ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι"

Transcript

1 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια βάση, ενώ η διακράτηση τυ χαρτφυλακίυ της αγράς Μ για ένα έτς έχει πρσδκώμενη απόδση 9%. Η απόδση της μετχής της εταιρίας ΒΗΤΑ Α.Ε. έχει τυπική απόκλιση 5% και αντιδρά πλήρως και θετικά στις μεταβλές της αγράς. Την εν λόγω αγρά διέπει τ Υπόδειγμα Απτίμησης Κεφαλαιακών Στιχείων. Με βάση τα παραπάνω δεδμένα συμπληρώστε τν παρακάτω πίνακα. Μετχή Συντελεστής β Πρσδκώμενη Απόδση Αθηναϊκή Α.Ε. ; ; ΒΗΤΑ Α.Ε. ; ; Γεωργίυ Α.Ε. 1,3 ; ΘΕΜΑ 2 (α) Ένα χρηματδτικό ίδρυμα εκδίδει μλγίες συνλικής νμαστικής αξίας ευρώ. Η ημερμηνία έκδσης είναι και η ημερμηνία λήξης είναι Κατά τη λήξη τυ 2 μλγίες πληρώνυν 11% επί της νμαστικής αξίας και μία δεύτερη πληρωμή 11% κατά τη λήξη της μλγίας συν την νμαστική αξία. Να βρεθεί η τιμή της μλγίας κατά την έκδση, καθώς και η διάρκεια αν τ επιτόκι αγράς είναι 6%. (β) Έστω μία τετραετής μλγία, με νμαστική αξία ευρώ. Τ εκδτικό επιτόκι είναι 4%, ενώ τ επιτόκι της αγράς είναι 5% για γτ πρώτ έτς αυξανόμεν κατά μία μνάδα κάθε έτς. Να υπλγιστεί η διάρκεια της μλγίας. υ έτυς ι ΘΕΜΑ 3 Εξηγείστε γιατί πρέπει να εξασφαλίζεται και με πιύς τρόπυς επιτυγχάνεται η ανεξαρτησία της εππτείας της κεφαλαιαγράς; ΘΕΜΑ 4 Α. Πώς υπλγίζετε τη διάρκεια μιας διηνεκύς μλγίας; Β. Πώς μεταβάλλεται η ανωτέρω διάρκεια όταν μεταβάλλεται τ επιτόκι αγράς; Όλα τα θέματα είναι υπχρεωτικά και ισβαρή. Απαγρεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων αντί αριθμμηχανών κατά τη διάρκεια της εξέτασης. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (1 Φεβρυαρίυ 2010) Να απαντηθύν όλα τα θέματα Θέμα 1 : Κωδικπιείστε σε 5 στάδια τ μντέλ ικνμικής ανάπτυξης τυ Lewis. Είναι συμβατή η θεωρία τυ Lewis με την υπόθεση Kuznets για την εξέλιξη των εισδηματικών ανιστήτων; Εξηγείστε την άπψη σας. [3.0] Θέμα 2 : Πιες ατέλειες της αγράς πρκύπτυν κατά την αναπτυξιακή διαδικασία και καθιστύν επιβεβλημένη την άσκηση αναπτυξιακής πλιτικής; [2.0] Θέμα 3 : Γιατί είναι καθριστική η συμβλή της βιμηχανίας στην ικνμική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών; Πως συνδέεται η επέκταση τυ κλάδυ των υπηρεσιών με την ικνμική στασιμότητα; [3.0] Θέμα 4 : Γιατί ι επιχειρήσεις δεν καταφέρνυν να ιδιπιηθύν τ σύνλ της ικνμικής απόδσης των τεχνλγιών πυ έχυν αναπτύξει; Πιστεύετε ότι η ελληνική ικνμία θα μπρύσε να επωφεληθεί αν υπήρχαν αυστηρότερες θεσμικές εγγυήσεις για την πρστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των τεχνλγιών και των εφευρέσεων; Εξηγείστε την άπψη σας. [2.0] Καλή Επιτυχία Α.Μ. Μπαρτζώκας Γ. Αργείτης Θ. Μανιάτης ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αρχές Οικνμικής Αναλυσης ΙΙ 26 Ιανυαρίυ 2010 Να απαντηθύν τα τέσσερα (4) από τα έξι (6) θέματα. 1. Να εξηγήσετε (και διαγραμματικά) τ παράδξ της φειδύς. 2. Πώς επηρεάζυν ι τιμές τ πραγματικό εισόδημα και τα επιτόκια τη ζήτηση χρήματς; 3. Πώς μεταβάλλει η κεντρική τράπεζα την πρσφρά χρήματς; 4. Να εξαχθεί η βραχυχρόνια καμπύλη συνλικής πρσφράς. 5. Ανεργία κλασσικύ τύπυ (και σχήμα). 6. Ανεργία κεϋνσιανύ τύπυ (και σχήμα). Καλή επιτυχία! ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

3 Εθνικό και Καπδιστριακό Πανεπιστήμι Αθηνών Τμήμα Οικνμικών Επιστημών Αξιλόγηση και Ανάλυση Επενδυτικών Απφάσεων (Χειμερινό Εξάμην ) 05/02/2010 Επιλέγετε μεταξύ των θεμάτων 2 και 3. Τ θέμα 1 είναι υπχρεωτικό για όσυς δεν έχυν εξεταστεί επιτυχώς στην πρόδ τυ μαθήματς. Θέμα 1 Μια εταιρία εξετάζει τη μίσθωση 10 επαγγελματικών φρτηγών με ετήσι κόστς τ καθένα για 6 χρόνια. Η εταιρία έχει την εναλλακτική επιλγή δανεισμύ από την Τράπεζα όλυ τυ πσύ για την αγρά των φρτηγών. Η αγρά των επαγγελματικών φρτηγών κστίζει Τ επιτόκι δανεισμύ είναι 12%, και τ κεφάλαι θα έχει αππληρωθεί στα 7 χρόνια πότε και η επιχείρηση θα σταματήσει να χρησιμπιεί αυτά τα φρτηγά και θα τα πυλήσει. Ο φρλγικός συντελεστής είναι 30%, τ πρεξφλητικό επιτόκι είναι 10%, ενώ τ κόστς συντήρησης των φρτηγών ανέρχεται σε τ έτς. Επιπλέν η επιχείρηση ακλυθεί σταθερή μέθδς απόσβεσης στα επαγγελματικά της φρτηγά με ετήσι συντελεστή 13%. Βάση των παραπάνω δεδμένων εξετάστε αν η επιχείρηση θα πρέπει να μισθώσει ή να αγράσει με δάνει τα επαγγελματικά φρτηγά. Θέμα 2 Ένας επενδυτής έχει στην κατχή τυ 900 εκατ. ν.μ. τα πία είναι τπθετημένα 33% σε μόλγα, 42% σε μετχές και τα υπόλιπα σε μετρητά. Η πρσδκώμενη απόδση των μετχών είναι 13%, κίνδυνς τυς 12% και η απόδση των μλόγων 10%. Αν επενδυτής δημιυργήσει ένα νέ χαρτφυλάκι στ πί τα επενδυόμενα κεφάλαια τυ απαρτίζνται μόν από τις μετχές και τα μόλγα, υπλγίστε: Α). Τι πρσδκώμενη απόδση και τι κίνδυν θα έχει; Β). Αν επενδυτής θελήσει μια απόδση 12%, τι χαρτφυλάκι τυ συστήνετε και τι κίνδυν διατρέχει; Γ). Τι είναι τ απτέλεσμα διαφρπίησης ενός χαρτφυλακίυ και πως αυτό αξιλγείται; Δ). Τι εκφράζει συντελεστής βήτα ενός χαρτφυλακίυ και με πιόν τρόπ υπλγίζεται; Ε). Πιες πρϋπθέσεις θα πρέπει να συντρέχυν πρκειμένυ να υπάρχει θετική συσχέτιση των μετχών και πιές για την ύπαρξη αρνητικής; Θέμα 3 Μια εταιρία εξετάζει την αγρά ενός μηχανήματς.η εταιρία έχει να αντιμετωπίσει για αυτή την επένδυση δύ σενάρια με πιθανότητα επιβεβαίωσης 45% και 55% τ καθένα αντιστίχως. Σύμφωνα με τ πρώτ σενάρι η εταιρία υπλγίζει να αγράσει τ μηχάνημα ν.μ για 5 έτημε ετήσι σταθερό συντελεστή απόσβεσης 18%. Η επιχείρηση πρβλέπει ότι ι εισρές της θα είναι ν.μ τ έτς για τα 3 πρώτα έτη και ι εκρές ν.μ τ έτς για την ίδια χρνική περίδ. Τ 4 και 5 έτς ι εισρές της αναμένεται να αυξηθύν στις ν.μ και ι εκρές της να φτάσυν τις ν.μ ετησίως. Σύμφωνα με τ δεύτερ σενάρι η επιχείρηση θα αγράσει τ μηχάνημα ν.μ για 4 έτη και ετήσι σταθερό συντελεστή απόσβεσης 25% και αναμένει να έχει εισρές ν.μ και εκρές ν.μ για κάθε έτς. Εξετάστε και επιχειρηματλγήστε αν η αγρά τυ μηχανήματς απτελεί συμφέρυσα λύση για μια ρθλγικά επενδύυσα επιχείρηση λαμβάνντας υπόψη ότι φρλγικός συντελεστής είναι 30% και τ πρεξφλητικό επιτόκι είναι 10%. Αν τ πάγι έχει υπλειμματική αξία αναμένεται να πυληθεί σε κάθε περίπτωση.

4 1. Όπις ασχληθεί με τ πρώτ θέμα και βαθμλγείται έστω και με μηδέν ανήκει στην διαδικασία των εξετάσεων τυ Φεβρυαρίυ με ότι αυτό συνεπάγεται. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2. Όπις ασχληθεί με ένα από τα δύ επόμενα θέματα α) εάν έχει βαθμό πρόδυ βαθμλγείται 50% βαθμός της πρόδυ και 50% βαθμός τυ θέματς, β) αν δεν έχει βαθμό πρόδυ βαθμλγείται τ θέμα με 100% και άριστα τ 5. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να εγγράφετε στην κόλα σας την λέξη «Πρόδς» ή την λέξη «Φεβρυάρις» για να μας βηθήσετε στην διάκριση των γραπτών. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Εξεταστική Περίδς Χειμερινό Εξάμην ακ. έτυς 2009/2010 Γενική Διδακτική & Αρχές Παιδαγωγικής Διδάσκυσα: Δρ. Φραγκύλη Ευαγγελία Οδηγίες: Α) Επιλέξτε ένα υπερώτημα από τα ακόλυθα 5 θέματα. (σύνλ: 5 υπερωτήματα) Β) Όσι έχυν κάνει ερευνητική εργασία στην τάξη να σημειώσυν στην αρχή τυ γραπτύ τ θέμα της εργασίας, αν είναι εθελντική ή απαλλακτική. Επιλέξτε ένα υπερώτημα από κάθε ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ 1 1. Αναφρικά με τις παιδαγωγικές απόψεις των κλασσικών παιδαγωγών (Jean Jaques Rousseau, Friedrich Frobel, Francisco Ferrer, Ovide Decroly, John Dewy, Maria Montessori) πυ διαδαχτήκατε, επιλέξτε έναν/μία παιδαγωγό και α) συνπτικά αλλά υσιαστικά, καταγράψτε τις θεμελιώδεις ή/και τυχόν καιντόμες αρχές ή πρακτικές πυ εισάγει στην παιδαγωγική, εκπαίδευση, β) Κατά την κρίση σας γιατί ι αρχές/πρακτικές αυτές είναι σημαντικές για την εκπαίδευση και σε πιύς τμείς ανάπτυξης συμβάλλυν; Τεκμηριώστε. 2. α) Αναπτύξτε τ περιεχόμεν τυ παράδξυ της αγωγής τυ Jean Jaques Rousseau β)αναφέρατε συνπτικά τις βασικές αρχές πυ διέπυν την εργασία τυ Μντέρνυ Σχλείυ ΘΕΜΑ 2 1. Ο Ferrer πιστεύει ότι η ανανέωση της αγωγής μέσα από μία ρθλγιστική και επιστημνική πρπτική είναι τ κλειδί της κινωνικής αλλαγής και της δημιυργίας μιας ελεύεθερης και δίκαιης κινωνίας. Αναπτύξτε συνπτικά την παραπάνω άπψη με όσα διδαχτήκατε και μέσα στην τάξη. 2. Κατά τη γνώμη σας, πια θα μπρύσε να είναι η κινή ιδέα (ή κινές ιδέες) πυ δεσπόζει (υν) σε όλες σχεδόν τις παιδαγωγικές πρσεγγίσεις των παιδαγωγών πυ μελετήσατε; ΘΕΜΑ 3 1. Πι είναι τ περιεχόμεν τυ θρησκευτικύ ερείσματς της παιδαγωγικής της Μντεσσόρι;

5 2. Συνπτικά παρυσιάστε τις απόψεις τυ Piaget για τη σχέση γλώσσας-σκέψης. (Ιδιαίτερα αναφερθείται στις απαντήσεις/ τυ Piaget στ αν υπάρχει σχέση μεταξύ τυς, αν η γλώσσα μπρεί να δώσει αφευαυτής ύπαρξη στις νητικές λειτυργίες και αν η γλώσσα μπρεί να δεσμεύσει τη σκέψη). ΘΕΜΑ 4 1. Πια είναι τα κίνητρα μάθησης κατά Piaget; Αναπτύξτε συνπτικά. 2. Πι είναι τ περιεχόμεν της θεωρίας τυ Spearman για τη νημσύνη; ΘΕΜΑ 5 Αναφρικά με την εκπαίδευση ενηλίκων: 1. Καταγράψτε τις ιδιαίτερες συνθήκες μάθησης και πρσεγγίσεις διδασκαλίας ενηλίκων εντπίζντας τα ιδιαίτερα εκείνα στιχεία πυ διαφρπιύν αυτήν από την σχλική εκπαίδευση. 2. Ανάμεσα στις πλείστες θεωρητικές πρσεγγίσεις μάθησης ενηλίκων παρυσιάστε συνπτικά τις βασικές αρχές της θεωρίας τυ Malcolm Knowles. ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι ( ή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) Χαρά Μ Μαγυλά Ονματεπώνυμ και Α.Μ. Φιτητή: Τίτλς Εργασίας: Θέμα 1 α) Περιγράψτε, χρησιμπιώντας παραδείγματα από τη διδασκαλία ικνμικών μαθημάτων, τις τρεις χαρακτηριστικές διαδικασίες πυ λειτυργύν στη διδακτική πράξη κατά τν Bruner. (0,5 βαθμός) β) Πρσδιρίστε και περιγράψτε τις βασικές αρχές μάθησης και αρχές διδασκαλίας. Αναφέρατε από ένα παράδειγμα από τη διδασκαλία ικνμικύ μαθήματς για να αναλύσετε την αρχή της ενίσχυσης και της αυτενέργειας. (1,5 βαθμός) γ) Πιες διδακτικές ενέργειες θα χρησιμπιύσατε για να εφαρμόσετε τις βασικές θέσεις της θεωρίας τυ Piaget στην διδασκαλία των ικνμικών μαθημάτων στα ΕΠΑΛ; Αναφέρατε αντιπρσωπευτικά παραδείγματα. (1 βαθμός) δ) Περιγράψτε τ θεωρητικό υπόδειγμα μάθησης κατά τν Ausubel για να πρσδιρίσετε τις βασικές διαφρές πυ πρκύπτυν στ σχεδιασμό της διαδασκαλίας από την εφαρμγή των υπδειγμάτων Ausbuel και Bruner στην διαδασκαλία ικνμικών μαθημάτων στην Γ τάξη ΕΠΑΛ. (1 βαθμός) ε) Περιγράψτε τυς βασικύς τύπυς μαθησης τoυ Lewin για να τεκμηριώσετε τ είδς διδασκαλίας πυ υπστηρίζει. Πώς θα εφαρμόζατε τ πλαίσι θεωρίας τυ Lewin κατά τη διδασκαλία ικνμικύ μαθήματς στην Α τάξη ΓΕΛ; (1 βαθμός) Θέμα 2 α) Πια η διαφρά ανάμεσα στα επιστημνικά, διεπιστημνικά και διαθεματικά αναλυτικά πργράμματα σπυδών; Με πι τρόπ διαρθώννται τα περιεχόμενα μάθησης στα αναλυτικά πργράμματα σπυδών των ικνμικών μαθημάτων στην Γ τάξη ΓΕΛ; (1,5 βαθμόι) β) Περιγράψτε τα βασικά στιχεία των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων από τ 1929 εώς σήμερα. Χρησιμπιώντας τα βασικά στιχεία των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων σχλιάστε την πρεία των ικνμικών μαθημάτων στην γενική και στην επαγγελματική δευτερβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα από τ 1929 εώς σήμερα. (2 βαθμί) γ) Πρσδιρίστε τη διδακτική τυ αντικειμένυ και τη διδακτική υπκειμένυ. Αναφέρατε τις βασικές διαφρές της παραδσιακής-νεωτερικής αντίληψης διδασκαλίας με τη σύγχρνη μετανεωτερική αντίληψη. (0,5 βαθμός)

6 δ) Αναφέρατε παραδείγματα από τη διδασκαλία ικνμικύ μαθήματς πυ περιγράφυν τις βασικές εσωτερικές λειτυργίες πυ συντελύνται κατά τν Gagne κατά τη μαθησιακή διαδικασία. (1 βαθμός) Τα θέματα επιστρέφνται με τα γραπτά. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Θέμα 1 α) Δίννται ι συναρτήσεις τυ ριακύ ατμικύ φέλυς τυ εκπαιδευόμενυ, MU = 5-0.6Χ, τυ διαχεόμενυ πρόσθετυ φέλυς, SU = 6-0.2Χ, και τυ ριακύ κόστυς παρχής των υπηρεσιών εκπαίδευσης, MC = Χ. Να αναλύσετε θεωρητικά, διαγραμματικά και αλγεβρικά πώς διαμρφώνεται τ επίπεδ ισρρπίας των υπηρεσιών εκπαίδευσης και να επισημάνετε τα πρβλήματα πυ δημιυργύνται από την ύπαρξη αγαθών, πυ πρκαλύν θετικές εξωτερικές ικνμίες. β) Να εξηγήσετε πια μρφή επιχείρησης (ιδιωτική ή δημόσια) είναι πι απτελεσματική στην αντιμετώπιση πρβλημάτων, πυ απτελύν αντικείμεν των ρυθμιστικών παρεμβάσεων τυ κράτυς, όπως είναι π.χ. η πρστασία τυ περιβάλλντς. Θέμα 2 α) Δίνεται τ έλλειμμα ενός δημόσιυ φρέα στα πέντε πρώτα χρόνια λειτυργίας τυ: 180, 150, 125, 94 και 53 χρημ. μν. Να υπλγίσετε τ χρές τυ σε κάθε έτς και να εξηγήσετε τη διαφρά μεταξύ των δύ αυτών μεγεθών. Πώς επηρεάζεται η δημσινμική θέση της χώρας, όταν η κυβέρνηση, αντί να επιδτήσει τ δημόσι φρέα, συμμετέχει στην αύξηση τυ μετχικύ τυ κεφαλαίυ κατά 200 χρημ. μν; β) Δίννται δύ εναλλακτικές συναρτήσεις φρλγικών εσόδων: Τ=0.002 Υ 2 και Τ=2 Υ 0.5. Να εξετάσετε τ βαθμό πρδευτικότητας εκάστης και να εξακριβώσετε πια είναι η κινωνία διακαιότερη για δύ νικκυριά με εισόδημα 100 και 300 χρημ. μν., αντίστιχα. Θέμα 3 α) Πια είναι η έννια της φραπφυγής και πώς επηρεάζεται τ μέγεθς της από την ελαστικότητα ζήτησης των αγαθών (σε σχέση με την τιμή τυς); β) Πώς επηρεάζει φόρς εισδήματς (όταν επιβαρύνει και όταν δεν επιβαρύνει τ εκ τόκων εισόδημα) τ κίνητρ για απταμίευση; Θέμα 4 α) Η πρστιθέμενη αξία σε δύ στάδια παραγωγής, Α και Β, ανέρχεται σε 30%, ενώ η αξία αγρών τυ Α σταδίυ εκτιμάται σε 150 χ.μ. Να υπλγίσετε τ πσό τυ ΦΠΑ, πυ τ κάθε στάδι απδίδει στ δημόσι, καταβάλλει στ πρηγύμεν στάδι και μετακυλεί στ επόμεν (t=20%) β) Να εξηγήσετε γιατί τ πρώτ στάδι δεν μπρεί να φρδιαφύγει. Θέμα 5 α) Μέσω πιας διαδικασίας η υστέρηση της παραγωγικότητας τυ δημόσιυ τμέα δηγεί σε αύξηση των δημόσιων δαπανών διαχρνικά, σύμφωνα με την άπψη τυ Baumol;

7 β) Να απδείξετε, με τη βήθεια των σχετικών πλλαπλασιαστών, πότε επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη αύξηση τυ εισδήματς, σε περίδ ύφεσης: όταν αυξάννται ι δημόσιες δαπάνες κατά 100 χρημ. μν., όταν μειώνεται φόρς σταθερύ πσύ κατά 100 χ.μ., ή όταν αυξάννται ταυτόχρνα δημόσιες δαπάνες και φόρς σταθερύ πσύ κατά 100 χ.μ. (c=0.60 και συντελεστής τυ αναλγικύ φόρυ εισδήματς: t=0.20); Να απαντήσετε σε τρία θέματα. Καλή επιτυχία. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΞΕΤΑΣΗ 18 ΙΑΝ 2010 Διάρκεια 1.30 ώρες Άριστα τ 6 Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά τυ πληρφριακύ συστήματς. (1 μνάδα) Δίννται διαδικασίες και δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Γράψτε στις στήλες παραπλεύρως τ επίπεδ διίκησης πυ αντιστιχεί και τ επίπεδ απόφασης. Ως παράδειγμα δίννται συμπληρωμένα τα κελιά πυ αναφέρνται στην «αναδιργάνωση εταιρείας» (1 μνάδα) Επίπεδ διίκησης Επίπεδ απόφασης Αναδιργάνωση εταιρείας Στρατηγικός σχεδιασμός Αδόμητη απόφαση Έλεγχς απθεματικών Επιδόσεις πρσωπικύ Κατάρτιση πρϋπλγισμύ Οικνμικός σχεδιασμός Σχεδιασμός παραγωγής Να μετατρέψετε τ δεκαδικό αριθμό 2621 σε δεκαεξαδικό. στη συνέχεια να μετατρέψετε αυτόν τν δεκαξαδικό σε δυαδικό και κταδικό. (1 μνάδα) ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ!

8 Εξηγείστε τυς όρυς πυ ακλυθύν: (1 μνάδα) μηχανγραφικό αρχεί εγγραφή δμή εγγραφής Αρχεί ASCII Πώς απθηκεύεται κατά φυσικό τρόπ ένα πρόγραμμα Οι απαντήσεις είναι κατευθυνόμενες. Πλλές απαντήσεις έχυν περισσότερες από μια επιλγή, και τότε η ερώτηση θεωρείται απαντημένη μόνν αν επιλεγύν όλες ι σωστές απαντήσεις (2 μνάδες = 0,2 x 10 μνάδες) 1. Υπάρχει διαφρά στην απθήκευση αριθμί, λέξεων και δηγιών στν υπλγιστή. ΣΩΣΤΟ [ ], ΛΑΘΟΣ [ ] 2. Ο 8μπιτς κώδικας ASCII περιέχει: Α[ ] 8 επί 2 θέσεις μνήμης, Β[ ] 8 2 ψηφία, Γ[ ] 2 8 σύμβλα, Δ[ ] 256 σύμβλα 3. Ένα σύστημα μαζικής επεξεργασίας μπρεί να είναι ταυτόχρνα και χρνικύ καταμερισμύ. ΣΩΣΤΟ[ ], ΛΑΘΟΣ[ ] 4. Με τν όρ τηλεπικινωνίες αναφερόμαστε στη διαβίβαση πληρφριών μέσω τηλεφωνικών γραμμών. ΣΩΣΤΟ[ ], ΛΑΘΟΣ[ ] 5. Τ τπικό δίκτυ απτελεί λύση για τα πρβλήματα τηλεπικινωνιών. ΣΩΣΤΟ[ ], ΛΑΘΟΣ[ ] 6. Η ασφάλεια των δεδμένων σ ένα τπικό δίκτυ στηρίζεται: Α[ ] στην τεχνική RAID Β[ ] στην δημιυργία αντιγράφων Γ[ ] στ UPS Δ[ ] στ φυσικό κλείδωμα Ε[ ] στη χρήση passwords. 7. Η μικρικνμική θεωρία θεωρεί την πληρφρία ως Α[ ] συντελεστή παραγωγής πυ υπκαθιστά ελεύθερα τις συναλλαγές Β[ ] συντελεστή παραγωγής πυ μειώνει τ κόστς συναλλαγών Γ[ ] συντελεστή παραγωγής πυ υπκαθιστά ελεύθερα κεφάλαι και εργασία 8. Καθώς μια επιχείρηση μεγαλώνει σε πλυπλκότητα, η πληρφριακή τεχνλγία μειώνει τα κόστη συναλλαγών. ΣΩΣΤΟ[ ], ΛΑΘΟΣ[ ] 9. Η γιγάντωση τυ πληρφριακύ τμέα τα τελευταία χρόνια φείλεται Α[ ] στην ανάπτυξη ταχύτερων, φθηνότερων και πι ευέλικτων τεχνλγιών επεξεργασίας πληρφριών Β[ ] στην ειδικευμένη και σύγχρνη πληρφόρηση Γ[ ] στην πληρφόρηση για τις τάσεις της αγράς και των ανταγωνιστών Δ[ ] στην άμεση πληρφόρηση και τ συνεχή έλεγχ τυ ργανισμύ

9 10. Η βάση δεδμένων είναι σημαντική σε ένα πληρφριακό σύστημα διότι Α[ ] παρέχει κεντρική απθήκευση δεδμένων για μια επιχείρηση Β[ ] διότι τα δεδμένα απθηκεύνται ως απτέλεσμα διαδικασιών συναλλαγών Γ[ ] διότι είναι συστατική συνιστώσα ενός πληρφριακύ συστήματς ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Πρώην Μακρικνμική Ι) 3/2/2010 Ανα λύστε δύ (2) από τα παρακάτω θέματα: 1. Α) Αναλύστε πως ι μεταβλές στ πραγματικό επιτόκι επηρεάζυν την κατανάλωση. Χρησιμπιήστε τα κατάλληλα διαγράμματα για να υπστηρίξετε την απάντηση σας. (30%) Β) Για τις χώρες Α και Β δίνεται ότι τ πσστό της απόσβεσης είναι δ=5%, τ πσστό της απταμίευσης είναι s=5% και η συνάρτηση παραγωγής y=k 1/2, όπυ y είναι τ κατά κεφαλή πρϊόν και k τ κατά κεφαλή κεφαλαιακό απόθεμα. Αν τ πσστό αύξησης τυ πληθυσμύ είναι για τη χώρα Α n A =5% και για την χώρα Β n B =15%, υπλγίστε για κάθε χώρα τ κατά κεφαλή κεφαλαιακό απόθεμα και τ κατά κεφαλή πρϊόν πυ αντιστιχεί στη σταθερή κατάσταση τυ υπδείγματς Solow. Σε πια από τις δύ χώρες τ κατά κεφαλή πρϊόν της σταθερής κατάστασης είναι ψηλότερ; (σημ. στην άσκηση υπθέτυμε ότι δεν υπάρχει τεχνλγική πρόδς). Σχλιάστε την απάντησή σας. (20%) 2. Α) Πως θα χρησιμπιύσατε την βασική λγιστική ταυτότητα των εθνικών λγαριασμών για να ερμηνεύσετε την εξέλιξη (ελλείμματα / πλενάσματα) τυ ισζυγίυ τρεχυσών συναλλαγών; (20%) Β) Έστω μια ικνμία η πία απτελείται από 50 νικκυριά τύπυ Α και 50 νικκυριά τύπυ Β. Τα νικκυριά τύπυ Α καταναλώνυν κάθε περίδ πσό ίσ με τ μόνιμ τυς εισόδημα ενώ τα νικκυριά τύπυ Β καταναλώνυν κάθε περίδ πσό ίσ με τν τρέχν εισόδημά τυς. Για τα νικκυριά τύπυ Α τ εισόδημά τυς την πρώτη (τρέχυσα) περίδ είναι ίσ με ευρώ ενώ γνωρίζυν ότι τη δεύτερ περίδ εισόδημα τυς θα είναι ευρώ. Τ εισόδημα των νικκυριών τύπυ Β την πρώτη περίδ είναι ευρώ και γνωρίζυν ότι τ εισόδημα τυς στην δεύτερη περίδ θα είναι ευρώ. (i) Αν σας δίνεται ότι τ πραγματικό επιτόκι είναι ίσ με 10% πια είναι η παρύσα αξία τυ συνλικύ πλύτυ των νικκυριών της ικνμίας (ii) Πια είναι η συνλική κατανάλωση της ικνμίας στην πρώτη και τη δεύτερη περίδ; (iii) Έστω ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να αυξήσει τη συνλική κατανάλωση στην ικνμία την πρώτη περίδ. Στα πλαίσια αυτά, εξετάζει 2 εναλλακτικά μέτρα. Σύμφωνα με τ πρώτ μέτρ πρτείνει να επιβληθεί εφάπαξ εισφρά ίση με ευρώ σε κάθε νικκυριό τύπυ Α και τα έσδα από αυτή τη εισφρά να δθύν με τη μρφή επιδόματς στα νικκυριά τύπυ Β (σημειώνεται ότι όλα τα νικκυριά τύπυ Β θα λάβυν τ ίδι πσό). Τ δεύτερ μέτρ είναι να μειώσει τ πραγματικό επιτόκι σε 5%. Με πι τρόπ αυτά τα δύ μέτρα επιτυγχάνεται υψηλότερη αύξηση στην κατανάλωση της πρώτης περιόδυ; (30%) 3. Α) Συζητήστε τις βασικές λειτυργίες τυ χρήματς. Τι εννύμε όταν λέμε ότι τ χρήμα είναι ένα δημόσι αγαθό; Τι σημαίνει ότι τ χρήμα είναι ένα κυριαρχύμεν περιυσιακό στιχεί; (30%) Β) Τι είναι η «ηθελημένη ανεργία» και τι η «αθέλητη ανεργία»; Χρησιμπιήστε τα σχετικά διαγράμματα της αγράς εργασίας για να υπστηρίξετε την απάντησή σας. (20%) Καλή επιτυχία!

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Θέματα Εισαγωγής στην Πλιτική Οικνμία, 3η Φεβρυαρίυ 2010 Γιάννης Βαρυφάκης, Μάνς Κυντύρης ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ 2 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α ΚΑΙ ΣΕ 1 ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β ΜΕΡΟΣ Α ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ 2 ΑΠΟ ΤΑ 4 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α1 (3 μνάδες) (α) Έστω μια ικνμία με ένα μόν αγαθό και Ν άτμα. Έστω Q η πσότητα αυτύ τυ αγαθύ η πία κατανέμεται μεταξύ των Ν ατόμων. Πιες ι κατά Pareto απτελεσματικές κατανμές της πσότητας Q μεταξύ Ν ατόμων; (1 μνάδα) (β) Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη φράση Η κατά Pareto απτελεσματικότητα είναι καταστρφική για τισ εμπρικές ανταλλαγές ; Να εξηγήσετε διεξδικά γιατί. (1 μν.) (γ) Έστω μια ικνμία δύ ατόμων (Α&Β) και δύ αγαθών (Χ&Υ). Έστω ότι η Α είναι αδιάφρη μεταξύ 1 μνάδας τυ Χ και 2 μνάδων τυ Υ ενώ Β είναι αδιάφρς μεταξύ 2 μνάδων τυ Χ και 1 μνάδας τυ Υ. Πιεσ ι κατά Pareto απτελεσματικές κατανμές; (1 μν.) ΘΕΜΑ Α2 (3 μνάδες) (α) Παρυσιάστε διαγραμματικά την θεωρία της γαιπρσόδυ τυ David RIcardo. (1 μν.) (β)πια η βασική διαφρά μεταξύ γαιπρσόδυ και ικνμικύ κέρδυς; (1 μν.) (γ) Πια θα ήταν, κατά την γνώμη σας, η στάση τυ David Ricardo στ θέμα των αγρτικών κινητπιήσεων των ημερών στην ελληνική ύπαιθρ (με τισ πίες πρβάλλνται αιτήματα για επιδτήσεις των αγρτικών πρϊόντων); (1 μν.) ΘΕΜΑ Α3 (3 μνάδες) (α) Έστω ότι πωρπώλης σε κάπια λαϊκή αγρά πυλάει πσότητα αγαθών πυ, δεδμένης της τιμής, παραβιάζει την Ισ-ριακή Αρχή (ΙΟΑ). Τι σημαίνει αυτό στην καθμιλυμένη; (1 μν.) (β) Έστω ότι καταναλωτής αγράζει ένα αγαθό σε πσότητα πυ παραβιάζει την ΙΟΑ. Τι θα τν συμβυλεύατε; (1 μν.) (γ) Μπρείτε να δώσετε κάπι παράδειγμα ρθλγικής παραβίασης της ΙΟΑ; (1 μν.) ΘΕΜΑ Α4 (3 μνάδες) (α) Πια τα βασικά στιχεία τυ ωφελιμισμύ (utilitarianism) τυ Jeremy Bentham; (1 μν.) (β) Γιατί η νεκλασσική πλιτική ικνμία δεν πρβλέπει την σύγκρισ της ωφέλειας (utility) τυ ενός ατόμυ με την ωφέλεια ενός άλλυ (ή άλλων); (1 μν.) (γ) Όταν J. S Mill έγραφε Είναι πρτιμότερ να είναι κανείς ένας δυσαρεστημένς άνθρωπς παρά ένα ικανπιημέν γυρύνι καλύτερα ένας δυσαρεστημένς Σωκράτης παρά ένας ικανπιημένς ηλίθις, τι εννύσε σε σχέση με τν ωφελιμισμό και την νεκλασική πλιτική ικνμία; (1 μν.) ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ (και) ΣΕ 1 ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΨΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΜΑ Β1 (4 μνάδες) Σε τι φείλνται ι ικνμικές κρίσεις; ΘΕΜΑ Β2 (4 μνάδες) Πιες ιστρικές διαδικασίες συνδιαμόρφωσαν την ικνμική επιστήμη και τις κινωνίες της αγράς;

11 ΘΕΜΑ Β3 (4 μνάδες) Γιατί κάπιες χώρες και ήπειρι είναι πλυσιότερες από άλλες; ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μάθημα: Εισαγωγή στ Μαρκετινγκ Υπέυθυνη μαθήματς: Αλεξάνδρα Φραγκυδάκη Θέματα εξετάσεων περιόδυ Φεβρυαρίυ 2010 Θέμα 1 Υπθέτντας ότι είστε Μάρκετερ της δντόκρεμας Χ (δώστε όνμα της επιλγής σας ανάλγα με τ παράδειγμα πυ θα χρησιμπιήσετε) καλείστε να εφαρμόσετε τη διαδικασία τμηματπίησης της αγράς χρησιμπιώντας πλλαπλά κριτήρια. Μετά τν καθρισμό της αγράς στόχυ καλείστε να πρχωρήσετε στην τπθέτηση τυ πρϊόντς με βάση τη διαφρπίηση τυ από τα άλλα πρϊόντα (επιλέξτε εσείς τν τρόπ). Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε την θέση τυ πρϊόντς σας στην αγρά σε σχέση με τις ανταγωνιστικές μάρκες παρυσιάζντας τα απτελέσματα με τ κατάλληλ σχήμα. Θέμα 2 Να εξηγήσετε ΓΙΑΤΙ και ΠΩΣ μεταβάλλεται τ Μίγμα Μάρκετινγκ στα στάδια τυ κύκλυ ζωής τυ πρϊόντς. Θέμα 3 Για τις περιπτώσεις ενός βασικύ πρϊόντς και ένς πρϊόντς επιλγής, να παρυσιάσετε τη διαφρετική σημασία των στιχείων τυ μείγματς Μάρκετινγκ. Να επιλέξετε συγκεκριμένα πρϊόντα για να υπστηρίξετε την απάντησή σας. Να απαντήσετε σε 2 από τα 3 θέματα. Όσι έχυν κάνει εργασία στ μάθημα, παρακαλύνται να τ σημειώσυν στ επάνω μέρς της κόλλας τυς γράφντας τν τίτλ της εργασίας. Καλή επιτυχία Α.Φ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξετάσεις Ιανυαρίυ /1/2010 Θέμα 1 : Τι εννύμε με τν όρ ενεργητικό ειδικά για τις συναλλαγες και πως εντάσσεται στην πρβληματική της θεωρίας τυ συναλλακτικύ κόστυς; Πιές είναι ι μεταβλητές τυ κόστυς συναλλαγής; Παρυσιάστε τις μεταβλητές αυτές υπό μρφή διαγράμματς.

12 Θέμα 2 : Τι είναι τ παράδξ της γνώσης. Για πιύς λόγυς στην περίπτωση αυτή υπάρχει τ ενδεχόμεν μιας απτυχίας της αγράς; Θέμα 3 : Τι εννύμε με τυς όρυς δυσμενής επιλγή και ηθική βλάβη; Γιατί δηγύν σε πιστωτικό κενό; Θέμα 4 : Πιά είναι τα χαρακτηριστικά τυ Ιαπωνικύ Συστήματς Απασχόλησης. Για πιό λόγ χρησιμπιήθηκε για τ σύστημα αυτό όρς ευέλικτες ακαμψίες; Θα γράψετε και τα τέσσερα θέματα και τ κάθε ένα βαθμλγείται με 2,5 μνάδες. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ Διδάσκων: Στ. Κώτσις Εξετάσεις Περιόδυ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1ν: (2 Μνάδες). Δίδεται η Διαφρική Εξίσωση: 3 y( x) 1 y'( x) + = x y 2 ( x ) Να επιλυθεί (α) με την μέθδ τυ λικύ διαφρικύ, (β) με μία άλλη πιαδήπτε μέθδ. ΘΕΜΑ 2ν: (2 Μνάδες). Επιλύσατε τ σύστημα: x'(t) + y'(t) 2 2 x(t) 4 y(t) = 5 t 3 3 x "( t) 6y'( t) 2x( t) 3y( t) = t ΘΕΜΑ 3ν: (1 Μνάδα). Σε μία απόλυτα νεφιλελεύθερη κινωνία, χωρίς καμμία κρατική παρέμβαση, ρυθμόσ χρνικήσ αλλαγήσ των επενδύσεων είναι ανάλγς τυ τυ εισδήματς, και η κατανάλωση είναι ίση με τ 0.5 τυ ρυθμύ χρνικήσ αλλαγήσ τυ εισδήματς. Βρείτε την διαχρνική πρεία τυ εισδήματσ και ερμηνεύσατε τα απτελέσματα σας. ΘΕΜΑ 4ν: (2 Μνάδες). Μία ακλυθία αριθμών φτιάχνεται ωσ εξής: Αν από τν αριθμό πυ βρίσκεται στην n- θέση αφαιρέσυμε την πσότητα n, βρίσκυμε τν μέσ όρ των δύ πρηγύμενων αριθμών. Δεδμένυ ότι πρώτς αριθμός είναι τ 1 και δεύτερς 2, βρείτε τν αριθμό πυ βρίσκεται στην εκατστή θέση. ΘΕΜΑ 5ν: (2 Μνάδες). Επιλύσατε τ σύστημα: x(n +1) = x(n) + y(n) y(n +1) = 2x(n) x(0) =1, y(0) = 2 ΘΕΜΑ 6ν: (1 Μνάδα). Να βρεθεί τ είδς των σταθερών σημείων της εξίσωσης διαφρών: y n +1 = 3y n 2 + 2y n 3 12 ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ &ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

13 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μαρξιστική Πλιτική Οικνμία Ι Να απαντηθύν δύ (2) θέματα. Φεβρυάρις Η παραγωγή σχετικής υπεραξίας είνια τ (ακύσι) απτέλεσμα τυ καπιταλιστικύ ανταγωνισμύ και της εξέλιξης της διαδικασίας παραγωγής. Αναπτύξτε, δίνντας και αριθμητικό παράδειγμα. 2. Να συχητηθεί η θεωρία της αξίας τυ Μαρξ (αξία, άμεση τιμή, τιμή παραγωγής). Να συμπληρωθύν ι πίνακες 1 και 2 και να σχλιασθύν ι μεταφρές αξίας και υπεραξίας πυ συμβαίνυν για τις επιχειρήσεις 1, 2 και 3 τυ κλάδυ Ι. Πίνακας 1: Σύνλ ικνμίας Κλάδι Q C V S Λi=Pi άμεση τιμή ri I II II Σύνλ s/v = 100% Pi =Τιμή παραγωγής pi =Pi /Q μναδιαία τιμή παρ. Κλάδς Ι Επιχείρηση 1 Επιχείρηση 2 Επιχείρηση 3 Σύνλ κλάδυ L (εργάτες) C V S V+S = 1 C+V (=K) C+V+S s =S/V c = C/V Q(μνάδες) c v s v+s (c+v) c+v+s Τιμή = pi π = [p -(c+v)] Π (=πq) r = Π/K Π-S s/v = 100%, E = 1ευρώ/ώρα, μισθός = 5 ευρώ, ή v = 5 ώρες Π=P - (C+V) 3. «Η αύξηση των μισθών πτέ δεν μπρεί να φτάσει ως τ σημεί πυ θα απειλήσει τ ίδι τ σύστημα». Σχλιάστε τη θέση τυ Μαρξ στ πλαίσι της διαδικασίας συσσώρευσης κεφαλαίυ.

14 Καλή επιτυχία! ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Μικρικνμική Θεωρία ΙΙ Πανεπιστήμι Αθηνών Τμήμα Οικνμικών Επιστημών, Ιανυάρις 2010 Απαντήστε σε τρεις (3) από τις παρακάτω τέσσερις (4) ερωτήσεις: 1. Σε μια αγρά δραστηριπιύνται δυ επιχειρήσεις, η Α και η Β, ι πίες παράγυν ένα πανμιότυπ πρϊόν. Η συνάρτηση κόστυς της Α είναι C A =10+a 2 και η συνάρτηση κόστυς της Β είναι C B =5+b 2. H συνάρτηση ζήτησης είναι p=1400-α-β, όπυ α και β ι πσότητες πυ παράγυν η Α και Β αντίστιχα και p η τιμή τυ πρϊόντς. α) Αν η Α έχει τη δυνατότητα να επιλέξει πρώτη την πσότητα παραγωγής της, και μόν όταν αυτή γίνει γνωστή θα μπρέσει η Β να επιλέξει τη δική της πσότητα παραγωγής, βρείτε την κατάσταση ισρρπίας της αγράς ως πρς τις τιμές και τις πσότητες τυ πρϊόντς. (50%) β) Πια η σημασία τυ παραδείγματς αυτύ για κάπια αγρά πυ κάπτε μνπωλύνταν από μία επιχείρηση πριν κάπια νμική παρέμβαση την απελευθέρωνε, δίνντας έτσι την ευκαιρία σε άλλες, ή νέες, επιχειρήσεις να εισέλθυν σε αυτήν την αγρά; (50%) 2. Δυ πανμιότυπες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις με συνάρτηση παραγωγής για την κάθε μια Q i (L i )=L 1/2 i (i=1,2), όπυ L i πσότητα εργασίας πυ μισθώνει η επιχείρηση i=1,2, αντλύν την εργασία πυ μισθώνυν (δηλαδή τυς εργαζόμενυς) από την ίδια αγρά εργασίας. Έστω ότι σε αυτή την αγρά εργασίας, η συνάρτηση πρσφράς δίδεται ως w=2,5l, όπυ w μισθός ανά ημέρα. Έστω ακόμα ότι ι επιχειρήσεις αυτές πυλάνε τ τελικό τυς πρϊόν στην ίδια τελείως ανταγωνιστική αγρά όπυ η τιμή τυ είναι p=1000. α) Πόση πσότητα εργασίας (L) θα μισθώσυν συνλικά και πιό θα είναι τ ύψς τυ μισθύ (w) πυ θα αντιστιχύσε σε μια ισρρπία Cournot-Nash σε αυτή την αγρά εργασίας; (40%) β) Αν σε αυτή την αγρά υπήρχε μόν μια από τις δυ επιχειρήσεις; (30%) γ) Αν τ κράτς επέβαλε κατώτατ μισθό λίγ μεγαλύτερ από αυτόν πυ βρήκατε στις περιπτώσεις (α) και (β) παραπάνω, τι αντίκτυπ θα είχε αυτή η πλιτική στην απασχόληση (π.χ. αύξανε ή θα την μείωνε); Σχλιάστε την σημασία της απάντησής σας. (30%) 3. Αναπτύξτε αναλυτικά και συγκρτημένα την λγική και τα βασικά στιχεία της θεωρίας τυ John Rawls για την δίκαιη κατανμή τυ εισδήματς. (40%) Πια η σχέση αυτής της έννιας της δικαισύνης με την έννια της κατά Pareto απτελεσματικότητας; (30%) Πια είναι η σημασία της για την ικνμική επιστήμη γενικότερα; (30%) 4. Με πιυς τρόπυς συναισθήματα όπως η ζήλια και η συμπάθεια πρς άλλ()α άτμ()α μπρύν να απσταθερπιήσυν μια Καμπύλη Απτελεσματικών Συμφωνιών; (Εξηγήστε χρησιμπιώντας διάγραμμα Edgeworth.) (50%). Εξηγήστε διεξδικά τυς λόγυς για τυς πίυς τέτια «κινωνικά συναισθήματα» δημιυργύν πρβλήματα στην έννια της κατά Pareto απτελεσματικότητας αλλά και γενικότερα στη Μικρικνμική Θεωρία της Κινωνικής Ευημερίας. (50%) Γιάννης Βαρυφάκης 25 η Ιανυαρίυ 2010

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εξεταστική περίδς Φεβρυαρίυ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διδάσκυσα: Ιωάννα Καστέλλη Α) υπχρεωτικό θέμα (5 μνάδες) Αναπτύξτε τα επιχειρήματα πυ έχυν διατυπωθεί σχετικά με τη θετική συμβλή των ξένων άμεσων επενδύσεων στην ανάπτυξη των χωρών υπδχής. Υπάρχυν πρϋπθέσεις και αν ναι, πιες είναι αυτές, ώστε η πραγματπίηση ξένων άμεσων επενδύσεων να βηθήσει την τεχνλγική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών; Β) επιλγή δύ εκ των τριών θεμάτων (2,5 μνάδες τ καθένα) 1. Τι περιλαμβάνει η δημόσια απταμίευση; Με πιυς τρόπυς επιτυγχάνεται αύξηση της δημόσιας απταμίευσης; Υπάρχυν περιρισμί στην επίτευξη τυ στόχυ αυτύ και πιι; 2. Εξηγείστε τι είναι νμαστική δασμλγική πρστασία, τι είναι τ πραγματικό πσστό πρστασίας και τι τ πραγματικό πσστό επιδότησης; 3. Πιι είναι ι παράγντες πυ συνθέτυν τ υπόδειγμα τυ εθνικύ ανταγωνιστικύ πλενεκτήματς κατά Porter; ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΙ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ Αναπτύξτε αναλυτικά, γεωμετρικά και αλγεβρικά, τ πως μπρεί μία ικνμία να ισρρπεί σε επίπεδα κάτω από την πλήρη απασχόληση. Μπρεί πλλαπλασιαστής δημσίων δαπανών να δημιυργεί θέσεις εργασίας στ εξωτερικό και πως μπρεί να εκμεταλλευτεί κανείς πλιτικά μια τέτια κατάσταση. Γιατί επιβάλετε στην Ελλάδα η μείωση τυ ελλείμματς και πιές ι συνέπειες της επιτυχίας μιας τέτιας πλιτικής; ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ Αναφερθείτε διεξδικά στην σχέση ανταλλαγής πλθωρισμύ και ανεργίας όπως παρυσιάζεται από την καμπύλη Philips.

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Καθ. Νίκος Μυλωνάς Τμήμα Οικονομικών Επιστημών/ Πανεπιστημίου Αθηνών Ρήτρες βαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...... ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι..... 4. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης ΙΙ....

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. iv. Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τον γενικό

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. iv. Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τον γενικό ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (3 ΒΑΘΜΟΙ) i. Περιγράψτε το ρόλο του θεματοφύλακα σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ii. Ποια ήταν η απόδοση του δείκτη ΧΑ και ποια του Euribor το 2007;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ. Περιεχόμενα...2

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ. Περιεχόμενα...2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα... 1. Μακροοικονομική Θεωρία Ι.. 4. Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ. 4 3. Πολιτική Οικονομία Ι... 5 4. Πολιτική Οικονομία ΙΙ... 5 5. Αναπτυξιακή και Εξελικτική Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 α) Συζητείστε τις θεωρίες κατανάλωσης που βασίζονται στην υπόθεση του μόνιμου εισοδήματος και την υπόθεση του κύκλου ζωής. α) Με βάση τις θεωρίες αυτές συζητείστε πως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΟΣ 25 - ΜΑΪΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 289 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Στ χρνικ διαστημα πυ η χωρα μας βρισκεται ντως σε δεινη

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος. 2012 ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος. 1. Ποια είναι τα βασικά ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει η οικονομική πολιτική; Τα βασικά ερωτήματα στα οποία

Διαβάστε περισσότερα

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση

έργα για το νησί μας, όπως είχε προαναγγελθεί τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση Σκέψυ τν πλανήτη συ... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Εβδμαδιαία πλιτική εφημερίδα Πάρυ - Αντιπάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 21 Ιανυαρίυ 2011 Φύλλ 145 www.fonitisparou.gr Έτς 66 Νέα Περίδς Έτς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1999-2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1999-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1999-2013 Γενικό Λύκειο Αγρού Κέρκυρας Α τετράμηνο σχολικού έτους 2012-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1999-2013 Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η εξέλιξη ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

----- ------ 210-344 3306 Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr

----- ------ 210-344 3306 Ε-mail: t09tee07@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ------ Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής θεωρίας Η ανάλυση που προηγήθηκε αφορούσε τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των ξεχωριστών μονάδων μιας οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΠΗΓΕΣ & ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Υπό της φοιτήτριας: Κοψίδα Μαρίας (ΑΜ: 9507) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα