ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 18 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 26 Μαΐου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ ), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/60914 / , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία µε : ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1.Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρο) 2. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, 3. Σαββή Εµµανουήλ, 4.Κινδυλίδη Μιχαήλ, 5. Περδίκη Ιωάννη, 6. Κορωναίο Ιωάννη, 7. Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, 8. Μαχραµά Μιχαήλ, 9. Ζαννετίδη Φιλήµωνα, 10. Στάγκα Στέργο, ΑΠΟΝΤΕΣ : ουδείς, παρόντων των Νοµικών Συµβούλων κ.κ. Στάγκα Εµµ., του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη, της κας Ζαννετούλη Μπακαρή Λίτσας υπαλλήλου της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του κ. Καρπαθάκη Αντωνίου δηµοτικού υπαλλήλου της /νσης Τροχαίου Υλικού, της κας Κουκιαϊνη έσποινας δηµοτικής υπαλλήλου των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Ρόδου, του κ. Αργυρόπουλου Ιωάννη & του κ. Κανάκα Εµµ., δηµοτικών υπαλλήλων του Τµήµατος Προµηθειών, ο ίδιος (ο Πρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντοµη γενική ενηµέρωσή του, ακολούθησαν τοποθετησεις και ερωτήσεις των µέλών της Επιτροπής ως κατωτέρω: ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Καλησπέρα κύριοι συνάδελφοι. Θα σας ενηµερώσω για µερικά λεπτά σχετικά µε αποφάσεις που πήραµε στο ηµοτικό Συµβούλιο αλλά και για κάποια έκτακτα γεγονότα που έχουν προκύψει, προτού πάµε στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Σχετικά µε την.ο.υ. Ρόδου, ενηµέρωσα και τα ΜΜΕ σήµερα το πρωί, µετά και την απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου η οποία ελέγχθηκε κι από τους Νοµικούς 1

2 Συµβούλους του ήµου µας, υπέγραψα τον συµβιβασµό µε την ΟΥ Ρόδου, όπως ακριβώς προβλεπόταν σ αυτήν. Προκύπτει ένα ποσό της τάξεως περίπου διακόσιες εξήντα ( ,00) µε διακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες ( ,00) ευρώ, η πρώτη δόση των φόρων είτε Φ.Μ.Υ, βάσει και της κατάστασης που κοινοποιήθηκε και αύριο θα δοθεί η πρώτη καταβολή. Έγινε µια προσπάθεια ούτως ώστε να µπορούµε να ανταποκριθούµε, αύριο, στην καταβολή αυτού του ποσού και από εκεί και πέρα υπάρχει µια επόµενη δόση, δηλαδή τα 4/5, τα οποία θα πρέπει να δοθούν τον επόµενο µήνα, στις 30 Ιουνίου. Αυτό φυσικά δεν θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί, άρα όπως είπαµε και στο ηµοτικό Συµβούλιο θα γίνει ένας διακανονισµός µε την εφορία για 36 µήνες αποπληρωµής, όσο δηλαδή είναι και οι µήνες της θητείας µας. Η 31 η Αυγούστου του 2014, θα είναι η ηµεροµηνία εξόφλησης των µηνιαίων αυτών δόσεων προς την ΟΥ Ρόδου, όσον αφορά τα φύλλα ελέγχου και τον συµβιβασµό. Υπάρχουν βεβαίως και ληξιπρόθεσµες οφειλές για τις οποίες θα έρθει σχετικό θέµα σε επόµενο ηµοτικό Συµβούλιο. Κυρίως είναι ποσά µισθωµάτων που αφορούν παραλίες όπως είναι για την Κτηµατική Εταιρεία ηµοσίου κ.ο.κ.. Ένα σηµαντικό ποσό υπάρχει κι εκεί της τάξεως των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00) περίπου για το οποίο και θα πρέπει να γίνει ρύθµιση, αφού έχει µπει σε µια διαδικασία η Οικονοµική Υπηρεσία να γίνονται ρυθµίσεις παντού. Ήδη το ΙΚΑ ολοκληρώνει τους σχετικούς ελέγχους. Ενδεχοµένως την επόµενη εβδοµάδα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Κύριε Στάγκα, έχουµε επισηµάνει ότι θα πρέπει µετά τον έλεγχο να υπάρχει η δυνατότητα να µπορούµε να δούµε και τα ποσά αυτά που λέτε ότι είναι για επιστροφή προς τον πρώην ήµο Ιαλυσού, ώστε να υπάρχει δυνατότητα συµψηφισµού που θα µειώνει το ποσό (µετά τον συµψηφισµό) στις διακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ,00). Έχει γίνει ρύθµιση και καταβολή και προς το ΤΕΑ Υ, δηλαδή ταµεία που είχαν οφειλές οι πρώην ήµοι, κυρίως ο πρώην ήµος Πεταλούδων, σε ότι αφορά ταµεία δηµοτικών υπαλλήλων. Το τελευταίο που µένει για να πούµε ότι ολοκληρώνουµε αυτόν τον κύκλο, πιστεύω ότι το επόµενο δίµηνο να έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι ρυθµίσεις για να είµαστε εντάξει σχετικά µε φορολογικά και τα ασφαλιστικά, είναι η καταβολή των δανείων που είχαν παρακρατήθει από διάφορους µισθούς και πάλι από τον πρώην ήµο Πεταλούδων. άνεια τα οποία θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί µε την παρακράτηση τους απ την ταµειακή υπηρεσία προς το Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων αλλά και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο για αρκετούς µήνες. Όλες αυτές οι ανωτέρω οικονοµικές ενέργειες είναι το κύριο µέληµα του ήµου µας αυτό το διάστηµα, ούτως ώστε να µπουν σε µια τάξη, να είµαστε καθαροί και αξιόπιστοι απέναντι σε όλους αυτούς τους φορείς για να επανεκινήσουµε το έργο της Οικονοµικής Υπηρεσίας µας σε πιο ξεκάθαρη βάση. Αναφορικά µε τις αρνητικές εξελίξεις τις οποίες διαβάσατε και στον τοπικό Τύπο και σχετίζονται µε κάποιες ανακοπές που είχαµε κάνει προηγουµένως και 2

3 συγκεκριµένα στον εργολάβο τον κ. Τσακίρη, είναι ευκρινές ότι γίνονται για να κερδηθεί πολύτιµος χρόνος για το ήµο µας. Το δικαστήριο λοιπόν, όπως ήταν φυσικό και λογικό, απεφάνθη ότι ήταν καθ όλα νόµιµα τα δικαιολογητικά του εργολάβου και δεν υπήρχε λόγος ανακοπής και αναστολής της συγκεκριµένης διαταγής πληρωµής. Ήδη µε τον ήµαρχο είχαµε κάνει µια συνάντηση πριν, στο ελεγκτικό συνέδριο µε τους εργολάβους, για άλλη µια φορά, και τους είπαµε να κάνουν υποµονή µέχρι την Τρίτη τουλάχιστον, να ξεκαθαρίσει η ολοµέλεια του ελεγκτικού συνεδρίου για το τι θα γίνει τελικά µε τις υποχρεώσεις παρελθόντων ετών, τα Π.Ο.Ε.. Εµείς σαν Οικονοµική Υπηρεσία κάναµε το καθήκον µας, τηρήσαµε δηλαδή τις νόµιµες διαδικασίες. Συντάξαµε έναν προϋπολογισµό βάσει της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και µε αυτόν τον γνώµονα λειτουργούµε. Βάσει αυτής της εγκυκλίου εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός µας από την Περιφέρεια, απ την Αποκεντρωµένη ιοίκηση και δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα περισσότερο ούτως ώστε να πληρωθούν αυτά, έστω και τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα. Είπαµε στον κ. Τσακίρη, ότι επειδή του οφείλονται χρήµατα από τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, αλλά και επειδή αρκετά από αυτά ενταλµατοποιούνται και προχωρά η διαδικασία, να σταµατήσει την κατάσχεση των απορριµµατοφόρων και να περιµένει µέχρι την Τρίτη το απόγευµα όπου θα ξέρουµε επακριβώς την απόφαση της ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για να µπορέσουν Τετάρτη να υπογραφούν τα εντάλµατα και να αποδοθούν στους δικαιούχους τα χρήµατα τα οποία, επαναλαµβάνω, δεν έχουµε ακουµπήσει ούτε για ένα λεπτό του ευρώ, υπάρχουν δεσµευµένα και θα αποδοθούν κανονικά. Αυτά όσον αφορά την ενηµέρωση κι επειδή τα ανωτέρω αφορούν και αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου, θα πρέπει να έχετε µια εικόνα κατά πόσο αυτές υλοποιούνται. Είναι ζητήµατα που επανειληµµένως έχουν συζητηθεί στην Οικονοµική Επιτροπή. Σε επόµενη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου θα περάσουµε και τον κανονισµό λειτουργίας της Οικονοµικής Επιτροπής. Θα γίνει µια συνάντηση µε τον Αντιπρόεδρο, τον κ. Ταρασλιά, ώστε να συζητηθούν οι τυχόν παρατηρήσεις των µελών της µειοψηφίας, επί του σχεδίου του κανονισµού, για να καταλήξουµε µε αυτόν τον τρόπο στο τελικό κείµενο. κ. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αντιπρόεδρος) : Αντιδήµαρχε, θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντικό να γίνει µια διαβούλευση πριν προχωρήσουµε στην ψήφιση. εν θα ήταν καλό να έρθουµε σε µια διαδικασία µέσα στην Επιτροπή την Οικονοµική, χωρίς να έχουµε µελετήσει και να καταθέσουµε εγκαίρως τις απόψεις µας. Όπως επίσης θέλω να παρακαλέσω ξεκινώντας αυτή τη διαδικασία, να έχουµε λίγο έγκαιρα την ηµερήσια διάταξη σε έντυπη µορφή κι όχι σε ηλεκτρονική, κάτι το οποίο υποβοηθά και το δικό µας έργο. Να πω δύο-τρία πράγµατα σχετικά µε την τοποθέτησή σου (Αντιδήµαρχε). Άκουσα ότι έχουν τακτοποιηθεί οι εκκρεµότητες για τις φορολογικές διαφορές, οι οποίες 3

4 υπήρχαν στους πρώην ήµους. Υπάρχει όµως µια εκκρεµότητα, και θα πρέπει η ηµοτική Αρχή να µας ενηµερώσει, τι γίνεται µε τις φορολογικές ενηµερότητες οι οποίες υπάρχουν σε πρώην επιχειρήσεις ή οργανισµούς του ήµου Ροδίων, τι πρόβλεψη έχει γίνει για το συγκεκριµένο θέµα και ειδικά στις καταργηµένες από τον ήµο επιχειρήσεις, όπως η «ΡΟ ΩΝ Α.Ε.», γεγονός που αποτελεί πολύ µεγάλο ζήτηµα το οποίο και θα το βρούµε µπροστά µας. Επίσης µε αφορµή τις ανακοπές προς τους πολίτες, είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε κάποια στιγµή, τελικά τι είναι αυτό το οποίο χρωστάµε σ αυτούς τους ανθρώπους κι αν υπάρχει η δυνατότητα να µας ενηµερώσει η ηµοτική Αρχή, για το συγκεκριµένο ύψος του συνόλου της οφειλής προς τους ενδιαφερόµενους, χρήµατα τα οποία διεκδικούν λόγω και της δεινής οικονοµικής κατάστασης που βρισκόµαστε. ιότι αν είναι να µπούµε σε µια διαδικασία συνεχώς να κάνουµε ανακοπές για να κερδίσουµε χρόνο, θα πρέπει να γνωρίζουµε και ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα αλλά και η προοπτική για να αποπληρωθεί όλος αυτός ο κόσµος. Αυτά όσον αφορά το πρώτο κοµµάτι. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούµε ανά θέµα. Θα ήθελα µόνο λίγο να είµαστε προσεκτικοί, µιας και φέραµε προ ηµερησίας διατάξεως θέµατα που έχουν να κάνουν µε τα ανταλλακτικά. Πολύ φοβάµαι ότι σε ορισµένες περιπτώσεις πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να µη θεωρηθούν κατατµήσεις τα συγκεκριµένα θέµατα. Θα τοποθετηθούµε στη συνέχεια αναφορικά µε τα επιµέρους θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ιευκρινιστικές ερωτήσεις κ. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ : Κύριε Πρόεδρε, απλώς ήθελα να πω, ότι στην προηγούµενη συνεδρίαση ο κ. ήµαρχος είπε ότι ένας λάθος κωδικός δεν είναι σκάνδαλο. Εγώ θέλω να το επαναφέρω αυτό το ζήτηµα και να µου πείτε τι ενέργειες τελικά θα κάνετε, επειδή δεν ανέφερε τίποτα στην συνεδρίαση (ο ήµαρχος). εν ήθελα να µιλήσω γιατί δεν ήθελα να οξύνω τα πνεύµατα µετά από την προηγούµενη συνεδρίαση. Έχετε κατά νου να αποκαταστήσετε αυτό το λάθος, κατά τον κύριο ήµαρχο, και πότε; Περιµένω κάποια στοιχεία, αν και έχει παρέλθει η ηµεροµηνία κατά την οποία έπρεπε να έρθουν στα χέρια µου αυτά τα στοιχεία. εν έχει, επιπροσθέτως, αποκατασταθεί ούτε ο κωδικός. Μιλάµε για έναν κωδικό ,00 ευρώ κι ο κ. ήµαρχος προσπάθησε να το περάσει χωρίς κανένα πρόβληµα. Να δείξει δηλαδή στην κοινωνία ότι είναι ένα πολύ µικρό ποσό, για το οποίο δεν αξίζει να κάνουµε λόγο και ότι µπορούµε να προχωρήσουµε παρακάτω. Ήθελα την απάντησή σας και την δέσµευσή επ αυτού. κ. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ : Κάποια ερωτήµατα. Επειδή στον απολογισµό τριµήνου δεν µας δώσατε ταµείο για την 31 η του Μάρτη ή την 1 η Απρίλη. Μπορούµε να µάθουµε το ταµείο τότε ή το ταµείο σήµερα, ή χθες, τι περίπου ταµείο έχει ο ήµος; 4

5 εύτερον : Επειδή πολλά θέµατα έρχονται σχετικά µε την αποπληρωµή απ το δάνειο της Νότιας Ρόδου, µπορούµε να έχουµε ένα αντίγραφο αυτού του δανείου κι αν είναι ψηφισµένα όλα αυτά εκεί µέσα; Τρίτον : Τι γίνεται (αντίγραφα) τα δύο «οβερ ντραφτ» και τη διαδικασία (µια έκθεση) όχι µόνο από εσάς, από την Οικονοµική Υπηρεσία, τι γίνεται µε το θέµα που βάζω επανειληµµένα µε το «οβερ ντραφτ» της Εµπορικής, τα δύο εκατοµµύρια που γίνανε δύο πεντακόσια δέκα και το «οβερ ντραφτ» της ΕΚΡ. Για τα τρία εκατοµµύρια ευρώ που είναι µέσα στην ανταποδοτικότητα. Τέταρτο θέµα: Σε ποιους οφείλουµε τα 40 εκατοµµύρια και τι αφορούν αυτές οι οφειλές. Γιατί σε περίπτωση µνηµονίου δεν θα γίνουν νέα έργα και θα αποπληρωθούν οι παλιοί µε τα 40 εκατοµµύρια. Επίσης στο θέµα που αναφέρεται στο µνηµόνιο κι αναφέρει και ο Υπουργός Εσωτερικών, ότι δηλαδή οι τέως ήµοι που το δηµιούργησαν, αυτοί θα έχουν και τις επιπτώσεις. Ισχύει αυτό το πράγµα στις αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου και της Οικονοµικής Επιτροπής, ή θα συµπαρασύρει και τους 10 ήµους του Νησιού; κ. ΖΑΝΝΕΤΙ ΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ : Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω αυτός ο αποσυντονισµός που παρατηρούµε στη λειτουργία της ηµοτικής Μηχανής σε σχέση µε τον ηλεκτροφωτισµό, την καθαριότητα, µε την σάρωση των δρόµων περιαστικά των οικισµών και της πόλης της Ρόδου. Πού οφείλεται; Οφείλεται στην οικονοµική δυσπραγία, στην διαδικαστική της λειτουργία λόγω της µη εφαρµογής της εγκυκλίου που έχει οριστεί από το Υπουργείο σχετικά µε τις δαπάνες ή τελικά στο ότι δεν παίρνονται αποφάσεις ηµάρχου µε την διαδικασία της απευθείας προµήθειας, όπου αυτό είναι εφικτό, προκειµένου να λειτουργήσει ο ήµος. Παρατηρούµε π.χ. σε σειρές ολόκληρες ηλεκτροφωτισµού να µην «δουλεύει» τίποτα σκοτάδι. Σε ορισµένες περιοχές, όχι παντού. Ευχαριστώ. κ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ. : Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να πάρουµε τα θέµατα της ηµερήσιας, να ολοκληρωθούν και µετά όποιος θέλει να ακούσει τις απαντήσεις ή να τις δώσει εγγράφως. Θα παρακαλούσα να προηγηθεί η ηµερήσια διάταξη, να τελειώσουµε, κι όσοι θέλουν να µείνουν όσοι θέλουν να φύγουν. ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Επειδή και στον νέο κανονισµό, απ ότι είδα, η διαδικασία αυτή της ενηµέρωσης και των ερωτήσεων µπορεί να γίνει, εγώ δεν θα διαθέσω πάνω από 5 γι αυτήν. εν αποτελούν θέµατα εκτός ηµερησίας που θα τα πάρουµε στο τέλος. Η συγκεκριµένη ενηµέρωση µπορεί να ενδιαφέρει όλους µας σε κάποια θέµατα, όπως είναι αυτά των δανείων για τα οποία γίνονται συναντήσεις και µε την ΕΤΕ και µε την Εµπορική, για τα «όβερ ντραφτ». Πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα χρειαστώ πάνω από 5 για µια µικρή ενηµέρωση. Όπως θα δείτε και στον κανονισµό, δεν είµαι υποχρεωµένος να απαντήσω σε όλα αυτά σήµερα. Αλίµονο αν εγώ έρχοµαι εδώ κάθε φορά και είµαι σε θέση να γνωρίζω το ταµειακό υπόλοιπο ή κάθε φορά µου διαφεύγει κάτι, µέσα στα τόσα καθηµερινά 5

6 προβλήµατα που καλούµε να αντιµετωπίσω. εν θα σταθώ λοιπόν στα επιµέρους. Μπορώ να απαντήσω σε επόµενη συνεδρίαση για κάποια από αυτά που δεν είµαι σε θέση να απαντήσω τώρα. Σε κάποια που είµαι σε θέση να απαντήσω τώρα, δεν έχω κανένα λόγο να µην το κάνω. κ. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αντιπρόεδρος) : Αν µου επιτρέπεις Αντιδήµαρχε, µια παρατήρηση µόνο, µε αφορµή αυτά που είπε ο συνάδελφος ο κ. Καµπουρόπουλος. Θα ήθελα να επισηµάνω ότι ειδικά σήµερα η παράταξή µας, στις ερωτήσεις τις οποίες έθεσε, και τις έθεσε µάλιστα στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας της Οικονοµικής Επιτροπής, έχουν να κάνουν µε ερωτήµατα τα οποία θα υποβοηθήσουν την συζήτηση επί της ηµερήσιας διάταξης. Θα δείτε λοιπόν ότι το σύνολο των ερωτήσεων που έθεσαν οι συνάδελφοι µου, έχουν να κάνουν µε υποθέµατα τα οποία βοηθούν, την συγκεκριµένη ηµερήσια διάταξη. κ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ. : Κάποια στιγµή, αν ο Αντιδήµαρχος θέλει, ας απαντήσει εγγράφως σ αυτούς που ρωτούν, και καλώς ρωτούν, για να µην έχουµε σε κάθε συνεδρίαση τα ίδια και τα ίδια πράγµατα. ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Έχουν γίνει συγκεκριµένες ερωτήσεις, θα απαντήσω σε αυτά που πρέπει κι όπου νοµίζετε ότι χρειάζεται και εγγράφως απάντηση, θα δοθεί και εγγράφως. Απλά κάποια πράγµατα έχουν υποθεί στο ηµοτικό Συµβούλιο, έχουν γίνει δεσµεύσεις. Μια γρήγορη ενηµέρωση, σχετικά µε τα ΝΠ. Ξέρετε ότι ακόµα ισχύουν διοικητικά συµβούλια µε τις συνθέσεις των προηγούµενων ηµοτικών Αρχών. Έχουν οφειλές για τις οποίες ακόµα δεν έχουµε πλήρη εικόνα. Όπως έρχονται και σε εµάς (στο ήµο) εγκύκλιοι για συµβιβασµούς κι για οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες έτσι κοινοποιούνται και στα ΝΠ, ούτως ώστε κι οι ίδιοι να µπορέσουν να κάνουν αυτούς τους συµβιβασµούς ή τους διακανονισµούς. Αναφορικά µε το χρονοδιάγραµµα για τις διαταγές. υστυχώς δεν µπορούµε να κάνουµε χρονοδιάγραµµα τουλάχιστον για οφειλές που προέρχονται από ιδίους πόρους. Μπορούµε να κάνουµε χρονοδιάγραµµα για οφειλές από συγχρηµατοδοτούµενα έργα γιατί εκεί είναι ξεκάθαρα τα πράγµατα. Εάν δεν γνωρίζουµε όµως τέλος του 5 ου µήνα το τι έχουµε να λαµβάνουµε από ΣΑΤΑ ή από φόρο εισοδήµατος και προσπαθούµε µόνο µέσα από µισθώµατα ή από κάποιους κοινόχρηστους χώρους ή παραλίες κλπ., να τα «βγάλουµε πέρα» αυτό δεν θα µπορέσει να επιτευχθεί ποτέ. Ας µην γελιόµαστε! εν µπορούµε να κάνουµε µε αυτό τον τρόπο ουσιώδη προγραµµατισµό. Αυτό λέω και στον κόσµο. ηλαδή δεν µπορούµε να δίνουµε ανεδαφικές ελπίδες στους ανθρώπους. Τώρα έχουµε την εκτύπωση, τώρα γίνεται και το ξεκαθάρισµα. Αυτό που είπαµε και στο ηµοτικό Συµβούλιο, ότι υπάρχουν οφειλές προς τη ΕΥΑ Αφάντου αλλά και αυτοί θα πρέπει να µας επιστρέψουν τα δάνεια που έχουµε πληρώσει, άρα θα γίνουν συµψηφισµοί. Προς την ΕΚΡ ,00 ευρώ αλλά και από τους 6

7 επιµέρους πρώην ήµους προς άλλους. Υπάρχουν τέτοιες οφειλές που θα ρίξουν κατά πολύ τις οφειλές που έχουµε αυτή τη στιγµή. Μια που µιλήσαµε για το «όβερ ντραφτ», κι αυτό συζητήθηκε, κ. Στάγκα, µε την Εµπορική. Θα είναι θέµα συνάντησης µια από τις επόµενες ηµέρες. Την επόµενη εβδοµάδα που δεν θα έχουµε επιτροπές και ηµοτικό Συµβούλιο θα µπορέσουµε να δουλέψουµε όσον αφορά τις διαδικασίες. Θα σας ενηµερώσω σχετικά στο επόµενο ηµοτικό Συµβούλιο για το ποιο θα είναι το αποτέλεσµα αυτής της συνάντησης. Για τις ενέργειες του κωδικού του ήµου Αφάντου, νοµίζω ότι ήµουν ξεκάθαρος κι έχω πει ότι όντως υπάρχει πρόβληµα και δεσµεύτηκα στο ηµοτικό Συµβούλιο ότι θα δεσµευτούν τα χρήµατα αυτά για την συγκεκριµένη περιοχή, διότι η απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου αυτό όριζε. Ήµουν ξεκάθαρος και δεσµεύοµαι και στην Οικονοµική Επιτροπή ότι αυτά τα χρήµατα, τα 870, 880, 930, ότι αναφέρεται στην απόφαση, θα πάνε σε συγκεκριµένη περιοχή, διότι έτσι όριζε η απόφαση του πρώην ηµοτικού Συµβουλίου Αφάντου. Θα γίνει όµως µετατροπή διότι η επιτροπή απογραφής ολοκλήρωσε το έργο της την 28 η Φεβρουαρίου. Από την 1 η Μαρτίου αναλαµβάνει το ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει οποιαδήποτε µεταβολή της απογραφής. Στο ηµοτικό Συµβούλιο θα έρθει η συγκεκριµένη µεταβολή. εσµεύοµαι όµως, όπως και στο ηµοτικό Συµβούλιο, και στον ήµαρχο, και στους Αντιδηµάρχους, και σε εσάς, και σε όλο το σώµα, ότι αυτά τα χρήµατα δεν χρησιµοποιούνται και δεν θα χρησιµοποιηθούν για άλλη περιοχή. Το έχω πει επανειληµµένως και δεν νοµίζω ότι συντρέχει άλλος λόγος επ αυτού. Αναφορικά µε το ταµείο, σίγουρα δεν προβλεπόταν για να έρθει στην έκθεση του 1 ου τριµήνου, αλλά θα παρακαλούσα, του υπηρεσιακούς παράγοντες, µέχρι να τελειώσει η σηµερινή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αν µπορούν να µας δώσουν το υπόλοιπο του ταµείου σε τακτικά, ειδικευµένα κλπ. εν έχω κανένα πρόβληµα να δώσουµε τα στοιχεία αυτά στην Οικονοµική Επιτροπή. Επίσης αν µπορούν να µας ενηµερώσουν για το υπόλοιπο ταµείου της 31 ης Μαρτίου. Σε ότι αφορά το δάνειο του πρώην ήµου Νότιας Ρόδου, υπάρχει απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου. Αν θέλετε θα σας την κοινοποιήσουµε σε επόµενη Οικονοµική Επιτροπή, για να ελέγξετε κι αυτές τις διαθέσεις που έχουµε κάνει. Να διασταυρώσετε κι εσείς, ότι όντως είναι απ το δάνειο του πρώην ήµου Νότιας Ρόδου. Για τις επιπτώσεις του µνηµονίου, βεβαίως αυτό που έχει υποθεί και φαίνεται κι απ το άρθρο 262 είναι ότι ναι µπορεί ο Υπουργός Εσωτερικών ή µετά από αίτηση του ήµου, να αναφερθούν συγκεκριµένες ηµοτικές Ενότητες που έφεραν σ αυτό το σηµείο τον ήµο. ηλαδή είναι υπό εξέταση για να µπουν σε καθεστώς επιτήρησης. Είναι ξεκάθαρο µέσα απ τις διατάξεις. Για τον αποσυντονισµό. Είναι ένα µεγάλο ζήτηµα το οποίο µας αφορά όλους, αφορά κυρίως την πλειοψηφία, την παράταξή µας. Βεβαίως σε κάποια σηµεία, κι εµείς το έχουµε πει, ότι δεν είµαστε πλήρως ευχαριστηµένοι. Η διαπίστωση έχει να κάνει µε το σύνολο των θεµάτων που θέσατε προηγουµένως. 7

8 Πιστεύω ότι κάλυψα στο σύνολο τουλάχιστον των ερωτήσεων. Αν κάτι νοµίζετε ότι δεν έχει απαντηθεί υπάρχει η δυνατότητα να σας δοθεί εγγράφως σε επόµενη Οικονοµική Επιτροπή. Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος έθεσε υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την ύπαρξη θέµατος προς εξέταση, εκτός της ήδη κοινοποιηµένης ηµερησίας διατάξεως, µε την µορφή του κατεπείγοντος, βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, σχετικό µε την προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή απορριµµατοφόρων οχηµάτων και προωθητή οχηµάτων, που χρησιµοποιούνται για την αποκοµιδή απορριµµάτων που πληµµελώς ενεργείται κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα εξαιτίας των εκτεταµένων βλαβών, θέµα που άπτεται άµεσα µε την δηµόσια υγεία. Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα να εξεταστεί το ανωτέρω θέµα µε την µορφή του κατεπείγοντος. ΘΕΜΑ (προ ηµερησίας διατάξεως): (κατεπείγον µε την συνδροµή του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010) Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την απευθείας προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή απορριµµατοφόρων οχηµάτων και προωθητή οχηµάτων. (Εισήγηση /νσης Τροχαίου Υλικού αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν της Επιτροπής την ανωτέρω εισήγηση της /νσης Τροχαίου Υλικού αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «Όπως είναι γνωστό, στον ήµο µας δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την προµήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίµων για την επισκευή οχηµάτων µηχανηµάτων. Ένεκα τούτου και επειδή υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την επισκευή απορριµµατοφόρων οχηµάτων και του προωθητή απορριµµάτων αναγκαίων για την εκτέλεση της αποκοµιδής και διάθεσης απορριµµάτων στην ηµοτική Ενότητα Ρόδου, προτείνουµε την κατ εξαίρεση ψήφιση και διάθεση του ποσού των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 ). Τα προς προµήθεια ανταλλακτικά προορίζονται για τα παρακάτω απορριµµατοφόρα οχήµατα τύπου περιστρεφόµενου τυµπάνου µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3416, ΚΗΗ 3417, ΚΗΗ 3418 και τον προωθητή απορριµµάτων COMATSU. Οι πιστοποιηµένες βλάβες στα παραπάνω είναι επισκευή φρένων (εµπρός πίσω) άξονα για τα οχήµατα ΚΗΗ 3416, ΚΗΗ 3417, αντικατάσταση δισκόπλακας εµπρόσθιου άξονα για το όχηµα ΚΗΗ 3417, αντικατάσταση εµπρόσθιου δεξιού 8

9 συστήµατος σουστόφυλλου για το όχηµα ΚΗΗ 3418, γενικό σέρβις Ωρών για το µηχάνηµα έργου COMATSU προωθητή απορριµµάτων στον ΧΥΤΑ.» Ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι η προµήθεια των ανωτέρω υλικών κρίνεται απολύτως αναγκαία για την κίνηση των απορριµµατοφόρων θέµα που άπτεται ευθέως µε τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αµέσως µετά και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση προέτρεψε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 ευρώ (Κ.Α ), για την απευθείας προµήθεια ανταλλακτικών που θα χρησιµοποιηθούν στην επισκευή απορριµµατοφόρων οχηµάτων και προωθητή οχηµάτων, λαµβάνοντας υπ όψιν την εισήγηση της /νσης Τροχαίου Υλικού αρ. πρωτ. 2/ , από την οποία προκύπτει η κατεπείγουσα ανάγκη για την προµήθεια των ανωτέρω ανταλλακτικών που θα βοηθήσει αποφασιστικά στην απρόσκοπτη κίνηση των απορριµµατοφόρων οχηµάτων, θέµα που άπτεται ευθέως µε την διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. Αµέσως µετά ο Πρόεδρος προτείνει να εξετασθούν τα θέµατα της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης ως κατωτέρω: ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση για διαθέσεις πιστώσεων βάσει σχετικής εισήγησης της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου. (Εισήγηση Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων, /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν της Επιτροπής την ανωτέρω εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τη παράγραφο 1, εδάφιο δ, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, [Φεκ 87, τεύχος Α ], ορίζεται ότι η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια να αποφασίζει για τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011, για την πληρωµή δαπανών κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους. 9

10 Α/Α ΑΡ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους έξι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ, 6.780,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑ ΙΟΥ. ( Έργο ενταγµένο στο δάνειο πρώην ήµου Ν. Ρόδου και βάρυνε τον Κ.Α οικ. έτους 2009 µε το ποσό των 6.780,00, τον Κ.Α οικ. έτους 2010 µε το ποσό των 6.780,00 µε απευθείας ανάθεση στην κα ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ , ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τρείς χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ, 3.390,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ.. ΛΑΧΑΝΙΑΣ. ( Έργο ενταγµένο στο δάνειο πρώην ήµου Ν. Ρόδου και βάρυνε τον Κ.Α οικ. έτους 2009 µε το ποσό των 3.390,00, τον Κ.Α οικ. έτους 2010 µε το ποσό των 3.390,00 µε απευθείας ανάθεση στην κα ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τρείς χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οκτώ ευρώ, 3.948,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΒΑΡ ΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ. ( απάνη ενταγµένη στο δάνειο πρώην ήµου Ν. Ρόδου και βάρυνε τον Κ.Α οικ. έτους 2008 µε το ποσό των ,00 τον Κ.Α οικ. έτους 2009 µε το ποσό των ,00, τον Κ.Α οικ. έτους 2010 µε το ποσό των 3.948,00 ανάδοχος εταιρεία ΕΜΙΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.). Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά, 2.284,90 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ. απάνη ενταγµένη στο δάνειο ήµου Ν. Ρόδου που βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2007 µε το ποσό των 2/284,90 τον Κ.Α οικ. Έτους 2008 µε το ποσό των 2.284,90 τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 2.284,90 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 2.284,90 ανάδοχος ΣΥΜΙΑΚΟΣ ΣΤ. ΕΜΜ. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν τριάντα χιλιάδες διακόσια ενενήντα ένα ευρώ και οκτώ λεπτά, ,08 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 3ο 3.390, , , ,08 10

11 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ λογ/σµο της Αρχικής Σύµβασης του έργου "Αποχέτευση ακαθάρτων οικισµού.. Λαχανιάς Πλακόστρωση ηµοτικών Οδών Λαχανιάς " ( ΝΟΤΙΑ ΡΟ ΟΣ ) ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Μ.- ΚΟΡΚΙ ΑΣ Α. Ο.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες εβδοµήντα δύο ευρώ και τριανταεπτά λεπτά, 2.072,37 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ. (αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ που βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 2.072,37 τον Κ.Α 8122 οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 2.072,37 ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια διακόσια οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά, 1.208,60 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΣΤΟ.. ΒΑΤΙΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 1.208,60, ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια δέκα οκτώ ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά,1.018,18 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ.. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2008 µε το ποσό των 1.018,18 τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 1.018,18 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 1.018,18, ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τέσσερις χιλιάδες δεκαέξι ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά, 4.016,44 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΗΠΕ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 4.016,44 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 4.016,44, ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες εικοσιπέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά, 2.025,45 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΗΠΕ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην 2.072, , , , ,45 11

12 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 2.025,45 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 2.025,45, ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια εκατόν εξήντα τρία ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά, 1.163,83 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ.. ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 1.163,83 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 1.163,83, ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα τρία λεπτά, 2.888,73 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ.. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 2.888,73 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 2.888,73, ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαράντα µία χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτά, 2.488,26 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ.. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 2.488,26 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 2.488,26, ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους επτακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα ένα λεπτά, 748,51 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 748,51 ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσια πέντε ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά, 305,44 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 1.163, , , ,26 748,51 305,44 12

13 ΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2007 µε το ποσό των 305,44 τον Κ.Α οικ. Έτους 2008 µε το ποσό των 305,44 τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 305,44 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 305,44 ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εβδοµήντα τέσσερα ευρώ και δύο λεπτά, 74,02 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2007 µε το ποσό των 74,02 τον Κ.Α οικ. Έτους 2008 µε το ποσό των 74,02 τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 74,02 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 74,02 ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) 74, ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατρείς χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά,13.152,28 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2008 µε το ποσό των 4.237,94 τον Κ.Α οικ. Έτους 2008 µε το ποσό των 8.914,34 τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 8.914,34 τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 4.237,94 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των ,28 ανάδοχος εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Α.Ε.). Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξήντα χιλιάδες επτακόσια εικοσιπέντε ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά, ,29 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 4oς ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ " Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα έξι ευρώ, 4.176,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 4.176,00 ανάδοχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ). Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ, 2.320,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΓΕΡΑΚΑ, , , , ,00 13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 33 / 02-12-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 2 εκεµβρίου 2011 και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 9 / 26-04-2013 Στη Ρόδο και στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων (Π.Ε..) Νοτίου Αιγαίου, όπισθεν του ηµοτικού Καταστήµατος ήµου Ρόδου, (αντί της αίθουσας του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 27 / 05-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 05 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / 22-10-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 24 / 25-11-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 11 / 25-06-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 6 / 10-03-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2011 και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ηµοτική Περίοδος 2011 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Αττικής ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 29 ης Συνεδρίασης.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 ιαχείριση Πρακτικών 29 η ΣΥΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ1Ρ-ΝΚ1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ7ΩΗΡ-Δ6Β. Ελληνική

ΑΔΑ: Β4Σ7ΩΗΡ-Δ6Β. Ελληνική Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Συζήτηση αναφορικά με την με αριθμό πρωτ. 57.151/2.12.2012 αίτηση δεκαέξι (16) δημοτικών συμβούλων με θέμα: «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στου Δήμου Τρίπολης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 30/11/2011 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 24/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό σήµαινε σηµαντικές δυσχέρειες στη λειτουργία του δήµου ως οργανισµού.

Αυτό σήµαινε σηµαντικές δυσχέρειες στη λειτουργία του δήµου ως οργανισµού. 1 Κύριε Πρόεδρε Αγαπητοί συνάδελφοι Αγαπητοί παριστάµενοι, κυρίες και κύριοι, Για ακόµη µια φορά, την έβδοµη συνεχόµενη, έχω την τιµή ως επικεφαλής της ηµοτικής Αρχής να ξεκινήσω τη διαδικασία του απολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 9 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 9 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15 ης ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ 5 ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 1. ιαπίστωση απαρτίας έναρξη συνεδρίασης έγκριση ηµερήσιας διάταξης 2. Έγκριση πρακτικών 4 ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 23 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΒ. Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΒ. Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΒ Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Σερρών, το Γυµνάσιο Ιθάκης, τα Εκπαιδευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 23 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ. Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΜΣΤ. Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9077 2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ.. Κρεµαστινού, σελ. 9111 3. Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ.

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Λογιστηρίου-µού Ταχ. /νση: Λεωφ. Κων/νου Καραµανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες:. Τάγαρης Τηλ: 213-20.20.075 Fax: 213-20.20.059

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Περίοδος 2012. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Δημοτική Περίοδος 2012. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Δημοτική Περίοδος 2012 Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 12 ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012 Διαχείριση Πρακτικών 12 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα