ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ ΕΡΓΟ :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ-40813 ΕΡΓΟ :"

Transcript

1 ιακήρυξη ΥΠΜ Τεύχος 6 «Πίνακες» ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α (ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α) ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (ΕΙΣΟ ΟΣ ΕΞΟ ΟΣ ΣΤΟ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α) ΤΕΥΧΟΣ 6 Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Πίνακας Συνολικών Τιµών...1 Πίνακας Υλικών & Τιµών...2 ΤΜΗΜΑ : Γ.Μ. 400 KV ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α (ΕΙΣΟ ΟΣ στο ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α) Πίνακας Α1...2 Πίνακας Β1...5 Πίνακας Γ1...6 ΤΜΗΜΑ : Γ.Μ. 400 KV ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (ΕΙΣΟ ΟΣ στο ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α) Πίνακας Α Πίνακας Γ ΤΜΗΜΑ Γ.Μ. 400 KV ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (ΕΞΟ ΟΣ από το ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α) Πίνακας Α Πίνακας Β Πίνακας Γ Πίνακας Κατανοµής Τιµήµατος... 14

2 ιακήρυξη ΥΠΜ Τεύχος 6 «Πίνακες» ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ιαγωνιζόµενος :... ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ "Α1" ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ "Β1" ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ "Γ1" ΣΥΝΟΛIKO ΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Μ. 400 KV ΚΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α) ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ "Α2" ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ "Γ2" ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Μ. 400 KV ΚΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α) ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ "Α3" ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ "Β3" ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ "Γ3" ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Μ. 400 KV ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (ΕΞΟ ΟΣ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ("Α1"+"Β1"+"Α2"+"Α3"+"Β3") ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΑ ΥΛΙΚΩΝ ("Γ1"+"Γ2"+"Γ3") ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΑ ΕΡΓΟΥ Τίµηµα σε (ολογράφως) Τίµηµα σε (αριθµητικώς)

3 ιακήρυξη ΥΠΜ Τεύχος 6 «Πίνακες» ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ιαγωνιζόµενος :... ΤΜΗΜΑ : Γ.Μ. 400 KV ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (ΕΙΣΟ ΟΣ στο ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α) [Πίνακες Α1, Β1, Γ1] ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 1 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου P08 ή Α08 πύργου S15 µε κανονικό κορµό. 2 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου P2 ή Α2 ή R ή R/A πύργου S15 µε κανονικό κορµό. 3 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου Ρ08 ή Α08 πύργου S15 µε επιµήκυνση κορµού 8m. 4 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου P2 ή Α2 ή R ή R/A πύργου S15 µε επιµήκυνση κορµού 8m. 5 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου Ρ08 ή Α08 πύργου G5 µε κανονικό κορµό. 6 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου P2 ή Α2 ή R ή R/A πύργου G5 µε κανονικό κορµό. 7 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου Ρ08 ή Α08 πύργου G5 µε επιµήκυνση κορµού 8m. 8 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου P2 ή Α2 ή R ή R/A πύργου G5 µε επιµήκυνση κορµού 8m. 9 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου Ρ08 ή Α08 πύργου R5 µε κανονικό κορµό. 10 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου P2 ή Α2 ή R ή R/A πύργου R5 µε κανονικό κορµό. 11 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου Ρ08 ή Α08 πύργου R5 µε επιµήκυνση κορµού 8m. 12 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου P2 ή Α2 ή R ή R/A πύργου R5 µε επιµήκυνση κορµού 8m. 13 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου Ρ08 ή Α08 πύργου T5 µε κανονικό κορµό. 14 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου P2 ή Α2 ή R ή R/A πύργου T5 µε κανονικό κορµό. 15 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου Ρ08 ή Α08 πύργου T5 µε επιµήκυνση κορµού 8m. 16 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου P2 ή Α2 ή R ή R/A πύργου T5 µε επιµήκυνση κορµού 8m. 17 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου Ρ08 ή Α08 πύργου T5 µε επιµήκυνση κορµού 18m. τεµ 4,00 τεµ 5,00 τεµ 0,50 τεµ 2,50 τεµ 2,00 3,00 τεµ 6,00 τεµ 2,00 1,00 τεµ 3,00 τεµ 2,00 18 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου P2 ή Α2 ή R τεµ 2,00 ή R/A πύργου T5 µε επιµήκυνση κορµού 18 m. ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

4 ιακήρυξη ΥΠΜ Τεύχος 6 «Πίνακες» 19 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου Ρ08 ή Α08 πύργου Z5 µε κανονικό κορµό. 20 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου P2 ή Α2 ή R ή R/A πύργου Z5 µε κανονικό κορµό. 21 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου Ρ08 ή Α08 πύργου Z5 µε επιµήκυνση κορµού 8 m. ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 22 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου P2 ή Α2 ή R ή R/A πύργου Z5 µε επιµήκυνση κορµού 8 m. 23 Ανέγερση βάσης, ενίσχυσης τµηµάτων πύργου και επιµήκυνσης κορµού 4 m, 8 m ή 18 m οποιουδήποτε τύπου πύργου, οποιασδήποτε Σειράς, µε οποιοδήποτε συνδυασµό σκελών και ορθοστατών πλήρης µε όλα τα εξαρτήµατα. 24 Ανέγερση κανονικού κορµού πύργου S15, 25 Ανέγερση κανονικού κορµού πύργου G5, 26 Ανέγερση κανονικού κορµού πύργου R5, 27 Ανέγερση κανονικού κορµού πύργου T5, 28 Ανέγερση κανονικού κορµού πύργου Z5, 29 Εγκατάσταση πρόσθετης γείωσης πύργου τύπου "Ι" ( 2 Χ 100 µ.) 30 Εγκατάσταση πρόσθετης γείωσης πύργου τύπου "Η" (4 Χ 60 µ.) 31 Εγκατάσταση αγωγού φάσης πλήρης για κάθε χλµ. οριζόντιας προβολής ενός αγωγού. 32 Εγκατάσταση αγωγού ηλεκτρικής προστασίας πλήρης για κάθε χλµ. οριζόντιας προβολής ενός αγωγού. 33 Εγκατάσταση ενός (1) χιλιοµέτρου οριζόντιας προβολής Αγωγού OPGW µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα πρόσδεσης και οπτικής συνέχειας 34 Εγκατάσταση ιηλεκτρικού υπογειου καλώδιου 48 οπτικών ινών για την σύνδεση µε τον OPGW συµπεριλαµβανοµενα του καλωδίου όδευσης και των λοιπών εργασιών 35 Πλήρη εγκατάσταση συναρµογής απλής ανάρτησης αγωγού φάσης (δίδυµος). 36 Πλήρης εγκατάσταση συναρµογής απλής αλυσίδας τάνυσης αγωγού φάσης (δίδυµος). 37 Πλήρης εγκατάσταση συναρµογής διπλής αλυσίδας τάνυσης αγωγού φάσης ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ τεµ 2,00 ton 626,23 1,00 9,00 τεµ 20,00 2,00 τεµ 6,00 4,00 τεµ 6,00 km 302,26 km 25,19 km 25,19 km 0,50 τεµ τεµ 204

5 ιακήρυξη ΥΠΜ Τεύχος 6 «Πίνακες» 38 Εγκατάσταση ιαχωριστή αγωγού φάσης (δίδυµου). 39 Εγκατάσταση αποσβέστη ταλάντωσης αγωγού φάσης (δίδυµος). 40 Εγκατάσταση αποσβέστη ταλάντωσης αγωγού ηλεκτρικής προστασίας. 41 Εγκατάσταση αποσβέστη ταλάντωσης αγωγού OPGW. 42 Εγκατάσταση δέσµης προδιαµορφοµένων ράβδων οπλισµού αγωγού φάσης ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 43 Πλήρης εγκατάσταση συναρµογής χυτοσιδηρών αντιβάρων µέχρι 700 kgr ανά Φάση για δίδυµο αγωγό. 44 Πλήρης εγκατάσταση συναρµογής χυτοσιδηρών αντιβάρων άνω των 700 kgr ανά Φάση για δίδυµο αγωγό. 45 Πλήρης εγκατάσταση συναρµογής χυτοσιδηρών αντιβάρων στον Αγωγό Προστασίας 46 Γεφύρωση ανοίγµατος µέχρι 100 m Γραµ. ιανοµής, τάσης µέχρι 20 kv µε υπόγεια καλώδια. 47 Γεφύρωση ανοίγµατος πάνω από 100 m και µέχρι 200 m Γραµµης ιανοµής τάσης µέχρι 20kv µε υπόγεια καλώδια. 48 Πλήρης εγκατάσταση αντιαναρριχητικού πλέγµατος. τεµ τεµ 377 τεµ 377 δεσ 720 τεµ 6 τεµ 6 τεµ 4,00 τεµ 7 τεµ 4 τεµ 5 49 Εκκαθάριση της ζώνης km 25,10 δουλείας διέλευσης της Γραµµής Μεταφοράς. 50 Καθαίρεση αγωγών υφιστάµενης ΓΜ km 0,40 51 Αποξήλωση πύργων υφιστάµενης ΓΜ τεµ 2,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ Α1'

6 ιακήρυξη ΥΠΜ Τεύχος 6 «Πίνακες» Π Ι Ν Α Κ Α Σ "Β1" (Ειδικές Θεµελιώσεις) Εκσκαφή θεµελίων σε οποιοδήποτε m έδαφος εκτός από βράχο και επίχωσητου ορύγµατος της εκσκαφής Πρόσθετη επίχωση θεµελίων µε γαιώδη m3 υλικά από δανεισµό. 3 Σκυρόδεµα κατηγορίαςc12 ( B120 ) m Σκυρόδεµα κατηγορίαςc12 / 16 ( B160 ) m3 5 Σκυρόδεµα κατηγορίαςc16 / 20 ( B225 ) m3 480 Σιδηρός οπλισµός σκυροδέµατος S (ST III) οποιασδήποτε διαµέτρου και σχήµατος. ton 7 Σιδηρός οπλισµός σκυροδέµατος S 220 (ST I) οποιασδήποτε διαµέτρου και σχήµατος. ton 0,5 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ Β1

7 ιακήρυξη ΥΠΜ Τεύχος 6 «Πίνακες» Π Ι Ν Α Κ Α Σ "Γ1" (Προµήθεια Υλικών) 1 Προµήθεια Χάλυβα ton 1600,00 2 Προµήθεια Αγωγού Πρόσθετης Γείωσης ενός (1) χιλιοµέτρου οριζόντιας προβολής 3 Προµήθεια Αγωγού Φάσης ACSR CARDINAL ενός (1) χιλιοµέτρου οριζόντιας προβολής 4 Προµήθεια Αγωγού Προστασίας Φ12,6 ενός (1) χιλιοµέτρου οριζόντιας προβολής 5 Μελέτη και Προµήθεια ενός (1) χιλιοµέτρου οριζόντιας προβολής Αγωγού OPGW µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα πρόσδεσης και οπτικής συνέχειας km 4,24 km 302,26 km 25,19 km 25,19 6 Μελέτη & προµήθεια ιηλεκτρικού km 0,50 υπόγειου καλώδιου 48 οπτικών ινών για την είσοδο της ΓΜ 400KV στον οικισµό 7 Προµήθεια Συναρµογών Απλής set 306,00 Ανάρτησης Α.Φ. ιδύµου 8 Προµήθεια Συναρµογών Απλής Τάνυσης set 12,00 Α.Φ. ιδύµου 9 Προµήθεια Συναρµογών ιπλής Τάνυσης set 204,00 Α.Φ. ιδύµου 10 Προµήθεια Συναρµογών Ανάρτησης Α.Π. set 50,00 ιδύµου 11 Προµήθεια Συναρµογών Τάνυσης Α.Π. set 20,00 ιδύµου 12 Προµήθεια Συναρµογών Αντίβαρων µέχρι set 6, kgr ανά φάση 13 Προµήθεια Συναρµογών Αντίβαρων άνω set 6,00 των 700 kgr ανά φάση 14 Προµήθεια Συναρµογών Αντίβαρων Α.Π. set 4,00 15 Προµήθεια Αντίβαρων 50 kg τεµ. 144,00 15 Προµήθεια ιαχωριστών Α.Φ. ιδύµου set 2058,00 16 Προµήθεια Αποσβεστών Α.Φ. ιδύµου set 1872,00 17 Προµήθεια Αποσβεστών Α.Π. set 377,00 18 Προµήθεια Αποσβεστών OPGW set 377,00 18 Προµήθεια έσµης Ράβδων Οπλισµού set 720,00 19 Προµήθεια Μονωτήρων 160 kn set 13716,00 20 Προµήθεια Αντιαναρριχητικών Πλεγµάτων set 5,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ "Γ1 "

8 ιακήρυξη ΥΠΜ Τεύχος 6 «Πίνακες» ΤΜΗΜΑ : Γ.Μ. 400 KV ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (ΕΙΣΟ ΟΣ στο ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α) Π Ι Ν Α Κ Α Σ "Α2" 1 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου Ρ08 ή Α08 πύργου S15 µε επιµήκυνση κορµού 8m. 2 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου P2 ή Α2 ή R ή R/A πύργου S15 µε επιµήκυνση κορµού 8 m. 3 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου Ρ08 ή Α08 πύργου G5 µε επιµήκυνση κορµού 8m. 4 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου P2 ή Α2 ή R ή R/A πύργου G5 µε επιµήκυνση κορµού 8 m. 5 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου P2 ή Α2 ή R ή R/A πύργου Z5 µε κανονικό κορµό. 6 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου Ρ08 ή Α08 πύργου Z5 µε επιµήκυνση κορµού 8 m. 7 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου P2 ή Α2 ή R ή R/A πύργου Z5 µε επιµήκυνση κορµού 8 m. τεµ 0,50 τεµ 0,50 8 Ανέγερση βάσης, ενίσχυσης τµηµάτων πύργου και επιµήκυνσης κορµού 4 m, 8 m ή 18 m οποιουδήποτε τύπου πύργου, οποιασδήποτε Σειράς, µε οποιοδήποτε συνδυασµό σκελών και ορθοστατών πλήρης µε όλα τα εξαρτήµατα. 9 Ανέγερση κανονικού κορµού πύργου S15, 10 Ανέγερση κανονικού κορµού πύργου G5, 12 Ανέγερση κανονικού κορµού πύργου Z5, 13 Εγκατάσταση πρόσθετης γείωσης πύργου τύπου "Ι" (2 Χ 100 µ.) 14 Εγκατάσταση πρόσθετης γείωσης πύργου τύπου "Η" (4 Χ 60 µ.) 15 Εγκατάσταση αγωγού φάσης πλήρης για κάθε χλµ. οριζόντιας προβολής ενός αγωγού. τον 74,324 τεµ 2 τεµ 3 km 23,20 16 Εγκατάσταση αγωγού ηλεκτρικής προστασίας km 4 πλήρης για κάθε χλµ. οριζόντιας προβολής ενός αγωγού. 17 Εγκατάσταση ενός (1) χιλιοµέτρου οριζόντιας km 1,93300 προβολής Αγωγού OPGW µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα πρόσδεσης και οπτικής συνέχειας 18 Αντικατάσταση ενός (1) km οριζόντιας km 21,20 προβολής Αγωγού Προστασίας υφιστάµενης ΓΜ µε Αγωγό Προστασίας µε ενσωµατωµένες οπτικές ίνες (OPGW) µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα πρόσδεσης & οπτικής συνέχειας ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

9 ιακήρυξη ΥΠΜ Τεύχος 6 «Πίνακες» 19 Εγκατάσταση ιηλεκτρικού υπογειου καλώδιου 48 οπτικών ινών για την σύνδεση µε τον OPGW συµπεριλαµβανοµενα του καλωδίου όδευσης και των λοιπών εργασιών ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ km 0,50 20 Πλήρη εγκατάσταση συναρµογής απλής ανάρτησης αγωγού φάσης (δίδυµος). 21 Πλήρης εγκατάσταση συναρµογής απλής αλυσίδας τάνυσης αγωγού φάσης (δίδυµος). τεµ Πλήρης εγκατάσταση συναρµογής διπλής αλυσίδας τάνυσης αγωγού φάσης 23 Εγκατάσταση ιαχωριστή αγωγού φάσης (δίδυµου). 24 Εγκατάσταση αποσβέστη ταλάντωσης αγωγού φάσης (δίδυµος). 25 Εγκατάσταση αποσβέστη ταλάντωσης αγωγού ηλεκτρικής προστασίας. 26 Εγκατάσταση αποσβέστη ταλάντωσης αγωγού OPGW. 27 Εγκατάσταση δέσµης προδιαµορφοµένων ράβδων οπλισµού αγωγού φάσης 28 Πλήρης εγκατάσταση συναρµογής χυτοσιδηρών αντιβάρων µέχρι 700 kgr ανά Φάση για δίδυµο αγωγό. 29 Πλήρης εγκατάσταση συναρµογής χυτοσιδηρών αντιβάρων άνω των 700 kgr ανά Φάση για δίδυµο αγωγό. 30 Πλήρης εγκατάσταση συναρµογής χυτοσιδηρών αντιβάρων στον Αγωγό Προστασίας 31 Γεφύρωση ανοίγµατος µέχρι 100 m Γραµ. ιανοµής, τάσης µέχρι 20 kv µε υπόγεια καλώδια. 32 Πλήρης εγκατάσταση αντιαναρριχητικού πλέγµατος. τεµ δεσ Εκκαθάριση της ζώνης δουλείας διέλευσης km 1,85 της Γραµµής Μεταφοράς. 34 Καθαίρεση αγωγών υφιστάµενης ΓΜ km 3,33 35 Αποξήλωση πύργων υφιστάµενης ΓΜ τεµ 9,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ "Α2 "

10 ιακήρυξη ΥΠΜ Τεύχος 6 «Πίνακες» Π Ι Ν Α Κ Α Σ "Γ2" (Προµήθεια Υλικών) 1 Προµήθεια Χάλυβα ton 181,532 2 Προµήθεια Αγωγού Πρόσθετης Γείωσης ενός (1) χιλιοµέτρου οριζόντιας προβολής 3 Προµήθεια Αγωγού Φάσης ACSR CARDINAL ενός (1) χιλιοµέτρου οριζόντιας προβολής 4 Προµήθεια Αγωγού Προστασίας Φ12,6 ενός (1) χιλιοµέτρου οριζόντιας προβολής 5 Μελέτη και Προµήθεια ενός (1) χιλιοµέτρου οριζόντιας προβολής Αγωγού OPGW µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα πρόσδεσης και οπτικής συνέχειας 6 Μελέτη & προµήθεια ιηλεκτρικού υπόγειου καλώδιου 48 οπτικών ινών για την είσοδο της ΓΜ 400KV στον οικισµό 7 Προµήθεια Συναρµογών Απλής Ανάρτησης Α.Φ. ιδύµου km 0,44 km 23,2 km 1,933 km 1,933 km 0,50 set 20 8 Προµήθεια Συναρµογών Απλής Τάνυσης Α.Φ. ιδύµου 9 Προµήθεια Συναρµογών ιπλής Τάνυσης Α.Φ. ιδύµου 10 Προµήθεια Συναρµογών Ανάρτησης Α.Π. ιδύµου 11 Προµήθεια Συναρµογών Τάνυσης Α.Π. ιδύµου set 12 set 30 set 3 set 6 12 Προµήθεια Συναρµογών Αντίβαρων set 1 µέχρι 700 kgr ανά φάση 13 Προµήθεια Συναρµογών Αντίβαρων άνω set 1 των 700 kgr ανά φάση 14 Προµήθεια Συναρµογών Αντίβαρων Α.Π. set 1 15 Προµήθεια Αντίβαρων 50 kg set 6 16 Προµήθεια ιαχωριστών Α.Φ. ιδύµου set Προµήθεια Αποσβεστών Α.Φ. ιδύµου set Προµήθεια Αποσβεστών Α.Π. set Προµήθεια Αποσβεστών OPGW set Προµήθεια έσµης Ράβδων Οπλισµού set Προµήθεια Μονωτήρων 160 Kn set Προµήθεια Αντιαναρριχητικών Πλεγµάτων set 1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ "Γ2"

11 ιακήρυξη ΥΠΜ Τεύχος 6 «Πίνακες» ΤΜΗΜΑ Γ.Μ. 400 KV ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (ΕΞΟ ΟΣ από το ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α) Π Ι Ν Α Κ Α Σ "Α3" 1 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου Ρ08 ή Α08 πύργου S7 µε κανονικό κορµό ή και µε επιµήκυνση κορµού 4 m ή 8m. 2 Κατασκευή θεµελίωσης τύπου P2 ή Α2 ή R ή R/A πύργου S7 ή και µε επιµήκυνση κορµού 4 m ή 8m. Κατασκευή θεµελίωσης τύπου Ρ08 ή Α08 3 πύργου T7 µε κανονικό κορµό ή και µε επιµήκυνση κορµού 4 m, 8 m ή 18 m. Κατασκευή θεµελίωσης τύπου P2 ή Α2 ή R ή 4 R/A πύργου T7 µε κανονικό κορµό ή και µε επιµήκυνση 4 m, 8 m ή 18 m. Κατασκευή θεµελίωσης τύπου Ρ08 ή Α08 5 πύργου Z7µε κανονικό κορµό ή και µε επιµήκυνση κορµού 4m ή 8m. Κατασκευή θεµελίωσης τύπου P2 ή Α2 ή R ή 6 R/A πύργου Z7 µε κανονικό κορµό ή και µε επιµήκυνση κορµού 4 m ή 8 m 7 Ανέγερση βάσης, ενίσχυσης τµηµάτων πύργου και επιµήκυνσης κορµού 4 m, 8 m ή 18 m οποιουδήποτε τύπου πύργου, οποιασδήποτε Σειράς, µε οποιοδήποτε συνδυασµό σκελών και ορθοστατών πλήρης µε όλα τα εξαρτήµατα. 8 Ανέγερση κανονικού κορµού πύργου S7, 9 Ανέγερση κανονικού κορµού πύργου T7, 10 Ανέγερση κανονικού κορµού πύργου Z7, 11 Εγκατάσταση αγωγού φάσης πλήρης για κάθε χλµ. οριζόντιας προβολής ενός αγωγού. 12 Εγκατάσταση αγωγού ηλεκτρικής προστασίας πλήρης για κάθε χλµ. οριζόντιας προβολής ενός αγωγού. 13 Πλήρη εγκατάσταση συναρµογής απλής ανάρτησης αγωγού φάσης (τρίδυµος). 14 Πλήρης εγκατάσταση συναρµογής ανάρτησης τύπου "V" αγωγού φάσης. 15 Πλήρης εγκατάσταση συναρµογής απλής αλυσίδας τάνυσης αγωγού φάσης (τρίδυµος). 16 Πλήρης εγκατάσταση συναρµογής τριπλής αλυσίδας τάνυσης αγωγού φάσης. 17 Εγκατάσταση ιαχωριστή - Αποσβέστη αγωγού φάσης (τρίδυµου). 18 Εγκατάσταση αποσβέστη ταλάντωσης αγωγού ηλεκτρικής προστασίας. 19 Εγκατάσταση αποσβέστη ταλάντωσης αγωγού OPGW. 20 Εγκατάσταση δέσµης προδιαµορφοµένων ράβδων οπλισµού αγωγού φάσης 21 Πλήρης εγκατάσταση συναρµογής χυτοσιδηρών αντιβάρων µέχρι 1050 kgr ανά Φάση για τρίδυµο αγωγό. τεµ 0,50,50 τεµ τεµ τεµ τεµ ton 0,50 0,50 0,50 1,50 43,17 τεµ 2,00 τεµ 3,00 km 17,44 km 3,84 τεµ 4 τεµ 2 τεµ 6 τεµ τεµ 36 τεµ 36 δεσ 18

12 ιακήρυξη ΥΠΜ Τεύχος 6 «Πίνακες» ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 22 Πλήρης εγκατάσταση συναρµογής χυτοσιδηρών αντιβάρων άνω 1050 kgr ανά Φάση για τρίδυµο αγωγό. 23 Γεφύρωση ανοίγµατος µέχρι 100 m Γραµ. ιανοµής, τάσης µέχρι 20 kv µε υπόγεια καλώδια. 24 Γεφύρωση ανοίγµατος πάνω από 100 m και µέχρι 200 m Γραµµης ιανοµής τάσης µέχρι 20kv µε υπόγεια καλώδια. 25 Πλήρης εγκατάσταση αντιαναρριχητικού πλέγµατος. 26 Εκκαθάριση της ζώνης δουλείας διέλευσης της Γραµµής Μεταφοράς. km 1,85 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ "Α3"

13 ιακήρυξη ΥΠΜ Τεύχος 6 «Πίνακες» Π Ι Ν Α Κ Α Σ "Β3" Ειδικές Θεµελιώσεις) 1 Εκσκαφή θεµελίων σεοποιοδήποτε έδαφος εκτόςαπό βράχο και επίχωση του ορύγµατος της εκσκαφής. m3 600,00 2 Πρόσθετη επίχωση θεµελίων µε γαιώδη υλικά από δανεισµό. m3 3 Σκυρόδεµα κατηγορίας C12 (B120 ) m3 400,00 25,00 4 Σκυρόδεµα κατηγορίας C12 / 16 (B160 ) m3 5 Σκυρόδεµα κατηγορίας C16 / 20 (B225 ) m3 160, Σιδηρός οπλισµός σκυροδέµατος S ,00 ( ST III ) οποιασδήποτε διαµέτρου και ton σχήµατος. Σιδηρός οπλισµός σκυροδέµατος S 220 ton 0,50 ( ST I ) οποιασδήποτε διαµέτρου και σχήµατος. ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ "Β3"

14 ιακήρυξη ΥΠΜ Τεύχος 6 «Πίνακες» Π Ι Ν Α Κ Α Σ "Γ3" (Προµήθεια Υλικών) 1 Προµήθεια Χάλυβα ton 118,18 2 Προµήθεια Αγωγού Φάσης ACSR CARDINAL ενός (1) χιλιοµέτρου οριζόντιας προβολής 3 Προµήθεια Αγωγού Προστασίας Φ12,6 ενός (1) χιλιοµέτρου οριζόντιας προβολής 4 Προµήθεια Συναρµογών Απλής Ανάρτησης Α.Φ. Τριδύµου 5 Προµήθεια Συναρµογών Τύπου "V" Α.Φ. Τριδύµου 6 Προµήθεια Συναρµογών Τριπλής Τάνυσης Α.Φ. Τριδύµου 7 Προµήθεια Συναρµογών Απλής Τάνυσης Α.Φ. Τριδύµου 8 Προµήθεια Συναρµογών Ανάρτησης Α.Π. Τριδύµου 9 Προµήθεια Συναρµογών Τάνυσης Α.Π. Τριδύµου km 17,44 km 3,84 set 4 set 2 set 21 set 6 set 4 set Προµήθεια Συναρµογών Αντίβαρων µέχρι set kgr ανά φάση 11 Προµήθεια Συναρµογών Αντίβαρων άνω set 1 των 1050 kgr ανά φάση 12 Προµήθεια Συναρµογών Αντίβαρων Α.Π. set 1 13 Προµήθεια Αντίβαρων 50 kg set 6 14 Προµήθεια Αποσβεστών - ιαχωριστών set 138 Α.Φ. Τριδύµου 15 Προµήθεια Αποσβεστών Α.Π. set Προµήθεια Ράβδων Οπλισµού set Προµήθεια Μονωτήρων 210 kn set Προµήθεια Μονωτήρων 160 kn set Προµήθεια Αντιαναρριχητικών Πλεγµάτων set 1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ "Γ3"

15 ιακήρυξη ΥΠΜ Τεύχος 6 «Πίνακες» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΜ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α (ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α) ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (ΕΙΣΟ ΟΣ ΕΞΟ ΟΣ ΣΤΟ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΑΤΟΣ Το Συνολικό τίµηµα σε ΕΥΡΩ... θα καταβληθεί όπως παρακάτω : 1. ΜΕΛΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ( Ή ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Π. 186/92 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400 kv ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα

GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:303099-2012:text:el:html GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV : Α) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ I (Υ/Σ ΟΞΑΣ) Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV : ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV : Α) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ I (Υ/Σ ΟΞΑΣ) Β)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟ : 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 001 Ν.Ο Ο 1123Β Ο Ο-1123Α m 3 0,70 40,00 28,00 ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Άρθρο Αναθεώρησης ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Στις τιµές του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και παλαιού λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και παλαιού λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και παλαιού λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800e\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800e/5187 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-05.1*Κωδ ΟΙΚ-2227 Καθαίρεση κτισµάτων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα. Για ύψος έως και 4,0 m Κατεδάφιση κτισµάτων µονόροφων ή πολυόροφων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΑ ΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΝΙΚΑΙΑ. Τιµολόγιο Μελέτης

Θέση: ΝΙΚΑΙΑ. Τιµολόγιο Μελέτης ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5-7 Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΜΥΡΑ ΑΚΗ- Θέση: ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» 75.000.000 Οκτώβριος 2014 K:\SINTIRISI\2015-2018\Ανατολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΟΥΛΗ-ΝΤΕΜΟΥΣΗ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα 22 / 05 / 2014 Αριθ. Πρωτ. 1177 Ε: 1344

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΟΥΛΗ-ΝΤΕΜΟΥΣΗ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα 22 / 05 / 2014 Αριθ. Πρωτ. 1177 Ε: 1344 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα 22 / 05 / 2014 Αριθ. Πρωτ. 1177 Ε: 1344 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Πατρών, διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 A.T.: 001 A.T.: 002

Α.Μ.:.1./2013 A.T.: 001 A.T.: 002 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Τ.: 1.1 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-32.02.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15.

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας»

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας» Αθήνα, 6/2/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ.Πρωτ. Δ17α/09/18/ΦΝ 437 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ : α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 22.02 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204 Καθαίρεση ανωδοµών αργολιθοδοµής ή πλήρους λιθοδοµής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Έργο: "Συµπληρωµατικά Έργα Ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIA ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ» /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.925.000 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 23 %) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 56 /2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα