η λειτουργική ταξινόμηση παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες, οι οποίες προκύπτουν από το γεγονός ότι ορισμένες δαπάνες συντελούν στην ικανοποίηση περισσότερων αναγκών ή σκοπών, χωρίς να είναι δυνατός ο επιμερισμός τους (π.χ. γενικές διοικητικές δαπάνες). Πάντως, η Διεύθυνση των Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ 19 προτείνει την εξής λειτουργική διάκριση των δημοσίων δαπανών: 1) δαπάνες για υπηρεσίες γενικής φύσεως, π.χ. δαπάνες Γενικής Διοίκησης, δαπάνες άμυνας, δημόσιας τάξης, απονομής δικαιοσύνης, 2) δαπάνες για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, π.χ δαπάνες για κατασκευή και συντήρηση δρόμων, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.α., 3) δαπάνες για κοινωνικές υπηρεσίες, π.χ. παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση κ.α., 4) δαπάνες για οικονομικές υπηρεσίες, στις οποίες ανήκουν δαπάνες για την προστασία και ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής (αντιπλημμυρικά, αρδευτικά έργα, προστασία δασών), δαπάνες για την εκμετάλλευση του υπόγειου πλούτου, δαπάνες για το δίκτυο μεταφορών, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες κ.α., 5) Λοιπές δαπάνες, π.χ. Τόκοι Δημοσίου Χρέους. Τέλος, οι Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδας κάνουν την εξής λειτουργική διάκριση μόνο των τρεχουσών δαπανών του δημοσίου για αγαθά και υπηρεσίες Δ. Π. Καράγιωργα, οπ. π, σ Δ. Π. Καράγιωργα, οπ.π, σ

18 Διοίκηση Άμυνα Δικαιοσύνη Υγεία Πρόνοια Εκπαίδευση Λοιπή δράση 1.3 Διοικητική ταξινόμηση: Η ταξινόμηση αυτή γίνεται με κριτήριο το φορέα που αναλαμβάνει και πραγματοποιεί τη δαπάνη, είναι δε ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τα στάδια κατάρτισης και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Έτσι, ανάλογα με το αν η δαπάνη πραγματοποιείται από την Κεντρική Κυβέρνηση, από ΟΤΑ, ή άλλους φορείς, διαφοροποιείται και ο δημοσιονομικός έλεγχος. Περαιτέρω, οι δαπάνες της Κεντρικής Διοίκησης υποδιαιρούνται ανάλογα με το φορέα (Υπουργεία, Υπηρεσίες-Διευθύνσεις των Υπουργείων) που αναλαμβάνει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει την δαπάνη, (βλ. την περιγραφή ταξινόμησης των δημοσίων δαπανών σε επόμενο κεφάλαιο) Άλλες διακρίσεις δημοσίων δαπανών: Με βάση το κριτήριο της περιοδικότητας μπορούμε να διακρίνουμε τις δημόσιες δαπάνες σε: Τακτικές, οι οποίες εμφανίζονται περιοδικά στον προϋπολογισμό (κάθε χρόνο), Έκτακτες, οι οποίες δεν επανέρχονται περιοδικά στον προϋπολογισμό. Συμπληρωματικά προς το κριτήριο της περιοδικότητας μπορούν, να χρησιμοποιηθούν κι άλλα κριτήρια όπως: το κριτήριο της προβλεψιμότητας της δημόσιας δαπάνης, της σταθερότητας της δημόσιας δαπάνης και το κριτήριο της διάρκειας του οφέλους το οποίο αντλείται από την διενέργεια της δαπάνης. Πάντως, για την διάκριση των δαπανών σε τακτικές και έκτακτες, τα πιο πάνω κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα Κούλης, οπ. π, σ

19 Κεφάλαιο Δεύτερο: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 1. Έννοια και λειτουργίες του προϋπολογισμού. Η σημασία της δημόσιας δαπάνης οδήγησε στην ανάπτυξη κανόνων περί του προϋπολογισμού, κανόνων δηλαδή που αποσκοπούν στον έλεγχο της δημοσιονομικής πολιτικής του κράτους από τη Βουλή και στη θεσμοθέτηση ελέγχου πριν και μετά την εκταμίευση του δημοσίου χρήματος. Η ιστορία του θεσμού του προϋπολογισμού συνδέεται άμεσα με την πολιτική πορεία και ιστορία διαφόρων κρατών της Ευρώπης (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία), 22 πολύ περισσότερο δε είναι συνυφασμένη με την ιστορία του Κοινοβουλευτισμού. Υπήρξε προϊόν μιας μακροχρόνιας πρακτικής πάνω στο συστηματικό έλεγχο της είσπραξης και της χρησιμοποίησης των δημόσιων χρηματικών πόρων, ενώ η πορεία του ήταν παράλληλη με την ανάπτυξη του νομοθετικού ελέγχου επί της εκτελεστικής εξουσίας. Ο προϋπολογισμός, ως σύνολο λογαριασμών αλλά και ως νόμος, όπου περιέχονται τα ποσά των δαπανών τα οποία έχουν σχεδιασθεί για μια μελλοντική χρονική περίοδο καθώς και τα ποσά των εσόδων που υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο (συνήθως ένα έτος), αποτελεί τον βασικό άξονα της δημοσιονομικής δραστηριότητας: της δημοσιονομικής πολιτικής, της δημοσιονομικής διοίκησης της διαχείρισης και του δημοσιονομικού ελέγχου. Πρόκειται για το βασικό εργαλείο οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης και παράλληλα αποτελεί το μέσο έκφρασης (με χρηματικούς όρους) μιας σειράς επιλογών της πολιτικής εξουσίας για την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων κατά προτεραιότητα. Οι επιλογές αυτές εκφράζονται σε τέσσερα τουλάχιστον επίπεδα 23, δηλαδή: στην επιλογή μεταξύ των αντικειμενικών σκοπών στην επιλογή για στρατηγικές και τεχνικές στην επιλογή για την κατανομή των πόρων και στην επιλογή για το μέγεθος του ίδιου του προϋπολογισμού. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο προϋπολογισμός αποτελεί σχέδιο οικονομικής δράσης και προγραμματισμού της κυβέρνησης, βάσει του οποίου επιδιώκεται να 22 Απ. Γέροντας, Αθ. Ψάλτης: «Δημοσιονομικό δίκαιο», Τεύχος Α, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή, 1998, σ. 212επ. 23 Δ. Βαράκη: «Περί Κρατικού Προϋπολογισμού, Αθήνα-Μάρτιος, 1996», σ.3. 19

20 επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ποσοτική και ποιοτική προσαρμογή των δημοσίων δαπανών προς τα δημόσια έσοδα.24 Παράλληλα, η κατάρτιση του προϋπολογισμού αποτελεί την συγκεκριμένη εφαρμογή του δημοσιονομικού προγράμματος της κυβέρνησης που καθορίζει τις γενικές γραμμές της ακολουθητέας πολιτικής δαπανών και εσόδων. Μάλιστα, ο προϋπολογισμός σε αντίθεση με το δημοσιονομικό πρόγραμμα, είναι δεσμευτικός για την κυβέρνηση και η ψήφισή του από την Βουλή έχει την έννοια κοινοβουλευτικού ελέγχου επί του δημοσιονομικού προγράμματος της κυβέρνησης. Ο προϋπολογισμός, λοιπόν λειτουργεί ως μέσο βραχυχρόνιου προγραμματισμού της κρατικής δημοσιονομικής δραστηριότητας. Με δεδομένο ότι η δημόσια οικονομική δραστηριότητα δεν χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία της τιμής και του κέρδους, όπως οι ιδιωτικές οικονομίες, αλλά έχει ως στόχο την κοινωνική ευημερία, ο προϋπολογισμός λειτουργεί και ως υποκατάστατο του λεγόμενου «μηχανισμού των τιμών». Έτσι, ως μηχανισμός που εκφράζει αποφάσεις της κυβέρνησης λειτουργεί τελικά ως «πολιτικός μηχανισμός», ο οποίος προκύπτει από την σύμπραξη της Βουλής και της Εκτελεστικής Εξουσίας. Η ουσία του πολιτικού μηχανισμού είναι ότι ο τρόπος κατανομής των δημοσίων εσόδων μεταξύ των διαφόρων δημοσίων δαπανών καθορίζεται με πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται με την οριζόμενη Συνταγματική διαδικασία και αποτυπώνονται με αριθμούς στον προϋπολογισμό. Με τον προϋπολογισμό καθορίζεται ο τρόπος κατανομής των συνολικών δημοσίων εσόδων μεταξύ των διαφόρων δημοσίων δαπανών, για την κάλυψη των διαφόρων δημοσίων αναγκών και η αναλογία στην οποία τα έσοδα αυτά θα διατεθούν για την κάλυψη κάθε ανάγκης. Επίσης, με την κατάρτιση του προϋπολογισμού και κυρίως με τις εκτιμήσεις των εσόδων, διασφαλίζεται η χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών, διασφαλίζεται ουσιαστικά η χρηματοδότηση του προγράμματος κυβερνητικής δράσης, γεγονός που αποτελεί τη δημοσιονομική λειτουργία του προϋπολογισμού. Η κοινωνικοοικονομική λειτουργία του προϋπολογισμού συνίσταται στη συμβολή του στην πραγματοποίηση των στόχων της ακολουθούμενης κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής, προκύπτει δε από την ολοένα μεγαλύτερη επέμβαση του σύγχρονου κράτους στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα και τον καθορισμό από αυτό της Εθνικής Οικονομίας. 24 Ι.Κούλης, οπ. π, σ

5. Η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού εξυπηρετεί: α) στην ενημέρωση β) στη διαφάνεια γ) στον εκδημοκρατισμό δ) σε όλα τα παραπάνω

5. Η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού εξυπηρετεί: α) στην ενημέρωση β) στη διαφάνεια γ) στον εκδημοκρατισμό δ) σε όλα τα παραπάνω 1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει: α) τη σκοπιμότητα και τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης β) μόνο τη σκοπιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης γ) μόνο τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης δ) κανένα από τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1992-2006

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1992-2006 ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1992-2006 Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΠΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77792/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ)

ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ) ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ΣΕΛΙΔΑ 1 η ΑΡΧΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία 23/5/2016 Δημόσια νομικά πρόσωπα Κοινές αρχές λειτουργίας Αρχή της ουδετερότητας Έννοια: Το δημόσιο νομικό πρόσωπο οφείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους».

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική

Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Τι είναι η δημόσια οικονομική Η Δημόσια Οικονομική μελετά το ρόλο του δημόσιου τομέα, του κράτους δηλαδή στην οικονομία. Βασική έμφαση δίνεται στο ρόλο των δημόσιων δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011»

ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. : 485 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Η.Δ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: Τις Δ/νσεις της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής,

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 «Η μετάβαση από το Απλογραφικό Σύστημα του Δημόσιου Λογιστικού στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα και η συλλειτουργία τους στον Δημόσιο Τομέα.» («The transition

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Γραφείο : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ Ταχ. Δ/νση : Mεσογείων 14-18 Αθήνα, 7-10-2010 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 17/5/2016 Ίδρυση Ιδρύονται με Νομοθετική πράξη Κανονιστική πράξη βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης Σε ορισμένες περιπτώσεις, με βάση το εταιρικό δίκαιο Όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Διοικητικό Συμβούλιο 26.4.2007 Εξελίξεις στην προετοιμασία της 4 ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα:

Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: Π6 ΑΞΟΝΑΣ 2-ΜΕΤΡΟ 2 Ενδεικτικά θέματα συνεργασιών μπορούν να αναφέρονται σε θέματα: αγροτικού τουρισμού (προώθηση κοινών τουριστικών πακέτων, διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού κ.λπ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 3985/2011) & Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (αρ. 1 επ. Ν. 3986/2011):

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙ»

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙ» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 14-15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙ» (Νομιμότητα-Διαφάνεια-Αποτελεσματικότητα) 1 Κυρίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Ομάδα καθηγητών Η ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήκει στο σύστημα της αυτοδιοίκησης, ως μορφής διοικητικής οργάνωσης του κράτους. Η βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Νοέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 16/5/2016 Έννοια Δημόσια νομικά πρόσωπα Νομικά πρόσωπα Περιουσία με δημόσιο χαρακτήρα Προνόμια δημόσιας εξουσίας Δημόσια νομικά πρόσωπα: εφαρμογή καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης Χαρίτα Βλάχου Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ Σήμερα Ποιό είναι το πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο διοικητικό δίκαιο - 2 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο διοικητικό δίκαιο - 2 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Εισαγωγή στο διοικητικό δίκαιο - 2 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ" Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Οικονομική πολιτική για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ:

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ. : 264 41 Τ.Θ. : 2502 Πληροφορίες : Αντώνης Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα