πολιτική πρόταση για έξοδο από το μνημόνιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πολιτική πρόταση για έξοδο από το μνημόνιο"

Transcript

1 πολιτική πρόταση για έξοδο από το μνημόνιο Απρίλιος 2013 Working Paper Adhoc ομάδα για την μελέτη εναλλακτικών επιλογών εξόδου από το μνημόνιο

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική πρόταση 3 Σύνοψη 5 Εναλλακτικές επιλογές εξόδου από το μνημόνιο 11 Δυνατότητες εξόδου από το ευρώ με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο της ΕΕ. 16 Το μέλλον της ευρωζώνης και η εμπειρία των άλλων χωρών 22 Επιπτώσεις από την εφαρμογή του μνημονίου στην Κύπρο 37 Παράμετροι εξόδου από το ευρώ 47 Ενέργεια 64 Επίλογος 72 2

3 Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την ετοιμασία πολιτικής πρότασης για έξοδο από το μνημόνιο 1. Η αναζήτηση επιλογής εξόδου από το μνημόνιο ταυτίζεται με την πολιτική απόφαση εξόδου από το ευρώ 2. Η πραγματοποίηση μιας τέτοιας απόφασης θα είναι το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ΕΕ, για συντεταγμένη έξοδο και στη βάση αρχών του διεθνούς δικαίου ώστε να περιοριστεί το κοινωνικό άχθος. 3. Η συσσωρευμένη εμπειρία από την εφαρμογή μνημονίων σε άλλες χώρες αλλά και οι εκτιμήσεις για το μέλλον της ευρωζώνης σε σχέση και με την οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσει στο μέλλον δεικνύουν ότι η παραμονή θα συνοδεύεται με σημαντική απώλεια κυριαρχίας, ευημερίας και με ένταση της κοινωνικής εξαθλίωσης. 4. Η έξοδος από το ευρώ είναι μια εξίσου επώδυνη επιλογή. Η συνεπακόλουθη υποτίμηση του νέου νομίσματος και οι αναμενόμενες συνέπειές της στο αρχικό στάδιο δημιουργεί την ανάγκη μέγιστης λαϊκής στήριξης και απαιτεί θυσίες για να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες. 5. Η επαναφορά εγχώριου νομίσματος δίνει προοπτική και δυνατότητα ανάπτυξης στο μέλλον. 6. Ιδιαίτερα σε σχέση με την αξιοποίηση του φυσικού αερίου, που επί της ουσίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το μέλλον της Κύπρου, η έξοδος από το μνημόνιο εξανεμίζει τις όποιες επιβουλές της Τρόικας για εκμετάλλευση του Φυσικού Αερίου. 3

4 7. Μια ενδεχόμενη έξοδος της Κύπρου από το ευρώ θα πρέπει να συνυπολογίσει και πιθανή αντίδραση της Τουρκίας, σε σχέση με το Φυσικό Αέριο της Κύπρου. 8. Για την υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης είναι απαραίτητη η στράτευση του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας και η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις μετάβασης σε νέο νόμισμα και να υπάρξει ο σχεδιασμός του νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης. Η μελέτη συνιστά ένα συνολικό πλαίσιο πρότασης αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι οδηγός εξόδου της Κύπρου από το ευρώ. Είναι η βάση για την έναρξη διαδικασίας επίτευξης κοινωνικής και πολιτικής συμφωνίας. 4

5 Σύνοψη Εναλλακτικές επιλογές εξόδου από το μνημόνιο Η ανάγκη για επιλογή πορείας εκτός μνημονίου θα πρέπει να απαντά στο καθοριστικό ζήτημα της παροχής ρευστότητας προς την οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα τετελεσμένα που έχουν δημιουργηθεί στην Κυπριακή Οικονομία από τις αποφάσεις της ΕΕ. Η μόνη επιλογή που απαντά στο ποιο πάνω δεδομένο είναι η παροχή ρευστότητας με την έκδοση εγχώριου νομίσματος Δυνατότητες εξόδου από το ευρώ με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο της ΕΕ. Οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες δεν προνοούν μηχανισμό εξόδου από την ευρωζώνη, παρά μόνο από την ΕΕ Η ΕΕ, σε μελέτη που έχει πραγματοποιήσει παρουσιάζει τη δυνατότητα εξόδου από το ευρώ είτε δια του εξαναγκασμού είτε με συντεταγμένη μέθοδο και αλλαγή των Συνθηκών. Έξοδος από το ευρώ μπορεί να υπάρξει και με επίκληση των αρχών του διεθνούς δικαίου περί κυριαρχικής ισότητας αλλά και δια της καταγγελίας της συνθήκης προσχώρησης στην ΟΝΕ. Η σύνδεση της εξόδου από το ευρώ με την έξοδο από την ΕΕ θα είναι προϊόν πολιτικών και οικονομικών επιδιώξεων αλλά και του συσχετισμού δυνάμεων εντός και εκτός ΕΕ στο σύνολο της. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να καθορίσει στο τέλος του διαλόγου με τα πολιτικά κόμματα, τις επιδιώξεις και τους στόχους της ως προς το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι επί του παρόντος η Κυβέρνηση αλλά και τα πολιτικά Κόμματα έχουν καταρχήν τοποθετηθεί επί του θέματος. Η έξοδος από την Ευρωζώνη είναι θεμιτό να αποτελέσει προϊόν πολιτικής διαπραγμάτευσης και οργανωμένης διαδικασίας της Κύπρου με την ΕΕ 5

6 Το μέλλον της ευρωζώνης και η εμπειρία των άλλων χωρών Η ίδια η ευρωζώνη δημιουργεί κύκλο ύφεσης αύξησης του δημοσίου χρέους που οδηγεί τις χώρες στην κοινωνική εξαθλίωση. Η αλματώδης άνοδος του ευρώ πριν από την κρίση δημιούργησε μια επίπλαστη ευημερία στην ΟΝΕ, ωστόσο η κρίση ανέδειξε τις εγγενείς αδυναμίες του νομίσματος. Η ανεργία και η περικοπή μισθών δεν μπορούν ν αντιμετωπιστούν στο υφιστάμενο πλαίσιο του ευρώ μιας και θα διαιωνίζεται μια συνεχής απόκλιση ανταγωνιστικότητας, όσο σκληρά μέτρα και αν παρθούν, μεταξύ Βορρά και Νότου. Το κενό ανταγωνιστικότητας με την περιφέρεια παραμένει μεγάλο, ενώ σταδιακά γίνεται πιο εμφανές στη Γαλλία και την Ιταλία. Στις συνθήκες αυτές, αν το κενό δεν καλυφθεί θα υπάρξουν στο επόμενο χρονικό διάστημα διαδικασίες αλλαγής του χαρακτήρα της νομισματικής ένωσης. Εντός της ΕΕ, τα βήματα για ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης και η ολοκλήρωση της οικονομικής ενοποίησης θα περιορίσουν στο ελάχιστο τη δυνατότητα σχεδιασμού ανεξάρτητης οικονομικής πολιτικής από τα κράτη μέλη. Επίσης αναμένεται ότι στο μέλλον θα τεθούν ζητήματα ιδιαίτερα ευαίσθητα για την οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου, όπως η φορολογική εναρμόνιση και η περαιτέρω αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Ιδιαίτερα για την Κύπρο, η πορεία εντός ευρώ θα σημαίνει περαιτέρω στραγγαλισμό ως προς την οικονομική πολιτική. Η εφαρμογή των μνημονίων σε άλλες χώρες έχει κοινά χαρακτηριστικά: o Συνεχής ύφεση παρά τις συνεχιζόμενες περικοπές του εργατικού κόστους. o Σημαντική αύξηση του δημόσιου χρέους σε μη διαχειρίσημα επίπεδα, η οποία καλύπτεται με επιπλέον χρηματοδότηση από την ΕΕ. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας αν και έχει εν μέρει επιστρέψει στις αγορές αυτό έχει συμβεί ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης του χρέους με εικοσαετή ομόλογα δημοσίου. o Σημαντικές περικοπές στο εισόδημα των νοικοκυριών που ανέρχονται μέχρι και 25% στην περίπτωση της Ελλάδας. o Δραματικές κοινωνικές συνέπειες, με την ανεργία να αυξάνεται σε ιστορικά μέγιστα, ιδιαίτερα στους νέους. 6

7 Επιπτώσεις από την εφαρμογή του μνημονίου στην Κύπρο Η προοπτική βαθύτατης ύφεσης και κατακόρυφης ανόδου της ανεργίας το είναι πραγματική. Η Κυπριακή Οικονομία έχει ισχυρές ενδογενείς αδυναμίες που κάνουν την προσαρμογή ακόμα πιο δύσκολη Η απόφαση της 15 ης Μαρτίου και η συμφωνία της 25 ης Μαρτίου συνιστούν το τέλος του τραπεζικού συστήματος, με τη σημερινή του μορφή. Η απουσία ρευστότητας σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων θα οδηγήσουν την οικονομία σε πιστωτική ασφυξία. Παράλληλα, το μνημόνιο περιλαμβάνει ένα συνολικό πακέτο δημοσιονομικής προσαρμογής που διαμέσου της λιτότητας θα οδηγήσει στην καταρράκωση της εσωτερικής ζήτησης, σημαντικό μοχλό ανάπτυξης μέχρι σήμερα της Κυπριακής οικονομίας Με βάση τις παραδοχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα χαθεί το ένα έκτο της παραγωγής σε δύο χρόνια. Το μνημόνιο παραχωρεί 10 δις δανειακή διευκόλυνση και απαιτεί την υλοποίηση μια σειράς παραδοχών ιδιαίτερα επαχθών για την Κυπριακή οικονομία. Τίθενται ως εκ τούτου πολύ σοβαρά ερωτηματικά ως προς τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους με τις υφιστάμενες προβλέψεις, με ορατό το ενδεχόμενο αν κριθεί μη βιώσιμο να υπάρξει κούρεμα και στο δημόσιο χρέος Αναμένεται ότι θα απαιτηθεί σημαντική μείωση του κόστους εργασίας και του γενικού επιπέδου μισθών ώστε να υπάρξει σημαντική αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Σε συνδυασμό με το υφιστάμενο χάσμα στην τεχνολογική πρόοδο σε σχέση με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, φαίνεται να υπάρχει αδυναμία αντιστροφής των όρων ανταγωνιστικότητας με χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Φιλανδία και η Σουηδία. Πιθανή είναι η αύξηση της ανεργίας πέραν του 20%, σε ιστορικά πρωτοφανή επίπεδα. Η μείωση της κατανάλωσης κατά 12,2% το 2013 και κατά επιπλέον 5,6% το 2014 συνιστά το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μείωσης του βιοτικού επιπέδου κατά αναλογία περίπου ενός πέμπτου. Ακόμη χειρότερα, το πρόγραμμα δεν προσφέρει καμία πηγή τόνωσης της ζήτησης, ούτε πεδίο ανάπτυξης, για τα επόμενα χρόνια. 7

8 Άρα μετά την απότομη συρρίκνωση της οικονομίας είναι πιθανό να ακολουθήσει μακρά στασιμότητα. Παράμετροι εξόδου από το ευρώ Η έξοδος από το ευρώ θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα για το τραπεζικό σύστημα. Στην περίπτωση της Κύπρου αυτό έχει ΗΔΗ συντελεστεί. Η συρρίκνωση της οικονομίας και οι επιπτώσεις στο δημόσιο χρέος είναι επίσης μια πραγματικότητα που έτσι και αλλιώς θα υπάρξει λόγω εφαρμογής του μνημονίου Η επιστροφή στο εγχώριο νόμισμα μπορεί να είναι διαχειρίσημη εφόσον γίνει με οργανωμένη διαδικασία και εφαρμογή περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων, οι οποίοι ήδη υφίστανται. Η σημασία της συντεταγμένης εξόδου είναι συνυφασμένη με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της αποπληρωμής του εξωτερικού χρέους με τους δανειστές της χώρας. Η μεταφορά σε εγχώριο νόμισμα προσφέρει μέσω της υποτίμησης του, σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε συνδυασμό με την απόκτηση ανεξάρτητης νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής θα προσφέρει προοπτική ανάπτυξης και θα αποτρέψει την πιστωτική ασφυξία που θα δημιουργηθεί στην οικονομία. Απαραίτητη είναι η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης με ενίσχυση του δευτερογενούς και του πρωτογενούς τομέα. Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρξει αναδιάρθρωση του τριτογενούς τομέα. Η επιλογή εξόδου από το ευρώ θα αντιμετωπίσει την πολεμική όσων πολιτικά ταυτίζουν το ευρώ με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η αντιμετώπιση των πολιτικών αντιλήψεων περί εξόδου από το ευρώ δύναται να αντιμετωπιστεί με τη σύναψη διεθνών συμμαχιών. Απαραίτητη είναι η υλοποίηση μια σειράς διαδικασιών για ομαλότερη μετάβαση στο εγχώριο νόμισμα που αφορούν τη διατίμηση και την κυκλοφορία του νέου νομίσματος Υπάρχει ανάγκη για εξέταση και των επιπτώσεων από την ερμηνεία συμβολαίων σε σχέση με υποχρεώσεις του κράτους για πληρωμή συμβολαίων σε ευρώ καθώς και η ανάληψη ευρέων νομοθετικών ρυθμίσεων για να καλύψουν κενά που θα υπάρξουν από την μετατροπή του νομίσματος. 8

9 Μια χώρα εκτός αγορών με δημόσιο χρέος που αδυνατεί εκ των πραγμάτων να εξυπηρετήσει, μπορεί να αναμένει ότι η πιστοληπτική της ικανότητα θα επανέλθει γρηγορότερα εάν απαλλαγεί από μέρος του χρέους με στάση πληρωμών παρά εάν επιλέξει να το εξυπηρετήσει. Ο βαθμός της υποτίμησης ενός νομίσματος είναι απρόβλεπτος και διαφέρει μεταξύ οικονομιών. Είναι πρακτικά αδύνατο να προβλεφθεί επακριβώς κυρίως διότι εξαρτάται από τις συγκεκριμένες συνθήκες εξόδου της χώρας από το ευρώ αλλά και τις πολιτικές που η χώρα ακολουθούσε πριν, κατά και μετά την έξοδο της. Η ιστορική εμπειρία δεικνύει ότι ο πληθωρισμός τείνει να αυξηθεί σε οικονομίες με πτώση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Προοπτικές στην ενέργεια Η Ενέργεια αποτελεί σημαντικό εργαλείο στο γεωπολιτικό σχεδιασμό και της ΕΕ. Είναι αναγκαία η μείωση της εξάρτησης της Κύπρου από την Τρόικα ώστε ο σχεδιασμός που θα ακολουθηθεί να συμβαδίζει με τις επιδιώξεις της Κύπρου. Οι νέες δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο αλλάζουν το σχεδιασμό που επιδίωξε να εφαρμόσει η Κυπριακή Δημοκρατία και επιδιώκουν την αποδυνάμωση της θέσης της ως προς την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. Επειδή η ΕΕ θα επιδιώξει την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των κοινοτικών πηγών ενέργειας, η απομόνωση της Κύπρου εκτός ΕΕ μπορεί να συνεπάγεται υψηλό κόστος για την ΕΕ Αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ως μοχλός πίεσης για αύξηση της επιρροής της ΕΕ στην Κύπρο αλλά και ως μοχλός πίεσης της Κύπρου προς την ΕΕ στην προσπάθεια διαπραγμάτευσης ευρύτερης συνολικής διευθέτησης για το οικονομικό μέλλον της Κύπρου. Η άμεση υλοποίηση του Τερματικού θα επιτρέψει την αυτόνομη αξιοποίηση των κοιτασμάτων και τη μεταφορά του Φυσικού Αερίου στην παγκόσμια αγορά. Μια πορεία εκτός μνημονίου που θα περιλαμβάνει και το εργαλείο της υποτίμησης του νομίσματος θα επιτρέψει ευχέρεια στην υλοποίηση του συνολικού σχεδιασμού και μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας ως προς τους ευρωπαίους εταίρους. 9

10 Η ασφάλεια του ενεργειακού σχεδιασμού θα πρέπει να εξασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση με νέες συμμαχίες, ώστε να υλοποιηθεί ο συνολικός σχεδιασμός. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια συνολική ανάλυση ως προς τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα στο επόμενο διάστημα. Σε καμία περίπτωση αποτελεί οδηγό εξόδου από το ευρώ, αφού μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να εμπλέκει το σύνολο της κρατικής μηχανής και να ακολουθήσει συντεταγμένη πορεία. 10

11 1. Εναλλακτικές επιλογές εξόδου από το μνημόνιο Η πρόσφατη απόφαση της 25 ης Μαρτίου αποτελεί ιστορικό σταθμό για την Σύγχρονη Ιστορία της Κύπρου αφού θεμελιώνει διαμέσου της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών της ζώνης του Ευρώ την απαρχή μια νέας πορείας για την οικονομία και την κοινωνία της Κύπρου. Το άχθος που καλείται να επωμιστεί ο κυπριακός λαός είναι τεράστιο και είναι καθήκον της κοινωνίας ευρύτερα να εξετάσει όλες τις παραμέτρους που έχει ενώπιον της, χωρίς προαποκλεισμούς και αγκυλώσεις. Η αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών διεξόδου από το μνημόνιο θα πρέπει να γίνει αφού πρώτα αναλυθούν οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες της Κύπρου το επόμενο διάστημα, ώστε να μπορεί να γίνει εκτίμηση των επιλογών που έχουμε στη διάθεση μας. Πρώτη παραδοχή είναι ότι το τραπεζικό σύστημα μετά και τις τελευταίες εξελίξεις έχει αντλήσει σημαντικά κεφάλαια ικανά να καλύψουν τους ελάχιστους δείκτες επάρκειας. Ήδη έχει επιβληθεί το κούρεμα στις δυο μεγάλες τράπεζες ώστε να καλυφθεί ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 9% για την επόμενη περίοδο μέχρι το 2016, με συνολική συμβολή των ιδίων πόρων και των ανασφάλιστων καταθέσεων με βάση την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερη παραδοχή είναι ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 9% αποτελεί δέσμευση στα πλαίσια του μνημονίου. Εκτός μνημονίου δεν υπάρχει η δέσμευση να αυξηθεί η κεφαλαιακή επάρκεια των υπολοίπων τραπεζικών ιδρυμάτων στο 9% άμεσα αλλά μπορεί να επιτευχθεί σταδιακά στο επόμενο χρονικό διάστημα, από την κερδοφορία των τραπεζών και από εσωτερικές κινήσεις των ίδιων των ιδρυμάτων. 11

12 Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι το 2016 κατανέμονται ως εξής: Λήγων Δημόσιο Χρέος μέχρι το 2016 Με βάση αγγλικό δίκαιο (ΕΜΤΝ) 1 3 δις Με βάση εσωτερικό δίκαιο και αναδιαρθρώσεις 2 2,1 δις (εκ των οποίων τα 1 δις ανανεώσιμα) Ρωσικό δάνειο 3 2,5 δις Δημοσιονομικό έλλειμμα 4 3,4 δις Υποχρεώσεις προς την ΕΚΤ (ELA) 5 11,4 δις 1 EMTN Euro Medium Term Notes: Ομόλογα για αναχρηματοδότηση του δημόσιου χρέους τα οποία έχουν εκδοθεί με βάση το αγγλικό δίκαιο και ως εκ τούτου η μη αποπληρωμή τους θα σημαίνει προσφυγή των δανειστών μας στα αγγλικά δικαστήρια. Η έκδοση δημοσίου χρέους σε ξένο δίκαιο γίνεται ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια σε αυτούς που αγοράζουν τα ομόλογα ότι θα πάρουν τα λεφτά τους αλλά συνιστά και μεγαλύτερη πίεση για την χώρα στην αποπληρωμή τους αφού η υπαγωγή τους σε νομική διαδικασία εκτός της επικράτειας θα συνεπάγεται καταβολή αποζημιώσεων για την μη εκπλήρωση των όρων του συμβολαίου. 2 ΚΟΧΑ: Κρατικά ονομαστικά χρεόγραφα αναπτύξεως. Διέπονται με βάση το κυπριακό δίκαιο. Είναι πιο εύκολη η ανανέωση τους και η αποπληρωμή τους σε μεταγενέστερο στάδιο. 3 Υπάρχει δέσμευση να ανανεωθεί με χαμηλότερο επιτόκιο και λήξη το Με βάση υφιστάμενες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφού υλοποιηθούν ιδιαίτερα φιλόδοξα πρόσθετα μέτρα αύξησης των εσόδων ύψους 2,4 δις συμπεριλαμβανομένου ιδιωτικοποιήσεων, πώλησης χρυσού, αύξησης εταιρικού φορολογικού συντελεστή. 5 Περιλαμβάνει τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της Λαϊκής και της Τράπεζας Κύπρου τον Απρίλη του 2013 με βάση τους ισολογισμούς της ΚΤΚ. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν διιστάμενες απόψεις ως προς τον τρόπο διαχείρισης του χρέους που προκύπτει από τον 12

13 Η αναζήτηση εναλλακτικής επιλογή εκτός μνημονίου θα πρέπει πρώτα και κύρια να απαντά στο θεμελιώδες δίλημμα της ρευστότητας που τέθηκε από την ΕΚΤ, αμέσως μετά την καταψήφιση της πρότασης για κούρεμα από την Κυπριακή Βουλή, όπως εκφράστηκε στην επίσημη ανακοίνωση της 21 Μαρτίου Το θέμα της ρευστότητας είναι συνδεδεμένο με το μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας προς τις τράπεζες (ELA). Το δίλημμα που τέθηκε από την ΕΚΤ ήταν ξεκάθαρο: Είτε υπάρχει αποδοχή του μνημονίου από την Κυπριακή Δημοκρατία είτε τερματίζεται η παροχή ρευστότητας και απαιτούνται τα χρήματα που έχουν παραχωρηθεί. Για να απαντήσει η Κυπριακή Δημοκρατία το καίριο δίλημμα έχει τρεις επιλογές: o Επιλογή 1: Να αρνηθεί να υπογράψει μνημόνιο που θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή ρευστότητας από το μηχανισμό. Με τη διακοπή ρευστότητας το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει σήμερα θα οδηγηθεί σε σταδιακή κατάρρευση αφού, ακόμα και αν υπάρξουν περιορισμοί, είναι βέβαιο ότι η επιδίωξη για μαζική απόσυρση καταθέσεων θα οδηγήσει σε κατάρρευση του συνόλου των τραπεζών και της οικονομίας. Πέραν της μεταφοράς του ποσού οφειλής του ELA στο Δημόσιο χρέος, το κράτος θα πρέπει να εγγυηθεί και τις καταθέσεις μέχρι 100 χιλιάδες των τραπεζών που θα καταστούν αφερέγγυες. Η διαχείριση αυτών των οικονομικών δεδομένων είναι αδύνατη στις υφιστάμενες συνθήκες. o Επιλογή 2: Να αντιμετωπίσει τον εκβιασμό με κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών εξ ολοκλήρου από Τρίτη χώρα/ες, στο βαθμό που είναι εφικτή μια τέτοια πιθανότητα. Το ύψος του δανείου θα πρέπει να καλύπτει πέραν των υποχρεώσεων προς την ΕΚΤ, το λήγων χρέος προς το εξωτερικό και τα δημοσιονομικά ελλείμματα. ELA. Ως επί το πλείστον θεωρείται οιονεί δημόσιο χρέος αλλά δεν είναι σαφές το νομικό καθεστώς που το περιβάλλει

14 Σε αυτή την άσκηση λαμβάνουμε ως παραδοχή ότι θα πρέπει να υπάρξει συνολική ανανέωση του εσωτερικού χρέους και αναδιάρθρωση του ρωσικού δανείου ώστε να περιοριστεί το ύψος του δανείου από Τρίτη χώρα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αναζητηθεί κατ ελάχιστο δάνειο 17,8 δις που θα εκτινάξει το συνολικό δημόσιο χρέος πέραν των 30 δις ή 166% του ΑΕΠ. Αν λάβουμε υπόψη ότι το πιο συντηρητικό επιτόκιο δανεισμού είναι 2,5% αυτό σημαίνει ότι θα απατούνται πρωτογενή πλεονάσματα στον προϋπολογισμό τουλάχιστον 4,15% ανά έτος μόνο για αποπληρωμή των τόκων, με αποτέλεσμα το χρέος αυτόματα να καθίσταται μη βιώσιμο. Είναι βέβαιο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία στο υφιστάμενο μακροοικονομικό πλαίσιο δεν μπορεί να δημιουργεί πρωτογενή πλεονάσματα 1,5 δις ώστε να καλύπτει το ετήσιο ποσό εξυπηρέτησης των τόκων (περίπου 750 εκ.) και να αποπληρώνει το δάνειο. Επιπλέον η οριακή κατάσταση που θα δημιουργηθεί θα περιορίσει στο ελάχιστο τις προοπτικές ανάπτυξης με αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό σημείο να μην είναι εφικτή η ανανέωση του χρέους και το κράτος να οδηγηθεί εκ νέου στη χρεωκοπία. Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η χρεωκοπία είναι με στάση πληρωμών προς το εξωτερικό και έκδοση εγχώριου νομίσματος μιας και θα υπάρξει διακοπή ρευστότητας από την ΕΚΤ. o Επιλογή 3: Η τελευταία επιλογή για την Κύπρο είναι η μονομερής παροχή ρευστότητας από την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία, διαμέσου του εκδοτικού προνομίου για έκδοση νομίσματος από την ΚΤΚ, δηλαδή η επιστροφή σε εγχώριο νόμισμα και διαπραγμάτευση της αποπληρωμής του εξωτερικού χρέους, περιλαμβανομένου και του ELA. Αυτή η επιλογή είναι η μόνη που ξεπερνά επί της ουσίας το δίλημμα και επιτρέπει το σχεδιασμό οικονομικής πολιτικής εκτός Τρόικας. Ωστόσο η επιλογή αυτή συνοδεύεται από μια σειρά διλημμάτων και παραμέτρων τις οποίες θα εξετάσουμε στη συνέχεια. 14

15 Συμπεράσματα: 1. Η ανάγκη για επιλογή πορείας εκτός μνημονίου θα πρέπει να απαντά στο καθοριστικό ζήτημα της παροχής ρευστότητας προς την οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα τετελεσμένα που έχουν δημιουργηθεί στην Κυπριακή Οικονομία από τις αποφάσεις της ΕΕ. 2. Η μόνη επιλογή που απαντά στο ποιο πάνω δεδομένο είναι η παροχή ρευστότητας με την έκδοση εγχώριου νομίσματος. 15

16 2. Δυνατότητες εξόδου από το ευρώ με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο της ΕΕ. Το πρώτο επίπεδο της ανάλυσης μας θα ασχοληθεί με τη δυνατότητα υλοποίησης μιας τέτοιας απόφασης με βάση το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό που θα πρέπει να απαντηθεί είναι εάν είναι εφικτή η έξοδος από το ευρώ με βάση τις υφιστάμενες Συνθήκες της ΕΕ, αν υπάρχει μηχανισμός εξόδου και αν η έξοδος από το ευρώ συνεπάγεται αυτόματα και έξοδο από την ΕΕ. Η περίπτωση εξόδου της Κύπρου από το ευρώ συνιστά μοναδική περίπτωση. Όπως σημειώνει ο Roger Bootle στην εργασία του για την έξοδο από το ευρώ 7 η περίπτωση εξόδου από νομισματική ένωση ομάδας χωρών που κατέχουν κοινό νόμισμα και μια κεντρική αρχή έκδοσης νομίσματος δεν έχει συμβεί στο παρελθόν αν και κατά το παρελθόν υπήρξαν τρεις περιπτώσεις με ανάλογα χαρακτηριστικά που μπορούν να μεταφέρουν κάποια μηνύματα ως προς τις συνέπειες αλλαγής. Πρόνοιες Συνθηκών της ΕΕ: Σύμφωνα με νομικό σημείωμα της ΕΚΤ του , σε αντίθεση με τις προϋποθέσεις για την ένταξη στην ΕΕ οι οποίες αναλύονται στο άρθρο 49 της Συνθήκης της ΕΕ, ούτε οι ιδρυτικές συνθήκες, ούτε οι διαδοχικές τροποποιήσεις περιέχουν πρόβλεψη για μονομερή έξοδο από την ΕΕ ή την ΟΝΕ. Ωστόσο το σημείωμα προσθέτει ότι με βάση το διεθνές δίκαιο η μονομερής αποχώρηση από την ΕΕ δεν θα ήταν αδιανόητη, αν και μπορεί να υπάρξουν σοβαρές αντιρρήσεις. Η αποχώρηση από την ΟΝΕ ωστόσο χωρίς παράλληλη αποχώρηση από την ΕΕ, σύμφωνα με την ΕΚΤ είναι νομικά αδύνατη. 7 Bootle R., 2012, Leaving the euro: A practical guide, Capital Economics 8 European Central Bank Legal Working Paper Series No. 10 by Phoebus Athanassiou (December 2009) Withdrawal and expulsion from the EU and EMU: Some Reflections 16

17 Την ανυπαρξία μηχανισμού αποχώρησης επιβεβαιώνει και μελέτη των νομικών Allen και Overy του Εκτιμούν ότι μια χώρα της ευρωζώνης θα μπορούσε νόμιμα να εγκαταλείψει το ευρώ και να υιοθετήσει ένα νέο εγχώριο νόμισμα στη θέση του ευρώ μόνο αν: o η αποχωρούσα χώρα έπαυε να είναι ένα μέλος της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή o υπήρχε συμφωνία όλων των άλλων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εκτός ευρωζώνης χώρων, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία. Η ανάλυση τους βασίζεται στο γεγονός ότι το άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας επιτρέπει ένα μέλος να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο συμφωνίας που εγκρίνεται από 72% των ψήφων των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, το κράτος μέλος μπορεί να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μονομερώς μετά από δύο χρόνια. Ακολουθώντας αυτή την πρόνοια τα κράτη μέλη που επιθυμούν να εξέλθουν του ευρώ μπορούν να το πράξουν δια της εξόδου της ΕΕ. Ωστόσο οι ευρωπαϊκές συνθήκες είναι ασαφείς σχετικά με το μηχανισμό εξόδου από το ευρώ. Όταν οι συνθήκες αποτέλεσαν το αντικείμενο διαπραγματεύσεων θεωρήθηκε ότι το δικαίωμα για απόσυρση θα μπορούσε να βλάψει την εμπιστοσύνη στο νέο νόμισμα. Έτσι, υπάρχει νομικό κενό το οποίο αφήνει χώρο για διαφορετικές νομικές ερμηνείες. Βέβαια υπάρχει και η αιρετική εκτίμηση που καταγράφεται σε έκδοση του δικηγορικού γραφείου Ashurst το Αν μια χώρα επιθυμεί να εγκαταλείψει το ευρώ θα μπορούσε να αγνοήσει τις νομικές επιπλοκές και να αποχωρήσει μονομερώς προχωρώντας στην έκδοση νέου νομίσματος. Θεωρητικά θα μπορούσε να επιβληθεί πρόστιμο από το Δικαστήριο της ΕΕ αλλά ενδεχομένως το αντίτιμο να είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το διακύβευμα παραμονής της χώρας στην ΟΝΕ. 9 Allen and Overy (October 2011) The euro and currency unions 10 Ashurst (January 2012) Exiting the Euro the legal consequences 17

18 Από μέρους της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να δώσει απαντήσεις ερμηνείες σε σχέση με το μηχανισμό εξόδου έχει επιχορηγήσει μελέτη του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων που βρίσκεται στην Ιρλανδία το Η μελέτη εξετάζει την κατάσταση που δημιουργήθηκε στα κράτη του Νότου και πραγματεύεται την πιθανότητα εξόδου τους από το ευρώ. Καταρχήν επιβεβαιώνεται ότι η Συνθήκη Λειτουργίας της ΕΕ δεν προνοεί έξοδο ενός κράτους από την Ευρωζώνη λόγω της σοβαρής αμφιβολίας που θα συνιστούσε για την επιτυχία υλοποίησης του κοινού νομίσματος, το οποίο εκκινούσε το 1992 με την Συνθήκη του Μάαστριχτ και εγκαινιάστηκε επίσημα το 1999, με την έναρξη λειτουργιάς της Ευρωζώνης. Κατά δεύτερο, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μπορεί να είναι προς το συμφέρον της Ευρωζώνης να οργανώσει, ενόψει των αδιεξόδων στις χώρες της περιφέρειας, συντεταγμένη έξοδο ενός ή και περισσότερων κρατών ώστε να αποφύγει την υπερχρέωση των μεγάλων κρατών και να προστατευθεί η σταθερότητα του Νομίσματος. Μηχανισμός εξόδου: Με βάση τη μελέτη του Ινστιτούτου η έξοδος μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. o Με βίαιο τρόπο: Μέσω της ΕΚΤ, δια της άρσης της ρευστότητας προς το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, όπως συνέβηκε ως απειλή πριν τη Σύνοδο της Ευρωομάδας στις 15 Μαρτίου και επικυρώθηκε με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΚΤ για την Κύπρο στις 21 Μαρτίου. Αυτή η απόφαση, εάν η ΕΚΤ προχωρούσε στην υλοποίηση της, συνιστούσε βίαιο τρόπο εξόδου από την Ευρωζώνη, αφού προηγουμένως είχε περιοριστεί ο κίνδυνος διάχυσης στα υπόλοιπα κράτη μέλη δια απομόνωσης του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας από το κυπριακό τραπεζικό σύστημα. 11 Institute of International and European Affairs Working Paper Series No. 8 by Peader o Broin (2012) The Euro Crisis: Orderly Default or Euro Exit 18

19 Το τότε τελεσίγραφο που επιδόθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία ήταν μια συμφωνία με τους εξής Μακιαβελικούς στόχους: Διάλυση του τραπεζικού συστήματος και των Ρωσικών συμφερόντων που επανεπενδύονται στη Μόσχα, με στόχο να καταστεί πλέον «μη φίλη» προς την Κύπρο χώρα. Αποδυνάμωση της Κύπρου σχετικά με την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Αποδυνάμωση του ρόλου της Κύπρου στους θεσμούς της ΕΕ σε σχέση με την πορεία της Τουρκίας και της λύσης του Κυπριακού. o Με συντεταγμένη έξοδο: Η δεύτερη επιλογή που δίνεται είναι μέσω ενός σχεδίου που διατηρεί την υπόλοιπη Ευρωζώνη όσο γίνεται ανεπηρέαστη νομισματικά και πολιτικά, ενώ ξεκινούν διαπραγματεύσεις για συντεταγμένη έξοδο της ενδιαφερόμενης χώρας από το τρίτο σκέλος της ΟΝΕ, δηλαδή την Ευρωζώνη. Για την έξοδο χρειάζεται η υπογραφή μιας Συνθήκης μεταξύ του αποχωρούντος κράτους και των υπολοίπων της Ευρωζώνης. Αυτή η Συνθήκη θα καθορίζει τις εναπομείνασες υποχρεώσεις των δύο μερών. Επίσης απαιτείται πιθανώς τροποποίηση της Συνθήκης της ΕΕ, ώστε το κράτος να εξαιρεθεί από το Ευρώ, π.χ. προσωρινά. Εάν το αποχωρών κράτος επιθυμεί να παραμείνει στην ΕΕ, τότε θα ξεκινήσουν διαβουλεύσεις με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και όχι μόνο της Ευρωζώνης, για τροποποίηση της Συνθήκης της ΕΕ. Αυτό θα απαιτεί συμφωνία των κρατών μελών και των Κοινοβουλίων αλλιώς το κράτος θα παραμείνει στο ευρώ. Εάν τα κράτη μέλη δεν καταλήγουν λόγω αντιδικιών τότε μπορεί να εξεταστεί φόρμουλα, συμμετοχής της χώρας είτε μόνο στον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) είτε μέσω μιας νέας περιφερειακής σύνδεσης (τελωνειακή ένωση, Ζώνη ελευθέρων συναλλαγών κ.ο.κ). Βέβαια εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε και μια τρίτη ερμηνεία που θα μπορούσε να δοθεί ως προς τη έξοδο από το ευρώ, πέραν από τα όσα σημειώνει η μελέτη. Υπάρχει η ερμηνεία που θέτει την αρχή ότι το διεθνές δίκαιο υπερέχει ως προς τη διασφάλιση της κυριαρχίας των κρατών μελών. Τα κυρίαρχα κράτη τηρούν το 19

20 δικαίωμα καταγγελίας της διεθνούς συνθήκης εάν τα αποτελέσματα είναι δυσανάλογα αρνητικά προς το κράτος ως προς την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης. Εφόσον δηλαδή ένα κράτος μέλος μπορεί να προσχωρήσει σε ένα οργανισμό θα πρέπει την ίδια ώρα να γίνει σεβαστό ότι μπορεί να αποχωρήσει σύμφωνα με τη διαδικασία που προνοεί το Καταστατικό του. Ειδικότερα στην περίπτωση της ευρωζώνης, το γεγονός ότι δεν αναφέρεται διαδικασία εξόδου δεν συνάγεται αυτόματα ότι δεν μπορεί να πράξει κάτι τέτοιο το κάθε κράτος μέλος. Ως συνέχεια του πιο πάνω θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η κυριαρχική ισότητα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Πως δηλαδή μπορεί η ΕΕ να αναγκάζει κάποια κράτη μέλη να αποτελούν υποχρεωτικά μέλη και του ευρώ ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν κράτη μέλη που επιλέγουν να βρίσκονται εκτός ευρώ; Σύνδεση εξόδου από το ευρώ με έξοδο από την ΕΕ: Η έξοδος ενός κράτους μέλους από το Ευρώ και η παραμονή του στην ΕΕ είναι εξόχως πολιτικό σενάριο, το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί μετά από προσφυγή του κράτους μέλους στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό το ενδεχόμενο να συνδεθεί η έξοδος από την ΟΝΕ με έξοδο από την ΕΕ αναλόγως των πολιτικών σκοπιμοτήτων που επιθυμεί να εξυπηρετήσει η ΕΕ αλλά και των συμφερόντων των χωρών εντός της ΕΕ. Εφόσον η Κύπρος έχει απομονωθεί πολιτικά και τεχνικά από τις λοιπές οικονομίες της Ευρωζώνης σε κάποιο βαθμό, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια κουκίδα της, δεν είναι αφύσικο ορισμένα κράτη μέλη της, να επιθυμούν για πολιτικούς λόγους την έξοδο της Κύπρου τόσο από την ΟΝΕ, όσο και από αυτή καθ αυτή την ΕΕ. Μια περίπτωση ενός κράτους που εξέρχεται μόνο από το τρίτο σκέλος της ΟΝΕ, θα είναι μοναδική και θα γεννήσει θεσμικά ζητήματα και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την έξοδο από την ΕΕ. Από την άλλη βέβαια είναι πιθανό ορισμένα κράτη μέλη τόσο εντός Ευρωζώνης όσο και εκτός να θέλουν να δημιουργήσουν μια διαδικασία εξόδου κρατών μελών από το ευρώ ώστε να ενισχύσουν τη δική τους θέση. Η νομιμότητα σύνδεσης των δυο δεν είναι σαφής. Ωστόσο το πρόσφατο παρελθόν βρίθει περιπτώσεων που η ΕΕ έχει λάβει μέτρα που δεν συνάδουν με το κοινοτικό κεκτημένο αλλά εξυπηρετούν καθαρά πολιτικές αποφάσεις. Η επιβολή εκβιασμού 20

21 προς την Κύπρο για διακοπή ρευστότητας, η επιβολή περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων αλλά και η απόφαση για συμμετοχή καταθετών στην ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών όχι μόνο δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως παραδείγματα εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου αλλά παραβιάζουν ατομικά δικαιώματα κατοχυρωμένα τόσο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσο και στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι ξεκάθαρο ότι οι πολιτικές συνθήκες κατέστησαν τη λήψη των πιο πάνω μέτρων επιβεβλημένη. Αντιστοίχως η ανάγκη δημιουργίας διαδικασίας εξόδου μιας χώρας από το ευρώ μπορεί να εξυπηρετήσει πολιτικές αποφάσεις ώστε να διασφαλιστεί τόσο η βιωσιμότητα της ίδιας της χώρας υπό εξέταση όσο και η σταθερότητα της ΕΕ ευρύτερα. Συμπεράσματα Εκτιμήσεις 1. Οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες δεν προνοούν μηχανισμό εξόδου από την ευρωζώνη, παρά μόνο από την ΕΕ 2. Η ΕΕ, σε μελέτη που έχει πραγματοποιήσει παρουσιάζει τη δυνατότητα εξόδου από το ευρώ είτε δια του εξαναγκασμού είτε με συντεταγμένη μέθοδο και αλλαγή των Συνθηκών. 3. Έξοδος από το ευρώ μπορεί να υπάρξει και με επίκληση των αρχών του διεθνούς δικαίου περί κυριαρχικής ισότητας αλλά και δια της καταγγελίας της συνθήκης προσχώρησης στην ΟΝΕ. 4. Η σύνδεση της εξόδου από το ευρώ με την έξοδο από την ΕΕ θα είναι προϊόν πολιτικών και οικονομικών επιδιώξεων αλλά και του συσχετισμού δυνάμεων εντός και εκτός ΕΕ στο σύνολο της. 5. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να καθορίσει στο τέλος του διαλόγου με τα πολιτικά κόμματα, τις επιδιώξεις και τους στόχους της ως προς το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι επί του παρόντος η Κυβέρνηση αλλά και τα πολιτικά Κόμματα έχουν καταρχήν τοποθετηθεί επί του θέματος. 6. Η έξοδος από την Ευρωζώνη είναι θεμιτό να αποτελέσει προϊόν πολιτικής διαπραγμάτευσης και οργανωμένης διαδικασίας της Κύπρου με την ΕΕ 21

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 8 Ιουνίου, 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διαστάσεις της κρίσης Γενεσιουργές Αιτίες & Συστημικές Αδυναμίες Προσπάθειες Επίλυσης Γιατί η ύφεση είναι τόσο βαθειά & παρατεταμένη;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Κερασίνα Ραυτοπούλου Σύµβουλος Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στον Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα 1 Εισαγωγή Στην Ελλάδα η οικονοµική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015 Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15 Υποβλήθηκε σήμερα στην Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και το Υπουργικό Συμβούλιο η Έκθεση της

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Η Δυναμική του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους και η Ιδεολογία της Θεόδωρος Μαριόλης και Κώστας Παπουλής * Στο παρόν άρθρο διερευνούμε τη μακροχρόνια μεταβολή ή, αλλιώς, «δυναμική» του ελληνικού δημοσίου χρέους

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση του ΚΕΠΠ με θέμα : «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ» Αίθουσα Παλαιάς Βουλής Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2009 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση μετέχω στη σημερινή συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 14 Αυγούστου 2014 Δημοσιονομικό Έλλειμμα - Πληθωρισμός - Εξωτερικό Εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΜΠ, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά την απόφαση για επιβολή εμπάργκο από τη Ρωσία

Διαβάστε περισσότερα

: 2008-2009 2008 2009 15 2013

: 2008-2009 2008 2009 15 2013 Οι τράπεζες του αύριο Ανδρέας Παπαδόπουλος ιευθυντής Στρατηγικής Οµίλου 15 Μαΐου 2013 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε σηµείου αυτής της έκδοσης, η αποθήκευση για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση της,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, Η ετήσια γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας γίνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 25 Απριλίου 2014 Αναβαθμίσεις από Standard and Poor s και Fitch Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η επάνοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

EIΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ email: d.tzanas@tecgroup.gr

EIΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ email: d.tzanas@tecgroup.gr EIΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ email: d.tzanas@tecgroup.gr FOCUS ON THE FIRST LINE!!! Αξιολογήστε την προοπτική του προσδοκώμενου κύκλου εργασιών της υποψήφιας επιχειρηματικής σας ιδέας (1 η γραμμή της ΚΑΧκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της Αγοράς Σεπτέμβριος 214 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση των ΚΕΠΠ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα: «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εισαγωγή Αμέσως μετά την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) υπέβαλε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ Πως θα εξέλθουμε από την κρίση. Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους Με τη συμβολή ομάδας εργασίας

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ Πως θα εξέλθουμε από την κρίση. Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους Με τη συμβολή ομάδας εργασίας 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ Πως θα εξέλθουμε από την κρίση Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους Με τη συμβολή ομάδας εργασίας 1 Ι. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εισαγωγή Κατ αρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρώην Ομοσπονδιακού Υπουργού των Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ Τεηάρηη, 10 Ιοσλίοσ 2013 1 Ελλάδα: Από την Κρίση στην Ανάκαμψη;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

SEE Economic Review, Δεκέμβριος 2012 Gapology. Περίληψη στα Ελληνικά

SEE Economic Review, Δεκέμβριος 2012 Gapology. Περίληψη στα Ελληνικά SEE Economic Review, Δεκέμβριος 2012 Gapology Περίληψη στα Ελληνικά Ειδικό Θέμα: Εισαγωγή Το Παραγωγικό Κενό (Output Gap) αποτελεί μία εκ των πιο σημαντικών μεταβλητών στην άσκηση και την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποταμίευση και ο Ρόλος της στην Ελληνική Οικονομία

Η Αποταμίευση και ο Ρόλος της στην Ελληνική Οικονομία Η Αποταμίευση και ο Ρόλος της στην Ελληνική Οικονομία 1. Η συζήτηση γύρω από την εθνική αποταμίευση είναι εξόχως σημαντική, διότι το συγκεκριμένο μέγεθος αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα στη μεγέθυνση

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης, Dr. jur. 30 Νοεμβρίου 2012 1 Η κεφαλαιουχική κατάσταση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο»

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία «Η πορεία της Ελλάδας πριν και μετά το Μνημόνιο» Προπτυχιακή φοιτήτρια: ΝΙΚΙΑ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ.

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ Αντικείμενα αναφοράς Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή «μνημονιακών»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ)» με κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση" Θεματική Ενότητα 2 ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27 Gr Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11 10,5 UK 10,4 E 9,2 P 9,1 SK 7,9 F 7,0 EU 27 6,4 Euro area 6,0 SL 5,6 NL 5,4 CY 5,3 I 4,6 A 4,6 B 4,1 D 3,3 2,7 DK 2,5 FIN Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Νουριέλ Ρουμπίνι Αναπόφευκτη θεωρεί την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, σε συνέντευξή του,στο in.gr και τον BHMA 99,5

Νουριέλ Ρουμπίνι Αναπόφευκτη θεωρεί την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, σε συνέντευξή του,στο in.gr και τον BHMA 99,5 Νουριέλ Ρουμπίνι Αναπόφευκτη θεωρεί την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, σε συνέντευξή του,στο in.gr και τον BHMA 99,5 Αθήνα - Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2010 Σε συνέντευξή του στο in.gr ο γνωστός οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1. Πότε θα γίνει η εισαγωγή του ευρώ; Το ευρώ αναμένεται να εισαχθεί και να αποτελέσει επίσημο νόμισμα της χώρας την 1 η Ιανουαρίου 2008. 2. Πότε θα καταργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα Euro Summit Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT Θέμα Euro Summit Statement Brussels, 12 July 2015 Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης τονίζει την επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνοπτικό συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Οκτώβριος 2008 1. Η κρίση είναι αμερικανική και όχι παγκόσμια. Όμως γίνεται παγκόσμια αν δεν αντιμετωπιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης του καπιταλισμού, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τις ευάλωτες ομάδες του

που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης του καπιταλισμού, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τις ευάλωτες ομάδες του Παρουσίαση «Έκθεσης για την Οικονομία και την Απασχόληση 2013» 16 Δεκεμβρίου 2013, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΕΤΚΑ/ΠΕΟ Άνοιγμα Παύλου Καλοσυνάτου, Γενικού Διευθυντή του ΙΝΕΚ- ΠΕΟ Συνάδελφε Γ.Γ. της ΠΕΟ και Πρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»*

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 13 Αντί Εισαγωγής Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οι παρακάτω θεματικές ενότητες προτείνονται ενδεικτικά για το έτος 2012 (παράδοση: Μάιος 2013). Τα θέματα παρουσιάζονται σε ευρεία μορφή και μπορούν να καλύψουν μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Εισαγωγική ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Α Πρόβλημα Ελλάδας: Γιατί φτάσαμε εδώ Πολιτική Οικονομία της

Διαβάστε περισσότερα

The Euro in crisis. University of Ioannina

The Euro in crisis. University of Ioannina The Euro in crisis University of Ioannina European crisis Οι τιμές στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ φτάνουν στη μέγιστη τιμή τους προς το τέλος του 2006 Οι αντίστοιχες στην Ευρωζώνη φτάνουν στη μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

«Η κρίση στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα»

«Η κρίση στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα» «Η κρίση στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα» Άγγελος Κότιος Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ηράκλειο Κρήτης 25 Φεβρουαρίου 2014 Τι είδους

Διαβάστε περισσότερα