Η σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Ε. / ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Λ. ΚΟΤΣΙΡΗΣ, ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΣΠ. ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ρ. ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ Θέµα Εισηγήσεως Η σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού Εισηγήτρια: Κατερίνα Λεµπιδάκη Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2007

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο αλληλόχρεος λογαριασµός 1. Ιστορική προέλευση του αλληλόχρεου λογαριασµού Ι. Έννοια 2. Χαρακτηριστικά της σύµβασης I. υνατότητα δηµιουργίας εκατέρωθεν απαιτήσεων I.I. Έλλειψη γνώσης του αποτελέσµατος 3. Ορισµός - Νοµοθετική ρύθµιση I. Νοµική φύση II. Προϋποθέσεις αλληλόχρεου λογαριασµού III. ιαφορά του αλληλόχρεου λογαριασµού από άλλα είδη λογαριασµών VI. Η σύµβαση ανοίγµατος πιστώσεως σε συνδυασµό µε τρέχοντα ή ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασµό 4. Aρχές λειτουργίας της σύµβασης αλληλόχρεου λογαριασµού

3 3 I. Η αρχή της καθολικής και αυτοδίκαιης υπαγωγής και εισόδου των απαιτήσεων στον αλληλόχρεο λογαριασµό. II. Η αρχή της απώλειας της αυτοτέλειας III. Νοµική αιτιολόγηση της αρχής του <<µη διαθεσίµου και µη απαιτητού>> των κονδυλίων του αλληλόχρεου λογαριασµού 5. Οι θεωρίες περί αλληλόχρεου λογαριασµού και το πρόβληµα της διατήρησης των ασφαλειών 6. Η ασφάλεια στον αλληλόχρεο λογαριασµό I. υνατότητα κατασχέσεως 7. Ευθύνη οµορρύθµων εταίρων 8. Το πέρας του αλληλόχρεου λογαριασµού Ι. Λήξη της σχέσεως II. Η εκκαθάριση III. Το κατάλοιπο IV. H αναγνώριση του καταλοίπου

4 4 V. Ειδικά το κλείσιµο του αλληλόχρεο λογαριασµού από µέρους της τράπεζας και τα χρηστά ήθη 9. Ο ανατοκισµός στον αλληλόχρεο λογαριασµό I. Απόφαση 289/ Νοµισµατικής Επιτροπής θέση της Νοµολογίας του Αρείου Πάγου 10. ικονοµικά ζητήµατα I. Αγωγή II. Η αποδεικτική δύναµη των εµπορικών βιβλίων III. ιαταγή πληρωµής IV. Καταχρηστικότητα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

5 5 1. Ιστορική προέλευση του αλληλόχρεου λογαριασµού Ιστορικά, ο αλληλόχρεος λογαριασµός άρχισε να αναπτύσσεται ως πρακτική συνήθεια λογιστικής τήρησης των αµοιβαίων λογαριασµών δύο προσώπων σε ενιαίο λογιστικό πίνακα, στις ιταλικές πόλεις του µεσαίωνα, όπου συνδέθηκε ιδίως µε τις τραπεζικές συµβάσεις γύρου, χωρίς όµως και να αποδοθούν στην πρακτική αυτή εξαρχής νοµικά αποτελέσµατα. Μόλις κατά τα µέσα του 19 ου αιώνα ο αλληλόχρεος λογαριασµός διαπλάσθηκε σε αυτοτελή θεσµό του σύγχρονου δικαίου, δηλαδή ως σύµβαση µε ίδια αποτελέσµατα και αυτοτέλεια έναντι των συµβάσεων, από τις οποίες προέρχονται οι απαιτήσεις που καταχωρούνται στις στήλες του 1. I. Έννοια και σηµασία Σήµερα µε τον όρο <<τρέχων>> ή <<τρεχούµενος>> ή <<αλληλόχρεος λογαριασµός>> νοείται από νοµικής πλέον απόψεως, η σύµβαση µε την οποία οι αµοιβαίες έστω δυνητικά 2 - χρηµατικές απαιτήσεις που παράγονται από µία βασική σχέση που συνδέει τα µέρη και οι καταβολές έναντι των απαιτήσεων αυτών χάνουν την αυτοτέλειά τους καθιστάµενες µη απαιτητά κονδύλια πιστώσεως και χρεώσεως ενός ενιαίου λογαριασµού, του οποίου µόνον το υπόλοιπο είναι απαιτητό που θα προκύψει µετά το πέρας της συµβατικής σχέσεως 3. Ο όρος υποδηλώνει επίσης τη µέθοδο της λογιστικής εµφάνισης των µεταξύ των συµβαλλοµένων συναλλαγών και τον αντίστοιχο πίνακα. 1 Βλ. Σπύρο Ψυχοµάνη, Τραπεζικό ίκαιο ίκαιο Τραπεζικών συµβάσεων, ε έκδοση, 2001 σελ Βλ. ΑΠ 199/2000, ΕΕµπ 2000, σελ. 888 επ. 3 Βλ. Σπ. Ψυχοµάνη, όπ.παρ. σελ Έτσι µε παραλλαγές, Α. Κιάντου-Παµπούκη, Γνωµ. Αρµεν. 1987, σελ. 379

6 6 Από τα παραπάνω συνάγεται ότι εννοιολογικό στοιχείο του αλληλόχρεου λογαριασµού είναι, εκτός των άλλων, η ύπαρξη συναλλαγών µεταξύ δύο προσώπων, δυνάµει κάποιας µεταξύ τους συναλλακτικής σχέσης, που αποτελεί το πραγµατικό ή νοµικό θεµέλιο γέννησης αµοιβαίων απαιτήσεων, η οποία συναλλακτική σχέση, πρέπει να έχει διάρκεια και να οδηγεί σε επανειληµµένη δηµιουργία απαιτήσεων, είτε βάσει της ίδιας ή διαφορετικής νοµικής αιτίας 4. Απαιτείται επίσης όπως από τη συναλλακτική σχέση να υπάρχει τουλάχιστον η δυνατότητα δηµιουργίας εκατέρωθεν απαιτήσεων, έστω και αν τελικώς κατά τη λειτουργία του λογαριασµού δηµιουργήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε αυτόν απαιτήσεις µόνο υπέρ του ενός των συµβληθέντων. Συνεπώς αν οι συµβαλλόµενοι καταρτίσουν κάποια σύµβαση για να ρυθµίσουν τις απαιτήσεις του ενός και τις καταβολές του άλλου, η σύµβαση αυτή οπωσδήποτε και να χαρακτηρισθεί από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν είναι σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού και δεν επιφέρει τις έννοµες συνέπειές του. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα κατά τη σύµβαση δηµιουργίας εκατέρωθεν απαιτήσεων, αλλά στα πλαίσια της λειτουργίας της σύµβασης και της ανώµαλης αυτής εξέλιξης, δηµιουργούνται και απαιτήσεις του άλλου, τότε δεν πρόκειται για σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού 5. Η σηµασία του αλληλόχρεου λογαριασµού έγκειται γενικά στην απλοποίηση των συναλλαγών, την ενοποίηση των αµοιβαίων απαιτήσεων και την ασφάλειά τους. Η απλοποίηση επιτυγχάνεται µε την αποφυγή περιττών καθηµερινών αποστολών χρηµάτων µεταξύ δύο προσώπων, που βρίσκονται σε διαρκή συναλλακτική επαφή. Άλλωστε δεν είναι από πριν γνωστό, αν θα υπάρξει υπόλοιπο µετά το κλείσιµο του λογαριασµού και ποιος θα είναι ο οφειλέτης 4 Βλ. Κ.Παµπούκης, Τραπεζικαί πιστωτικαί συµβάσεις, εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1962, σελ. 519, Βλ.. Κονδύλη, Έννοια, λειτουργία και αποτελέσµατα του αλληλόχρεου λογαριασµού, Ελλ νη (37), 1996 σελ. 498, ΕφΠατρ 567/1999 ΕΕ 2000 σελ. 173.

7 7 του. Με τον αλληλόχρεο λογαριασµό απεφεύχθη η ανάγκη να διακανονίζονται κάθε φορά οι απαιτήσεις και υπάρχει αξίωση για καταβολή µόνο του καταλοίπου. Επειδή οι απαιτήσεις που καταχωρούνται στον αλληλόχρεο λογαριασµό ως αποτέλεσµα των δοσοληψιών µεταξύ των µερών χάνουν την αυτοτέλειά τους και πλέον δεν µπορούν να είναι απαιτητές ούτε να εκχωρηθούν, εξασφαλίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις τουλάχιστον στο σηµείο που αλληλοκαλύπτονται, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία, µέχρι το σηµείο αυτό, εµπιστοσύνης και πνεύµατος ασφάλειας 6. Η ενοποίηση επέρχεται µε τη συγχώνευση όλων των απαιτήσεων στον αλληλόχρεο λογαριασµό, χωρίς οποιαδήποτε διάκρισή τους µε βάση τη σχέση από την οποία προέρχονται (πώληση, εργολαβία, άµεση ή έµµεση πίστωση κ.λ.π.), κατά τρόπο που να υφίσταται µία ενιαία απαίτηση στο υπόλοιπο του λογαριασµού. Τέλος, η ασφάλεια επιτυγχάνεται, γιατί µε το συµψηφισµό των αµοιβαίων απαιτήσεων στον αλληλόχρεο λογαριασµό αποκλείονται οι κίνδυνοι, που συνεπάγονται οι µεταφορές χρηµάτων από τόπο σε τόπο και ικανοποιείται ο δανειστής αµέσως, χωρίς επίσης τον κίνδυνο µιας ενδεχόµενης αδυναµίας ή άρνησης πραγµατικής πληρωµής του οφειλέτη. Ιδιαίτερα σηµαντικός παρουσιάζεται ο τρέχων λογαριασµός στο χώρο του τραπεζικού δικαίου, όπου συνδυάζεται µε συµβάσεις καταθέσεων και γύρου ή ανοίγµατος πιστώσεως. Στο χώρο αυτό προσφέρει ειδικά απλοποίηση και ευχέρεια στην ταυτόχρονη και επαναλαµβανόµενη σύναψη, παρακολούθηση και εξέλιξη ποικιλόµορφων πιστωτικών ή άλλων σχέσεων µε τον ίδιο πελάτη, ενοποίηση και σπανιότερα- συµψηφισµό απαιτήσεων, δυνατότητα ενιαίας κάλυψης (ασφάλειας) για όλες τις εξυπηρετούµενες συµβάσεις και δυνατότητα επίσης ευχερούς, ενιαίας, 6 Βλ.Β. Τσούµα, Αλληλόχρεος λογαριασµός, Νοµική βιβλιοθήκη, έκδοση 2006, σελ 10, βλ. και ιονύσιο Κονδύλη, όπ.παρ., σελ. 500.

8 8 οικονοµικής επόπτευσης των σχέσεων µε τον αντισυµβαλλόµενο πελάτη. Ας σηµειωθεί όµως ότι η εφαρµογή του αλληλόχρεου λογαριασµού στις τραπεζικές συναλλαγές επικράτησε παρά την παρατηρούµενη σ αυτές κατά κανόνα έλλειψη της προϋποθέσεως αµοιβαιότητας των απαιτήσεων. Αρκεί µονάχα να υπάρχει η δυνατότητα από τη βασική σχέση πραγµατοποίησης πολλαπλών παροχών µεταξύ των µερών. Στην πραγµατικότητα, στις περιπτώσεις αυτές δεν πρόκειται για αλληλόχρεο, αλλά απλώς για τρέχοντα ή ανοικτό λογαριασµό µε όλες τις λειτουργίες του αλληλόχρεου, πλην του ανατοκισµού της ΕισΝΑΚ ) Χαρακτηριστικά της σύµβασης 8 I. υνατότητα δηµιουργίας εκατέρωθεν απαιτήσεων Βασικό στοιχείο της σύµβασης του αλληλόχρεου λογαριασµού είναι το αµφιµερές τω δηµιουργούµενων απαιτήσεων, δηλαδή η δυνατότητα καθενός από τα µέρη να έχει θέση είτε πιστωτή είτε οφειλέτη. Το αν τελικά δηµιουργήθηκαν και καταχωρήθηκαν απαιτήσεις µόνο υπέρ του ενός από τα µέρη δεν επηρεάζει τη φύση του λογαριασµού ως αλληλόχρεου. ικαιολογητικός λόγος της αναγνώρισης δυνατότητας ύπαρξης αµοιβαίων απαιτήσεων είναι η ανάγκη συµψηφισµού τους, προκειµένου να συντελεστεί και ο σκοπός του αλληλόχρεου λογαριασµού που είναι η απλοποίηση των συναλλαγών, µέσω της συγχώνευσης των απαιτήσεων σε ένα ενιαίο κατάλοιπο. Μάλιστα η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να υπάρχει καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του λογαριασµού. 7 Βλ. Ψυχοµάνη, όπ. παρ.,σελ Βλ. Β. Τσούµα, ό.παρ., σελ. 15

9 9 Άλλωστε, η δηµιουργία και διατήρηση του πνεύµατος εµπιστοσύνης και ασφάλειας που δηµιουργείται µεταξύ των µερών από την είσοδο των απαιτήσεών τους στον αλληλόχρεο λογαριασµό - µέχρι τουλάχιστο το σηµείο που αυτές αλληλοκαλύπτονται και αποτελεί το βασικό σκοπό του αλληλόχρεου λογαριασµού, όπως προαναφέρθηκε, προϋποθέτει τη δυνατότητα δηµιουργίας εκατέρωθεν απαιτήσεων, διότι σε αντίθετη περίπτωση οι καταβολές του ενός µέρους έχουν απλώς τη µορφή εξοφλήσεων και όχι απαιτήσεων. Με άλλα λόγια αλληλόχρεος λογαριασµός υπάρχει όταν υφίσταται δυνατότητα δηµιουργίας απαιτήσεων και για τα δύο µέρη, ασχέτως του αν τελικά δηµιουργηθούν ή όχι. I.I. Έλλειψη γνώσης του αποτελέσµατος Σύµφωνα µε τα προλεχθέντα, δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό, το αν τελικά θα εγγράφονται απαιτήσεις µόνο υπέρ του ενός µέρους ή και υπέρ του άλλου. Αν αυτό θα ήταν γνωστό, µε αποτέλεσµα να ήταν έτσι γνωστό και ποιος θα είναι οφειλέτης και ποιος πιστωτής του άλλου κατά την τελική εκκαθάριση, δεν θα υφίστατο αλληλόχρεος λογαριασµός Ορισµός - Νοµοθετική ρύθµιση Σύµφωνα µε τον κρατούντα στη νοµολογία ορισµό αλληλόχρεος λογαριασµός είναι η σύµβαση δυνάµει της οποίας δύο πρόσωπα, από το οποίο το ένα τουλάχιστον είναι έµπορος, συµφωνούν να µην επιδιώκουν, ούτε να διαθέσουν µεµονωµένα τις απαιτήσεις τους που προκύπτουν από

10 10 τις µεταξύ τους συναλλαγές, αλλά να τις φέρουν (καταχωρούν) σε κοινό λογαριασµό, µε σκοπό να τις εκκαθαρίσουν κατά το κλείσιµο του λογαριασµού, που γίνεται σε ορισµένα χρονικά διαστήµατα, έτσι ώστε το τυχόν κατάλοιπο να αποτελέσει πλέον τη µοναδική µεταξύ τους απαίτηση 10. Συνεπώς κατά τη νοµολογία απαιτείται η εµπορική ιδιότητα του ενός τουλάχιστον µέρους. Όµως η άποψη αυτή δεν είναι σύµφωνη µε το νόµο διότι όπως προκύπτει από το άρθρο 112 παρ. 1 του ΕισΝΑΚ που ορίζει ότι <<Αν υπάρχει αλληλόχρεος λογαριασµός µεταξύ δύο προσώπων, από τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι έµπορος >> η ιδιότητα του ενός των µερών ως εµπόρου δεν αποτελεί εννοιολογικό στοιχείο του αλληλόχρεου λογαριασµού, γι αυτό και αναφέρεται ιδιαιτέρως στο άρθρο αυτό. Ορθότερη λοιπόν είναι η άποψη που υποστηρίζει ότι αλληλόχρεος λογαριασµός µπορεί να υπάρξει και µεταξύ προσώπων που δεν είναι έµποροι µε µόνη διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή δεν θα ισχύει η διάταξη του άρθρου 112 παρ. 1 του ΕισΝΑΚ που απαιτεί την εµπορική ιδιότητα του ενός τουλάχιστον µέρους θεσπίζοντας την αυτοδίκαιη τοκοφορία του καταλοίπου. Η ελληνική νοµοθεσία, περιέχει ελάχιστες µόνο διατάξεις για τον αλληλόχρεο λογαριασµό, οι οποίες ασφαλώς δεν αποτελούν συστηµατική ρύθµισή του. Οι διατάξεις αυτές αφορούν ζητήµατα σχετικά µε αυτόν αφήνοντας να εννοηθεί εύκολα ότι η έννοια και η λειτουργία του γίνεται από το νοµοθέτη αποδεκτή, όπως έχει διαµορφωθεί και επικρατήσει εθιµικά ή από εµπορικές συνήθειες 11. Πρόκειται για τις διατάξεις των άρθρων α) 669 ΕΚ, όπου υποδηλούται ότι η εγγραφή απαιτήσεως στον αλληλόχρεο λογαριασµό λογίζεται ως τρόπος αποσβέσεώς της, β) 35 και 47 του ν.δ. της Ι7ης Ιουλίου 1923, που κυρίως 9 ΜΠρΠειρ 3850/2001, ΕΕµπ 2204, ΑΠ 1/2002, Ελλ νη 43 (2002) σελ. 706, ΑΠ 667/2001, Ελλ νη 42 (2001) σελ Βλ. Σπ. Ψυχοµάνη,,όπ.παρ., σελ. 174 επ..

11 11 αναφέρονται στη σύµβαση ανοίγµατος πιστώσεως, αλλά και στο συνδυασµό των συµβάσεων ανοίγµατος πιστώσεως και τρέχοντος ή αλληλόχρεου λογαριασµού ως και στη δυνατότητα ελεύθερης καταγγελίας του λογαριασµού από τον πιστοδότη, γ) 874 ΑΚ όπου η αναγνώριση του υπολοίπου αλληλόχρεου λογαριασµού θεωρείται ως σύµβαση αναγνωρίσεως χρέους, που µπορεί να καταρτίζεται και χωρίς τήρηση του εγγράφου τύπου και δ) 112 ΕισΝΑΚ, όπου ορίζεται ότι το κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασµού, που τηρείται µεταξύ προσώπων, από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι έµπορος, φέρει αυτοδίκαια τόκο και όταν ακόµα ο λογαριασµός περιέχει κονδύλια από τόκους που οφείλονται για διάστηµα µικρότερο του έτους. Επίσης, ότι ο λογαριασµός κλείεται περιοδικά κάθε εξάµηνο, εκτός αν τα µέρη έχουν συµφωνήσει άλλα διαστήµατα, όχι όµως µικρότερα του τριµήνου και τέλος, ότι αµφότερα τα µέρη δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύµβαση του αλληλόχρεου λογαριασµού οποτεδήποτε, οπότε ο δικαιούχος του καταλοίπου έχει αξίωση για άµεση καταβολή του. Η ρύθµιση του θεσµού µε τις διατάξεις αυτές είναι ελλιπής. Γι αυτό επιστήµη και νοµολογία επικαλούνται συµπληρωµατικά, προς επίρρωση των απόψεών τους, τόσο ως προς την έννοια του αλληλόχρεου λογαριασµού, όσο και ως προς τις κατ ιδίαν ρυθµίσεις και συνέπειες, αφενός µεν το άρθρο 361 AK, αφετέρου δε τα εµπορικά ήθη και έθιµα. Ωστόσο, η αυστηρότητα και η ακαµψία, που δηµιουργεί η διατύπωση ενός ορισµού και η βάσει αυτού επίλυση των ανακυπτόντων ζητηµάτων, δυσχερώς συµβιβάζονται µε την ελευθερία διαµόρφωσης του περιεχοµένου των συµβάσεων, που θεσπίζει το άρθρο 361 ΑΚ και µε την ευελιξία και προσαρµοστικότητα που ενυπάρχει στα εµπορικά έθιµα και στις εµπορικές συνήθειες Βλ.. Κονδύλη, όπ. παρ., σελ. 498

12 12 I. Νοµική φύση Ο αλληλόχρεος λογαριασµός προϋποθέτει συµφωνία (σύµβαση) των µερών. Είναι παρεπόµενη σύµβαση, εφόσον εξυπηρετεί άλλη βασική σχέση. Συγκροτεί, όµως ιδιαίτερη σύµβαση. Από το γεγονός ότι η σύµβαση αυτή προορίζεται να εξυπηρετήσει άλλη σύµβαση, τη βασική, συνεπάγεται ότι αν η βασική σχέση πάσχει από κάποιο ουσιαστικό ή νοµικό ελάττωµα, εξαιτίας του οποίου υπόκειται λ.χ. σε ακύρωση, καθίσταται ανενεργής και η σύµβαση του αλληλόχρεου λογαριασµού. Είναι επίσης, κανονιστική σύµβαση (σύµβαση πλαίσιο), καθώς δεν υποχρεώνει τους συµβαλλόµενους σε παροχή, όπως µια υποσχετική σύµβαση, αλλά ρυθµίζει τον τρόπο λειτουργίας και εξόφληση της άλλης βασικής συµφωνίας 13, η οποία µπορεί να έχει διαφορετική κάθε φορά φύση. Συνεπώς η σύµβαση του αλληλόχρεου λογαριασµού, δηµιουργεί διαρκή έννοµη σχέση 14. Επίσης, είναι σύµβαση επαχθής και δη αµφοτεροβαρής 15, διότι η απόσβεση των απαιτήσεων του ενός έχει ως αντιστάθµισµα την απόσβεση των απαιτήσεων του άλλου, πιθανώς δε και τη δηµιουργία µιας νέας κατά του τελευταίου απαιτήσεως για το υπόλοιπο. Αποτελεί επίσης σύµβαση άτυπη, αλλά και σύµβαση σύνθετη και ιδιόµορφη µε την έννοια της ανάληψης µε αυτήν υποχρέωσης (κύρια παροχή) να µην απαιτηθούν αµοιβαία οι εκατέρωθεν απαιτήσεις (υποχρέωση σε παράλειψη) µέχρι το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού 16. Ο τρέχων λογαριασµός έχει αποσβεστική λειτουργία. Σκοπός του, ειδικότερα, είναι να ενοποιήσει τα αποτελέσµατα των παροχών που 13 Βλ. Γ.Βελέντζα, ίκαιο αλληλόχρεου λογαριασµού, τρίτη έκδοση, εκδόσεις IuS 2007, σελ.42, 43, βλ. και Β. Τσούµα, όπ. παρ., σελ Βλ.. Κονδύλη, όπ. παρ., σελ. 21, Σπ. Ψυχοµάνη, όπ. παρ., σελ Βλ. Α. Κιάντου-Παµπούκη, Ζητήµατα τινά της συµβάσεως τρέχοντος λογαριασµού, ιδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1956, σελ. 31.

13 13 πραγµατοποιούνται στα πλαίσια της σχέσεως που υπάρχει ανάµεσα στους συµβαλλοµένους. Συγκεκριµένα, ο τρέχων λογαριασµός αποβλέπει στη συγχώνευση σε µια, όλων των απαιτήσεων που παράγονται από τη βασική σχέση υπέρ του ενός ή και των δύο µερών και στην ικανοποίηση ή τη διευκόλυνση της ικανοποιήσεως των αντιθέτων απαιτήσεων ή καταβολών. Πραγµατικά, οι απαιτήσεις που παράγονται από τη βασική σχέση είναι πολλές και κάποτε ανοµοιογενείς. Θα απαιτούσε λοιπόν η ικανοποίηση καθεµιάς από αυτές ιδιαίτερη φροντίδα. Από τη φροντίδα αυτή απαλλάσσονται τα µέρη υπάγοντας τις απαιτήσεις αυτές στον τρέχοντα λογαριασµό. Γιατί αυτός, ακριβώς, τις ενώνει σε µια οµοιογενή απαίτηση, που υπόκειται σε ενιαία νοµική ρύθµιση, γεγονός που απλοποιεί και διευκολύνει την ικανοποίησή της 17. Συγκεκριµένα, οι εισερχόµενες απαιτήσεις κατά µεν το µέρος κατά το οποίο καλύπτονται από το τυχόν προσωρινό υπόλοιπο της εισόδου της, συµψηφίζονται, κατά δε το υπερβάλλον <<συγχωνεύονται>>, ανανεώνονται δηλαδή από τη νέα απαίτηση του προσωρινού υπολοίπου 18. Όπως προαναφέρθηκε, από τη φύση του ο αλληλόχρεος λογαριασµός είναι παρεπόµενη σύµβαση που εξυπηρετεί µια βασική σχέση ή και περισσότερες 19. Προϋπόθεση του αλληλόχρεου λογαριασµού είναι η ύπαρξη συναλλακτικής σχέσης µεταξύ των συµβαλλοµένων, κατά τη διάρκεια της οποίας δηµιουργούνται απαιτήσεις και γίνονται ενδεχοµένως καταβολές. Ωστόσο ο αλληλόχρεος λογαριασµός είναι παρεπόµενος της συναλλακτικής σχέσης και δεν αποτελεί αιτία της τελευταίας. Ορθά λοιπόν λέγεται, ότι ο αλληλόχρεος λογαριασµός ρυθµίζει τις απαιτήσεις και τις καταβολές, 16 Βλ. Ψυχοµάνη, όπ. παρ., σελ Βλ. Α. Κιάντου-Παµπούκη, Γνωµ. Αρµεν. 1987, σελ Βλ. Στ. Αντωνόπουλο, Η σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού, 2005, σελ Βλ. Α. Κιάντου-Παµπούκη, Γνωµ. Αρµεν. 1987, σελ. 380.

14 14 θεσπίζει δηλαδή το νοµικό καθεστώς στο οποίο υπάγονται µετά τη γέννηση ή την πραγµατοποίησή τους. I.I. Προϋποθέσεις αλληλόχρεου λογαριασµού Η ύπαρξη αλληλόχρεου λογαριασµού προϋποθέτει απαραίτητα, αφενός µεν βασική σχέση µεταξύ των µερών, αφετέρου δε σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού. 1. Η βασική σχέση µπορεί να είναι οποιαδήποτε ενοχική σύµβαση, από την οποία απορρέουν ή είναι δυνατό να απορρεύσουν απαιτήσεις και να γίνουν καταβολές και από τις δύο πλευρές. Τα µέρη δηλαδή θα πρέπει να στοχεύουν σε µια διαρκή συµβατική δέσµευση, έστω και αν στην πράξη η σχέση δεν διήρκεσε ή δεν γεννήθηκαν πράγµατι αµοιβαίες απαιτήσεις. Γι αυτό ένας τραπεζικός λογαριασµός δεν παύει να είναι αλληλόχρεος, ακόµα κι όταν το ένα µέρος προβαίνει σε παροχή και αµέσως µετά το άνοιγµα του λογαριασµού επακολουθεί κλείσιµό του. Στο τραπεζικό δίκαιο ο αλληλόχρεος λογαριασµός προϋποθέτει ως βασική σχέση ιδίως σύµβαση καταθέσεως και ανοίγµατος πιστώσεως ή και γύρου, έναντι των οποίων ο λογαριασµός αποτελεί παρεπόµενη σύµβαση µε συνέπειες στη δηµιουργία του, την τοκοφορία των απαιτήσεων και τη λήξη του. 2. Η σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού καταρτίζεται µεταξύ των ίδιων των συµβαλλοµένων στη βασική σχέση χωρίς καταρχήν τήρηση τύπου (ΑΚ 158) και δη ρητά ή σιωπηρά. Μπορεί να συµφωνείται και αυτοτελώς, συνήθως, όµως αποτελεί συστατικό στοιχείο της κύριας σύµβασης.

15 15 Η σχετική συµφωνία πρέπει να περιστρέφεται γύρω από δύο βασικά θέµατα: α) οι απαιτήσεις από τη βασική σχέση και οι έναντι αυτών καταβολές πλέον τόκων να καταχωρούνται στο λογαριασµό ως απλά χρεωπιστωτικά, µη αυτοτελώς απαιτητά κονδύλια, β) οι αµοιβαίες απαιτήσεις και οι καταβολές να συµψηφίζονται µεταξύ τους στο χρόνο που συµφωνείται, δηλαδή είτε µετά την πάροδο ορισµένων χρονικών διαστηµάτων, είτε διαδοχικά και δη αµέσως µόλις εισέλθουν στο λογαριασµό (περιοδικός ή διαδοχικός αλληλόχρεος λογαριασµός αντίστοιχα). Αντικείµενο του αλληλόχρεου λογαριασµού δεν µπορούν ν αποτελέσουν όλες αδιακρίτως οι απαιτήσεις και οι καταβολές των µερών, αλλά µόνον οι χρηµατικές. Οι απαιτήσεις ειδικότερα πρέπει να είναι εκκαθαρισµένες και ληξιπρόθεσµες ή κατά τις περιστάσεις εκπληρώσιµες 20. Έτσι, απαιτήσεις που τελούν υπό αίρεση ή προθεσµία δεν µπορούν να εισέλθουν στο λογαριασµό, προτού πληρωθεί η αίρεση ή παρέλθει η προθεσµία. Η απαίτηση για λήψη της πιστώσεως σε περίπτωση συµβάσεως ανοίγµατος πιστώσεως εισέρχεται στο λογαριασµό, εφόσον είναι εκπληρώσιµη, δηλαδή από τη στιγµή που γεννήθηκε. Οι απαιτήσεις για τόκους και προµήθειες, εφόσον γίνουν ληξιπρόθεσµοι σε ποικίλους χρόνους, υπό τους περιορισµούς του νόµου λόγω της κεφαλαιοποίησης και του ανατοκισµού τους. Η απαίτηση από πιστωτικό τίτλο, όταν αυτός µεταβιβάζεται για είσπραξη στην τράπεζα, καθίσταται κονδύλιο του λογαριασµού από της εισπράξεώς του, ενώ όταν µεταβιβάζεται λόγω προεξόφλησής του στην τράπεζα, η αξίωση για καταβολή του προεξοφλήµατος εισέρχεται αµέσως στο λογαριασµό. Η απαίτηση επίσης από σύµβαση εγγυητικής επιστολής εισέρχεται στο λογαριασµό από τη στιγµή της καταπτώσεώς της.

16 16 I.I.I. ιαφορά του αλληλόχρεου λογαριασµού από άλλα είδη λογαριασµών Ο αλληλόχρεος λογαριασµός αποτελεί ειδική µορφή του απλού τραπεζικού που συνήθως χρησιµοποιείται στην τραπεζική ορολογία ως χαρακτηριστικό της σχέσεως µεταξύ πελάτη και τράπεζας. Το άνοιγµα του τραπεζικού λογαριασµού προϋποθέτει τραπεζική σύµβαση, την οποία και εξυπηρετεί. Ανάλογα µε τη σχέση που αφορά, διακρίνεται κυρίως σε λογαριασµό καταθέσεως, λογαριασµό χορηγήσεως (πιστώσεως δανείου) και λογαριασµό γύρου, ο οποίος µπορεί να συνδέεται µε κατάθεση χρηµάτων ή χορήγηση πιστώσεως. Ο τραπεζικός λογαριασµός µε εξαίρεση την περίπτωση του τρέχοντος λογαριασµού, δεν παρουσιάζει άλλη ιδιαίτερη σηµασία. Ιδίως δεν θεµελιώνει αφ εαυτού οποιαδήποτε απαίτηση του πελάτη έναντι της τράπεζας ή αντίστροφα. Η ύπαρξη µιας απαιτήσεως ή η δυνατότητα ασκήσεώς της εξαρτάται αποκλειστικά και µόνον από την τραπεζική σύµβαση, που εξυπηρετεί ο λογαριασµός. Η µεταβίβαση του λογαριασµού γίνεται µε σύµβαση εκχωρήσεως απαιτήσεως κατά τις διατάξεις για εκχώρηση απαιτήσεως, ΑΚ 455 επ., ενώ, η ενεχύραση του λογαριασµού γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για την ενεχύραση απαιτήσεως των άρθρων 1248 επ. Αντιθέτως, στον τραπεζικό αλληλόχρεο λογαριασµό είναι δυνατή µόνο η εκχώρηση ή ενεχύραση του τελικού υπολοίπου (καταλοίπου), διότι λόγω της απώλειας της αυτοτέλειά τους, οι επιµέρους απαιτήσεις απαγορεύεται να εκχωρηθούν 21. Ειδικότερα, ο τραπεζικός αλληλόχρεος λογαριασµός, στερείται έναντι του κοινού αλληλόχρεου, δύο βασικών στοιχείων: α) του στοιχείου της αµοιβαιότητας των πιστώσεων και β) του στοιχείου 20 Βλ. Ψυχοµάνη, οπ. παρ., σελ Βλ. Ψυχοµάνη, οπ. παρ., σελ.155 επ.

17 17 της αβεβαιότητας περί του ποιος θα καταστεί, ήτοι κατά το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού, οφειλέτης και ποιος δανειστής. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση γίνεται λόγος για απλό (ή και καταχρηστικό) αλληλόχρεο λογαριασµό 22. Ο τρέχων ή τρεχούµενος λογαριασµός δίνει τη δυνατότητα πολλών από κάθε πλευρά καταχωρήσεων, όπως και ο αλληλόχρεος, δεν διαθέτει όµως όλα τα στοιχεία του τελευταίου όπως εµπορική ιδιότητα του ενός ή και των δύο µερών, αµοιβαιότητα των καταχωρούµενων απαιτήσεων και ενδεχοµένως αναγνώριση του υπολοίπου, που έχει συµπεριλάβει τόκους προορισµένους για ανατοκισµό. Ο κατά κυριολεξία ανοικτός λογαριασµός είναι εκείνος στον οποίο καταχωρούνται οι απαιτήσεις του ενός πάντα µέρους, καθιστάµενες κονδύλια του λογαριασµού, που παραµένουν ανοικτά, χωρίς ανάγκη καταβολών και συµψηφισµών, µέχρι να εξαχθεί κατά τακτά χρονικά διαστήµατα το συνολικό ποσό των απαιτήσεων που οφείλει να εξοφλήσει µερικά το άλλο µέρος. Τέτοιους ανοικτούς λογαριασµούς συνιστούν οι συνήθεις λογαριασµοί των µικροπωλητών και µικρεµπόρων, που πιστώνουν το τίµηµα των πωλούµενων προϊόντων τους, µέχρις ότου συγκεντρωθεί κατά µήνα ή εβδοµάδα ένα συνολικό ποσό, το οποίο προσφέρεται τότε σε εξόφληση. Αν και ο αλληλόχρεος λογαριασµός έχει στοιχεία και των δύο ως άνω λογαριασµών, οι τελευταίοι (άνω λογαριασµοί) στερούνται του στοιχείου της αµοιβαιότητας και κατ επέκταση της αβεβαιότητας περί του ποιος θα καταστεί κατά το οριστικό κλείσιµο οφειλέτης και ποιος δανειστής. Επίσης, λόγω της έλλειψης αµοιβαιότητας, δεν υπάρχει επί τρέχοντος ή ανοικτού λογαριασµού η δυνατότητα αυτοδίκαιου ανατοκισµού κατά την 112ΕισΝΑΚ. 22 Βλ. Π.Μάζης, <<Εµπράγµατη εξασφάλιση τραπεζών και Α.Ε.>>, 1993, σελ. 81 επ.

18 18 Περαιτέρω, όταν στον αλληλόχρεο λογαριασµό, καταχωρούνται ορισµένες από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις σχέσεις των µερών ονοµάζεται ειδικός, ενώ καθολικός όταν καταχωρούνται όλες οι απαιτήσεις. Περιοδικός αλληλόχρεος είναι ο λογαριασµός όταν οι αµοιβαίες απαιτήσεις και καταβολές των µερών συµψηφίζονται µεταξύ τους στο χρόνο που συµφωνείται µετά την πάροδο ορισµένων χρονικών διαστηµάτων, ενώ διαδοχικός αλληλόχρεος είναι ο λογαριασµός, όταν οι αµοιβαίες απαιτήσεις και καταβολές των µερών συµψηφίζονται διαδοχικά, αµέσως µόλις εισέλθουν στο λογαριασµό 23. IV. Η σύµβαση ανοίγµατος πιστώσεως σε συνδυασµό µε τρέχοντα ή ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασµό 24 Η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη στις τραπεζικές συναλλαγές σύµβαση, όσον αφορά τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων για αντιµετώπιση λειτουργικών τους κυρίως εξόδων, για κάλυψη, δηλαδή, αναγκών τους δε κεφάλαια κίνησης, είναι η σύµβαση ανοίγµατος πιστώσεως ή (ανακυκλούµενης) πιστώσεως µε τρέχοντα ή ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασµό. Περιεχόµενο της συµβάσεως αυτής είναι η υπόσχεση της τράπεζας για παροχή πάσης φύσεως αµέσων ή εµµέσων πιστώσεων όπως δάνεια, εγγυητικές επιστολές, ενέγγυες πιστώσεις- ή επανειληµµένων πιστώσεων στον πιστολήπτη, πελάτη της, µέχρις ενός ορισµένου πιστωτικού (πιστοδοτικού) ορίου, οι οποίες όµως θα εξυπηρετούνται µε την τήρηση ενός ενιαίου λογαριασµού, του 23 Βλ. Τσούµα, οπ. παρ., σελ 11

19 19 τρέχοντος ή ανοικτού ή αλληλόχρεου. Με αυτό το περιεχόµενο, το άνοιγµα πιστώσεως συνιστά σύµβαση πλαίσιο και αιτία των επιµέρους πιστωτικών συµβάσεων, που συνάπτονται σε εκπλήρωσή της. Η σύµβαση αυτή δεσµεύει µεν την τράπεζα σε χορήγηση της πίστωσης, που θα επιλέξει ο πελάτης, δεν υποχρεώνει όµως, τον τελευταίο να κάνει οπωσδήποτε χρήση της ανοιγείσης πιστώσεως. Με αυτόν τον τρόπο, οι απαιτήσεις της τράπεζας από τις παρεχόµενες πιστώσεις και οι έναντι αυτών καταβολές που µπορούν να προσδιορίζονται χρονικά και ποσοτικά ή να αφήνεται ο προσδιορισµός τους στην ευχέρεια του πελάτη- συµφωνούνται ν αποτελούν χρεωστικά ή πιστωτικά, αντίστοιχα κονδύλια του λογαριασµού χάνοντας την αυτοτέλειά τους, ώστε απαιτητό να είναι µόνο το υπόλοιπο, που θα προκύψει κατά το κλείσιµο του λογαριασµού, για το οποίο η τράπεζα επιφυλάσσει στον εαυτό της απεριόριστο δικαίωµα, δικαίωµα, δηλαδή, καταγγελίας της σύµβασης οποτεδήποτε 25. Με την πρακτική αυτή, οι τράπεζες φαίνεται ότι εξυπηρετούν πολλούς, αντικειµενικά λυσιτελείς για τη συναλλαγή στόχους. Καταρχήν, επιτυγχάνεται η ενοποίηση και η απλούστευση των ποικίλων πιστωτικών ανοιγµάτων τους προς συγκεκριµένο πελάτη. Έπειτα, αποκτούν, δυνατότητα ευχερούς επόπτευσης της πιστοδοτικής τους θέσεως έναντι των πελατών. ιευκολύνονται, επίσης, στη λήψη και την αξιοποίηση, ενδεχοµένως, των ληφθεισών ασφαλειών, αφού, αντί για πλείονες, λαµβάνουν µία µόνο, καλύπτουσα το ενιαίο µελλοντικό υπόλοιπο του λογαριασµού. Παράλληλα, πάντως, η εφαρµοζόµενη και καθιερωθείσα πλέον πρακτική δείχνει να εξυπηρετεί και τον πελάτη, ο οποίος αποκτά 24 Βλ. Σπ. Ψυχοµάνη, Τραπεζικές δραστηριότητες αµφισβητήσιµης νοµιµότητας, εκδ. 2002, σελ , Β.Τσούµα, όπως παρ., σελ.19

20 20 ευχερή πρόσβαση σε κεφάλαια, των οποίων έχει ανάγκη, µε απλή αίτησή του προς την τράπεζα, η οποία δεν ακολουθεί τις χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης των χορηγήσεων για κάθε µεµονωµένο πιστωτικό αίτηµα, αφού οι διαδικασίες αυτές ακολουθήθηκαν εφάπαξ, κατά το άνοιγµα της πίστωσης, την υπογραφή δηλαδή της ως άνω σύµβασης για το µείζον πιστοδοτικό όριο. Ταυτόχρονα, ο πελάτης αποφεύγει, επίσης, τα έξοδα και την ανάλωση χρόνου για την παροχή µεµονωµένων ασφαλειών για τις επιµέρους πιστώσεις, αφού παρέχει µία ασφάλεια για τη συνολική µελλοντική οφειλή του, που θα αναδειχθεί ως οριστικό κατάλοιπο του τηρηθέντος λογαριασµού, κατά το κλείσιµό του, µε καταγγελία συνήθως της τράπεζα η σπανιότερα του ιδίου. Ωστόσο, το αποτέλεσµα δεν είναι ικανοποιητικό για τον πελάτη. Πράγµατι, η ακολουθούµενη πρακτική, οδηγεί συχνά τις πιστολήπτριες επιχειρήσεις σε οικονοµικά αδιέξοδα, εξαιτίας δύο κυρίως παραγόντων. Του ανατοκισµού, που είναι συνέπεια του αλληλόχρεου λογαριασµού και της εφαρµόζόµενης επ αυτού διάταξης του άρθρου 112 ΕισΝΑΚ και της δυνατότητας καταγγελίας της σύµβασης εκ µέρους της τράπεζας οποτεδήποτε. Σε συνδυασµό µάλιστα µε την ενιαία ασφάλεια, στην οποία κατά κανόνα στηρίζεται η χρηµατοδότηση, η τράπεζα µπορεί να µεγιστοποιεί τα κέρδη της στο κατάλληλο γι αυτήν χρονικό σηµείο, είτε κάνοντας χρήση της ασφάλειας, είτε όχι, µε εξαίρεση µόνο την περίπτωση που η ασφάλεια και η περιουσία του πελάτη αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Με τον τρόπο όµως αυτό, η χρηµατοδότηση, βασιζόµενη στην παρασχεθείσα ασφάλεια και όχι στη δυναµική της εξυπηρετούµενης επιχειρηµατικής ιδέας, καταντά αντιπαραγωγικό εργαλείο της εθνικής οικονοµίας και µέσο απλώς συσσώρευσης πλούτου στις τράπεζες. 25 ΕφΘεσ 1042/97 Ελλ νη 1998, 139

21 21 Συχνά έχει τη µορφή της σύµβασης ανοίγµατος ανακυκλούµενης ή επαναλαµβανόµενης πίστωσης, η οποία έχει ως αντικείµενο την υπόσχεση τράπεζας περί παροχής αµέσων ή εµµέσων πιστώσεων στον αντισυµβαλλόµενο πελάτη, µέχρις ενός σαφώς προσδιορισµένου πιστωτικού ή πιστοδοτικού ορίου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε µετά τη µερική ή ολική επιστροφή της ή των χορηγηθεισών πιστώσεων να γεννιέται δικαίωµα του πελάτη να ζητήσει τη χορήγηση και νέας ή νέων πιστώσεων. Είναι προφανές, πως η διαφορά από την προηγούµενη έγκειται απλώς στη συµφωνία της ανακύκλωσης και στην αντίστοιχη δέσµευση της τράπεζας. 4. Αρχές λειτουργίας της σύµβασης αλληλόχρεου λογαριασµού I. Η αρχή της καθολικής και αυτοδίκαιης υπαγωγής και εισόδου των απαιτήσεων στον αλληλόχρεο λογαριασµό. Βασική αρχή κύριο χαρακτηριστικό της συµβάσεως του αλληλόχρεου λογαριασµού είναι η γενική και υποχρεωτική, <<αυτόµατη>>, δηλαδή αυτοδίκαιη υπαγωγή και εισαγωγή στο λογαριασµό, όλων κατά κανόνα- ή εκτός ειδικής συµφωνίας, ορισµένων µόνο των εκατέρωθεν απαιτήσεων, οι οποίες απορρέουν από τη βασική σχέση των συµβαλλοµένων προκειµένου να αποσβεσθούν. Η αρχή αυτή ονοµάζεται αρχή της <<καθολικότητας>>, ο δε λογαριασµός ονοµάζεται καθολικός. Ειδικότερα: Όλες κατά κανόνα, µε την επιφύλαξη όσων δυνάµει ειδικής συµφωνίας έχουν ρητά εξαιρεθεί από την είσοδό τους στον αλληλόχρεο, οι δεκτικές συµψηφισµού, απορρέουσες από τη βασική σχέση προς εξυπηρέτηση της οποίας λειτουργεί ο αλληλόχρεος,

22 22 έγκυρες κατ αρχήν και αγώγιµες συµβατικές απαιτήσεις, ευθύς µόλις καταστούν ληξιπρόθεσµες και απαιτητές εισέρχονται αυτοµάτως (αυτοδικαίως) στο λογαριασµό και όσο αυτός δεν έχει κλείσει οριστικά. Η είσοδος όλων των εκατέρωθεν απαιτήσεων (που φέρουν τις ως άνω ιδιότητες) στον αλληλόχρεο λογαριασµό αποτελεί τον κανόνα και είναι αποτέλεσµα της αρχικής συµφωνίας κατά τη σύναψη του αλληλόχρεου λογαριασµού. Έτσι κανένα από τα µέρη δεν µπορεί να αντιταχθεί µονοµερώς και µεταγενέστερα (από την αρχική συµφωνία κατά τη σύναψη) στην είσοδο µιας απαίτησης στο λογαριασµό, πλην εάν έχει θέσει ειδικό όρο κατά την αποστολή. Το αντίθετο θα πρέπει να γίνει δεκτό για απαιτήσεις από πιστωτικούς τίτλους, οι οποίες καταρχήν δεν εισάγονται στο λογαριασµό. ύναται να εισαχθούν κατόπιν ειδικής συµφωνίας µεταξύ των µερών που θα ρυθµίζει και τις συνέπειες µη πληρωµής τους (π.χ. δυνατότητα αυτοτελούς διεκδίκησης). Το ότι εξάλλου δεν δύναται να αποκλεισθεί, µονοµερώς και µεταγενέστερα, η είσοδος µιας απαίτησης στον αλληλόχρεο λογαριασµό, δεν σηµαίνει ότι ο συµβαλλόµενος ο οποίος προτίθεται να πραγµατοποιήσει µια αποστολή, δεν έχει την ευχέρεια να θέσει εκ των προτέρων ή και συγχρόνως- ειδοποιώντας παράλληλα τον αντισυµβαλλόµενό του- ειδικό όρο περί µη εισόδου επί της αποστολής. Αντίστοιχα, βέβαια και ο µέλλων λήπτης της αποστολής (αντισυµβαλλόµενος), έχει στην περίπτωση αυτή ευχέρεια είτε να αποδεχθεί την υπό όρους αυτή αποστολή (απαίτηση), είτε να αρνηθεί τον ειδικό αυτό προορισµό της συγκεκριµένης απαιτήσεως (αποστολής), αρνούµενος να δεχθεί ή και επιστρέφοντας την αποστολή. Μετά δε την είσοδο µιας απαίτησης στον αλληλόχρεο, αυτή δεν µπορεί να εξαχθεί (προκειµένου να διεκδικηθεί ή ικανοποιηθεί αυτοτελώς) µονοµερώς από το λογαριασµό, πλην εάν πρόκειται για

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΖΕΡΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ κα. ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ κα. ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ κα. ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Φοιτήτριες: Κουλιούφα Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001 ΠoλΠρωτΑθ 6537/2001 Σύμβαση πιστώσεως σε ανοικτό λογαριασμό. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ανατοκισμός. Εφόσον δεν υπήρξε ιδιαίτερη συμφωνία ως προς την υποχρέωση καταβολής τόκου επί των τόκων υπερημερίας και

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα

Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα Η λειτουργία της εμπράγματης ασφάλειας Ο οφειλέτης η περιουσία του οποίου δεν επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των δανειστών του μπορεί να ικανοποιήσει όποιον από τους

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Έννοια της ετερόρρυθμης εταιρείας κατά τον Ε.Ν.(Εμπορικό Νόμο) Σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 26 του Εμπορικού Νόμου ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η συσταινόμενη μεταξύ ενός ή πολλών,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμική Αναμόρφωση της Προ-πτωχευτικής Διαδικασίας Εξυγίανσης Επιχειρήσεων

Θεσμική Αναμόρφωση της Προ-πτωχευτικής Διαδικασίας Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Λεωφ. Μεσογείων 119, T.K. 101 92 Αθήνα Τηλ.: 210 6969903, 210 6969802, 210 6974732 Fax: 210 6969607 www.mindev.gov.gr Ενημερωτικό Σημείωμα Θεσμική Αναμόρφωση της Προ-πτωχευτικής Διαδικασίας Εξυγίανσης

Διαβάστε περισσότερα

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών.

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών. 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. * Νο. 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 19/1/1997 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 2317 Αρ. Γνωμ.

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. * Νο. 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 19/1/1997 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 2317 Αρ. Γνωμ. -- 155 -- * ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. * Νο. 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 19/1/1997 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 2317 Αρ. Γνωμ.: 285 ΘΕΜΑ: Λογιστική παρακολούθηση Αϋλων Τίτλων Δημοσίου. Ι. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί υποβληθέντων ερωτημάτων από τη Δ.Ε.Υ.Α. Αρ. Πρωτ. Εισ. 1492/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί υποβληθέντων ερωτημάτων από τη Δ.Ε.Υ.Α. Αρ. Πρωτ. Εισ. 1492/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «......» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και αντικατάστασης των ΟΕΔ με νέους τίτλους, πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα μεταφοράς των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Αθήνα, 04 Μαίου 2015 Αριθ. Πρωτ.1273 Προς Τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη Τον Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Αυγούστου 2012, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Φιλοφρόνηση, νομική δέσμευση... 1 2. Σχέση φιλοφροσύνης, αυτοδιακινδύνευση, απαλλακτική ρήτρα... 2 3. Σχέση φιλοφρονήσεως, αδικοπραξία, συντρέχον πταίσμα... 3 4. Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας.

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χειρίστρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την αναγνώριση από τις εποπτικές αρχές των συµβάσεων ανανέωσης οφειλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Συνάντηση 5 η ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΩΡΕΑ - ΠΩΛΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Δωρεά Δωρεά είναι η σύμβαση με την οποία ο δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ρουσάκη Μ. Κούστα

Α. Ρουσάκη Μ. Κούστα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Απριλίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1041804/4022/819/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1092 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Α Γρ. Ι, Ι Ι ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Δράμα, 29 Ιανουαρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 1089 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Από την 26.01.2010 εφαρμόζεται ο ν. 3816/2010 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 6. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 6. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο 6 Σκοπός Με

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ2/67/93170 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 3/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας.

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Ευγενία Σαρίκου Δικηγόρος- Μ.Δ.Ε Ποινικού Δικαίου Α.Π.Θ Με το Ν. 4001/2011 «Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ Συνταγματικά προβλήματα έχουν εντοπίσει νομικοί στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς για το έτος 2011. Ως πρώτο βήμα για την προστασία των φορολουμένων νομικοί έχουν συντάξει ένα κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Σοφοκλέους 11 105 59 Αθήνα 2. Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Απαιτήσεις (ΔΛΠ 39) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Οι απαιτήσεις είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Financial

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1078/28.3.2012 Φορολογική μεταχείριση του καταβληθέντος ποσού (rebate), από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα φαρμακεία καθώς και του τέλους εισόδου από τις φαρμακευτικές εταιρείες Αθήνα, 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα