*Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "*Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 Τίτλος: Ο ρόλος της ενσυναίσθησης στην ποιότητα υπηρεσιών του αθλητικού τουρισµού Συγγραφείς: Μπίντση Όλγα, Γλυνιά Ελένη* ιεύθυνση Αλληλογραφίας: Μπίντση Όλγα οϊράνης 22 ΤΚ Θεσσαλονίκη Τηλ. Κινητό *Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 1.Περίληψη Η ενσυναίσθηση εξηγείται απλά ως µία κοινωνική/ επικοινωνιακή ικανότητα µε την οποία δίνεται προσοχή στις ανάγκες των άλλων ανθρώπων µέσα από την κατανόηση των συναισθηµάτων τους. Υποστηρίζεται ότι η ενσυναίσθηση του προσωπικού αντιπροσωπεύει µία από τις πέντε κύριες διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών. Από τα αποτελέσµατα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης φάνηκε ότι η ενσυναίσθηση είναι λίγο ή πολύ υποτιµηµένη στην έρευνα υπηρεσιών και σε µερικούς τοµείς υπηρεσιών θεωρείται ως το λιγότερο σηµαντικό συστατικό ανάµεσα σε υλικά στοιχεία, αξιοπιστία, ασφάλεια, υπευθυνότητα. Στην παρούσα εργασία συζητείται ο ρόλος της ενσυναισθητικής συµπεριφοράς ως απαίτηση στις υπηρεσίες αθλητικού τουρισµού, δηλαδή στην εξυπηρέτηση κορυφαίων αθλητών ή οµάδων και στην ενασχόληση µε αθλητικούς τουρίστες αναψυχής. Οι ερευνητές έχουν αναπτύξει αρκετές µεθόδους για την εξάσκηση µιας πιο ενσυναισθητικής συµπεριφοράς. Επί τούτου, οι διοικούντες των οργανισµών, των κέντρων αθλητικού τουρισµού και των ξενοδοχείων που προσφέρουν άθληση θα πρέπει να συγκεντρωθούν στην ενσυναίσθηση του προσωπικού, µε σκοπό να επιτύχουν ανώτερη ποιότητα και να διατηρήσουν τους πελάτες. 1.Αbstract Empathy is simply explained as a social/ communication skill of paying attention on other peoples' needs by understanding their feelings. It is well argued that staffs' empathy represents one of the five main dimensions of service quality. The results of the literature review have shown that it is the least important component among tangibles, reliability, assurance, responsibility. This paper discusses the role of empathic behavior as requirement in sport tourism services. Researchers have developed several methods for training towards a more empathic behavior. Therefore, managers of sport tourism organizations, centers and hotels that provides sports should concentrate in staffs' empathy, in order to achieve high quality and retain customers. 1

3 2.Εισαγωγή Το θεωρητικό υπόβαθρο για αυτήν την έρευνα δόθηκε από το µοντέλο ποιότητας υπηρεσίας που αναπτύχθηκε από τους Parasuraman, Zeithalm & Berry (1994). Η ενσυναίσθηση αντιπροσωπεύει µία από τις πέντε κύριες διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσίας ανάµεσα σε υλικά στοιχεία, αξιoπιστία, ασφάλεια και ανταπόκριση σε πολλούς τοµείς υπηρεσιών. Ο έλεγχος ποιότητας είναι δύσκολο να γίνει, συνεπώς η οργάνωση και η διοίκηση πρέπει να βασίζονται σε αποτελεσµατική εκπαίδευση του προσωπικού πρώτης γραµµής (Sparks & Callan,1992). Η ενσυναίσθηση µπορεί να επιβεβαιωθεί ως η εξατοµικευµένη προσοχή προς τους πελάτες/ φιλοξενούµενους, ο τρόπος που αντιµετωπίζονται οι ειδικές ανάγκες, η προσοχή που δίνεται στα παράπονα κ.τ.λ.. (Parasuraman et al, 1994; Van de Graaf 1994). Στους τοµείς αθλητισµού και τουρισµού, η πλειονότητα των ερευνών εστιάζεται σε θέµατα ποιότητας υπηρεσιών και ικανοποίησης πελατών. Ορισµένες µικρές έρευνες ασχολήθηκαν µε οργανωτικά θέµατα συµπεριφοράς υπαλλήλων και στυλ ηγεσίας (Costa, 1994;Vassiliou, 2001), ενώ καµία έρευνα δε βρέθηκε να συζητά για την ενσυναίσθηση ως µια διάσταση ποιότητας. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι α) η βαθύτερη κατανόηση της ενσυναίσθησης στο εργασιακό περιβάλλον και β) να διαφωτίσει το ρόλο αυτής της ικανότητας για την ποιότητα υπηρεσιών στις υπηρεσίες αθλητικού τουρισµού. Παρουσιάζονται ορισµοί και πρόσφατες σχετικές έρευνες. Επί πλέον, διερευνώνται τρόποι εκπαίδευσης και ελέγχου της ενσυναίσθησης. Προτάσεις για αύξηση ενσυναισθητικής συµπεριφοράς στην προσφορά υπηρεσιών σε αθλητικούς τουρίστες θα ολοκληρώσουν αυτήν την προσέγγιση. 2.1.Ορισµοί και απόψεις για την ενσυναίσθηση Η ενσυναίσθηση στην ψυχολογία ορίζεται ως α) η δύναµη της προβολής της προσωπικότητας κάποιου άλλου (µε αποτέλεσµα την πλήρη κατανόηση της ) πάνω στο αντικείµενο της µελέτης και β) η συµµετοχή στα συναισθήµατα ή τις ιδέες κάποιου άλλου ατόµου (Reader s Digest Great Encuclopaedic Dictionary, 1964). Οι Salovey & Mayer (1990) αναφέρονται στην ενσυναίσθηση ως µία θεµελιώδη ανθρώπινη ικανότητα ανάµεσα σε α)αυτογνωσία, β) συναισθηµατικό έλεγχο, γ) αυτό-ενεργοποίηση και δ) χειρισµό σχέσεων. Επιπλέον, ο Moreno (1998), ισχυρίζεται ότι η ενσυναίσθηση πετυχαίνεται βασικά τοποθετώντας εαυτόν στη θέση ενός άλλου και συµπεριλαµβάνει την αντίληψη, του πώς ο άλλος βιώνει τη διαδικασία. Οι ενσυναισθηµατικοί άνθρωποι γενικά περιγράφονται ως άτοµα που είναι ευαίσθητα προς τους άλλους. Ως παράδειγµα, στον Οδηγό Κατάρτισης για Υπηρεσίες Τουρισµού και Φιλοξενίας (Tourism & Hospitality Training Guide) του Πανεπιστηµίου του Άρκανσο προτείνεται το ακόλουθο ως µία ενσυναισθητική συµπεριφορά από τη µεριά του προσωπικού σε έναν αναστατωµένο πελάτη: «Μπορώ να φανταστώ πόσο ενοχλητικό πρέπει να ήταν όταν ο διπλανός ένοικος αρνήθηκε να κλείσει τη µουσική, κύριε! Λυπάµαι που συνέβη. Θα χαιρόµουν να µιλήσω στους γείτονες σας ή αν προτιµούσατε θα µπορούσαµε να σας µεταφέρουµε σε άλλο δωµάτιο. Τι θα προτιµούσατε;» (Hedges et al, 2002). Αν αυτό συνέβαινε σε ένα αθλητικό χωριό, ο πελάτης θα µπορούσε να είναι διακεκριµένος/ η αθλητής/ ρια που επανέρχεται από εξοντωτικό αγώνα. Τότε το προσωπικό του ξενοδοχείου οφείλει να κατανοήσει την οπτική γωνία του θυµωµένου αθλητή και να δράσει αποτελεσµατικά. Η ενσυναίσθηση θα βοηθούσε το προσωπικό να ενεργήσει προληπτικά αποφεύγοντας πιθανό περιστατικό. Αυτή η συµπεριφορά θα µπορούσε να προσδώσει στην υπηρεσία ποιοτική αντίληψη από την πλευρά των αθλητών και να συνεισφέρει στην αυξηµένη ικανοποίησή τους. 3.Θεωρίες και υπόβαθρο Η ενσυναίσθηση (empathy) πρέπει να διαχωριστεί από την συµπάθεια, η οποία αναφέρεται στη γενική δέσµευση κάποιου, χωρίς να µοιράζεται αυτό που το άλλο άτοµο αισθάνεται. Με αυτήν την έννοια, η ενσυναίσθηση είναι ελαφρώς διαφορετική από την αυθεντική µετάφραση στα Αγγλικά 2

4 από την Ελληνική εµπάθεια (κατανόηση του άλλου), ένας όρος που χρησιµοποιήθηκε αρχικά από θεωρητικούς για την ικανότητα της αντίληψης της υποκειµενικής εµπειρίας κάποιου άλλου ατόµου (Barlow & Maul,2000). 3.1Η ενσυναίσθηση στην ψυχολογία Κάποιες θεωρίες για την ενσυναίσθηση ισχυρίζονται ότι η ενσυναίσθηση είναι στα γονίδια µας, ενώ άλλες ότι µαθαίνουµε την ενσυναισθητική συµπεριφορά στο σπίτι. Από τα αποτελέσµατα µιας έρευνας µε µητέρες µε δίδυµα, προτείνεται ότι οι ρίζες της ενσυναίσθησης µπορούν να ανιχνευτούν στη βρεφική ηλικία. Ο Goleman, (1996) ανέφερε ότι ένα µωρό βλέποντας τη µητέρα του να κλαίει, σκούπισε τα δικά του µάτια παρόλο που δεν είχαν δάκρυα. Αυτή η ικανότητα λέγεται <<αυτόµατη µίµηση>> και είναι η αυθεντική τεχνική έννοια της ενσυναίσθησης όπως χρησιµοποιήθηκε στη δεκαετία του 1920 από τον Tickener, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η ενσυναίσθηση προήλθε από ένα είδος φυσικού µιµητισµού της δυσφορίας κάποιου άλλου, ο οποίος έπειτα προκαλεί τα ίδια συναισθήµατα στον ίδιο. Πρώιµη έρευνα ( ) πρότεινε την ενσυναίσθηση ως µονοδιάστατη. Αργότερα, προτάθηκε ως µοντέλο τεσσάρων διαστάσεων. Οι Thornton & Thornton το 1995, συνδύασαν αυτές τις δύο προτάσεις και η ανάλυση αποκάλυψε πέντε ξεχωριστούς παράγοντες, ονοµαστικά: (1) Ενσυναισθητικό ενδιαφέρον δηλαδή συναισθήµατα συµπόνιας, ενδιαφέρον για ανθρώπους που είναι µη ευνοούµενοι, που αντιµετωπίζονται µε αδικία ή έχουν γενικώς προβλήµατα (2) Ενσυναισθητική δυσφορία δηλαδή ενσυναίσθηση η οποία είναι δυσλειτουργική, αντίδραση από άγχος, κατάσταση εκτός ελέγχου όταν οι άλλοι έχουν σοβαρό πρόβληµα (3) Φαντασία δηλαδή συναισθηµατική ανάµειξη µε φανταστικούς χαρακτήρες (4) Υιοθέτηση προοπτικής ή νέας οπτικής γωνίας, δηλαδή η τάση να προσπαθεί κανείς να δει από την οπτική γωνία των άλλων και (5) Συναισθηµατικό ταίριασµα, δηλαδή η ανάµειξη µε, η ενόχληση από, τα προβλήµατα ή τη δυσφορία άλλων ανθρώπων. Ο Goleman,(1996) πρότεινε ότι η απόδοση των ανθρώπων στις ικανότητες της ενσυναίσθησης βελτιώθηκε µέσω ενός µαθήµατος ενός σαραντεπεντάλεπτου τέστ (χωρίς λεκτικές νύξεις). Το τεστ αυτό δείχνει ότι οι γυναίκες είναι καλύτερες από τους άντρες στις ικανότητες της ενσυναίσθησης. Οι γυναίκες ακόµα είχαν καλύτερες σχέσεις µε το αντίθετο φύλο. Σε αντίθεση µε παλαιότερες θεωρίες, συµπέρανε ότι οι ικανότητες της ενσυναίσθησης µπορούν να διδαχθούν. Σύµφωνα µε τον Azar (1997), η ενσυναίσθηση έχει δύο µέρη: 1) ένα συναισθηµατικό µέρος, το οποίο αναφέρεται στην αίσθηση του τι νιώθει κάποιος άλλος και 2) ένα σκεπτικό µέρος, το οποίο αναφέρεται στην κατανόηση του τι νιώθει κάποιος άλλος. Η ενσυναίσθηση θεωρείται σήµερα σαν ένα από τα βασικά στοιχεία ενός νέου τύπου νοηµοσύνης, που λέγεται συναισθηµατική νοηµοσύνη (Emotional Intelligence, EQ) η οποία αναφέρθηκε ως πιο σηµαντική στον εργασιακό χώρο και από τον ίδιο το δείκτη νοηµοσύνης (IQ) στη δεκαετία του 80 (Goleman,1999). Σε αυτό το θεωρητικό πλέγµα, η ενσυναίσθηση αναφέρεται στην ικανότητα της πλήρους κατανόησης άλλων ανθρώπων από τη δική τους οπτική γωνία. 3.2.Η ενσυναίσθηση στον εργασιακό χώρο Εµπειρικές έρευνες προτείνουν ότι η ενσυναίσθηση έχει κινητήρια επιρροή στις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις, η οποία προσθέτει ποιότητα σε κάθε εργασιακό χώρο. Οι Edginton, Hanson & Edginton,(1994) τονίζουν ότι οι άνθρωποι ψάχνουν επιδοκιµασία και ζητούν ενσυναίσθηση από τους άλλους στο εργασιακό τους περιβάλλον. εν έχουν βρεθεί πολλές έρευνες στον εργασιακό χώρο σχετικά µε την ενσυναίσθηση και όσες είναι δηµοσιευµένες προέρχονται από τον χώρο της νοσηλευτικής και των επαγγελµάτων υγείας. Η ενσυναισθητική συµπεριφορά εξετάστηκε µε τεστ σε 7000 ανθρώπους στις Η.Π.Α. και σε δεκαοκτώ άλλες χώρες.οι ερευνητές πρότειναν ότι το όφελος του να είσαι ικανός να διαβάζεις συναισθήµατα, συµπεριλαµβάνει το να είσαι καλύτερα προσαρµοσµένος συναισθηµατικά, 3

5 περισσότερο δηµοφιλής, περισσότερο εκδηλωτικός, ίσως περισσότερο ευαίσθητος (Barlow & Maul, 2000). Οι ίδιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ενσυναίσθηση στο εργασιακό περιβάλλον συχνά το κάνει πιο ανθρώπινο, λιγότερο αγχώδες και περισσότερο περιποιητικό. Προϋποθέτει ακρόαση µε συµπόνια χωρίς να επέρχεται φθορά από το πρόβληµα. Σε ορισµένους εργασιακούς τοµείς, ιδιαίτερα σε ένα επείγον περιστατικό, οι άνθρωποι περιµένουν από το ιατρικό προσωπικό, από τους πυροσβέστες, από τους αστυνοµικούς, να είναι ικανοί να αντεπεξέρχονται, όχι να καθιστώνται ανίκανοι από το ενδιαφέρον τους (Barlow & Maul, 2000; Edginton et al, 1994) Στις επιχειρήσεις τουρισµού και διακοπών, η ενσυναίσθηση είναι µία ικανότητα που απαιτείται σε ανθρώπους που δουλεύουν σύµφωνα µε τις ανάγκες των πελατών τους (προγραµµατιστές δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, συντονιστές ψυχαγωγίας και φιλοξενίας). Το συναισθηµατικό περιεχόµενο του επαγγέλµατος φροντίδας υγείας απαιτεί την ενσυναισθητική κατανόηση από τις νοσοκόµες στην επικοινωνία τους µε ασθενείς (Ravazi & Delvoux, 1997). Στη ψυχοθεραπεία η ενσυναίσθηση έχει αναγνωριστεί ως µια κεντρική κατάσταση για την παροχή συµβουλών (Rogers & Sanford,1989). Στον αθλητισµό, οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής και οι προπονητές βρέθηκαν να είναι αποτελεσµατικότεροι παιδαγωγοί µετά από εκπαιδευτικά µαθήµατα για την ανάπτυξη µιας πιο ενσυναισθητικής συµπεριφοράς(levitt,1991). Oι Boogle, Havitz & Dimanche (1992) στη δική τους έρευνα σε επιλεγµένες εγκαταστάσεις αθλητισµού αναψυχής ενηλίκων, βρήκαν ότι παρόλο που οι πελάτες αναγνωρίζουν την ενσυναίσθηση ως ένα από τα τρία πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά των υπαλλήλων, αν και το κατατάσσουν ως το λιγότερο σηµαντικό κάτω από τον επαγγελµατισµό και την δηµιουργικότητα. Όσο για το ρόλο της ενσυναίσθησης στην ηγεσία, ο Goleman (2000) συµπεραίνει, ότι η ενσυναισθητική/ µη αυταρχική ηγεσία έχει την δυνατότερη θετική επίδραση στο κλίµα του οργανισµού. 3.3.Η ενσυναίσθηση στην ποιότητα υπηρεσίας Οι Parasuraman et al. (1994), επιβεβαιώνουν ότι οι καταναλωτές εκτιµούν την ποιότητα υπηρεσίας συγκρίνοντας την αντιλαµβανόµενη απόδοση υπηρεσίας µε αυτό που αναµενόταν ή ήταν ποθητό. Το επίπεδο ικανοποίησης, εξαρτάται όχι µόνο από την ποιότητα, αλλά και από την κατάσταση πολλών παραγόντων που µπορούν να επηρεάσουν το χρήστη, (Zeithaml, Berry, & Parasuraman, 1993; Lockward, 1997). Σύµφωνα µε τον Bateson,(1997), δύο κύριες κατηγορίες διαστάσεων είναι σηµαντικές για την εκτίµηση της ποιότητας των υπηρεσιών : η τεχνική ποιότητα (συστήµατα και µέθοδοι, µέσα και εγκαταστάσεις) και η λειτουργική ποιότητα (στάση, συµπεριφορά και εκπαίδευση). Όπως οι Spark & Callan (1992) σηµειώνουν, οι πελάτες εξισώνουν το άτοµο µε τον οργανισµό, γιατί συχνά είναι ανίκανοι να ξεχωρίσουν µεταξύ των δύο. Η ενσυναίσθηση προτείνεται ως η βάση για απολαυστικές στιγµές και για αλληλεπίδραση ανάµεσα στο προσωπικό και τον πελάτη. Οι ερευνητές Parasuraman et al. (1994), ανέπτυξαν το SERVQUAL, ένα εργαλείο προς συµπλήρωση από τους πελάτες, στο οποίο έχουν συµπεριλάβει πέντε κύριες συνιστώσες ποιότητας: υλικά στοιχεία, υπευθυνότητα, αξιοπιστία, ασφάλεια, ενσυναίσθηση που είναι αντιλαµβανόµενες ως πηγές ικανοποίησης για τους πελάτες. Αυτό το εργαλείο χρησιµοποιήθηκε σε διάφορες υπηρεσίες, εκπαίδευσης, ταξιδιών και τουρισµού, ελεύθερου χρόνου, φροντίδας υγείας κ.α. Τα αντικείµενα που επελέγησαν για την εκτίµηση της ενσυναίσθησης περιγράφονται στον πίνακα 1. Πίνακας 1 εδώ. Στο αναφερόµενο µοντέλο ποιότητας υπηρεσιών, η ενσυναίσθηση αναφέρεται στη φιλική διάθεση, στην εξατοµικευµένη προσοχή στους πελάτες, στη συναισθηµατική κατανόηση και συµµετοχή και ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες τουρισµού, ως ένα πνεύµα γενναιοδωρίας από τον πάροχο υπηρεσίας. 4

6 Τα οφέλη από την ενσυναίσθηση του προσωπικού σε µία υπηρεσία είναι πολυάριθµα. Η ακρόαση, παίζει έναν κρίσιµο ρόλο ιδιαίτερα για τον σκοπό της διατηρησιµότητας των πελατών και δεν υπάρχει αµφιβολία πως η αποτελεσµατική ακρόαση και γενικά η επικοινωνία,µπορεί να διδαχθεί σε άτοµα (Barlow & Maul, 2000). Συνεπώς, η αυξηµένη ενσυναίσθηση αυξάνει την αντίληψη της συνολικής ποιότητας υπηρεσιών και προωθεί την ανταγωνιστικότητα των οργανισµών. 4.Η ενσυναίσθηση στον αθλητικό τουρισµό και στα τουριστικά αθλήµατα Η ενασχόληση των τουριστών µε την άθληση είτε για επαγγελµατικούς είτε για αναψυχικούς λόγους (Kurtzman & Zauhar, 1995; Gammon & Robinson, 2003), ο αυξηµένος αριθµός πρωταθληµάτων και γεγονότων, αθλητικών ταξιδιών, αθλητικών θεµατικών πάρκων και κρουαζιέρων, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και τα προγράµµατα που επέτειναν την εγκατάσταση τουριστικών θέρετρων, δηλώνουν µια αυξανόµενη διεθνή πελατεία. Οι υπερπόντιοι τουρίστες είναι ούτως ή άλλως ευαίσθητοι στις πολιτιστικές διαφορές και δεν είναι πάντα προετοιµασµένοι να κατανοήσουν το νέο περιβάλλον διακοπών, το οποίο µπορεί να καταλήξει σε αυτό που ο Oberg το 1960 αποκάλεσε πολιτισµικό σοκ (Sparks & Callan,1992). Οι αθλητές κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, ενδέχεται να είναι περισσότερο ευαίσθητοι σε νέο περιβάλλον και για το λόγο αυτό η προπόνηση εγκλιµατισµού είναι ένα προπαρασκευαστικό µέσο στην αθλητική προετοιµασία. Για τον ίδιο λόγο ταξιδιωτικοί οργανισµοί και πράκτορες άρχισαν να εξειδικεύονται στα αθλητικά ταξίδια, δηµιουργώντας κίνητρα για τους πελάτες τους και ανοίγοντας περισσότερο τη νέα αγορά του αθλητικού τουρισµού. 4.1.Αθλητές που ταξιδεύουν Οι επαγγελµατίες αθλητές και οι οµάδες συνιστούν µία από τις πιο σηµαντικές αγορές που δηµιούργησαν το φαινόµενο του αθλητικού τουρισµού σήµερα. Αυτοί πιθανόν έχουν πολύ συγκεκριµένες προσδοκίες ή απαιτήσεις από το προσωπικό, ώστε να αντισταθµιστεί το άγχος και να νοιώσουν σεβασµό ως άτοµα. Οι αθλητές επίσης έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στο φαγητό και την ανάπαυλα, στα οποία απαιτούνται επαγγελµατίες του αθλητικού τουρισµού και οι ικανότητες του βοηθητικού προσωπικού. Γι αυτό, οι υπάλληλοι στον τουριστικό τοµέα είναι συχνά εκπαιδευµένοι να περιορίζουν την πιθανότητα ενός πολιτισµικού ή σωµατικού σοκ, µε το να καταλαβαίνουν πιθανά προβλήµατα και µε το να αντιδρούν στην ευαισθησία του πελάτη µε φροντίδα. Παρόλ αυτά, το ζήτηµα του πολιτισµικού σοκ για τους αθλητές και τις οµάδες που ταξιδεύουν και την επίδραση στην απόδοσή τους θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατά την διάρκεια αθλητικών γεγονότων. 4.2.Αθλητικά γεγονότα Τα µεγάλα γεγονότα αθλητικού τουρισµού, όπως πρωταθλήµατα και διεθνείς συναντήσεις ανάµεσα σε έθνη ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση για την ικανοποίηση των επισκεπτών από τις υπηρεσίες. Αν υπάρχει ανταγωνιστικός χαρακτήρας σε αθλητική συνάντηση µε τη φιλοξενούσα πόλη ή χώρα, το προσωπικό φιλοξενίας θα συναντούσε δυσκολία στο να κάνει τους επισκέπτες να νιώσουν σαν στο σπίτι τους. Σε αυτήν την περίπτωση ο επαγγελµατισµός, η ειλικρίνεια, η εντιµότητα, η συνέπεια, η αυθεντικότητα, η αποδοχή του επισκέπτη ή της οµάδας ως άτοµο µε τα δικά του δικαιώµατα είναι συµπεριφορές που ενισχύουν την ενσυναισθητική σκέψη. Με σκοπό την αύξηση της ενσυναισθητικής συµπεριφοράς, οι υπάλληλοι πρώτης γραµµής, που εξυπηρετούν σε ειδικευµένα κέντρα αθλητικού τουρισµού, ξενοδοχεία ή τουριστικά θέρετρα εκτός από το να εκτελούν εξαιρετικές υπηρεσίες φιλοξενίας, θα έπρεπε να κατέχουν γλωσσικές ικανότητες και είναι θεωρητικά περισσότερο σχετικοί ή έµπειροι σε αθλήµατα και γενική γυµναστική οι ίδιοι. Για παράδειγµα αρκετές Επιτροπές Ολυµπιακών Αγώνων και Μεγάλων Πρωταθληµάτων (π.χ. SOCOG 2000, ATHOG 2004) αναζήτησαν να προσλάβουν και να εκπαιδεύσουν απόφοιτους/ φοιτητές Αθλητικών Ακαδηµιών µε ζήλο για τον αθλητισµό, ως εθελοντές και/ ή έµµισθο προσωπικό για να εξυπηρετήσουν στο γεγονός. Αυτό συµβαίνει βεβαίως λόγω της αναµενόµενης διαθεσιµότητας αυτών των οµάδων, αλλά ακόµη και για λόγους καλύτερης κατανόησης των αναγκών, των απαιτήσεων και των τρόπων των φιλοξενούµενων. 4.3.Άθληση και ψυχαγωγία ξενοδοχείων (Hotel animation) Σε έναν άλλο τοµέα αθλητικού τουρισµό, τα τουριστικά θέρετρα και τα οικογενειακά ξενοδοχεία ως εµπορικοί οργανισµοί, 5

7 προσφέρουν ταξίδια-πακέτα που περιλαµβάνουν συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης και αναψυχής και ευκαιρίες για υπαίθρια αθλήµατα (Chelladurai,1999). Αυτοί οι οργανισµοί προσλαµβάνουν ανθρώπους τουριστικών αθληµάτων, ανιµατέρ και άλλους αρχηγούς δραστηριοτήτων για τη γενική διασκέδαση και κινητοποίηση των επισκεπτών και όσων διαµένουν στα ξενοδοχεία (Costa,2000). Η ανιµασιόν στα ξενοδοχεία παρέχει συναισθηµατική άνεση για τους φιλοξενούµενους και απαιτεί αρχηγούς που επιτρέπουν ποικιλία επιδιώξεων και δε φοβούνται να δεχτούν προτάσεις αντίθετες µε τις δικές τους (Glinia & Mavromatis,2000; Edginton et al.1994). Αυτοί οι αρχηγοί δραστηριοτήτων δέχονται µηνύµατα, όπως και στέλνουν µηνύµατα που συνδέονται µε εµπιστοσύνη, αυτοεκτίµηση, αποδοχή και σεβασµό. Τέτοιες απόψεις αναγκαστικά αλλάζουν το ρόλο των ανιµατέρ σε αυτόν ενός ανθρώπου του θεάµατος στις δραστηριότητες και των πελατών σε αυτούς των θεατών ή των παθητικών παραληπτών (για παράδειγµα στα τουριστικά χωριά Club Med και στα όµοια). Αναµφιβόλως, ο ανιµατέρ γίνεται ένας διευκολυντής της δραστηριότητας, χτίζοντας µια συµπληρωµατική σχέση κατά την εξυπηρέτηση των συµµετεχόντων. Χωρίς αυτού του είδους την συµπεριφορά είναι αδύνατον να διεξαχθεί µια δραστηριότητα ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των εκάστοτε αθλητικών τουριστών. Με τον ίδιο τρόπο, οι Edginton et al. (1994), περιλαµβάνουν την ενσυναίσθηση ως ένα από τα σηµεία αναφοράς σε µια λίστα από τις επιθυµητές συµπεριφορές στην προώθηση της υπεροχής στις αλληλεπιδράσεις ελεύθερου χρόνου συµµετέχοντα/ αρχηγού. 4.4.Φάρµες υγείας και ευεξίας(spas) Μία άλλη περίπτωση στον αθλητικό τουρισµό είναι οι φάρµες υγείας και ο ιαµατικός τουρισµός, όπου κάποιοι υπέρβαροι, άρρωστοι ή αγύµναστοι πελάτες και επισκέπτες πρέπει να νικήσουν την αµηχανία τους, να συνεχίσουν και να δουλέψουν σκληρά για ανακουφιστούν από τα προβλήµατα τους. Η κινητοποίηση προς µία τόσο τροµερή προσπάθεια, µπορεί να αυξηθεί αν το προσωπικό και οι εκπαιδευτές είναι ενσυναισθητικοί προς τους πελάτες και καταλαβαίνουν την αναστάτωση τους. Ο Chelladurai(1999),αναφέρεται στην ενσυναίσθηση ως µία σηµαντική διάσταση της ποιότητας υπηρεσιών σε τέτοιες εγκαταστάσεις, κέντρα (fitness)γενικής γυµναστικής, και κέντρα υγείας, που είναι ουσιώδεις υπηρεσίες στον τουρισµό υγείας. Το προσωπικό σε αυτήν την κατηγορία είναι λίγο ή πολύ αναµενόµενο να καταλαβαίνει ότι η δέσµευση των πελατών µε τα αθλήµατα και το fitness δεν έχει καθόλου ανταγωνιστικά κίνητρα, αλλά συγκεντρώνεται σε σωµατική και πνευµατική ισορροπία και σε έναν ενεργητικό τρόπο ζωής. Η ενσυναίσθηση επιτρέπει σε αυτούς τους προγραµµατιστές και τους εκτελεστές να είναι ικανοί να λαµβάνουν υπ όψιν τους και να τροποποιούν το πρόγραµµα, ώστε να το προσαρµόζουν στις ανάγκες των ανθρώπων και όχι στις δικές τους. Προφανώς, αυτό που θα έκανε µεγάλη διαφορά είναι η εργασιακή εµπειρία, αλλά ακόµα υπάρχει περιορισµένη εκδοθείσα έρευνα για αυτό το ζήτηµα. 5.Έλεγχος και διδασκαλία της ενσυναίσθησης Ο Moreno (1998), ανέφερε ότι η ενσυναίσθηση εξετάζεται καλύτερα µε τη δειγµατοληψία της πραγµατικής ικανότητας ενός ατόµου στο καθήκον. Η εµπειρία της ανάληψης µη οικείων δεξιοτήτων είναι συχνά µια αναστάτωση και η επαφή µε αυτά τα συναισθήµατα ίσως βοηθήσει τους επαγγελµατίες να γίνουν περισσότερο ευαίσθητοι και αποτελεσµατικοί στη δουλειά τους. Όπως o Jones παραδέχεται, για να εκπαιδευτεί το προσωπικό στο να ενσυναισθάνεται, απαιτούνται µη συµβατικές τεχνικές όσο και χρόνος για να αποκτηθεί εµπειρία και να υιοθετηθούν οι αλλαγές (2001). Παραδείγµατα από εκπαιδευτικές µεθόδους που βρέθηκαν στη βιβλιογραφία είναι τα ακόλουθα: (α) Το Προφίλ της µη λεκτικής ευαισθησίας (Profile of Nonverbal Sensitivity PONS) τεστ για την ενσυναίσθηση που αναπτύχθηκε από τον Rosenthal (1997), περιλαµβάνει µια σειρά από βιντεοκασέτες µε µία νεαρή γυναίκα να εκφράζει συναισθήµατα ταξινοµηµένα από την αποστροφή στη µητρική αγάπη. Το βίντεο συντάχθηκε έτσι ώστε σε κάθε απεικόνιση ένα ή περισσότερα κανάλια µη-προφορικής επικοινωνίας είναι να είναι κενά, έτσι ώστε οι θεατές να πρέπει να ανιχνεύσουν συναισθήµατα από τη µία ή την άλλη συγκεκριµένη µη-προφορική νύξη. 6

8 (β) Τα προγράµµατα Ψυχολογικής εκπαίδευσης (Psychological Training Programs) των Ravazi και Delvaux (1997) περιέχουν εµπειρικές τεχνικές, ιστορικές συζητήσεις της υπόθεσης, παιχνίδια ρόλων. Ταξινοµούνται από µαθήµατα µιας ηµέρας σε πλήρεις κύκλους ενός ή δύο ετών. (γ) το εγχειρίδιο για τις Υπηρεσίες στον Τουρισµό και τη Φιλοξενία του Πανεπιστηµίου του Άρκανσο στις ΗΠΑ. Ένα εγχειρίδιο µαθητών για την εκπαίδευση τουρισµού και φιλοξενίας, το οποίο περιλαµβάνει ένα εύκολο στη χρήση τεστ για την ενσυναίσθηση και κατευθύνσεις για προπαρασκευαστική ή εν ώρα εργασίας εκπαίδευση (περιλαµβάνεται στο παράρτηµα). (Hedges et al., 2002) (δ) Άλλα εργαλεία που περιλαµβάνουν θέµατα για την εκτίµηση της ενσυναίσθησης είναι: το Interpersonal Reactivity Intex (Davis,1980) και το Harvard Third Psychological Dictionary (Goleman,1999). Τα τεστ αυτά θα έπρεπε να τροποποιηθούν και ακόµα να εφαρµοστούν από ψυχολόγους. (ε) Μία από τις µη συµβατικές µεθόδους που προτείνονται για την εκπαίδευση της ενσυναίσθησης είναι θεατρικό παιχνίδι µε παιχνίδια χαρακτήρων και στοιχεία διασκέδασης. Γενικά υπάρχουν επιφυλάξεις όταν διδάσκεται η ενσυναίσθηση: κατά την εφαρµογή εκπαιδευτικών προγραµµάτων θα έπρεπε να υιοθετηθεί ένα µη αυταρχικό και δηµοκρατικό στυλ ηγεσίας, ώστε να υπάρχει αυτονοµία του προσωπικού να δρα και να αντιδρά µε ενσυναίσθηση, κατά τη διδασκαλία της ενσυναίσθησης προϋποτίθεται ανοιχτό µυαλό και απαιτείται από τον παρέχοντα την υπηρεσία µια µη-αµυντική στάση απέναντι στο µήνυµα που στέλνει ο πελάτης και στην περίπτωση του προσωπικού αθλητικού τουρισµού, η εκπαίδευση ενσυναίσθησης πρέπει να προσαρµόζεται στις συγκεκριµένες ανάγκες των συµµετεχόντων της αθλητικής εγκατάστασης. 6.Συζήτηση και Συµπέρασµα Σε εποχές προσφορών υψηλής τεχνολογίας από την αθλητική βιοµηχανία, όταν τα υλικά στοιχεία (εξοπλισµός και εγκαταστάσεις) είναι κορυφαίας ποιότητας, όταν η ασφάλεια (ασφάλεια σε µεγάλα αθλητικά γεγονότα) είναι εντυπωσιακή, όταν η ανταπόκριση και η αξιοπιστία του προσωπικού περιλαµβάνονται στα απαραίτητα άτυπα προσόντα, η ενσυναίσθηση φαίνεται να παραµένει η µόνη αθέατη διάσταση της ποιότητας υπηρεσίας. Κοινωνικοί και αναπτυξιακοί ψυχολόγοι θεωρούν την ενσυναίσθηση στις υπηρεσίες, ως µία εξήγηση για την αλτρουιστική συµπεριφορά. Αντίθετα στην κοινή λογική, οι περισσότεροι ερευνητές στη βιοµηχανία των υπηρεσιών αναγνωρίζουν ότι είναι εφικτή η εκπαίδευση των ανθρώπων στην ενσυναίσθηση. Υπάρχει µια επείγουσα ανάγκη παροχής ευέλικτων υπηρεσιών και ενσυναισθητικής δράσης στις µέρες µας. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις αθλητικού τουρισµού, είναι περιοχές ειδικών υπηρεσιών που σέβονται τον πελάτη τους. Μερικές κατηγορίες αθλητικών τουριστών πρέπει να εξυπηρετούνται µε ενσυναισθητικό ενδιαφέρον και υιοθέτηση προοπτικής, γιατί ο τρόπος συµπεριφοράς απέναντί τους επηρεάζει το αποτέλεσµα του ταξιδιού. Ενώ σε αυτές τις τοποθεσίες οι άνθρωποι απαιτείται να είναι ενσυναισθητικοί, δεν θα έπρεπε να παρεµβαίνουν στα προβλήµατα ή τις δυσκολίες των πελατών/ αθλητών, γεγονός που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη συµπόνια ή τον οίκτο. Αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται από τους υπαλλήλους που είναι φύσει συναισθηµατικοί. Καθώς ο αθλητικός τουρισµός αντιπροσωπεύει ένα νέο περιεχόµενο στις αθλητικές και τουριστικές σπουδές, ικανότητες επικοινωνίας, ακρόασης και ενσυναίσθησης θα πρέπει να περιλαµβάνονται στο σχεδιασµό του κύκλου σπουδών του αθλητικού τουρισµού. Αν και η ενσυναίσθηση δυστυχώς δεν µπορεί να εξηγηθεί περισσότερο από ότι οι έννοιες µνήµη ή φαντασία, όµως µπορούµε να ερευνήσουµε τις παραµέτρους της. Ισχυριζόµαστε ότι στις υπηρεσίες αθλητικού τουρισµού οι ικανότητες ενσυναίσθησης είναι µια προκαταρκτική απαίτηση παράλληλη µε την αρτιότητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις, που επηρεάζουν το γενικό αποτέλεσµα του ταξιδιού και επιφέρουν επαναλαµβανόµενες επισκέψεις. 7

9 Η σηµαντικότητα της ενσυναισθητικής συµπεριφοράς θα πρέπει να γίνει το σηµείο εστίασης των µελλοντικών ερευνών στο πεδίο της συµπεριφοράς του καταναλωτή όσο και της διοίκησης προσωπικού ειδικά στα προγράµµατα εκπαίδευσης προσωπικού. Όχι µόνο για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσιών, αλλά και για την υποστήριξη του συναδελφικού πνεύµατος και το εργασιακό κλίµα γενικά. 6.1.Πρακτικές προτάσεις Με βάση τα παραπάνω, τα συµπεράσµατα για την οργάνωση και διοίκηση του αθλητικού τουρισµού είναι: 1. Οι διαχειριστές µπορούν να χρησιµοποιήσουν την ανάλυση της εργασιακής εµπειρίας κάποιου άλλου προσωπικού, παιχνίδια χαρακτήρων, συζητήσεις και άλλες µη συµβατικές µεθόδους για την εκπαίδευση νεοεισερχόµενων στο επάγγελµα του αθλητικού τουρισµού. 2. Ως µια διαδικασία στρατολόγησης από το τµήµα ανθρωπίνων πόρων α)επιλογή υπαλλήλων µε προσανατολισµό στην άθληση β)συνεχής εκπαίδευση αυτών σε ενσυναισθητικές συµπεριφορές και γ)ανταµοιβή ενσυναισθητικής συµπεριφοράς δηµοσίως ή επί προσωπικού. 3. Οι διαχειριστές µπορούν να δώσουν στο προσωπικό ως ανταµοιβή ή κίνητρο, την ευκαιρία να γίνουν αθλητικοί τουρίστες, να παρακολουθήσουν έναν αγώνα και να χρησιµοποιήσουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις για µια µικρή περίοδο. Αυτό µπορεί να είναι µια δαπάνη αλλά θα δώσει στο προσωπικό µια αντίληψη και θα αυξήσει τη γνώση για τις ανάγκες των αθλητικών τουριστών. 6.2.Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 1. Να αναπτυχθούν νέες εφαρµόσιµες µέθοδοι και εργαλεία για την εξακρίβωση, τον έλεγχο και την ενθάρρυνση αυτής της ικανότητας στους εκπαιδευόµενους και τους υπαλλήλους στον αθλητικό τουρισµό και τα τουριστικά αθλήµατα από το τµήµα επιλογής προσωπικού, ως το τµήµα αποτίµησης και εκτίµησης της απόδοσης. 2. Να διερευνηθεί ο ρόλος της ενσυναίσθησης του προσωπικού στην πρόβλεψη της ποιότητας υπηρεσιών σε διάφορες εγκαταστάσεις αθλητικού τουρισµού. 3. Η ενσυναίσθηση θα µπορούσε ακόµα να ερευνηθεί για συσχέτιση µε την οργανωτική κουλτούρα, την εργασιακή ικανοποίηση, την εργασιακή εµπειρία και άλλες οργανωτικές διαστάσεις. ΣΗΜ. Η λέξη ενσυναίσθηση έχει χρησιµοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα ως µετάφραση του αγγλοσαξονικού empathy όπως το αναφέρουν οι Ποταµιάνος και συνεργάτες (2001) στο Θεωρίες Προσωπικότητας και κλινική πρακτική, 5 η αναθεωρηµένη έκδοση, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Azar, B. (1997), Defining the Train That Makes us Human, American Psychological Association Monitor (18) November 1997:1. Barlow, J., & Maul, D., (2000), Emotional Value: Creating strong bonds with your customers Berret Kohler Publishers, San Francisco. Bateson, J. (1992), Managing Services (eds.) The Dryden Press. 8

10 Barnett, M.A. (1979), Relationship between competitiveness and empathy in 6-7 years- olds Developmental Psychology 15(2), Mar 1979, Bogle, T., Havitz, M., & Dimanche, F., (1992), Sector Biases in Adults Recreation Fitness Facility selections Journal of Park and Recreation Administration, 10(3), Chelladurai, P., (1998), Human Resources in Sport and Recreation, Human Kinetics, NY. Costa, G. (1994), A cross-cultural analysis of Work motivation by Greek and United States Recreation Employees. European Journal of Sport Management, 1 (1) Costa, G., (2000), Sports Animation in Europe Sport Management: Best Practice and innovative research Conference Program 6 th Annual Sport Management Association of Australia and New Zealand (SMAANZ) Conference, Hamilton New Zealand, November Edginton, Ch., Hanson, C. & Edginton, S. (1989), Leisure Programming Concepts, Trends and Professional practice Second Edition: Brown & Benchmark. Gammon, S., & Robinson, T., (2003). Sport and Tourism: A Conceptual Framework Journal of Sport Tourism, 8 (1), Goleman, D., (1995), Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ, N Y, Bantam Books. Goleman, D., (1999), Abstract What makes a leader? Clinical Laboratory Management Review 13 (3) May - June 1999, p Goleman, D., (2000), Leadership that Gets Results. Harvard Business Review, March- April 2000, Glinia, Eleni & Mavromatis, George Types of recreation in different hotel types in Greece. Proceedings of the 8 th World Sport Management Conference, SMAANZ: Sydney Australia, 8-11 January Graaf, A.J., (1994), Service quality and sports centers European Journal for Sport Management, 1(1) Hedges, M., Kilgore, K., and Roberts, J., (2002), Face to face : Tourism Hospitality Training, University of Arkansas Cooperative Extension Service: Access Date: 23 July

11 Kurtzmann, J., & Zauhar, J., (1995), Tourism Sport International Council, Research notes and reports Annals of Tourism Research, 22 (3) Levitt, S., (1991), A lesson in empathy Strategies, September Lockwood, A. (1997), Quality Management in Hotels In: Witt, S., & Mutinho, L. (Eds.) Tourism Marketing and Management Handbook pp Oberg, K. (1960), Cultural shock: Adjustment to new cultural environments. Practical Anthropology, 7, Parasuraman, A., Zeithaml, V., Berry, L. (1994), Alternative scales for measuring service quality: A Comparative Assessment based on psychometric and diagnostic criteria, Journal of Retailing, 70 (3) Ravazi, D. and Delvaux, N. (1997), Communication skills and Psychological training in Oncology European Journal of Cancer, 33, (6), S15-S21. Rogers, C.R. and Sanford, R.C. (1989), Client centered psychotherapy. In H.I.Kaplan & Sadock (Eds.) Comprehensive Textbook of Psychiatry (Vol. V, pp ). Baltimore: Williams & Wilkins. Rosenthal, R. (1977), The PONS Test: Measuring Sensitivity to Non-verbal Cues in Mc Reynolts, ed., Advances in Psychological Assessment San Francisco: Josey- Bass. Sparks, B., & Callan, V, (1992), Communication and the service encounter: the value of convergence International Journal of Hospitality Management 11(3) The Readers Digest Great Encyclopedic Dictionary. (1964), Vol. 1 (A-L): pp. 290, The Readers Digest Association, Great Britain, Buttler & Tunner Ltd. Vassiliou, S., (2001), Work motivation and outdoor activities in Greece. Unpublished Masters Thesis, Department of Physical Education and Sports Sciences, Democritus University of Thrace, Greece. Zeithaml, V., Βerry, L., and Parasuraman, A. (1993), The Nature and Determinants of Customers Expectations from Service Journal of Academy of Marketing Science 21, 1-2. Ποταµιάνος, Γ. και συνεργάτες (2001), Θεωρίες προσωπικότητας και κλινική πρακτική, 5 η αναθεωρηµένη έκδοση, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα. 10

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Τροποποιηµένο από τους Hedges,M.,Kilgore K., & Roberts, J. 2002) 1.Όταν ενσυναισθάνεσαι, προσπαθείς να τοποθετήσεις τον εαυτό σου,στα παπούτσια του πελάτη.προσπαθείς να κατανοήσεις συναισθήµατα από την οπτική γωνία του πελάτη! Προσπαθείς να νιώσεις όπως νιώθει αυτός! Όταν πας σπίτι µετά τη δουλειά σου, εσύ γίνεσαι ένας πελάτης για τις υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους οργανισµούς. Βασίζεσαι σε άλλους ανθρώπους για να παρέχουν υπηρεσίες σε σένα και την οικογένειά σου. Σκέψου το ταξίδι σου µε δηµόσια µετακίνηση στην παραλία. Πώς ένιωσες να στέκεσαι στην ούρα για ένα εισιτήριο; Πόσο χρόνο χρειάστηκαν για να σε εξυπηρετήσουν; Σε καλωσόρισε κανείς πριν την εξυπηρέτηση ή είπε αντίο αφού ολοκληρώθηκε η εξυπηρέτηση; Έκανες ποτέ κανένα παράπονο ή πρόταση έτσι ώστε να εξυπηρετηθείς καλύτερα; Σκέψου το περασµένο σαββατοκύριακο και την εκδροµή σου µε ποδήλατο βουνού µε το Χ πρακτορείο.πώς ένιωσες να στέκεσαι εκεί έξω στον ήλιο περιµένοντας για έναν τεχνικό να φτιάξει το σκασµένο λάστιχο; Πώς ήθελες να σου φερθούν; Παρακαλώ επιλέξτε µία περίπτωση και γράψτε ένα διάλογο. Παίξτε το ρόλο του τεχνικού και του τηλεφωνητή µε τα µέλη της οικογένειας σου. Ρώτα τους πως ένιωσαν. Ρώτα τους γιατί ένιωσαν έτσι. Τι είναι σηµαντικό για εσένα όταν γίνεσαι ένας πελάτης; Τι θα γινόταν αν αυτό ήταν υπηρεσίες αθλητικού τουρισµού; Παράταξε προτεραιότητες και έλεγξε τον εαυτό σου ενώ εξυπηρετείς άλλους. Τι σε κάνει θυµωµένο ή ανικανοποίητο µε τις υπηρεσίες που δέχεσαι; Σκέψου ανεπιτυχή περιστατικά που ανακαλείς κάθε τόσο και έπειτα και αποφάσισε ποια συµπεριφορά θα ήταν επανορθωτική για σένα. Συζήτησε µε επόπτες ή συνεργάτες. 2.Σκέψου τους ανθρώπους που εξυπηρετείς: Ποιοι είναι αυτοί; Πως τους φέρονται οι άλλοι στο εργασιακό τους περιβάλλον; Ανέπτυξε την ικανότητα σου να ενσυναισθάνεσε. Όταν παραπονιούνται πελάτες ή εξοργίζονται λόγω ενός κανόνα ή διαδικασιών που πρέπει να επιβάλεις, έχε στο νου σου αυτό: (α) Ασχολήσου πρώτα µε τα συναισθήµατα του πελάτη. Αν ο πελάτης ήταν ενοχληµένος, ζήτα συγνώµη εκ µέρους της εταιρίας. (β) Εξήγησε γιατί η εταιρία/ οργανισµός/ πρακτορείο ακολουθεί αυτόν τον κανόνα ή την διαδικασία. Αν δεν γνωρίζεις γιατί, ΜΑΘΕ! Κάνε το δική σου δουλειά να γνωρίζεις τα πάντα για τα θέµατα που επηρεάζουν τους πελάτες! (γ) Πρόσφερε µια εναλλακτική, αν είναι δυνατόν. Κάνε µια πρόταση για κάτι άλλο που θα µπορούσε να κάνει ο πελάτης. Μπορεί να µη δεχτούν την πρόταση, άλλα τουλάχιστον δεν τους άφησες να περιµένουν! (δ) Μην παίρνεις την κριτική ή την οργή προσωπικά! 11

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΥΤΕΡΟ ΕΝΑΣ ΑΠΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ (Τροποποιηµένο από τους Hedges, M., Kilgore K., & Roberts, J. 2002) Μια οργισµένη πελάτισσα σας ανέφερε ότι δεν µπορούσε να ξεκουραστεί λόγω θορύβου έξω από το δωµάτιο της. Ποιες από τις επόµενες δηλώσεις εκφράζουν ενσυναίσθηση και ποιες όχι; Παρακαλώ κυκλώστε τις επιλογές σας (Ν=ΝΑΙ, Ο=ΟΧΙ) και έλεγξε για ταίριασµα µε τους ΚΩ ΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Είναι πολύ κρίµα, αλλά συµβαίνει συχνά εδώ γύρω. Ν / Ο 2. Λυπάµαι πολύ που συνέβη σε εσάς. Ν / Ο 3. Πιστεύω πως πρέπει να ηρεµήσετε. Ν / Ο 4. Λοιπόν, τι θέλετε να κάνω εγώ γι αυτό; Ν / Ο 5. Το βλέπω ότι αυτό ήταν µια ενόχληση για εσάς. Λυπάµαι. Ν / Ο 6. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να είστε τόσο εύθικτη µε αυτό. Ν / Ο 7. Κοίτα καλή µου, δεν είναι ΙΚΗ ΜΟΥ δουλειά. Ν / Ο 8. Το βλέπω ότι αυτό είναι ένα αληθινό πρόβληµα. Ας δούµε τι µπορούµε να κάνουµε για να το διορθώσουµε Ν / Ο 9. Φαίνεται πως έχετε δικαίωµα να είστε αναστατωµένη. Ζητώ συγνώµη για το λάθος Ν / Ο 10. εν είναι και τόσο άσχηµα, θα έπρεπε να είχατε το πρόβληµα του τελευταίου τύπου Ν / Ο ΚΩ ΙΚΟΙ ΚΛΕΙ ΙΑ: Ενσυναισθητική Συµπεριφορά: Νο 1, 2, 5, 8, 9 Μη-ενσυναισθητική Συµπεριφορά: Νο 3, 4, 6, 7, 10 Ένας πόντος δίνεται για κάθε σωστή απάντηση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 0-3 πόντοι= Προσπάθησε να εξασκήσεις την ενσυναίσθηση 4-6 πόντοι= Μπορείς να αναπτύξεις τις ικανότητες ενσυναίσθησης 7-10 πόντοι= Συνέχισε την καλή δουλειά 12

14 ΠΙΝΑΚΕΣ Ενσυναίσθηση Κλίµακα Οι υπάλληλοι δείχνουν εξατοµικευµένη προσοχή στους πελάτες Οι υπάλληλοι αντιµετωπίζουν τους πελάτες µε φροντίδα Οι υπάλληλοι κατά βάθος συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον των πελατών Οι υπάλληλοι κατανοούν τις ανάγκες των πελατών τους Οι υπηρεσίες παρέχονται σε βολικές ώρες εργασίας Πίνακας 1. Προτεινόµενα αντικείµενα για την περιγραφή της Ενσυναίσθησης από το εργαλείο SERVQUAL (Parasuraman et al, 1994) 13

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας και Εξελίσσοντας την Ενσυναίσθηση

Αναπτύσσοντας και Εξελίσσοντας την Ενσυναίσθηση Αναπτύσσοντας και Εξελίσσοντας την Ενσυναίσθηση Τι συμβαίνει «μέσα» μας, όταν βλέπουμε κάποιον να υποφέρει ή κάποιον να μας εκνευρίζει; Μια αινιγματική ικανότητα να μοιραζόμαστε από κοινού τα συναισθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση Πιστότητας Πελατών στο Φαρµακείο

Αύξηση Πιστότητας Πελατών στο Φαρµακείο Αύξηση Πιστότητας Πελατών στο Φαρµακείο Ιπποκράτης Νικολακόπουλος - Οικονοµολόγος Θα εξετάσουµε το θέµα από τρεις οπτικές γωνίες: Α. Από την πλευρά του πελάτη καταναλωτή, Β. Από την πλευρά του φαρµακοποιού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός του τουρισµού

Ορισµός του τουρισµού ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία - αλληλεπίδραση. - έννοια. - διαδροµή µηνυµάτων. - στοιχεία και ενέργειες. - λεκτική µη λεκτική. - προπονητής ποµπός. - ενεργητική ακρόαση

Επικοινωνία - αλληλεπίδραση. - έννοια. - διαδροµή µηνυµάτων. - στοιχεία και ενέργειες. - λεκτική µη λεκτική. - προπονητής ποµπός. - ενεργητική ακρόαση ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 8 Αρχές επικοινωνίας στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Επικοινωνία - αλληλεπίδραση - έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 6 Ηγεσία στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ορισµοί ο ρόλος του προπονητή - πετυχηµένος αποτελεσµατικός

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ]

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Φαινομενολογική θεωρητική κατεύθυνση η οποία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαθέτει από μόνος του την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι.

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι. «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ Αισώπου Β., Αλαµπάνου Ε., Κυρίτση Ι., Τσιώτρα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ποιες είναι οι ψυχολογικές Ο όρος «Εξάσκηση Ψυχολογικών Δεξιοτήτων» χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες με παιδιά με και ευνοϊκών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης9 Βία και στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Επιθετικότητα - έννοια - διαφορά βίας - ς Θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA Επισκόπηση της παρούσας οµιλίας Έχει το

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Θέµατα που θα αναπτυχθούν Οι λόγοι για τους οποίους ανέκυψε η ανάγκη χρησιµοποίησης των κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων για την ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ορόλοςκαιησηµασίατων οµάδων αυτογνωσίας στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των ψυχολόγων

Ορόλοςκαιησηµασίατων οµάδων αυτογνωσίας στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των ψυχολόγων Ορόλοςκαιησηµασίατων οµάδων αυτογνωσίας στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των ψυχολόγων 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Ευσταθίου & Α. Καλαντζή -Αζίζι «ουλειά µε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης²

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Οικοτροφείο ΕΠΑΚΜΟΣ, Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση

Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση Προσδιορίζοντας την ποιότητα του Εκπαιδευτικού (ΠΠΕ) Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση Μάθηση έξω από την τάξη 4. ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Δραστηριότητα έξω από την τάξη για παιδιά νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

MODULES TRAIN. Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education (DIE) Leibniz Centre for Lifelong Learning) Module 5:

MODULES TRAIN. Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education (DIE) Leibniz Centre for Lifelong Learning) Module 5: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Μαθησιακή ΣΤΟΝ συµβουλευτική ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ MODULES Σηµειώσεις για το Σεµινάριο TRAIN Mnika Tröster / Adelgard Steindl German Institute

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Ορισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Η υφιστάμενη κατάσταση καταπίεση από τον κοινωνικό τους περίγυρο απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος Όλο και περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διοίκηση Καριέρας (Career Management) είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης

Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης Νοημοσύνη; Ικανότητα διεκπεραίωσης γνωστικών λειτουργιών (μνήμη, προσοχή, αντίληψη, μάθηση, αφαιρετική σκέψη, ομιλία, κλπ.) Αξιολογείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερος χρόνος, Σχόλη - σχολή, (Leisure( Leisure) : Υπολειπόµενος χρόνος ραστηριότητα Ελευθερία Λειτουργική αξία (επανάκτηση ) Ολιστική

Ελεύθερος χρόνος, Σχόλη - σχολή, (Leisure( Leisure) : Υπολειπόµενος χρόνος ραστηριότητα Ελευθερία Λειτουργική αξία (επανάκτηση ) Ολιστική ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ Ψηλές Ικανότητες 2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρώτο Σημαντικό Βήμα Σωστή Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ TDF. Training Needs Analysis. Methodologies and Instruments

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ TDF. Training Needs Analysis. Methodologies and Instruments ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ TDF Training Needs Analysis Methodologies and Instruments ΣΚΟΠΟΣ Να παρουσιάσουμε ένα πλαίσιο για πιο ουσιαστική σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων To Μοντέλο Ολικού Μυαλού Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

explore; Είσαι για aiesec.gr/explore AIESEC.Greece Το Πρόγραμμα Explore Ποιά είναι τα προγράμματα του explore που μπορώ να συμμετέχω

explore; Είσαι για aiesec.gr/explore AIESEC.Greece Το Πρόγραμμα Explore Ποιά είναι τα προγράμματα του explore που μπορώ να συμμετέχω aiesec.gr/explore AIESEC.Greece Είσαι για explore; Το Πρόγραμμα Explore Ποιά είναι τα προγράμματα του explore που μπορώ να συμμετέχω Πιστοποιητικό Υπηρεσίες που προσφέρει η AIESEC για το explore Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα αναλυτικών. προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Θέµατα της παρουσίασης. Μοντέλα ΑΠΦΑ. Μοντέλο της ανάπτυξης των σπορ

Μοντέλα αναλυτικών. προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Θέµατα της παρουσίασης. Μοντέλα ΑΠΦΑ. Μοντέλο της ανάπτυξης των σπορ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Μοντέλα αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής Θέµατα της παρουσίασης Τα βασικότερα µοντέλα φυσικής αγωγής. Τα χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία Partnership: AIAS Bol1gna onlus (I) Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης

Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης employ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΣΡΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Επιστηµονική Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Ρώσσιος Χρήστος

Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Ρώσσιος Χρήστος Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ρώσσιος Χρήστος Συναίσθηµα: Είναι µια σύνθετη συγκινησιακή κατάσταση (περιλαµβάνει και σωµατικές αντιδράσεις και γνώσεις) που αποδίδει και

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Κατσιούλα Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Κιλκίς Σιάνου Χατζηκαμάρη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Αλέξανδρος Ζησόπουλος Ουρολόγος ΕΦΗΒΕΙΑ Η εξελικτική διεργασία στη ζωή του ανθρώπου που αρχίζει ''βιολογικά'' µε τις µεταβολές της φυσιολογίας της ήβης και τελειώνει ''ψυχολογικά''

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Στελέχωσης & Ανάπτυξης στον Όμιλο ΟΤΕ

Ευκαιρίες Στελέχωσης & Ανάπτυξης στον Όμιλο ΟΤΕ Ευκαιρίες Στελέχωσης & Ανάπτυξης στον Όμιλο ΟΤΕ Μαϊος 2015 Νταίζη Θεοδώρου Recruitment & HR Development Senior Manager OTE COSMOTE Human Resources Division 1 Προφίλ εταιρείας Όμιλος OTE Ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους

Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Ορισµοί: Στρες & άγχος Επίδρασή του στην απόδοση Ιδέες για τη διαχείρισης άγχους Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 07/09/2003

Θεσσαλονίκη, 07/09/2003 Θεσσαλονίκη, 07/09/2003 Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο Π ρ ο σ α ρ μ ο σ μ έ ν η ς Κ ι ν η τ ι κ ή ς Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς - Α ν α π τ υ ξ ι α κ ώ ν & Κ ι ν η τ ι κ ώ ν Δ ι α τ α ρ α χ ώ ν ΤΗΛ.: 210-7276021,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Αρετή Σταυροπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 41o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ Κρήτη 2014 ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1301 «ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Click to edit Master subtitle style 13/4/2011 Επιχειρηματική πρόταση συνεργασίας Mini Sports Club Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρουμε μια κερδοφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Γιάννης Παππάς Διευθυντής του Κλάδου Ζωής στη MEGA BROKERS S.A.» συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση Πιστός στην «παλιά συνταγή» της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2014 Το Sport College

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 1 Εισαγωγή Το IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners 510640-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη βελτίωση των ομάδων εργασίας : Η περίπτωση του Δημοσίου Τομέα (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)»

«Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη βελτίωση των ομάδων εργασίας : Η περίπτωση του Δημοσίου Τομέα (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων «Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη βελτίωση των ομάδων εργασίας : Η περίπτωση του Δημοσίου Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 8ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας Διοίκηση Επιχειρήσεων Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2015 Ας γνωριστούμε! Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος Σπουδές στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική συνεργάτης Α.Π.Θ.! Δ ιοργάνωση: Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 7: Ηγεσία συμμετοχική, χαρισματική και μετασχηματιστική. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 7: Ηγεσία συμμετοχική, χαρισματική και μετασχηματιστική. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 7: Ηγεσία συμμετοχική, χαρισματική και μετασχηματιστική Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας Θέµατα διάλεξης Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Φιλοσοφία ψυχολογικής υποστήριξης Περιεχόµενο Ψυχολογικής Υποστήριξης Έννοιες και Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα