ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΚΣΤ. Το Ελληνικό Κάλλος και η Ευρωπαϊκή Αθλιότητα. της Ύπαρξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΚΣΤ. Το Ελληνικό Κάλλος και η Ευρωπαϊκή Αθλιότητα. της Ύπαρξης"

Transcript

1 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Το Ελληνικό Κάλλος και η Ευρωπαϊκή Αθλιότητα της Ύπαρξης Έρευνες στη Φιλοσοφική Θεμελίωση των Πολιτισμών 22 ο Σεμινάριο

2 2 I ἐχθρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς Ἀίδαο πύλῃσιν, ὅς χ ἕτερον μὲν κεύθῃ ἐνὶ φρεσίν, ἄλλο δὲ εἴπῃ. Ὅμηρος, Ἰλιάς, Ι, Ομιλεί ο Αχιλλεύς. Η προβολή της ταυτότητας Είναι και Φαίνεσθαι σε Κανόνα Ελληνικών ανθρώπινων σχέσεων. Εμπεδοκλής, Περὶ Φύσεως. Προοίμιον (Καθαρμοί) Nos 1-36 [Δική μου ανασύσταση, παραπομπές έχω κάνει στο προηγούμενο κείμενο] [Empedocle s condition. Truth of his World] 1Pierris = B112 DK ὦ φίλοι, οἳ μέγα ἄστυ κατὰ ξανθοῦ Ἀκράγαντος ναίετ ἀν ἄκρα πόλεος, ἀγαθῶν μελεδήμονες ἔργων, ξείνων αἰδοῖοι λιμένες, κακότητος ἄπειροι, χαίρετ ἐγὼ δ ὑμῖν θεὸς ἄμβροτος, οὐκέτι θνητός πωλεῦμαι μετὰ πᾶσι τετιμένος, ὥσπερ ἔοικα, ταινίας τε περίστεπτος στέφεσίν τε θαλείοις. τοῖσιν ἅμ εὖτ ἂν ἵκωμαι ἐς ἄστεα τηλεθάοντα,

3 3 ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξὶ σεβίζομαι οἱ δ ἅμ ἕπονται μυρίοι ἐξερέοντες, ὅπηι πρὸς κέρδος ἀταρπός, οἱ μὲν μαντοσυνέων κεχρημένοι, οἱ δ ἐπὶ νούσων παντοίων ἐπύθοντο κλύειν εὐηκέα βάξιν, δηρὸν δὴ χαλεπῇσι πεπαρμένοι <ἀμφ ὀδύνῃσιν>. 2Ρ = Β114 ὦ φίλοι, οἶδα μὲν οὕνεκ ἀληθείη πάρα μύθοις, οὓς ἐγὼ ἐξερέω μάλα δ ἀργαλέη γε τέτυκται ἀνδράσι καὶ δύσζηλος ἐπὶ φρένα πίστιος ὁρμή. 3Ρ = Β113 ἀλλὰ τί τοῖσδ ἐπίκειμ ὡσεὶ μέγα χρῆμά τι πράσσων, εἰ θνητῶν περίειμι πολυφθερέων ἀνθρώπων; Ο ολόκληρος σοφός. Η παντέλεια της νοεράς αριστείας. τοῦ δὲ λόγου τοῦδ ἐόντος ἀεὶ ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἢ ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον τόνδε ἀπείροισιν ἐοίκασι, πειρώμενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιούτων, ὁκοίων ἐγὼ διηγεῦμαι κατὰ φύσιν διαιρέων ἕκαστον καὶ φράζων ὅκως ἔχει. τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἐγερθέντες ποιοῦσιν, ὅκωσπερ ὁκόσα εὔδοντες ἐπιλανθάνονται. Ηράκλειτος Β1 DK

4 4 Ο εις σοφός λαλεί τον κοινό Λόγο πάντων. Αν και «ξυνόν ἐστι πᾶσι τὸ φρονέειν» (B113 DK), και «ἀνθρώποισι πᾶσι μέτεστι γινώσκειν ἑωυτοὺς καὶ σωφρονεῖν» (B116 DK), εντούτοις - πολλοί οι ναρθηκοφόροι, λίγοι οι μύστες. Διότι ο καθένας ακούει και βλέπει κατἀ το (καλλιεργήσιμο) ποιόν της ψυχής του. ἐχόντων. κακοὶ μάρτυρες ἀνθρώποισιν ὀφθαλμοὶ καὶ ὦτα βαρβάρους ψυχὰς Ἡράκλειτος Β107 DK Εφ όσον: ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων. Β117 DK Εὐαγγέλιον Κατὰ Λουκᾶν 6, 43-49: Οὐ γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν, οὐδὲ πάλιν δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν. ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται οὖ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα, οὐδὲ ἐκ βάτου σταφυλὴν τρυγῶσιν. ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ άγαθόν, καὶ ὁ πονηρὸς ἐκ τοῦ πονηροῦ προφέρει τὸ πονηρόν ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας λαλεῖ τὸ

5 5 στόμα αὐτοῦ. Τί δέ με καλεῖτε Κύριε Κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω; Πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός με καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς, ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος. ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν, ὃς ἔσκαψεν καὶ ἐβάθυνεν καὶ ἔθηκεν θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν πλημμύρας δὲ γενομένης προσέρρηξεν ὁ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἴσχυσεν σαλεῦσαι αὐτὴν διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν. ὁ δὲ ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρίς θεμελίου, ᾗ προσέρρηξεν ὁ ποταμός, καὶ εὐθὺς συνέπεσεν, καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα. Οι δύο τύποι ακουόντων του λόγου του Όντος, ο σαπρός και πονηρός αφ ενός και ο καλός καγαθός αφ ετέρου. Με το κλασσικό βίωμα και διατύπωση, όπως εξηγώ, ο δειλός και ο εσθλός αντίστοιχα. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Επιλογή και διατήρηση σκοπού Διατήρηση ακμαίου ηθικού Επιθετική δράση Αιφνιδιασμός Συγκέντρωση δυνάμεων Οικονομία προσπαθειών Ασφάλεια Ευκαμψία Συνεργασία

6 6 Διοίκηση «Οι ανωτέρω αρχές τελειοποιήθηκαν εμπειρικά ως γενικά εφαρμόσιμες στη στρατιωτική ηγεσία. Θα πρέπει να θεωρηθούν ως επιτακτικές από όλους τους βαθμοφόρους, δεδομένου ότι η παραβίασή τους, στο παρελθόν, συχνά προκάλεσε ατυχίες, αν όχι καταστροφές. Θα πρέπει να εντυπωθούν τόσο καλά στο μυαλό καθενός διοικητή, ώστε οποτεδήποτε καλείται να λάβει μια απόφαση στο πεδίο της μάχης, να τους δίνει ενστικτωδώς απόλυτη αξία. Οι θεμελιώδεις αρχές του πολέμου δεν είναι πολλές ούτε δυσνόητες καθαυτές, μόνο η εφαρμογή τους είναι δύσκολη και δεν υπάγεται σε κανόνες. Η σωστή εφαρμογή των αρχών, όποτε το επιτάσσουν οι περιστάσεις, είναι αποτέλεσμα βαθιάς στρατιωτικής γνώσης, η οποία αποκτήθηκε μέσα από μελέτη και εξάσκηση έως ότου γίνει ενστικτώδης». Από το «Κανονισμοί Εκστρατείας», Μέρος Πρώτο: Επιχειρήσεις (1909). Ανατυπώθηκε στο 0229, των Εκδόσεων Δόγματος του (Βρετανικού) Στρατού, τόμ. 1: Επιχειρήσεις (Ιούνιος 1994). Ο ανόητος φαίνεται από το ότι νομίζει ότι ξέρει και καταλαβαίνει κάτι πραγματικά, τόσο ώστε να μπορεί να το εφαρμόσει, επειδή έτυχε να το ακούσει. βλὰξ ἄνθρωπος ἐπὶ παντὶ λόγῳ ἐπτοῆσθαι φιλεῖ. Ηράκλειτος B87 DK Του διαφεύγει του μωρού ότι: κρύπτειν ἀμαθίην κρέσσον ἤ ἐς τὸ μέσον φέρειν. B95 DK

7 7 Και αν δεν του διαφεύγει του πονηρού μωρού, και προσπαθεί να την κρύψει την αμάθειά του, τότε δις χειρότερα γι αυτόν, αν του τύχει να πέσει στον νοήμονα, γιατί τα πάντα φαίνονται όπως είναι. Πονηρός είναι αυτός που επιχειρεί να κρύψει την ατέλειά του. ΙΙ Ιδού μια προδιατύπωση (από εργασία μου δημοσιευμένη το 1994) των θεωριών που διαρθρώνω τελευταία στις συναντήσεις μας και τα κείμενά μου: There are two aspects of the World, one terrible, the other glorious; both awesome, hence sacred. The former is characterized by the manifested enormities of irresistible power; the latter by the shining splendor of superlative beauty. Combinations of the two elements confirm their crucial contrariety, each possessing in its own way an image of its opposite. There is certainly luminous power: but it consists in the attraction exercised by excellence and perfection; as there also exists dark beauty; but it is the constructive aspect of illimitable force. Furthermore, the differentiation of the two fundamental modes of appearances in the World should not be confused with the distinction of the hostile from the friendly to man.

8 8 At the deeper experiential level there is simply blinding and suffocative darkness on the one hand, the abysmal secrecy of the World; the clarity and openness of light on the other, the visionary flowering of the World. The mystery is opposed to revelation, concealment to manifestation. Man instinctively shudders at the one, gladdens at the other. There is immediate affective response to that opposition. But often the dreadful nourishes and protects, while the exalted exposes and destroys. The processes in the bowels of Earth and the inside of woman are occult and all-potent. Birth and Death (primal, ultimate realities of might and hiddenness, terrible visitations par excellence), are associated to the secret of the cosmic Womb. The chthonic experience emerges, as the primeval, immediate response to the fearful is thus articulated. By contrast, the workings in the clear air, above Earth and high up in the serene Sky, as well as the purposeful, perfectional functioning, the excellences and achievements of man are conspicuous, transparent, lucid. Wondrous beauty is their characteristic, rare or frequent consummation. The radiance of the World thus develops into the celestial, Olympian experience. Apostolos L. Pierris, First Principles and the Beginning of Worldformation in Stoicism, στο K. Boudouris (ed.), Hellenistic Philosophy, vol. II, 1994, pp

9 9 ΙΙΙ Εισάγω μια νέα δυνατότητα στην δομή των Σεμιναρίων μας. Όποιος θέλει να εμβαθύνει σε κάποιο θέμα που τον ελκύει από την πλοκή του όντος που «λέγομε» στις συναντήσεις μας, με σκοπό να δημιουργήσει μια εργασία ανάλυσης και σύνθεσης επ αυτού, ας μου μιλήσει για να έχομε μια προκαταρκτική συζήτηση μεθόδευσης ενός σχεδίου μελέτης.

10 10 ΙV Σεμινάριο 22 ο Έχουμε εισέλθει στο Δ και τελευταίο Μέρος του φετινού κύριου Κύκλου των Σεμιναρίων Ιστορικοφιλοσοφικού Λόγου. Το μέρος αυτό είναι αφιερωμένο στην Φιλοσοφία του Χρυσού Αιώνα. Θα την μελετήσουμε και σε σχέση με τα λοιπά φαινόμενα της πολιτισμικής και ιστορικής ολοκληρίας του θαυμαστού 5 ου π. Χ. αιώνα της κλασσικής ακμής. Την προηγούμενη Πέμπτη αρχίσαμε την διαδρομή μας με την παντελή αρχαϊκή σύνθεση του Εμπεδοκλή. Σε γόνιμη νοηματική αντίστιξη προς αυτήν θα ασχοληθούμε αυτήν την Πέμπτη, 23 Μαΐου, από τις 8.30 το βράδυ, με τον κατ εξοχήν εκφραστή του πνεύματος του κλασσικού θαύματος, τον Αναξαγόρα. Αλλάζω την προανηγγειλμένη σειρά των σεμιναρίων για τον καλύτερο εναρμονισμό τους προς τον διασαλπισθέντα ρυθμό της ροής των τελευταίων εβδομάδων. Ο θεματικός λοιπόν τίτλος του σεμιναρίου την Πέμπτη είναι: Τα Μετά τον Παρμενίδη, 2: Αναξαγόρας η Κυριαρχία του Νου και η Ιδεολογία της Αθηναϊκής Ηγεμονίας. Το Αεί Νυν της Ακμής.

11 11 Οι συναντήσεις των Σεμιναρίων της κύριας σειράς γίνονται κάθε Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ, στην Αίθουσα Διαλέξεων του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης, Πλατεία Γεωργίου Α, 2 ος όροφος. Μετά την ομιλία ακολουθεί διεξοδική, ανοικτή συζήτηση. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για το Σεμινάριο της παράλληλης σειράς την προσεχή Δευτέρα θα σας στείλω χωριστή ανακοίνωση.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΚΣΤ. Το Ελληνικό Κάλλος και η Ευρωπαϊκή Αθλιότητα. της Ύπαρξης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΚΣΤ. Το Ελληνικό Κάλλος και η Ευρωπαϊκή Αθλιότητα. της Ύπαρξης 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012-2013 Το Ελληνικό Κάλλος και η Ευρωπαϊκή Αθλιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ Περιοδικό RAM, Ιούνιος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 2 1. ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 3. ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επιμέλεια ύλης: Μαρία Αλεξίου, Άννα Βλαχοδήμου,

Διαβάστε περισσότερα

«Η Δυναμική Σχέση Αιτημάτων Ορισμών στα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά και η Προβολή της στις Σύγχρονες Μαθηματικές Θεμελιώσεις»

«Η Δυναμική Σχέση Αιτημάτων Ορισμών στα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά και η Προβολή της στις Σύγχρονες Μαθηματικές Θεμελιώσεις» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Δυναμική Σχέση Αιτημάτων Ορισμών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΚΣΤ. Το Ελληνικό Κάλλος και η Ευρωπαϊκή Αθλιότητα. της Ύπαρξης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΚΣΤ. Το Ελληνικό Κάλλος και η Ευρωπαϊκή Αθλιότητα. της Ύπαρξης 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012-2013 Το Ελληνικό Κάλλος και η Ευρωπαϊκή Αθλιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Συντάκτης : Χριστίνα Καραντώνη, καθηγήτρια φιλόλογος του Π.Π.Λ.Π.Π. Διάρκεια-Διατιθέμενος χρόνος διδασκαλίας : 4 διδακτικές ώρες Σκοπός: Η καλλιέργεια της φιλοσοφικής σκέψης

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικός Λόγος τεύχος 1/2010

Παιδαγωγικός Λόγος τεύχος 1/2010 Παιδαγωγικός Λόγος τεύχος 1/2010 Ενός λεπτού σιγή 11+1 φιλοσοφικά κείμενα εις μνήμην Τάσου Πανταζή Επιστημονική Επιμέλεια Γιώργος Στείρης Επιμέλεια Έκδοσης Michael Stork Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Από την Εισαγωγή στα Πολιτικά, που είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν στη σελίδα του βιβλίου τους, οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τη στενότατη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΚΕΙΜΕΝΟ: Α) Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟ Κείµενο: Πρωταγόρας, ενότητα 6 η, (324A C) Α. Μετάφραση: Να µεταφραστεί το απόσπασµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

Ιδού Προσέρχομαι Χριστώ τώ Αθανάτω Βασιλεί καί Θεώ Ημών

Ιδού Προσέρχομαι Χριστώ τώ Αθανάτω Βασιλεί καί Θεώ Ημών KGreek Orthodox Church of Kimisis Theotokou - Brooklyn Ελληνορθόδοξος Ναός της Κοιµήσεως της Θεοτόκου -Brooklyn Ιδού Προσέρχομαι Χριστώ τώ Αθανάτω Βασιλεί καί Θεώ Ημών Ο ΓΛΥΚΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ "" ISSUE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα

Heraclitus and Information Systems

Heraclitus and Information Systems Heraclitus and Information Systems 1 Malcolm Crowe The fragments of Heraclitus that remain to us are intriguing to information systems practitioners. It is hard to find a thinker in any age whose preoccupations

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, ΤΟΝ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ π. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟ ΓΡΑΤΣΙΑ, ΩΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, ΤΟΝ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ π. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟ ΓΡΑΤΣΙΑ, ΩΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ. ΠΕΡΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Ήτοι, έκθεσις συνοπτική των αρχών της Ορθοδόξου Θεολογίας εις κεφάλαια ΙΒ (12) πονηθείσα υπό Μιχαήλ Κωνσταντίνου Μπερκουτάκη εν έτει σωτηρίῳ 2013 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΛΥΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ

Ο ΓΛΥΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Απόστολος Πιερρής Ο ΓΛΥΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Μέρος Α ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Η Μεγάλη Μεταμόρφωση της Μορφής και ο Αττικός Δωρισμός στη Χρυσή Πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ διανοητικῆς < διὰ + νοῦς: νοητός, νόημα, νόηση, νοητικός, νοερός, άνοια, παράνοια, διάνοια, ομόνοια, διχόνοια, έννοια, πρόνοια, μετάνοια,

Διαβάστε περισσότερα

Μετανόησε ο πάπας; Λεόντιος Μοναχός ιονυσιάτης

Μετανόησε ο πάπας; Λεόντιος Μοναχός ιονυσιάτης Μετανόησε ο πάπας; Λεόντιος Μοναχός ιονυσιάτης «Κανένα όφελος δεν υπάρχει στους ανθρώπους με το να φέρουν μόνο το όνομα των Χριστιανών, να μην έχουν όμως έργα αγαθά. ιότι δεν τιμώνται τα αξιώματα από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΛΗΜΗ 139 ΚΩ ΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 183 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 185 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μ.Π.Σ. «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νους και μεταφυσική ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Νους και μεταφυσική ΓΛΩΣΣΑΡΙ 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Εισαγωγή Πώς να γίνετε φιλόσοφος Γλώσσα και λογική ΓΛΩΣΣΑΡΙ Οι συλλογισμοί του Αριστοτέλη Το παράδοξο του Ράσελ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή : Ν.Ο.Π.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Προπτυχιακή εργασία µε θέµα :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή : Ν.Ο.Π.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Προπτυχιακή εργασία µε θέµα : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή : Ν.Ο.Π.Ε. Τµήµα : Νοµικής ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Προπτυχιακή εργασία µε θέµα : Ο όρκος ιδάσκων Καθηγητής : Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος Πολύβιος Παραράς Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. ἐπεὶ δὲ Ἀργείων στρατὸς φροῦδός ἐστιν ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ' ὑπέρτερον, οὔτ' εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ' ἀτωμένη.

Μετάφραση. ἐπεὶ δὲ Ἀργείων στρατὸς φροῦδός ἐστιν ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ' ὑπέρτερον, οὔτ' εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ' ἀτωμένη. Αντιγόνη Ὦ κάρα κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης, ἆρ' οἶσθ' ὅ τι τῶν κακῶν ἀπ' Οἰδίπου ὁποῖον Ζεὺς οὐχὶ τελεῖ νῷν ἔτι ζώσαιν ; Οὐδὲν γὰρ ἐσθ' οὔτ' ἀλγεινὸν οὔτ' ἄτης ἄτερ 5 οὔτ' αἰσχρὸν οὔτ' ἄτιμον, ὁποῖον οὐκ

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταφραστική γραφή ως ανάμνηση και το παράδειγμα των ομηρικών κειμένων.

Η μεταφραστική γραφή ως ανάμνηση και το παράδειγμα των ομηρικών κειμένων. ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΣΟΣ Η μεταφραστική γραφή ως ανάμνηση και το παράδειγμα των ομηρικών κειμένων. Σ ε ποιο βαθμό θα μπορούσε η μεταφραστική γραφή να συνδεθεί θεωρητικά με διεργασίες μνήμης και τι σημασία θα είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠAIΔAΓΩΓΙKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 3.12.08 Αριθμός 674. Αθήνα, 28.11.2008

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠAIΔAΓΩΓΙKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 3.12.08 Αριθμός 674. Αθήνα, 28.11.2008 ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠAIΔAΓΩΓΙKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 3.12.08 Αριθμός 674 Αθήνα, 28.11.2008 Προς τον Πρόεδρο Του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό σενάριο. Μπορεί να γίνουν επαναληπτικές αναφορές σε εμπρόθετους προσδιορισμούς.

Διδακτικό σενάριο. Μπορεί να γίνουν επαναληπτικές αναφορές σε εμπρόθετους προσδιορισμούς. Ενότητα 4 Θεμιστοκλῆς καὶ Εὐρυβιάδης Διδακτικό σενάριο Στόχοι Κύριος στόχος της γραμματικής διδασκαλίας είναι η κατανόηση του μηχανισμού της απόλυτης γενικής. Περαιτέρω θα διδαχθεί η τελική μετοχή με ὡς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ WORKSHOP ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ GESTALT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ WORKSHOP ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ GESTALT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Φ Υ Λ Λ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Τ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Ι Α Σ & Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ G E S TA LT F O U N D AT I O N ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Το γενετικό και κοινωνικό περιβάλλον ώς παράγοντας διαμόρφωσης της προσωπικότητας:

Το γενετικό και κοινωνικό περιβάλλον ώς παράγοντας διαμόρφωσης της προσωπικότητας: 56 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 8, Τεύχος 1 Ιστορική μελέτη Το γενετικό και κοινωνικό περιβάλλον ώς παράγοντας διαμόρφωσης της προσωπικότητας: από τους κλασικούς συγγραφείς έως σήμερα.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες της Μήδειας και η κατασκευή του γυναικείου φύλου στον περιοδικό τύπο του 19 ου αιώνα. Κυριακή Αθανασιάδου

Εικόνες της Μήδειας και η κατασκευή του γυναικείου φύλου στον περιοδικό τύπο του 19 ου αιώνα. Κυριακή Αθανασιάδου Εικόνες της Μήδειας και η κατασκευή του γυναικείου φύλου στον περιοδικό τύπο του 19 ου αιώνα Κυριακή Αθανασιάδου Ο Ηλίας Π. Βουτιερίδης, σχολιάζοντας στον Νουµά το 1905 τη µετάφραση της Μήδειας του Ευριπίδη

Διαβάστε περισσότερα