Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔOΜΟΚΟΣ» ΔΟΜΟΚΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Δ. 635 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

2 ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔOΜΟΚΟΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Δ. 635 ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το παρόν τεύχος αποτελεί συμπλήρωμα της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) Έργων Οδοποιίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Τεύχος 1 από 9) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ Π1: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ... 5 ΑΡΘΡΟ Π2: ΤΣΙΜΕΝΤΑ... 6 ΑΡΘΡΟ Π3: ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΣ... 7 ΑΡΘΡΟ Π4: ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ "ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ" ΣΕ ΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 8 ΑΡΘΡΟ Π5: ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπόστρωμα Στρώση Θεμελίωσης Υλικά Παραγωγή - Μεταφορά - Διάστρωση Συμπύκνωση ΑΡΘΡΟ Π6: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΘΡΟ Π7: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εισαγωγή Γενικά Ορισμοί Επιχώματα Κατηγορίες Εδαφών Σιδηροδρομικών Έργων Απαιτήσεις Ακρίβειας Υψομέτρων και Ομαλότητας Επιφανειών της Στρώσης Διαμόρφωσης Υποχωρήσεις Επιχωμάτων Επένδυση Πρανών με Φυτική Γη ΑΡΘΡΟ Π8: ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ Υλικά Εργασίες ΑΡΘΡΟ Π9: ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΡΘΡΟ Π10: ΕΦΕΔΡΑΝΑ, ΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ Σελίδα 2

4 ΑΡΘΡΟ Π11: ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ Π12: ΙΣΧΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ή ΣΚΛΗΡΟ ΕΠΙΧΩΜΑ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) Γενικά Προπαρασκευαστικές Εργασίες - Προεγκρίσεις Υλικά Αναλογίες Αντοχές Ανάμειξη Μεταφορά Διάστρωση Συμπύκνωση Έλεγχοι και Δοκιμές Επιμέτρηση Πληρωμή ΑΡΘΡΟ Π13: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΣΣΑΛΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Γενικά Τοποθέτηση Εγκρίσεις Επιμέτρηση Πληρωμή ΑΡΘΡΟ Π14: ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Αντικείμενο Υλικά Διάτρηση Οπών Προεντεταμένων Αγκυρώσεων Τοποθέτηση και Πλήρωση με Ένεμα των Προεντεταμένων Αγκυρώσεων Τάνυση και Έλεγχος Προεντεταμένων Αγκυρώσεων Επιμέτρηση Πληρωμή ΑΡΘΡΟ Π15: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) ΑΡΘΡΟ Π16: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αντικείμενο Υλικά και κανονισμοί Επεξεργασία, Συναρμολόγηση και Κατασκευή ΑΡΘΡΟ Π17: ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΡΘΡΟ Π18: ΣΗΜΑΝΣΗ Σελίδα 3

5 ΑΡΘΡΟ Π19: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ Π20: ΜΕΤΡΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ (ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)72 ΑΡΘΡΟ Π21: ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΞ ΟΔΙΚΩΝ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ Π22: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Γενικά Κανονισμοί Περιγραφή Εργασιών ΑΡΘΡΟ Π23: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) Στόχοι και Αντικείμενο Πρόγραμμα Παρακολούθησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τ.Σ.Υ. Τ.Π. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Σελίδα 4

6 ΑΡΘΡΟ Π1: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Τα αναφερόμενα στο άρθρο Γ-3 της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) Τεύχος 1, ισχύουν όπως έχουν τροποποιηθεί με την υπ αριθμ. Δ14/50504 Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 537 Β / ), με την οποία προσαρμόζεται ο Κ.Τ.Σ. 97 στις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Σελίδα 5

7 ΑΡΘΡΟ Π2: ΤΣΙΜΕΝΤΑ Τα αναφερόμενα στο άρθρο Γ-4 της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) Τεύχος 1, ισχύουν όπως έχουν τροποποιηθεί με το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 197-1, το οποίο καλύπτει τα ΚΟΙΝΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ. Για τα τσιμέντα ΤΥΠΟΥ IV / Π.Δ 244/1980 (ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΘΕΙΪΚΑ) δεν έχει εκδοθεί ακόμη σχετικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ και, κατά συνέπεια για τον τύπο του ανθεκτικού στα θειικά τσιμέντου θα ισχύουν τα περιλαμβανόμενα στο Π.Δ. 244/1980 και του Κ.Τ.Σ./97, μέχρις ότου εκδοθεί και ισχύσει και στην Ελλάδα, το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρότυπο. Σελίδα 6

8 ΑΡΘΡΟ Π3: ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΣ Τα αναφερόμενα στο άρθρο Γ-6 της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) Τεύχος 1, πρέπει να τηρούν τις ελάχιστες γενικές και ειδικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Κ.Τ.Χ.) που εγκρίθηκε με την υπ αρ. Δ14/36010/ Απόφαση από το ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. Σελίδα 7

9 ΑΡΘΡΟ Π4: ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ "ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ" ΣΕ ΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Τα αναφερόμενα στο άρθρο Γ-18 της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) Έργων Οδοποιίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Τεύχος 1), ισχύουν και για τα Σιδηροδρομικά Έργα Σελίδα 8

10 ΑΡΘΡΟ Π5: ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.1 Υπόστρωμα Η κατασκευή του υποστρώματος θα γίνεται σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Ο155 με τις ακόλουθες προσθήκες ή μεταβολές Υλικά Το υλικό του υποστρώματος θα είναι θραυστό αμμοχάλικο ελευθέρως στραγγιζόμενο, που θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις : (1) Απαιτήσεις κοκκομετρίας α. Το ποσοστό του διερχόμενου υλικού από κόσκινο με άνοιγμα βροχίδος 0,6 mm δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% κ.β. β. Το ποσοστό του διερχόμενου υλικού από το κόσκινο Νο 200 (με άνοιγμα βροχίδος 0,074 mm) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 7% κ.β. γ. Η μέγιστη διάμετρος των κόκκων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 mm δ. Η ελάχιστη διάμετρος του μέγιστου κόκκου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 20 mm ε. Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού πρέπει να είναι ομαλή (even gradation) τηρουμένων των απαιτήσεων περί φίλτρου που αναφέρονται στην παρακάτω υποπαραγρ. (3) και στην παραγρ (2) Απαιτήσεις ανθεκτικότητας α. Φθορά κατά Los Angeles: 25% β. Microdeval 1 παρουσία νερού: 20 (3) Απαιτήσεις φίλτρου Επί πλέον είναι ανάγκη να διασφαλίζονται οι παρακάτω απαιτήσεις : α. Η συμβιβαστότητα των διαφόρων στρώσεων της επιδομής. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ισχύος των κριτηρίων φίλτρου του TERZAGHI (Βλέπε παραγρ Π.Τ.Π. Χ-1). Ο κανόνας αυτός έχει ακριβή εφαρμογή στην περίπτωση μη συνεκτικών υλικών. β. Η αποφυγή του φαινομένου της "άντλησης" (pumping) (η ανύψωση των λεπτών υλικών και η διείσδυσή τους εντός του έρματος) για την περίπτωση υποδομής από συνεκτικά υλικά Διαμόρφωση υποστρώματος (1) Στην πράξη, οι στρώσεις υποστρώματος, που έρχονται σε επαφή με υποδομή από λεπτόκοκκα υλικά (ιλυώδη ή αργιλώδη), θα πρέπει να αποτελούνται από υλικά που να περιλαμβάνουν ένα ικανοποιητικό ποσοστό κόκκων από μη συνεκτικό υλικό μεγέθους μικρότερου από 0,2mm. 1 Microdeval : L.P.C. Modes Operatoires HG 16 (Essai Microdeval) AFNOR NF P Σελίδα 9

11 (2) Τούτο επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της μίας ή της άλλης από τις ακόλουθες μεθόδους : α. Α' Μέθοδος Το υπόστρωμα αποτελείται από μια απλή στρώση αμμοχαλίκου με περίπου 20% λεπτής άμμου (κόκκοι μεγέθους μικρότερου από 0,2mm). β. Β' Μέθοδος Το υπόστρωμα συντίθεται από δύο στρώσεις ως ακολούθως : Ι. Το άνω τμήμα του υποστρώματος, που έρχεται σε επαφή με το έρμα, αποτελείται από θραυστό αμμοχάλικο, καλώς διαβαθμισμένο, που τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις συντελεστών ανομοιομορφίας (Uniformity coefficient) και καμπυλότητας (Curvature coefficient) : d 60 Συντελεστής ανομοιομορφίας = > 6 d C u 10 Συντελεστής καμπυλότητας 1 < C c ( d 60 ) = d 60 d 2 10 < 3 όπου d 10, d 30 και d 60 το μέγεθος των κόκκων (σε mm) για το οποίο, αντίστοιχα, 10%, 30% και 60% (κατά βάρος) του υλικού έχει μικρότερο μέγεθος. ΙΙ. Το κάτω τμήμα του υποστρώματος αποτελείται από μια στρώση άμμου - φίλτρου ΙΙΙ. Τα γεωϋφάσματα μπορούν να βελτιώσουν στις ιδιότητες φίλτρου και την φέρουσα ικανότητα της υποδομής (σχετικό τεύχος ORE D 117 RP24) (3) Η παρούσα προδιαγραφή υποστρώματος έχει εφαρμογή για την περίπτωση "άνω τμήματος" υποστρώματος σύμφωνα με την παραπάνω υποπαράγραφο (2) β. Ι Παραγωγή - Μεταφορά - Διάστρωση Η παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και διάστρωση του υλικού πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διαχωρισμού και μόλυνσης του υλικού. Συνιστάται η διάστρωση να γίνεται με ειδικό διανομέα (Spreader-Box). Σελίδα 10

12 5.1.4 Συμπύκνωση Η συμπύκνωση πρέπει να γίνεται υπό συνθήκες βέλτιστης υγρασίας ομοιόμορφα κατανεμημένης στη μάζα του υλικού και να συνεχίζεται μέχρι να επιτευχθεί πυκνότητα ίση τουλάχιστον προς το 100% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης, Proctor, (ASTM D 1557, AASHTO T-180). Η συμπύκνωση θα γίνεται σε στρώσεις πάχους τέτοιου ώστε μετά το πέρας της συμπύκνωσης το πάχος της στρώσης να μπορεί να είναι μέχρι 0,15 μ., υπό την προϋπόθεση ότι επανειλημμένοι έλεγχοι συμπύκνωσης αποδεικνύουν ότι επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης σ' όλο το πάχος και ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ακρίβειας υψομέτρου και ομαλότητας επιφάνειας του αντίστοιχου άρθρου της Τ.Σ.Υ. Το μέτρο παραμόρφωσης (Ε v2 ) που προκύπτει κατά την δεύτερη φόρτιση, κατά τη δοκιμή φόρτισης με πλάκα (σύμφωνα με τα πρότυπα DIN ή NF P ) θα πρέπει να είναι Ε v2 > 120 ΜΝ/m Στρώση Θεμελίωσης Η κατασκευή της στρώσης θεμελίωσης θα γίνεται σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Ο155 και σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το "υπόστρωμα" με τις ακόλουθες προσθήκες ή μεταβολές : 5.3 Υλικά Το υλικό της στρώσης θεμελίωσης θα είναι θραυστό αμμοχάλικο με διαβάθμιση Γ, Δ ή Ε που έχει φθορές σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles 27 και τιμής υγρού Microdeval Παραγωγή - Μεταφορά - Διάστρωση Η παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και διάστρωση του υλικού πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διαχωρισμού και μόλυνσης του υλικού. 5.5 Συμπύκνωση Η συμπύκνωση πρέπει να γίνεται υπό συνθήκες βέλτιστης υγρασίας, ομοιόμορφα κατανεμημένης στη μάζα του υλικού, και να λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση η πρόνοια για συμπύκνωση σκάφης ώστε να επιτευχθεί πυκνότητα ίση τουλάχιστον προς το 98% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης, Proctor (ASTM D 1557, AASHTO T-180). Η συμπύκνωση θα γίνεται σε στρώση πάχους τέτοιου έτσι ώστε μετά το πέρας της συμπύκνωσης το πάχος της στρώσης να μην υπερβαίνει τα 0,15 m, υπό την προϋπόθεση ότι επανειλημμένοι έλεγχοι συμπύκνωσης αποδεικνύουν ότι επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης σ' όλο το πάχος της Σελίδα 11

13 στρώσης και ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ακρίβειας υψομέτρου και ομαλότητας επιφάνειας των αντίστοιχων άρθρων, Π-6 της παρούσας Τ.Σ.Υ. (Τεύχος 2) και άρθρο Β-2 της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) Έργων Οδοποιίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σελίδα 12

14 ΑΡΘΡΟ Π6: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η στρώση διαμόρφωσης, η στρώση θεμελίωσης και η στρώση υποστρώματος πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε η επιφάνειά τους να έχει τα υψόμετρα και τις κλίσεις και εγκάρσιες κλίσεις που παρέχονται από τα σχέδια της μελέτης με της ανοχές που δίνονται στον ακόλουθο πίνακα 1-6. ΠΙΝΑΚΑΣ 1-6 : ΑΝΟΧΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ Στρώση Ανοχή υψομέτρου (mm) Διαμόρφωσης ± 25 Θεμελίωσης ± 20 Υποστρώματος +0, - 15 Ο έλεγχος των υψομέτρων θα γίνεται με ένα κάνναβο σημείων που απέχουν 10m κατά μήκος και τουλάχιστον 3m εγκάρσια. Οι παραπάνω απαιτήσεις θα θεωρούνται ότι ικανοποιούνται, όταν το πολύ μία στις δέκα κατά μήκος μετρήσεις ή μόνο μία σε κάθε εγκάρσια γραμμή του καννάβου διαφέρει από τις απαιτήσεις του Πίνακα 1-6. Επιπλέον οι εκτός ορίων μετρήσεις δεν πρέπει να διαφέρουν από τα όρια ανοχών περισσότερο από 5mm. Εκτός από τις απαιτήσεις ακρίβειας υψομέτρων η ομαλότητα της επιφάνειας των στρώσεων θα ελέγχεται με κανόνα 3m που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση των μετρήσεων αυτών δίνεται στον ακόλουθο πίνακα 2-6: ΠΙΝΑΚΑΣ 2-6 : ΑΝΟΧΕΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Στρώση Μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση (mm) Διαμόρφωσης 20 Θεμελίωσης 15 Υποστρώματος 10 Σελίδα 13

15 Οι μετρήσεις με τον κανόνα θα γίνονται με συχνότητα 100 μετρήσεων ανά μ. μήκους, από τις οποίες μέχρι 25 θα λαμβάνονται σε αποστάσεις 3m μεταξύ τους, ή σε αποστάσεις 3 m από τις γραμμές του καννάβου ελέγχου ακριβείας υψομέτρων. Σελίδα 14

16 ΑΡΘΡΟ Π7: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εισαγωγή Όλοι οι παρακάτω όροι ισχύουν για τις εργασίες, που αμείβονται με τιμές μονάδας και επιμέτρηση ποσοτήτων εκτελεσμένων εργασιών. 7.2 Γενικά Για την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών των σιδηροδρομικών έργων όπως επίσης και των επενδύσεων και φυτεύσεων ισχύουν όσα αναφέρονται στην ΠΤΠ Χ-1 του τ. ΥΔΕ. Επί πλέον όσων καθορίζονται στην ΠΤΠ Χ-1 θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ακόλουθοι όροι : 7.3 Ορισμοί Γαιώδη επιχώματα : Είναι τα επιχώματα τα οποία κατασκευάζονται με διάστρωση και συμπύκνωση γαιωδών εδαφικών υλικών σε στρώσεις καταλλήλου πάχους ώστε με τα συμπυκνωτικά μέσα που διατίθενται να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη συμπύκνωση με την βέλτιστη απόδοση του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου μηχανικού εξοπλισμού. Βραχώδη επιχώματα : Είναι τα επιχώματα τα οποία κατασκευάζονται με διάστρωση και συμπύκνωση πετρωδών υλικών που προέρχονται από εκσκαφές σε βράχο, σε στρώσεις πάχους τέτοιου ώστε με τα συμπυκνωτικά μέσα που διατίθενται να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη συμπύκνωση με την βέλτιστη απόδοση του χρησιμοποιούμενου μηχανικού εξοπλισμού. Οι δοκιμές συμπύκνωσης βραχωδών επιχωμάτων θα ελέγχονται με την μέθοδο της πλάκας. Τα επιχώματα αποτελούνται από τα τμήματα που δίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 7-1. Επιδομή : Είναι η κύρια φέρουσα στρώση που δέχεται και κατανέμει τα φορτία των συρμών και υπόκειται σε ανακαινίσεις κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα. Η επιδομή περιλαμβάνει, εκτός από τους στρωτήρες και τις σιδηροτροχιές, το έρμα και το υπόστρωμα (με τις πρόσθετες τυχόν αναγκαίες στρώσεις θεμελίωσης και διαχωρισμού). Υποδομή : Είναι το αμέσως κάτω από την επιδομή, έδαφος ή υλικό επίχωσης, που μορφώθηκε και συμπυκνώθηκε, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους Δημοπράτησης (Π.Τ.Π. Χ1 κλπ.) Στρώση διαμόρφωσης : Είναι η ανώτερη στρώση της υποδομής που συμπυκνώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό συμπύκνωσης και ενίοτε κατασκευάζεται με υλικό ανώτερης κατηγορίας 2 Για τις "χωματουργικές εργασίες έργων οδοποιίας" ισχύει το άρθρο Β-2 της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σελίδα 15

17 από το υλικό της υποδομής. Ο σκοπός της στρώσης διαμόρφωσης είναι η αύξηση της φέρουσας ικανότητας της υποδομής στην ανώτερή της στρώση. Οίκοθεν νοείται ότι τα υλικά της στρώσης διαμόρφωσης καλύπτουν τις απαιτήσεις της παραγράφου του άρθρου Π-5. ΠΙΝΑΚΑΣ 7-1 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΑΙΩΔΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΒΡΑΧΩΔΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ Θεμέλιο Πυρήνας Μεταβατικό τμήμα Το τμήμα που βρίσκεται κάτω από την αρχική επιφάνεια του εδάφους μετά τον καθαρισμό, εκρίζωση και απομάκρυνση των ακατάλληλων υλικών και επιπλέον στρώση πάχους 0,30 m. πάνω από την αρχική επιφάνεια του φυσικού εδάφους Το τμήμα του επιχώματος μεταξύ θεμελίου και στέψης Το κατώτερο τμήμα του επιχώματος πάχους 0,30m σε επαφή με το έδαφος στην αρχική του επιφάνεια (όταν δεν υπάρχουν επιφανειακά ακατάλληλα υλικά) και το τμήμα κάτω από αυτή, (μετά από τον ενδεχομένως απαιτούμενο καθαρισμό, εκρίζωση, ή/και απομάκρυνση ακατάλληλων υλικών) Το τμήμα του επιχώματος μεταξύ θεμελίου και μεταβατικού τμήματος Το τμήμα εκείνο όπου η διαβάθμιση του υλικού των στρώσεων που το αποτελούν, πληρούν ορισμένες απαιτήσεις (φίλτρο) για την αποφυγή διείσδυσης του υλικού της στέψης στο υποκείμενο βραχώδες τμήμα. Το πάχος του είναι 1m, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους λοιπούς όρους δημοπράτησης Στέψη Το μέρος του επιχώματος κάτω από τη Στρώση Διαμόρφωσης που εκτείνεται σε βάθος, (από την άνω επιφάνεια της Στρώσης διαμόρφωσης ), ίσο προς 1,00m. Το μέρος του επιχώματος πάνω από το μεταβατικό τμήμα που κατασκευάζεται από γαιώδη υλικά όπως στα γαιώδη επιχώματα και ταυτίζεται με τη στρώση διαμόρφωσης Σελίδα 16

18 7.4 Επιχώματα Υλικά Επιχωμάτων και Στρώσης Διαμόρφωσης (1) Η επιλογή των υλικών κατασκευής των επιχωμάτων και της στρώσης διαμόρφωσης και ο βαθμός συμπύκνωσης αυτών, θα γίνει σύμφωνα με την ΠΤΠ Χ-1 (παρ κλπ.), με τις ακόλουθες προσθήκες ή μεταβολές: (2) Τα υλικά κατασκευής θα λαμβάνονται από τα προϊόντα εκσκαφής ορυγμάτων και μόνο όταν αυτά κριθούν ακατάλληλα ή δεν επαρκούν και μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας, θα γίνεται δανειοληψία για την προμήθειά τους. (3) Εδαφικά υλικά τα οποία περιέχουν διαλυτά θειικά άλατα σε ποσότητα εκφρασμένη ως SO 3 μεγαλύτερη από 1,9gr. ανά λίτρο, μετρούμενη σύμφωνα με την μέθοδο BS 1377 δοκιμή 10, με λόγο νερού προς έδαφος 2:1, δεν θα χρησιμοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο από 50cm από κατασκευές σκυροδέματος, ή κατεργασμένο θραυστό αμμοχάλικο με τσιμέντο (ΚΘΑ), ή σταθεροποιημένο εδαφικό υλικό με τσιμέντο (ΣΕΥ). (4) Υλικά με ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα εκφρασμένα ως SO 3 μεγαλύτερη από 0,5% κατά βάρος, μετρούμενη σύμφωνα με τη μέθοδο BS 1377 δοκιμή 9 δεν θα χρησιμοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο από 50cm από μεταλλικές κατασκευές. (5) Στις περιπτώσεις (3) και (4) θα παρεμβάλλεται πάντοτε κατάλληλο υλικό επιχωμάτων Τα εδάφη μπορούν να καταταγούν στις ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα με τη ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ τους ως ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ή ΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : (1) Εδάφη που ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ για την κατασκευή επιχωμάτων ή στρώσης διαμόρφωσης Αυτά είναι τα ακόλουθα υλικά, σύμφωνα με τον Πίνακα 7-2 : α. Υλικά ακατάλληλα (κατηγορίας ΣΕ 0) των υποκατηγοριών 0.1 έως και 0.6 β. Υλικά κακά (κατηγορίας ΣΕ 1) των υποκατηγοριών 1.1.α και 1.2 (2) Εδάφη που ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ για την κατασκευή στρώσης διαμόρφωσης (μόνο σε περίπτωση ορυγμάτων) ή επιχωμάτων : Ι. Αυτά είναι τα ακόλουθα υλικά, σύμφωνα με τον Πίνακα 7-2 : α. Υλικά κακά (κατηγορίας ΣΕ 1), υποκατηγορίας 1.1.β β. Υλικά των υποκατηγοριών 1.3, 1.4 και 1.5 γ. Υλικά των υποκατηγοριών 2.1 και 2.2 Σελίδα 17

19 ΙΙ. Οι ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ υπό τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα υλικά είναι οι ακόλουθες : α. Η περιεχόμενη, κατά την συμπύκνωση υγρασία των υλικών των υποκατηγοριών 1.1.β και 1.3 πρέπει να τηρεί τους ακόλουθους περιορισμούς: (ι) Στο 80% των δοκιμών ποιοτικού ελέγχου θα πρέπει να τηρείται : W οp - 2% < W < W οp (ιι) Στο 100% των δοκιμών θα πρέπει να τηρείται : W οp - 3% < W < W οp + 1% Όπου: W οp =Ποσοστό βέλτιστης υγρασίας στην τροποποιημένη δοκιμή Proctor W = Ποσοστό υγρασίας του δείγματος β. Θα γίνεται χρήση σε επιχώματα μικρού και μέσου ύψους (Η 10m.) γ. Θα γίνεται κατασκευή της στέψης των επιχωμάτων από υλικά ανώτερης κατηγορίας. (3) Εδάφη που ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ για την κατασκευή επιχωμάτων, ή στρώσης διαμόρφωσης. Αυτά είναι τα ακόλουθα υλικά, σύμφωνα με τον Πίνακα 7-2 : α. Υλικά της υποκατηγορίας 2.3 β. Υλικά καλά (κατηγορίας ΣΕ 3) των υποκατηγοριών 3.1 και Η μέγιστη διάσταση κόκκου των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 1/2 του πάχους της στρώσης που διαστρώνεται και σε κάθε περίπτωση μικρότερη από 300mm. για στρώσεις του σώματος του επιχώματος και από 200mm. για στρώσεις διαμόρφωσης Σε περίπτωση κατά την οποία τα γαιώδη επιχώματα εδράζονται επί υγρού εδάφους πρέπει η κατώτερη στρώση του γαιώδους επιχώματος (θεμέλιο), να κατασκευάζεται σε ύψος τουλάχιστον 0,30m πάνω από τη στάθμη του αρχικού φυσικού εδάφους με υλικό της κατηγορίας ΣΕ Για τα υλικά βραχωδών επιχωμάτων γίνεται πρόσθετη αναφορά στην παρακάτω παράγραφο Σελίδα 18

20 ΠΙΝΑΚΑΣ 7-2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Παρατηρήσεις ως α/α Υποκατηγορίας ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υδρογ/κες και υδρολ/κες συνθήκες 3 Κατηγορία εδαφικού υλικού προς τη δυνατότητα χρησιμοποίησής τους για επιχώματα 0.1 Οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά 30% κ.β.) 0.2 Λεπτόκοκκα εδαφικά υλικά, (με διερχόμενο ποσοστό 4 από το κόσκινο Νο μεγαλύτερο του 15% κ.β.) που είναι ταυτοχρόνως διογκωμένα και υγρά και επομένως μη συμπυκνώσιμα. 0.3 Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. ρέουσα άργιλος) - ΣΕ0 Ακατάλληλο 0.4 Διαλυτά εδαφικά υλικά (π.χ. έδαφος που περιέχει ορυκτό αλάτι ή γύψο) 0.5 Ρυπαντικά υλικά (π.χ. βιομηχανικά υπολείμματα) 0.6 Μίγματα εδαφικών υλικών με οργανικά υλικά (Περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά >5% και <30% κ.β) 3 Οι υδρολογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες χαρακτηρίζονται καλές, ή "κακές" σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 7.5 του παρόντος άρθρου 4 Τα αναφερόμενα ποσοστά αφορούν το κλάσμα του εδαφικού υλικού που είναι μικρότερο από 60mm 5 Κόσκινο Νο 200 : Αμερικάνικη σειρά προτύπων κοσκίνων AASHTO : M-92 άνοιγμα βροχίδας 0,074mm Σελίδα 19

21 1.1.α β Eδαφικά υλικά με διερχόμενο ποσοστό 4, από το κόσκινο Νο μεγαλύτερο από 40% κ.β. (1) Με L.L. > 35 (2) Mε L.L. 35 που δεν τηρούν τις πρόσθετες απαιτήσεις της υποκατηγορίας 1.1.β Εύκολα αποσαθρώσιμος βράχος [π.χ. Μάργες, ή εξαλλοιωμένος σχιστόλιθος, (με ξηρά πυκνότητα γd < 1,7 t/m3 και υψηλό βαθμό ευθρυπτότητας)] Εδαφικά υλικά με διερχόμενο ποσοστό 4 από το κόσκινο Νο μεγαλύτερο από 40% κ.β., με L.L. 35 και επιπλέον με : - Μέγιστη ξηρά πυκνότητα 6 γ d > 1,7 t/m 3 - ΣΕ 1 ΣΕ 1 - Κακό Κακό -CBR 7 >5 -Διόγκωση (κατά τη δοκιμή CBR) 2% -Περιεκτικότητα σε οργανικά 8 2% 1.3 Εδαφικά υλικά με διερχόμενο ποσοστό 4 από το κόσκινο Νο μεταξύ 15% και 40% κ.β.. Κακές ΣΕ 1 Κακό 1.4 Αποσαθρώσιμος βράχος (π.χ. μη εξαλλοιωμένος σχιστόλιθος μικρού βαθμού ευθρυπτότητας και ξηράς πυκνότητας γ d < 1,7 ΣΕ 2 Μέτριο 6 Κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης Proctor E Τιμή του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας (C.B.R.) που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο 12 των Προδιαγραφών Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε ) επί δοκιμίων συμπυκνωθέντων στο 95% της μέγιστης πυκνότητας της Τροποποιημένης Δοκιμής Συμπύκνωσης (Μέθοδος 11 Ε ) με τη βέλτιστη υγρασία και μετά από υδροεμποτισμό 4 ημερών. 8 Θα προσδιορισθεί με τη μέθοδο της υγρής οξείδωσης (Μέθοδος AASHTO T 194). Σελίδα 20

22 1.5 t/m 3 ) Καλές 2.1 Μαλακός βράχος (π.χ. Δείκτης Microdeval 9 παρουσία νερού MDE>40 και απώλεια κατά Los Angeles 10 LA>40) Eδαφικά υλικά με διερχόμενο ποσοστό 4 από τo κόσκινo Νο μεταξύ 5% και 15% κ.β. Κακές ΣΕ 2 Μέτριο Εδαφικά υλικά κακής διαβάθμισης 11 (C u 6) με διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο Νο μικρότερο του 5% κ.β. Καλές ΣΕ 3 Καλό Μέτρια σκληρός βράχος (δείκτης Microdeval 9 παρουσία νερού 25 < ΜDE 40 και απώλεια κατά Los Angeles < LA 40) Εδαφικά υλικά με διερχόμενο ποσοστό 4 από το κόσκινο Νο μικρότερο από 5% κ.β. Σκληρός βράχος (δείκτης Microdeval 9 παρουσία νερού ΜDE 25 και απώλεια κατά Los Angeles 10 LA 30) - ΣΕ 3 Καλό 9 Μicrodeval (MDE) παρουσία νερού : L.P.C. Modes Operatoires HG 16 (Εssai Microdeval) AFNOR NF P LA : L.P.C. Modes Operatoires HG 18 (Los Angeles Test), AFNOR NF P (Η αντίστοιχη Αμερικανική δοκιμή Los Angeles διαφέρει ελαφρά από την Γαλλική δοκιμή. Αν τυχόν δεν υπάρχει αντίρρηση της Υπηρεσίας, τότε μπορεί να ισχύσει, αντί της Γαλλικής δοκιμής, η δοκιμή L.A. AASHTO T96-83) 11 Cu : Συντελεστής ανομοιομορφίας διαβάθμισης. C u = d 60 /d 10, όπου d 60 και d 10 οι διαστάσεις βροχίδων κοσκίνου σε mm που αντιστοιχούν σε διερχόμενα ποσοστά κ.β. 60% και 10% αντίστοιχα. Σελίδα 21

23 7.4.2 Πρόσθετες Απαιτήσεις Υλικών Βραχωδών Επιχωμάτων Προέλευση Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πετρώδη προϊόντα που προέρχονται από εκσκαφές βραχωδών ορυγμάτων. Κατ εξαίρεση και μετά από έγκριση της Υπηρεσίας τα υλικά μπορεί να προέρχονται από δανειοθαλάμους [Παράβαλε με παράγραφο (2)]. Στις περιπτώσεις αυτές οι θέσεις εκσκαφής θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία ή θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης Ποιότητα πετρώματος (1) Τα πετρώματα από τα οποία προέρχονται τα βραχώδη υλικά διακρίνονται σε κατάλληλα, ακατάλληλα και σε εκείνα που απαιτούν ειδική μελέτη (π.χ. μάργες, σχιστόλιθοι, κιμωλίες κλπ.). (2) Στα κατάλληλα πετρώματα περιλαμβάνονται οι γρανίτες, πορφυρίτες, γρανοδιορίτες, γάβροι διαβάσες, οφίτες, ανδεσίτες, βασάλτες, δολομίτες, μάρμαρα κ.α. λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων του Πίνακα 49-2 (Προσδιορισμός τιμών Los Angeles και Microdeval) (υποκατηγορίες 1.5, 2.3 και 3.2) (3) Στα ακατάλληλα πετρώματα περιλαμβάνονται οι σερπεντίνες, φυλίτες, ανυδρίτες, γύψος, διαλυτοί βράχοι και τα πετρώματα γενικά που αποσυντίθενται με την έκθεσή τους στις επιδράσεις του καιρού, ή που θραύονται σε σημαντικό βαθμό, ή κονιοποιούνται ή αποκτούν δυσμενή υφή με την συμπύκνωση. (Υποκατηγορίες 0.4 και 1.2 του Πίνακα 7-2) (4) Για την χρησιμοποίηση βραχωδών υλικών σε επιχώματα, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία εργαστηριακή μελέτη, που να καλύπτεται από εργαστηριακές δοκιμές και χαρακτηρισμούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πίνακα 7-2, στην οποία θα αποδεικνύεται ότι τα βραχώδη υλικά που προτίθεται να χρησιμοποιήσει είναι κατάλληλα και κατατάσσονται στη συγκεκριμένη υποκατηγορία του Πίνακα Κοκκοδιαβάθμιση Το υλικό πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις : α. Η μέγιστη διάσταση του υλικού (D) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τα 1/2 του πάχους της συμπυκνωμένης στρώσης και σε κάθε περίπτωση μικρότερη από 300mm. (βλέπε παρ ). β. Η περιεκτικότητα κατά βάρος του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο της μιας ίντσας (1") να είναι μικρότερη από 30%, και του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο Νο 200 να είναι μικρότερη από 10%. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν το συμπυκνωμένο υλικό από το οποίο θα λαμβάνονται δείγματα για εξακρίβωση της τήρησης των απαιτήσεων διότι κατά την διάστρωση και την Σελίδα 22

24 συμπύκνωση το υλικό μπορεί να υφίσταται αλλαγές που να μεταβάλλουν την αρχική κοκκοδιαβάθμιση. Το υλικό θα πρέπει επιπλέον να έχει κοκκομετρική καμπύλη σύμφωνη με τις ακόλουθες απαιτήσεις : Διάσταση Κόκκου (κόσκινο) % διερχόμενο κατά βάρος D D/4 D/16 D/ Όπου D = η μέγιστη διάσταση κόκκου H Υπηρεσία μπορεί να μεταβάλει τα παραπάνω όρια με βάση τα συμπεράσματα και τις παρατηρήσεις από την κατασκευή του Δοκιμαστικού Τμήματος (Βλέπε παρακάτω παρ ) Μορφή κόκκων Το ποσοστό των κόκκων με ακατάλληλη μορφή πρέπει να είναι μικρότερο από 30%. Ακατάλληλη μορφή έχουν οι κόκκοι για τους οποίους ισχύει η σχέση : L + G 2E 3 όπου : L = η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο παράλληλων επιπέδων που εφάπτονται στο κόκκο. G = η ελάχιστη διάμετρος κυκλικής οπής δια της οποίας μπορεί να διέλθει ο κόκκος. Ε = η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο παραλλήλων επιπέδων που εφάπτονται στον κόκκο. Οι τιμές L, G και Ε μπορούν να προσδιορίζονται προσεγγιστικά και δεν είναι υποχρεωτικό να μετρούνται σε τρεις κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις. Σελίδα 23

25 7.4.3 Διάστρωση των Στρώσεων Γαιωδών Επιχωμάτων Πριν από τη διάστρωση του υλικού του επιχώματος, τα επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη 12 θα απομακρύνονται και θα αντικαθίστανται με κατάλληλο υλικό κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Το υλικό αυτό θα συμπυκνώνεται επιμελώς. Ολόκληρη η επιφάνεια έδρασης του επιχώματος θα συμπυκνώνεται τουλάχιστον σε ξηρά πυκνότητα ίση προς το 90% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης. Η τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης Proctor (ASTM D 1557 ή AASHTO T-180), που θα εφαρμόζεται θα είναι σύμφωνα με την : ΜΕΘΟΔΟ Α : Για εδαφικό υλικό με συγκρατούμενο ποσοστό στο κόσκινο Νο 4 μικρότερο ή ίσο προς 7%. ΜΕΘΟΔΟ Δ : Για εδαφικό υλικό με συγκρατούμενο ποσοστό στο κόσκινο Νο 4 μεγαλύτερο από 7%. 12 Ως επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη θεωρούνται τα υλικά των κατηγοριών 0.1 μέχρι και 0.6 του Πίνακα7-2 Σελίδα 24

26 Η συμπύκνωση αυτή θα εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 40 cm. και σε πλάτος 2 m. πέρα από το πόδι του επιχώματος, ή κατ ελάχιστο μέχρι το όριο απαλλοτρίωσης, όπου υπάρχουν σχετικοί περιορισμοί πλάτους Ακολουθεί η διάστρωση και η συμπύκνωση των στρώσεων του επιχώματος. Οι στρώσεις θα είναι συνεχείς, παράλληλες προς την υποδομή και ομοιόμορφου πάχους τέτοιου ώστε, με τον υπάρχοντα εξοπλισμό, να επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης σ όλο το πάχος Τα υλικά κάθε στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά και αν δεν έχουν, θα αναμιγνύονται με κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό Δεν θα διαστρώνεται καμία στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί 13 ότι η υποκείμενη στρώση συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις. Αν η υποκείμενη στρώση έχει μαλακώσει από υπέρβαση υγρασίας δεν επιτρέπεται η διάστρωση της επόμενης Τα επιχώματα επί εδαφών μικρής φέρουσας ικανότητας είναι αντικείμενο ειδικής Μελέτης και θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Μελέτης αυτής. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην μη υπέρβαση της αντοχής του εδάφους με κατάλληλη διαστασιολόγηση του πάχους των πρώτων στρώσεων για να προστατευθεί το έδαφος από τις φορτίσεις των οχημάτων μεταφοράς υλικού και των μηχανημάτων συμπύκνωσης Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η επιφάνεια των στρώσεων πρέπει να έχει την απαραίτητη εγκάρσια κλίση 2% - 4% για την εξασφάλιση της απορροής των νερών χωρίς κίνδυνο διάβρωσης ή υπερβολικής διαβροχής του σώματος του επιχώματος Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει το επίχωμα αλλά και το όρυγμα από την επίδραση του νερού της βροχής και του νερού από άλλες πηγές (χείμαρροι, ποταμοί, υπόγειο νερό) Εφόσον η περιεχόμενη υγρασία του υλικού που διαστρώθηκε διαπιστωθεί με επιτόπου μετρήσεις ότι δεν είναι η βέλτιστη προς συμπύκνωση θα γίνει διαβροχή αυτού κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ομοιόμορφη ύγρανση του υλικού - εάν απαιτείται αύξηση της υγρασίας ή εάν απαιτείται μείωση της υγρασίας θα γίνει ξήρανση αυτού με άροση και αερισμό ή ανάμιξη με στεγνά κατάλληλα εδαφικά υλικά ή με χημικά πρόσθετα όπως με άσβεστο ασβέστη, υδράσβεστο κ.α. της εγκρίσεως της Υπηρεσίας Κλιματικοί Περιορισμοί Κατασκευής Γαιωδών Επιχωμάτων Τα γαιώδη επιχώματα δεν θα κατασκευάζονται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι μικρότερη από 2 ο C Κυκλοφορία επί Γαιωδών Επιχωμάτων Επί των υπό κατασκευή στρώσεων επιχώματος δεν πρέπει να κυκλοφορούν οχήματα μέχρι να τελειώσει η συμπύκνωσή τους. Αν αυτό δεν είναι δυνατό τα οχήματα πρέπει να κατανέμονται έτσι ώστε να μην κυκλοφορούν πάνω από τα ίδια σημεία και δημιουργήσουν 13 Η επαλήθευση αναφέρεται στον κατάλληλο βαθμό συμπύκνωσης, στο μέγιστο πάχος των στρώσεων και στην ομαλότητα της επιφάνειας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους δημοπράτησης. Σελίδα 25

27 ροδιές και αυλακώσεις. Το τελευταίο ισχύει και για τα τμήματα των οποίων η συμπύκνωση έχει περατωθεί Συμπύκνωση Γαιωδών Επιχωμάτων (1) Τα γαιώδη επιχώματα των Σιδηροδρομικών Έργων θα συμπυκνώνονται σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση προς το 95% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR (ASTM D 1557 ή AASHTO T-180). (2) Σε περιπτώσεις κατασκευής επιχωμάτων από "ελευθέρως στραγγιζόμενα" 14 υλικά, για τα οποία η τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR δεν δίνει σαφή καμπύλη για τον προσδιορισμό της μέγιστης πυκνότητας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται, εναλλακτικά, συμπύκνωση σε "σχετική πυκνότητα" (Dr) τουλάχιστον 70%. (3) Στα πλαίσια των ελέγχων συμπύκνωσης με την μέθοδο της σχετικής πυκνότητας D r επιτρέπονται οι παρακάτω αποκλίσεις : α. Αν ο αριθμός των δοκιμών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν<5 τότε, όλα τα επί μέρους αποτελέσματα πρέπει να βρίσκονται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. β. Αν ο αριθμός των δοκιμών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι 5 Ν<10, τότε επιτρέπεται, κάθε φορά, ένα (1) επί μέρους αποτέλεσμα να είναι μικρότερο από την απαιτούμενη σχετική πυκνότητα (D r ), όχι όμως περισσότερο από 10% του προσδιοριζόμενου κάτω ορίου αυτής. γ. Αν ο αριθμός των δοκιμών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν 10, τότε κάθε φορά ποσοστό 90% των αντιπροσωπευτικών δοκιμών που πραγματοποιούνται σε διαδοχικές θέσεις πρέπει να βρίσκεται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. (4) Η σχετική πυκνότητα (Dr) ορίζεται ως εξής : D r = (e max -e) x100 / (e max -e min ) όπου : e = είναι ο πραγματικός δείκτης πόρων του υλικού e max = είναι ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην ελάχιστη πυκνότητα 14 Ως "ελευθέρως στραγγιζόμενα" υλικά θεωρούνται τα υλικά με ποσοστό κόκκων μικρότερου μεγέθους από 0,6 mm μέχρι 30% κ.β. και ποσοστό λεπτοκόκκου κλάσματος (διερχομένου από το κόσκινο Νο 200) μέχρι 7% κ.β. Σελίδα 26

28 δοκιμή προσδιορισμού ελάχιστης πυκνότητας ASTM D e min = είναι ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην μέγιστη πυκνότητα δοκιμή προσδιορισμού μέγιστης πυκνότητας ASTM D (5) Επιπλέον το μέτρο παραμόρφωσης Ε V2 κατά τη δεύτερη φόρτιση της δοκιμής φορτιζόμενης πλακός (σύμφωνα με τα πρότυπα DIN ή NF P ) πρέπει να έχει τιμή τουλάχιστον ίση : α. Με 45 ΜΝ/m 2 για συνεκτικά εδάφη (διερχόμενο ποσοστό από κόσκινο Νο 200 μεγαλύτερο από 35% κ.β.) β. Με 60 ΜΝ/m 2 για κοκκώδη εδάφη (διερχόμενο ποσοστό από το κόσκινο Νο 200 μέχρι 35% κ.β.) Κατασκευή Βραχωδών Επιχωμάτων Προετοιμασία της επιφάνειας θεμελίωσης (1) Πριν αρχίσει η διάστρωση και η συμπύκνωση των πετρωδών υλικών θα γίνεται ο καθαρισμός, η εκρίζωση και η απομάκρυνση των επιφανειακών ακαταλλήλων υλικών ή φυτικής γης, (βλ. και υποσημείωση παρ ) σ όλο το βάθος που απαιτείται, όπως αναφέρεται στην παρ. 2.3 της ΠΤΠ Χ1. (2) Όταν είναι αναγκαία η κατασκευή βραχώδους επιχώματος απ ευθείας πάνω σε εδάφη ασταθή, διαταραγμένα, ή πάνω σε μαλακές αργίλους θα λαμβάνονται μέτρα για την στερεοποίηση ή απομάκρυνση του υλικού αυτού. Αν κοντά στην στάθμη έδρασης του επιχώματος υπάρχει βράχος μπορεί να απομακρύνεται το υπερκείμενο του βράχου υλικό και η έδραση του επιχώματος να γίνει κατ ευθείαν πάνω στο βράχο Παραγωγή - εκσκαφή, φόρτωση και μεταφορά βραχωδών υλικών Πριν αρχίσει η εκσκαφή βραχωδών υλικών θα απομακρύνονται τα εδαφικά υλικά ή η μεταλλαγμένη επιφανειακή στρώση βράχου που είναι ακατάλληλη. Επίσης θα απομακρύνονται τα τμήματα ακατάλληλου εδαφικού υλικού που εμφανίζονται μέσα στο βραχώδη σχηματισμό καθ όλη την διάρκεια της εκσκαφής των βραχωδών υλικών. Η εκσκαφή γίνεται με τρόπο που κοκκομετρία και η μορφή των παραγομένων βραχωδών υλικών είναι εντός των ορίων των απαιτήσεων του άρθρου αυτού (παρ ). Αν χρειάζεται, μετά την εκσκαφή, θα γίνεται απομάκρυνση, ή θραύση των στοιχείων που έχουν μορφή ή διαστάσεις ακατάλληλες. Η φόρτωση και η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής θα γίνεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται ο διαχωρισμός του υλικού και η αλλοίωση της μορφής των κόκκων του. Σελίδα 27

29 Διάστρωση Η διάστρωση θα γίνεται σε επάλληλες στρώσεις ομοιομόρφου πάχους παράλληλες στην επιφάνεια θεμελίωσης. Το υλικό κάθε στρώσης θα εκφορτώνεται στο έργο πάνω σε τμήμα ήδη διαστρωμένο της ίδιας στρώσης και κοντά στο άκρο προώθησης (μέτωπο κατασκευής). Από τη θέση αυτή θα προωθείται μέχρι το μέτωπο κατασκευής και θα διαστρώνεται πέραν αυτού με τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο τυχόν διαχωρισμός του. Το πάχος θα ανταποκρίνεται προς την ικανότητα συμπύκνωσης των μηχανημάτων που διατίθενται ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη συμπύκνωση. Το μέγιστο πάχος μετά την συμπύκνωση για τον πυρήνα είναι 1m, για δε το μεταβατικό τμήμα το πάχος πρέπει να μειώνεται από τα κάτω προς τα πάνω ώστε να υπάρχει βαθμιαίο βήμα από τον πυρήνα προς την ανώτερη στάθμη του επιχώματος. Μεταξύ δύο συνεχόμενων στρώσεων πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συνθήκες: I S 15% 85% < 5 I 50% και < 25 S 50% όπου : Ι x% = το άνοιγμα του κόσκινου από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της κάτω στρώσης. S x% = το άνοιγμα του κόσκινου από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της άνω στρώσης Συμπύκνωση (1) Η επιλεγείσα μέθοδος συμπύκνωσης πρέπει να διασφαλίζει την επίτευξη των απαιτουμένων συμπυκνώσεων. Για τούτο θα πρέπει να επιλέγεται κατάλληλα για κάθε τμήμα του επιχώματος, η κοκκομετρία του υλικού, το πάχος στρώσης, ο τύπος του εξοπλισμού συμπύκνωσης και ο αριθμός διελεύσεών του. Αυτές οι μεταβλητές θα προσδιορίζονται σε σχέση με τα ληφθέντα αποτελέσματα από το Δοκιμαστικό Τμήμα όπως φαίνεται στη παράγραφο (2) Για την συμπύκνωση θα χρησιμοποιούνται μόνον ελκυόμενοι δονητικοί ή αυτοκινούμενοι δονητικοί οδοστρωτήρες (TOWED VΙBRATORY ROLLERS ή SELF - PROPELLED VΙBRATORY ROLLERS) με στατικό γραμμικό φορτίο (του τύμπανου και Σελίδα 28

30 του φερόμενου τμήματος του πλαισίου) μεγαλύτερο από 250 N/cm. (κατηγορία V2 και άνω των Γαλλικών Προδιαγραφών Οδοποιίας). Επίσης θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στατικοί οδοστρωτήρες με κυλίνδρους με ορθογώνιο πλέγμα σιδηρών ράβδων (GRID ROLLERS) με στατικό φορτίο του κυλίνδρου μεγαλύτερο από 800N/cm. (3) H συμπύκνωση θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του εξοπλισμού συμπύκνωσης, που αναφέρεται παραπάνω, δεν μετράται υποχώρηση μεγαλύτερη από 0,7cm στο θεμέλιο και τον πυρήνα και από 0,3cm στο μεταβατικό τμήμα. Ο τύπος του μάρτυρα θα προταθεί από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση και θα εξασφαλίζει την κατά το δυνατόν οριζόντια διατήρησή του κατά την διέλευση του εξοπλισμού συμπύκνωσης. Οι μάρτυρες αυτοί θα τοποθετούνται στις θέσεις υψομετρικού ελέγχου της παρ (Ανοχές των περατωμένων επιφανειών) και μετά την ολοκλήρωση της συμπύκνωσης της ελεγχόμενης στρώσης θα αφαιρούνται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν. (4) Εναλλακτικά προς την παραπάνω μέθοδο ποιοτικού ελέγχου της συμπύκνωσης των βραχωδών επιχωμάτων είναι δυνατόν να υιοθετηθεί από την Υπηρεσία, μετά από πρόταση του αναδόχου, και άλλη μέθοδος στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού τμήματος, ότι υπάρχει άλλη αξιόπιστη μέθοδος που να εξασφαλίζει την ανταπόκριση της κατασκευής προς τις παραπάνω αναφερόμενες απαιτήσεις συμπύκνωσης, συνεκτιμωμένων όλων των παραμέτρων που υπεισέρχονται στην επίβλεψη της εργασίας. (5) Αν κατά την εφαρμογή αυτής της νέας μεθόδου αποδειχθεί ότι αυτή παρουσιάζει προβλήματα αξιοπιστίας στο συσχετισμό αποτελεσμάτων προς την συμπύκνωση, στην επίβλεψη κλπ. τότε θα είναι δυνατόν η Υπηρεσία να ζητήσει από τον Ανάδοχο να εφαρμόσει στην συνέχεια τη μέθοδο ελέγχου συμπύκνωσης που αναφέρεται στην παραπάνω υποπαράγραφο (3). (6) Ανεξάρτητα προς αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω ορίζεται ως ελάχιστη απαίτηση συμπύκνωσης η διέλευση, σε κάθε συμπυκνούμενη στρώση κατ ελάχιστον δώδεκα φορές ελκυόμενου δονητικού οδοστρωτήρα (TOWED VIBRATING ROLLER) με στατικό γραμμικό φορτίο (του τύμπανου και του φερόμενου τμήματος του πλαισίου) μεγαλύτερο από 250 N/cm. (κατηγορία V 2 και άνω των Γαλλικών Προδιαγραφών Οδοποιίας) ή στατικού οδοστρωτήρα με κυλίνδρους με ορθογώνιο πλέγμα σιδηρών ράβδων (GRID ROLLERS) με στατικό φορτίο του κυλίνδρου μεγαλύτερο από 800N/cm Συμπύκνωση της Στρώσης Διαμόρφωσης (1) Η στρώση διαμόρφωσης των Σιδηροδρομικών Έργων θα συμπυκνώνεται σε ξηρά πυκνότητα τουλάχιστον ίση προς το 98% της μέγιστης πυκνότητας που Σελίδα 29

31 επιτυγχάνεται κατά την τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR (ASTM D 1557 ή AASHTO T-180). (2) Σε περιπτώσεις κατασκευής "στρώσης διαμόρφωσης" από "ελευθέρως στραγγιζόμενα" 15 υλικά, για τα οποία η τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR δεν δίνει σαφή καμπύλη για τον προσδιορισμό της μέγιστης πυκνότητας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται, εναλλακτικά, συμπύκνωση σε "σχετική πυκνότητα" (D r ) τουλάχιστον 76%. Για τις επιτρεπόμενες αποκλίσεις σχετικά με την παραπάνω προσδιοριζόμενη σχετική πυκνότητα ισχύει η παράγραφος (3) (3) Για τον προσδιορισμό του D r ισχύει η παραπάνω παράγραφος (4). (4) Επιπλέον το μέτρο παραμόρφωσης Ε V2 κατά τη δεύτερη φόρτιση της δοκιμής φορτιζόμενης πλακός (σύμφωνα με τα πρότυπα DIN ή NF Ρ ) πρέπει να έχει τιμή τουλάχιστον ίση προς 80ΜΝ/m Δοκιμαστικό Τμήμα για Βραχώδη Επιχώματα Ο Ανάδοχος θα προτείνει γραπτώς στην Υπηρεσία τη μέθοδο κατασκευής που θεωρεί πιο κατάλληλη για κάθε τύπο υλικού, με τρόπο ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές του παρόντος άρθρου. Στη πρόταση θα περιέχονται : Χαρακτηριστικά όλου του μηχανικού εξοπλισμού. Μέθοδο εκσκαφής, φόρτωσης και μεταφοράς των πετρωδών υλικών. Μέθοδο διάστρωσης. Πάχος στρώσεων, μέθοδο συμπύκνωσης και αριθμό διελεύσεων του εξοπλισμού. Εμπειρίες του προτεινόμενου τρόπου κατασκευής, με ανάλογα υλικά. Εκτός αν υπάρχει αρκετή εμπειρία επί της προτεινόμενης μεθόδου, η έγκρισή της από την Υπηρεσία θα εξαρτάται από την επί τόπου δοκιμή της. Αυτή η δοκιμή αποτελείται από την κατασκευή ενός δοκιμαστικού τμήματος με όγκο όχι μικρότερο των m 3, για κάθε περιοχή εξόρυξης, με στόχο την επαλήθευση της καταλληλότητας της προτεινόμενης μεθόδου ή την αναπροσαρμογή της σε ανάλογη περίπτωση. Κατά την κατασκευή του δοκιμαστικού βραχώδους επιχώματος, θα προσδιορίζεται η κοκκομετρία του προσφάτως εκσκαφθέντος υλικού, του διαστρωθέντος υλικού και η κοκκομετρία και πυκνότητα του συμπυκνωθέντος υλικού. Για να προσδιοριστούν αυτές οι τιμές θα χρησιμοποιούνται αντιπροσωπευτικά δείγματα όχι μικρότερου από 4 m 3 όγκου. Θα γίνονται τουλάχιστον 10 δοκιμές κάθε τύπου. Επίσης θα επιθεωρούνται οι παρειές των τομών που γίνονται στο επίχωμα για να προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά του συμπυκνωμένου υλικού. Αυτές οι τομές θα γίνονται σ όλο το πάχος της στρώσης και θα 15 Βλέπε υποσημείωση 14 της παραγράφου (2). Σελίδα 30

32 έχουν ελάχιστη επιφάνεια 4 m 2. Θα ελέγχονται, με τοπογραφικές μεθόδους, οι επιφανειακές παραμορφώσεις του επιχώματος, μετά από κάθε διέλευση του εξοπλισμού συμπύκνωσης, καθώς και η μέση πυκνότητα του συμπυκνωμένου υλικού. Σε σχέση με τα ληφθέντα αποτελέσματα, η Υπηρεσία θα αποφασίσει για την έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη της προταθείσης μεθόδου. Όταν υπάρχει αισθητή διακύμανση των χαρακτηριστικών των υλικών, είναι στη κρίση της Υπηρεσίας να απαιτήσει την επαναθεώρηση της Μεθόδου Εργασίας Ανοχές των Περατωμένων Επιφανειών Βραχώδους Επιχώματος Οι περατωμένες επιφάνειες πυρήνα και μεταβατικού τμήματος θα επαληθεύονται με πασσάλους υψομετρημένους με ακρίβεια εκ., τοποθετημένους στον άξονα και τα άκρα εγκαρσίων διατομών που δεν απέχουν μεταξύ τους πάνω από 20m. Θα βρίσκονται οι διαφορές μεταξύ των πραγματικών ορίων των πασσαλωμένων σημείων και των θεωρητικών ορίων, σύμφωνα με τα σχέδια και θα προσδιορίζονται οι ακραίες αλγεβρικές τιμές αυτών των διαφορών, για τμήματα μήκους όχι μικρότερου των 100 m. Θα θεωρούνται θετικές οι διαφορές που αντιστοιχούν σε σημεία τοποθετημένα πάνω από την θεωρητική επιφάνεια. Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις : Αν το ημιάθροισμα των ακραίων τιμών είναι θετικό, πρέπει να είναι μικρότερο του 1/5 του πάχους της τελευταίας στρώσης. Αν το ημιάθροισμα των ακραίων τιμών είναι αρνητικό, η απόλυτη τιμή του θα πρέπει να είναι μικρότερη του 1/2 της τελευταίας στρώσης. Η ημιδιαφορά των ακραίων τιμών πρέπει να είναι μικρότερη των 5 cm. για την επιφάνεια του πυρήνα και των 3 cm. για την επιφάνεια του μεταβατικού τμήματος. Αν δεν πληρούται η πρώτη συνθήκη, θα εκσκάπτεται η τελευταία κατασκευασθείσα στρώση και θα κατασκευάζεται άλλη με σωστό πάχος. Αν δεν πληρούται η δεύτερη συνθήκη θα κατασκευάζεται νέα στρώση με σωστό πάχος. Αν δεν πληρούται η τρίτη συνθήκη θα προστίθεται για απισωτική στρώση με ελάχιστο πάχος όχι μικρότερο των 15 cm. επί του πυρήνα ή των 10 cm. επί του μεταβατικού τμήματος, αποτελούμενη από κοκκώδες υλικό καλά διαβαθμισμένο, με μηχανικά χαρακτηριστικά όχι κατώτερα απ αυτά του υλικού του βραχώδους επιχώματος, και με μέγιστο μέγεθος 10 ή 6cm. αντίστοιχα Επιμέτρηση και Πληρωμή Βραχωδών Επιχωμάτων Τα βραχώδη επιχώματα θα πληρώνονται σε κυβικά μέτρα (m 3 ) γεωμετρικού όγκου (πρβλ. και παρ. 7.7) που κατασκευάζονται πραγματικά, μετρούμενα επί των Σχεδίων εγκαρσίων διατομών. Σελίδα 31

33 Θα θεωρείται περιλαμβανόμενο στη τιμή του m 3 του επιχώματος, το επιπρόσθετο κόστος της εκσκαφής βράχου που διέπεται από τις υιοθετημένες προφυλάξεις για λήψη κατάλληλου πετρώδους υλικού. Η στέψη του επιχώματος (για την περίπτωση που εφαρμόζονται διαφορετικά άρθρα τιμολογίου) θα θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στις εργασίες γαιωδών επιχωμάτων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Όρους Δημοπράτησης. 7.5 Κατηγορίες Εδαφών Σιδηροδρομικών Έργων (1) Για την κατασκευή της υποδομής του σιδηροδρομικού δικτύου τα εδαφικά υλικά κατατάσσονται στις κατηγορίες ΣΕ 0 έως ΣΕ 3, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 7-2, ανάλογα με τα γεωτεχνικά τους χαρακτηριστικά και τις τοπικές υδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες. (2) Οι υδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες χαρακτηρίζονται καλές, αν πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες : α. Αν η ανωτέρα στρώση του υπόψη εδάφους δεν υπόκειται σε επιβλαβή επίδραση του υψηλότερου υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. (Αυτή η στάθμη υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα θα υπολογίζεται για δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Συνθήκες βροχόπτωσης 10ετίας και εισρόφηση 2 mm ανά ώρα). Για την κατασκευή της υποδομής νέου σιδηροδρομικού δικτύου, η συνθήκη αυτή θεωρείται ότι πληρούται, εάν η Ανώτατη Στάθμη των Υπόγειων Υδάτων (Α.Σ.Υ.Υ.) απέχει από την στάθμη έδρασης του στρωτήρα τουλάχιστον 1,60 m. β. Εάν δεν υφίσταται επιβλαβής εισροή νερού στην υποδομή (εγκάρσια, κατά μήκος, ή κατακόρυφη). γ. Εάν τα όμβρια αποχετεύονται σωστά από την υποδομή και εάν το εγκάρσιο και κατά μήκος σύστημα απαγωγής των όμβριων λειτουργεί κανονικά. (3) Αν έστω και μία από τις τρεις αυτές συνθήκες δεν πληρούται, τότε οι υδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες πρέπει να χαρακτηρίζονται κακές. 7.6 Απαιτήσεις Ακρίβειας Υψομέτρων και Ομαλότητας Επιφανειών της Στρώσης Διαμόρφωσης Για τις απαιτήσεις ακρίβειας των υψομέτρων και την ομαλότητα της άνω επιφάνειας της στρώσης διαμόρφωσης γίνεται αναφορά στο άρθρο Π-6 αυτής της Τ.Σ.Υ. Παράρτημα. 7.7 Υποχωρήσεις Επιχωμάτων Οι διαστάσεις, κλίσεις, γραμμές και υψόμετρα των επιχωμάτων σιδηροδρομικών έργων που φαίνονται στα συμβατικά σχέδια είναι τα τελικά, δηλ. εκείνα που θα έχουν τα έργα μετά την αναμενόμενη συνίζηση του υλικού επιχωμάτων και την καθίζηση του εδάφους θεμελιώσεως αυτών, η οποία θα προέλθει από την φόρτιση του εδάφους με το φορτίο του επιχώματος. Σελίδα 32

34 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ άπαξ, είτε με διαδοχικές συμπληρώσεις, τόση επαύξηση στο ύψος και το πλάτος αυτών, όση θα απαιτηθεί για την αντιστάθμιση των κάθε είδους υποχωρήσεων. Ο απολυμένος από τις υποχωρήσεις όγκος δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο και θα πρέπει ο Ανάδοχος κατά την προσφορά του να έχει λάβει υπόψη του, ότι στην πραγματικότητα θα κατασκευάσει πραγματικό όγκο επιχωμάτων (και δανειοληψία) μεγαλύτερο από αυτόν που προκύπτει από τα συμβατικά σχέδια και τεύχη (γεωμετρικό όγκο). Αυτή η απώλεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο στον υπολογισμό των πραγματικών συνθηκών ισοζυγίου χωματισμών. 7.8 Επένδυση Πρανών με Φυτική Γη Εργασίες που θα Εκτελεσθούν Για να δημιουργηθεί πράσινο στα πρανή επιχωμάτων και ορυγμάτων των σιδηροδρομικών έργων, θα διαστρωθεί, σύμφωνα με τη μελέτη ή/ και τις εντολές της Υπηρεσίας, φυτική γη, σε μία στρώση με ελάχιστο πάχος 0,30m για τα πρανή επιχωμάτων και μη γαιωδών ορυγμάτων στα οποία θα εφαρμόζονται, (σύμφωνα με τους όρους Δημοπράτησης), κλίσεις όσες και του επιχώματος. Αυτή η στρώση φυτικής γης θα συμπυκνωθεί ελαφρά Επισημαίνεται η αυστηρή απαγόρευση χρησιμοποίησης προϊόντων καθαίρεσης υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα (από παρακείμενο οδικό έργο) στην κατασκευή των επιχωμάτων. Τα προϊόντα αυτά θα συλλέγονται, θα τοποθετούνται σε χώρους απόθεσης και θα καλύπτονται τελικά με πάχος εδαφικού υλικού τουλάχιστον 0,50m. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλει την πλήρη ανακατασκευή του επιχώματος ή και την επιβολή ποινικών ρητρών για κακοτεχνίες που επηρεάζουν το συνολικό έργο (ευστάθεια έργου, προβλήματα φύτευσης, περιβαλλοντικά προβλήματα κλπ.) (1) Ειδικά διευκρινίζεται ότι η επένδυση των πρανών επιχωμάτων με φυτικές γαίες, θα πρέπει να συμβαδίζει με την ανύψωση των επιχωμάτων. (2) Επίσης για τα πρανή ορυγμάτων ύψους μεγαλύτερου από 5,0 m., τα οποία πρόκειται (σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης) να επενδυθούν με φυτικές γαίες, η εκτέλεση της επένδυσης θα πρέπει να συμβαδίζει με την κατασκευή του ορύγματος. (3) Εάν κατά την κατασκευή πρανών (επιχωμάτων ή ορυγμάτων) χωρίς προσπελάσιμες βαθμίδες (μπακίνες) ο ανάδοχος εκτελέσει τις σχετικές εργασίες επιχωμάτων ή ορυγμάτων σε ύψη μεγαλύτερα των 6,0 m. χωρίς να συμβαδίσει η επένδυση με φυτικές γαίες, τότε η Υπηρεσία θα εφαρμόζει τις διατάξεις περί κακοτεχνίας τόσο στην εκτέλεση των εργασιών επιχωμάτων/ορυγμάτων όσο και στις επενδύσεις με φυτικές γαίες. Σελίδα 33

35 Για την επένδυση των πρανών (επιχωμάτων ή/και ορυγμάτων), πρόκειται να χρησιμοποιηθεί φυτική γη (όχι κηπευτικό χώμα) που θα παρθεί, είτε από αποθήκευση σε σειράδια τυχόν προϊόντων αφαίρεσης επιφανειακής στρώσης φυτικών γαιών, είτε από οποιαδήποτε περιοχή υπάρχει, χωρίς να αναλαμβάνει καμία ευθύνη η Υπηρεσία σχετικά με την εξασφάλιση αδειών κλπ. από τις αρμόδιες Αρχές Ποιότητα Φυτικής Γης (1) Η φυτική γη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, γιατί αποτελεί το βασικό στοιχείο για την εκδήλωση των βιολογικών λειτουργιών των φυτών. (2) Η φυτική γη θα επιλέγεται από τα πιο κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής επιφανειακής στρώσης φυτικών γαιών, που θα έχουν συγκεντρωθεί και φυλαχτεί, διαμορφωμένα σε κανονικά σειράδια (πρίσματα). Η φυτική γη θα εκλέγεται κατά προτίμηση, από τα προϊόντα με αργιλοαμμώδη σύσταση, εκτός αν δεν διατίθενται τέτοια, οπότε με εντολή της Υπηρεσίας μπορεί να γίνουν δεκτά και κατάλληλα προϊόντα με άλλη σύσταση. (3) Τα προϊόντα εκσκαφών που προορίζονται για φυτικές γαίες, πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ξένες προσμίξεις, όπως είναι τα υλικά από κατεδαφίσεις, υπολείμματα οικοδομικών κατασκευών (μπάζα), λιθάρια, χαλίκια, γωνάθια ασβέστη, NaCl ή ακόμα υπολείμματα φυτών που διασπώνται δύσκολα. (4) Σε περίπτωση που τα διατιθέμενα προϊόντα εκσκαφών φυτικών γαιών κρίνονται εδαφολογικά κατάλληλα αλλά περιέχουν προσμίξεις όπως οι παραπάνω, τότε θεωρείται αυτονόητο ότι τα χώματα αυτά θα χρησιμοποιούνται μετά από την απομάκρυνση των πιο πάνω προσμίξεων, που θα γίνει με οποιαδήποτε μέθοδο (ακόμα και με κοσκίνισμα). (5) Η φυτική γη θα προέρχεται από επιφανειακή εκσκαφή μέχρι βάθος το πολύ 0,70m. και μακροσκοπικά θα πρέπει να έχει κόκκινο ή ανοικτό κόκκινο χρώμα και μετά από έγκριση από την επίβλεψη. (6) Για την αποδοχή από την Υπηρεσία της φυτικής γης θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται από τον Ανάδοχο έκθεση ανάλυσης δειγμάτων από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Εδαφολογίας. Η σχετική δαπάνη των αναλύσεων αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο. Ένα δείγμα ανά 500 m 3 φυτικής γης ή κατ ελάχιστο τρία δείγματα ανά κάθε μεμονωμένη πηγή χωματοληψίας (παρμένα σε διαφορετικά βάθη στο χρήσιμο βάθος των 0,70 m.), θα αναλύεται σύμφωνα με τα παραπάνω. (7) Τα δείγματα θα παίρνονται με παρουσία αντιπροσώπου της Υπηρεσίας από τις πηγές που πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος, στον κατάλληλο αριθμό, σύμφωνα με τον προεκτιμώμενο όγκο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Τα δείγματα θα αριθμούνται και θα σημειώνεται η θέση τους με τον χαρακτηριστικό αριθμό τους σε Σελίδα 34

36 σχετικό σχέδιο της πηγής χωματοληψίας. Στη συνέχεια τα δείγματα θα στέλνονται, με συνοδεία αντιπροσώπου της Υπηρεσίας, σε γεωτεχνικό εργαστήριο του Δημοσίου ή σε αντίστοιχο ιδιωτικό αναγνωρισμένο από το κράτος και μετά την ανάλυση των δειγμάτων, εφόσον αυτά τηρούν τις παρούσες προδιαγραφές θα δίδεται έγκριση της Υπηρεσίας για να προσκομίσει ο Ανάδοχος τη φυτική γη επί τόπου του έργου. Για όσα δείγματα προκύψει ακαταλληλότητα της φυτικής γης, τότε οι σχετικές επηρεαζόμενες περιοχές χωματοληψίας θα αποκλείονται από χρήση. (8) Στην περίπτωση που μια πηγή χωματοληψίας παρουσιάζει ανομοιομορφία χαρακτηριστικών, ο αριθμός των απαιτουμένων δειγμάτων μπορεί να αυξηθεί κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, ενώ η δαπάνη των αναλύσεων αυτών βαρύνει πάντοτε τον Ανάδοχο. (9) Διευκρινίζεται εδώ ότι οι παραπάνω αριθμοί δειγμάτων είναι ελάχιστοι και ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την καταλληλότητα της φυτικής γης που θα χρησιμοποιήσει, στη περίπτωση δε που βρεθεί επί τόπου του έργου περιοχή φυτικών γαιών που να μη πληρεί τους όρους καταλληλότητας της παρούσας, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκομίσει την ακατάλληλη ποσότητα και να την αντικαταστήσει με άλλη κατάλληλη, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του. (10) Κατά τα λοιπά, σχετικά με την ποιότητα των φυτικών γαιών, τις θέσεις και τον τρόπο δανειοληψίας, τη μέθοδο εκτέλεσης κλπ. ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ΠΤΠ Χ-1 (κεφάλαιο Γ, παρ. 1, 2.4, 2.5 κλπ.). (11) Προκειμένου για μικροποσότητες χρησιμοποιούμενης φυτικής γης είναι δυνατόν, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας, να γίνει και αποδοχή της φυτικής γης επί τόπου του έργου βάσει μακροσκοπικής μόνο εξέτασης αυτής, τόσο επί τόπου του έργου όσο και στη πηγή χωματοληψίας Επιμέτρηση - Πληρωμή Επένδυσης Πρανών με Φυτική Γη Η επιμέτρηση θα γίνει σε πραγματική επιφάνεια επένδυσης σε τετραγωνικά μέτρα, με ελάχιστο πάχος φυτικών γαιών 0,30 m. Η επιμέτρηση θα γίνει στη πραγματική επιφάνεια πριν από την επένδυση των πρανών, όπως προδιαγράφεται στην ΠΤΠ Χ-1 (σχ. 1) και στο άρθρο 1610 του ΠΤΕΟ Η πληρωμή θα γίνει με την αντίστοιχη τιμή μονάδας του τιμολογίου προσφοράς του Αναδόχου, για επένδυση πρανών με φυτική γη Στις παραπάνω τιμές και πληρωμές περιλαμβάνεται η προμήθεια της φυτικής γης από οποιαδήποτε πηγή χωματοληψίας, σε οποιαδήποτε θέση, η εκσκαφή της φυτικής γης στα βάθη που καθορίζονται για κάθε θέση, η φορτοεκφόρτωση, ο χαμένος χρόνος των μεταφορικών μέσων, η μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, η διάστρωση της φυτικής γης στα πάχη που προβλέπονται από τη μελέτη ή και τις άλλες υποδείξεις της Υπηρεσίας, η ελαφρή συμπύκνωση, ο έλεγχος καταλληλότητας, όπως και κάθε άλλη δαπάνη για τελειωμένη εργασία. Σελίδα 35

37 ΑΡΘΡΟ Π8: ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ 8.1 Υλικά Τα υλικά θα συμφωνούν με τις απαιτήσεις των τελευταίων σχετικών Γερμανικών Κανονισμών DIN, εκτός αν παρακάτω αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Υλικά άλλων προδιαγραφών από αυτές που αναφέρονται εδώ θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από έγκριση της Επίβλεψης, με την προϋπόθεση όμως ότι αυτά δεν παρουσιάζουν κατώτερες απαιτήσεις απόδοσης σε σχέση με τα υλικά που υποδεικνύονται εδώ Συγκολλητικοί Δομικοί Χάλυβες Οι χάλυβες θα συμφωνούν με τις απαιτήσεις του DIN και θα είναι κατηγοριών St37-2, St37-3 ή St Ατέλειες Η αποδοχή ή όχι του χάλυβα με εσωτερικές ή εξωτερικές ατέλειες θα γίνεται σύμφωνα με το DIN Πιστοποιητικά Κατασκευαστή Εργοστασιακός εφοδιασμός. Ο κατασκευαστής θα εφοδιάσει τον αγοραστή με πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τον Κατασκευαστή, στο οποίο να αναφέρεται η διαδικασία κατασκευής, η κατηγορία του χάλυβα, χημική ανάλυση του τηγμένου μετάλλου και τα αποτελέσματα όλων των μηχανικών δοκιμών που εφαρμόζονται στο αγοραζόμενο υλικό. Στο πιστοποιητικό θα αναφέρονται οι αριθμοί ή τα αναγνωριστικά σημεία των καλουπιών, στα οποία αντιστοιχούν οι αριθμοί που θα υπάρχουν πάνω στο προμηθευόμενο υλικό. Στην περίπτωση δοκών διατομής διπλού T, υποστυλωμάτων, πασσάλων έδρασης και δοκίδων με πέλματα 5 0, στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρει αν το δείγμα που θα χρησιμοποιηθεί στις δοκιμές είναι από τον κορμό ή το πέλμα Εμπορικός εφοδιασμός. Αν ο χάλυβας προμηθεύεται από εμπορικό απόθεμα, τότε ο έμπορος πρέπει να υποδείξει στον αγοραστή τους αριθμούς ή αναγνωριστικά σημεία πάνω στο χάλυβα μαζί με βεβαίωση του κατασκευαστή ότι αυτός ο χάλυβας έχει δοκιμαστεί και συμφωνεί με τις απαιτήσεις των κανονισμών που θα εφαρμοστούν στο υλικό. Τα πιστοποιητικά των δοκιμών υλικού θα είναι σύμφωνα με το DIN Σφράγισμα ή Επισήμανση Ο χάλυβας θα σφραγίζεται ή σημειώνεται με ένα μοναδικό σημάδι με σκοπό την αναγνώριση του, σύμφωνα με το DIN Πρέπει να υπάρχει διάκριση μεταξύ των σημαδιών των χαλύβων οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Σελίδα 36

38 8.1.5 Ανοχές Διαστάσεων Οι ανοχές των διαστάσεων στα προϊόντα του χάλυβα θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται στο DIN Εργασίες Γενικά Οι εργασίες θα συμφωνούν με τις απαιτήσεις των τελευταίων σχετικών Γερμανικών Κανονισμών DIN, εκτός αν αναφέρονται παρακάτω διαφορετικοί. Εργασίες σύμφωνα με κώδικες ή κανονισμούς διαφορετικούς αυτών που υποδεικνύονται εδώ, θα μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την Επίβλεψη με την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις απόδοσης δεν είναι κατώτερες αυτών που καθορίζονται στα Γερμανικά DIN Κατασκευή Γενικά η κατασκευή του δομικού χάλυβα θα είναι σύμφωνα με τα DIN 1079, και με τους κανονισμούς που αναφέρονται εδώ και με τις σχετικές παραγράφους αυτής της Προδιαγραφής Κατασκευαστικές Ανοχές Οι επιτρεπόμενες ανοχές στην ακρίβεια κατασκευής, δεν θα υπολείπονται των ακόλουθων κανονισμών και διατάξεων: DIN Μέρος 2 (Τ2): Ανοχές διαστάσεων, προκατασκευασμένα τμήματα από χάλυβα. DIN 4420: Ικριώματα εργασίας και ασφάλειας Ασυμφωνία ή Απόρριψη Όπου οι προδιαγραφόμενες ανοχές δεν επιτυγχάνονται, η Επίβλεψη θα προσδιορίζει, σύμφωνα με BS 5400, Μέρος 6 : 1980, παράγρ , αν το μέλος ή τμήμα θα γίνεται αποδεκτό χωρίς διόρθωση, με διόρθωση ή θα απορρίπτεται Ετοιμασία Ακμών, Άκρων, Επιφανειών, Εγκοπών, Γωνιών και Οπών Ετοιμασία των ακμών, άκρων, επιφανειών, εγκοπών, γωνιών και οπών θα γίνεται σύμφωνα με το DIN 18800, συμπεριλαμβανομένων όλων των πρόσθετων απαιτήσεων που προδιαγράφονται εκεί για μέλη που δέχονται επικρατούντα δυναμικά φορτία. Ειδικότερα σχετικά με τις εργασίες κοπής, αυτές θα γίνονται σύμφωνα με: DIN 2310 Μέρος 3 (Τ3): θερμική κοπή, αυτογενής κοπή καύσεως και DIN 2310 Μέρος 4 (Τ4): θερμική κοπή, κοπή με τήξη πλάσματος. Σελίδα 37

39 8.2.6 Ομαλότητα των Επεξεργασμένων Επιφανειών Έδρασης Οι επεξεργασμένες επιφάνειες έδρασης θα επεξεργάζονται με απόκλιση 0,25 χλστ για επιφάνειες μέχρι 0,5 m Κοχλιωτές και Καρφωτές Συνδέσεις Τα υλικά για τους κοχλίες και τους ήλους θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Ο σχεδιασμός, αρχές κατασκευής και παραγωγής των καρφωτών και κοχλιωτών συνδέσεων, θα γίνονται σύμφωνα μετά τα DIN 1079 και 18800, συμπεριλαμβανομένων όλων των πρόσθετων απαιτήσεων που προδιαγράφονται εκεί για μέλη που δέχονται επικρατούντα δυναμικά φορτία Χρήση βελόνων διάτρησης Βελόνες διάτρησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τοποθέτηση στη θέση τους δευτερευόντων μελών. Η χρήση τους σε πρωτεύοντα μέλη περιορίζεται στον προσδιορισμό των σωστών θέσεων των μελών. Οι οπές των κοχλιών που παραμορφώνονται κατά τη συναρμολόγηση θα αυξάνονται έως το μεγαλύτερο μέγεθος κοχλιών και θα εφαρμόζεται κατάλληλο μέγεθος κοχλιών Ευθυγράμμιση στις πλάκες σύνδεσης και σε συνδέσεις με απλή παράθεση Όλες οι κοχλιωτές λεπίδες σύνδεσης θα συνοδεύονται από χαλύβδινες πλάκες στήριξης όπου είναι απαραίτητα να εξασφαλίσουμε ότι το σύνολο των μη προβλεπομένων μετακινήσεων μεταξύ γειτονικών επιφανειών δεν υπερβαίνει 1mm για HSFG κοχλιωτές συνδέσεις και 2 mm για άλλες συνδέσεις Κατεργασία Επιφανειών στις Συνδέσεις (α) Οι επιφάνειες επαφής των πλακών σύνδεσης δεν θα γαλβανίζονται, δεν θα βάφονται ή θα ψεκάζονται με μεταλλικές βαφές. Όλες οι βαφές, χαλαρή σκουριά και κάθε άλλη ξένη ουσία θα απομακρύνεται από τις επιφάνειες επαφής των αρμών που θα γίνουν με προεντεταμένους κοχλίες υψηλής αντοχής και οι επιφάνειες επαφής θα απολιπανθούν αμέσως, πριν την συναρμολόγηση της σύνδεσης. Επιφάνειες σύνδεσης που έχουν καθαρισθεί με εκτόξευση θα σκουπίζονται με μεταλλική ψήκτρα και οι ακμές της σύνδεσης θα σφραγίζονται με βαφή, από κόκκινο μόλυβδο ή άλλα ειδικευμένα αστάρια, μιας λωρίδας πλάτους 15 χλστ γύρω από την περίμετρο όλων των τεμαχίων της σύνδεσης. (β) Οι εσωτερικές επιφάνειες όλων των άλλων κοχλιωτών συνδέσεων για κατασκευές που θα βαφούν μετά την τοποθέτηση, θα είναι απαλλαγμένες από χαλαρή σκουριά και λέπια. Θα έχουν απολιπανθεί και επαλειφθεί με παχύ στρώμα μη σκληραινομένης βαφής από κόκκινο μόλυβδο και η σύνδεση θα γίνεται όσο η βαφή είναι ακόμη νωπή. Για εσωτερικές επιφάνειες συνδέσεων στις κατασκευές, που προστατεύονται ή θα προστατευθούν με μεταλλικό ψεκασμό ή Σελίδα 38

40 8.2.9 Κοχλίωση γαλβανισμένες στρώσεις, θα είναι ελεύθερες από βαφή, χαλαρή σκουριά και λέπια, θα έχουν απολιπανθεί και η σύνδεση θα γίνεται εν ξηρώ. α. Σε όλους τους κοχλίες θα τοποθετούνται ροδέλες κάτω από τα περικόχλια. Κωνικές ροδέλες θα χρησιμοποιηθούν όπου απαιτείται με προσοχή για να αποφευχθεί η περιστροφή κατά την περίσφιξη. β. Οι κοινοί κοχλίες θα χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με πλάκες (ελάσματα) έδρασης. γ. Οι διατμητικοί κοχλίες θα χρησιμοποιούνται για όλες τις άλλες συνδέσεις εκτός αυτών που προδιαγράφονται να γίνονται με προεντεταμένους κοχλίες. δ. Οι προεντεταμένοι κοχλίες θα είναι σύμφωνοι με τους κατάλληλους Γερμανικούς Κανονισμούς (DIN) που δέχονται να χρησιμοποιηθούν μηχανισμοί προσδιορισμού φορτίου αντί μερικής στροφής ή στρεπτικών μεθόδων για περίσφιξη ώστε να ικανοποιούνται οι δοκιμές που εγκρίθηκαν από την Επίβλεψη. ε. Οι προεντεταμένοι κοχλίες δεν θα είναι υπό πλήρη ένταση μέχρι να τοποθετηθούν όλοι οι άλλοι κοχλίες της σύνδεσης. Τότε θα σφίγγονται με κατάλληλη σειρά ώστε να συμπληρωθεί η σύνδεση Συγκολλητές Συνδέσεις Ο σχεδιασμός, οι αρχές κατασκευής των συγκολλητών συνδέσεων θα γίνονται σύμφωνα με το DIN συμπεριλαμβανομένων όλων των πρόσθετων απαιτήσεων που ορίζονται εκεί για μέλη που δέχονται επικρατούντα δυναμικά φορτία. Επίσης ισχύουν και οι ακόλουθες Προδιαγραφές: DIN 8563 Μέρος 1 (Τ1) Μέρος 2 (Τ2) Μέρος 3 (Τ3) Μέρος 4 (Τ4) : : : : : Εξασφάλιση ποιότητας εργασιών συγκολλήσεων Γενικά Απαιτήσεις στο εργοστάσιο Συνδέσεις συγκολλήσεων με τήξη, απαιτήσεις, ομάδες αξιολόγησης Ανοχές διαστάσεων για συγκολλήσεις. DIN 8560 DIN 1913 Μέρος 1 (Τ1) : Έλεγχος συγκολλητών : Ραβδωτά ηλεκτρόδια για συνδετικές συγκολλήσεις DIN 8551 Μέρος1,4(Τ1),(Τ4) : Προετοιμασία ραφών συγκόλλησης. Σελίδα 39

41 Κάμψη και Θλίψη Η κάμψη και η θλίψη μπορεί να γίνουν είτε με τη θερμή είτε με την ψυχρή διαδικασία. Σε καμία περίπτωση η εσωτερική ακτίνα των καμπτομένων τμημάτων, πλακών που έχουν υποστεί εν ψυχρώ κάμψη, πρέπει να είναι μικρότερη από το διπλάσιο του πάχους του μετάλλου Επιφάνειες προς κατεργασία Όλα τα καλούπια όταν είναι σε επαφή με χάλυβα, και όλα τα μέρη που βρίσκονται σε κινητή επαφή, θα επεξεργάζονται, είτε δεικνύεται είτε όχι στα σχέδια. Όλες οι επεξεργασμένες επιφάνειες για τμήματα (σε κινητή επαφή) θα τρίβονται από πάνω με DTD/5550 με πάστα διθειούχου μολύβδου και το πλεόνασμα θα απομακρύνεται. Επεξεργασμένες επιφάνειες για επιφάνειες επαφής των κοχλιωτών συνδέσεων δεν θα κατεργάζονται έτσι. Περιστρεφόμενα και διάτρητα τμήματα θα επεξεργάζονται ώστε να δίνουν κατάλληλες προσαρμογές στη διαμόρφωση σύμφωνα με το BS 4500 ή ισοδύναμους κανονισμούς DIN όπως συμφωνήθηκε με την Επίβλεψη Μεταλλικές Ταινίες Μεταλλικές ταινίες για να μαρκάρουν το έργο θα βαθμονομηθούν σε θερμοκρασία 20 ο C (68 ο F) Δοκιμασία Δομικού Χάλυβα Όλες οι δοκιμές στο δομικό χάλυβα θα συμφωνούν με τις απαιτήσεις του DIN και τους σχετικούς κανονισμούς DIN που αναφέρονται εκεί Ατέλειες Επιφανειών και Απολεπίδωση Ακμών Η διαβάθμιση ποιοτήτων σύμφωνα με τις μεθόδους του DIN θα γίνεται είτε στο χαλυβουργείο ή από τον κατασκευαστή στις δικές του εργασίες πριν την κατασκευή, για να δοκιμάζονται οι περιοχές που προσδιορίζονται (στο DIN) για απολεπίδωση ακμές ελασμάτων που έχουν κοπεί με οξυγόνο, χωρίς φανερά δείγματα απολεπίδωσης δεν θα ελέγχονται σύμφωνα με το DIN Ο χάλυβας θα ελέγχεται επίσης για επιφανειακές ατέλειες και απολεπίδωση ακμών που συνέβηκε κατά την κατασκευή και τον καθαρισμό με εκτόξευση. Όπου παρατηρηθεί σημαντική απολεπίδωση ακμών θα αναφέρεται στην Επίβλεψη για να αποφασιστεί αν συμφωνεί με την παραγρ Έπειτα από αποκατάσταση αυτών των προσβεβλημένων περιοχών θα δοκιμάζονται για τυχόν ύπαρξη ατελειών Έλεγχος Κοπής με Οξυγόνο και Διάτμησης Ακμών Δοκιμές σκληρότητας θα γίνονται στις ακμές, σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό DIN. Σελίδα 40

42 Μεταφορά Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Επίβλεψη πλήρεις λεπτομέρειες των προτάσεών του για τη μεταφορά του κατασκευασμένου χάλυβα σε άλλα μέρη για περαιτέρω επεξεργασία και/ ή στο Εργοτάξιο. Οι λεπτομέρειες θα υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπισθούν μη προβλεπόμενα φορτία ώστε να ελαχιστοποιείται η μεταφόρτωση. Σελίδα 41

43 ΑΡΘΡΟ Π9: ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΣΗ Ο φορέας ανωδομής των γεφυρών που κατασκευάζεται κατά τμήματα, με χυτό επί τόπου σκυρόδεμα και τοποθετείται στη θέση του με την μέθοδο της τμηματικής προώθησης. Πλέον των όσων αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. (Άρθρο 28 και 43) ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης (βλέπε σχετικό Άρθρο της παρούσας Π11), όλων των υλικών και του εξοπλισμού, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την προώθηση των τμημάτων των γεφυρών, που κατασκευάζονται με αυτόν τον τρόπο, ακολουθώντας πιστά την εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη του Έργου, εφαρμόζοντας τις παραδοχές, τις προδιαγραφές και τις ειδικές απαιτήσεις (επιτρεπόμενες παραμορφώσεις κλπ.), σύμφωνα με τις οποίες συντάχθηκε (υπολογισμοί και σχέδια). Ο χώρος της σκυροδέτησης των φορέων και της εγκατάστασης των μηχανημάτων προώθησης, θεωρείται εργοταξιακός χώρος και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά με την εξεύρεση, καταλληλότητα, και οικονομική επιβάρυνση, αναφέρονται στο Άρθρο 21 της Ε.Σ.Υ. Σελίδα 42

44 ΑΡΘΡΟ Π10: ΕΦΕΔΡΑΝΑ, ΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ Πλέον των όσων αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. (Άρθρο 43) ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης (βλέπε σχετικό Άρθρο της παρούσας Π11), όλων των τύπων των εφεδράνων, των ειδικών σιδηροδρομικών αρμών και των υδραυλικών σεισμικών αποσβεστήρων (αφορούν όχι μόνο στις συνθήκες λειτουργίας αλλά και στις συνθήκες κατά τη διάρκεια της κατασκευής), που θα ενσωματωθούν στο Έργο, ακολουθώντας πιστά την εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη του Έργου, εφαρμόζοντας τις παραδοχές, τις προδιαγραφές και τις ειδικές απαιτήσεις (επιτρεπόμενες παραμορφώσεις κλπ.) σύμφωνα με τις οποίες συντάχθηκε (υπολογισμοί και σχέδια). Θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις των δοκιμών πριν από την εγκατάσταση, των ανοχών λειτουργίας, τοποθέτησης, οι απαιτήσεις συντήρησης, αντικατάστασης, και γενικά όλες οι απαιτήσεις του κατασκευαστή τους, εκτός των ανωτέρω, για την αγκύρωση και τις συνθήκες περιβάλλοντος (παγετός, θερμοκρασιακές μεταβολές, σκόνη κλπ) και πάντως σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην εγκεκριμένη Οριστική μελέτη. Η Τεχνική Προδιαγραφή για την Ενόργανη Παρακολούθηση των γεφυρών παρατίθεται ακολούθως. Σελίδα 43

45 ΑΡΘΡΟ Π11: ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ Σχετικά με τα Άρθρα Π9 και Π10: Κάθε προϊόν που κατασκευάζεται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτος συμβαλλόμενο στη συμφωνία ΕΟΧ πρέπει να θεωρείται, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, ότι είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις ποιότητας που αναφέρονται στο παρόν τεύχος με τις εξής προϋποθέσεις: Οι δοκιμές και έλεγχοι στο κράτος κατασκευής του προϊόντος έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τις μεθόδους και τις απαιτήσεις που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα ή με άλλες μεθόδους και απαιτήσεις που δίνουν το αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας και τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι το προϊόν πληρεί τις απαιτήσεις που τέθηκαν για αυτό, και Ο φορέας που εκτέλεσε τις δοκιμές είναι εγκεκριμένος από το κράτος κατασκευής του προϊόντος για αυτού του είδους προϊόντα. Σελίδα 44

46 ΑΡΘΡΟ Π12: ΙΣΧΝΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ή ΣΚΛΗΡΟ ΕΠΙΧΩΜΑ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 12.1 Γενικά Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά το ισχνό, ύφυγρο κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (ή σκληρό επίχωμα), από το οποίο θα κατασκευαστεί το λιθόδεμα προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη διατομή προσβολής του δυτικού μετώπου της σήραγγας. Σύμφωνα με τη νεώτερη τεχνολογία χρησιμοποιείται μικρή ποσότητα τσιμέντου και ελάχιστο νερό στο μίγμα και εφαρμόζεται έντονη κυλίνδρωση κατά στρώσεις. Επιδιώκεται με τη μικρά αναλογία τσιμέντου η ελαχιστοποίηση της αναπτυσσόμενης θερμοκρασίας πήξεως προς αποφυγή ρηγμάτωσης και με την ελάχιστη ποσότητα νερού η επίτευξη ικανοποιητικής αντοχής Προπαρασκευαστικές Εργασίες - Προεγκρίσεις Για την έντεχνη, ταχεία και οικονομική πραγματοποίηση της κατασκευής είναι απαραίτητος ο άριστος προγραμματισμός, η άρτια οργάνωση του εργοταξίου, η χρησιμοποίηση κατάλληλου εξοπλισμού και τεχνικού προσωπικού με επικεφαλής πεπειραμένο μηχανικό σε παραπλήσιες εργασίες (σκυροδεμάτων, οδοποιίας). Πρέπει εγκαίρως να έχουν περατωθεί οι έρευνες για πηγές αδρανών υλικών, διαβάθμιση τούτων, εργαστηριακές δοκιμές για υλικά και μίγματα. Όλες οι έρευνες αυτές, που θα γίνουν με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου και σύμφωνα με την έγκριση της Επίβλεψης, πρέπει να έχουν περατωθεί εγκαίρως, πριν την εκτέλεση του δοκιμαστικού επιχώματος. Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει και διαμορφώσει κατάλληλους χώρους για απόθεση και αποθήκευση υλικών και για εγκατάσταση παρασκευής ισχνού σκυροδέματος, σε κατάλληλη απόσταση από τη θέση διάστρωσης, ώστε να επιτυγχάνεται άνετη και ταχεία μεταφορά του μίγματος στην εν λόγω θέση. Εγκαίρως πριν από την έναρξη κατασκευής του ισχνού κυλινδρούμενου σκυροδέματος πρέπει να έχει εκτελεσθεί, με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου και σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης, επί τόπου δοκιμή διάστρωσης και συμπύκνωσης, υπό συνθήκες αντιπροσωπευτικές της εκτέλεσης των κανονικών εργασιών. Η δοκιμή αυτή θα γίνει σε ποσότητα 100m 3 υλικού, σε στρώσεις 50cm και θα περιλαμβάνει αντίστοιχη δειγματοληψία, μέτρηση περιεχομένου νερού και πυκνότητας του μίγματος και δοκιμές θραύσεως τουλάχιστον 6 κυβικών δοκιμίων, διαστάσεων 20cm x 20cm, λαμβανομένων από την παραγωγή και 6 κυλινδρικών δειγμάτων, Φ 150mm, λαμβανομένων από το σκληρυνθέν ισχνό σκυρόδεμα με ειδική κατάλληλη καροταρία. Εφ όσον, κατά την κρίση της Επίβλεψης, το δοκιμαστικό επίχωμα από ισχνό κυλινδρούμενο σκυρόδεμα, μπορεί να ενταχθεί στην κατασκευή, ο κυβισμός τούτου θα περιληφθεί στην πληρωμή του λιθοδέματος πλευρικής ενίσχυσης της διατομής της σήραγγας. Σελίδα 45

47 12.3 Υλικά Αναλογίες Αντοχές Οι πηγές λήψεως καταλλήλων αδρανών υλικών για το ισχνό σκυρόδεμα θα οριστικοποιηθούν εγκαίρως, με εκτέλεση όλων των απαιτουμένων δειγματοληψιών, εργαστηριακών και λοιπών δοκιμών με δαπάνες του Αναδόχου. Η διαβάθμιση των αδρανών υλικών θα είναι ομαλή και θα περιλαμβάνεται στη ζώνη που ορίζεται από τα ακόλουθα όρια: Κόσκινα 2 1 No4 No 40 No 200 Διερχόμενο (%) Το διερχόμενο από το Νο 200 υλικό δεν θα έχει δείκτη πλαστικότητας μεγαλύτερο του 10. Τα αδρανή υλικά θα αποθηκεύονται χωρισμένα σε τρία μεγέθη διαβαθμίσεως, ζυγιζόμενα χωριστά κατά την εισαγωγή τους στον αναμικτήρα. Το τσιμέντο θα είναι κοινό, ελληνικού τύπου ΙΙα, κατηγορίας 35, με συναλεσμένη θηραïκή γη 20%, σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό Τσιμέντων. Η αναλογία του τσιμέντου στο μίγμα θα είναι 80 kg/m 3 για την οποία επιτυγχάνεται η απαιτούμενη αντοχή του ισχνού κυλινδρούμενου σκυροδέματος. Το νερό στο μίγμα θα περιορίζεται στην ελάχιστη ποσότητα, για την οποία επιτυγχάνεται ομοιογενές και πυκνό σκυρόδεμα μετά την κυλίνδρωση και με την οριζόμενη ως ελάχιστη αντοχή. Η ελάχιστη αντοχή θραύσης του ισχνού κυλινδρούμενου σκυροδέματος επί κυλινδρικών δοκιμίων, ηλικίας 28 ημερών, θα είναι τουλάχιστον 30 kg/m 2. Η τιμή αυτή είναι ο μέσος όρος 6 δοκιμίων, διαμέτρου 15cm και ύψους 30cm, λαμβανομένων από σκληρυνθέν σκυρόδεμα και σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος. Οι προκαταρκτικές δοκιμές θα επιτρέψουν τον καθορισμό της υγρής πυκνότητας που θα πρέπει να επιτευχθεί κατά την κατασκευή. Η πραγματοποιούμενη συμπύκνωση πρέπει να εξασφαλίζει μετρούμενη πυκνότητα όχι μικρότερη από 98% της μέγιστης πυκνότητας που θα προκαθορισθεί με την τροποποιημένη δοκιμή Proctor Ανάμειξη Μεταφορά Διάστρωση Η παρασκευή του μίγματος θα γίνει σε εγκεκριμένη εγκατάσταση αναμίξεως, κατάλληλη για το προδιαγραφόμενο μίγμα, χωρίς αυτό να προσκολλάται στις εσωτερικές επιφάνειες του αναμικτήρα. Ο χρόνος αναμίξεως θα είναι επαρκής για την παραγωγή πλήρως ομοιογενούς μίγματος. Δεν θα χρησιμοποιηθούν οχήματα αναμίξεως κατά την μεταφορά. Η διάστρωση θα γίνεται κατά οριζόντιες στρώσεις πάχους 50cm και θα είναι άμεση με τη προσκόμιση του μίγματος. Κάθε μία στρώση πρέπει να έχει περατωθεί σε όλη την εκάστοτε Σελίδα 46

48 έκταση (στάθμη) της κατασκευής. Προκειμένου να αποφευχθεί διαχωρισμός των χονδρών κόκκων, η εναπόθεση του εκάστοτε μεταφερθέντος μίγματος θα γίνεται σε μικρού ύψους σωρούς (το πολύ 1.0m) και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια κατά τη διάστρωση για εξασφάλιση της ομοιογένειας του μίγματος. Πριν από τη διάστρωση νέας στρώσης θα γίνεται έλεγχος της επιφάνειας της προηγούμενης από την Επίβλεψη και θα λαμβάνονται από τον Ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την καλή πρόσφυση μεταξύ των στρώσεων, όπως απομάκρυνση οποιωνδήποτε τυχόν χαλαρών αδρανών, χωμάτων, λιμνάζοντος νερού κ.λ.π. και καθαρισμός οποιωνδήποτε τυχόν ρυπάνσεων Συμπύκνωση Για τη συμπύκνωση θα χρησιμοποιηθεί αυτοκινούμενος δονητικός οδοστρωτήρας διπλής κατεύθυνσης, στατικού βάρους 7,5tn κατ ελάχιστο, με διπλά λεία τύμπανα, διαμέτρου 1.40m κατ ελάχιστο, ασκούντα γραμμική στατική πίεση τουλάχιστο 2tn ανά m μήκους. Η συχνότητα δόνησης θα είναι ρυθμιζόμενη και τουλάχιστον 25Hz. Ο δονητικός οδοστρωτήρας πρέπει να είναι της εγκρίσεως της Επίβλεψης, σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και τα τύμπανα του να διατηρούνται καθαρά από επικολλήσεις υλικού. Ο αριθμός των διελεύσεων θα είναι τουλάχιστον 6 ανά στρώση, εκτός εάν με τις επιτόπου αρχικές δοκιμές αποδειχθεί ότι χρειάζεται μεγαλύτερος αριθμός προς επίτευξη της απαιτούμενης πυκνότητας και αντοχής. Η πρώτη διέλευση θα γίνεται με στατική λειτουργία του οδοστρωτήρα και οι υπόλοιπες με δόνηση Έλεγχοι και Δοκιμές Οι δοκιμές που θα εκτελεσθούν στο δοκιμαστικό «σκληρό επίχωμα» θα περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό: α. περιεχομένου νερού, β. επιτυγχανόμενης υγρής και ξηρής πυκνότητας και γ. αντοχών θραύσεως σε 7 και 28 ημέρες επί αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά την κατασκευή του επιχώματος θα γίνονται δοκιμές ελέγχου για τα αδρανή υλικά, τις αναλογίες αναμίξεως, τη συνολική περιεκτικότητα νερού στο παραγόμενο μίγμα και τις συμπυκνωθείσες στρώσεις, το υγρό και ξηρό φαινόμενο βάρος και τις επιτυγχανόμενες αντοχές σε κάθε στρώση κατά την κατασκευή της Επιμέτρηση Η επιμέτρηση του ισχνού κυλινδρούμενου σκυροδέματος θα γίνεται σε m 3 πραγματικού όγκου, όπως αυτός θα προκύψει από τις διαστάσεις του επιχώματος σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και τους όρους δημοπράτησης. Σελίδα 47

49 12.8 Πληρωμή Η ανά κυβικό μέτρο τιμή μονάδος θα περιλαμβάνει κάθε δαπάνη για υλικά, εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και προσωπικό που απαιτούνται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη κατασκευή και κάθε επιβάρυνση για έρευνες, δοκιμές και ελέγχους, μελέτες εφαρμογής, προσωρινές προσπελάσεις και δευτερεύουσες εργασίες πάσης φύσεως. Σελίδα 48

50 ΑΡΘΡΟ Π13: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΣΣΑΛΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 13.1 Γενικά Η στεγανοποίηση των επενδύσεων πασσαλοστοιχιών στο ορατό τους τμήμα θα γίνει με ειδικές πλαστικές μεμβράνες τύπου DELTA-MS-DRAIN οι οποίες θα καλύπτουν όλο το κενό στο μεσοδιάστημα των πασσάλων και επιπλεόν θα επικαλύπτουν και δύο λωρίδες πλάτους κατ ελάχιστον της καθεμίας 0,25m από τους προσκείμενους πασσάλους. Ως εναλλακτικοί τρόποι στεγανοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθούν άλλες κατάλληλες πλαστικές μεμβράνες σχεδιασμένες από τον κατασκευαστή τους για χρήση σε τέτοιες περιπτώσεις (με πρόβλεψη ειδικών αυλάκων από τις οποίες να διασφαλίζεται η απορροή του διηθούμενου νερού χωρίς κίνδυνο απόφραξής τους) ή συνδυασμός ειδικού υφάσματος φίλτρου από πολυπροπυλένιο τύπου ΤYPAR ή της DUPONT ή αναλόγου, βάρους κατ ελάχιστον 200 γραμμ/μ 2, που να καλύπτει το κενό στο μεσοδιάστημα μεταξύ των πασσάλων και επιπλεόν τις δύο λωρίδες πλάτους κατ ελάχιστον 0,25 της καθεμίας από τους προσκείμενους πασσάλους και τέσσερις κατ ελάχιστον ειδικούς αγωγούς αποστράγγισης από οπλισμένο μαλακό PVC, τύπου ALIVA DRAINAGE CHANNELS, με εμβαδό διατομής ροής κάθε αγωγού ίσο προς εκ2 ανά αγωγό, ανάλογο προς τις συνθήκες πίεσης και παροχής του νερού, για να αποφευχθεί το πέρασμα του νερού από το έδαφος προς την ορατή επιφάνεια της επενδεδυμένης με τοίχωμα σκυροδέματος πασσαλοστοιχίας Τοποθέτηση Θα πρέπει αν γίνει κατάλληλη στερέωση σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής των οποιωνδήποτε ειδικών πλαστικών μεμβρανών, ή υφασμάτων φίλτρων, και των τυχόν χρησιμοποιουμένων (ανάλογα με τη λύση) ειδικών αγωγών αποστράγγισης που θα πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και να στερεωθούν με κατάλληλο τσιμέντο ταχείας πήξης ή/και κατάλληλες φουρκέτες, χρησιμοποίηση εκτοξευόμενου σκυροδέματος (GUNITE) κλπ. Επίσης θα γίνει καθαρισμός της επιφανείας των πασσάλων κατά τρόπο που να μπορεί να κολλήσει το σκυρόδεμα της επένδυσης στο σκυρόδεμα των πασσάλων (εργασία που μπορεί να γίνει με τρίψιμο της επιφανείας ή ακόμα και με αμμοβολή) όπως επίσης και η αποκάλυψη των σιδηροπλισμών των πασσάλων στις θέσεις που προβλέπεται να γίενι ανόρθωση ειδικών κεκαμμένων συνδετήρων που θα έχουν ενσωματωθεί στον πάσσαλο ή συγκόλληση των σιδηροπλισμών της στρώσης επένδυσης με τους σιδηροπλισμούς του πασσάλου ή άλλος κατάλληλος τρόπος σύνδεσης. Τέλος θα γίνει σύνδεση του κάτω πέρατος του συστήματος στεγάνωσης προς το σύστημα απαγωγής των νερών στράγγισης. Σελίδα 49

51 13.3 Εγκρίσεις Το στεγανοποιητικό σύστημα (υλικά, τρόπος κατασκευής, έλεγχοι) πρέπει να προτείνεται έγκαιρα, από τον Ανάδοχο και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Προς τούτο ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία όλα τα σχετικά έγγραφα, δηλαδή οδηγίες εργοστασίου παραγωγής, οικείους κανονισμούς καθώς και πιστοποιητικά προηγούμενων εφαρμογών σε ανάλογα έργα. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της αποδοχής ή απόρριψης της πρότασης του Αναδόχου αν δεν πεισθεί για την εξασφάλιση πλήρους αδιαβροχοποίησης Επιμέτρηση Η επιμέτρηση του στεγανοποιητικού συστήματος θα γίνεται σε m 2 πραγματικού εμβαδού, όπως αυτός θα προκύψει από τις διαστάσεις του τεχνικού σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και τους όρους δημοπράτησης Πληρωμή Η ανά τετραγωνικό μέτρο τιμή μονάδος θα περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες έγκρισης του στεγανοποιητικού συστήματος όπως περιγράφονται στην παράγραφο 13.3 του παρόντος, την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου όλων των απαιτουμένων υλικών και την κατεργασία και τοποθέτηση τους. Σελίδα 50

52 ΑΡΘΡΟ Π14: ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ 14.1 Αντικείμενο Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει, θα διατρήσει τις οπές για την τοποθέτηση, θα τοποθετήσει, θα τανύσει, θα επανατανύσει και θα συντηρεί μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις, πλήρεις με όλα τα εξαρτήματα, σε επιφάνειες των υπαίθριων εκσκαφών που δείχνονται στα Σχέδια και σε άλλες θέσεις υπαίθριων και υπόγειων εκσκαφών, όπως απαιτείται και όπως εγκρίνει ή όπως δώσει εντολή η Υπηρεσία. Οι θέσεις, οι διατάξεις, τα βάθη και οι διευθύνσεις των μόνιμων προεντεταμένων αγκυρώσεων για την αντιστήριξη των πρανών, θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και την έγκριση ή την οδηγία της Υπηρεσίας. Επί πλέον ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει, θα διατρήσει τις οπές, θα εγκαταστήσει και θα συντηρεί προεντεταμένες αγκυρώσεις, πλήρεις με όλα τα παρελκόμενα, για την υποστήριξη των πρανών, όπως καθορίζεται εδώ. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση, έγκαιρα και όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη των εργασιών και πάντως πριν από την παραγγελία των αγκυρώσεων, πλήρη στοιχεία για τον τύπο και τα υλικά των αγκυρώσεων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει μαζί με οδηγίες και πιστοποιητικά του κατασκευαστή, μέθοδο εγκατάστασης, αντιδιαβρωτική προστασία, εξοπλισμό τάνυσης, μέθοδο και εξοπλισμό τσιμεντενέσεων, προτάσεις για τις δοκιμές των αγκυρώσεων και τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Η προμήθεια και η εγκατάσταση προεντεταμένων αγκυρώσεων, η οποία θα είναι πλήρης με τα εξαρτήματά τους θα περιλαμβάνει, αλλά όχι περιοριστικά, τις κατασκευές έδρασης των κεφαλών των αγκυρώσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα ή χάλυβα συμπεριλαμβανομένων χαλύβδινων δοκών ελασμάτων και άλλων χαλύβδινων προσαρτημάτων Υλικά Οι προεντεταμένες αγκυρώσεις θα είναι δέσμες από καλώδια, εφοδιασμένες με όλα τα κατάλληλα εξαρτήματα, τυποποιημένα προϊόντα από κατασκευαστή της έγκρισης της Υπηρεσίας. Τα υλικά, τα φορτία εργασίας και οι διάμετροι των καλωδίων για τον κάθε τύπο προεντεταμένων αγκυρώσεων, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων Προτύπων κατά τις οδηγίες ή την έγκριση της Υπηρεσίας. Θα επιτραπεί η χρήση μόνο δοκιμασμένων τύπων προεντεταμένων αγκυρώσεων. Ανάλογα με τις συνθήκες του εδάφους και τις απαιτήσεις της Μελέτης το τελικό φορτίο εργασίας σε κάθε προεντεταμένη αγκύρωση θα κυμαίνεται από τετρακόσια (400) ΚΝ μέχρι εξακόσια (900)ΚΝ και όπως θα ορίσει η Υπηρεσία, με συντελεστή ασφαλείας έναντι ορίου διαρροής 1,75. Τα συρματόσχοινα θα είναι συνεχή χωρίς ματίσματα ή μούφες και απαλλαγμένα από λάδια, ακαθαρσίες, σκουριά και χωρίς μηχανικές βλάβες. Τα συρματόσχοινα θα προμηθεύονται σε κουλούρες, διαμέτρου τουλάχιστον ενάμισι (1,50)m κατάλληλα προστατευμένες στο εργοστάσιο από διάβρωση και ζημιές. Σελίδα 51

53 Η κεφαλή των αγκυρώσεων θα αποτελείται από χαλύβδινη πλάκα που θα επιτρέπει τάνυση κάθε ράβδου, καλωδίου ή συρματόσχοινου χωριστά ή όλων μαζί, καθώς και την εκτέλεση τσιμεντένεσης για πλήρωση της οπής. Το στατικό φορτίο αστοχίας της κεφαλής της αγκύρωσης δεν θα είναι μικρότερο από το άθροισμα των φορτίων θραύσης των συρματόσχοινων. Ο εξοπλισμός τάνυσης θα είναι τέτοιος, ώστε να επιβάλλεται το φορτίο τάνυσης στον τένοντα εγγυημένα χωρίς προβλήματα, να επιτρέπει την αποφόρτιση και επαναφόρτιση και να εγγυάται τη μέτρηση των φορτίων και των παραμορφώσεων, κατά τη διάρκεια των δοκιμών τάνυσης. Το άκρο πάκτωσης θα είναι από κοινό ανθρακούχο χάλυβα ή άλλο εγκεκριμένο υλικό. Θα περιλαμβάνει παρέμβυσμα που θα διαχωρίζει τη ζώνη πάκτωσης από το τανυόμενο τμήμα και θα αποκλείει ροή ενέματος στο τανυόμενο τμήμα. Το φορτίο αποκόλλησης της πάκτωσης θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το φορτίο θραύσης του τένοντα. Ο σωλήνας τσιμεντένεσης θα είναι από PVC, διάτρητος σε κανονικά διαστήματα με οπές καλυμμένες με χιτώνιο από λάστιχο, όπως καθορίζει ο Κατασκευαστής των προεντεταμένων αγκυρώσεων και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Πριν από την εγκατάσταση των προεντεταμένων αγκυρώσεων, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει δοκιμές τάνυσης σύμφωνα με τον Κανονισμό DIN 4125, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα των αγκυρώσεων και των πακτώσεων τους. Ο αριθμός των δοκιμαστικών αγκυρώσεων θα αντιστοιχεί στο δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού αριθμού αγκυρώσεων που προβλέπεται να εγκατασταθούν και πάντως όχι μικρότερος από τρεις (3) αγκυρώσεις. Θα τηρηθούν λεπτομερή στοιχεία κατά τη διάτρηση, τάνυση, επανατάνυση και τσιμεντένεση. Το δοκιμαστικό φορτίο θα είναι μιάμιση (1,50) φορά το φορτίο εργασίας, εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής θα μετριέται η αξονική μετακίνηση της κεφαλής της αγκύρωσης, οι μετακινήσεις της πλάκας αγκύρωσης και το φορτίο τάνυσης Διάτρηση Οπών Προεντεταμένων Αγκυρώσεων Η διάμετρος των οπών για τις προεντεταμένες αγκυρώσεις θα είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του Κατασκευαστή και θα υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας και δεν θα είναι μικρότερη από 120mm. Η διάτρηση των οπών θα γίνει σε θέσεις, κλίσεις και βάθη, σύμφωνα με τα Σχέδια, ή όπως απαιτηθεί και με την έγκριση της Υπηρεσίας. Οι οπές θα διατρηθούν με περιστροφικό ή περιστροφικοκρουστικό γεωτρύπανο, σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τον Κύριο του έργου, τη διάτρηση με πυρηνοληψία και ανάκτηση των πυρήνων για αριθμό οπών που δεν θα υπερβεί τελικά το 10% του συνόλου των προεντεταμένων αγκυρώσεων που θα τοποθετηθούν στο Έργο. Οι πυρήνες θα φυλάσσονται σε όλη τη διάρκεια του Έργου σε ειδικά κιβώτια. Σελίδα 52

54 Για όλες τις οπές των προεντεταμένων αγκυρώσεων θα καταγράφονται όλα τα απαραίτητα κατά την Υπηρεσία διατρητικά στοιχεία (ταχύτητα διάτρησης, χρώμα επιστρέφοντος νερού, συμπεριφορά των διατρητικών στελεχών, παρουσία μαλακού υλικού αν υπάρχει κλπ.). Οι οπές για τις προεντεταμένες αγκυρώσεις θα φτάνουν 50cm. βαθύτερα από το απαιτούμενο μήκος των προεντεταμένων αγκυρώσεων Τοποθέτηση και Πλήρωση με Ένεμα των Προεντεταμένων Αγκυρώσεων Μετά τη διάτρηση οι οπές των προεντεταμένων αγκυρώσεων θα καθαρίζονται με πεπιεσμένο αέρα μέχρις ότου δεν θα έχουν απομείνει ακαθαρσίες στις οπές. Η τοποθέτηση των προεντεταμένων αγκυρώσεων και η πλήρωση με ένεμα θα γίνεται αμέσως μετά τη διάτρηση και τον καθαρισμό της οπής. Το ένεμα το οποίο θα χρησιμοποιείται για την πάκτωση των αγκυρώσεων θα έχει λόγο νερού:τσιμέντου (W:C) όχι άνω του 0.40:1 κατά βάρος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις οδηγίες του Κατασκευαστή των αγκυρίων. Μετά την τοποθέτηση της προεντεταμένης αγκύρωσης μέσα στην οπή και αφού κεντραριστεί στον άξονα της οπής, το τμήμα της οπής στην περιοχή της πάκτωσης της αγκύρωσης θα πληρώνεται με τσιμεντένεμα, παράλληλα με τη λήψη μέτρων για την πλήρη εκτόπιση του αέρα και σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή. Για κάθε αγκύρωση θα καταγράφονται όλα τα στοιχεία εγκατάστασης (τύπος μίγματος ενέματος, όγκος ενέματος, πίεση ενέματος, μήκος πάκτωσης κλπ.). Οι προεντεταμένες αγκυρώσεις θα προστατεύονται καθ όλο το μήκος τους με κατάλληλα αντιδιαβρωτικά υλικά, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό DIN 4125 και θα τανύονται στο προδιαγραφόμενο φορτίο με κατάλληλη συσκευή και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό DIN Η τάνυση των προεντεταμένων αγκυρώσεων μπορεί να γίνει μετά παρέλευση 14 ημερών από την τοποθέτησή τους στις οπές και την πάκτωσή τους. Ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του Αναδόχου, με χρήση κατάλληλων προσμίκτων κλπ., και μόνον μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, και με την προϋπόθεση ότι με την χρήση των εν λόγω προσμίκτων η αντοχή του ενέματος στην επιθυμητή ημερομηνία τάνυσης δεν θα είναι μικρότερη αυτής του συμβατικού μίγματος των 14 ημερών. Αφού τελειώσουν οι εργασίες τάνυσης, επανατάνυσης κλπ. της προεντεταμένης αγκύρωσης, όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο 11.5, θα πληρωθεί ολόκληρη η οπή με εισπιεζόμενο ένεμα για την προστασία της προεντεταμένης αγκύρωσης βράχου, καθ όλο το μήκος της, από τη διάβρωση. Η πλήρωση με ένεμα της οπής θα εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την έγκριση της Υπηρεσίας. Άλλες μέθοδοι και διαδικασίες αντιδιαβρωτικής προστασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον εγκριθούν από την Υπηρεσία. Το μίγμα ενέματος για το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ο πρακτικά Σελίδα 53

55 ελάχιστος λόγος νερού - τσιμέντου, θα περιέχει κατάλληλα πρόσμικτα βελτιωτικά της εργασιμότητας, όπως θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Το μίγμα θα μελετηθεί, ώστε η εφίδρωση να μην υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) Τάνυση και Έλεγχος Προεντεταμένων Αγκυρώσεων Η τάνυση και ο έλεγχος των προεντεταμένων αγκυρώσεων θα γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό DIN Η τάνυση θα γίνεται το ταχύτερο δυνατό σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της υποπαραγράφου Προεντεταμένες αγκυρώσεις που κατά την τάνυση εμφανίζουν παραμορφώσεις μεγαλύτερες από τα προδιαγραφόμενα όρια θα απορρίπτονται και νέες προεντεταμένες αγκυρώσεις θα τοποθετούνται δίπλα τους. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται καμία πρόσθετη αποζημίωση για τις αγκυρώσεις που έχουν απορριφθεί Επιμέτρηση Η επιμέτρηση των προεντεταμένων αγκυρώσεων θα γίνεται σε τρέχον μέτρο πραγματικού μήκους, όπως αυτό θα προκύψει από τους υπολογισμούς της Μελέτης σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και τους όρους δημοπράτησης Πληρωμή Η ανά τρέχον μέτρο τιμή μονάδος θα περιλαμβάνει κάθε δαπάνη για υλικά, τοποθέτηση, εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και προσωπικό που απαιτούνται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη κατασκευή και κάθε επιβάρυνση για δοκιμές και ελέγχους, και δευτερεύουσες εργασίες πάσης φύσεως. Σελίδα 54

56 ΑΡΘΡΟ Π15: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) Τα μεταβατικά έργα από λιθορριπή θα κατασκευάζονται πίσω από τα ακρόβαθρα των νέων Άνω Διαβάσεων, από λιθορριπές με λίθους λατομείου μέγιστης διάστασης 0,40m, σε στρώσεις μέγιστου πάχους 0,80m και το συνολικό τους ύψος δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 8,00m. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η «σφράγιση» της άνω επιφάνειάς της με την κατασκευή «μεταβατικού τμήματος» και «στέψης» πάνω από αυτήν, σύμφωνα με τα οριζόμενα περί Βραχωδών Επιχωμάτων, στο άρθρο Β-2 των Τεχνικών Προδιαγραφών - Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) έργων Οδοποιίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Τεύχος 1 από 3). Σε όση έκταση δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση δονητικών οδοστρωτήρων, οι λιθορριπές θα συμπυκνώνονται με κατάλληλα δονητικά μηχανήματα συμπύκνωσης βαρέως τύπου (δονητικοί συμπιεστές, δονητικές πλάκες, δονητικοί κύλινδροι), σύμφωνα με τις ενδεικτικές κατευθύνσεις του Πίνακα 2 του άρθρου Γ-2 των Τεχνικών Προδιαγραφών - Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) έργων Οδοποιίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Τεύχος 1 από 3). Σελίδα 55

57 ΑΡΘΡΟ Π16: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 16.1 Αντικείμενο Η εργασία που καλύπτεται από το παρόν υποάρθρο αφορά την προμήθεια όλων των εγκαταστάσεων, εργατικού δυναμικού, εξοπλισμού, υλικών και εφοδίων και στην εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την προμήθεια και εγκατάσταση των διαφόρων γαλβανισμένων χαλύβδινων μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές, όπως δείχνεται στα σχέδια και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Υλικά και κανονισμοί Όλα τα υλικά που θα προμηθευτούν θα είναι καινούργια και πρώτης εμπορικής ποιότητας, απαλλαγμένα από ελαττώματα και ατέλειες και, όπου αυτό δείχνεται, της κατάταξης και στάθμης που προδιαγράφονται. Τα υλικά που δεν προδιαγράφονται ειδικά ως προς την κατάταξη τους θα είναι τα πλέον κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και θα συμφωνούν με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές της American Society for Testing and Materials (ASTM) ή άλλα πρότυπα που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Όλα τα υλικά θα ανταποκρίνονται στην τελευταία έκδοση των κατάλληλων προτύπων που αναφέρονται παρακάτω : ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΟ α. Δομικός χάλυβας για συγκολλημένες κατασκευές ASTM A36 "Προδιαγραφές για δομικό χάλυβα" β. Ράβδοι αγκύρωσης (μπουλώνια), περικόχλια και ροδέλες ASTM A306 "Ράβδοι ανθρακούχου χάλυβα, υποκείμενες σε απαιτήσεις μηχανικών ιδιοτήτων" και ASTM A283, "Προδιαγραφές για πλάκες ανθρακούχου δομικού χάλυβα χαμηλής έως μέσης εφελκυστικής αντοχής" Η προστασία των εν λόγω χαλύβδινων κατασκευών από τη διάβρωση θα γίνεται με θερμό βαθύ γαλβάνισμα, δηλαδή με εμβάπτιση σε λιωμένο ψευδάργυρο θερμοκρασίας 450 C περίπου, η οποία εμβάπτιση θα εκτελείται μετά την κατεργασία και συναρμολόγηση των κατασκευών. Γαλβανισμένα θα είναι και τα αγκύρια πάκτωσης, κοχλίες, περικόχλια κλπ. Το γαλβάνισμα θα έχει ελάχιστο πάχος 600g/m² (85μm) για πάχη ελασμάτων μεγαλύτερα ή ίσα των 5mm και 450g/m² (65μm) για πάχη ελασμάτων από 2 έως 5mm, εκτός εάν από Σελίδα 56

58 τους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης (ΕΣΥ, Τιμολόγιο κλπ.) απαιτείται ισχυρότερη προστασία, οπότε θα εφαρμόζεται αυτή η ισχυρότερη προστασία, σύμφωνα και με το άρθρο Γ12 της ΤΣΥ (Τεύχος 1) Επεξεργασία, Συναρμολόγηση και Κατασκευή Γενικά Όλα τα στοιχεία που προδιαγράφονται στο παρόν υποάρθρο θα ακολουθούν τις λεπτομέρειες και θα υφίστανται επεξεργασία όπως δείχνουν τα σχέδια ή όπως υποδείξει η Υπηρεσία. Οποιεσδήποτε αλλαγές προτείνει ο Ανάδοχος για χρησιμοποίηση τρέχουσας φύσης υλικών ή εργοταξιακής πρακτικής, θα υποβάλλονται προς έγκριση πριν από την εφαρμογή τους. Σε κάθε περίπτωση κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών και συναρμολόγησης θα υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν την κατασκευή. Όλες οι μεταλλικές εργασίες θα εκτελούνται επακριβώς, σύμφωνα με σχέδια κατασκευής και οδηγίες και δίχως βλάβες από στρεβλώσεις, κάμψεις ή παραμορφώσεις των επιμέρους στοιχείων. Επιμέρους στοιχεία, που παρουσιάζουν στρεβλώσεις ή άλλου είδους παραμορφώσεις, δεν θα εγκαθίστανται πριν αποκατασταθούν όλες οι βλάβες, όσα δε στοιχεία υπέστησαν σοβαρές βλάβες κατά την κατεργασία θα απορρίπτονται εφόσον κρίνει η Υπηρεσία. Δεν θα επιτρέπεται σφυρηλάτηση, που μπορεί να προξενήσει βλάβες ή να παραμορφώσει τα στοιχεία. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει όλα τα εφόδια συγκόλλησης, βοηθητικά προσωρινά πλαίσια, συνδετήριες ράβδους, πιεστήρια, ράβδους συναρμολόγησης και τα λοιπά διάφορα υλικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση των μεταλλικών κατασκευών στη θέση τους και τη συγκράτησή τους στην κατάλληλη θέση κατά τη διάρκεια της διάστρωσης σκυροδέματος ή κονιάματος Οπές Όλες οι οπές θα είναι κυλινδρικές, εκτός εάν δείχνεται διαφορετικά στα σχέδια. Οι οπές θα είναι κάθετες προς τα στοιχεία και θα διανοίγονται δίχως ανώμαλα ή φθαρμένα άκρα. Οπές σε υλικά πάχους μεγαλύτερου των 25mm θα διανοίγονται με διάτρηση, ενώ όλες οι άλλες οπές θα διατρυπιούνται στο πλήρες τους μέγεθος. Οι αποστάσεις των άκρων και οι ενδιάμεσες αποστάσεις των ράβδων (Bolts) θα ανταποκρίνονται προς την τελευταία έκδοση των προδιαγραφών ASTM Συγκολλήσεις α. Προετοιμασία συγκολλήσεων Τα στοιχεία θα ενωθούν με συγκόλληση, θα κόβονται επακριβώς στις διαστάσεις τους με τις ακμές τους κομμένες με φλόγιστρο ή με μηχανικό τρόπο, ώστε να προσφέρονται στον απαιτούμενο τρόπο συγκόλλησης και να επιτρέπουν έντονη διείσδυση και καλή σύντηξη Σελίδα 57

59 του υλικού συγκόλλησης και του υλικού βάσης. Οι κομμένες επιφάνειες θα είναι απαλλαγμένες ορατών ατελειών όπως λεπιδώσεις και επιφανειακές ατέλειες από την κοπή ή τους χειρισμούς φλόγιστρου κοπής ή κάθε άλλης επιβλαβούς ατέλειας. Οι επιφάνειες των προς συγκόλληση πλακών θα είναι απαλλαγμένες από σκουριά, λίπος ή αλλά ξένα υλικά κατά μήκος των άκρων που έχουν προετοιμασθεί προς συγκόλληση. β. Διαδικασία συγκόλλησης Όλες οι συγκολλήσεις θα γίνουν σύμφωνα με πρότυπα τουλάχιστον ισοδύναμα προς εκείνα που απαιτούνται από τα "Πρότυπα Διαδικασίας Καταλληλότητας" (Standard Qualification Procedure) της AWS. γ. Καταλληλότητα συγκολλητών και χειριστών συγκολλήσεων Όλοι οι συγκολλητές και χειριστές συγκολλητών που θα ασχοληθούν στο έργο, θα πρέπει να υποστούν δοκιμασία ελέγχου καταλληλότητας τουλάχιστον ισοδύναμη προς εκείνη που προδιαγράφεται στους κανόνες καταλληλότητας χείριστου (Standard Qualification Procedure) της AWS Ράβδοι (μπουλόνια)-ροδέλες-περικόχλια Οι ράβδοι (μπουλόνια) σύνδεσης θα πληρούν τις απαιτήσεις της ASTM, Designation A306, εκτός εάν δείχνεται διαφορετικά στα σχέδια ή δοθεί διαφορετική οδηγία. Κάτω από την κεφαλή της ράβδου ή του παξιμαδιού, ανάλογα θα τοποθετούνται σκληρυμένες αυτοασφαλιζόμενες ροδέλες. Οι ράβδοι (μπουλόνια) θα συσφίγγονται μέχρις ότου αναπτυχθεί η τάση που θα υποδείξει η Υπηρεσία χρησιμοποιώντας είτε επίπεδα χειροκίνητα κλειδιά, χειροκίνητα δυναμόκλειδα ή κλειδιά μηχανικής ενέργειας ή κατά τη μέθοδο "turn-of-the-bolt". Αντίστοιχες ισοδύναμες τάσεις θα αναπτύσσονται για άλλα μεγέθη των ράβδων (μπουλονιών). Κατά τη χρήση επίπεδων χειροκίνητων κλειδιών, θα χρησιμοποιείται κρικομανέλλα με μήκος βραχίονα ανάλογο προς τη δύναμη που θα εφαρμοστεί ώστε να επιτυγχάνεται η απαραίτητη στρεπτική ροπή. Κατά τη χρησιμοποίηση χειροκίνητων δυναμόκλειδων, η απαιτούμενη στρεπτική ροπή μπορεί να αναγνωσθεί από το όργανο ενδείξεων του κλειδιού ή σε άλλους τύπους κλειδιών η στρεπτική ροπή υποδηλώνεται από μία χαλάρωση του κλειδιού. Τα περικόχλια θα πρέπει να βρίσκονται σε κίνηση όταν μετράται η στρεπτική ροπή. Κατά τη χρησιμοποίηση μηχανικών κλειδιών θα γίνεται πιστή τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή και θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε η συσκευή να λειτουργεί σωστά και να είναι σωστά βαθμολογημένη Ράβδοι αγκύρωσης-σωληνωτοί μανδύες-λοιπές μεταλλικές εργασίες Ενσωματωμένες ράβδοι αγκύρωσης με ή δίχως σωληνωτό μανδύα, θα κατασκευάζονται όπως δείχνεται στα σχέδια ή όπως θα υποδείξει η Υπηρεσία. Οι ράβδοι αγκύρωσης θα Σελίδα 58

60 τοποθετούνται για σωστή σύνδεση προς τα μη ενσωματούμενα στοιχεία. Οδηγοί για την τοποθέτηση και στερέωση θα παρέχονται από τον Ανάδοχο. Ο καθαρισμός και η βαφή θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα ενσωματούμενα μεταλλικά τεμάχια θα τοποθετούνται ακριβώς στη θέση τους κατά το χρόνο διάστρωσης του σκυροδέματος, ή θα αφεθούν υποδοχές στο σκυρόδεμα και το τοποθετημένο μεταλλικό τεμάχιο θα αγκυρώνεται και τσιμεντώνεται στη θέση μετά την πήξη του δομικού σκυροδέματος Επιμέτρηση - πληρωμή Η επιμέτρηση των γαλβανισμένων χαλύβδινων κατασκευών θα γίνεται με χιλιόγραμμα βάρους της γαλβανισμένης χαλύβδινης κατασκευής, όπως προκύπτει από τα μήκη των χρησιμοποιούμενων διατομών και το ανά τρέχον μέτρο βάρους, που δίδεται σε επίσημους καταλόγους του κατασκευαστή για κάθε διατομή. Δεν θα επιμετράται για πληρωμή μορφοσίδηρος, που χρησιμοποιήθηκε για ευκολία της Αναδόχου χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. Στην παρούσα εργασία περιλαμβάνονται όλοι οι κοχλίες αγκύρωσης, χιτώνια σωλήνων, περικόχλια, κοχλίες, αγκύρια και συσφιγκτήρες, γωνίες εγκιβωτιζόμενες σε ακμές σκυροδέματος, διάφορες πλάκες έδρασης και οποιεσδήποτε μεταλλικές κατασκευές πέραν από τις διαλαμβανόμενες στις προδιαγραφές στα υποάρθρα της Τ.Σ.Υ για μεταλλικά πλαίσια κλπ. αντιστήριξης, καθώς και των σχετικών προδιαγραφών των υποάρθρων της Τ.Σ.Υ. για τους ήλους αντιστήριξης. Σελίδα 59

61 ΑΡΘΡΟ Π17: ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1.1 Χειρολισθήρες και κιγκλιδώματα από γαλβανισμένο χάλυβα Ι. Σχετικά πρότυπα DIN : DIN 1055 μέρος 3 : ΕΝ : DIN : Χαλύβδινα κιγκλιδώματα Φορτία σχεδιασμού κτιρίων, κινητά φορτία Προϊόντα μη κεκραμμένου κατασκευαστικού χάλυβα θερμής έλασης Χάλυβας για γενικούς κατασκευαστικούς σκοπούς : Πρότυπο Ποιότητας ISO 4200 : Απλοί χαλυβδοσωλήνες συγκολλημένοι και χωρίς ραφές: Γενικός πίνακας διαστάσεων και συμβατικής μάζας ανά μονάδα μήκους DIN 8559 : Μέταλλα πλήρωσης για συγκολλήσεις τόξου αερίου: Καλώδια ηλεκτροδίων, πλήρωση καλωδίων, συμπαγείς ράβδοι και συμπαγή καλώδια για συγκολλήσεις τόξου αερίου κεκραμμένου ή μη κεκραμμένου χάλυβα DIN 1913 : Κάλυψη ηλεκτροδίων για συγκολλήσεις ενώσεων κεκραμμένου ή μη κεκραμμένου χάλυβα. Ταξινόμηση, Προσδιορισμός, Τεχνικές συνθήκες παράδοσης DIN : Γαλβάνισμα εν θερμώ επιστρώσεων σε κατασκευασμένα υποσιδηρούχα προϊόντα - Προαπαιτήσεις DIN 931 : Εξαγωνικά βλήτρα με στέλεχος : μάζες ΙΙ. Υλικά ΙΙ.1. Γαλβανισμένες χαλύβδινες σωληνώσεις Σύμφωνα με το DIN και το DIN 1055 Μέρος 3, οι χειρολισθήρες θα κατασκευάζονται και θα εγκαθίστανται με τρόπο ώστε να αντέχουν ένα ελάχιστο φορτίο 1.00KN/m που εφαρμόζεται σε κάθε κατεύθυνση χωρίς παραμόρφωση. Τα κιγκλιδώματα θα κατασκευάζονται και θα εγκαθίστανται με ελάχιστο ύψος όχι λιγότερο από 1.00m, και θα αντέχουν χωρίς παραμόρφωση ελάχιστο φορτίο 3.00KN/m. Τα ενδιάμεσα οριζόντια κάγκελα θα αντέχουν ένα ομοιόμορφο φορτίο 0,5KN/m χωρίς παραμόρφωση. Τα συγκεντρωμένα φορτία για τους πάνω και ενδιάμεσους χειρολισθήρες θα είναι 25kg. Ο γαλβανισμένος χαλύβδινος σωλήνας που θα χρησιμοποιηθεί για χειρολισθήρες και κιγκλιδώματα θα είναι, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, ελάχιστης διαμέτρου 50mm, ελάχιστου βαθμού χάλυβα St. 37 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 4200 ή ισοδύναμης εγκεκριμένης προδιαγραφής. Το πάχος της διατομής του σωλήνα θα προκύπτει με βάση τους υπολογισμούς. ΙΙ.2. Ελάσματα αγκύρωσης Σελίδα 60

62 Τα ελάσματα αγκύρωσης θα είναι από χαλύβδινα ελάσματα ελάχιστου πάχους όχι μικρότερου των 5mm και βαθμό χάλυβα όχι μικρότερου του Fe360B ή St με ελάχιστο όριο διαρροής όχι μικρότερο των 225ΜPΑ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΝ ή DIN ή ισοδύναμης εγκεκριμένης προδιαγραφής. Στην περίπτωση στερέωσης των χειρολισθήρων και κιγκλιδωμάτων σε τοίχους, θα χρησιμοποιούνται αντιδιαβρωτικά ελάσματα αγκύρωσης και αγκύρια ικανά να παραλάβουν τα προβλεπόμενα φορτία. ΙΙ.3. Συγκόλληση Η συγκόλληση θα επιτυγχάνεται με τόξο αερίου, με βάση τις απαιτήσεις του κανονισμού DIN 8559 (ISO /ISO ) ή άλλης ισοδύναμης εγκεκριμένης προδιαγραφής. Τα ηλεκτρόδια, που χρησιμοποιούνται θα είναι σύμφωνα με τον κανονισμό DIN 1913 (ISO 2560) ή άλλη ισοδύναμη προδιαγραφή. Όλες οι συγκολλήσεις θα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους συγκολλητές. ΙΙ.4. Γαλβάνισμα Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, τα χαλύβδινα στοιχεία για την κατασκευή χειρολισθήρων και κιγκλιδωμάτων, θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ με βάση το DIN (ISO 1461) ή άλλο εγκεκριμένο ισοδύναμο κανονισμό. Η κατηγορία γαλβανίσματος δεν θα είναι κατώτερη των 360 g/m2 για < 1mm, 400 g/m2 για 1-3mm και 500 g/m2 για 3-6mm πάχους χάλυβα, όπως προβλέπεται στον πίνακα DIN ή ΙSO Γαλβάνισμα που χρησιμοποιείται για επισκευές, στις περιπτώσεις εκείνες που το αρχικό γαλβάνισμα έχει απομακρυνθεί, θα πραγματοποιείται με ψυχρά μέσα γαλβανίσματος παρασκευασμένα γι αυτό το σκοπό. Το σύνολο των κατασκευών θα είναι κατάλληλα γειωμένα για την εξουδετέρωση επαγωγικών ρευμάτων. ΙΙΙ. Στερέωση Εκτός και εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, τα εξαρτήματα στερέωσης που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι γαλβανισμένα ή κατασκευασμένα από άλλο συμβατό αντιδιαβρωτικό υλικό. Αγκύρια, σύνδεσμοι και εξαρτήματα θα παρέχονται, όπως απαιτείται, προκειμένου για την ολοκληρωμένη και πλήρη τοποθέτηση της κατασκευής. Βλήτρα, παξιμάδια και ροδέλες θα είναι σύμφωνα με το DIN 931 ή άλλη ισοδύναμη προδιαγραφή. Εκτός και αν σημειώνεται διαφορετικά, όταν δεν τοποθετούνται αγκύρια κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης, τότε θα χρησιμοποιούνται γαλβανισμένα αγκύρια διαστελλόμενου άκρου, που θα τοποθετούνται με γαλβανισμένα χαλύβδινα βλήτρα ίδιας ποιότητας, ή βίδες με παξιμάδια των οποίων τα μεγέθη θα αναφέρονται στα σχέδια. Κάτω από τις κεφαλές της βίδας και τα παξιμάδια θα τοποθετούνται ροδέλες. 1.2 Μεταλλικές θύρες Η θύρα περιλαμβάνει το φύλλο και το πλαίσιο (κάσα) της θύρας, εφοδιασμένα πλήρως με μεντεσέδες, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά. Το πλαίσιο της θύρας θα στερεώνεται επί πλαισίου σχήματος Π εξ οπλισμένου σκυροδέματος. Ι. Σχετικά πρότυπα Σελίδα 61

63 EN : Προϊόντα μη Κεκραμμένου Δομικού Χάλυβα Θερμής Έλασης : Τεχνικές συνθήκες παράδοσης. EN : Φύλλα και Λωρίδες Χάλυβα με χαμηλό ποσοστό Άνθρακος με επικάλυψη ψευδαργύρου εν θερμώ για ψυχρή έλαση - Τεχνικές συνθήκες παράδοσης. DIN : Χαλύβδινα επίπεδα προϊόντα, λωρίδες και φύλλα ψυχρής έλασης με ηλεκτρολυτική επικάλυψη ψευδαργύρου - Τεχνικές συνθήκες παράδοσης. DIN 1623 : Χαλύβδινα επίπεδα προϊόντα, φύλλα και λωρίδες ψυχρής έλασης - Τεχνικές συνθήκες παράδοσης, Δομικοί χάλυβες γενικών εφαρμογών. ΕΛΟΤ 1145 : Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών με οργανικές και μεταλλικές επιστρώσεις. ΙΙ. Υλικά ΙΙ.1. Πλαίσια Θυρών Τα πλαίσια θυρών θα είναι από γαλβανισμένα μεταλλικά φύλλα σύμφωνα με το ΕΝ ή DIN 1623 ή ισοδύναμο και θα διαθέτουν τα ακόλουθα μηχανικά χαρακτηριστικά (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή θυρών) : Ελάχιστο όριο διαρροής : όχι μικρότερο από 235 MPa Ελάχιστη αντοχή εφελκυσμού : όχι μικρότερη από 360 MPa. Το ελάχιστο πάχος του χάλυβα που θα χρησιμοποιηθεί για το πλαίσιο των θυρών δεν θα είναι μικρότερο από 1.50mm. Οι διατομές θα διαμορφωθούν όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή θυρών, ώστε να προσαρμοστούν με την κατασκευή του πλαισίου στήριξης. Τα πλαίσια θυρών θα οπλιστούν κατάλληλα, σύμφωνα με τις εσωτερικές προδιαγραφές του κατασκευαστή και σύμφωνα με τις γραπτές εντολές του κατασκευαστή σιδηρών εξαρτημάτων. Τα πλαίσια θυρών θα αγκυρώνονται κατάλληλα στο πλαίσιο στήριξης τους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η στερέωση θα εξασφαλίζει μηδενική σχετική μετακίνηση του πλαισίου της θύρας και μηδενική παραμόρφωση του πλαισίου θύρας. ΙΙ.2. Φύλλα θυρών Τα φύλλα θυρών θα είναι τυποποιημένο προϊόν εξειδικευμένου κατασκευαστή θυρών. Όλες οι πόρτες θα είναι μονόφυλλες. Θα είναι κατασκευασμένα με χρήση γαλβανισμένων μεταλλικών φύλλων, σύμφωνα με το EN ή το DIN 1623 ή ισοδύναμο, με ελάχιστο πάχος όχι μικρότερο από 6/10mm. Οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού θα είναι (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή θυρών) : Ελάχιστο όριο διαρροής : όχι μικρότερο από 235 MPa Σελίδα 62

64 Ελάχιστη αντοχή εφελκυσμού : όχι μικρότερη από 360 MPa. ΙΙ.3. Τελειώματα επιφανειών θυρών και πλαισίων Ο γαλβανισμένος χάλυβας για πλαίσια και φύλλα θυρών θα είναι σύμφωνα με το ΕΝ ή το DIN ή ισοδύναμο. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, τα πλαίσια και τα φύλλα θυρών θα είναι επιφανειακά κατεργασμένα και προετοιμασμένα για βαφή στο εργοστάσιο και τα τελειώματα θα είναι επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις εσωτερικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. ΙΙ.4. Αγκύρια στερέωσης πλαισίου Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η στερέωση του πλαισίου θα πραγματοποιείται με την χρήση συνδέσμων κατάλληλα γαλβανισμένων ή ανθεκτικών στη διάβρωση, διαθέσιμους στο εμπόριο όπως : Αγκύρια μεγάλης αντοχής Αγκύρια αναγκαστικής διαστολής Σφηνοειδή αγκύρια Πλαισιωτό πώμα κοίλου σώματος, κτλ. Η πλήρωση των κενών του πλαισίου με κονίαμα γύρω από τα μηχανικά αγκύρια θα γίνεται μόνο με εγκεκριμένο κονίαμα σφράγισης. Μετά το πέρας της τοποθέτησης των θυρών και την πραγματοποίηση των δοκιμών λειτουργίας, θα εφαρμόζεται εγκεκριμένη επίστρωση τελειώματος. ΙΙ.5. Εξαρτήματα θυρών Τα εξαρτήματα θυρών θα είναι κατάλληλης σχεδίασης και θα έχουν επαρκή αντοχή και ακαμψία να επιτελέσουν τη λειτουργία για την οποία θα χρησιμοποιηθούν χωρίς να λυγίσουν καθόλου (Κατηγορία Εξαρτημάτων θυρών Βαριάς Λειτουργίας για Δημόσιους Χώρους). Τα εξαρτήματα θυρών θα συνδέονται ασφαλώς πάνω στις θύρες, με αντιοξειδωτικά βλήτρα ή βίδες και θα είναι κατάλληλης σχεδίασης και ποιότητας για χρήση σε θύρες και πλαίσια για πάχος, διατομή, περιστροφή, ασφάλεια και ισοδύναμες απαιτήσεις, απαραίτητα για κατάλληλη εγκατάσταση και λειτουργία. Η κατηγορία τελειωμάτων των εξαρτημάτων θυρών θα συμφωνεί με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και θα είναι εγκεκριμένου τύπου. Τα εξαρτήματα θυρών που δεν αναφέρονται, αλλά είναι απαραίτητα για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία των θυρών του Έργου, θα προμηθεύονται σύμφωνα με αντίστοιχα εξαρτήματα σε ποιότητα, μέγεθος, λειτουργία και τελειώματα, με αυτά που προδιαγράφονται σε παρόμοιες και αντίστοιχες εφαρμογές. Με εξαίρεση τους επαναφορείς θυρών, όλα τα εξαρτήματα θυρών κάθε τύπου θα είναι από τον ίδιο κατασκευαστή. Ολα τα εξαρτήματα θυρών θα εφοδιάζονται με τα απαραίτητα βλήτρα, βίδες, ή άλλου τύπου συνδέσμους, σε κατάλληλο μέγεθος, ποσότητα και βαριά χρήση, όπως απαιτείται για πλήρη εγκατάσταση. Όλοι οι σύνδεσμοι θα είναι εναρμονισμένοι με τα εξαρτήματα, τα υλικά και τα τελειώματα. Όλες οι βίδες θα είναι κεφαλής τύπου Philips. Σελίδα 63

65 Οι αρθρώσεις (μεντεσέδες) των θυρών θα είναι μεγάλης αντοχής βιομηχανικού τύπου από υλικά με γαλβανισμένο χάλυβα, εγκεκριμένου τύπου και λειτουργίας και θα είναι συγκολλημένες επάνω στα πλαίσια των θυρών από τον κατασκευαστή των θυρών. Κάθε θύρα θα είναι εξοπλισμένη με μια άρθρωση ελατηρίου και με μία σταθερή άρθρωση. Θύρες άνω των 2.30m ύψους και μέχρι 3.00m θα εφοδιάζονται με τρεις (3) αρθρώσεις και μία (1) πρόσθετη άρθρωση κάθε 750mm πρόσθετου ύψους. Οι επαναφορείς θυρών θα συμμορφώνονται με το ΕΝ 1154 ή άλλο ισοδύναμο εγκεκριμένο πρότυπο και θα φέρουν κατάλληλη ετικέτα. Θα είναι προσαρμοσμένοι στην επιφάνεια του φύλλου της πόρτας, θα έχουν κεκαλυμμένη σύνδεση, συμπαγές μέγεθος και ελάχιστη προεξοχή, σώμα από εξηλασμένο ανοδιωμένο αλουμίνιο με τελείωμα υψηλής ποιότητας και μέγιστη αντίσταση σε διάβρωση. Κάθε φύλλο θύρας θα συνοδεύεται από επιδαπέδιο εξάρτημα συγκράτησης και τερματισμού κίνησης της θύρας. Οι χειρολαβές πανικού θα είναι σύμφωνα με εγκεκριμένο πρότυπο, με εσωτερικά μέρη από γαλβανισμένο χάλυβα. 1.3 Μεταλλικές κλίμακες Ι. Σχετικά πρότυπα ΕΝ : Προϊόντα μη Κεκραμμένου Κατασκευαστικού Χάλυβα Θερμής Έλασης - Τεχνικές Συνθήκες Παράδοσης DIN : DIN 2448 : Χάλυβας για γενικούς δομικούς σκοπούς - Πρότυπα ποιότητος. Αγωγοί χωρίς ραφή και σωλήνες - Διαστάσεις συμβατικές μάζες ανά μονάδα μήκους DIN 8559 : Μέταλλα πλήρωσης για συγκόλληση με τόξο προστατευμένο με αέριο - Συρμάτινα ηλεκτρόδια, ηλεκτρόδια πλήρωσης, στερεές ράβδοι και στερεά σύρματα για συγκόλληση σε τόξο προστατευμένο με αέριο χαλύβων με κράμματα ή χωρίς κράμματα DIN 1913 : Καλυμμένα ηλεκτρόδια για συγκόλληση ενώσεων χαλύβων κεκραμμένων ή μη - Κατάταξη - Χαρακτηρισμός - Τεχνικές συνθήκες παράδοσης DIN : DIN 931 : DIN : Επικαλύψεις προϊόντων σιδήρου με γαλβανισμό εν θερμώ Κοχλίες με εξαγωνική κεφαλή και εγκοπή, μάζες Επιστρώσεις με επιμετάλλωση, επιστρώσεις ψευδαργύρου και καδμίου σε σίδηρο και χάλυβα, επεξεργασία με χρώμιο επικαλύψεων ψευδαργύρου και καδμίου Σελίδα 64

66 ΙΙ. Υλικά ΙΙ.1. Διαδοκίδες και χάλυβας υποστηριγμάτων κλίμακας Διαδοκίδες και χάλυβας στηριγμάτων που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι από τμήματα γαλβανισμένου χάλυβα, ποιότητας χάλυβα όχι κατώτερης των Fe 360B ή St με ελάχιστη αντοχή διαρροής όχι μικρότερης των 225MPa, σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των EN ή DIN ή ισοδύναμο εγκεκριμένο. ΙΙ.2. Πατήματα και ρίχτια κλίμακας Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, τα πατήματα της κλίμακας θα είναι από γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα με πάχος όχι μικρότερο των 4mm. Τα ρίχτια της κλίμακας θα είναι ανοικτά. Η επιφάνεια του πατήματος θα πρέπει να είναι διαμορφωμένη και θα είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. ΙΙ.3. Συγκόλληση Η συγκόλληση θα εκτελείται με ηλεκτροκόλληση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του DIN 8559 (ISO /ISO ) ή ισοδύναμο εγκεκριμένο. Τα ηλεκτρόδια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με το DIN 1913 (ISO 2560) ή ισοδύναμο εγκεκριμένο. Διαδικασίες συγκόλλησης και αποδεδειγμένα προσόντα συγκολλητού θα είναι σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές για χαλύβδινες κατασκευές. ΙΙ.4. Πλάκες αγκύρωσης Οι πλάκες αγκύρωσης θα πρέπει να είναι από πλάκα γαλβανισμένου χάλυβα με ελάχιστο πάχος όχι μικρότερο των 5mm. ΙΙ.5. Γαλβανισμός Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, τα χαλύβδινα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για κατασκευή βαθμίδων κλιμάκων θα πρέπει να είναι γαλβανισμένα με επεξεργασία θερμής εμβάπτισης σύμφωνα με το DIN (ΙSΟ 1461) ή εγκεκριμένο παρόμοιο. Ο γαλβανισμός ως πυκνότητα ή κλάση δεν θα είναι μικρότερος των 450g/m2 (μέσος όρος). Γαλβανισμός χρησιμοποιούμενος για επισκευή, όπου ο αρχικός γαλβανισμός έχει αφαιρεθεί, θα πρέπει να γίνεται με βαφή με ψηλό περιεχόμενο σκόνης ψευδαργύρου με ένα στεγνό φιλμ το οποίο περιέχει όχι λιγότερο από 94% σκόνη ψευδαργύρου κατά βάρος και σε συμφωνία με Dop-p-21035, με sspc-βαφή 20 ή άλλα εγκεκριμένα συνθετικά ψυχρού γαλβανισμού παραγόμενα από εργοστάσια για αυτόν τον σκοπό. ΙΙ.6. Αγκύρια, σύνδεσμοι και εξαρτήματα Αγκύρια, σύνδεσμοι και εξαρτήματα θα προβλέπονται όπως απαιτείται για την πλήρη και περατωμένη εγκατάσταση. ΙΙ.7. Αγκύρια εκτονούμενα σε σκυρόδεμα. Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όπου δεν είναι ενσωματωμένα από την αρχή αγκύρια στο ρευστό σκυρόδεμα, θα πρέπει να προβλέπονται γαλβανισμένα αγκύρια εκτονωτικού τύπου με αντίστοιχα γαλβανισμένα κοχλιωτά στελέχη (μπουλόνια) ή προεξέχοντα στελέχη με περικόχλια, διαστάσεων που ενδείκνυνται ή απαιτούνται. Κάτω από κάθε κεφαλή κοχλία ή περικοχλίου θα πρέπει να προβλέπονται δακτύλιοι (ροδέλες). 1.4 Σταθμοί (φωλιές) ασφαλείας Ο σταθμός (φωλιά) ασφαλείας θα αποτελεί ανεξάρτητη μονάδα. Σελίδα 65

67 Ι. Σχετικά πρότυπα ΕΝ : Προϊόντα μη Κεκραμμένου Κατασκευαστικού Χάλυβα Θερμής Έλασης - Τεχνικές Συνθήκες Παράδοσης DIN : DIN 2448 : Χάλυβας για γενικούς δομικούς σκοπούς - Πρότυπα ποιότητος. Αγωγοί χωρίς ραφή και σωλήνες - Διαστάσεις συμβατικές μάζες ανά μονάδα μήκους DIN 8559 : Μέταλλα πλήρωσης για συγκόλληση με τόξο προστατευμένο με αέριο - Συρμάτινα ηλεκτρόδια, ηλεκτρόδια πλήρωσης, στερεές ράβδοι και στερεά σύρματα για συγκόλληση σε τόξο προστατευμένο με αέριο χαλύβων με κράμματα ή χωρίς κράμματα DIN 1913 : Καλυμμένα ηλεκτρόδια για συγκόλληση ενώσεων χαλύβων κεκραμμένων ή μη - Κατάταξη - Χαρακτηρισμός - Τεχνικές συνθήκες παράδοσης DIN : DIN 931 : DIN : Επικαλύψεις προϊόντων σιδήρου με γαλβανισμό εν θερμώ Κοχλίες με εξαγωνική κεφαλή και εγκοπή, μάζες Επιστρώσεις με επιμετάλλωση, επιστρώσεις ψευδαργύρου και καδμίου σε σίδηρο και χάλυβα, επεξεργασία με χρώμιο επικαλύψεων ψευδαργύρου και καδμίου ΙΙ. Υλικά Ο σταθμός (φωλιά) ασφαλείας θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο, πάχους όχι μικρότερου του 1,5mm και θα έχει διπλωμένες άκρες. Το φύλλο της θύρας θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο, πάχους όχι μικρότερου του 1,5mm. Θα έχει άκρες δυο φορές διπλωμένες, θα είναι εφοδιασμένο με αρμούς και χωνευτό στο πλαίσιο της θύρας. Οι μεντεσέδες της θύρας θα αποτελούνται από βάση τύπου teflon και άξονα από γαλβανισμένο χάλυβα 6Φ x 15 mm ενσωματωμένους στην φωλιά και τα πλαίσια της θύρας (άνω και κάτω άκρα). Ο σταθμός (φωλιά) θα ανοίγει με χειρολαβή, η οποία θα φυλάσσεται σε γυάλινο κουτί που ανοίγει σπάζοντάς το. Οι σταθμοί (φωλιές) ασφαλείας θα τοποθετούνται επί βάσεων οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση γαλβανισμένων χαλύβδινων αγκυρίων που θα στερεώνονται με χημικά προϊόντα και γαλβανισμένων χαλύβδινων περικοχλίων και ροδελών. Κάθε κιβώτιο θα στηρίζεται με 4 (τέσσερα) τουλάχιστον αγκύρια, ικανού μεγέθους. Σελίδα 66

68 1.5 Πλαίσιο θύρας εξόδου Το πλαίσιο της θύρας εξόδου επί της οποίας θα στερεώνεται αυτή θα συνίσταται σε πλαίσιο σχήματος Π εξ Ω/Σ, τετραγωνικής διατομής. Η άνω δοκός θα φέρει επί αυτής και προς αμφότερες πλευρές της πρόβολο μήκους έως 1.00m για την προστασία της μεταλλικής θύρας εξόδου από τα καιρικά φαινόμενα. Αναλόγως της μορφής της κλίμακας εξόδου (ανερχόμενος ή κατερχόμενος κλάδος, με ή χωρίς παράλληλη ράμπα) θα προβλέπονται ένα ή περισσότερα συνεχή ανοίγματα (1Π, 2Π, 3Π). Ι. Σχετικά πρότυπα ΦΕΚ 1329/Β/ : Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ-2000) ΦEK 227\ : Nέος Κανονισμός για τη Μελέτη και τη Κατασκευή Έργων Σκυροδέματος Ευρωκώδικας 2 : Μελέτη κατασκευών από σκυρόδεμα, Μέρος 1-3, Γενικοί Κανόνες - Στοιχεία και κατασκευές από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα DIN 1045 : ΠΔ 244/ : Δομικό Σκυρόδεμα - Μελέτη και κατασκευή Κανονισμός τσιμέντου για τις εργασίες σκυροδέματος Όλες οι σχετικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ ή Σχέδια προτύπων : 344, 345, 346, 408, 515, κ.α. Όλες οι σχετικές μέθοδοι ΣΚ : ΣΚ-301, ΣΚ-302, 303, 304, 307, 308 κ.α. ΙΙ. Υλικά Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά και όλες οι εργασίες διάστρωσης, συμπύκνωσης, συντήρησης, καθώς και οι δειγματοληψίες, έλεγχοι συμμόρφωσης και ποιοτικός έλεγχος του σκυροδέματος θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος, στα ισχύοντα πρότυπα του ΕΛΟΤ, στις μεθόδους ΣΚ, στο Π.Δ. 244/80 και στον Ελληνικό Κανονισμό για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεμα Η κατηγορία σκυροδέματος θα είναι C25/30. Οι ακριβείς διαστάσεις της κατασκευής θα προκύψουν κατόπιν υπολογισμού των σχετικών φορτίων στη φάση εφαρμογής. 1.6 Πεζοδιάδρομοι - Συνδετήριες οδοί Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η σύνδεση με το παράπλευρο οδικό δίκτυο δεν είναι άμεσα εφικτή απαιτείται η πρόβλεψη σύνδεσης της Εξόδου Κινδύνου με το παράπλευρο οδικό δίκτυο μέσω πεζοδιαδρόμου εκ Α/Σ ελάχιστου πλάτους 1.80m. Στην περίπτωση ωστόσο που υπάρχει διαθέσιμος χώρος, προτείνεται αντί αυτού, η σύνδεση της Εξόδου Κινδύνου με το παράπλευρο οδικό δίκτυο μέσω οδού κατ. Η με πλάτος οδοστρώματος 5,50m (ανασφάλτωτη, συνολικού πάχους οδοστρώματος 30cm με δύο στρώσεις βάσης και μία υπόβασης πάχους 10cm έκαστη). Ι. Σχετικά πρότυπα Σελίδα 67

69 Πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές τ. ΥΔΕ, Γ.Δ.Δ.Ε, Διεύθυνση Γ3: ΠΤΠ Ο 150 : Κατασκευή υποβάσεων οδοστρωμάτων δι αδρανών υλικών σταθεροποιημένου τύπου ΠΤΠ Ο 155 : Κατασκευή βάσεων οδοστρωμάτων δι αδρανών υλικών σταθεροποιημένου τύπου ΙΙ. Υλικά Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή έργων οδοστρωσίας και οι απαιτήσεις κατασκευής και ποιότητας εργασιών θα είναι όπως προβλέπονται στις ΠΤΠ. Σελίδα 68

70 ΑΡΘΡΟ Π18: ΣΗΜΑΝΣΗ Ι. Σχετικά πρότυπα ΥΠΕΧΩ Ε Σ310, Σ311 και ΠΤΠ του ΦΕΚ 954, Τεύχος Β του 1997 ΙΙ. Υλικά Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι ανακλαστικά για καλύτερη αναγνωρισιµότητα και διακριτότητα του είδους και των ενδείξεών των σημάτων και µε υλικά κατάλληλα ούτως ώστε να επιτυγχάνεται µεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς ανάγκη συντήρησης. Τα υλικά θα τηρούν τις προδιαγραφές δηλαδή θα είναι Τύπου ΙΙΙ Υπερυψηλής αντανακλαστικότητας. Τα σήµατα θα σχηµατίζονται µε τη χρήση αντανακλαστικών μεµβρανών διάρκειας ζωής 10 ετών. Οι µεµβράνες θα πρέπει να φέρουν επίστρωση για προστασία από δυσµενείς καιρικές συνθήκες και βανδαλισµούς. Σελίδα 69

71 ΑΡΘΡΟ Π19: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1 Μεταλλικά στηθαία Ι. Σχετικά πρότυπα ΥΠΕΧΩ Ε ΦΕΚ189/88 DIN : Χάλυβας για γενικούς κατασκευαστικούς σκοπούς : Πρότυπο Ποιότητας DIN : Γαλβάνισμα εν θερμώ επιστρώσεων σε κατασκευασμένα υποσιδηρούχα προϊόντα - Προαπαιτήσεις ΙΙ. Υλικά ΙΙ.1. Λεπίδες Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ Ε, πάχους ελάσµατος 3.00mm, ωφέλιµου µήκους (απόσταση ορθοστατών) 4.00m (ΜΣΟ-1) ή 2.00m (ΜΣΟ-2). Xάλυβας : St37.2 (DIN 17100). ΙΙ.2. Ορθοστάτης U120X55X5, µήκη 1.5 ή 1.75m, µε µία οπή σε κάθε πλευρά για τη συναρµογή του παρεµβλήµατος µε την λεπίδα του στηθαίου. Τοποθέτηση ορθοστάτη ανά 4.00m (ΜΣΟ-1), 2.00m (ΜΣΟ-2), ή µε περαιτέρω πύκνωση ανά 1.33m. ΙΙ.3. Παρέµβληµα U50X55X3, µήκους 320 mm, µε µία οπή σε κάθε πλευρά του, για την συναρµογή µε τον ορθοστάτη. ΙΙ.4. Υλικά συνδέσεως Βίδες συνδέσεως λεπίδων M16X30 ή Χ35, Grade 5.6, µε στρογγυλό κεφάλι Βίδες εξάγωνες M16X40 (σύνδεση ορθοστατών), Grade 5.6 Περικόχλια M16 (για βίδες συνδέσεως και ορθοστατών) Ροδέλλες Φ16 ή Φ50X18X3 (εναλλακτικά) για τις βίδες συνδέσεως Μ16Χ30 & Μ16Χ40 2 Τοιχία εξ οπλισμένου σκυροδέματος Ι. Σχετικά πρότυπα ΦΕΚ 1329/Β/ : Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ-2000) ΦEK 227\ : Nέος Κανονισμός για τη Μελέτη και τη Κατασκευή Έργων Σκυροδέματος Ευρωκώδικας 2 : Μελέτη κατασκευών από σκυρόδεμα, Μέρος 1-3, Γενικοί Κανόνες - Στοιχεία και κατασκευές από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα Σελίδα 70

72 DIN 1045 : ΠΔ 244/ : Δομικό Σκυρόδεμα - Μελέτη και κατασκευή Κανονισμός τσιμέντου για τις εργασίες σκυροδέματος Όλες οι σχετικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ ή Σχέδια προτύπων : 344, 345, 346, 408, 515, κ.α. Όλες οι σχετικές μέθοδοι ΣΚ : ΣΚ-301, ΣΚ-302, 303, 304, 307, 308 κ.α. ΙΙ. Υλικά Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά και όλες οι εργασίες διάστρωσης, συμπύκνωσης, συντήρησης, καθώς και οι δειγματοληψίες, έλεγχοι συμμόρφωσης και ποιοτικός έλεγχος του σκυροδέματος θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος, στα ισχύοντα πρότυπα του ΕΛΟΤ, στις μεθόδους ΣΚ, στο Π.Δ. 244/80 και στον Ελληνικό Κανονισμό για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεμα Η κατηγορία σκυροδέματος θα είναι C20/25. Οι ακριβείς διαστάσεις της κατασκευής θα προκύψουν κατόπιν υπολογισμού των σχετικών φορτίων στη φάση εφαρμογής. Σελίδα 71

73 ΑΡΘΡΟ Π20: ΜΕΤΡΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ (ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) Χειρολισθήρες και κιγκλιδώματα από γαλβανισμένο χάλυβα Ι. Σχετικά πρότυπα DIN : DIN 1055 μέρος 3 : ΕΝ : DIN : Χαλύβδινα κιγκλιδώματα Φορτία σχεδιασμού κτιρίων, κινητά φορτία Προϊόντα μη κεκραμμένου κατασκευαστικού χάλυβα θερμής έλασης Χάλυβας για γενικούς κατασκευαστικούς σκοπούς : Πρότυπο Ποιότητας ISO 4200 : Απλοί χαλυβδοσωλήνες συγκολλημένοι και χωρίς ραφές: Γενικός πίνακας διαστάσεων και συμβατικής μάζας ανά μονάδα μήκους DIN 8559 : Μέταλλα πλήρωσης για συγκολλήσεις τόξου αερίου: Καλώδια ηλεκτροδίων, πλήρωση καλωδίων, συμπαγείς ράβδοι και συμπαγή καλώδια για συγκολλήσεις τόξου αερίου κεκραμμένου ή μη κεκραμμένου χάλυβα DIN 1913 : Κάλυψη ηλεκτροδίων για συγκολλήσεις ενώσεων κεκραμμένου ή μη κεκραμμένου χάλυβα. Ταξινόμηση, Προσδιορισμός, Τεχνικές συνθήκες παράδοσης DIN : Γαλβάνισμα εν θερμώ επιστρώσεων σε κατασκευασμένα υποσιδηρούχα προϊόντα - Προαπαιτήσεις DIN 931 : Εξαγωνικά βλήτρα με στέλεχος : μάζες ΙΙ. Υλικά ΙΙ.1. Γαλβανισμένες χαλύβδινες σωληνώσεις Σύμφωνα με το DIN και το DIN 1055 Μέρος 3, οι χειρολισθήρες θα κατασκευάζονται και θα εγκαθίστανται με τρόπο ώστε να αντέχουν ένα ελάχιστο φορτίο 1.00KN/m που εφαρμόζεται σε κάθε κατεύθυνση χωρίς παραμόρφωση. Τα κιγκλιδώματα θα κατασκευάζονται και θα εγκαθίστανται με ελάχιστο ύψος όχι λιγότερο από 1.00m, και θα αντέχουν χωρίς παραμόρφωση ελάχιστο φορτίο 3.00KN/m. Τα ενδιάμεσα οριζόντια κάγκελα θα αντέχουν ένα ομοιόμορφο φορτίο 0,5KN/m χωρίς παραμόρφωση. Τα συγκεντρωμένα φορτία για τους πάνω και ενδιάμεσους χειρολισθήρες θα είναι 25kg. Ο γαλβανισμένος χαλύβδινος σωλήνας που θα χρησιμοποιηθεί για χειρολισθήρες και κιγκλιδώματα θα είναι, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, ελάχιστης διαμέτρου 50mm, ελάχιστου βαθμού χάλυβα St. 37 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 4200 ή ισοδύναμης εγκεκριμένης προδιαγραφής. Το πάχος της διατομής του σωλήνα θα προκύπτει με βάση τους υπολογισμούς. Σελίδα 72

74 ΙΙ.2. Ελάσματα αγκύρωσης Τα ελάσματα αγκύρωσης θα είναι από χαλύβδινα ελάσματα ελάχιστου πάχους όχι μικρότερου των 5mm και βαθμό χάλυβα όχι μικρότερου του Fe360B ή St με ελάχιστο όριο διαρροής όχι μικρότερο των 225ΜPΑ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΝ ή DIN ή ισοδύναμης εγκεκριμένης προδιαγραφής. Στην περίπτωση στερέωσης των χειρολισθήρων και κιγκλιδωμάτων σε τοίχους, θα χρησιμοποιούνται αντιδιαβρωτικά ελάσματα αγκύρωσης και αγκύρια ικανά να παραλάβουν τα προβλεπόμενα φορτία. ΙΙ.3. Συγκόλληση Η συγκόλληση θα επιτυγχάνεται με τόξο αερίου, με βάση τις απαιτήσεις του κανονισμού DIN 8559 (ISO /ISO ) ή άλλης ισοδύναμης εγκεκριμένης προδιαγραφής. Τα ηλεκτρόδια, που χρησιμοποιούνται θα είναι σύμφωνα με τον κανονισμό DIN 1913 (ISO 2560) ή άλλη ισοδύναμη προδιαγραφή. Όλες οι συγκολλήσεις θα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους συγκολλητές. ΙΙ.4. Γαλβάνισμα Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, τα χαλύβδινα στοιχεία για την κατασκευή χειρολισθήρων και κιγκλιδωμάτων, θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ με βάση το DIN (ISO 1461) ή άλλο εγκεκριμένο ισοδύναμο κανονισμό. Η κατηγορία γαλβανίσματος δεν θα είναι κατώτερη των 360 g/m2 για < 1mm, 400 g/m2 για 1-3mm και 500 g/m2 για 3-6mm πάχους χάλυβα, όπως προβλέπεται στον πίνακα DIN ή ΙSO Γαλβάνισμα που χρησιμοποιείται για επισκευές, στις περιπτώσεις εκείνες που το αρχικό γαλβάνισμα έχει απομακρυνθεί, θα πραγματοποιείται με ψυχρά μέσα γαλβανίσματος παρασκευασμένα γι αυτό το σκοπό. Το σύνολο των κατασκευών θα είναι κατάλληλα γειωμένα για την εξουδετέρωση επαγωγικών ρευμάτων. ΙΙΙ. Στερέωση Εκτός και εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, τα εξαρτήματα στερέωσης που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι γαλβανισμένα ή κατασκευασμένα από άλλο συμβατό αντιδιαβρωτικό υλικό. Αγκύρια, σύνδεσμοι και εξαρτήματα θα παρέχονται, όπως απαιτείται, προκειμένου για την ολοκληρωμένη και πλήρη τοποθέτηση της κατασκευής. Βλήτρα, παξιμάδια και ροδέλες θα είναι σύμφωνα με το DIN 931 ή άλλη ισοδύναμη προδιαγραφή. Εκτός και αν σημειώνεται διαφορετικά, όταν δεν τοποθετούνται αγκύρια κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης, τότε θα χρησιμοποιούνται γαλβανισμένα αγκύρια διαστελλόμενου άκρου, που θα τοποθετούνται με γαλβανισμένα χαλύβδινα βλήτρα ίδιας ποιότητας, ή βίδες με παξιμάδια των οποίων τα μεγέθη θα αναφέρονται στα σχέδια. Κάτω από τις κεφαλές της βίδας και τα παξιμάδια θα τοποθετούνται ροδέλες. Σελίδα 73

75 ΑΡΘΡΟ Π21: ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΞ ΟΔΙΚΩΝ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Ι. Σχετικά πρότυπα ΕΝ : ISO 146 : Προϊόντα μη κεκραμμένου κατασκευαστικού χάλυβα θερμής έλασης Επενδύσεις με γαλβάνισμα εν θερμώ σε τυποποιημένα σιδηρούχα προϊόντα. ΑSTM Α 780 : Μέθοδος επισκευής βλαμμένων επιστρώσεων γαλβανισμένων εν θερμώ. Ευροκώδικας 3 : Μελέτη μεταλλικών κατασκευών ΙΙ. Υλικά Τα τεμάχια κατασκευής του πλαισίου και των πιθανών ενισχύσεων του θα έχουν ελάχιστη διατομή 200mm 2. Το εσωτερικό πλέγμα θα είναι από ευθύγραμμα τεμάχια διαμέτρου τουλάχιστον Φ6mm. Το μέγεθος της βροχίδας δεν θα είναι μεγαλύτερο των 1200mm 2. Όλα τα υλικά και τα φορτία σχεδιασμού των φερόντων στοιχείων της κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τους ως άνω κανονισμούς και θα τυγχάνουν υποχρεωτικά της έγκρισης της Υπηρεσίας. Σελίδα 74

76 ΑΡΘΡΟ Π22: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ 22.1 Γενικά Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται για: Σιδηροδρομικές Γέφυρες άνω των ~20m μήκους. Κάτω Οδικές Διαβάσεις άνω των ~20m πλάτους οδού (ή ~20m μήκους σιδηροδρομικής γέφυρας). Άνω Οδικές Διαβάσεις Κανονισμοί Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κανονισμοί και πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB): ΕΝ Σιδηροδρομικές Εφαρμογές Σταθερές Εγκαταστάσεις DB Module 0201 Module 0202 Module 0203 Μέρος 1 ο : Προστατευτικά Μέτρα σχετικά με την ηλεκτρική ασφάλεια και τη γείωση. Εγκαταστάσεις Εναέριου Αγωγού Επαφής. Βασικές Αρχές Διάδοσης Ρεύματος Επιστροφής, Γείωσης και Μείωσης βηματικών τάσεων και τάσεων επαφής. Σχεδιασμός και Μελέτη Διάδοσης Ρεύματος Επιστροφής. Υλοποίηση Διάδοσης Ρεύματος Επιστροφής. Module 0204 Σχεδιασμός και Μελέτη Συστήματος Σιδηροδρομικής Module 0205 Module 0206 Module 0221 Module 0223 Module 0224 Γείωσης. Κατασκευή Συστήματος Σιδηροδρομικής Γείωσης. Μελέτη και Κατασκευή εγκατάστασης μείωσης βηματικών τάσεων και τάσεων επαφής. Χρήση αγωγών Ρεύματος Επιστροφής. Διάδοση Ρεύματος Επιστροφής και Σιδηροδρομική Γείωση Κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Διάδοση Ρεύματος Επιστροφής και Σιδηροδρομική Γείωση Γραμμής Σταθερής Επιδομής Περιγραφή Εργασιών Βάθρα Οι οπλισμοί του πασσάλου, που θα μετέχουν στο σύστημα γείωσης των πασσάλων, θα είναι 1τεμ. ανά 60 cm της περιμέτρου του κάθε κλωβού, κάθε πασσάλου. Σε καμία περίπτωση δε θα είναι λιγότεροι από το ένα τρίτο του συνολικού σιδηρού οπλισμού του κάθε κλωβού. Όλοι οι πάσσαλοι θα μετέχουν στο σύστημα γείωσης. Σελίδα 75

77 Οι συνδέσεις του σιδηρού οπλισμού των κλωβών των πασσάλων, ο οποίος μετέχει στη γείωση, θα γίνεται δια συγκολλήσεώς του άνωθεν και κάτωθεν τμήματος του κάθε κλωβού (όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο), με αγωγούς ή με λάμες, με ραφές τουλάχιστον συνολικού εμβαδού 2cm² η κάθε μία. Οι ανώτατοι και οι κατώτατοι συνδετήρες των κλωβών κάθε πασσάλου, θα είναι από αγωγούς ελάχιστης διαμέτρου Φ16mm ή από λάμες διαστάσεων 30Χ3,5mm, οι οποίες θα συγκολληθούν στο σιδηρό οπλισμό, κατά τον τρόπο, που περιγράψαμε παραπάνω. Ακολούθως, οι κατ αυτό τον τρόπο μορφούμενες στεφάνες, θα συνδεθούν αγώγιμα δια συγκολλήσεώς των μεταξύ τους και με τις αντίστοιχες στεφάνες του επόμενου και προηγούμενου κλωβού του πασσάλου, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται συνέχεια. Όλοι οι αγωγοί και λάμες, που μετέχουν στο συνολικό σύστημα γείωσης, θα είναι θερμά επιψευδαργυρωμένες. Σε κάθε βάθρο και σε μια απόσταση περίπου 60cm από την επιφάνεια του εδάφους θα πρέπει να προβλεφθεί ακροδέκτης, όπου θα είναι δυνατή, εφόσον παραστεί ανάγκη, η εκ των υστέρων βελτίωση της γείωσης Φορέας Για τη γείωση του φορέα θα προστεθούν ξεχωριστές διαμήκεις χαλύβδινες ράβδοι ελάχιστης διαμέτρου Φ 16mm ή λάμες ελάχιστων διαστάσεων. 30X3,5mm, οι οποίες πρέπει να είναι ορατές: α. κάτω από κάθε γραμμή, β. στο μέσο, κάτω από κάθε πεζοδρόμιο, γ. στην ακραία διαδοκίδα από την πλευρά της γραμμής, δ. στο κάτω μέρος της δοκού της γέφυρας Όλες οι διαμήκεις χαλύβδινες ράβδοι, πρέπει να συγκολλούνται. Το πάχος του σκυροδέματος, που επικαλύπτει τις ράβδους δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100mm. Για τη σύνδεση των διαμήκων ράβδων θα χρησιμοποιηθούν πλαίσια μεταλλικών ράβδων ή χαλύβδινων ταινιών. Τα πλαίσια αυτά θα συγκολλούνται με τις διαμήκεις ράβδους και θα τοποθετούνται εγκάρσια στα σημεία των στύλων ηλεκτροκίνησης και σε κάθε άκρο των δοκών της γέφυρας, σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από 30m. Πλευρικά της ακραίας δοκού θα υπάρχει ακροδέκτης, που θα συνδέεται στις διαμήκεις ράβδους. Οι ακροδέκτες αυτοί είναι αναγκαίοι για τη σύνδεση όλου του εξοπλισμού, που θα πρέπει να περιληφθεί στο σύστημα γείωσης του οπλισμού και αργότερα της γραμμής. Η επικάλυψη των ακροδεκτών από το άνω μέρος του φορέα, πρέπει να είναι μικρότερη των 100mm, προκειμένου να διασφαλίζεται η άνετη πρόσβαση για τη διεξαγωγή των ελέγχων της συντήρησης. Σελίδα 76

78 Σε όλα τα σημεία θεμελίωσης των στύλων ηλεκτροκίνησης θα υπάρχουν κεντρικά σημεία γείωσης. Στην πλευρά της θεμελίωσης θα στερεωθεί χάλκινη συλλεκτήρια ράβδος (ελαχίστων διαστάσεων 4Χ50mm, με 5 κοχλίες Μ16). Εκεί θα ενώνονται οι αγωγοί γείωσης του κιγκλιδώματος, του στύλου ηλεκτροκίνησης, του οπλισμού, της γραμμής και όσων άλλων στοιχείων απαιτείται Κιγκλιδώματα Όταν η γραμμή ηλεκτροδοτηθεί τα κιγκλιδώματα θα βρίσκονται στην περιοχή επίδρασης της αλυσοειδούς και για το λόγο αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο σύστημα γείωσης. Συνεπώς θα πρέπει να συγκολληθούν. Εάν υπάρχουν αρμοί (κενά), που απαιτούνται για τις συστολοδιαστολές, οι αρμοί αυτοί, θα πρέπει να γεφυρώνονται, με γεφυρώσεις (jumpers) από χάλκινο καλώδιο τύπου ΝΥΥ-Ο 1Χ70mm. Η σύνδεση με τη γείωση θα γίνεται στα κεντρικά σημεία γείωσης (στις θέσεις των στύλων) με καλώδιο τύπου 1Χ70mm. Για το σκοπό αυτό θα υπάρχει ένας εύκαμπτος σωλήνας (PVC ή ΡΕ) στο σκυρόδεμα Αρμοί και Εφέδρανα Οι αρμοί διαστολής και τα εφέδρανα, θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρικές γεφυρώσεις (jumper), που θα ενώνουν τα αντίστοιχα σημεία του τεχνικού. Κοντά στα εφέδρανα, απαιτούνται ακροδέκτες και στο φορέα και στο βάθρο. Οι ακροδέκτες αυτοί πρέπει να συγκολληθούν με την πλησιέστερη διαμήκη χαλύβδινη ράβδο οπλισμού της δοκού της γέφυρας ή με την πλησιέστερη κάθετη δέσμη, θα πρέπει δε τόσο οι ακροδέκτες, όσο και οι γεφυρώσεις να είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμοι για έλεγχο. Οι αρμοί διαστολής στα δύο άκρα της γέφυρας, θα πρέπει ομοίως να διαθέτουν γεφυρώσεις (jumper). Οι αντίστοιχοι ακροδέκτες, θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι στην πλευρά της πλαϊνής δοκού του φορέα, σε απόσταση μικρότερη των 100mm από την επιφάνεια της γέφυρας για καλύτερη πρόσβαση. Οι γεφυρώσεις (jumpers), αποτελούνται από υψηλής ευκαμψίας καλώδια χαλκού με διατομή 95mm² και πρεσσαριστούς ακροδέκτες (κόσες). Κατά τη μηχανική μελέτη, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η δυνατότητα μετακίνησης της γέφυρας χωρίς να καταπονηθούν οι γεφυρώσεις (jumpers) Άλλος Εξοπλισμός Ως προς τον ηλεκτρικό εξοπλισμό, όπως ο ηλεκτροφωτισμός, πρέπει να διαχωρίζεται η σιδηροδρομική γείωση και η γείωση της Δ.Ε.Η., προκειμένου ν αποφευχθεί τυχόν διάδοση τάσης ηλεκτροκίνησης στο δίκτυο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ άλλων με τους εξής τρόπους: Πλήρης μόνωση του συνόλου του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Δεν είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων γείωσης. Παροχή ισχύος με μετασχηματιστές απομόνωσης ή υπερτασική δίοδο 50V. Σελίδα 77

79 Συνεχής παρακολούθηση της τάσης μεταξύ των δύο συστημάτων γείωσης και αυτόματη βραχυκύκλωση σε περίπτωση κρίσιμου επιπέδου τάσης. Τα μέτρα θα πρέπει να μελετηθούν σε συμφωνία με τη Δ.Ε.Η. Σχήμα 1: Πλάγια όψη Άνω Διάβασης με το σύστημα γείωσης Σχήμα 2: Τομή βάθρου Άνω Οδικής Διάβασης Σελίδα 78

80 Σχέδιο 3: Λεπτομέρεια ισοδυναμικής σύνδεσης Ανωδομής με βάθρο. Γεφύρωση αρμού. Αναμονή για εξωτερικό τρίγωνο γείωσης. Σχέδιο 4:Λεπτομέρεια ισοδυναμικής σύνδεσης κιγκλιδώματος και οριζοντίου προστατευτικού πετάσματος με χαλαρό οπλισμό γέφυρας εντός του σκυροδέματος. Σελίδα 79

81 Σχέδιο 5: Σύστημα γείωσης βάθρων ή πασσάλων Σελίδα 80

82 ΑΡΘΡΟ Π23: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) 23.1 Στόχοι και Αντικείμενο Στο παρόν έγγραφο παρουσιάζονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την ενόργανη παρακολούθηση γεφυρών. Οι παρούσες προδιαγραφές αποτελούν κατ ελάχιστον απαιτήσεις. Το πρόγραμμα παρακολούθησης διακρίνεται στις εξής τρεις (3) κύριες δραστηριότητες, οι οποίες αναλύονται παρακάτω: 1 η Δραστηριότητα: Παρακολούθηση κατά την Κατασκευή Ο Υπεργολάβος (ήτοι ο παρέχων την υπηρεσία του συστήματος ενόργανης παρακολούθησης) απαιτείται να παράσχει τη δυνατότητα παρακολούθησης κατά το στάδιο της κατασκευής της γέφυρας, παρακολουθώντας σημαντικά μέρη των τεχνικών (πχ βάθρα, στοιχεία σεισμικής μόνωσης, κτλ) κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής (Βλ. 3.3). 2η Δραστηριότητα: Αρχικές Μετρήσεις Αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάθε γέφυρας και πριν από την έναρξη της λειτουργίας της, απαιτείται να διεξαχθεί μια αρχική μέτρηση της δυναμικής συμπεριφοράς της. Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι αφενός να διασφαλιστεί η ποιότητα της κατασκευής και αφετέρου να συγκεντρωθούν τα κύρια δομικά χαρακτηριστικά, τα οποία αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ερμηνεία των μελλοντικών δεδομένων της παρακολούθησης (Βλ. 2.4). 3η Δραστηριότητα: Μόνιμη Παρακολούθηση Ο Υπεργολάβος του συστήματος παρακολούθησης θα παραδώσει τα συστήματα μόνιμης παρακολούθησης γεφυρών, σύμφωνα με την αρχή «με το κλειδί στο χέρι» (turnkey). Τα συστήματα θα πληρούν τις εξής τρεις (3) βασικές λειτουργίες: α. Παρακολούθηση δομικής ευστάθειας και ανίχνευση βλαβών β. Παρακολούθηση σεισμικών δραστηριοτήτων και σεισμικών φορτίων γ. Παρακολούθηση κινητών φορτίων Δεδομένου ότι οι θέσεις των εν λόγω γεφυρών εν γένει υπόκεινται σε έντονες σεισμικές δραστηριότητες, για τα συστήματα παρακολούθησης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν υλικά βιομηχανικής χρήσης, ικανά για συνεχή αδιάλειπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια των αναμενόμενων σεισμών. Σύμφωνα με την παράγραφο 2.5, τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των συστημάτων περιλαμβάνουν τα εξής: (1) Σεισμική παρακολούθηση (2) Δυναμική παρακολούθηση (3) Παρακολούθηση παραμορφώσεων και μετατοπίσεων (4) Παρακολούθηση καιρικών φαινόμενων (θερμοκρασία, άνεμος, ηλιακή ακτινοβολία, βροχοπτώσεις) Ο Υπεργολάβος θα εκπονήσει ένα γενικό σχέδιο για την αποθήκευση, το χειρισμό και τη μετάδοση των δεδομένων της παρακολούθησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.1 έως 2.5. Απαιτούνται επίσης αναλυτικές εκθέσεις των Δραστηριοτήτων 1 έως 3, συμπεριλαμβανομένων όλων των αποτελεσμάτων. Στα παραδοτέα των Υπεργολάβου περιλαμβάνεται ακόμη μια Περιγραφή και Εγχειρίδια Χρήσης των συστημάτων μόνιμης παρακολούθησης. Σελίδα 81

83 23.2 Πρόγραμμα Παρακολούθησης Γενικές Απαιτήσεις Για την επιτυχή υλοποίηση των δραστηριοτήτων της παρακολούθησης απαιτείται συνεργασία μεταξύ διαφόρων φορέων. Στη συνέχεια ακολουθεί μια περιγραφή των φορέων που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο: «Πελάτης» Ιδιοκτήτης των Γεφυρών ή/και Τελικός Χρήστης (ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ ή/και ΟΣΕ ΑΕ) «Ανάδοχος»: Κύρος Ανάδοχος κατασκευής των γεφυρών «Υπεργολάβος»: Ο πάροχος της υπηρεσίας του συστήματος ενόργανης παρακολούθησης λειτουργεί σε συνεργασία με τον Ανάδοχο του έργου ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το σύνολο του προγράμματος έναντι του Κυρίου του Έργου. Το νομικό πλαίσιο της συνεργασίας Αναδόχου Υπεργολάβου θα είναι σύμφωνο με το σχετικό άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου και την κείμενη νομοθεσία. Ο Υπεργολάβος ενδέχεται να ταυτίζεται με τον Εργολάβο. Επαγγελματικά Προσόντα Υπεργολάβου Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των δραστηριοτήτων παρακολούθησης θα βασιστούν στις επαγγελματικές ικανότητες του Υπεργολάβου. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία του Υπεργολάβου θα αποδεικνύονται με σχετικά έγραφα και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων Παρακολούθησης Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων παρακολούθησης εξαρτάται από τη συνολική πρόοδο του έργου. Ο προγραμματισμός της «Παρακολούθησης κατά την Κατασκευή» και των «Αρχικών Μετρήσεων» θα συμφωνηθεί από τον Πελάτη και τον Υπεργολάβο τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδες πριν από την πραγματοποίησή τους. Τα «Συστήματα Μόνιμης Παρακολούθησης» πρέπει να εγκατασταθούν εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση των γεφυρών και των «Αρχικών Μετρήσεων». Παροχή Ηλεκτρικής Ισχύος Η ηλεκτρική ισχύς για την «Παρακολούθηση κατά την Κατασκευή» και τις «Αρχικές Μετρήσεις» θα παρασχεθεί από τον Ανάδοχο. Οι γραμμές σύνδεσης ηλεκτρικής ισχύος προς επιλεγμένα σημεία των τεχνικών, για τα «Συστήματα Μόνιμης Παρακολούθησης», θα εγκατασταθούν από τον Ανάδοχο με ευθύνη και δαπάνη του. Θεωρείται ότι στο στάδιο της λειτουργίας ο Πελάτης θα είναι σε θέση να τροφοδοτεί τα «Συστήματα Μόνιμης Παρακολούθησης». Ο Υπεργολάβος θα σχεδιάσει και θα εγκαταστήσει τις διατάξεις Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) που απαιτούνται για αδιάλειπτη παροχή διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ωρών. Ο Υπεργολάβος θα προσδιορίσει το χρόνο λειτουργίας των συστημάτων UPS, έτσι ώστε να διευκολύνει την κατάταξη των γενικών ζητημάτων ποιότητας του συστήματος παρακολούθησης. Λοιπές Ειδικές Απαιτήσεις Τυχόν ειδικές απαιτήσεις και αρμοδιότητες που μεταφέρονται από τον Υπεργολάβο στον Πελάτη ή τον Ανάδοχο θα πρέπει να αναφέρονται ρητά. Σελίδα 82

84 Μέθοδος Παρακολούθησης Η προτιμότερη και πλέον κατάλληλη μέθοδος παρακολούθησης των εν λόγω γεφυρών είναι η μέθοδος Ambient Vibration Monitoring (AVM), όπως αναφέρεται στη διεθνή ορολογία. Η συμπεριφορά των γεφυρών σε ότι αφορά τις δονήσεις είναι σημαντική και μπορεί να χαρακτηριστεί και ως «σήμα κατατεθέν δονήσεων». Αυτή η δυναμική συμπεριφορά, συνηθισμένη για ένα τεχνικό έργο, μπορεί να γίνει γνωστή με τις κατάλληλες μετρήσεις και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της κατάστασης του φέροντος οργανισμού και τον προσδιορισμό των βλαβών μετά την αντίστοιχη αξιολόγηση [1]. Η μέθοδος AVM εφαρμόζεται σε πολλά συστήματα του εμπορίου, όπως είναι το BRIMOS (Bridge Monitoring System, Σύστημα Παρακολούθησης Γεφυρών) ή άλλα παρόμοια συστήματα Παρακολούθηση κατά την Κατασκευή Ο Υπεργολάβος είναι υπεύθυνος για τη δυνατότητα παρακολούθησης κατά την κατασκευή. Αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τις έρευνες μέσω παρακολούθησης σημαντικών δομικών στοιχείων κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής. Όπως έχει ήδη προαναφερθεί ( 2.2), προτιμώμενη μέθοδος είναι η AVM ή ανάλογη. Τα ακόλουθα φέροντα στοιχεία των γεφυρών θα ελεγχθούν κατ ελάχιστον μετά την δομική τους ολοκλήρωση, κάνοντας χρήση του εξοπλισμού παρακολούθησης κατά την κατασκευή: Βάθρα Για λόγους ποιοτικού ελέγχου, όλα τα βάθρα πρέπει να ελεγχθούν από τον Υπεργολάβο με τη διεξαγωγή των κατάλληλων μετρήσεων. Ο έλεγχος αυτός θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των βάθρων και πριν από τη φόρτισή τους από την ανωδομή Συστήματα Σεισμικής Απομόνωσης Η λειτουργία του συστήματος σεισμικής απομόνωσης πρέπει να ελεγχθεί από τον Υπεργολάβο με τη διεξαγωγή των κατάλληλων μετρήσεων. Ο έλεγχος αυτός θα πραγματοποιηθεί μετά την εγκατάσταση του συστήματος απομόνωσης Αρχικές Μετρήσεις Αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάθε γέφυρας και πριν από την έναρξη της λειτουργίας της, απαιτείται η αρχική μέτρηση της δυναμικής συμπεριφοράς της. Σκοπός των μετρήσεων αυτών είναι αφενός η διασφάλιση της ποιότητας της κατασκευής (ποιοτικός έλεγχος) και αφετέρου να συγκεντρωθούν τα κύρια δομικά χαρακτηριστικά, τα οποία αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ερμηνεία των μελλοντικών αποτελεσμάτων της παρακολούθησης. Για τον σκοπό αυτό προτιμώμενη μέθοδος είναι η AVM, όπως αυτή έχει περιγραφεί στο κεφάλαιο 2.2 ή ανάλογη Υλοποίηση Αρχικών Μετρήσεων Η παρακολούθηση των γεφυρών βασίζεται στη γνώση των δομικών τους ιδιοτήτων, οι οποίες θα πρέπει να υπόκεινται σε παρατήρηση. Οι αισθητήρες (τρισδιάστατοι επιταχυνσιογράφοι) πρέπει να τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις σε όλα τα τεχνικά, ανάλογα με τη γεωμετρία του καθενός. Για τη βασική μέτρηση του καταστρώματος της γέφυρας, η ελάχιστη απαίτηση είναι η μέτρηση και η εξέταση δέκα (10) σημείων καθ όλο το μήκος κάθε ανοίγματος. Για την ορθή αξιολόγηση των δεδομένων, είναι απαραίτητη η μέτρηση και λήψη δεδομένων από όλα τα σημεία μέτρησης ταυτόχρονα. Απαιτείται Σελίδα 83

85 ένας αισθητήρας αναφοράς, ο οποίος παραμένει στο ίδιο σημείο της γέφυρας καθ όλη τη διάρκεια των μετρήσεων. Για τις γέφυρες μεγαλύτερου μήκους (έως και 12 ανοιγμάτων), οι αισθητήρες επαναδιευθετούνται και τα σήματα αποστέλλονται στον αισθητήρα αναφοράς. Όλες οι μετρήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται και από τις δύο πλευρές των τεχνικών, έτσι ώστε να προσδιορίζεται με ακρίβεια το καθεστώς της στρέψης. Οι ελάχιστες απαιτήσεις συλλογής δεδομένων είναι: (1) Συχνότητα δειγματοληψίας: 500 Hz (2) Μέγεθος αρχείου (File length): 22 Λεπτά (= 660,000 Σημεία) (3) Φίλτρο αναδίπλωσης: χαμηλοπερατό στα 50 Hz Οι ελάχιστες απαιτήσεις αισθητήρων είναι: (1) Ευαισθησία: 1 μg (2)Τύπος αισθητήρα: Kinemetrics ή παρόμοιος (τρισδιάστατος) Ο Υπεργολάβος θα πραγματοποιήσει τις βασικές μετρήσεις για τις γέφυρες που αναφέρονται στο Τιμολόγιο Μελέτης και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης Ανάλυση Δεδομένων Μετρήσεων Ο Υπεργολάβος θα αναλύσει τα δεδομένα των μετρήσεων χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό ανάλυσης (όπως είναι το BRIMOS 9.12 ή κάποιο άλλο παρόμοιο). Απαιτείται η υλοποίηση των εξής σταδίων ανάλυσης: 1ο Στάδιο: Ποιοτικός Έλεγχος Πρέπει να διεξαχθεί επί τόπου Ποιοτικός Έλεγχος των δεδομένων της μέτρησης. Εάν η ποιότητα των δεδομένων δεν επαρκεί για τη σωστή αξιολόγηση (πχ λόγω παρεμβολών), ο Υπεργολάβος θα επαναλάβει τις μετρήσεις ιδίοις εξόδοις. 2ο Στάδιο: Ανάλυση Συχνότητας Η Ανάλυση Συχνότητας πρέπει να πραγματοποιείται για κάθε κανάλι μέτρησης (κάθε θέση αισθητήρα και στις τρεις διευθύνσεις κάθετη, διαμήκης και εγκάρσια). Ένας αλγόριθμος FFT υπολογίζει το φάσμα των αρχείων δεδομένων. Στο εξομαλυμένο και φιλτραρισμένο φάσμα, πρέπει να εντοπιστούν οι structural eigenfrequencies. 3ο Στάδιο: Υπολογισμός Mode Shape Μετά την μετατροπή του σήματος του αισθητήρα σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο (m/sec2), οι ταχύτητες ταλάντωσης μπορούν να υπολογιστούν με ολοκλήρωση πρώτου βαθμού. Στη συνέχεια με μια ολοκλήρωση δεύτερου βαθμού θα υπολογιστούν οι αντίστοιχες μετατοπίσεις. Τα mode shapes προσδιορίζονται συγκρίνοντας το αντίστοιχο σήμα μέτρησης με το σήμα αναφοράς του αισθητήρα αναφοράς. Κατ αυτόν τον τρόπο προσδιορίζονται οι σχέσεις των παραμορφώσεων σε όλα τα σημεία μέτρησης. Στη συνέχεια οι τιμές εισάγονται σε ένα πρόγραμμα δυναμικής κίνησης ομοιωμάτων (animation) όπου τηρούνται τα βασικά γεωμετρικά δεδομένα και κατασκευάζεται το mode shape. 4ο Στάδιο: Υπολογισμός Απόσβεσης Οι τιμές απόσβεσης είναι ένας κατάλληλος δείκτης της κατάστασης ενός τεχνικού έργου και των βασικών του φορέων (ανωδομή). Οι «προβληματικές ζώνες» εκλύουν ενέργεια κυρίως με τη μορφή της τριβής, η οποία με τη σειρά της αντανακλάται στην αύξηση των τιμών τοπικής απόσβεσης. Οι τιμές απόσβεσης πρέπει να υπολογίζονται στο πεδίο του χρόνου, με αλγόριθμους όπως ο RDT Σελίδα 84

86 (Random Decrement Technique) ή ο stochastic subspace identification. 5ο Στάδιο: Υπολογισμός Έντασης Δονήσεων Η ανάλυση της έντασης των δονήσεων αντιπροσωπεύει τη σχέση μεταξύ μιας structural eigenfrequency και του εύρους ταλάντωσής της. Καταρχήν, τα χαμηλότερα εύρη επιτρέπουν υψηλότερες eigenfrequencies. Εάν το εύρος ταλάντωσης υπερβεί κάποιο όριο, τότε πρέπει να αναμένεται βλάβη στο τεχνικό ή σε δομικά του μέρη, λόγω της τάσης δόνησης Δυναμική Ανάλυση (με Μοντέλο Πεπερασμένων Στοιχείων) Ένα αριθμητικό μοντέλο γέφυρας έχει μεγάλη σημασία τόσο για την απόδειξη της ποιότητας κατασκευής όσο και για τον εντοπισμό τυχόν βλαβών. Το μοντέλο Πεπερασμένων Στοιχείων για την προσομοίωση της συμπεριφοράς πραγματικών τεχνικών πρέπει να παρουσιάζει μια ρεαλιστική εικόνα της πραγματικής φέρουσας ικανότητας, προκειμένου να προκύψει ένα ακριβές αποτέλεσμα. Για το σκοπό αυτό, λογισμικά όπως το ANSYS, το RStab ή άλλα παρόμοια επιτρέπουν τη δημιουργία μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων και την προσαρμογή του μοντέλου στα αποτελέσματα των μετρήσεων. Ο Υπεργολάβος θα αναπτύξει μια κατάλληλη Δυναμική Ανάλυση για τις γέφυρες που αναφέρονται στο Τιμολόγιο Μελέτης και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Ο Υπεργολάβος θα ερμηνεύει τα αποτελέσματα των βασικών μετρήσεων. Αυτό πρέπει να γίνει με την ερμηνεία των δυναμικών δομικών χαρακτηριστικών (συχνότητες, mode shapes, ένταση δονήσεων και αποσβέσεις) και την επικαιροποίηση του δυναμικού μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων. Οι αυτόματες επικαιροποιήσεις του μοντέλου πρέπει να εκτελούνται από το κατάλληλο λογισμικό, όπως είναι το ANSYS, το BRIMOS ή άλλα παρόμοια ([1], [5], [7], [17]) Υποβολή Εκθέσεων Ο Υπεργολάβος θα παραδώσει μια αναλυτική έκθεση με τις αρχικές μετρήσεις κάθε γέφυρας, η οποία πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα θέματα: (1) Σύντομη περιγραφή γέφυρας (2) Περιγραφή του συστήματος μέτρησης (3) Περιγραφή των μετρήσεων (4) Σχέδιο μετρήσεων (5) Περιγραφή ανάλυσης δεδομένων (6) Αποτελέσματα αναλύσεων (7) Περιγραφή δυναμικού μοντέλου (8) Ερμηνεία αποτελεσμάτων (9) Συστάσεις (10) Φωτογραφική τεκμηρίωση (11) DVD με δεδομένα μετρήσεων και φωτογραφίες. Ο Υπεργολάβος θα παραδώσει στον Πελάτη τρία (3) έντυπα αντίγραφα και μία ηλεκτρονική έκδοση (σε αρχείο word ή pdf) κάθε έκθεσης, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση των βασικών μετρήσεων. Ο Υπεργολάβος δεσμεύεται να κρατήσει τα αποτελέσματα των βασικών μετρήσεων απόρρητα. 2.5 Σύστημα Μόνιμης Παρακολούθησης Γενικές Απαιτήσεις του Συστήματος Μόνιμης Παρακολούθησης Σελίδα 85

87 Οι παρούσες Προδιαγραφές αποτελούν κατ ελάχιστον απαιτήσεις και αποτελούν Τεχνικές Προδιαγραφές που αφορούν στη λειτουργία των γεφυρών καθ όλη τη διάρκεια ζωής τους. Ο Υπεργολάβος θα παραδώσει το σύστημα ως έργο «με το κλειδί στο χέρι» (turnkey) Ισχύς Για λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή ισχύος βλ Για την κάλυψη των απαιτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας του «συστήματος μόνιμης παρακολούθησης» πρέπει να υπάρξει συντονισμός με τον Ανάδοχο Γείωση Ο Ανάδοχος θα γειώσει τις γέφυρες έτσι ώστε να αποφευχθούν βλάβες στα ηλεκτρονικά των συστημάτων παρακολούθησης. Η γείωση του συστήματος παρακολούθησης εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπεργολάβου Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Συνθηκών Για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, ο Υπεργολάβος θα εγκαταστήσει ένα μετεωρολογικό σύστημα το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, καθώς και το απαραίτητο λογισμικό: Άνεμος Ο Υπεργολάβος θα εγκαταστήσει ένα σύστημα παρακολούθησης ανέμου στη γέφυρα. Θα γίνει χρήση πρότυπου, διαθέσιμου στο εμπόριο μετεωρολογικού ανεμόμετρου κυπέλλων ή υπερηχητικού ανεμόμετρου, με δυνατότητα ένδειξης της διεύθυνσης του αέρα. Το ανεμόμετρο θα θερμαίνεται αυτόματα όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή. Η ταχύτητα των ριπών και η μέση ταχύτητα του ανέμου θα παρακολουθούνται συνεχώς, ενώ το σύστημα θα μπορεί να σημάνει συναγερμό. Η απαιτούμενη συχνότητα δειγματοληψίας είναι περίπου 4 Hz. Τα δεδομένα που ακολουθούν θα αποθηκεύονται συνεχώς: (1) μέση ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου 10 λεπτών (2) μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 3 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε από τις δεκάλεπτες περιόδους. Το ανεμόμετρο θα εγκατασταθεί σε έναν στύλο ηλεκτροφωτισμού ή σε οποιοδήποτε άλλο ιστό, 6 έως 10 m πάνω από το κατάστρωμα της γέφυρας. Ο ιστός θα παρασχεθεί από τον Ανάδοχο. Ο Υπεργολάβος θα παράσχει τα καλώδια ηλεκτροδότησης και το μετασχηματιστή για την τροφοδότηση του αισθητήρα από το επίπεδο του καταστρώματος. Σε ό,τι αφορά τη διεπαφή με το χρήστη, το λογισμικό θα πρέπει να καταδεικνύει σαφώς την επέλευση: (1) ριπών ανέμου 3 δευτερολέπτων ταχύτητας άνω των 35 m/sec (2) μέσης ταχύτητα ανέμου άνω των 25 m/sec Θερμοκρασία Αέρα Ο Υπεργολάβος θα εγκαταστήσει ένα σύστημα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας, τουλάχιστον σε ένα σημείο του καταστρώματος κάθε γέφυρας. Το σημείο αυτό θα είναι στην ίδια θέση με το σημείο μέτρησης του ανέμου (στην περίπτωση που η μέτρηση αυτή πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη γέφυρα). Το σύστημα θα καταγράφει συνεχώς τις τιμές της θερμοκρασίας, ενώ η ελάχιστη συχνότητα θα είναι μία ένδειξη ανά μισή ώρα Θερμοκρασία Τεχνικών Ο Υπεργολάβος θα εγκαταστήσει ένα σύστημα παρακολούθησης της θερμοκρασίας των τεχνικών σε πολλά κατάλληλα σημεία κάθε γέφυρας. Το σύστημα θα καταγράφει συνεχώς τις τιμές της θερμοκρασίας, ενώ η ελάχιστη συχνότητα θα είναι μία ένδειξη θερμοκρασίας ανά μισή ώρα. Σελίδα 86

88 Βροχοπτώσεις Ο Υπεργολάβος θα εγκαταστήσει εξοπλισμό για την παρακολούθηση των βροχοπτώσεων, ο οποίος θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια θέση με το σημείο μέτρησης του ανέμου (στην περίπτωση που η μέτρηση αυτή πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη γέφυρα). Το σύστημα θα καταγράφει συνεχώς τις τιμές των βροχοπτώσεων, ενώ η ελάχιστη συχνότητα θα είναι μία ένδειξη ανά μισή ώρα Ακτινοβολία Ο Υπεργολάβος θα εγκαταστήσει εξοπλισμό για την παρακολούθηση της ακτινοβολίας, ο οποίος θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια θέση με το σημείο μέτρησης του ανέμου (στην περίπτωση που η μέτρηση αυτή πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη γέφυρα). Το σύστημα θα καταγράφει συνεχώς τις τιμές της ακτινοβολίας, ενώ η ελάχιστη συχνότητα θα είναι μία ένδειξη ακτινοβολίας ανά μισή ώρα Παρακολούθηση Επιτάχυνσης Εδάφους Ο Υπεργολάβος θα εγκαταστήσει εξοπλισμό για την παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας. Θα γίνει χρήση σεισμικών επιταχυνσιογράφων, έτσι ώστε να μετρηθούν οι γραμμικές οριζόντιες επιταχύνσεις προς δύο διευθύνσεις κοντά σε ένα από τα ακρόβαθρα κάθε γέφυρας. Έτσι, θα πρέπει να γίνει χρήση επιταχυνσιογράφων ιδιαιτέρως ευαίσθητων στις σεισμικές δονήσεις, τα οποία θα έχουν χαρακτηριστικά όμοια με αυτά των Αισθητηρίων FBA ES-T της Kinemetrics ή ανάλογα. Απαιτείται εύρος συχνότητας Hz. Το σύστημα θα καταγράφει συνεχώς στοιχεία επιτάχυνσης σε περίπτωση αισθητής σεισμικής δραστηριότητας. Η συχνότητα της δειγματοληψίας πρέπει να είναι 100 Hz ή παραπάνω Παρακολούθηση Επιτάχυνσης Καταστρώματος Ο Υπεργολάβος θα εγκαταστήσει εξοπλισμό για την παρακολούθηση της επιτάχυνσης του καταστρώματος κάθε γέφυρας. Οι υψηλής ευαισθησίας επιταχυνσιογράφοι που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της επιτάχυνσης του εδάφους θα χρησιμοποιηθούν και σε αυτήν την περίπτωση για τη μέτρηση της γραμμικής οριζόντιας επιτάχυνσης και προς τις τρεις διευθύνσεις. Το σύστημα πρέπει να καταγράφει την επιτάχυνση καταστρώματος τουλάχιστον ενός σημείου για κάθε μονό άνοιγμα, ανεξαρτήτως τύπου γέφυρας, σε θέση αντίστοιχη με το 40% του μήκους του ανοίγματος. Σκοπός της παρακολούθησης της επιτάχυνσης του καταστρώματος είναι ο εντοπισμός σφαλμάτων στη δυναμική συμπεριφορά της γέφυρας (φυσικές συχνότητες και εσωτερική απόσβεση). Η συχνότητα της δειγματοληψίας θα είναι 100 Hz ή παραπάνω. Θα εφαρμοστεί χαμηλοπερατό φίλτρο για αντί-αναδίπλωση. Το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να μετρά επιταχύνσεις κατώτατου ορίου 0,05 Hz Παρακολούθηση Μετατοπίσεων Ο Υπεργολάβος θα εγκαταστήσει εξοπλισμό για την παρακολούθηση των μετατοπίσεων του καταστρώματος κάθε γέφυρας. Το σύστημα θα παρακολουθεί τις μετατοπίσεις των καταστρωμάτων των γεφυρών προς δύο διευθύνσεις (διαμήκη και εγκάρσια) σε κάθε βάθρο και στα δύο ακρόβαθρα, μέσω επαγωγικών αισθητήρων μετατοπίσεων. Επίσης μπορεί να γίνει χρήση και άλλων συστημάτων όπως είναι τα οπτικά λέιζερ και το GPS σε αληθινό χρόνο. Σκοπός της παρακολούθησης των μετατοπίσεων είναι ο εντοπισμός σφαλμάτων στο κατάστρωμα της γέφυρας, ιδίως στην εγκάρσια διεύθυνση, λόγω σεισμών και διέλευσης συρμών (κινητών φορτίων) Σελίδα 87

89 (φυγόκεντρες δυνάμεις). Το σύστημα θα είναι δυναμικό και η συχνότητα δειγματοληψίας θα είναι 50 Hz ή παραπάνω. Το σύστημα θα πρέπει να «μάθει» τις αναμενόμενες μετατοπίσεις που σχετίζονται με τις καθημερινές και τις μακροπρόθεσμες μεταβολές της θερμοκρασίας Μηχανικές Συνδέσεις Εξοπλισμού, Καλωδίων κτλ Ο Υπεργολάβος θα παράσχει όλα τα καλώδια που απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματός του. Για τη μεταφορά δεδομένων από τους αισθητήρες στον κύριο σταθμό κάθε γέφυρας (βλ ), ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει διπλά θωρακισμένα καλώδια, προκειμένου να μην υποβαθμιστεί η ποιότητα των σημάτων που μετρήθηκαν. Ο Ανάδοχος θα παράσχει όλες τις μηχανικές συνδέσεις των εγκιβωτισμένων εξοπλισμών, τα καλώδια επί των τεχνικών καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται για την εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισμό παρακολούθησης Όργανα επί των Γεφυρών (Κύριος Σταθμός) Ο Υπεργολάβος θα διασφαλίσει ότι όλα τα όργανα που θα εγκαταστήσει στις γέφυρες δεν χρειάζονται σχεδόν καθόλου συντήρηση και δεν περιλαμβάνουν κινητά μέρη. Τα όργανα αυτά θα συλλέγουν όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Η τοπική προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιείται για δυναμικά σήματα. Κάθε γέφυρα θα εξοπλίζεται με ξεχωριστό κύριο σταθμό. Οι κύριοι σταθμοί θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής: (1) Μονάδα αναλογοψηφιακού μετατροπέα ή κύρια μονάδα αναλογοψηφιακού μετατροπέα (Ελάχιστη ανάλυση 18 bit, Αυτοδιακρίβωση) (2) CPU, Η/Υ με διακομιστή χρόνου (time server) (3) Μονάδα αποθήκευσης δεδομένων (μπορεί να χρησιμοποιηθεί μνήμη στερεάς κατάστασης flash ) (4) UPS & κατανομή ισχύος, remotely reversible Οι κύριοι σταθμοί θα λειτουργούν απολύτως ανεξάρτητα. Όλοι οι απαραίτητοι υπολογισμοί και οι προκαταρκτικές αναλύσεις θα διεξάγονται με τη χρήση κατάλληλου, γνήσιου λογισμικού εντός της μονάδας αυτής. Για τη διασφάλιση της βιώσιμης λειτουργίας του, το σύστημα θα είναι πλήρως κλιματιζόμενο και θερμαινόμενο. Η ατμοσφαιρική θερμοκρασία προβλέπεται να κυμαίνεται μεταξύ -15oC και +45 oc. Ο Υπεργολάβος θα παράσχει σύνδεση δεδομένων μεταξύ του κύριου σταθμού κάθε γέφυρας και του γραφείου του Πελάτη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ασύρματη σύνδεση μέσω GSM ή με δίκτυο UMTS ή με άλλο παρόμοιο τρόπο Χειρισμός Δεδομένων Τα συστήματα μόνιμης παρακολούθησης γεφυρών παράγουν τεράστιους όγκους δεδομένων, τα οποία πρέπει να υπόκεινται σε συστηματική επεξεργασία, έτσι ώστε να γίνεται πλήρης αξιοποίηση των απαραίτητων πληροφοριών. Το σύστημα θα αποτελείται τουλάχιστον από τα εξής: Αποθήκευση Δεδομένων Ο Υπεργολάβος θα εγκαταστήσει μια κατάλληλη μονάδα αποθήκευσης δεδομένων στη γέφυρα. Απαιτείται χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων τουλάχιστον ενός έτους Απομακρυσμένη Πρόσβαση Σελίδα 88

90 Ο Υπεργολάβος θα διασφαλίσει ότι ο Πελάτης έχει ασφαλή δικτυακή πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα κάθε γέφυρας (η οποία θα απαιτεί τη χρήση κωδικού ασφαλείας) Αυτόματη Αξιολόγηση Δεδομένων Ο Υπεργολάβος θα εγκαταστήσει λογισμικό αυτόματης ανάλυσης, το οποίο θα αναλύει τα δεδομένα μετρήσεων που έχουν καταγραφεί: Τουλάχιστον μία φορά ημερησίως ως προς τις περιβαλλοντικές συνθήκες Τουλάχιστον μία φορά ημερησίως ως προς τα φορτία των συρμών (κινητά φορτία) Σε περίπτωση ανεμοθύελλας (μέση ταχύτητα ανέμου άνω των 20 m/sec) Σε περίπτωση αισθητής σεισμικής δόνησης Κατόπιν αιτήματος του Φορέα Λειτουργίας (Πελάτη) Αυτόματες Περιοδικές Εκθέσεις Ο Υπεργολάβος θα εγκαταστήσει λογισμικό το οποίο παράγει αυτόματα εκθέσεις σε περιοδικά διαστήματα, έτσι ώστε να βοηθήσει το Μηχανικό (τον Πελάτη) να αξιολογήσει επαρκώς την κατάσταση του τεχνικού έργου που βρίσκεται υπό παρακολούθηση. Έτσι επιτυγχάνεται η διαχείριση των δεδομένων με εύλογες προσπάθειες. Το σύστημα θα παράγει αυτόματα μια Έκθεση δύο σελίδων για τον Πελάτη, στο τέλος κάθε μήνα, η οποία θα περιλαμβάνει τα σημαντικότερα αποτελέσματα της παρακολούθησης. Η Έκθεση αυτή θα αποθηκεύεται επί τόπου των έργων ως αρχείο PDF και θα αποστέλλεται στο Γραφείο του Πελάτη με ασύρματη σύνδεση (βλ ) Λειτουργία των Συστημάτων Παρακολούθησης Μετά την ολοκλήρωση όλων των γεφυρών, η λειτουργία των συστημάτων θα πραγματοποιείται από τον Υπεργολάβο μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής, η λειτουργία όλων των συστημάτων παρακολούθησης θα πραγματοποιείται από τον Πελάτη Συντήρηση και Εγγύηση Ο Υπεργολάβος θα υποβάλει έγγραφα στα οποία θα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να συντηρήσει τα συστήματα ο Πελάτης, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί ο χρόνος ζωής τους. Ο Υπεργολάβος θα αναφέρει την περίοδο εγγύησης των χρησιμοποιούμενων συστημάτων, κατά τη διάρκεια της οποίας φέρει ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν βλάβης ή εσφαλμένης λειτουργίας του συστήματος. Η ελάχιστη περίοδος εγγύησης είναι τουλάχιστον ένα έτος από τη διακοπή της λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης από τον Ανάδοχο Επιμόρφωση και Εκπαίδευση Ειδικού Προσωπικού του Πελάτη Ο Υπεργολάβος θα μεριμνήσει ώστε το Ειδικό Προσωπικό του Πελάτη (πχ ειδικευμένοι ή εκπαιδευμένοι Μηχανικοί) να λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη συντήρηση των συστημάτων. Επιπλέον, απαιτείται επί τόπου επιμόρφωση και εκπαίδευση κατά τη διάρκεια τουλάχιστον του πρώτου έτους λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης από τον Ανάδοχο. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ [1] Wenzel, H.; Pichler, D: Ambient Vibration Monitoring. John Wiley and Sons, Austria, Vienna, 2005 [2] Rutishauser, G.; Steinhauser, P.; Honeger, Ch.; Flesch, R.; Kalivoda, M. T.; Hasslinger, H. L., Schilder, R.; Pichler, D.: LEO Low Noise and Σελίδα 89

91 low vibration track. Proceedings of the LEO Seminar 6th and 7th of March 2003 in Vienna. [3] Pichler, D.: Vibration attenuating measures for railway lines Floating track slab systems. Rail-Tech Europe Conference Proceedings, 1. bis 3. April 2003 in Utrecht, S [4] Peeters, B.; De Roeck, G.: One year monitoring of the z 24-bridge: environmental influences versus damage events. In Proceedings of IMAC 18, The International Modal Analysis Conference, pp , San Antonio, Texas, USA, February 2000 [5] De Roeck, G.;, Peeters, B.; Maeck, J.: Dynamic monitoring of civil engineering structures. Computational Methods for Shell and Spatial Structures IASS-IACM 2000, Greece, 2000 [6] Cantieni, R.: Dynamic Load Tests on Highway Bridges in Switzerland 60 Years Experience of EMPA. Section Concrete Structures and Components, Report No. 211, Dübendorf, Switzerland 1983 [7] Clough, R. W.; Penzien, J.: Dynamics of Structures. Second Edition, Mc Graw Hill 1993 [8] Bachmann, H.; Ammann, W.: Vibrations in Structures - Induced by Man and Machines. Structural Engineering Documents 3e, IABSE 1987 [9] Felber, A.: An Introduction to Ambient Vibration Testing. EMPA Report - No , Dübendorf 1996 [10] Felber, A.; Cantieni, R.: Introduction of a new Ambient Vibration Testing System. EMPA Report - No , Dübendorf 1996 [11] Wenzel, H.: Monitoring System for a Large Cable-Stayed Bridge in a Wind and Seismic Area. Report of IABSE Symposium in San Francisco, USA: Extending the Lifespan of Structures, 1995 [12] Clough, R. W.; Penzien, J.: Dynamics of Structures. Second Edition Mc Graw Hill 1993 [13] Agrati, S.: Estimation of Structural Parameters from Ambient Vibration Test. Master thesis 1994, Danish Technical University [14] Chopra, A. H.: Dynamics of structures: theory and applications to earthquake engineering. Second edition. Prentice-Hall [15] Ljung, L.: System identification: theory for the user. Prentice-Hall [16] Mehrabi, A.B.; Tabatabai, H.: Unified finite difference formulation for free vibration of cable. Journal of structural engineering, 1998, S [17] Peeters, B.: System identification and damage detection in civil engineering. PhD thesis, K.U.Leuven, December 2000 [18] Heylen, W.; Lammens, S.; Sas, P.: Modal Analysis Theory and Testing. Department of Mechanical Engineering, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium, 1995 ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ [1] ISO [2] ISO [3] SAMCO Richtlinien (Okt. 2005) [4] DIN 4150, Teil 1: Erschütterungen im Bauwesen - Grundsätze, Vorermittlung und Messung von Schwingungsgrößen. Deutsches Institut für Normung, Berlin, Germany,1999 Σελίδα 90

92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [5] DIN 4150, Teil 2: Erschütterungen im Bauwesen - Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden. Deutsches Institut für Normung, Berlin, Germany,1999 [6] DIN 4150, Teil 3: Erschütterungen im Bauwesen - Einwirkungen auf baulichen Anlagen. Deutsches Institut für Normung, Berlin, Germany,1999 [7] DIN 45661: Schwingungsmesseinrichtungen Begriffe. Deutsches Institut für Normung, Berlin, Germany,1998 [8] DIN 45662: Schwingungsmesseinrichtungen - Allgemeine Anforderungen und Prüfung. Deutsches Institut für Normung, Berlin, Germany,1996 [9] DIN 45664: Ankopplung von Schwingungsmessgeräten und Überprüfung auf Störeinflüsse. Deutsches Institut für Normung, Berlin, Germany,1999 [10] DIN 45669, Teil 1: Messung von Schwingungsimmissionen, Teil 1:Schwingungsmesser, Anforderungen, Prüfung, Deutsches Institut für Normung, Berlin, Germany,1995 [11] DIN 45669, Teil 2: Messung von Schwingungsimmissionen, Teil 2:Meßverfahren. Deutsches Institut für Normung, Berlin, Germany,1995 [12] SN a: Erschütterungen - Erschütterungseinwirkungen auf Bauwerke. [13] ÖNORM S 9001: Mechanische Schwingungen - Erschütterungen, Allgemeine Grundsätze und Ermittlung von Schwingungsgrößen. Österreichisches Normungsinstitut, Vienna, Austria 1978 [14] ÖNORM S 9020: Bauwerkserschütterungen - Sprengerschütterungen und vergleichbare impulsförmige Immissionen. Österreichisches Normungsinstitut, Vienna, Austria 1986 [15] ÖNORM S 9100: Teil 1: Schwingungslehre - Deterministische Schwingungen. Österreichisches Normungsinstitut, Vienna, Austria 2005 Τ.Σ.Υ. Τ.Π. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σελίδα 91

93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τ.Σ.Υ. Τ.Π. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

94 ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔOΜΟΚΟΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Δ. 635 ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ. ιδάσκων: Μ. Σακελλαρίου Επιμέλεια σημειώσεων: Αικ. Καψαμπέλη, ιπλ. Μ.Μ.Μ., Υ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ. ιδάσκων: Μ. Σακελλαρίου Επιμέλεια σημειώσεων: Αικ. Καψαμπέλη, ιπλ. Μ.Μ.Μ., Υ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ιδάσκων: Μ. Σακελλαρίου Επιμέλεια σημειώσεων: Αικ. Καψαμπέλη, ιπλ. Μ.Μ.Μ., Υ εκέμβριος 2006 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Ε ΑΦΩΝ Ταξινόμηση εδαφών κατά A.U.S.C.S 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ Γαιώδη επιχώματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιχώματα αποτελούνται από τα τμήματα που δίδονται στον παρακάτω πίνακα 1.

Τα επιχώματα αποτελούνται από τα τμήματα που δίδονται στον παρακάτω πίνακα 1. Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Β-2 1 Β - 2 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Η κατασκευή πάσης φύσεως επιχωμάτων οδοποιίας. 2. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της κατασκευής των αναγκαιούντων κατάλληλων υλικών, προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ)

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ) 520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ Ως προς την κατασκευή και επίβλεψη βάσεων και υποβάσεων από ασύνδετο υλικό (θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο) ισχύουν οι ΠΤΠ 0150 και 0155 του Υ Ε. 522.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 02 Χωματουργικά 07 Επιχώματα/ Επιχώσεις 01 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφικών υλικών Με τον όρο συμπύκνωση (compaction) των εδαφών εννοείται η αύξηση της πυκνότητάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 01 Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 02 Χωματουργικά 07 Επιχώματα / Επιχώσεις 03 Μεταβατικά Επιχώματα 00 - Αρχική Έκδοση - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (5 ο Εξαμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ) 2 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών) 1. (α) Να εκφρασθεί το πορώδες (n) συναρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων

Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων Φώτης Π. Μάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΤΑΥΡΟΠΕΔΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ Αρ. Μελέτης: 05/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 01 Εξυγίανση Πυθµένα µε Αµµοχαλικώδη Υλικά 00

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ Άσκηση 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ 3.1. Εισαγωγή 3.2. Σκυρόδεμα 3.3. Κονιάματα 3.4. Κεραμικά προϊόντα 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές ή τεχνολογικές ιδιότητες αναφέρονται στην ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 200.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (1) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις πάσης φύσης εργασίες κατασκευής εγκαταστάσεων αποστράγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές και Αµµοχάλικα 04 Πλήρωση Κυψελών 02 Πλωτών Κιβωτίων Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Απρίλιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Τι είναι η Εδαφοµηχανική και τι είναι Γεωτεχνική Μελέτη; Ετοιµολογία: Γεωτεχνική: Επιθετικός προσδιορισµός που χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΧΡΗΣΗ:2015 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 02 Χωµατουργικά Έργα 07 Επιχώµατα - Επιχώσεις 05 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων µε φυτική γη 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5.1. Εισαγωγή Το έδαφος περιέχει κόκκους διαφόρων μεγεθών και σε διάταξη που ποικίλλει. Από αυτή τη σύνθεση και τη δομή του εξαρτώνται οι μηχανικές του ιδιότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ B10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Κατασκευή εξωτερικού κρηπιδώµατος Λιµένος Οινουσσών (Ν50.00)» 1.200.933 ευρώ Ιανουάριος 2012 K:\N5000\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5000/4953/Β09 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-01-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 01 Πρίσµατα έδρασης έργων βαρύτητας και εξισωτική στρώση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α26

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α26 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώματα 01 Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 02 ιαβαθµισµένο Υλικό Στραγγιστηρίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ε ΑΦΩΝ «βελτίωση & ενίσχυση» εδαφών η αύξηση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους και η μείωση του εύρους των αναμενόμενων καθιζήσεων ποία εδάφη χρειάζονται βελτίωση??? ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 03 Μεταβατικά Επιχώµατα 00 -

ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 03 Μεταβατικά Επιχώµατα 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 03 Μεταβατικά Επιχώµατα 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση των Εδαφών

Συμπύκνωση των Εδαφών Συμπύκνωση των Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 10 λεπτά 1 Τι είναι Συμπύκνωση των Εδαφών? Μια απλή τεχνική βελτίωσης του εδάφους, όπου το έδαφος γίνεται πυκνότερο μέσω κάποιας εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου ΤΣΙΜΕΝΤΟ 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το τσιμέντο είναι τεχνητή λεπτόκοκκη κονία, η οποία παρασκευάζεται με λεπτή άλεση του κλίνκερ. Κλίνκερ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώματα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση

Διαβάστε περισσότερα

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του.

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του. ΑΔΡΑΝΗ Κοκκώδη Υλικά που προέρχονται από φυσική κατάτμηση ή τεχνητή θραύση φυσικών πετρωμάτων. Είναι ανόργανα υλικά και δεν αντιδρούν χημικά (πρακτικά στο σκυρόδεμα η επιφάνειά τους αντιδρά με το σκυρόδεμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability)

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Η συνεκτικότητα είναι η φυσική ιδιότητα του σκυροδέματος που καθορίζει τη συνοχή του νωπού μίγματος και των επί μέρους υλικών, και σχετίζεται έμμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-03-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 03 Λιθορριπές Aνακουφιστικού Πρίσµατος Έργων Βαρύτητας 00

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) 1 Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + +??? Χημικώς Αδρανή Πρόσθετα Πρόσμικτα Εισαγωγή Ιδιαίτερα σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Εργασίες βελτίωσης Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ των Κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας και Ν.Αγχιάλου - 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι - 5 ο Εξ. Πολιτικών Μηχανικών - Ακαδημαϊκό Έτος : 001 00 1η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Επιμέλεια : Γιάννης Κουκούλης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ Για την επίλυση των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί Έλεγχοι ιασφάλιση ποιότητας / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Έντυπα εργαστηριακών δοκιµών

Ποιοτικοί Έλεγχοι ιασφάλιση ποιότητας / ποιοτικοί έλεγχοι κατασκευών Έντυπα εργαστηριακών δοκιµών ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Α ΡΑΝΩΝ (ASTM C566) ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΨΑΣ ΒΑΡΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ + ΚΑΨΑΣ ΒΑΡΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ + ΚΑΨΑΣ ΞΗΡΟΥ ΒΑΡΟΣ ΚΑΨΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Υ ΑΤΟΣ ΒΑΡΟΣ ΞΗΡΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΥΓΡΑΣΙΑ % 1 από 26 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Φέρουσα ικανότητα εδάφους (Dunn et al., 1980, Budhu, 1999) (Τελική) φέρουσα ικανότητα -q, ονοµάζεται το φορτίο, ανά µονάδα επιφανείας εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Άσκηση 2 ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. Γενικά 2.2. Παράδειγμα 2.3. 1 η μέθοδος (διαδοχικών προσεγγίσεων) 2.4. 2 η μέθοδος (ελαχίστων τετραγώνων) 2.5. Άσκηση 1 2.6. Άσκηση 2 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-1 1 ΣΤ -1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Σε σχέση με την ΠΤΠ Α260 εκδόσεως 1966

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: 24327300-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.600,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Τεχνική Έκθεση - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών

Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών 5. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΩΝ Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 5.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε.

Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ. 40/2016 ΕΡΓΟ : «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές σε υποδομές του Δήμου Νεστορίου» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ενότητα 5η: Δοκιμή Proctor Πλαστήρα Βιολέττα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-06-00 02 Χωµατουργικά 07 Επιχώµατα/ Επιχώσεις 06 Λιθορριπές προστασίας πρανών συγκοινωνιακών έργων 00 - Έκδοση 1.0 -

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τ-1 Θεμελιώσεις πύργων. Τ- S Ειδική θεμελίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα