Δημοσιεσ Πολιτικεσ: Απαντωντασ Στην Προκληση Για Την Καταπολεμηση Τησ Ερημοποιησησ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημοσιεσ Πολιτικεσ: Απαντωντασ Στην Προκληση Για Την Καταπολεμηση Τησ Ερημοποιησησ"

Transcript

1 Δημοσιεσ Πολιτικεσ: Απαντωντασ Στην Προκληση Για Την Καταπολεμηση Τησ Ερημοποιησησ Ελένη Μπριασούλη, Καθηγήτρια Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λέσβος, Ελλάδα Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 5

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 1 Η πρόκληση 1 Οι κοινωνικο οικονομικοί καθοριστικοί παράγοντες της ερημοποίησης 2 Δημόσιες πολιτικές και ερημοποίηση 4 ΠΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ 5 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6 Εθνικές Πολιτικές 8 ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΕΥΘΕΣ 9 ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΡΑΣΗΣ 11 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 19 ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 19 Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Η Πρόκληση Η ύπαρξη μιας ειδικής διεθνούς Σύμβασης, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης (UNCCD), υποδηλώνει τη σοβαρότητα της ερημοποίησης και τη σημασία των παρεμβάσεων συλλογικής δράσης για την καταπολέμηση της. Η ερημοποίηση είναι ένα αθροιστικό παγκόσμιο πρόβλημα. Οι τοπικές δράσεις παράγουν αποτελέσματα που σταδιακά συσσωρεύονται. Κάτω από αντίξοες βιοφυσικές συνθήκες οδηγούν σε υπερβολική υποβάθμιση του εδάφους και σε αρνητικές κλιματικές επιπτώσεις. Η οικολογική και οικονομική παραγωγικότητα και πολυπλοκότητα της γης σε πληγείσες περιοχές μειώνεται και ενεργοποιεί διεργασίες συχνά ανεπιθύμητης περιβαλλοντικής και κοινωνικοοικονομικής αλλαγής. Έτσι προκύπτει η ανάγκη για δράση ώστε να αντιστραφούν οι αρνητικές τάσεις και να αποκατασταθεί η κοινωνικο οικονομική και περιβαλλοντική ζωτικότητα αυτών των περιοχών. Σχήμα 1: Φαράγγι στην νοτιοανατολική Κρήτη (Λασίθι, Ελλάδα) Η ερημοποίηση είναι ένα ύπουλο και πολύπλοκο πρόβλημα που εμπλέκει διάφορους φυσικούς και ανθρώπινους πόρους. Οι πολυάριθμοι βιοφυσικοί και ανθρώπινοι καθοριστικοί παράγοντες της, που περιλαμβάνουν διάφορες δημόσιες πολιτικές, προέρχονται από διαφορετικά χωρικά επίπεδα. Αυτοί συνδυάζονται, άμεσα ή έμμεσα, μέσα από πολύπλοκα «μονοπάτια», σε συμπλέγματα που είναι συνάρτηση του τόπου και του χρόνου. Συνεπώς δεν μπορούμε εύκολα να τους διαχωρίσουμε. Οι αρνητικές συνέπειες της υποβάθμισης του εδάφους και της ερημοποίησης γίνονται αισθητές αρκετά χρόνια (ή δεκαετίες) αφότου ξεκινήσουν να δρουν οι ένοχες δραστηριότητες. Έτσι η συνειδητοποίηση του φαινομένου και της σημασίας του είναι μικρή. Το ενδιαφέρον για δράση εγείρεται πολύ καιρό αφότου μια κρίση έχει «προχωρήσει» σε μια περιοχή. Τα ωφέλιμα αποτελέσματα οποιασδήποτε δράσης πολιτικής χρειάζονται πολύ χρόνο να γίνουν εμφανή και είναι δύσκολο να διακριθούν από τα αποτελέσματα άλλων παρεμβάσεων που μπορεί να είχαν κι αυτές θετικές επιπτώσεις. Γι αυτό το λόγο το ερώτημα σχετικά με το πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η ερημοποίηση έχει συχνά πονοκεφαλιάσει, άμεσα ή έμμεσα, τους λήπτες αποφάσεων και χάραξης πολιτικών σε όλα τα επίπεδα. 1

3 2 Στόχος αυτού του έντυπου είναι: (α) να παρουσιάσει και να εξηγήσει το ρόλο των δημόσιων πολιτικών στα πλαίσια της ερημοποίησης εστιάζοντας στη Μεσογειακή Ευρώπη. (β) να ενημερώσει το κοινό για το ρόλο τους και να υποδείξει ποιες είναι σημαντικές και γιατί και (γ) να εξηγήσει τις δυσκολίες της χάραξης πολιτικών για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και να προσφέρει υποδείξεις για τη χάραξη Ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών Οι κοινωνικο οικονομικοί καθοριστικοί παράγοντες της ερημοποίησης Στις ξηρές, ημίξηρες και ξηρές ύφυγρες περιοχές της Μεσογειακής Ευρώπης και άλλων ηπείρων η υποβάθμιση του εδάφους και η ερημοποίηση εξελίχθηκαν μέσα από την περίπλοκη αλληλεπίδραση αλληλένδετων και ισχυρά αλληλεξαρτημένων βιοφυσικών και ανθρώπινων γενεσιουργών δυνάμεων και διεργασιών. Κάτω από την επίδρασή τους οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις και επιλέγουν συγκεκριμένες δραστηριότητες και διαχειριστικές πρακτικές για να χρησιμοποιήσουν τη γη και τους πόρους της για την κάλυψη των αναγκών τους. Κατά τη διαδικασία αυτή προκαλείται αλλαγή χρήσεων γης που επιφέρουν αλλαγές κάλυψης γης. Για παράδειγμα, οι καλλιέργειες βαμβακιού μετατρέπονται σε καλλιέργειες σταριού ή οι ελαιώνες αντικαθίστανται από οπωρώνες. Η καλλιεργημένη γη μετατρέπεται σε βοσκοτόπια ή αντικαθίσταται από κτισμένες περιοχές για τουρισμό, δεύτερη κατοικία, βιομηχανία ή μεγάλα έργα υποδομής. Ακατάλληλες δραστηριότητες ή πρακτικές που εξαντλούν τους πόρους και σχετίζονται με συγκεκριμένες χρήσεις γης είναι πιθανόν να επιφέρουν ανεπιθύμητες αλλαγές κάλυψης εδάφους, όπω ς υποβάθ μιση του εδάφους και ερημοποίησ η. Οι επιπτώσεις τους μπορεί να οδηγήσουν σε νέους γύρους ακατάλληλων διαχειριστικών πρακτικών της γη ς και προκαλούνται περισσότερες ανεπιθύμητες επιπτώσεις. Σπανιότερα μπορούν να ωθήσουν σε πρακτικές φροντίδας της γης και σε χάραξη πολιτικής. Η διεθνής βιβλιογραφία και οι έρευνες που έχουν χρηματοδοτηθε ί από την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν ποικ ίλες αναφορ ές για τους κοινωνικο οικονομικούς καθοριστικούς παράγοντες της ερημοποίησης. Αυτοί παρουσιάζο νται εδώ σύντομα, για να προσφέρουν το ευρύτερο πλαίσιο για τη διαπραγμάτευση του ρόλου των δημόσιων πολιτικών, όσον αφορά τη συμβολή τους είτε στην επιδείνωση είτε στο μετριασμό του φαινομένου. Σχήμα 2: Το νησί της Λέσβου, Ελλάδα Γενεσιουργές Δυνάμεις και Άμεσα Αίτια Ανθρωπογενείς γενεσιουργές δυνάμεις: θεμελιώδεις κοινωνικές μακρο δυνάμεις που συνδέουν αιτιακά τους ανθρώπους με τη φύση και επιφέρουν παγκόσμιες περιβαλλοντικές αλλαγές. Περιλαμβάνουν: πληθυσμιακή μεταβολή, κοινωνικοπολιτιστική /κοινωνικο οικονομική οργάνωση (αγορά και άλλους οικονομικούς θεσμούς, νόμους, τεχνολογία, πολιτική οικονομία και πολιτικούς θεσμούς). Ανθρωπογενείς αντισταθμιστικές δυνάμεις: δυνάμεις που πρακωλύουν, μεταβάλλουν ή αντισταθμίζουν τις ανθρωπογενείς γενεσιουργές δυνάμεις, όπως: τοπικοί και διεθνείς κανονισμοί (πολιτικές), ρυθμίσεις της αγοράς, τεχνολογικές καινοτομίες, άτυποι κοινωνικοί κανόνες και αξίες. Η διάκριση μεταξύ των γενεσιουργών και των αντισταθμιστικών δυνάμεων δεν είναι σταθερή, αλλά εξαρτάται από την εκάστοτε περίπτωση. Άμεσα αίτια αλλαγής: αθροιστικές τελικές δραστηριότητες που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των ανθρωπογενών γενεσιουργών και αντισταθμιστικών δυνάμεων, που προκαλούν άμεσα περιβαλλοντικές μεταβολές, είτε μέσω της χρήσης φυσικών πόρων, της χρήσης του χώρου, των προϊόντων ή αποβλήτων που παράγονται και επηρεάζουν το περιβάλλον. Σημαντικά άμεσα αίτια που σχετίζονται με την ερημοποίηση περιλαμβάνουν: την υπερβόσκηση, την αποψίλωση των δασών (συνήθως για να δημιουργηθεί χώρος για αγροτική, αστική, τουριστική ανάπτυξη και ανάπτυξη υποδομών και για την απόκτηση καυσίμων υλών και υλικών δόμησης), τις δασικές πυρκαγιές, τις διαχειριστικές πρακτικές (γεωργία υψηλών εισροών), την εγκατάλειψη παραδοσιακών πρακτικών καλλιέργειας (π.χ: αναβαθμίδες).επίσης περιλαμβάνουν: την υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων ιδιαίτερα από τη γεωργία, τη βιομηχανία και τον τουρισμό, την αποστράγγιση των ελών.

4 Ανθρωπογενείς Human dγενεσιουργές riving forces and δυνάμεις και διεργασίες processes Βιοφυσικές δυνάμεις Άμεσες αιτίες Χρήση γης και αλλαγή Land use χρήσης γης Αλλαγή κάλυψης Land Υποβάθμιση degradation/ Ερημοποίησ Σχήμα 3: Η διαδοχή υποβάθμισης του εδάφους και ερημοποίησης Η γεωγραφική απομόνωση, η μεγάλη κατάτμιση της γης, η περιορισμένη πρόσβαση στις υποδομές, τις καινοτομίες και τα σημαντικά οικονομικά και βιομηχανικά κέντρα, καθώς και οι μη βιώσιμες καλλιεργητικές πρακτικές οδηγούν στην υποβάθμιση των τοπικών (συχνά ελεύθερης πρόσβασης) πόρων. Συνεπώς, περιορίζουν τις ευκαιρίες βιοπορισμού των, συχνά φτωχών, αγροτικών πληθυσμών, ιδιαίτερα σε οικολογικά και / ή κοινωνικο οικονομικά περιθωριακές περιοχές. Η μετανάστευση σε αστικές, ανεπτυγμένες περιοχές προκαλεί μείωση πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές. Η υποχρησιμοποίηση και εγκατάλειψη της σοβαρά υποβαθμισμένης γης μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση. Ωστόσο, μερικές φορές η έλλειψη δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν τη γη καταλήγει σε σταδιακή αποκατάσταση των έγγειων πόρων. Οι αυξανόμενοι αστικοί πληθυσμοί αυξάνουν τη ζήτηση για τροφή και χώρο και, κατά συνέπεια, τις πιέσεις για διαθέσιμη γη. Συνεπώς προκύπτουν πολιτικές πιέσεις για κατανομή και ανακατανομή των κοινωνικών και οικονομικών πόρων από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές. Η διεθνής μετανάστευση από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, τις Βαλκανικές χώρες και τις χώρες της Μέσης Ανατολής προσφέρει ένα πολύ μεγάλο διαθέσιμο φθηνό εργατικό δυναμικό για την αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Ωστόσο, αυτό προσθέτει νέες πληθυσμιακές πιέσεις στους τοπικούς και υπερτοπικούς πόρους. Οι αλλαγές στις κοινωνικές αξίες, στις οικογενειακές και κοινωνικές δομές, στα πρότυπα διαβίωσης και κατανάλωσης, οι μεταβαλλόμενοι τρόποι παραγωγής και η τεχνολογική πρόοδος αυξάνουν τη ζήτηση για τροφή. Μαζί με την εμπορευματοποίηση και εκμηχάνιση της γεωργίας και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, έχουν ευνοήσει τις μονοκαλλιέργειες που δεν είναι πάντοτε κατάλληλες για τις τοπικές συνθήκες. Η χρήση τεχνικών εκμετάλλευσης της γης απαιτητικών σε γη και κεφάλαιο ασκεί πιέσεις στους εδαφικούς πόρους πέρα από τη φέρουσα ικανότητά τους και τελικά τους υποβαθμίζει. Αρκετές περιοχές που δεν μπόρεσαν να στηρίξουν την αγροτική παραγωγή έχουν στραφεί σε δραστηριότητες που είναι εξίσου έντασης πόρων και ιδιαίτερα στον τουρισμό. Οι θεσμοί γενικά, τα καθεστώτα περιβάλλοντος και πόρων ειδικότερα και οι θεσμικές αλλαγές ξεχωρίζουν ως βασικές κινητήριες δυνάμεις των μεταβολών χρήσεων γης και της περιβαλλοντικής αλλαγής. Οι επίσημοι ή ανεπίσημοι θεσμοί διαμεσολαβούν στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και των πόρων. Έτσι επηρεάζουν τις αποφάσεις των χρηστών της γης και,κατά συνέπεια, επηρεάζουν την κατάσταση των εδαφικών πόρων. Κάτω από δυσμενείς βιοκλιματικές συνθήκες μπορεί να μετατραπούν σε σοβαρές κινητήριες δυνάμεις της υποβάθμισης του εδάφους. Αντίστροφα, οι κατάλληλοι θεσμοί μπορεί να διευκολύνουν την προστασία των εδαφικών πόρων και την καταπολέμηση της ερημοποίησης Ανεπαρκείς, κατακερματισμένοι και φτωχά συντονισμένοι νομοθετικοί και διοικητικοί μηχανισμοί παρεμποδίζουν την εφαρμογή και την επιβολή ορθολογικής ολοκληρωμένης διαχείρισης και σχεδιασμού. Οι περιοχές που είναι επιρρεπείς στην ερημοποίηση, οι οποίες ταυτόχρονα υφίστανται εντατική χρήση, είναι συχνά απροστάτευτες, για μια σειρά λόγων που περιλαμβάνουν: έλλειψη κατάλληλης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, επισφαλές θεσμικό καθεστώς κάποιων πόρων που είναι κρίσμοι για την ερημοποίηση (νερό, έδαφος, βιοποικιλότητα), ανεπαρκής ή ανύπαρκτη εφαρμογή υπάρχουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας και έλλειψη κατάλληλης και σύγχρονης νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού. Αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν ένα νομικό κενό, στο οποίο οι δραστηριότητες αναπτύσσονται ανοργάνωτα και δημιουργούνται διαμάχες ως προς τη χρήση της γης. Η νομή και η ιδιοκτησία της γης είναι μεταξύ των πιο βασικών τοπικών θεσμικών παραγόντων που επηρεάζουν τη μεταβολή της χρήσης γης και την κατάσταση των έγγειων πόρων. Το νομικό πλαίσιο που διέπει την ακίνητη περιουσία έχει αποδειχθεί ανίκανο να ελέγξει την κατάχρηση της δημόσιας περιουσίας και τον κατακερματισμό και την αλόγιστη διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας. Εσφαλμένες δομές των περιουσιακών δικαιωμάτων οδηγούν σε σοβαρή εξάντληση και υποβάθμιση των διαθέσιμων πόρων 3

5 Θεσμοί και καθεστώτα Θεσμοί: συστήματα επίσημων και ανεπίσημων κανόνων, διαδικασιών λήψης αποφάσεων και προγράμματα που οδηγούν σε κοινωνικές πρακτικές, κατανέμουν ρόλους στους συμμετέχοντες σε αυτές τις πρακτικές και καθοδηγούν τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Παραδείγματα: νόμοι, περιουσία, αγορά, οικογένεια και πολιτικές. Αντίθετα με τους οργανισμούς, οι οποίοι είναι υλικές οντότητες που κατά κανόνα εμφανίζονται ως δρώντες στις κοινωνικές πρακτικές, οι θεσμοί μπορεί να θεωρηθούν ως οι κανόνες του παιχνιδιού που καθορίζουν το χαρακτήρα αυτών των πρακτικών. Καθεστώτα περιβάλλοντος και πόρων: θεσμοί που ασχολούνται με θέματα ανθρώπου και περιβάλλοντος. πολλαπλών μονοπατιών. Το σημείο εκκίνησης οποιουδήποτε μονοπατιού μπορεί να είναι δύσκολο να ορισθεί εκ των προτέρων ή να εντοπισθεί εκ των υστέρων. Αυτό μπορεί να είναι οποιοσδήποτε (ή ταυτόχρονα πολλοί) από τους παράγοντες του συστήματος πολιτικής ερημοποίησης σε οποιοδήποτε (ή ταυτόχρονα σε πολλά) χωρικό/οργανωτικό επίπεδο, από το τοπικό μέχρι το διεθνές. Η συζήτηση εδώ εστιάζεται κυρίως στην ακολουθία από μια δεδομένη πολιτική στην υποβάθμιση του εδάφους / ερημοποίηση και σε επιλεγμένες αναδράσεις, από την εμφάνιση της υποβάθμισης έως τη διαμόρφωση πολιτικών άμβλυνσης της ερημοποίησης. Πολιτικές Policies Ανθρωπογενείς ουργές δυνάμεις & διεργασίες driving γενεσι Βιοφυσικές δυνάμεις & διεργασίες Άμεσα αίτια Land use Χρήση γης & μεταβολή χρήσης γης 4 Σχήμα 4: Νότια Κρήτη (Νομός Ηρακλείου),Ελλάδα Δημόσιες πολιτικές και ερημοποίηση Οι δημόσιες πολιτικές (ή η έλλειψή τους) είναι θεσμούς αποφασιστικής σημασίας όσον αφορά την υποβάθμιση του εδάφους και την ερημοποίηση. Οι πολιτικές ορίζονται ως σκόπιμες πορείες δράσης που ακολουθεί ένας δρων ή μια ομάδα δρώντων όταν ασχολούνται με ένα πρόβλημα ή ζήτημα που τους απασχολεί Οι δημόσιες πολιτικές είναι μια σειρά κανόνων που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αποδεκτών τους, όσον αφορά τη χρήση οικονομικών, χρηματικών, φυσικών, ανθρώπινων και άλλων πόρων για να προωθήσουν την επίτευξη αμοιβαία συμφωνημένων κοινωνικών στόχων. Τετοιοι στόχοι είναι η οικονομική ευημερία, η προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική δικαιοσύνη ή, πιο συνολικά, η αειφόρος ανάπτυξη. Οι δημόσιες πολιτικές προσφέρουν ευκαιρίες ή θέτουν περιορισμούς στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Έτσι, επηρεάζουν τις ατομικές και συλλογικές αποφάσεις που αφορούν πότε και πως θα χρησιμοποιηθούν ποιοι πόροι και σε ποια ποσότητα για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι δημόσιες πολιτικές σχετίζονται με την υποβάθμιση της γης και την ερημοποίηση μέσω LandΥποβάθμιση degradation/ εδάφους Σχήμα 6: Το σύστημα / πολιτικήςί χρήσης γης υποβάθμισης εδάφους / ερημοποίησης Οποιαδήποτε πολιτική ή συνηθέστερα, συνδυασμός πολιτικών που αφορούν τις βιοφυσικές και τις ανθρώπινες γενεσιουργές δυνάμεις, τα άμεσα αίτια, ή τη χρήση της γης και την αλλαγή χρήσης γης επηρεάζει, άμεσα ή έμμεσα, τις ανθρώπινες αποφάσεις που αφορούν (μεταξύ άλλων) τη χρήση των εδαφικών και υδατικών πόρων. Αυτές οι αποφάσεις προκαλούν αλλαγές χρήσης και κάλυψης γης, μια μορφή της οποίας είναι και η ερημοποίηση. Για παράδειγμα, οι αναπτυξιακές πολιτικές παρέχουν κίνητρα σε ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. βιομηχανία, τουρισμό, δασοπονία, εξόρυξη), για να ενισχυθεί η αύξηση του εισοδήματος και της απασχόλησης σε μια περιοχή. Οι χρήστες της γης μπορούν να αποφασίσουν να τροποποιήσουν ή να αλλάξουν τη χρήση της γης, για να ασχοληθούν με αυτές τις δραστηριότητες. Οι έγγειοι πόροι υποβαθμίζονται ή και ερημοποιούνται,

6 ανάλογα με τις επικρατούσες βιοφυσικές συνθήκες και συνθήκες κάλυψης εδάφους, τον τύπο της αλλαγής χρήσης γης και τον τύπο, την έκταση και την ένταση των πιέσεων στους πόρους. Αν οι δραστηριότητε ς που επιβαρύνουν το έδαφος κρατηθούν μακρυά από περιοχές ευαίσθητες στην ερημοποίηση, η υποβάθμιση είναι πιθανόν να αναχαιτιστεί με τον καιρό Η γενική φορολογία είναι ένα μέσο δημοσιονομικής πολιτικής,που χρησιμοποιείται για την αύξηση των δημοσίων εσόδων. Αν ιεραρχηθεί ψηλά και εφαρμοστε ί σωστά (χωρίς φ οροδιαφυγή ), μπορεί να προκαλέσει μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και έτσι να προκαλέσει διατήρηση των πόρων. Αν ιεραρχηθεί χαμηλά, μπορεί να κεντρίσει την οικονομική δραστηριότητα και, όταν δεν υπάρχουν μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας, προκαλεί καταστρο φή των πόρων. Η ειδική φορολογία πόρων και η τιμολόγησή τους είναι μέσα περιβαλλοντικής πολιτικής που έχουν ως στόχο να μειώσουν τις πιέσεις στους πόρους. Η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από το πώς και από ποιον χορηγούνται. Τα προβλήματα υποβάθμισης του εδάφους μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για διαμόρφωση πολιτικών που καθορίζουν οικονομικά αντικίνητρα, περιορισμούς ή κίνητρα για συγκεκριμένες χρήσεις γης, δραστηριότητες και πρακτικές (π.χ. καλλιεργητικές μεθόδους, χρήση νερού, αναδάσωση). Αν οι χρήστες της γης συμμορφωθούν με αυτά τα μέτρα, οι δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τους πόρους ελαχιστοποιούνται. Εναλλακτικά ή παράλληλα, ακολουθούνται δραστηριότητ ες και πρακτικές διατήρησης της γης που μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της ερημοποίησης. Φυσικά, η απουσία πολιτικών είναι μια μορφή πολιτικής, συνήθως με δυσάρεστες επιπτώσεις στους απειλούμενους εδαφικούς και υδατικούς πόρους και στην ερημοποίηση. Σχήμα 7: Νότια Κρήτη, Ελλάδα Σχήμα 8: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα Σχήμα 9: Αρχαίος οικισμός, Ανατολική Κρήτη, Ελλάδα ΠΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ Οι πολλές δυνάμεις που επενεργούν στην ερημοποίηση συνεπάγονται ότι δεν υπάρχει μια μεμονωμένη, αλλά μια πληθώρα δημόσιων πολιτικών που σχετίζονται με την καταπολέμηση της. Αυτές δεν στοχεύουν στην ερημοποίηση αυτή καθαυτή, αλλά στους σχετικούς πόρους και τις βιοφυσικές και ανθρωπογενείς γενεσιουργές δυνάμεις και διεργασίες. Προέρχονται από διάφορα επίπεδα, από το εθνικό μέχρι κάτω το τοπικό. Ανάλογα με το εθνικό διοικητικό και πολιτικό σύστημα, ορισμένες πολιτικές μπορεί να μην υπάρχουν σε ορισμένα επίπεδα. Για παράδειγμα, σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να μην υπάρχουν ή μπορεί να μην έχουν εξουσιοδότηση και εντολή χάραξης πολιτικής. Σε τούτη την εργασία λαμβάνονται υπόψη μόνο οι πολιτικές της Ε.Ε. και οι εθνικές πολιτικές που σχετίζονται με την ερημοποίηση. Οι πιο σημαντικές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και αναλύονται σύντομα παρακάτω. 5

7 6 Πίνακας 1 Πολιτικές της Ε.Ε. και εθνικές πολιτικές που σχετίζονται με την ερημοποίηση Πολιτικές Ευρωπαϊκής Εθνικές Πολιτικές Ένωσης Νομισματική πολιτική, Οικονομικές πολιτικές πολιτική ανταγωνισμού, οικονομική, τεχνολογική και πολιτική τυποποίησης Κοινή Αγροτική Πολιτική Πολιτικές γεωργικής και (& Πολιτικές Αγροτικής αγροτικής ανάπτυξης Ανάπτυξης) Περιφερειακές πολιτικές (Διαρθρωτικά Ταμεία, Ταμείο Συνοχής) Κοινή Πολιτική Μεταφορών και Διευρωπαϊκά Δίκτυα Κοινωνικές πολιτικές (λ.χ. απασχόληση) Οριζόντια περιβαλλοντική πολιτική Πολιτική Υδατικών Πόρων Πολιτική Προστασίας της Βιοποικιλότητας Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιφερειακές (και βιομηχανικές) πολιτικές Εθνικές πολιτικές μεταφορών Κοινωνικές πολιτικές (λ.χ. απασχόληση) Οριζόντια περιβαλλοντική πολιτική Πολιτική Υδατικών Πόρων Πολιτική Προστασίας της Φύσης και της Βιοποικιλότητας Δασικές πολιτικές Πολιτικές προστασίας του εδάφους Χωροταξική πολιτική Τουριστική πολιτική Εθνικά Προγράμματα Δράσης Από το ξεκίνημά τους οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη πολιτικών στα Κράτη Μέλη, γνωστή ως Εξευρωπαϊσμό των εθνικών πολιτικών. Αυτό είναι σημαντικό στην παρούσα ανάλυση, καθώς συχνά είναι δύσκολο να διαχωρισθούν οι επιπτώσεις των Ευρωπαϊκών και των εθνικών πολιτικών. Σε επίπεδο Κρατών Μελών οι πολιτικές της Ε.Ε. έχουν επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα τη λειτουργία: (α): του οικονομικού συστήματος (νομισματική ένωση, στήριξη τιμών, επιδοτήσεις, δάνεια, νέες τεχνολογίες και υποστήριξή τους, μεγάλα έργα υποδομής), (β) του κοινωνικού συστήματος (στήριξη εισοδημάτων, κοινωνικές υπηρεσίες, στήριξη παραμεθόριων περιοχών) και (γ) του περιβάλλοντος (προστασία και αειφορική διαχείριση αέρα, νερού, δασών και οικοσυστημάτων). Προφανώς οι επιδράσεις των πολιτικών της Ε.Ε. έχουν καθοριστεί σημαντικά από το βαθμό και τον τρόπο υλοποίησής τους, που ποικίλλουν πολύ μεταξύ των Κρατών Μελών. Σχήμα 10: Οροπέδιο στη Νοτιοανατολική Κρήτη,Ελλάδα Οικονομικές πολιτικές.. Οι μακροοικονομικές πολιτικές της Ε.Ε. (νομισματική, οικονομική, ανταγωνισμού, εξωτερικού εμπορίου, τεχνολογική) είναι οι πιο απομακρυσμένες από το τοπικό επίπεδο και αφορούν μόνο τους παράγοντες χάραξης πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ε.Ε. Οι αποφάσεις σε επίπεδο Ε.Ε. αφορούν τα επιτόκια, το συνάλλαγμα, τις διαδικασίες οικονομικής σταθεροποίησης και συντονισμού, το εξωτερικό εμπόριο, τον ανταγωνισμό και τους φορολογικούς συντελεστές. Αυτές οι αποφάσεις επηρεάζουν, μεταξύ άλλων, τις πολιτικές προϋπολογισμού των Κρατών Μελών, τις τιμές εισροών και προϊόντων, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τους κανόνες οικονομικής λειτουργίας, την ανεργία και την τεχνολογική πρόοδο. Έτσι διαμορφώνουν το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο τα άτομα παίρνουν αποφάσεις σχετικά με τη χρήση της γης και των πόρων. Αυστηρότερες πολιτικές συνήθως ωθούν τα άτομα στην υπερεκμετάλλευση των πόρων. Κάτω από συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην υποβάθμιση του εδάφους. Εναλλακτικά, οι ιδιοκτήτες της γης, αναζητώντας επιλογές που δημιουργούν εισόδημα, μπορεί να αλλάξουν τη χρήση της γης, με παρόμοια ανεπιθύμητα αποτελέσματα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) ήταν η πολιτική της Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη επίδραση, τουλάχιστον στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, αλλά και το κατ εξοχήν παράδειγμα μιας πολιτικής με ολέθριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι πρώτες εκδοχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στόχευαν στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής και τη στήριξη του εισοδήματος των αγροτών. Οι γεωργικές επιδοτήσεις ενθάρρυναν την εντατικοποίηση της γεωργίας μέσω μη βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης της γης. Σε περιοχές με προβλήματα νερού και σε ξηρές ζώνες με φτωχά

8 εδάφη στη Μεσογειακή Ευρώπη αυτό οδήγησε σε σοβαρή διάβρωση και εξάντληση των υδατικών πόρων. Τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα της αναθεώρησης της ΚΑΠ του 1992 και τ ο πρόγραμμα Agenda 2000 επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα, καθώς και τα ευρύτερα αναπτυξιακά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι αγροτικές περιοχές, ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης των περιβαλλοντικών τους συνθηκών και των ευρύτερων κοινωνικο οικονομικών μεταβολών Περιφερειακή πολιτική. Η περιφερειακή πολιτική είναι άλλη μια πολιτική με μεγάλη επίδραση, διότι παρέχει οικονομική στήριξη (άμεση χρηματοδότηση, δάνεια) μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, για προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης και για έργα προστασίας περιβάλλοντος που πραγματοποιούνται στα Κράτη Μέλη, ιδιαίτερα σε περιοχές που υστερούν σε ανάπτυξη. Μια μεγάλη ποικιλία δρώντων σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο συμμετέχει στη διαμό ρφωση και εφαρμογή των Εθνικών Στρατηγικών Πλαισίων Αναφοράς για την προγραμματικ ή περίοδο (Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης για την πε ρίοδο ) και για τα σχετικά Περιφερειακά και Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Αρκετά από τα αναπτυξιακά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής προκάλεσαν μείζονες χωρικές και οικονομικές αναδιαρθώσεις, αστική ανάπτυξη, τουριστική ανάπτυξη και συγκέντρωση δραστηριοτήτων σε περιβαλλοντικά ακατάλληλες ή ευαίσθητες περιοχές που έχουν συμβάλει στην υποβάθμιση των εδαφικών και υδατικών πόρων Πολιτική Μεταφορών. Η Κοινή Πολιτική Μεταφορών (ΚΠΜ) υποστηρίζει την κατασκευή μεγάλων έργων υποδομών μεταφορών (τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα). Οι αρνητικές επιπτώσεις της ΚΠΜ στους εδαφικούς και υδατικούς πόρους είναι τόσο άμεσες (διάβρωση από κατασκευαστικά έργα, κατακερματισμός τοπίου) όσο και έμμεσες. Οι τελευταίες είναι το αποτέλεσμα βελτιωμένων συνθηκών προσβασιμότητας, οι οποίες εκθέτουν πολλές ευαίσθητες περιοχές σε αναπτυξιακές πιέσεις. Αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε υποβάθμιση του εδάφους, ιδιαίτερα αν τα καθεστώτα προστασίας περιβάλλοντος ή η επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι ανεπαρκή. Οριζόντια περιβαλλοντική πολιτική. Παρέχει κυρίως νομικά εργαλεία για να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικές δραστηριότητες δεν προκαλούν δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα πιο σημαντικά είναι οι Οδηγίες για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση. Η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο μεταγράφονται στην νομοθεσία των Κρατών Μελών, γεγονός που αφήνει πολλά περιθώρια διακριτικής εφαρμογής διαδικασιών επιστημονικής εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα εμπειρικά δεδομένα και η πληθώρα των μελετών δείχνουν ότι δεν έχουν προσφέρει επαρκή προστασία των εδαφικών και υδατικών πόρων. Η Στρατηγική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης προβλέπει μεγαλύτερη προστασία των στρατηγικών πόρων, αλλά η μεταγραφή της και η εφαρμογή της δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη σε όλα τα Κράτη Μέλη. Πολιτική Υδατικών Πόρων. Η πολιτική της Ε. Ε. για τους υδατικούς πόρους απέκτησε την τελική της μορφή ως Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό (ΕΟΠΝ) (2000). Είναι μια περιεκτική Οδηγία που αποσκοπεί στον αειφορικό σχεδιασμό και διαχείριση των υδατικών πόρων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής προστασία τους, ενώ καλύπτονται οι τρέχουσες και μελλοντικές αναπτυξιακές ανάγκες. Ο ρόλος της όσον αφορά την καταπολέμηση της ερημοποίησης είναι προφανής, καθώς κάποιες περιοχές υπέφεραν και υποφέρουν από ακατάλληλη διαχείριση των ήδη ανεπαρκών υδατικών πόρων τους. Ωστόσο, η εφαρμογή της ΕΟΠΝ δεν είναι εύκολη. Εμπλέκονται πολλοί και αλληλοανταγωνιζόμενοι λήπτες αποφάσεων και χρήστες του νερού από διάφορα χωρικά επίπεδ α. Η εκπόνηση και εφαρμογή των Διαχειριστικών Σχεδίων Υδατικών Διαμερισμάτων και η τελική επίλυση των φιλονικιών για τη χρήση του νερού αποτελούν ευθύνη των Κρατών Μελών που έχουν διαφορετική παράδοση στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Επιπλέον, δεν υπάρχουν οικονομικά εργαλεία που να συνδέονται σαφώς με την Οδηγία. Το βασικό οικονομικό εργαλείο, η τιμολόγηση του νερού και η 7 ολική ανάκτηση κόστους, δεν έχουν γίνει δεκτά θετικά, ενώ η εφαρμογή τους ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει. Κάποια νότια Κράτη Μέλη δεν έχουν συμμορφωθεί ακόμη με την ΕΟΠΝ Πολιτική Βιοποικιλότητας. Η Οδηγία για τους Οικοτόπους και το δίκτυο ΝATURA 2000 έχουν στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας και των ευαίσθητων οικοσυστημάτων που περιλαμβάνουν ερημοποιημένες περιοχές στη Νότια Ευρώπη. Δυνητικά αποτελούν ισχυρά εργαλεία για την προστασία της γης από την ερημοποίηση, όμως η εφαρμογή τους αντιμετώπισε προβλήματα. Οι παραβιάσεις είναι συχνές,, καθώ ς οι περισσότεροι χρήστες της γης επιδιώκουν άλλου είδους και όχι περιβαλλοντικούς στόχους. Οι φορείς χάραξης πολιτικών και οι φορείς εφαρμογής τους είναι απρόθυμοι να εφαρμόσουν την Οδηγία, η οποία, επιπλέον, δεν συνδέεται με κανένα οικονομικό εργαλείο.

9 8 Εθνικές Πολιτικές Οι εθνικές πολιτικές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: εκείνες που είναι προσαρμοσμένες στις αντίστοιχες πολιτικές της Ε.Ε. και περιλαμβάνουν την μεταγραφή των οδηγιών και την εφαρμογή των κανονισμών της Ε.Ε. και εκείνες για τις οποίες δεν υπάρχει Ευρωπαϊκό αντίστοιχο. Οι πολιτικές αυτές διαφέρουν από Κράτος σε Κράτος, λόγω των διαφορών μεταξύ των διοικητικών και πολιτικών συστημάτων και παραδόσεων τους και των επιδιωκόμενων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων. Αυτή η ενότητα εξετάζει τη συμβολή στην ερημοποίηση επιλεγμένων εθνικών πολιτικών που δεν έχουν Ευρωπαϊκό αντίστοιχο καθώς και τη συμβολή των Εθνικών Προγραμμάτων Δράσης για την καταπολέμηση της ερημοποίησης, τα οποία έχουν εκπονηθεί από τα Κράτη Μέλη της Νότιας Ευρώπης σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης [UNCCD].. Σχήμα 11: Κατασκευή θερμοκηπίου, Νοτιοανατολική Κρήτη (Ιεράπετρα), Ελλάδα Σχήμα 12: Μικρό οροπέδιο στην Νοτιοανατολική Κρήτη, Ελλάδα Οι δασικές πολιτικές έχουν τη δυνατότητα να προστατεύσουν τους εδαφικούς και υδατικούς πόρους των δασικών εκτάσεων που υπάρχουν, καθώς και να αποκαθιστούν υποβαθμισμένες γαίες με το να ελέγχουν πολλά άμεσα αίτια της ερημοποίησης, όπως δασικές πυρκαγιές και αποψίλωση. Ωστόσο, η εφαρμογή τους είναι προβληματική και παραβιάζονται συχνά, καθώς συγκρούονται με τους οικονομικούς αναπτυξιακούς στόχους των χρηστών της γης. Οι τουριστικές πολιτικές των νότιων Κρατών Μελών της Ε.Ε. ευνόησαν την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του τουρισμού ως πολύ πρόσφατα.. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την υπερδόμηση των παράκτιων και ευαίσθητων περιοχών, την αλλαγή στη χρήση γης από γεωργία / κτηνοτροφία σε τουριστικές εγκαταστάσεις και την επακόλουθη υπερεκμετάλλευση και υποβάθμιση των υδατικών και εδαφικών πόρων. Η στροφή προς βιώσιμες τουριστικές πρακτικές μετά το 1990 μπορεί να βοηθήσει να σταματήσουν αυτές οι τάσεις,αν και αυτό δεν είναι φανερό ως τώρα. Τα συστήματα και οι πολιτικές χωροταξικού σχεδιασμού είναι ζωτικής σημασίας σε εθνικό και κατώτερα επίπεδα. Θεωρητικά, ο ρόλος τους είναι να παρέχουν τη βέλτιστη αειφορική χωρική κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων και χρήσεων γης. Ο έλεγχος της ανάπτυξης (όπως κατανομή σε ζώνες, πράσινες ζώνες, μεταφορά δικαιωμάτων ανάπτυξης) και τα οικονομικά εργαλεία (όπως τέλη χρηστών, τιμές, φορολογία) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετριάσουν τις πληθυσμιακές και άλλες πιέσεις. Αυτά τα εργαλεία μειώνουν τις πιέσεις που υφίστανται οι πόροι και βοηθούν στο να τους προστατεύσουν από υποβάθμιση τώρα και στο μέλλον. Επιπλέον, οι χωροταξικές πολιτικές θα πρέπει να χρησιμεύουν ως στρατηγικοί συντονιστικοί μηχανισμοί των Ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών τομεακών πολιτικών, περιβαλλοντικών πολιτικών και πολιτικών πόρων. Ο συντονισμός διασφαλίζει την αποτελεσματική, συνδυασμένη εφαρμογή των πολιτικών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και προάγει την ορθολογική διαχείριση των εδαφικών και υδατικών πόρων. Ωστόσο, οι χωροταξικές πολιτικές είτε απουσιάζουν ή είναι ανεπαρκείς τις περισσότερες φορές. Η διαμόρφωσή τους επηρεάζεται από ισχυρές ομάδες έγγειων συμφερόντων και η εφαρμογή τους παρεμποδίζεται από γραφειοκρατικό ανταγωνισμό, διοικητικό κατακερματισμό, προβληματικές θεσμικές ρυθμίσεις και την έλλειψη της κρατικής στήριξης. Τα Εθνικά Προγράμματα Δράσης για την Αντιμετώπιση της Ερημοποίησης έχουν καταρτιστεί για να παρέχουν καθοδήγηση για τη σωστή διαχείριση της γης στις ευαίσθητες και στις πληγείσες περιοχές των κρατών μελών του Παραρτήματος IV. Οι προτάσεις τους θα πρέπει να ενσωματώνονται στα σχέδια αγροτικής, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Επειδή υπάρχουν ελάχιστες και ελλιπείς πληροφορίες

10 σχετικά με την εφαρμογή τους, η αξιολόγησή τους δεν είναι δυνατή προς το παρόν. Εικάζεται ωστόσο ότι η ενσωμάτωσή τους στον αναπτυξιακό σχεδιασμό θα είναι δύσκολο έργο, λόγω της απουσίας ισχυρών χωροταξικών πολιτικών και την εμπλοκή πολλών συγκρουόμενων συμφερόντων στην αναπτυξιακή διαδικασία. ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΕΥΘΕΣ Η ερημοποίηση δεν αποτελεί ζήτημα που αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο όρος δεν είναι ευρέως γνωστός στους μη ακαδημαϊκούς κύκλους. Δεν υπάρχουν πολιτικές για την ερημοποίηση σε επίπεδο Ε.Ε. και σε εθνικό επίπεδο. Για να γίνει κατανοητό γιατί η χάραξη πολιτικής για την καταπολέμηση της ερημοποίησης δεν είναι τόσο ευθύ εγχείρημα, είναι απαραίτητο να εξετασθεί η φύση της χάραξης πολιτικής και τα εγγενή χαρακτηριστικά του φαινομένου. Μια δημόσια πολιτική περιλαμβάνει πέντε κύρια, στενά συνδεδεμένα συστατικά μέρη: αντικείμενο, εμπλεκόμενους δρώντες και δίκτυο δρώντων, στόχους και σκοπούς, διαδικασίες και εργαλεία. Αντικείμενο πολιτικής, δρώντες, στόχοι και σκοποί, δομές και διαδικασίες, εργαλεία Αντικείμενο πολιτικής: τι αφορά η πολιτική; Όψεις, χαρακτηριστικά, ρητή ή σιωπηρή θεωρία σχετικά με πρόβλημα με το οποίο ασχολείται η πολιτική. Οι όψεις και τα χαρακτηριστικά ενός προβλήματος απαρτίζουν το εύρος του (ποιος και τι εμπλέκεται), τα χωρικά, γεωγραφικά και χρονικά χαρακτηριστικά (κλίματα χώρου και χρόνου, χωρικά όρια, σχετική χωρική και χρονική ενότητα, γεωγραφικές περιοχές όπου το πρόβλημα είναι πιο έντονο) και κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και λοιπά χαρακτηριστικά. Η θεωρία περιλαμβάνει τις πιθανές αιτίες του προβλήματος, τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματά του, καθώς και τις σχέσεις τόσο μεταξύ αυτών όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον (ό,τι δεν περιλαμβάνεται στο πρόβλημα). Ως εκ τούτου, το αντικείμενο της πολιτικής εξαρτάται άμεσα από εκείνους που το αντιλαμβάνονται, συμμετέχουν ή επηρεάζουν τον ορισμό και τη λύση του προβλήματος. Δρώντες πολιτικής: ποιος εμπλέκεται στη χάραξη της πολιτικής; Άτομα και συλλογικές οντότητες (εταιρίες και δημόσιοι, ιδιωτικοί και εθελοντικοί οργανισμοί) που συμμετέχουν με διάφορους ρόλους, άμεσα ή έμμεσα, επίσημα ή ανεπίσημα, στη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής. Αυτοί που εφαρμόζουν την πολιτική περιλαμβάνουν τους δρώντες χάραξης πολιτικής, τους ενδιάμεσους δρώντες, τα διοικητικά λόμπυ, διάφορες ομάδες ψηφοφόρων, ισχυρές προσωπικότητες, αποδέκτες της πολιτικής ( καταναλωτές ), τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους αξιολογητές. Σκοποί και σκοποί της πολιτικής: τι επιδιώκει να επιτύχει η πολιτική; Επιθυμητές καταστάσεις του αντικειμένου της πολιτικής που εν μέρει αντικατοπτρίζουν τη «θεωρία» των δρώντων της πολιτικής σχετικά με το πρόβλημα στο οποίο αναφέρεται η πολιτική και τα συμφέροντά τους όσον αφορά την επίλυσή του. Δομές και διαδικασίες πολιτικής: πώς θα λυθεί το πρόβλημα στο οποίο αναφέρεται η πολιτική; Οργανωτικές, διοικητικές και θεσμικές δομές, ρυθμίσεις και μηχανισμοί που παρέχονται για τη χάραξη της πολιτικής. Εργαλεία πολιτικής: με τι μέσα θα λυθεί το πρόβλημα; Νομικά, θεσμικά, χρηματοπιστωτικά, οικονομικά, τεχνικά, επικοινωνιακά/ εκπαιδευτικά εργαλεία και μέσα υποδομής (φυσικά και κοινωνικά) που παρέχονται για να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής. Οι δημόσιες πολιτικές δεν αποτελούν «εφάπαξ» αποφάσεις που συλλαμβάνονται και εφαρμόζονται ως μια αυτοτελής επέμβαση με ξεκάθαρο, τακτικό και συντονισμένο τρόπο σε κάποια χρονική στιγμή. Η χάραξη πολιτικής είναι μια ιδιαίτερα πολυδιασπασμένη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα σε πολλές διαφορετικές αρένες, όπου πολυάριθμοι δρώντες εμπλέκονται κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής. Η διάκριση μεταξύ των δύο σταδίων είναι συχνά ασαφής και ανακριβής. Με βάση τον προτιμώμενο ορισμό τους για το πρόβλημα στο οποίο αναφέρεται η πολιτική, οι δρώντες έχουν στόχους που είτε σχετίζονται είτε δεν σχετίζονται με το στόχο της καταπολέμησης της ερημοποίησης. Οι αποφάσεις πολιτικής επηρεάζονται από αλληλεπιδράσεις μεταξύ δρώντων από το ίδιο ή διαφορετικό πεδίο πολιτικής, την επικρατούσα πολιτική παράδοση, τις υπάρχουσες ή νέες δομές και διαδικασίες διοίκησης και χάραξης πολιτικής, καθώς και από τους διαθέσιμους πόρους. Η εφαρμογή, το πιο αποφασιστικής σημασίας ζήτημα κατά τη χάραξη πολιτικής, εμπλέκει πολλούς και διαφορετικούς δρώντες, οι οποίοι συνήθως απέχουν πολύ από τη διαμόρφωση της πολιτικής (ιδιαίτερα στην περίπτωση των πολιτικών της Ε.Ε.) Διαφέρει μεταξύ των διαφόρων τομεακών πολιτικών, των εργαλείων πολιτικής και των κρατών μελών. Τα τελευταία ευθύνονται για την εφαρμογή των πολιτικών της Ε.Ε., καθώς η Ε.Ε. δεν κατέχει τον απαιτούμενο μηχανισμό εφαρμογής. Η αρχή της επικουρικότητας παρέχει μεγάλα περιθώρια διακριτική εφαρμογής στους φορείς εφαρμογής πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που χρησιμοποιούν τα μέτρα πολιτικής, για να εξυπηρετήσουν σκοπούς άλλους από εκείνους που είχαν αρχικά διατυπωθεί. Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο 9

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: Διαχείριση νερού, ενέργειας και γης για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ MOBILISING EUROPEAN RESEARCH FOR DEVELOPMENT POLICIES ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ MADF MAD F MADF MADF MI MI MI MI MEPW MEPW MEPW MEPW MSI P MSI P MSI P MSI P MFA MFA MFA MFA ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL DUNES WITH JUNIPERUS spp. IN CRETE AND THE SOUTH AEGEAN (GREECE) Δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καλλικράτης στα Νησιά

Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ιωάννης Σπιλάνης Δρ Οικονομολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Ιουλία Ακριβοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα Νερό & Γεωργία στην Ελλάδα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Νερό και Γεωργία στην Ελλάδα Αθήνα Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 5 2. Οι υδατικοί πόροι της Ελλάδας 6 3. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ «Το έδαφος αποτελεί ένα αγαθό κοινού ενδιαφέροντος για την Κοινότητα, παρόλο που κατά κύριο λόγο ανήκει σε ιδιώτες, και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου της Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας, που αναπτύχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα και τα θεματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Του Γιάννη Β. Θεοδώρου «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΔΒΜ2» 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρίτος τομέας, καθότι άρχισε να αναπτύσσεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.6.2014 COM(2014) 357 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα