ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 ΑΠ:12613/ΔΕ1311 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2013 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Νίκης 5-7, Αθήνα,

2 - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΈΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΔΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΈΡΓΑ ΚΠΣ (Γ ΚΠΣ), ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΈΡΓΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. - ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ, ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ- (ΣΑ/8 ΚΑΙ ΣΑ/9) Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων ΕΣΠΑ Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Εγγραφή πιστώσεων νέων έργων ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ΕΠΑΛ και Διασυνοριακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» ΈΝΤΑΞΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ, ΕΟΧ Κ.Λ.Π.) Ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων Ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων Ένταξη συνεχιζόμενων έργων χρηματ/κού μηχανισμού ΕΟΧπεριόδου Ένταξη νέων και συνεχ/νων έργων χρηματ/κού μηχανισμού ΕΟΧπεριόδου ΈΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΝ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΔΕ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΔΕ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΔΕ ΑΠΟ ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ (ΟΠΣ ΠΔΕ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELP DESK) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α: ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β:ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΈΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 5:ΌΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΌΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΠΔΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΌΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΕΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΚΩΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΔΕ ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ) ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 14:ΓΛΩΣΣΑΡΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4 Γενικά Για την προετοιμασία της έναρξης χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 και τον προγραμματισμό δαπανών για τα έτη σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, παρατίθενται στην παρούσα εγκύκλιο οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις έγκρισης και χρηματοδότησης των επιμέρους Προγραμμάτων των Φορέων Εκτέλεσης ΠΔΕ. Ο προϋπολογισμός του 2013 εντάσσεται στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής και οικονομικής ανάπτυξης, στο οποίο το ΠΔΕ, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει την ευθύνη στήριξης και ανασυγκρότησης της πραγματικής οικονομίας. Οι διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2013, καθώς και του προγραμματισμού των δαπανών του ΠΔΕ , που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο: α) είναι σύμφωνες με τη πολιτική και νομική δέσμευση της χώρας για την εφαρμογή των Μνημονίων και των εφαρμοστικών αυτών νόμων όπως κάθε φορά ισχύουν, β) ακολουθούν την τροχιά των αλλαγών και του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών εκτέλεσης του ΠΔΕ που είναι σε εξέλιξη, αναμένεται να ολοκληρωθούν με τη λήξη του 2013 και στοχεύουν στην ριζική αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων της χώρας. 2. Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής Βασικός στόχος του ΜΠΔΣ είναι να εισέλθει η χώρα σε μια μακρά περίοδο πρωτογενών πλεονασμάτων. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η εφαρμογή ενός μεγάλου εύρους πολιτικών και μέτρων για την τόνωση της οικονομίας ως προς την ανάπτυξη, την ανεργία, τη ρευστότητα και τη μείωση του ελλείμματος. Βασική προτεραιότητα είναι ο εμπλουτισμός της οικονομικής πολιτικής με μέτρα και δράσεις που στοχεύουν στην άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας με πρωταρχική μέριμνα την επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και την εισροή των αναγκαίων για την οικονομία κοινοτικών πόρων καθώς και την επίσπευση μιας σειράς αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ταυτόχρονα το ΜΠΔΣ ( ) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που γίνεται για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, όπως αυτή αποτυπώθηκε θεσμικά με το νόμο 3871/2010 για «τη δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη», με ενίσχυση του ελέγχου από τους θεσμούς και λογοδοσία και διαφάνεια προς τους πολίτες. Αποτελεί πολυετές πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης, μέσα από το οποίο υλοποιείται η δέσμευση για πολυετείς προϋπολογισμούς, συμβάλλοντας στην εμπέδωση της έννοιας του πολυετούς προγραμματισμού των οικονομικών του δημοσίου. Το ΜΠΔΣ δίνει μια σαφή εικόνα των δημοσιονομικών ορίων και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται για την επόμενη περίοδο, των βασικών πολιτικών κατευθύνσεων και των προτεραιοτήτων. Θέτει συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιάγραμμα και δείκτες υλοποίησης στην προσπάθεια ελέγχου των δαπανών και σταδιακής μείωσης του ελλείμματος θέτοντας, παράλληλα, τα ανώτατα όρια δαπανών όλης της περιόδου για τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης.

5 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Το ΠΔΕ χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που συμβάλλουν στην ανανέωση και αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση. Οι πόροι που απαιτούνται, κατά την κρίσιμη περίοδο , για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της κυβέρνησης στους τομείς των υποδομών, της επιχειρηματικότητας, του ανθρώπινου κεφαλαίου και της Αυτοδιοίκησης, την ικανοποίηση των στόχων του Μνημονίου για το ΕΣΠΑ, και την έναρξη των έργων της νέας Προγραμματικής περιόδου , ανέρχονται συνολικά σε 26,950 δισ. ευρώ. Στην παρούσα περίοδο, βασικός στόχος και ταυτόχρονα μεγάλη πρόκληση για το ΠΔΕ είναι η μέγιστη αξιοποίηση και συμβολή των διαθέσιμων πόρων ώστε να αναστραφεί το κλίμα ύφεσης και να τεθεί η χώρα σε νέα τροχιά ανάπτυξης. Επιβεβλημένη είναι η επιδίωξη για ορθή κατανομή των περιορισμένων πόρων του ΠΔΕ προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα, συμβάλλοντας στην πραγματική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Βασικός δημοσιονομικός στόχος στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΠΔΕ για το 2013 είναι η επίτευξη της απορρόφησης των προβλεπόμενων πόρων του ΕΣΠΑ και των λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας κλπ), δηλαδή η εξασφάλιση της εισροής της κοινοτικής συνδρομής και στη συνέχεια η υλοποίηση των λοιπών προγραμμάτων του εθνικού σκέλους. Απαραίτητη προϋπόθεση γι αυτό είναι ο ορθός προγραμματισμός και η στόχευση. Επιπλέον, στο ΜΠΔΣ περιγράφεται σαφώς η δέσμευση για αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας και συνολικό ανασχεδιασμό του ΠΔΕ. Οι βασικοί άξονες της αναδιάρθρωσης του ΠΔΕ που σκιαγραφούνται στο σχετικό κείμενο (κεφ. 5.4, Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - Σχέδιο Δράσης για την εκτέλεση του ΠΔΕ την περίοδο ), αναφέρονται στην ολοκλήρωση ή/και υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων: κωδικοποίηση και αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου των δημοσίων επενδύσεων, μετατροπή του εθνικού σκέλους σε Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, προγραμματισμό και παρακολούθηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το Πρόγραμμα, ενδυνάμωση της περιφερειακής δυνατότητας παρακολούθησης και υλοποίησης του Προγράμματος με την αναδιαμόρφωση των περιφερειακών οργανωτικών δομών που ασχολούνται με το ΠΔΕ, αναδιοργάνωση των διαδικασιών ένταξης, παρακολούθησης και συντονισμού τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΥΜΔ με σύσταση νέων τμημάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών υλοποίησης του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού και δημιουργίας ελεγκτικών μηχανισμών (πραγματοποίησης ελέγχων), ενίσχυση του μηχανισμού αναχαίτισης παραγωγής ανεξόφλητων υποχρεώσεων του ΠΔΕ,

6 - 6 - προσδιορισμός κατηγοριών δαπανών του ΠΔΕ που στερούνται επενδυτικής αναπτυξιακής λογικής (π.χ. επιχορηγήσεις φορέων, επιδόματα, ΦΠΑ κ.λπ.), περιορισμός των μη επιλέξιμων δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων έργων σε στενή και σταθερή συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία - Φορείς, ενεργοποίηση του συστήματος παρακολούθησης των προθεσμιών ολοκλήρωσης των ενεργειών διαχείρισης και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων. 4. Γενικές κατευθύνσεις για την υποβολή προτάσεων και την έκδοση και έγκριση του ΠΔΕ 2013 Η διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης του ΠΔΕ 2013 είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, ενισχύει την παρακολούθηση της υλοποίησής του και προβλέπει την ανάληψη διορθωτικών κινήσεων, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του Προγραμματισμός με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού Τα όρια δαπανών όπως προσδιορίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων είναι δεσμευτικά για όλους τους Φορείς του Προγράμματος. Το συνολικό ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο θα διατεθεί κατά την διάρκεια του έτους για την εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων, κατά Φορέα και Συλλογική Απόφαση, καθορίστηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4047/2012), με την ΚΥΑ με ΑΠ:11156/ΔΕ/189/ (ΑΔΑ: ΒΕΔ2Φ-ΨΨΖ). Κατ εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων και των υποχρεώσεων έναντι της ΕΕ, οι Φορείς χρηματοδότησης των έργων του ΠΔΕ (Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία, Περιφέρειες), υποβάλλουν τις συνολικές προτάσεις τους προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του ΥΠΑΑΥΜΔ για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , των τομέων και κατηγοριών έργων αρμοδιότητάς τους, λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα όρια δαπανών του Προϋπολογισμού Οι προτάσεις των Φορέων υποβάλλονται υποχρεωτικά με την συμπλήρωση του Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και 1β του Παραρτήματος βλ και κεφ. 10.1). Οι προτάσεις των Φορέων συνοδεύονται υποχρεωτικά από ρητή διαβεβαίωση ότι, για όλα τα έργα (συνεχιζόμενα και νέα), που προτείνονται για ένταξη στο ΠΔΕ 2013 και δεν εντάσσονται σε Κοινοτικά Προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ΕΠΑΛ, Λοιπά Κοινοτικά, Μεταναστευτικών ροών, ΕΟΧ κ.λ.π.), έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος ως προς την δυνατότητα συγχρηματοδότησης τους από την Ε.Ε.. Προς διευκόλυνση παρατίθεται στο Παράρτημα σχετικό υπόδειγμα διαβιβαστικού που περιλαμβάνει τη απαραίτητη βεβαίωση διερεύνησης επιλεξιμότητας (βλ. Πίνακα 12 Παραρτήματος). Οι πιστώσεις που θα προταθούν για το 2013 δεν θα υπερβαίνουν το όριο πιστώσεων ανά Φορέα, όπως αυτό αποτυπώνεται στους Πίνακες 6, 7, και 8 του Παραρτήματος, στους οποίους προσδιορίζονται τα όρια πληρωμών του ΠΔΕ ανά Φορέα Χρηματοδότησης ανά Περιφέρεια και ανά ΔΕΚΟ, όπως ορίστηκαν με την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού από την Βουλή των Ελλήνων.

7 - 7 - Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (τομεακών και περιφερειακών), οφείλουν να συνεργαστούν με τους φορείς χρηματοδότησης του ΠΔΕ για τα έργα που διαχειρίζονται, παρέχοντάς τους όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε κατά την υποβολή των τελικών προτάσεων προς την ΔΔΕ του ΥΠΑΑΥΜΔ να έχουν συνεκτιμηθεί η χρηματοδοτική δυνατότητα του ΠΔΕ, οι πραγματικές ανάγκες του έργου και ο πραγματικά απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης. Οι προτάσεις των Φορέων πρέπει να γίνουν με γνώμονα τη γενικότερη οικονομική πολιτική που θα εφαρμοσθεί το 2013 και τα επόμενα έτη, όπως αναφέρεται ανωτέρω, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ταχεία υλοποίηση των δράσεων του ΕΣΠΑ , της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας , του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.), του Ε.Π. Αλιείας καθώς και στην ολοκλήρωση των ημιτελών έργων του Γ ΚΠΣ και του Ταμείου Συνοχής. Οι Φορείς καταγράφουν και υποβάλλουν στο ΥΠΑΑΥΜΔ παράλληλα με τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακες 1α και 1β του Παραρτήματος), λίστα με τα συνεχιζόμενα έργα για τα οποία δεν έχει προταθεί πίστωση για το έτος Έχοντας σαν στόχο την αποφυγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών σε βάρος του ΠΔΕ, για τα έργα που έχουν καταγραφεί στην ανωτέρω λίστα, ο Φορέας δεν επιτρέπεται να εκτελεί και να παραλαμβάνει εργασίες κατά τη διάρκεια του έτους. Για την περίπτωση που κριθεί αναγκαία η εξασφάλιση πίστωσης κατά την διάρκεια του έτους, ο φορέας χρηματοδότησης πρέπει να υποβάλει τεκμηριωμένη πρόταση προς την ΔΔΕ. Η αποστολή της ανωτέρω λίστας είναι προαπαιτούμενο για την αξιολόγηση και έκδοση του ΠΔΕ του Φορέα. 4.2 Συνολικός μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός Φορέων χρηματοδότησης Οι Φορείς χρηματοδότησης του ΠΔΕ (Βουλή, Υπουργεία, Περιφέρειες) αποστέλλουν συνολική πρόταση για όλα τα έργα τους (Πίνακας Προγραμματισμού, 1α και 1β του Παραρτήματος). Προς το σκοπό αυτό, οι αρμόδιοι καλούνται άμεσα να ορίσουν με σχετικές Αποφάσεις τον υπεύθυνο επικοινωνίας και την αρμόδια Υπηρεσία που θα συγκεντρώνει και θα αποστέλλει τη συνολική πρόταση του Φορέα (βλ. κεφ 10.1). Στο πλαίσιο της επιχειρούμενης συνολικής αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης, η εν λόγω Υπηρεσία θα πρέπει να αποκτήσει αρμοδιότητες σχετικά με τον συνολικό αναπτυξιακό προγραμματισμό του Φορέα. Οι Φορείς Χρηματοδότησης μπορούν να ορίσουν περισσότερες της μίας αρμόδιες Υπηρεσίες για τη σύνταξη και αποστολή της πρότασης Προγραμματισμού, αλλά το πολύ μέχρι μία για κάθε Ειδικό Φορέα ΠΔΕ, δηλαδή Γενική ή Ειδική Γραμματεία ή άλλη αντίστοιχη Υπηρεσία αρμοδιότητάς τους που εκτελεί ΠΔΕ (βλέπε Πίνακα 9 του Παραρτήματος). Απαραίτητη προϋπόθεση γι αυτό είναι ο επιμερισμός του ορίου πληρωμών του Φορέα στους επιμέρους ειδικούς Φορείς ΠΔΕ αρμοδιότητάς του, όπως ζητήθηκε με την υπ αριθμ /ΔΕ7073/ επιστολή του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Σε κάθε περίπτωση οι Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ υποχρεούνται, εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας εγκυκλίου, να κοινοποιήσουν στη ΔΔΕ την Υπηρεσία ή τις Υπηρεσίες (σύμφωνα με τα ανωτέρω) και τα αρμόδια στελέχη που εξουσιοδοτούνται να αποστέλλουν τις προτάσεις Προγραμματισμού του Φορέα, καθώς και τους κωδικούς των Συλλογικών Αποφάσεων για τις οποίες ισχύει η εξουσιοδότηση αυτή.

8 - 8 - Ειδικά για το ΥΠΑΑΥΜΔ, αρμόδια Υπηρεσία για τη συγκέντρωση της συνολικής πρότασης για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό του Υπουργείου (πλην του τομέα υποδομών μεταφορών και δικτύων) ορίζεται η Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΥΜΔ). Οι συνολικές προτάσεις των Φορέων αποστέλλονται υποχρεωτικά με βάση τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακες 1α και 1β του Παραρτήματος), στον οποίο θα πρέπει να προγραμματίσουν τις ανάγκες τους ανά έργο για όλο το διάστημα της περιόδου σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων, (παλαιών και νέων), και σε επίπεδο πιστώσεων. Για το 2013, η κατανομή των νομικών δεσμεύσεων και των πιστώσεων θα είναι σε τριμηνιαία βάση και για τα έτη σε ετήσια βάση. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται. Το αρχικό πρόγραμμα εκδίδεται το πρώτο τρίμηνο με βάση τη συνολική πρόταση του Φορέα. Στη συνέχεια μπορούν να εκδίδονται τροποποιητικές Σ.Α. Η έκδοση τροποποιητικών Σ.Α. παρέχει στους Φορείς τη δυνατότητα ένταξης νέων έργων, τροποποίησης προϋπολογισμών, τίτλων και δικαιούχων συνεχιζόμενων έργων. Επίσης, οι Φορείς δύνανται να επαναπρογραμματίζουν τις νομικές δεσμεύσεις και τα όρια των πιστώσεων κάθε έργου χωρίς να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια δαπανών που έχουν εγκριθεί. Η τροποποίηση των Σ.Α., για την ανακατανομή πιστώσεων των έργων, πρέπει να πραγματοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο εφόσον οι πιστώσεις που θα διατεθούν δεν υπερβαίνουν τις εγκεκριμένες συνολικές πιστώσεις του φορέα. Για την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων στην έκδοση του Προγράμματος, οι Φορείς καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για ουσιαστικό προγραμματισμό κατά την υλοποίηση των επενδυτικών τους δράσεων. Για την μεγαλύτερη ευελιξία του Προγράμματος και την μείωση του διοικητικού θορύβου που προκαλούν οι αστοχίες του προγραμματισμού, το 2013 θα επιχειρηθεί η αποκέντρωση και απλοποίηση της διαδικασίας ανακατανομής πιστώσεων στα έργα του ΠΔΕ. Αναλυτικότερα, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 236/2012 «κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας», η οποία κυρώθηκε με το ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α/2013), δίδεται η δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο και στον Περιφερειάρχη, να ανακατανέμει τις πιστώσεις των έργων των ΣΑ ευθύνης του, τηρώντας τα όρια των πιστώσεων (πληρωμών) που έχουν ήδη εγκριθεί με την έκδοση του αρχικού προγράμματος. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της νέας ρύθμισης θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία θα εκδοθεί άμεσα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, εντός του α εξαμήνου του 2013 θα δοθεί δυνατότητα έκδοσης, απευθείας από τους Φορείς, αποφάσεων ανακατανομής των πιστώσεων των ΣΑ, με τις οποίες χρηματοδοτούνται έργα ΕΣΠΑ, ενώ η ίδια δυνατότητα θα δοθεί σε επόμενο στάδιο και για τα υπόλοιπα έργα του ΠΔΕ (βλ. κεφ 10.1) Προγραμματισμός με βάση τις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων και δεσμευτικά όρια για την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων Οι Φορείς χρηματοδότησης καταγράφουν και αποστέλλουν (Πίνακα Προγραμματισμού 1α και 1β Παραρτήματος) τα στοιχεία των νομικών δεσμεύσεων που έχουν ή προγραμματίζουν να αναλάβουν για κάθε έργο αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

9 - 9 - Δεδομένου ότι όλες οι νομικές δεσμεύσεις καταλήγουν σε πληρωμές είτε σε βραχύ χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη της δέσμευσης είτε εντός των επομένων ετών, ο προγραμματισμός των πιστώσεων (ανώτατα όρια δαπανών) πρέπει να περιλαμβάνει όλες αυτές τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις νομικές δεσμεύσεις που είτε έχουν ήδη αναληφθεί ή προγραμματίζεται να αναληφθούν. Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνει ο Φορέας για τα έργα του συνολικά ανά Συλλογική Απόφαση και για το σύνολο της περιόδου του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού ( ) πρέπει να συμβαδίζει με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του ΜΠΔΣ. Ειδικότερα, οι δεσμεύσεις που θα αναλαμβάνονται πρέπει να είναι προγραμματισμένες σε τριμηνιαία βάση και κατά τέτοιο τρόπο κατανεμημένες ώστε να είναι δυνατή η αποπληρωμή τους στα όρια των εγκεκριμένων κάθε φορά πιστώσεων προκειμένου να μην δημιουργούνται απλήρωτες υποχρεώσεις για τα έργα του ΠΔΕ. Ειδικά για τα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, οι Φορείς θα προγραμματίσουν τις νομικές δεσμεύσεις τους σύμφωνα με τον Πίνακα 5 του Παραρτήματος που αποτυπώνει τα όρια των νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν και με τον περιορισμό ότι το ετήσιο όριο των δεσμεύσεων δεν θα υπερβαίνει το 30% του ορίου δεσμεύσεων για το σύνολο της περιόδου Δημιουργία Μηχανισμού Επιβράβευσης και Κυρώσεων Το 2013 ενεργοποιείται διαδικασία αξιολόγησης των Φορέων Χρηματοδότησης του ΠΔΕ σχετικά με τον ορθό προγραμματισμό των επιμέρους προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων αρμοδιότητάς τους, την υλοποίηση τους στα πλαίσια των οικονομικών στόχων που τίθενται και την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή όλων των σχετικών στοιχείων οικονομικής παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών. Αναλυτικότερα, στη διάρκεια του 2013 θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες: Α: Αξιολόγηση του ορθού προγραμματισμού Η πρώτη αξιολόγηση των Φορέων για την εφαρμογή του προγράμματος τους θα πραγματοποιηθεί μέχρι 30/6/13 στη βάση του βαθμού διαφοροποίησης των εγκεκριμένων (προτεινόμενων) πιστώσεων των έργων τους και των πραγματοποιημένων πληρωμών αυτών. Στην περίπτωση που η παραπάνω απόκλιση δεν ξεπερνά το 10%, τα αιτήματα χρηματοδότησης και κατανομής του Φορέα θα υλοποιούνται κατά προτεραιότητα και θα υπάρχει δυνατότητα διάθεσης σε αυτούς πρόσθετου ορίου πληρωμών για την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματός τους, με ταυτόχρονη απομείωση του ορίου πληρωμών του προγράμματος Φορέων που εμφανίζουν μεγάλες αστοχίες στον προγραμματισμό και την υλοποίηση. Β: Αναχαίτιση ληξιπρόθεσμων οφειλών Επανεξέταση της χρηματοδότησης των Φορέων που εμφανίζουν αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των έργων τους Γ: Αποστολή στοιχείων και αναφορών Οι Φορείς υποχρεούνται για την άμεση διασύνδεση των κατά περίπτωση αρμόδιων και υπόχρεων στελεχών τους (διαχειριστές οφειλών, υπόλογοι) στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ και την έγκαιρη καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο σύστημα. Επίσης, υποχρεούνται για την έγκαιρη ανάρτηση στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΔΕ στο e-portal του ΓΛΚ. Οι Φορείς των οποίων τα στοιχεία

10 ληξιπρόθεσμων οφειλών για έργα δημοσίων επενδύσεων δεν έχουν αναρτηθεί, δεν θα τύχουν αξιολόγησης και έγκρισης του αρχικού τους προγράμματος Παρακολούθηση Προγράμματος - Αναφορές Οι Φορείς πρέπει να αποστέλλουν αναφορά προόδου υλοποίησης του προγράμματος τους προκειμένου να συνταχθεί εξαμηνιαία και ετήσια αναφορά υλοποίησης του ΠΔΕ. Οι αναφορές θα πρέπει να βασίζονται στα στοιχεία υλοποίησης του ΠΔΕ με την τεκμηρίωση που θα παρέχουν οι πληρωμές των έργων και το Μητρώο Δεσμεύσεων. Αναλυτικές οδηγίες και προθεσμίες αποστολής των αναφορών θα δοθούν με ειδικότερο έγγραφο της ΔΔΕ. 5. Διαδικασία προγραμματισμού και υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την σύνταξη και έγκριση των προγραμμάτων των Φορέων χρηματοδότησης περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα: Οι Φορείς χρηματοδότησης αποστέλλουν εντός του α δεκαημέρου του έτους την πρόταση κατανομής των ορίων πληρωμών κατά Συλλογική Απόφαση (Σ.Α.) για τα συνεχιζόμενα έργα ώστε να εκδοθεί η ΚΥΑ εντός του πρώτου μήνα του έτους (Για το τρέχον έτος, τα όρια πληρωμών έχουν προσδιοριστεί κατ εκτίμηση από το ΥΠΑΑΥΜΔ). Η ΔΔΕ στην αρχή κάθε έτους αποστέλλει την εγκύκλιο οδηγιών για τη σύνταξη του ΠΔΕ του έτους με τα καθορισμένα όρια πληρωμών, όπως αυτά ισχύουν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το ΜΠΔΣ, καθώς και τα όρια των νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν. Οι Φορείς χρηματοδότησης αποστέλλουν τις προτάσεις για κατάρτιση του ΠΔΕ συμπληρώνοντας τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και Πίνακας 1β του Παραρτήματος). Η ΔΔΕ εντός του α τριμήνου του έτους εκδίδει τις αρχικές Σ.Α. εγκρίνοντας το Πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται τροποποιητικές Σ.Α., εφόσον υπάρχουν αλλαγές ως προς την αρχική πρόταση. Με την έκδοση κάθε Συλλογικής Απόφασης εγκρίνονται: - ο συνολικός π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς για κάθε έργο της Σ.Α. - οι ετήσιες π ι σ τ ώ σ ε ι ς σταδιακά ανά τρίμηνο και συνολικά για το έτος 2013 για κάθε έργο της Σ.Α. - συνολικά τριμηνιαία όρια νέων ν ο μ ι κ ών δ ε σ μ ε ύ σε ων που μπορεί να αναλάβει ο Φορέας για την εκτέλεση των έργων της συγκεκριμένης Σ.Α. Ειδικότερα: α) για τις Σ.Α. του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, οι νομικές δεσμεύσεις των έργων τους (που παρακολουθούνται παράλληλα από τα συστήματα διαχείρισης των ΕΥΔ), θα

11 καταγράφονται στις Σ.Α. με τη δυνατότητα αλλαγών ώστε να μην εμποδιστεί η απρόσκοπτη επίτευξη των στόχων των Ε.Π. β) για τις Σ.Α. με τις οποίες χρηματοδοτούνται έργα ΕΣΠΑ, θα λαμβάνονται υπόψη οι νομικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις του Προγράμματος κάθε Φορέα ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται. Οι εγκεκριμένες αυτές πιστώσεις αφορούν το τρίμηνο που είναι σε εξέλιξη και αποτελούν τριμηνιαίο όριο στις δαπάνες που μπορούν να πραγματοποιηθούν από το Φορέα. Το τριμηνιαίο όριο πιστώσεων που δεν αξιοποιείται, μεταφέρεται στο επόμενο τρίμηνο αυτόματα χωρίς άλλη ενέργεια του Φορέα. Κατά την έναρξη του έτους, η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) πραγματοποιεί πληρωμές μόνο μέχρι το όριο της τριμηνιαίας πίστωσης του α τριμήνου, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν με τη διαδικασία των προκαταβολών και προηγήθηκαν της έγκρισης των πιστώσεων του τριμήνου αυτού. Από το δεύτερο τρίμηνο και έπειτα, πραγματοποιούνται από την ΤτΕ πληρωμές μέχρι του ορίου της τριμηνιαίας πίστωσης του τρέχοντος τριμήνου, προσαυξανόμενο με το ποσό του υπολοίπου που έχει απομείνει από το προηγούμενο τρίμηνο κ.ο.κ. Η διαδικασία των προεγκρίσεων εξακολουθεί να ισχύει αλλά μόνο για τις περιπτώσεις της αυτοδίκαιης ένταξης νέων έργων ΕΣΠΑ, των τροποποιήσεων των οικονομικών στοιχείων των συνεχιζόμενων έργων ΕΣΠΑ καθώς και για ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις έργων του λοιπού ΠΔΕ για τις οποίες προκύπτει επείγουσα ανάγκη.

12 Ένταξη έργων στο ΠΔΕ Προϋποθέσεις ανά κατηγορία έργου και πηγή χρηματοδότησης 6.1. Έργα Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ ΚΠΣ), Ταμείου Συνοχής ΙΙ & Κοινοτικών Πρωτοβουλιών Οι προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του Γ ΚΠΣ , των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και των έργων του Ταμείου Συνοχής ΙΙ, θα αφορούν κατά προτεραιότητα σε εκείνες τις δαπάνες αποπληρωμής των προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες οδηγίες των Ειδικών Υπηρεσιών και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Ειδικότερα, για τα έργα του Ταμείου Συνοχής ΙΙ οι πιστώσεις που θα εγγραφούν στο ΠΔΕ θα καθορίζονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΥΜΔ Έργα της προγραμματικής περιόδου που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. - έργα ΕΣΠΑ, Προγρ/τος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ε.Π. Αλιείας- (ΣΑ/8 και ΣΑ/9) Οι προβλεπόμενες προτάσεις - εκτιμήσεις για το θα γίνουν με βάση τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα και θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς της Ε.Ε. για το ΕΣΠΑ, το Π.Α.Α. και το Ε.Π. Αλιείας καθώς και τις σχετικές Εγκυκλίους του ΥΠΑΑΥΜΔ Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων ΕΣΠΑ Για την ένταξη των έργων του ΕΣΠΑ στο ΠΔΕ 2013, οι Φορείς χρηματοδότησης θα αποστείλουν τις προτάσεις τους με βάση τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και 1β). Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΔΑ/ΕΔΑ/ΕΦΔ), σε συνεννόηση με τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης, θα πρέπει να αποστείλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην Υπηρεσία του Φορέα που κατά τον νόμο υποβάλλει την πρόταση, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και βοηθητικούς πίνακες Ένταξη νέων έργων ΕΣΠΑ πλην κρατικών ενισχύσεων Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3614/07, η απόφαση ένταξης έργου-μελέτης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) καθώς και κάθε τροποποίηση αυτής αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής του έργου-μελέτης σε Συλλογική Απόφαση (Σ.Α.) του ΠΔΕ του φορέα χρηματοδότησης. Mε την ένταξη της πράξης σε Ε.Π. και την καταχώρισή της στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, η πράξη αυτή λαμβάνει κωδικό MIS και ταυτόχρονα δεκατετραψήφιο κωδικό του ΠΔΕ από το ΟΠΣ - ΠΔΕ. Η ένταξη του έργου στο ΠΔΕ γίνεται από τη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, μετά την καταχώρηση της απόφασης ένταξης της πράξης στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ και τη δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης. Οι μη επιλέξιμες δαπάνες που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση των έργων που εντάσσονται σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9 (μη επιλέξιμος προϋπολογισμός που καταχωρείται στις Αποφάσεις Ένταξης ως Π2) δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στα στοιχεία εγγραφής του έργου σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9 και εγγράφονται ως διακριτά ενάριθμα έργα σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 αντίστοιχα, με τη διαδικασία της αυτόματης καταχώρησης της απόφασης ένταξης στο ΟΠΣ.

13 Ένταξη νέων έργων ΕΣΠΑ κρατικών ενισχύσεων Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3614/07, η απόφαση εκχώρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και η απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 24, που αφορά στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ταμείων ή ταμείων χαρτοφυλακίου, αποτελούν αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε Συλλογική Απόφαση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του φορέα χρηματοδότησης. Επειδή όμως, ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της απόφασης εκχώρησης οριστικοποιείται με τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης ή των προσκλήσεων, η εγγραφή της προκηρυσσόμενης δράσης στο ΠΔΕ γίνεται με τα οικονομικά στοιχεία της πρόσκλησης ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η εγγραφή της προκηρυσσόμενης δράσης γίνεται από τη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση της πρόσκλησης στο ΟΠΣ από την αρμόδια ΕΥΔ/ΕΦΔ και την δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης. Οι ΕΥΔ/ΕΦΔ σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένες να αποστείλουν και την απόφαση εκχώρησης, εφόσον τους ζητηθεί Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010, η απόφαση ένταξης έργου-μελέτης στο ΕΠΑΑ και στο ΕΠΑΛ αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής του έργου/μελέτης σε συλλογική απόφαση (Σ.Α.) του ΠΔΕ του φορέα χρηματοδότησης. Ειδικότερα, για την ένταξη νέων έργων απαιτείται η αποστολή στην Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων από την αρμόδια ΕΥΔ α) της απόφασης ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή β) της ΚΥΑ εφαρμογής δράσεων ή μέτρων του ΠΑΑ ή του ΕΠΑΛ ή γ) της ΚΥΑ/ΥΑ πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την τροποποίηση των οικονομικών στοιχείων τους απαιτείται πρόταση από τον φορέα χρηματοδότησης συνοδευμένη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (Απόφαση της αρμόδιας ΕΥΔ, ΚΥΑ/ΥΑ πρόσκλησης κλπ) Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» όπου δεν μεταβάλλεται ο προϋπολογισμός απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης Ένταξη νέων έργων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Α) Διασυνοριακά Προγράμματα Για την ένταξη νέων έργων «Διασυνοριακών Προγραμμάτων» (ΕΣΠΑ) του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» στο ΠΔΕ καθώς και για την τροποποίηση του προϋπολογισμού τους απαιτείται πρόταση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Τα Διασυνοριακά Προγράμματα που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ, εντάσσονται σε Σ.Α. 8/9 και είναι τα παρακάτω : Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία»

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠ: 8001 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του Π Ε 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΡΟΣ Α.1 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ...7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ I ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ...7 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 20/1/ 2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 1135/390 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. 55067/ΔΕ6770 (ΦΕΚ 3452/Β/27-12-2012)

Κ.Υ.Α. 55067/ΔΕ6770 (ΦΕΚ 3452/Β/27-12-2012) Κ.Υ.Α. 55067/ΔΕ6770 (ΦΕΚ 3452/Β/27-12-2012) Θέμα: «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΕΛΛΑΔΑ Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

: Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού. : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων. : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Εθνικοί Πόροι

: Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού. : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων. : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Εθνικοί Πόροι ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ - 23 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1α : Ετήσιος Αναλυτικός Πίνακας Προγραμματισμού Πίνακας 1β : Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού Πίνακας 2 : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax : Email : Υψηλάντη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ46Φ-Τ0Π ΔΡΑΣΗ. «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛ46Φ-Τ0Π ΔΡΑΣΗ. «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Γενικά για το Πλαίσιο της Προκηρυσσόµενης ράσης... 6 2.1. Φορέας Υλοποίησης της ράσης Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ)

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας», Υποέργο 2: «Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας» και Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα