ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ"

Transcript

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµοστατικής Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισµικών Ερευνών ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ οµοστατικός Σχεδιασµός και Ανάλυση Κατασκευών ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ευάγγελου E. Πλεύρη u g Επιβλέπων: Μανόλης Παπαδρακάκης, Καθηγητής Αθήνα, Φεβρουάριος 00

2

3 Η παρούσα εργασία η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος ειδίκευσης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου οµοστατικός Σχεδιασµός και Ανάλυση των Κατασκευών αποτελεί µία προσπάθεια εµβάθυνσης στον βέλτιστο σχεδιασµό των κατασκευών µε πολλές αντικειµενικές συναρτήσεις (Multcrtero Structural Optmzato ή Pareto Optmal Desg). Η έρευνα πάνω στο αντικείµενο άρχισε ουσιαστικά τον Φεβρουάριο του 999, οπότε στα πλαίσια της προπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας του υποφαινοµένου διερευνήθηκε αναλυτικά το πρόβληµα της βελτιστοποίησης των κατασκευών παρουσία µίας µοναδικής αντικειµενικής συνάρτησης. Η παρούσα εργασία αποτελεί εποµένως τη φυσική συνέχεια της προσπάθειας εκείνης. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες στον καθηγητή κ. Μανόλη Παπαδρακάκη, επιβλέποντα της µεταπτυχιακής αυτής εργασίας, για την εµπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό µου, την πολύτιµη καθοδήγησή του, καθώς και για τις σπουδαίες γνώσεις και εµπειρίες που αποκόµισα κατά τη διάρκεια της συνεργασίας µαζί του τα τελευταία χρόνια, τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο, όσο και κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών σπουδών µου στο τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Οφείλω επίσης ένα πολύ µεγάλο ευχαριστώ στον διδάκτορα Πολιτικό Μηχανικό και φίλο Νίκο Λαγαρό για την άψογη συνεργασία του, το αµείωτο ενδιαφέρον του και τις καθοριστικές του υποδείξεις σε ό,τι αφορούσε τη µεταπτυχιακή αυτή εργασία. Η συµβολή του υπήρξε πραγµατικά καθοριστική. Αθήνα, Φεβρουάριος 00 Βαγγέλης Πλεύρης

4 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Περιεχόµενα v ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ. Εισαγωγή. Ιστορική αναδροµή 3.3 Μαθηµατικό µοντέλο βελτιστοποίησης 3.3. Μεταβλητές σχεδιασµού 4.3. Συναρτήσεις περιορισµών Αντικειµενική συνάρτηση 9.4 Κατηγορίες βελτιστοποίησης κατασκευών.4. Βελτιστοποίηση τοπολογίας κατασκευών.4. Βελτιστοποίηση σχήµατος κατασκευών Βελτιστοποίηση των µεγεθών των διατοµών 5.5 Μέθοδοι βέλτιστου σχεδιασµού 5.5. Μαθηµατικές µέθοδοι βελτιστοποίησης 6.5. Εξελικτικές µέθοδοι βελτιστοποίησης 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ. Εισαγωγή 0. Βέλτιστος σχεδιασµός Pareto.. Κριτήρια και διαµάχη κριτηρίων.. Το πρόβληµα βελτιστοποίησης πολλαπλών κριτηρίων 3.3 Μέθοδοι αντιµετώπισης προβληµάτων πολλαπλών κριτηρίων 7.3. Γραµµική µέθοδος των βαρών (Lear weghtg method) 7.3. Μέθοδος ελαχιστοποίησης της απόστασης από σηµείο (Dstace method) Μέθοδος των περιορισµών (Costrat method) Μέθοδος προγραµµατισµού στόχων (Goal programmg) 3.4 Προβλήµατα δοµοστατικής µηχανικής πολλαπλών κριτηρίων 3 v

5 Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 3. αρβίνεια θεωρία για την εξέλιξη των ειδών Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση µε Στρατηγικές Εξέλιξης Γεννήτριες τυχαίων αριθµών Στρατηγικές Εξέλιξης δύο µελών (-ES) Προσαρµογή του µήκους βήµατος Κριτήρια τερµατισµού Στρατηγικές Εξέλιξης πολλών µελών (Μ-ES) Τελεστής ανασυνδυασµού Αυτοπροσαρµογή των παραµέτρων Κριτήρια τερµατισµού Στρατηγικές Εξέλιξης και διακριτός βέλτιστος σχεδιασµός Τελεστής µετάλλαξης Τελεστής ανασυνδυασµού Κριτήρια τερµατισµού ιαχείριση των περιορισµών Εφαρµογή των ES στη βελτιστοποίηση κατασκευών 56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4. υναµικά φορτία Μονοβάθµιο σύστηµα Ελεύθερη ταλάντωση χωρίς απόσβεση Εξαναγκασµένη ταλάντωση χωρίς απόσβεση Ελεύθερη ταλάντωση µε απόσβεση Κίνηση του εδάφους Πολυβάθµιο σύστηµα Ελαστικές δυνάµεις Μητρώο δυσκαµψίας Αδρανειακές δυνάµεις Μητρώο µάζας υνάµεις απόσβεσης Μητρώο απόσβεσης Μητρωική διαφορική εξίσωση κίνησης Ελεύθερη ταλάντωση χωρίς απόσβεση - Ιδιοµορφές Ορθογωνικότητα των ιδιοµορφών Κανονικοποίηση των ιδιοµορφών 74 v

6 Περιεχόµενα Ελεύθερη ταλάντωση µε απόσβεση Εξαναγκασµένη ταλάντωση χωρίς απόσβεση Εξαναγκασµένη ταλάντωση µε απόσβεση Απόσβεση Τυπική απόσβεση (Classcal dampg) Μη τυπική απόσβεση (Noclasscal dampg) 85 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΜΕΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 5. Εισαγωγή Βασικές αρχές των µεθόδων άµεσης ολοκλήρωσης Μέθοδος των κεντρικών διαφορών Μέθοδος Newmark Άλλες µέθοδοι Η µέθοδος Houbolt Η Wlso θ µέθοδος Ευστάθεια των µεθόδων Ακρίβεια των µεθόδων 85 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6. Γενικά στοιχεία Φορέας Στοιχεία που αφορούν τη βελτιστοποίηση Μεταβλητές σχεδιασµού Αντικειµενικές συναρτήσεις Περιορισµοί Στρατηγικές Εξέλιξης (ES) υναµική φόρτιση - Φάσµα σχεδιασµού Μέθοδος της άµεσης ολοκλήρωσης Παραγωγή τεχνητών επιταχυνσιογραφηµάτων Αποτελέσµατα των αναλύσεων Αναλύσεις υπό στατικά φορτία 4 v

7 Περιεχόµενα 6.6..α Γραµµική µέθοδος των βαρών (Lear weghtg method) β Μέθοδος των περιορισµών (Costrat method) γ Μέθοδος της ελαχιστοποίησης της απόστασης από σηµείο δ Σύγκριση των µεθόδων µεταξύ τους 6.6. Αναλύσεις υπό στατικά και δυναµικά φορτία α Γραµµική µέθοδος των βαρών (Lear weghtg method) β Μέθοδος των περιορισµών (Costrat method) γ Μέθοδος της ελαχιστοποίησης της απόστασης από σηµείο δ Σύγκριση των µεθόδων µεταξύ τους Σύγκριση Στατικής ανάλυσης και Στατικής + δυναµικής ανάλυσης Γενικά συµπεράσµατα της έρευνας Σχολιασµός των µεθόδων 9 Βιβλιογραφία Βιβλιογραφικές παραποµπές 3 v

8 Πρώτο Κεφάλαιο Βέλτιστος σχεδιασµός των κατασκευών Βέλτιστος σχεδιασµός των κατασκευών. Εισαγωγή Καθ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στη γη, ο άνθρωπος χρειάστηκε να δηµιουργήσει διάφορες κατασκευές, προκειµένου να καλύψει τις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες του. Ως κατασκευή, βλέποντάς την από τη σκοπιά της µηχανικής των κατασκευών, ορίζεται εκείνη η διευθέτηση των υλικών που εξυπηρετεί στην ανάληψη µηχανικών φορτίων. Η λέξη εξυπηρετεί στον παραπάνω ορισµό, έχει την έννοια της αντοχής και της λειτουργικότητας. Ο ορισµός αυτός είναι ιδιαίτερα γενικός, συµπεριλαµβάνει δε όλα τα γνωστά µας ήδη κατασκευών, όπως κτίρια, γέφυρες, αεροσκάφη, σκελετούς ζώντων οργανισµών και φυτών κ.α. Ο όρος διευθέτηση των υλικών, υπονοεί ότι στο εξής δεν υφίσταται διαχωρισµός των υλικών από τη µία και των κατασκευών από την άλλη, καθώς τα ίδια τα υλικά, διευθετηµένα κατά τον κατάλληλο τρόπο (σχεδιασµός), αποτελούν την κατασκευή στο σύνολό της. Οι βασικές απαιτήσεις που τίθενται γενικά για µία κατασκευή, είναι αυτές της αντοχής και της λειτουργικότητας. Σκοπός του µηχανικού ήταν ανέκαθεν η αυστηρή τήρηση των παραπάνω περιορισµών, σε συνδυασµό όµως µε την ικανοποίηση κατά το δυνατό και άλλων, κυρίως οικονοµικής φύσεως απαιτήσεων µε τελικό στόχο τη µέγιστη δυνατή απόδοση του έργου. Έτσι, ο βέλτιστος σχεδιασµός, είναι το αντικείµενο έρευνας κάθε µηχανικού ο οποίος στοχεύει στη σχεδίαση ενός µηχανήµατος, ενός εξαρτήµατος ή ενός κτιρίου το οποίο καλείται να εξυπηρετήσει κάποιες λειτουργικές ανάγκες. Βέλτιστος ονοµάζεται ένας σχεδιασµός ο οποίος ικανοποιεί τις κατασκευαστικές προδιαγραφές και τις λειτουργικές απαιτήσεις, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί συγκεκριµένα κριτήρια, όπως είναι

9 Πρώτο Κεφάλαιο Βέλτιστος σχεδιασµός των κατασκευών το κόστος και το βάρος της κατασκευής. Ως βελτιστοποίηση κατασκευών, µπορεί να οριστεί η λογική διαδικασία διερεύνησης κάποιου σχεδιασµού ο οποίος να υπερτερεί από κάθε άλλη λύση µέσα σε ένα πλαίσιο αντικειµενικών, γεωµετρικών και χαρακτηριστικών περιορισµών. Η εφαρµογή της βελτιστοποίησης, αν και πάντα φάνταζε ως η ιδανική λύση στο µυαλό του µηχανικού, ήταν µέχρι πριν από λίγα χρόνια δύσκολη έως αδύνατη, λόγω της ανυπαρξίας µεθόδων και κατάλληλων υπολογιστικών µέσων που θα βοηθούσαν στην υλοποίηση του δύσκολου αυτού στόχου. Έτσι, παραδοσιακά ο σχεδιασµός µιας κατασκευής βασιζόταν στην εµπειρία του µηχανικού σχεδιαστή και σε παραµετρικές διερευνήσεις τύπου δοκιµής και διόρθωσης (tral ad error). Η ανάγκη επίτευξης όλο και οικονοµικότερων σχεδιασµών σε συνδυασµό µε την αύξηση της πολυπλοκότητας αλλά και του µεγέθους των προβληµάτων οδήγησε στην αναζήτηση αυτοµατοποιηµένων µεθόδων σχεδιασµού µε την υιοθέτηση και εφαρµογή γενικών αλγορίθµων βελτιστοποίησης και την αξιοποίηση των εξελίξεων στην ακµάζουσα τα τελευταία χρόνια τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έτσι, σήµερα πλέον, ο µηχανικός έχει στη διάθεσή του µία πληθώρα µεθόδων και εργαλείων για την επίλυση προβληµάτων βελτιστοποίησης, ενώ παράλληλα η έρευνα πάνω στο αντικείµενο συνεχίζει να ευδοκιµεί. Με τον τρέχοντα ρυθµό δε της εξέλιξης στις επιδόσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι στο άµεσο µέλλον η αντιµετώπιση και η επίλυση των δύσκολων υπολογιστικά προβληµάτων βελτιστοποίησης θα είναι υπόθεση ρουτίνας για τον µηχανικό. Η βελτιστοποίηση διαφέρει σηµαντικά από την ανάλυση. Η ανάλυση αποσκοπεί στην εύρεση της απόκρισης της κατασκευής για µία και µόνο επιλογή των χαρακτηριστικών της µεγεθών και υπό το καθεστώς των φορτίων που την καταπονούν, ενώ αντιθέτως κατά τη βελτιστοποίηση δοκιµάζονται πολλές χαρακτηριστικές προσοµοιώσεις της κατασκευής έτσι ώστε να προκύψει η γεωµετρία εκείνη για την οποία τηρούνται µεν οι κατασκευαστικές απαιτήσεις, ελαχιστοποιείται δε η τιµή κάποιου χαρακτηριστικού και κρίσιµου µεγέθους συνηθέστερα του βάρους της κατασκευής. Στόχος του σχεδιαστή µηχανικού κατά τη διαδικασία της βελτιστοποίησης, είναι η εξεύρεση ενός συνδυασµού ανεξάρτητων µεταβλητών που λαµβάνουν πραγµατικές ή ακέραιες τιµές και ονοµάζονται παράµετροι ή µεταβλητές σχεδιασµού (desg varables), έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί (ή να µεγιστοποιηθεί) η αντικειµενική συνάρτηση του προβλήµατος (objectve fucto). Τα προβλήµατα βελτιστοποίησης στην επιστηµονική περιοχή της υπολογιστικής µηχανικής, συνήθως υπόκεινται σε περιορισµούς, όπως είναι το εύρος µέσα

10 Πρώτο Κεφάλαιο Βέλτιστος σχεδιασµός των κατασκευών στο οποίο κινούνται οι παράµετροι σχεδιασµού (move lmts) το οποίο καθορίζει το χώρο αναζήτησης, αλλά και άλλες συναρτήσεις περιορισµών (costrat fuctos), όπως λόγου χάρη τάσεων και παραµορφώσεων, οι οποίες καθορίζουν τον χώρο των αποδεκτών λύσεων του προβλήµατος.. Ιστορική αναδροµή Πολλοί ερευνητές, έχουν καταπιαστεί κατά καιρούς µε το πρόβληµα του βέλτιστου σχεδιασµού των κατασκευών. Κατά τον 6ο αιώνα, ο Leoardo da Vc και ο Γαλιλαίος ερεύνησαν το πρόβληµα της βελτιστοποίησης κατασκευών χρησιµοποιώντας µοντέλα αλλά και πραγµατικές κατασκευές σε κλίµακα :. Κατά τον 7ο και 8ο αιώνα, ερευνητές όπως ο Νεύτωνας (Newto), ο Lagrage και ο Euler παρήγαγαν βέλτιστους σχεδιασµούς κατασκευών χρησιµοποιώντας αριθµητικές µεθόδους βασισµένες σε ένα κριτήριο βελτιστοποίησης το οποίο απαιτούσε η αντοχή να είναι κατά το δυνατόν οµοιόµορφα κατανεµηµένη σε όλα τα µέρη της κατασκευής. Ο Maxwell στα τέλη του 9ου και ο Mchell στις αρχές του 0ου αιώνα πραγµατοποίησαν τις πρώτες αναλυτικές διαδικασίες στη βελτιστοποίηση κατασκευών, µε στόχο την ελαχιστοποίηση του βάρους. Για πρώτη φορά ο Schmdt (960) έκανε µία περιεκτική παρουσίαση της χρήσης µαθηµατικά προγραµµατιζόµενων τεχνικών για την επίλυση µη γραµµικών ανισοτικών προβληµάτων µε περιορισµούς, για τον σχεδιασµό ελαστικών κατασκευών υπό την επίδραση πολλαπλών φορτίσεων. Από τότε πολλές µέθοδοι και τεχνικές έχουν αναπτυχθεί από διάφορους ερευνητές για την επίλυση προβληµάτων βελτιστοποίησης..3 Μαθηµατικό µοντέλο βελτιστοποίησης Τα προβλήµατα βέλτιστου σχεδιασµού κατασκευών χαρακτηρίζονται από µία ευρεία γκάµα τύπων αντικειµενικής συνάρτησης και συναρτήσεων περιορισµών, οι οποίες συνήθως είναι έµµεσες ή πεπλεγµένες µη γραµµικές συναρτήσεις, µεγάλου βαθµού µη γραµµικότητας ως προς τις µεταβλητές σχεδιασµού. Αυτές οι συναρτήσεις είναι συνήθως ασυνεχείς και µη κυρτές (o-covex) µε αποτέλεσµα τα προβλήµατα αυτά να εµφανίζουν συχνότατα πολλά τοπικά ελάχιστα. Λόγω των εγγενών δυσχερειών των προβληµάτων αυτών, ακόµα και η εύρεση ενός τοπικού ελαχίστου δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση για τους αλγόριθµους 3

11 Πρώτο Κεφάλαιο Βέλτιστος σχεδιασµός των κατασκευών βελτιστοποίησης. Η σωστή µαθηµατική διατύπωση ενός προβλήµατος βελτιστοποίησης αποτελεί ίσως το πιο σηµαντικό και κρίσιµο βήµα για την εύρεση του βέλτιστου σχεδιασµού. Γενικά, παρόλο που το είδος των παραµέτρων σχεδιασµού, της αντικειµενικής συνάρτησης και των συναρτήσεων περιορισµού µπορεί να διαφέρει σηµαντικά, η µαθηµατική διατύπωση των προβληµάτων αυτής της κατηγορίας µπορεί να γίνει µε έναν ενιαίο και κοµψό τρόπο. Η γενική µαθηµατική διατύπωση ενός προβλήµατος βελτιστοποίησης µε τη µορφή ενός προβλήµατος µη γραµµικού προγραµµατισµού (No Lear Programmg NLP) είναι η ακόλουθη: r F(s) m, r s = {s,s, K,s } T l s u, r g (s) 0, h j k r (s) = 0, =,, K, j =,, K, m k =,, K, t όπου s r είναι το διάνυσµα των µεταβλητών (παραµέτρων) σχεδιασµού, F(s r ) (.) είναι η αντικειµενική συνάρτηση της οποίας αναζητούµε την ελάχιστη (ή τη µέγιστη) τιµή, l και u είναι αντίστοιχα το κάτω (lower) και το άνω (upper) όριο της µεταβλητής σχεδιασµού και r r g (s), (s) είναι οι συναρτήσεις περιορισµών ανισοτήτων (m το πλήθος) και ισοτήτων (t h k το πλήθος), αντίστοιχα..3. Μεταβλητές σχεδιασµού Οι παράµετροι εκείνες οι οποίες όταν λάβουν συγκεκριµένη τιµή καθορίζουν πλήρως έναν σχεδιασµό, ονοµάζονται µεταβλητές σχεδιασµού. Οι µεταβλητές σχεδιασµού ενδέχεται να είναι είτε συνεχείς, είτε διακριτές οπότε επιτρέπεται να λάβουν συγκεκριµένες και µόνον τιµές. Στη δεύτερη περίπτωση, η µαθηµατική διατύπωση του προβλήµατος της βελτιστοποίησης διαφοροποιείται, καθώς απαιτείται να συµπεριληφθεί ο επιπλέον περιορισµός: d s R, =,, K, (.) 4

12 Πρώτο Κεφάλαιο Βέλτιστος σχεδιασµός των κατασκευών d όπου R είναι το διακριτό πεδίο τιµών της µεταβλητής σχεδιασµού s. Η χρησιµοποίηση διακριτών τιµών είναι πολύ συχνή στον βέλτιστο σχεδιασµό κατασκευών κυρίως ραβδωτών φορέων όπου οι διατοµές που διατίθενται στο εµπόριο είναι τυποποιηµένες και έχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές. Η επιλογή των παραµέτρων σχεδιασµού µε τις οποίες περιγράφονται διαστάσεις διατοµών, σταθερές υλικών, παράµετροι σχήµατος και τοπολογίας, είναι πολύ σηµαντική για την αποτελεσµατικότητα των µεθόδων βελτιστοποίησης. Ο µηχανικός µε την επιλογή των παραµέτρων σχεδιασµού καθορίζει εκ των προτέρων σε ποια τµήµατα της κατασκευής θα γίνουν βελτιωτικές παρεµβάσεις και µε ποιόν τρόπο θα πραγµατοποιηθούν οι µετατροπές στα τµήµατα αυτά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βελτιστοποίησης. Μία συνηθισµένη τεχνική που χρησιµοποιείται για προβλήµατα µε µεγάλο πλήθος παραµέτρων σχεδιασµού είναι η οµαδοποίησή τους. Με αυτόν τον τρόπο αντιµετωπίζονται αφενός κατασκευαστικές απαιτήσεις (συµµετρία, ταχύτητα και ευκολία κατασκευής), µειώνονται δε αφετέρου οι διαστάσεις του προβλήµατος άρα και το υπολογιστικό κόστος και ο χρόνος που απαιτείται για την επίλυσή του, χωρίς την απώλεια σηµαντικών πληροφοριών. Οι µεταβλητές σχεδιασµού πολλές φορές διακρίνονται σε κύριες (prmary) και δευτερεύουσες (secodary), ανάλογα µε τη σπουδαιότητά τους. Συνήθως οι δευτερεύουσες παράµετροι σχεδιασµού συνδέονται µε τις κύριες µέσω γραµµικών σχέσεων (desg varable lkg). Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι επιθυµητό να επιλέγεται µεγαλύτερο πλήθος µεταβλητών σχεδιασµού από ότι είναι απαραίτητο για τη σωστή µοντελοποίηση της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο, προστίθενται επιπλέον βαθµοί ελευθερίας στο µοντέλο και προσδίδεται µεγαλύτερη ευελιξία στη διαδικασία εξεύρεσης της βέλτιστης λύσης. Σε επόµενα βήµατα είναι δυνατό να εξαλειφθούν οι επιπλέον µεταβλητές σχεδιασµού αναθέτοντας σε αυτές συγκεκριµένες τιµές για τη συνέχεια της διαδικασίας βελτιστοποίησης. Η ανεξαρτησία µεταξύ των µεταβλητών σχεδιασµού είναι ένα επίσης σηµαντικό θέµα που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα κατά την επιλογή τους. Είναι πιθανό αν δεν ληφθεί η απαραίτητη µέριµνα, να επιλεγούν µεταβλητές σχεδιασµού εξαρτηµένες η µία από την άλλη, µε αποτέλεσµα το µαθηµατικό µοντέλο του προβλήµατος να γίνει ιδιαίτερα πολύπλοκο. 5

13 Πρώτο Κεφάλαιο Βέλτιστος σχεδιασµός των κατασκευών.3. Συναρτήσεις περιορισµών Σχεδιασµός µιας κατασκευής ονοµάζεται ένα πλήρως ορισµένο σύστηµα, δηλαδή ένα σύστηµα του οποίου οι µεταβλητές σχεδιασµού έχουν λάβει συγκεκριµένες τιµές. Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό, ως σχεδιασµός µπορεί να θεωρηθεί και ένα αυθαίρετα ορισµένο ή ακόµη και ένα φανταστικό σύστηµα, όπως λόγου χάρη µια κατασκευή της οποίας κάποια µέλη έχουν αρνητικό εµβαδόν ή κάποιες κυκλικές διατοµές έχουν αρνητική ακτίνα. Κάθε απαίτηση του σχεδιαστή µηχανικού εισάγεται στο µαθηµατικό µοντέλο βελτιστοποίησης µε τη µορφή ανισοτήτων και ισοτήτων οι οποίες ονοµάζονται περιορισµοί. Κάθε τέτοια παράσταση πρέπει να είναι εξαρτώµενη τουλάχιστον από µία µεταβλητή σχεδιασµού του προβλήµατος, καθώς µόνον τότε έχει νόηµα η ύπαρξή της στο µαθηµατικό µοντέλο. Στην περίπτωση που ένας σχεδιασµός, δηλαδή µια συγκεκριµένη τιµή των µεταβλητών σχεδιασµού δεν πληρεί κάποιον ή κάποιους από τους περιορισµούς του προβλήµατος τότε ονοµάζεται ανέφικτος (feasble), ενώ σε αντίθετη περίπτωση - όταν δηλαδή πληρούνται όλοι ανεξαιρέτως οι περιορισµοί - ονοµάζεται εφικτός (feasble). Ένας εφικτός σχεδιασµός δεν είναι φυσικά πάντοτε βέλτιστος, είναι όµως σίγουρα υλοποιήσιµος. Οι περιορισµοί που επιβάλλονται σε προβλήµατα κατασκευών χρησιµεύουν γενικά για την επιβολή των απαιτήσεων ασφαλείας, λειτουργικότητας αλλά και κατασκευαστικών πολλές φορές απαιτήσεων και περιορίζουν τελικά σηµαντικά τον χώρο των αποδεκτών λύσεων. Οι συναρτήσεις περιορισµών αφορούν δε συνήθως τάσεις και µετατοπίσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν κάποια άνω όρια. Οι περιορισµοί αυτοί δεν µπορούν γενικά να εκφραστούν αναλυτικά ως συναρτήσεις των µεταβλητών σχεδιασµού του προβλήµατος όπως στο µαθηµατικό µοντέλο που περιγράφηκε παραπάνω, παρά µόνο σε πολύ απλές εφαρµογές. Συνηθέστερα, πραγµατοποιείται για κάθε συγκεκριµένο σχεδιασµό και υπό τα φορτία σχεδιασµού επίλυση µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων, από τα αποτελέσµατα της οποίας ελέγχονται οι περιορισµοί του προβλήµατος. Λόγω της οµαδοποίησης κάποιων παραµέτρων σχεδιασµού, µπορούν να οµαδοποιηθούν αντίστοιχα και κάποιες από τις συναρτήσεις περιορισµών. Για παράδειγµα αν έχει γίνει οµαδοποίηση µελών της κατασκευής, τότε οι περιορισµοί που αφορούν λόγου χάρη την τάση κάθε µέλους της οµάδας αυτής, ανάγονται τελικά σε έναν και µόνο περιορισµό που αφορά όλα τα µέλη της οµάδας. 6

14 Πρώτο Κεφάλαιο Βέλτιστος σχεδιασµός των κατασκευών Συχνά γίνεται αναφορά σε ενεργές και ανενεργές συναρτήσεις περιορισµών. Μία r * ανισοτική συνάρτηση περιορισµού g j (s) 0 καλείται ενεργή (actve) σε ένα σηµείο s στην r * περίπτωση που ικανοποιείται ως ισότητα, δηλαδή g j (s ) = 0 και ανενεργή (actve) στην r* περίπτωση που ικανοποιείται αυστηρώς ως ανισότητα, δηλαδή g j (s ) < 0. Η ανωτέρω r* ανισοτική συνάρτηση περιορισµού θεωρείται ότι παραβιάζεται για τον σχεδιασµό s στην r* περίπτωση που λαµβάνει θετική τιµή, δηλαδή g j (s ) > 0. Αντίστοιχα µία ισοτική r* r* συνάρτηση περιορισµών h k (s ) = 0 θεωρείται ότι παραβιάζεται στο σηµείο s αν δεν r * ισχύει η ισότητα, δηλαδή h (s ) 0. Συνεπώς µία ανισοτική συνάρτηση περιορισµού k µπορεί να είναι ενεργή, ανενεργή ή να παραβιάζεται, ενώ µία ισοτική συνάρτηση περιορισµού ενδέχεται να είναι είτε ενεργή, είτε να παραβιάζεται. Εποµένως, καθίσταται σαφές ότι κάθε εφικτός σχεδιασµός ορίζεται από ενεργές ή ανενεργές ανισοτικές συναρτήσεις περιορισµών καθώς και από ενεργές ισοτικές συναρτήσεις περιορισµών. Συµβαίνει καµιά φορά ο σχεδιαστής, είτε για λόγους αβεβαιότητας είτε λόγω απειρίας να επιβάλλει επιπλέον συναρτήσεις περιορισµών οι οποίες ενδέχεται να είναι άχρηστες, αφού είτε είναι εξαρτηµένες από άλλες, είτε εµφανίζονται πάντα στην ασφαλή περιοχή (µονίµως ανενεργές). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη χωρίς κανένα όφελος διόγκωση των υπολογισµών ιδίως για την περίπτωση των µεθόδων µαθηµατικού προγραµµατισµού στις οποίες απαιτείται η χρονοβόρα διαδικασία της ανάλυσης ευαισθησίας. Γενικά σε κάθε βήµα της διαδικασίας βελτιστοποίησης είναι απίθανο να επηρεάζουν την εύρεση ενός καλύτερου σχεδιασµού όλες οι συναρτήσεις περιορισµών, δηλαδή να είναι όλες οι συναρτήσεις περιορισµών ενεργές. Βέβαια ο σχεδιαστής δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιες από τις συναρτήσεις περιορισµών είναι απαραίτητες σε κάθε βήµα του βέλτιστου σχεδιασµού (ενεργές) και ποιες όχι (ανενεργές) για την εύρεση της βέλτιστης λύσης. Γι αυτόν τον λόγο, κατά την επίλυση προβληµάτων βελτιστοποίησης είναι απαραίτητη η χρησιµοποίηση διαφόρων τεχνικών αποτελεσµατικότερης αντιµετώπισης των περιορισµών, οι οποίες βελτιώνουν κατά πολύ την απόδοση των µεθόδων βελτιστοποίησης και µειώνουν σηµαντικά τον χρόνο των υπολογισµών, ειδικά όταν το πρόβληµα είναι σχετικά µεγάλο δηλαδή µε πολλές µεταβλητές σχεδιασµού και συναρτήσεις περιορισµών. Σε αυτήν την περίπτωση προκειµένου να µειωθούν οι υπολογισµοί των τιµών των συναρτήσεων περιορισµών και των παραγώγων τους, σε κάθε βήµα εντοπίζονται οι συναρτήσεις περιορισµών που είναι εντός της ασφαλούς περιοχής, είναι δηλαδή ανενεργές, οπότε δεν 7

15 Πρώτο Κεφάλαιο Βέλτιστος σχεδιασµός των κατασκευών επηρεάζουν στην τρέχουσα φάση τη διαδικασία εύρεσης ενός βελτιωµένου σχεδιασµού και εποµένως µπορούν προς στιγµήν να παραλειφθούν. Μία ενεργή συνάρτηση περιορισµών υποδηλώνει ότι η παρουσία της επηρεάζει σηµαντικά τη βελτίωση του τρέχοντος σχεδιασµού. Εξ ορισµού οι ισοτικές συναρτήσεις περιορισµών πρέπει να πληρούνται σε κάθε βήµα κι έτσι περιλαµβάνονται πάντα στο σύνολο των ενεργών συναρτήσεων περιορισµών. Για να συµπεριληφθεί µία ανισοτική συνάρτηση στο σύνολο των ενεργών συναρτήσεων περιορισµών θα πρέπει στην τρέχουσα φάση να πληρείται ως ισότητα, έστω και κατά προσέγγιση. Όταν µία συνάρτηση περιορισµού είναι ανενεργή, τότε η παρουσία της δεν επηρεάζει τη διαδικασία βελτιστοποίησης τη δεδοµένη στιγµή αφού υπερκαλύπτεται από τις ενεργές συναρτήσεις περιορισµών. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι η συνάρτηση αυτή είναι περιττή, αφού µπορεί σε κάποιο επόµενο βήµα να ενεργοποιηθεί. Συνήθως οι µαθηµατικοί αλγόριθµοι βελτιστοποίησης για αύξηση της αποτελεσµατικότητάς τους χρησιµοποιούν µόνο τις ενεργές συναρτήσεις περιορισµών. Υπάρχουν όµως και άλλες µέθοδοι βέλτιστου σχεδιασµού, όπως η εµπειρική µέθοδος της πλήρους εντατικής κατάστασης, οι οποίες βασίζονται στην εκµετάλλευση της ύπαρξης των ανενεργών συναρτήσεων περιορισµών. Όπως προειπώθηκε, µέσα στο σύνολο των ενεργών συναρτήσεων περιορισµών συµπεριλαµβάνονται συνήθως και ανισοτικοί περιορισµοί οι οποίοι ικανοποιούνται προσεγγιστικά ως ισότητες. Όµως η εκάστοτε τιµή ενός ανισοτικού περιορισµού αυτή καθ αυτή δεν µπορεί να µας δώσει κάποια χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε το αν ο υπό εξέταση περιορισµός είναι κοντά στο όριο, δηλαδή αν είναι ενεργός έστω και κατά προσέγγιση ή ανενεργός. Για παράδειγµα, ενδέχεται η τιµή µίας συνάρτησης περιορισµού µετατοπίσεων να είναι της τάξης των 0..0 cm, ενώ η τιµή µίας συνάρτησης περιορισµού τάσεων να είναι της τάξης των 5000 kpa. Είναι έτσι φανερό ότι προκειµένου να εντοπιστούν οι ενεργές συναρτήσεων περιορισµών πρέπει να γίνει µία κανονικοποίηση στις τιµές τους, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο σύστηµα αναφοράς. Μέσω της κανονικοποίησης των τιµών αλλά και των παραγώγων των συναρτήσεων περιορισµών επιτυγχάνεται επίσης και βελτίωση της απόδοσης των αλγορίθµων βελτιστοποίησης, αλλά και µείωση των υπολογισµών καθώς απαιτείται πλέον η εύρεση των παραγώγων µόνο των ενεργών συναρτήσεων περιορισµών. Η κανονικοποίηση των τιµών των συναρτήσεων περιορισµών γίνεται σύµφωνα µε τις σχέσεις: 8

16 Πρώτο Κεφάλαιο Βέλτιστος σχεδιασµός των κατασκευών g N j l r g j g j (s) = l g j 0 για l g j g j (.3) και g N j u r g j g j (s) = u g j 0 για u g j g j (.4) Από τις παραπάνω σχέσεις, η πρώτη αναφέρεται σε µία συνάρτηση περιορισµών µορφής κάτω ορίου, ενώ η δεύτερη σε µία συνάρτηση περιορισµών µορφής άνω ορίου. Σε περίπτωση που µία συνάρτηση περιορισµών έχει κανονικοποιηµένη τιµή λόγου χάρη +0.0, τότε παραβιάζει την επιτρεπόµενη τιµή κατά 0%, ενώ εάν έχει κανονικοποιηµένη τιµή -0.0, τότε βρίσκεται κατά 0% εντός της επιτρεπόµενης περιοχής. Συνήθως µέσα στο σύνολο των ενεργών συναρτήσεων περιορισµών συµπεριλαµβάνονται όσες από αυτές έχουν κανονικοποιηµένη τιµή από 0. έως 0.0. Επίσης, συνήθως επιτρέπεται µία µικρή ανοχή όταν οι συναρτήσεις περιορισµών παραβιάζουν ελάχιστα την επιτρεπόµενη τιµή (0.00 έως 0.005) αφού έτσι κι αλλιώς η όλη διαδικασία προσοµοίωσης, ανάλυσης, σχεδιασµού και εφαρµογής εµπεριέχει πολλές προσεγγιστικές θεωρήσεις και αβεβαιότητες οπότε δεν έχει πρακτικό νόηµα η εξεζητηµένη αυστηρότητα στις υπερβάσεις των περιορισµών..3.3 Αντικειµενική συνάρτηση Όπως προειπώθηκε, ένας σχεδιασµός µπορεί να είναι εφικτός ή µη εφικτός. Σε κάθε πρόβληµα βελτιστοποίησης υπάρχουν πολλοί το πλήθος εφικτοί σχεδιασµοί, εκ των οποίων όµως κάποιοι υπερτερούν έναντι άλλων και ένας από αυτούς αποτελεί τη βέλτιστη λύση του προβλήµατος. Για να γίνει αυτού του είδους η διάκριση µεταξύ καλού και ακόµη καλύτερου σχεδιασµού, είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός κριτηρίου για τη σύγκριση και την αξιολόγηση των σχεδιασµών. Το κριτήριο αυτό είναι µια συνάρτηση η οποία λαµβάνει µια συγκεκριµένη τιµή για κάθε σχεδιασµό. Η συνάρτηση αυτή ονοµάζεται αντικειµενική συνάρτηση και είναι εξαρτηµένη από τις µεταβλητές σχεδιασµού (σχέσεις.). Χωρίς βλάβη της γενικότητας οι εξισώσεις (.) αναφέρονται σε ένα πρόβληµα ελαχιστοποίησης. Ένα πρόβληµα µεγιστοποίησης της συνάρτησης F(s r ) µπορεί να µετατραπεί εύκολα σε πρόβληµα 9

17 Πρώτο Κεφάλαιο Βέλτιστος σχεδιασµός των κατασκευών ελαχιστοποίησης της συνάρτησης F(s r ). Μία συνάρτηση της οποίας η τιµή ζητείται να ελαχιστοποιηθεί, συχνά αποκαλείται συνάρτηση κόστους. Η επιλογή της κατάλληλης αντικειµενικής συνάρτησης είναι ένα σηµαντικότατο θέµα για τη διαδικασία της βελτιστοποίησης. Στα προβλήµατα βελτιστοποίησης κατασκευών, χαρακτηριστικά παραδείγµατα αντικειµενικών συναρτήσεων είναι η ελαχιστοποίηση του βάρους, η ελαχιστοποίηση των τάσεων ή των µετατοπίσεων, η µεγιστοποίηση της ακαµψίας κ.α. Σε πολλά προβλήµατα βέλτιστου σχεδιασµού κατασκευών ζητούµενο είναι η ταυτόχρονη βελτιστοποίηση δύο ή και περισσότερων αντικειµενικών συναρτήσεων. Για παράδειγµα, µπορεί το ζητούµενο να είναι η ελαχιστοποίηση του βάρους της κατασκευής και η ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των µετατοπίσεων ή των τάσεων σε κάποια συγκεκριµένα σηµεία του φορέα. Προβλήµατα αυτού του τύπου ονοµάζονται προβλήµατα βελτιστοποίησης µε πολλές αντικειµενικές συναρτήσεις (Multcrtera desg optmzato ή Pareto optmal desg). Στα προβλήµατα αυτά καθώς και στις µεθόδους αντιµετώπισής τους θα αναφερθούµε διεξοδικά στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης του βέλτιστου σχεδιασµού, απώτερος σκοπός ενός βελτιστοποιητή είναι η εύρεση του καθολικού βέλτιστου (το οποίο συνηθέστερα στη βελτιστοποίηση κατασκευών, είναι το καθολικό ελάχιστο). Ο χώρος αναζήτησης όµως στη συνήθη περίπτωση των µη κυρτών προβληµάτων περιέχει και πολλά τοπικά ελάχιστα, στα οποία ενδέχεται να παγιδευτεί ο βελτιστοποιητής. Αυτό είναι ένα από τα κυριότερα προβλήµατα των µαθηµατικών µεθόδων βελτιστοποίησης και οφείλεται στον ντετερµινιστικό τρόπο λειτουργίας τους. Αντίθετα, οι µέθοδοι βελτιστοποίησης που βασίζονται σε πιθανοτικές θεωρήσεις, έχουν περισσότερες πιθανότητες να εντοπίσουν το καθολικό ελάχιστο, καθώς λόγω της τυχηµατικότητας που τις διέπει µπορούν να ξεφύγουν µε µεγαλύτερη ευκολία από πιθανά τοπικά ελάχιστα. Ο ορισµός του τοπικού και του καθολικού ελάχιστου από µαθηµατική σκοπιά, δίνεται ως εξής: Τοπικό ελάχιστο (Local mmum). Ένα σηµείο r* s στον χώρο σχεδιασµού θεωρείται τοπικό ή σχετικό ελάχιστο όταν πληρεί τις συναρτήσεις περιορισµών και ισχύει η σχέση F (s r r * ) F(s) για κάθε σηµείο εφικτού σχεδιασµού σε οσοδήποτε µικρή ακτίνα γύρω * από το σηµείο s r r. Εάν ισχύει µόνο η ανισότητα, δηλαδή F (s * r r ) < F(s ) *, τότε το σηµείο s καλείται αυστηρό (strct) ή µοναδικό (uque) ή δυνατό (strog) τοπικό ελάχιστο. 0

18 Πρώτο Κεφάλαιο Βέλτιστος σχεδιασµός των κατασκευών Καθολικό ελάχιστο (Global mmum). Ένα σηµείο r* s στον χώρο σχεδιασµού θεωρείται καθολικό ή απόλυτο ελάχιστο όταν πληρεί τις συναρτήσεις περιορισµών και ισχύει η σχέση F (s r r * ) F(s) για κάθε σηµείο εφικτού σχεδιασµού. Εάν ισχύει µόνο η ανισότητα, δηλαδή F (s r r r * * ) < F(s), τότε το σηµείο s καλείται αυστηρό (strct) ή µοναδικό (uque) ή δυνατό (strog) καθολικό ελάχιστο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν συναρτήσεις περιορισµών τότε ισχύουν οι ίδιοι ορισµοί, αλλά σε ολόκληρο τον χώρο σχεδιασµού και όχι µόνο στην περιοχή εφικτών σχεδιασµών. Γενικά είναι δύσκολο να προσδιοριστεί εκ των προτέρων ότι όντως υπάρχει τοπικό ή καθολικό ελάχιστο σε ένα πρόβληµα βέλτιστου σχεδιασµού. Πάντως εάν η αντικειµενική συνάρτηση F(s r ) είναι συνεχής και η περιοχή εφικτών σχεδιασµών είναι µη κενή (o empty), κλειστή (closed) και καθορισµένη (bouded), τότε αποδεικνύεται µαθηµατικά ότι υπάρχει πάντοτε καθολικό ελάχιστο για την F(s r ). Η περιοχή εφικτών σχεδιασµών είναι µη κενή όταν δεν υπάρχουν αλληλοσυγκρουόµενες ή υπεράριθµες συναρτήσεις περιορισµών, ενώ θεωρείται κλειστή και καθορισµένη όταν οι συναρτήσεις περιορισµών είναι συνεχείς και δεν υπάρχουν αυστηρές ανισότητες (g < 0). Οι παραπάνω συνθήκες είναι ικανές για την εξασφάλιση του καθολικού ελαχίστου, όχι όµως και αναγκαίες. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµη κι αν δεν ικανοποιούνται οι συνθήκες αυτές, ενδέχεται να υπάρχει καθολικό ελάχιστο, το οποίο πιθανά θα προκύψει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βελτιστοποίησης. Εάν ο αλγόριθµος βελτιστοποίησης δεν µπορεί να εντοπίσει κανένα εφικτό σηµείο τότε η περιοχή εφικτών σχεδιασµών είναι κενή και εποµένως πρέπει να επαναδιατυπωθεί το πρόβληµα αφαιρώντας κάποιες συναρτήσεις περιορισµών ή κάνοντάς τις ελαστικότερες..4 Κατηγορίες βελτιστοποίησης κατασκευών Η βελτιστοποίηση κατασκευών χωρίζεται γενικά σε τρεις µεγάλες κατηγορίες: () Τη βελτιστοποίηση της τοπολογίας (Topology optmzato) () Τη βελτιστοποίηση του σχήµατος (Shape optmzato) () Τη βελτιστοποίηση των µεγεθών των διατοµών (Szg optmzato)

19 Πρώτο Κεφάλαιο Βέλτιστος σχεδιασµός των κατασκευών Σήµερα υπάρχει η τάση ένα γενικό πρόβληµα βελτιστοποίησης να εντοπίζεται αρχικά ως πρόβληµα εύρεσης της βέλτιστης τοπολογίας και στη συνέχεια ως πρόβληµα εύρεσης του βέλτιστου σχήµατος ή εύρεσης των βέλτιστων διατοµών. Στο σχήµα. που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τρεις διαφορετικοί τύποι βελτιστοποίησης. Για την κάθε περίπτωση, παρουσιάζεται ο αρχικός φορέας και ο φορέας µετά το πέρας της διαδικασίας βελτιστοποίησης. (α) (β) (γ) Σχήµα.. Είδη βελτιστοποίησης κατασκευών: (α) βαθµωτών µεγεθών (διατοµών), (β) σχήµατος, (γ) τοπολογίας Στις επόµενες παραγράφους, θα γίνει µια σύντοµη αναφορά στις τρεις κατηγορίες βελτιστοποίησης. Με την τρίτη κατηγορία (βελτιστοποίηση βαθµωτών µεγεθών), η οποία αποτελεί και το κατεξοχήν αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, θα ασχοληθούµε και στο κεφάλαιο των εφαρµογών..4. Βελτιστοποίηση τοπολογίας κατασκευών (Topology optmzato) Στον σχεδιασµό των κατασκευών είναι απαραίτητο να καθορισθεί µία όσο το δυνατόν καλύτερη τοπολογία (topology) ή δοµή (layout) της κατασκευής, έτσι ώστε να γίνει

20 Πρώτο Κεφάλαιο Βέλτιστος σχεδιασµός των κατασκευών αποτελεσµατικότερη στην ανάληψη φορτίων και οικονοµικότερη. Στον όρο δοµή της κατασκευής συµπεριλαµβάνεται κάθε είδους πληροφορία που αφορά την τοπολογία, το σχήµα και το µέγεθός της. Η τοπολογία µίας κατασκευής συνήθως είναι προκαθορισµένη από τις απαιτήσεις του προβλήµατος και τους κατασκευαστικούς περιορισµούς, ή προέρχεται από κάποιο αρχικό σχεδιασµό του µηχανικού. Οι αλγόριθµοι βελτιστοποίησης της τοπολογίας, οι οποίοι άρχισαν να αναπτύσσονται µόλις τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, είναι εργαλεία που βοηθάνε τον σχεδιαστή µηχανικό να επιτύχει την αποτελεσµατική χρήση των υλικών για να καλύψει τις ανάγκες του προβλήµατος. Αρχικά ορίζεται ο χώρος σχεδιασµού ή αναφοράς (referece doma), ο τύπος υλικού, οι συνθήκες στήριξης και οι φορτίσεις και έπειτα γίνεται η ανάλυση του φορέα και η επαναληπτική διαδικασία που θα οδηγήσει στη βέλτιστη τοπολογία, δηλαδή στην καλύτερη δυνατή κατανοµή υλικού στην κατασκευή. Έχοντας επιτύχει τη βέλτιστη τοπολογία το επόµενο βήµα προς τον βέλτιστο σχεδιασµό είναι να καθαριστεί το σχήµα και το µέγεθος του φορέα µε κατάλληλους αλγόριθµους βελτιστοποίησης. Οι αλγόριθµοι αυτοί, που έχουν να κάνουν µε τη βελτιστοποίηση του σχήµατος πλέον της κατασκευής, έρχονται να δράσουν συµπληρωµατικά µε τη βελτιστοποίηση της τοπολογίας, ώστε να επιτευχθεί τελικά η βέλτιστη δοµή της κατασκευής..4. Βελτιστοποίηση σχήµατος κατασκευών (Shape optmzato) Η βελτιστοποίηση σχήµατος (Shape optmzato) είναι ένα σχετικά καινούργιο πεδίο έρευνας στον χώρο του βέλτιστου σχεδιασµού κατασκευών. Με τη βελτιστοποίηση σχήµατος, µεταβάλλονται το εσωτερικό και το εξωτερικό περίγραµµα της κατασκευής ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή κατανοµή των τάσεων στο εσωτερικό της. Οι πρώτες µεθοδολογίες καταγράφονται σποραδικά στη δεκαετία του 970 παίρνοντας στοιχεία από τη βελτιστοποίηση βαθµωτών µεγεθών κατασκευών. Οι πρώτες δοµηµένες τεχνικές πάνω στο αντικείµενο άρχισαν να υλοποιούνται στη δεκαετία του 980, οπότε έγιναν και οι πρώτες απόπειρες καταγραφής της υπάρχουσας βιβλιογραφίας στον τοµέα αυτόν. Τα τελευταία χρόνια και µε τη βοήθεια που παρέχουν τα εξελιγµένα πακέτα λογισµικού γεωµετρικής µοντελοποίησης και γραφικής αναπαράστασης έχουν αναπτυχθεί αρκετά προχωρηµένα 3

ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµοστατικής Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισµικών Ερευνών ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές Γενικά Για Τη Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) την Βελτιστοποίηση Τοπολογίας (Topological Optimization) και β) την Βελτιστοποίηση Σχεδίασης (Design Optimization).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 36 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Πολλές από τις αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Με τον όρο μη γραμμικές εξισώσεις εννοούμε εξισώσεις της μορφής: f( ) 0 που προέρχονται από συναρτήσεις f () που είναι μη γραμμικές ως προς. Περιέχουν δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Τυπικό Εξάμηνο: Δ Αλέξιος Πρελορέντζος Εισαγωγή Ορισμός 1 Η συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Ακέραιος προγραμματισμός

Κεφάλαιο 5ο: Ακέραιος προγραμματισμός Κεφάλαιο 5ο: Ακέραιος προγραμματισμός 5.1 Εισαγωγή Ο ακέραιος προγραμματισμός ασχολείται με προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού στα οποία μερικές ή όλες οι μεταβλητές είναι ακέραιες. Ένα γενικό πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός

Γραμμικός Προγραμματισμός Γραμμικός Προγραμματισμός Εισαγωγή Το πρόβλημα του Σχεδιασμού στη Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανία. Το συνολικό πρόβλημα του Σχεδιασμού, από μαθηματική άποψη ανάγεται σε ένα πρόβλημα επίλυσης συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Η πλέον γνωστή και περισσότερο χρησιµοποιηµένη µέθοδος για την επίλυση ενός γενικού προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού, είναι η µέθοδος Simplex η οποία αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικές μέθοδοι σε ταλαντώσεις μηχανολογικών συστημάτων

Αριθμητικές μέθοδοι σε ταλαντώσεις μηχανολογικών συστημάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής κ. Σ. Νατσιάβας Αριθμητικές μέθοδοι σε ταλαντώσεις μηχανολογικών συστημάτων Στοιχεία Φοιτητή Ονοματεπώνυμο: Νατσάκης Αναστάσιος Αριθμός Ειδικού Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Ηεµφάνιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού σε εφαρµογές µε υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας, όπως είναι διαστηµικά προγράµµατα, στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνολογία και Προοπτικές εξέλιξης μικρών υδροστροβίλων» Δημήτριος Παπαντώνης και Ιωάννης Αναγνωστόπουλος

«Τεχνολογία και Προοπτικές εξέλιξης μικρών υδροστροβίλων» Δημήτριος Παπαντώνης και Ιωάννης Αναγνωστόπουλος Τα μικρά Υδροηλεκτρικά Εργα γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια σημαντική ανάπτυξη, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον κόσμο ολόκληρο, είτε με την κατασκευή νέων ή με την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαρχόντων σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικός ταξινοµητής είναι ένα σύστηµα ταξινόµησης που χρησιµοποιεί γραµµικές διακριτικές συναρτήσεις Οι ταξινοµητές αυτοί αναπαρίστανται συχνά µε οµάδες κόµβων εντός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένη Ταλάντωση. Τυχαία Φόρτιση (Ολοκλήρωμα Duhamel)

Εξαναγκασμένη Ταλάντωση. Τυχαία Φόρτιση (Ολοκλήρωμα Duhamel) Εξαναγκασμένη Ταλάντωση Τυχαία Φόρτιση (Ολοκλήρωμα Duhamel) Εξαναγκασμένη Ταλάντωση: Τυχαία Φόρτιση: Απόκριση σε Τυχαία Φόρτιση: Βασική Ιδέα Δ10-2 Το πρόβλημα της κίνησης μονοβάθμιου συστήματος σε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά συναρτήσεως σε κλειστές φραγμένες περιοχές. (x 0, y 0, f(x 0, y 0 ) z = L(x, y)

Συμπεριφορά συναρτήσεως σε κλειστές φραγμένες περιοχές. (x 0, y 0, f(x 0, y 0 ) z = L(x, y) 11.7. Aκρότατα και σαγματικά σημεία 903 39. Εκτίμηση μέγιστου σφάλματος Έστω ότι u e sin και ότι τα,, και μπορούν να μετρηθούν με μέγιστα δυνατά σφάλματα 0,, 0,6, και / 180, αντίστοιχα. Εκτιμήστε το μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Υφαλμύρινση Παράκτιων Υδροφορέων - προσδιορισμός και αντιμετώπιση του φαινομένου με συνδυασμό μοντέλων προσομοίωσης και μεθόδων βελτιστοποίησης

Υφαλμύρινση Παράκτιων Υδροφορέων - προσδιορισμός και αντιμετώπιση του φαινομένου με συνδυασμό μοντέλων προσομοίωσης και μεθόδων βελτιστοποίησης Υφαλμύρινση Παράκτιων Υδροφορέων - προσδιορισμός και αντιμετώπιση του φαινομένου με συνδυασμό μοντέλων προσομοίωσης και μεθόδων βελτιστοποίησης Καθ. Καρατζάς Γεώργιος Υπ. Διδ. Δόκου Ζωή Σχολή Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΘΕΜΑ 1 ο (2.5 µονάδες) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Τελικές εξετάσεις 21 Σεπτεµβρίου 2004 ιάρκεια: 3 ώρες Το παρακάτω σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2.

Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2. Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης... 11 Λίγα λόγια για βιβλίο... 11 Σε ποιους απευθύνεται... 12 Τι αλλάζει στην 5η αναθεωρημένη έκδοση... 12 Το βιβλίο ως διδακτικό εγχειρίδιο... 14 Ευχαριστίες...

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1)

Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1) Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1) Το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (internal rate of return) ως κριτήριο αξιολόγησης επενδύσεων Προβλήµατα προκύπτουν όταν υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation)

Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation) Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation) Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation) Μέθοδος Simplex για Προβλήµατα Μεταφοράς Προβλήµατα Εκχώρησης (assignment) Παράδειγµα: Κατανοµή Νερού Η υδατοπροµήθεια µιας περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Θεµελίωση Γενετικών Αλγορίθµων

Θεµελίωση Γενετικών Αλγορίθµων Θεµελίωση Γενετικών Αλγορίθµων Σηµερινό Μάθηµα Προβληµατισµοί Σχήµατα Τάξη Οριστικό Μήκος ΘεώρηµατωνΣχηµάτων Υπόθεση δοµικών Στοιχείων Πλάνη 1 Προβληµατισµοί Τι προβλέψεις µπορούν να γίνουν για τη χρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ιευθυντής: Κωνσταντίνος Σπυράκος ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΕΡΙ Α 5ης Νοεµβρίου 2009 Απόστολος Κωνσταντινίδης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου. Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες : Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Γ.Π.).) (LINEAR PROGRAMMING)

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Γ.Π.).) (LINEAR PROGRAMMING) ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Γ.Π.).) (LINEAR PROGRAMMING) Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε ανάληψη. Α ληροφόρητη αναζήτηση

Ε ανάληψη. Α ληροφόρητη αναζήτηση ΠΛΗ 405 Τεχνητή Νοηµοσύνη Το ική Αναζήτηση Local Search Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Ε ανάληψη Α ληροφόρητη αναζήτηση σε πλάτος, οµοιόµορφου κόστους, σε βάθος,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΜΠ - Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΜΠ - Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων 1.1. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή Ο όρος (Operations Research) χρησιµοποιείται ευρέως για να περιγράψει την επιστήµη που ασχολείται µε τη βελτιστοποίηση (optimization) της απόδοσης ενός συστήµατος (Τσαντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Δημήτριος Κουκόπουλος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς 312 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς Σ αυτή την παράγραφο και στις επόμενες μέχρι το τέλος του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με μερικά σπουδαία είδη προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Dr. Christos D. Tarantilis Associate Professor in Operations Research & Management Science http://tarantilis.dmst.aueb.gr/ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι - 1- ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ τάξης Ημερήσιου και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ τάξης Ημερήσιου και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ τάξης Ημερήσιου και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 3 4 ΜΕΡΟΣ Α : Άλγεβρα Κεφάλαιο ο (Προτείνεται να διατεθούν διδακτικές ώρες) Ειδικότερα:.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (εργαστήριο) ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (εργαστήριο) ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (εργαστήριο) ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ(DEA) Η ανάλυση DEA είναι πολύ ισχυρή και ιδιαίτερα διαδεδοµένη µέθοδο,

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Δίνεται ο κάτωθι κλειστός βρόχος αρνητικής ανάδρασης με. Σχήμα 1. στο οποίο εφαρμόζουμε αρνητική ανάδραση κέρδους

Παράδειγμα 1. Δίνεται ο κάτωθι κλειστός βρόχος αρνητικής ανάδρασης με. Σχήμα 1. στο οποίο εφαρμόζουμε αρνητική ανάδραση κέρδους Παράδειγμα 1 Δίνεται ο κάτωθι κλειστός βρόχος αρνητικής ανάδρασης με _ + Σχήμα 1 στο οποίο εφαρμόζουμε αρνητική ανάδραση κέρδους Α) Γράψτε το σύστημα ευθέως κλάδου σε κανονική παρατηρήσιμη μορφή στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης K.5.1 Γραμμή Παραγωγής Μια γραμμή παραγωγής θεωρείται μια διάταξη με επίκεντρο το προϊόν, όπου μια σειρά από σταθμούς εργασίας μπαίνουν σε σειρά με στόχο ο κάθε ένας από αυτούς να κάνει μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Χ.Γουσίδου-Κουτίτα Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Μαρία Χ.Γουσίδου-Κουτίτα Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Μαρία Χ.Γουσίδου-Κουτίτα Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Μαθηματικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από τη συγγραφέα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Εξαμήνου - Matlab

Προτεινόμενα Θέματα Εξαμήνου - Matlab ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ ΟΜΟΤΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΗΡΙΟ ΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΕΙΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ακαδ. Έτος: 2012-2013 Μάθημα: Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τρίτη, 27/11/2012 ιδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο... 7. 3. Δειγματικός χώρος Ενδεχόμενα... 42 Εύρεση δειγματικού χώρου... 46

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο... 7. 3. Δειγματικός χώρος Ενδεχόμενα... 42 Εύρεση δειγματικού χώρου... 46 ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο................................................ 7 1. Το Λεξιλόγιο της Λογικής.............................................. 11. Σύνολα..............................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε.

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕnergyTec 2006» & 1 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ: ΜΟΡΦΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 23-25.11.2006 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΕLEXPO PALACE, MΑΡΟΥΣΙ Ε ι σ ή γ η σ η Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ANT COLONY OPTIMIZATION METHODS

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ANT COLONY OPTIMIZATION METHODS ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ANT COLONY OPTIMIZATION METHODS Χρήστος Δ. Ταραντίλης Αν. Καθηγητής ΟΠΑ ACO ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΤΑΞΗΣ (1/3) Ε..Ε. ΙΙ Oι ACO

Διαβάστε περισσότερα

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού Ο αλγόριθµος είναι αλγεβρική διαδικασία η οποία χρησιµοποιείται για την επίλυση προβληµάτων (προτύπων) Γραµµικού Προγραµµατισµού (ΠΓΠ). Ο αλγόριθµος έχει διάφορες παραλλαγές όπως η πινακοποιηµένη µορφή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία N. Μισυρλής (e-mail: nmis@di.uoa.gr) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Parallel Scientific Computing Laboratory (PSCL)

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone Hµέθοδος Stepping Stoneείναι µία επαναληπτική διαδικασία για τον προσδιορισµό της βέλτιστης λύσης σε ένα πρόβληµα µεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Β ΤΟΜΟΣ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα και τη σφραγίδα του εκδότη ISBN SET: 960-56-026-9

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ)

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) Α1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Tο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι ένα από τα πρώτα οργανωµένα µεταπτυχιακά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 1: Εισαγωγή- Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Αλγορίθμων Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Έργο είναι μια ακολουθία μοναδικών, σύνθετων και αλληλοσυσχετιζόμενων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΥΜΑΣ ΕΣΠΟΤΑΤΟΥ 3 ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έννοια της συνάρτησης είναι στενά συνυφασµένη µε τον πίνακα τιµών και τη γραφική παράσταση.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Πεπερασμένες Διαφορές.

Πεπερασμένες Διαφορές. Κεφάλαιο 1 Πεπερασμένες Διαφορές. 1.1 Προσέγγιση παραγώγων. 1.1.1 Πρώτη παράγωγος. Από τον ορισμό της παραγώγου για συναρτήσεις μιας μεταβλητής γνωρίζουμε ότι η παράγωγος μιας συνάρτησης f στο σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 Προσομοιωση και Βελτιστοποιηση Συστηματος (Haimes, 1977) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 Προσομοιωση και Βελτιστοποιηση Συστηματος (Haimes, 1977) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3.1 Εισαγωγη ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα συστηματα εφαρμοζονται σε αναπτυξιακα προγραμματα, σε μελετες σχεδιασμου εργων, σε προγραμματα διατηρησης ή προστασιας περιβαλλοντος και υδατικων πορων και

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση και Γενίκευση. "Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα" (Διαφάνειες), Α. Λύκας, Παν. Ιωαννίνων

Μάθηση και Γενίκευση. Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Διαφάνειες), Α. Λύκας, Παν. Ιωαννίνων Μάθηση και Γενίκευση Το Πολυεπίπεδο Perceptron (MultiLayer Perceptron (MLP)) Έστω σύνολο εκπαίδευσης D={(x n,t n )}, n=1,,n. x n =(x n1,, x nd ) T, t n =(t n1,, t np ) T Θα πρέπει το MLP να έχει d νευρώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2 Μέτρηση γεωμετρικών χαρακτηριστικών με τη βοήθεια στερεοσκοπίου Δυναμική ανάλυση με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200 ΑΣΚΗΣΗ Η εταιρεία logistics Orient Express έχει αναλάβει τη διακίνηση των φορητών προσωπικών υπολογιστών γνωστής πολυεθνικής εταιρείας σε πελάτες που βρίσκονται στο Hong Kong, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη των Αποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη 5 ο Εξάµηνο. Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη των Αποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη 5 ο Εξάµηνο. Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη των Αποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη 5 ο Εξάµηνο ηµήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Ορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Z

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Z ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Laplace Μετασχηµατισµός Z Εφαρµογές Παράδειγµα ενός ηλεκτρικού συστήµατος Σύστηµα Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων Διάλεξη 3 Επιλογή μοντέλου Επιλογή μοντέλου Θεωρία αποφάσεων Επιλογή μοντέλου δεδομένα επικύρωσης Η επιλογή του είδους του μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόβλημα (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ( Μεθοδολογία- Παραδείγματα ) Κλεομένης Γ. Τσιγάνης

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα:

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η χρησιµότητα της Πολιτικής Οικονοµίας είναι κυρίως: α) Η δυνατότητα που µας παρέχει να επεµβαίνουµε στο οικονοµικό σύστηµα για να βελτιώνουµε τους όρους ζωής του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

υναμικός Προγραμματισμός

υναμικός Προγραμματισμός υναμικός Προγραμματισμός ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιωνυμικοί Συντελεστές ιωνυμικοί

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Μαθηματικά (Φυλλάδιο 1 ο )

Γενικά Μαθηματικά (Φυλλάδιο 1 ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Γενικά Μαθηματικά (Φυλλάδιο 1 ο ) Επιμέλεια Φυλλαδίου : Δρ. Σ. Σκλάβος Περιλαμβάνει: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδοµένων µε χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδοµένων µε χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδοµένων µε χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τοµέας Μαθηµατικών, Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόµενα Εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα