ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΒΡΙΛΗ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΒΡΙΛΗ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΒΡΙΛΗ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: 182 ΠΑΤΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

2 Στους γονείς μου

3

4 Περίληψη Στη Διδακτορική Διατριβή μελετώνται 3 κατηγορίες επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης (Denial-of-Service). Η πρώτη κατηγορία αφορά επιθέσεις τύπου SYN Flood, μια επίθεση που πραγματοποιείται σε χαμηλό επίπεδο και αποτελεί την πιο διαδεδομένη ίσως κατηγορία. Για την αναγνώριση των επιθέσεων αυτών εξήχθησαν 9 στατιστικές παράμετροι οι οποίες τροφοδότησαν τους εξής ταξινομητές: ένα νευρωνικό δίκτυο ακτινικών συναρτήσεων, ένα ταξινομητή κ-κοντινότερων γειτόνων και ένα εξελικτικό νευρωνικό δίκτυο. Ιδιαίτερη σημασία στο σύστημα αναγνώρισης έχουν οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν. Για την κατασκευή και επιλογή των παραμέτρων αυτών, προτάθηκε μια νέα τεχνική η οποία χρησιμοποιεί ένα γενετικό αλγόριθμο και μια γραμματική ελεύθερης σύνταξης για να κατασκευάζει νέα σύνολα παραμέτρων από υπάρχοντα σύνολα πρωτογενών χαρακτηριστικών. Στη δεύτερη κατηγορία επιθέσεων, μελετήθηκαν επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης στην υπηρεσία του παγκόσμιου ιστού (www). Για την αντιμετώπιση των επιθέσεων αυτών προτάθηκε η χρήση υπερσυνδέσμων-παγίδων οι οποίοι τοποθετούνται στον ιστοχώρο και λειτουργούν σαν νάρκες σε ναρκοπέδιο. Οι υπερσύνδεσμοι-παγίδες δεν περιέχουν καμία σημασιολογική πληροφορία και άρα είναι αόρατοι στους πραγματικούς χρήστες ενώ είναι ορατοί στις μηχανές που πραγματοποιούν τις επιθέσεις. Στην τελευταία κατηγορία επιθέσεων, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου spam, προτάθηκε μια μέθοδος κατασκευής ενός πολύ μικρού αριθμού παραμέτρων και χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά νευρωνικά δίκτυα για την αναγνώριση τους.

5 Abstract The dissertation analyzes 3 categories of denial-of-service attacks. The first category concerns SYN Flood attacks, a low level attack which is the most common. For the detection of this type of attacks 9 features were proposed which acted as inputs for the following classifiers: a radial basis function neural network, a k-nearest neighbor classifier and an evolutionary neural network. A crucial part of the proposed system is the parameters that act as inputs for the classifiers. For the selection and construction of those features a new method was proposed that automatically selects constructs new feature sets from a predefined set of primitive characteristics. This new method uses a genetic algorithm and a context-free grammar in order to find the optimal feature set. In the second category, denial-of-service attacks on the World Wide Web service were studied. For the detection of those attacks, the use of decoy-hyperlinks was proposed. Decoy hyperlinks, are hyperlinks that contain no semantic information and thus are invisible to normal users but are transparent to the programs that perform the attacks. The decoys act like mines on a minefield and are placed optimally on the web site so that the detection probability is maximized. In the last type of attack, the spam problem, a new method was proposed for the construction of a very small number of features which are used to feed a neural network that for the first time is used to detect such attacks.

6 Πρόλογος Η παρούσα διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας και το αντικείμενο της είναι η αξιολόγηση συστημάτων αναγνώρισης επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης σε δίκτυα υπολογιστών. Στην παρούσα διατριβή, προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος άρνησης εξυπηρέτησης που βασίζονται σε μεθόδους αναγνώρισης προτύπων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο στάδιο της εξαγωγής παραμέτρων, ένα στάδιο ιδιαίτερα κρίσιμο σε οποιοδήποτε σύστημα αναγνώρισης προτύπων. Συνοπτικά, στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, προτείνεται μια νέα μεθοδολογία για την αυτόματη επιλογή και κατασκευή παραμέτρων σε προβλήματα αναγνώρισης προτύπων με ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται μια νέα μέθοδος προσέγγισης συναρτήσεων. Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε εξελικτική γραμματική και έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει την αναλυτική μορφή της συνάρτησης. Χρησιμοποιώντας ως βάση την παραπάνω εφαρμογή, κατασκευάζεται μια νέα μέθοδος κατασκευής και εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων. Τέλος, ένα ακόμα θέμα το οποίο προσεγγίζεται στην παρούσα εργασία αφορά μια σχετικά νέα κατηγορία επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης η οποία στοχεύει στην υπηρεσία του παγκόσμιου ιστού. Για την αντιμετώπιση αυτής της επίθεσης, προτείνεται η χρήση υπερσυνδέσμων-παγίδων ως μια λύση με σημαντικά πλεονεκτήματα. Παρουσιάστηκαν και αξιολογήθηκαν συστήματα αναγνώρισης spam και προτάθηκε μια νέα μέθοδος επιλογής παραμέτρων για τέτοιου είδους προβλήματα η οποία μπορεί να επιλέξει ένα μικρό σύνολο παραμέτρων.

7 - 2 -

8 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Ευάγγελο Δερματά για τη βοήθεια και καθοδήγηση που μου παρείχε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής αυτής καθώς και για την ηθική του υποστήριξη στις προσπάθειες μου. Επίσης, ευχαριστώ τους καθηγητές κ. Δημήτριο Σερπάνο και κ. Μιχαήλ Λογοθέτη, μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, για τα σχόλια και το ενδιαφέρον που επέδειξαν για την ερευνητική μου δουλειά. Ευχαριστώ τους φίλους μου Γιάννη Χατζή και Γιάννη Τσούλο για τις αμέτρητες συζητήσεις επιστημονικού και μη περιεχομένου που κάναμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη φίλη μου Μαρία Παπαμιχάλη για την υπομονή της και για όλα όσα περάσαμε μαζί. Τέλος, ευχαριστώ την οικογένεια μου που πάντα με αμέριστη συμπαράσταση με υποστηρίζει σε όλα μου τα βήματα

9 - 4 -

10 Περιεχόμενα Κεφάλαιο Επιθέσεις τύπου flood Γενικά Εργαλεία δημιουργίας DDoS επιθέσεων Τεχνικές αναγνώρισης DDoS επιθέσεων Συλλογή δεδομένων Σύστημα αναγνώρισης DDoS επιθέσεων με νευρωνικά δίκτυα Νευρωνικά δίκτυα ακτινικών συναρτήσεων Πολυεπίπεδα Δίκτυα Perceptron Εξαγωγή παραμέτρων Επιλογή παραμέτρων Πειραματικά αποτελέσματα σε δεδομένα προσομοίωσης Πειραματικά αποτελέσματα σε πραγματικά δεδομένα Σύστημα αναγνώρισης DDoS επιθέσεων με K-Κοντινότερους Γείτονες Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Συμπεράσματα Κεφάλαιο Εξελικτική Γραμματική Γενικά Ο Κλασικός Αλγόριθμος της Εξελικτικής Γραμματικής Παράδειγμα Παραγωγής Συμβολοσειράς Ο Προτεινόμενος Αλγόριθμος της Εξελικτικής Γραμματικής Κατασκευή Παραμέτρων Σύνολα Δεδομένων Πειραματικά Αποτελέσματα Επιλογή και Κατασκευή Παραμέτρων στο πρόβλημα των DDoS επιθέσεων Προσέγγιση Συναρτήσεων Πειραματικά Αποτελέσματα Κατασκευή Νευρωνικών Δικτύων Πειραματικά Αποτελέσματα Εφαρμογή στο πρόβλημα των DDoS επιθέσεων Συμπεράσματα Κεφάλαιο Επιθέσεις τύπου Web DoS Γενικά Τεχνικές αναγνώρισης Web DoS επιθέσεων Αναγνώριση επιθέσεων με μοντέλα χρηστών Αναγνώριση επιθέσεων με στατιστικές μεθόδους & Turing tests Αναγνώριση με Decoy Hyper-Links Συλλογή δεδομένων Κατασκευή των παγίδων Βέλτιστη τοποθέτηση υπερσυνδέσμων παγίδων σε ιστοχώρους Πειραματικά Αποτελέσματα Εξελικτική επιλογή των ιστοσελίδων που περιέχουν παγίδες Πειραματικά Αποτελέσματα Πειράματα σε πραγματικό Ιστοχώρο Αξιολόγηση του αλγορίθμου αναγνώρισης Web DoS επιθέσεων Συμπεράσματα Κεφάλαιο Επιθέσεις τύπου Spam Γενικά Αναπαράσταση παραμέτρων

11 4.3. Συναρτήσεις Αξιολόγησης Σφαλμάτων Αναγνώρισης Μηνυμάτων Spam Τεχνικές αναγνώρισης Spam Επιλογή παραμέτρων Αναγνώριση spam με Νευρωνικά Δίκτυα Βάσεις δεδομένων Συμπεράσματα Συμπεράσματα Συμβολή της Διατριβής Μελλοντικές Κατευθύνσεις Βιβλιογραφία Κατάλογος Συντομογραφιών Κατάλογος Μεταφρασμένων όρων Κατάλογος Σχημάτων Κατάλογος Πινάκων Παραρτήματα

12 Περίληψη Η παρούσα διατριβή έχει σαν αντικείμενο την αναγνώριση μιας κατηγορίας επιθέσεων, σε δίκτυα υπολογιστών, με την ονομασία «Επιθέσεις Άρνησης Εξυπηρέτησης» (Denial of Service). Οι επιθέσεις αυτές, χρησιμοποιώντας νόμιμα μέσα προσπαθούν να καταναλώσουν όλους τους πόρους ενός εξυπηρετητή ή ενός συστήματος με απώτερο σκοπό είτε να τον θέσουν εκτός λειτουργίας ή να ελαττώσουν την ποιότητα λειτουργίας του. Από το μεγάλο σύνολο αυτών των επιθέσεων επιλέγονται οι τρεις σημαντικότερες οι οποίες και παρουσιάζονται. Οι τρεις αυτές κατηγορίες είναι οι επιθέσεις SYN Floods, οι επιθέσεις HTTP Floods και το πρόβλημα του Spam. Οι επιθέσεις τύπου SYN Flood αποτελούν την περισσότερο διαδεδομένη κατηγορία επιθέσεων οι οποίες αναλύονται εκτενώς και προτείνονται συστήματα τα οποία τις αναγνωρίζουν με επιτυχία. Τα συστήματα αναγνώρισης επιθέσεων βασίζονται κυρίως σε νευρωνικά δίκτυα ακτινικών συναρτήσεων και πολύ-επίπεδα perceptron, καθώς και σε ταξινομητές Κ-κοντινότερων γειτόνων. Η πληροφορία που επεξεργάζονται οι ταξινομητές αυτοί είναι στατιστικές παράμετροι που υπολογίζονται από τα διερχόμενα πακέτα του δικτύου. Αυτές οι παράμετροι είναι στατιστικές στη φύση τους, συνεπώς δεν απαιτείται η επεξεργασία όλων των πακέτων, και λίγες στον αριθμό. Επίσης δεν εξαρτώνται από το περιεχόμενο του πακέτου και το είδος της υπηρεσίας. Η δεύτερη κατηγορία επιθέσεων αφορά μια νέα μορφή επιθέσεων στον παγκόσμιο ιστό. Οι επιθέσεις αυτές υλοποιούνται με μηχανές που προσπαθούν να προσομοιώσουν την πλοήγηση ενός χρήστη σε ένα ιστοχώρο με σκοπό να εξαντλήσουν το διαθέσιμο αριθμό χρηστών που μπορούν να εξυπηρετηθούν. Σε αυτή την κατηγορία επιθέσεων επιδιώκεται να εντοπιστούν οι μηχανές προσομοίωσης και να εμποδιστεί η πρόσβαση τους στο διακομιστή. Προτείνεται μια καινούργια μέθοδος η οποία πετυχαίνει τον παραπάνω στόχο χρησιμοποιώντας συνδέσμους-παγίδες οι οποίοι εισάγονται στον ιστοχώρο. Η προτεινόμενη μέθοδος έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί διότι δεν χρησιμοποιεί καμίας μορφής τεχνολογίες ταυτοποίησης, μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε ιστοχώρο χωρίς να χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό, είναι διαφανής στον χρήστη χωρίς να επηρεάζει την ευχρηστία του ιστοχώρου, και απαιτεί ελάχιστους υπολογιστικούς πόρους. Η τρίτη κατηγορία επιθέσεων είναι το γνωστό σε όλους πρόβλημα του Spam, στο οποίο έχουν ήδη παρουσιαστεί λύσεις που αντιμετωπίζουν εν μέρει το πρόβλημα. Στην παρούσα διατριβή προτείνονται νέες μέθοδοι που αποτελούν περεταίρω βελτίωση μεθόδων που ήδη υπάρχουν. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται μια νέα υβριδική μέθοδος για την επιλογή παραμέτρων (λέξεων) που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των spam και υλοποιείται σε δύο στάδια μείωσης του αριθμού των παραμέτρων: αρχικά ο μεγάλος βαθμός μείωσης επιτυγχάνεται με στατιστικές μεθόδους και στη συνέχεια η μείωση στον τελικό αριθμό παραμέτρων επιτυγχάνεται με εξελικτική επιλογή. Η προτεινόμενη τεχνική επιτρέπει τη χρήση ταξινομητών όπως νευρωνικά δίκτυα που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Η κατασκευή μιας νέας τεχνικής που βασίστηκε στην «εξελικτική γραμματική» (grammatical evolution) χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την ανάπτυξη τριών νέων μεθόδων: της αυτόματης κατασκευής και επιλογής παραμέτρων, της προσέγγισης συναρτήσεων και της κατασκευής νευρωνικών δικτύων. Με τη βοήθεια των νέων μεθόδων της εξελικτικής γραμματικής κατασκευάστηκαν και αξιολογήθηκαν συστήματα αναγνώρισης επιθέσεων του τύπου SYN Flood

13 - 8 -

14 Εισαγωγή Μια από τις επικινδυνότερες επιθέσεις που πραγματοποιούνται σε δίκτυα υπολογιστών είναι οι επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (Denial of Service ή DoS). Σε αυτή την κατηγορία επιθέσεων, ο επιτιθέμενος δεν εκμεταλλεύεται αδυναμίες προγραμμάτων ή πρωτοκόλλων για να διεισδύσει σε ένα δίκτυο ή υπολογιστικό σύστημα. Αντίθετα, χρησιμοποιεί όλα τα νόμιμα μέσα που του παρέχει το δίκτυο ή το υπολογιστικό σύστημα σε τόσο μεγάλο βαθμό έτσι ώστε κανείς άλλος χρήστης να μην μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Ο σκοπός δηλαδή σε μια επίθεση τύπου DoS είναι να αποτρέψει τους χρήστες από το να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες ενός διακομιστή. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι επιθέσεις αυτές είναι τόσο δύσκολο να εντοπιστούν και να αποτραπούν. Επιπλέον, με τη συνεχή αύξηση των πόρων του δικτύου ιδιαίτερα προς τους τελικούς χρήστες, τέτοιου είδους επιθέσεις γίνονται όλο και πιο συνηθισμένες. Από το σύνολο των επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης αναλύονται τρία είδη: 1. Επιθέσεις SYN Flood: Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν την κλασική μορφή των επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης. Σε μια επίθεση SYN Flood αποστέλλεται μεγάλος αριθμός αιτήσεων για νέες συνδέσεις στο διακομιστή με σκοπό τη δέσμευση όλων των διαθέσιμων πόρων του διακομιστή ή/και του δικτύου. 2. Επιθέσεις HTTP Flood: Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν μια σχετικά πρόσφατη μορφή επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης οι οποίες πραγματοποιούνται σε ιστοχώρους και χρησιμοποιούνται ώστε να αποτρέψουν τους κανονικούς χρήστες από το να χρησιμοποιήσουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες. 3. Επιθέσεις Spam: Οι επιθέσεις αυτές είναι πολύ διαδεδομένες και προσπαθούν να πλημμυρίσουν τα γραμματοκιβώτια των χρηστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μεγάλο αριθμό άχρηστων μηνυμάτων. Στην παρούσα διατριβή προτείνονται και αξιολογούνται νέες μέθοδοι αναγνώρισης των τριών τύπων επιθέσεων με χρήση μεθόδων αναγνώρισης προτύπων. Στο πρώτο μέρος της διατριβής το οποίο αναφέρεται και στην πρώτη κατηγορία DoS επιθέσεων, μελετήθηκαν διεξοδικά έξι εφαρμογές που πραγματοποιούν τέτοιες επιθέσεις. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης οδήγησαν σε ένα σύνολο παραμέτρων που τροφοδότησαν ένα σύνολο από ταξινομητές με σκοπό την κατασκευή αξιόπιστων συστημάτων αναγνώρισης επιθέσεων. Οι ταξινομητές αυτοί είναι νευρωνικά δίκτυα ακτινικών συναρτήσεων, νευρωνικά δίκτυα πολυεπίπεδου perceptron και νευρωνικά δίκτυα κατασκευασμένα με εξελικτική γραμματική. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε ο ταξινομητής των Κ-κοντινότερων γειτόνων ως μια απλούστερα σχεδιαστικά λύση που έχει λιγότερες απαιτήσεις σε υπολογιστικούς πόρους. Στο σχήμα 1 φαίνονται τα δομικά στοιχεία που απαρτίζουν ένα ταξινομητή. Από τα δεδομένα που αφορούν τις επικεφαλίδες των πακέτων του δικτύου, μετά από προεπεξεργασία, εξάγεται ένα σύνολο παραμέτρων. Στη συνέχεια, αυτές οι παράμετροι τροφοδοτούν τον ταξινομητή ο οποίος δίνει ως έξοδο την κατηγορία στην οποία ταξινομείται η κίνηση του δικτύου (πραγματοποιείται επίθεση ή βρίσκεται σε φυσιολογική λειτουργία). Σχήμα 1: Δομή συστήματος αναγνώρισης DDoS επίθεσης. Η ποιότητα των παραμέτρων που τροφοδοτούν ένα σύστημα ταξινόμησης είναι ιδιαίτερης σημασίας για την αποτελεσματικότητα του συστήματος αναγνώρισης. Επιπλέον, δεν υπάρχουν αξιόπιστες αυτόματες μέθοδοι εύρεσης παραμέτρων με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ειδικούς που θα προτείνουν παραμέτρους για κάθε πρόβλημα ξεχωριστά. Συνεπώς, το μεγαλύτερο βάρος δόθηκε στην κατασκευή και επιλογή των παραμέτρων που τροφοδότησαν τους ταξινομητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι τελικά το πρόβλημα της - 9 -

15 αναγνώρισης της επίθεσης αντιμετωπίστηκε με τη χρήση τριών μόνο στατιστικών παραμέτρων με τα εξής πλεονεκτήματα: Οι στατιστικές παράμετροι είναι λιγότερο ευαίσθητες στο θόρυβο, δηλαδή το φαινόμενο της μη χρησιμοποίησης της πληροφορίας που μεταφέρουν οι επικεφαλίδες των πακέτων στο κανάλι. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να παρατηρηθεί όταν για την αναγνώριση των επιθέσεων σε δίκτυα μεγάλων ταχυτήτων χρησιμοποιούνται χαμηλού κόστους υπολογιστικά συστήματα. Ο μικρός αριθμός και η μικρή υπολογιστική τους πολυπλοκότητα, επιτρέπουν την κατασκευή εξαιρετικά αποτελεσματικών ταξινομητών με ελάχιστες απαιτήσεις σε υπολογιστικούς πόρους. Κατά την εκπόνηση της διατριβής αυτής υιοθετήθηκε και εξελίχθηκε μια νέα τεχνική, γνωστή ως εξελικτική γραμματική, βάσει της οποίας κατασκευάστηκε μια νέα μέθοδος αυτόματης κατασκευής παραμέτρων. Η μέθοδος κατασκευής παραμέτρων με εξελικτική γραμματική, αξιολογήθηκε σε ένα μεγάλο σύνολο γνωστών προβλημάτων αναγνώρισης προτύπων χρησιμοποιώντας τυποποιημένα σύνολα δεδομένων με καλύτερα αποτελέσματα από αντίστοιχες μεθόδους κατασκευής παραμέτρων. Η μέθοδος αυτή λειτουργεί σαν wrapper και εφαρμόζεται σε οποιονδήποτε ταξινομητή βελτιώνοντας την αξιοπιστία της αναγνώρισης. Επίσης με τη μεθοδολογία των εξελικτικών γραμματικών προτάθηκαν και αξιολογήθηκαν ένα νέο νευρωνικό δίκτυο και μια νέα μέθοδος προσέγγισης συναρτήσεων. Στο δεύτερο μέρος της διατριβής, παρουσιάζεται και αναλύεται μια νέα μορφή επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης η οποία εμφανίζεται στην υπηρεσία του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web). Η επίθεση αυτή προσπαθεί προσομοιώνοντας την πλοήγηση κανονικών χρηστών, να δεσμεύσει όλους τους πόρους των χρηστών που μπορούν να εξυπηρετηθούν από το διακομιστή χωρίς να είναι δυνατός ο διαχωρισμός των εξομοιωμένων χρηστών από τους κανονικούς. Για την αντιμετώπιση της επίθεσης αυτής προτάθηκε η χρήση υπερσυνδέσμων παγίδων (decoy hyper-links). Οι υπερσύνδεσμοι παγίδες είναι κανονικοί υπερσύνδεσμοι οι οποίοι σημασιολογικά δεν περιέχουν καμία πληροφορία και είναι αόρατοι στους κοινούς φυλλομετρητές (browsers). Έτσι ένας πραγματικός χρήστης δεν θα τους ακολουθούσε ποτέ ενώ για ένα πρόγραμμα που πραγματοποιεί τέτοιου είδους επιθέσεις οι υπερσύνδεσμοι αυτοί μοιάζουν με όλους τους υπόλοιπους. Η μέθοδος αυτή έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες προτεινόμενες μεθόδους διότι: Είναι διαφανής για τους πραγματικούς χρήστες, έτσι δεν επηρεάζεται η ευχρηστία του δικτυακού τόπου. Για την αναγνώριση απαιτείται μόνο η εγκατάσταση προγράμματος στη μεριά του διακομιστή το οποίο χρησιμοποιεί ελάχιστους υπολογιστικούς πόρους. Είναι εύκολη και γρήγορη η υλοποίηση και εγκατάστασή τους σε οποιονδήποτε δικτυακό τόπο. Μπορεί να εφαρμοστεί σε γενικού σκοπού δικτυακούς τόπους (ακόμη και σε αυτούς που δεν απαιτούν από το χρήστη να εισάγει κάποιο κωδικό πρόσβασης). Παράλληλα με την εισαγωγή της νέας αυτής μεθόδου, εξετάζεται το πρόβλημα της κατασκευής υπερσυνδέσμων παγίδων οι οποίοι πρέπει να έχουν ελάχιστες λανθασμένα θετικές ταξινομήσεις (false positives), δηλαδή να είναι όσον το δυνατόν πιο αόρατοι στον άνθρωπο. Τέλος εξετάζεται το πρόβλημα της βέλτιστης τοποθέτησης των υπερσυνδέσμων παγίδων στον ιστοχώρο έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η πιθανότητα εντοπισμού μιας τέτοιας επίθεσης. Στο τρίτο μέρος της διατριβής εξετάζεται το γνωστό πρόβλημα του spam. Αυτό το πρόβλημα αναφέρεται στο φαινόμενο της λήψης μεγάλου αριθμού άχρηστων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών φίλτρων τα οποία εντοπίζουν και απομακρύνουν τα μηνύματα αυτά. Τα φίλτρα αυτά χωρίζονται σε φίλτρα απλών κανόνων και σε πιο σύνθετα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές αναγνώρισης προτύπων. Η βασική αρχή κατασκευής σύνθετων φίλτρων, η οποία παρουσιάζεται στο τρίτο μέρος της διατριβής, αναφέρεται στον εντοπισμό

16 λέξεων που εμφανίζονται στα s και την επεξεργασία αυτών με ταξινομητές οι οποίοι και αποφασίζουν για το αν το είναι spam ή κανονικό. Η συμβολή της παρούσας διατριβής στο πρόβλημα αναγνώρισης επιθέσεων στο , εντοπίζεται στη σχεδίαση, κατασκευή και αξιολόγηση μιας νέας υβριδικής μεθόδου επιλογής παραμέτρων η οποία μπορεί να εντοπίσει ένα πολύ μικρό υποσύνολο από τις αρχικές παραμέτρους του προβλήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι κλασσικές τεχνικές επίλυσης του προβλήματος χρησιμοποιούν παραμέτρους της τάξης των μερικών εκατοντάδων, ενώ η προτεινόμενη μέθοδος αναγνώρισης επιθέσεων στο , χρησιμοποιώντας δύο στάδια μείωσης των παραμέτρων, μπορεί να πετύχει αντίστοιχα ποσοστά επιτυχίας με τον προσδιορισμό μόνο 20 παραμέτρων

17 - 12 -

18 Κεφάλαιο 1 ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ FLOOD Δίνεται μια εισαγωγή στις επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης και παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία για αυτές. Στη συνέχεια του κεφαλαίου εξετάζονται οι επιθέσεις τύπου SYN Flood οι οποίες αποτελούν και την κλασική μορφή των επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης. Παρουσιάζονται νέες στατιστικές παράμετροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αναγνώριση αυτού του είδους των επιθέσεων και προτείνονται συστήματα αναγνώρισης SYN Flood επιθέσεων βασισμένα σε νευρωνικά δίκτυα και σε ταξινομητές κ-κοντινότερων γειτόνων. Τα διαφορετικά συστήματα αναγνώρισης επιθέσεων που προτείνονται, αξιολογούνται όσον αφορά την αξιοπιστία τους χρησιμοποιώντας διαφορετικά σύνολα δεδομένων. Επίσης γίνεται και μια σύγκριση όσον αφορά τους υπολογιστικούς πόρους που απαιτούν τα συστήματα αυτά

19 - 14 -

20 1. Επιθέσεις τύπου flood 1.1. Γενικά Οι επιθέσεις τύπου flood είναι η πιο απλή και παράλληλα η πιο διαδεδομένη μορφή επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης (Denial-of-Service ή DoS). Οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιούνται σε χαμηλό επίπεδο και συνήθως δεν αφορούν κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία. Κατά την επίθεση αυτή, ο επιτιθέμενος έχει δύο στόχους: Να θέσει εκτός λειτουργίας τον διακομιστή υπερφορτώνοντάς τον δεσμεύοντας όλους τους διαθέσιμους πόρους του ή καταναλώνοντας το διαθέσιμο εύρος ζώνης (bandwidth) του δικτύου. Να καταναλώσει ένα μέρος των διαθέσιμων πόρων του διακομιστή ή του δικτύου μειώνοντας το χρόνο απόκρισης προς τους πελάτες και τον μέγιστο δυνατό αριθμό πελατών που μπορούν να εξυπηρετηθούν. Οποιοσδήποτε από τους δύο στόχους και αν επιτευχθεί θα δημιουργηθεί ζημιά, είτε επειδή ο διακομιστής δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει πελάτες ή επειδή η πραγματική ταχύτητα του δικτύου θα ελαττωθεί δραματικά. Στην απλή περίπτωση των επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης μπορεί απλά να περιοριστεί το εύρος ζώνης (bandwidth) ή/και οι συνδέσεις ανά πελάτη (client) με βάση την IP διεύθυνση του. Στην περίπτωση των κατανεμημένων επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης (DDoS) (σχήμα 1.1) το πρόβλημα ανίχνευσης της επίθεσης, ιδιαίτερα στα πρώιμα στάδια, είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί αφού σε μια στοιχειώδη μονάδα χρόνου μπορεί να έχουμε χιλιάδες αιτήσεις για εξυπηρέτηση και σε αυτή την περίπτωση τα φίλτρα περιορισμού του εύρους ζώνης και των συνδέσεων δεν μπορούν να επεξεργαστούν αποτελεσματικά τον μεγάλο όγκο πληροφορίας που μεταφέρεται. Σχήμα 1.1: Κατανεμημένη επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης (DDoS). Ο επιτιθέμενος, έχοντας καταλάβει ένα σημαντικό αριθμό υπολογιστικών μονάδων (zombies), δίνει εντολή για να ξεκινήσει η επίθεση προς τον διακομιστή (server). Υπάρχουν πολλών ειδών DDoS επιθέσεις. Τέτοιες είναι οι Flood επιθέσεις όπου απλά αποστέλλονται πολλές κλήσεις, οι επιθέσεις ενίσχυσης (amplification attacks) που χρησιμοποιούν τις διευθύνσεις εκπομπής εύρους (broadcast addresses) των δικτύων για να πολλαπλασιάσουν το μέγεθος της κίνησης. Επίσης οι επιθέσεις μπορεί να είναι συνεχείς ή μεταβλητού μεγέθους. Στο σχήμα 1.2, φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες των DDoS επιθέσεων ταξινομημένες με βάση το βαθμό αυτοματοποίησης, τον τύπο της DDoS επίθεσης, τη δυναμική και την επίδραση τους στη συμπεριφορά του δικτύου

21 Σχήμα 1.2: Κατηγορίες DDoS επιθέσεων 1.2. Εργαλεία δημιουργίας DDoS επιθέσεων Σε αυτή την παράγραφο, για να γίνει καλύτερα κατανοητή η φύση των DDoS επιθέσεων, αναλύονται τα έξι πιο δημοφιλή εργαλεία/προγράμματα που δημιουργούν τέτοιου είδους επιθέσεις. Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται σαν agent-based DDoS tools και περιγράφονται στα [1], [3]. Τα agent-based προγράμματα αποτελούνται από δύο μέρη: το πρώτο πραγματοποιεί τις επιθέσεις (agent) και εγκαθίσταται σε όλους τους υπολογιστές που εξαπολύουν την επίθεση και το δεύτερο μέρος που δίνει τις εντολές στους agents και το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο σε έναν υπολογιστή. Τα εργαλεία αυτά είναι: Trin00 Tribe Flood Network [TFN] Tribe Flood Network 2k [TFN2k] Shaft Mstream Stacheldraht Η αναλυτική παράθεση και περιγραφή των χαρακτηριστικών των προγραμμάτων αυτών δίνεται στο Παράρτημα Α. Συνοπτικά όμως, τα προγράμματα αυτά έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Βασικές παράμετροι όπως είναι οι πόρτες του αποστολέα και παραλήπτη (source & destination ports) ορίζονται να είναι σταθερές ή επιλέγονται να είναι τυχαίες σε κάθε αποστολή από το χρήστη. Η IP διεύθυνση του αποστολέα επιλέγεται να είναι τυχαία ή σταθερή. Σε ορισμένα προγράμματα, τα δευτερεύοντα πεδία όπως είναι τα Identification, Window size και Fragment offset ορίζονται σταθερά από τον χρήστη. Μια σημαντική παρατήρηση είναι ότι κάθε πρόγραμμα έχει τουλάχιστον ένα μοναδικό χαρακτηριστικό που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα. Αυτό προκύπτει όχι μόνο από την ανάλυση που έγινε, αλλά και από το γεγονός ότι οι δημιουργοί των επιθέσεων για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους από συστήματα που χρησιμοποιούν εμπειρικούς κανόνες (π.χ. στο σύστημα κανόνων του snort), τροποποιούν τα βασικά τους χαρακτηριστικά με μικρές μεταβολές των αντίστοιχων προγραμμάτων

22 Στα περισσότερα προγράμματα όμως, υπάρχει η δυνατότητα όλα τα χαρακτηριστικά τους (ακόμη και αυτά που τα χαρακτηρίζουν μοναδικά) να τροποποιούνται και είτε να οριστούν από το χρήστη ή να παράγονται από μια γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών. Το αποτέλεσμα είναι ότι μέθοδοι αναγνώρισης που βασίζονται σε προκαθορισμένα πρότυπα (π.χ. Snort) δεν μπορούν με βεβαιότητα να αναγνωρίσουν περίπλοκες, πολλαπλές και πιο οργανωμένες επιθέσεις από προγράμματα που έχουν μεγάλες μεταβολές στα βασικά χαρακτηριστικά των πακέτων που παράγουν. Θα πρέπει να τονιστεί ότι σε όλα τα πειράματα στα οποία χρησιμοποιήθηκαν τέτοια προγράμματα, δεν υπήρχε καμία παράμετρος που να μην μπορεί να μεταβληθεί και να χαρακτηρίζει μοναδικά το κάθε πρόγραμμα Τεχνικές αναγνώρισης DDoS επιθέσεων Για την αναγνώριση των DDoS επιθέσεων έχουν δοκιμαστεί πολλές τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούν πληθώρα παραμέτρων. Οι Branch, Bivens et.al. [2] χρησιμοποίησαν ένα σύνολο κανόνων εξαρτώμενων από το χρόνο, για να αναγνωρίσουν τις επιθέσεις. Χρησιμοποίησαν 10 παραμέτρους από το TCP/IP Header όπως είναι: IP διευθύνσεις παραλήπτη και αποστολέα, πόρτα προορισμού, More Fragments σημαία, σημαίες SYN και ACK και δοκίμασαν τη μέθοδο τους στα δεδομένα του MIT DARPA Evaluation (σύνολα 1998 και 1999) [36]. Οι συγγραφείς στο [4] χρησιμοποίησαν ένα σύνολο κανόνων για την αναγνώριση των DDoS επιθέσεων. Για την κατασκευή των κανόνων, χρησιμοποιήθηκαν μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (SVM), οι οποίες πραγματοποίησαν την επιλογή των παραμέτρων και των κρίσιμων τιμών τους (κατώφλι) το οποίο αποτελεί την αριθμητική τιμή όπου πάνω ή κάτω από αυτή θεωρείται πως ξεκινάει μια επίθεση. Το σύστημα επέλεξε τέσσερις από ένα σύνολο 41 παραμέτρων. Το προτεινόμενο σύστημα δοκιμάστηκε στα δεδομένα του MIT DARPA Evaluation (σύνολο 1998) και συγκρίθηκε με τους κανόνες του γνωστού IDS: Snort [15]. Το προτεινόμενο σύστημα αναγνώρισε τις επιθέσεις σε ποσοστό λίγο περισσότερο από 70% ενώ το ποσοστό επιτυχούς αναγνώρισης του Snort ήταν περίπου 20% μικρότερο. Στο [5] συγκρίνεται η αποτελεσματικότητα των νευρωνικών δικτύων ακτινικών συναρτήσεων με τις μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης στο πρόβλημα της αναγνώρισης των DDoS επιθέσεων. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν δύο ειδών: από προσομοίωση και πραγματικά (MIT DARPA Evaluation 1998). Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν πως στα δεδομένα προσομοίωσης η μηχανή διανυσμάτων υποστήριξης αναγνωρίζει τις επιθέσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια (περίπου 97.59%) έναντι του RBFNN (περίπου 95.01%). Στα πραγματικά δεδομένα, το RBFNN δίνει σχεδόν το ίδιο καλά αποτελέσματα με τη μηχανή διανυσμάτων υποστήριξης (διαφορά 0.02%). Στο [6], ο συγγραφέας για να αναγνωρίσει την DDoS επίθεση μετράει τις σημαίες SYN, ACK και RST κάθε παραθύρου και με βάση αυτή την πληροφορία υπολογίζει τις μη ολοκληρωμένες συνδέσεις (Half-Open Connections). Όταν ο αριθμός των μισάνοικτων συνδέσεων ξεπεράσει ένα όριο, θεωρείται πως πραγματοποιείται μια DDoS επίθεση (το κατώφλι που τέθηκε ήταν 46 μη ολοκληρωμένες συνδέσεις σε 21 sec.). Στα πειραματικά αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν, τα οποία έγιναν στο εργαστήριο, ο ρυθμός αποστολής πακέτων της επίθεσης ήταν σταθερός. Οι Yang, Gerla και Sanadidi στο [7] εξετάζουν την περίπτωση των DoS επιθέσεων χαμηλού ρυθμού (Low-rate DoS) και προτείνουν μία διαδικασία αντιμετώπισης των επιθέσεων με την τυχαιοποίηση του TCP Retransmission Timeout (RTO). Οι Low-Rate DoS δεν είναι συνεχείς αλλά μοιάζουν με ομοβροντίες (bursts). Με την τυχαιοποίηση του RTO, μια επίθεση σε bursts δεν μπορεί να κάνει τη ζημιά που θα έκανε αν το RTO ήταν σταθερό. Μετά από μια ανάλυση των προγραμμάτων TFN2k και Trin00, οι συγγραφείς στο [8] κατέγραψαν έναν αριθμό παραμέτρων στην περιοχή του επιτιθέμενου (MIB Variables) από τις οποίες προσπαθούν, χρησιμοποιώντας Granger Causality Tests (GCT), να εντοπίσουν μια DDoS επίθεση στην περιοχή του θύματος. Η προτεινόμενη μέθοδος δοκιμάστηκε στο

23 εργαστήριο και κάτω από συγκεκριμένα είδη επιθέσεων που εξαπολύθηκαν με το πρόγραμμα TFN2k. Τα αποτελέσματα ήταν άριστα στις περισσότερες περιπτώσεις. Η μέθοδος δοκιμάστηκε επίσης και στην περίπτωση συνδυασμένης κίνησης όπου οι λανθασμένα σωστές ταξινομήσεις ήταν της τάξης του 3-7.5%. Για τον περιορισμό μιας DDoS επίθεσης προτού εξαπλωθεί στο δίκτυο του θύματος, προτείνεται από τους συγγραφείς στο [9] μια νέα αρχιτεκτονική που περιλαμβάνει ένα Command & Control Server (C 2 ) σε κάθε υποδίκτυο ο οποίος διαμορφώνει και τα φίλτρα των πακέτων του δικτύου. Οι συγγραφείς αναφέρουν μόνο πως η αναγνώριση της επίθεσης γίνεται με συγκεκριμένες υπογραφές (signatures) και στην περίπτωση που αναγνωριστεί μια επίθεση, φιλτράρεται η κίνηση που αντιστοιχεί σε αυτή. Στην εργασία [10], οι συγγραφείς θεωρούν πως σε μια DDoS επίθεση το λιγότερο σημαντικό μέρος της IP διεύθυνσης ή στην πιο δύσκολη περίπτωση ολόκληρη η IP διεύθυνση τυχαιοποιείται. Έτσι, προσπαθούν με τη βοήθεια μοντέλου να ανιχνεύσουν την επίθεση από την ένταση της ροής των πακέτων ανά IP ή υποδίκτυο. Η προτεινόμενη μέθοδος απαιτεί τεράστιο μέγεθος μνήμης για την αποθήκευση όλων των διευθύνσεων κατά την επίθεση και σύμφωνα με τα πειραματικά αποτελέσματα τα οποία μάλιστα προέκυψαν από προσομοίωση, φαίνεται πως η μέθοδος παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων και υπολογιστικού φορτίου για περίπλοκες επιθέσεις σε μεγάλα δίκτυα. Οι συγγραφείς στο [11] χρησιμοποιούν πληροφορία από τις σημαίες και κυρίως από τη σημαία SYN για να αναγνωρίσουν μια DDoS επίθεση. Στην προτεινόμενη μέθοδο οι συγγραφείς μετά από μετρήσεις που έκαναν σε μια πύλη (Gateway) ενός δικτύου, θεωρούν ότι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π.) της εμφάνισης των σημαιών SYN των νόμιμων TCP πακέτων μπορεί να μοντελοποιηθεί ικανοποιητικά από μια κανονική κατανομή. Η αναγνώριση της επίθεσης γίνεται με βάση αυτή την παραδοχή και με ένα κατώφλι απόφασης. Για την αναγνώριση των DDoS επιθέσεων οι συγγραφείς στο [12], προτείνουν τη χρήση νευρωνικών δικτύων τα οποία επεξεργάζονται με μη-γραμμικό τρόπο την πληροφορία που μεταφέρει ένα διάνυσμα 8 παραμέτρων εκ των οποίων οι 5 θεωρούνται ως σημαντικές για την αναγνώριση τέτοιων επιθέσεων. Τα νευρωνικά δίκτυα που δοκιμάστηκαν ήταν Multilayer-perceptrons (MLP), εκπαιδευμένα με τη βιβλιοθήκη LNKnNet. Τα πειραματικά αποτελέσματα που παραθέτουν οι συγγραφείς προέρχονται από τα δεδομένα του MIT DARPA Evaluation 1998 και Οι Limwiwatkul και Rungsawang στο [13] προτείνουν μια σειρά από κανόνες οι οποίοι χρησιμοποιούν στατιστικές παραμέτρους για να αναγνωρίσουν διαφόρων ειδών DDoS επιθέσεις. Ανάμεσα στις παραμέτρους που χρησιμοποιούν είναι, ο ρυθμός των εισερχομένων πακέτων, ο αριθμός των διακριτών πακέτων ανά IP και ο λόγος του ρυθμού των εισερχομένων προς τον ρυθμό των εξερχομένων πακέτων. Οι κανόνες χρησιμοποιούν και επιπρόσθετη πληροφορία όπως είναι οι σημαίες των TCP πακέτων ή ο τύπος των ICMP πακέτων. Το πρόβλημα του διαχωρισμού των DDoS επιθέσεων σε κατανεμημένες και μη εξετάζεται από τους συγγραφείς στο [14] όπου προτείνονται και αξιολογούνται δύο μέθοδοι. Στην πρώτη μέθοδο, οι συγγραφείς υποστηρίζουν πως μια κατανεμημένη επίθεση δεν ξεκινάει σε πλήρη ισχύ με αποτέλεσμα η ένταση να εμφανίζει κλίση επειδή τα πολλαπλά zombies που εξαπολύουν την επίθεση δεν έχουν καλό συγχρονισμό. Αντίθετα, με μια μηκατανεμημένη επίθεση η μεταβλητή της ροής των πακέτων είναι έντονη. Στην δεύτερη περίπτωση, την οποία οι συγγραφείς θεωρούν καλύτερη από την πρώτη, χρησιμοποιούνται φασματικές τεχνικές για το διαχωρισμό των DoS επιθέσεων από τη φυσιολογική κίνηση. Στο [17], οι συγγραφείς χρησιμοποιούν ένα SVM για να αναγνωρίσουν τις DDoS επιθέσεις. Το SVM δοκιμάστηκε με τα δεδομένα του MIT DARPA Evaluation 1998 και έδωσε αποτελέσματα επιτυχούς ταξινόμησης μεγαλύτερα από 99%. Από τις 41 αρχικές παραμέτρους, οι 12 χαρακτηρίστηκαν από έναν επαναληπτικό αλγόριθμο ως σημαντικές

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Χάρης Γεωργίου, ΑΜ:Μ-177 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2000 - ii - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ Διπλωματική εργασία ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΔΟΥΜΠΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Στους γονείς μου.. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΙΣΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Αικατερίνη Β. Μητροκώτσα Διδακτορική Διατριβή Πειραιάς, Αύγουστος 2007 Ευχαριστίες Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ελαχιστοποίηση χαρακτηριστικών ταξινομητή για γονιδιακή σύνθεση ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2008 2009 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Σπουδάστρια Αρχοντοπούλου Ελένη. Εισηγητής Καθηγητής

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Σπουδάστρια Αρχοντοπούλου Ελένη. Εισηγητής Καθηγητής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Σπουδάστρια Αρχοντοπούλου Ελένη Εισηγητής Καθηγητής Ρ γ. Γκούμας Στέφανος Καβάλα 2009 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΡΟΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (Outlier detection in data streams)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ. Μπουρέλος Παναγιώτης AM 3446 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει Πληροφορίας Θέσης

Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει Πληροφορίας Θέσης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει

Διαβάστε περισσότερα

«Υλοποίηση και εφαρμογή Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων για την πρόβλεψη χρονοσειρών συναλλαγματικών ισοτιμιών»

«Υλοποίηση και εφαρμογή Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων για την πρόβλεψη χρονοσειρών συναλλαγματικών ισοτιμιών» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ HOU-CS-UGP-2011-02 «Υλοποίηση και εφαρμογή Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων για την πρόβλεψη χρονοσειρών συναλλαγματικών ισοτιμιών» Σαλάτας Ιωάννης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοροποίηση μαγνητικών τομογραφιών με DSPs

Κατηγοροποίηση μαγνητικών τομογραφιών με DSPs Μεταπτυχιακή Εργασία Κατηγοροποίηση μαγνητικών τομογραφιών με DSPs Τσάμπρας Λάμπρος Α.Μ. 147 Επιβλέπων: Ε. Ζυγούρης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Ειδική Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Πτυχιακή εργασία του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ Εισηγητής : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήμα: Τεχνολογίες Διαχείρισης Πληροφορίας και Παγκόσμιου Ιστού Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κατηγοριοποίησης δεδομένων με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) και υλοποίηση εφαρμογής.

Μελέτη κατηγοριοποίησης δεδομένων με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) και υλοποίηση εφαρμογής. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μελέτη κατηγοριοποίησης δεδομένων με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) και

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός και Διαχείριση Κακόβουλών Δικτύων(botnets) με Χρήση Honeypots ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θεοφύλακτος Ελευθέριος

Εντοπισμός και Διαχείριση Κακόβουλών Δικτύων(botnets) με Χρήση Honeypots ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θεοφύλακτος Ελευθέριος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Εντοπισμός και Διαχείριση Κακόβουλών Δικτύων(botnets)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ WEB

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ WEB ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ WEB Πτυχιακή εργασία του Νικολαΐδη Περικλή ΑΕΜ: 715 Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασημάκης Σιδηρόπουλος

Ασημάκης Σιδηρόπουλος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Δίκτυα Υπολογιστών υπό Κακόβουλο Έλεγχο (Botnets):

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία. <Μέθοδοι αξιολόγησης της ασφάλειας λογισμικού εφαρμογών> Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Αλεξανδροπούλου Μαρία ΑΜ: 2009002

Μεταπτυχιακή Εργασία. <Μέθοδοι αξιολόγησης της ασφάλειας λογισμικού εφαρμογών> Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Αλεξανδροπούλου Μαρία ΑΜ: 2009002 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Μεταπτυχιακή Εργασία Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτάχυνση του αλγορίθμου αναγνώρισης φωνής Sphinx 3 με χρήση πολυεπεξεργαστικής κάρτας γραφικών

Επιτάχυνση του αλγορίθμου αναγνώρισης φωνής Sphinx 3 με χρήση πολυεπεξεργαστικής κάρτας γραφικών Π Κ Τ Η Μ.& Μ. Η/Υ Επιτάχυνση του αλγορίθμου αναγνώρισης φωνής Sphinx 3 με χρήση πολυεπεξεργαστικής κάρτας γραφικών Συγγραφέας: Δημήτρης Τσιαμασιώτης Ιανουάριος 2012 Περίληψη Το τελευταίο καιρό, ο παράλληλος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Κοινωνικών Δικτύων ως Βάση ενός Συστήματος Συστάσεων

Χρήση Κοινωνικών Δικτύων ως Βάση ενός Συστήματος Συστάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και κατασκευή εφαρμογής ταξινόμησης αντικειμένων σε γραμμή μεταφοράς προϊόντων με χρήση όρασης μηχανής

Σχεδιασμός και κατασκευή εφαρμογής ταξινόμησης αντικειμένων σε γραμμή μεταφοράς προϊόντων με χρήση όρασης μηχανής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Διπλωματική Εργασία της Λοΐζου Κωνσταντίνας Σχεδιασμός και κατασκευή εφαρμογής ταξινόμησης αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα