Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β' ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 28/12/2008 ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΑΥΓΗ» «Από την κρίση του νεοφιλελευθερισµού σε µια νέα οικονοµία των αναγκών & των συλλογικών αγαθών» Η κρίση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος έχει τη δική της αυτόνοµη σηµασία και βαρύτητα. Έχει τις δικές της ιδιαίτερες αιτίες και εκδηλώσεις. Όµως η εστία του ευρύτερου κρισιακού φαινοµένου που ζούµε, οι βαθύτερες αιτίες βρίσκονται µέσα στο µηχανισµό συσσώρευσης του κεφαλαίου. Ακριβώς αυτό, καθιστά αναγκαία, ακόµη και για τις δυνάµεις του συστήµατος, την αναζήτηση ενός νέου καθεστώτος συσσώρευσης. Η Αριστερά δεν µπορεί να συµβιβαστεί µε το µοντέλο ενός κάπως «ρυθµιζόµενου νεοφιλελευθερισµού». Ούτε µπορεί να περιοριστεί σε προτάσεις κεϋνσιανού τύπου ή άλλες που περιορίζονται πάντως στο πλαίσιο µιας «µικτής οικονοµίας» όπως αυτή διαµορφώθηκε στον 20ο αιώνα. Έχοντας ανοιχτά µέτωπα µε όλα αυτά τα ενδεχόµενα και κυρίως µε τον κίνδυνο µιας σκληρής αυταρχικοποίησης του συστήµατος, η αριστερά πρέπει να αναζητήσει τις δικές της απαντήσεις, µε µια έφοδο στο µέλλον, πέρα από µοντέλα που χρεοκόπησαν ή έδειξαν τα όριά τους. Ο σπόρος των αριστερών απαντήσεων βρίσκεται µέσα στην ίδια την κρίση, στις αντιθέσεις που την εξέθρεψαν, στους αγώνες που αυτή πυροδοτεί. Η εσωτερική αποδιάρθρωση και ο εκτροχιασµός του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού Αν, όµως, η βαθύτερη αιτία της κρίσης βρίσκεται στο µηχανισµό κεφαλαιακής συσσώρευσης, στους ιδιοτελείς σκοπούς και τα ιδιοτελή κίνητρά της, η βάναυση αναδιανοµή εισοδηµάτων και εξουσιών που πέτυχαν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές υπέρ του κεφαλαίου, από δεξιές ή κεντροαριστερές 1

2 κυβερνήσεις, επιτάχυνε την κρίση. Η απορρύθµιση αποχαλίνωσε εντελώς το µηχανισµό της µεγιστοποίησης του κέρδους. Όµως, η ιδιωτικοποίηση και εµπορευµατοποίηση των δηµόσιων αγαθών, σε συνδυασµό µε την υπερχρέωση πολλών νοικοκυριών για την κάλυψη βασικών αναγκών τους, είναι εκείνος ο παράγοντας που προσδίδει στις κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης ιδιαίτερο βάθος, εύρος και διάρκεια. Ο δανεισµός ήλθε να καλύψει το κενό και να λειτουργήσει κατά κάποιον τρόπο ως συµπλήρωµα ή και υποκατάστατο του κοινωνικού κράτους. Η κρίση εποµένως αυτή είναι εξαρχής και µια κρίση του κοινωνικού κράτους. Αυτοί είναι µερικοί από τους παράγοντες που οδήγησαν στον εκτροχιασµό και σε µια από τα µέσα αποδιάρθρωση του συστήµατος. Τι είδους διέξοδο από την κρίση πρέπει λοιπόν να αναζητήσει η Αριστερά, ώστε αυτή η διέξοδος να ξεκινά από τα σηµερινά δεδοµένα αλλά και να ανοίγει µια νέα προοπτική; Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν µια εναλλακτική, από τη σκοπιά των εργαζόµενων τάξεων, διέξοδος από την κρίση, πρέπει απαραιτήτως να συνδέεται µε µια στρατηγική αποεµπορευµατοποίησης και, µέσω αυτής, µε την ανάκτηση και διεύρυνση ενός κοινωνικού «δηµόσιου χώρου». Πρώτος στόχος πρέπει, εποµένως, να είναι η ανάκτηση µιας δηµόσιας σφαίρας συλλογικών αγαθών, η στήριξη και η ανάπτυξη αυτής της σφαίρας και η χρησιµοποίησή της ως ένα βασικό υπόβαθρο για την ανασυγκρότηση ολόκληρης της οικονοµίας και της κοινωνίας. Νέα κριτήρια Για να στηριχτεί, όµως, µια τέτοια πολιτική πρέπει να έχουµε µια παραγωγική βάση η οποία θα µας επιτρέψει να κάνουµε ρεαλιστικό το στόχο της πλήρους απασχόλησης και να αναβαθµίσουµε την τεχνολογική και οργανωτική «στάθµη» της κοινωνίας, ώστε να γίνει δυνατή η άνοδος της παραγωγικότητας της εργασίας. Ο στόχος αυτός για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης πρέπει να συνδυασθεί εξαρχής και µε τη συµβατότητά της µε τις αρχές της αειφορίας, την αναζήτηση µιας νέας παραγωγικής εξειδίκευσης, µια στρατηγικής, δηλαδή, µέσα από την οποία θα προσδιορίζεται η παραγωγική µας ταυτότητα µέσα σε µια παγκόσµια αγορά που δεν αναγνωρίζει χώρες αλλά µόνο εµπορεύµατα, µέσα από την επιδίωξη κάποιου προβαδίσµατος στο τεχνολογικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό πεδίο. Τέλος, αυτή η νέα 2

3 παραγωγική βάση πρέπει να διαµορφώνεται σε σχέση µε τις νέες ανάγκες, διότι ο αναγκαίος οικολογικός µετασχηµατισµός της πολιτικής δεν είναι µόνον η αλλαγή της ενεργειακής βάσης, αλλά κι ένας νέος τρόπος παραγωγής συνολικότερα, νέα πρότυπα κατανάλωσης, ένας νέος τρόπος ζωής. Η παραγωγική ανασυγκρότηση, εποµένως, συνδέεται άρρηκτα µε έναν αναβαθµισµένο ρόλο της παιδείας και της έρευνας καθώς και µε την αναδιανοµή των εισοδηµάτων αλλά και µε τη λειτουργική ανακατανοµή των κοινωνικών πόρων υπέρ των νέων προτεραιοτήτων: της παιδείας, της έρευνας, του οικολογικού, του ενεργειακού και του παραγωγικού µετασχηµατισµού και των υποδοµών που αυτοί απαιτούν. Άρα, δηµόσια αγαθά, δηµόσια σφαίρα, πλήρης απασχόληση, αναδιανοµή εισοδηµάτων και λειτουργική ανακατανοµή των δαπανών, νέα παραγωγική βάση µε οικολογικούς, κοινωνικούς, τεχνολογικούς, οργανωτικούς µετασχηµατισµούς είναι αλληλένδετα στοιχεία µιας εναλλακτικής στρατηγικής για µια νέα οικονοµία, για µια Ελλάδα που παράγει και δηµιουργεί. Με ποια οικονοµικά υποκείµενα, µε ποιους φορείς θα γίνουν αυτά; Είναι προφανές ότι πρέπει να επιλέξουµε και να απευθυνθούµε σε φορείς οι οποίοι, είτε από (καταστατική) υποχρέωση, είτε από ανάγκη, είτε από συµφέρον θα υπηρετήσουν ένα δηµοκρατικά κατηρτισµένο και συναινετικά διαµορφωµένο σχέδιο. Σε στρατηγικούς τοµείς όπως η ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, µεγάλες υποδοµές ή µεγάλη δηµόσια επιχείρηση µε δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας και παρουσίας αποτελεί την κύρια, τη βασική όσο και αναγκαία επιλογή. Όµως, πρέπει να συζητήσουµε και να αναζητήσουµε µια νέα µορφή δηµόσιας επιχείρησης, ένα νέο µοντέλο λειτουργίας της. Σε καµία περίπτωση δε νοµίζω ότι πρέπει να µιλάµε για δηµόσιες επιχειρήσεις αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόµενο να ξαναγίνουν τα όργια που έγιναν από κοµµατικούς στρατούς και άλλα τρωκτικά. Το µέτωπο πρέπει να είναι εξαρχής καθαρό. Εξαρχής ένα νέο µοντέλο το οποίο θα εµπεριέχει τον κοινωνικό έλεγχο, τον εργατικό έλεγχο, τις όποιες δικλείδες ασφαλείας κριθεί ότι µπορούν να διασφαλίσουν το δηµόσιο συµφέρον. Πρέπει, γενικότερα, µε τις προτάσεις µας να ξεφύγουµε από το µοντέλο της παλιάς µικτής οικονοµίας. Νοµίζω ότι εδώ, ως Αριστερά, πρέπει να κάνουµε µια τοµή όχι µόνο λόγω των εµπειριών που είχαµε στο παρελθόν, αλλά και 3

4 για λόγους που αφορούν στο µέλλον. Πρέπει να ξανασκεφτούµε τη στρατηγική για το σοσιαλισµό. Βλέπουµε τη στρατηγική για το σοσιαλισµό µέσω ενός κρατικού καπιταλισµού ο οποίος, βαθµιαία διευρυνόµενος, «θα µας πάει» στο σοσιαλισµό; Κάποια συστήµατα κατέρρευσαν όχι από την έλλειψη κράτους αλλά από την υπερτροφία του κράτους. Άρα πρέπει να τα σκεφτούµε αυτά τα θέµατα. ιότι µπορεί να λέγαµε και στο παρελθόν ότι εµείς θέλουµε άλλο κράτος ποιοτικά διαφορετικό, αλλά το σχήµα της µικτής οικονοµίας παρήγαγε και µια εικόνα της αντίληψής µας για το σοσιαλισµό ως ένα σύστηµα που καθολικεύει τη δοµή της κρατικής επιχείρησης, ότι λίγο πολύ αυτό ήταν τάχατες ο σοσιαλισµός. Ασφαλώς ο ρόλος του κράτους ήταν και αναγνωρίζεται εκ νέου ως κεντρικός. Όµως το κράτος και η κρατικοποίηση υπό συνθήκες καπιταλισµού δεν είναι κοινωνικά ουδέτερη. Άρα δεν µπορούµε να την απορρίπτουµε a priori αλλά ούτε να την υποστηρίζουµε παντού και πάντα άκριτα. Από µόνη της, δηλαδή, η κρατικοποίηση δεν συνιστά αριστερή πολιτική αλλά υπό προϋποθέσεις µπορεί να είναι µέρος και στήριγµα µιας αριστερής πολιτικής, που σε κάθε περίπτωση στόχο της πρέπει να έχει το µετασχηµατισµό του ίδιου του κράτους, σύµφωνα µε τα νέα κριτήρια της ανάπτυξης. Πώς µπορούµε να προσεγγίσουµε το θέµα αυτό στις παρούσες συνθήκες; Σε µια νέα αριστερή προσέγγιση, της «µικτής οικονοµίας», δεν αρκεί απλώς να υπάρχουν και κάποιες κρατικές επιχειρήσεις, κάποιοι διάσπαρτοι συνεταιρισµοί, κάποια ψήγµατα «κοινωνικής» ή «αλληλέγγυας» οικονοµίας. Πρέπει όλες αυτές οι «άλλες» µορφές να συγκροτούν οικονοµικές δοµές, να λειτουργούν µε νέα κριτήρια, κίνητρα και σκοπούς, και να συγκροτούν νέες από την άποψη του περιεχοµένου τους παραγωγικές και κοινωνικές σχέσεις. Αυτές οι µορφές δε θα επιβληθούν από τα πάνω σχηµατικά. Αλλά θα αναδεικνύονται ως οι αναγκαίοι φορείς για την ικανοποίηση αναγκών µε κοινωνικο-οικονοµικά κριτήρια και όχι µε την καπιταλιστική λογική της µεγιστοποίησης του κέρδους. Νέα οικονοµικά υποκείµενα Αφού η ικανοποίηση των αναγκών απαιτεί την ανάπτυξη ενός τοµέα δηµόσιων αγαθών, µπορούµε να σκεφτούµε ποιοι φορείς θα παράγουν αυτά τα δηµόσια αγαθά και νοµίζω ότι δεν είναι µόνον το κράτος που µπορεί. Μπορούµε να σκεφτούµε διάφορους φορείς, ακόµη και µορφές στις οποίες αναφέρεται ο Μαρξ στον τρίτο τόµο του «Κεφαλαίου», µιλώντας για αυτοαναιρέσεις του καπιταλισµού µέσα στον καπιταλισµό, διάφορες µορφές 4

5 δηλαδή που ο ίδιος ο καπιταλισµός παράγει, αλλά τις οποίες µπορούµε να αξιοποιήσουµε µε άλλο περιεχόµενο. Μπορούν να υπάρχουν φορείς «δηµοσίου συµφέροντος» ή «ειδικού σκοπού» που θα έχουν εξωτερικά τη µορφή της επιχείρησης, αλλά η επιχείρηση αυτή θα λειτουργεί µε διαφορετικό τρόπο, µε διαφορετικά κριτήρια και σκοπούς. Μπορούν να λειτουργούν µε βάση την αρχή «ούτε κέρδη, ούτε ζηµιές». Μπορούν να έχουν κέρδη που όµως δε θα είναι οικειοποιήσιµα, δε θα είναι πηγή πλουτισµού αλλά πηγή διεύρυνσης της παραγωγής, µείωσης του κόστους ή βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών ή αγαθών. Πρόσφατα π.χ. ως Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κάναµε κάποιες προτάσεις για το τραπεζικό σύστηµα. Είπαµε ότι µπορεί να υπάρξει µια τράπεζα στέγης των µισθωτών, µια τράπεζα ειδικού σκοπού για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις, η οποία να λειτουργεί µε βάση όχι τις υποθήκες αλλά µε βάση την εµπιστοσύνη. Μπορούµε, εποµένως, να σκεφτούµε κι έναν τοµέα όπου ο σκοπός δε θα είναι το κέρδος, αλλά η ικανοποίηση αναγκών µέσα από διάφορες οικονοµικές µορφές µεταβατικού, «υβριδικού» χαρακτήρα. Πρέπει επίσης να ξανανοίξουµε το κεφάλαιο των συνεταιρισµών µε νέους όρους. Στην Κρήτη οι συνεταιριστικές τράπεζες ελέγχουν το 20% της λιανικής τραπεζικής. Στη χώρα µας το 50% του φαρµάκου διακινείται από συνεταιρισµούς των φαρµακοποιών. Είναι καλό αυτό ή κακό; Να ψάξουµε, θέλω να πω, να αξιολογήσουµε τις εµπειρίες. Γιατί δε θα µπορούσε ένας συνεταιρισµός ναυτικών να διαχειρίζεται ένα πλοίο κρατικής ιδιοκτησίας σε κάποια ακτοπλοϊκή γραµµή; Υπάρχει και το φαινόµενο της απαξίωσης του συνεταιρισµού, κυρίως στον αγροτικό χώρο, λόγω κοµµατικοποίησης, αλλά τι πρέπει να κάνουµε; Να παραδώσουµε τα πάντα στο κράτος ή την αγορά, ή να αναζητήσουµε τους όρους για την αξιόπιστη αναζωογόνηση των συνεταιρισµών; Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουµε το δεύτερο. Όπως και πρέπει, γενικότερα, ν ανοίξουµε το κεφάλαιο των «νέων συλλογικών υποκειµένων». Κάποτε δεν υπήρχαν ούτε συνεταιρισµοί, αλλά βρέθηκαν. Να µιλήσουµε για συνεργατικές µορφές, για νέα συλλογικά υποκείµενα. Να το ψάξουµε πάντως, να ξεκλειδώσουµε τη σκέψη µας. Αφού µιλάµε για χρεοκοπία µοντέλων, είναι καιρός να σκεφτούµε και καινούρια πράγµατα. Τέλος, ποια είναι η παγκόσµια εµπειρία από τις ποικίλες µορφές αυτοδιαχείρισης των εργαζοµένων; Έχει κλείσει το κεφάλαιο αυτό ή µπορεί να ξανανοίξει και αυτό µε νέους όρους; 5

6 Όλες αυτές οι οικονοµικές µορφές έχουν βέβαια ένα «µειονέκτηµα». Απαιτούν την αναβάθµιση της ταξικής συνείδησης των εργαζοµένων και την ενεργητική τους συµµετοχή. Αλλά από τη σκοπιά της Αριστεράς και της προοπτικής, αυτό θα έπρεπε να θεωρείται ως το µεγάλο πλεονέκτηµά τους. Έρχοµαι τώρα στη µικρή επιχείρηση. Ο ρόλος τους στην ελληνική οικονοµία είναι τεράστιος. Πρέπει όµως να δούµε αυτό το χώρο µε νέο µάτι, να έχουµε µια συγκροτηµένη πολιτική. Ενίσχυσή τους, αλλά υπό ποιους όρους; Πώς θα τις βοηθήσουµε να ανταπεξέλθουν στο σκληρό ανταγωνισµό των πολυεθνικών, να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση, τις καινοτοµίες τις διεθνείς αγορές; Πώς θα συµβάλουµε ώστε αυτός ο χώρος να ενταχθεί στην υπόλοιπη οικονοµία «κανονικά» από άποψη εργασιακών, ασφαλιστικών, φορολογικών και περιβαλλοντικών υποχρεώσεων; Είναι ερωτήµατα. εν µπορούµε όµως να αγνοούµε το χώρο αυτό ούτε να στηρίζουµε άκριτα κάθε αίτηµά του. Πρέπει να συζητήσουµε και µε το χώρο αυτό µια συγκροτηµένη πολιτική, ένα συµβόλαιο εµπιστοσύνης βάσει δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Μια ανάλογη πολιτική πρέπει να διαµορφώσουµε και για τον επιχειρηµατικό τοµέα συνολικά αφού η «επιχειρηµατικότητα» δεν είναι ουδέτερη έννοια ούτε υπάρχει ένας και µοναδικός τόπος «επιχειρηµατικότητας». Άρα και στο πεδίο αυτό υπάρχει χώρος για µια αριστερή προσέγγιση. Εννοείται τώρα ότι όλα αυτά θέλουν ένα νέο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα που θα υπηρετεί αυτούς τους στόχους, µια δηµόσια διοίκηση που θα προσφέρει πραγµατικά δηµόσιες υπηρεσίες και βέβαια θέλουν ένα κράτος αναθεµελιωµένο σε νέες κοινωνικές βάσεις, µε νέους θεσµούς, µε µια νέα σχέση µε την κοινωνία και ειδικά µε τη δηµόσια σφαίρα απέναντι στην οποία θέλουµε να λειτουργεί ως δύναµη στήριξης χωρίς να πνίγει την αυτονοµία της. Ας µιλήσουµε, στη φάση αυτή, για ένα κράτος που θα είναι και υποκείµενο αλλά και αντικείµενο το ίδιο αλλαγών. ε θα επεκταθώ περισσότερο, ήθελα κυρίως να δώσω το πνεύµα µιας στρατηγικής που θα µπορούσαµε να διαµορφώσουµε µε την έννοια βεβαίως ότι αυτή τη στρατηγική θα αρθρώνεται µέσω συγκεκριµένων «προγραµµατικών στόχων» οι οποίοι θα είναι αντικείµενο πάλης, θα είναι δηλαδή στόχοι συσπείρωσης και διεκδικήσιµοι από το κίνηµα και όχι απλώς εκφωνήσεις προτάσεων. Πρέπει να δηµιουργηθεί ένα µεγάλο κοινωνικό και πολιτικό κίνηµα σκέψης και δράσης κι αυτό να είναι ο φορέας της πολιτικής διεξόδου. Η σοσιαλιστική προοπτική 6

7 Τα παραπάνω µπορούν να αποτελέσουν τον πυρήνα µιας εναλλακτικής στρατηγικής για µια νέα οικονοµία των αναγκών και των συλλογικών αγαθών. Ποιος θα είναι ο χαρακτήρας αυτής της οικονοµίας, ποια η σχέση της µε το σοσιαλισµό; Βεβαίως η «νέα οικονοµία» παραµένει µια µικτή καπιταλιστική οικονοµία. Σε σχέση όµως µε την παλιά µικτή οικονοµία όπως αυτή διαµορφώθηκε στη διάρκεια του 20ου αιώνα είναι ποιοτικά διαφορετική. ε στηρίζεται µόνο στο δίπολο ιδιωτικός κρατικός τοµέας όπου ο πρώτος θα λειτουργεί µε καπιταλιστικά κριτήρια και ο δεύτερος µε καπιταλιστικά και πελατειακά αλλά δηµιουργεί συνθήκες ανάδειξης και άλλων οικονοµικών υποκειµένων, η δράση των οποίων διαµορφώνει νέους τοµείς που κινούνται µε κριτήρια και στόχους διαφορετικούς και ανταγωνιστικούς προς τη λογική του καπιταλισµού. Με τον τρόπο αυτό, χωρίς να καταργείται ο καπιταλιστικός ανταγωνισµός για τη µεγιστοποίηση του κέρδους αναδύεται και ένας άλλος ανταγωνισµός που αφορά το σκοπό της παραγωγής, τα κριτήρια και τους στόχους της ανάπτυξης, τις αξίες και την ποιότητα της ζωής. Η προτεινόµενη εποµένως στρατηγική δεν κατατείνει σε κάποια στάσιµη ισορροπία αλλά δηµιουργεί τους όρους για µια νέα δυναµική που ανοίγει δρόµους και δίνει δυνατότητες να αναδειχθούν νέα οικονοµικά και κοινωνικά υποκείµενα µε πυρήνα τους τον κόσµο της µισθωτής εργασίας και τον κόσµο της γνώσης και να διεκδικήσουν ρόλο πρωταγωνιστή στο οικονοµικό και το κοινωνικό γίγνεσθαι. Η πορεία και η έκβαση αυτής της δυναµικής θα εξαρτηθεί βέβαια από τους συσχετισµούς δύναµης στα διάφορα επίπεδα. Όµως, σε κάθε περίπτωση, αυτή η επί της ουσίας εσωτερίκευση των αξιών και των κριτηρίων του σοσιαλισµού στην κοινωνική και την οικονοµική ζωή και ο αγώνας για τη νοµιµοποίηση στην πράξη, τη στήριξη και την υπεράσπισή τους από τις διαρκείς επιθέσεις των δυνάµεων του κέρδους και της ιδιοτέλειας, όλα αυτά, δηµιουργούν µια οργανική σχέση µε τη σοσιαλιστική προοπτική, όχι φυσικά ως µια διαδικασία ευθύγραµµη ή εξελικτική αλλά ως ένα ενιαίο αξιακά πεδίο πάλης για τις άµεσες, τις µεσοπρόθεσµες και τις πιο µακροπρόθεσµες ανάγκες των εργαζόµενων τάξεων και της κοινωνίας ***Το παρόν άρθρο αποτελεί επεξεργασµένη µορφή ενός µέρους της προφορικής εισήγησης του Γ. ραγασάκη σε Εκδήλωση του Ιδρύµατος «Ν. ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ» µε θέµα: «Παγκόσµια Οικονοµική Κρίση- Υπάρχει αριστερή διέξοδος;» που έγινε στις 21/11/2008 Το άρθρο µπορεί επίσης να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 7

Για µια νέα σχέση τραπεζών και κοινωνίας Για ένα τραπεζικό σύστηµα στην υπηρεσία του ηµοσίου Συµφέροντος

Για µια νέα σχέση τραπεζών και κοινωνίας Για ένα τραπεζικό σύστηµα στην υπηρεσία του ηµοσίου Συµφέροντος Ο ΣΥΡΙΖΑ χρηματοπιστωτικού τομέα παρουσίασε τις κεντρικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ Για µια νέα σχέση τραπεζών και κοινωνίας Για ένα τραπεζικό σύστηµα στην υπηρεσία του ηµοσίου Συµφέροντος Εισηγητής ο πρώην βουλευτής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ISBN: 978-960-9571-16-6 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική Ενότητα Συστήματα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Προφορική εισήγηση ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΚΟΓΚΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Η ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή σήµερα είναι ένα δύσκολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗ 11.10.2011 FATA1011.AY1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήµερα, 11

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Άτομα ή κοινωνία; H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή ΘΕΣΕΙΣ για τη Β Συνδιάσκεψη

Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή ΘΕΣΕΙΣ για τη Β Συνδιάσκεψη Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή ΘΕΣΕΙΣ για τη Β Συνδιάσκεψη Α. Η καπιταλιστική κρίση και οι προοπτικές της ταξικής πάλης Α.1 Οι βασικές εξελίξεις και η κρίση 1. Η καπιταλιστική κρίση καλά κρατεί. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας K.

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας K. ISBN: 978-960-9571-12-8 Κ. ΔΗΜΟΥΛΑΣ Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια

Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια Πρόλογος της εκδοτικής ομάδας Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια Με λίγα λόγια στη ζωή μου είχα κάνει όλες τις δουλειές. Οικοδόμος, αχθοφόρος, λαντζέρης, εργάτης γης, μέχρι και σπουδαστής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του ευρωπαϊκού φρένου χρέους

Βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του ευρωπαϊκού φρένου χρέους Μια κριτική προσέγγιση του «Φρένου Χρέους» Αν ήθελε κανείς να χαρακτηρίσει τη νέα κατάσταση που διαµορφώνεται στην Ευρώπη σχετικά µε τη δηµοσιονοµική διαχείριση, µια λέξη υπάρχει. Πειθαρχία. Περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα: Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτική Ελεύθερου Χρόνου (ΥΠΠΟ 1983-2000) ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων: Μποχώτης Θ. Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ïé áãáíáêôéóìýíïé Ýíá êßíçìá ðïõ óõãêëüíçóå ôçí ÅëëÜäá ôï êáëïêáßñé ôïõ 2011 ÓïóéáëéóôéêÞ ÄéåèíéóôéêÞ ÏñãÜíùóç ÄåêÝìâñçò 2011

ïé áãáíáêôéóìýíïé Ýíá êßíçìá ðïõ óõãêëüíçóå ôçí ÅëëÜäá ôï êáëïêáßñé ôïõ 2011 ÓïóéáëéóôéêÞ ÄéåèíéóôéêÞ ÏñãÜíùóç ÄåêÝìâñçò 2011 ïé áãáíáêôéóìýíïé Ýíá êßíçìá ðïõ óõãêëüíçóå ôçí ÅëëÜäá ôï êáëïêáßñé ôïõ 2011 ÎÅÊÉÍÇÌÁ ÓïóéáëéóôéêÞ ÄéåèíéóôéêÞ ÏñãÜíùóç ÄåêÝìâñçò 2011 οι αγανακτισμένοι Ένα κίνημα που συγκλόνισε την Ελλάδα το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση, εργασία και συλλογική δράση

Γνώση, εργασία και συλλογική δράση Γνώση, εργασία και συλλογική δράση ΤΕΥΧΟΣ 32 ΜΑΪΟΣ 2010 INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-Α Ε Υ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-Α Ε Υ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-Α Ε Υ Tεύχος 32 Μάϊος 2010 Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ INSTITUTE OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Ερευνητής:Σπύρος Μελίτσας Βοηθοί ερευνητές: Ευαγγελία Αθανασούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Paper 1: Μάιος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2020. ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΣΕΣ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης)

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Paper 1: Μάιος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2020. ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΣΕΣ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης) ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Paper 1: Μάιος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2020 ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΣΕΣ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Η ΕΛΛΑ Α ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (σελ.2 ) 2. ΤΟ ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Η ανάκτηση της λαϊκής μας κυριαρχίας, η αποκατάσταση του ισότιμου ρόλου της χώρας μας στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης. Η περίπτωση των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση

Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση Α. Η κοινωνική ασφάλιση υπό κατάρρευση: αιτίες, αποτελέσματα Οι διαχρονικές πολιτικές υποβάθμισης και ιδιωτικοποίησης Από την οικονομική κρίση του '90, η

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή Κείµενο Πολιτικής PP 13 / Απρίλιος 2010 Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή Μπορούµε να αντιµετωπίσουµε την πρόκληση; Λουκάς Τσούκαλης, Olaf Cramme και Roger Liddle Μάιος 2010

Διαβάστε περισσότερα