Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 2 Κανονικές Εκφράσεις 3 Η ιδεατή µηχανή της Java

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 2 Κανονικές Εκφράσεις 3 Η ιδεατή µηχανή της Java"

Transcript

1 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Πληροφορικής Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Μεταγλωττιστής κανονικών εκφράσεων σε Java Bytecodes Υπεύθυνος Καθηγητής : ιοµήδης Σπινέλλης Καρακόιδας Βασίλειος Μ

2 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή Οριοθέτηση της εργασίας Στόχοι Περίγραµµα εργασίας Μέθοδος γραφής της εργασίας Κανονικές Εκφράσεις Ορισµοί Ιστορική αναδροµή Ορισµός των κανονικών εκφράσεων Συντακτικό κανονικών εκφράσεων Επεξηγήσεις και παραδείγµατα χρήσης Τρόποι επεξεργασίας των κανονικών εκφράσεων Γενικά για την διαδικασία επεξεργασίας κανονικών εκ- ϕράσεων Αυτόµατα Κατηγοριοποίηση µηχανών κανονικών εκφράσεων ηµιουργία µη ντετερµινιστικού αυτόµατου από κανονική έκφραση ηµιουργία ντετερµινιστικού αυτόµατου από κανονική έκφραση Η ιδεατή µηχανή της Java Ιστορική αναδροµή Αρχιτεκτονική της Java Εργαλεία ανάπτυξης και διεπαφές προγραµµατισµού (Development Tools & APIs) Τεχνολογίες διανοµής (Deployment Technologies) Εργαλεία διεπαφών χρηστών (User Interface Toolkits) ιεπαφές προγραµµατισµού για ενσωµάτωση (Integration APIs)

3 3.2.5 Βασικές διεπαφές προγραµµατισµού (Core APIs) Η ιδεατή µηχανή της Java Εισαγωγή Τύποι δεδοµένων Καταχωρητές Τοπικές µεταβλητές Στοίβα εντολών Περιβάλλον εκτέλεσης ιαχείρισή µνήµης Η δοµή των αρχείων κλάσης (class files) Υπογραφές (Signatures) Σύνολο εντολών ιδεατής µηχανής (Byte code instruction set) Κώδικας µεθόδων Υλοποιήσεις µηχανών κανονικών εκφράσεων Κανονικές εκφράσεις και Java Μηχανές κανονικών εκφράσεων σε Java Sun Regular Expression Engine IBM GNU Jakarta Regexp & ORO Automaton Σύγκριση µηχανών κανονικών εκφράσεων Κριτήρια σύγκρισης οκιµή απόδοσης Αποτελέσµατα Υλοποιήσεις σε άλλες πλατφόρµες Visual Basic/C#.NET Perl GNU Kawa SQL: Σχεδιασµός του µεταγλωττιστή F.i.r.e Βασική αρχιτεκτονική του µεταγλωττιστή Πυρήνας του µεταγλωττιστή Τµήµατα δηµιουργίας αυτοµάτου Τµήµα µεταγλώττισης αυτοµάτου

4 6 Υλοποίηση του µεταγλωττιστή F.i.r.e Τµηµατικός προγραµµατισµός στον µεταγλωττιστή F.i.r.e Τµήµατα δηµιουργίας αυτοµάτων Μέθοδος προγραµµατισµού DFAAutomaton Τµήµατα µεταγλωττιστών σε κώδικα µηχανής Μέθοδος προγραµµατισµού Μέθοδοι χειρισµού των δεδοµένων JavaSourceWriter JavaAssemblyWriter JavaClassWriter οκιµές απόδοσης Πειραµατικά αποτελέσµατα Ελεγχος συµβατότητας µε αντίστοιχες µηχανές Σύγκριση της απόδοσης του µεταγλωττιστή F.i.r.e. µε τις µηχανές κανονικών εκφράσεων σε Java Αποτελέσµατα σύγκρισης Τύπος µηχανής Πρότυπο Unicode Σχεδιασµός και ευελιξία Απαιτήσεις σε πλατφόρµα Java Αξιοπιστία Συµπεράσµατα Μελετώντας το παρελθόν Αντιµετωπίζοντας το παρόν Προσδοκώντας το µέλλον Α Γραµµατική κανονικών εκφράσεων του προτύπου POSIX 89 Β Αποτελέσµατα δοκιµών απόδοσης Damien Mascord 93 Γ Παραγόµενο Java αρχείο από το τµήµα µεταγλώττισης JavaSourceWriter 101 Παραγόµενο Java αρχείο από το τµήµα µεταγλώττισης JavaAssemblyWriter 104 3

5 Κατάλογος Πινάκων 2.1 Η ιεραρχία Chomsky Συντακτικοί κανόνες κανονικών εκφράσεων Κλάσεις χαρακτήρων του POSIX ιαφοροποιητές του m// ιαφοροποιητές του tr/// Απαιτήσεις χώρου και χρόνου για την επεξεργασία µιας κανονική έκφρασης ιαφορές ντετερµινιστικών και µη-ντετερµινιστικών µηχανών Τύποι δεδοµένων της Java Ειδικά σήµατα πρόσβασης κλάσεων (Access Flags) Σηµειολογία ϐασικών τύπων υπογραφών της Java Αποτελέσµατα δοκιµής επιδόσεων υνατότητες µηχανών κανονικών εκφράσεων

6 Κατάλογος Σχηµάτων 2.1 Αυτόµατο Κανόνας 1 του αλγόριθµου Thompson Κανόνας 2 του αλγόριθµου Thompson Κανόνας 3-a του αλγόριθµου Thompson Κανόνας 3-b του αλγόριθµου Thompson Κανόνας 3-c του αλγόριθµου Thompson Μεταγλώττιση και εκτέλεση Java κλάσεων οµή ενός αρχείου κλάσης της Java Μέθοδος επεξεργασίας µιας κανονικής έκφρασης ιάγραµµα UML του F.i.r.e ιάγραµµα UML του τµήµατος δηµιουργίας κλάσεων ιάγραµµα UML τµήµατος µεταγλώττισης αυτοµάτου Πηγαίος κώδικας της διεπαφής Compiler Πηγαίος κώδικας της διεπαφής DFA Πηγαίος κώδικας της διεπαφής State Πηγαίος κώδικας της διεπαφής Transition ιάγραµµα κλάσεων του τµήµατος DFA Automaton Πηγαίος κώδικας της διεπαφής Writer Πηγαίος κώδικας της κλάσης Matcher ιάγραµµα κλάσεων UML για χειρισµό δεδοµένων µε παραδοσιακό I/O ιάγραµµα κλάσεων UML για χειρισµό δεδοµένων µε παραδοσιακό I/O ιαδικασία λειτουργίας του JavaSourceWriter ιάγραµµα κλάσεων UML για το τµήµα µεταγλωττιστή Java- SourceWriter ιαδικασία λειτουργίας του JavaAssemblyWriter ιάγραµµα κλάσεων UML του τµήµατος µεταγλώττισης JavaAssemblyWriter

7 6.14 ιαδικασία λειτουργίας του JavaClassWriter Αποτέλεσµα πρώτης δοκιµής Αποτέλεσµα δεύτερης δοκιµής Αποτέλεσµα τρίτης δοκιµής Αποτέλεσµα τέταρτης δοκιµής

8 Πρόλογος The investment group eyed the entrepreneur with caution, their expressions flickering from scepticism to intrigue and back again. "Your bold plan holds promise," their spokesman conceded. "But it is costly and entirely speculative. Our mathematicians mistrust your figures. Why should we entrust our money into your hands? What do you know that we do not?" "For one thing," he replied, "I know how to balance an egg on its point without outside support. Do you?" And with that, the entrepreneur reached into his satchel and delicately withdrew a fresh hen s egg. He handed over the egg to the financial tycoons, who passed it amongst themselves trying to carry out the simple task. At last they gave up. In exasperation they declared, "What do you ask is impossible! No man can balance an egg on its point." So the entrepreneur took back the egg from the annoyed businessmen and placed it upon the fine oak table, holding it so that its point faced down. Lightly but firmly, he pushed down on the egg with just enough force to crush in its bottom about half an inch. When he took his hand away, the egg stood there on its own, somewhat messy, but definitely balanced. "Was that impossible?" he asked. "It s just a trick," cried the businessmen. can do it." "Once you know how, anyone "True enough," came the retort. "But the same can be said for anything. Before you know how, it seems an impossiblity. Once the way is revealed, it s so simple that you wonder why you never thought of it that way before. Let me show you that easy way, so others may easily follow. Will you trust me?" 7

9 Eventually convinced that this entrepreneur might possibly have something to show them, the skeptical venture capitalists funded his project. From the tiny Andalusian port of Palos de Morguer set forth the Niña, the Pinta and the Santa Maria, led by an entreprenuer with a sligthly broken egg and his own ideas: Christopher Columbus. Many have since followed. 8

10 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα ακόλουθα άτοµα για την άµεση συνεισφορά τους κατα την διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής µου εργασίας : Την οικογένεια µου που µε στηρίζει όλα τα χρόνια των σπουδών µου και µου παρέχει ένα ήρεµο και Ϲεστό περιβάλλον. Τον ιοµήδη Σπινέλλη (επιβλέποντα καθηγητή) που µου εµπιστεύθηκε το συγκεκριµένο ϑέµα, που µε ϐοήθησε στα πρώτα ϐήµατα εκπόνησης της πτυχιακής και που µου έδωσε µια απειρία συµβουλών και εργαλείων (ϐοηθητικών προγραµµάτων, πολλά από αυτά δεν είναι δηµοσιευµένα στο ευρύ κοινό :) ) κατα την διάρκεια αυτής. Τον Κώστα Σαϊδη που σχολίασε προσεκτικά το κείµενο της πτυχιακής αλλά και τις πρώιµες εκδόσεις του F.i.r.e. Τον Γιώργο Οικονόµου (νονός) όπου ϐάφτισε τον µεταγλώττιστή F.i.r.e., όπως επίσης και για την τεράστια υποµονή του παρά τον σχεδόν καθηµερινό του ϐοµ- ϐαρδισµό από κανονικές εκφράσεις. :) Τον ηµήτριο Λίαππη ο οποίος έθεσε τα καλύτερα επιχειρήµατα που έχω ακούσει όταν του έθεσα το ϑέµα του F.i.r.e. µε αποτέλεσµα να οδηγηθώ σε πιο ώριµες αποφάσεις στο σχεδιασµό του, καθώς και στην ϕιλότιµη προσπάθεια του να µου διορθώσει το παρόν κείµενο (εξαιρούµενο το κείµενο των ευχαριστιών :) ). Τον Αντώνιο Πετρόπουλο ο οποίος µου ανέδειξε πολλά σφάλµατα στην υλοποίηση και µου έδωσε ιδέες (πολλές ϕορες µέσω της συζήτησης) για τον τρόπο αντιµετώπισης τους. Τον Γιαννή Οικονόµου για την "κατά λάθος" συνεισφορά του στα περιεχόµενα του πρώτου κεφαλαίου. 9

11 Τον Χρήστο ΚΚ Λοβέρδο για τις διορθώσεις στις πρώιµες εκδόσεις του κείµενου και για το antlr :). Τους συµφοιτητές µου στο µεταπτυχιακό ( Ετος ) για τον πολύ όµορφο χρόνο που διανύσαµε µαζί. 10

12 Περίληψη Η καταγωγή των κανονικών εκφράσεων ϐρίσκεται στην ϑεωρία αυτοµάτων και τυπικών γλωσσών. Αυτά τα δύο πεδία µελετούν υπολογιστικές µεθόδους και τρόπους για να περιγραφούν οι τυπικές γλώσσες. Το 1940 ο Warren McCulloch και ο Walter Pits περιέγραψαν το νευρικό σύστηµα µοντελοποιόντας το µε την χρήση αυτοµάτων. Ο µαθηµατικός Stephen Kleene περιέγραψε τα µοντέλα αυτά χρησιµοποιώντας µαθηµατικούς συµβολισµούς και τα ονόµασε κανονικά σύνολα (regular sets). Ο Ken Thompson τα υλοποίησε στον κει- µενογράφο του qed και αργότερα στο κειµενογράφο ed ο οποίος αποτελούσε µέρος του UNIX. Από τότε οι κανονικές εκφράσεις χρησιµοποιούνται ευρύτατα σε όλα τα UNIX και στις εφαρµογές τους όπως : expr, awk, Emacs, vim, lex και στην Perl [Enc03c]. Οι κανονικές εκφράσεις ανήκουν στον τύπο γραµµατικής 3 της ιεραρχίας Chomsky (Chomsky hierarchy). Οι ιεραρχίες Chomsky αποτελούν ένα σύνολο από τάξεις τυπικών γραµµατικών (formal grammars). Με ϐάση αυτές δηµιουργούνται οι τυπικές γλώσσες (formal languages). Η ιεραρχία αυτή περιγράφηκε από τον Chomsky το 1956 [Enc03a]. Η Java ξεκίνησε να αναπτύσσεται από τις αρχές του 1991 από τους Bill Joy, Andy Bechtolsheim, Wayne Rosing, Mike Sheridan, James Gosling και Patrick Naughton. Παρουσιάστηκε επίσηµα από την Sun Microsystems το Από την εµφάνιση της κέρδισε αρκετούς οπαδούς και πλέον είναι µια από τις τρεις επικρατέστερες γλώσσες στην προτίµηση των µηχανικών λογισµικού και των προγραµµατιστών. Με την εµφάνιση της Java άρχισαν να εµφανίζονται οι πρώτες υλοποιήσεις µηχανών κανονικών εκφράσεων. Οι προσπάθειες που έγιναν υλοποιούσαν κυρίως µηχανές που ακολουθούσαν το πρότυπο του POSIX, εκτός από την ORO η οποία υλοποιήθηκε µε ϐάση τις επεκτάσεις τις PERL (παράγραφος 2.1.3). Με την έκδοση 1.4.x η SUN αποφάσισε να συµπεριλάβει µια µηχανή κανονικών εκφράσεων στη κύρια διανοµή της πλατφόρµας Java. Η 11

13 µηχανή αυτή περιλαµβάνεται στις "ϐασικές διεπαφές προγραµµατισµού" (java.util.regex). Ο µεταγλωττιστής F.i.r.e. (Fast Implementation of Regular Expressions) είναι κατά ϐάση µια µηχανή κανονικών εκφράσεων. Σχεδιάστηκε µε γνώµονα να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις : 1. Μεγαλύτερη αποδοτικότητα εκτέλεσης % Συµβατότητα µε την αντίστοιχη ϐιβλιοθήκη της Sun (java.util.regex) 3. Μηχανή ϐασισµένη σε ντετερµινιστικό αυτόµατο (DFA) 4. Υβριδική υλοποίηση % υλοποίηση σε Java Ο µεταγλωττιστής F.i.r.e. υποστηρίζει την ανάπτυξη τµηµάτων (modules). Στο κεφάλαιο 5 αναφέρεται ότι µπορούν να προγραµµατιστούν δύο κατηγορίες τµηµάτων : (1) τα τµήµατα δηµιουργίας αυτοµάτων από κανονική έκφραση και (2) τα τµήµατα µεταγλωττιστών σε κώδικα µηχανής. Τα τµήµατα δηµιουργίας αυτοµάτων είναι υπεύθυνα για την κατασκευή του ντετερµινιστικού αυτόµατου από τη κανονική έκφραση. Τα τµήµατα µεταγλωττιστών σε κώδικα µηχανής έχουν ως στόχο την µετατροπή του αυτοµάτου στο τελικό περιβάλλον εκτέλεσης πχ. Java Source, JVM bytecode κτλ. Ο µεταγλωττιστής F.i.r.e. δηµιουργήθηκε µε κύριο στόχο την συµβατότητα και την ταχύτητα. Για να ελέγξουµε την συµβατότητα του µε τα πρότυπα εκτελέσαµε µια σειρά από κανονικές εκφράσεις οι οποίες είχαν ως στόχο να δοκιµάσουν τον µεταγλωττιστή σε ακραίες περιπτώσεις. Για να συγκρίνουµε την απόδοση της F.i.r.e. επιλέξαµε τις δύο πιο αποδοτικές µηχανές κανονικών εκφράσεων, µέσα από εκείνες που αναλύουµε στο κεφάλαιο 4. Αυτές είναι η µηχανή Automaton και η αντίστοιχη της SUN (java.util.regex). 12

14 Executive Summary Regular expressions are a powerful tool for text parsing and manipulation. Their theoretical background lie with Automata theory and formal languages. These two fields study methods to describe formal languages. In 1940 Warren McCulloch and Walter Pits described the human neural system using automata. The mathematician Stephen Kleene described the proposed models with mathematical notation named "regular sets". Later on Ken Thompson implemented the "regular sets" in his text editor named "qed" and later on "ed" which was part of the UNIX distribution. Since then, regular expressions are widely used in almost all UNIX variants in their standards applications such as expr, awk, Emacs etc. Regular expressions belong to grammar type 3 of the Chomsky hierarchy. This hierarchy described by Chomsky in 1956 and provided a categorization for grammars that described formal languages. The development of Java platform began in 1991 from Bill Jony, Andy Bechtolsheim, Wayne Rosing, Mike Sheridan, James Gosling and Patrick Naughton. It was formally introduced to the development community in Java is now one of the three most popular programming languages (The other two are C and C++). Since JDK 1.x a lot of implementations of regular expressions variants began to show up. All implementations followed the POSIX standard, except Jakarta ORO which followed the Perl extensions (PCRE). In 2002 SUn microsystems began to distribute a regular expressions engine as part of the standard development kit (J2SDK, J2EE). Our compiler named F.i.r.e. (Fast Implementation of regular expressions) is a regular expression engine. It conceptual design was made in mind with the following principles: 1. Execution Speed and Faster Search 13

15 2. 100% compatibility with SUN regular expression engine 3. DFA engine type 4. Hybrid implementation (DFA capabilities with NFA-like features like grouping parentheses etc.) % Java implementation The F.i.r.e. compiler has modular design. It has two basic module types: 1. Regular expression to DFA modules (F.i.r.e.-DFA) 2. DFA to bytecode (F.i.r.e.-WRITER) F.i.r.e.-DFA modules are being used to parse a regular expression and create a automato. F.i.r.e.-WRITER uses the produced automato as input and compiles it to bytecode. As aforementioned, F.i.r.e. designed mainly with compatibility and execution speed in mind. In order to check the compatiblity we run a compatibility test with a standard set of regular expressions designed specifically to test such engines. To test execution speed we tested F.i.r.e. with two other (the fastest engines in Java) regular expression engine. These are the SUN regular expression engine and Automaton. 14

16 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή "And so it begins." Kosh (to Sinclair), "Chrysalis" 1.1 Οριοθέτηση της εργασίας Οι κανονικές εκφράσεις είναι ένα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο για τον χει- ϱισµό δεδοµένων. Τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν µεγάλη αναγνώριση και πλέον αποτελούν αναπόσπαστο µέρος πολλών γλωσσών προγραµµατισµού (Perl, Java, VB.NET, C#, PHP, Python κ.ο.κ) και εφαρµογών (Emacs, vi). Οι κανονικές εκφράσεις αναπτύσσονται αρκετές δεκαετίες. Εµφανίστηκαν στο λειτουργικό σύστηµα UNIX ως λειτουργικό κοµµάτι αρκετών εφαρµογών. Σύντοµα έτυχαν µεγάλης αποδοχής, µε αποτέλεσµα να γραφούν µηχανές κανονικών εκφράσεων σε σχεδόν όλα τα λειτουργικά συστήµατα που υπάρχουν. Ανήκουν σε µια πλειάδα επιστηµονικών περιοχών. Η επιστηµονική περιοχή στην οποία ανήκουν είναι τα ιακριτά Μαθηµατικά. Κανείς όµως δεν µπορεί να αµφισβητήσει την σηµασία και την ανάπτυξη που έτυχαν λόγω των µεταγλωττιστών (Compilers). Παρόλο που το υπόβαθρο τους είναι καθαρά ϑεωρητικό, κανείς δεν µπο- ϱεί να αγνοήσει την πρακτική τους σηµασία. Ο Thompson το 1968 ανέφερε πρώτος την µεταγλώττιση των κανονικών εκφράσεων σε κώδικα µηχανής για την αναγνώριση κειµένου [Tho68]. Η ανάπτυξη τους συνεχίζεται ακόµα και τώρα, καθώς συνεχώς προτείνονται τρόποι επέκτασης της γραµµατικής τους ώστε να γίνουν πιο ευέλικτες και αποδοτικές [CC97]. 15

17 1.2 Στόχοι Η παρούσα εργασία αποτελεί την συνέχεια εργασίας εξαµήνου στο µάθηµα Ηλεκτρονικό εµπόριο, στα πλαίσια του MSc στα πληροφοριακά συστήµατα του τµήµατος πληροφορικής το ακαδηµαϊκό έτος [ge03]. Η εργασία είχε τίτλο Μεταγλωττιστής κανονικών εκφράσεων σε Java", και είχε ως στόχο να αποδείξει αν µπορούσε να υλοποιηθεί µηχανή κανονικών εκ- ϕράσεων σε Java που ϑα είχε καλύτερες επιδόσεις από τις ήδη υπάρχουσες, χρησιµοποιώντας ειδικές τεχνικές της πλατφόρµας Java. Στα πλαίσια της εργασίας υλοποιήθηκε µια πρότυπη µηχανή κανονικών εκ- ϕράσεων (fregex - Fast REGular EXpressions). Οι επιδόσεις της µηχανής κρίθηκαν ικανοποιητικές και δικαιολογούσαν την περαιτέρω έρευνα σε επίπεδο πτυχιακής εργασίας. Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση µιας µηχανής κανονικών εκφράσεων που ουσιαστικά ϑα µεταγλωττίζει την δοσµένη έκφραση σε γλώσσα µηχανής της πλατφόρµας της Java. Επίσης στους στόχους της εργασίας είναι και η σύγκριση µε τις υπάρχουσες υλοποιήσεις ώστε να εξαχθούν συµπεράσµατα για το εγχείρηµα. 1.3 Περίγραµµα εργασίας Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η ϑεωρητική πλευρά των κανονικών εκ- ϕράσεων. Χωρίζεται σε δύο µέρη, στο πρώτο γίνεται µια προσπάθεια ορισµού των κανονικών εκφράσεων και κατάταξη τους στις τυπικές γλώσσες. Στο δεύτε- ϱο µέρος του κεφαλαίου αναπτύσσονται µέθοδοι επεξεργασίας των κανονικών εκφράσεων. Το κεφάλαιο τρία αναφέρεται στην γλώσσα προγραµµατισµού Java. Πιο συγκεκριµένα προσπαθεί να αναλύσει σε ϐάθος την αρχιτεκτονική της πλατ- ϕόρµας που προτείνει η Java και να εξηγήσει τον τρόπο λειτουργίας της. Οπως είναι ϕυσικό η εργασία αυτή δεν είναι η πρώτη που ασχολείται µε τις µηχανές κανονικών εκφράσεων σε Java. Στο κεφάλαιο τέσσερα γίνεται µια ανασκόπηση των µηχανών κανονικών εκφράσεων που έχουν αναπτυχθεί έως τώρα για την πλατφόρµα της Java. Στο κεφάλαιο πέντε παρατίθεται η αρχιτεκτονική της µηχανής κανονικών εκφράσεων F.i.r.e. (Fast Implementation of Regular Expressions). Στο κε- 16

18 ϕάλαιο αυτό γίνεται µια προσπάθεια να γίνει κατανοητή η ϕιλοσοφία µε ϐάση την οποία υλοποιήθηκε η µηχανή F.i.r.e. Το κεφάλαιο έξι αναφέρονται ϑέµατα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της µηχανής κανονικών εκφράσεων F.i.r.e. Στο κεφάλαιο επτά αναφέρεται σε ϑέµατα επιδόσεων των µηχανών κανονικών εκφράσεων. Επίσης παρουσιάζεται η πλατφόρµα δοκιµής επιδόσεων που αναπτύχθηκε για να δοκιµαστεί σε πληρότητα η µηχανή F.i.r.e. Στο κεφάλαιο οκτώ συνοψίζονται τα ϑέµατα που αναπτύχθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια και αναφέρονται κάποια συµπεράσµατα. Επίσης αναφέ- ϱονται τοµείς πιθανής ϐελτίωσης της µηχανής F.i.r.e. καθώς και ϑέµατα για µελλοντική ενασχόληση. 1.4 Μέθοδος γραφής της εργασίας Για την γραφή του παρόντος παραδοτέου χρησιµοποιήθηκε LaTEX. Πιο συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν οι διανοµές για Microsoft Windows (MiKTeXe-TeX (2.1) (MiKTeX 2.4)) και Linux (TEX, Version (Web2C 7.4.5). Η γραµµατοσειρά που χρησιµοποιήθηκε είναι η kerkis [ST03]. Για την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών µεταγλώττισης χρησιµοποιήθηκε το make και η Perl. Η οργάνωση της ϐιβλιογραφίας έγινε µε την ϐοήθεια του bibtex. Για τα σχήµατα χρησιµοποιήθηκε το xfig, ενώ για την δηµιουργία των αυτοµάτων και γράφων το Graphviz. Τα διαγράµµατα κλάσης UML έγιναν µε την χρήση του UMLGraph [Spi03]. 17

19 Κεφάλαιο 2 Κανονικές Εκφράσεις "I am a scientist. Nothing shocks me." Indiana Jones, Indiana Jones and the temple of doom 2.1 Ορισµοί Ιστορική αναδροµή Η καταγωγή των κανονικών εκφράσεων ϐρίσκεται στην ϑεωρία αυτοµάτων και τυπικών γλωσσών. Αυτά τα δύο πεδία µελετούν υπολογιστικές µεθόδους και τρόπους για να περιγραφούν οι τυπικές γλώσσες. Το 1940 ο Warren McCulloch και ο Walter Pits περιέγραψαν το νευρικό σύστηµα µοντελοποιόντας το µε την χρήση αυτοµάτων. Ο µαθηµατικός Stephen Kleene περιέγραψε τα µοντέλα αυτά χρησιµοποιώντας µαθηµατικούς συµβολισµούς και τα ονόµασε κανονικά σύνολα (regular sets). Ο Ken Thompson τα υλοποίησε στον κει- µενογράφο του qed και αργότερα στο κειµενογράφο ed ο οποίος αποτελούσε µέρος του UNIX. Από τότε οι κανονικές εκφράσεις χρησιµοποιούνται ευρύτατα σε όλα τα UNIX και στις εφαρµογές τους όπως : expr, awk, Emacs, vim, lex και στην Perl [Enc03c] Ορισµός των κανονικών εκφράσεων Οι κανονικές εκφράσεις ανήκουν στον τύπο γραµµατικής 3 της ιεραρχίας Chomsky (Chomsky hierarchy). Οι ιεραρχίες Chomsky αποτελούν ένα σύνολο από τάξεις τυπικών γραµµατικών (formal grammars). Με ϐάση αυτές δηµιουργούνται οι τυπικές γλώσσες (formal languages). Η ιεραρχία αυτή περιγράφηκε από τον Chomsky το 1956 [Enc03a]. 18

20 Ορισµός τυπικών γραµµατικών Μια τυπική γραµµατική G αποτελείται από τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία [Enc03b]: 1. Ενα πεπερασµένο σύνολο Ν από µη- τερµατικά σύµβολα (nonterminal symbols). 2. Ενα πεπερασµένο σύνολο Σ από τερµατικά σύµβολα (terminal symbols) τα οποία δεν ανήκουν στο Ν. 3. Ενα πεπερασµένο σύνολο από κανόνες παραγωγής (production rules) P. Παράδειγµα Ας ϑεωρήσουµε µια γραµµατική G µε N = {S,B}, Σ = {a,b,c} και µε κανόνες παραγωγής 1. S absc 2. S abc 3. Ba ab 4. Bb bb και ϑεωρούµε το σύµβολο S ως σύµβολο εκκίνησης (start symbol). Μερικές από τις συµβολοσείρες που παράγονται είναι : S abc (µε την χρήση του 2 oυ κανόνα) S absc ababcc aabbcc aabbcc (µε την χρήση 2 oυ, 3 oυ και 4 oυ κανόνα). S absc ababscc abababccc aabbabccc aababbccc aaabbbccc aaabbbccc aaabbbccc (µε την χρήση του 2 oυ, 3 oυ και 4 oυ κανόνα). Είναι προφανές ότι οι παραπάνω γραµµατική ορίζει την γλώσσα { a n b n c n n > 0} όπου a n δηλώνει µια συµβολοσειρά από n a s. 19

21 Η ιεραρχία Chomsky Η ιεραρχία Chomsky αποτελεί µια τυποποίηση των τυπικών γραµµατικών οι οποίες δηµιουργούν τυπικές γλώσσες [Cho56]. Η ιεραρχία αποτελείται από τα παρακάτω επίπεδα : Γραµµατικές τύπου-0 (unrestricted grammars): περιλαµβάνουν όλων των τύπων τις τυπικές γραµµατικές. Μπορούν να γεννήσουν ακριβώς όλες τις γλώσσες που αναγνωρίζονται από τις µηχανές Turing. Οι πα- ϱαγόµενες γλώσσες ανήκουν στην κατηγορία των επαναληπτικά αριθ- µήσιµων (recursively enumerable). Γραµµατικές τύπου-1 (context-sensitive grammars): Αυτές οι γραµµατικές κατασκευάζουν γλώσσες ευπαθούς περικειµένου (context-sensitive environments). Οι γλώσσες που προκύπτουν από αυτές τις γραµµατικές µπορούν να αναγνωριστούν από γραµµικά περιορισµένες µη ντετερµινιστικές µηχανές Turing. Γραµµατικές τύπου-2 (context-free grammars): κατασκευάζουν γλώσσες ελεύθερου περιεχοµένου (context-free languages). Αυτές είναι οι γλώσσες που αναγνωρίζονται από µη ντετερµινιστικό pushdown αυτοµάτου (non-deterministic pushdown automaton). Οι παραγόµενες γλώσσες αποτελούν την ϑεωρητική ϐάση του συντακτικού των περισσοτέρων γλωσσών προγραµµατισµού. Γραµµατικές τύπου-3 (regular grammars): κατασκευάζουν τις κανονικές γλώσσες (regular languages). Αυτές οι γλώσσες µπορούν να αναγνωριστούν από ένα ντετερµινιστικό αυτόµατο (finite state automaton). Χρησιµοποιούνται συχνά για να κατασκευάσουν πρότυπα αναζήτησης (search patterns) και την λεκτική δοµή των γλωσσών προγραµµατισµού. Οι παραπάνω κανόνες συνοψίζονται στον πίνακα

22 Γραµµατική Γλώσσα Αυτόµατο Τύπος-0 Επαναληπτικά Μηχανή Turing αριθµίσηµες Τύπος-1 Ευπαθούς περιεχο- Γραµµικά περιορισµένες µη µένου ντετερµινιστικές µηχανές Turing Τύπος-2 Ελεύθερου περιεχοµένου Μη ντετερµινιστικό pushdown αυτόµατο Τύπος-3 Κανονικές γλώσσες Ντετερµινιστικό αυτόµατο Πίνακας 2.1: Η ιεραρχία Chomsky Κανονικές εκφράσεις Οι κανονικές εκφράσεις αποτελούνται από σταθερές (constants) και τελεστές (operators) που δηλώνουν µια σειρά παραγόµενων συµβολοσειρών (Strings) και πράξεις πάνω σε αυτές [CC97]. οσµένου ενός πεπερασµένου αλφάβητου (finite alhpabet) µπορούν να οριστούν οι παρακάτω σταθερές : 1. Κενό σύνολο (empty set), δηλώνοντας το σύνολο 2. Κενή συµβολοσειρά (empty Strings), ε δηλώνοντας το σύνολο {ε} 3. Χαρακτήρας α, α οριζόµενος στο Σ δηλώνοντας το σύνολο { α } και οι ακόλουθες πράξεις : 1. Σύνθεση (concatenation), RS δηλώνοντας το σύνολο {α β µε το α R και το β S}. 2. Ενωση (set union), R S δηλώνοντας την ένωση των R και S. 3. Αστέρι Kleene (Kleene Star), R* δηλώνει το σύνολο όλων των συµβολοσειρών που προκύπτουν µε σύνθεση µηδέν ή παραπάνω συµβολοσειρών που ανήκουν στο R Συντακτικό κανονικών εκφράσεων Με την πάροδο του χρόνου αναπτύχθηκαν διάφορα σύνολα συντακτικών κανόνων που επέκτειναν τους ϑεωρητικούς ορισµούς Τα επικρατέστερα από αυτά είναι τα οι παραδοσιακές κανονικές εκφράσεις του UNIX (Traditional UNIX regular expressions), οι µοντέρνες κανονικές εκφράσεις του προτύπου POSIX 21

23 Εκφραση Ταιριάζει Παράδειγµα c Οποιοσδήποτε χαρακτήρας c a "s" Αλφαριθµητικό s "**". Οποιοσδήποτε χαρακτήρας εκτός του newline a.*b ˆ Αρχή γραµµής ˆabc $ Τέλος γραµµής abc$ [s] Οποιοσδήποτε χαρακτήρας στο s [abc] [ˆs] Οποιοσδήποτε χαρακτήρας εκτός s [ˆabc] r* Μηδέν ή παραπάνω από r a* r+ Ενα ή παραπάνω από r a+ r? Μηδέν ή ένα από r a? r{m,n} Από m έως n εµφανίσεις του r a{1,5} r 1 r 2 r 1 ακολουθώντας το r 2 ab r 1 r 2 r 1 ή r 2 a b (r) r (a b) r 1 /r 2 r 1 ακολουθούµενο από το r 2 abc/123 Πίνακας 2.2: Συντακτικοί κανόνες κανονικών εκφράσεων (POSIX modern regular expressions) και οι επεκτάσεις της Perl (Perl Compatible Regular Expressions (PCRE). Μια σύνοψη των συντακτικών κανόνων ϐρίσκεται στον πίνακα 2.2. Στην συνέχεια ϑα αναλύσουµε τα προαναφερό- µενα είδη συντακτικών κανόνων. Παραδοσιακές κανονικές εκφράσεις του UNIX (Traditional UNIX regular expressions) Το ϐασικό συντακτικό των κανονικών εκφράσεων που χρησιµοποιείται στο UNIX έχει αντικατασταθεί πλέον από το αντίστοιχο του POSIX (το οποίο αποτελεί επέκταση του). Παρόλα αυτά µερικές εφαρµογές χρησιµοποιούν ακόµα αυτό το συντακτικό (sed, grep κτλ). Σε αυτό το συντακτικό οι πιο πολλοί χαρακτήρες ταιριάζουν µόνο µε τον ευατό τους (π.χ. α ταιριάζει µόνο µε το "α" κ.ο.κ.). Υπάρχουν και µερικοί χαρακτήρες για τις εξαιρέσεις. Αυτοί είναι οι παρακάτω (ϐλ. πίνακα 2.2):. [] [ˆ] ˆ \(\) * {x,y} Στο παραδοσιακό σύνολο συντακτικών κανόνων δεν υπάρχει τελεστής για ένωση. 22

24 Μοντέρνες κανονικές εκφράσεις του προτύπου POSIX (POSIX modern regular expressions) Οι κανονικές εκφράσεις του προτύπου POSIX έχουν παρόµοιο συντακτικό µε τις αντίστοιχες που ορίστηκαν αρχικά µε την εµφάνιση του UNIX. Στην πράξη ισχύουν όλοι οι παραπάνω τελεστές µε την προσθήκη κάποιων επιπλέον. Αυτοί είναι (ϐλ. πίνακα 2.2): +? Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι ορίζεται πλέον η ένωση µε τον τελεστή ι. Εκτός όµως από καινούργιους τελεστές ορίζονται και κατηγορίες χαρακτήρων ώστε να απλοποιηθεί το συντακτικό των κανονικών εκφράσεων. Αυτές οι κατηγορίες στην πράξη χρησιµεύουν στο να είναι δυνατή η γραφή γενικού τύπου κανονικών εκφράσεων που να έχουν υπόσταση σε άλλες γλώσσες π.χ. στα αγγλικά όλοι οι κεφαλαίοι χαρακτήρες ορίζονται ως [A-Z] ενώ στα ελληνικά ως [Α-Ω], αυτό και στις δύο περιπτώσεις στο POSIX απεικονίζεται ως [:upper:]. Στον πίνακα 2.3 απεικονίζονται όλες οι διαθέσιµες κλάσεις (µε τις αντίστοιχες κανονικές εκφράσεις για την αγγλική γλώσσα). Κλάση Κανονική έκφραση [:alnum:] [a-za-z0-9] [:cntrl:] [\x00-\x1f\x7f] [:lower:] [a-z] [:space:] [ \t\n\x0b\f\r] [:alpha:] [a-za-z] [:digit:] [0-9] [:print:] [a-za-z0-9!"#$%& { } ] [:upper:] [A-Z] [:blank:] [ \t] [:graph:] [a-za-z0-9!"#$%& { } ] [:punct:] [!"#$%& { } ] [:xdigit:] [0-9a-fA-F] Πίνακας 2.3: Κλάσεις χαρακτήρων του POSIX Το πρότυπο του POSIX για τις κανονικές εκφράσεις ϐρίσκεται πλήρες στο κεφάλαιο 9 του The Single UNIX Specification, Version 3 [IG03]. Για λόγους πληρότητας η γραµµατική που ορίζεται στο POSIX παρατίθεται στο παράρτηµα Α. 23

25 Επεκτάσεις της Perl για τις κανονικές εκφράσεις (Perl Compatible Regular Expressions - PCRE) Η Perl είναι µια πολύ διαδεδοµένη γλώσσα στα UNIX λειτουργικά συστήµατα, καθώς και στο προγραµµατισµό δυναµικών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο [WCO00]. Προτείνει µια επέκταση για το συντακτικό των κανονικών εκ- ϕράσεων, ώστε να γίνει δυνατή και η ενεργοποίηση εντολών ταιριάσµατος (matching), αντικατάστασης (substitution) και αντικατάστασης µε ξένο αλ- ϕάβητο (transliteration). Ο καινούριος τρόπος σύνταξης που προτείνει είναι της µορφής {τρόπος χρήσης}/{έκφραση}/{έκφραση}/{διαφοροποιητές}. Η προσπάθεια αυτή επέκτασης του συντακτικού των κανονικών εκφράσεων δεν είναι ευρέως διαδεδοµένη, οπότε ως αποδεκτό πρότυπο ϑεωρείται το αντίστοιχο του POSIX. Ταίριασµα (Matching m//) Ερευνά για την ύπαρξή δοσµένης έκφρασής σε δεδοµένα και συντάσσεται µε τους ακόλουθους (ισοδύναµους) τρόπους. m/έκφραση/cgimosx /έκφραση/cgismosx?έκφραση?cgismosx Οι διαφοροποιητές (modifiers) αναλύονται στον πίνακα 2.4. Ακολουθεί πα- ϱάδειγµα χρήσης (απόσπασµα Perl κώδικα): # search for baggins in $shire if($shire = m/baggins/) {... } Αντικατάσταση (Substitution s///) Ο τελεστής s/// αντικαθιστά τους χαρακτήρες που ταιριάζουν µε την δοθείσα έκφραση µε την συµβολοσειρά. Συντάσσεται µε τους ακόλουθο τρόπο : s/έκφραση/συµβολοσειρά αντικατάστασης/egimosx Ολοι οι διαφοροποιητές (εκτός του /e) έχουν ακριβώς την ίδια χρήση µε τους αντίστοιχους του τελεστή m// (ϐλ. πίνακα 2.4). Ο διαφοροποιητής /e επιτρέπει στην συµβολοσειρά αντικατάστασης να µεταγλωττιστεί πριν αντικαταστα- ϑεί (οπότε είναι δυνατή η γραφή κώδικα Perl για δυναµική αντικατάσταση). Ακολουθεί παράδειγµα χρήσης (σε γλώσσα προγραµµατισµού Perl): 24

ΣΥΜΠΙΕΣΗ JAVA BYTECODE Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΣΥΜΠΙΕΣΗ JAVA BYTECODE Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΣΥΜΠΙΕΣΗ JAVA BYTECODE Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Πληροφορικής Εξεταστική Επιτροπή από τον ηµήτριο Σαούγκο ως

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Σημειώσεις Σεμιναρίου

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Σημειώσεις Σεμιναρίου Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java Σημειώσεις Σεμιναρίου Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ... 6 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.2 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1.3 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 7 1.4 Η ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java

Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java Ενότητα 1 Βασικά Στοιχεία της Γλώσσας 1.1 Εισαγωγή Καλώς ήρθατε στο μάθημα ηλεκτρονικής διδασκαλίας «Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java» του Εργαστηρίου Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Taspython. Οδηγός Python Μέσω Παραδειγµάτων

Taspython. Οδηγός Python Μέσω Παραδειγµάτων Taspython Εκµαθηση Python Βηµα Βηµα Οδηγός Python Μέσω Παραδειγµάτων Συγγραφέας : ηµήτρης Λεβεντεας Οµάδα : TasPython Ευχαριστίες Ο παρόν οδηγός ϕιλοδοξεί να συµπληρώσει µια προσπάθεια που άρχισε το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Υλοποίηση Εφαρμογής Λήψης Παραγγελιών σε PDA Πολυχρόνης Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σημειογραφίες που περιγράφουν υπολογισμούς στους ανθρώπους και στις μηχανές. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε, εξαρτάται από τις γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Πτυχιακή εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Πτυχιακή εργασία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Τρισδιάστατη Γραφική Αναπαράσταση του campus της Cordoba σε web

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ANDROID

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ANDROID Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες Κατεύθυνση: Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τεχνικές Σύστασης Όρων για Αναζήτηση σε Επιστηµονικές Βάσεις Δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Γκουτζουρέλας Ιωάννης Και Σωτηρίου Δημήτρης Τ.Ε.Ι. Λάρισας Τμήμα τεχνολογίας πληροφορικής τηλεπικοινωνιών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στατική Ανάλυση Εφαρμογών Έξυπνων Καρτών Java Card

Στατική Ανάλυση Εφαρμογών Έξυπνων Καρτών Java Card Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής Στατική Ανάλυση Εφαρμογών Έξυπνων Καρτών Java Card Επιβλέπων Kαθηγητής: Κατσαρός Παναγιώτης Επιμέλεια: Αλμαλιώτης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες έξυπνων καρτών: Εφαρµογές σε Πανεπιστηµιακό περιβάλλον

Τεχνολογίες έξυπνων καρτών: Εφαρµογές σε Πανεπιστηµιακό περιβάλλον Τεχνολογίες έξυπνων καρτών: Εφαρµογές σε Πανεπιστηµιακό περιβάλλον ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΑΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Ταραµπάνης Εξεταστής: Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.Π.Μ.Σ στα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ WWW ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB-SITE

ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ WWW ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB-SITE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ WWW ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB-SITE Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα: Απειλές και Προστασία

Επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα: Απειλές και Προστασία Επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα: Απειλές και Προστασία Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση των Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρακτική Εφαρµογή των Οντολογιών ως Εργαλεία Αναπαράστασης και ιαχείρισης Γνώσης στην

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σχεδιασµός και Ανάπτυξη µιας on-line Βάσης εδοµένων για Ηλεκτρονικά Έγγραφα Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πρότυπο Σύστηµα Αποθήκευσης και ιαχείρισης Σχηµάτων RDFS ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής που θα προσφέρει αξιολογήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning. Βασίλειος Κ.

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning. Βασίλειος Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning

Διαβάστε περισσότερα