SEMANTIC VARIATION WITHIN THE CORPUS PAULINUM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SEMANTIC VARIATION WITHIN THE CORPUS PAULINUM"

Transcript

1 SEMANTIC VARIATION WITHIN THE CORPUS PAULINUM LINGUISTIC CONSIDERATIONS CONCERNING THE RICHER VOCABULARY OF THE PASTORAL EPISTLES 1 Armin D. Baum Summary It is generally conceded that the vocabulary of the Pastoral Epistles is substantially richer than the vocabulary of the other ten Paulines. Still, most of the hapax legomena of the Pastorals are close semantic neighbours to the vocabulary shared with the rest of the Corpus Paulinum. From a strictly linguistic perspective the semantic richness of the Pastorals indicates that in the process of composition their author had more time at his disposal than the author(s) of the other ten Pauline Epistles. Both in terms of syntax and semantics the style of the Pastoral Epistles simply has a greater affinity to written language than that of the rest of the Corpus Paulinum which more closely resembles (conceptual) orality. Therefore the historical question concerning the authorship of the Pastorals cannot be answered primarily on the basis of their stylistic peculiarities. In his often quoted study P. N. Harrison concluded that particularly for stylistic reasons the Pastorals cannot have been written by the same author as the rest of the Pauline epistles. However, in the light of recent linguistic research this conclusion appears to be questionable. Indeed, other criteria must be judged more significant than the semantic (and syntactic) peculiarities of the Pastorals. 1 Thanks are due to my colleague Dr H. von Siebenthal for his linguistic advice, to C. Ziegert (Dip. Math.) for his revision of the statistical data and to my assistant Ph. Bartholomä and my colleague Dr J. White for their help with the English version of this paper.

2 272 TYNDALE BULLETIN 59.2 (2008) The stylistic peculiarities of the Pastoral Epistles have been described in great detail for over a hundred years. Within German-speaking scholarship a work by H. J. Holtzmann published in 1880 has been of primary importance. In this monograph he dedicates one chapter to the style of these three Paulines that have been disputed since the days of Schleiermacher. 2 Of similar significance within English-speaking Pauline scholarship is the more recent and thorough work of P. N. Harrison. 3 The findings presented by Holtzmann and especially Harrison have been supplemented (and modified) by subsequent studies. Harrison employed a unique method for displaying his results in his text of the Pastoral Epistles. All Greek words that also occur in the other ten Paulines are in normal print, whereas words that are used only in the Pastorals appear in colour (printed here in bold). Additionally, he has underlined (and thus highlighted) the extraordinary number of phrases which coincide more or less closely with Paul s own most characteristic expressions in the ten epistles (Appendix IV): 4 Titus 3:1-3: Υποµίµνῃσκε αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίµους εἶναι, µηδένα βλασφηµεῖν, ἀµάχους εἶναι, ἐπιεικεῖς, πᾶσαν ἐνδεικνυµένους πραΰτητα πρὸς πάντας ἀνθρώπους. Ηµεν γάρ ποτε καὶ ἡµεῖς ἀνόητοι, ἀπειθεῖς, πλανώµενοι, δουλεύοντες ἐπιθυµίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις, ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες, στυγητοί, µισοῦντες ἀλλήλους. In the present study I limit myself to one aspect of stylistic analysis, namely the vocabulary of the Pastoral Epistles. What follows in section 1 are some further considerations relevant to the issue at hand. In section 2 I offer a new explanatory model for discussion. 1. The Vocabulary of the Pastoral Epistles Since the time of Harrison, the statistical data concerning the peculiarities of the vocabulary of the Pastoral Epistles have been repeatedly collected and frequently discussed. Taking these collections 2 H. J. Holtzmann, Die Pastoralbriefe, kritisch und exegetisch behandelt (Leipzig: Engelmann, 1880): : Schreibweise und Sprachgebrauch (chapter 7). 3 P. N. Harrison, The Problem of the Pastoral Epistles (London: OUP, 1921). 4 Harrison, The Problem of the Pastoral Epistles, 87-93,

3 BAUM: Semantic Variation in the Corpus Paulinum 273 as a starting point (1:1 und 1:2) I initially focus on the relationship between the distinctive vocabulary (Sondergutvokabular) of the Pastoral Epistles and the vocabulary of the other ten Paulines (1:3). Subsequently, on the basis of Paul s Epistle to Titus, I try to delineate its semantic relationship to the ten Paulines as precisely as possible (1:4). 1.1 The Distinctive Vocabulary of the Pastoral Epistles The following data have been gathered from the Bible Works GNT Morphology Database. 5 They correspond extensively to those presented by M. B. O Donnell. 6 Differences with the results of R. N. Harrison 7 and R. Morgenthaler 8 are mostly due to the fact that the latter worked with older editions of the New Testament and also did not consider all proper nouns. On the whole, however, resulting statistical discrepancies are minor and do not affect the results. The Corpus Paulinum contains thirteen letters. These thirteen letters contain a total of 32,408 words (columns 1-2). The entire vocabulary stock of the Corpus Paulinum amounts to a total of 2,621 words. Each letter contains a subset of this vocabulary stock. In the table below, the thirteen Paulines are listed according to their length. This arrangement shows that the semantic inventory of the letters is generally proportionate to their length (column 2). When one excludes the Pastorals the relationship between the other ten Paulines is, in fact, strictly proportional: the longer a letter, the more extensive its vocabulary. This pattern is broken by the Pastorals. Although they exhibit the similar relationships of proportionality among themselves, the vocabulary stock of the Pastoral Epistles is greater than that of the non-pastoral Paulines of comparable length. In other words: 5 Bible Works for Windows Version 6.0 (Big Fork: Hermeneutika, 2003). 6 Linguistic Fingerprints of Style by Numbers? The Use of Statistics in the Discussion of Authorship of New Testament Documents, Linguistics and the New Testament: Critical Junctures (JSNT.S 168; ed. by S. E. Porter and D. A. Carson; Sheffield: Academic, 1999): , here O Donnell presents a careful overview of the linguistic-statistical studies on the Corpus Paulinum in the twentieth century. For more details about the history of research cf. also K. J. Neumann, The Authenticity of the Pauline Epistles in the Light of Stylostatistical Analysis (SBL.DS 120; Atlanta: Scholars, 1990): and A. E. Bird, The Authorship of the Pastoral Epistles Quantifying Literary Style, RTR 56 (1997): Harrison, The Problem of the Pastoral Epistles, R. Morgenthaler, Statistik des neutestamentlichen Wortschatzes (Zürich: Gotthelf, ): 164.

4 274 TYNDALE BULLETIN 59.2 (2008) 1 Timothy has a larger vocabulary than Philippians, Galatians, and Ephesians, although it is shorter than any one of these three letters. Semantic Inventory and Vocabulary in the Corpus Paulinum Semantic Vocabulary Inventory (types) (tokens) Words occurring in more than one letter (shared words) Words occurring in only one letter (single letter words) Rom % % 1 Cor % % 2 Cor % % Eph % 84 16% Gal % 90 17% Phil % 75 17% 1 Tim % % Col % 64 15% 1 Thess % 35 10% 2 Tim % % 2 Thess % 21 8% Titus % 49 16% Phlm % 10 7% Total Past % % 1 Tim % % 2 Tim % % Titus % 83 28% types Rom 1 Cor 2 Cor Eph Gal Phil 1 Tim Col 1 Thess 2 Tim 2 Thess Tit Phlm

5 BAUM: Semantic Variation in the Corpus Paulinum Timothy uses more words than 1 Thessalonians, Colossians and Philippians, although it is shorter than these letters. And Titus has a richer vocabulary stock than 2 Thessalonians, although it is considerably shorter. The following diagram makes this quite clear. With regard to the relationship between semantic inventory and vocabulary as seen in the other ten letters of the Corpus Paulinum, the Pastoral Epistles would only fit in if their respective word counts were significantly smaller. Instead of 535 different words, 1 Timothy should only contain about 435. We would expect 2 Timothy to contain about 350 different words, rather than 451. And in Titus there should only be about 235 instead of the now 298 different words. What the numbers regarding the vocabulary of the Pastoral Epistles would need to look like in order to correspond to those of the ten other Paulines is displayed in the lower half of the table below ( Semantic Inventory and Vocabulary in the Pastoral Epistles ). Let us return to the table from which we started regarding the Semantic Inventory and Vocabulary in the Corpus Paulinum : 1,267 words of the Pauline vocabulary stock of 2,621 words, i.e. approximately one half, are used in more than one of Paul s letters (columns 4-5). The longer the letter, the smaller the percentage of these shared words with respect to its total vocabulary stock. Thus Philemon shares ninety-three percent of its vocabulary with at least one other letter, whereas the slightly longer 2 Thessalonians shares only ninetytwo percent and so on. In this regard, we find a continuous progression within the ten letters of the Corpus Paulinum. Within the three Pastoral Epistles, the number of shared words in the total vocabulary stock is also inversely proportional to its length. However, the number of the shared words in the vocabulary stock of each letter is generally much lower than in the other ten Paulines. All this is to say that the percentage of the shared words in the Pastoral Epistles (highlighted in grey) diverges from the verifiable pattern of the other letters as well. These results correspond to the data concerning words that occur in only one letter of the Corpus Paulinum (columns 6-7). Each of Paul s letters contains a fair number of words that do not occur in any of the other twelve letters. One may designate those words as the distinctive vocabulary of each Pauline letter. The share of these single letter words in the vocabulary of any particular letter increases in proportion to the length of the letter. This increase is not only verifiable in the ten letters, but also in the Pastoral Epistles. Within the Pastoral Epistles, however,

6 276 TYNDALE BULLETIN 59.2 (2008) the share of distinctive words in the particular vocabulary is much higher compared to the other letters in the Corpus Paulinum. While the share of distinctive words in the vocabulary of Philippians is only seventeen percent, distinctive words in 1 Timothy (which is about the same length as Phil.) make up twenty-four percent of the total. Similar observations can be made when we compare 2 Timothy and Titus to letters of about the same length. If one treats the three Pastoral Epistles as one letter, the results are similar (cf. the lower part of the above table Semantic Inventory and Vocabulary in the Corpus Paulinum ). Although such a letter would not even be half as long as Romans, it would have a much higher share of single letter words (that only occur in the three Pastoral Epistles) than Romans. In order to adjust the vocabulary of the Pastoral Epistles to the one of the other ten Paulines one would have to slightly reduce the number of the shared words. The number of the Pastoral letter words, however, would need to be considerably lower. Instead of 129, 1 Timothy should only have seventy Pastoral-letter words, 2 Timothy only forty-two instead of 101 and Titus nineteen instead of forty-nine. A letter made up of the three Pastoral Epistles should only contain 107 words not used in the other ten Paulines, instead of the actual 331. These theoretical numbers (presented between parentheses in the lower part of the table below) may convey an impression as to how the vocabulary of Semantic Inventory and Vocabulary in the Pastoral Epistles Semantic Inventory (tokens) Vocab. (types) Words occurring in more than one letter (shared words) Words occurring in only one letter (single letter words) 1 Tim % % 2 Tim % % Titus % 49 16% Past % % (1 Tim.) 1591 (435) (365) (84%) (70) (16%) (2 Tim.) 1238 (350) (308) (88%) (42) (12%) (Titus) 659 (235) (216) (92%) (19) (8%) (Past) 3488 (562) (455) (81%) (107) (19%) the Pastoral Epistles differs from that of the other ten Paulines. The share of distinct words in the vocabulary of the Pastoral Epistles is

7 BAUM: Semantic Variation in the Corpus Paulinum 277 about twenty percent higher than what one would expect when compared to the distinct words within the ten other Paulines. 1.2 The Share of Distinct Words in the Semantic Inventory of the Pastoral Epistles Those words of the Pauline vocabulary stock that only occur in one Pastoral Epistle or only in this epistolary group, are for the most part not used only once, but twice or more within these letters. The following table shows that the 129 distinctive words of 1 Timothy occur a total of 149 times and the 331 distinctive words of the Pastoral Epistles occur 460 times in these three letters (columns 4 and 6). If one relates these data about the frequency of distinctive words to the semantic inventory of each particular letter, one can calculate the percentage of distinctive words within that letter. For example, the text of 1 Timothy contains a total of nine percent distinctive words, both 2 Timothy and Titus have eight percent. If one combines the Pastoral Epistles, the 460 distinctive words account for thirteen percent of the total of 3,488 words (column 7). These data may be easily compared to the corresponding numbers for other Pauline letters of similar length (cf. the lower part of the following table). While the share of distinctive words in the text of 2 Timothy amounts to eight percent, the share of distinctive words in the text of the only slightly longer 1 Thessalonians adds up to only three percent (column 7). Taken as a whole, the share of distinctive words in the semantic inventory of the Pastoral Epistles is about five percentage points higher than within the ten other Paulines. Overall, the vocabulary of the three Pastoral Epistles is therefore considerably richer than the vocabulary of the other ten Paulines. And the semantic inventory of the Pastoral Epistles features a much higher percentage of distinctive words than the rest of the Pauline letters. 9 Those exegetes who deny these stylistic peculiarities of the Pastorals 10 are certainly mistaken in this respect. 9 For further linguistic-statistical observations that affirm the special character of the Pastorals (which we have substantiated by means of the distinctive vocabulary) cf. K. Grayston and G. Herdan, The Authorship of the Pastorals in the Light of Statistical Linguistics, NTS 6 ( ): 1-15; D. L. Mealand, The Extent of the Pauline Corpus: A Multivariate Approach, JSNT 59 (1995): E.g. J. J. O Rourke, Some Considerations about Attempts at Statistical Analysis of the Pauline Corpus, CBQ 35 (1973): , here 483: the Pastorals do not stand out from the rest of the Paulines by the reason of the peculiarity of their vocabulary ; T. A.

8 278 TYNDALE BULLETIN 59.2 (2008) Distinctive Vocabulary and Distinctive Semantic Inventory in the Corpus Paulinum Vocab. (types) Semantic Inventory (tokens) Distinctive Vocabulary (types) Distinctive Semantic Inventory (tokens) 1 Tim % 149 9% 2 Tim % 105 8% Titus % 53 8% Past % % Col % 69 4% 1 Thess % 39 3% 2 Thess % 24 3% 2 Cor % 243 5% 1.3 The Semantic Richness of the Pastoral Epistles With regard to most of the distinctive words of the Pastoral Epistles, one may easily identify semantic neighbours within the other ten Pauline Epistles (in which those words do not occur). In certain contexts these semantic neighbours correspond to the same real-world referents. In what follows we will also use the term (pragmatic) synonyms. In the relevant contexts these synonyms are interchangeable with the distinctive words used in the Pastoral Epistles. For compiling such a list of synonyms the lexicon edited by J. P. Louw and E. A. Nida is especially helpful since it arranges the New Testament vocabulary according to semantic domains. 11 In many cases the Pastoral Epistles use two or more (roughly) synonymous words in order to describe an entity for which the other ten Paulines only use one word. For instance, whereas the ten Paulines only know of the word προσευχή (12) to designate prayer, the Pastoral Epistles use not only προσευχή (2) but also the word ἔντευξις (2). This richness of (pragmatic) synonyms is especially striking when it Robinson, Grayston and Herdan s C Quantity Formula and the Authorship of the Pastoral Epistles, NTS 30 (1984): , here 286: the marked difference between the C quantities of the Pastorals and of the Paulines all but vanishes when each epistle is considered individually ; E. Linnemann, Echtheitsfragen und Vokabelstatistik, JETh 10 (1996): , here 97: that the Pastoral Epistles are not fundamentally different from the other Pauline letters. 11 Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains (2 vols.; New York: UBS, 1988).

9 BAUM: Semantic Variation in the Corpus Paulinum 279 comes to adjectives. In addition to ἅγιος (72/4) the Pastorals also use ἱεροπρεπής (0/1) and ὅσιος (0/2). 12 For the semantic domain good the Pastorals are familiar with up to fifteen Greek adjectives. Besides those instances in which the Pastoral Epistles adopt a word also used in the other ten Paulines and supplement it with synonyms, there are other cases in which the Pastoral Epistles use a different word than the one attested in the rest of Paul s letters. Instead of πλάνος (1/0) the Pastorals have φρεναπάτης (0/1). And instead of ἁρπάζω (3/0), κλέπτω (5/0) and συλάω (1/0) they only use the verb νοσφίζοµαι (0/1). As a general rule the following is true: For each basic form of a word in the Pastorals one may find the basic form of another single word as a synonym in the other ten Paulines. Sometimes, however, not just single words, but phrases comprised of several words are synonymous. Besides διὰ τοῦτο (10/2) and τούτου χάριν (2/1) the Pastorals also employ δι ἣν αἰτίαν (0/3). Instead of τὰ λοιπά (1/0) the Pastorals use τὰ λείποντα (0/1). Titus contains eighty-three words that occur only in the Pastoral Epistles. In the list below numbers denote the frequency of the particular word within Titus. Those fortynine words that occur in Titus only are marked with an asterisk: 1* αἱρετικός 1 αἰσχροκερδής 1 αἰτία 1* ἀκατάγνωστος 1 ἄµαχος 1 ἀνατρέπω 2 ἀνυπότακτος 1* ἀνωφελής 1 ἀπολείπω 1 ἀργός 2 ἀρνέοµαι 1* ἀρτεµᾶς 1* αὐθάδης 1* αὐτοκατάκριτος 1* ἀφθορία 1* ἀψευδής 1* βδελυκτός 1 γενεαλογία 1 δεσπότης 1 διαβεβαιόοµαι 1 διάγω 1* ἐγκρατής 1* ἐκστρέφω 1* ἐπιδιορθόω 1* ἐπιστοµίζω 2* ἐπιφαίνω 1 εὐσέβεια 1 εὐσεβῶς 1* ζηνᾶς 1 ζήτησις 1* ἡδονήv 1* θηρίον 1* ἱεροπρεπής 1* ἰουδαϊκός 1* καλοδιδάσκαλος 1*κατάστηµα 12 The number in front of the slash names the frequency of a word in the ten Paulines, the number after the slash names the frequency of the same word within the Pastoral Epistles.

10 280 TYNDALE BULLETIN 59.2 (2008) 1 κατηγορία 1 κοσµέω 1* κοσµικός 1* κρής 1* κρήτη 2* λείπω 1* λυτρόω 1 µαρτυρία 1* µαταιολόγος 2* µιαίνω 1 µῦθος 1 νηφάλιος 1* νικόπολις 2* νοµικός 1* νοσφίζω 1* οἰκουργός 1* ὀργίλος 1 ὅσιος 1* παλιγγενεσία 1 παραιτέοµαι 1 πάροινος 1* πειθαρχέω 1 περιΐστηµι 1* περιούσιος 1* περιφρονέω 1 πλήκτης 1 ποικίλος 1 πρεσβύτερος 1* πρεσβῦτις 1 προσέχω 1 σεµνότης 1* στυγητός 1* σωτήριος 1* σωφρονίζω 1* σωφρόνως 3 σώφρων 4 ὑγιαίνω 1* ὑγιής 1 ὑποµιµνῄσκω 1* φιλάγαθος 1* φίλανδρος 1* φιλανθρωπία 1 φιλόξενος 1* φιλότεκνος 1* φρεναπάτης 1* φροντίζω 1 ὠφέλιµος The search within the other ten Paulines for semantic neighbours or pragmatic synonyms that match the distinctive words of the Pastoral Epistles used in Titus yields the following results: For more than seventy out of the total of eighty-three distinctive words one can easily find synonyms within the rest of Paul s letters. Those words used in the Corpus Paulinum but only attested within the Pastoral Epistles (i.e. the distinctive words of the Pastoral Epistles) are listed in bold print in the middle column of the following table. Those words not printed in bold are therefore synonyms taken from the corresponding semantic domain according to Louw-Nida. The numbers in the first two columns indicate how frequently a word occurs in the ten Paulines or the three Pastorals respectively. The abbreviation Tit indicates which of the words printed in bold belongs to the eighty-three distinctive words of the Pastorals that are actually attested in Titus. Those words in the middle column which belong to the forty-nine single letter words only attested in Titus are marked with an asterisk. The English translations are taken from Louw-Nida s Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains. The synonymous Greek words are in alphabetical order within each semantic domain. The semantic domains are arranged by the alphabetical order of the first distinctive word (in bold print).

11 BAUM: Semantic Variation in the Corpus Paulinum Paulines 3 Pastoral Epistles ἀγωγή 1 behaviour ἀναστροφή 2 ἀναστροφή 1 behaviour κατάστηµα* 1 Tit. conduct, behaviour µετὰ αἰδοῦς 1 with modesty, respect δικαίως 2 δικαίως 1 right εὐσεβῶς 2 Tit. religious, devoted ἐν σεµνότητι 1 with propriety, dignity, respect µετὰ σεµνότητος 1 with propriety, dignity, respect αἱρετικός* εἶναι 1 Tit. to be divisive µάχοµαι 1 to clash severely, struggle, fight φιλόνεικος εἶναι 1 to be given to arguing αἰσχροκερδής 2 Tit. greedy for material profit πλεονέκτης 4 greedy person, covetous person δι ἣν αἰτίαν 3 Tit. therefore, for this reason διὰ τοῦτο 10 διὰ τοῦτο 2 therefore, for this reason τούτου χάριν 2 τούτου χάριν 1 therefore, for this reason ἄµαχος εἶναι 2 Tit. to be peaceful εἰρήνην ποιέω to make peace εἰρηνοποιέω to make peace ἀνατρέπω 2 Tit. to turn over, upset, overturn ἀπόλλυµι 2 to destroy, cause destruction καταλύω 3 to tear down, destroy φθείρω 6 to ruin, destroy ἄνοµος 4 ἄνοµος 1 lawless ἀνόσιος 2 impious, unholy ἀνυπότακτος 3 Tit. disobedient, not subject to ἀπειθής 1 ἀπειθής 3 disobedient ἀσεβής 2 ἀσεβής 1 ungodly βδελυκτός* 1 Tit. abhorrent, detested ἄκαρπος 2 ἄκαρπος 1 without fruit, useless ἀνωφελής* 1 Tit. of no special benefit ἄχρηστος 1 useless µάταιος 2 µάταιος 1 futile, lacking

12 282 TYNDALE BULLETIN 59.2 (2008) 10 Paulines 3 Pastoral Epistles ἀγαθός 37 ἀγαθός 10 good ἁγνός 3 ἁγνός 2 pure ἀκατάγνωστος* 1 Tit. above criticism ἀνεπίληµπτος 3 above criticism ἄµωµος 4 without defect, blameless ἀπόδεκτος 2 pleasing δίκαιος 14 δίκαιος 3 righteous, just ἐγκρατής* 1 Tit. self-controlled εὐάρεστος 7 εὐάρεστος 1 pleasing καλός 16 καλός 24 good, fine κόσµιος 2 modest, proper νηφάλιος 3 Tit. sober, restrained σεµνός 1 σεµνός 3 honourable, worthy of respect σώφρων 4 Tit. sensible, moderate φιλάγαθος* 1 Tit. liking what is good ἐπιθυµία 13 ἐπιθυµία 6 lust, deep desire ἡδονή * 1 Tit. pleasure, passion ἀπολείπω 3 Tit. to leave behind καταλείπω 3 to leave ἀργός 3 Tit. idle, lazy βεβηλός 4 worldly, godless βλαβερός 1 harmful κακός 23 κακός 5 bad ὀργίλος* 1 Tit. angry πονηρός 10 πονηρός 3 wicked, morally corrupt, evil φαυλός 2 φαυλός 1 bad, evil ἀπιστέω 1 ἀπιστέω 1 to not trust ἀρνέοµαι 7 Tit. to deny αὐθάδης* 1 Tit. stubborn, arrogant, self-willed ὑπερήφανος 1 ὑπερήφανος 1 arrogant ὑψηλός 2 arrogant, haughty αὐτοκατάκριτος* εἶναι 1 Tit. to be condemned by one s deeds σεαυτὸν κατακρίν. 1 to condemn oneself ἀλήθεια 33 ἀλήθεια 14 truth ἀφθορία* 1 Tit. integrity, sincerity εἰλικρίνεια 3 sincerity, purity of motives

13 BAUM: Semantic Variation in the Corpus Paulinum Paulines 3 Pastoral Epistles ἀληθής 3 ἀληθής 1 true ἀληθινός 1 real, true ἀψευδής* 1 Tit. truthful βλάσφηµος 2 blasphemous, slanderous διάβολος slanderer κατάλαλος 1 slanderer λοίδορος 2 slanderer ἄρχων 4 ruler, judge βασιλεύς 1 βασιλεύς 3 king δεσπότης 4 Tit. ruler, owner δυνάστης 1 official κύριος 248 κύριος 27 Lord, owner διαβεβαιόοµαι 2 Tit. to state something with certainty διαµαρτύροµαι 1 διαµαρτύροµαι τι 3 to testify, insist µαρτύροµαι 6 µαρτύροµαι 2 to testify, insist διαπαρατριβή 1 constant arguing ἔρις 7 ἔρις 2 strife, quarrel λογοµαχία 1 argument about words µάχη 1 µάχη 2 severe clash, conflict ζήτησις 3 Tit. dispute διεστραµµένος ἐστ. 1 to be misled ἐξέστραπται* 1 Tit. to be misled διδάσκω 10 διδάσκω 5 to teach ἐντρέφω 1 to train, provide instruction ἑτεροδιδασκαλέω 2 to teach a different doctrine σωφρονίζω* 1 Tit. to teach ὑποτίθηµι 1 ὑποτίθηµι 1 to instruct ἀποκαλύπτοµαι 10 to be revealed ἐπιφαίνοµαι* 2 Tit. to illuminate φανερὸς γενέσθαι 4 to be revealed φανεροῦµαι 13 φανεροῦµαι 2 to cause to be seen, make known

14 284 TYNDALE BULLETIN 59.2 (2008) 10 Paulines 3 Pastoral Epistles εὐσέβεια 10 Tit. religion, piety δικαιοσύνη 52 δικαιοσύνη 5 justice θεοσέβεια 1 religion θρησκεία 1 religion φόβος θεοῦ 2 fear of God φόβος κυρίου 1 fear of the Lord ἅγιος 72 ἅγιος 4 holy, dedicated ἱεροπρεπής* 1 Tit. religious, devoted ὅσιος 2 Tit. holy, dedicated διδάσκαλος 4 διδάσκαλος 3 teacher καλοδιδάσκαλος* teacher of what is good 1 Tit. κῆρυξ 2 preacher νοµοδιδάσκαλος 1 Teacher of the law ἐπίγειος 5 on the earth, human κοσµικός* 1 Tit. earthly, worldly τὰ λείποντα 1 Tit. lacking, not possessed τὰ λοιπά 1 the remaining λείπω* τινος 2 Tit. to be in need ὑστερέω τινος 8 to be in need, lack δικαιόω 25 δικαιόω 2 to put right with ἐλευθερόω 5 to set free ἐξαγοράζω 4 to redeem λυτρόοµαι* 1 Tit. to liberate µαρτυρία 2 Tit. witness, testimony µαρτύριον 3 µαρύριον 2 witness, testimony ἀκάθαρτος 3 defiled, unclean κοινός 3 κοινός 1 defiled µεµιάµµενος* 1 Tit. morally defiled νοµικός* 2 Tit. about the law τοῦ νόµου 17 of the law ἁρπάζω 3 snatch, attack, plunder κλέπτω 5 steal νοσφίζοµαι* 1 Tit. embezzle συλάω 1 rob ἀνακαίνωσις 1 ἀνακαίνωσις 1 renewal παλιγγενεσία* 1 Tit. rebirth

15 BAUM: Semantic Variation in the Corpus Paulinum Paulines 3 Pastoral Epistles ἀθετέω 3 ἀθετέω 3 to reject, regard as invalid παραιτέοµαι 4 Tit. to reject µέθυσος 2 drunkard πάροινος 2 Tit. drunkard πειθαρχέω* 1 Tit. to obey ὑπακούω 11 to obey ὑποτάσσοµαι 20 ὑποτάσσοµαι 3 to bring under control ἴδιος 28 ἴδιος 15 one s own, peculiar, individually περιούσιος 2 Tit. peculiar ἐξουθενέω 8 despise καταφρονέω 2 καταφρονέω 2 despise περιφρονέω* 1 Tit. disregard πλήκτης* 1 Tit. bully ὑβριστής 1 ὑβριστής 1 insolent person, insulter ποικίλος 2 Tit. of various kinds πολυποίκιλος 1 manifold πολύς 73 πολύς 9 many σώφρων εἶναι 4 Tit. to be moderate φρον. εἰς τὸ σωφρον. to be moderate ἀναµιµνῄσκω 2 ἀναµιµνῄσκω 1 cause to remember, remind ἐπαναµιµνῄσκω 1 to remind ὑποµιµνῄσκω 2 Tit. to remind ἀγάπη 65 ἀγάπη 10 love φιλανθρωπία* 1 Tit. affection for people πλάνος 1 deceitful φρεναπάτης* 1 Tit. deceiver σπουδάζω 3 σπουδάζω 4 to be eager φροντίζω* 1 Tit. to keep thinking about, ponder συµφέρω 5 to be advantageous ὠφελέω 4 to help, accomplish ὠφέλιµος εἶναι 4 Tit. to be beneficial Of the roughly eighty Pastoral letter words of Titus (printed in bold) seventy are relatively close synonyms to the vocabulary of the ten Paulines. Exceptions include some proper nouns as well as a couple of terms closely related to special subjects like γενεαλογία or µῦθος.

16 286 TYNDALE BULLETIN 59.2 (2008) 1.4 The Semantic Relationship between the Pastoral Epistles and the Ten Paulines In order to get a better impression of the distinctive vocabulary of the Pastoral Epistles, I choose two paragraphs with a percentage of distinctive words that is far above average. All the words that occur only in the Pastoral Epistles within the Corpus Paulinum (the words in red in Harrison s book) have been highlighted by bold print, e.g. ἀπέλιπον. Words that only occur in Titus, but not in the other twelve Pauline Epistles are marked with an asterisk, e.g. λείποντα*. After each distinctive word, the frequency of its occurrence in the Pastoral Epistles is stated in parentheses: πρεσβυτέρους (5). Titus 1:5-9: Τούτου χάριν ἀπέλιπόν (3) σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα* (2) ἐπιδιορθώσῃ* (1) καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν 6 πρεσβυτέρους (5), ὡς ἐγώ σοι διεταξάµην, εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος, µιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, µὴ ἐν κατηγορίᾳ (2) ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα (3). 7 δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς θεοῦ οἰκονόµον, µὴ αὐθάδη* (1), µὴ ὀργίλον* (1), µὴ πάροινον (2), µὴ πλήκτην (2), µὴ αἰσχροκερδῆ (2), 8 ἀλλὰ φιλόξενον (2) φιλάγαθον* (1) σώφρονα (4) δίκαιον ὅσιον (2) ἐγκρατῆ* (1), 9 ἀντεχόµενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ (8) καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. This pericope taken from the Pastoral Epistles can be brought in line with the semantics of the ten Paulines by substituting the majority of the bold-printed distinctive vocabulary with words from the above list of pragmatic synonyms taken from the ten other Paulines. These synonyms have been underlined below. By means of this simple change, the amount of distinctive vocabulary decreases in Titus 1:5-9 from seventeen words to five words or (in terms of percentage) from twenty-one percent to six percent. Titus 1:5-9: Τούτου χάριν κατέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λοιπά ἐπιδιορθώσῃ* (1) καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν ἐπισκόπους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάµην, 6 εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος, µιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, µὴ ἐν κατηγορίᾳ (2) ἀσωτίας ἢ ἀπειθῆ. 7 δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς θεοῦ οἰκονόµον, µὴ ὑπερήφανον, µὴ ὀργίλον* (1), µὴ µέθυσον, µὴ ὑβριστήν, µὴ πλεονέκτην, 8 ἀλλὰ φιλόξενον (2) ἀγαθὸν εὐάρεστον δίκαιον ἅγιον ἁγνόν, 9 ἀντεχόµενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου,

17 BAUM: Semantic Variation in the Corpus Paulinum 287 ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ (8) καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. The second example is taken from Titus 3:8-11: Titus 3:8-11: Πιστὸς ὁ λόγος καὶ περὶ τούτων βούλοµαί σε διαβεβαιοῦσθαι (2), ἵνα φροντίζωσιν* (1) καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ 9 ὠφέλιµα (4) τοῖς ἀνθρώποις. µωρὰς δὲ ζητήσεις (3) καὶ γενεαλογίας (2) καὶ ἔρεις καὶ µάχας νοµικὰς* (2) περιΐστασο (2) εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς* (1) καὶ µάταιοι. 10 αἱρετικὸν* (1) ἄνθρωπον µετὰ µίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ (4), 11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται* (1) ὁ τοιοῦτος καὶ ἁµαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος* (1). After replacing the majority of distinctive vocabulary with synonyms from the ten Paulines, the percentage of distinctive words in Titus 3:8-11 is no longer twenty-one percent, but rather five percent. Titus 3:8-11: Πιστὸς ὁ λόγος καὶ περὶ τούτων βούλοµαί σε διαµαρτύρεσθαι, ἵνα σπουδάζωσιν περὶ καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφελεῖ τοῖς ἀνθρώποις. 9 µωρὰς δὲ ζητήσεις (3) καὶ γενεαλογίας (2) καὶ ἔρεις καὶ µάχας ὑπὲρ τοῦ νόµου περιΐστασο (2) εἰσὶν γὰρ ἄχρηστοι καὶ µάταιοι. 10 φιλόνεικον ἄνθρωπον µετὰ µίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν ἀθετεῖ, 11 εἰδὼς ὅτι διεστραµµένος ἐστιν ὁ τοιοῦτος καὶ ἁµαρτάνει ἑαυτὸν κατακρινῶν. In the same way one could largely free the whole Epistle to Titus as well as the two Epistles to Timothy from their distinct words with the help of the vocabulary of the ten Paulines. One may thin out the comparatively rich vocabulary of the Pastoral Epistles with little effort, so that it correlates in its type-token-ratio to the other ten Paulines. 2. The Stylistic Peculiarities of the Pastoral Epistles from a Linguistic Perspective It goes without saying that these findings, in and of themselves, offer no answer to the question of authorship of the Pastoral Epistles. 13 Vocabulary statistics are simply inadequate to that task. Rather, I hope to show that the semantic peculiarities of the Pastorals Epistles, viewed 13 For a recent overview of the current debate (especially in the commentaries) cf. J. Herzer in ThLZ 192 (2004):

18 288 TYNDALE BULLETIN 59.2 (2008) as part of the Corpus Paulinum, may be reasonably interpreted with the help of some recently developed categories of linguistics. It seems to me that the distinction that modern linguistic research has drawn between oral and written speech is especially relevant for our purposes. It may shed new light on the characteristic features which cause the three Pastoral Epistles to appear to be different from the other Pauline Epistles. In what follows, I want to apply the semantic data as presented above to a cognate thesis about Pauline syntax (2:1) and offer my own provisional thesis regarding Pauline vocabulary (2:2). What follows is a short reflection on the peculiar usage of noninflected words in the Corpus Paulinum (2:3). 2.1 Retrospect: Pauline Syntax M. Reiser s thought-provoking article Paulus als Stilist provided the stimulus for the following linguistic interpretation regarding the semantic richness of the Pastorals. The Pauline Epistles feature several parentheses (independent insertions that break up the construction of the super ordinate sentence 14 ) as well as several instances of anacoluthon (inadequate execution of sentence structure 15 ). The deficiencies of Pauline syntax, resented even by ancient readers like Origen, are interpreted by Reiser on the basis of linguistic research as typical characteristics of orality. He writes, Paul wrote down something that no one before him had ever wanted to write down: spoken language of a competent speaker with the typical characteristics of spontaneous speech. 16 Beginning in the 1960s linguistic research has intensified its study of orality. Through detailed comparisons with written language the peculiarities of both forms of communication have been further explored. Sudden breaks in sentence structure as well as shifts within the syntactical construction (especially the occurrence of anacoluthon and parenthesis) have been identified as typical features of oral communication. These findings belong to the generally accepted results 14 Cf. BDR Cf. BDR M. Reiser, Paulus als Stilist, SEA 22 (2001): , here 157.

19 BAUM: Semantic Variation in the Corpus Paulinum 289 of linguistic research on orality 17 and are relevant for the stylistic analysis of Paul s letters, as Reiser s observations have shown. In the Pastoral Epistles, however, we seldom find this irregular and wooden sentence structure visible in the other Pauline letters. 18 Already Holtzmann has summarised his appropriate observations by saying, The characteristic breakdowns of sentence construction that result from an abundance of thoughts are missing. Holtzmann argued that the sentence structure of the Pastoral Epistles gives the mere illusion of clarity of the sort that those works that are mere artificial constructs so often display. 19 This far-reaching conclusion is not further supported or substantiated. From a linguistic standpoint, however, the syntactical features allow strictly speaking only one conclusion, namely that the correct sentence structure of the Pastoral Epistles is not as close to spoken language as the less regimented sentence structure of the other ten Paulines. 2.2 Thesis: Pauline Vocabulary In the same way the semantic peculiarities of the Pastorals can be explained in terms of the linguistic distinction between spoken and written language. According to modern linguistics, (conceptually) oral communication is generally characterised by little variation in the choice of words or (in technical terms) by a low type-token ratio. 20 This linguistic insight corresponds exactly to the findings presented above: the relation between vocabulary (types) and semantic inventory (tokens) is different in the Pastoral Epistles than in the other ten Paulines. While Philippians contains only seventy-five distinctive words, 1 Timothy (with approximately the same length) has 129 distinctive words (1:1). And while the ten Paulines only make use of the word ἀναστροφή (2/1) to denote lifestyle, the Pastoral Epistles also use the (pragmatic) synonyms ἀγωγή and κατάστηµα (1:3). With 17 Cf. J. Schwitalla, Gesprochenes Deutsch: Eine Einführung (Grundlagen der Germanistik 33; Berlin: Schmidt, 1997): : Syntaktische Kategorien, here M. Reiser, Sprache und literarische Formen des Neuen Testaments: Eine Einführung (UTB 2197; Paderborn: Schöningh, 2001): H. J. Holtzmann, Die Pastoralbriefe, 100-4, here E.g. P. Koch and W. Oesterreicher, Schriftlichkeit und Sprache, Schrift und Schriftlichkeit: Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 10/1-2; Berlin: de Gruyter, 1994/96): I, , here 591.

20 290 TYNDALE BULLETIN 59.2 (2008) their richer semantics, the Pastoral Epistles are closer to (conceptual) writing than the other ten Paulines. Linguistics gives a simple answer to the question as to why written expressions generally tend to feature richer vocabulary than oral communication. It is assumed that the opportunity to use a comparatively rich vocabulary is provided by a sufficient amount of time for composition. 21 When someone composes a written text, he usually takes more time and accordingly invests more care in writing than a speaker who expresses himself spontaneously and (due to the lack of time) uses those words that are most familiar to him. Holtzmann has deduced from his observations regarding the vocabulary of the Pastoral Epistles, that the personality of their author may be easily distinguished from Paul s on account of the semantic differences of these letters. 22 The insights of modern linguistics, however, should lead to a more cautious inference. Our findings with regard to the vocabulary of the Pastoral Epistles only justify the conclusion that their author has expressed himself more carefully and probably had more time at his disposal than the author (or the authors) of the other ten Paulines. Whether the authors of these groups of letters are actually identical or not cannot be decided without considering other (more important) criteria. 2.3 Prospect: The Non-inflected Words of the Corpus Paulinum As far as further stylistic peculiarities of the Pastoral Epistles are concerned, Holtzmann has listed about twenty particles that occur in the ten Paulines, but are missing in the three Pastorals. 23 Harrison has enlarged this list and mentions 112 particles. 24 Both scholars use the word particles in a general sense as a collective term for non-inflected words, more specifically adverbs, conjunctions, modal particles and prepositions. However, the significance of Harrison s list is limited. First of all, not even twenty of the 112 words listed occur in more than five of the ten Paulines. Secondly, only about thirty of Harrison s 21 P. Koch and W. Oesterreicher, Gesprochene Sprache in der Romania: Französisch, Italienisch, Spanisch (Romanistische Arbeitshefte 31; Tübingen: Niemeyer, 1990): H. J. Holtzmann, Die Pastoralbriefe, , here H. J. Holtzmann, Die Pastoralbriefe, P. N. Harrison, The Problem of the Pastoral Epistles,

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS 1. Developing a grammar fragment...1 2. A formalism that is too strong and too weak at the same time...3 3. References...4 1. Developing a grammar fragment The

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC (επίπεδο Advanced) 24 ώρες - 3 ώρες εβδομαδιαία σε διάστημα 8 εβδομάδων ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διδάσκουσα: Ε.Μπουφίδου-Τσιριτάκη Το

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Lesson Five: LAW AND THE GOSPEL Matthew 5:17-20 LESSON OBJECTIVE:

Lesson Five: LAW AND THE GOSPEL Matthew 5:17-20 LESSON OBJECTIVE: Lesson Five: LAW AND THE GOSPEL Matthew 5:17-20 LESSON OBJECTIVE: The student demonstrates understanding of the historical and literary meaning of Matthew 5:17-20 and related texts. LESSON INDICATORS:

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

A ΜΕΡΟΣ. 1 program Puppy_Dog; 2 3 begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 8 (There is no output from this program ) 9 10 }

A ΜΕΡΟΣ. 1 program Puppy_Dog; 2 3 begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 8 (There is no output from this program ) 9 10 } A ΜΕΡΟΣ 1 program Puppy_Dog; begin 4 end. 5 6 { Result of execution 7 (There is no output from this program ) 10 } (* Κεφάλαιο - Πρόγραµµα EX0_.pas *) 1 program Kitty_Cat; begin 4 Writeln('This program');

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Polyxeni Intze & Nikolaos Mathioudakis Democritus University of Thrace,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Στατιστικά Κειμένου Text Statistics. Συχνότητα Εμφάνισης Λέξεων Ο Νόμος του Zipf Ο Νόμος του Heaps. Ανάκτηση Πληροφορίας 2008-2009 1

Διάρθρωση. Στατιστικά Κειμένου Text Statistics. Συχνότητα Εμφάνισης Λέξεων Ο Νόμος του Zipf Ο Νόμος του Heaps. Ανάκτηση Πληροφορίας 2008-2009 1 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2008 Στατιστικά Κειμένου Text Statistics CS463 - Information Retrieval Systems Yannis Tzitzikas, U. of Crete, Spring 2008 1 Διάρθρωση Συχνότητα Εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Safe n sound

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Safe n sound ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Safe n sound 3 ΤΟ ΑΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ Εκδόσεις Λευκή Σελίδα εκπαίδευση ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανθή Κοκκώνη Mαρίνα Μαυροφόρου Kατερίνα Περικλέους Aπόστολος Πηγιάκης Δέσποινα Φιλιππίδου Safe n sound Getting

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Ραφαέλλα Ζάττα Λεμεσός 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού

Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ ΒΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11 COLLECTION OF STATISTICAL DATA FOR CONFERENCES AND INCENTIVES Conducted for the CYPRUS TOURISM ORGANIZATION (January - December 2010) December, 2011 1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 A. METHODOLOGY...3

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Λούκας Νεοφύτου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα