Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργο : Χώρος Υποδοχής Σπηλαίου Δράκου Αριθμός Μελέτης : 185/2011 A.T. : 76 Άρθρο : ΑΤΗΕ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 16mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. (1 m) σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm α. Σωλήνας πλαστικός σπιράλ διαμέτρου Φ 16mm m 1,05x 0,2358 = 0,25 β. Μικρουλικά 0,08 του α 0,08x 0,25 = 0,02 Τεχν (003) h 0,10x 20,42 = 2,04 Βοηθ (002) h 0,10x 17,31 = 1,73 Αθροισμα ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,04 4,04 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 77 Άρθρο : ΑΤΗΕ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς 16mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό, προστόμια και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. (1 m) ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm α. Σωλήνας πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς διαμέτρου Φ 16mm m 1,05x 1,24 = 1,30 β. Μικρουλικά 0,08 του α 0,08x 1,30 = 0,10 Τεχν (003) h 0,15x 20,42 = 3,06 Βοηθ (002) h 0,15x 17,31 = 2,60 Αθροισμα ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,06 7,06 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

2 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 2 A.T. : 78 Άρθρο : ΑΤΗΕ Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 m) Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm2 Αγωγός ΝΥΑ διατομής 1, mm 1,05x 0,1664 = 0,17 και μικρουλικά ανηγμένα σε εργασία Τεχν (003) h 0,03x 20,42 = 0,61 Βοηθ (002) h 0,03x 17,31 = 0,52 Αθροισμα 1,30 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,30 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 79 Άρθρο : ΑΤΗΕ Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 m) Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm2 Αγωγός ΝΥΑ διατομής 2, mm 1,05x 0,2749 = 0,29 και μικρουλικά ανηγμένα σε εργασία Τεχν (003) h 0,03x 20,42 = 0,61 Βοηθ (002) h 0,03x 17,31 = 0,52 Αθροισμα 1,42 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,42 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ A.T. : 80 Άρθρο : ΑΤΗΕ Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 4mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 m) Μονόκλωνος Διατομής: 4 mm2

3 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 3 Αγωγός ΝΥΑ διατομής mm 1,05x 0,4418 = 0,46 και μικρουλικά ανηγμένα σε εργασία Τεχν (003) h 0,03x 20,42 = 0,61 Βοηθ (002) h 0,03x 17,31 = 0,52 Αθροισμα 1,59 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,59 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 81 Άρθρο : ΑΤΗΕ Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 6mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 m) Μονόκλωνος Διατομής: 6 mm2 Αγωγός ΝΥΑ διατομής mm 1,05x 0,6435 = 0,68 και μικρουλικά ανηγμένα σε εργασία Τεχν (003) h 0,04x 20,42 = 0,82 Βοηθ (002) h 0,04x 17,31 = 0,69 Αθροισμα 2,19 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,19 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 82 Άρθρο : ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. (1 m) τριπολικό Διατομής: 3 Χ 1,5 mm2 α. Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής: 3 Χ 1,5 mm m 1,05x 0,5924 = 0,62 β. Μικρουλικά 0,10 του α 0,10x 0,62 = 0,06 Τεχν (003) h 0,12x 20,42 = 2,45 Βοηθ (002) h 0,12x 17,31 = 2,08 Αθροισμα 5,21 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,21 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

4 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 4 A.T. : 83 Άρθρο : ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. (1 m) τριπολικό Διατομής: 3 Χ 2,5 mm2 α. Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής: 3 Χ 2,5 mm m 1,05x 0,9409 = 0,99 β. Μικρουλικά 0,10 του α 0,10x 0,99 = 0,10 Τεχν (003) h 0,12x 20,42 = 2,45 Βοηθ (002) h 0,12x 17,31 = 2,08 Αθροισμα 5,62 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,62 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ A.T. : 84 Άρθρο : ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 2,5mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. (1 m) πενταπολικό Διατομής: 5 Χ 2,5 mm2 α. Καλώδιο ΝΥΜ Διατομής: 5 Χ 2,5 mm m 1,05x 1,5406 = 1,62 β. Μικρουλικά 0,10 του α 0,10x 1,62 = 0,16 Τεχν (003) h 0,16x 20,42 = 3,27 Βοηθ (002) h 0,16x 17,31 = 2,77 Αθροισμα 7,82 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,82 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ A.T. : 85 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 10 mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

5 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 5 (1 m) Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 10 mm2 α. Καλώδιο NYY 5 Χ 10 mm m 1,05x 5,9015 = 6,20 β. Μικροϋλικά 0,10 του α 0,10x 6,20 = 0,62 Τεχν (003) h 0,22x 20,42 = 4,49 Βοηθ (002) h 0,22x 17,31 = 3,81 Αθροισμα 15,12 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,12 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 86 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\ Καλώδιο ΝΥY Καλώδιο ΝΥY πενταπολικό Διατομής 5 Χ 16mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο ΝΥY, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή σιδηροσωλήνα. (1 m) πενταπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 5 Χ 16mm2 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 5 Χ 16mm2 με τη φθορά m 1,02x 9,00 = 9,18 Τεχν (003) h 0,30x 20,42 = 6,13 Βοηθ (002) h 0,30x 17,31 = 5,19 Αθροισμα 20,50 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,50 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 87 Άρθρο : ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό Διαμέτρου 0,6 mm Φ 2 Χ 2 Χ 0,6 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό υπόγειο ή σωληνώσεων κατάλληλο γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεων, δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία (1 m) Διαμέτρου 0,6 mm Φ 2 Χ 2 Χ 0,6 mm α. Καλώδιο Α-2Y(st)2Y διαμέτρου 0,6 mm Φ 2 Χ 2 Χ 0,6 mm m 1,05x 0,4 = 0,42 β. Μικροϋλικά 0,10 του α 0,10x 0,42 = 0,04 Τεχν (003) h 0,10x 20,42 = 2,04 Βοηθ (002) h 0,10x 17,31 = 1,73 Αθροισμα ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,23 4,23 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

6 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ A.T. : 88 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Σελίδα 6 Αναρτώμενο φωτιστικό σώμα, στεγανό IP40, με σώμα κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, με συμμετρική κατανομή φωτισμού & ένα λαμπτήρα φθορισμού compact FLC-T/E 42W Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αναρτώμενο φωτιστικό σώμα, στεγανό IP40, με σώμα κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, πτερύγια απαγωγής της θερμοκρασίας, διαχύτη από διάφανο συνθετικό υλικό, κεραμική λυχνιολαβή με επαργυρωμένες επαφές, ανάρτηση μήκους 5,00m, με συμμετρική κατανομή φωτισμού & ένα λαμπτήρα φθορισμού compact FLC-T/E 42W Ενδεικτικού τύπου Disano / Fosnova / Bell 4 Transparent / FLC-T/E 42W / silver ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: "Αναρτώμενο φωτιστικό σώμα τύπου καμπάνας (εικόνα 1) με διατομή μεγάλης βάσης Φ300mm. "Το σώμα του φωτιστικού σώματος να είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο "Το φωτιστικό σώμα να έχει πτερύγια απαγωγής της θερμοκρασίας. "Ο διαχύτης του φωτιστικού σώματος να είναι από διάφανο συνθετικό υλικό. "Το σώμα του φωτιστικού σώματος να είναι βαμμένο με ακρυλική βαφή υγρής επικάλυψης για μεγαλύτερη αντοχή στην υγρασία, σταθεροποιημένη ως προς την ακτινοβολία UV "Το συνολικό ύψος του φωτιστικού σώματος να είναι περίπου 410 mm, με 220 mm το ύψους του σώματος & 190 mm το ύψος του διαχύτη. "Το φωτιστικό σώμα να έχει κεραμική λυχνιολαβή με επαργυρωμένες επαφές. "Για την τροφοδοσία του το φωτιστικό σώμα να φέρει τριπολική κλέμα κατάλληλη για μέγιστη διατομή καλωδίου Φ2,5mm2. "Το φωτιστικό σώμα να συνοδεύεται από ανάρτηση μήκους 5,00m. "Το φωτιστικό σώμα να έχει συμμετρική κατανομή φωτισμού. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και θα προορίζονται για λαμπτήρες Φθορισμού Compact (FLC-T/E) ισχύος 42W. Τα φωτιστικά θα είναι πλήρη με όλα τα όργανα έναυσης, στεγανά με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ40 και αντοχή σε κρούση κατηγορίας IK08. "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ENEC. Για τα φωτιστικά σώματα, όπως και τους λαμπτήρες, σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ13β/0/5781/ (ΦΕΚ 967 Β/ ), μέχρι την έκδοση νέων προδιαγραφών θα ισχύουν οι γενικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Επίσης, θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς EN60598 και EN60529 (ενδ. τύπος : FOSNOVA / BELL 4 TRANSPARENT). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο λαμπτήρας. (1 Υλικά τεμ) Αναρτώμενο φωτιστικό σώμα όπως περιγράφεται πιό πάνω. Ν τεμ 1,00x 281,13 = 281,13 και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε εργασία Τεχν (003) h 0,5x 20,42 = 10,21 Βοηθ (002) h 0,5x 17,31 = 8,66 Αθροισμα 300,00 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 300,00 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ

7 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 7 A.T. : 89 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό, ορατό, ισχύος 4x13W Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φωτιστικό σώμα ορατής τοποθέτησης, με περσίδες αλουμινίου,στεγανό με 4 λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 13W έκαστος, με ανταυγαστήρα, οροφής ή αναρτημένο αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές,εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. (Ενδεικτικού τύπου Disano / 773 Comfort / 4 X T5 ECO 13W). Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό με 4 λαμπτήρες ισχύος 13W έκαστος υλικά και μικροϋλικά (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 200 = 200,00 Τεχν (003) h 0,8x 20,42 = 16,34 Βοηθ (002) h 0,8x 17,31 = 13,85 Αθροισμα 230,19 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 230,19 A.T. : 90 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό ισχύος 4x18W, χωνευτό Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φωτιστικό σώμα χωνευτής τοποθέτησης, με πρισματικό κάλυμμα, στεγανό με 4 λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 18W έκαστος στεγανό, με ανταυγαστήρα οροφής ή αναρτημένο αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι λαμπτήρες. (Ενδεικτικού τύπου Disano / 826 Comfort / 4 X T8 18W). Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτής τοποθέτησης με 4 λαμπτήρες ισχύος 18W έκαστος υλικά και μικροϋλικά 180 = 180,00 ΕΥΡΩ Τεχν (003) h 0,8x 20,42 = 16,34 Βοηθ (002) h 0,8x 17,31 = 13,85 Αθροισμα 210,19 (Αριθμητικά) : 210,19 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 91 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Φωτιστικό σώμα επίτοιχης τοποθέτησης, up & down, με λαμπτήρες powerled 3 W. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φωτιστικό σώμα επίτοιχης τοποθέτησης, up & down, με λαμπτήρες powerled 3W, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία σύμφωνα με τις υποδείξεις της δ/σας υπηρεσίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι λαμπτήρες. (ενδεικτικού τύπου GU10)

8 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 8 Φωτιστικό σώμα επίτοιχης τοποθέτησης με λαμπτήρες powerled 3W,τα υλικά και μικροϋλικά 150 = 150,00 Τεχν (003) h 0,3x 20,42 = 6,13 Βοηθ (002) h 0,3x 17,31 = 5,19 Αθροισμα 161,32 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 161,32 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ A.T. : 92 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Φωτιστικό σώμα οροφής εσωτερικού χώρου (πλαφονιέρα) Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φωτιστικό σώμα οροφής εσωτερικού χώρου (πλαφονιέρα) με λαμπτήρα πυράκτωσης 60W δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία σύμφωνα με τις υποδείξεις της δ/σας υπηρεσίας Φωτιστικό σώμα οροφής εσωτερικού χώρου με λαμπτήρα,τα υλικά και μικροϋλικά 20 = 20,00 Τεχν (003) h 0,3x 20,42 = 6,13 Βοηθ (002) h 0,3x 17,31 = 5,19 Αθροισμα 31,32 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 31,32 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ A.T. : 93 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Φωτιστικό σώμα επίτοιχης τοποθέτησης εσωτερικού χώρου, με έναν λαμπτήρα φθορισμού 26 W. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φωτιστικό σώμα επίτοιχης τοποθέτησης εσωτερικού χώρου, με έναν λαμπτήρα φθορισμού 26 W, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία σύμφωνα με τις υποδείξεις της δ/σας υπηρεσίας. Φωτιστικό σώμα επίτοιχης τοποθέτησης εσωτερικού χώρου με έναν λαμπτήρα φθορισμού 26 W, τα υλικά και μικροϋλικά 100 = 100,00 Τεχν (003) h 0,3x 20,42 = 6,13 Βοηθ (002) h 0,3x 17,31 = 5,19 Αθροισμα 111,32 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 111,32 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ A.T. Άρθρο : : 94 ΑΤΗΕ Ν\ Φωτιστικό σώμα πλάγιας χωνευτής τοποθέτησης, με έναν λαμπτήρα αλογόνου 20 W 12 V. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φωτιστικό σώμα πλάγιας χωνευτής τοποθέτησης, με έναν λαμπτήρα αλογόνου 20 W 12 V, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία σύμφωνα με τις υποδείξεις της δ/σας υπηρεσίας

9 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 9 Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο λαμπτήρας. (Ενδεικτικού τύπου W&D / Lito II / QT9 20W G4) Φωτιστικό σώμα πλάγιας χωνευτής τοποθέτησης, με έναν λαμπτήρα αλογόνου 20 W 12 V,τα υλικά και μικροϋλικά 50 = 50,00 Τεχν (003) h 0,3x 20,42 = 6,13 Βοηθ (002) h 0,3x 17,31 = 5,19 Αθροισμα 61,32 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 61,32 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ A.T. : 95 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Φωτιστικό σώμα επίτοιχο εσωτερικού χώρου, τύπου χελώνας Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φωτιστικό σώμα επίτοιχο εσωτερικού χώρου, τύπου χελώνας, με λαμπτήρα πυράκτωσης 60W δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία σύμφωνα με τις υποδείξεις της δ/σας υπηρεσίας Φωτιστικό σώμα επίτοιχο εσωτερικού χώρου με λαμπτήρα,τα υλικά και μικροϋλικά 9 = 9,00 Τεχν (003) h 0,3x 20,42 = 6,13 Βοηθ (002) h 0,3x 17,31 = 5,19 Αθροισμα 20,32 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,32 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ A.T. : 96 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ρευματοδότης χωνευτός με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση,μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία SCHUKO Εντάσεως 16 Α α. Ρευματοδότης SCHUKO 0 εντάσεως 16 Α τεμ 1,00x 1,8 = 1,80 β. Μικροϋλικά 0,10 του α 0,10x 1,80 = 0,18 Τεχν (003) h 0,35x 20,42 = 7,15 Αθροισμα ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 9,13 9,13 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

10 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ A.T. : 97 Άρθρο : ΑΤΗΕ Σελίδα 10 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός α. Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο απλός μονοπολικός τεμ 1,00x 0,93 = 0,93 β. Κυτίο και μικροϋλικά 0,10 του α 0,10x 0,93 = 0,09 Τεχν (003) h 0,15x 20,42 = 3,06 Αθροισμα 4,08 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,08 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ A.T. : 98 Άρθρο : ΑΤΗΕ Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ α. Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ τεμ 1,00x 1,61 = 1,61 β. Κυτίο και μικροϋλικά 0,10 του α 0,10x 1,61 = 0,16 Τεχν (003) h 0,20x 20,42 = 4,08 Αθροισμα 5,85 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,85 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ A.T. : 99 Άρθρο : ΑΤΗΕ Β\ Πρίζα τηλεφώνου χωνευτή RJ-11 μιας υποδοχής Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Πρίζα τηλεφώνου χωνευτή αμερικανικού/δυτικού τύπου, με το κυτίο, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση,μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία Β\ RJ μιας υποδοχής/κλιπ

11 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 11 α. Πρίζα τηλεφώνου χωνευτή αμερικανικού/δυτικού τύπου RJ-11 μιας υποδοχής/κλιπ τεμ 1,00x 15,00 = 15,00 β. Μικροϋλικά 0,10 του α 0,10x 15,00 = 1,50 Τεχν (003) h 0,15x 20,42 = 3,06 Αθροισμα 19,56 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 19,56 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ A.T. : 100 Άρθρο : ΑΤΗΕ Β\ Προβολέας για λαμπτήρες μεταλλικών ατμών αλογονιδίων ή νατρίου. Νατρίου Ισχύς 150 W Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Προβολέας για λαμπτήρες μεταλλικών ατμών, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός προβολέα λαμπτήρων μεταλλικών ατμών Νατρίου, με τον λαμπτήρα. Ο προβολέας αποτελείται από κέλυφος (το οποίο φέρει πτερύγια ψύξεως) και πλαίσιο (κορνίζα) από χυτό πρεσαριστό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιεποξική βαφή φούρνου ή πολυεστερική βαφή.εσωτερικά ο προβολέας φέρει κάτοπτρο από στιλπνό αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, παραβολικής μορφής. Εμπρός καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στις μεταβολές της θερμοκρασίας, που στερεώνεται στο πλαίσιο. Το πλαίσιο συγκρατείται στο κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες ή ανοξείδωτα ελάσματα.η στεγανότητα επιτυγχάνεται με κατάλληλο λάστιχο και στυπιοθλίπτη ανθεκτικά στην θερμότητα και στην υγρασία. Ο βαθμός προστασίας είναι IP 55 (ή ανώτερο) ή ισοδύναμος κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Ο προβολέας φέρει πυκνωτή διόρθωσης συντελεστή ισχύος και συνοδεύεται από τον αντίστοιχο λαμπτήρα. Η βάση στήριξης του προβολέα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα με δυνατότητα ρύθμισης και συγκρατεί το κέλυφος με ανοξείδωτους κοχλίες. Β Ισχύος 150 W Υλικά Προβολέας με αλογονίδια μεταλλικών ατμών όπως περιγράφεται πιό πάνω. Β τεμ 1,00x 90,00 = 90,00 και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε εργασία Τεχν (003) h 1,00x 20,42 = 20,42 Βοηθ (002) h 1,00x 17,31 = 17,31 Αθροισμα 127,73 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 127,73 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 101 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Πίνακας μετ/κός (ηλεκ. διανομή) για ηλεκτροδότηση κτιριακής εγκατάστασης με τα όργανα, τριφασικού δικτύου, έως δώδεκα γραμμών, γενικός πίνακας, για τον χώρο υποδοχής του σπηλαίου του Δράκου Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Μεταλλικός πίνακας έως δώδεκα γραμμών για την ηλεκτροδότηση κτιριακής εγκατάστασης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και ενός μεταλλικου πίνακα, με πλαστικό κάλυμμα βαθμού προστασίας ΙP 54, μαζί με τα απαραίτητα όργανα και μικροϋλικά ηλεκτρικής συνδεσμολογίας και στερεώσεως. Προτείνεται για τον γενικό πίνακα στον χώρο υποδοχής της Σπηλιάς του Δράκου.

12 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 12 Μεταλλικός πίνακας έως δώδεκα γραμμών α. Μεταλλικός πίνακας από με πλαστικό κάλυμμα διαστάσεων 60 x 60 x 19 cm μαζί με τα μικρουλικά ( ) τεμ 1,05x 98,00 = 102,90 β. Ραγοδιακόπτης τύπου 5ΤΕ SIEMENS 3 x 63A, με μικρουλικά ( ) τεμ 1,05x 15,08 = 15,83 γ. Ραγοδιακόπτης τύπου 5ΤΕ SIEMENS 3 x 40A, με μικρουλικά ( ) τεμ 1,05x 10,84 = 11,38 δ. Ασφάλεια αυτόματη τύπου SIEMENS εντάσεως 63A (Ν ) τεμ 3,05x 6,5 = 19,83 ε. Διακόπτης διαφυγής έντασης τετραπολικός (3 φάσεις και ουδέτερος) με ενσωματωμένη αυτόματη επαναφορά 63A με μικροϋλικά (Τ ) τεμ 1,05x 97,5 = 102,38 στ. Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α. ( ) τεμ 2,00x 4,48 = 8,96 ζ. Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α. ( ) τεμ 6,00x 3,88 = 23,28 η. Ρευματοδότης πίνακα SCHUKO διπολικός εντάσεως 16Α ( ) τεμ 1,05x 5,5 = 5,78 θ. Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 16 Α (Ν ) τεμ 1,00x 18,7 = 18,70 ι. Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 20 Α (Ν ) τεμ 1,00x 19,00 = 19,00 κ. Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 25 Α (Ν ) τεμ 3,00x 19,3 = 57,90 κ. Ασφάλεια αυτόματη τύπου WL-SIEMENS εντάσεως 25 Α ( ) τεμ 3,05x 3,88 = 11,83 λ. Ενδεικτική λυχνία μεταλλικών πινάκων STAB και πεδίων με τα μικροϋλικά τεμ 3,02x 3,72 = 11,23 μ. Ασφάλεια αυτόματη τύπου WL-SIEMENS εντάσεως 2 Α ( ) τεμ 1,05x 3,88 = 4,07 και λοιπές δαπάνες

13 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 13 ανηγμένες σε εργασία Τεχν (003) h 2,50x 20,42 = 51,05 Βοηθ (002) h 1,50x 17,31 = 25,97 Αθροισμα 490,09 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 490,09 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 102 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Πίνακας μετ/κός (ηλεκ. διανομή) για ηλεκτροδότηση κτιριακής εγκατάστασης με τα όργανα, τριφασικού δικτύου, έως έντεκα γραμμών, υποπίνακας, για τον χώρο υποδοχής του σπηλαίου του Δράκου Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Μεταλλικός πίνακας έως δώδεκα γραμμών για την ηλεκτροδότηση κτιριακής εγκατάστασης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και ενός μεταλλικου πίνακα, με πλαστικό κάλυμμα βαθμού προστασίας ΙP 54, μαζί με τα απαραίτητα όργανα και μικροϋλικά ηλεκτρικής συνδεσμολογίας και στερεώσεως. Προτείνεται ως υποπίνακας Β στον χώρο υποδοχής της Σπηλιάς του Δράκου.

14 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 14 Μεταλλικός πίνακας έως έντεκα γραμμών α. Μεταλλικός πίνακας από με πλαστικό κάλυμμα διαστάσεων 50 x 35 x 19 cm μαζί με τα μικρουλικά ( ) τεμ 1,05x 76,5 = 80,33 β. Ραγοδιακόπτης τύπου 5ΤΕ SIEMENS 3 x 40A, με μικρουλικά ( ) τεμ 1,05x 10,84 = 11,38 γ. Ασφάλεια αυτόματη τύπου SIEMENS εντάσεως 35 A. (Ν ) τεμ 1,05x 6,5 = 6,83 δ. Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α. ( ) τεμ 4,00x 4,48 = 17,92 ε. Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α. ( ) τεμ 3,00x 3,88 = 11,64 στ. Ρευματοδότης πίνακα SCHUKO διπολικός εντάσεως 16Α ( ) τεμ 1,05x 5,5 = 5,78 ζ. Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 20 Α (Ν ) τεμ 1,00x 19,00 = 19,00 η. Ασφάλεια αυτόματη τύπου WL-SIEMENS εντάσεως 25 Α ΕΥΡΩ ( ) τεμ 3,05x 3,88 = 11,83 θ. Ενδεικτική λυχνία μεταλλικών πινάκων STAB και πεδίων με τα μικροϋλικά τεμ 3,02x 3,72 = 11,23 ι. Ασφάλεια αυτόματη τύπου WL-SIEMENS εντάσεως 2 Α ( ) τεμ 1,05x 3,88 = 4,07 (Αριθμητικά) : 238,16 Τεχν (003) h 2,00x 20,42 = 40,84 Βοηθ (002) h 1,00x 17,31 = 17,31 Αθροισμα 238,16 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ A.T. : 103 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Ανιχνευτής κίνησης Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ανιχνευτής κίνησης και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

15 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 15 Ανιχνευτής κίνησης υλικά και μικροϋλικά (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 25 = 25,00 Τεχν (003) h 0,5x 20,42 = 10,21 Βοηθ (002) h 0,5x 17,31 = 8,66 Αθροισμα 43,87 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 43,87 A.T. : 104 Άρθρο : ΑΤΗΕ 9347 Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ δηλαδή υλικά εργασία, και καταβολή στη ΔΕΗ της σχετικής δαπάνης συνδέσεως, αναγόμενα σε εργασία για την σύνδεση ενός μετρητού της ΔΕΗ. Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 264,11 Τεχν (003) h 7,00x 20,42 = 142,94 Βοηθ (002) h 7,00x 17,31 = 121,17 Αθροισμα 264,11 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 105 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Ταχυθερμοσίφωνας ηλεκτρικός Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ταχυθερμοσίφωνας ηλεκτρικός κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλτικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή ταχυθερμοσίφωνας με τα όργανά του και τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως Ταχυθερμοσίφωνας ηλεκτρικός 156 = 156,00 Τεχν (003) h 0,3x 20,42 = 6,13 Βοηθ (002) h 0,3x 17,31 = 5,19 Αθροισμα 167,32 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 167,32 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ A.T. : 106 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Κατανεμητής δικτύων δομημένης καλωδίωσης (Η/Υ, data, τηλεφώνων κλπ) επίτοιχος Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Κατανεμητής δικτύων Υπολογιστών και τηλεφώνων με οριολωρίδες και σειρές σε κάθε οριολωρίδα με δύο ή τρεις ακροδέκτες, αποτελούμενος από μεταλλικό ερμάριο με πόρτα από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους τουλάχιστον 1,5 mm κατάλληλος γιά ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση, στεγανότητας Ρ 30 ή Ρ 43 κατά DIN 40050, με τις οπές διελεύσεως των τηλεφωνικών αγωγών ή καλωδίων, ανεξάρτητα από το πλήθος τους, την πινακίδα χαρακτηρισμού του κατανεμητή και την καρτέλλα αναγραφής

16 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 16 των κυκλωμάτων, χρωματισμένος με τρεις στρώσεις βαφής (δύο στρώσεις αντιοξειδωτικής βαφής και μία στρώση χρώματος αποχρώσεως της εγκρίσεως της επιβλέψεως) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των τηλεφωνικών αγωγών και καλωδίων μέσα στον κατανεμητή, κοχλίωση και συγκόλληση των άκρων στις οριολωρίδες, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τηλεφωνικός κατανεμητής όπως πιό πάνω με υλικά και μικροϋλικά (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ τεμ 1,05x 21,20 = 22,26 Τεχν (003) h 0,60x 20,42 = 12,25 Βοηθ (002) h 0,60x 17,31 = 10,39 Αθροισμα 44,90 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 44,90 A.T. : 107 Άρθρο : ΑΤΗΕ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 23mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. (1 m) σπιράλ Διαμέτρου Φ 23mm α. Σωλήνας πλαστικός σπιράλ διαμέτρου Φ 23mm m 1,05x 0,3816 = 0,40 β. Μικρουλικά 0,08 του α 0,08x 0,40 = 0,03 Τεχν (003) h 0,12x 20,42 = 2,45 Βοηθ (002) h 0,12x 17,31 = 2,08 Αθροισμα ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,96 4,96 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ A.T. : 108 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Καλώδιο ομοαξονικό για τηλεόραση Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο ομοαξονικό για τηλεόραση αντιστάσεως 100 Ω,πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενο μέσα σε σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικροϋλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 m) Καλώδιο ομ/κό ΤV m 1,05x 0,42 = 0,44 και μικρουλικά ανηγμένα σε εργασία Τεχν (003) h 0,02x 20,42 = 0,41 Βοηθ (002) h 0,02x 17,31 = 0,35 Αθροισμα 1,20

17 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 17 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,20 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ A.T. : 109 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Πρίζα τηλεόρασης Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Πρίζα τηλεόρασης χωνευτή με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία. Πρίζα τηλεόρασης τεμ 1,05x 15,00 = 15,75 και μικρουλικά ανηγμένα σε εργασία Τεχν (003) h 0,02x 20,42 = 0,41 Βοηθ (002) h 0,02x 17,31 = 0,35 Αθροισμα 16,51 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,51 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 110 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Διπλή πρίζα RJ 45 κατηγορίας 5 κατά ISO 8877, εντοιχισμένη ή επίτοιχη Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Θέση εργασίας δικτύου ασθενών ρευμάτων (Voice-Data) που αποτελείται από μία διπλή πρίζα για τηλέφωνο και Data RJ 45 κατηγορίας 5 κατά ISO 8877, εντοιχισμένη ή επίτοιχη μόνη της ή σε κοινό κουτί με άλλες όμοιες, με πλαίσιο και κουτί για τοποθέτηση με κατάλληλη βάση αγκίστρωσης σε τοίχο ή κανάλι, με προτυπωμένο κύκλωμα απόσβεσης σημάτων όπως περιγράφεται στην περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται με την εργασία τοποθέτησης της πρίζας, για παράδοση της θέσης εργασίας έτοιμης προς χρήση. α. Πρίζα RJ 45 διπλή, N τεμ 1,00x 8,00 = 8,00 β. Μικροϋλικά 0,05x 8,00 = 0,40 Τεχν (003) h 0,3x 20,42 = 6,13 Βοηθ (002) h 0,3x 17,31 = 5,19 Αθροισμα ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 19,72 19,72 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ A.T. : 111 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Φωτιστικό σώμα οροφής χωνευτό, τύπου spot, κινητό Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φωτιστικό σώμα οροφής χωνευτό, τύπου spot, κινητό με ηλεκτρονικό λαμπτήρα 9W δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία σύμφωνα με τις υποδείξεις της δ/σας υπηρεσίας.

18 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 18 Φωτιστικό σώμα οροφής χωνευτό, τύπου spot, κινητό με ηλεκτρονικό λαμπτήρα 9W,τα υλικά και μικροϋλικά 7,65 = 7,65 Τεχν (003) h 0,3x 20,42 = 6,13 Βοηθ (002) h 0,3x 17,31 = 5,19 Αθροισμα 18,97 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,97 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 112 Άρθρο : ΑΤΗΕ Αγωγός γυμνός χάλκινος γαλβανισμένος Πολύκλωνος διατομής 25mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αγωγός γυμνός χάλκινος γαλβανισμένος, δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες, τάκοι, βίδες, γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με μονωτήρες. (1 m) Πολύκλωνος Διατομής: 25 mm2 α. Αγωγός γυμνός χάλκινος γαλβανισμένος Πολύκλωνος Διατομής: 25 mm m 1,02x 2,75 = 2,81 β. Μικρουλικά 0,07x 2,81 = 0,20 Τεχν (003) h 0,05x 20,42 = 1,02 Βοηθ (002) h 0,05x 17,31 = 0,87 Αθροισμα 4,90 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,90 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 113 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Γαλβανισμένη ταινία, πάχους 3,5 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Γαλβανισμένη ταινία, πάχους 3,5 mm δηλαδή ταινία και μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με μονωτήρες. (1 m) α. Γαλβανισμένη ταινία, πάχους 3,5 mm m 1,02x 2,71 = 2,76 β. Μικρουλικά 0,07x 2,76 = 0,19 Τεχν (003) h 0,05x 20,42 = 1,02 Βοηθ (002) h 0,05x 17,31 = 0,87 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,84 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ Αθροισμα 4,84 A.T. : 114 Άρθρο : ΑΤΗΕ Πλάκα γειώσεως από ηλεκτρολυτικό χαλκό Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Πλάκα γειώσεως δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιάς πλάκας γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 3mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένο το ένα άκρο χάκλινου πολύκλωνου αγωγού των 35mm2 μήκους 5m, ενώ το άλλο άκρο θα

19 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 19 φέρει ακροδέκτη των 35mm2 συγκολλημένο Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 3mm από ηλεκτρολυτικό χαλκό με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη Πλάκα γειώσεως όπως περιγράφεται πιό πάνω τεμ 1,00x 25,00 = 25,00 και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε εργασία Τεχν (003) h 2,00x 20,42 = 40,84 Βοηθ (002) h 1,00x 17,31 = 17,31 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 83,15 Αθροισμα 83,15 (Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ A.T. : 115 Άρθρο : ΑΤΗΕ Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 Χ 100mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Κυτίο διακλαδώσεως, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Πλαστικό Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm 0 α. Κυτίο Πλαστικό 0 Φ 100 Χ 100mm τεμ 1,05x 0,9756 = 1,02 β. Μικρουλικά 0,05 του α 0,05x 1,02 = 0,05 Τεχν (003) h 0,12x 20,42 = 2,45 Βοηθ (002) h 0,12x 17,31 = 2,08 Αθροισμα 5,60 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,60 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 116 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Κεντρική κεραία τηλεόρασης και ραδιοφώνου (R-TV), τοποθετημένη σε τηλεσκοπικό ιστό, αρθρωτής βάσης, ύψους 4Μ. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Κεντρική κεραία τηλεόρασης και ραδιοφώνου (R-TV), τοποθετημένη σε τηλεσκοπικό ιστό, αρθρωτής βάσης, ύψους 4Μ, κατασκευασμένο από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο ISO-MEDIUM βαρέος τύπου (πράσινη ετικέττα), διαμέτρου 2. Η κεραία θα είναι κατάλληλη για την λήψη όλων των καναλιών της Ελληνικής Τηλεόρασης και των δορυφορικών εκπομπών των προερχομένων από αναμετάδοση Ελληνικών Σταθμών και ραδιοφωνικού σήματος για κύματα μακρά, μεσαία, βραχέα και FM. Η κεραία θεωρείται πλήρης με τα ανάλογα στοιχεία, ενισχυτές και μείκτες σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές, δηλ.προμήθεια υλικών και μικροϋλικών και εργασία συνδέσεως και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

20 Αναλυτικό τιμολόγιο : Τιμ. 2011Γ Σελίδα 20 Υλικά Κεντρική κεραία τηλεόρασης με ενισχυτή όπως περιγράφεται ( ) τεμ 1,00x 200 = 200,00 Τεχν (003) h 0,60x 20,42 = 12,25 Bοηθ (002) h 0,60x 17,31 = 10, Αθροισμα 222,64 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 222,64 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ A.T. : 129 Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρό κάλλυμα διαστάσεων 40Χ50 cm, βάθους από 50 cm έως 100 cm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm βάθους μέχρι 100 Μ και διαστάσεων 40x50 CM με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται,εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών, κατασκευή ξυλοτύπου και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας γιά την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Ο πυθμένας του φρεατίου θα επιστρωθεί με σκυρόδεμα Σ 150 με πάχος 10 cm Φρεάτιο επισκέψεως με διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα διαστάσεων 40x50 cm βάθους 100 cm Υλικά α. Εκσκαφή (ΝΑΟΙΚΑ\ ) m3 0,70x 19,90 = 13,93 β. Σκυρόδεμα C16/20 αυξημένο κατά 10% γιά ξυλότυπο (ΝΑΟΙΚΑ\ ) m3 0,30x 140,00 = 42,00 γ. Κάλυμμα φρεατίου χυτοσιδηρούν διαστάσεων 40x50 cm, (8072) kg 60,00x 4,09 = 245,40 και πρόσθετη εργασία γιά μικροκατασκευές σε ώρες τεχνίτου Τεχν (003) h 1,00x 20,42 = 20,42 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 321,75 Αθροισμα 321,75 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ A.T. : 131 Άρθρο : ΑΤΗΕ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100% Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 4,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως (1 m) Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 100 mm

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι Ε Ρ Α Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Η Α Θ Η Ν Ω Ν Ι Ε Ρ Α Μ Ο Ν Η Κ Ο Ι Μ Η Σ Ε Ω Σ Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ Π Ε Ν Τ Ε Λ Η Σ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 01 ΑΤΗΕ 0Ν8043.001.002 Πλαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ : 79 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.10.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Διαβάστε περισσότερα

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm A.T.: 111 ΑΤΗΕ Ν8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Βρεφονηπιακός Σταθμός Γαλιάς Δήμου Φαιστού ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:42/2011 Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Η.Φ.Η. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A.T.: 137 ΑΤΗΕ Ν8066.1.4.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ομβρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών

Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ Θέση: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, Ο.Τ.290, ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ Τιμολόγιο Η/Μ Εργασιών A.T.: 68 ΑΤΗΕ Ν5001.4 Ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 (100,00%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 (100,00%) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1. Ολα τα άρθρα που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΣΗ: ΕΡΓΟ:.Κ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Τ.: 1.1 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-32.02.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ H/M EΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ H/M EΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου Προϋπολογισµός: 2.200.000,00 Χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, Έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο.

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΠΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Προϋπολογισμός & ΦΠΑ: Χρηματοδότηση: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2009Α

4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Προϋπολογισμός & ΦΠΑ: Χρηματοδότηση: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2009Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗ: «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Τιμολόγιο Μελέτης

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Τιμολόγιο Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Τιμολόγιο Μελέτης ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ηράκλειο, 18/8/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΥΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α.Τ. Είδος εργασίας α/α Τιμολογ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσότητα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός ΑΑ Περιγραφή A.T. Κωδικός Άρθρου Μον. Mετρ. Ποσότητα Ολική Δαπάνη Αναθ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός ΑΑ Περιγραφή A.T. Κωδικός Άρθρου Μον. Mετρ. Ποσότητα Ολική Δαπάνη Αναθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Δ/νση Πλ.& Τ.Υ Άγιος Λουκάς, Καβάλα ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία του GRID (φάση γ ) ΘΕΣΗ: Άγιος Λουκάς, Καβάλα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 2014ΣΕ54300018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.693,54 Ευρώ Τ Ι Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7 1.1 Δίκτυα Σωληνώσεων 7 1.2 Οργανα διακοπής, Ελέγχου και Ασφάλειας Δικτύων Σωληνώσεων 12 1.3 Μονώσεις σωληνώσεων 14 1.4 Είδη κρουνοποιϊας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 & ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήναι, Ιούλιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων Τμήμα Προδιαγραφών, Τυποποίησης & Έρευνας Αγοράς Εξοπλιστικών Μέσων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα