Διδάγµατα από τo Κυπριακό «κούρεµα» των καταθέσεων για την ασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων στην ΕΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διδάγµατα από τo Κυπριακό «κούρεµα» των καταθέσεων για την ασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων στην ΕΕ"

Transcript

1 / 4 Διδάγµατα από τo Κυπριακό «κούρεµα» των καταθέσεων για την ασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων στην ΕΕ Του Jan Kregel Ποιο είναι το κακό µε τη φορολόγηση των τραπεζικών καταθέσεων; Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η κυβέρνηση της Κύπρου πρότεινε ως λύση για την κρίση των Κυπριακών τραπεζών και ως µέρος µιας διαπραγµάτευσης για την εξασφάλιση έκτακτης οικονοµικής στήριξης για το χρηµατοοικονοµικό της σύστηµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (ΔΝΤ) φόρο επί των τραπεζικών καταθέσεων, συµπεριλαµβανοµένης µιας εισφοράς (που αργότερα αποσύρθηκε από το τελικό σχέδιο) επί των ασφαλισµένων καταθέσεων κάτω των 100 χιλιάδων ευρώ. Μια κατανόηση της διπλής λειτουργίας των τραπεζών και των σχέσεων µεταξύ των δύο ειδών για λογαριασµούς καταθέσεων καταθέσεις των πελατών σε ρευστό και καταθέσεις που δηµιουργούνται από τραπεζικά δάνεια µας βοηθάει στην αποσαφήνιση ορισµένων προβληµάτων που εµπεριέχει η φορολόγηση των καταθέσεων στην Κύπρο ενώ ρίχνει φως όσον αφορά τους σκοπούς και τους περιορισµούς της ασφάλισης των καταθέσεων. Συγκεκριµένα, η αδυναµία διάκρισης ανάµεσα στα είδη καταθέσεων µε σκοπό τη δηµιουργία ενός δίκαιου συστήµατος ασφάλισης των Ο Jan Kregel είναι Ανώτατος Μελετητής και Διευθυντής του Προγράµµατος Νοµισµατικής Πολιτικής και Χρηµατοοικονοµικής Δοµής στο Levy Economics Institute και Καθηγητής Οικονοµικών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο του Ταλλίν, ενώ κατέχει παράλληλα τον τίτλο του Διακεκριµένου Καθηγητή Έρευνας στο Πανεπιστήµιο του Μιζούρι στο Κάνσας Levy Economics Institute of Bard College

2 2 καταθέσεων αποκαλύπτει τον αναπόφευκτο ηθικό κίνδυνο που συνοδεύει τα συστήµατα ασφάλισης καταθέσεων. Επιπλέον, ένα σύστηµα ασφάλισης των καταθέσεων απαιτεί τη στήριξη µιας ισχυρής κεντρικής τράπεζας προκειµένου να υπάρχει ανταπόκριση προς αυτές τις δεσµεύσεις. Αυτά είναι σχετικά διδάγµατα στο πλαίσιο της αναζήτησης σχεδίων για τη δηµιουργία ενός συστήµατος ασφάλισης καταθέσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Από νοµική άποψη, µια τραπεζική κατάθεση ισοδυναµεί µε ένα µη ασφαλισµένο δάνειο προς την τράπεζα. Πρόκειται για ένα δάνειο το οποίο νοµικά δεν διαφέρει από ένα δάνειο που χορηγεί µια τράπεζα σε έναν specialist στο χρηµατιστήριο. Αποτελεί υποχρέωση για την τράπεζα και περιουσιακό στοιχείο για τον καταθέτη. Πολλές χώρες επιβάλλουν φόρους επί των ακινήτων ή φόρους περιουσίας που καλύπτουν χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, όπως χρεόγραφα και µετοχές. Από την άποψη αυτή, δεν υπάρχει λόγος γιατί δεν θα έπρεπε να συµπεριλαµβάνονται οι τραπεζικές καταθέσεις, όπως κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο, στους φόρους περιουσίας. Κατ' αναλογία, ο κάτοχος ενός κρατικού νοµίσµατος είναι ένας µη ασφαλισµένος πιστωτής του κράτους. Το νόµισµα αποτελεί υποχρέωση του κράτους και περιουσιακό στοιχείο του κατόχου και θα µπορούσε επίσης να υπόκεινται σε φόρο περιουσίας που επιβάλλεται από το κράτος. Οι κυβερνήσεις έχουν σε γενικές γραµµές αποκλείσει το νόµισµα από την επιβολή φόρων περιουσίας. Μια πιθανή αιτία για την διαφορετική µεταχείριση των ιδιωτικών υποχρεώσεων που κατέχονται ως περιουσιακά στοιχεία καταθέσεις, µετοχές και οµόλογα και του δηµόσιου χρέους είναι ότι η φορολόγηση των υποχρεώσεων του Δηµοσίου θα µπορούσε να θεωρηθεί ως στάση πληρωµών ή απαλλοτρίωση, που συνήθως αποκλείονται από το κοινωνικό συµβόλαιο ή το Σύνταγµα. Αυτό δεν υφίσταται για τις ιδιωτικές υποχρεώσεις, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο δεν θα έπρεπε να υπόκεινται οι καταθέσεις σε φορολογία, και οι κυβερνήσεις έχουν υπολογίσει στο παρελθόν τους ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασµούς για δηµοσιονοµικούς σκοπούς (για παράδειγµα, το έπραξε αυτό η Ιταλία το 1992 όταν η λίρα βρισκόταν κάτω από την απειλή κερδοσκοπικών επιθέσεων). Αν λοιπόν έχουν έτσι τα πράγµατα, τότε γιατί προκάλεσε σάλο η πρόταση για την φορολόγηση των τραπεζικών καταθέσεων στην περίπτωση της Κύπρου; Από δηµοσιονοµική άποψη, ο πιο προφανής λόγος είναι ότι ήταν ένας φόρος που δεν είχε προβλεφτεί και ο οποίος θα είχε εφαρµογή για ορισµένους πιστωτές συγκεκριµένων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ενώ το γεγονός ότι το ακριβές ποσό ήταν αβέβαιο θα µπορούσε να δηµιουργήσει δυσκολίες στους φορολογούµενους. Υπό αυτή έννοια, η συγκεκριµένη πρόταση παραβίαζε δύο από τις βασικές αρχές της υγιούς φορολόγησης που είναι αποδεκτές από την εποχή του Adam Smith παρόλο που σε µερικούς κύκλους περιγράφτηκε ως τεκµαρτός φόρος σε µαύρο χρήµα που προερχόταν από παράνοµα κεφαλαία από τη Ρωσία. Ενώ δεν συνηθίζονται οι φόροι

3 3 περιουσίας ή ο φόρος κεφαλαίου, ο Keynes σηµειώνει στo έργο του Tract on Monetary Reform (1924, 67) ότι η αντίθεση σε τέτοιου είδους φόρους ήταν γενική και βασιζόταν στο «αιτιολογικό ότι παραβιάζει την ανέγγιχτη ιερότητα της σύµβασης». Ως απάντηση σε αυτή την άποψη, ο Keynes υποστήριξε ότι «τίποτα δεν µπορεί να διατηρήσει την ακεραιότητα της σύµβασης µεταξύ των ατόµων εκτός από την διακριτική εξουσία του κράτους να αναθεωρεί ό, τι έχει γίνει ανυπόφορο». Η εισφορά επί των καταθέσεων δεν ήταν ένα µέσο για τη δηµιουργία κρατικών εσόδων ή τη µείωση της επιβάρυνσης της εξυπηρέτησης του χρέους από την κυβέρνηση. Αντιθέτως, ο σκοπός ήταν η διαγραφή των υποχρεώσεων συγκεκριµένων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων προκειµένου να υπάρξει µια εξωτερική έγχυση κεφαλαίων από το ΔΝΤ και την ΕΕ ώστε να γίνουν οικονοµικά βιώσιµα τα συγκεκριµένα ιδρύµατα. Η πρόταση αυτή δεν µείωνε τις υποχρεώσεις του Δηµοσίου, αλλά µόνο τις υποχρεώσεις των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Συνεπώς, ήταν ένας φόρος που θα επέβαλε η κυβέρνηση στον πλούτο συγκεκριµένων ατόµων προς όφελος συγκεκριµένων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Τι υποτίθεται ότι ασφαλίζει η ασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων; Η παραβίαση των καλών δηµοσιονοµικών αρχών δεν ήταν η κύρια αντίρρηση για την εφαρµογή του φόρου. Αντιθέτως, επικρίθηκε επειδή εµφανίστηκε ότι παραβιάζει τις προθέσεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για την ασφάλιση των καταθέσεων και υποσκάπτει τις προτάσεις για ένα ενιαίο πανευρωπαϊκό σύστηµα ασφάλισης των τραπεζικών καταθέσεων. Η Κύπρος εφαρµόζει τον κανόνα της εγγύησης των 100 χιλιάδων ευρώ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Από νοµική άποψη, η ασφάλεια των καταθέσεων παρέχει εγγύηση στους πιστωτές έως και 100 χιλιάδων ευρώ σε περίπτωση χρεοκοπίας των τραπεζών. Ωστόσο, η ασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων δεν έχει εµπνευστεί από την ιδέα της προστασίας του µη ασφαλισµένου νοµικού καθεστώτος των πιστωτών σε περίπτωση µιας τραπεζικής χρεοκοπίας, αλλά από την πίστη στη σηµασία της ύπαρξης ενός ασφαλούς και σίγουρου µέσου πληρωµών για τη λειτουργία του οικονοµικού συστήµατος. Βασίζεται, εποµένως, σε µια εντελώς διαφορετική αντίληψη των τραπεζικών καταθέσεων: στην ιδέα ότι οι καταθέσεις δεν αποτελούν δάνεια, αλλά µια ασφαλή αποθήκευση του πλούτου. Η παροχή ενός ασφαλούς µέσου αποθήκευσης του πλούτου στηρίζει συνεπώς τις αποταµιεύσεις και παρέχει την ασφάλεια που στηρίζει τη ζήτηση. Στηρίζει επίσης τη διαχρονική µεταφορά του εισοδήµατος που παρέχει το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µέσω της διαµεσολάβησης ανάµεσα σε δανειστές και δανειζόµενους. Η θεµελιώδης βάση για την ασφάλιση των καταθέσεων βασίζεται λοιπόν στην ιδέα ότι οι αποταµιεύσεις αποτελούν τη µεταφορά της αγοραστικής δύναµης προς τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Η αγοραστική δύναµη εκπροσωπείται από τις καταθέσεις συγκεκριµένων υποχρεώσεων του Δηµοσίου, κερµάτων και νοµισµάτων, που στο τραπεζικό σύστηµα εκπροσωπούνται ως αποθεµατικά των τραπεζών. Αυτή είναι η βάση της ιδέας ότι ο ρόλος των τραπεζών είναι να δέχονται τις καταθέσεις των

4 4 πολιτών και να χορηγούν δάνεια. Η δυσκολία που πρέπει να αντιµετωπιστεί λοιπόν είναι το γεγονός ότι οι τράπεζες δανείζουν σε γενικές γραµµές περισσότερα χρήµατα από όσα δέχονται ως καταθέσεις. Δηλαδή, ότι κάνουν µόχλευση µε την εφαρµογή των κλασµατικών τραπεζικών αποθεµατικών. Αυτό είναι το τραπεζικό όραµα που έχει κυριαρχήσει στην οικονοµική θεωρία και αποτελεί τη βάση του µονεταρισµού και της πολιτικής πρότασης για τήρηση αποθεµατικών σε ποσοστό 100 τοις εκατό των αποταµιεύσεων για την παροχή χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Η ασφάλιση των καταθέσεων προκύπτει συνεπώς από την προσπάθεια της επίλυσης του προβλήµατος ότι οι τράπεζες δανείζουν περισσότερα χρήµατα από τα κεφάλαια που διαθέτουν ως τραπεζικές καταθέσεις. Ωστόσο, από τη στιγµή που γίνεται αποδεκτό ότι οι τράπεζες µπορούν να δανείζουν περισσότερα χρήµατα από ό, τι έχουν υπό την κατοχή τους µε τη µορφή των αποθεµατικών, µια εναλλακτική ερµηνεία της λειτουργίας των τραπεζών καθίσταται εφικτή. Και αυτή είναι η ιδέα ότι οι τράπεζες µπορούν να «δηµιουργούν» χρήµα. Αυτό συµβαίνει όταν µια τράπεζα χορηγεί ένα δάνειο και το δάνειο δεν είναι σε µορφή χρήµατος, αλλά στη δηµιουργία µιας τραπεζικής κατάθεσης σε πίστωση του οφειλέτη. Η παραδοσιακή τραπεζική θεωρία δεν αποκαλεί αυτή τη διαδικασία δηµιουργία «χρήµατος, αλλά δηµιουργία «πίστωσης». Έτσι, οι τράπεζες δεν δανείζουν περισσότερο «χρήµα» από ό, τι έχουν στην κατοχή τους σε καταθέσεις, αλλά µπορούν να δηµιουργούν πίστωση επειδή δέχονται καταθέσεις που µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως γενικό µέσο πληρωµής ως υποκατάστατο του χρήµατος. Οι τράπεζες, εποµένως, έχουν µια διπλή λειτουργία. Η µια λειτουργία είναι να δέχονται καταθέσεις υποχρεώσεων του Δηµοσίου, δηλαδή χρήµα, που τις κρατούν ως αποθεµατικά στην κεντρική τράπεζα ή ως χρήµα για τις καθηµερινές τους συναλλαγές. Η δεύτερη λειτουργία της δηµιουργίας πίστωσης περιλαµβάνει την αγορά υποχρεώσεων του ιδιωτικού τοµέα σε αντάλλαγµα για τη δηµιουργία ενός λογαριασµού καταθέσεων, που είναι ευθύνη της τράπεζας. Αυτό είναι το τραπεζικό δάνειο και αποτελεί µια εντελώς ξεχωριστή λειτουργία των τραπεζών. Έτσι, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή οι τραπεζικές υποχρεώσεις αποτελούνται από δύο διαφορετικά είδη καταθέσεων. Το πρώτο είδος καταθέσεων βασίζεται στο liability της κυβέρνησης ως χρήµα που παρείχε ο καταθέτης/δανειστής προς την τράπεζα και που διαµορφώνει τα αποθεµατικών των τραπεζών. Το άλλο είδος βασίζεται στο liability του ιδιωτικού δανειολήπτη, που έχει γίνει αποδεκτό από την τράπεζα και το οποίο δεν δηµιουργεί αρχικά τραπεζικά αποθεµατικά. Η ασφάλιση των καταθέσεων, µε σκοπό τη διασφάλιση της αγοραστικής δύναµης των καταθετών, κατευθύνεται προς τον πρώτο είδος τραπεζικών καταθέσεων, ενώ το δεύτερο ασφαλίζεται από την εγγύηση της αποδοχής τους από την τράπεζα. Εάν µια τράπεζα χορηγήσει επισφαλή δάνεια, ασφαλισµένα από τη δική της πίστωση, θεωρείται ότι το πρώτο είδος των κατόχων καταθέσεων δεν θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για την απώλεια και ότι θα πρέπει να προστατεύεται. Η ασφάλιση των καταθέσεων έχει ως στόχο να παρέχει αυτή την προστασία. Οι απώλειες της τράπεζας θα πρέπει να καλύπτονται από την ίδια την τράπεζα και όχι από τους καταθέτες. Αυτή είναι η βάση των επιχειρηµάτων κατά της δηµόσιας «διάσωσης» των τραπεζών και η επιµονή ότι το κόστος µιας χρεοκοπίας που οφείλεται σε κακές τραπεζικές πρακτικές θα πρέπει να καλύπτεται από τους µετόχους

5 5 της τράπεζας, όχι από τους καταθέτες. Αυτή η αρχή επεκτείνεται συχνά και στους µη ασφαλισµένους πιστωτές της τράπεζας που δεν κατέχουν καταθέσεις. Ωστόσο, δεν είναι σαφές ότι οι εν λόγω δανειστές της τράπεζας έχουν διαφορετική θέση από τους καταθέτες που διαµορφώνουν τα αποθεµατικά των τραπεζών καθώς µπορεί επίσης να έχουν παρέχει χρήµα στην τράπεζα. Η µόνη διαφορά είναι ότι έχουν λάβει ένα liability ορισµένης χρονικής διάρκειας από την τράπεζα. Αλλά είναι σαφές ότι δεν έχουν µεγαλύτερη ευθύνη για τη λειτουργία της τράπεζας από τους ασφαλισµένους καταθέτες. Το πρόβληµα µε αυτόν τον θεωρητικό διαχωρισµό για το ποιός θα πρέπει να αναλάβει το κόστος της χρεοκοπίας των τραπεζών και πώς να αποτραπούν τα λάθη ενός ιδρύµατος από το να έχουν συστηµικές επιπτώσεις σε άλλες τράπεζες και ως εκ τούτου στη χρηµατοδότηση του οικονοµικού συστήµατος είναι η σύγχυση µεταξύ των δύο ειδών καταθέσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Είναι σαφές ότι η αιτία των τραπεζικών επιδροµών, που η ασφάλιση των καταθέσεων έχει σχεδιαστεί για να αποτρέψει, είναι το αποτέλεσµα της αποτυχίας να γίνει διάκριση µεταξύ της ικανότητας των διαφόρων ιδρυµάτων να αποκαταστήσουν τις καταθέσεις τους. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον η ασφάλιση πρέπει να εφαρµόζεται οµοιόµορφα προς όλες τις τραπεζικές καταθέσεις. Αυτό κατέστη σαφές από την πρόσφατη εµπειρία µε την αποτυχία των ιρλανδικών τραπεζών και τη στήριξη προς τους καταθέτες αυτών των τραπεζών, µε αποτέλεσµα την απόφαση της ΕΕ να θεσπίσει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστηµα εγγύησης καταθέσεων. Πάντως, ακόµη πιο σηµαντικό είναι η επέκταση της ασφάλισης προς όλες τις καταθέσεις µιας τράπεζας, ανεξάρτητα από το εάν δηµιουργήθηκαν µε την κατάθεση χρήµατος ή από την αποδοχή υποχρεώσεων εκ µέρους του καταθέτη. Η διάκριση αυτή είναι σηµαντική διότι είναι η αδυναµία του κατόχου του δεύτερου είδους τραπεζικής κατάθεσης να αποκαταστήσει τις υποχρεώσεις του που αποτελεί την κύρια αιτία της αποτυχίας των τραπεζών. Ωστόσο, η εφαρµογή της ασφάλισης των καταθέσεων προς αυτό το είδος καταθέσεων απλώς εξαλείφει οποιαδήποτε κύρωση για τις ζηµίες που προκύπτουν από την αποτυχία της αποκατάστασης των υποχρεώσεων. Αν κάποιος δανειστεί από µια τράπεζα µε την υπόσχεση της αποπληρωµής, αλλά στη συνέχεια κάνει στάση πληρωµών µε αποτέλεσµα να χρεοκοπήσει η τράπεζα, συνεχίζει να διαθέτει την αξία του υλικού που αποκτήθηκε από το δάνειο που τώρα βρίσκεται στον ισολογισµό των πωλητών και το οποίο είναι ασφαλισµένο. Αυτό σηµαίνει ότι αν πρόκειται να περιορίσει το σύστηµα τα κίνητρα του ηθικού κινδύνου για την επιβολή κυρώσεων σε κακές πρακτικές, η ασφάλιση δεν θα πρέπει να ισχύει για τις καταθέσεις που δηµιουργήθηκαν από δάνεια που δεν εξυπηρετούνται, αλλά θα πρέπει να εφαρµόζεται για τις καταθέσεις που δηµιουργήθηκαν από δάνεια τα οποία εξυπηρετούνται. Δυστυχώς, στη πράξη είναι αδύνατο να γίνουν οι διακρίσεις µεταξύ των αποθεµατικών καταθέσεων, καταθέσεων που δηµιουργήθηκαν από µη εξυπηρετούµενα δάνεια και των καταθέσεων που δηµιουργήθηκαν από εξυπηρετούµενα δάνεια. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουν όρια στο µέγεθος των ασφαλισµένων καταθέσεων µε βάση την υπόθεση

6 6 ότι το πρώτο είδος των καταθέσεων θα αποτελείται από σχετικά µικρές καταθέσεις των νοικοκυριών που δηµιουργούνται από τη µεταφορά των αποθεµατικών και χρησιµοποιούνται ως µέσο πληρωµής ή αποθήκευση αξίας. Έτσι, περιορίζεται η κάλυψη των άλλων ειδών καταθέσεων. Ωστόσο, αυτό είναι σαφώς άδικο για τις καταθέσεις από δανειολήπτες που συνεχίζουν να εξυπηρετούν τα δάνειά τους. Η δυσκολία στη διάκριση ανάµεσα στα διάφορα είδη εγγύησης πίσω από τις καταθέσεις έχει να κάνει µε το µέσο της λειτουργίας πληρωµής των καταθέσεων. Όπως σηµείωσε ο Hyman Minsky, αυτή η δυσκολία είναι συνυφασµένη µε την εξήγηση στο ερώτηµα γιατί διαθέτει καταθέσεις το κοινό και γιατί µπορούν οι τράπεζες να χρησιµοποιούν τις καταθέσεις των πελατών για τη δηµιουργία πίστωσης: Στο σύστηµα πληρωµών που διαθέτουµε, οι τράπεζες διαµορφώνουν πελάτες µε καταθέσεις σε άλλες συνήθως σε κάποια άλλη τράπεζα. Εάν οι πληρωµές για έναν πελάτη έγιναν λόγω µιας δανειακής σύµβασης, ο πελάτης οφείλει τώρα χρήµατα στην τράπεζα και, ως αποτέλεσµα, θα πρέπει τώρα να ασχοληθεί στην οικονοµία ή στις χρηµατοπιστωτικές αγορές έτσι ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την τράπεζα στις καθορισµένες ηµεροµηνίες. Οι καταθέσεις όψεως έχουν ανταλλακτική αξία διότι ένα πλήθος οφειλετών προς τις τράπεζες έχουν εκκρεµείς οφειλές που απαιτούν την πληρωµή των καταθέσεων όψεως σε τράπεζες. Οι οφειλέτες θα δουλέψουν και θα πουλήσουν αγαθά ή χρηµατοοικονοµικά µέσα για να πάρουν καταθέσεις όψεως. Η ανταλλακτική αξία των καταθέσεων καθορίζεται από τις απαιτήσεις των οφειλετών για καταθέσεις που χρειάζονται προκειµένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Τα τραπεζικά δάνεια, που φαινοµενικά αποτελούν την χορήγηση ρευστού σήµερα για χρήµα αργότερα, αποτελούν στην πραγµατικότητα µια ανταλλαγή χρεώσεων από τα βιβλία της τράπεζας σήµερα προς τις πιστώσεις στα βιβλία της τράπεζας αργότερα. (Minsky, 2008 [1986], 258) Το κλειδί για την αποδοχή καταθέσεων στο σύστηµα είναι ότι οι οφειλέτες πρέπει να εξοφλήσουν το δάνειο που έλαβαν από την τράπεζα µε την απόκτηση και τη µεταφορά µιας κατάθεσης. Έτσι, η κατάθεση που λαµβάνει ο δανειολήπτης από η τράπεζα ως δάνειο είναι χρήσιµη µόνο εάν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την απόκτηση των συντελεστών που απαιτούνται στην παραγωγή. Χρησιµοποιούµενη ως µέσο πληρωµής, η κυριότητα των καταθέσεων µεταφέρεται στα νοικοκυριά που είναι ελεύθερα να µεταβιβάσουν την κυριότητα σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στο σύστηµα. Αυτό είναι που αποκαλείται «διαρροή καταθέσεων» για τη δανείστρια τράπεζα και δηµιουργεί την ανάγκη για αποθεµατικά τραπεζών που χρησιµοποιούνται για την επιτέλεση της µεταβίβασης της κυριότητας της τραπεζικής κατάθεσης στην τράπεζα του νέου ιδιοκτήτη, που θα επιτευχθεί µέσω της µεταφοράς των αποθεµάτων στη διατραπεζική αγορά. Η κατάθεση που αρχικά δηµιουργήθηκε από ένα δάνειο εµφανίζεται στην τράπεζα του πελάτη που κάνει την κατάθεση ως µεταβίβαση αποθεµατικών. Για την τράπεζα που δέχεται αυτή την κατάθεση, δεν υπάρχει κατά συνέπεια κανένας τρόπος για να την

7 7 ξεχωρίσει από εκείνη που δηµιουργήθηκε αρχικά µε την κατάθεση χαρτονοµισµάτων και κερµάτων. Είναι επίσης αλήθεια ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να γίνει διάκριση µεταξύ µιας αρχικής κατάθεσης αποθεµατικών και καταθέσεων που δηµιουργήθηκαν από ένα κακό δάνειο ή ένα εξυπηρετούµενο δάνειο. Η χρήση των αποθεµατικών για τη πραγµατοποίηση µεταφοράς µεταξύ τραπεζών υπογραµµίζει τη σηµασία των καταθέσεων σε ρευστό για τη δηµιουργία πίστωσης αφού, εν απουσία αποθεµατικών που αποκτήθηκαν µε τον τρόπο αυτό, η κατάθεση που δηµιουργείται από ένα δάνειο δεν µπορεί να µεταφερθεί σε άλλη τράπεζα και ως εκ τούτου δεν θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως µέσο πληρωµής. Και, όπως τόνισε ο Minsky, ένα εξίσου σηµαντικό µέρος της ικανότητας των τραπεζών να δηµιουργούν πίστωση είναι ότι αφότου ο οφειλέτης έχει χρησιµοποιήσει την κατάθεση ως µέσο πληρωµής, θα πρέπει να αποκτήσει καταθέσεις που δηµιουργήθηκαν από άλλες τράπεζες (ή από τη δική του) προκειµένου να αποπληρώσει το δάνειο. Έτσι, υπάρχει ζήτηση για καταθέσεις από τις τράπεζες τόσο για να αποκτήσουν αποθεµατικά όσο για την αποπληρωµή των δανείων, ενώ η ζήτηση των νοικοκυριών για καταθέσεις είναι ανεξάρτητη από την προέλευσή τους. Ως εκ τούτου, είναι αδύνατο να γίνει διάκριση µεταξύ καταθέσεων που στηρίζονται σε ρευστό και καταθέσεις που στηρίζονται από επισφαλή δάνεια ή από εξυπηρετούµενα δάνεια. Το σηµερινό σύστηµα της ασφάλισης των καταθέσεων παρέχει έτσι µια ελάχιστη εγγύηση για το πρώτο είδος των δανείων, που συνήθως θεωρείται ότι αποτελείται από συναλλαγές λογαριασµών που διαθέτουν τα νοικοκυριά, αλλά παρέχει ευνοϊκή µεταχείριση για τους οφειλέτες που κάνουν στάση πληρωµής στα δάνειά τους σε σχέση µε τους οφειλέτες που εξυπηρετούν τα δάνειά τους καθώς και µε τους µη ασφαλισµένους δανειστές της τράπεζας που µπορεί να µην έχουν κανένα ρόλο στη δόλια λειτουργία της τράπεζας ή των δανειοληπτών της. Μήπως δηµιουργεί αστάθεια η ασφάλιση των καταθέσεων; Η εξέλιξη αυτή αντανακλά το σηµείο ανάλυσης του Minsky για τη διαστροφή της στήριξης που παρέχουν τα γενικά συστήµατα του «δανειστή έσχατης προσφυγής» προς τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε στόχο την χρηµατοπιστωτική σταθερότητα αφού µια τέτοιου είδους στήριξη τείνει γενικά να «επικυρώνει τους νέους τρόπους» δανεισµού και ως εκ τούτου να «θέτει τις βάσεις για µια ευρύτερη αποδοχή και χρήση νέων χρηµατοδοτικών µέσων» και να επιβεβαιώνει τις αµφιλεγόµενες πρακτικές των δανειστών (2008 [1986], 281). Αλλά στην περίπτωση της ασφάλισης καταθέσεων, ο Minsky σηµείωνε ότι εξαλείφουν τους παραδοσιακούς περιορισµούς στην έκθεση κινδύνου των τραπεζών µε τη µορφή «της επιτήρησης του πελάτη. Σε ένα καθεστώς όπου οι τράπεζες µπορούν να χρεοκοπούν, και χρεοκοπούν, και όπου η κατάρρευση των τραπεζών επιβάλλει απώλειες στους καταθέτες, στους µετόχους και στους πελάτες δανεισµού, οι εξελιγµένοι χρήστες των τραπεζικών υπηρεσιών αντέδρασαν στις ιδιότητες του χαρτοφυλακίου και

8 8 τη µόχλευση των τραπεζών τους». Το αποτέλεσµα είναι ένα σύστηµα όπου «ένας καταθέτης δεν χρειάζεται να ανησυχεί για τη βιωσιµότητα της τράπεζας µε την οποία έχει συναλλαγές» (267). Ποιος πρέπει να έχει την «ευθύνη» για την ασφάλιση καταθέσεων; Ο Minsky υπογράµµισε επίσης τη στενή σχέση µεταξύ της κεντρικής τράπεζας και της ασφάλισης των καταθέσεων που παρέχει διδάγµατα για τις τρέχουσες συζητήσεις σχετικά µε την ασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συστήµατα ασφάλισης τραπεζικών καταθέσεων χρηµατοδοτούνται γενικά από τις τράπεζες που είναι µέλη τους. Ως εκ τούτου, οι ασφαλιστικοί φορείς θεωρούνται νοµικές οντότητες που είναι ανεξάρτητες από την κυβέρνηση και τις κεντρικές τράπεζες. Όµως, όπως παρατήρησε ο Minsky, η ικανότητα του συστήµατος να ανταποκριθεί στις δεσµεύσεις του απαιτεί έµµεσα ότι η κεντρική τράπεζα θα επικυρώνει τις ασφαλισµένες καταθέσεις οποιασδήποτε χρεοκοπηµένης τράπεζας. Είναι µια ενδεχόµενη υποχρέωση που στις Ηνωµένες Πολιτείες βρίσκει ανταπόκριση από την ύπαρξη µιας γραµµής πίστωσης από το αµερικανικό θησαυροφυλάκιο σε τυχόν περίπτωση που το ταµείο δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Η κεντρική τράπεζα θα πρέπει στη συνέχεια να παρέχει τα αναγκαία αποθεµατικά για την κάλυψη των αναγκών του συστήµατος, το οποίο αποτελεί µια ενδεχόµενη ευθύνη της κεντρικής τράπεζας. Σε γενικές γραµµές, τα συστήµατα ασφάλισης προσπαθούν να διατηρούν το ταµείο αρκετά µεγάλο για να καλύψει πιθανές ανάγκες. Μια αναπαράσταση αυτού ήταν η χρήση του νόµου για την εξυγίανση των τραπεζών από την Οµοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης επειδή ελαχιστοποίησε τη χρήση του ταµείου στην επικύρωση των καταθέσεων δεδοµένου ότι οι ασφαλισµένες καταθέσεις µετατρέπονται σε ευθύνη της απορροφώσας τράπεζας µετά την εξυγίανση. Οι προτάσεις για την ασφάλιση καταθέσεων στην ΕΕ µπορεί να µη βελτιώσουν την χρηµατοπιστωτική σταθερότητα Στα σηµερινά ευρωπαϊκά συστήµατα ασφάλισης καταθέσεων δεν υπάρχει έµµεση ενδεχόµενη εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και δεν υπάρχει έµµεση εγγύηση από τις εθνικές κυβερνήσεις. Πράγµατι, οι δυσκολίες που έχουν παρατηρηθεί κατά την πρόσφατη κρίση οφείλονταν στο γεγονός ότι οι εθνικές κυβερνήσεις δεν µπορούσαν να παράσχουν τις απαιτούµενες εγγυήσεις όταν κατέρρεαν τα συστήµατα ασφάλισης καταθέσεων λόγω των υψηλών αναλογιών των καταθέσεων προς το ΑΕΠ. Η αντίδραση ήταν να προταθεί ένα ενιαίο πανευρωπαϊκό σύστηµα ασφάλισης ανεξάρτητο από τις εθνικές κυβερνήσεις. Το σύστηµα αυτό έχει επικριθεί από ορισµένες κυβερνήσεις µε βάση το σκεπτικό ότι τις καθιστά υπεύθυνες για την επικύρωση χρεών που δηµιουργήθηκαν κάτω από συνθήκες στα χρηµατοπιστωτικά συστήµατα άλλων χωρών στα οποία δεν έχουν άµεσο έλεγχο. Ωστόσο, η επιτήρηση δεν είναι το σηµαντικό µειονέκτηµα αυτής της πρότασης αλλά η απουσία οποιασδήποτε ενδεχόµενης γραµµής πίστωσης από την ΕΚΤ ή έµµεση αναγνώριση ότι η ΕΚΤ θα

9 9 παρέχει τη στήριξη που απαιτείται για την αποτελεσµατική λειτουργία αυτού του συστήµατος. Ως εκ τούτου φαίνεται αδύνατο να σχεδιαστεί ένα πραγµατικά δίκαιο σύστηµα ασφάλισης των καταθέσεων που θα εξαλείφει τον εγγενή ηθικό κίνδυνο και την ανάγκη για µια ενδεχόµενη εγγύηση της κεντρικής τράπεζας. Μπορούµε τώρα να δούµε πιο καθαρά τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από το «δηµοσιονοµικό» µέτρο της φορολόγησης των καταθέσεων που εφαρµόστηκε για τη στήριξη του τραπεζικού συστήµατος στην Κύπρο. Τα προβλήµατα των κυπριακών τραπεζών φαίνεται ότι δεν είχαν προκληθεί από την αύξηση των επισφαλών δανείων σε κατοίκους του νησιού, ή ακόµη και σε µη µόνιµους κάτοικους που αντιπροσώπευαν το µεγαλύτερο µέρος του ενεργητικού των τραπεζών. Μερικοί έχουν προτείνει ότι τα προβλήµατα των τραπεζών προκλήθηκαν από ξένες καταθέσεις που χρησίµευαν ως υπόστρωµα για τα δάνεια προς τους καταθέτες. Ωστόσο, όπως υπογραµµίστηκε, οι καταθέσεις αυτές δεν θα υπάγονταν σε ασφάλιση έτσι κι αλλιώς δεδοµένου ότι το κυπριακό σύστηµα ασφάλισης καλύπτει µόνο την έκθεση σε ιδιώτες καταθέτες µετά την αφαίρεση των δανείων. Πιο πιθανό είναι ότι τα προβλήµατα προκλήθηκαν από τις επενδύσεις περίσσιων καταθέσεων από µη µόνιµους κάτοικους σε ελληνικά κρατικά οµόλογα που αγοράστηκαν σε τιµή ευκαιρίας από τράπεζες της ΕΕ που επεδίωκαν να µειώσουν την έκθεσή τους στο ελληνικό χρέος µετά το ξέσπασµα της ελληνικής κρίσης. Οι δυσκολίες άρχισαν όταν η τρόικα επέβαλε µια «εκ των έσω» διάσωση (bail-in) στους ιδιώτες πιστωτές της ελληνικής κυβέρνησης, πράγµα που σήµαινε ότι επιβλήθηκε bail-in και στις κυπριακές τράπεζες, προκαλώντας έτσι σηµαντικές απώλειες που οδήγησαν στη χρεοκοπία. Η διασύνδεση του κουρέµατος του ελληνικού χρέους και η κατάρρευση των κυπριακών τραπεζών φέρνει στο νου την αποτυχία των ιθυνόντων να δουν τις συνδέσεις µεταξύ της Lehman Brothers και της αγοράς αµοιβαίων κεφαλαίων στις Ηνωµένες Πολιτείες. Το γεγονός ότι πολλοί από τους µεγαλύτερους κατόχους καταθέσεων περιλαµβάνουν νόµιµες επιχειρήσεις (καθώς και το εθνικό ταµείο συντάξεων, ευεργετικά φιλανθρωπικά ιδρύµατα και µη κυβερνητικές οργανώσεις) κάνει τη χρήση του δηµοσιονοµικού µέτρου ενός φόρου περιουσίας επί των τραπεζικών καταθέσεων ακόµη πιο άδικη. Δεν αποτελεί έκπληξη συνεπώς που τα µέτρα αυτά δηµιουργούν δυσαρέσκεια, δεδοµένου ότι τα hedge funds που είχαν υπό την κατοχή τους πάνω από έξι δισεκατοµµύρια ευρώ ελληνικού δηµόσιου χρέους και αρνήθηκαν να συµµετάσχουν στο «κούρεµα» των ελληνικών οµολόγων (παρά το γεγονός ότι τα είχαν αγοράσει µε σηµαντικές εκπτώσεις) πληρώθηκαν στο ακέραιο µετά το πρώτο κούρεµα και εκείνοι που αγόρασαν στη συνέχεια αποχώρησαν µε σηµαντικά κέρδη πριν από το δεύτερο κούρεµα ενώ τις απώλειες τις επωµίστηκαν στην πραγµατικότητα οι καταθέτες των κυπριακών τραπεζών.

10 10 Πηγές Gesell, S (1929). The Natural Economic Order. Trans. Philip Pye. London: Peter Owen. Keynes, J. M A Tract on Monetary Reform. London: Macmillan and Co. Minsky, H. P (1986). Stabilizing an Unstable Economy. New York: McGraw-Hill. Smith, A (1904). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Chicago: University of Chicago Press.

Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης

Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης Highlights Νο. 3, 1993 Τραπεζικό σύστηµα κοινοτικής ανάπτυξης: Πρόταση για την εγκαθίδρυση ενός εθνικού συστήµατος τραπεζών κοινοτικής ανάπτυξης Των Hyman P. Minsky, Δηµήτρη Β. Παπαδηµητρίου, Ronnie J.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 711

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 711 Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 711 H παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση: Μια ερµηνεία στο πλαίσιο της ανάλυσης του Minsky για τα αίτια της κρίσης, τις διασώσεις της Οµοσπονδιακής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Μια ανάλυση της εξέλιξης των απόψεων του Κέινς για τη νομισματική πολιτική από τη «Πραγματεία για το Χρήμα» στη «Γενική Θεωρία»

Μια ανάλυση της εξέλιξης των απόψεων του Κέινς για τη νομισματική πολιτική από τη «Πραγματεία για το Χρήμα» στη «Γενική Θεωρία» 2011 / 4 Μια ανάλυση της εξέλιξης των απόψεων του Κέινς για τη νομισματική πολιτική από τη «Πραγματεία για το Χρήμα» στη «Γενική Θεωρία» Jan Kregel Εισαγωγή. Η πρόκληση του Κέινς πολιτική μηδενικών επιτοκίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤ και η ενιαία ευρωπαϊκή χρηµατοπιστωτική αγορά µια πρόταση για την επισκευή κατά το ήµισυ ενός ελαττωµατικού σχεδιασµού

Η ΕΚΤ και η ενιαία ευρωπαϊκή χρηµατοπιστωτική αγορά µια πρόταση για την επισκευή κατά το ήµισυ ενός ελαττωµατικού σχεδιασµού Levy Economics Institute of Bard College Νο. 137, 2014 Η ΕΚΤ και η ενιαία ευρωπαϊκή χρηµατοπιστωτική αγορά µια πρόταση για την επισκευή κατά το ήµισυ ενός ελαττωµατικού σχεδιασµού Του Mario Tonveronachi

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Levy Economics Institute of Bard College ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Βιβλιογραφική επισκόπηση των πιστωτικών κινδύνων τραπεζών» ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 772

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 772 Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 772 Ο επαναπροσανατολισµός της δηµοσιονοµικής πολιτικής: Μια κρίσιµη αξιολόγηση της δηµοσιονοµικής µικρορύθµισης Της Pavlina R. Tcherneva Levy Economics

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας (Σ.Δ.Ο.) Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ιδάσκων: Α. Καρασαββόγλου (akarasa@teikav.edu.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Το σκάνδαλο LIBOR: Αποκαλύφθηκε το στήσιµο του διατραπεζικού επιτοκίου και ο ένοχος είναι η Τράπεζα της Αγγλίας!

Το σκάνδαλο LIBOR: Αποκαλύφθηκε το στήσιµο του διατραπεζικού επιτοκίου και ο ένοχος είναι η Τράπεζα της Αγγλίας! 2012 / 9 Το σκάνδαλο LIBOR: Αποκαλύφθηκε το στήσιµο του διατραπεζικού επιτοκίου και ο ένοχος είναι η Τράπεζα της Αγγλίας! Του Jan Kregel Την τελευταία εβδοµάδα του Ιουνίου, δηµοσιεύθηκαν τρεις ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 708. Ο δρόµος προς τον αποπληθωρισµό του χρέους, την πεονία και τον νεοφεουδαλισµό

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 708. Ο δρόµος προς τον αποπληθωρισµό του χρέους, την πεονία και τον νεοφεουδαλισµό Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 708 Ο δρόµος προς τον αποπληθωρισµό του χρέους, την πεονία και τον νεοφεουδαλισµό του Michael Hudson Οικονοµικό Ινστιτούτο Λίβι Ιανουάριος 2012 The

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 717. Μια εισαγωγή στην εναλλακτική ιστορία του χρήµατος. Του

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 717. Μια εισαγωγή στην εναλλακτική ιστορία του χρήµατος. Του Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 717 Μια εισαγωγή στην εναλλακτική ιστορία του χρήµατος Του L. Randall Wray* Levy Economics Institute of Bard College Μάιος 2012 Το κείµενο αυτό επικαιροποιεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση του νομισματικού μας συστήματος. από τον Mark Joób

Η επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση του νομισματικού μας συστήματος. από τον Mark Joób Η επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση του νομισματικού μας συστήματος από τον Mark Joób Σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι το χρήμα είναι κάτι περισσότερο από ένα ουδέτερο μέσο για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THE ECONOMIC CRISIS IN GREECE & ABROAD (RESULTS & EFFECTS).

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THE ECONOMIC CRISIS IN GREECE & ABROAD (RESULTS & EFFECTS). ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΑΙΤΙΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ). THE ECONOMIC CRISIS IN GREECE & ABROAD (RESULTS & EFFECTS). ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι κοινή διαπίστωση ότι ένα τραπεζικό σύστημα που είναι αποδοτικό και διαθέτει

Είναι κοινή διαπίστωση ότι ένα τραπεζικό σύστημα που είναι αποδοτικό και διαθέτει ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 17 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙA Tου Δρα Δημήτρη Μ. Μυλωνά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 738. Το ευρώ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: στο σταυροδρόµι. Του

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 738. Το ευρώ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: στο σταυροδρόµι. Του Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 738 Το ευρώ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: στο σταυροδρόµι Του Jörg Bibow Levy Economics Institute of Bard College Νοέµβριος 2012 The Levy Economics

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

IΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Επίκουρος Καθηγητής κ. Φίλιππας. Νικόλαος

IΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Επίκουρος Καθηγητής κ. Φίλιππας. Νικόλαος -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- -ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ- -ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου

Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου ράση 4: Εκπαίδευση και Υποστήριξη προς στις Τοπικές Κοινωνίες Ά Κύκλος Σεµιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΤΕ (1929 1932) & ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ (2008 2010): ΑΙΤΙΕΣ & ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ» Πασχαλίδου Δήμητρα (ΜΠL/0738) Διπλωματική Εργασία για το τμήμα:

«Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΤΕ (1929 1932) & ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ (2008 2010): ΑΙΤΙΕΣ & ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ» Πασχαλίδου Δήμητρα (ΜΠL/0738) Διπλωματική Εργασία για το τμήμα: «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΤΕ (1929 1932) & ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ (2008 2010): ΑΙΤΙΕΣ & ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ» Πασχαλίδου Δήμητρα (ΜΠL/0738) Διπλωματική Εργασία για το τμήμα: Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΜΠΣ Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 734 Η κρίση του χρηµατιστικού καπιταλισµού στην ευρωπεριοχή, ελλείψεις στην αρχιτεκτονική της οικονοµικής πολιτικής, και πολιτικές αποπληθωριστικής

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 1

ΕΠΤΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 1 ΕΠΤΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 1 του Στέργιου Σκαπέρδα Καθηγητή Οικονομικών University of California, Irvine Αρχική έκδοση στην Αγγλική, 28 Οκτωβρίου, 2011 Στις απόψεις που παρουσιάζονται στον ευρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία «Αναπτυξιακή Πολιτική και Δανεισμός Εισηγμένων Επιχειρήσεων» ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ AM: 2003010086 Email: ritsaki2008@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: Executive MSc in European Studies ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά πλεονεκτήµατα και η συνεισφορά µίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσµατικά για την οικονοµία µίας χώρας είναι ότι:

Τα βασικά πλεονεκτήµατα και η συνεισφορά µίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσµατικά για την οικονοµία µίας χώρας είναι ότι: Τι µπορούµε να κάνουµε µε τα χρήµατα που έχουµε; Να τα καταθέσουµε, σε µία τράπεζα, για να παίρνουµε τόκο. Να αγοράσουµε ένα ακίνητο, για να εισπράττουµε ενοίκια. Να αγοράσουµε κάποια έκταση γης, προσδοκώντας

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Κρίση και η Αµερικανική Αντίδραση

Η Μεγάλη Κρίση και η Αµερικανική Αντίδραση Νο.112, 2010 Η Μεγάλη Κρίση και η Αµερικανική Αντίδραση James K. Galbraith Το κείµενο έχει προσαρµοστεί από µια οµιλία στον Γερµανικό Σύνδεσµο για Αµερικανικές Σπουδές, στο Πανεπιστήµιο Χούµπολτ του Βερολίνου,

Διαβάστε περισσότερα

«Η τρέχουσα χρηµατοπιστωτική κρίση: χαρακτηριστικά και προκλήσεις» Σελίδα 2 από 48

«Η τρέχουσα χρηµατοπιστωτική κρίση: χαρακτηριστικά και προκλήσεις» Σελίδα 2 από 48 Η ΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Χαρακτηριστικά, προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Χαρίλαος Β. Μερτζάνης 1 Αθήνα, εκέµβριος 2008 1. Προϊστάµενος /νσης Μελετών, Πιστοποίησης και Μηχ/σης, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα