Δυνατότητες Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίου Από Αστικά Στερεά Απορρίμματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δυνατότητες Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίου Από Αστικά Στερεά Απορρίμματα"

Transcript

1 Τα βιοκαύσιμα και ο αναπτυξιακός τους ρόλος για τη βιομηχανία και τον αγροτικό τομέα ΤΕΕ - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Δυνατότητες Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίου Από Αστικά Στερεά Απορρίμματα Κωνσταντίνος Βεργανελάκης, Διευθυντής Λειτουργίας ΒΕΑΛ ΑΕ

2 Η συσσώρευση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων επιπτώσεις Αύξηση πληθυσμού σε συνδυασμό με την συγκέντρωση του σε αστικά κέντρα δίνει περιορισμένες δυνατότητες εξεύρεσης χώρων διάθεσης. Προσωρινές λύσεις ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων-προβλήματα Επικέντρωση των δραστηριοτήτων αντιμετώπισης των επιπτώσεων στα υγρά (στραγγίσματα) και αέρια (βιοαέριο) απόβλητα υποβάθμιση του περιβάλλοντος

3 Η συσσώρευση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων leachate Παραγωγή υγρών αποβλήτων (στραγγίσματα) Ρύπανση υδροφόρου ορίζοντα Μείωση αποθεμάτων πόσιμου νερού Επιτακτική ανάγκη κατασκευής ΧΥΤΑ για την συλλογή τους

4 Η συσσώρευση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων landfill gas Έκλυση βιοαερίου στις χωματερές / ΧΥΤΑ Ορισμός: Είναι το προϊόν του αναερόβιου μεταβολισμού από την μικροβιολογική αποσύνθεση των εναποθημένων απορριμμάτων. Το προϊόν αυτό βρίσκεται σε αέρια φάση Κίνδυνοι πυρκαγιών και εκρήξεων (Παράδειγμα 10/3/2003 Άνω Λιόσια) Συμμετοχή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (το μεθάνιο που περιέχεται στο βιοαέριο είναι 21 φορές πιο ενεργό από το διοξείδιο του άνθρακα)

5 Η συσσώρευση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων Η λύση ΧΥΤΑ Κατασκευή κυττάρου Χώμα, διαμόρφωση Αργιλικός φραγμός 50cm (3*17) Μεμβράνη 2mm / Γεωύφασμα για προστασία μεμβράνης Άμμος / Χαλίκι ή κομμάτια λάστιχο

6 Σχηματικό διάγραμμα αξιοποίησης βιοαερίου Φρεάτιο άντλησης Πρωτεύον οριζόντιο δίκτυο Δευτερεύον οριζόντιο δίκτυο Gas collection pipe Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος Ventilator and filter unit Επεξεργασίααφύγρανση βιοαερίου Generating set Transformer

7 Άντληση βιοαερίου (Ι)

8 Άντληση βιοαερίου (ΙΙ) Υπόγειο δίκτυο Βιοαέριο σε υποπίεση (κενό) Προστασία από άνθρωπο + φύση Συνολικό μήκος πάνω από 30km Υποχρεωτική συλλογή (μέσω κατάλληλου δικτύου) και ελεγχόμενη καύση του βιοαερίου (σε ειδικούς πυρσούς)

9 Εκμετάλλευση Βιοαερίου (Ι) tn απορριμμάτων με 50% ζυμώσιμα δίνουν 1MW για 10 χρόνια. (Ανω Λιόσια ~ tn/year) 1tn απορριμμάτων με 50% ζυμώσιμα δίνει 6-10m 3 μεθανίου για 10 χρόνια. Βαθμός ανάκτησης από ΧΥΤΑ = 75% Παραγωγή μεταβλητή, ανάλογα με την πάροδο του χρόνου

10 Εκμετάλλευση Βιοαερίου (ΙΙ) Στόχος μέχρι και φάση V, 10χρόνια Στόχος μέχρι και φάση VI, 30χρόνια

11 Το έργο στον ΧΔΑ Άνω Λιοσίων

12 Μ.Ε.Κ. (11*1,26MW + 4*2,43MW)

13 ΒΕΑΛ ΑΕ Λειτουργία σταθμού συμπαραγωγής & βιολογικού σταθμού επεξεργασίας στραγγισμάτων

14 Λειτουργία Μ.Ε.Κ. Καύσιμο (Ι) Για την καύση απαιτείται μίγμα αερίου / αέρα Χαρακτηριστικά μεγέθη του καυσίμου αερίου είναι: Η θερμογόνος δύναμη (κατώτερη) ~ 5-6kWh/Nm 3 [Φυσικό αέριο~10 kwh/nm 3 ] Η αντοχή σε κρουστική καύση Η σύσταση του βιοαερίου Ο Αριθμός Μεθανίου (ΜΖ) χαρακτηρίζει την αντοχή κρουστικής καύσης του αερίου & προσδιορίζει την βασική διαμόρφωση κινητήρα

15 Λειτουργία Μ.Ε.Κ. Καύσιμο (ΙΙ) Παράγοντες που επηρεάζουν τον αριθμό μεθανίου Περιεκτικότητα σε μεθάνιο ο πιο σημαντικός παράγοντας Περιεκτικότητα σε υδρογόνο ύπαρξή του μειώνει τον ΜΖ Υψηλά επίπεδα σε υδρογονάνθρακες δημιουργούν αστάθεια, κρουστική καύση Αδρανές διοξείδιο του άνθρακα & άζωτο δεν λαμβάνουν ενεργό ρόλο στην διαδικασία καύσης και αυξάνουν τον ΜΖ & ελαττώνουν την τάση για προανάφλεξη Δειγματοληψία βιοαερίου και ανάλυση σύστασης: Αποφασιστικής σημασίας Για κατασκευή & εξοπλισμό Επηρεάζει ιδιότητες λειτουργίας Συχνότητα βλαβών Διάρκεια ζωής κινητήρα αερίου

16 Λειτουργία Μ.Ε.Κ. Καύσιμο (ΙΙΙ) ΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Μεθάνιο Διοξείδιο του Άνθρακα Άζωτο Οξυγόνο Ιχνοστοιχεία & συνοδ. ύλες ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΚΟΝΗ Ενώσεις αλογόνων (halogens) Αμμωνία Ολικό θείο, χλώριο, φθόριο Ενώσεις πυριτίου Υδρογονάνθρακές

17 Λειτουργία Μ.Ε.Κ. Δειγματοληψία βιοαερίου (Ι) Προτιμότερο στην πλευρά υπερπίεσης του αερίου (high pressure side) Tedlar = Polyvinylfluoride Τυπική μέτρηση σύστασης βιοαερίου (2/8/2004) Παράμετρος Μονάδα Αποτέλεσμα Μεθάνιο Διοξείδιο Άνθρακα Οξυγόνο Άζωτο Υδρογόνο Ολικό Θείο Υδρόθειο Χλώριο Φθόριο Πυρίτιο Ατμοί ελαίων (HC C>5) % % % % % Mg/Nm 3 Mg/Nm 3 Mg/Nm 3 Mg/Nm 3 Mg/Nm 3 Mg/Nm 3 59,2 36 <0,1 4,5 <0,1 <2 <10 18,2 <2 <1 28

18 Λειτουργία Μ.Ε.Κ. Δειγματοληψία βιοαερίου (ΙΙ) Από τους πιο σημαντικούς παράγοντες λειτουργίας και συντήρησης η ύπαρξη πυριτίου μέσω οργανικών ενώσεων του πυριτίου (siloxans) που εμφανίζονται στα Α.Σ.Α. σε καλλυντικά, απορρυπαντικά, αντιαφριστικά Αντιδρούν κατά την διάρκεια της θερμικής επεξεργασίας όπως οι οργανικές ενώσεις Μηχανισμός: C + O 2 CO 2 R-Si +O 2 SiO 2 = άμμος 5 mg/m 3 πυριτίου παράγουν 10,7mg/m 3 SiO m 3 /hr βιοαερίου παράγουν (ανά ημέρα) περίπου 65gr SiO 2 Αυτό αντιστοιχεί π.χ. στο βάρος μιας σοκολάτας (ανά ημέρα)

19 Λειτουργία Μ.Ε.Κ. Λιπαντικά (Ι) Λιπαντικά χρησιμοποιούνται για λίπανση, ψύξη, στεγανοποίηση και καθαρισμό του κινητήρα Συγκεκριμένη λίστα με λιπαντικά / ανακύκλωση χρησ. λιπαντικών Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση του λιπαντικού Το λιπαντικό για την συγκεκριμένη εφαρμογή είναι ορυκτό (mineral) με πρόσθετα όπως: αντιοξειδωτικά, αντιδιαβρωτικά, πρόσθετα κατά της φθοράς των μηχανικών μερών, αντιαφριστικά, καθαριστικά με αλκαλικά μέσα Αυξημένο κόστος λόγω ιδιάζουσας μορφής καυσίμου

20 Λειτουργία Μ.Ε.Κ. Λιπαντικά (ΙΙ) Σημαντικός παράγοντας η ουδετεροποιήση των όξινων προϊόντων (neutralisation of acidic products) επιθετικό βιοαέριο Ασβέστιο στις επικαθίσεις από πρόσθετα λαδιού (κυρίως), προσμίξεις σκόνης (δευτερευούσης σημασίας) Σημαντικός παράγοντας επίσης η περιεκτικότητα του λιπαντικού σε θειική τέφρα Υψηλή περιεκτικότητα (~1%) εξαιρετικά ανθεκτικό πολλές ώρες λειτουργίας αλλά επιβλαβές για τον κινητήρα (δημιουργία επικαθίσεων) Χαμηλή περιεκτικότητα (<0,5%) καθαρός κινητήρας αλλά χρειάζεται ελάχιστη αναλογία τέφρας για να επιτυγχάνεται ξηρά λειτουργία στις βαλβίδες εξαγωγής ειδάλλως υποχώρηση βαλβίδων (valve recession) + λίγες ώρες λειτουργίας

21 Λειτουργία Μ.Ε.Κ. Λιπαντικά (ΙΙΙ) Επιτακτική ανάγκη συχνής δειγματοληψίας 100hrs λειτουργίας για όλες τις ΜΕΚ 75hrs λειτουργίας για καινούρια ή overhauled μηχανή

22 Λειτουργία Μ.Ε.Κ. Βλάβες προβλήματα συντήρησης

23 Λειτουργία σταθμού αξιοποίησης βιοαερίου (I) Εμπειρία στην μακρόχρονη χρήση του εξοπλισμού (μηχανών, δικτύου συλλογής, βοηθητικών συστημάτων, συμπυκνωτών) Προγραμματισμός συντήρησης για την αύξηση της διαθεσιμότητας του σταθμού Η/Π Επιλογή κατάλληλου προσωπικού

24 Λειτουργία σταθμού αξιοποίησης βιοαερίου (II) Εκπαίδευση προσωπικού / Τήρηση κανόνων ασφάλειας και υγιεινής Βέλτιστη ρύθμιση (ποιότητα / ποσότητα) του δικτύου αναρρόφησης εβδομαδιαία μηνιαία

25 Εφαρμογή Ανάκτησης Θερμότητας

26 Εφαρμογή εξάτμισης στραγγισμάτων (Ι) 1MWthαπό κάθε ΜΕΚ (2,4MWel) συνολικά 4 MWth Ανεβαίνει ο συνολικός βαθμός απόδοσης! (56,3% από 40,5%el)

27 Βιολογικός σταθμός επεξεργασίας στραγγισμάτων Από τον ΧΥΤΑ βαρυτικά ~600m 3 ανά ημέρα Δεξαμενή αερισμού Δεξαμενή εξισορρόπησης 2 μονάδες αντίστροφης όσμωσης 4 εξατμιστές Αντλιοστάσια, βοηθητικές δεξαμενές κτλ.

28 Εφαρμογή εξάτμισης στραγγισμάτων (IΙ) Στραγγίσματα Προεπεξεργασία 60% permeate 40% brine Υπέρθερμος ατμός μεγάλης ξηρότητας Μονάδα εξάτμισης Υπόλλειμμα 10% (λάσπη( λάσπη) Νερό άρδευσης 90% Αναπλήρωση απωλειών Εναλλάκτης νερού νερού Επιστροφή συμπυκνωμάτων για προθέρμανση Σταθμός συμπαραγωγής Αν αρχικά 400m 3 / day 160 m 3 / day(εξατμιστές) 14 m 3 λάσπη (99% καθαρό) Σημειωτέον ότι 400m 3 /day νερού αντιστοιχεί στο υδραυλικό φορτίο για 1600 κάτοικους

29 Ποιότητα καθαρισμού στραγγισμάτων

30 Σχόλια / Συμπεράσματα (Ι) Για την κατασκευή του σταθμού συμπαραγωγής Ανω Λιοσίων Μηχανισμοί κινήτρων Συνεργασία με landfill operator (ΕΣΔΚΝΑ) Εγγυημένη τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας Γραφειοκρατικά εμπόδια και μη προβλέψιμες καθυστερήσεις Για την λειτουργία του σταθμού συμπαραγωγής Ανω Λιοσίων Ο σταθμός συμπαραγωγής στο Χ.Δ.Α. Α. Λιοσίων, εγκατεστημένης ισχύος 13,8MW e, λειτουργεί από το 2001 με μέση διαθεσιμότητα > 85%. Τους τελευταίους 2 μήνες τέθηκαν σε λειτουργία και οι 4 νέες μονάδες που ανέβασαν την εγκατεστημένη ισχύ ~24 MW e Ανάγκη διατήρησης της βέλτιστης ισορροπίας παραγωγής κατανάλωσης βιοαερίου. Παράβλεψη ή αδιαφορία μπορεί να καταστρέψει το έργο. Οι εκπομπές των αερίων ρυπαντών είναι χαμηλότερες και από τα όρια που τέθηκαν από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων).

31 Σχόλια / Συμπεράσματα (II) Κατασκευή σταθμού συμπαραγωγής / παράμετροι Απαραίτητη προϋπόθεση ύπαρξη ΧΥΤΑ Ρεαλιστική μελέτη / εκτίμηση υφιστάμενου πεδίου βιοαερίου Διαβρωτική φύση αερίου-υγρασία (ανάγκη προεπεξεργασίας) Αντιμετώπιση υψηλών / χαμηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος / σκόνης Διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων υψηλό αρχικό κόστος (ΒΕΑΛ ύψος επένδυσης ~32εκ ευρώ)

32 Σχόλια / Συμπεράσματα (ΙΙΙ) Το κίνητρο είναι το κέρδος από την πώληση της ενέργειας αλλά αν δεν συνεκτιμηθούν όλοι οι προηγούμενοι παράγοντες τότε είναι μια ακριβή επένδυση με μεγάλο ρίσκο Τέλος από τα 2 απόβλητα με την εκμετάλλευση του ενός βγάζουμε ενεργειακό κέρδος με την πώληση ηλ. ενέργειας & χρήση της θερμικής ενέργειας για να επεξεργαστούμε το άλλο απόβλητο. Διπλό ενεργειακό + περιβαλλοντικό κέρδος!

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κος ΚΟΥΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Κατασκευή Μονάδας Συµπαραγωγής και Θερµότητας από Αστικά Απορρίµµατα µέσω Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Τι είναι το βιοαέριο Το βιοαέριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«Επεξεργασία υγρών αποβλήτων βιομηχανίας καλλωπιστικών προϊόντων»

«Επεξεργασία υγρών αποβλήτων βιομηχανίας καλλωπιστικών προϊόντων» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Επεξεργασία υγρών αποβλήτων βιομηχανίας καλλωπιστικών προϊόντων» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ AM: 5115 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ~ 1 ~ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ Ελένη Κυριάκου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων από την ενεργειακή σκοπιά και οι προοπτικές εφαρμογής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα εργασίας Κατσανεβάκης Ι. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Διαχείριση στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ευθύμιος Νταρακάς Αναπληρωτής Καθηγητής Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Ενέργεια 11: Εφαρμογή του ΕΔΡΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση ΑΠΕ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση ΑΠΕ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

.1. È Â ÚÈÛË ÈÎÈ ÎÒÓ

.1. È Â ÚÈÛË ÈÎÈ ÎÒÓ 17 2.1. È Â ÚÈÛË ÈÎÈ ÎÒÓ appleôúúèìì ÙˆÓ 2 18 appleôúú ÌÌ Ù ÛÙË ˆ Ì 1.1. ÈÛ ÁˆÁ Μία καθηµερινή δραστηριότητα του ανθρώπου είναι να απαλλαγεί από τα απορρίµµατα (σκουπίδια) τα οποία παράγει. Ως απορρίµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Ραφαέλλα

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Διατριβή ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον

Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας υτικής Μακεδονίας συνενέργεια (Γ.Γ.Ε.Τ. Γ' ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα) - Άξονας 4, Μέτρο 4.6, ράση 4.6.1. ρ. Μαρία Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» «Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από στελέχη βαμβακόφυτου μέσω θερμοχημικής και βιοχημικής

Διαβάστε περισσότερα