Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α"

Transcript

1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς Ο ΗΓΙΑ 1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Καθορισµός του καθεστώτος κατοικίας για σκοπούς του περί Ελέγχου Συναλλάγµατος Νόµου 1.2. Κάτοικοι Κύπρου για σκοπούς του περί Ελέγχου Συναλλάγµατος Νόµου 1.3. Μη κάτοικοι Κύπρου για σκοπούς του περί Ελέγχου Συναλλάγµατος Νόµου Εξουσιοδοτηµένες υπογραφές ελέγχου συναλλάγµατος Ονόµατα των λειτουργών της Κεντρικής Τράπεζας που είναι εξουσιοδοτηµένοι να υπογράφουν συναλλαγµατικές άδειες και κατανοµή των αρµοδιοτήτων τους Εντυπο ΕΣ Χρονική ισχύς των συναλλαγµατικών εγκρίσεων 5 Ο ΗΓΙΑ 2 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 6 ΜΕΡΟΣ Α' ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Εισαγωγές, εξαγωγές, τριγωνικό και διαµετακοµιστικό εµπόριο, επιστροφή Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Προπληρωµές εισαγωγών Μεταφορά στο εξωτερικό µετρητών για αγορά εµπορευµάτων Πιστώσεις εξαγωγέων προς τους ξένους αγοραστές Πληρωµές υπηρεσιών µη κατοίκων 6 1

2 Κόµιστρα Πληρωµές διδάκτρων σε σχολές του εξωτερικού Ασφαλιστικές εργασίες Πληρωµές επαγγελµατικών υπηρεσιών µη κατοίκων Πληρωµές δικαιωµάτων χρήσης πνευµατικής ιδιοκτησίας 7 Έκδοση συναλλάγµατος µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί για προσωπικά έξοδα κατοίκων Κύπρου που µεταβαίνουν στο εξωτερικό για επαγγελµατικούς σκοπούς, αναψυχή, σπουδές ή θεραπεία Ταξιδιωτικό συνάλλαγµα Μεταφορά στο εξωτερικό κυπριακών χαρτονοµισµάτων Φοιτητικό συνάλλαγµα - Εξοδα διαβίωσης φοιτητών Ιατροφαρµακευτικό συνάλλαγµα 11 ιεθνείς κάρτες Εκδοση διεθνών καρτών προς κατοίκους Κύπρου και πληρωµές των συναλλαγών που διενεργούνται µε χρήση διεθνών καρτών Χρήση διεθνών καρτών Επιστροφή χρηµάτων που εµβάζονται σε κατοίκους Κύπρου λόγω αβλεψίας ξένων τραπεζών ή µη κατοίκων συνεργατών 13 ΜΕΡΟΣ Β' ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Εισοδήµατα µη κατοίκων Κύπρου Εισοδήµατα µη κατοίκων που εργοδοτούνται νόµιµα στην Κύπρο Αλλα εισοδήµατα µη κατοίκων από την Κύπρο 14 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (συνέχεια) Ο ΗΓΙΑ 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Α' ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ Επενδύσεις χαρτοφυλακίου, καταθέσεις σε ξένες τράπεζες, επενδύσεις σε αµοιβαία κεφάλαια και αγορά ασφαλιστικών προϊόντων από φυσικά πρόσωπα Επενδύσεις χαρτοφυλακίου στο εξωτερικό από νοµικά πρόσωπα κατοίκους Κύπρου 3.4. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου στο εξωτερικό από ασφαλιστικές εταιρείες 3.5. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου στο εξωτερικό από εγκεκριµένους επενδυτικούς οργανισµούς 3.6. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου στο εξωτερικό από άλλα νοµικά πρόσωπα Άµεσες επενδύσεις κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό Αγορά κατοικίας στο εξωτερικό από κυπριακές οικογένειες Μεταναστευτικό συνάλλαγµα 23 Χρηµατικές δωρεές σε µη κατοίκους Κύπρου Χρηµατικές δωρεές από γονείς σε τέκνα µη κατοίκους Χρηµατικές δωρεές από κατοίκους Κύπρου σε άλλα πρόσωπα που κατοικούν στο εξωτερικό περιλαµβανοµένων και των φοιτητών 24 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (συνέχεια) ΜΕΡΟΣ Β' ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ Επενδύσεις χαρτοφυλακίου µη κατοίκων στο µετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών Μεταβίβαση τίτλων τραπεζών Πώληση ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο από µη κατοίκους Ακύρωση από µη κατοίκους συµβολαίων αγοράς ακινήτων Κληρονοµιές µη κατοίκων Κύπρου Πώληση από µη κατοίκους Κύπρου µετοχών ή άλλων τίτλων που είναι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Πώληση από κατοίκους Κύπρου που επαναπατρίστηκαν ή εργάστηκαν προσωρινά στο εξωτερικό, µετοχών ή άλλων τίτλων που είναι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 31 Ο ΗΓΙΑ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 32 ΜΕΡΟΣ Α'- ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 4.1. Πιστωτικοί λογαριασµοί σε ξένα νοµίσµατα στο όνοµα κατοίκων Kύπρου 4.2. Πιστώσεις στους λογαριασµούς σε ξένα νοµίσµατα στο όνοµα κατοίκων Κύπρου Χρεώσεις στους λογαριασµούς σε ξένα νοµίσµατα στο όνοµα κατοίκων Κύπρου 33 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (συνέχεια) 4.5. Μετατροπή σε κυπριακές λίρες ποσών που είναι κατατεθειµένα σε λογαριασµούς συναλλάγµατος κατοίκων Κύπρου 4.6. Εξωτερικοί λογαριασµοί σε κυπριακές λίρες (external accounts) στο όνοµα κατοίκων Κύπρου (εντολοδόχων) που διαχειρίζονται χρήµατα µη κατοίκων Κύπρου πελατών 4.7. Μετατρέψιµοι λογαριασµοί στο όνοµα κατοίκων Κύπρου που επαναπατρίστηκαν ή εργάστηκαν προσωρινά στο εξωτερικό. (εξωτερικοί λογαριασµοί σε κυπριακές λίρες external accounts και λογαριασµοί σε ξένα νοµίσµατα foreign currency accounts ) Λειτουργία των µετατρέψιµων λογαριασµών στο όνοµα κατοίκων Κύπρου που επαναπατρίστηκαν ή εργάστηκαν προσωρινά στο εξωτερικό 4.9. Μετατρέψιµοι λογαριασµοί στο όνοµα αλλοδαπών συζύγων κατοίκων Κύπρου που ζουν µόνιµα στην Κύπρο Λογαριασµοί των Άγγλων που κατοικούν στις βρετανικές βάσεις άνεια σε ξένα νοµίσµατα σε κατοίκους Κύπρου Βραχυπρόθεσµα δάνεια σε ξένο νόµισµα σε Κύπρου για χρηµατοδότηση εισαγωγών κατοίκους Εξασφάλιση δανείων 38 ΜΕΡΟΣ Β ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Μετατρέψιµοι πιστωτικοί λογαριασµοί µη κατοίκων Κύπρου Πιστώσεις στους µετατρέψιµους λογαριασµούς µη κατοίκων Κύπρου Χρεώσεις στους µετατρέψιµους λογαριασµούς µη κατοίκων Κύπρου ιαχείριση από κατοίκους Κύπρου µετατρέψιµων λογαριασµών µη κατοίκων Κύπρου

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (συνέχεια) άνεια σε µη κατοίκους Κύπρου σε κυπριακές λίρες Βραχυπρόθεσµος δανεισµός σε κυπριακές λίρες σε µη κατοίκους Κύπρου Μεσοπρόθεσµος και µακροπρόθεσµος δανεισµός σε κυπριακές λίρες σε µη κατοίκους Κύπρου άνεια σε µη κατοίκους σε ξένα νοµίσµατα Πιστωτικές διευκολύνσεις σε νοµικά πρόσωπα που εγγράφονται και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο µε συµµετοχή µη κατοίκων Παροχή πληροφοριών στην Κεντρική Τράπεζα για τα βραχυπρόθεσµα δάνεια σε κυπριακές λίρες σε µη κατοίκους και σε νοµικά πρόσωπα που εγγράφονται και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο 43 6

7 Αρ. Φακ.: /1 Ο ΗΓΙΑ 1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1.1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Ο περί Ελέγχου Συναλλάγµατος Νόµος επιβάλλει στους κατοίκους της ηµοκρατίας υποχρεώσεις και περιορισµούς στις οικονοµικές συναλλαγές που διενεργούν µε πρόσωπα που δεν είναι κάτοικοι της ηµοκρατίας. Κατά συνέπεια, για την εφαρµογή των προνοιών του Νόµου αυτού είναι σηµαντικό για τις τράπεζες να καθορίζουν το καθεστώς κατοικίας εκάστου προσώπου, πριν από τη διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων που αφορούν συναλλαγές µεταξύ κατοίκων και µη κατοίκων ή διακίνηση κεφαλαίων στο εξωτερικό. Για καθοδήγηση των τραπεζών παρατίθενται πιο κάτω ορισµένες οδηγίες που πρέπει να εφαρµόζουν κατά τον καθορισµό του καθεστώτος κατοικίας εκάστου προσώπου για συναλλαγµατικούς σκοπούς Κάτοικοι Κύπρου για σκοπούς του περί Ελέγχου Συναλλάγµατος Νόµου Κατά κανόνα κάτοικοι Κύπρου για συναλλαγµατικούς σκοπούς θεωρούνται όλοι οι πολίτες της Κυπριακής ηµοκρατίας ή άλλα φυσικά πρόσωπα που είναι µόνιµα εγκατεστηµένα στην Κύπρο. Κάτοικοι θεωρούνται επίσης τα νοµικά πρόσωπα που συστάθηκαν στην Κύπρο και διεξάγουν τις εργασίες τους στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό. Υπάρχουν όµως ορισµένες εξαιρέσεις από τον πιο πάνω κανόνα οι οποίες αναφέρονται στην ενδεικτική ταξινόµηση των φυσικών και νοµικών προσώπων σε κατοίκους και µη κατοίκους Κύπρου που παραθέτουµε πιο κάτω. Κάτοικοι Κύπρου θεωρούνται: Όλοι οι πολίτες της Κυπριακής ηµοκρατίας που κατοικούν µόνιµα στην Κύπρο. 1

8 Αρ. Φακ.: / Κύπριοι που έζησαν στο εξωτερικό και επαναπατρίσθηκαν µε πρόθεση να ζήσουν µόνιµα στην Κύπρο, έστω κι αν κατέχουν διαβατήρια ξένων χωρών, νοουµένου ότι έχουν συµπληρώσει συνεχή παραµονή στην Κύπρο τουλάχιστον έξι µηνών Οι πολίτες της Κυπριακής ηµοκρατίας που εργάζονται προσωρινά στο εξωτερικό π.χ. τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών, οι Κύπριοι που εργάζονται προσωρινά στις αραβικές χώρες κλπ Οι αλλοδαποί σύζυγοι κατοίκων Κύπρου που διαµένουν µόνιµα στην Κύπρο, νοουµένου ότι έχουν εξασφαλίσει µόνιµη άδεια παραµονής από το Τµήµα Μετανάστευσης Οι Άγγλοι υπήκοοι που έχουν δικαίωµα να εισέρχονται και να κατοικούν στην Κύπρο δυνάµει του Πίνακα Τ της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής ηµοκρατίας, νοουµένου βέβαια ότι ζουν µόνιµα στην Κύπρο Οι Άγγλοι υπήκοοι κατά το χρόνο που ζουν ή εργάζονται στις βρετανικές βάσεις Τα νοµικά πρόσωπα που είναι εγγεγραµµένα στην Κύπρο των οποίων το κεφάλαιο ανήκει σε κατοίκους Κύπρου Τα νοµικά πρόσωπα που είναι εγγεγραµµένα στην Κύπρο µε συµµετοχή µη κατοίκων Κύπρου µε άδεια της Κεντρικής Τράπεζας τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν εργασίες στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό Τα παραρτήµατα εταιρειών που συστάθηκαν στο εξωτερικό και τα οποία έχουν εγγραφεί στην Κύπρο και διεξάγουν εργασίες στην Κύπρο ή στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 2

9 Αρ. Φακ.: / Μη κάτοικοι Κύπρου για σκοπούς του περί Ελέγχου Συναλλάγµατος Νόµου Μη κάτοικοι Κύπρου για συναλλαγµατικούς σκοπούς κατά κανόνα θεωρούνται τα φυσικά πρόσωπα που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, τα νοµικά πρόσωπα που συστάθηκαν στο εξωτερικό και διεξάγουν τις εργασίες τους στο εξωτερικό και τα νοµικά πρόσωπα που συστάθηκαν στην Κύπρο µε άδεια της Κεντρικής Τράπεζας των οποίων το κεφάλαιο ανήκει σε µη κατοίκους και το αντικείµενο των εργασιών τους, πλην της διοίκησης, βρίσκεται εκτός Κύπρου. Πιο κάτω αναφέρονται παραδείγµατα. Μη κάτοικοι Κύπρου θεωρούνται: Τα φυσικά πρόσωπα που είναι µόνιµα εγκατεστηµένα στο εξωτερικό, κυπριακής καταγωγής ή µη Οι αλλοδαποί που παραµένουν ή εργάζονται στην Κύπρο επί προσωρινής βάσης µε άδεια του Τµήµατος Μετανάστευσης Οι αλλοδαποί που έχουν άδεια για µόνιµη παραµονή στην Κύπρο, χωρίς να τους παρέχεται δικαίωµα εργασίας Οι αλλοδαποί υπάλληλοι ξένων πρεσβειών, προξενικών γραφείων, ξένων αποστολών και γραφείων διεθνών οργανισµών Τα µέλη της Ελληνικής ύναµης Κύπρου και των Ηνωµένων Εθνών που σταθµεύουν προσωρινά στην Κύπρο Τα νοµικά πρόσωπα που είναι εγγεγραµµένα στο εξωτερικό, χωρίς νοµική παρουσία στην Κύπρο Οι ναυτιλιακές εταιρείες (πλοιοκτήτριες ή πλοιοδιαχειρίστριες) που είναι εγγεγραµµένες στην Κύπρο και των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει σε µη κατοίκους Κύπρου Τα νοµικά πρόσωπα που ιδρύθηκαν στις Ελεύθερες Βιοµηχανικές Ζώνες των οποίων το κεφάλαιο ανήκει σε µη κατοίκους Κύπρου. 3

10 Αρ. Φακ. / ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Για σκοπούς επαλήθευσης της γνησιότητας των διαταγµάτων, οδηγιών, εξουσιοδοτήσεων, αδειών, συγκαταθέσεων ή άλλων αποφάσεων που εκδίδονται από το Τµήµα Ελέγχου Συναλλάγµατος και Ξένων Επενδύσεων, µε βάση τις πρόνοιες του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόµου και του περί Ελέγχου Συναλλάγµατος Νόµου, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα εξής: ιατάγµατα, εγκύκλιοι ή επιστολές µε τις οποίες εισάγεται νέα πολιτική ή τροποποιείται ή καταργείται υφιστάµενη, ή εκχωρούνται εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή παρέχεται γενική εξουσιοδότηση για διενέργεια καθορισµένων πράξεων, θα υπογράφονται από το ιοικητή κ. Χριστόδουλο Χριστοδούλου ή τον Ανώτερο ιευθυντή της ιεύθυνσης Χρηµατοοικονοµικών Αγορών και ιαχείρισης ηµόσιου Χρέους κ. Κυριάκο Ζίγκα Ειδικές άδειες, συγκαταθέσεις ή οδηγίες που αφορούν τα πιο κάτω θέµατα πρέπει να φέρουν δύο εξουσιοδοτηµένες υπογραφές, η µία από τις οποίες πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνεται στην κατηγορία Α. Συναλλαγές µεταξύ κατοίκων Κύπρου και µη κατοίκων (νοµικών ή φυσικών προσώπων) για ποσά µεγαλύτερα των ή του ισάξιού τους σε ξένο νόµισµα που αφορούν πληρωµές κατοίκων Κύπρου προς µη κατοίκους, συµψηφιστικές δοσοληψίες, έκδοση εγγυητικών επιστολών και σύναψη δανείων. Υπογραφή από µη κάτοικο του ιδρυτικού εγγράφου εταιρείας που πρόκειται να συσταθεί στην Κύπρο βάσει του περί Εταιρειών Νόµου ή άλλης σχετικής νοµοθεσίας της Κυπριακής ηµοκρατίας. Εκδοση σε µη κάτοικο τίτλων αξιών (π.χ. µετοχών και χρεογράφων) οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι ή πρόκειται να εγγραφούν στη ηµοκρατία ή µεταβίβαση τέτοιων τίτλων όταν είτε ο µεταβιβάζων είτε το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η µεταβίβαση είναι µη κάτοικος. 4

11 Αρ. Φακ. /1 Επενδύσεις κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό. Μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο στο όνοµα µη κατοίκων ή υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας εις όφελος µη κατοίκων. Αλλα θέµατα που δεν αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους για τα οποία απαιτούνται ειδικές άδειες µε βάση τις πρόνοιες του περί Ελέγχου Συναλλάγµατος Νόµου, όπως π.χ. υποθέσεις που σχετίζονται µε εισπράξεις οφειλών από µη κατοίκους, διατήρηση λογαριασµών σε συνάλλαγµα από κατοίκους Κύπρου, εµπορία χρυσού, προσδιορισµό διαµονής για τους σκοπούς του περί Ελέγχου Συναλλάγµατος Νόµου κλπ Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο , αλλά αφορούν ποσά µέχρι θα απαιτείται µία εξουσιοδοτηµένη υπογραφή από την κατηγορία Α ή Β Τα ονόµατα των λειτουργών του Τµήµατος Ελέγχου Συναλλάγµατος και Ξένων Επενδύσεων που είναι εξουσιοδοτηµένοι να υπογράφουν τα πιο πάνω θέµατα καθώς επίσης και οι αρµοδιότητες του καθενός αναφέρονται στo Παράρτηµα Οι αιτήσεις για έκδοση συναλλάγµατος ή εγγυητικών επιστολών για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από γενικές εξουσιοδοτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας προς τις τράπεζες πρέπει να υποβάλλονται επί του εντύπου ΕΣ1000, δείγµα του οποίου επισυνάπτεται (Παράρτηµα 2) Οι συναλλαγµατικές εγκρίσεις του Τµήµατος Ελέγχου Συναλλάγµατος και Ξένων Επενδύσεων έχουν ισχύ για περίοδο τριάντα ηµερών. 5

12 Αρ. Φακ.: /2 Ο ΗΓΙΑ 2 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ 2.1. ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξουσιοδοτούνται οι τράπεζες να εγκρίνουν αιτήσεις κατοίκων Κύπρου για έκδοση συναλλάγµατος ή για διενέργεια οποιωνδήποτε άλλων πράξεων για διεθνείς συναλλαγές που αφορούν αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Εξυπακούεται ότι οι τράπεζες θα πρέπει να πείθονται για τη γνησιότητα των αιτηµάτων µε βάση έγγραφα που θα τους προσκοµίζονται. Εξαιρούνται οι συναλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2. πιο κάτω για τις οποίες οι τράπεζες πρέπει να εξασφαλίζουν την άδεια της Κεντρικής Τράπεζας πριν από τη διενέργειά τους. Για διευκόλυνση των τραπεζών παρατίθενται πιο κάτω ορισµένα ενδεικτικά παραδείγµατα πληρωµών ή άλλων πράξεων που µπορούν να διενεργούν, χωρίς την άδεια της Κεντρικής Τράπεζας Για τις αγορές και πωλήσεις αγαθών (εισαγωγές, εξαγωγές, τριγωνικό και διαµετακοµιστικό εµπόριο) επιτρέπεται το άνοιγµα τραπεζικών ενέγγυων πιστώσεων (documentary credits, commercial letters of credit), ή έκδοση εγγυητικών επιστολών εις όφελος ξένων προµηθευτών, οι πληρωµές εισαγωγών µε την παρουσίαση φορτωτικών εγγράφων, οι πληρωµές για εµπορεύµατα που ήδη εισήχθηκαν στην Κύπρο, η µετατροπή σε συνάλλαγµα του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας που επιστρέφεται για προϊόντα που εξάγονται από την Κύπρο κλπ Για τις υπηρεσίες που παρέχονται από µη κατοίκους Κύπρου σε κατοίκους επιτρέπεται η έκδοση συναλλάγµατος για την πληρωµή τους καθώς επίσης και η έκδοση εγγυητικών επιστολών εις όφελος των ξένων προµηθευτών. Πιο κάτω αναφέρονται παραδείγµατα. 6

13 Αρ. Φακ.: /2 Πληρωµές για κόµιστρα (ταξιδιωτικά εισιτήρια ξένων αεροπορικών ή ναυτιλιακών εταιρειών, πληρωµές για µεταφορές εµπορευµάτων δια ξηράς, θαλάσσης και αέρος, ενοικιάσεις πλοίων ή αεροπλάνων κλπ.). Πληρωµές διδάκτρων κατοίκων Κύπρου που φοιτούν σε σχολές του εξωτερικού. Πληρωµές για ασφαλιστικές εργασίες όπως π.χ. αντασφάλιστρα που οφείλονται από κυπριακές εταιρείες σε ξένες αντασφαλιστικές εταιρείες, έκδοση συναλλάγµατος για µεταφορά πλεονασµάτων ξένων ασφαλιστικών εταιρειών που λειτουργούν νόµιµα στην Κύπρο, πληρωµές έναντι ασφαλιστηρίων συµβολαίων µη κατοίκων µε κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες όπως π.χ. αποζηµιώσεις λόγω τροχαίων δυστυχηµάτων, κλοπών, ασφαλειών ζωής, θανάτων κλπ. Πληρωµές για υπηρεσίες δικηγόρων, λογιστών, ιατρών, αρχιτεκτόνων, καλλιτεχνών, διαφηµιστών, ξένων νοσηλευτικών ιδρυµάτων, κλινικών, νοσοκοµείων κλπ. Πληρωµές δικαιωµάτων χρήσης πνευµατικής ιδιοκτησίας Από τις πιο πάνω πρόνοιες εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου οι τράπεζες διαπραγµατεύονται έγγραφα προς όφελος κατοίκων Κύπρου εξαγωγέων όπως π.χ. ενέγγυες πιστώσεις, προεξόφληση συναλλαγµατικών κλπ. στα οποία προβλέπεται πίστωση στο µη κάτοικο αγοραστή για περίοδο µεγαλύτερη των έξι µηνών. Σηµειώνεται ότι µε βάση τις πρόνοιες του περί Ελέγχου Συναλλάγµατος Νόµου οι εξαγωγείς έχουν υποχρέωση να µεταφέρουν στην Κύπρο, το αργότερο σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία φόρτωσης, την αξία των αγαθών που εξάγουν. 7

14 Αρ. Φακ.: / Κατά το χειρισµό αιτήσεων για προπληρωµές εισαγωγών ή για µεταφορά µετρητών για επί τόπου αγορά εµπορευµάτων οι τράπεζες προτρέπονται να εφαρµόζουν την αρχή του «γνώρισε τον πελάτη σου» και να εκδίδουν συνάλλαγµα µόνο στις περιπτώσεις όπου τα αιτούµενα ποσά δεν είναι ασυνήθιστα ψηλά σε σχέση µε την οικονοµική δραστηριότητα του πελάτη και αποτελούν το συνήθη τρόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων του. 8

15 Αρ. Φακ.: /2 ΕΚ ΟΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΑΝΑΨΥΧΗ, ΣΠΟΥ ΕΣ Ή ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2.3. Ταξιδιωτικό συνάλλαγµα Εξουσιοδοτούνται οι τράπεζες να εγκρίνουν αιτήσεις κατοίκων Κύπρου για έκδοση ταξιδιωτικού συναλλάγµατος, χωρίς οποιοδήποτε χρηµατικό όριο στο ποσό, νοουµένου ότι θα πείθονται για τη γνησιότητα του αιτήµατος µε βάση έγγραφα ή άλλα στοιχεία που θα τους υποβάλλονται. Για έκδοση ταξιδιωτικού συναλλάγµατος µέχρι δεν είναι αναγκαίο να υποβάλλονται οποιαδήποτε έγγραφα. Σηµειώνεται ότι οι ταξιδιώτες µπορούν να µεταφέρουν στο εξωτερικό και κυπριακά τραπεζογραµµάτια µέχρι 1.000, όπως προβλέπεται στο περί Ελέγχου Συναλλάγµατος (Εξαίρεση κατοίκων της ηµοκρατίας από την υποχρέωση παράδοσης συναλλάγµατος) ιάταγµα του Μαΐου,

16 Αρ. Φακ.: / Φοιτητικό συνάλλαγµα -Έξοδα διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό Εξουσιοδοτούνται οι τράπεζες να εκδίδουν συνάλλαγµα για έξοδα διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Πριν από την έκδοση του συναλλάγµατος ο αιτητής πρέπει να υποβάλει στην τράπεζα πιστοποιητικό από εκπαιδευτικό ίδρυµα του εξωτερικού (certificate of registration) στο οποίο να βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος έχει ήδη εγγραφεί για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος. Αν το αίτηµα αφορά πρωτοετή φοιτητή πρέπει να παρουσιάζεται το πιστοποιητικό αποδοχής (acceptance letter) του ξένου εκπαιδευτικού ιδρύµατος Σε περίπτωση που ο αιτητής δεν κατέχει πιστοποιητικό εγγραφής για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος, οι τράπεζες θα εκδίδουν το συνάλλαγµα µε βάση το πιστοποιητικό του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους Στις περιπτώσεις όπου το συνάλλαγµα που ζητείται να εκδοθεί για έξοδα διαβίωσης υπερβαίνει τις κατά ακαδηµαϊκό έτος, οι τράπεζες πρέπει να ζητούν από τον ενδιαφερόµενο να τους υποβάλλει έγγραφα ή άλλα στοιχεία µε τα οποία να διασφαλίζεται η γνησιότητα του αιτήµατος Το παράρτηµα 3 των οδηγιών αυτών ακυρώνεται. 10

17 Αρ. Φακ.: /2 5. Ιατροφαρµακευτικό συνάλλαγµα Εξουσιοδοτούνται οι τράπεζες να εγκρίνουν αιτήσεις κατοίκων Κύπρου για έκδοση συναλλάγµατος µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί για πληρωµή εξόδων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτητής θα υποβάλει στην τράπεζα πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό ή ιατρική έκθεση στην οποία να δίδονται γενικές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του. ιευκρινίζεται ότι δεν είναι αναγκαίο να συστήνεται από τον υπογράφοντα ιατρό θεραπεία του ασθενή στο εξωτερικό. Εξυπακούεται ότι πριν από την έκδοση του συναλλάγµατος οι τράπεζες θα πρέπει να πείθονται για τη γνησιότητα των αιτηµάτων καθώς επίσης και ότι το ποσό του συναλλάγµατος που θα εκδοθεί δεν είναι ψηλό σε σχέση µε το κόστος ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό για την ασθένεια του ενδιαφεροµένου. 11

18 Αρ. Φακ.: /2 ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΡΤΕΣ 2.6. Έκδοση διεθνών καρτών προς κατοίκους Κύπρου και πληρωµές των συναλλαγών που διενεργούνται µε χρήση διεθνών καρτών Εξουσιοδοτούνται οι τράπεζες να εκδίδουν διεθνείς κάρτες προς όλα τα νοµικά και φυσικά πρόσωπα που θεωρούνται κάτοικοι Κύπρου για σκοπούς του περί Ελέγχου Συναλλάγµατος Νόµου. Eπιπρόσθετα, εξουσιοδοτούνται οι τράπεζες να εκδίδουν συνάλλαγµα, χωρίς αναφορά στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, για πληρωµή οποιουδήποτε ποσού που θα οφείλουν κάτοικοι Κύπρου σε µη κατοίκους λόγω των συναλλαγών που θα έχουν διενεργήσει µε χρήση διεθνών καρτών Απαγόρευση xρήσης κάρτας Απαγορεύεται η χρήση των διεθνών καρτών για µεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό όπως π.χ. για επενδύσεις, καταθέσεις σε ξένες τράπεζες, κλπ Το Παράρτηµα 4 των οδηγιών αυτών ακυρώνεται. 12

19 Αρ. Φακ.: / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΒΛΕΨΙΑΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Η ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Εξουσιοδοτούνται οι τράπεζες να επιστρέφουν στους δικαιούχους χρήµατα που εµβάζονται σε κατοίκους Κύπρου λόγω αβλεψίας µη κατοίκων συνεργατών τους ή υπαλλήλων ξένων τραπεζών. Εξυπακούεται ότι πριν από την επιστροφή των χρηµάτων οι τράπεζες πρέπει να πείθονται για τη γνησιότητα του αιτήµατος. 13

20 Αρ. Φακ.: /2 ΜΕΡΟΣ B' ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εισοδήµατα µη κατοίκων που εργοδοτούνται νόµιµα στην Κύπρο Εξουσιοδοτούνται οι τράπεζες να δέχονται για κατάθεση σε µετατρέψιµους λογαριασµούς ή να εµβάζουν στο εξωτερικό τις απολαβές µη κατοίκων Κύπρου που εργοδοτούνται νόµιµα στην Κύπρο, νοουµένου ότι οι ενδιαφερόµενοι τους υποβάλλουν έγκυρη άδεια εργασίας στην Κύπρο που εκδίδεται από το Τµήµα Μετανάστευσης και συµβόλαιο εργοδότησης Αλλα εισοδήµατα µη κατοίκων από την Κύπρο Οσον αφορά τα εισοδήµατα στην Κύπρο που έχουν µη κάτοικοι από άλλες πηγές όπως π.χ. ενοίκια, µερίσµατα δηµόσιων ή ιδιωτικών εταιρειών, τόκους, κλπ. οι τράπεζες θα εγκρίνουν τις αιτήσεις για τη µετατροπή τους σε συνάλλαγµα, αφού πρώτα ζητήσουν από τον ενδιαφερόµενο να τους υποβάλει έγγραφα µε τα οποία να στοιχειοθετείται η γνησιότητα του αιτήµατος όπως π.χ. τους τίτλους ιδιοκτησίας και τα ενοικιαστήρια συµβόλαια όταν το αίτηµα αφορά εισοδήµατα από ενοίκια, τα αντίγραφα των αποφάσεων των διοικητικών συµβουλίων των εταιρειών ή βεβαίωση των εξωτερικών ελεγκτών για τα µερίσµατα κλπ. 14

21 Αρ. Φακ.: /3 Ο ΗΓΙΑ 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Α' ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ 3.1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Εξουσιοδοτούνται οι τράπεζες να εγκρίνουν αιτήσεις φυσικών προσώπων κατοίκων Κύπρου, που έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, για µεταφορά στο εξωτερικό ετησίως, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια αυτά θα επενδύονται ως ακολούθως: Καταθέσεις σε λογαριασµούς όψεως, προθεσµίας ή ταµιευτηρίου σε ξένα τραπεζικά ιδρύµατα Αγορά τίτλων ή άλλων αξιών περιλαµβανοµένων και κρατικών χρεογράφων εισηγµένων σε αναγνωρισµένα χρηµατιστήρια χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επενδύσεις σε ξένα συλλογικά επενδυτικά σχέδια ή αµοιβαία κεφάλαια τα οποία προωθούνται προς πώληση προς το ευρύ κοινό τα οποία πληρούν τα απαιτούµενα της Κοινοτικής Οδηγίας (85/611/ΕΟΚ) της 20ης εκεµβρίου, 1985 και µεταγενέστερων τροποποιήσεων για το συντονισµό των Νοµοθετικών Κανονιστικών και ιοικητικών ιατάξεων σχετικά µε Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ ή UCITS) Επενδύσεις σε ξένα συλλογικά επενδυτικά σχέδια ή αµοιβαία κεφάλαια των χωρών µελών του οργανισµού EFTA. 15

22 Αρ. Φακ.: / Πληρωµές σε ξένες ασφαλιστικές εταιρείες για αγορά ασφαλιστικών προϊόντων όπως π.χ. ασφαλιστικά συµβόλαια που προβλέπουν συµµετοχή στα κέρδη ασφαλιστικών εταιρειών, συµβόλαια ασφάλισης ζωής, άλλα επενδυτικά σχέδια ασφαλιστικών εταιρειών κλπ. ιευκρινίζεται ότι η πρόνοια αυτή θα ισχύει µόλις τεθεί σε εφαρµογή ο νέος περί Ασφαλιστικών Εργασιών Νόµος Κατά την έκδοση του συναλλάγµατος οι τράπεζες πρέπει να συµπληρώνουν το έντυπο ΥΕΣ84Κ, δείγµα του οποίου επισυνάπτεται (Παράρτηµα 5). Το εν λόγω έντυπο πρέπει να αποστέλλεται στην Κεντρική Τράπεζα αµέσως µετά την έκδοση του συναλλάγµατος και αφού πρώτα ελεγχθεί από τις τράπεζες ότι είναι ορθά συµπληρωµένο Η Κεντρική Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει, οποτεδήποτε κριθεί σκόπιµο, πληροφορίες από τους επενδυτές για να εξετάσει κατά πόσο συµµορφώνονται ή όχι µε τις πιο πάνω πρόνοιες. Κατά συνέπεια, οι τράπεζες δεν πρέπει να εκδίδουν συνάλλαγµα, εκτός εάν ο αιτητής τους προσκοµίσει το δελτίο ταυτότητάς του. 16

23 Αρ. Φακ.: /3 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ 3.4. Επενδύσεις στο εξωτερικό από ασφαλιστικές εταιρείες. Εξουσιοδοτούνται οι τράπεζες να εκδίδουν συνάλλαγµα για επενδύσεις στο εξωτερικό που θα διενεργούνται από τις ασφαλιστικές εταιρείες στα πλαίσια των οδηγιών για εγκεκριµένες επενδύσεις που εκδίδει ο Υπουργός Οικονοµικών, κατά την άσκηση των εξουσιών που παρέχονται σε αυτόν από το άρθρο 79 του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεµάτων Νόµου του Πριν από την έκδοση του συναλλάγµατος οι τράπεζες πρέπει να ζητούν από την ασφαλιστική εταιρεία να τους υποβάλει υπεύθυνη ενυπόγραφη δήλωση δύο τουλάχιστον προσώπων, ενός διοικητικού συµβούλου και του ανώτερου εκτελεστικού λειτουργού ή, αν δεν υπάρχει, του γενικού διευθυντή της εταιρείας, µε την οποία να εγγυούνται ότι το συνάλλαγµα θα χρησιµοποιηθεί για επενδύσεις που θα συνάδουν µε τις σχετικές οδηγίες του Υπουργού Οικονοµικών. 17

24 Αρ. Φακ.: / Επενδύσεις χαρτοφυλακίου στο εξωτερικό από εγκεκριµένους επενδυτικούς οργανισµούς Εξουσιοδοτούνται οι τράπεζες να εγκρίνουν αιτήσεις δηµοσίων επενδυτικών εταιρειών που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ή εισήχθηκαν στο ΧΑΚ ως επενδυτικοί οργανισµοί και αργότερα µετατάχθηκαν στην κατηγορία των άλλων εταιρειών για εξαγωγή µέρους του κεφαλαίου και των αποθεµατικών τους (networth) για επενδύσεις σε αξίες που είναι εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια του εξωτερικού που αναφέρονται στο νέο παράρτηµα 6 που επισυνάπτεται Η αιτήτρια κυπριακή εταιρεία θα υποβάλει στην τράπεζα βεβαίωση από το ΧΑΚ ότι έχει εισαχθεί και αναγνωρισθεί από το ΧΑΚ ως επενδυτικός οργανισµός ή ότι έχει µεταταχθεί στην κατηγορία των άλλων εταιρειών Το ποσοστό συµµετοχής της κυπριακής επενδυτικής εταιρείας σε κάθε ξένο εκδότη δε θα υπερβαίνει το 10% του κεφαλαίου του ξένου εκδότη ή το 10% του κεφαλαίου και των αποθεµατικών (networth) της, όποιο από τα δύο ποσά θα είναι το µικρότερο Το συνολικό ποσό όλων µαζί των επενδύσεων της κυπριακής επενδυτικής εταιρείας σε διάφορους ξένους εκδότες δε θα υπερβαίνει το 50% του κεφαλαίου και των αποθεµατικών (networth) της ή το ποσό των 20εκ. όποιο από τα δύο ποσά θα είναι το µικρότερο Τα µερίσµατα που θα εισπράττει η κυπριακή επενδυτική εταιρεία από τις επενδύσεις σε ξένους εκδότες θα εµβάζονται στην Κύπρο τουλάχιστον κάθε χρόνο. Σχετικά τραπεζικά έγγραφα µε τα οποία αποδεικνύεται η µετατροπή των µερισµάτων σε λίρες Κύπρου πρέπει να είναι διαθέσιµα σε περίπτωση που θα ζητηθούν από την Κεντρική Τράπεζα Πριν από την έκδοση του συναλλάγµατος πρέπει να υποβάλλεται στην τράπεζα βεβαίωση των ελεγκτών της κυπριακής επενδυτικής εταιρείας ότι τυχόν άλλες επενδύσεις της εταιρείας σε χρηµατιστηριακές αξίες ξένων χωρών διενεργήθηκαν στα πλαίσια των πιο πάνω όρων. 18

25 Αρ. Φακ.: / Επενδύσεις χαρτοφυλακίου στο εξωτερικό από άλλα νοµικά πρόσωπα εν επιτρέπεται κατά το παρόν στάδιο σε οποιαδήποτε άλλα νοµικά πρόσωπα να διενεργούν επενδύσεις χαρτοφυλακίου στο εξωτερικό. 19

26 Αρ. Φακ.: / ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Άµεση επένδυση σηµαίνει την επένδυση στην οποία προβαίνει κάτοικος Κύπρου για τη δηµιουργία, επέκταση ή διατήρηση σταθερών και µακροπρόθεσµων σχέσεων µε επιχείρηση σε άλλη χώρα µε την απόκτηση τουλάχιστον του 10% του µετοχικού της κεφαλαίου και υπονοεί τον έλεγχο ή τη συµµετοχή του επενδυτή στη διεύθυνση της επιχείρησης σε σηµαντικό βαθµό. ιευκρινίζεται ότι η κατοχή µικρότερου ποσοστού του µετοχικού κεφαλαίου θεωρείται επένδυση χαρτοφυλακίου και δεν καλύπτεται από τις πρόνοιες που ακολουθούν. Εξουσιοδοτούνται οι τράπεζες να εγκρίνουν αιτήσεις κατοίκων Κύπρου φυσικών ή νοµικών προσώπων για έκδοση συναλλάγµατος ή εγγυητικών επιστολών µε σκοπό να προβούν σε άµεση επένδυση στο εξωτερικό, νοουµένου ότι ο αιτητής υποβάλλει τα ακόλουθα έγγραφα µε τα οποία στοιχειοθετείται η γνησιότητα του αιτήµατος Υπογραµµένο αντίγραφο της σχετικής συµφωνίας που συνήψε ο κάτοικος επενδυτής µε το µη κάτοικο για την εξαγορά της επιχείρησης ή µεριδίου ίσου ή µεγαλύτερου του 10% ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει συµφωνία, άλλα έγγραφα µε τα οποία να αποδεικνύεται η γνησιότητα του αιτήµατος π.χ. µελέτη σκοπιµότητας ή τιµολόγια Εκτίµηση από ανεξάρτητο επαγγελµατικά αναγνωρισµένο εκτιµητή για την αξία της επιχείρησης στην οποία πρόκειται να επενδύσει ο αιτητής. Η εκτίµηση πρέπει να απευθύνεται προς την τράπεζα στην Κύπρο η οποία θα εκδώσει το συνάλλαγµα. 20

27 Αρ. Φακ.: / Οι τράπεζες πρέπει να γνωρίζουν τον πελάτη τους ο οποίος θα διενεργήσει την επένδυση στο εξωτερικό και να ζητούν πιστοποιητικό εγγραφής σε περίπτωση νοµικού προσώπου ή δελτίο ταυτότητας σε περίπτωση φυσικού προσώπου. Επιπρόσθετα να λαµβάνουν στοιχεία που να αφορούν το µη κάτοικο πωλητή της επιχείρησης Σε περιπτώσεις πρόσθετης συναλλαγµατικής υποστήριξης υφιστάµενης επένδυσης στο εξωτερικό ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλλει επίσης στοιχεία µε τα οποία να αποδεικνύεται ότι το συνάλλαγµα που ήδη εξήχθηκε χρησιµοποιήθηκε για το σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε. Παραδείγµατα τέτοιων στοιχείων µπορεί να είναι οι ελεγµένοι λογαριασµοί της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, το πιστοποιητικό σύστασης, το πιστοποιητικό µετόχων και το πιστοποιητικό του εκδοµένου και πληρωµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση Οι τράπεζες πρέπει να κρατούν αντίγραφα των εγγράφων που τους παρουσιάζουν οι αιτητές για έλεγχο από την Κεντρική Τράπεζα, οποτεδήποτε κριθεί σκόπιµο Οι τράπεζες πρέπει να τονίζουν στον επενδυτή ότι, µε βάση τις πρόνοιες του περί Ελέγχου Συναλλάγµατος Νόµου, έχει υποχρέωση να µεταφέρει στην Κύπρο τυχόν κέρδη που θα πραγµατοποιήσει από την επένδυση στο εξωτερικό Η Κεντρική Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον επενδυτή στοιχεία και πληροφορίες για επαλήθευση της επένδυσης. 21

Ο περί της Διακίνησης Kεφαλαίων Νόµος του 2003 (115(I)/2003)

Ο περί της Διακίνησης Kεφαλαίων Νόµος του 2003 (115(I)/2003) Ο περί της Διακίνησης Kεφαλαίων Νόµος του 2003 (115(I)/2003) Συνοπτικός τίτλος 1. O παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί της Διακίνησης Kεφαλαίων Νόµος του 2003. Ερµηνεία 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός εάν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001)

Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001) Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001) Προοίµιο Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑ (ΤΡΙΤΗ ΕΚ ΟΣΗ) ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οδηγία που εκδίδεται προς τις τράπεζες δυνάµει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 96/1993 Περί προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας αρ. 88/361/ΕΟΚ και της οδηγίας 92/122/ΕΟΚ σχετικά µε την κίνηση κεφαλαίων Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο...1 Φόρος Εισοδήματος...2-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...17-21 Κέρδη από Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις...22 Φόρος Κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 208(Ι)/2012 208(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ. 105 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΟΡΙΣΜΟΙ / ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 2.1 Ορισμοί... 4 2.2 Συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ANX741.4 /15-02-2013 ήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η Προ-Συµβατική Ενηµέρωση κατά MiFID παρέχεται σε υφιστάµενους και δυνητικούς πελάτες για σκοπούς γενικής ενηµέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 171. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. 3. Ίδρυση και σύσταση της Αρχής Ηλεκτρισµού. 4. Κοινή σφραγίδα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3944 Κ.Δ.Π. 504/2005 Αρ. 4048, 4.11.2005 Αριθμός 504 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος: α) των φυσικών προσώπων, β) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένη Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.16) Αρ. Φακ:... Αρ. Αιτ.:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012 Προτού συµπληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος 2012 APSEROU SHIAKA & CO Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος Αυτή η έκδοση παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση του Φορολογικού Συστήματος της Κύπρου και προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος: α) των φυσικών προσώπων, β) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων. Ο

Διαβάστε περισσότερα