ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school Π 1.1 Καταγραφή, ανάλυση και επικαιροποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων της ΤΠΕ υποδομής της Ε.Σ.Δ.Υ. Π 1.2 Καταγραφή απαιτήσεων εξοπλισμού και λογισμικού και προσδιορισμός ρυθμίσεων / παραμετροποιήσεων Π 1.3 Οριστικοποίηση της αρχιτεκτονικής και των προδιαγραφών της νέας υποδομής 2012 Στο πλαίσιο του υποέργου: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» της Πράξης «ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ - e- Master»

2 Πληροφορίες εγγράφου Υποέργο: Οριζόντια Πράξη: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ - e-master Κωδικός ΟΠΣ: ΣΑΕ: Ε0918 Αριθμός Παραδοτέου: 1 Τίτλος Παραδοτέου: Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school Ημερομηνία παράδοσης: Συμμετέχοντες στη σύνταξη του Παραδοτέου: Συγγραφή Τεχνική Επιμέλεια: Συνολικός αριθμός σελίδων (με το εξώφυλλο): Λέξεις κλειδιά: Γεώργιος Κουλιεράκης Δημήτριος Τζαναβάρης Μαγδαλένα Σπύλκα Ελένη Μαυρωνά 119 Επικαιροποίηση, αρχιτεκτονική, λογισμικό 1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΗ 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 10 ΥΠΟ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π1.1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΠΕ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Υ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗΝ Ε.Σ.Δ.Υ Τοπικό δίκτυο Ασύρματο δίκτυο Βιβλιοθήκη Εργαστήρια Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείου Προσωπικού 25 2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ e-school Υπηρεσίες και Λειτουργίες που παρέχονται από το e-school Εξοπλισμός του e-school Λογισμικό του e-school ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στάδια μεθοδολογικού πλαισίου Προσδιορισμός της ομάδας στόχου Εργαλεία καταγραφής Ερωτηματολόγιο Μελέτης ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 86 ΥΠΟ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π 1.2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ e- MASTER Τοπικό δίκτυο 87 2

4 5.2 Διοικητικο-οικονομική Διαχείριση Υποσύστημα e-administration Βιβλιοθήκη Υποσύστημα e-library Εργαστήριο Πληροφορικής Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Υποσύστημα e-learning Γραφείο διασύνδεσης και εύρεσης εργασίας Υποσύστημα e-job Εκπαιδευτικό περιεχόμενο - Υποσύστημα e-content Διαχείριση εξετάσεων και ερευνών Υποσύστημα e-assessment 106 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 108 ΥΠΟ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π 1.3 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΣ) Γενικές Αρχές και Αρχιτεκτονική του επαυξημένου ΠΣ Διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητα του επαυξημένου ΠΣ Συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών συντήρησης - Service Level Agreement (SLA) Σύνοψη Ενεργειών για το σύστημα e-master 115 3

5 ΣΥΝΟΨΗ Η υφιστάμενη κατάσταση ΤΠΕ της Ε.Σ.Δ.Υ. χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενδοκτιριακού καλωδιακού δικτύου, το οποίο είναι δομημένο (structured wiring) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο τηλεπικοινωνιακής καλωδίωσης κτιρίων EIA/TIA-568A και με τοπολογία αστέρα. Στα κεντρικά κτίρια της Ε.Σ.Δ.Υ. υπάρχουν 190 σταθμοί εργασίας (nodes), οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο τοπικό δίκτυο (LAN) της Σχολής, ως μέλη του κεντρικού τομέα / domain. Η διαχείριση των υπολογιστών, των χρηστών, των πόρων του δικτύου, των πολιτικών ασφαλείας και των δικαιωμάτων πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory του κεντρικού εξυπηρετητή. Για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των γραφείων της Σχολής για εκτυπώσεις μεγάλου όγκου χρησιμοποιούνται τα δικτυακά πολυμηχανήματα (εκτυπωτές / φωτοαντιγραφικά), ενώ για την εξυπηρέτηση μικρότερων και απλών εκτυπώσεων χρησιμοποιούνται 30 εκτυπωτές desktop (HP, Canon, Samsung) τύπου LaserJet ή Inkjet. Η Ε.Σ.Δ.Υ. έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ασύρματο δίκτυο, το οποίο παρέχει στους φοιτητές, το διδακτικό προσωπικό και τους επισκέπτες της Σχολής, δωρεάν, τη δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης στις Δικτυακές Υπηρεσίες της Σχολής, αλλά και στο διαδίκτυο γενικότερα. Η εμβέλεια των σημείων ασύρματης πρόσβασης του δικτύου (Wireless Access Points) (Κοσμητεία, Βιβλιοθήκη, αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα εκδηλώσεων, αμφιθέατρο, προαύλιος χώρος) καλύπτει όλους τους κοινόχρηστους χώρους της Σχολής. Η βιβλιοθήκη της Ε.Σ.Δ.Υ, με συλλογή από 4.500, περίπου, τόμους βιβλίων, 34 τίτλους έντυπων περιοδικών, ειδικές συλλογές από Διπλωματικές εργασίες σπουδαστών της, εκδόσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με δυνατότητα παραγγελίας άρθρων περιοδικών μέσω του Ε.Κ.Τ. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ή μέσω του Δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-LINK), χρησιμοποιεί το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ (έκδοση 4.0), το οποίο έχει αναπτυχθεί από το Ε.Κ.Τ. και εγκατασταθεί και λειτουργεί από το Επίσης, για την διευκόλυνση των εργασιών των φοιτητών, στο χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχουν δώδεκα (12) θέσεις εργασίας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίες συνδέονται με το τοπικό δίκτυο της Σχολής και έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 4

6 Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας, το Αμφιθέατρο και η αίθουσα Εκδηλώσεων διαθέτουν Η/Υ στις έδρες των εισηγητών και προβολικά μηχανήματα. Επιπλέον, η Ε.Σ.Δ.Υ. διαθέτει δύο (2) διδακτικές αίθουσες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (εργαστήρια πληροφορικής), συνολικής δυναμικότητας 23 θέσεων εργασίας. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία στα εργαστήρια πληροφορικής είναι λογισμικό Εφαρμογών Γραφείου (MS Office 2010, Libre Office), φυλλομετρητές για πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet Explorer, Firefox, Chrome), εκπαιδευτικά λογισμικά στατιστικής ανάλυσης (SPSS v20) και λογισμικό αναπαραγωγής πολυμέσων (Media Player, VLC player). Οι υπηρεσίες που παρέχονται για την ορθή λειτουργία των εργαστηρίων και υποστηρίζονται από την υπηρεσία καταλόγου (Active Directory) του Τομέα (Domain) της Σχολής είναι η κεντρική αυθεντικοποίηση / πιστοποίηση χρηστών, η κεντρική εγκατάσταση λογισμικού ασφάλειας (antivirus, group policies) και ο αποκλεισμός χρήσης-εγκατάστασης λογισμικού και ψηφιακού περιεχομένου τα οποία δεν σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία. Το έργο e-school αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», έχοντας προϋπολογισμό ,73. Στο πλαίσιο του έργου, η Ε.Σ.Δ.Υ. αναδιαμόρφωσε τη διαδικτυακή πύλη της (portal) και ανέπτυξε υποσυστήματα διαχείρισης των υποψηφίων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της (Π.Μ.Σ.), αλλά και συστήματα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης των φοιτητών της. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκαν έξι 6 πλήρως ηλεκτρονικά μαθήματα και ψηφιοποιήθηκαν 39 βιβλία. Σήμερα, υπάρχουν στο σύστημα πάνω από 1495 εγγεγραμμένοι χρήστες (υποψήφιοι, σπουδαστές, προσωπικό Ε.Σ.Δ.Υ.). Για το ακαδημαϊκό έτος , οι αιτήσεις των υποψηφίων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Τέλος, στο υποσύστημα SABA LMS/LCMS, στα δύο χρόνια παραγωγικής λειτουργίας του, έχουν δημιουργηθεί 113 Μαθήματα και 207 Προσφορές εκπαίδευσης, ενώ είναι εγγεγραμμένοι 913 χρήστες (διδάσκοντες και μεταπτυχιακοί φοιτητές). Η αποτίμηση της υπάρχουσας ΤΠΕ υποδομής της Ε.Σ.Δ.Υ., στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, έγινε με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων για βελτιώσεις και αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων. Έτσι «προετοιμάζεται» η εισδοχή του έργου e-master και η λειτουργική διασύνδεσή του με το e-school, έτσι ώστε η υποδομές της Ε.Σ.Δ.Υ. να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις παρούσες, αλλά, κυρίως, στις μελλοντικές ανάγκες της Ε.Σ.Δ.Υ. Επιπλέον, με βάση την παρούσα μελέτη, αλλά και της Μελέτης Προστασίας της ιδιωτικότητας (Παραδοτέο 2), η Ε.Σ.Δ.Υ. προχωρά στην 5

7 επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης, έτσι ώστε οι ΤΠΕ υποδομές να επαυξηθούν, μέσω του υποέργου 1 «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Υ.» της εγκεκριμένης Πράξης. Οι απαιτήσεις του νέου πληροφοριακού συστήματος, έτσι όπως αυτές προέκυψαν από την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με τις ΤΠΕ της Ε.Σ.Δ.Υ. και τη μελέτη καταγραφής αναγκών, αφορούν στην αναβάθμιση της ιστοσελίδας, με την τελευταία έκδοση του i-box Portal Builder την αναβάθμιση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης με την τελευταία έκδοση του Moodle την ανάπτυξη νέων μαθημάτων και ενσωμάτωσή τους στο Moodle την ανάπτυξη Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (e-library) και ψηφιοποίηση βιβλίων και διπλωματικών εργασιών και ενσωμάτωση στο σύστημα της ψηφιακής βιβλιοθήκης την ανάπτυξη συστήματος Διαχείρισης των Αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Υ. και διασύνδεσής τους με την αγορά εργασίας (e-job) την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης των Διοικητικο-Οικονομικών Υπηρεσιών (αναβάθμιση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, Intranet-διαχείριση ροών εργασιών-περιεχομένου, διαχείριση προσωπικού, διαχείριση οικονομικών υπηρεσιών). Επίσης περιλαμβάνει την αναβάθμιση εργαστηρίων πληροφορικής με τη δημιουργία Δικτύου Thin Client και προμήθεια και εγκατάσταση «Έξυπνων Πινάκων» την ενοποίηση των υποδομών όλων των πληροφοριακών συστημάτων με εκτεταμένη χρήση virtualization τεχνικών σε όλα τα επίπεδα, την αντικατάσταση της υπάρχουσας βάσης δεδομένων (Oracle) με open source (π.χ. MySQL) εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, τη μεταφορά όλων των συστημάτων σε Data Center παρόχου υπηρεσιών Hosting ή αναβάθμιση του υπάρχοντος Server Room σε εξοπλισμό και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του συστήματος με Service Level Agreement και την εκπαίδευση του προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. 6

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο e-school αναπτύχθηκε με βάση το όραμα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) να καταστεί ένα διακεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα υψηλής ακαδημαϊκής στάθμης και καθολικής επαγγελματικής αναγνώρισης. Ένα ίδρυμα το οποίο οραματίζεται να προσφέρει μεταπτυχιακή εκπαίδευση, έρευνα και συμβουλευτικές υπηρεσίες στη δημόσια υγεία τη διοίκηση υπηρεσιών υγείας και την επαγγελματική και περιβαλλοντική υγεία. Οι υπηρεσίες αυτές οφείλουν να είναι υψηλού επιπέδου, σύμφωνα με τα πρότυπα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και τους κανόνες δεοντολογίας, Το έργο e-school αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Εξυπηρέτηση του Πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής», του Μέτρου 2.6 Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια», με την υπ αριθμό /ΚτΠ 7342Β / Απόφαση Ένταξης και τίτλο: «e-school της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας» (Ημερομηνία προκήρυξης: 15/1/20117, ημερομηνία σύμβασης: 14/5/2009). Το έργο είχε προϋπολογισμό ,73 και χρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 75% από το Ε.Τ.Π.Α. και 25% από Εθνικούς Πόρους. Στο πλαίσιο του έργου, η Ε.Σ.Δ.Υ. αναδιαμόρφωσε τη διαδικτυακή πύλη της (portal) και ανέπτυξε υποσυστήματα διαχείρισης των υποψηφίων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της (Π.Μ.Σ.), αλλά και συστήματα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης των φοιτητών της. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκαν έξι 6 πλήρως ηλεκτρονικά μαθήματα και ψηφιοποιήθηκαν 39 βιβλία. Σήμερα, υπάρχουν στο σύστημα πάνω από 1495 εγγεγραμμένοι χρήστες (υποψήφιοι, σπουδαστές, προσωπικό Ε.Σ.Δ.Υ.). Κατά την τελευταία προκήρυξη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ε.Σ.Δ.Υ. (πλήρους και μερικής φοίτησης, για το ακαδημαϊκό έτος ), περίπου 15% των υποψηφίων (231 άτομα) υπέβαλαν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Για το ακαδημαϊκό έτος , οι αιτήσεις των υποψηφίων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Τέλος, στο υποσύστημα SABA LMS/LCMS, στα δύο χρόνια παραγωγικής λειτουργίας του, έχουν δημιουργηθεί 113 Μαθήματα και 207 Προσφορές εκπαίδευσης, ενώ είναι εγγεγραμμένοι 913 χρήστες (διδάσκοντες και μεταπτυχιακοί φοιτητές). Το έργο e-school βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία τα τελευταία 2 χρόνια. Αποτελείται από τη διαδικτυακή πύλη (portal), η οποία συνιστά το γενικό (ανοιχτό) μέρος, που είναι προσβάσιμο σε οποιονδήποτε χρήστη του διαδικτύου. Η πύλη παρέχει γενικές 7

9 πληροφορίες για την Ε.Σ.Δ.Υ., αλλά και ουσιαστική ενημέρωση και γνώση για θέματα δημόσιας υγείας, αγωγής υγείας και πρόληψης. Η πληροφορία είναι οργανωμένη σε θεματικές ενότητες, ανάλογες με τους 12 Τομείς της Ε.Σ.Δ.Υ. Κάθε Τομέας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και ενημέρωση του περιεχομένου που τον αφορά. Το ελεγχόμενο (κλειστό) μέρος είναι το κομμάτι της παροχής διοικητικών υπηρεσιών στους φοιτητές, ονομάζεται e-administration και απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στα στελέχη της Γραμματείας της Ε.Σ.Δ.Υ. και τους φοιτητές της. Είναι προσβάσιμο μόνο μετά την εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη με την εισαγωγή ονόματος χρήστη και κωδικού. Παρέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν στον φοιτητή που έχει εισέλθει στο σύστημα, όπως τις εγγραφές του στα μαθήματα, τα προγράμματα των σπουδών, διδασκαλίας, την βαθμολογία, τις απουσίες, σημειώσεις, κα. Μέσω της πύλης, δίδεται, ακόμη, η δυνατότητα αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης των διαδικασιών οργάνωσης και διαχείρισης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ε.Σ.Δ.Υ. Ειδικότερα, μέσω της πύλης (www.esdy.edu.gr), οι χρήστες - υποψήφιοι φοιτητές οδηγούνται στο σύστημα e-admin όπου εγγράφονται, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους και όταν επιλεγούν ως φοιτητές οδηγούνται στα υποσυστήματα υποστήριξης της εκπαίδευσης (π.χ. SABA, CENTRA, MOODLE). Την ίδια στιγμή, το προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Υ., μέσω της πύλης και ανάλογα με τα καθήκοντά του, διαχειρίζεται τον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων: Ειδικότερα, το προσωπικό του Πρωτοκόλλου παραλαμβάνει την αίτηση και μέσω του υποσυστήματος DocAsset (http://docasset.esdy.edu.gr//index.aspx) την προωθεί στις Επιτροπές Επιλογής. Το προσωπικό του Γραφείου Εκπαίδευσης διαχειρίζεται τους επιλεγέντες φοιτητές (δημιουργία καρτέλας, εγγραφή σε μαθήματα, παρακολούθηση της ακαδημαϊκής τους δραστηριότητας). Οι Διευθυντές Σπουδών δημιουργούν «προσφορές εκπαίδευσης» στο υποσύστημα SABA (http://saba.esdy.edu.gr/saba/web/main), οι οποίες είναι διαθέσιμες τόσο στο εκπαιδευτικό προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Υ., όσο και στους φοιτητές, ανάλογα με το Π.Μ.Σ. στο οποίο διδάσκουν ή φοιτούν, αντίστοιχα. Μέσα από το SABA, γίνεται ολόκληρη η διαχείριση της εκπαίδευσης. Ο φοιτητής λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό ηλεκτρονικά και έχει την δυνατότητα φοίτησης σε Εικονικές Τάξεις, e-meetings και Ηλεκτρονικά Σεμινάρια. Η διοικητική ενημέρωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας (π.χ. βαθμολογίες, απουσίες, κτλ.) αποτυπώνονται στην ηλεκτρονική καρτέλα του φοιτητή. 8

10 Τα υποσυστήματα CENTRA (http://centra.esdy.edu.gr) και MOODLE (http://moodle.esdy.edu.gr/) μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτές για την προσφορά σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, μέσω προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι διαδικασίες λειτουργίας του e-school παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόμενες ενότητες. 9

11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Υπο-παραδοτέο Π1.1 Καταγραφή, ανάλυση και επικαιροποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων της ΤΠΕ υποδομής της Ε.Σ.Δ.Υ. 10

12 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗΝ Ε.Σ.Δ.Υ. 1.1 Τοπικό δίκτυο Το ενδοκτιριακό καλωδιακό δίκτυο της Ε.Σ.Δ.Υ. είναι δομημένο (structured wiring) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο τηλεπικοινωνιακής καλωδίωσης κτιρίων EIA/TIA-568A. Η τοπολογία του δικτύου είναι αστέρα και βασικά στοιχεία του τοπικού δικτύου της Ε.Σ.Δ.Υ. είναι: η οριζόντια και η κάθετη καλωδίωση, οι τηλεπικοινωνιακοί κατανεμητές (τοπικοί και κεντρικοί), τα δωμάτια εξοπλισμού (server rooms) με τον κεντρικό εξυπηρετητή Domain Server Controller και το σύστημα ασφάλειας δικτύου (Firewall), ο λοιπός ενεργός και παθητικός εξοπλισμός, οι 190 σταθμοί εργασίας (workstations), Πάροχος των υπηρεσιών διαδικτύου είναι το Εθνικό Δίκτυο Σύζευξις. Ειδικότερα, η Ε.Σ.Δ.Υ. μετέχει στην Νησίδα 2 του Εθνικού Δικτύου Σύζευξις, στο ιδεατό κλειστό δίκτυο VPN-2 του Σύζευξις, ως μεσαίος φορέας με μέγιστο όριο ταχύτητας μεταγωγής δεδομένων (bandwidth) τα 4Mbps. Η εσωτερική καλωδίωση του κτιρίου της Ε.Σ.Δ.Υ. χωρίζεται σε δύο τμήματα, το Οριζόντιο (Horizontal) και το Κατακόρυφο (Vertical) όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Τηλεπικοινωνιακή Πρίζα Τοπικός Κατανεµητής Τοπικός Κατανεµητής Κεντρικός Κατανεµητής ιασυνδετικό ίκτυο (µεταξύ κτιρίων) ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Σχήμα 1. Δομημένη καλωδίωση κτιρίου Ε.Σ.Δ.Υ. 11

13 Το οριζόντιο τμήμα εκτείνεται από έναν ή περισσότερους τοπικούς κατανεμητές ορόφου προς όλες τις τηλεπικοινωνιακές πρίζες (διπλές παροχές RJ45 των τεσσάρων ζευγών) του ιδίου ορόφου η κάθε μία εκ των οποίων, εξυπηρετεί μία ή περισσότερες θέσεις εργασίας. Το κατακόρυφο τμήμα παρέχει τη σύνδεση μεταξύ των τοπικών κατανεμητών ορόφου και του κεντρικού κατακόρυφου κατανεμητή. Η διάταξη των κατανεμητών είναι τέτοια ώστε να τηρείται η μέγιστη απόσταση των 90 m μεταξύ των πριζών και των αντίστοιχων ενεργών συσκευών. Όλα τα καλώδια της οριζόντιας καλωδίωσης είναι οκτασύρματα UTP (Unshielded Twisted Pair) κατηγορίας 5e και τερματίζονται πλήρως και στα δύο άκρα (patch-panels και RJ45 πρίζες) σύμφωνα με το πρότυπο Τ568Α. Τα καλώδια της κατακόρυφης καλωδίωσης, μεταξύ τοπικών και κεντρικού κατανεμητή είναι τύπου UTP Cat 6. Μεταγωγείς ορόφων (Switches) Τοποθετούνται σε κάθε κατανεμητή ορόφου και έχουν επαρκή αριθμό θυρών για την εξυπηρέτηση όλων των πριζών του ορόφου. Είναι τύπου Fast Ethernet Gigabit, unmanaged Levelone GSW2455, με ταχύτητες έως 1000Mbps και επικοινωνούν με τον κεντρικό μεταγωγέα κορμού (backbone switch) μέσω των διακτιριακών καλωδιώσεων. Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται η κατανομή των switches του LAN και των wi-fi access points του WAN στα κτίρια της Ε.Σ.Δ.Υ. Σχήμα 2. Κατανομή ενεργού εξοπλισμού στο δίκτυο της Ε.Σ.Δ.Υ. 12

14 Σχήμα 3. Επίπεδα κτιρίων Ε.Σ.Δ.Υ. Η κατανομή των μεταγωγέων (switches) ανά όροφο και κτίριο παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Αριθμός Κτίριο/Επίπεδο Μεταγωγέων Α1 / 5 2 Α2 / 4 1 Α2 / 5 1 Α3 / 4 1 Β / 3 1 Β / 4 2 Β / 5 2 Β / 6 2 Ζ / 2 3 Ζ / 3 1 Ζ / 4 1 Ζ / 5 1 Ε / 5 1 Σύνολο 19 Πίνακας 1. Κατανομή μεταγωγέων Ε.Σ.Δ.Υ. Μεταγωγέας Κορμού (Backbone Switch) Το switch (CISCO SG200-26) είναι τεχνολογίας Fast Ethernet Gigabit, managed και βρίσκεται εγκατεστημένο στο ικρίωμα του Server Room1 στο κτίριο Ζ στο επίπεδο 2. Αποτελεί το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης για το δίκτυο, αφού σε αυτό, μέσω των 13

15 πλαισίων μικτονόμησης, καταλήγουν οι συνδέσεις από τους μεταγωγείς στους κατανεμητές ορόφων. Συσκευή ασφάλειας δικτύου (Firewall) Ο έλεγχος της κίνησης των δεδομένων μεταξύ του δικτύου της Ε.Σ.Δ.Υ. και άλλων εξωτερικών δικτύων καθώς και η προστασία του από ενδεχόμενες ψηφιακές απειλές (διείσδυση μη-εξουσιοδοτημένων χρηστών, κακόβουλα λογισμικά) πραγματοποιείται με την λειτουργία μιας αυτόνομης φυσικής συσκευής προστασίας (Firewall), τύπου Watchguard x series. Η αποστολή του είναι να ελέγχει την ασφάλεια των δικτυακών συνδέσεων που γίνονται από και προς το δίκτυο της Ε.Σ.Δ.Υ. Δρομολογητής (Router) Για την επικοινωνία με το δίκτυο διανομής και την παροχή των δικτυακών υπηρεσιών του «Σύζευξις» που αποτελεί και τον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) της Σχολής χρησιμοποιείται δρομολογητής (router), τύπου multiservice access router CISCO 3725 (R7000). Στο Σχήμα 4 παρουσιάζεται μία γενική εικόνα της τοπολογίας του τοπικού δικτύου της Ε.Σ.Δ.Υ. Σχήμα 4. Γενική διάταξη τοπικού δικτύου Ε.Σ.Δ.Υ. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο βασικός εξοπλισμός (hardware) και το λογισμικό (software) που χρησιμοποιείται στο τοπικό δίκτυο της Ε.Σ.Δ.Υ. 14

16 Εξοπλισμός Server Room 1 (Κτίριο Z) Ικρίωμα 1 (rack) 32U Πλαίσια μικτονόμησης (Patch panel) 48Port cat5e, 24Port cat6e. Κεντρικός μεταγωγέας κορμού (Backbone Switch), CISCO SG Μεταγωγέας (switch), HP Pro Curve 1810 G-8. Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος UPS APC Smart 2200, 1600 Watts / 2200 VA, on-line. Ικρίωμα 2 (rack) 22U Σύζευξις Δρομολογητής (Router) Σύζευξις, CISCO 3725 NetMod-USB Intracom Fax Modem Zoom V.92 series STU Termination Units ULAF+ Siemens Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος UPS Tigra x power, on-line Εξοπλισμός Server Room 2 (Κτίριο A1) Κεντρικός εξυπηρετητής - Domain controller server, HP Proliant DL380G5. Σύστημα ασφάλειας δικτύου (Firewall), Watchguard X750e Core. Πλαίσιο μικτονόμησης (Patch panel) 24Port cat6e. Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος UPS CHLORIDE LINEAR PLUS 10/11 RM. Σταθμοί εργασίας (workstations) Στα κεντρικά κτίρια της Ε.Σ.Δ.Υ. υπάρχουν 190 σταθμοί εργασίας (nodes), οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο τοπικό δίκτυο (LAN) της Σχολής, ως μέλη του κεντρικού τομέα / domain. Η διαχείριση των υπολογιστών, των χρηστών, των πόρων του δικτύου, των πολιτικών ασφαλείας και των δικαιωμάτων πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory του κεντρικού εξυπηρετητή. Τα χαρακτηριστικά των σταθμών εργασίας αναφέρονται στον Πίνακα 2. 15

17 Επεξεργαστής CPU Μνήμη RAM Περιφερειακά Intel Pentium 4, Dual Core, Core2Duo, i3 και i5 512ΜΒ έως 6 GB Σκληρός Δίσκος HDD 80 έως 500GB Πίνακας 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά σταθμών εργασίας Για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των γραφείων της Σχολής για εκτυπώσεις μεγάλου όγκου χρησιμοποιούνται τα δικτυακά πολυμηχανήματα (εκτυπωτές / φωτοαντιγραφικά), τα οποία φαίνονται στον Πίνακα 3, ενώ για την εξυπηρέτηση μικρότερων και απλών εκτυπώσεων χρησιμοποιούνται 30 εκτυπωτές desktop (HP, Canon, Samsung) τύπου LaserJet ή Inkjet. Τομέας/Γραφείο Κτίριο/Επίπεδο Εξοπλισμός ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α1/4 LANIER LD075 Γραφείο Εκπαίδευσης Α1/4 Τμήμα Οικονομικού Γραφείο Πληροφορικής Γραφείο Προσωπικού Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ζ/2 HP Officejet 7000 HP Laserjet P2055dn Α2/4 Ricoh Αficio 1035 HP 1320 Ricoh Αficio 2238C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ζ/2 HP Photosmart C6380 ΤΟΜΕΙΣ Αρχών Διοίκησης & Οργάνωσης Β/3 Ricoh 270 Δημόσιας & Διοικητικής Υγιεινής Β/4 Επιδημιολογίας & Βιοστατιστικής Ε/5 Οικονομικών της Υγείας Β/4 Υγιεινής Περιβάλλοντος & Υγειονομικής Μηχανικής Υγείας του Παιδιού Α2/3 Ricoh HP Laserjet 3050 Ricoh Konica magic color Ricoh Αficio 551 Β/6 HP 1320 HP LaserJet CP4525 HP 3005dn Ricoh 270 Πίνακας 3. Κατανομή δικτυακών περιφερειακών 16

18 Λογισμικό Στον κεντρικό εξυπηρετητή domain controller server χρησιμοποιείται το παρακάτω λογισμικό: MS Windows Server 2003R2, Enterprise, edition Panda Admin Secure Corporate Solution Στα workstations των σταθμών εργασίας (desktop, laptop) της Σχολής, ανάλογα με τις απαιτήσεις του λογισμικού και τις ανάγκες των χρηστών χρησιμοποιείται κυρίως το παρακάτω λογισμικό: MS Windows XP Professional, Vista, Seven Panda for Desktops MS Office 2003, 2007, 2010 Libre Office SPSS 20v 1.2 Ασύρματο δίκτυο Η Ε.Σ.Δ.Υ., έχοντας ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων «ηλεκτρονικών» υπηρεσιών προς τους φοιτητές έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ασύρματο δίκτυο. Η νέα υπηρεσία ασύρματης πρόσβασης παρέχει δωρεάν στους φοιτητές, το διδακτικό προσωπικό και τους επισκέπτες της Σχολής, τη δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης (Wi-Fi) στις Δικτυακές Υπηρεσίες της Σχολής, αλλά και στο διαδίκτυο γενικότερα. Διευκολύνεται με τον τρόπο αυτό η πρόσβαση σε ελληνικές και διεθνείς ψηφιακές βιβλιοθήκες, επιστημονικά περιοδικά, διαδραστικά μαθήματα και τηλεδιασκέψεις, ενώ παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα για χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών για δωρεάν, ελεύθερη επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών (π.χ. , chat). Οι χρήστες διαθέτουν το προσωπικό όνομα χρήστη (Username) και κωδικό (Password) και μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να συνδεθούν στο Διαδίκτυο, μέσω κάποιου φορητού υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής με δυνατότητες WiFi. Τα σημεία ασύρματης πρόσβασης του δικτύου (Wireless Access Points) έχουν σχεδιαστεί ειδικά ώστε η εμβέλεια τους να καλύπτει όλους τους κοινόχρηστους χώρους της Σχολής. Τα σημεία στα οποία παρέχεται ασύρματη πρόσβαση είναι : Ο χώρος της Κοσμητείας. 17

19 Η Βιβλιοθήκη. Οι αίθουσες διδασκαλίας. Η αίθουσα εκδηλώσεων. Το αμφιθέατρο. Ο προαύλιος χώρος. Στο Σχήμα 5 παρουσιάζεται η κατανομή των wireless access points στους χώρους της Ε.Σ.Δ.Υ. και στο Σχήμα 6 η γενική διάταξη του ασύρματου δικτύου. Σχήμα 5. Κατανομή wireless access points Ε.Σ.Δ.Υ. Σχήμα 6. Γενική διάταξη ασύρματου δικτύου WAN Ε.Σ.Δ.Υ. Το όλο σύστημα αποτελείται, σε γενικές γραμμές, από έναν κεντρικό εξυπηρετητή πιστοποίησης (authedication server), ένα κεντρικό τοίχος προστασίας (firewall) και 11 wireless access points. Αναλυτικά, ο εξοπλισμός παρουσιάζεται στον Πίνακα 4. 18

20 Κτίριο Εξοπλισμός Μοντέλο Z/2 Εξυπηρετητής πιστοποίησης χρηστών (Cisco Application Deployment Engine) Cisco ADE 1010 Z/2 Σύστημα ασφάλειας δικτύου (Firewall) Fortigate 110C Z/2 Wireless access points εσωτερικού χώρου Cisco AIR-AP1252G-E-K9* 1 Ζ/3 Wireless access points εσωτερικού χώρου Cisco AIR-AP1252G-E-K9 1 A1/4 Wireless access points εσωτερικού χώρου Cisco AIR-AP1252G-E-K9 1 Α1/5 Wireless access points εσωτερικού χώρου Cisco AIR-AP1252G-E-K9 1 A3/4 Wireless access points εσωτερικού χώρου Cisco AIR-AP1252G-E-K9 1 Α3/4 Wireless access points εξωτερικού χώρου Cisco AIR-AP1242G-E-K9 2 Ζ/4 Wireless access points εξωτερικού χώρου Cisco AIR-AP1242G-E-K9 2 Ε/4 Wireless access points εξωτερικού χώρου Cisco AIR-AP1242G-E-K9 2 Πίνακας 4. Εξοπλισμός WAN Ε.Σ.Δ.Υ. 1.3 Βιβλιοθήκη Η Βιβλιοθήκη αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας της Ε.Σ.Δ.Υ. και συνιστά έναν από τους σημαντικότερους πόρους του ιδρύματος. Γενικά, η Βιβλιοθήκη της Ε.Σ.Δ.Υ. θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας του ιδρύματος και του ερευνητικού έργου του. Η Βιβλιοθήκη της Ε.Σ.Δ.Υ. είναι ένας σημαντικός εκπαιδευτικός πόρος που στηρίζει την πληροφόρηση όλων των μελών των διαφόρων κοινοτήτων της, όπως μέλη Δ.Ε.Π., φοιτητών, διοικητικών υπαλλήλων και ατόμων εκτός ακαδημαϊκής κοινότητας, παρέχοντας γνώσεις και πληροφορίες κάθε μορφής. Επίσης υπηρετεί την εκπαιδευτική 1 Το access point Cisco AIR-AP1252G-E-K9 συνοδεύεται από τον κάτωθι εξοπλισμό: Cisco AIR-PWRINJ4 Cisco AIR-ANT2430V-R Cisco CON-SNT-1252GEK9 2 Το access point Cisco AIR-AP1242G-E-K9συνοδεύεται από τον κάτωθι εξοπλισμό: Cisco AIR-PWRINJ3 Cisco AIR-ANT2460P-R Cisco CON-SNT-1242GE 19

21 διαδικασία ως κέντρο μάθησης και πληροφόρησης, υποστηρίζει τις διεξαγόμενες έρευνες και ενσωματώνεται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρούσα Κατάσταση Η θεματολογία που καλύπτει η βιβλιοθήκη είναι σχετική με τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρονται. Η συλλογή είναι ανοικτής πρόσβασης, δηλαδή οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό στα ράφια όπου έχει καταλογραφηθεί σύμφωνα με τους Αγγλοαμερικανικούς κανόνες - AACC2, και ταξινομηθεί σύμφωνα με το δεκαδικό ταξινομικό σύστημα DDC21 - Dewey Decimal Classification 21. Συγκεκριμένα η συλλογή της αποτελείται από: 4.500, περίπου, τόμους βιβλίων, 34 τίτλους έντυπων περιοδικών. Επίσης, περιλαμβάνει ειδικές συλλογές: Διπλωματικές εργασίες σπουδαστών της Σχολής. Εκδόσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η βιβλιοθήκη διαθέτει το Α και Β τεύχος του Φ.Ε.Κ. από το 1935 έως το 2001 σε έντυπη μορφή και από το 1976 μέχρι σήμερα με on-line πρόσβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο. Σημαντική επισήμανση είναι ότι οι παραγγελίες άρθρων περιοδικών γίνεται με την διαδικασία μέσω του Ε.Κ.Τ. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ή μέσω του Δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-LINK) μέσου μίας συνεργασίας που έχει επιτευχθεί με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σήμερα, η βιβλιοθήκη της Ε.Σ.Δ.Υ χρησιμοποιεί το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ (έκδοση 4.0), το οποίο έχει αναπτυχθεί από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Το υπάρχον σύστημα ΑΒΕΚΤ έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί ήδη από το 1995 στη Βιβλιοθήκη της Σχολής, αλλά δεν έχει αναβαθμιστεί ποτέ, με αποτέλεσμα να μην καλύπτει πλέον τις σύγχρονες ανάγκες της βιβλιοθήκης. Όμως, οι δυνατότητες του είναι περιορισμένες αφού: Λειτουργεί μόνο σε περιβάλλον MS Windows 98. Συνιστά ένα δύσχρηστο και αργό περιβάλλον διεπαφής, μη παραθυρικό. Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση του καταλόγου σε παραπάνω από έναν χρήστες. Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση του καταλόγου μέσω του διαδικτύου. 20

22 Προσφέρει μικρό αριθμό αναφορών/εκτυπώσεων. Είναι δύσχρηστη η εισαγωγή δεδομένων. Είναι αδύνατη η επικοινωνία με σύγχρονες βάσεις δεδομένων. Επίσης για την διευκόλυνση των εργασιών των φοιτητών, στο χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχουν δώδεκα (12) θέσεις εργασίας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίες συνδέονται με το τοπικό δίκτυο της Σχολής και έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τα χαρακτηριστικά των Η/Υ (work stations) φαίνονται παρακάτω. Μοντέλο Επεξεργαστής Ταχύτητα CPU (GHz) Μνήμη RAM (GB) HP Compaq Intel Core 2 Duo E Εργαστήρια Πληροφορικής 2,66 2 Για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών του εκπαιδευτικού έργου των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της, η Ε.Σ.Δ.Υ., όλες οι αίθουσες διδασκαλίας, το Κεντρικό Αμφιθέατρο και η αίθουσα Εκδηλώσεων διαθέτουν Η/Υ στις έδρες των εισηγητών και προβολικά μηχανήματα. Επιπλέον, η Ε.Σ.Δ.Υ. διαθέτει δύο (2) διδακτικές αίθουσες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (εργαστήρια πληροφορικής), συνολικής δυναμικότητας 23 θέσεων εργασίας. Κύριος σκοπός των εργαστηρίων είναι ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας των μαθημάτων της Σχολής με την πρακτική άσκηση των φοιτητών σε νέες τεχνολογίες, προγράμματα και δεξιότητες σε ένα σύγχρονο διαδραστικό και λειτουργικό περιβάλλον. Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις αίθουσες περιλαμβάνουν κυρίως την διδασκαλία εφαρμογών λογισμικού (SPSS, MS Office 2010) και τη διεξαγωγή εργασιών, διαλέξεων και παρουσιάσεων στα πλαίσια μαθημάτων, τα οποία απαιτούν τη χρήση υπολογιστικού εξοπλισμού, αλλά και την πρόσβαση των φοιτητών σε πηγές πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία στα εργαστήρια πληροφορικής είναι: Λογισμικό Εφαρμογών Γραφείου (MS Office 2010, Libre Office). Φυλλομετρητές για πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet Explore, Firefox, Chrome). Εκπαιδευτικά λογισμικά στατιστικής ανάλυσης (SPSS v20). Λογισμικό αναπαραγωγής πολυμέσων (Media Player, VLC player). 21

23 Οι υπηρεσίες που παρέχονται για την ορθή λειτουργία των εργαστηρίων και υποστηρίζονται από την υπηρεσία καταλόγου (Active Directory) του Τομέα (Domain) της Σχολής είναι: Κεντρική αυθεντικοποίηση / πιστοποίηση χρηστών. Κεντρική εγκατάσταση λογισμικού ασφάλειας (antivirus, group policies). Αποκλεισμός χρήσης-εγκατάστασης λογισμικού και ψηφιακού περιεχομένου τα οποία δεν σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία. Η κατανομή των Η/Υ στις αίθουσες διδασκαλίας παρουσιάζεται στον Πίνακα 5. Αίθουσα Μοντέλο Επεξεργαστής Ταχύτητα CPU Μνήμη RAM 4 Dell Vostro 220 Intel Pentium Dual 2,59 2,96 4 HP Compaq Intel Pentium Dual 2,67 1,99 4 HP Compaq Intel Pentium Dual 2,67 1,99 4 HP Compaq Intel Pentium Dual 2,67 1,99 4 HP Compaq Intel Pentium Dual 1,57 1,99 4 HP Compaq Intel Pentium Dual 2,67 1,99 4 HP Compaq Intel Pentium Dual 1,98 0,996 4 HP Compaq Intel Pentium Dual 1,98 0,996 4 HP Compaq Intel Pentium Dual 1,98 0,996 4 HP Compaq Intel Pentium Dual 1,98 0,996 4 HP Compaq Intel Pentium Dual 1,98 0,996 4 HP Compaq Intel Pentium Dual 1,98 0,996 4 HP Compaq Intel Pentium Dual 1,98 0,996 4 HP Compaq Intel Pentium Dual 1,98 0,996 4 HP Compaq Intel Pentium Dual 1,98 0,996 4 HP Compaq Intel Pentium Dual 1,98 0,996 4 HP Compaq Intel Pentium Dual 1,98 0,996 4 HP Compaq Intel Pentium Dual 1,98 0,996 5 Dell Optiplex 360 Intel Pentium Dual 2, Turbo-X Intel Celeron 2,65 0,992 5 Turbo-X Intel Pentium 2 2,66 0,768 5 Turbo-X Intel Celeron 2,67 0,992 5 Turbo-X Intel Pentium 2 2,

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓ ΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Νοέμβριος 2009 www. go-e.mcit.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Οι προτάσεις που παρουσιάζονται στο παρόν Τμήμα δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Σεπτέµβριος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Σεπτέµβριος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος Ο.Ε.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Εθνικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia Προϋπολογισμός Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα