ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι"

Transcript

1 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια βάση, ενώ η διακράτηση τυ χαρτφυλακίυ της αγράς Μ για ένα έτς έχει πρσδκώμενη απόδση 9%. Η απόδση της μετχής της εταιρίας ΒΗΤΑ Α.Ε. έχει τυπική απόκλιση 5% και αντιδρά πλήρως και θετικά στις μεταβλές της αγράς. Την εν λόγω αγρά διέπει τ Υπόδειγμα Απτίμησης Κεφαλαιακών Στιχείων. Με βάση τα παραπάνω δεδμένα συμπληρώστε τν παρακάτω πίνακα. Μετχή Συντελεστής β Πρσδκώμενη Απόδση Αθηναϊκή Α.Ε. ; ; ΒΗΤΑ Α.Ε. ; ; Γεωργίυ Α.Ε. 1,3 ; ΘΕΜΑ 2 (α) Ένα χρηματδτικό ίδρυμα εκδίδει μλγίες συνλικής νμαστικής αξίας ευρώ. Η ημερμηνία έκδσης είναι και η ημερμηνία λήξης είναι Κατά τη λήξη τυ 2 μλγίες πληρώνυν 11% επί της νμαστικής αξίας και μία δεύτερη πληρωμή 11% κατά τη λήξη της μλγίας συν την νμαστική αξία. Να βρεθεί η τιμή της μλγίας κατά την έκδση, καθώς και η διάρκεια αν τ επιτόκι αγράς είναι 6%. (β) Έστω μία τετραετής μλγία, με νμαστική αξία ευρώ. Τ εκδτικό επιτόκι είναι 4%, ενώ τ επιτόκι της αγράς είναι 5% για γτ πρώτ έτς αυξανόμεν κατά μία μνάδα κάθε έτς. Να υπλγιστεί η διάρκεια της μλγίας. υ έτυς ι ΘΕΜΑ 3 Εξηγείστε γιατί πρέπει να εξασφαλίζεται και με πιύς τρόπυς επιτυγχάνεται η ανεξαρτησία της εππτείας της κεφαλαιαγράς; ΘΕΜΑ 4 Α. Πώς υπλγίζετε τη διάρκεια μιας διηνεκύς μλγίας; Β. Πώς μεταβάλλεται η ανωτέρω διάρκεια όταν μεταβάλλεται τ επιτόκι αγράς; Όλα τα θέματα είναι υπχρεωτικά και ισβαρή. Απαγρεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων αντί αριθμμηχανών κατά τη διάρκεια της εξέτασης. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (1 Φεβρυαρίυ 2010) Να απαντηθύν όλα τα θέματα Θέμα 1 : Κωδικπιείστε σε 5 στάδια τ μντέλ ικνμικής ανάπτυξης τυ Lewis. Είναι συμβατή η θεωρία τυ Lewis με την υπόθεση Kuznets για την εξέλιξη των εισδηματικών ανιστήτων; Εξηγείστε την άπψη σας. [3.0] Θέμα 2 : Πιες ατέλειες της αγράς πρκύπτυν κατά την αναπτυξιακή διαδικασία και καθιστύν επιβεβλημένη την άσκηση αναπτυξιακής πλιτικής; [2.0] Θέμα 3 : Γιατί είναι καθριστική η συμβλή της βιμηχανίας στην ικνμική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών; Πως συνδέεται η επέκταση τυ κλάδυ των υπηρεσιών με την ικνμική στασιμότητα; [3.0] Θέμα 4 : Γιατί ι επιχειρήσεις δεν καταφέρνυν να ιδιπιηθύν τ σύνλ της ικνμικής απόδσης των τεχνλγιών πυ έχυν αναπτύξει; Πιστεύετε ότι η ελληνική ικνμία θα μπρύσε να επωφεληθεί αν υπήρχαν αυστηρότερες θεσμικές εγγυήσεις για την πρστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των τεχνλγιών και των εφευρέσεων; Εξηγείστε την άπψη σας. [2.0] Καλή Επιτυχία Α.Μ. Μπαρτζώκας Γ. Αργείτης Θ. Μανιάτης ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αρχές Οικνμικής Αναλυσης ΙΙ 26 Ιανυαρίυ 2010 Να απαντηθύν τα τέσσερα (4) από τα έξι (6) θέματα. 1. Να εξηγήσετε (και διαγραμματικά) τ παράδξ της φειδύς. 2. Πώς επηρεάζυν ι τιμές τ πραγματικό εισόδημα και τα επιτόκια τη ζήτηση χρήματς; 3. Πώς μεταβάλλει η κεντρική τράπεζα την πρσφρά χρήματς; 4. Να εξαχθεί η βραχυχρόνια καμπύλη συνλικής πρσφράς. 5. Ανεργία κλασσικύ τύπυ (και σχήμα). 6. Ανεργία κεϋνσιανύ τύπυ (και σχήμα). Καλή επιτυχία! ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

3 Εθνικό και Καπδιστριακό Πανεπιστήμι Αθηνών Τμήμα Οικνμικών Επιστημών Αξιλόγηση και Ανάλυση Επενδυτικών Απφάσεων (Χειμερινό Εξάμην ) 05/02/2010 Επιλέγετε μεταξύ των θεμάτων 2 και 3. Τ θέμα 1 είναι υπχρεωτικό για όσυς δεν έχυν εξεταστεί επιτυχώς στην πρόδ τυ μαθήματς. Θέμα 1 Μια εταιρία εξετάζει τη μίσθωση 10 επαγγελματικών φρτηγών με ετήσι κόστς τ καθένα για 6 χρόνια. Η εταιρία έχει την εναλλακτική επιλγή δανεισμύ από την Τράπεζα όλυ τυ πσύ για την αγρά των φρτηγών. Η αγρά των επαγγελματικών φρτηγών κστίζει Τ επιτόκι δανεισμύ είναι 12%, και τ κεφάλαι θα έχει αππληρωθεί στα 7 χρόνια πότε και η επιχείρηση θα σταματήσει να χρησιμπιεί αυτά τα φρτηγά και θα τα πυλήσει. Ο φρλγικός συντελεστής είναι 30%, τ πρεξφλητικό επιτόκι είναι 10%, ενώ τ κόστς συντήρησης των φρτηγών ανέρχεται σε τ έτς. Επιπλέν η επιχείρηση ακλυθεί σταθερή μέθδς απόσβεσης στα επαγγελματικά της φρτηγά με ετήσι συντελεστή 13%. Βάση των παραπάνω δεδμένων εξετάστε αν η επιχείρηση θα πρέπει να μισθώσει ή να αγράσει με δάνει τα επαγγελματικά φρτηγά. Θέμα 2 Ένας επενδυτής έχει στην κατχή τυ 900 εκατ. ν.μ. τα πία είναι τπθετημένα 33% σε μόλγα, 42% σε μετχές και τα υπόλιπα σε μετρητά. Η πρσδκώμενη απόδση των μετχών είναι 13%, κίνδυνς τυς 12% και η απόδση των μλόγων 10%. Αν επενδυτής δημιυργήσει ένα νέ χαρτφυλάκι στ πί τα επενδυόμενα κεφάλαια τυ απαρτίζνται μόν από τις μετχές και τα μόλγα, υπλγίστε: Α). Τι πρσδκώμενη απόδση και τι κίνδυν θα έχει; Β). Αν επενδυτής θελήσει μια απόδση 12%, τι χαρτφυλάκι τυ συστήνετε και τι κίνδυν διατρέχει; Γ). Τι είναι τ απτέλεσμα διαφρπίησης ενός χαρτφυλακίυ και πως αυτό αξιλγείται; Δ). Τι εκφράζει συντελεστής βήτα ενός χαρτφυλακίυ και με πιόν τρόπ υπλγίζεται; Ε). Πιες πρϋπθέσεις θα πρέπει να συντρέχυν πρκειμένυ να υπάρχει θετική συσχέτιση των μετχών και πιές για την ύπαρξη αρνητικής; Θέμα 3 Μια εταιρία εξετάζει την αγρά ενός μηχανήματς.η εταιρία έχει να αντιμετωπίσει για αυτή την επένδυση δύ σενάρια με πιθανότητα επιβεβαίωσης 45% και 55% τ καθένα αντιστίχως. Σύμφωνα με τ πρώτ σενάρι η εταιρία υπλγίζει να αγράσει τ μηχάνημα ν.μ για 5 έτημε ετήσι σταθερό συντελεστή απόσβεσης 18%. Η επιχείρηση πρβλέπει ότι ι εισρές της θα είναι ν.μ τ έτς για τα 3 πρώτα έτη και ι εκρές ν.μ τ έτς για την ίδια χρνική περίδ. Τ 4 και 5 έτς ι εισρές της αναμένεται να αυξηθύν στις ν.μ και ι εκρές της να φτάσυν τις ν.μ ετησίως. Σύμφωνα με τ δεύτερ σενάρι η επιχείρηση θα αγράσει τ μηχάνημα ν.μ για 4 έτη και ετήσι σταθερό συντελεστή απόσβεσης 25% και αναμένει να έχει εισρές ν.μ και εκρές ν.μ για κάθε έτς. Εξετάστε και επιχειρηματλγήστε αν η αγρά τυ μηχανήματς απτελεί συμφέρυσα λύση για μια ρθλγικά επενδύυσα επιχείρηση λαμβάνντας υπόψη ότι φρλγικός συντελεστής είναι 30% και τ πρεξφλητικό επιτόκι είναι 10%. Αν τ πάγι έχει υπλειμματική αξία αναμένεται να πυληθεί σε κάθε περίπτωση.

4 1. Όπις ασχληθεί με τ πρώτ θέμα και βαθμλγείται έστω και με μηδέν ανήκει στην διαδικασία των εξετάσεων τυ Φεβρυαρίυ με ότι αυτό συνεπάγεται. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2. Όπις ασχληθεί με ένα από τα δύ επόμενα θέματα α) εάν έχει βαθμό πρόδυ βαθμλγείται 50% βαθμός της πρόδυ και 50% βαθμός τυ θέματς, β) αν δεν έχει βαθμό πρόδυ βαθμλγείται τ θέμα με 100% και άριστα τ 5. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να εγγράφετε στην κόλα σας την λέξη «Πρόδς» ή την λέξη «Φεβρυάρις» για να μας βηθήσετε στην διάκριση των γραπτών. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Εξεταστική Περίδς Χειμερινό Εξάμην ακ. έτυς 2009/2010 Γενική Διδακτική & Αρχές Παιδαγωγικής Διδάσκυσα: Δρ. Φραγκύλη Ευαγγελία Οδηγίες: Α) Επιλέξτε ένα υπερώτημα από τα ακόλυθα 5 θέματα. (σύνλ: 5 υπερωτήματα) Β) Όσι έχυν κάνει ερευνητική εργασία στην τάξη να σημειώσυν στην αρχή τυ γραπτύ τ θέμα της εργασίας, αν είναι εθελντική ή απαλλακτική. Επιλέξτε ένα υπερώτημα από κάθε ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ 1 1. Αναφρικά με τις παιδαγωγικές απόψεις των κλασσικών παιδαγωγών (Jean Jaques Rousseau, Friedrich Frobel, Francisco Ferrer, Ovide Decroly, John Dewy, Maria Montessori) πυ διαδαχτήκατε, επιλέξτε έναν/μία παιδαγωγό και α) συνπτικά αλλά υσιαστικά, καταγράψτε τις θεμελιώδεις ή/και τυχόν καιντόμες αρχές ή πρακτικές πυ εισάγει στην παιδαγωγική, εκπαίδευση, β) Κατά την κρίση σας γιατί ι αρχές/πρακτικές αυτές είναι σημαντικές για την εκπαίδευση και σε πιύς τμείς ανάπτυξης συμβάλλυν; Τεκμηριώστε. 2. α) Αναπτύξτε τ περιεχόμεν τυ παράδξυ της αγωγής τυ Jean Jaques Rousseau β)αναφέρατε συνπτικά τις βασικές αρχές πυ διέπυν την εργασία τυ Μντέρνυ Σχλείυ ΘΕΜΑ 2 1. Ο Ferrer πιστεύει ότι η ανανέωση της αγωγής μέσα από μία ρθλγιστική και επιστημνική πρπτική είναι τ κλειδί της κινωνικής αλλαγής και της δημιυργίας μιας ελεύεθερης και δίκαιης κινωνίας. Αναπτύξτε συνπτικά την παραπάνω άπψη με όσα διδαχτήκατε και μέσα στην τάξη. 2. Κατά τη γνώμη σας, πια θα μπρύσε να είναι η κινή ιδέα (ή κινές ιδέες) πυ δεσπόζει (υν) σε όλες σχεδόν τις παιδαγωγικές πρσεγγίσεις των παιδαγωγών πυ μελετήσατε; ΘΕΜΑ 3 1. Πι είναι τ περιεχόμεν τυ θρησκευτικύ ερείσματς της παιδαγωγικής της Μντεσσόρι;

5 2. Συνπτικά παρυσιάστε τις απόψεις τυ Piaget για τη σχέση γλώσσας-σκέψης. (Ιδιαίτερα αναφερθείται στις απαντήσεις/ τυ Piaget στ αν υπάρχει σχέση μεταξύ τυς, αν η γλώσσα μπρεί να δώσει αφευαυτής ύπαρξη στις νητικές λειτυργίες και αν η γλώσσα μπρεί να δεσμεύσει τη σκέψη). ΘΕΜΑ 4 1. Πια είναι τα κίνητρα μάθησης κατά Piaget; Αναπτύξτε συνπτικά. 2. Πι είναι τ περιεχόμεν της θεωρίας τυ Spearman για τη νημσύνη; ΘΕΜΑ 5 Αναφρικά με την εκπαίδευση ενηλίκων: 1. Καταγράψτε τις ιδιαίτερες συνθήκες μάθησης και πρσεγγίσεις διδασκαλίας ενηλίκων εντπίζντας τα ιδιαίτερα εκείνα στιχεία πυ διαφρπιύν αυτήν από την σχλική εκπαίδευση. 2. Ανάμεσα στις πλείστες θεωρητικές πρσεγγίσεις μάθησης ενηλίκων παρυσιάστε συνπτικά τις βασικές αρχές της θεωρίας τυ Malcolm Knowles. ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι ( ή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) Χαρά Μ Μαγυλά Ονματεπώνυμ και Α.Μ. Φιτητή: Τίτλς Εργασίας: Θέμα 1 α) Περιγράψτε, χρησιμπιώντας παραδείγματα από τη διδασκαλία ικνμικών μαθημάτων, τις τρεις χαρακτηριστικές διαδικασίες πυ λειτυργύν στη διδακτική πράξη κατά τν Bruner. (0,5 βαθμός) β) Πρσδιρίστε και περιγράψτε τις βασικές αρχές μάθησης και αρχές διδασκαλίας. Αναφέρατε από ένα παράδειγμα από τη διδασκαλία ικνμικύ μαθήματς για να αναλύσετε την αρχή της ενίσχυσης και της αυτενέργειας. (1,5 βαθμός) γ) Πιες διδακτικές ενέργειες θα χρησιμπιύσατε για να εφαρμόσετε τις βασικές θέσεις της θεωρίας τυ Piaget στην διδασκαλία των ικνμικών μαθημάτων στα ΕΠΑΛ; Αναφέρατε αντιπρσωπευτικά παραδείγματα. (1 βαθμός) δ) Περιγράψτε τ θεωρητικό υπόδειγμα μάθησης κατά τν Ausubel για να πρσδιρίσετε τις βασικές διαφρές πυ πρκύπτυν στ σχεδιασμό της διαδασκαλίας από την εφαρμγή των υπδειγμάτων Ausbuel και Bruner στην διαδασκαλία ικνμικών μαθημάτων στην Γ τάξη ΕΠΑΛ. (1 βαθμός) ε) Περιγράψτε τυς βασικύς τύπυς μαθησης τoυ Lewin για να τεκμηριώσετε τ είδς διδασκαλίας πυ υπστηρίζει. Πώς θα εφαρμόζατε τ πλαίσι θεωρίας τυ Lewin κατά τη διδασκαλία ικνμικύ μαθήματς στην Α τάξη ΓΕΛ; (1 βαθμός) Θέμα 2 α) Πια η διαφρά ανάμεσα στα επιστημνικά, διεπιστημνικά και διαθεματικά αναλυτικά πργράμματα σπυδών; Με πι τρόπ διαρθώννται τα περιεχόμενα μάθησης στα αναλυτικά πργράμματα σπυδών των ικνμικών μαθημάτων στην Γ τάξη ΓΕΛ; (1,5 βαθμόι) β) Περιγράψτε τα βασικά στιχεία των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων από τ 1929 εώς σήμερα. Χρησιμπιώντας τα βασικά στιχεία των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων σχλιάστε την πρεία των ικνμικών μαθημάτων στην γενική και στην επαγγελματική δευτερβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα από τ 1929 εώς σήμερα. (2 βαθμί) γ) Πρσδιρίστε τη διδακτική τυ αντικειμένυ και τη διδακτική υπκειμένυ. Αναφέρατε τις βασικές διαφρές της παραδσιακής-νεωτερικής αντίληψης διδασκαλίας με τη σύγχρνη μετανεωτερική αντίληψη. (0,5 βαθμός)

6 δ) Αναφέρατε παραδείγματα από τη διδασκαλία ικνμικύ μαθήματς πυ περιγράφυν τις βασικές εσωτερικές λειτυργίες πυ συντελύνται κατά τν Gagne κατά τη μαθησιακή διαδικασία. (1 βαθμός) Τα θέματα επιστρέφνται με τα γραπτά. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Θέμα 1 α) Δίννται ι συναρτήσεις τυ ριακύ ατμικύ φέλυς τυ εκπαιδευόμενυ, MU = 5-0.6Χ, τυ διαχεόμενυ πρόσθετυ φέλυς, SU = 6-0.2Χ, και τυ ριακύ κόστυς παρχής των υπηρεσιών εκπαίδευσης, MC = Χ. Να αναλύσετε θεωρητικά, διαγραμματικά και αλγεβρικά πώς διαμρφώνεται τ επίπεδ ισρρπίας των υπηρεσιών εκπαίδευσης και να επισημάνετε τα πρβλήματα πυ δημιυργύνται από την ύπαρξη αγαθών, πυ πρκαλύν θετικές εξωτερικές ικνμίες. β) Να εξηγήσετε πια μρφή επιχείρησης (ιδιωτική ή δημόσια) είναι πι απτελεσματική στην αντιμετώπιση πρβλημάτων, πυ απτελύν αντικείμεν των ρυθμιστικών παρεμβάσεων τυ κράτυς, όπως είναι π.χ. η πρστασία τυ περιβάλλντς. Θέμα 2 α) Δίνεται τ έλλειμμα ενός δημόσιυ φρέα στα πέντε πρώτα χρόνια λειτυργίας τυ: 180, 150, 125, 94 και 53 χρημ. μν. Να υπλγίσετε τ χρές τυ σε κάθε έτς και να εξηγήσετε τη διαφρά μεταξύ των δύ αυτών μεγεθών. Πώς επηρεάζεται η δημσινμική θέση της χώρας, όταν η κυβέρνηση, αντί να επιδτήσει τ δημόσι φρέα, συμμετέχει στην αύξηση τυ μετχικύ τυ κεφαλαίυ κατά 200 χρημ. μν; β) Δίννται δύ εναλλακτικές συναρτήσεις φρλγικών εσόδων: Τ=0.002 Υ 2 και Τ=2 Υ 0.5. Να εξετάσετε τ βαθμό πρδευτικότητας εκάστης και να εξακριβώσετε πια είναι η κινωνία διακαιότερη για δύ νικκυριά με εισόδημα 100 και 300 χρημ. μν., αντίστιχα. Θέμα 3 α) Πια είναι η έννια της φραπφυγής και πώς επηρεάζεται τ μέγεθς της από την ελαστικότητα ζήτησης των αγαθών (σε σχέση με την τιμή τυς); β) Πώς επηρεάζει φόρς εισδήματς (όταν επιβαρύνει και όταν δεν επιβαρύνει τ εκ τόκων εισόδημα) τ κίνητρ για απταμίευση; Θέμα 4 α) Η πρστιθέμενη αξία σε δύ στάδια παραγωγής, Α και Β, ανέρχεται σε 30%, ενώ η αξία αγρών τυ Α σταδίυ εκτιμάται σε 150 χ.μ. Να υπλγίσετε τ πσό τυ ΦΠΑ, πυ τ κάθε στάδι απδίδει στ δημόσι, καταβάλλει στ πρηγύμεν στάδι και μετακυλεί στ επόμεν (t=20%) β) Να εξηγήσετε γιατί τ πρώτ στάδι δεν μπρεί να φρδιαφύγει. Θέμα 5 α) Μέσω πιας διαδικασίας η υστέρηση της παραγωγικότητας τυ δημόσιυ τμέα δηγεί σε αύξηση των δημόσιων δαπανών διαχρνικά, σύμφωνα με την άπψη τυ Baumol;

7 β) Να απδείξετε, με τη βήθεια των σχετικών πλλαπλασιαστών, πότε επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη αύξηση τυ εισδήματς, σε περίδ ύφεσης: όταν αυξάννται ι δημόσιες δαπάνες κατά 100 χρημ. μν., όταν μειώνεται φόρς σταθερύ πσύ κατά 100 χ.μ., ή όταν αυξάννται ταυτόχρνα δημόσιες δαπάνες και φόρς σταθερύ πσύ κατά 100 χ.μ. (c=0.60 και συντελεστής τυ αναλγικύ φόρυ εισδήματς: t=0.20); Να απαντήσετε σε τρία θέματα. Καλή επιτυχία. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΞΕΤΑΣΗ 18 ΙΑΝ 2010 Διάρκεια 1.30 ώρες Άριστα τ 6 Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά τυ πληρφριακύ συστήματς. (1 μνάδα) Δίννται διαδικασίες και δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Γράψτε στις στήλες παραπλεύρως τ επίπεδ διίκησης πυ αντιστιχεί και τ επίπεδ απόφασης. Ως παράδειγμα δίννται συμπληρωμένα τα κελιά πυ αναφέρνται στην «αναδιργάνωση εταιρείας» (1 μνάδα) Επίπεδ διίκησης Επίπεδ απόφασης Αναδιργάνωση εταιρείας Στρατηγικός σχεδιασμός Αδόμητη απόφαση Έλεγχς απθεματικών Επιδόσεις πρσωπικύ Κατάρτιση πρϋπλγισμύ Οικνμικός σχεδιασμός Σχεδιασμός παραγωγής Να μετατρέψετε τ δεκαδικό αριθμό 2621 σε δεκαεξαδικό. στη συνέχεια να μετατρέψετε αυτόν τν δεκαξαδικό σε δυαδικό και κταδικό. (1 μνάδα) ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ!

8 Εξηγείστε τυς όρυς πυ ακλυθύν: (1 μνάδα) μηχανγραφικό αρχεί εγγραφή δμή εγγραφής Αρχεί ASCII Πώς απθηκεύεται κατά φυσικό τρόπ ένα πρόγραμμα Οι απαντήσεις είναι κατευθυνόμενες. Πλλές απαντήσεις έχυν περισσότερες από μια επιλγή, και τότε η ερώτηση θεωρείται απαντημένη μόνν αν επιλεγύν όλες ι σωστές απαντήσεις (2 μνάδες = 0,2 x 10 μνάδες) 1. Υπάρχει διαφρά στην απθήκευση αριθμί, λέξεων και δηγιών στν υπλγιστή. ΣΩΣΤΟ [ ], ΛΑΘΟΣ [ ] 2. Ο 8μπιτς κώδικας ASCII περιέχει: Α[ ] 8 επί 2 θέσεις μνήμης, Β[ ] 8 2 ψηφία, Γ[ ] 2 8 σύμβλα, Δ[ ] 256 σύμβλα 3. Ένα σύστημα μαζικής επεξεργασίας μπρεί να είναι ταυτόχρνα και χρνικύ καταμερισμύ. ΣΩΣΤΟ[ ], ΛΑΘΟΣ[ ] 4. Με τν όρ τηλεπικινωνίες αναφερόμαστε στη διαβίβαση πληρφριών μέσω τηλεφωνικών γραμμών. ΣΩΣΤΟ[ ], ΛΑΘΟΣ[ ] 5. Τ τπικό δίκτυ απτελεί λύση για τα πρβλήματα τηλεπικινωνιών. ΣΩΣΤΟ[ ], ΛΑΘΟΣ[ ] 6. Η ασφάλεια των δεδμένων σ ένα τπικό δίκτυ στηρίζεται: Α[ ] στην τεχνική RAID Β[ ] στην δημιυργία αντιγράφων Γ[ ] στ UPS Δ[ ] στ φυσικό κλείδωμα Ε[ ] στη χρήση passwords. 7. Η μικρικνμική θεωρία θεωρεί την πληρφρία ως Α[ ] συντελεστή παραγωγής πυ υπκαθιστά ελεύθερα τις συναλλαγές Β[ ] συντελεστή παραγωγής πυ μειώνει τ κόστς συναλλαγών Γ[ ] συντελεστή παραγωγής πυ υπκαθιστά ελεύθερα κεφάλαι και εργασία 8. Καθώς μια επιχείρηση μεγαλώνει σε πλυπλκότητα, η πληρφριακή τεχνλγία μειώνει τα κόστη συναλλαγών. ΣΩΣΤΟ[ ], ΛΑΘΟΣ[ ] 9. Η γιγάντωση τυ πληρφριακύ τμέα τα τελευταία χρόνια φείλεται Α[ ] στην ανάπτυξη ταχύτερων, φθηνότερων και πι ευέλικτων τεχνλγιών επεξεργασίας πληρφριών Β[ ] στην ειδικευμένη και σύγχρνη πληρφόρηση Γ[ ] στην πληρφόρηση για τις τάσεις της αγράς και των ανταγωνιστών Δ[ ] στην άμεση πληρφόρηση και τ συνεχή έλεγχ τυ ργανισμύ

9 10. Η βάση δεδμένων είναι σημαντική σε ένα πληρφριακό σύστημα διότι Α[ ] παρέχει κεντρική απθήκευση δεδμένων για μια επιχείρηση Β[ ] διότι τα δεδμένα απθηκεύνται ως απτέλεσμα διαδικασιών συναλλαγών Γ[ ] διότι είναι συστατική συνιστώσα ενός πληρφριακύ συστήματς ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Πρώην Μακρικνμική Ι) 3/2/2010 Ανα λύστε δύ (2) από τα παρακάτω θέματα: 1. Α) Αναλύστε πως ι μεταβλές στ πραγματικό επιτόκι επηρεάζυν την κατανάλωση. Χρησιμπιήστε τα κατάλληλα διαγράμματα για να υπστηρίξετε την απάντηση σας. (30%) Β) Για τις χώρες Α και Β δίνεται ότι τ πσστό της απόσβεσης είναι δ=5%, τ πσστό της απταμίευσης είναι s=5% και η συνάρτηση παραγωγής y=k 1/2, όπυ y είναι τ κατά κεφαλή πρϊόν και k τ κατά κεφαλή κεφαλαιακό απόθεμα. Αν τ πσστό αύξησης τυ πληθυσμύ είναι για τη χώρα Α n A =5% και για την χώρα Β n B =15%, υπλγίστε για κάθε χώρα τ κατά κεφαλή κεφαλαιακό απόθεμα και τ κατά κεφαλή πρϊόν πυ αντιστιχεί στη σταθερή κατάσταση τυ υπδείγματς Solow. Σε πια από τις δύ χώρες τ κατά κεφαλή πρϊόν της σταθερής κατάστασης είναι ψηλότερ; (σημ. στην άσκηση υπθέτυμε ότι δεν υπάρχει τεχνλγική πρόδς). Σχλιάστε την απάντησή σας. (20%) 2. Α) Πως θα χρησιμπιύσατε την βασική λγιστική ταυτότητα των εθνικών λγαριασμών για να ερμηνεύσετε την εξέλιξη (ελλείμματα / πλενάσματα) τυ ισζυγίυ τρεχυσών συναλλαγών; (20%) Β) Έστω μια ικνμία η πία απτελείται από 50 νικκυριά τύπυ Α και 50 νικκυριά τύπυ Β. Τα νικκυριά τύπυ Α καταναλώνυν κάθε περίδ πσό ίσ με τ μόνιμ τυς εισόδημα ενώ τα νικκυριά τύπυ Β καταναλώνυν κάθε περίδ πσό ίσ με τν τρέχν εισόδημά τυς. Για τα νικκυριά τύπυ Α τ εισόδημά τυς την πρώτη (τρέχυσα) περίδ είναι ίσ με ευρώ ενώ γνωρίζυν ότι τη δεύτερ περίδ εισόδημα τυς θα είναι ευρώ. Τ εισόδημα των νικκυριών τύπυ Β την πρώτη περίδ είναι ευρώ και γνωρίζυν ότι τ εισόδημα τυς στην δεύτερη περίδ θα είναι ευρώ. (i) Αν σας δίνεται ότι τ πραγματικό επιτόκι είναι ίσ με 10% πια είναι η παρύσα αξία τυ συνλικύ πλύτυ των νικκυριών της ικνμίας (ii) Πια είναι η συνλική κατανάλωση της ικνμίας στην πρώτη και τη δεύτερη περίδ; (iii) Έστω ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να αυξήσει τη συνλική κατανάλωση στην ικνμία την πρώτη περίδ. Στα πλαίσια αυτά, εξετάζει 2 εναλλακτικά μέτρα. Σύμφωνα με τ πρώτ μέτρ πρτείνει να επιβληθεί εφάπαξ εισφρά ίση με ευρώ σε κάθε νικκυριό τύπυ Α και τα έσδα από αυτή τη εισφρά να δθύν με τη μρφή επιδόματς στα νικκυριά τύπυ Β (σημειώνεται ότι όλα τα νικκυριά τύπυ Β θα λάβυν τ ίδι πσό). Τ δεύτερ μέτρ είναι να μειώσει τ πραγματικό επιτόκι σε 5%. Με πι τρόπ αυτά τα δύ μέτρα επιτυγχάνεται υψηλότερη αύξηση στην κατανάλωση της πρώτης περιόδυ; (30%) 3. Α) Συζητήστε τις βασικές λειτυργίες τυ χρήματς. Τι εννύμε όταν λέμε ότι τ χρήμα είναι ένα δημόσι αγαθό; Τι σημαίνει ότι τ χρήμα είναι ένα κυριαρχύμεν περιυσιακό στιχεί; (30%) Β) Τι είναι η «ηθελημένη ανεργία» και τι η «αθέλητη ανεργία»; Χρησιμπιήστε τα σχετικά διαγράμματα της αγράς εργασίας για να υπστηρίξετε την απάντησή σας. (20%) Καλή επιτυχία!

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Θέματα Εισαγωγής στην Πλιτική Οικνμία, 3η Φεβρυαρίυ 2010 Γιάννης Βαρυφάκης, Μάνς Κυντύρης ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ 2 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α ΚΑΙ ΣΕ 1 ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β ΜΕΡΟΣ Α ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ 2 ΑΠΟ ΤΑ 4 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α1 (3 μνάδες) (α) Έστω μια ικνμία με ένα μόν αγαθό και Ν άτμα. Έστω Q η πσότητα αυτύ τυ αγαθύ η πία κατανέμεται μεταξύ των Ν ατόμων. Πιες ι κατά Pareto απτελεσματικές κατανμές της πσότητας Q μεταξύ Ν ατόμων; (1 μνάδα) (β) Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη φράση Η κατά Pareto απτελεσματικότητα είναι καταστρφική για τισ εμπρικές ανταλλαγές ; Να εξηγήσετε διεξδικά γιατί. (1 μν.) (γ) Έστω μια ικνμία δύ ατόμων (Α&Β) και δύ αγαθών (Χ&Υ). Έστω ότι η Α είναι αδιάφρη μεταξύ 1 μνάδας τυ Χ και 2 μνάδων τυ Υ ενώ Β είναι αδιάφρς μεταξύ 2 μνάδων τυ Χ και 1 μνάδας τυ Υ. Πιεσ ι κατά Pareto απτελεσματικές κατανμές; (1 μν.) ΘΕΜΑ Α2 (3 μνάδες) (α) Παρυσιάστε διαγραμματικά την θεωρία της γαιπρσόδυ τυ David RIcardo. (1 μν.) (β)πια η βασική διαφρά μεταξύ γαιπρσόδυ και ικνμικύ κέρδυς; (1 μν.) (γ) Πια θα ήταν, κατά την γνώμη σας, η στάση τυ David Ricardo στ θέμα των αγρτικών κινητπιήσεων των ημερών στην ελληνική ύπαιθρ (με τισ πίες πρβάλλνται αιτήματα για επιδτήσεις των αγρτικών πρϊόντων); (1 μν.) ΘΕΜΑ Α3 (3 μνάδες) (α) Έστω ότι πωρπώλης σε κάπια λαϊκή αγρά πυλάει πσότητα αγαθών πυ, δεδμένης της τιμής, παραβιάζει την Ισ-ριακή Αρχή (ΙΟΑ). Τι σημαίνει αυτό στην καθμιλυμένη; (1 μν.) (β) Έστω ότι καταναλωτής αγράζει ένα αγαθό σε πσότητα πυ παραβιάζει την ΙΟΑ. Τι θα τν συμβυλεύατε; (1 μν.) (γ) Μπρείτε να δώσετε κάπι παράδειγμα ρθλγικής παραβίασης της ΙΟΑ; (1 μν.) ΘΕΜΑ Α4 (3 μνάδες) (α) Πια τα βασικά στιχεία τυ ωφελιμισμύ (utilitarianism) τυ Jeremy Bentham; (1 μν.) (β) Γιατί η νεκλασσική πλιτική ικνμία δεν πρβλέπει την σύγκρισ της ωφέλειας (utility) τυ ενός ατόμυ με την ωφέλεια ενός άλλυ (ή άλλων); (1 μν.) (γ) Όταν J. S Mill έγραφε Είναι πρτιμότερ να είναι κανείς ένας δυσαρεστημένς άνθρωπς παρά ένα ικανπιημέν γυρύνι καλύτερα ένας δυσαρεστημένς Σωκράτης παρά ένας ικανπιημένς ηλίθις, τι εννύσε σε σχέση με τν ωφελιμισμό και την νεκλασική πλιτική ικνμία; (1 μν.) ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ (και) ΣΕ 1 ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΨΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΜΑ Β1 (4 μνάδες) Σε τι φείλνται ι ικνμικές κρίσεις; ΘΕΜΑ Β2 (4 μνάδες) Πιες ιστρικές διαδικασίες συνδιαμόρφωσαν την ικνμική επιστήμη και τις κινωνίες της αγράς;

11 ΘΕΜΑ Β3 (4 μνάδες) Γιατί κάπιες χώρες και ήπειρι είναι πλυσιότερες από άλλες; ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μάθημα: Εισαγωγή στ Μαρκετινγκ Υπέυθυνη μαθήματς: Αλεξάνδρα Φραγκυδάκη Θέματα εξετάσεων περιόδυ Φεβρυαρίυ 2010 Θέμα 1 Υπθέτντας ότι είστε Μάρκετερ της δντόκρεμας Χ (δώστε όνμα της επιλγής σας ανάλγα με τ παράδειγμα πυ θα χρησιμπιήσετε) καλείστε να εφαρμόσετε τη διαδικασία τμηματπίησης της αγράς χρησιμπιώντας πλλαπλά κριτήρια. Μετά τν καθρισμό της αγράς στόχυ καλείστε να πρχωρήσετε στην τπθέτηση τυ πρϊόντς με βάση τη διαφρπίηση τυ από τα άλλα πρϊόντα (επιλέξτε εσείς τν τρόπ). Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε την θέση τυ πρϊόντς σας στην αγρά σε σχέση με τις ανταγωνιστικές μάρκες παρυσιάζντας τα απτελέσματα με τ κατάλληλ σχήμα. Θέμα 2 Να εξηγήσετε ΓΙΑΤΙ και ΠΩΣ μεταβάλλεται τ Μίγμα Μάρκετινγκ στα στάδια τυ κύκλυ ζωής τυ πρϊόντς. Θέμα 3 Για τις περιπτώσεις ενός βασικύ πρϊόντς και ένς πρϊόντς επιλγής, να παρυσιάσετε τη διαφρετική σημασία των στιχείων τυ μείγματς Μάρκετινγκ. Να επιλέξετε συγκεκριμένα πρϊόντα για να υπστηρίξετε την απάντησή σας. Να απαντήσετε σε 2 από τα 3 θέματα. Όσι έχυν κάνει εργασία στ μάθημα, παρακαλύνται να τ σημειώσυν στ επάνω μέρς της κόλλας τυς γράφντας τν τίτλ της εργασίας. Καλή επιτυχία Α.Φ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξετάσεις Ιανυαρίυ /1/2010 Θέμα 1 : Τι εννύμε με τν όρ ενεργητικό ειδικά για τις συναλλαγες και πως εντάσσεται στην πρβληματική της θεωρίας τυ συναλλακτικύ κόστυς; Πιές είναι ι μεταβλητές τυ κόστυς συναλλαγής; Παρυσιάστε τις μεταβλητές αυτές υπό μρφή διαγράμματς.

12 Θέμα 2 : Τι είναι τ παράδξ της γνώσης. Για πιύς λόγυς στην περίπτωση αυτή υπάρχει τ ενδεχόμεν μιας απτυχίας της αγράς; Θέμα 3 : Τι εννύμε με τυς όρυς δυσμενής επιλγή και ηθική βλάβη; Γιατί δηγύν σε πιστωτικό κενό; Θέμα 4 : Πιά είναι τα χαρακτηριστικά τυ Ιαπωνικύ Συστήματς Απασχόλησης. Για πιό λόγ χρησιμπιήθηκε για τ σύστημα αυτό όρς ευέλικτες ακαμψίες; Θα γράψετε και τα τέσσερα θέματα και τ κάθε ένα βαθμλγείται με 2,5 μνάδες. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ Διδάσκων: Στ. Κώτσις Εξετάσεις Περιόδυ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1ν: (2 Μνάδες). Δίδεται η Διαφρική Εξίσωση: 3 y( x) 1 y'( x) + = x y 2 ( x ) Να επιλυθεί (α) με την μέθδ τυ λικύ διαφρικύ, (β) με μία άλλη πιαδήπτε μέθδ. ΘΕΜΑ 2ν: (2 Μνάδες). Επιλύσατε τ σύστημα: x'(t) + y'(t) 2 2 x(t) 4 y(t) = 5 t 3 3 x "( t) 6y'( t) 2x( t) 3y( t) = t ΘΕΜΑ 3ν: (1 Μνάδα). Σε μία απόλυτα νεφιλελεύθερη κινωνία, χωρίς καμμία κρατική παρέμβαση, ρυθμόσ χρνικήσ αλλαγήσ των επενδύσεων είναι ανάλγς τυ τυ εισδήματς, και η κατανάλωση είναι ίση με τ 0.5 τυ ρυθμύ χρνικήσ αλλαγήσ τυ εισδήματς. Βρείτε την διαχρνική πρεία τυ εισδήματσ και ερμηνεύσατε τα απτελέσματα σας. ΘΕΜΑ 4ν: (2 Μνάδες). Μία ακλυθία αριθμών φτιάχνεται ωσ εξής: Αν από τν αριθμό πυ βρίσκεται στην n- θέση αφαιρέσυμε την πσότητα n, βρίσκυμε τν μέσ όρ των δύ πρηγύμενων αριθμών. Δεδμένυ ότι πρώτς αριθμός είναι τ 1 και δεύτερς 2, βρείτε τν αριθμό πυ βρίσκεται στην εκατστή θέση. ΘΕΜΑ 5ν: (2 Μνάδες). Επιλύσατε τ σύστημα: x(n +1) = x(n) + y(n) y(n +1) = 2x(n) x(0) =1, y(0) = 2 ΘΕΜΑ 6ν: (1 Μνάδα). Να βρεθεί τ είδς των σταθερών σημείων της εξίσωσης διαφρών: y n +1 = 3y n 2 + 2y n 3 12 ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ &ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

13 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μαρξιστική Πλιτική Οικνμία Ι Να απαντηθύν δύ (2) θέματα. Φεβρυάρις Η παραγωγή σχετικής υπεραξίας είνια τ (ακύσι) απτέλεσμα τυ καπιταλιστικύ ανταγωνισμύ και της εξέλιξης της διαδικασίας παραγωγής. Αναπτύξτε, δίνντας και αριθμητικό παράδειγμα. 2. Να συχητηθεί η θεωρία της αξίας τυ Μαρξ (αξία, άμεση τιμή, τιμή παραγωγής). Να συμπληρωθύν ι πίνακες 1 και 2 και να σχλιασθύν ι μεταφρές αξίας και υπεραξίας πυ συμβαίνυν για τις επιχειρήσεις 1, 2 και 3 τυ κλάδυ Ι. Πίνακας 1: Σύνλ ικνμίας Κλάδι Q C V S Λi=Pi άμεση τιμή ri I II II Σύνλ s/v = 100% Pi =Τιμή παραγωγής pi =Pi /Q μναδιαία τιμή παρ. Κλάδς Ι Επιχείρηση 1 Επιχείρηση 2 Επιχείρηση 3 Σύνλ κλάδυ L (εργάτες) C V S V+S = 1 C+V (=K) C+V+S s =S/V c = C/V Q(μνάδες) c v s v+s (c+v) c+v+s Τιμή = pi π = [p -(c+v)] Π (=πq) r = Π/K Π-S s/v = 100%, E = 1ευρώ/ώρα, μισθός = 5 ευρώ, ή v = 5 ώρες Π=P - (C+V) 3. «Η αύξηση των μισθών πτέ δεν μπρεί να φτάσει ως τ σημεί πυ θα απειλήσει τ ίδι τ σύστημα». Σχλιάστε τη θέση τυ Μαρξ στ πλαίσι της διαδικασίας συσσώρευσης κεφαλαίυ.

14 Καλή επιτυχία! ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Μικρικνμική Θεωρία ΙΙ Πανεπιστήμι Αθηνών Τμήμα Οικνμικών Επιστημών, Ιανυάρις 2010 Απαντήστε σε τρεις (3) από τις παρακάτω τέσσερις (4) ερωτήσεις: 1. Σε μια αγρά δραστηριπιύνται δυ επιχειρήσεις, η Α και η Β, ι πίες παράγυν ένα πανμιότυπ πρϊόν. Η συνάρτηση κόστυς της Α είναι C A =10+a 2 και η συνάρτηση κόστυς της Β είναι C B =5+b 2. H συνάρτηση ζήτησης είναι p=1400-α-β, όπυ α και β ι πσότητες πυ παράγυν η Α και Β αντίστιχα και p η τιμή τυ πρϊόντς. α) Αν η Α έχει τη δυνατότητα να επιλέξει πρώτη την πσότητα παραγωγής της, και μόν όταν αυτή γίνει γνωστή θα μπρέσει η Β να επιλέξει τη δική της πσότητα παραγωγής, βρείτε την κατάσταση ισρρπίας της αγράς ως πρς τις τιμές και τις πσότητες τυ πρϊόντς. (50%) β) Πια η σημασία τυ παραδείγματς αυτύ για κάπια αγρά πυ κάπτε μνπωλύνταν από μία επιχείρηση πριν κάπια νμική παρέμβαση την απελευθέρωνε, δίνντας έτσι την ευκαιρία σε άλλες, ή νέες, επιχειρήσεις να εισέλθυν σε αυτήν την αγρά; (50%) 2. Δυ πανμιότυπες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις με συνάρτηση παραγωγής για την κάθε μια Q i (L i )=L 1/2 i (i=1,2), όπυ L i πσότητα εργασίας πυ μισθώνει η επιχείρηση i=1,2, αντλύν την εργασία πυ μισθώνυν (δηλαδή τυς εργαζόμενυς) από την ίδια αγρά εργασίας. Έστω ότι σε αυτή την αγρά εργασίας, η συνάρτηση πρσφράς δίδεται ως w=2,5l, όπυ w μισθός ανά ημέρα. Έστω ακόμα ότι ι επιχειρήσεις αυτές πυλάνε τ τελικό τυς πρϊόν στην ίδια τελείως ανταγωνιστική αγρά όπυ η τιμή τυ είναι p=1000. α) Πόση πσότητα εργασίας (L) θα μισθώσυν συνλικά και πιό θα είναι τ ύψς τυ μισθύ (w) πυ θα αντιστιχύσε σε μια ισρρπία Cournot-Nash σε αυτή την αγρά εργασίας; (40%) β) Αν σε αυτή την αγρά υπήρχε μόν μια από τις δυ επιχειρήσεις; (30%) γ) Αν τ κράτς επέβαλε κατώτατ μισθό λίγ μεγαλύτερ από αυτόν πυ βρήκατε στις περιπτώσεις (α) και (β) παραπάνω, τι αντίκτυπ θα είχε αυτή η πλιτική στην απασχόληση (π.χ. αύξανε ή θα την μείωνε); Σχλιάστε την σημασία της απάντησής σας. (30%) 3. Αναπτύξτε αναλυτικά και συγκρτημένα την λγική και τα βασικά στιχεία της θεωρίας τυ John Rawls για την δίκαιη κατανμή τυ εισδήματς. (40%) Πια η σχέση αυτής της έννιας της δικαισύνης με την έννια της κατά Pareto απτελεσματικότητας; (30%) Πια είναι η σημασία της για την ικνμική επιστήμη γενικότερα; (30%) 4. Με πιυς τρόπυς συναισθήματα όπως η ζήλια και η συμπάθεια πρς άλλ()α άτμ()α μπρύν να απσταθερπιήσυν μια Καμπύλη Απτελεσματικών Συμφωνιών; (Εξηγήστε χρησιμπιώντας διάγραμμα Edgeworth.) (50%). Εξηγήστε διεξδικά τυς λόγυς για τυς πίυς τέτια «κινωνικά συναισθήματα» δημιυργύν πρβλήματα στην έννια της κατά Pareto απτελεσματικότητας αλλά και γενικότερα στη Μικρικνμική Θεωρία της Κινωνικής Ευημερίας. (50%) Γιάννης Βαρυφάκης 25 η Ιανυαρίυ 2010

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εξεταστική περίδς Φεβρυαρίυ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διδάσκυσα: Ιωάννα Καστέλλη Α) υπχρεωτικό θέμα (5 μνάδες) Αναπτύξτε τα επιχειρήματα πυ έχυν διατυπωθεί σχετικά με τη θετική συμβλή των ξένων άμεσων επενδύσεων στην ανάπτυξη των χωρών υπδχής. Υπάρχυν πρϋπθέσεις και αν ναι, πιες είναι αυτές, ώστε η πραγματπίηση ξένων άμεσων επενδύσεων να βηθήσει την τεχνλγική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών; Β) επιλγή δύ εκ των τριών θεμάτων (2,5 μνάδες τ καθένα) 1. Τι περιλαμβάνει η δημόσια απταμίευση; Με πιυς τρόπυς επιτυγχάνεται αύξηση της δημόσιας απταμίευσης; Υπάρχυν περιρισμί στην επίτευξη τυ στόχυ αυτύ και πιι; 2. Εξηγείστε τι είναι νμαστική δασμλγική πρστασία, τι είναι τ πραγματικό πσστό πρστασίας και τι τ πραγματικό πσστό επιδότησης; 3. Πιι είναι ι παράγντες πυ συνθέτυν τ υπόδειγμα τυ εθνικύ ανταγωνιστικύ πλενεκτήματς κατά Porter; ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΙ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ Αναπτύξτε αναλυτικά, γεωμετρικά και αλγεβρικά, τ πως μπρεί μία ικνμία να ισρρπεί σε επίπεδα κάτω από την πλήρη απασχόληση. Μπρεί πλλαπλασιαστής δημσίων δαπανών να δημιυργεί θέσεις εργασίας στ εξωτερικό και πως μπρεί να εκμεταλλευτεί κανείς πλιτικά μια τέτια κατάσταση. Γιατί επιβάλετε στην Ελλάδα η μείωση τυ ελλείμματς και πιές ι συνέπειες της επιτυχίας μιας τέτιας πλιτικής; ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ Αναφερθείτε διεξδικά στην σχέση ανταλλαγής πλθωρισμύ και ανεργίας όπως παρυσιάζεται από την καμπύλη Philips.

16 Είναι δυνατόν και ιδιαίτερα στην περίπτωση της σημερινής Ελλάδας να αυξηθεί τ επίπεδ των τιμών εν μέσω ύφεσης; Αν κάτι τέτι συμβεί σε πιύς λόγυς θα τ απδίδατε και πιά μέτρα θα συνιστύσατε ώστε να απφευχθεί μια τέτια εξέλιξη; Απαντήστε σε ένα από τα δύ θέματα Καλή Επιτυχία! Μ. Κυντύρης ΧΡΗΜΑ ΠΙΣΤΗ - ΤΡΠΕΖΕΣ Γραπτές Εξετάσεις Χρήμα Πίστη Τράπεζες 10 Φεβρυαρίυ 2010 Απαντήστε και στα τρία θέματα: θέμα Στ πλαίσι της πρσφράς χρήματς μίας ικνμίας, πώς πρκύπτει τ πρωτγενές χρήμα πυ εκδίδει η κεντρική τράπεζα και πώς αυτό συνδέεται με τη νμισματική βάση; 1 θέμα Στην έννια της ισρρπίας των δανειακών κεφαλαίων, αναπτύξτε πώς πρκύπτει η καμπύλη LB και πιά είναι η χρησιμότητα της ως αναλυτικύ εργαλείυ; 2 θέμα Πιές είναι ι βασικές μιότητες και διαφρές ανάμεσα στην κλασσική άπψη και στην κευνσιανή άπψη σχετικά με τις υπθέσεις τυς πάνω στη συμπεριφρά της πρσφράς χρήματς για την επίτευξη χρηματικής ισρρπίας; 3

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Θ Ε Μ Α 1 Α. Για τις ερωτήσεις A1 A3 να γράψετε στην κόλλα σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπλα τ γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέυ 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρύσι Ιστσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr, 6 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιυργία λκληρωμένων αρχείων μετεωρλγικών δεδμένων από μετρήσεις Συνπτικών Μετεωρλγικών Σταθμών στν ελληνικό χώρ με τη χρήση Τεχνητών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτµατισµύ Συστήµατα Αυτµάτυ Ελέγχυ ΙΙ Ασκήσεις Πράξης. Καλλιγερόπυλς Σ. Βασιλειάδυ Χειµερινό εξάµην 8/9 Ασκήσεις Μόνιµα Σφάλµατα & Κριτήρια ευστάθειας Άσκηση.. ίνεται σύστηµα µε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE Οδηγίες λειτυργίας AMAZONE Υπλγιστής χήματς AMABUS για ψεκαστικά Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMATRON 3 Κυτί χειρισμύ υπδιαιρέσεων πλάτυς AMACLICK MG4531 BAG0117.1

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική περίδς από 6/0/ έως 06// γραπτή εξέταση στ µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείυ Τµήµα: Βαθµός: Ονµατεπώνυµ: Καθηγητές: ΑΤΡΕΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου 470 ~IΔ Α/2001 Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση τυ ΟΟΣΑ για τ/ απφυγή της διπλής φρλγίας τυ εισδήματς και κεφαλαίυ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΕΡΡΟΥ Δικηγόρυ Αθηνών, Υπτρόφυ ΙΚΥ Ε1ΣΑΓΩΓΗ Α Η ΕΝΝΟ/Α ΤΩΝ ΔιΚAJΩMATΩfII

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ [Κεφ. 2.4: Ρυθμός Μεταβολής του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ [Κεφ. 2.4: Ρυθμός Μεταβολής του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ [Κεφ..4: Ρυθμός Μεταβλής τυ σχλικύ βιβλίυ]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Δίνεται η συνάρτηση f() = 3 3. α) Να βρεθεί ρυθμός μεταβλής της

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ασκήσεις Πράξης

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ασκήσεις Πράξης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ Καθηγητές: Δ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & Δ. ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιστημνικός Συνεργάτης: Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία Τεχνλγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών Τμήμα Μηχανλγίας Τμέας Ενεργειακός Πτυχιακή Εργασία ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εφαρμγές, συγκριτικά στιχεία

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα. 2.2. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 8 ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σπός Σπός της ενότητας αυτής είναι να παρυσιάσει σύντμα αλλά περιετιά τυς τρόπυς με τυς πίυς παρυσιάζνται τα στατιστιά δεδμένα. Πρσδώμενα απτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού Εγχειρίδι λειτυργίας az AMATRON 3 Τερματικό χειρισμύ MG4822 BAG0094.6 02.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας πριν θέσετε τη μηχανή για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων.

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου Στιχεία Οικνμικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβίυ 2014 Χήσεως από 1η Ιανυαίυ έως την 31η Δεκεμβίυ 2014, 11η εταιική χήση (Δημσιευόμενα βάσει τυ Ν.2190, άθ 135 για επιχειήσεις πυ συντάσυν ετήσιες ικνμικές

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ροή ιόντων και µορίων

ροή ιόντων και µορίων ρή ιόντων και µρίων Θεωρύµε ένα διάλυµα µίας υσίας Α. Αν εξαιτίας της ύπαρξης διαφρών συγκέντρωσης ή ηλεκτρικύ πεδίυ όλες ι ντότητες (µόρια ή ιόντα) της υσίας Α κινύνται µέσα σ αυτό µε την ίδια ριακή ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αγαπητί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας πρτείνυν για άλλη μια χρνιά, ένα λκληρωμέν επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Θετικής-Τεχνλγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ. Έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε: Α θερμοδυναμικός νόμος, ενθαλπία, θερμοχωρητικότητα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ. Έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε: Α θερμοδυναμικός νόμος, ενθαλπία, θερμοχωρητικότητα ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ Έννιες πυ πρέπει να γνωρίζετε: Α θερμδυναμικός νόμς ενθαλπία θερμχωρητικότητα Θέμα ασκήσεως. Πρσδιρισμός θερμχωρητικότητας θερμιδμέτρυ. Πρσδιρισμός θερμότητς

Διαβάστε περισσότερα

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες HPøMENO TE O OΔIKA PI PI ΔEΣ ΠE AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 1439/99 MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H (X+) EKΔOTΩN EΦHME T. Ú ÊÂ Ô KEM A KAPOΛOY 24 1043 AΘHNA ETOΣ 13 ΦYΛΛO 145

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σκοπιμότητας. «Δημιουργίας διαδικτυακής πύλης» για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη σκοπιμότητας. «Δημιουργίας διαδικτυακής πύλης» για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας Μελέτη σκπιμότητας «Δημιυργίας διαδικτυακής πύλης» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική, τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδας Επιστημνικός Υπεύθυνς: Σφηκόπυλς Θωμάς Καθηγητής Τμήματς Πληρφρικής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2.1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ 2.1.1. Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών, είναι γνωστό και με τα στιχεία τυ δυλέψαμε όλες τις πρηγύμενες τάζεις.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

-ΡΑΜΗΑΤΕΑ ~~Νοι\ο(Ί Η\+ι( 1 - _:,.. 1 - 1 - " ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΑΞ ΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ. ιι ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ

-ΡΑΜΗΑΤΕΑ ~~Νοι\ο(Ί Η\+ι( 1 - _:,.. 1 - 1 -  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΑΞ ΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ. ιι ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΡΑΜΗΑΤΕΑ Νι\(Ί Η\+ι( ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6+3 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣ Ι ΑΣ ΠΕΡ Ι ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ '., '... _:,.. t r: ι,. Π ΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ ΙΑ: ' '

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ O Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. 4ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ Αρ.Μ.Α.Ε. : 21569/31/Β/90/2 Ν0Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ :

ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. 4ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ Αρ.Μ.Α.Ε. : 21569/31/Β/90/2 Ν0Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ 4 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ Αρ.Μ.Α.Ε. : 21569/31/Β/90/2 Ν0Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 026542240000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανυαρίυ έως 31 Δεκεμβρίυ 2015 (

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίυ Θαλής 1995-1996 Κ, 3cm. Με κέντρ τ σημεί Λ τυ κύκλυ να χαράξετε δεύτερ κύκλ Λ, 3cm. Η διάκεντρς ΚΛ τέμνει τν Κ στ Α και τν Λ στ Β, αν πρεκταθεί. Να κατασκευάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλµατος για διαφορετικές τιµές των Παραµέτρων του Κλασσικού Γραµµικού Υποδείγµατος.

Ελαχιστοποίηση του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλµατος για διαφορετικές τιµές των Παραµέτρων του Κλασσικού Γραµµικού Υποδείγµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ. Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ. Εκτίµηση των Παραµέτρων τυ Υπδείγµατς. Στατιστικί Έλεγχι Αναλύσεις. Πρλέψεις. Ελαχιστπίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...21 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες... 25 1.1 Η Οικονομική Επιστήμη και οι Σχολές Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ ι... -0.1. = ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ 2 '::~~,.,./' Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών ~ι.:,/~:" ~~ - ' Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρνικών 1ι~ v ί10,~. 11 11 t.ι π 111

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης Οδηγίες λειτυργίας az UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό πρσάρτησης MG3413 BAG0054.8 09.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΕΕ ΑΠΟ ΣΩΤ. ΜΠΑΡΣΑΚΗ Κατόπιν εγκρίσεως της Δ.Ε. τυ ΤΕΕ και ως εκπρόσωπς τυ Πανελλήνιυ Συλλόγυ Διπλωματύχων Μηχ/γων - Ηλ/γων μετέβη στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη πόλη V Αςιιΐΐα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών ΠΡΥ025: Διακτική Μαθηματικών Ι Ερασία Πλλαπλές λύσεις Δημιυρικότητα σε Πρβλήματα Μαθηματικών Διάσκων: Αθανάσις αάτσης Εκπαιευτικός: Άωνις Κυριάκυ, ΑΤ 802638 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2008 2009 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

βαθμοημέρες ψύξης και θέρμανσης για 27 πόλεις (τρείς

βαθμοημέρες ψύξης και θέρμανσης για 27 πόλεις (τρείς Πρόλγς Σκπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι υπλγισμός των βαθμημερών ψύξης και θέρμανσης με στόχ τη δημιυργία κατάλληλης βάσης δεδμένων, έτσι ώστε να απτιμηθύν ι ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων στν ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16 User-Pc Θ έ μ ι δ ς 9, Π α λ α ι ό Φ ά λ η ρ e - m a i l : b o r g i a s - @ o t e n e t. g r w w w. b o r g i a s - a r t. g r w w w. f a c e b o o k. c o m / b o r g i a s a r t 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων.

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 2 υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ Δυνατότητες της Τεχνλγίας και τυ Αυτματισμύ στην ανατλή τυ 21υ α ιώ να 2 & 3 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 1 9 9 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η Ε I.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 24 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονοµική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. Έτος: 2009-10 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε:

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: 3 Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: α) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει μια οικονομία β) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόδειξη: Ξεκινώντας από την (3), οποιαδήποτε αλλαγή της κατανοµής θα ζηµιώσει τον Β. Άρα η (3) είναι κατά Pareto αποτελεσµατική. Ξεκινώντας από την (

Απόδειξη: Ξεκινώντας από την (3), οποιαδήποτε αλλαγή της κατανοµής θα ζηµιώσει τον Β. Άρα η (3) είναι κατά Pareto αποτελεσµατική. Ξεκινώντας από την ( Θέµατα Εισαγωγής στην Πολιτική Οικονοµία, 3η Φεβρουαρίου 2010 Γιάνης Βαρουφάκης, Μάνος Κουντούρης ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ 2 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α ΚΑΙ ΣΕ 1 ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β ΜΕΡΟΣ Α ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ 2

Διαβάστε περισσότερα

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5 TESIS Κατάλγς πρϊόντων 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΖΩΗΣ! Τηλ.: 6973 054 096 site: www.tesias.gr mail: info@tesias.gr Διεύθυνση γραφείων: Μ. Ζαύση 25 Τ.Κ. 44200 - ΜΕΤΣΟΒΟ Η ε τ α ι ρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMASPRAY + Υπολογιστής οχήματος για ψεκαστικά

Οδηγίες λειτουργίας AMASPRAY + Υπολογιστής οχήματος για ψεκαστικά Οδηγίες λειτυργίας az AMASPRAY + Υπλγιστής χήματς για ψεκαστικά MG2264 BAG0017.6 01.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~

«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW>

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις

Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αν. Καθ. Δημήτρης Ασκούνης Εισαγωγή Η ανάλυση του Νεκρού Σημείου είναι ένα σπουδαίο χρηματοοικονομικό μέσο και αποτελεί βασικά μια αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Στις παρακάτω 10 ερωτήσεις, να γράψετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην εργασία σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης»

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διδακτρική διατριβή της Αθηνάς Σαλωνίδυ «Νανκρυσταλλικό πυρίτι για εφαρμγές σε νανηλεκτρνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 3: Εργαλεία Κανονιστικής Ανάλυσης Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα