, IARU, και BAND PLAN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "144.800, IARU, και BAND PLAN"

Transcript

1 , IARU, και BAND PLAN ή πόσο εύκολο είναι στην Ελλάδα να είναι όλα μπάχαλο. Το κείμενο έχει επίσης ιστορική αξία και δείχνει πως για να προχωρήσει κάτι στην χώρα μας θέλει επιπλέον κούραση και ταλαιπωρία. Μερικές πληροφορίες για την κατανόηση του θέματος: Σηελ ζστλόηεηα παρόιο ποσ ηο ηζτύολ ηόηε BandPlan δελ προέβιεπε, είτε εγθαηαζηαζεί αηό ηελ ΕΕΡ θαη ίζως θαη ηελ ΕΡΚ (Κρήηες) ήδε πρηλ ηελ έιεσζε ηοσ APRS, έλας αλακεηαδόηες ποσ έθαλε αλακεηάδοζε ζηελ Κρήηε ηοσ RU1 (uhf repeater ηοσ Υκεηηού). Μέτρη λα γίλεη ζέκα θαλείς δελ είτε δηακαρησρεζεί γηα ηελ παραησπία ασηή αθού δελ ελδηέθερε θαη θαλέλα ε τρήζε ηες ζσγθεθρηκέλες ζστλόηεηας. Από ηο 1996 ε IARU θαζόρηζε ηελ ζστλόηεηα ασηή ως ζστλόηεηα packet radio, αιιά πάιη δελ εκθαλίζηεθε πρόβιεκα από οη τρήζηες packet ήηαλ ήδε ιίγο τακειόηερα. Όηαλ όκως εκθαλίζηεθε ηο APRS θαη θαζορίζηεθε ζαλ παλεσρωπαϊθή ζστλόηεηα ηο , άρτηζε λα εκθαλίδεηαη ηο πρόβιεκα θαη αρθεηές ζτεηηθές γθρίληες ποσ ζηελ αιιειογραθία κοσ εκθαλίδοληαη αρθεηά. Επειδή τελευταία πολλά ακούγονται στον αέρα για το θέμα του APRS, και την επιλογή της συχνότητας Mhz στα VHF, αποφάσισα να γράψω τις προσωπικές μου απόψεις για το θέμα, ώστε ο μη προκατειλημμένος αναγνώστης να φτιάξει πιο ολοκληρωμένη άποψη. Ακούστηκαν πράγματα όπως: για κατοχύρωση της συχνότητας από την ΕΕΡ στο υπουργείο,

2 για κάτι που ισχύει εδώ και 10 χρόνια και δεν αλλάζει έτσι εύκολα, για εσκεμμένη παρεμβολή και επειδή την ομάδα του APRS την έχει πλησιάσει και συνδράμει ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος, μπλέκονται και διαμάχες μεταξύ συλλόγων για το τι νόημα έχει να στέλνει κάποιος συνέχεια beacons, τι χαζό δίκτυο είναι το APRS, αφού δεν έχει ιδιαίτερες πληροφορίες να στείλει, τι μας νοιάζει εμάς αν οι ξένοι είναι στο το πολύ πολύ να περάσει και κανένας ξένος και να στείλει κανένα beacon και άλλα σχετικά. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με την σειρά. Η ΕΕΡ είναι στην Ελλάδα αντιπρόσωπος της IARU. Είναι υποχρεωμένη όχι μόνο να τηρεί στους δικούς της σταθμούς το band Plan των συχνοτήτων, αλλά με δημοσιεύσεις, παραινέσεις, συμβουλές και συζήτηση να δείχνει στην ραδιοερασιτεχνική κοινότητα, την ορθότητα των αποφάσεων της IARU, αφού αυτή γίνεται για το καλό όλου του ραδιοερασιτεχνισμού, και όχι μόνο της πλειοψηφίας των ραδιοερασιτεχνών που τους αρέσει το πηγαδάκι, η κουβεντούλα στους επαναλήπτες και γενικά ότι περιλαμβάνεται σε αυτό που λέμε δραστηριότητα Narrow Band FM (NBFM). Η IARU, προσπαθεί να προστατέψει τους λίγους ραδιοερασιτέχνες, που θέλουν να ασχοληθούν με EME, cw, ssb, sstv, fax, atv, rtty, fsk rtty, fsk cw, setellites από τις ορδές των χρηστών NBFM, που μία επικοινωνία από τις προστατευόμενες δεν μπορούν εύκολα να ανιχνεύσουν ή να αποδιαμορφώσουν τις παραπάνω διαμορφώσεις και έτσι θεωρώντας ότι

3 δεν ενοχλούν κανένα, χρησιμοποιούν συχνότητες, που όμως τελικά παρεμβάλουν ή αποθαρρύνουν να χρησιμοποιηθούν. Εκτός αυτού δίνει την δυνατότητα συμβατότητας σε γειτονικές χώρες, ώστε όταν υπάρχει διάδοση ή γίνονται διαστημικές ή μακρινές επικοινωνίες, να μην παρεμβάλει το ένα mode το άλλο. Αν και οι προτάσεις της IARU δεν είναι υποχρεωτικές, εντούτοις κατά κανόνα γίνονται δεκτές, γιατί καταλαβαίνετε τι μπάχαλο μπορεί να γίνει. Ε στην Ελλάδα τα καταφέραμε, και μάλιστα ο εδώ αντιπρόσωπος της IARU, πρωτοστατεί δίνοντας το παράδειγμα και στους υπόλοιπους. Τπάρχουν packet bbs και κόμβοι packet (Πεντέλη ), της ΕΕΡ, που χρησιμοποιούν την συχνότητα που θα έπρεπε να δοκιμάζουμε fax, Η συχνότητα που είναι για AFSK/FM RTTY (F2B, F2D) είναι πηγαδάκι που χρησιμοποιείται συχνά από μέλη του Δ της ΕΕΡ. Κάποια στιγμή 2 συνάδελφοι έβαλαν 2 ZX-spectrum (πριν από αρκετά χρόνια) για να δοκιμάσουν AFSK RTTY και έφαγαν πάτημα και το κράξιμο της χρονιάς τους. Όλες σχεδόν οι beacon ή all mode συχνότητες είναι μόνιμα πηγαδάκια σε fm οι δε σταθμοί packet εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων παραμένουν στις παλιές συχνότητες. (Σώρα κατανεμημένες για επικοινωνίες RTTY, FAX κλπ) Και τώρα ερχόμαστε στην πέτρα του σκανδάλου, στο repeater του Ψηλορείτη, στο που αναμεταδίδει το ru1. Κατ αρχήν η IARU αποθαρρύνει επαναλήπτες στα 2 μέτρα (144 Mhz) με είσοδο ή έξοδο σε άλλη μπάντα. Επίσης δεν δέχεται διαυλοποιημένα δίκτυα NBFM κάτω από τους για τα 2 μέτρα.

4 Σύμφωνα με το παλιό band plan (πριν το 96) η συχνότητα αυτή ήταν συχνότητα για allmodes (Εκτός NBFM). Με το καινούργιο band plan (1996) είναι ψηφιακή συχνότητα. Σώρα γιατί ένας επαναλήπτης είναι σε άλλη συχνότητα από αυτή που έπρεπε στο band plan, γιατί να παρεμβάλει τους σταθμούς cw ή ssb που υπήρχαν από το έως σχεδόν στο , και τώρα να παρεμβάλει τις ψηφιακές επικοινωνίες που γίνονται στο είναι ένα θέμα που δεν μπορώ να απαντήσω. Ίσως οι άλλοι σύλλογοι που ενδιαφέρονται για το QSL Bureau και την εκπροσώπηση της IARU, θα έπρεπε να την ενημερώσουν για την τύχη των προτάσεών της στην Ελλάδα, και το ποιος συστηματικά τις αγνοεί παρά την ανακοίνωση που παπαγαλίζει κάθε Κυριακή ο αγαπητός SV1HE για τήρηση του Band Plan των συχνοτήτων. Γιατί το squelch είναι οριακά ανοικτό και ανοίγει με τον παραμικρό θόρυβο στην συχνότητα, γιατί δεν δουλεύει ο υπότονος (υποτίθεται 88.5) και ανοίγει μονίμως χωρίς υπότονο, γιατί έχει τέτοια ισχύ που σε συνδυασμό με το υψόμετρο έρχεται στο λεκανοπέδιο από 1-9 μονάδες, είναι επίσης θέματα που προξενούν απορία. Σο δίκτυο επαναληπτών που έφτιαξαν οι συνάδελφοι Κρητικοί είναι πολύ ωραίο όπως φαίνεται, Αλλά γιατί θα πρέπει όλη η νότια Ελλάδα, και ειδικά η πολυπληθής Αθήνα πάνω από χιλ μακριά, να μην μιλάει σε ένα σωρό simplex nbfm ή ψηφιακές συχνότητες; repeater operation Αν και όλα τα handbook τα operation manuals αλλά και η IARU, τονίζουν ότι τα repaeters είναι για χρήση κινητών και φορητών σταθμών, ότι τα repeaters δεν είναι για DX, και ότι πρέπει στην εγκατάστασή τους να λαμβάνεται υπόψιν, ο λοβός ακτινοβολίας ώστε να μην

5 αλληλοπαρεμβάλλονται. την Ελλάδα πάλι θαυματουργούμε, έχουμε συνδέσει ένα σωρό επαναλήπτες και links με προφανή σκοπό να μιλάνε όλοι οι ραδιοερασιτέχνες σε όλους τους επαναλήπτες. Αλλά και οι ύλλογοι να βάζουν όσο μπορούν περισσότερους όχι για να εξυπηρετήσουν μία αυξημένη χρήση αλλά απλά να ακούγονται σαν τα σκυλάκια που οριοθετούν την περιοχή τους "καταβρέχοντας" τους στύλους κια τα δέντρα. Δεν είναι λοιπόν συμπτωματικό ότι οι κινητοί σταθμοί από την Αθήνα είναι λίγοι στο RU-1 ενώ εκεί μπορείς να βρεις Κρητικούς, Ροδίτες, αμιώτες, Σούρκους, Ισραηλινούς. Δεν είναι τυχαίο ότι η κίνηση στα βραχέα όλο και λιγοστεύει αφού με ένα vhf μιλάς σε όλη την Ελλάδα, τι να κάνεις τις κεραίες τα παράσιτα κλπ. Δεν είναι τυχαίο ότι λίγοι γνωρίζουν το vhf dx με SSB ή CW και τι εμβέλεια μπορεί να έχει κανείς με οριζόντια beam κεραία. Σα δε περίεργα mode fax, rtty, sstv έχουν τόσο λίγους οπαδούς που πρακτικά δεν ακούγονται. Σην χρησιμότητα του APRS είναι κάτι που δεν μπορώ να την συζητήσω γιατί είμαι προκατειλημμένος, μπορώ όμως να παραλληλίσω την απέχθεια των συναδέλφων που το λένε, με την απέχθεια που μου προξενεί το hf/dx αφού είναι κάτι που το έκανα ελάχιστα και σίγουρα δεν το καταλαβαίνω σαν κάποιον λάτρη του είδους. ίγουρα ούτε κάποιος που έτρεξε μια φορά ένα πρόγραμμα aprs ή έβαλε ένα d7 για μισή ώρα στο μπορεί να έχει τόσο ξεκάθαρη άποψη για το APRS και να την λέει σαν ειδήμων από τον αέρα. Ο ύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδας, είναι προς τιμή του ο δεύτερος (μετά την ΕΡΒΕ) που ενδιαφέρθηκε για το APRS, τόσο στην εξάπλωση του

6 δικτύου όσο και στην ενημέρωση των μελών του για τις δυνατότητές του. Προσωπικά δεν έχω τίποτα υπέρ του ΡΕ και κατά της ΕΕΡ αφού είμαι μέλος και στους 2 συλλόγους, αλλά από την δραστηριότητα και την συμπεριφορά του κάθε ενός την αναλογία μεγέθους, οικονομικών και ιστορίας αλλά και τις δραστηριότητες ο κάθε ένας κρίνεται. Σο τί είναι η IARU και τι αξία έχει για τους ραδιοερασιτέχνες θα πρέπει να το ρωτήσετε στην ΕΕΡ. ίγουρα πάντως η IARU είναι κάτι περισσότερο από ένα ταχυδρομικό σύστημα αλλαγής καρτών. Η κατοχύρωση της συχνότητας, μου θυμίζει δημόσιο υπάλληλο με κατοχυρωμένη θέση. Σίποτα δεν είναι κατοχυρωμένο ούτε καν οι συχνότητες μας. Όλα επαναδιαπραγματεύονται ανά πάσα στιγμή στην ITU ή το ΤΜΕ και αν αποδείξουμε ότι δεν είμαστε άξιοι να διαχειριστούμε σωστά και να διατηρήσουμε τις συχνότητές μας, θα τις χάσουμε και ας τις έχουμε 60 χρόνια. Και φυσικά η ενίσχυση της τάσης για πηγαδάκια, καφενεία, ράδιο αρβύλα και διαβολή δεν βοηθάει τον ραδιοερασιτεχνισμό, αυτό που βοηθάει είναι ο πειραματισμός, η έρευνα, η εναλλαγή και σύνθεση τρόπων και μεθόδων στις επικοινωνίες, η ψηφιοποίηση οι δορυφόροι, η συνεργασία, η τήρηση του Band Plan και ότι άλλο δεν κάνει το 90% των ραδιοερασιτεχνών που ασχολείται μόνο με τα «πηγαδάκια». Σώρα επειδή το υπουργείο ως γνωστό τα τελευταία χρόνια δεν δίνει άδειες, αν κάποιος έχει κάνει αίτηση για repeater σε λάθος συχνότητα αλλάζει την αίτησή του. Η αν βγει λάθος άδεια, με μία παράσταση αιτιολογημένη, αυτή αλλάζει, τίποτα δεν είναι δύσκολο φτάνει να υπάρχει βούληση και έλλειψη μικροεγωισμού. Σώρα ως προς την εσκεμμένη παρεμβολή, τι νόημα θα είχε να παρεμβάλουμε τελικά το RU-1 την στιγμή που είναι ο επαναλήπτης που

7 οι περισσότεροι χρήστες του APRS χρησιμοποιούμε. Όποιος συνάδελφος θέλει ας βάλει tone squelch και ας ακούσει στο στην Αθήνα και αν ακούσει κάποιο callsign με packet ας μου το πει. Παρόλο που θέλουμε και περιμένουμε να φύγει από την συχνότητα αυτή, το repeater αυτό, δεν έχουμε καμία διάθεση για κόντρα, αλλά θέλουμε να τους δώσουμε τον χρόνο να αλλάξουν το vfo τους, σε μία συχνότητα καθορισμένη για την χρήση του. Σέλος Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Κρήτη και φυσικά ούτε καν η Αθήνα, ήδη υπάρχει αρκετή δραστηριότητα APRS στο στην Θεσ/κη, Πάτρα- Δυτ. Ελλάδα, Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και από Κυκλάδες Ν Αιγαίο ακόμα και την ίδια την Κρήτη. Δεν νομίζω ότι σε ένα νέο αναπτυσσόμενο mode του αξίζει να σπάσει στην μέση σε άλλη συχνότητα για μια ξεροκεφαλιά, ούτε να χάσουμε στην Αθήνα την δυνατότητα επικοινωνίας με πιθανό δορυφόρο APRS που ίσως σταλεί σύντομα και πάνω από την Ευρασία θα ακούει στο Ελπίζω να επικρατήσει η σύνεση και οι συνάδελφοι που χειρίζονται το repeater αυτό να το επαναφέρουν σε μία συχνότητα που να συμβαδίζει με την χρήση του. τις 9/9/2000 κλιμάκιο της ΕΕΡ ανέβηκε στον Ψηλορείτη, όχι για να το τοποθετήσει σε μία συχνότητα εναρμονισμένη για την χρήση του, αλλά για να ενεργοποιήσει υπότονο και ένα σύστημα φίμωσης της εξόδου όταν λαμβάνει packet. Σο θετικό αποτέλεσμα είναι οτι σταμάτησε η φασαρία στο RU-1, το αρνητικό οτι συνεχίζει να παρεμβάλει το δίκτυο APRS και ταυτόχρονα όταν οι συνάδελφοι Κρητικοί χρησιμοποιούν τον επαναλήπτη αυτό, να φιμώνονται τελείως όταν ακούγεται το packet.

8 Σελικά σε προσωπική επικοινωνία με τον SV1LK έμαθα ότι η ΕΕΡ προτίθεται να αλλάξει την συχνότητα, αλλά ακόμα δεν ξέρει που θα είναι η καινούργια. Ούτως η άλλως η αλλαγή θα γίνει την Άνοιξη, μέχρι τότε όποτε υπάρχουν καλά περάσματα, θα συνεχίσει το πρόβλημα που βλάπτει κυρίως τους κρητικούς. Μέσα Ιουνίου Σελικά η ΕΕΡ αποφάσισε και άλλαξε την συχνότητα του επαναλήπτη ίσως όχι γιατί ήταν παράτυπα τοποθετημένος αλλά γιατί αποφάσισε να εγκαταστήσει δικό της APRS digi στον Τμηττό. Έτσι το θέμα έληξε άσχετα αν τα κίνητρα ήταν λάθος από ότι φάνηκε ήδη. Περαστικά μας. χετικά links (δεν ισχύουν ακόμα όλα αυτά σήμερα) IARU Region 1 IARU REGION 1 VHF MANAGER'S HANDBOOK CONTENTS people.a2000.nl/adogtero/cont4-21.htm IARU Region 1 VHF/UHF/Microwaves bandplans ( oct99) Εδώ είναι και το BandPlan για τα 2 μέτρα people.a2000.nl/adogtero/2c.pdf Introduction to VHF/UHF/Microwaves bands and bandplans (ή τι λέμε repeater, network station και άλλα ενδιαφέροντα people.a2000.nl/adogtero/2a.pdf Χάρτης για την Ευρώπη, χρήσης APRS, μόνο η κανδιναβία και η ΕλβετοΑυστρία έχουν μείνει ακόμα εκτός

9 ύντομη παρουσίαση του APRS και τo ARPS project στην χώρα μας και η καθημερινή εξέλιξή του. aprs.gr Πρόταση δορυφόρου αποκλειστικά για APRS που τελικά ατύχησε η πρόταση και η κατασκευή έγινε το πριν καθοριστεί συχνότητα για την Region 1 web.usna.navy.mil/~bruninga/natsat.html Η σελίδα της ΕΕΡ για ερωτήσεις περί IARU

ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ John Devoldere, ON4UΝ Mark Demeuleneere, ON4WW ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ και ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ Έκδοση 2η ΕΕΡ 2010 . John Devoldere, ON4UΝ και Mark Demeuleneere, ON4WW ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

ΗΘΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΗΘΙΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ Έκδοση 2 η (Ιούλιος 2008) Του John Devoldere, ON4UΝ και Mark Demeuleneere, ON4WW Διορθώσεις από τον Bob Whelan, G3PJT Ethics and Operating Procedures

Διαβάστε περισσότερα

Amerikanies..!!! Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου. Διαβάστε σε αυτή την έκδοση: G 5 R V. LEGO antenna... AEGEAN RTTY...

Amerikanies..!!! Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου. Διαβάστε σε αυτή την έκδοση: G 5 R V. LEGO antenna... AEGEAN RTTY... Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου Τεύχος 101ο Aπρίλιος 2010 Διαβάστε σε αυτή την έκδοση: G 5 R V. LEGO antenna... AEGEAN RTTY... Δενδροφύτευση... Corner antenna... Πρόσκληση... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο Ελληνικό ραδιοερασιτεχνικό κυβερνοπεριοδικό ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ. συστατικά (υγεία. οικογένειες σας. Πολλές ευχές επίσης στους

Το πρώτο Ελληνικό ραδιοερασιτεχνικό κυβερνοπεριοδικό ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ. συστατικά (υγεία. οικογένειες σας. Πολλές ευχές επίσης στους 01-1-2003 Τεύχος 14ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών SV5 και SV9 Το πρώτο Ελληνικό ραδιοερασιτεχνικό κυβερνοπεριοδικό Σε αυτή την έκδοση: Ο Κόσµος µας. Timer.. CW αναδροµή. Αστρονόµοι.

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 107 Οκτώβριος 2010

Τεύχος 107 Οκτώβριος 2010 Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου Τεύχος 107 Οκτώβριος 2010 Διαβάστε σε αυτή την έκδοση: S X 2 5 0 0 M... J 4 5 V.. 60m band... S A Q. H.S.T... APRS Maps... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το «5-9» εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ AEGEAN CONTEST

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ AEGEAN CONTEST Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ AEGEAN CONTEST Γράφει ο SV1NK Μάκης Μανωλάτος One of Aegean DX group sv1nk@hotmail.com Αγαπητοί συνάδελφοι το AEGEAN VHF CONTEST είναι τό Ελληνικό 6m/VHF/UHF διαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Και ο πιο δύσκολος πελάτης θα βρει το μέγεθός. (δηλαδή 10XL) σ αυτό το κατάστημα. Friedrichshafen!

Και ο πιο δύσκολος πελάτης θα βρει το μέγεθός. (δηλαδή 10XL) σ αυτό το κατάστημα. Friedrichshafen! Και ο πιο δύσκολος πελάτης θα βρει το μέγεθός του (δηλαδή 10XL) σ αυτό το κατάστημα του Friedrichshafen! περιεχομενα Εξώφυλλο: ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου. SV1BSX this is 5-9 Report from KM37 You are really 5-9 LOUD and CLEAR 73 & SU

Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου. SV1BSX this is 5-9 Report from KM37 You are really 5-9 LOUD and CLEAR 73 & SU Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου Τεύχος 88ο ο Μάρτιος 2009 ιαβάστε σε αυτή την έκδοση: 1Β1ΑΒ ή 1C1Α... 1 1Α... Remote shack... S S T V... AEGEAN results... S X 8 P... 70 χρόνια... Μάρτης-Γδάρτης...

Διαβάστε περισσότερα

Τα κεφάλια μέσα... Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου. Τεύχος 82ο ο Σεπτεμβριος 2008

Τα κεφάλια μέσα... Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου. Τεύχος 82ο ο Σεπτεμβριος 2008 Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου Τεύχος 82ο ο Σεπτεμβριος 2008 Διαβάστε σε αυτή την έκδοση: S X 8 G R... Aπάντηση... S X 2 4 S T G /P... Στην Γερμανία... Τα κεφάλια μέσα... 29 ΜΗz z... Αλόννησος...

Διαβάστε περισσότερα

MΥΘΟΛΟΓΙΑ Β ΜΕΡΟΣ. 5-99 Report Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα. din.boxmail@gmail.gr

MΥΘΟΛΟΓΙΑ Β ΜΕΡΟΣ. 5-99 Report Το κυβερνοπεριοδικό του Αιγαίου Σελίδα. din.boxmail@gmail.gr Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου Τεύχος 144 Νεµβριος 2013 ιαβάστε σε αυτή την έκδοση: DDRR antenna... υο όψεις... Μυθολογία... WARC bands... Faraday... H κάρτα... Sx8aeg... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1 & 2 Ιουλίου 2006. Τεύχος 55ο ο ΙΟΥΝΙΟΣ 2006. Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου. ιαβάστε σε αυτή την έκδοση:

1 & 2 Ιουλίου 2006. Τεύχος 55ο ο ΙΟΥΝΙΟΣ 2006. Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου. ιαβάστε σε αυτή την έκδοση: Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου Τεύχος 55ο ο ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ιαβάστε σε αυτή την έκδοση: SV2LAND. S X 7 M L. Ωριαία σήµατα... ΑΟ-51 για αρχή... Προσκλητήριο... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το «5-9» εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Είναι το µέλλον του ραδιοερασιτεχνισµού ζοφερό;

Είναι το µέλλον του ραδιοερασιτεχνισµού ζοφερό; Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου Τεύχος 74ο ο Ιανουάριος 2008 ιαβάστε σε αυτή την έκδοση: J.O.T.A. 2007... Το µέλλον... Οι..µέλισσες... Ηλιακοί δείκτες... Ιδέες mobile... Από το Α ως το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ AMSAT. Το Πρώτο Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνικό Κυβερνοπεριοδικό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σε αυτή την έκδοση:

ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ AMSAT. Το Πρώτο Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνικό Κυβερνοπεριοδικό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σε αυτή την έκδοση: 01-3-2003 Τεύχος 16ο ΜΑΡΤΙΟΣ 2003 Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών SV5 και SV9 ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ Το Πρώτο Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνικό Κυβερνοπεριοδικό Σε αυτή την έκδοση: VOR συνέχεια... Το µελλον του PACKET.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός συγγραφής τεχνικών άρθρων

Διαγωνισμός συγγραφής τεχνικών άρθρων Διαγωνισμός συγγραφής τεχνικών άρθρων Με την ευκαιρία της επίσημης ψηφιακής έκδοσης του περιοδικού SV NEA προκηρύσσεται διαγωνισμός συγγραφής τεχνικών άρθρων από τα μέλη της Ε.Ε.Ρ. με τα εξής βραβεία:

Διαβάστε περισσότερα

Καλό Πάσχα FOX HUNT ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ!!! Το πρώτο Ελληνικό ραδιοερασιτεχνικό κυβερνοπεριοδικό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: sv5byr@qsl.net

Καλό Πάσχα FOX HUNT ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ!!! Το πρώτο Ελληνικό ραδιοερασιτεχνικό κυβερνοπεριοδικό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: sv5byr@qsl.net Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών SV5 και SV9 01-05-2002 Τεύχος 6ο ΜΑ ΙΟΣ 2002 Καλό Πάσχα Το πρώτο Ελληνικό ραδιοερασιτεχνικό κυβερνοπεριοδικό FOX HUNT ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ!!! Σε αυτή την έκδοση: db και.μύθοι

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Νοµοσχέδιο. Το πρώτο Ελληνικό ραδιοερασιτεχνικό κυβερνοπεριοδικό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Το Νέο Νοµοσχέδιο. Το πρώτο Ελληνικό ραδιοερασιτεχνικό κυβερνοπεριοδικό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 01-2-2003 2003 Τεύχος 15ο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών SV5 και SV9 Το πρώτο Ελληνικό ραδιοερασιτεχνικό κυβερνοπεριοδικό Σε αυτή την έκδοση: Ραδιοναυτιλία.. Απλά πράγµατα... Εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

Στο CW πιθανοτατα θα παρετε µια απο τις παρακατω απαντησεις στην περιπτωση που η συχνοτητα ειναι κατειλληµενη:

Στο CW πιθανοτατα θα παρετε µια απο τις παρακατω απαντησεις στην περιπτωση που η συχνοτητα ειναι κατειλληµενη: ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ποιος αναµεσα µας αποκτησε το διπλωµα οδηγησης του µοναχα µε θεωρητικες εξετασεις? Κανενας. Στο Βελγιο, πριν την ελευση της βασικης αδειας ραδιοερασιτεχνη, δεν υπηρχε καµµια µορφη

Διαβάστε περισσότερα

SX100A. Θωρηκτό Γ. Αβέρωφ. Radio Rivista. 29 Κλασσικός Μαραθώνιος Αθηνών. SZ1EETT - Ο σταθμός της ΕΕΤΤ. Η ιστορία του JOTA.

SX100A. Θωρηκτό Γ. Αβέρωφ. Radio Rivista. 29 Κλασσικός Μαραθώνιος Αθηνών. SZ1EETT - Ο σταθμός της ΕΕΤΤ. Η ιστορία του JOTA. Τ.Θ. 3564 102 10 ΑΘΗΝΑ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012, ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 131 ος 29 Κλασσικός Μαραθώνιος Αθηνών SZ1EETT - Ο σταθμός της ΕΕΤΤ Η ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 118 Σεπτεµβρίος 2011

Τεύχος 118 Σεπτεµβρίος 2011 Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου Τεύχος 118 Σεπτεµβρίος 2011 ιαβάστε σε αυτή την έκδοση: J 4 5 K. Conical. έκτες... Ηµέρα Υπαίθρου.. SZ8S & J48S... Iστοί & πυλώνες.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το «5-9»

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN VHF Contest. 5-6 Ιουλίου H A M F E S T 2 0 0 3. Το Πρώτο Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνικό Κυβερνοπεριοδικό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σε αυτή την έκδοση:

AEGEAN VHF Contest. 5-6 Ιουλίου H A M F E S T 2 0 0 3. Το Πρώτο Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνικό Κυβερνοπεριοδικό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σε αυτή την έκδοση: 01-6-2003 Τεύχος 19ο ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 AEGEAN VHF Contest 5-6 Ιουλίου Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών SV5 και SV9 Το Πρώτο Ελληνικό Ραδιοερασιτεχνικό Κυβερνοπεριοδικό Σε αυτή την έκδοση: Άσχετος..(?) Ραδιοερασιτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 117 Αυγουστος 2011

Τεύχος 117 Αυγουστος 2011 Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου Τεύχος 117 Αυγουστος 2011 ιαβάστε σε αυτή την έκδοση: Αληθινά ψέµατσ... Ζωντανός-νεκρος. νεκρος. 1,2 GHz antenna.. Λάρισα 2011... SV1OE SK... Aegean DONE...

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου

Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου Τεύχος 52ο ο ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ιαβάστε σε αυτή την έκδοση: Ελληνικό SWL... Εκλειψη ηλίου... SSB de SV1AG... 17m Loop... Νέα της ΕΡΚΑ... SX7ML Expedition... Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 91ο ο Ιούνιος 2009

Τεύχος 91ο ο Ιούνιος 2009 Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου Τεύχος 91ο ο Ιούνιος 2009 ιαβάστε σε αυτή την έκδοση: SV2FPU..Amerika... Aegean Contest... Γράµµα από Κρήτη... Συµβουλές... ιαβούλευση... Η πορεία µου...

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 56ο ο ΙΟΥΛΙΟΣ 2006

Τεύχος 56ο ο ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου Τεύχος 56ο ο ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 ιαβάστε σε αυτή την έκδοση: ΑθΩΣ β µέρος... J47DKT. Κίνηση ορυφόρων... Φάρος Πλάκας... J 4 5 M. S W 1 J C O... J 4 2 A V C... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 77ο ο Απρίλιος 2008

Τεύχος 77ο ο Απρίλιος 2008 Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου Τεύχος 77ο ο Απρίλιος 2008 ιαβάστε σε αυτή την έκδοση: SWL DXing. Πεδιόµετρο... EPC Awards... 1B1AB... To 5-9 Report και οι συνεργάτες του σας εύχονται ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 95ο ο Οκτωβριος 2009

Τεύχος 95ο ο Οκτωβριος 2009 Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου Τεύχος 95ο ο Οκτωβριος 2009 ιαβάστε σε αυτή την έκδοση: J 4 8 L H... AO-51 SAT... S X 5 A G... Κάθοδοι... OCF dipole... Σαµοθράκη on air... De SV2BWR...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 105 Άυγουστος 2010

Τεύχος 105 Άυγουστος 2010 Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου Τεύχος 105 Άυγουστος 2010 Διαβάστε σε αυτή την έκδοση: J 4 8 S FIELD-DAY DAY 2010.. Παγκοσμια ημερα Τηλεπικοινωνιών.. DAYTON 2010... Νεο QRP... S X 2 I M

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 24-6-2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 24-6-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 24-6-2015 Κοινή συνέντευξη Τύπου της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώς

Διαβάστε περισσότερα