ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HEPOS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HEPOS"

Transcript

1 ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HEPOS Η σελίδα αυτή περιέχει: νέα σχετικά µε το HEPOS ανακοινώσεις που αφορούν στη λειτουργία του συστήµατος, όπως προγραµµατισµένες διακοπές λειτουργίας του συστήµατος για λόγους αναβάθµισης κα. 2013/06/10 Την Πέµπτη 13/6/2013 και ώρα 21:00 θα διακοπεί η λειτουργία του Συστήµατος λόγω προγραµµατισµό των εργασιών, το Σύστηµα θα είναι ξανά διαθέσιµο από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 14/6/2013. Για το διάστηµα που θα διαρκέσουν οι εργασίες, οι χρήστες υπηρεσιών µετεπεξεργασίας θα µπορούν (µετά την επαναλειτουργία του συστήµατος) να λαµβάνουν µέσω του RINEX Shop δεδοµένα µόνο για Πραγµατικούς Σταθµούς (όχι για εικονικούς). 2013/02/25 Από την Τετάρτη 13/02/2013 και για ολόκληρο το 2013 ισχύουν οι εξής οικονοµικές προσφορές: Μειωµένα τέλη εγγραφής στις υπηρεσίες του HEPOS ιάθεση πακέτων απεριόριστης χρήσης των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου RTK και DGPS Περισσότερες λεπτοµέρειες στη διεύθυνση: 2013/02/08 Την Τετάρτη 23/01/2013, η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και ο Πανελλήνιος Σύλλογος ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, προχώρησαν στην υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας, µέσω του οποίου θα παρέχονται στους νέους ιπλωµατούχους Αγρονόµους Τοπογράφους Μηχανικούς, οι οποίοι είναι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες και στο διάστηµα της πρώτης πενταετίας από την κτήση του ιπλώµατός τους, οικονοµικές διευκολύνσεις στην εγγραφή και στη χρήση του HEPOS. Περισσότερες λεπτοµέρειες στη διεύθυνση: 2011/10/25 Την Τετάρτη 26/10/2011 και κατά τις ώρες 17:00-19:00, οι λειτουργίες του HEPOS που στηρίζονται στο διαδίκτυο (ιστοχώρος, RINEX Shop και υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου µέσω GPRS) δεν θα είναι διαθέσιµες, λόγω (των από 9/9/2011 αναβληθεισών) εργασιών αναβάθµισης της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Κατά το διάστηµα αυτό προβλέπεται οι υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου µέσω GSM να λειτουργήσουν κανονικά και τα δεδοµένα των σταθµών αναφοράς να αρχειοθετούνται στο Κέντρο Ελέγχου, ώστε να είναι αργότερα δυνατή η πρόσβαση σε αυτά µέσω του RINEX Shop. 2011/10/20 Τροποποιούνται οι Γενικοί Όροι Χρήσης του Ελληνικού Συστήµατος Εντοπισµού HEPOS. Πιο συγκεκριµένα οι νέοι Γενικοί Όροι Χρήσης που θα ισχύσουν από την 1/11/2011 δεν HEPOS_news_130610_gr Ιούνιος 2013 Σελίδα 1 από 5

2 περιλαµβάνουν πλέον το εδάφιο Ι.3. Ο Τιµοκατάλογος των υπηρεσιών του HEPOS παραµένει ως έχει. 2011/07/08 Την Τρίτη 12/7/2011 και κατά τις ώρες 02:00-07:00, θα διακοπεί η λειτουργία του Συστήµατος λόγω προγραµµατισµένων εργασιών αναβάθµισης της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό των εργασιών, το Σύστηµα θα είναι ξανά διαθέσιµο µετά το παραπάνω χρονικό διάστηµα. 2010/10/29 Την Τετάρτη 3/11/2010 και ώρα 17:30 θα υπάρξει προσωρινή διακοπή της λειτουργίας των διαδικτυακών υπηρεσιών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. συµπεριλαµβανοµένων και των υπηρεσιών του Συστήµατος HEPOS, λόγω εργασιών συντήρησης της δικτυακής υποδοµής της εταιρίας. Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό των εργασιών, το Σύστηµα θα είναι ξανά διαθέσιµο από την επόµενη ηµέρα. 2010/06/02 Την Τετάρτη 9/6/2010 και ώρα 19:00 θα διακοπεί η λειτουργία του Συστήµατος λόγω 2010/02/09 Την Τετάρτη, 10/2/2010 και ώρα 16:30 θα υπάρξει προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του Συστήµατος λόγω αναβάθµισης της διαδικτυακής υποδοµής της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., στο πλαίσιο της οποίας θα αλλάξει η διεύθυνση IP του Web Server του HEPOS. Η νέα διεύθυνση έχει ήδη κοινοποιηθεί µε στους εγγεγραµµένους χρήστες. Επίσης θα αναφέρεται στη νέα έκδοση (1.2) των Οδηγιών χρήσης των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου που θα εκδοθεί για το λόγο αυτό. Επισηµαίνονται τα ακόλουθα: Οι χρήστες πραγµατικού χρόνου που συνδέονται µέσω GPRS θα πρέπει να χρησιµοποιούν τη νέα διεύθυνση (βλ. παρ. 6.2 έκδοσης 1.2 των Οδηγιών χρήσης των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου ). Για τους χρήστες πραγµατικού χρόνου που συνδέονται µέσω GSM δεν θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση στον τρόπο σύνδεσής τους. Για µικρό χρονικό διάστηµα µετά την αλλαγή της διεύθυνσης IP (απαραίτητος χρόνος ενηµέρωσης DNS servers), η σύνδεση µε τον ιστοχώρο του HEPOS δεν θα είναι εφικτή πληκτρολογώντας Στο διάστηµα αυτό οι χρήστες µπορούν να συνδεθούν µε το σύστηµα πληκτρολογώντας τη νέα διεύθυνση IP αµέσως µετά το αντί για 2010/02/04 Λόγω αναβάθµισης της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., τις προσεχείς ηµέρες θα υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις στη σύνδεση των χρηστών µε τον Web Server του HEPOS: Για τους χρήστες που συνδέονται µε τον ιστοχώρο του HEPOS, εάν η σύνδεσή τους δεν είναι εφικτή πληκτρολογώντας µπορούν προσωρινά να δοκιµάζουν να συνδέονται πληκτρολογώντας (αµέσως µετά το τη διεύθυνση IP Για τους χρήστες πραγµατικού χρόνου που συνδέονται µέσω GPRS δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σχετικά µε τη σύνδεσή τους, µέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης. HEPOS_news_130610_gr Ιούνιος 2013 Σελίδα 2 από 5

3 2009/12/22 Στην ιστοσελίδα Οδηγίες χρήσης του ιστοχώρου του HEPOS έχει αναρτηθεί το κείµενο «Οδηγίες µετασχηµατισµού HTRS07 ΕΓΣΑ87 και χρήσης GPS» µε γενικές οδηγίες για τον εν λόγω µετασχηµατισµό καθώς και για τη διεξαγωγή µετρήσεων GPS. Το κείµενο αυτό συντάχθηκε µε αφορµή την έναρξη υλοποίησης των συµβάσεων της Β Φάσης Κτηµατογράφησης του Εθνικού Κτηµατολογίου και περιλαµβάνει οδηγίες γενικότερου ενδιαφέροντος. 2009/11/10 Tα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασµών για την εξόφληση των τελών εγγραφής και χρήσης του HEPOS, από σήµερα αλλάζουν και τίθενται σε ισχύ τα ακόλουθα: ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. λογαριασµού IBAN ΕΤΕ 099/ GR ΑLPHA BANK GR ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR ΕUROBANK GR Σηµειώνεται ότι εις το εξής παύει να ισχύει ο προηγούµενος Λογαριασµός της ΕUROBANK µε αριθµό /07/09 Τη ευτέρα 13/07/2009 και κατά τις ώρες 20:30-23:30 θα διακοπεί η λειτουργία του Συστήµατος λόγω προγραµµατισµένων εργασιών αναβάθµισης λογισµικού. Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό των εργασιών, το Σύστηµα θα είναι ξανά διαθέσιµο αµέσως µετά το παραπάνω χρονικό διάστηµα. 2009/06/12 Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2009 οι λειτουργίες του HEPOS που στηρίζονται στο διαδίκτυο (ιστοχώρος, RINEX Shop και υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου µέσω GPRS) δεν θα είναι διαθέσιµες, λόγω τεχνικών εργασιών στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., οι οποίες προβλέπεται να διαρκέσουν από τις 06:00 έως τις 16:00. Κατά το διάστηµα αυτό προβλέπεται οι υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου µέσω GSM να λειτουργήσουν κανονικά και τα δεδοµένα των σταθµών αναφοράς να αρχειοθετούνται στο Κέντρο Ελέγχου, ώστε να είναι αργότερα δυνατή η πρόσβαση σε αυτά µέσω του RINEX Shop. 2009/05/25 Ξεκινάει η διάθεση των υπηρεσιών του HEPOS προς όλους τους ενδιαφερόµενους. Τα νέα έντυπα ιαδικασίας Εγγραφής, Αίτησης Εγγραφής και Γενικών Όρων Χρήσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Εγγραφή του ιστοχώρου του HEPOS Ο τιµοκατάλογος των υπηρεσιών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Το σύστηµα του ιστοχώρου του HEPOS Το επίσηµο λογισµικό αµφίδροµου µετασχηµατισµού συντεταγµένων µεταξύ του Γεωδαιτικού Συστήµατος Αναφοράς του HEPOS (HTRS07) και του ΕΓΣΑ87 διατίθεται ελεύθερα µέσω της ιστοσελίδας Downloads του ιστοχώρου του HEPOS 2009/04/03 Οι παρουσιάσεις της ηµερίδας Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS: Λειτουργία - υνατότητες - Προοπτικές η οποία διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο ιπλωµατούχων Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών σε συνεργασία µε την HEPOS_news_130610_gr Ιούνιος 2013 Σελίδα 3 από 5

4 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και πραγµατοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2009 στην Αθήνα, είναι στο σύνολό τους διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του ΠΣ ΑΤΜ, Οι παρουσιάσεις που έγιναν από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα ηµοσιεύσεις & Παρουσιάσεις του ιστοχώρου του HEPOS 2009/02/17 Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2009 θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα (αµφιθέατρο Πολεµικού Μουσείου) Hµερίδα µε θέµα Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS: Λειτουργία - υνατότητες - Προοπτικές. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο ιπλωµατούχων Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών µε τη συνεργασία της Κτηµατολόγιο Α.Ε. Το πρόγραµµα της ηµερίδας διατίθεται στη διεύθυνση: 2008/11/17 Την Τετάρτη 19/11/2008 και ώρα 18:30 θα διακοπεί η λειτουργία του Συστήµατος λόγω 2008/10/23 Οι παρουσιάσεις του επιστηµονικού διήµερου εργασίας HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς - Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές το οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 25&26 Σεπτεµβρίου 2008 στη Θεσσαλονίκη είναι στο σύνολό τους διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του διηµέρου Οι παρουσιάσεις που έγιναν από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. είναι αναρτηµένες και στην ιστοσελίδα ηµοσιεύσεις του ιστοχώρου του HEPOS 2008/10/16 Την Παρασκευή, 17/10/2008 και ώρα 19:00, θα διακοπεί η λειτουργία του Συστήµατος λόγω προγραµµατισµένων εργασιών συντήρησης. Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό των εργασιών, το Σύστηµα θα είναι ξανά διαθέσιµο από την επόµενη ηµέρα. 2008/10/07 Την Πέµπτη 09/10/2008 και ώρα 19:00 θα διακοπεί η λειτουργία του Συστήµατος λόγω προγραµµατισµένων εργασιών αναβάθµισης λογισµικού. Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό των εργασιών, το Σύστηµα θα είναι ξανά διαθέσιµο από την επόµενη ηµέρα. 2008/08/26 Στις 25&26 Σεπτεµβρίου 2008 θα πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη Επιστηµονικό ιήµερο Εργασίας (Workshop) για το HEPOS µε θέµα: HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς - Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρµογές. Αναλυτικά στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης του διηµέρου 2008/08/25 Λόγω αναβάθµισης της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., τις προσεχείς ηµέρες θα αλλάξει η διεύθυνση IP του Web Server του HEPOS. Η νέα διεύθυνση θα κοινοποιηθεί µε στους εγγεγραµµένους χρήστες αµέσως µόλις ισχύσει. Επίσης θα αναφέρεται στη νέα έκδοση (1.1) των Οδηγιών χρήσης των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου που θα εκδοθεί για το λόγο αυτό. Επισηµαίνονται τα ακόλουθα: HEPOS_news_130610_gr Ιούνιος 2013 Σελίδα 4 από 5

5 Οι χρήστες πραγµατικού χρόνου που συνδέονται µέσω GPRS θα πρέπει να χρησιµοποιούν τη νέα διεύθυνση (βλ. παρ. 6.2 έκδοσης 1.1 των Οδηγιών χρήσης των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου ). Για µικρό χρονικό διάστηµα µετά την αλλαγή της διεύθυνσης IP (απαραίτητος χρόνος ενηµέρωσης DNS και servers), η σύνδεση µε τον ιστοχώρο του HEPOS δεν θα είναι εφικτή πληκτρολογώντας Στο διάστηµα αυτό οι χρήστες µπορούν να συνδεθούν µε το σύστηµα πληκτρολογώντας τη νέα διεύθυνση IP αµέσως µετά το αντί για 2008/07/21 Την Πέµπτη 31/7/2008 και ώρα 16:00 θα διακοπεί η λειτουργία του Συστήµατος λόγω προγραµµατισµένων εργασιών αναβάθµισης λογισµικού και συντήρησης. Σύµφωνα µε τον 2008/03/19 Ενόψει της προγραµµατισµένης διάθεσης των υπηρεσιών του HEPOS και σε άλλους χρήστες πέραν των αναδόχων έργων Γ ΚΠΣ της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. θα δοθούν άδειες χρήσης των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου του HEPOS και σε αντιπροσώπους γεωδαιτικών συστηµάτων GPS. Οι άδειες αυτές θα επιτρέπουν την, περιορισµένης διάρκειας, χρήση του συστήµατος αποκλειστικά για: την επίδειξη χρήσης των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου του HEPOS µε τα συστήµατα που αντιπροσωπεύουν την έγκαιρη σύνταξη οδηγιών ρύθµισης των συστηµάτων που αντιπροσωπεύουν για σύνδεση µε το ΗΕPOS και χρήση των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου, προκειµένου να διευκολυνθούν οι χρήστες του HEPOS. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας στη διεύθυνση Στο πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η επωνυµία της εταιρίας, το είδος και η µάρκα των γεωδαιτικών GPS που επίσηµα αντιπροσωπεύουν. Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. θα αποστείλει κατάλογο των δικαιολογητικών που απαιτούνται καθώς και τη σχετική σύµβαση χρήσης του HEPOS µε τους ειδικούς όρους. Τονίζεται ότι προς το παρόν µπορούν να εγγράφονται στο σύστηµα µόνο οι ανάδοχοι έργων Γ ΚΠΣ της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και οι προαναφερθέντες αντιπρόσωποι γεωδαιτικών GPS. H διάθεση του συστήµατος σε άλλους χρήστες θα γνωστοποιηθεί µε νεότερη ανακοίνωση στην παρούσα ιστοσελίδα. Επισηµαίνεται ότι η σταδιακή αυτή διάθεση των υπηρεσιών του HEPOS στους χρήστες είναι αναγκαία, δεδοµένου ότι η οργάνωση της λειτουργίας ενός Εθνικού ικτύου Σταθµών Αναφοράς (από τα µεγαλύτερα της Ευρώπης) προϋποθέτει ποικίλες και σύνθετες εργασίες προετοιµασίας. 2008/02/25 Ξεκινάει η διάθεση των υπηρεσιών του HEPOS. Σε πρώτη φάση µπορούν να εγγράφονται στο σύστηµα µόνο οι ανάδοχοι έργων Γ ΚΠΣ της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. H διάθεση του συστήµατος σε άλλους χρήστες θα γνωστοποιηθεί µε νεότερη ανακοίνωση στην παρούσα ιστοσελίδα. HEPOS_news_130610_gr Ιούνιος 2013 Σελίδα 5 από 5

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS Γενικές ερωτήσεις για το HEPOS και τις υπηρεσίες που παρέχει Τι είναι το HEPOS; Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) είναι ένα σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα παρουσίασης

Περιεχόμενα παρουσίασης Σύγχρονες Δορυφορικές Τεχνολογίες στην Τοπογραφική Πρακτική: Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS Δημήτρης Μάστορης Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc. Τμήμα Γεωδαιτικής Υποδομής Διεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87

ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 ικτυακές Τεχνικές του HEPOS - Μετασχηµατισµός µεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87 Μιχάλης Γιαννίου ρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τµήµα Γεωδαιτικής Υποδοµής ιεύθυνση Υπηρεσιών και Προϊόντων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. mgianniu@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ. Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός Τίτλος: Ηµερ. Γέννησης: Όνοµα:

Αίτηση Σύνδεσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ. Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός Τίτλος: Ηµερ. Γέννησης: Όνοµα: Αίτηση Σύνδεσης Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός Τίτλος: Ηµερ. Γέννησης: Όνοµα: Φύλο: Άνδρας Γυναίκα Επάγγελµα / ραστηριότητα: Περιοχή: Πόλη: Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη:

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη: H υπηρεσία περιλαµβάνει συνολικά έως 8 κανάλια φωνής και έως 10 τηλ. αριθµούς µε δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και έως 240 δωρεάν χρόνο οµιλίας προς εθνικά κινητά και 42 διεθνείς προορισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2 Αθήνα, Φεβρουάριος 2010 Ιστορικό εκδόσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 3 2. Απαιτούµενος Εξοπλισµός Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps.

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps. Αίτηση Σύνδεσης Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ* *Η προσφορά στο Forthnet ADSL και Forthnet 2play Economy αφορά αποκλειστικά νέους συνδροµητές ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ w: http://www.admin.upatras.gr/dkm/pub/main.aspx e: tmx@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος έγινε για τους ακόλουθους λόγους.

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος έγινε για τους ακόλουθους λόγους. 1. Γενικά Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει τη δομή και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος το οποίο αναπτύχθηκε από το ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για την υποβολή και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Ιανουάριος 2014 1/42 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...4 2. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...6 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 2.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σήμερα 20 οι παρακάτω αντισυμβαλλόμενοι, Σχετικό Παραστατικό : 1.) η εταιρία με την επωνυμία ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό, Λεωφ.Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE Οι παρόντες Γενικοί Όροι, σε συνδυασμό με την Αίτηση του υπογράφοντα (στο εξής Συνδρομητής ), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Μαρούσι, 24-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα