SEMANTIC VARIATION WITHIN THE CORPUS PAULINUM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SEMANTIC VARIATION WITHIN THE CORPUS PAULINUM"

Transcript

1 SEMANTIC VARIATION WITHIN THE CORPUS PAULINUM LINGUISTIC CONSIDERATIONS CONCERNING THE RICHER VOCABULARY OF THE PASTORAL EPISTLES 1 Armin D. Baum Summary It is generally conceded that the vocabulary of the Pastoral Epistles is substantially richer than the vocabulary of the other ten Paulines. Still, most of the hapax legomena of the Pastorals are close semantic neighbours to the vocabulary shared with the rest of the Corpus Paulinum. From a strictly linguistic perspective the semantic richness of the Pastorals indicates that in the process of composition their author had more time at his disposal than the author(s) of the other ten Pauline Epistles. Both in terms of syntax and semantics the style of the Pastoral Epistles simply has a greater affinity to written language than that of the rest of the Corpus Paulinum which more closely resembles (conceptual) orality. Therefore the historical question concerning the authorship of the Pastorals cannot be answered primarily on the basis of their stylistic peculiarities. In his often quoted study P. N. Harrison concluded that particularly for stylistic reasons the Pastorals cannot have been written by the same author as the rest of the Pauline epistles. However, in the light of recent linguistic research this conclusion appears to be questionable. Indeed, other criteria must be judged more significant than the semantic (and syntactic) peculiarities of the Pastorals. 1 Thanks are due to my colleague Dr H. von Siebenthal for his linguistic advice, to C. Ziegert (Dip. Math.) for his revision of the statistical data and to my assistant Ph. Bartholomä and my colleague Dr J. White for their help with the English version of this paper.

2 272 TYNDALE BULLETIN 59.2 (2008) The stylistic peculiarities of the Pastoral Epistles have been described in great detail for over a hundred years. Within German-speaking scholarship a work by H. J. Holtzmann published in 1880 has been of primary importance. In this monograph he dedicates one chapter to the style of these three Paulines that have been disputed since the days of Schleiermacher. 2 Of similar significance within English-speaking Pauline scholarship is the more recent and thorough work of P. N. Harrison. 3 The findings presented by Holtzmann and especially Harrison have been supplemented (and modified) by subsequent studies. Harrison employed a unique method for displaying his results in his text of the Pastoral Epistles. All Greek words that also occur in the other ten Paulines are in normal print, whereas words that are used only in the Pastorals appear in colour (printed here in bold). Additionally, he has underlined (and thus highlighted) the extraordinary number of phrases which coincide more or less closely with Paul s own most characteristic expressions in the ten epistles (Appendix IV): 4 Titus 3:1-3: Υποµίµνῃσκε αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίµους εἶναι, µηδένα βλασφηµεῖν, ἀµάχους εἶναι, ἐπιεικεῖς, πᾶσαν ἐνδεικνυµένους πραΰτητα πρὸς πάντας ἀνθρώπους. Ηµεν γάρ ποτε καὶ ἡµεῖς ἀνόητοι, ἀπειθεῖς, πλανώµενοι, δουλεύοντες ἐπιθυµίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις, ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες, στυγητοί, µισοῦντες ἀλλήλους. In the present study I limit myself to one aspect of stylistic analysis, namely the vocabulary of the Pastoral Epistles. What follows in section 1 are some further considerations relevant to the issue at hand. In section 2 I offer a new explanatory model for discussion. 1. The Vocabulary of the Pastoral Epistles Since the time of Harrison, the statistical data concerning the peculiarities of the vocabulary of the Pastoral Epistles have been repeatedly collected and frequently discussed. Taking these collections 2 H. J. Holtzmann, Die Pastoralbriefe, kritisch und exegetisch behandelt (Leipzig: Engelmann, 1880): : Schreibweise und Sprachgebrauch (chapter 7). 3 P. N. Harrison, The Problem of the Pastoral Epistles (London: OUP, 1921). 4 Harrison, The Problem of the Pastoral Epistles, 87-93,

3 BAUM: Semantic Variation in the Corpus Paulinum 273 as a starting point (1:1 und 1:2) I initially focus on the relationship between the distinctive vocabulary (Sondergutvokabular) of the Pastoral Epistles and the vocabulary of the other ten Paulines (1:3). Subsequently, on the basis of Paul s Epistle to Titus, I try to delineate its semantic relationship to the ten Paulines as precisely as possible (1:4). 1.1 The Distinctive Vocabulary of the Pastoral Epistles The following data have been gathered from the Bible Works GNT Morphology Database. 5 They correspond extensively to those presented by M. B. O Donnell. 6 Differences with the results of R. N. Harrison 7 and R. Morgenthaler 8 are mostly due to the fact that the latter worked with older editions of the New Testament and also did not consider all proper nouns. On the whole, however, resulting statistical discrepancies are minor and do not affect the results. The Corpus Paulinum contains thirteen letters. These thirteen letters contain a total of 32,408 words (columns 1-2). The entire vocabulary stock of the Corpus Paulinum amounts to a total of 2,621 words. Each letter contains a subset of this vocabulary stock. In the table below, the thirteen Paulines are listed according to their length. This arrangement shows that the semantic inventory of the letters is generally proportionate to their length (column 2). When one excludes the Pastorals the relationship between the other ten Paulines is, in fact, strictly proportional: the longer a letter, the more extensive its vocabulary. This pattern is broken by the Pastorals. Although they exhibit the similar relationships of proportionality among themselves, the vocabulary stock of the Pastoral Epistles is greater than that of the non-pastoral Paulines of comparable length. In other words: 5 Bible Works for Windows Version 6.0 (Big Fork: Hermeneutika, 2003). 6 Linguistic Fingerprints of Style by Numbers? The Use of Statistics in the Discussion of Authorship of New Testament Documents, Linguistics and the New Testament: Critical Junctures (JSNT.S 168; ed. by S. E. Porter and D. A. Carson; Sheffield: Academic, 1999): , here O Donnell presents a careful overview of the linguistic-statistical studies on the Corpus Paulinum in the twentieth century. For more details about the history of research cf. also K. J. Neumann, The Authenticity of the Pauline Epistles in the Light of Stylostatistical Analysis (SBL.DS 120; Atlanta: Scholars, 1990): and A. E. Bird, The Authorship of the Pastoral Epistles Quantifying Literary Style, RTR 56 (1997): Harrison, The Problem of the Pastoral Epistles, R. Morgenthaler, Statistik des neutestamentlichen Wortschatzes (Zürich: Gotthelf, ): 164.

4 274 TYNDALE BULLETIN 59.2 (2008) 1 Timothy has a larger vocabulary than Philippians, Galatians, and Ephesians, although it is shorter than any one of these three letters. Semantic Inventory and Vocabulary in the Corpus Paulinum Semantic Vocabulary Inventory (types) (tokens) Words occurring in more than one letter (shared words) Words occurring in only one letter (single letter words) Rom % % 1 Cor % % 2 Cor % % Eph % 84 16% Gal % 90 17% Phil % 75 17% 1 Tim % % Col % 64 15% 1 Thess % 35 10% 2 Tim % % 2 Thess % 21 8% Titus % 49 16% Phlm % 10 7% Total Past % % 1 Tim % % 2 Tim % % Titus % 83 28% types Rom 1 Cor 2 Cor Eph Gal Phil 1 Tim Col 1 Thess 2 Tim 2 Thess Tit Phlm

5 BAUM: Semantic Variation in the Corpus Paulinum Timothy uses more words than 1 Thessalonians, Colossians and Philippians, although it is shorter than these letters. And Titus has a richer vocabulary stock than 2 Thessalonians, although it is considerably shorter. The following diagram makes this quite clear. With regard to the relationship between semantic inventory and vocabulary as seen in the other ten letters of the Corpus Paulinum, the Pastoral Epistles would only fit in if their respective word counts were significantly smaller. Instead of 535 different words, 1 Timothy should only contain about 435. We would expect 2 Timothy to contain about 350 different words, rather than 451. And in Titus there should only be about 235 instead of the now 298 different words. What the numbers regarding the vocabulary of the Pastoral Epistles would need to look like in order to correspond to those of the ten other Paulines is displayed in the lower half of the table below ( Semantic Inventory and Vocabulary in the Pastoral Epistles ). Let us return to the table from which we started regarding the Semantic Inventory and Vocabulary in the Corpus Paulinum : 1,267 words of the Pauline vocabulary stock of 2,621 words, i.e. approximately one half, are used in more than one of Paul s letters (columns 4-5). The longer the letter, the smaller the percentage of these shared words with respect to its total vocabulary stock. Thus Philemon shares ninety-three percent of its vocabulary with at least one other letter, whereas the slightly longer 2 Thessalonians shares only ninetytwo percent and so on. In this regard, we find a continuous progression within the ten letters of the Corpus Paulinum. Within the three Pastoral Epistles, the number of shared words in the total vocabulary stock is also inversely proportional to its length. However, the number of the shared words in the vocabulary stock of each letter is generally much lower than in the other ten Paulines. All this is to say that the percentage of the shared words in the Pastoral Epistles (highlighted in grey) diverges from the verifiable pattern of the other letters as well. These results correspond to the data concerning words that occur in only one letter of the Corpus Paulinum (columns 6-7). Each of Paul s letters contains a fair number of words that do not occur in any of the other twelve letters. One may designate those words as the distinctive vocabulary of each Pauline letter. The share of these single letter words in the vocabulary of any particular letter increases in proportion to the length of the letter. This increase is not only verifiable in the ten letters, but also in the Pastoral Epistles. Within the Pastoral Epistles, however,

6 276 TYNDALE BULLETIN 59.2 (2008) the share of distinctive words in the particular vocabulary is much higher compared to the other letters in the Corpus Paulinum. While the share of distinctive words in the vocabulary of Philippians is only seventeen percent, distinctive words in 1 Timothy (which is about the same length as Phil.) make up twenty-four percent of the total. Similar observations can be made when we compare 2 Timothy and Titus to letters of about the same length. If one treats the three Pastoral Epistles as one letter, the results are similar (cf. the lower part of the above table Semantic Inventory and Vocabulary in the Corpus Paulinum ). Although such a letter would not even be half as long as Romans, it would have a much higher share of single letter words (that only occur in the three Pastoral Epistles) than Romans. In order to adjust the vocabulary of the Pastoral Epistles to the one of the other ten Paulines one would have to slightly reduce the number of the shared words. The number of the Pastoral letter words, however, would need to be considerably lower. Instead of 129, 1 Timothy should only have seventy Pastoral-letter words, 2 Timothy only forty-two instead of 101 and Titus nineteen instead of forty-nine. A letter made up of the three Pastoral Epistles should only contain 107 words not used in the other ten Paulines, instead of the actual 331. These theoretical numbers (presented between parentheses in the lower part of the table below) may convey an impression as to how the vocabulary of Semantic Inventory and Vocabulary in the Pastoral Epistles Semantic Inventory (tokens) Vocab. (types) Words occurring in more than one letter (shared words) Words occurring in only one letter (single letter words) 1 Tim % % 2 Tim % % Titus % 49 16% Past % % (1 Tim.) 1591 (435) (365) (84%) (70) (16%) (2 Tim.) 1238 (350) (308) (88%) (42) (12%) (Titus) 659 (235) (216) (92%) (19) (8%) (Past) 3488 (562) (455) (81%) (107) (19%) the Pastoral Epistles differs from that of the other ten Paulines. The share of distinct words in the vocabulary of the Pastoral Epistles is

7 BAUM: Semantic Variation in the Corpus Paulinum 277 about twenty percent higher than what one would expect when compared to the distinct words within the ten other Paulines. 1.2 The Share of Distinct Words in the Semantic Inventory of the Pastoral Epistles Those words of the Pauline vocabulary stock that only occur in one Pastoral Epistle or only in this epistolary group, are for the most part not used only once, but twice or more within these letters. The following table shows that the 129 distinctive words of 1 Timothy occur a total of 149 times and the 331 distinctive words of the Pastoral Epistles occur 460 times in these three letters (columns 4 and 6). If one relates these data about the frequency of distinctive words to the semantic inventory of each particular letter, one can calculate the percentage of distinctive words within that letter. For example, the text of 1 Timothy contains a total of nine percent distinctive words, both 2 Timothy and Titus have eight percent. If one combines the Pastoral Epistles, the 460 distinctive words account for thirteen percent of the total of 3,488 words (column 7). These data may be easily compared to the corresponding numbers for other Pauline letters of similar length (cf. the lower part of the following table). While the share of distinctive words in the text of 2 Timothy amounts to eight percent, the share of distinctive words in the text of the only slightly longer 1 Thessalonians adds up to only three percent (column 7). Taken as a whole, the share of distinctive words in the semantic inventory of the Pastoral Epistles is about five percentage points higher than within the ten other Paulines. Overall, the vocabulary of the three Pastoral Epistles is therefore considerably richer than the vocabulary of the other ten Paulines. And the semantic inventory of the Pastoral Epistles features a much higher percentage of distinctive words than the rest of the Pauline letters. 9 Those exegetes who deny these stylistic peculiarities of the Pastorals 10 are certainly mistaken in this respect. 9 For further linguistic-statistical observations that affirm the special character of the Pastorals (which we have substantiated by means of the distinctive vocabulary) cf. K. Grayston and G. Herdan, The Authorship of the Pastorals in the Light of Statistical Linguistics, NTS 6 ( ): 1-15; D. L. Mealand, The Extent of the Pauline Corpus: A Multivariate Approach, JSNT 59 (1995): E.g. J. J. O Rourke, Some Considerations about Attempts at Statistical Analysis of the Pauline Corpus, CBQ 35 (1973): , here 483: the Pastorals do not stand out from the rest of the Paulines by the reason of the peculiarity of their vocabulary ; T. A.

8 278 TYNDALE BULLETIN 59.2 (2008) Distinctive Vocabulary and Distinctive Semantic Inventory in the Corpus Paulinum Vocab. (types) Semantic Inventory (tokens) Distinctive Vocabulary (types) Distinctive Semantic Inventory (tokens) 1 Tim % 149 9% 2 Tim % 105 8% Titus % 53 8% Past % % Col % 69 4% 1 Thess % 39 3% 2 Thess % 24 3% 2 Cor % 243 5% 1.3 The Semantic Richness of the Pastoral Epistles With regard to most of the distinctive words of the Pastoral Epistles, one may easily identify semantic neighbours within the other ten Pauline Epistles (in which those words do not occur). In certain contexts these semantic neighbours correspond to the same real-world referents. In what follows we will also use the term (pragmatic) synonyms. In the relevant contexts these synonyms are interchangeable with the distinctive words used in the Pastoral Epistles. For compiling such a list of synonyms the lexicon edited by J. P. Louw and E. A. Nida is especially helpful since it arranges the New Testament vocabulary according to semantic domains. 11 In many cases the Pastoral Epistles use two or more (roughly) synonymous words in order to describe an entity for which the other ten Paulines only use one word. For instance, whereas the ten Paulines only know of the word προσευχή (12) to designate prayer, the Pastoral Epistles use not only προσευχή (2) but also the word ἔντευξις (2). This richness of (pragmatic) synonyms is especially striking when it Robinson, Grayston and Herdan s C Quantity Formula and the Authorship of the Pastoral Epistles, NTS 30 (1984): , here 286: the marked difference between the C quantities of the Pastorals and of the Paulines all but vanishes when each epistle is considered individually ; E. Linnemann, Echtheitsfragen und Vokabelstatistik, JETh 10 (1996): , here 97: that the Pastoral Epistles are not fundamentally different from the other Pauline letters. 11 Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains (2 vols.; New York: UBS, 1988).

9 BAUM: Semantic Variation in the Corpus Paulinum 279 comes to adjectives. In addition to ἅγιος (72/4) the Pastorals also use ἱεροπρεπής (0/1) and ὅσιος (0/2). 12 For the semantic domain good the Pastorals are familiar with up to fifteen Greek adjectives. Besides those instances in which the Pastoral Epistles adopt a word also used in the other ten Paulines and supplement it with synonyms, there are other cases in which the Pastoral Epistles use a different word than the one attested in the rest of Paul s letters. Instead of πλάνος (1/0) the Pastorals have φρεναπάτης (0/1). And instead of ἁρπάζω (3/0), κλέπτω (5/0) and συλάω (1/0) they only use the verb νοσφίζοµαι (0/1). As a general rule the following is true: For each basic form of a word in the Pastorals one may find the basic form of another single word as a synonym in the other ten Paulines. Sometimes, however, not just single words, but phrases comprised of several words are synonymous. Besides διὰ τοῦτο (10/2) and τούτου χάριν (2/1) the Pastorals also employ δι ἣν αἰτίαν (0/3). Instead of τὰ λοιπά (1/0) the Pastorals use τὰ λείποντα (0/1). Titus contains eighty-three words that occur only in the Pastoral Epistles. In the list below numbers denote the frequency of the particular word within Titus. Those fortynine words that occur in Titus only are marked with an asterisk: 1* αἱρετικός 1 αἰσχροκερδής 1 αἰτία 1* ἀκατάγνωστος 1 ἄµαχος 1 ἀνατρέπω 2 ἀνυπότακτος 1* ἀνωφελής 1 ἀπολείπω 1 ἀργός 2 ἀρνέοµαι 1* ἀρτεµᾶς 1* αὐθάδης 1* αὐτοκατάκριτος 1* ἀφθορία 1* ἀψευδής 1* βδελυκτός 1 γενεαλογία 1 δεσπότης 1 διαβεβαιόοµαι 1 διάγω 1* ἐγκρατής 1* ἐκστρέφω 1* ἐπιδιορθόω 1* ἐπιστοµίζω 2* ἐπιφαίνω 1 εὐσέβεια 1 εὐσεβῶς 1* ζηνᾶς 1 ζήτησις 1* ἡδονήv 1* θηρίον 1* ἱεροπρεπής 1* ἰουδαϊκός 1* καλοδιδάσκαλος 1*κατάστηµα 12 The number in front of the slash names the frequency of a word in the ten Paulines, the number after the slash names the frequency of the same word within the Pastoral Epistles.

10 280 TYNDALE BULLETIN 59.2 (2008) 1 κατηγορία 1 κοσµέω 1* κοσµικός 1* κρής 1* κρήτη 2* λείπω 1* λυτρόω 1 µαρτυρία 1* µαταιολόγος 2* µιαίνω 1 µῦθος 1 νηφάλιος 1* νικόπολις 2* νοµικός 1* νοσφίζω 1* οἰκουργός 1* ὀργίλος 1 ὅσιος 1* παλιγγενεσία 1 παραιτέοµαι 1 πάροινος 1* πειθαρχέω 1 περιΐστηµι 1* περιούσιος 1* περιφρονέω 1 πλήκτης 1 ποικίλος 1 πρεσβύτερος 1* πρεσβῦτις 1 προσέχω 1 σεµνότης 1* στυγητός 1* σωτήριος 1* σωφρονίζω 1* σωφρόνως 3 σώφρων 4 ὑγιαίνω 1* ὑγιής 1 ὑποµιµνῄσκω 1* φιλάγαθος 1* φίλανδρος 1* φιλανθρωπία 1 φιλόξενος 1* φιλότεκνος 1* φρεναπάτης 1* φροντίζω 1 ὠφέλιµος The search within the other ten Paulines for semantic neighbours or pragmatic synonyms that match the distinctive words of the Pastoral Epistles used in Titus yields the following results: For more than seventy out of the total of eighty-three distinctive words one can easily find synonyms within the rest of Paul s letters. Those words used in the Corpus Paulinum but only attested within the Pastoral Epistles (i.e. the distinctive words of the Pastoral Epistles) are listed in bold print in the middle column of the following table. Those words not printed in bold are therefore synonyms taken from the corresponding semantic domain according to Louw-Nida. The numbers in the first two columns indicate how frequently a word occurs in the ten Paulines or the three Pastorals respectively. The abbreviation Tit indicates which of the words printed in bold belongs to the eighty-three distinctive words of the Pastorals that are actually attested in Titus. Those words in the middle column which belong to the forty-nine single letter words only attested in Titus are marked with an asterisk. The English translations are taken from Louw-Nida s Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains. The synonymous Greek words are in alphabetical order within each semantic domain. The semantic domains are arranged by the alphabetical order of the first distinctive word (in bold print).

11 BAUM: Semantic Variation in the Corpus Paulinum Paulines 3 Pastoral Epistles ἀγωγή 1 behaviour ἀναστροφή 2 ἀναστροφή 1 behaviour κατάστηµα* 1 Tit. conduct, behaviour µετὰ αἰδοῦς 1 with modesty, respect δικαίως 2 δικαίως 1 right εὐσεβῶς 2 Tit. religious, devoted ἐν σεµνότητι 1 with propriety, dignity, respect µετὰ σεµνότητος 1 with propriety, dignity, respect αἱρετικός* εἶναι 1 Tit. to be divisive µάχοµαι 1 to clash severely, struggle, fight φιλόνεικος εἶναι 1 to be given to arguing αἰσχροκερδής 2 Tit. greedy for material profit πλεονέκτης 4 greedy person, covetous person δι ἣν αἰτίαν 3 Tit. therefore, for this reason διὰ τοῦτο 10 διὰ τοῦτο 2 therefore, for this reason τούτου χάριν 2 τούτου χάριν 1 therefore, for this reason ἄµαχος εἶναι 2 Tit. to be peaceful εἰρήνην ποιέω to make peace εἰρηνοποιέω to make peace ἀνατρέπω 2 Tit. to turn over, upset, overturn ἀπόλλυµι 2 to destroy, cause destruction καταλύω 3 to tear down, destroy φθείρω 6 to ruin, destroy ἄνοµος 4 ἄνοµος 1 lawless ἀνόσιος 2 impious, unholy ἀνυπότακτος 3 Tit. disobedient, not subject to ἀπειθής 1 ἀπειθής 3 disobedient ἀσεβής 2 ἀσεβής 1 ungodly βδελυκτός* 1 Tit. abhorrent, detested ἄκαρπος 2 ἄκαρπος 1 without fruit, useless ἀνωφελής* 1 Tit. of no special benefit ἄχρηστος 1 useless µάταιος 2 µάταιος 1 futile, lacking

12 282 TYNDALE BULLETIN 59.2 (2008) 10 Paulines 3 Pastoral Epistles ἀγαθός 37 ἀγαθός 10 good ἁγνός 3 ἁγνός 2 pure ἀκατάγνωστος* 1 Tit. above criticism ἀνεπίληµπτος 3 above criticism ἄµωµος 4 without defect, blameless ἀπόδεκτος 2 pleasing δίκαιος 14 δίκαιος 3 righteous, just ἐγκρατής* 1 Tit. self-controlled εὐάρεστος 7 εὐάρεστος 1 pleasing καλός 16 καλός 24 good, fine κόσµιος 2 modest, proper νηφάλιος 3 Tit. sober, restrained σεµνός 1 σεµνός 3 honourable, worthy of respect σώφρων 4 Tit. sensible, moderate φιλάγαθος* 1 Tit. liking what is good ἐπιθυµία 13 ἐπιθυµία 6 lust, deep desire ἡδονή * 1 Tit. pleasure, passion ἀπολείπω 3 Tit. to leave behind καταλείπω 3 to leave ἀργός 3 Tit. idle, lazy βεβηλός 4 worldly, godless βλαβερός 1 harmful κακός 23 κακός 5 bad ὀργίλος* 1 Tit. angry πονηρός 10 πονηρός 3 wicked, morally corrupt, evil φαυλός 2 φαυλός 1 bad, evil ἀπιστέω 1 ἀπιστέω 1 to not trust ἀρνέοµαι 7 Tit. to deny αὐθάδης* 1 Tit. stubborn, arrogant, self-willed ὑπερήφανος 1 ὑπερήφανος 1 arrogant ὑψηλός 2 arrogant, haughty αὐτοκατάκριτος* εἶναι 1 Tit. to be condemned by one s deeds σεαυτὸν κατακρίν. 1 to condemn oneself ἀλήθεια 33 ἀλήθεια 14 truth ἀφθορία* 1 Tit. integrity, sincerity εἰλικρίνεια 3 sincerity, purity of motives

13 BAUM: Semantic Variation in the Corpus Paulinum Paulines 3 Pastoral Epistles ἀληθής 3 ἀληθής 1 true ἀληθινός 1 real, true ἀψευδής* 1 Tit. truthful βλάσφηµος 2 blasphemous, slanderous διάβολος slanderer κατάλαλος 1 slanderer λοίδορος 2 slanderer ἄρχων 4 ruler, judge βασιλεύς 1 βασιλεύς 3 king δεσπότης 4 Tit. ruler, owner δυνάστης 1 official κύριος 248 κύριος 27 Lord, owner διαβεβαιόοµαι 2 Tit. to state something with certainty διαµαρτύροµαι 1 διαµαρτύροµαι τι 3 to testify, insist µαρτύροµαι 6 µαρτύροµαι 2 to testify, insist διαπαρατριβή 1 constant arguing ἔρις 7 ἔρις 2 strife, quarrel λογοµαχία 1 argument about words µάχη 1 µάχη 2 severe clash, conflict ζήτησις 3 Tit. dispute διεστραµµένος ἐστ. 1 to be misled ἐξέστραπται* 1 Tit. to be misled διδάσκω 10 διδάσκω 5 to teach ἐντρέφω 1 to train, provide instruction ἑτεροδιδασκαλέω 2 to teach a different doctrine σωφρονίζω* 1 Tit. to teach ὑποτίθηµι 1 ὑποτίθηµι 1 to instruct ἀποκαλύπτοµαι 10 to be revealed ἐπιφαίνοµαι* 2 Tit. to illuminate φανερὸς γενέσθαι 4 to be revealed φανεροῦµαι 13 φανεροῦµαι 2 to cause to be seen, make known

14 284 TYNDALE BULLETIN 59.2 (2008) 10 Paulines 3 Pastoral Epistles εὐσέβεια 10 Tit. religion, piety δικαιοσύνη 52 δικαιοσύνη 5 justice θεοσέβεια 1 religion θρησκεία 1 religion φόβος θεοῦ 2 fear of God φόβος κυρίου 1 fear of the Lord ἅγιος 72 ἅγιος 4 holy, dedicated ἱεροπρεπής* 1 Tit. religious, devoted ὅσιος 2 Tit. holy, dedicated διδάσκαλος 4 διδάσκαλος 3 teacher καλοδιδάσκαλος* teacher of what is good 1 Tit. κῆρυξ 2 preacher νοµοδιδάσκαλος 1 Teacher of the law ἐπίγειος 5 on the earth, human κοσµικός* 1 Tit. earthly, worldly τὰ λείποντα 1 Tit. lacking, not possessed τὰ λοιπά 1 the remaining λείπω* τινος 2 Tit. to be in need ὑστερέω τινος 8 to be in need, lack δικαιόω 25 δικαιόω 2 to put right with ἐλευθερόω 5 to set free ἐξαγοράζω 4 to redeem λυτρόοµαι* 1 Tit. to liberate µαρτυρία 2 Tit. witness, testimony µαρτύριον 3 µαρύριον 2 witness, testimony ἀκάθαρτος 3 defiled, unclean κοινός 3 κοινός 1 defiled µεµιάµµενος* 1 Tit. morally defiled νοµικός* 2 Tit. about the law τοῦ νόµου 17 of the law ἁρπάζω 3 snatch, attack, plunder κλέπτω 5 steal νοσφίζοµαι* 1 Tit. embezzle συλάω 1 rob ἀνακαίνωσις 1 ἀνακαίνωσις 1 renewal παλιγγενεσία* 1 Tit. rebirth

15 BAUM: Semantic Variation in the Corpus Paulinum Paulines 3 Pastoral Epistles ἀθετέω 3 ἀθετέω 3 to reject, regard as invalid παραιτέοµαι 4 Tit. to reject µέθυσος 2 drunkard πάροινος 2 Tit. drunkard πειθαρχέω* 1 Tit. to obey ὑπακούω 11 to obey ὑποτάσσοµαι 20 ὑποτάσσοµαι 3 to bring under control ἴδιος 28 ἴδιος 15 one s own, peculiar, individually περιούσιος 2 Tit. peculiar ἐξουθενέω 8 despise καταφρονέω 2 καταφρονέω 2 despise περιφρονέω* 1 Tit. disregard πλήκτης* 1 Tit. bully ὑβριστής 1 ὑβριστής 1 insolent person, insulter ποικίλος 2 Tit. of various kinds πολυποίκιλος 1 manifold πολύς 73 πολύς 9 many σώφρων εἶναι 4 Tit. to be moderate φρον. εἰς τὸ σωφρον. to be moderate ἀναµιµνῄσκω 2 ἀναµιµνῄσκω 1 cause to remember, remind ἐπαναµιµνῄσκω 1 to remind ὑποµιµνῄσκω 2 Tit. to remind ἀγάπη 65 ἀγάπη 10 love φιλανθρωπία* 1 Tit. affection for people πλάνος 1 deceitful φρεναπάτης* 1 Tit. deceiver σπουδάζω 3 σπουδάζω 4 to be eager φροντίζω* 1 Tit. to keep thinking about, ponder συµφέρω 5 to be advantageous ὠφελέω 4 to help, accomplish ὠφέλιµος εἶναι 4 Tit. to be beneficial Of the roughly eighty Pastoral letter words of Titus (printed in bold) seventy are relatively close synonyms to the vocabulary of the ten Paulines. Exceptions include some proper nouns as well as a couple of terms closely related to special subjects like γενεαλογία or µῦθος.

16 286 TYNDALE BULLETIN 59.2 (2008) 1.4 The Semantic Relationship between the Pastoral Epistles and the Ten Paulines In order to get a better impression of the distinctive vocabulary of the Pastoral Epistles, I choose two paragraphs with a percentage of distinctive words that is far above average. All the words that occur only in the Pastoral Epistles within the Corpus Paulinum (the words in red in Harrison s book) have been highlighted by bold print, e.g. ἀπέλιπον. Words that only occur in Titus, but not in the other twelve Pauline Epistles are marked with an asterisk, e.g. λείποντα*. After each distinctive word, the frequency of its occurrence in the Pastoral Epistles is stated in parentheses: πρεσβυτέρους (5). Titus 1:5-9: Τούτου χάριν ἀπέλιπόν (3) σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα* (2) ἐπιδιορθώσῃ* (1) καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν 6 πρεσβυτέρους (5), ὡς ἐγώ σοι διεταξάµην, εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος, µιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, µὴ ἐν κατηγορίᾳ (2) ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα (3). 7 δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς θεοῦ οἰκονόµον, µὴ αὐθάδη* (1), µὴ ὀργίλον* (1), µὴ πάροινον (2), µὴ πλήκτην (2), µὴ αἰσχροκερδῆ (2), 8 ἀλλὰ φιλόξενον (2) φιλάγαθον* (1) σώφρονα (4) δίκαιον ὅσιον (2) ἐγκρατῆ* (1), 9 ἀντεχόµενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ (8) καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. This pericope taken from the Pastoral Epistles can be brought in line with the semantics of the ten Paulines by substituting the majority of the bold-printed distinctive vocabulary with words from the above list of pragmatic synonyms taken from the ten other Paulines. These synonyms have been underlined below. By means of this simple change, the amount of distinctive vocabulary decreases in Titus 1:5-9 from seventeen words to five words or (in terms of percentage) from twenty-one percent to six percent. Titus 1:5-9: Τούτου χάριν κατέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λοιπά ἐπιδιορθώσῃ* (1) καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν ἐπισκόπους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάµην, 6 εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος, µιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, µὴ ἐν κατηγορίᾳ (2) ἀσωτίας ἢ ἀπειθῆ. 7 δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς θεοῦ οἰκονόµον, µὴ ὑπερήφανον, µὴ ὀργίλον* (1), µὴ µέθυσον, µὴ ὑβριστήν, µὴ πλεονέκτην, 8 ἀλλὰ φιλόξενον (2) ἀγαθὸν εὐάρεστον δίκαιον ἅγιον ἁγνόν, 9 ἀντεχόµενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου,

17 BAUM: Semantic Variation in the Corpus Paulinum 287 ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ (8) καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. The second example is taken from Titus 3:8-11: Titus 3:8-11: Πιστὸς ὁ λόγος καὶ περὶ τούτων βούλοµαί σε διαβεβαιοῦσθαι (2), ἵνα φροντίζωσιν* (1) καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ 9 ὠφέλιµα (4) τοῖς ἀνθρώποις. µωρὰς δὲ ζητήσεις (3) καὶ γενεαλογίας (2) καὶ ἔρεις καὶ µάχας νοµικὰς* (2) περιΐστασο (2) εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς* (1) καὶ µάταιοι. 10 αἱρετικὸν* (1) ἄνθρωπον µετὰ µίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ (4), 11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται* (1) ὁ τοιοῦτος καὶ ἁµαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος* (1). After replacing the majority of distinctive vocabulary with synonyms from the ten Paulines, the percentage of distinctive words in Titus 3:8-11 is no longer twenty-one percent, but rather five percent. Titus 3:8-11: Πιστὸς ὁ λόγος καὶ περὶ τούτων βούλοµαί σε διαµαρτύρεσθαι, ἵνα σπουδάζωσιν περὶ καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφελεῖ τοῖς ἀνθρώποις. 9 µωρὰς δὲ ζητήσεις (3) καὶ γενεαλογίας (2) καὶ ἔρεις καὶ µάχας ὑπὲρ τοῦ νόµου περιΐστασο (2) εἰσὶν γὰρ ἄχρηστοι καὶ µάταιοι. 10 φιλόνεικον ἄνθρωπον µετὰ µίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν ἀθετεῖ, 11 εἰδὼς ὅτι διεστραµµένος ἐστιν ὁ τοιοῦτος καὶ ἁµαρτάνει ἑαυτὸν κατακρινῶν. In the same way one could largely free the whole Epistle to Titus as well as the two Epistles to Timothy from their distinct words with the help of the vocabulary of the ten Paulines. One may thin out the comparatively rich vocabulary of the Pastoral Epistles with little effort, so that it correlates in its type-token-ratio to the other ten Paulines. 2. The Stylistic Peculiarities of the Pastoral Epistles from a Linguistic Perspective It goes without saying that these findings, in and of themselves, offer no answer to the question of authorship of the Pastoral Epistles. 13 Vocabulary statistics are simply inadequate to that task. Rather, I hope to show that the semantic peculiarities of the Pastorals Epistles, viewed 13 For a recent overview of the current debate (especially in the commentaries) cf. J. Herzer in ThLZ 192 (2004):

18 288 TYNDALE BULLETIN 59.2 (2008) as part of the Corpus Paulinum, may be reasonably interpreted with the help of some recently developed categories of linguistics. It seems to me that the distinction that modern linguistic research has drawn between oral and written speech is especially relevant for our purposes. It may shed new light on the characteristic features which cause the three Pastoral Epistles to appear to be different from the other Pauline Epistles. In what follows, I want to apply the semantic data as presented above to a cognate thesis about Pauline syntax (2:1) and offer my own provisional thesis regarding Pauline vocabulary (2:2). What follows is a short reflection on the peculiar usage of noninflected words in the Corpus Paulinum (2:3). 2.1 Retrospect: Pauline Syntax M. Reiser s thought-provoking article Paulus als Stilist provided the stimulus for the following linguistic interpretation regarding the semantic richness of the Pastorals. The Pauline Epistles feature several parentheses (independent insertions that break up the construction of the super ordinate sentence 14 ) as well as several instances of anacoluthon (inadequate execution of sentence structure 15 ). The deficiencies of Pauline syntax, resented even by ancient readers like Origen, are interpreted by Reiser on the basis of linguistic research as typical characteristics of orality. He writes, Paul wrote down something that no one before him had ever wanted to write down: spoken language of a competent speaker with the typical characteristics of spontaneous speech. 16 Beginning in the 1960s linguistic research has intensified its study of orality. Through detailed comparisons with written language the peculiarities of both forms of communication have been further explored. Sudden breaks in sentence structure as well as shifts within the syntactical construction (especially the occurrence of anacoluthon and parenthesis) have been identified as typical features of oral communication. These findings belong to the generally accepted results 14 Cf. BDR Cf. BDR M. Reiser, Paulus als Stilist, SEA 22 (2001): , here 157.

19 BAUM: Semantic Variation in the Corpus Paulinum 289 of linguistic research on orality 17 and are relevant for the stylistic analysis of Paul s letters, as Reiser s observations have shown. In the Pastoral Epistles, however, we seldom find this irregular and wooden sentence structure visible in the other Pauline letters. 18 Already Holtzmann has summarised his appropriate observations by saying, The characteristic breakdowns of sentence construction that result from an abundance of thoughts are missing. Holtzmann argued that the sentence structure of the Pastoral Epistles gives the mere illusion of clarity of the sort that those works that are mere artificial constructs so often display. 19 This far-reaching conclusion is not further supported or substantiated. From a linguistic standpoint, however, the syntactical features allow strictly speaking only one conclusion, namely that the correct sentence structure of the Pastoral Epistles is not as close to spoken language as the less regimented sentence structure of the other ten Paulines. 2.2 Thesis: Pauline Vocabulary In the same way the semantic peculiarities of the Pastorals can be explained in terms of the linguistic distinction between spoken and written language. According to modern linguistics, (conceptually) oral communication is generally characterised by little variation in the choice of words or (in technical terms) by a low type-token ratio. 20 This linguistic insight corresponds exactly to the findings presented above: the relation between vocabulary (types) and semantic inventory (tokens) is different in the Pastoral Epistles than in the other ten Paulines. While Philippians contains only seventy-five distinctive words, 1 Timothy (with approximately the same length) has 129 distinctive words (1:1). And while the ten Paulines only make use of the word ἀναστροφή (2/1) to denote lifestyle, the Pastoral Epistles also use the (pragmatic) synonyms ἀγωγή and κατάστηµα (1:3). With 17 Cf. J. Schwitalla, Gesprochenes Deutsch: Eine Einführung (Grundlagen der Germanistik 33; Berlin: Schmidt, 1997): : Syntaktische Kategorien, here M. Reiser, Sprache und literarische Formen des Neuen Testaments: Eine Einführung (UTB 2197; Paderborn: Schöningh, 2001): H. J. Holtzmann, Die Pastoralbriefe, 100-4, here E.g. P. Koch and W. Oesterreicher, Schriftlichkeit und Sprache, Schrift und Schriftlichkeit: Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 10/1-2; Berlin: de Gruyter, 1994/96): I, , here 591.

20 290 TYNDALE BULLETIN 59.2 (2008) their richer semantics, the Pastoral Epistles are closer to (conceptual) writing than the other ten Paulines. Linguistics gives a simple answer to the question as to why written expressions generally tend to feature richer vocabulary than oral communication. It is assumed that the opportunity to use a comparatively rich vocabulary is provided by a sufficient amount of time for composition. 21 When someone composes a written text, he usually takes more time and accordingly invests more care in writing than a speaker who expresses himself spontaneously and (due to the lack of time) uses those words that are most familiar to him. Holtzmann has deduced from his observations regarding the vocabulary of the Pastoral Epistles, that the personality of their author may be easily distinguished from Paul s on account of the semantic differences of these letters. 22 The insights of modern linguistics, however, should lead to a more cautious inference. Our findings with regard to the vocabulary of the Pastoral Epistles only justify the conclusion that their author has expressed himself more carefully and probably had more time at his disposal than the author (or the authors) of the other ten Paulines. Whether the authors of these groups of letters are actually identical or not cannot be decided without considering other (more important) criteria. 2.3 Prospect: The Non-inflected Words of the Corpus Paulinum As far as further stylistic peculiarities of the Pastoral Epistles are concerned, Holtzmann has listed about twenty particles that occur in the ten Paulines, but are missing in the three Pastorals. 23 Harrison has enlarged this list and mentions 112 particles. 24 Both scholars use the word particles in a general sense as a collective term for non-inflected words, more specifically adverbs, conjunctions, modal particles and prepositions. However, the significance of Harrison s list is limited. First of all, not even twenty of the 112 words listed occur in more than five of the ten Paulines. Secondly, only about thirty of Harrison s 21 P. Koch and W. Oesterreicher, Gesprochene Sprache in der Romania: Französisch, Italienisch, Spanisch (Romanistische Arbeitshefte 31; Tübingen: Niemeyer, 1990): H. J. Holtzmann, Die Pastoralbriefe, , here H. J. Holtzmann, Die Pastoralbriefe, P. N. Harrison, The Problem of the Pastoral Epistles,

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram?

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram? HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? The point on the horizontal axis such that of the area under the histogram lies to the left of that point (and to the right) What

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

105 Verses in the Critical Greek Text of the New Testament Without Any Manuscript Support

105 Verses in the Critical Greek Text of the New Testament Without Any Manuscript Support 105 Verses in the Critical Greek Text of the New Testament Without Any Manuscript Support These notes were sent to me by Dr. Maurice Robinson and detail 105 places in the Critical Greek Text of the New

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1)

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1) Name: Date: Nuclear Physics 5. A sample of radioactive carbon-4 decays into a stable isotope of nitrogen. As the carbon-4 decays, the rate at which the amount of nitrogen is produced A. decreases linearly

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (Executive Summary)

Περίληψη (Executive Summary) 1 Περίληψη (Executive Summary) Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την "Αγοραστική/ καταναλωτική συμπεριφορά. Η περίπτωση των Σπετσών" Κύριος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS 1. Developing a grammar fragment...1 2. A formalism that is too strong and too weak at the same time...3 3. References...4 1. Developing a grammar fragment The

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 7: More about gerunds Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

( ) 2 and compare to M.

( ) 2 and compare to M. Problems and Solutions for Section 4.2 4.9 through 4.33) 4.9 Calculate the square root of the matrix 3!0 M!0 8 Hint: Let M / 2 a!b ; calculate M / 2!b c ) 2 and compare to M. Solution: Given: 3!0 M!0 8

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ Θεόδωρος Μαρκόπουλος University of Uppsala thodorismark@yahoo.gr Abstract This paper discusses methodological

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Στατιστικά Κειμένου Text Statistics Γιάννης Τζίτζικας άλ ιάλεξη :

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

Εκδηλώσεις Συλλόγων. La page du francais. Τα γλωσσοψυχο -παιδαγωγικά. Εξετάσεις PTE Δεκεμβρίου 2013

Εκδηλώσεις Συλλόγων. La page du francais. Τα γλωσσοψυχο -παιδαγωγικά. Εξετάσεις PTE Δεκεμβρίου 2013 296 Αύγουστος 2013 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΑΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς βρισκόμαστε στην αφετηρία σε μια δύσκολη κούρσα με τεχνητά εμπόδια, που ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Problem Set 3: Solutions

Problem Set 3: Solutions CMPSCI 69GG Applied Information Theory Fall 006 Problem Set 3: Solutions. [Cover and Thomas 7.] a Define the following notation, C I p xx; Y max X; Y C I p xx; Ỹ max I X; Ỹ We would like to show that C

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Second Order Partial Differential Equations

Second Order Partial Differential Equations Chapter 7 Second Order Partial Differential Equations 7.1 Introduction A second order linear PDE in two independent variables (x, y Ω can be written as A(x, y u x + B(x, y u xy + C(x, y u u u + D(x, y

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα

Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα [ 1 ] Πανεπιστήµιο Κύπρου Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα Νίκος Στυλιανόπουλος, Πανεπιστήµιο Κύπρου Λευκωσία, εκέµβριος 2009 [ 2 ] Πανεπιστήµιο Κύπρου Πόσο σηµαντική είναι η απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 6η: Basics of Industrial Organization Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 6η: Basics of Industrial Organization Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 6η: Basics of Industrial Organization Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Course Outline Part II: Mathematical Tools Firms - Basics

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: OSPF Cost

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: OSPF Cost Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: OSPF Cost Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Ευάγγελος Α. Κοσμάτος Basic OSPF Configuration Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές»

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας &Ανάπτυξης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 Παρακίνηση εργαζοµένων: Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζοµένων. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα