ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 18 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 26 Μαΐου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ ), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/60914 / , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία µε : ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1.Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρο) 2. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, 3. Σαββή Εµµανουήλ, 4.Κινδυλίδη Μιχαήλ, 5. Περδίκη Ιωάννη, 6. Κορωναίο Ιωάννη, 7. Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, 8. Μαχραµά Μιχαήλ, 9. Ζαννετίδη Φιλήµωνα, 10. Στάγκα Στέργο, ΑΠΟΝΤΕΣ : ουδείς, παρόντων των Νοµικών Συµβούλων κ.κ. Στάγκα Εµµ., του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη, της κας Ζαννετούλη Μπακαρή Λίτσας υπαλλήλου της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του κ. Καρπαθάκη Αντωνίου δηµοτικού υπαλλήλου της /νσης Τροχαίου Υλικού, της κας Κουκιαϊνη έσποινας δηµοτικής υπαλλήλου των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Ρόδου, του κ. Αργυρόπουλου Ιωάννη & του κ. Κανάκα Εµµ., δηµοτικών υπαλλήλων του Τµήµατος Προµηθειών, ο ίδιος (ο Πρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντοµη γενική ενηµέρωσή του, ακολούθησαν τοποθετησεις και ερωτήσεις των µέλών της Επιτροπής ως κατωτέρω: ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Καλησπέρα κύριοι συνάδελφοι. Θα σας ενηµερώσω για µερικά λεπτά σχετικά µε αποφάσεις που πήραµε στο ηµοτικό Συµβούλιο αλλά και για κάποια έκτακτα γεγονότα που έχουν προκύψει, προτού πάµε στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Σχετικά µε την.ο.υ. Ρόδου, ενηµέρωσα και τα ΜΜΕ σήµερα το πρωί, µετά και την απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου η οποία ελέγχθηκε κι από τους Νοµικούς 1

2 Συµβούλους του ήµου µας, υπέγραψα τον συµβιβασµό µε την ΟΥ Ρόδου, όπως ακριβώς προβλεπόταν σ αυτήν. Προκύπτει ένα ποσό της τάξεως περίπου διακόσιες εξήντα ( ,00) µε διακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες ( ,00) ευρώ, η πρώτη δόση των φόρων είτε Φ.Μ.Υ, βάσει και της κατάστασης που κοινοποιήθηκε και αύριο θα δοθεί η πρώτη καταβολή. Έγινε µια προσπάθεια ούτως ώστε να µπορούµε να ανταποκριθούµε, αύριο, στην καταβολή αυτού του ποσού και από εκεί και πέρα υπάρχει µια επόµενη δόση, δηλαδή τα 4/5, τα οποία θα πρέπει να δοθούν τον επόµενο µήνα, στις 30 Ιουνίου. Αυτό φυσικά δεν θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί, άρα όπως είπαµε και στο ηµοτικό Συµβούλιο θα γίνει ένας διακανονισµός µε την εφορία για 36 µήνες αποπληρωµής, όσο δηλαδή είναι και οι µήνες της θητείας µας. Η 31 η Αυγούστου του 2014, θα είναι η ηµεροµηνία εξόφλησης των µηνιαίων αυτών δόσεων προς την ΟΥ Ρόδου, όσον αφορά τα φύλλα ελέγχου και τον συµβιβασµό. Υπάρχουν βεβαίως και ληξιπρόθεσµες οφειλές για τις οποίες θα έρθει σχετικό θέµα σε επόµενο ηµοτικό Συµβούλιο. Κυρίως είναι ποσά µισθωµάτων που αφορούν παραλίες όπως είναι για την Κτηµατική Εταιρεία ηµοσίου κ.ο.κ.. Ένα σηµαντικό ποσό υπάρχει κι εκεί της τάξεως των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00) περίπου για το οποίο και θα πρέπει να γίνει ρύθµιση, αφού έχει µπει σε µια διαδικασία η Οικονοµική Υπηρεσία να γίνονται ρυθµίσεις παντού. Ήδη το ΙΚΑ ολοκληρώνει τους σχετικούς ελέγχους. Ενδεχοµένως την επόµενη εβδοµάδα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Κύριε Στάγκα, έχουµε επισηµάνει ότι θα πρέπει µετά τον έλεγχο να υπάρχει η δυνατότητα να µπορούµε να δούµε και τα ποσά αυτά που λέτε ότι είναι για επιστροφή προς τον πρώην ήµο Ιαλυσού, ώστε να υπάρχει δυνατότητα συµψηφισµού που θα µειώνει το ποσό (µετά τον συµψηφισµό) στις διακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ,00). Έχει γίνει ρύθµιση και καταβολή και προς το ΤΕΑ Υ, δηλαδή ταµεία που είχαν οφειλές οι πρώην ήµοι, κυρίως ο πρώην ήµος Πεταλούδων, σε ότι αφορά ταµεία δηµοτικών υπαλλήλων. Το τελευταίο που µένει για να πούµε ότι ολοκληρώνουµε αυτόν τον κύκλο, πιστεύω ότι το επόµενο δίµηνο να έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι ρυθµίσεις για να είµαστε εντάξει σχετικά µε φορολογικά και τα ασφαλιστικά, είναι η καταβολή των δανείων που είχαν παρακρατήθει από διάφορους µισθούς και πάλι από τον πρώην ήµο Πεταλούδων. άνεια τα οποία θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί µε την παρακράτηση τους απ την ταµειακή υπηρεσία προς το Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων αλλά και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο για αρκετούς µήνες. Όλες αυτές οι ανωτέρω οικονοµικές ενέργειες είναι το κύριο µέληµα του ήµου µας αυτό το διάστηµα, ούτως ώστε να µπουν σε µια τάξη, να είµαστε καθαροί και αξιόπιστοι απέναντι σε όλους αυτούς τους φορείς για να επανεκινήσουµε το έργο της Οικονοµικής Υπηρεσίας µας σε πιο ξεκάθαρη βάση. Αναφορικά µε τις αρνητικές εξελίξεις τις οποίες διαβάσατε και στον τοπικό Τύπο και σχετίζονται µε κάποιες ανακοπές που είχαµε κάνει προηγουµένως και 2

3 συγκεκριµένα στον εργολάβο τον κ. Τσακίρη, είναι ευκρινές ότι γίνονται για να κερδηθεί πολύτιµος χρόνος για το ήµο µας. Το δικαστήριο λοιπόν, όπως ήταν φυσικό και λογικό, απεφάνθη ότι ήταν καθ όλα νόµιµα τα δικαιολογητικά του εργολάβου και δεν υπήρχε λόγος ανακοπής και αναστολής της συγκεκριµένης διαταγής πληρωµής. Ήδη µε τον ήµαρχο είχαµε κάνει µια συνάντηση πριν, στο ελεγκτικό συνέδριο µε τους εργολάβους, για άλλη µια φορά, και τους είπαµε να κάνουν υποµονή µέχρι την Τρίτη τουλάχιστον, να ξεκαθαρίσει η ολοµέλεια του ελεγκτικού συνεδρίου για το τι θα γίνει τελικά µε τις υποχρεώσεις παρελθόντων ετών, τα Π.Ο.Ε.. Εµείς σαν Οικονοµική Υπηρεσία κάναµε το καθήκον µας, τηρήσαµε δηλαδή τις νόµιµες διαδικασίες. Συντάξαµε έναν προϋπολογισµό βάσει της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και µε αυτόν τον γνώµονα λειτουργούµε. Βάσει αυτής της εγκυκλίου εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός µας από την Περιφέρεια, απ την Αποκεντρωµένη ιοίκηση και δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα περισσότερο ούτως ώστε να πληρωθούν αυτά, έστω και τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα. Είπαµε στον κ. Τσακίρη, ότι επειδή του οφείλονται χρήµατα από τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, αλλά και επειδή αρκετά από αυτά ενταλµατοποιούνται και προχωρά η διαδικασία, να σταµατήσει την κατάσχεση των απορριµµατοφόρων και να περιµένει µέχρι την Τρίτη το απόγευµα όπου θα ξέρουµε επακριβώς την απόφαση της ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για να µπορέσουν Τετάρτη να υπογραφούν τα εντάλµατα και να αποδοθούν στους δικαιούχους τα χρήµατα τα οποία, επαναλαµβάνω, δεν έχουµε ακουµπήσει ούτε για ένα λεπτό του ευρώ, υπάρχουν δεσµευµένα και θα αποδοθούν κανονικά. Αυτά όσον αφορά την ενηµέρωση κι επειδή τα ανωτέρω αφορούν και αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου, θα πρέπει να έχετε µια εικόνα κατά πόσο αυτές υλοποιούνται. Είναι ζητήµατα που επανειληµµένως έχουν συζητηθεί στην Οικονοµική Επιτροπή. Σε επόµενη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου θα περάσουµε και τον κανονισµό λειτουργίας της Οικονοµικής Επιτροπής. Θα γίνει µια συνάντηση µε τον Αντιπρόεδρο, τον κ. Ταρασλιά, ώστε να συζητηθούν οι τυχόν παρατηρήσεις των µελών της µειοψηφίας, επί του σχεδίου του κανονισµού, για να καταλήξουµε µε αυτόν τον τρόπο στο τελικό κείµενο. κ. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αντιπρόεδρος) : Αντιδήµαρχε, θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντικό να γίνει µια διαβούλευση πριν προχωρήσουµε στην ψήφιση. εν θα ήταν καλό να έρθουµε σε µια διαδικασία µέσα στην Επιτροπή την Οικονοµική, χωρίς να έχουµε µελετήσει και να καταθέσουµε εγκαίρως τις απόψεις µας. Όπως επίσης θέλω να παρακαλέσω ξεκινώντας αυτή τη διαδικασία, να έχουµε λίγο έγκαιρα την ηµερήσια διάταξη σε έντυπη µορφή κι όχι σε ηλεκτρονική, κάτι το οποίο υποβοηθά και το δικό µας έργο. Να πω δύο-τρία πράγµατα σχετικά µε την τοποθέτησή σου (Αντιδήµαρχε). Άκουσα ότι έχουν τακτοποιηθεί οι εκκρεµότητες για τις φορολογικές διαφορές, οι οποίες 3

4 υπήρχαν στους πρώην ήµους. Υπάρχει όµως µια εκκρεµότητα, και θα πρέπει η ηµοτική Αρχή να µας ενηµερώσει, τι γίνεται µε τις φορολογικές ενηµερότητες οι οποίες υπάρχουν σε πρώην επιχειρήσεις ή οργανισµούς του ήµου Ροδίων, τι πρόβλεψη έχει γίνει για το συγκεκριµένο θέµα και ειδικά στις καταργηµένες από τον ήµο επιχειρήσεις, όπως η «ΡΟ ΩΝ Α.Ε.», γεγονός που αποτελεί πολύ µεγάλο ζήτηµα το οποίο και θα το βρούµε µπροστά µας. Επίσης µε αφορµή τις ανακοπές προς τους πολίτες, είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε κάποια στιγµή, τελικά τι είναι αυτό το οποίο χρωστάµε σ αυτούς τους ανθρώπους κι αν υπάρχει η δυνατότητα να µας ενηµερώσει η ηµοτική Αρχή, για το συγκεκριµένο ύψος του συνόλου της οφειλής προς τους ενδιαφερόµενους, χρήµατα τα οποία διεκδικούν λόγω και της δεινής οικονοµικής κατάστασης που βρισκόµαστε. ιότι αν είναι να µπούµε σε µια διαδικασία συνεχώς να κάνουµε ανακοπές για να κερδίσουµε χρόνο, θα πρέπει να γνωρίζουµε και ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα αλλά και η προοπτική για να αποπληρωθεί όλος αυτός ο κόσµος. Αυτά όσον αφορά το πρώτο κοµµάτι. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούµε ανά θέµα. Θα ήθελα µόνο λίγο να είµαστε προσεκτικοί, µιας και φέραµε προ ηµερησίας διατάξεως θέµατα που έχουν να κάνουν µε τα ανταλλακτικά. Πολύ φοβάµαι ότι σε ορισµένες περιπτώσεις πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να µη θεωρηθούν κατατµήσεις τα συγκεκριµένα θέµατα. Θα τοποθετηθούµε στη συνέχεια αναφορικά µε τα επιµέρους θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ιευκρινιστικές ερωτήσεις κ. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ : Κύριε Πρόεδρε, απλώς ήθελα να πω, ότι στην προηγούµενη συνεδρίαση ο κ. ήµαρχος είπε ότι ένας λάθος κωδικός δεν είναι σκάνδαλο. Εγώ θέλω να το επαναφέρω αυτό το ζήτηµα και να µου πείτε τι ενέργειες τελικά θα κάνετε, επειδή δεν ανέφερε τίποτα στην συνεδρίαση (ο ήµαρχος). εν ήθελα να µιλήσω γιατί δεν ήθελα να οξύνω τα πνεύµατα µετά από την προηγούµενη συνεδρίαση. Έχετε κατά νου να αποκαταστήσετε αυτό το λάθος, κατά τον κύριο ήµαρχο, και πότε; Περιµένω κάποια στοιχεία, αν και έχει παρέλθει η ηµεροµηνία κατά την οποία έπρεπε να έρθουν στα χέρια µου αυτά τα στοιχεία. εν έχει, επιπροσθέτως, αποκατασταθεί ούτε ο κωδικός. Μιλάµε για έναν κωδικό ,00 ευρώ κι ο κ. ήµαρχος προσπάθησε να το περάσει χωρίς κανένα πρόβληµα. Να δείξει δηλαδή στην κοινωνία ότι είναι ένα πολύ µικρό ποσό, για το οποίο δεν αξίζει να κάνουµε λόγο και ότι µπορούµε να προχωρήσουµε παρακάτω. Ήθελα την απάντησή σας και την δέσµευσή επ αυτού. κ. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ : Κάποια ερωτήµατα. Επειδή στον απολογισµό τριµήνου δεν µας δώσατε ταµείο για την 31 η του Μάρτη ή την 1 η Απρίλη. Μπορούµε να µάθουµε το ταµείο τότε ή το ταµείο σήµερα, ή χθες, τι περίπου ταµείο έχει ο ήµος; 4

5 εύτερον : Επειδή πολλά θέµατα έρχονται σχετικά µε την αποπληρωµή απ το δάνειο της Νότιας Ρόδου, µπορούµε να έχουµε ένα αντίγραφο αυτού του δανείου κι αν είναι ψηφισµένα όλα αυτά εκεί µέσα; Τρίτον : Τι γίνεται (αντίγραφα) τα δύο «οβερ ντραφτ» και τη διαδικασία (µια έκθεση) όχι µόνο από εσάς, από την Οικονοµική Υπηρεσία, τι γίνεται µε το θέµα που βάζω επανειληµµένα µε το «οβερ ντραφτ» της Εµπορικής, τα δύο εκατοµµύρια που γίνανε δύο πεντακόσια δέκα και το «οβερ ντραφτ» της ΕΚΡ. Για τα τρία εκατοµµύρια ευρώ που είναι µέσα στην ανταποδοτικότητα. Τέταρτο θέµα: Σε ποιους οφείλουµε τα 40 εκατοµµύρια και τι αφορούν αυτές οι οφειλές. Γιατί σε περίπτωση µνηµονίου δεν θα γίνουν νέα έργα και θα αποπληρωθούν οι παλιοί µε τα 40 εκατοµµύρια. Επίσης στο θέµα που αναφέρεται στο µνηµόνιο κι αναφέρει και ο Υπουργός Εσωτερικών, ότι δηλαδή οι τέως ήµοι που το δηµιούργησαν, αυτοί θα έχουν και τις επιπτώσεις. Ισχύει αυτό το πράγµα στις αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου και της Οικονοµικής Επιτροπής, ή θα συµπαρασύρει και τους 10 ήµους του Νησιού; κ. ΖΑΝΝΕΤΙ ΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ : Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω αυτός ο αποσυντονισµός που παρατηρούµε στη λειτουργία της ηµοτικής Μηχανής σε σχέση µε τον ηλεκτροφωτισµό, την καθαριότητα, µε την σάρωση των δρόµων περιαστικά των οικισµών και της πόλης της Ρόδου. Πού οφείλεται; Οφείλεται στην οικονοµική δυσπραγία, στην διαδικαστική της λειτουργία λόγω της µη εφαρµογής της εγκυκλίου που έχει οριστεί από το Υπουργείο σχετικά µε τις δαπάνες ή τελικά στο ότι δεν παίρνονται αποφάσεις ηµάρχου µε την διαδικασία της απευθείας προµήθειας, όπου αυτό είναι εφικτό, προκειµένου να λειτουργήσει ο ήµος. Παρατηρούµε π.χ. σε σειρές ολόκληρες ηλεκτροφωτισµού να µην «δουλεύει» τίποτα σκοτάδι. Σε ορισµένες περιοχές, όχι παντού. Ευχαριστώ. κ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ. : Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να πάρουµε τα θέµατα της ηµερήσιας, να ολοκληρωθούν και µετά όποιος θέλει να ακούσει τις απαντήσεις ή να τις δώσει εγγράφως. Θα παρακαλούσα να προηγηθεί η ηµερήσια διάταξη, να τελειώσουµε, κι όσοι θέλουν να µείνουν όσοι θέλουν να φύγουν. ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Επειδή και στον νέο κανονισµό, απ ότι είδα, η διαδικασία αυτή της ενηµέρωσης και των ερωτήσεων µπορεί να γίνει, εγώ δεν θα διαθέσω πάνω από 5 γι αυτήν. εν αποτελούν θέµατα εκτός ηµερησίας που θα τα πάρουµε στο τέλος. Η συγκεκριµένη ενηµέρωση µπορεί να ενδιαφέρει όλους µας σε κάποια θέµατα, όπως είναι αυτά των δανείων για τα οποία γίνονται συναντήσεις και µε την ΕΤΕ και µε την Εµπορική, για τα «όβερ ντραφτ». Πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα χρειαστώ πάνω από 5 για µια µικρή ενηµέρωση. Όπως θα δείτε και στον κανονισµό, δεν είµαι υποχρεωµένος να απαντήσω σε όλα αυτά σήµερα. Αλίµονο αν εγώ έρχοµαι εδώ κάθε φορά και είµαι σε θέση να γνωρίζω το ταµειακό υπόλοιπο ή κάθε φορά µου διαφεύγει κάτι, µέσα στα τόσα καθηµερινά 5

6 προβλήµατα που καλούµε να αντιµετωπίσω. εν θα σταθώ λοιπόν στα επιµέρους. Μπορώ να απαντήσω σε επόµενη συνεδρίαση για κάποια από αυτά που δεν είµαι σε θέση να απαντήσω τώρα. Σε κάποια που είµαι σε θέση να απαντήσω τώρα, δεν έχω κανένα λόγο να µην το κάνω. κ. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αντιπρόεδρος) : Αν µου επιτρέπεις Αντιδήµαρχε, µια παρατήρηση µόνο, µε αφορµή αυτά που είπε ο συνάδελφος ο κ. Καµπουρόπουλος. Θα ήθελα να επισηµάνω ότι ειδικά σήµερα η παράταξή µας, στις ερωτήσεις τις οποίες έθεσε, και τις έθεσε µάλιστα στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας της Οικονοµικής Επιτροπής, έχουν να κάνουν µε ερωτήµατα τα οποία θα υποβοηθήσουν την συζήτηση επί της ηµερήσιας διάταξης. Θα δείτε λοιπόν ότι το σύνολο των ερωτήσεων που έθεσαν οι συνάδελφοι µου, έχουν να κάνουν µε υποθέµατα τα οποία βοηθούν, την συγκεκριµένη ηµερήσια διάταξη. κ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ. : Κάποια στιγµή, αν ο Αντιδήµαρχος θέλει, ας απαντήσει εγγράφως σ αυτούς που ρωτούν, και καλώς ρωτούν, για να µην έχουµε σε κάθε συνεδρίαση τα ίδια και τα ίδια πράγµατα. ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Έχουν γίνει συγκεκριµένες ερωτήσεις, θα απαντήσω σε αυτά που πρέπει κι όπου νοµίζετε ότι χρειάζεται και εγγράφως απάντηση, θα δοθεί και εγγράφως. Απλά κάποια πράγµατα έχουν υποθεί στο ηµοτικό Συµβούλιο, έχουν γίνει δεσµεύσεις. Μια γρήγορη ενηµέρωση, σχετικά µε τα ΝΠ. Ξέρετε ότι ακόµα ισχύουν διοικητικά συµβούλια µε τις συνθέσεις των προηγούµενων ηµοτικών Αρχών. Έχουν οφειλές για τις οποίες ακόµα δεν έχουµε πλήρη εικόνα. Όπως έρχονται και σε εµάς (στο ήµο) εγκύκλιοι για συµβιβασµούς κι για οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες έτσι κοινοποιούνται και στα ΝΠ, ούτως ώστε κι οι ίδιοι να µπορέσουν να κάνουν αυτούς τους συµβιβασµούς ή τους διακανονισµούς. Αναφορικά µε το χρονοδιάγραµµα για τις διαταγές. υστυχώς δεν µπορούµε να κάνουµε χρονοδιάγραµµα τουλάχιστον για οφειλές που προέρχονται από ιδίους πόρους. Μπορούµε να κάνουµε χρονοδιάγραµµα για οφειλές από συγχρηµατοδοτούµενα έργα γιατί εκεί είναι ξεκάθαρα τα πράγµατα. Εάν δεν γνωρίζουµε όµως τέλος του 5 ου µήνα το τι έχουµε να λαµβάνουµε από ΣΑΤΑ ή από φόρο εισοδήµατος και προσπαθούµε µόνο µέσα από µισθώµατα ή από κάποιους κοινόχρηστους χώρους ή παραλίες κλπ., να τα «βγάλουµε πέρα» αυτό δεν θα µπορέσει να επιτευχθεί ποτέ. Ας µην γελιόµαστε! εν µπορούµε να κάνουµε µε αυτό τον τρόπο ουσιώδη προγραµµατισµό. Αυτό λέω και στον κόσµο. ηλαδή δεν µπορούµε να δίνουµε ανεδαφικές ελπίδες στους ανθρώπους. Τώρα έχουµε την εκτύπωση, τώρα γίνεται και το ξεκαθάρισµα. Αυτό που είπαµε και στο ηµοτικό Συµβούλιο, ότι υπάρχουν οφειλές προς τη ΕΥΑ Αφάντου αλλά και αυτοί θα πρέπει να µας επιστρέψουν τα δάνεια που έχουµε πληρώσει, άρα θα γίνουν συµψηφισµοί. Προς την ΕΚΡ ,00 ευρώ αλλά και από τους 6

7 επιµέρους πρώην ήµους προς άλλους. Υπάρχουν τέτοιες οφειλές που θα ρίξουν κατά πολύ τις οφειλές που έχουµε αυτή τη στιγµή. Μια που µιλήσαµε για το «όβερ ντραφτ», κι αυτό συζητήθηκε, κ. Στάγκα, µε την Εµπορική. Θα είναι θέµα συνάντησης µια από τις επόµενες ηµέρες. Την επόµενη εβδοµάδα που δεν θα έχουµε επιτροπές και ηµοτικό Συµβούλιο θα µπορέσουµε να δουλέψουµε όσον αφορά τις διαδικασίες. Θα σας ενηµερώσω σχετικά στο επόµενο ηµοτικό Συµβούλιο για το ποιο θα είναι το αποτέλεσµα αυτής της συνάντησης. Για τις ενέργειες του κωδικού του ήµου Αφάντου, νοµίζω ότι ήµουν ξεκάθαρος κι έχω πει ότι όντως υπάρχει πρόβληµα και δεσµεύτηκα στο ηµοτικό Συµβούλιο ότι θα δεσµευτούν τα χρήµατα αυτά για την συγκεκριµένη περιοχή, διότι η απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου αυτό όριζε. Ήµουν ξεκάθαρος και δεσµεύοµαι και στην Οικονοµική Επιτροπή ότι αυτά τα χρήµατα, τα 870, 880, 930, ότι αναφέρεται στην απόφαση, θα πάνε σε συγκεκριµένη περιοχή, διότι έτσι όριζε η απόφαση του πρώην ηµοτικού Συµβουλίου Αφάντου. Θα γίνει όµως µετατροπή διότι η επιτροπή απογραφής ολοκλήρωσε το έργο της την 28 η Φεβρουαρίου. Από την 1 η Μαρτίου αναλαµβάνει το ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει οποιαδήποτε µεταβολή της απογραφής. Στο ηµοτικό Συµβούλιο θα έρθει η συγκεκριµένη µεταβολή. εσµεύοµαι όµως, όπως και στο ηµοτικό Συµβούλιο, και στον ήµαρχο, και στους Αντιδηµάρχους, και σε εσάς, και σε όλο το σώµα, ότι αυτά τα χρήµατα δεν χρησιµοποιούνται και δεν θα χρησιµοποιηθούν για άλλη περιοχή. Το έχω πει επανειληµµένως και δεν νοµίζω ότι συντρέχει άλλος λόγος επ αυτού. Αναφορικά µε το ταµείο, σίγουρα δεν προβλεπόταν για να έρθει στην έκθεση του 1 ου τριµήνου, αλλά θα παρακαλούσα, του υπηρεσιακούς παράγοντες, µέχρι να τελειώσει η σηµερινή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αν µπορούν να µας δώσουν το υπόλοιπο του ταµείου σε τακτικά, ειδικευµένα κλπ. εν έχω κανένα πρόβληµα να δώσουµε τα στοιχεία αυτά στην Οικονοµική Επιτροπή. Επίσης αν µπορούν να µας ενηµερώσουν για το υπόλοιπο ταµείου της 31 ης Μαρτίου. Σε ότι αφορά το δάνειο του πρώην ήµου Νότιας Ρόδου, υπάρχει απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου. Αν θέλετε θα σας την κοινοποιήσουµε σε επόµενη Οικονοµική Επιτροπή, για να ελέγξετε κι αυτές τις διαθέσεις που έχουµε κάνει. Να διασταυρώσετε κι εσείς, ότι όντως είναι απ το δάνειο του πρώην ήµου Νότιας Ρόδου. Για τις επιπτώσεις του µνηµονίου, βεβαίως αυτό που έχει υποθεί και φαίνεται κι απ το άρθρο 262 είναι ότι ναι µπορεί ο Υπουργός Εσωτερικών ή µετά από αίτηση του ήµου, να αναφερθούν συγκεκριµένες ηµοτικές Ενότητες που έφεραν σ αυτό το σηµείο τον ήµο. ηλαδή είναι υπό εξέταση για να µπουν σε καθεστώς επιτήρησης. Είναι ξεκάθαρο µέσα απ τις διατάξεις. Για τον αποσυντονισµό. Είναι ένα µεγάλο ζήτηµα το οποίο µας αφορά όλους, αφορά κυρίως την πλειοψηφία, την παράταξή µας. Βεβαίως σε κάποια σηµεία, κι εµείς το έχουµε πει, ότι δεν είµαστε πλήρως ευχαριστηµένοι. Η διαπίστωση έχει να κάνει µε το σύνολο των θεµάτων που θέσατε προηγουµένως. 7

8 Πιστεύω ότι κάλυψα στο σύνολο τουλάχιστον των ερωτήσεων. Αν κάτι νοµίζετε ότι δεν έχει απαντηθεί υπάρχει η δυνατότητα να σας δοθεί εγγράφως σε επόµενη Οικονοµική Επιτροπή. Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος έθεσε υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την ύπαρξη θέµατος προς εξέταση, εκτός της ήδη κοινοποιηµένης ηµερησίας διατάξεως, µε την µορφή του κατεπείγοντος, βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, σχετικό µε την προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή απορριµµατοφόρων οχηµάτων και προωθητή οχηµάτων, που χρησιµοποιούνται για την αποκοµιδή απορριµµάτων που πληµµελώς ενεργείται κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα εξαιτίας των εκτεταµένων βλαβών, θέµα που άπτεται άµεσα µε την δηµόσια υγεία. Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα να εξεταστεί το ανωτέρω θέµα µε την µορφή του κατεπείγοντος. ΘΕΜΑ (προ ηµερησίας διατάξεως): (κατεπείγον µε την συνδροµή του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010) Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την απευθείας προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή απορριµµατοφόρων οχηµάτων και προωθητή οχηµάτων. (Εισήγηση /νσης Τροχαίου Υλικού αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν της Επιτροπής την ανωτέρω εισήγηση της /νσης Τροχαίου Υλικού αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «Όπως είναι γνωστό, στον ήµο µας δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την προµήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίµων για την επισκευή οχηµάτων µηχανηµάτων. Ένεκα τούτου και επειδή υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την επισκευή απορριµµατοφόρων οχηµάτων και του προωθητή απορριµµάτων αναγκαίων για την εκτέλεση της αποκοµιδής και διάθεσης απορριµµάτων στην ηµοτική Ενότητα Ρόδου, προτείνουµε την κατ εξαίρεση ψήφιση και διάθεση του ποσού των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 ). Τα προς προµήθεια ανταλλακτικά προορίζονται για τα παρακάτω απορριµµατοφόρα οχήµατα τύπου περιστρεφόµενου τυµπάνου µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3416, ΚΗΗ 3417, ΚΗΗ 3418 και τον προωθητή απορριµµάτων COMATSU. Οι πιστοποιηµένες βλάβες στα παραπάνω είναι επισκευή φρένων (εµπρός πίσω) άξονα για τα οχήµατα ΚΗΗ 3416, ΚΗΗ 3417, αντικατάσταση δισκόπλακας εµπρόσθιου άξονα για το όχηµα ΚΗΗ 3417, αντικατάσταση εµπρόσθιου δεξιού 8

9 συστήµατος σουστόφυλλου για το όχηµα ΚΗΗ 3418, γενικό σέρβις Ωρών για το µηχάνηµα έργου COMATSU προωθητή απορριµµάτων στον ΧΥΤΑ.» Ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι η προµήθεια των ανωτέρω υλικών κρίνεται απολύτως αναγκαία για την κίνηση των απορριµµατοφόρων θέµα που άπτεται ευθέως µε τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αµέσως µετά και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση προέτρεψε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 ευρώ (Κ.Α ), για την απευθείας προµήθεια ανταλλακτικών που θα χρησιµοποιηθούν στην επισκευή απορριµµατοφόρων οχηµάτων και προωθητή οχηµάτων, λαµβάνοντας υπ όψιν την εισήγηση της /νσης Τροχαίου Υλικού αρ. πρωτ. 2/ , από την οποία προκύπτει η κατεπείγουσα ανάγκη για την προµήθεια των ανωτέρω ανταλλακτικών που θα βοηθήσει αποφασιστικά στην απρόσκοπτη κίνηση των απορριµµατοφόρων οχηµάτων, θέµα που άπτεται ευθέως µε την διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. Αµέσως µετά ο Πρόεδρος προτείνει να εξετασθούν τα θέµατα της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης ως κατωτέρω: ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση για διαθέσεις πιστώσεων βάσει σχετικής εισήγησης της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου. (Εισήγηση Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων, /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν της Επιτροπής την ανωτέρω εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τη παράγραφο 1, εδάφιο δ, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, [Φεκ 87, τεύχος Α ], ορίζεται ότι η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια να αποφασίζει για τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011, για την πληρωµή δαπανών κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους. 9

10 Α/Α ΑΡ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους έξι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ, 6.780,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑ ΙΟΥ. ( Έργο ενταγµένο στο δάνειο πρώην ήµου Ν. Ρόδου και βάρυνε τον Κ.Α οικ. έτους 2009 µε το ποσό των 6.780,00, τον Κ.Α οικ. έτους 2010 µε το ποσό των 6.780,00 µε απευθείας ανάθεση στην κα ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ , ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τρείς χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ, 3.390,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ.. ΛΑΧΑΝΙΑΣ. ( Έργο ενταγµένο στο δάνειο πρώην ήµου Ν. Ρόδου και βάρυνε τον Κ.Α οικ. έτους 2009 µε το ποσό των 3.390,00, τον Κ.Α οικ. έτους 2010 µε το ποσό των 3.390,00 µε απευθείας ανάθεση στην κα ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τρείς χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οκτώ ευρώ, 3.948,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΒΑΡ ΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ. ( απάνη ενταγµένη στο δάνειο πρώην ήµου Ν. Ρόδου και βάρυνε τον Κ.Α οικ. έτους 2008 µε το ποσό των ,00 τον Κ.Α οικ. έτους 2009 µε το ποσό των ,00, τον Κ.Α οικ. έτους 2010 µε το ποσό των 3.948,00 ανάδοχος εταιρεία ΕΜΙΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.). Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά, 2.284,90 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ. απάνη ενταγµένη στο δάνειο ήµου Ν. Ρόδου που βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2007 µε το ποσό των 2/284,90 τον Κ.Α οικ. Έτους 2008 µε το ποσό των 2.284,90 τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 2.284,90 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 2.284,90 ανάδοχος ΣΥΜΙΑΚΟΣ ΣΤ. ΕΜΜ. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν τριάντα χιλιάδες διακόσια ενενήντα ένα ευρώ και οκτώ λεπτά, ,08 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 3ο 3.390, , , ,08 10

11 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ λογ/σµο της Αρχικής Σύµβασης του έργου "Αποχέτευση ακαθάρτων οικισµού.. Λαχανιάς Πλακόστρωση ηµοτικών Οδών Λαχανιάς " ( ΝΟΤΙΑ ΡΟ ΟΣ ) ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Μ.- ΚΟΡΚΙ ΑΣ Α. Ο.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες εβδοµήντα δύο ευρώ και τριανταεπτά λεπτά, 2.072,37 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ. (αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ που βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 2.072,37 τον Κ.Α 8122 οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 2.072,37 ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια διακόσια οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά, 1.208,60 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΣΤΟ.. ΒΑΤΙΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 1.208,60, ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια δέκα οκτώ ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά,1.018,18 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ.. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2008 µε το ποσό των 1.018,18 τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 1.018,18 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 1.018,18, ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τέσσερις χιλιάδες δεκαέξι ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά, 4.016,44 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΗΠΕ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 4.016,44 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 4.016,44, ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες εικοσιπέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά, 2.025,45 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΗΠΕ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην 2.072, , , , ,45 11

12 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 2.025,45 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 2.025,45, ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια εκατόν εξήντα τρία ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά, 1.163,83 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ.. ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 1.163,83 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 1.163,83, ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα τρία λεπτά, 2.888,73 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ.. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 2.888,73 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 2.888,73, ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαράντα µία χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτά, 2.488,26 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ.. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 2.488,26 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 2.488,26, ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους επτακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα ένα λεπτά, 748,51 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 748,51 ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσια πέντε ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά, 305,44 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 1.163, , , ,26 748,51 305,44 12

13 ΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2007 µε το ποσό των 305,44 τον Κ.Α οικ. Έτους 2008 µε το ποσό των 305,44 τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 305,44 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 305,44 ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εβδοµήντα τέσσερα ευρώ και δύο λεπτά, 74,02 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2007 µε το ποσό των 74,02 τον Κ.Α οικ. Έτους 2008 µε το ποσό των 74,02 τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 74,02 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 74,02 ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) 74, ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατρείς χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά,13.152,28 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2008 µε το ποσό των 4.237,94 τον Κ.Α οικ. Έτους 2008 µε το ποσό των 8.914,34 τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 8.914,34 τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 4.237,94 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των ,28 ανάδοχος εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Α.Ε.). Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξήντα χιλιάδες επτακόσια εικοσιπέντε ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά, ,29 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 4oς ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ " Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα έξι ευρώ, 4.176,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 4.176,00 ανάδοχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ). Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ, 2.320,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΓΕΡΑΚΑ, , , , ,00 13

14 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΛΑΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΤΑΒΙΑ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 2.320,00 ανάδοχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ). Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τετρακόσια πενήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά, 453,50 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2006 µε το ποσό των 453,50 τον Κ.Α.8122 οικ. Έτους 2007 µε το ποσό των 453,50 τον Κ.Α οικ. Έτους 2008 µε το ποσό των 453,50 τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 453,50 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 453,50 ανάδοχος ΜΑΚΡΗΣ Γ. ΜΙΧΑΗΛ). Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τέσσερις χιλιάδες ενενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά, 4.094,33 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 4.094,33 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 4.094,33 ανάδοχος ΜΑΚΡΗΣ Γ. ΜΙΧΑΗΛ). Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά, 2.169,60 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΙΝΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2006 µε το ποσό των 2.169,60 τον Κ.Α.8122 οικ. Έτους 2007 µε το ποσό των 2.169,60 τον Κ.Α οικ. Έτους 2008 µε το ποσό των 2.169,60 τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 2.169,60 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 2.169,60 ανάδοχος εταιρεία ΜΠΑΞΕΒΑΝΙ ΗΣ ΕΠΕ). Τη δέσµευση πίστωσης ύψους έξι χιλιάδες εξακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εννέα λεπτά, 6.699,09 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2008 µε το ποσό των 6.699,09 τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 6.699,09 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 6.699,09 ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες εβδοµήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά, 2.079,90 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ( Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α. 453, , , , ,90 14

15 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 2.079,90 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 2.079,90 ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους έξι χιλιάδες τριακόσια ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά, 6.397,98 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσια σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά, 341,94 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ.. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ (Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 341,94 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 341,94 ανάδοχος εταιρεία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξακόσια είκοσι ένα ευρώ και πενήντα λεπτά, 621,50 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΡΟΥ ΕΛΠΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΜΠΟΥΛΤΟΖΑ ΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΤΩΤΗ CAT 950 (Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2008 µε το ποσό των 621,50 τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 621,50 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 621,50 ανάδοχος ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ). Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια εκατόν τριάντα ευρώ, 1.130,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ CAT 950 (Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2008 µε το ποσό των 1.130,00 τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 1.130,00 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 1.130,00 ανάδοχος ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ). Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά, 1.439,62 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΤΩΤΗ CAT 950 (Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν. ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2008 µε το ποσό των 1.439,62 τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 1.439,62 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 1.439,62 ανάδοχος ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ). Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ, 452,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑ ΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ CAT 950 (Αφορά δαπάνη ενταγµένη στο δάνειο του πρώην ΗΜΟΥ Ν ,98 341,94 621, , ,62 452,00 15

16 ΚΑ ΡΟ ΟΥ και βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2008 µε το ποσό των 452,00 τον Κ.Α οικ. Έτους 2009 µε το ποσό των 452,00 τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των 452,00 ανάδοχος ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ). Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τετρακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ, 475,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ.. ΓΕΝΝΑ ΙΟΥ 475, ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια δεκατρία ευρώ και δύο λεπτά, 213,02 σε βάρος του ΚΑ 8117 του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΝΑΤΣΑΣ ΓΙΑ ΝΤΕΚΟΡ ΚΑΙ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους έξι χιλιάδες διακόσια δεκατρία ευρώ και πενήντα επτά λεπτά, 6.213,57 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια ενενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά, 1.098,94 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ.. ΒΑΤΙ - ΙΣΤΡΙΟΣ - ΑΡΝΙΘΑ - ΠΡΟΦΥΛΙΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια έντεκα ευρώ και δεκαεννέα λεπτά, ,19 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 2ος τελικός λογ. έργου ''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α..Α ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ '' ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Π Ε που βάρυνε τον Κ.Α οικ. Έτους 2010 ανάδοχος Κ/Ξ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Μ. ΚΟΡΚΙ ΑΣ Α. Ο.Ε.- ΝΤΑΤΦΑΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαράντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εικοσιτέσσερα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά, ,95 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 3ος λογ/σµός έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ " Έργο χρηµατοδοτούµενο από ΘΗΣΕΑ του πρώην ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ που βάρυνε τον ΚΑ οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των ,95 ανάδοχος εταιρεία ΤΕΧΝΟΜΑΡΚΕΤ ΣΙΦΩΝΙΟΣ Α.Ε. 213, , , , , ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατό χιλιάδες ευρώ, , ,00 16

17 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Έναντι 1ου λογ. της 1ης ΣΣ " ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝΣΧΟΛ.ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑ Α Έργο χρηµατοδοτούµενο από ΣΑΤΑ του πρώην ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ που βάρυνε τον ΚΑ οικ. Έτους 2008 µε το ποσό των ,95 τον ΚΑ οικ. Έτους 2010 µε το ποσό των ,00 ανάδοχος εταιρεία ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΚΑ ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδες εκατόν οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά, 8.108,40 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Γεωτεχνική µελέτη για τον βρεφονηπιακό σταθµό. Αφάν Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδες εκατόν οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά, 8.108,40 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Γεωτεχνική µελέτη για το βρεφονηπιακό σταθµό στον οικοδοµικό συνεταιρισµό ΒΑΚΧΟΣ 8.108, , ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες οχτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά, 5.892,93 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΗ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΙΣΙ ΩΡΟΥ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ "ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ" 5.892, ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ, 1.198,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΞΩ ΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ κ. ΒΟΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑΣ 1.198, ΚΑ ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι επτά ευρώ και πενήντα τρία λεπτά, 2.127,53 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 2 Ο ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΑΡΤΟΥ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ (ΑΤΑΒΥΡΟΣ) ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι µία χιλιάδες οχτακόσια είκοσι έξι ευρώ και είκοσι έξι λεπτά, ,26 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΕΖΟ ΡΟΜΗΣΗ Ο ΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ (ΙΑΛΥΣΟΣ) 2.127, , ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εννέα χιλιάδες τετρακόσια δεκαέξι ευρώ και εννέα λεπτά, 9.416,09 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΕΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ 9.416,09 17

18 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΒΑΛΣΑΜΟΥ ΣΑΧΙΝΗ) ΑΠΟ ΤΗΝ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια δεκαεπτά ευρώ και σαράντα λεπτά, ,40 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξ. υπόλοιπου 1ου λογ. έργου " ΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Ο ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,ΣΓΟΥΡΟΥ,ΡΟ ΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΡΟ ΙΝΙ )Α ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΣΑΕΠ ΕΡΓΟ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ που βάρυνε τον ΚΑ µε το ποσό των ,00 ανάδοχος ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε , ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες εβδοµήντα τρία ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά, 2.073,48 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ε ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ , ΚΑ ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους έξι χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα εννέα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά, 6.979,66 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια εικοσιπέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά, ,86 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ 6.979, , ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσια εβδοµήντα ευρώ, 370,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΜΙΣΘΩΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΠ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ 370, ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΠΙ ΙΚΑΣΘΕΝ ΠΟΣΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2010 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ (ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Α ΕΚΤ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΙ ΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ) , ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια είκοσι τέσσερα ευρώ και 1.024,28 18

19 είκοσι οκτώ λεπτά, 1.024,28 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια πεντακόσια είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά, 1.525,50 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά, 426,54 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά, 148,80 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσια τέσσερα ευρώ και δεκατρία λεπτά, 304,13 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά, 1.028,44 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 1.525,50 426,54 148,80 304, , ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσιες χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για "Συντήρηση εξωτερικών όψεων Εθνικού Θεάτρου Ρόδου'' , ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατό χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) , ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατό χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Β' ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ , ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξήντα χιλιάδες ευρώ, , ,00 19

20 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑ ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) , ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πενήντα χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εφαρµογή κυκλοφοριακών ρυθµίσεων Φύλαξη πυλών , ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εννέα χιλιάδες εξακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά, 9.668,94 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 18ο λογ. της Αρχικής Σύµβασης του έργου "Κ.Α.Α. ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΓΩΓΟΙ ΙΑΛΥΣΟΥ" ( ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Γ' ΦΑΣΗ). ( ΙΑΛΥΣΟΣ) ανάδοχος ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε , ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πενήντα εννέα χιλιάδες ενενήντα ένα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά, ,51 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 5ο λογ. Αρχικής Σύµβασης του έργου " Ανακατασκευή πεζοδροµίων και πεζοδρόµων συνοικιών της πόλης της Ρόδου " ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΣ , ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξήντα δύο χιλιάδες τριακόσια εξήντα δύο ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά, ,18 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 9ο λογ. της Αρχικής Σύµβασης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ" (ΙΑΛΥΣΟΣ) ΑΝΑ ΟΧΟΣ Κ/Ξ ΒΡΟΥΧΟΣ Γ. ΓΛΥΝΟΣ Μ.ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε , ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν ογδόντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια είκοσι επτά ευρώ και δώδεκα λεπτά, ,12 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 1ο λογ/σµο της Αρχικής Σύµβασης του έργου "Βελτίωση ικτύων Άρδευσης Περιοχή Μεγάλη Γη του ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ" ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε , ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν δέκα χιλιάδες τετρακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά, ,96 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 19ο λογ/σµο της Αρχικής Σύµβασης του έργου "Κ.Α.Α. ΚΑΙ ,96 20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 20-12-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 20 εκεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 19 / 09-06-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2011 και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 02 / 02 / 2012 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 12499 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 2 η / 06-02-2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 31 / 18-11-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 18 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 15/22-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 194/2015 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 35 / 22-12-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (όπισθεν ηµαρχείου, γραφεία πρώην Τ.Ε..Κ.. Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 22 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 121/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ.

Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριθ. Πρακτικού: 2/19-2-2016 Αριθ. Απόφασης: 84/2016 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:365/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) ΚΑΙ ΑΠΟ 17/11/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 853/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15.01.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 26 / 26-08-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 29 / 17-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (όπισθεν ηµαρχείου, γραφεία πρώην Τ.Ε..Κ.. Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013»

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου στις 14-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 20 / 12-11-2012 Στη Ρόδο και στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων (Π.Ε..) Νοτίου Αιγαίου, σήµερα ευτέρα, 12 Νοεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 2/2015 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/2-04-2014 Αριθ. Απόφασης: 205/2-4-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 8 η / 05-05-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι 26-3-2013 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρώτ.:3651 ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Έδρα: Σπήλι Τηλ: 2832022046 FAX: 2832022777 Τ.Κ.: 74053 Αριθµός πρόσκλησης : 3 ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΩ10-ΕΘ9 =========================

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΩ10-ΕΘ9 ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 04 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ακύρωση της µε αρ. πρωτ. 3305/07.02.2011 περίληψης προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 59/2015 Ψήφιση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 18/12.09.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 429/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της 44θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 17/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 17/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β41ΕΩΗΓ-6ΦΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 9/7/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΔΩ93-ΣΗΓ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..14ης/6/2012.. της..15ης/2012.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΔΑ: Β4ΛΔΩ93-ΣΗΓ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..14ης/6/2012.. της..15ης/2012.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 14ης-6-2012 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..202/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.8/0 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης /0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση δαπανών πάγιας προκαταβολής ήµου Κατερίνης και προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 72 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 175 /2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 175 /2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 175 /2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΚΟΛΖΛ-6Ω5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΚΟΛΖΛ-6Ω5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 13/04-10-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 148/2012 Θέμα:«Ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12: 00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19 ης /07-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-204 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/4-7-204 Αριθ. Απόφασης: 448/4-7-204 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΟΣ 6 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 6/18-4-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 731/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 731/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204773/1951 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 618/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 13/ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 13/ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 13/ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 04/03/2016 3 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 9 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.9/29-4-2015 έκτακτης κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η /

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 87329 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η / 29-07-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28/11/ 2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 22/ Αριθ. Απόφασης: 747/2014

Της από 28/11/ 2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 22/ Αριθ. Απόφασης: 747/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28// 204 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 22/28--204 Αριθ. Απόφασης: 747/204 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Υλικά συντήρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 15/21.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά 7 Ιουνίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 2012 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Σε τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού Συµβούλιου Αρχανών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 270/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 40/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/ ΗΜΟΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 33/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 904/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα