ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Π.Μ.Σ. στην ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. κατεύθυνση: Συστήματα Υπολογιστών. Διπλωματική Εργασία. Μυρωνίδης Θεόδωρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Π.Μ.Σ. στην ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. κατεύθυνση: Συστήματα Υπολογιστών. Διπλωματική Εργασία. Μυρωνίδης Θεόδωρος"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ. στην ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ κατεύθυνση: Συστήματα Υπολογιστών Διπλωματική Εργασία Μυρωνίδης Θεόδωρος Επιβλέπων καθηγητής: Μανιτσάρης Αθανάσιος Εξεταστές: Γεωργιάδης Χρήστος Συστήματα σύνθεσης ομιλίας από κείμενο (TTS) Θεσσαλονίκη [2011] Text To Speech Synthesis

2 Copyright Μυρωνίδης Θεόδωρος, 2011 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος. 2

3 Περίληψη Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθούν τεχνικές και συστήματα σύνθεσης και αναγνώρισης ομιλίας. Η κατασκευή ενός συστήματος για την σχετικά γρήγορη και αποτελεσματική δημιουργία «φωνών» προκειμένου να χρησιμοποιούνται από συστήματα σύνθεσης ομιλίας από κείμενο στον Η/Υ. Η μελέτη και κατασκευή κανόνων Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (NLP) για την Ελληνική γλώσσα, ώστε να χρησιμοποιούνται από συστήματα σύνθεσης ομιλίας για να συνθέτουν ομιλία στην Ελληνική Γλώσσα. Λέξεις κλειδιά: Συστήματα Σύνθεσης ομιλίας από κείμενο, Σύνθεση ομιλίας με κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα, Κανόνες Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας. 3

4 Abstract Aim of present diplomatic work is to be studied techniques and systems for composition and recognition of speech. The creation of a system for the relatively fast and effective creation of voices so that they are able to be used by Text-To- Speech systems. Finally, the study and manufacture of rules of Natural Language Processing (NLP) for the Greek language, so that they are able to be used by systems of composition of speech in order to compose speech in the Greek Language. Keywords: Speech Synthesis, TTS, Text-To-Speech Systems, HMM-based Speech Synthesis, Natural Language Processing 4

5 Ευχαριστίες Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους δικούς μου ανθρώπους που με στήριξαν στην προσπάθεια για την εκπόνηση αυτής της διπλωματικής εργασίας. Ακόμα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέπων καθηγητή μου κ. Μανιτσάρη Αθ. για την πολύτιμη βοήθειά του, καθώς επίσης και τα μέλη του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων και Γραφικών και ιδιαίτερα τον κ. Μανιτσάρη Σωτήρη για την εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του γερμανικού εργαστηρίου Υπολογιστικής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου του Saarland και τα μέλη του Εργαστηρίου SIGnaux του πανεπστημίου Pierre et Marie Curie (UPMC). 5

6 Περιεχόμενα Περίληψη... 3 Abstract... 4 Ευχαριστίες... 5 Περιεχόμενα Εισαγωγή Επισκόπηση της Σύνθεσης ομιλίας από Υπολογιστή Σκοπός και συνεισφορά της Διπλωματικής Επισκόπηση των συστημάτων και των τεχνολογιών στην σύνθεση ομιλίας Σύνθεση ομιλίας με συνένωση μονάδων Σύνθεση ομιλίας βασισμένη σε κανόνες Σύνθεση Ομιλίας με μοντελοποίηση άρθρωσης Προτεινόμενες λύσεις σύνθεσης φωνής Festival MBROLA IrcamTTS Open Mary Open Source Emotional Text-to-Speech Synthesis System Λειτουργική δομή ενός Συστήματος Εκφώνησης Ομιλίας (TTS) Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας Ανάλυση των βασικών συστατικών της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας Σπονδυλωτή Αρχιτεκτονική για έρευνα στην σύνθεση ομιλίας Εισαγωγή (Overview-MARY Text-To-Speech) Αρχιτεκτονική Συστήματος Κατασκευή φωνής με την χρήση HMM Εισαγωγή στα Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα(HMM) Οδηγός για την κατασκευή φωνής με βάση τα Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα(HMMbased) στο σύστημα MARY TTS Εγκατάσταση και παραμετροποίηση της πλατφόρμας MARY TTS Έλεγχος για τα απαιτούμενα προγράμματα και αρχεία Έλεγχος δεδομένων: αρχεία κειμένου και ήχου

7 3.3.4Προετοιμασία για την εκτέλεση της Εργαλειοθήκης Κατασκευής Φωνής Εκτέλεση των συστατικών της Εργαλειοθήκης Κατασκευής Φωνής Έκφραση των προφορικών κανόνων της Ελληνικής γλώσσας με το διεθνές φωνητικό αλφάβητο SAMPA Συμπεράσματα και Μελλοντική Εργασία Bibliography Παράρτημα

8 1. Εισαγωγή 1.1 Επισκόπηση της Σύνθεσης ομιλίας από Υπολογιστή Τα συστήματα Σύνθεσης Ομιλίας από Υπολογιστή (Text-To-Speech) συναντώνται σε ένα πολύ μεγάλο εύρος εφαρμογών. Από τις πρώτες τους εφαρμογές ήταν για την επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή για άτομα με ειδικές ανάγκες και πιο συγκεκριμένα με προβλήματα όρασης, όπου ένα σύστημα δεχόταν σαν είσοδο ένα κείμενο και το μετέτρεπε σε ομιλία. Σήμερα, υπάρχουν πιο εξελιγμένα συστήματα που διευκολύνουν την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή για τους τυφλούς, στα οποία το σύστημα TTS βοηθά τον χρήστη να πλοηγηθεί σε ένα σύστημα παραθύρων. Οι καρποί της συστηματικής και συνεχόμενης έρευνας επί χρόνια στον τομέα της TTS σύνθεσης και η ανάπτυξη της τεχνολογίας νέας γενιάς, έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας της σύνθετης ομιλίας πετυχαίνοντας ταυτόχρονα χαμηλό κόστος. Το γεγονός αυτό έδωσε το κίνητρο για την ευρεία εξάπλωση των ΤΤS εφαρμογών. Τέτοιες εφαρμογές συναντούμε στις επικοινωνίες, όπου μηνύματα βασισμένα σε κείμενο, όπως τα ή τα fax, ή πληροφορίες που συνδυάζουν κείμενο και εικόνα, όπως οι ιστοσελίδες, αποδίδονται φωνητικά. Υπάρχει επίσης, το πρόγραμμα VoiceXML που παρέχει interactive υπηρεσίες ομιλίας διαμέσου του διαδικτύου. Γενικότερα, τα TTS συστήματα καλύπτουν την ανάγκη για φωνητική απόδοση πληροφοριών, όλων των ειδών, που βρίσκονται αποθηκευμένες στις βάσεις δεδομένων, όπως για παράδειγμα τηλεφωνικοί αριθμοί, διευθύνσεις ή πληροφορίες πλοήγησης αυτοκινήτων. Ακόμη, βρίσκουν εφαρμογή στις αυτόματες υπηρεσίες πληροφόρησης, που πραγματοποιούν εκφώνηση δελτίων καιρού και ειδήσεων μέσω τηλεφώνου ή σε ένα αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο, όπου ο χρήστης καλεί για να κάνει κάποια κράτηση και καθοδηγεί όλη τη συναλλαγή μέσω ενός αυτόματου συστήματος διαλόγου. Δίνουν επίσης λύσεις και σε πιο κλασικές ανάγκες του ανθρώπου, όπως είναι η αυτόματη ανάγνωση εντύπων από μια μηχανή (ομιλούντα βιβλία), που εξυπηρετεί ιδιαίτερα άτομα με προβλήματα όρασης. Άλλες πιθανές εφαρμογές συστημάτων σύνθεσης ομιλίας υψηλής ποιότητας είναι: Βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα ομιλίας. Για παράδειγμα, ο Stephen Hawking πραγματοποιεί όλες του τις διαλέξεις με αυτόν τον τρόπο. Εργαλείο στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα λόγω της υψηλής ποιότητας συνθετικής ομιλίας που απαιτείται για ένα τέτοιο εγχείρημα. Καταπληκτικό εργαλείο για τους γλωσσολόγους. Για παράδειγμα, ένας συγκεκριμένος τύπος TTS συνθέτη, του formant συνθέτη, χρησιμοποιείται από αυτούς που ασχολούνται με την φωνολογία και τους ακουστικούς κανόνες που διέπουν την ομιλία. Ανεξάρτητα με τον σκοπό της χρήσης ενός τέτοιου συστήματος, είναι απαραίτητο η ποιότητα να είναι υψηλή και η φωνή να ακούγεται σαν ανθρώπινη. Έτσι, οι στόχοι κατασκευής ενός τέτοιου συστήματος είναι πρώτα απ 8

9 όλα η μετάδοση του μηνύματος (κατανόηση) και δεύτερον η πραγματοποίησή της με τη χρήση μιας φωνής που να μοιάζει με ανθρώπου (φυσικότητα). Επίσης, ακόμη ένας στόχος είναι η δυνατότητα εισόδου οποιασδήποτε πρότασης. Εικόνα 1. Επισκόπηση ενός τυπικού συστήματος ομιλίας. 1.2 Σκοπός και συνεισφορά της Διπλωματικής. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην εύρεση ενός αποτελεσματικού τρόπου παραγωγής φωνών από ηχητικά ντοκουμέντα έτσι ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν σε συστήματα σύνθεσης ομιλίας. Μετά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και σε συνεργασία με τους ερευνητές τους Γερμανικού ερευνητικού εργαστηρίου Υπολογιστικής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου του Saarland που είναι υπέυθυνο για την ανάπτυξη της πλατφόρμας ανοιχτού λογισμικού Modular Architecture for Research on speech synthesis (MARY)(Σπονδυλωτή Αρχιτεκτονική για έρευνα στην σύνθεση ομιλίας) καταφέραμε να βελτιστοποιήσουμε το υπό ανάπτυξη σύστημα και να διορθώσουμε κάποιες ευπάθειές του. Επιπλέον καταφέραμε να εμπλουτίσουμε το σύστημα με την δυνατότητα να «ομιλεί» με μία επιπλέον φωνή. Η φωνή ανήκει στον καθηγητή Denby του γαλλικού ερευνητικού εργαστηρίου SIGnaux του πανεπιστημίου Pierre et Marie Curie (UPMC) και χρησιμοποιήθηκε από το εργαστήριο για να συμπληρώσει ένα δικό τους έργο που αφορούσε στην αναγνώριση ομιλίας (speech regognition) από την άρθρωση ενός ομιλούντος με προβλήματα ομιλίας, για παράδειγμα λόγω φαρυγγεκτομής, ή ακόμα για λόγους ασφαλείας και ομιλίας σε ηχηρά περιβάλλοντα. Ουσιαστικά η ερευνητική προσπάθεια που γίνεται στο γαλλικό εργαστήριο εστιάζει στην αναγνώριση της ομιλίας από την άρθρωση του ομιλούντος με την χρήση υπερύθρων και καμερών που εστιάζουν στον φάρυγγα και στο στόμα αντίστοιχα. Από την αναγνώριση ομιλίας (speech recognition) προκύπτει ένα κείμενο το οποίο περνάει σαν είσοδος στο Σύστημα Σύνθεσης Ομιλίας που 9

10 έχουμε εφοδιάσει με την φωνή που δημιουργήσαμε και γίνεται η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή της σύνθεσης ομιλίας από κείμενο. Τα αποτελέσματα της ποιότητας της τεχνητής ομιλίας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και μάλιστα η «φωνή» που κατασκευάσαμε στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών να χρησιμοποιηθεί από το ερευνητικό κέντρο SIGnaux στην παρουσίαση τους στο 9 ο διεθνές συνέδριο για την Σύνθεση Ομιλίας το 201 (Bruce Denby, 2011). Τέλος κατασκευάστηκε ένας αναλυτικός οδηγός προκειμένου να είναι δυνατό να κατασκευάζονται φωνές από τα ηχητικά ντοκουμέντα για οποιονδήποτε άνθρωπο και να μπορούν να εισάγονται σε συστήματα σύνθεσης ομιλίας. 2.Επισκόπηση των συστημάτων και των τεχνολογιών στην σύνθεση ομιλίας 2.1 Σύνθεση ομιλίας με συνένωση μονάδων Η κατά την παρούσα περίοδο η πιο αποτελεσματική, μορφή σύνθεσης ομιλίας είναι αυτή η οποία στηρίζεται στην συνένωση δομικών μονάδων ομιλίας (ή αλλιώς συρραφής κυματομορφών). Περιλαμβάνει την κατάτμηση προ-ηχογραφημένης πραγματικής ομιλίας και τη μετέπειτα συγκόλληση των κατάλληλων λεκτικών τμημάτων, για την παραγωγή ενός συνθετικού εκφωνήματος. Συχνά χρησιμοποιούνται τεχνικές επεξεργασίας για να μεταβάλουν τα χαρακτηριστικά των τμημάτων, ώστε να παρέχουν πιο ομαλές μεταβάσεις ανάμεσα στα συγκολλημένα τμήματα. Το μήκος των τμημάτων μπορεί να κυμαίνεται από ολόκληρες προτάσεις ή λέξεις μέχρι συλλαβές ή φωνήματα. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η επεξεργασία σήματος που απαιτείται για την παραγωγή τμημάτων που συνδέονται με συνέπεια, τόσο μειώνεται η ποιότητα της παραγόμενης ομιλίας. Τα πιο διαδεδομένα δομικά στοιχεία είναι τα δίφωνα (diphones), που αποτελούν μονάδες που αρχίζουν από το κέντρο της σταθερής κατάστασης ενός φωνήματος και τελειώνουν στο αντίστοιχο κέντρο του επόμενου. Σύμφωνα με τη θεωρία, αυτές οι μονάδες είναι πιο εύκολο να συρραφτούν απ ότι χωριστά φωνήματα λόγω της σταθερής κατάστασης στα δύο άκρα. Η τρέχουσα έρευνα επιδιώκει την χρήση διφώνων, τριφώνων αλλά και πιο γενικών τμημάτων με διάφορα μήκη και περισσότερα στιγμιότυπα από κάθε τμήμα, καθώς αυτό μπορεί να μειώσει το ποσό της επεξεργασίας σήματος που απαιτείται για τη συρραφή των μονάδων. Ο όρος επιλογή μονάδας (unit selection) χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει αυτόν τον τύπο σύνθεσης. Οι προσεγγίσεις επιλογής μονάδας προσφέρουν τα πιο φυσικά ακουστικά αποτελέσματα, επειδή ελαχιστοποιούν την επεξεργασία του σήματος ομιλίας τόσο κατά τη δημιουργία του αποθέματος των δειγμάτων όσο και κατά τη σύνθεση. Τις περισσότερες φορές η 10

11 συνθετική ομιλία που παράγεται από τέτοια συστήματα δεν ξεχωρίζει από την φυσική ομιλία. Ωστόσο, η μέγιστη φυσικότητα επιτυγχάνεται με πολύ μεγάλα αποθέματα που κυμαίνονται σε δεκάδες ώρες συνεχούς ομιλίας. 2.2 Σύνθεση ομιλίας βασισμένη σε κανόνες Όσον αφορά τα συστήματα σύνθεσης ομιλίας με κανόνες, αυτά βασίζουν την λειτουργία τους σε ένα θεωρητικό μοντέλο εξομοίωσης του ανθρώπινου μηχανισμού παραγωγής ομιλίας. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό η στοματική κοιλότητα μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα σύστημα χρονικά μεταβαλλόμενων ψηφιακών φίλτρων, σύμφωνα με κανόνες, τα οποία διεγείρονται από ένα σήμα που αντιστοιχεί στη μεταβολή της πίεσης του αέρα που ρέει μέσα σε αυτή. Τα συστήματα αυτά παράγουν ομιλία πολύ καλής φυσικότητας, μικρότερης όμως καταληπτότητας από αυτή των συστημάτων συνένωσης. Το γεγονός αυτό οφείλεται αφενός στην έλλειψη ακόμα επαρκούς γνώσης για την λειτουργία του ανθρώπινου μηχανισμού παραγωγής ομιλίας και αφετέρου στην δυσκολία εξαγωγής των παραμέτρων του μοντέλου αυτού μελετώντας μόνο το σήμα ομιλίας. Έχει αποδειχθεί ότι συστήματα βασισμένα σε σύνθεση με κανόνες παράγουν φυσική ομιλία καλής ποιότητας με την προϋπόθεση βέβαια ότι προηγουμένως έχουν εξαχθεί κατάλληλοι παράμετροι για την οδήγηση του μοντέλου. Θεωρητικά, η σύνθεση με κανόνες είναι σε θέση να συνθέσει τους περισσότερους από τους ήχους που χρησιμοποιούνται στον προφορικό λόγο έχοντας όμως το μειονέκτημα ότι ο τεχνητός προφορικός λόγος που παράγουν, αν και καταληπτός, ακούγεται μηχανικός. Το άγιο δισκοπότηρο στην έρευνα της σύνθεσης με κανόνες είναι η δημιουργία μιας γενικευμένης χαρτογράφησης της ομιλίας σε ένα σύνολο παραμέτρων. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι παράγουν αρκετά καλής ποιότητας ομιλία με σχετικά μικρές απαιτήσεις σε αποθηκευτικό χώρο και δίνουν μεγάλη ευχέρεια στην μετατροπή του κωδικοποιημένου σήματος ομιλίας (αλλαγή χροιάς, ταχύτητας ομιλίας κ.α.). Το βασικότερο μειονέκτημα τους είναι ότι η παραγωγή συνθετικής ομιλίας υψηλής ποιότητας είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, κάνοντας την δημιουργία μεγάλων βάσεων ομιλίας δύσκολη. 11

12 2.3 Σύνθεση Ομιλίας με μοντελοποίηση άρθρωσης Κατά την αρθρωτική σύνθεση επιχειρείται να προσομοιωθεί η νευροφυσιολογία και η βιομηχανική (biomechanic) του μηχανισμού παραγωγής ομιλίας του ανθρώπου, όπως απεικονίζεται στην εικόνα Αποτελεί μία πολύπλοκη διεργασία, αφενός λόγω της δυσκολίας να μετρηθεί η πραγματική διαδικασία της άρθρωσης καθώς παράγεται η φυσική ομιλία, και αφετέρου λόγω της μαθηματικής και υπολογιστικής πολυπλοκότητας που απαιτείται για αυτά τα μοντέλα. Έτσι παρότι από πλευράς πιστότητας είναι, ίσως, η πιο αποτελεσματική μέθοδος παραγωγής ομιλίας, είναι η λιγότερο ανεπτυγμένη τεχνική. Υπάρχουν μερικά συστήματα που έχουν επιδείξει κάποια ενθαρρυντικά αποτελέσματα (Rubin et al., 1981), (Browman, Goldstein, 1986), με πιο πρόσφατο το HLSyn (Stevens, 2002). Πρόοδος επίσης επιτελείται στις μετρήσεις της διαδικασίας άρθρωσης με διάφορες τεχνικές όπως το ηλεκτροπαλατογράφημα (electropalletography), οι μικροδέσμες ακτίνων-χ (x-ray microbeam) και το ηλεκτρομαγνητικό αρθρωγράφημα (ElectroMagnetic Articulograph). Όσο εξελίσσεται η τεχνολογία και βελτιώνεται η ικανότητα μας να μοντελοποιήσουμε τέτοιες διαδικασίες, η σύνθεση με μοντελοποίηση άρθρωσης θα καταστεί πιο διαδεδομένη. Προς το παρόν όμως στερείται πρακτικότητας στη χρήση. 2.4 Προτεινόμενες λύσεις σύνθεσης φωνής Στον χώρο της σύνθεσης ομιλίας υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία λογισμικών και συστημάτων χάρη στην μεγάλη γκάμα εφαρμογών της και στην συστηματική έρευνα που γίνεται στον χώρο από ακαδημαϊκά ιδρύματα αλλά και ιδιωτικούς ερευνητικούς φορείς τα τελευταία χρόνια. Εδώ βέβαια παρουσιάζονται συστήματα επιλεγμένα με γνώμονα την διαθεσιμότητά τους, που σημαίνει ότι προτιμώνται λογισμικά ελεύθερα και ακόμα καλύτερα ανοιχτού κώδικα, αλλά και σύμφωνα με την αποτελεσματικότητα και την επεκτασιμότητά τους. Festival To Festival προσφέρει ένα γενικό πλαίσιο για την κατασκευή συστημάτων σύνθεσης ομιλίας. Είναι ανοιχτού κώδικα και η διάδοσή του κατά κύριο λόγο οφείλεται στο γεγονός ότι παρέχει μία εργαλειοθήκη για την ανάτυξη συνθετικών φωνών. Στο συνολό του προσφέρει, δυνατότητες σύνθεσης ομιλίας μέσω ενός 12

13 πλήθους API: από επιπέδου κελύφους (shell level), μέσω ενός Scheme command interpreter, μέσω μίας βιβλιοθήκης στην C++, στην Java αλλά και μίας διεπιφάνειας Emacs. To Festival είναι πολυγλωσσικό (Αγγλικά και Ισπανικά). Άλλες ερευνητικές ομάδες αναπτύσουν νέες γλώσσες για το σύστημα. Το Festival έχει την δυνατότητα να συνθέτει ομιλία με τρείς διαφορετικούς τρόπους. Με την μέθοδο συνένωσης μονάδων (Unit Selection), με την χρήση κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων (HMMbased method) και με την χρήση διφώνων (Diphone). Η τελευταία μέθοδος βέβαια θεωρείται παλιάς τεχνολογίας και τείνει να εγκαταλείπεται. Εργαλεία και οδηγίες για την κατασκευή νέων φωνών και την ανάπτυξη νέων γλωσσών παρέχονται από την βιβλιοθήκη Edinburgh Speech Tools και είναι διαθέσιμα μέσω του Carnegie Mellon's FestVox project. MBROLA O MBROLA είναι ένας αλγόριθμος για την σύνθεση φωνής, ένα λογισμικό το οποίο διανέμεται χωρίς οικονομικό κόστος, αλλά σε δυαδική μορφή μόνο, καθώς και ένα παγκόσμιο πρόγραμμα συνεργασίας. Στην ιστοσελίδα του MBROLA project παρέχεται μία βάση δεδομένων διφώνων (diphones), για έναν μεγάλο αριθμό γλωσσών. Το λογισμικό MBROLA δεν είναι ολοκληρωμένο για όλες αυτές τις γλώσσες, το κείμενο πρέπει πρώτα να μετατραπεί σε φωνήματα και προσωδίες σε μορφή MBROLA. Ένα τέτοιο ξεχωριστό λογισμικό που το κάνει αυτό υπάρχει διαθέσιμο, ωστόσο δεν καλύπτει όλες τις γλώσσες MBROLA και μπορεί να χρειασθεί επιπρόσθετη εγκατάσταση.παρά το γεγονός ότι βασίζεται σε δίφωνα, η ποιότητα του συνθέτη MBROLA θεωρείται υψηλότερη από τους περισσότερους συνθέτες δίφωνων. Αυτό οφείλεται μερικώς, στο γεγονός ότι βασίζεται στην προ-επεξεργασία δίφωνων (επιβάλλοντας διαρκείς φάσεις έντασης και αρμονίας), η οποία ενισχύει την αλληλουχία τους ενώ μειώνεται ελάχιστα η τμηματική τους ποιότητα. Το MBROLA είναι ένας πεδίου-χρόνου αλγόριθμος, όπως και το PSOLA, το οποίο συνεπάγεται πολύ χαμηλό υπολογιστικό φορτίο την ώρα της σύνθεσης. Σε αντίθεση με το PSOLA, το MBROLA δεν προϋποθέτει προκαταρκτικό μαρκάρισμα των περιόδων έντασης. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει καταστήσει εφικτό να αναπτυχθεί το έργο MBROLA γύρω από τον αλγόριθμο MBROLA, μέσα από τον οποίο πολλά ερευνητικά εργαστήρια ομιλίας, εταιρίες ή ιδιώτες σε όλο τον κόσμο έχουν παράσχει βάσεις δίφωνων για πολλές γλώσσες και φωνές. IrcamTTS To IrcamTTS συνθέτει ομιλία πολύ υψηλής ποιότητας που χρειάζεται για τα πολυμέσα και την δημιουργικές τέχνες. Η προσέγγιση που χρησιμοποιεί είναι η σύνθεση από ένα corpus, που προκύπτει από την τμηματοποίηση ακουστικών μονάδων από ένα corpus προ-ηχογραφημένης ομιλίας. Τέτοια corpus έχουν 13

14 δημιουργηθεί και είναι διαθέσιμα για την Γαλλική γλώσσα από διάφορους ομιλητές. Το IrcamTTS κατασκευάστηκε και διατίθεται από το γαλλικό εργαστήριο IrCam πολύ καταξιωμένο στον χώρο των πολυμέσων και της μουσικής αλλά δυστυχώς δεν είναι ελέυθερο και ανοιχτού κώδικα. Open Mary Open Source Emotional Text-to-Speech Synthesis System Το Open MARY είναι μία ανοιχτού κώδικα, πολυγλωσσική πλατφόρμα TTS γραμμένη σε JAVA. Η τελευταία έκδοση 4.3 υποστηρίζει Αγγλικά, Γερμανικά, Telugu (Ινδική διάλεκτος), Τούρκικα και Ρώσικα. Επιπλέον άλλες γλώσσες είναι υπό κατασκευή. Το MARY περιέχει μία εργαλειοθήκη για την «εισαγωγή νέας γλώσσας» που προσφέρει ένα σύνολο εργαλείων για την εισαγωγή του σώματος κειμένων της νέας γλώσσας σε μία βάση δεδομένων, την επιλογή και ηχογράφηση των κατάλληλων προτάσεων από το σώμα, και την κατασκευή κάποιων κανόνων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας με την χρήση της γράμματος-προς-ήχο (letter-tosound) αναπαράστασης. Τέλος για την σύνθεση φωνής χρησιμοποιεί τεχνικές βασισμένες σε Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα (ΗΜΜ), με την τεχνική συνένωσης μονάδων (Unit Selection) αλλά και με την συνένωση διφώνων με την χρήση του αλγόριθμου MBROLA. Ουσιαστικά πρόκειται για μία πλατφόρμα που εμπεριέχει όλες τις τεχνολογίες αιχμής του χώρου και παράλληλα διαθέτει εργαλεία για την ευκολότερη διαχείρισή τους ώστε να κατασκευαστούν νέες φωνές και σε διαφορετικές γλώσσες. 2.5 Λειτουργική δομή ενός Συστήματος Εκφώνησης Ομιλίας (TTS) Η διαδικασία εκφώνησης ομιλίας από ένα Σύστημα TTS περιλαμβάνει μία μονάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (NLP), ικανή να παράγει μία φωνητική μεταγραφή (phonetic transcription) του κειμένου που διαβάζεται με τον επιθυμητό τονισμό και ρυθμό (προσωδία) και μία μονάδα Επεξεργασίας Ψηφιακού Σήματος (Digital Signal Processing) η οποία μετατρέπει την συμβολική πληροφορία που λαμβάνει σε ομιλία. (XENOFON PAPADOPOULOS & ILIAS SPAIS) 14

15 Εικόνα 2. Γενική δομή ενός Συστήματος Εκφώνησης Ομιλίας (TTS). Στην Εικόνα 2 αναπαρίσταται μία λειτουργική δομή ενός Συστήματος Εκφώνησης Ομιλίας (TTS). Η μονάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (NLP) αποτελείται από: Προεπεξεργασία Κειμένου Μεταγραφή γραφήματων σε φωνήματα Φυσική προσωδία Ο προεπεξεργαστής κειμένου επεκτείνει τις συντομογραφίες και τους αριθμούς, και επεξηγεί την σημασιολογία της πρότασης, ώστε να παρέχεται κανονικοποιημένη μορφή του κειμένου εισόδου. Η μεταγραφή των γραφημάτων σε φωνήματα απαιτεί γλωσσολογικούς κανόνες προκειμένου να παράγει μία ακολουθία φωνημάτων από το κείμενο και το μοντέλο προσωδίας παράγει τη θεμελιώδη συχνότητα (pitch) και την διάρκεια για κάθε ένα από αυτά τα φωνήματα. Αυτά τα φωνήματα έπειτα περνάνε στην μηχανή Εκφώνησης Ομιλίας που είναι το βασικό συστατικό της μονάδας Επεξεργασίας Ψηφιακού Σήματος (DSP). Τελικά, η μηχανή χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο επιλογής φωνημάτων, ο οποίος προσπαθεί να επιλέψει τα κατάλληλα τμήματα της ομιλίας από την βάση δεδομένων της ηχογραφημένης φωνής και να τα συνδέσει προκειμένου να παράγει ένα νέο ομιλούμενο κείμενο. 15

16 2.6 Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας Η Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural language processing (NLP)) είναι ένα πεδίο της επιστήμης των υπολογιστών και της γλωσσολογίας που ασχολείται με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των υπολογιστών και της ανθρώπινης (φυσικής) γλώσσας. Ξεκίνησε ως κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης. Θεωρητικά, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας αποτελεί έναν πολύ ελκυστικό τρόπο αλληλεπίδρασης ανθρώπουυπολογιστή. Η κατανόηση Φυσικής Γλώσσας μερικές φορές αναφέρεται ως AIcomplete πρόβλημα, επειδή φαίνεται να απαιτείται εκτεταμένη γνώση για τον έξω κόσμο αλλά και ικανότητα χειρισμού του. Το αν η Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και η Υπολογιστική Γλωσσολογία (computational linguistics) είναι διακριτές μεταξύ τους ή ταυτίζονται είναι θέμα προοπτικής. Ο Οργανισμός για την Υπολογιστική Γλωσσολογία (Association for Computational Linguistics) ορίζει ότι το δεύτερο εστιάζει στις θεωρητικές πτυχές των NLP. Ενώ από την άλλη μεριά το ανοιχτούτύπου περιοδικό «Computational Linguistics» περιγράφει τον εαυτό του σαν το μακροβιότερο περιοδικό αφιερωμένο αποκλειστικά στο σχεδιασμό και την ανάλυση των συστημάτων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Οι σύγχρονοι αλγόριθμοι NLP στηρίζονται στην μηχανική μάθηση(machine learning) και ειδικά στην στατιστική μηχανική μάθηση. Η έρευνα για τους σύγχρονους στατιστικούς αλγορίθμους Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας απαιτούν την κατανόηση ενός αριθμού διαφορετικών πεδίων συμπεραλαμβανομένων της γλωσσολογίας, της επιστήμης των υπολογιστών και της στατιστικής. Όπως περιγράφεται παραπάνω οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας χρησιμοποιούν τεχνικές μηχανικές μάθησης. Το παράδειγμα της μηχανικής μάθησης είναι διαφορετικό από άλλες μεθόδους επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Προγενέστερες υλοποιήσεις επεξεργασίας γλώσσας περιλάμβαναν την άμεση κωδικοποίηση με το χέρι μεγάλων συνόλων κανόνων. Το παράδειγμα της μηχανικής μάθησης αντίθετα χρησιμοποιεί γενικούς αλγορίθμους μάθησης ακόμα και μη-στατιστικούς- για να διδαχθεί αυτόματα αυτούς τους κανόνες μέσω της ανάλυσης μεγάλων σωμάτων κειμένων (corpora) από τυπικά παραδείγματα του πραγματικού κόσμου. Ένα σώμα κειμένων (corpus) είναι ένα σύνολο εγγράφων που έχουν επισημανθεί με το χέρι με τις σωστές τιμές που πρέπει να μάθει το σύστημα Ανάλυση των βασικών συστατικών της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας Προεπεξεργασία Κειμένου Ένας γενικού σκοπού συνθέτης ομιλίας δεν έχει κανέναν έλεγχο για τον τύπο, το περιεχόμενο ή την ποιότητα του κειμένου που πρέπει να συνθέσει. Το κείμενο μπορεί να περιέχει συντακτικά λάθη, έλλειψη σημείων στίξης ή να περιέχει ξένες λέξεις. Μπορεί να περιλαμβάνει επίσης αριθμητικές τιμές, συντομογραφίες ή 16

17 ακρωνύμια που πρέπει να επεκταθούν στην κανονικοποιημένη τους μορφή πριν την απόδοσή τους από το σύστημα. Επειδή όμως ένας συνθέτης πρέπει να παράγει ομιλία για οποιοδήποτε κείμενο εισόδου, η διαδιακασία της προεπεξεργασίας και του φιλτραρίσματος του κειμένου,πρίν την πραγματική σύνθεση ομιλίας, είναι απαραίτητη. Αυτή η διαδικασία της κανονοκοποίησης του κειμένου όμως εξαρτάται από την γλώσσα, παρόλο που κάποια είδους προβλήματα έχουν κοινή στρατηγική επίλυσης ανεξαρτήτως της γλώσσας, απαιτείται ένας ειδικός χειρισμός που εξαρτάται από τους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες της εκάστοτε γλώσσας. Πρέπει να τονίσουμε ότι σε μερικές περιπτώσεις η κανονικοποίηση του κειμένου μπορεί να παράγει διαφορετικές, ισοδύναμες όμως, εξόδους. Για παράδειγμα ένα τηλεφωνικός αιθμός διαβάζεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τις προτιμήσεις του ομιλιτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται να χρησιμοποιείται μία μορφή έγκυρης κανονικοποιημένης εξόδου. Το μείζον πρόβλημα στον χειρισμό των ελληνικών κειμένων προκύτει κατά την αναδίπλωση των συντομογραφιών των λέξεων που κλείνονται. Ένα τυπικό παράδειγμα αυτού του προβλήματος: το νούμερο 21 ανάλογα με την φράση μέσα στην οποία διαβάζεται αναλύεται σε διαφορετικές λέξεις όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1. Παράδειγμα επέκτασης στην λεξικογραφική μορφή του αριθμού 21 για δύο διαφορετικές φράσεις. Στην δεύτερη περίπτωση του παραδείγματος, είναι σχετικά εύκολο να μαντέψουμε το γένος του αριθμού, αφού ακολουθείται από το άρθρο «των» που υποδηλώνει αρσενικό γένος και πληθυντικό αριθμό. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όμως και στην πρώτη περίπτωση. Μία ολοκληρωμένη λύση σε αυτό το πρόβλημα απαιτεί την ανάπτυξη ενός γραμματικού αναλυτή που θα επισημαίνει κάθε λεξη μέσα στην πρόταση με τους γραμματικούς της κανόνες. Ελλείψη όμως ενός ολοκληρωμένου αναλυτή, ένας απλός tokenizer και ένας parser μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μαντέψουν τις γραμματικές ιδιότητες κάθε λέξης με σχετικά υψηλή ευστοχία. Η κλίση των ελληνικών λέξεων κάνει την επέκταση των συντομογραφιών ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα. Παρόλο που είναι εύκολο να εντοπίσεις μία συντομογραφία 17

18 μέσα σε ένα κείμενο, το να αναγνωρίσεις ποιά είναι ακριβώς η λέξη που αντιπροσωπεύει απαιτεί την γραμματική ανάλυση της πρότασης. Για παράδειγμα, η συντομογραφία «κ.» χρησιμοποιείται και για τις «Κυρίες» και για τους «Κυρίους». Και μάλιστα η δυσκολίες δεν σταματούν εκεί, αφού η επεκταμένη μορφή της συντομογραφίας αλλάζει κατά περίπτωση. Για παράδειγμα, αν το «κ.» αναπαριστά την λέξη «Κύριος», αν μέσα στην πρόταση προηγείται το άρθρο «του» πρέπει να διαβαστεί «του Κυρίου» ενώ αν προηγείται το άρθρο «τον» θα πρέπει να διαβαστεί «τον Κύριο». Όπως προαναφέρθηκε μία μέθοδος για να εντοπίζει τους γραμματικούς κανόνες κάθε λέξης στην πρόταση είναι απαραίτητη. Αφού οι ιδιότητες είναι γνωστές, η κανονικοποίηση μπορεί να προκύψει μέσω της χρήσης ενός λεξικού συντομογραφιών. Η επέκταση των ακρωνυμίων είναι σχεδόν ίδια με αυτή των συντομογραφιών. Υπάρχει όμως μία εξαίρεση: σε μερικές περιπτώσεις είναι προτιμότερο ένα ακρωνύμιο να μην επεκταθεί καθόλου και να διαβαστεί σαν ακρωνύμιο. Για παράδειγμα είναι προτιμότερο ο συνθέτης να διαβάσει το ακρωνύνιο «Η.Π.Α.» στην συντμημένη του μορφή παρά σαν «Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής». Σε τέτοιες περιπτώσεις καμία γραμματική ανάλυση δεν είναι απαραίτητη, αφού τα ακρωνύμια ποτέ δεν κλείνονται στα ελληνικά. Πέρα από το τυπικό πρόβλημα των γραμματικών ιδιοτήτων μίας λέξης, η κανονικοποίηση των αριθμών παρουσιάζει μία ακόμα δυσκολία: τον εντιπισμό του τύπου του αριθμού. Για παράδειγμα, «14:47» υποδηλώνει την ώρα, ενώ «(+30) » είναι ένας τηλεφωνικός αριθμός και «(3+10)» είναι μία απλή μαθηματική πράξη. Προφανώς διαφορετικοί κανόνες κανονικοποίησης εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση. Ένας λεξικολογικός αναλυτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπίζει τον σωστό τύπο του αριθμού με υψηλή ευστοχία. Για περισσότερο πολύπλοκες περιπτώσεις όμως, απαιτούνται ακόμα πιο εξελιγμένα μέσα ανάλυσης κειμένου. Για παράδειγμα, ακόμα κι αν είναι δυνατόν να εντοπιστεί από τον αναλυτή κειμένου ότι η έκφραση «10/2» είναι ημερομηνία και όχι η μαθηματική πράξη της διαίρεσης, θα χρειαστεί επιπλέον πληροφορία για να καθορίσει αν πρόκειται για την «2 α Οκτωβρίου» ή για την «10 η Φεβρουαρίου». Μεταγραφή γραφήματων σε φωνήματα (Transcription) Η μετατροπή του γραπτού λόγου σε μία αλληλουχία φωνημάτων, είναι ένα θεμελιώδες βήμα στην διαδικασία Εκφώνησης Ομιλίας από Η/Υ. Η υλοποίηση αυτής της μετατροπής εξαρτάται από την γλώσσα, η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί εξαρτάται από την γλωσσολογική δομή κάθε γλώσσας. Οπότε είναι απαραίτητο να εξεταστεί η δομή και να εντοπιστούν οι κανόνες που διέπουν την 18

19 μεταγραφή (transcription) των γραφημάτων σε φωνήματα για την εκάστοτε γλώσσα. Μία μελέτη της Ελληνικής γλώσσας δείχνει ότι η φωνητική αναπαράσταση μίας λέξης δεν είναι μία απόλυτα ντετερμινιστική διαδικασία, και παρόλο που υπάρχουν κανόνες που καθορίζουν την μετατροπή μίας φωνητικής μονάδας (phone), στο αντίστοιχο φώνημα (phoneme), υπάρχουν και πάλι μερικές αναπόφευκτες εξεραίσεις στην διαδικασία. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από την ιστορική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, ιδιαίτερα τα τελευταία 40 χρόνια: καθώς τα τονικά σημεία στίξεις που χρησιμοποιούνταν για να υποδηλώσουν την προφορά μίας λέξης βαθμιαία εξαφανίστηκαν από τον γραπτό λόγο, η προφορά μίας λέξης δεν μπορεί πλέον να εξαχθεί κατευθείαν από την γραπτή της εκδοχή. Παρά το γεγονός αυτό, κάποιος μπορεί να μελετήσει την γλωσσολογική δομή της γλώσσας για να εξάγει ένα σύνολο κανόνων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σχετικά αποτελεσματική σύνθεση (phonetize) ελληνικών κειμένων από ένα Σύστημα Εκφώνησης Ομιλίας. Το φωνητικό λεξικό που δημιουργείται από αυτήν την διαδικασία μπορεί μετά να βελτιστοποιηθεί χειροκίνητα, προκειμένου να αυξηθεί η ποιότητα της μετατροπής (transcription) και να πλησιάζει την ποιότητα άλλων υψηλής ποιότητας Συστημάτων. Παρακάτω θα περιγράψουμε αυτούς τους κανόνες και θα δώσουμε μερικά παραδείγματα φωνητικής αναπαράστασης ελληνικών λέξεων. Το πρότυπο φωνητικής αναπαράστασης είναι το πρότυπο SAMPA που χρησιμοποιήθηκε και για τις άλλες γλώσσες που είναι συμβατές με το MARY, και αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος της επιλογής του συγκεκριμένου μοντέλου αναπαράστασης. Κάθε φώνημα στην Ελληνική γλώσσα αποτελείται είτε από ένα μοναδικό γράμμα, είτε δύο γράμματα μαζί (δίφωνα-diphones). Επειδή όλοι οι κανόνες μεταγραφής (transcription) εφαρμόζονται σε φωνήματα αντί για γράμματα, το πρώτο βήμα είναι να χωρίσουμε την κάθε λέξη σε μία αλληλουχία φωνημάτων. Αυτή είναι μία καθαρά ντετερμινιστική διαδικασία που μπορεί εύκολα να αυτοματοποιηθεί. Κατά τη διάρκεια την διαδικασίας μετατροπής των ελληνικών κειμένων, κάθε φωνητική μονάδα σε μία λέξη είτε μετατρεπόταν σε ένα φώνημα, ή σιγούσε, ή εξαφανιζόταν εντελώς από την προφορά της λέξης. Μετά από σχετική μελέτη ταξινομήθηκαν όλες οι φωνητικές μονάδες σε κατηγορίες. Φυσική Προσωδία Στον τομέα της σύνθεσης ομιλίας η προσωδιακή δομή της ομιλίας είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τα Συστήματα Εκφώνησης Ομιλίας (TTS) υποφέρουν κατά κάποιον τρόπο από α-φυσικότητα. Ακόμα και μετά την μεγάλη έρευνα που έχει προηγηθεί 19

20 στον χώρο τα τελευταία χρόνια, η κακή ταξινόμηση στην προσωδιακή ιεραρχία φαίνεται να προκαλεί ένα σωρό συγκεκριμένα προβλήματα. Στην συνθετική ομιλία, η ένταση, η έμφαση (emphasis) και οι αλλαγές στην θεμελιώδη συχνότητα (pitch) είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωδίας. Πολλές από τις διαφορές μεταξύ της ανθρώπινης και της συνθετικής ομιλίας οφείλονται στο γεγονός ότι αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πολύ δύσκολο να αναπαρασταθούν. Η θεμελιώδης συχνότητα F0 (pitch) είναι το χαρακτηριστικό της προσωδίας που πρέπει να προβλευθεί από ένα Σύστημα Εκφώνησης Ομιλίας προκειμένου η σύνθεση να κυμαίνεται σε αποδεκτά επίπεδα. Η κύρια διεργασία σε αυτή τη διαδικασία είναι να τμηματοποιηθεί η αλληλουχία των συλλαβών σε κατάλληλες μονάδες και μετά να οργανωθούν σε σωστά επίπεδα θεμελιώδους συχνότητας βασισμένα στην ανάλυση του κειμένου. Επισήμανση Μέρους-Του-Λόγου (Part-of-Speech Tagging) Δημιουργεί και ταξινομεί τις λέξεις σε κλάσσεις ανάλογα με το Μέρος-Του-Λόγου που είναι. Έτσι αυτή η διαδικασία συμπληρώνει την Κανονικοποίηση Κειμένου. Οι επισημαντές Μέρος-Του-Λόγου (Part-Of-Speech taggers) έχουν να αντιμετωπίσουν άγνωστες λέξεις και λέξεις με διφορούμενη ετικέτα Μέρος-Του-Λόγου (POS tag), όπως ουσιαστικά, επίθετα και ρήματα λόγω της όμοιας δομής τους μέσα στην πρόταση. (Trilla, 2009) Για παράδειγμα, η χρήση μίας μετοχής ως επιθέτου για ένα ουσιαστικό σε μία πρόταση. 20

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Διακριτά Μαθηματικά. Ενότητα 4: Εισαγωγή / Σύνολα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Διακριτά Μαθηματικά. Ενότητα 4: Εισαγωγή / Σύνολα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 4: Εισαγωγή / Σύνολα Αν. Καθηγητής Κ. Στεργίου e-mail: kstergiou@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Υπολογισμού. Γραμματικές Πεπερασμένα Αυτόματα Κανονικές Εκφράσεις

Μοντελοποίηση Υπολογισμού. Γραμματικές Πεπερασμένα Αυτόματα Κανονικές Εκφράσεις Μοντελοποίηση Υπολογισμού Γραμματικές Πεπερασμένα Αυτόματα Κανονικές Εκφράσεις Προβλήματα - Υπολογιστές Δεδομένου ενός προβλήματος υπάρχουν 2 σημαντικά ερωτήματα: Μπορεί να επιλυθεί με χρήση υπολογιστή;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Ψ.Ε.Σ. (ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθμών www.di.uoa.gr/~organosi 1 Δεκαδικό και Δυαδικό Δεκαδικό σύστημα 2 3 Δεκαδικό και Δυαδικό Δυαδικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Δοκιμή Έλεγχος Αλγορίθμου Για να

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο Πολυμέσα Πολυμέσα είναι κλάδος της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών. Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων είναι τα εξής : Κείμενο Εικόνα Ήχος Κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Σπουδάστρια: Αθηνά Κατσαντώνη (9923) Εποπτεύων καθηγητής: κ ος Πέσχος Δημήτριος. Τριμελής

Διαβάστε περισσότερα

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el Σαράντος Καπιδάκης 1, Στέλιος Πιπερίδης 2, Πένυ Λαμπροπούλου 2, Μαρία Γαβριηλίδου 2 ( 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2 Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder

Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder Αναπτύχθηκε στο Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προγραμματιστής: Γιώργος Φράγκος Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης Slide

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστι σ κ τι ά κ αι Π λεονεκτήµατα το υ A r A c r hica C D A 1 5 Ε πλ π ουτισ τι µ σ ένες Α ρ Α χιτεκτονικές Μ ο Μ ρφές

Χαρακτηριστι σ κ τι ά κ αι Π λεονεκτήµατα το υ A r A c r hica C D A 1 5 Ε πλ π ουτισ τι µ σ ένες Α ρ Α χιτεκτονικές Μ ο Μ ρφές και του ArchiCAD 15 Εµπλουτισµένες Αρχιτεκτονικές Μορφές Πολυεδρική Στέγη Οι σύνθετες στέγες µοντελοποιούνται πλέον ως µονά στοιχεία και η επεξεργασία τους γίνεται µε τη µέγιστη ευελιξία. Οι διάφορες έδρες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2010 Εργαστήριο

13 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2010 Εργαστήριο 13 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2010 Εργαστήριο «Δυσλεξία: Μια λέξη δύσκολη και μόνο να την πεις φαντάσου το μαρτύριο όμως να τη ζεις» Μαρία Χριστοπούλου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς Β α σ ι κ έ ς έ ν ν ο ι ε ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή α ν α δ ρ ο μ ή Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς Β α σ ι κ έ ς έ ν ν ο ι ε ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή α ν α δ ρ ο μ ή Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Προγραμματισμός Βασικές έννοιες Ιστορική αναδρομή Η έννοια του προγράμματος Η περιγραφή της λύσης ενός προβλήματος, ως γνωστόν, γίνεται με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου. Έτσι οι εντολές ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα και υπηρεσίες συνθετικής φωνής

Προϊόντα και υπηρεσίες συνθετικής φωνής Προϊόντα και υπηρεσίες συνθετικής φωνής Σπύρος Ράπτης Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" www@ilsp.gr http://www.ilsp.gr Τεχνολογίες Νόησης & Πολύτροπης Αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Η δυαδική σχέση M ( «παράγει σε ένα βήμα» ) ορίζεται ως εξής: (q, w) M (q, w ), αν και μόνο αν w = σw, για κάποιο σ Σ

Η δυαδική σχέση M ( «παράγει σε ένα βήμα» ) ορίζεται ως εξής: (q, w) M (q, w ), αν και μόνο αν w = σw, για κάποιο σ Σ Πεπερασμένα Αυτόματα (ΠΑ) Τα πεπερασμένα αυτόματα είναι οι απλούστερες «υπολογιστικές μηχανές». Δεν έχουν μνήμη, μόνο μία εσωτερική μονάδα με πεπερασμένο αριθμό καταστάσεων. Διαβάζουν τη συμβολοσειρά εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Στόχοι του μαθήματος Μετά το τέλος του μαθήματος οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: Να περιγράφουν τι είναι πρόγραμμα Να εξηγούν την αναγκαιότητα για τη δημιουργία γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων»

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Περιεχόμενα 1. Παραγωγή υλικού... 3 1.1 Κάμερα σταθερά τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Διαδικασία Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Διδάσκοντες: Καθ. Δ. Καραλέκας Λέκ. Ι. Γιαννατσής Διαφάνειες Διαλέξεων Διαδικασίες Ανάπτυξης & Οργανισμοί Μία διαδικασία, στη γενική

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα 1 Στόχος: η βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών η αύξηση της παραγωγικότητας η παραγωγή νέων προϊόντων και νέων υπηρεσιών. 2 8.1 Τί είναι Πληροφοριακό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

EASYDRIVE. Σύντομος οδηγός. για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως. Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές

EASYDRIVE. Σύντομος οδηγός. για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως. Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές EASYDRIVE Σύντομος οδηγός για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές Περιλαμβάνει: την Οθόνη Πλοήγησης, την Οθόνη Επεξεργασίας Χάρτη, και την λειτουργικότητα Hardware

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό exe. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη

Λογισμικό exe. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Λογισμικό exe Οδηγός Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Απρίλιοσ 2010 Το SCORM είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής 15/3/9 Από το προηγούμενο μάθημα... Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 3 η : «Επεξεργαστές Ε ξ έ Δυναμικής Περιοχής» Φλώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 2: Επεξεργασία Ήχου - Audacity. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 2: Επεξεργασία Ήχου - Audacity. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα 2: Επεξεργασία Ήχου - Audacity Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 36 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Πολλές από τις αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Υπολογιστικά Συστήµατα & Τεχνολογίες Πληροφορικής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Γιαννόπουλος, διδακτορικός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα: Εγκλεισμός

Δραστηριότητα: Εγκλεισμός Δραστηριότητα: Εγκλεισμός Ηλικίες στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία: Προαπαιτούμενες Ικανότητες: Χρόνος: Εστίαση Μέγεθος Ομάδας 11 - ενήλικες Καμία Τι είναι αλγόριθμος Αλγόριθμοι αναζήτησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Αναπαράσταση δεδομένων 2 Τύποι δεδομένων Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών»

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» Γλώσσα: Το φυσικό εκείνο σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο και έχει ως βάση του τον έναρθρο λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-3443422 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-3443422 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού Λειτουργία Μετάφρασης ΑΡΧΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Source) L A ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ (Implementation) L Y ΤΕΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Target) L T Αρχικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

1 η υπό-ομάδα (Wind): Ισμαήλ Σερκάν Τσουλουχόπουλος Ιωάννης Φαρμακίδης Πασχάλης Τσακίρη Άννα Αριστινίδης Παύλος. 2 η υπό-ομάδα (Cosmote):

1 η υπό-ομάδα (Wind): Ισμαήλ Σερκάν Τσουλουχόπουλος Ιωάννης Φαρμακίδης Πασχάλης Τσακίρη Άννα Αριστινίδης Παύλος. 2 η υπό-ομάδα (Cosmote): 1 η υπό-ομάδα (Wind): Ισμαήλ Σερκάν Τσουλουχόπουλος Ιωάννης Φαρμακίδης Πασχάλης Τσακίρη Άννα Αριστινίδης Παύλος 2 η υπό-ομάδα (Cosmote): Αμυγδαλούδης Κωνσταντίνος Νερατζάκης Κωνσταντίνος Μποτούρ Μεμέτ

Διαβάστε περισσότερα