ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE Ομάδα Σκέψης: Οικονομία Το νέο τραπεζικό τοπίο - ρευστότητα, χρηματοδότηση, προοπτικές ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνοψη (Executive Summary of the Policy Paper) Ι. Η διαμόρφωση του νέου τραπεζικού χάρτη και επιπτώσεις (ανταγωνισμός, δίκτυα, διεθνείς δραστηριότητες) ΙΙ. Ανακεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος και Διεθνείς Πρακτικές ΙΙΙ. Αύξηση της ρευστότητας του Τραπεζικού Συστήματος ΙV. Χρηματοδότηση και Ευρωπαϊκοί πόροι V. Πως οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν Ξένα Κεφάλαια στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας VI. Πολιτική Πιστοδοτήσεων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης VII. Διαχείριση Καθυστερήσεων, Αθέτησης Υποχρεώσεων και Μεταχρονολόγησης Εξοφλήσεων VIII. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο Συγγραφική Ομάδα: Αθανάσιος Ζώης Ιωάννης Σαρακινός Πάρις Μισερλής Σταύρος Φιλίνης Κάτια Παπαϊωάννου Ισμήνη Παπακυρίλλου

2 Σύνοψη (Executive Summary of the Policy Paper) Τα προβλήματα που προκλήθηκαν στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο κυρίως από την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην αναδιάρθρωση κρατικού χρέους PSI και PSI+ (ζημιές 37.7 δις ευρώ) και την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων NPLs (ζημιές 46.8 δις ευρώ για την τριετία ) οδηγούν στη διαμόρφωση του νέου τραπεζικού χάρτη και στη δημιουργία 4 συστημικών τραπεζικών ομίλων. Στόχος της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τοπίου στην οποία στρατηγικό ρόλο έχει αναλάβει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι η επαναφορά της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και παράλληλα η παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Ένας ενδιαφέρων δεκάλογος για το νέο τραπεζικό σύστημα θα μπορούσε να είναι ο παρακάτω: 1) Eξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου Στην περίπτωση των νέων δανείων θα πρέπει οι Τράπεζες να είναι πολύ προσεκτικές για την αποφυγή νέων επισφαλειών. Σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, χρειάζεται ένα τροποποιημένο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα διευκολύνει και θα επιταχύνει τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών. Αναφορικά με τα επιχειρηματικά δάνεια, θα πρέπει να απλοποιηθεί ο υφιστάμενος πτωχευτικός κώδικας, ενώ θα μπορούσε να εξεταστεί η δημιουργία Fast Track διαδικασίας που θα προβλέπει εξωδικαστική ρύθμιση επιχειρηματικών δανείων. Σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των νοικοκυριών, χρειάζεται ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την ταχύτερη εκκαθάρισή τους, αντιμετωπίζοντας ωστόσο με την απαιτούμενη κοινωνική ευαισθησία, ειδικές κατηγορίες όπως δάνεια πρώτης κατοικίας και δάνεια ανέργων. 2) Μείωση της τιμολογιακής πολιτικής καταθέσεων Η επίτευξη κερδοφορίας για τις τράπεζες περνάει από τη μείωση του κόστους κυρίως των προθεσμιακών καταθέσεων με ταυτόχρονη ανάπτυξη πωλήσεων σε προϊόντα υψηλότερου περιθωρίου. 3) Ριζική αναδιοργάνωση των εργασιών μέσω: α) Ενίσχυσης της παρουσίας σε κερδοφόρες δραστηριότητες εντός κι εκτός Ελλάδος. β) Αποχώρησης από ζημιογόνες δραστηριότητες (υπηρεσίες, δίκτυα). γ) Εξορθολογισμού των Δικτύων Λιανικής και των κεντρικών υπηρεσιών και επανασχεδιασμού των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. δ) Επένδυσης στις νέες τεχνολογίες 4) Εξασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για την ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος (ύψους 50 δις ευρώ) και λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία, προκύπτει πως η διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι συμβατή με τις διεθνείς πρακτικές. Ωστόσο, η επιτυχής έκβασή της συνδέεται άμεσα με την επάρκεια των νέων κεφαλαίων που χορηγήθηκαν. Δεδομένων των αποκλίσεων που παρατηρούνται, μεταξύ των μακροοικονομικών υποθέσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των ζημιών λόγω μη εξυπηρετούμενων δανείων και των πραγματικών δεδομένων, είναι πιθανό οι ζημιές ύψους 46.8 δις ευρώ να έχουν υποεκτιμηθεί. Η πιο σημαντική παράμετρος για τη σταθεροποίηση του συστήματος είναι ο σταδιακός περιορισμός της αυξητικής τάσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την υιοθέτηση πολιτικών ανάπτυξης και αντιμετώπισης της ανεργίας, έτσι ώστε να τερματιστεί ο φαύλος κύκλος ύφεσης, νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, νέων ζημιών, νέων κεφαλαιακών αναγκών για τις τράπεζες, νέου δανεισμού από το κράτος για να τις στηρίξει, νέων μέτρων λιτότητας και τελικά διατήρηση της ύφεσης.

3 5) Προτεραιότητα σε χρηματοδοτήσεις επιχορηγούμενες από Ευρωπαϊκούς πόρους Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας διαδραματίζει η διασπορά του κινδύνου, καθώς οι πιθανότητες αποτυχίας των επενδύσεων είναι αυξημένες λόγω της καθίζησης της ζήτησης. Η διασπορά του κινδύνου με την συνδρομή των Ευρωπαϊκών πόρων είναι προαπαιτούμενο για την επανεκκίνηση των επενδύσεων. 6) Εξορθολογισμός ανθρωπίνου δυναμικού. Οι τράπεζες, όπως όλοι οι οργανισμοί για να αναδιαρθρωθούν και να εξυγιανθούν, θα πρέπει να προχωρήσουν σε μειώσεις προσωπικού. Μεγάλο στοίχημα για αυτές βέβαια είναι να επανακτήσουν τον ρόλο τους σαν χρηματοδότες της οικονομίας, ώστε να καταφέρουν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, πολλαπλάσιες αυτών που πιθανόν να αναγκαστούν να καταργήσουν. 7) Προσέλκυση ξένων επενδυτών τόσο στο μετοχικό τους κεφάλαιο όσο και στη χώρα. Το μεγάλο ζητούμενο για ξένες επενδύσεις στις τράπεζες το επόμενο διάστημα είναι η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας και συγκεκριμένα στοιχεία για την ανάπτυξη. Στο κομμάτι των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα ο ρόλος των Τραπεζών εστιάζεται στην υποστήριξη των Μεγάλων Επιχειρήσεων στην έξοδο τους στις Κεφαλαιαγορές (ΤΙΤΑΝ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ), στη διαχείριση των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού και στην υποστήριξη νέων επενδυτικών σχεδίων. 8) Αξιοποίηση του μεγαλύτερου μεγέθους των νέων σχημάτων και της ανακεφαλαιοποίησης για άντληση χαμηλότερου κόστους χρήματος. Η πιστωτική αξιοπιστία των τραπεζών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της Ελληνικής οικονομίας. Οι νέοι συστημικοί όμιλοι αποκτούν υπολογίσιμα μεγέθη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η βελτιστοποίηση της επιχειρηματικής τους αποτελεσματικότητας σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση των επισφαλειών δημιουργούν καλές προοπτικές για την επιστροφή τους στη διατραπεζική αγορά και την αύξηση της ρευστότητας στην Ελληνική οικονομία. 9) Υλοποίηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων στην κανονιστική συμμόρφωση και την πιστωτική πολιτική. Δεδομένου ότι οι τράπεζες διατηρούν βάση δεδομένων με πλήθος τραπεζικών, αλλά και φορολογικών στοιχείων, είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροδιαφυγής. Ήδη, το νομικό πλαίσιο έχει βελτιωθεί σημαντικά, προσδιορίζοντας μέσα από νέες διαδικασίες έναν πιο ενεργό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσουν, ώστε να συμβάλουν στην πρόληψη της φοροδιαφυγής. Παράλληλα με τις εξελισσόμενες ρυθμιστικές παρεμβάσεις, ορισμένες πρακτικές πρέπει να αλλάξουν, όπως η πρακτική με την οποία χρηματοδοτούνταν πολλές αγοραπωλησίες ακινήτων στην Ελλάδα. Επίσης, κατά τη χορήγηση νέων δανείων οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να εφαρμόζουν αυστηρή πιστωτική πολιτική και σε καμία περίπτωση να μην καταστρατηγούνται βασικά κριτήρια. Επιπρόσθετα, εξετάζεται η ευρέως διαδεδομένη τακτική των Ελληνικών αλλά και των Ευρωπαϊκών τραπεζών να θεωρούν το δημόσιο χρέος της χώρας τους ως μηδενικού κινδύνου.

4 10) Επιστροφή καταθέσεων και αύξηση της παρεχόμενης ρευστότητας προς την πραγματική οικονομία. Το τραπεζικό σύστημα παρά τη μεγάλη μείωση καταθέσεων που υπέστη τα τελευταία χρόνια κατάφερε να μη μειώσει ισόποσα τις χορηγήσεις του. Οι κύριοι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση της ρευστότητας είναι οι εξής: 1. Η επιστροφή των καταθέσεων (επιστροφή εξωσυστημικών λύσεων, ρευστοποίηση προϊόντων εξωτερικού, επιστροφή χρημάτων από το εξωτερικό) 2. Το άνοιγμα της διατραπεζικής αγοράς 3. Η πρόσβαση στις Κεφαλαιαγορές 4. Οι πωλήσεις δανειακών χαρτοφυλακίων I. Η διαμόρφωση του νέου τραπεζικού χάρτη και επιπτώσεις (ανταγωνισμός, δίκτυα, διεθνείς δραστηριότητες) Τα προβλήματα που προκλήθηκαν στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο κυρίως από την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα κατά την αναδιάρθρωση κρατικού χρέους (PSI και PSI+) και την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) οδηγούν στη διαμόρφωση του νέου τραπεζικού χάρτη και στη δημιουργία 4 συστημικών τραπεζικών ομίλων. Οι ελληνικές τράπεζες επηρεάστηκαν σημαντικά από τα μεγάλα προβλημάτα που αντιμετωπίζει το ελληνικό δημόσιο και τα οποία διαχέονται στο σύνολο της οικονομίας. Ενδεικτικά μπορούμε να εστιάσουμε στην αύξηση της φορολόγίας και τη μείωση των εισοδήμάτων που οδηγεί αφενώς στην αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και αφετέρου στη μείωση των καταθέσεων και της αποταμιευτικής δραστηριότητας. Επίσης η παρατεταμένη αστάθεια της χώρας οδήγησε στην απόσυρση από το τραπεζικό σύστημα μεγάλου όγκου καταθέσεων. Στόχος της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού κλάδου είναι να οδηγηθούμε σε ένα υγιές και σταθερό τραπεζικό σύστημα που θα εξασφαλίζει ρευστότητα στην οικονομία. Το τραπεζικό σύστημα αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης του θα είναι ισχυρότερο και θα έχει πετύχει τους απαιτούμενους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Επιπρόσθετα αξίζει να σημειωθεί πως το σύνολο του ενεργητικού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος δεν δικαιολογεί μεγάλο αριθμό τραπεζών. Επίσης από λειτουργικής άποψης δεν παρατηρείται στη χώρα μας κάποιου είδους εξειδίκευση σε συγκεκριμένες τραπεζικές εργασίες αφού σχεδόν το σύνολο του κλάδου ασχολείται ακριβώς με τις ίδιες δραστηριότητες. Σημαντικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού κλάδου διαδραματίζει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που ιδρύθυκε το Ο σκοπός του Ταμείου είναι η διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το ΤΧΣ ανακεφαλαιοποιεί τις ελληνικές τράπεζες, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τους, θα κληθεί να διαχειριστεί τα ιδρύματα που δεν θα καταφέρουν να πετύχουν τη συμμετοχή των ιδιωτών στις ΑΜΚ ενώ ήδη διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα (διάσωση τραπεζικών ιδρυμάτων βλ. Proton, TT, έγκριση σημαντικών στρατηγικων κινήσεων βλ.εξαγορά κυπριακών υποκαταστημάτων στην Ελλάδα). Το ελληνικό τραπεζικό τοπίο θα αποτελείται πλέον από 4 συστημικές τράπεζες, κάποιες μικρότερες που θα μπορέσουν να ανακεφαλαιοποιηθούν και από κάποια υποκαταστήματα ξένων τραπεζικών ομίλων. Οι νέοι παίκτες έτσι όπως προκύπτουν, για να επιβιώσουν και να προσελκύσουν πιθανούς ξένους επενδυτές θα πρέπει να αλλάξουν σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας τους. Στόχος τους πρέπει να είναι να προχωρήσουν με αυτοπεποίθηση στη νέα

5 εποχή, να βρουν και να αναπτύξουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στο οποίο θα στηρίξουν και τη νέα επιχειρηματική στρατηγική τους στην τραπεζική αγορά. Οι άμεσες προτεραιότητες του νέου τραπεζικού συστήματος θα πρέπει να είναι οι παρακάτω: - εξυγιάνση του δανειακού χαρτοφυλάκίου τους: α) νέα πιστοδοτική πολιτική, περισσότεροι έλεγχοι στην υλοποίησή της ώστε να μειώσουμε τον πιστωτικό κίνδυνο β) μείωση επισφαλειών και βελτιστοποίηση πολιτικής αναδιάρθρωσης δανειακών χαρτοφυλακίων - επιτάχυνση της μείωσης της τιμολογιακής πολιτικής καταθέσεων (κυρίως προθεσμιακών) με ταυτόχρονη αξιοποίηση ευκαιριών για ανάπτυξη πωλήσεων σε προϊόντα υψηλότερου περιθωρίου - ριζική αναδιοργάνωση των εργασιών τους μέσω α) ενίσχυσης της παρουσίας τους σε κερδοφόρες δραστηριότητες εντός κι εκτός Ελλάδος β) αποχώρησης από ζημιογόνες δραστηριότητες (υπηρεσίες, δίκτυα) γ) εξορθολογισμού των Δικτύων Λιανικής, άρσης των αλληλοκαλύψεων σε κεντρικές λειτουργίες και επανασχεδιασμού των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων - επένδυση στις καινοτόμες νέες τεχνολογίες στην ανάπτυξη των εναλλακτικών δικτύων αλλά παράλληλα και για την απλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών (εγκριτικές διαδικασίες κλπ.) για τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πελατών και την εξυπηρέτησή τους 24/7 (μέχρι το 2020 το 80% των πελατών των τραπεζών στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι θα προτιμά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, McKinsey & EFMA "Digital transformation in 10 building blocks to boost consumer experience and ROE", October 2012) - προτεραιότητα σε χρηματοδοτήσεις που αφορούν επενδύσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα επιχορηγούμενες από το ΕΣΠΑ, ΕΤΕΑΝ, ΕΤΕΠ - εξορθολογισμό του ανθρωπίνου δυναμικού - δημιουργία τις κατάλληλων συνθηκών για μελλοντική είσοδο ξένων επενδυτών. - αξιοποίηση του μεγαλύτερου μεγέθους των νέων σχημάτων, το οποίο θα οδηγήσει σε φθηνότερο κόστος χρήματος τόσο για τα ίδια όσο και για τους πελάτες τους. - εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών σε σχέση με την κανονιστική συμμόρφωση - επιστροφή καταθέσεων και αύξηση της παρεχόμενης ρευστότητας προς την πραγματική οικονομία II. Ανακεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος και Διεθνείς Πρακτικές Τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αντανακλώντας την πορεία της ελληνικής οικονομίας, βρίσκεται προ πολλού αποκλεισμένο από τη διατραπεζική αγορά και κεφαλαιακά τραυματισμένο, εξαιτίας, τόσο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI), στα πλαίσια της οργανωμένης εθελοντικής αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, όσο και της αναμενόμενης επιδείνωσης των δανειακών χαρτοφυλακίων, ως αποτέλεσμα του εντεινόμενου υφεσιακού περιβάλλοντος. Σε μία προσπάθεια να μετρηθούν οι ζημιές και να προσδιοριστούν οι κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με τη εταιρία Blackrock Solutions ( Blackrock ) προέβη σε αξιολόγηση, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της οποίας, απαιτούνται νέα κεφάλαια ύψους 50 δις ευρώ 1, προκειμένου το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να αποκτήσει την αναγκαία κεφαλαιακή επάρκεια, έχοντας καλύψει τις πραγματοποιημένες ζημιές 37,7 2 δις ευρώ λόγω PSI, καθώς και τις εκτιμούμενες - για την τριετία ζημιές ύψους 46,8 2 δις λόγω μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αποτιμηθεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, ειδικότερα σε σχέση με τις δύο κύριες εστίες ζημιών. 1 ΤτΕ, Report on the recapitalisation and restructuring of the Greek banking sector (Δεκ.12), σελ.5 2 ΤτΕ, Report on the recapitalisation and restructuring of the Greek banking sector (Δεκ.12), σελ.7

6 Σε ό,τι αφορά της ζημιές λόγω PSI, είναι φανερό πως ο πιστωτικός κίνδυνος από την έκθεση των τραπεζών σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου υποεκτιμήθηκε. Την προηγούμενη δεκαετία η χρηματοδότηση της χώρας από τις ελληνικές τράπεζες εξυπηρέτησε από τη μία το Ελληνικό Δημόσιο και πρόσφερε από την άλλη μία σημαντική πηγή εσόδων στις τράπεζες. Ωστόσο, αποδεικνύεται σήμερα πως οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, που επί σειρά ετών κυμαίνονταν λίγες μονάδες βάσης 3 πάνω από αυτές αντίστοιχων εκδόσεων του γερμανικού δημοσίου ήταν πολύ μικρές σε σχέση με τον κίνδυνο που ενσωμάτωνε η κατοχή ελληνικού χρέους. Αυτή η αναντιστοιχία απόδοσης κινδύνου προφανώς δεν αφορά μόνο τις ελληνικές τράπεζες, αλλά όλους τους κατόχους ελληνικού χρέους,. ήταν ωστόσο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα που επηρεάστηκε καταλυτικά λόγω της μεγάλης έκθεσής του στο ελληνικό χρέος. Θα μπορούσαν ίσως να έχουν αποφευχθεί οι τέτοιας έκτασης ζημιές, αν είχε προβλεφθεί κάποιο μικρότερο όριο έκθεσης των ελληνικών τραπεζών στο δημόσιο χρέος της χώρας. Σε αντίθεση με τις ζημιές λόγω PSI που είναι πραγματοποιημένες, οι ζημιές των 46,8 δις λόγω αναδιάρθρωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών για την τριετία αποτελούν εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις αυτές προέκυψαν από την αξιολόγηση του δανειακού χαρτοφυλακίου των Ελληνικών τραπεζών από τη Blackrock, η εμπειρία και η εξειδίκευση της οποίας προσδίδουν αναμφίβολα διαφάνεια και αξιοπιστία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εστιάσουμε στις μακροοικονομικές υποθέσεις 4 που δόθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με την Τρόικα, στις 7 Νοεμβρίου 2011 και οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν από τη Blackrock για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα διαγράμματα για την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεταβλητών, που παρουσιάζονται στη διαγνωστική έκθεση της Blackrock, φαίνεται πως η πραγματικότητα ξεπερνά ακόμη και το ακραίο σενάριο. Ενδεικτικά αναφέρεται πως, κάτω από το ακραίο σενάριο που υιοθετήθηκε, οι προβλέψεις για την αύξηση του ΑΕΠ και του δείκτη ανεργίας για το τέλος του 2012 ήταν κοντά στο -4,0% και 18% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 5 για το ίδιο διάστημα, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ έφτασε στο -6,4% και ο δείκτης ανεργίας στο 26%. Επιπλέον για το 2013 κάτω από το ακραίο σενάριο εκτιμήθηκε αύξηση ΑΕΠ κοντά στο - 2%, ενώ οι τρέχουσες εκτιμήσεις για φέτος τοποθετούν την ύφεση γύρω από το 4%. Όπως γίνεται αντιληπτό η απόκλιση μεταξύ ακραίων εκτιμήσεων και πραγματικών τιμών είναι πολύ μεγάλη, γεγονός που καθιστά αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο οι ζημιές ύψους 46,8 δις να έχουν υποεκτιμηθεί. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 6 Ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008, μία σειρά από μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, αντιμετώπισαν αυξημένο κίνδυνο χρεοκωπίας, καθώς οι παραδοσιακές πηγές άντλησης κεφαλαίων μέσω έκδοσης ομολογιών ή μετοχών - στέρεψαν. Κατά κανόνα τα προβλήματα ανακεφαλαιοποίσης που προέκυψαν αντιμετωπίστηκαν με κρατικές παρεμβάσεις διασώσεις οι οποίες σύμφωνα με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) ξεπέρασαν σε μέγεθος κάθε προηγούμενο. Σύμφωνα με τη μελέτη της BIS τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από τις 11 χώρες που εξετάστηκαν, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: Κεφαλαιακές ενισχύσεις για τη βελτίωση των δεικτών Tier 1 και Tier 2, με στόχο να βελτιωθεί η δυνατότητα των τραπεζών να απορροφήσουν επιπλέον ζημιές, να μειωθεί το κόστος χρηματοδότησής τους από τις αγορές κεφαλαίου και να διατηρηθεί η δυνατότητά τους να δανείζουν την πραγματική οικονομία. Κρατικές εγγυήσεις έναντι τραπεζικών χρεογράφων και άλλων υποχρεώσεων, με στόχο να διευκολύνουν τη μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση των τραπεζών, 3 Βλ. Παράρτημα, Γράφημα 1 4 BlackRock Solutions, Diagnostic Assessment of Greek Banks,σελ.12 (Dec.11) Οι πληροφορίες για την ενότητα αυτή αντλήθηκαν από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, BIS Paper No. 48, An assessment of financial sector rescue programmes, (Ιούλιος 2009).

7 διατηρώντας το κόστος δανεισμού σε λογικά επίπεδα, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο ρευστότητας. Αγορές ή εγγυήσεις στοιχείων ενεργητικού. Οι αγορές, εφόσον μπορούν να πραγματοποιηθούν σε τιμές μεγαλύτερες από τις λογιστικές, μπορούν να επιφέρουν κεφαλαιακή ελάφρυνση και βελτίωση της ρευστότητας. Από την άλλη, με τις εγγυήσεις τα κράτη ουσιαστικά αναλαμβάνουν τον κίνδυνο των μη ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού από τους ισολογισμούς των τραπεζών. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ Στη συνέχεια, προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε τη διεθνή εμπειρία, παρουσιάζονται κάποια στοιχεία και συμπεράσματα από το παράδειγμα της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος της Ιρλανδίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης που ανακοινώθηκε την άνοιξη του 2011 από την Κεντρική τράπεζα της Ιρλανδίας απαιτήθηκαν νέα κεφάλαια ύψους 24 δις ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών 7. Όπως και στην ελληνική περίπτωση τα κεφάλαια αυτά χορηγήθηκαν μέσω δανειακού προγράμματος προς το Ιρλανδικό κράτος από την Τρόικα. Για την εκτίμηση των ζημιών ύψους 27,7 δις ευρώ λόγω μη εξηπυρετούμενων δανείων για την τριετία , πραγματοποιήθηκε και εκεί διαγνωστική μελέτη από τη BlackRock. Αξίζει να σημειωθεί πως είχαν ήδη προηγηθεί κρατικές κεφαλαιακές ενέσεις προς τις τράπεζες από το Δεκέμβριο του 2008, καθώς και η ίδρυση στα τέλη του 2009 ενός κρατικού φορέα (ΝΑΜΑ), ο οποίος θα αγόραζε από τις τράπεζες προβληματικά δάνεια στη μακροπρόθεσμη οικονομική αξία τους (long-term economic value), σε μια πρώτη προσπάθεια αποτίμησης και καταγραφής των εκτιμώμενων ζημιών. Καθίσταται φανερό πως η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης εξελίχθηκε βαθμιαία, καθώς η επιδεινούμενη πραγματικότητα καθιστούσε κάθε φορά τις προηγούμενες παρεμβάσεις του κράτους ανεπαρκείς. Μάλιστα, η διαδικασία αυτή παραμένει ακόμη σε εξέλιξη, με προαναγγελία και νέας ανεξάρτητης διαγνωστικής μελέτης των δανειακών χαρτοφυλακίων των ιρλανδικών τραπεζών από την Κεντρική Τράπεζα σε συνεργασία με τη BlackRock μέσα στο Σύμφωνα με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας Patrick Honohan, ένα από τα βασικά μαθήματα από την ιρλανδική εμπειρία 8 είναι πως η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης θα πρέπει να είναι άμεση, διαφανής και αρκετά μεγαλύτερου μεγέθους από αυτό που ορίζεται από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, ώστε να καλύπτεται το ενδεχόμενο οι πραγματοποιηθείσες ζημιές να ξεπερνούν τις αντίστοιχες εκτιμώμενες, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά τη δυσκολία να γίνονται ακριβείς εκτιμήσεις σε περιόδους ακραίων συνθηκών. Θα πρέπει να τονιστεί ότι, με δεδομένο πως το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης επιβαρύνει το δημόσιο χρέος, τίθεται αυτόματα περιορισμός στην παροχή κρατικής βοήθειας, που ορίζεται από τα περιθώρια του κάθε κράτους να αυξάνει το δημόσιο χρέος, διατηρώντας το ταυτόχρονα βιώσιμο. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για την επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία προκύπτει πως η 7 Central Bank of Ireland, The Financial Measures Programme Report (Mar.11) 8 BIS central bankers speeches, Patrick Honohan, Recapitalisation of failed banks some lessons from the Irish experience.

8 διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι συμβατή με τις διεθνείς πρακτικές. Ωστόσο, η επιτυχής έκβασή της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο που θα εφαρμοστεί. Ειδικότερα για να είναι η ανακεφαλαιοποίηση επιτυχής θα πρέπει να τα κεφάλαια που θα χρησιμοποιηθούν να είναι σε κάθε περίπτωση επαρκή για να καλύψουν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές ζημιές των τραπεζών. Με βάση τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν, ο στόχος αυτός φαίνεται αρκετά αμφίβολος. Παράλληλα, ακόμη κι αν τα κεφάλαια επαρκούν, θα πρέπει η ανακεφαλαιοποίηση να συνδυαστεί με πολιτικές ανάπτυξης, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να συνεχιστεί ο φαύλος κύκλος ύφεσης, νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, νέων ζημιών, νέων κεφαλαιακών αναγκών για τις τράπεζες, νέου δανεισμού από το κράτος, νέων μέτρων λιτότητας και τελικά διατήρηση της ύφεσης. Μόνο κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις υπάρχουν πιθανότητες να επιτευχθεί ο απώτερος στόχος των κεφαλαιακών ενισχύσεων, που είναι η μείωση του κόστους δανεισμού για τις τράπεζες στόχος άρρηκτα συνδεδεμένος με τη μείωση του κόστους δανεισμού του ίδιου του κράτους-, αλλά και η επανάκτηση της δυνατότητάς τους να δανείζουν την οικονομία. ΙΙΙ. Αύξηση της ρευστότητας του Τραπεζικού Συστήματος Η αύξηση της ρευστότητας είναι κρίσιμος παράγοντας τόσο για το ίδιο το τραπεζικό σύστημα, όσο και για την οικονομία γενικότερα. Το τραπεζικό σύστημα παρά τη μεγάλη μείωση καταθέσεων που υπέστη τα τελευταία χρόνια κατάφερε να μη μειώσει ισόποσα τις χορηγήσεις του. Εάν βέβαια δεν καταφέρει να αυξήσει τη ρευστότητα του δεν θα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία. Οι κύριοι παράγοντες που θα οδηγήσουν στην αύξηση της ρευστότητας περιγράφονται παρακάτω: Επιστροφή καταθέσεων Πρώτος στόχος είναι η επιστροφή κεφαλαίων που βρίσκονται εντός της χώρας αλλά εκτός τραπεζικού συστήματος, χρήματα δηλαδή που είχαν αποσυρθεί σε θυρίδες κ.α. για λόγους ανησυχίας. Δεύτερος και ουσιαστικός στόχος βέβαια είναι η επιστροφή κεφαλαίων από το εξωτερικό. Έχει παρατηρηθεί σημαντική επιστροφή καταθέσεων από το τέλος του προηγούμενου έτους που ανέρχεται στο ύψος των 19 δισ. μέχρι το Μάρτιο του Οι συνολικές καταθέσεις στο τέλος του 2012 παρέμεναν χαμηλότερες κατά 76,2 δισ. σε σχέση με το Παρόλο που ο κίνδυνος της εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη έχει απομακρυνθεί και αυτό με τη σειρά του έχει θετικές συνέπειες για την επιστροφή καταθέσεων, η συνεχιζόμενη ύφεση και η αύξηση της φορολογίας μειώνουν την καταθετική βάση. Επίσης ενώ σημαντικά ποσά εισέρρευσαν στις ελληνικές τράπεζες το Δεκέμβριο του 2012 (5,5 δισ.) και τους πρώτους μήνες του 2013, η απόφαση του Eurogroup για επιβολή φόρου καταθέσεων στην Κύπρο λειτουργεί αρνητικά στη διατήρηση του ρυθμού. Τέλος, αξίζει να παρατηρήσουμε ότι αποκλιμάκωση των επιτοκίων καταθέσεων επιδρά αρνητικά στην επιστροφή τους και ότι τα αδήλωτα χρήματα είναι απίθανο να επιστρέψουν λόγω της αύξησής των φορολογικών ελέγχων. Ρευστοποίηση προϊόντων εξωτερικού Ένα μεγάλο κομμάτι των καταθέσεων των ελληνικών τραπεζών δεν διοχετεύτηκε σε εμβάσματα στο εξωτερικό αλλά τοποθετήθηκε μέσω των ελληνικών τραπεζών σε προϊόντα εξωτερικού. Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα αποτελούν τα Ομόλογα Εξωτερικού (Κυβερνητικά, Εταιρικά) και τα Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού (κυρίως Διαχείρισης Διαθεσίμων). Οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν μία αντίστροφη πλέον διαδικασία που θα τονώσει σημαντικά την καταθετική τους βάση. Η μείωση του κινδύνου GREXIT καθώς και η σημαντική διαφορά στις αποδόσεις αυτών των προϊόντων σε σχέση με τις Προθεσμιακές Καταθέσεις είναι δύο σημαντικοί παράγοντες που διευκολύνουν την παραπάνω διαδικασία.

9 Ολοκλήρωση ανακεφαλαιοποίησης και βελτίωση οικονομικού περιβάλλοντος Είναι πολύ σημαντικό οι ελληνικές τράπεζες να καταστούν αξιόπιστοι αντισυμβαλλόμενοι στη διεθνή αγορά μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης. Η ανακεφαλαιοποίηση δεν θα οδηγήσει αυτόματα σε αύξηση της ρευστότητας και κατ επέκταση σε αύξηση των χορηγήσεων δανείων. Η ανακεφαλαιοποίηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε οι τράπεζες να πατήσουν και πάλι στα πόδια τους, να αρχίσουν σταδιακά να γίνονται δεκτές στη διεθνή αγορά, που αποτελεί προϋπόθεση για τη σταδιακή αποκατάσταση των συνθηκών ρευστότητας. Παράλληλα, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, σε συνδυασμό με τις γενικότερες εξελίξεις στη χώρα, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη που θα επιταχύνει την επιστροφή καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα. Ολοκλήρωση συγχωνεύσεων και πρόσβαση στις Διεθνείς Αγορές Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεων δεν αναμένεται να έχει άμεση επίδραση στη ρευστότητα. Οι νέοι όμως μεγαλύτεροι όμιλοι που θα δημιουργηθούν σταδιακά θα βελτιώσουν μέσω συνεργιών τα χρηματοοικονομικά τους μεγέθη και την πιστοληπτική τους αξιολόγηση που θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στις διεθνείς χρηματαγορές. Η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από το ευρωσύστημα είναι της τάξεως των 130 δισ. Είναι σχεδόν απίθανο να αυξηθεί αυτό το ποσό με σκοπό να αυξηθεί η ρευστότητα προς την πραγματική οικονομία. Η ΕΚΤ αναμένεται να μειώσει τη ρευστότητα μετά την ανακαιφαλαιοποίηση. Το άνοιγμα της διατραπεζικής αγοράς σε λογικό κόστος αποτελεί μεγάλο στοίχημα για τον κλάδο. Η επιτυχής έξοδος ελληνικών εταιρειών (ΤΙΤΑΝ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ) στις διεθνείς κεφαλαιαγορές με την πετυχημένη έκδοση εταιρικών ομολόγων δημιουργούν συνθήκες και για ανάλογες εκδόσεις από μέρους των τραπεζών μετά την ανακεφαλαιοπόιηση. ΙV. Χρηματοδότηση και Ευρωπαϊκοί πόροι Πρόσφατα η Ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να αποσπάσει 18,3δις από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία θα διοχετευθούν στην οικονομία το Είναι πολύ σημαντικό αυτά τα χρήματα να αξιοποιηθούν σε επενδύσεις παγίου κεφαλαίου για να ενισχύσουν άμεσα το Ελληνικό ΑΕΠ. Όπως πολύ σημαντικό είναι η επιλογή των κατάλληλων τομέων που πρέπει τα χρήματα αυτά να κατευθυνθούν για να παράξουν μακροπρόθεσμη προστιθέμενη αξία. Ήδη το Υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάζεται αυτά τα σχέδια σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας όμως θα πρέπει να γίνει μια συνολική αξιολόγηση σε επίπεδο Εθνικού Σχεδίου για να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος και όλες αυτές οι επενδύσεις να οδηγήσουν σε αειφόρο ανάπτυξη. Από τα τέλη του 2012, 4 δις είναι διαθέσιμα για την στήριξη των ΜΜΕ και δεν απορροφούνται ικανοποιητικά λόγω της μικρής ζήτησης και του υψηλού κινδύνου που συνεπάγεται η χορήγηση δανείων από τις τράπεζες για την συγχρηματοδότηση των έργων υπό αυτές τις συνθήκες. Επιπλέον, έχει συσταθεί ταμείο εγγυήσεων για τις ΜΜΕ από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ που θα ενισχυθεί με 1 δις υπό την μορφή δανείων από την ΕΤΕπ καθώς και με επιπλέον 1 δις με τη μορφή εγγυήσεων που σε συνεργασία με τις Ελληνικές τράπεζες θα χορηγηθούν στις Ελληνικές ΜΜΕ. Σε μια τέτοια συγκυρία όπως η Ελληνική το πιο σημαντικό για την χρηματοδότηση της οικονομίας είναι η διασπορά του κινδύνου διότι οι πιθανότητες αποτυχίας των επενδύσεων είναι αυξημένες λόγω της καθίζησης της ζήτησης. Οι Ελληνικές τράπεζες πέραν των κεφαλαιακών δυσκολιών αντιμετωπίζουν δυσκολία στην χορήγηση νέων δανείων λόγω και

10 του μεγάλου όγκου προβληματικών δανείων που έχουν ήδη στα βιβλία τους. Η διασπορά του κινδύνου με την συνδρομή των Ευρωπαϊκών πόρων είναι προαπαιτούμενο για την επανεκκίνηση των επενδύσεων. Προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι η εφαρμογή ενός καλά σχεδιασμένου εθνικού σχεδίου που θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη μακροπρόθεσμα καθώς και η χρηστή διαχείριση των χρημάτων της ΕΕ, αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος (υπερτιμολογήσεις κτλ). V. Πως οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν Ξένα Κεφάλαια στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας Το χρονοδιάγραμμα και απαραίτητα εναύσματα για τις ξένες επενδύσεις στον Ελληνικό τραπεζικό τομέα. Τα κύρια εμπόδια για επενδύσεις τους επόμενους 12 μήνες 1. Η οικονομική κρίση Παρόλο που η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις αρχές του 2013, υπάρχουν ακόμα έντονες ανησυχίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και τις πιθανότητες επιδείνωσης της κατάστασης στην Ευρωζώνη. Δεδομένης της κατάστασης, δεν είναι πολύ πιθανό να εισέλθουν στον ελληνικό τραπεζικό χώρο νέοι επενδυτές, πριν τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας και συγκεκριμένα στοιχεία για την ανάπτυξη. 2. Η διαδικασία ανακεφαλαιοποιήσης των Ελληνικών Τραπεζών Το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης αυτό καθ αυτό θα είναι δύσκολο να προσελκύσει ξένους επενδυτές στην παρούσα φάση: οι επενδυτές που αγοράζουν νέες μετοχές βάζουν σε κάποιες περιπτώσεις κεφάλαια που καταρχάς θα πρέπει να καλύψουν τα αρνητικά ιδία κεφάλαια των τραπεζών, ανεβάζοντας το δείκτη P/BV πάνω από το 1, σε σύγκριση με άλλες τράπεζες της Ευρωπαϊκής περιφέρειας που βρίσκονται σε επίπεδα P/BV 0.7 με 0.8. Επιπλέον, οι περισσότεροι επενδυτές θεωρούν ότι οι βελτιώσεις στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με το υπάρχον πλάνο είναι θετικές αλλά δεν είναι βέβαιο ότι επαρκούν για να καλύψουν τις σοβαρές οικονομικές προκλήσεις θα αντιμετωπίσουν οι τράπεζες μελλοντικά. Επιπλέον η πιθανή συμμετοχή του δημοσίου στη μετοχική σύνθεση των τραπεζών δημιουργεί ανησυχία σχετικά με τη λειτουργία τους υπό ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Οι ιδιώτες επενδυτές ανησυχούν από το ενδεχόμενο μία ή περισσότερες τράπεζες να εθνικοποιηθούν μετά την ανακεφαλοποίηση. Προοπτικές για το μεσοπρόθεσμο διάστημα (12-24 μήνες) Οι προοπτικές της αγοράς στην Ελλάδα Η επιστροφή ξένων επενδυτών στην Ελλάδα εξαρτάται από τις ευκαιρίες που θα υπάρξουν στην ελληνική αγορά σε αυτό το διάστημα. Εάν αξιολογηθεί ένα θετικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο εφαρμόζονται σε σύντομο διάστημα οι διαρθρωτικές αλλαγές σε ικανοποιητικό βαθμό, προχωρούν οι ιδιωτικοποιήσεις, οδηγώντας σε περαιτέρω επενδύσεις και θετική ανάπτυξη, τότε ο τραπεζικός τομέας μπορεί να προσφέρει ελκυστικές ευκαιρίες. Στo θετικό σενάριο το Χρηματιστήριο Αθηνών θα προσελκύσει ξένες επενδύσεις στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης και στον Τραπεζικό κλάδο, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν.

11 Οι προοπτικές των περιφερειακών αγορών όπου οι ελληνικές τράπεζες έχουν παρουσία Η ελκυστικότητα των Ελληνικών Τραπεζών εξαρτάται θετικά και από την επιτυχημένη οικονομική ανάκαμψη στα Βαλκάνια αλλά και σε άλλες περιφερειακές χώρες όπου οι Ελληνικές τράπεζες έχουν παρουσία (Ουκρανία, Τουρκία, Αίγυπτος). Η βελτίωση των συνθηκών στις αγορές αυτές μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για τους ξένους επενδυτές που στοχεύουν να εισέλθουν σε αυτές τις αγορές, μιας και μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση μέσω Ελληνικών Τραπεζών που έχουν ήδη ισχυρή παρουσία. Οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρατεταμένη έλλειψη ρευστότητας και η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μπορεί να περιορίσει την δανειοδοτική δυνατότητα των τραπεζών για περαιτέρω χρονικό διάστημα, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Παρακάτω αναλύουμε διάφορους τομείς της πραγματικής οικονομίας στην Ελλάδα και τους τρόπους που ξένα κεφάλαια θα μπορούσαν να εισέλθουν στους τομείς αυτούς αλλά και το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι Ελληνικές τράπεζες σ αυτό. 1. Εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης (ΟΤΕ, ΤΙΤΑΝ, ΕΛΠΕ) Οι μεγάλες ελληνικές εταιρείες αντλούν κεφάλαια μέσα από τις αγορές και ως εκ τούτου αναζητούν χρηματοδότηση με την μορφή μετοχών και ομολόγων. Οι ξένοι επενδυτές που θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους επενδύσεις αυτή τη στιγμή περιλαμβάνουν αμοιβαία κεφάλαια αναδυόμενων αγορών, κεφάλαια που αναζητούν υψηλές αποδόσεις καθώς και συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη. Μεγάλοι διεθνείς επενδυτές όπως τα αμοιβαία κεφάλαια αναδυόμενων αγορών και κεφάλαια υψηλών αποδόσεων εξυπηρετούνται από διεθνείς τράπεζες. (Αυτό μπορεί να φανεί από την τελευταία δημόσια προσφορά ομολόγων του ΟΤΕ τον Ιανουάριο του 2012, μέσω του οποίου η εταιρεία άντλησε 700 εκατομμύρια ευρώ, με κύριες τράπεζες τις BNP Paribas, Deutsche Bank και HSBC, δηλαδή καμία ελληνική τράπεζα). Ωστόσο, οι Ελληνικές τράπεζες έχουν σημαντικές θυγατρικές στην Ανατολική Ευρώπη και μπορούν να αξιοποιήσουν τις χώρες αυτές προκειμένου να εντοπίσουν επενδυτές για μεγάλες ελληνικές εταιρίες. 2. ΜΜΕ Οι ΜΜΕ επιχειρήσεις καλύπτουν τις ταμειακές τους ανάγκες μέσω δανείων και κεφαλαίων κίνησης τα οποία υπό κανονικές συνθήκες παρέχονται από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Υποθέτοντας οτι οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να υποφέρουν από την έλλειψη ρευστότητας και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια για κάποιο χρονικό διάστημα, υπάρχει ένα κενό χρηματοδότησης που θα πρέπει να συμπληρωθεί με άλλο τρόπο. Στην πρώτη περίπτωση οι επενδύσεις αυτές θα προέλθουν από τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία όπως το ΕΣΠΑ, η EIB και η EBRD, σε συντονισμό με τις ελληνικές τράπεζες. Ωστόσο υπάρχουν περιθώρια για τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, όπως μπορεί να φανεί από το γεγονός οτι η Morgan Stanley σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα ταμείο ακριβώς για αυτό το σκοπό. Οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη δημιουργία τέτοιων επενδυτικών κεφαλαίων δεδομένης της γνώσης τους σε αυτή την αγορά. 3. Distressed Assets Τα επισφαλή κεφάλαια υψηλού ρίσκου συμπεριλαμβάνουν για παράδειγμα επισφαλείς απαιτήσεις ενεργητικού από την Ελληνική κυβέρνηση, εταιρείες στα πρόθυρα χρεοκοπίας και άλλα επισφαλή περιουσιακά στοιχεία στους ισολογισμούς των τραπεζών. Αυτά θα μπορούσαν να πωλούνται με σημαντικές εκπτώσεις σε ξένους επενδυτές, ενδεχομένως υπό τιτλοποιημένη μορφή. Στο βαθμό που οι σημερινοί κάτοχοι αυτών έχουν καταγράψει ήδη την κεφαλαιακή ζημιά, η πώληση τους θα μπορούσε να βοηθήσει στην απελευθέρωση κεφαλαίου και στην

12 εξυγίανση των ισολογισμών, συμβάλλοντας έτσι σε ένα νέο ξεκίνημα". Από την άλλη πλευρά, για τις εταιρείες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση λόγω προβλημάτων στην αναχρηματοδότηση τους, υβριδικές μορφές ομολόγων/ιδίων κεφαλαίων θα μπορούσαν να είναι πιο κατάλληλες. Επενδυτές για τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι κεφάλαια υψηλού ρίσκου που ειδικεύονται σε επισφαλή στοιχεία ενεργητικού, κεφάλαια που αναζητούν υψηλές αποδόσεις και ιδιώτες επενδυτές. Οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να εντοπίζουν τις ευκαιρίες αυτές σε όλους τους τομείς και να προωθούν την επαφή μεταξύ τέτοιων εταιριών με πιθανούς επενδυτές. 4. Ιδιωτικοποιήσεις Οι εταιρείες προς ιδιωτικοποίηση είναι πιο πιθανό να πουληθούν σε ξένους επενδυτές με τη μορφή άμεσων επενδύσεων. Οι πιθανοί επενδυτές περιλαμβάνουν ξένες εταιρείες, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και άλλα επενδυτικά κεφάλαια. Οι ελληνικές τράπεζες δεν μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή τη προσπάθεια παρά μόνο μέσω των τμημάτων Επενδυτικής Τραπεζικής. 5. Νέες επενδύσεις Εξ αιτίας των διαρθρωτικών αλλαγών που εφαρμόζονται με βάση το μνημόνιο με τους πιστωτές του επίσημου τομέα (official sector), θα προκύψουν ευκαιρίες για νέου είδους επιχειρήσεις άρα και για νέες επενδύσεις. Υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά πρώτα σημάδια μετά τις ανακοινώσεις της Phillip Morris και της Unilever ότι θα μεταφέρουν την παραγωγή κάποιων προϊόντων τους στην Ελλάδα. Το πιο πιθανό είναι ότι τέτοιες επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν από τη μητρική εταιρεία εκτός Ελλάδας μέσα στο πλαίσιο της συνολικής χρηματοδότησης του ομίλου. Παρόλα αυτά, για τη λειτουργία θυγατρικών στην Ελλάδα οι εταιρείες αυτές θα χρειαστούν γραμμές κεφαλαίου κίνησης και υπηρεσίες διαχείρισης μετρητών τοπικά που θα μπορούσαν να τις παρέχουν Ελληνικές τράπεζες. Συμπερασματικά, υπάρχουν πολλοί τομείς της ελληνικής οικονομίας οπού οι ξένες επενδύσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Προχωρώντας ακόμα περισσότερο, οι ξένες επενδύσεις σε ορισμένους κλάδους μπορεί στην πραγματικότητα να δώσουν το έναυσμα για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Είναι επομένως σημαντικό οι ελληνικές τράπεζες να χρησιμοποιήσουν το πιθανό ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και να μεγιστοποιήσουν την ροή αυτών των κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία. VΙ. Πολιτική Πιστοδοτήσεων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης Η πολιτική πιστοδοτήσεων και κανονιστικής συμμόρφωσης αποτελούν ένα κεντρικό θέμα που αφορά δύο σημαντικές πτυχές του σημερινού προβλήματος του ελληνικού δημοσίου χρέους. Οι ελληνικές τράπεζες δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τη διαδεδομένη πρακτική της φοροδιαφυγής στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια παρόλο που είχαν στη διάθεση τους πληροφορίες σχετικά με τις καταθέσεις, την κίνηση κεφαλαίου και το πιστοληπτικό προφίλ των πελατών. Οι ελληνικές τράπεζες είναι ένας σημαντικό κρίκος στην αλυσίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου προβλήματος της είσπραξης των φόρων. Η Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει ήδη επηρεαστεί σημαντικά τόσο από νομοθετικές αλλαγές όσο και από αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο που έχουν λάβει χώρα στην Ελλάδα, από όταν η κρίση ξέσπασε. Σε αυτήν τη θεματική ενότητα παρέχεται μια σύντομη επισκόπηση των αλλαγών που έχουν ήδη λάβει χώρα εντός των ελληνικών τραπεζών, και μας δίνουν κάποια τροφή για σκέψη για το πώς οι τράπεζες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ακόμη πιο αποτελεσματικά για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Επιπρόσθετα, εξετάζεται η ευρέως διαδεδομένη τακτική των Ευρωπαϊκών τραπεζών να θεωρούν το δημόσιο χρέος της χώρας τους ως μηδενικού κινδύνου. Στην πραγματικότητα, ένας σημαντικός λόγος που οι ελληνικές τράπεζες χρειάστηκαν διάσωση είναι η ιστορικά

13 μεγάλη έκθεση τους στο ελληνικό χρέος. Σε άλλες χώρες (π.χ. Ιρλανδία, Ισπανία, Ισλανδία) οι τράπεζες προκάλεσαν τα προβλήματα στις χώρες τους, ενώ στην Ελλάδα συνέβη το αντίθετο. Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Φοροδιαφυγή Μετά από αρκετές αλλαγές στη νομοθεσία οι ελληνικές τράπεζες έχουν δημιουργήσει νέες διαδικασίες, προκειμένου να βοηθήσουν στην πρόληψη της φοροδιαφυγής πιο ενεργά. Η φοροδιαφυγή έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των αδικημάτων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τη νομοθεσία το 2010 (3842/2010), η οποία συμπληρώνει το καθεστώς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που προϋπάρχει με νομοθεσία από το 2008 (3691/2008), γεγονός που σημαίνει ότι οι τράπεζες μπορούν πλέον να κατηγορούνται για παροχή βοήθειας σε ένα ποινικό αδίκημα όταν εμπλέκονται συνειδητά σε μια συναλλαγή που συνδέεται με φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με τυποποιημένες διαδικασίες οι τράπεζες ζητούν πλέον την τελευταία φορολογική δήλωση από τους νέους και (σε ορισμένες περιπτώσεις) και τους υπάρχοντες πελάτες και διασταυρώνουν τις πληροφορίες αυτές έναντι των καταθέσεων και των συναλλαγών του πελάτη. Ειδικότερα, η Τράπεζα της Ελλάδα έχει δώσει κατευθυντήριες γραμμές από τον Μάρτιο του 2012 (ΠΔ-ΤΕ 2652/2012) απαιτώντας από τις τράπεζες να ζητούν φορολογικές δηλώσεις από τους υπάρχοντες πελάτες, εάν ένας από τους δύο δείκτες υψηλού κινδύνου παρατηρείται: 1. Αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι των οποίων ο λογαριασμός πιστώθηκε κατά περισσότερο από ευρώ κατά το ημερολογιακό έτος Νομικά πρόσωπα, των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις υπερέβησαν το ποσό των ευρώ κατά το ημερολογιακό έτος 2011 Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΤτΕ, επίσης, καλούν τις τράπεζες στην παρακολούθηση ύποπτων συναλλαγών σε ολόκληρη την πελατειακή τους βάση και στον λεπτομερή ορισμό του τι συνιστά ύποπτη συναλλαγή. Σε περίπτωση παρατυπίας, η Τράπεζα πρέπει να καταθέσει αναφορά ύποπτης συναλλαγής στην αρμόδια αρχή ( Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία στην ιστοσελίδα της ΜΧΠ, έχει καταγραφεί αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων κατά τα τελευταία χρόνια (από υποθέσεις το 2009 σε περιπτώσεις το 2012) και έχει παρατηρηθεί αύξηση του αριθμού των υποθέσεων στον εισαγγελέα κάθε χρόνο (από 81 το 2009 σε 279 το 2012). Οι υποθέσεις που σχετίζονται με φοροδιαφυγή αποστέλλονται επίσης προς διερεύνηση στο ΣΔΟΕ. Επιπλέον, οι τράπεζες παρέχουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών στις εφορίες και στο Υπουργείο Οικονομικών. Ατομικές πληροφορίες των πελατών παρέχονται στις αρχές, κατόπιν αιτήματος, δηλαδή το τραπεζικό απόρρητο αίρεται σε ορισμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, η εφορία διενεργεί ελέγχους ταξινόμησης αυτοκινήτων και ιδιοκτησίας ακινήτων έναντι των φορολογικών δηλώσεων και ζητά από τις τράπεζες να παρέχουν ατομικά στοιχεία του λογαριασμού σε περίπτωση που μια αναντιστοιχία εντοπίζεται. Επίσης, οι τράπεζες παρέχουν πληροφορίες για τις συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες και τις εξερχόμενες μεταφορές κεφαλαίων εμβάσματα προς το εξωτερικό στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ελέγχει τις πληροφορίες σε σχέση με τις φορολογικές δηλώσεις. Τέλος, οι τράπεζες εργάζονται για να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων που θα είναι διαθέσιμη στις αρμόδιες αρχές από τον Ιούλιο του Η βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει στατικές πληροφορίες για όλους τους πελάτες, για παράδειγμα, αναφέροντας όλους τους λογαριασμούς που έχει ένας ιδιώτης. Δεδομένου ότι οι τράπεζες είναι τα μόνα ιδρύματα που έχουν πρόσβαση τόσο στα τραπεζικά στοιχεία, όσο και στα φορολογικά (ακόμη και στις φορολογικές δηλώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις), θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εκτενέστερα σε ελέγχους. Οι τράπεζες επίσης διατηρούν αρχεία με στοιχεία για την επαγγελματική δραστηριότητα, γεγονός που σημαίνει ότι σταυροειδείς έλεγχοι θα μπορούσαν να γίνουν για το συγκεκριμένο επάγγελμα ειδικότερα. Οι

14 κατευθυντήριες γραμμές της ΤτΕ θα μπορούσαν να επεκταθούν σε διασταύρωση πληροφοριών σε μεγαλύτερο εύρος, για παράδειγμα, σε ετήσια βάση (και όχι μόνο για το 2011) και με ένα ευρύτερο φάσμα κριτηρίων. Πιστωτική πολιτική και Φοροδιαφυγή Παράλληλα με τις εξελισσόμενες ρυθμιστικές παρεμβάσεις, ορισμένες πρακτικές πρέπει να αλλάξουν. Μία προφανής περίπτωση είναι η πρακτική με την οποία γίνονται οι αγοραπωλησίες ακινήτων στην Ελλάδα. Υπάρχουν δύο τρόποι αποτίμησης ακινήτων στην Ελλάδα: Η «αντικειμενική» αξία ενός ακινήτου, η οποία υπολογίζεται από την εφορία και αντιπροσωπεύει την εκτίμηση της για την αξία του ακινήτου, καθώς και η «αγοραία αξία», η οποία είναι η τιμή που στην πραγματικότητα τα ακίνητα αγοράζονται και πωλούνται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Η "αντικειμενική αξία" ήταν γενικά πολύ χαμηλότερη από την «αγοραία αξία». Δεδομένου ότι οι φόροι συναλλαγής ακινήτων που καταβάλλονται κατά τη συναλλαγή, αναφέρονται στην αξία του συμβολαίου αγοράς, δηλαδή την «αντικειμενική αξία», οι αγοραστές και οι πωλητές ακινήτων πλήρωναν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα φόρους που υπολογίζονταν σε σημαντικά χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Οι τράπεζες παρείχαν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να συνεχίσουν αυτή την πρακτική, προσφέροντας παροχή ενός στεγαστικού δανείου μέχρι την αντικειμενική αξία και ένα πρόσθετο δάνειο για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ της αντικειμενικής και της αγοραίας αξίας. Σε μια άλλη εκδοχή της χρηματοδότησης ακινήτων, οι τράπεζες συνήθιζαν να χορηγούν στεγαστικά δάνεια με εξασφάλιση καταθέσεις, προκειμένου ο πελάτης να μην έχει πρόβλημα με τις φορολογικές αρχές στην αιτιολόγηση αδήλωτων εισοδημάτων. Αυτές οι πρακτικές έχουν σταματήσει σε μεγάλο βαθμό από τις αρχές του 2012, με την άρνηση των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν οποιοδήποτε ποσό πάνω από αυτό του συμβολαίου αγοράς. Ένα άλλο παράδειγμα που μας δείχνει ότι η πιστωτική πολιτική των τραπεζών έπρεπε να αλλάξει αφορά το πώς οι τράπεζες αξιολογούν τις αιτήσεις δανείων. Με τη λήψη μιας αίτησης δανείου, οι τράπεζες πρέπει να εκτιμήσουν το πραγματικό εισόδημα των πελατών τους το οποίο δεν είναι απαραίτητα ίδιο με το δηλωθέν εισόδημα. Το συγκεκριμένο θέμα έχει αναφερθεί και αναλυθεί στο Chicago Booth paper που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2012 (διατίθεται στη Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν εφαρμόσει στο παρελθόν πολλαπλασιαστές στα δηλωθέντα εισοδήματα των πελατών που ασκούν ορισμένα επαγγέλματα (κυρίως γιατρούς, μηχανικούς, ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, λογιστές, μεσίτες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και δικηγόρους), προκειμένου να εκτιμηθεί το πραγματικό εισόδημα τους, αναγνωρίζοντας έτσι ότι μεγάλο τμήμα του εισοδήματος του πελάτη δεν δηλώθηκε στις φορολογικές αρχές. Οι συγγραφείς υπολογίζουν την αναλογία της μηνιαίας δανειακής επιβάρυνσης σε σχέση με τα μηνιαία δηλωθέντα εισοδήματα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μέσες αναλογίες πάνω από το 100% εφαρμόστηκαν σε αρκετά επαγγέλματα, γεγονός θα σήμαινε ότι οι δανειολήπτες εμφάνιζαν χαμηλότερο μηνιαίο εισόδημα από τη μηνιαία δόση δανείου. Η πρακτική αυτή έχει τροποποιηθεί και πλέον κατά τη χορήγηση νέων δανείων οι ελληνικές τράπεζες προσπαθούν ο δείκτης να μην υπερβαίνει το ενδεδειγμένο όριο του μηνιαίου χρέους προς ακαθάριστο εισόδημα. Λόγω του τρέχοντος οικονομικού περιβάλλοντος οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο αριθμό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Είναι επομένως απρόθυμες να αναλάβουν μεγάλο κίνδυνο ή να δανείζουν στον ίδιο βαθμό όπως έκαναν πριν από την κρίση. Δεν είναι σαφές κατά πόσον οι

15 πολιτικές που καταπολεμούν τη φοροδιαφυγή, αλλά οδηγούν σε χαμηλότερα κέρδη για τις τράπεζες (με τον περιορισμό του ποσού της πίστωσης που μια τράπεζα μπορεί να χορηγήσει στην πελατειακή της βάση) θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται όταν οι τράπεζες ξεπεράσουν τα σημερινά τους προβλήματα. Για να βεβαιωθούμε ότι ενδεδειγμένες πολιτικές θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται στο μέλλον, είναι σημαντικό ότι η μη συμμόρφωση θα πρέπει να οδηγεί σε σοβαρές συνέπειες, τόσο για την ίδια την τράπεζα όσο και για τους πελάτες της. Αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί, όπως η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και το ΣΔΟΕ, καθώς και το δικαστικό σύστημα γενικότερα πρέπει να είναι συνεχώς σε θέση να ανιχνεύουν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και να επιβάλουν αυστηρές κυρώσεις. VII. Διαχείριση Καθυστερήσεων, Αθέτησης Υποχρεώσεων και Μεταχρονολόγησης Εξοφλήσεων Η λύση για τα επισφαλή δάνεια σε συνεργασία της πολιτείας με τις τράπεζες Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξέδωσε πρόσφατα έρευνα για την διαχείριση των επισφαλών δανείων του ιδιωτικού τομέα στον απόηχο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής κρίσης. Το ταμείο αξιολογεί προγράμματα που τεθήκαν σε ισχύ σε σειρά χωρών (Εσθονία, Λιθουανία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Ουκρανία κτλ) και φθάνει στο συμπέρασμα ότι με το κατάλληλο νομικό και οικονομικό πλαίσιο η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων μπορεί να στεφθεί με επιτυχία προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών (δανειστές, τράπεζες, ευρύτερη οικονομία). Α. Αναδιάρθρωση Επιχειρηματικών δανείων Το ταμείο χρησιμοποιεί σαν σταθερά το γεγονός ότι οι υποθέσεις αναδιάρθρωσης δανείων ή και προσφυγής και ολοκλήρωσης της διαδικασίας του Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρο 99) είναι χρονοβόρες διαδικασίες που οφείλονται γραφειοκρατικό θεσμικό πλαίσιο καθώς και στον αυξημένο αριθμό υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια. Το ταμείο συνοπτικά προτείνει δημιουργία Fast Track διαδικασίας για εξωδικαστική ρύθμιση δανείων εκτός του πτωχευτικού κώδικα και αλλαγές στον πτωχευτικό κώδικα οι οποίες θα επιτρέπουν ξεκάθαρα όρια υποβολής, υποστήριξη αποκατάστασης των βιώσιμων εταιριών και ταχεία εκκαθάριση των μη βιώσιμων εταιριών. Η πολιτεία πρέπει να κινηθεί ταχέως στην δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή των παραπάνω ώστε να επιτρέψει νομικά την ταχεία αξιοποίηση παγίων στοιχείων εταιριών από τις τράπεζες και οι τράπεζες με τη σειρά τους να εξετάσουν τους τρόπους μεγιστοποίησης του οφέλους από αυτά. Όσο παραμένουν οι συσσωρεμένες προβλέψεις και κατ επέκταση συνεχίζεται η λειτουργία μη βιώσιμων εταιριών, τόσο δυσκολότερα θα καταφέρουν οι τράπεζες να σταθούν στο πλευρό της οικονομίας με νέες χρηματοδοτήσεις. Στην περίπτωση δημιουργίας εξω-δικαστικής Fast Track διαδικασίας και αλλαγής στα Ελληνικά δεδομένα του πτωχευτικού νόμου με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, με δεδομένο το υψηλό επίπεδο προβλέψεων, αναμένεται να περιέλθει στα χέρια των Ελληνικών τραπεζών μεγάλος αριθμός παγίων στοιχείων εταιριών. Προς μεγιστοποίηση του οφέλους από τις τράπεζες, θα ήταν δόκιμο, να δημιουργηθούν χαρτοφυλάκια παγίων στοιχείων εταιριών είτε ανά τράπεζα είτε σε συνεργασία τραπεζών μεταξύ τους και αυτά τα χαρτοφυλάκια να προωθηθούν οργανωμένα σε δυνητικούς επενδυτές. Η συγκυρία των ιδιωτικοποιήσεων που θα προωθηθούν από την κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια, οι οποίες θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον σειράς παγκόσμιων επενδυτών, είναι ιδανική για την προώθηση και άλλων παγίων στοιχείων που θα προκύψουν από τις προβλέψεις των τραπεζών.

16 Το βέβαιο και υγειές είναι οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων να γίνουν σε πάγια στοιχεία που αποτελούν εγγυήσεις υφιστάμενων δανείων επιχειρήσεων τα οποία έχουν ήδη προβλεφθεί και εγγραφεί ως ζημιές από τις τράπεζες. Λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και τις πτώσεις των τιμών που δημιουργούν αντικίνητρο στις τράπεζες να εκμεταλλευτούν αυτά τα πάγια στοιχεία τώρα, εξυγιαίνοντας τους ισολογισμούς τους, σημαντική θα είναι η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για να επισπευσθούν τέτοιου είδους διαδικασίες όπως προτείνει το ΔΝΤ αλλά και η προσεκτική επιλογή των εταιρειών που είναι μη βιώσιμες ώστε η εκκαθάριση τους να απελευθερώνει πόρους στο σύστημα (επιχειρηματίας πολιτεία τράπεζα - ευρύτερη οικονομία). Β. Αναδιάρθρωση δανείων Νοικοκυριών Η αναδιάρθρωση των δανείων των νοικοκυριών είναι ένα κοινωνικά ευαίσθητο θέμα που χρειάζεται προσεκτικό χειρισμό και κατάλληλο θεσμικό/νομικό πλαίσιο ώστε να είναι επιτυχής. Οι πρόσφατες κατασχέσεις κατοικιών στην Ισπανία δημιούργησαν μεγάλες αναταράξεις και προβλήματα στα νοικοκυριά που αναγκάστηκαν να υποστούν την έξωση από τις κατασχεμένες κατοικίες. Το μεγάλο ποσοστό νοικοκυριών στα όρια της φτώχειας στη Ελλάδα καθώς και το γεγονός ότι πάνω από 400 χιλιάδες νοικοκυριά δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο, αναμένεται να αποτελέσει τροχοπέδη σε μια τέτοια προσπάθεια αποκλείοντας κοινωνικά και οικονομικά αυτά τα νοικοκυριά. Γ. Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου πιστώσεων Τειρεσίας Για να επιτραπεί η επανεκκίνηση της παροχής ρευστότητας από τις τράπεζες πολύ σημαντικό επίσης είναι να επαναπροσδιοριστεί το πλαίσιο φερεγγυότητας των δανειστών, το οποίο αντιπροσωπεύεται από το σύστημα και την εταιρία Τειρεσίας. Ο σχεδιασμός του πλαισίου ανταποκρινόταν σε μια προ-κρίσης αγορά με αποτέλεσμα πλέον να έχουν καταχωρηθεί στον Τειρεσία ακόμη και επιχειρηματίες με μία απλήρωτη συναλλαγή ύψους 1000 ευρώ. Επίσης, το δυσκίνητο πλαίσιο το οποίο απαιτεί πολύ μεγάλο χρόνο για την απαλλαγή του επιχειρηματία από την οικονομική ασυνέπεια του παρελθόντος (2-4 χρόνια), λειτουργεί ως τροχοπέδη στο σύστημα. Ορισμένες προτάσεις για να μπορέσει πλέον το Σύστημα Οικονομικής Συμπεριφοράς Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) να λειτουργήσει σαν εργαλείο στις τράπεζες είναι οι εξής: Αυτόματη έξοδος από το σύστημα για εταιρίες που κατά τη διάρκεια της κρίσης εισήλθαν στον Τειρεσία και έχουν πλέον εξοφλήσει το σύνολο των υποχρεώσεων τους. Αναζήτηση λύσης συμψηφισμού των χρεών εταιριών οι οποίες έχουν οφειλές από το κράτος (επιστροφές ΦΠΑ, κ.α) επιτρέποντας στις τράπεζες πιθανά να χρηματοδοτήσουν αυτά τα χρέη με εγγύηση τις οφειλές του δημοσίου. Παροχή περιόδου χάριτος σε όσες επιχειρήσεις έχουν μπει στη λίστα από το 2010 και μετά αλλά κρίνονται από τις τράπεζες βιώσιμες. Δ. Μεταχρονολογημένη εξόφληση χρεών Η Ελληνική οικονομία έχει τα τελευταία χρόνια εν πολοίς αυτο-διορθωθεί αναφορικά με τις μετα-χρονολογημένες πληρωμές / επιταγές ως αποτέλεσμα της χαμηλής εμπιστοσύνης προμηθευτών πελατών, τα ανεξόφλητα χρέη, την ελλιπή ρευστότητα κτλ. Με δεδομένο ότι αυτό το σύστημα πληρωμών δεν υφίσταται στην Ευρώπη αυτή η αυτό-διόρθωση είναι μία καλή εξέλιξη. Παρόλα αυτά, η συνέχιση αυτής της πρακτικής από μεγάλους παίχτες του κλάδου δημιουργεί μεγάλα προβλήματα ρευστότητας σε υπάρχουσες υγιείς εταιρίες οι οποίες στερούνται χρηματοδότησης από τις τράπεζες και καλούνται να πληρώσουν μετρητοίς, ενώ πληρώνονται μετά από 2, 3 ή 4 μήνες. Οι εταιρίες αυτές δεν μπορούν να καλύψουν την υπάρχουσα ζήτηση, πόσο μάλλον να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες και να επεκτείνουν την ζήτηση, καταδικάζοντας τες να φυτοζωούν και να οδηγούνται σε περικοπές κόστους και θέσεων εργασίας.

17 Για να εξυγιανθεί με δίκαιο τρόπο το οικονομικό κύκλωμα σχετικά με την κυκλοφορία χρήματος ώστε να μην λειτουργεί υπέρ των λίγων και δυνατών θα πρέπει το θεσμικό πλαίσιο να τροποποιηθεί και να πάψει να επιτρέπει την μεταχρονολόγηση πληρωμών / επιταγών. Σημαντικό παράγοντα στα προβλήματα ρευστότητας της αγοράς παίζει και το Ελληνικό κράτος που καθυστερεί την αποπληρωμή οφειλών του προς τον ιδιωτικό τομέα (επιστροφή ΦΠΑ κ.α). Πέραν όμως από τις οφειλές σε εταιρίες που ήταν ενεργές στα δημόσια έργα και εξ ορισμού επλήγησαν από την κακή οικονομική κατάσταση της χώρας, η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και σε υγιείς εταιρίες που έχουν ισχυρά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά στα νέα οικονομικά δεδομένα. VIII. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο Η σημερινή και διαρκώς αυξανόμενη οικονομική κρίση αποδεικνύει δίχως αμφισβήτηση ότι η αποτελεσματικότητα της εκάστοτε νομισματικής πολιτικής είναι εκτεθειμένη σ ένα εξαιρετικά ασταθές ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα. ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ Στο μικροσκόπιο των εποπτικών αρχών και άλλων φορέων της χρηματαγοράς πρέπει να τεθούν τα ακόλουθα νομοθετικά ζητήματα μείζονος σημασίας για την επίτευξη των ακόλουθων δύο στόχων. 1. Ανακεφαλαιοποίηση Πιστωτικών Ιδρυμάτων. 2. Τραπεζικό Απόρρητο. 1. Ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο ν. 3864/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον ν. 4079/2012) και ο ν. 4021/2011 αποτελούν το νομοθετικό πλαίσιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στην Ελλάδα. Υπ αυτό το πρίσμα το «Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθετόρητας (ΤΧΣ)» έχει επιφορτιστεί με την εισφορά κεφαλαίων στις προβληματικές τράπεζες μέσω του «Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF)» αφου η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) θα προβαίνει προηγουμένως σε αξιολόγηση της βιωσιμότητας του υπό ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικού ιδρύματος. Επί της διαδικασίας, το 1/3 από τα χρήματα της ανακεφαλαιοποίησης θα διατίθενται για έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων (τα γνωστά CoCos). Οι τράπεζες λοιπόν θα δανείζονται χρήματα από το «κράτος» (μέσω του ΤΧΣ) και θα εκδίδουν ομόλογα τα οποία θα πρέπει να αποπληρώσουν αλλιώς θα μετατρέπονται σε μετοχές. Τα υπόλοιπα 2/3 θα καλύπτονται από μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου. Ωστόσο, τα πρόσφατα δείγματα πρακτικής εφαρμογής του ως άνω νομοθετικού πλαισίου (βλ. ανακεφαλαιοποίηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (ΤΤ) και της Proton Bank), μάλλον καταδεικνύουν ότι οδηγούμαστε σε μια αργή και ίσως αναποτελεσματική διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης. Πως η ανακεφαλαιοποίηση μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική? Αρχικά, με αυστηρότερη ανάλυση κόστους οφέλους που θα προκύπτει από την επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση του υπό ανακεφαλαιοποίηση ιδρύματος. Επιπροσθέτως, η ανακεφαλαιοποίηση πρέπει να γίνεται απευθείας και κατά το μεγαλύτερο μέρος της με πόρους από την Ευρωπαική Ένωση (Ε.Ε.). 2. Τραπεζικό Απόρρητο. Είναι αλήθεια ότι σε περιόδους κρίσης παρατηρείται έντονη εκδήλωση μιας βαθιάς απορρύθμισης. Επέρχεται δηλαδή ανασφάλεια δικαίου.

18 Η προστασία του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων των πολιτών αποτελούσε στοιχεία μείζονος σημασίας για την σύννομη λειτουργία του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η νομοθετική κατοχύρωση του τραπεζικού απορρήτου προβλέπεται στο άρθρο 1 του Ν.Δ. 1059/1971 (και των τροποιητικών αυτού νόμων), όπου ορίζεται ότι: «οι κάθε μορφής καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα είναι απόρρητες». Προσφάτως ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 3 του ν. 3986/2011, προβλέφθηκε η προληπτική άρση του τραπεζικού απορρήτου. Στο πλαίσιο των νέων διαδικασιών, τα πιστωτικά ιδρυμάτων υποχρεώνονται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος που τους ζητούνται από το Υπουργείο. Μάλιστα, για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης δεν απαιτείται ούτε προηγούμενη άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις έρχονται σε αντίθεση τόσο με τις προαναφερθείσες διατάξεις (δηλαδή με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Ν.Δ. 1059/1971) όσο και με τη Συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 Συντάγματος), στο πλαίσιο του κράτους δικαίου. Σύμφωνα με την αρχή αυτή προβλέπεται ότι: «οι επιβαλλόμενοι εκ του νόμου περιορισμοί των ατομικών δικαιωμάτων πρέπει να πληγούν τα ακόλουθα τρία κριτήρια και συγκεκριμένα να είναι: α) κατάλληλοι, δηλαδή πρόσφοροι για την πραγμάτωση του επιδιωκόμενου σκοπού, β) αναγκαίοι, δηλαδή να συνιστούν μέτρο, το οποίο σε σχέση με τα άλλα δυνάμενα να ληφθούν μέτρα να επάγεται τον ελάχιστο δυνατό περιορισμό για τον ιδιώτη ή το κοινό και γ) αναλογικοί υπό στενή έννοια, δηλαδή να τελούν σε εύλογη σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ώστε η αναμενόμενη ωφέλεια να μην υπολείπεται της βλάβης που προκαλούν». Για τη σύννομη άρση του τραπεζικού απορρήτου από τα τραπεζικά ιδρύματα θα έπρεπε να απαιτείται: (α) απόλυτη και πιστή εφαρμογή της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αρχής της αναλογικότητας (ως ανωτέρω εξετέθη), (β) έγγραφη ενημέρωση του πελάτη που υπόκειται σε έλεγχο, (γ) προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη ή αιτιολογημένη απόρριψη της πρόθεσης ελέγχου των καταθέσεων του, (δ) εύλογη και αιτιολογημένη πρόταση του πιστωτικού ιδρύματος για άρση του τραπεζικού απορρήτου. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τμηματική Νομοθετική Ρύθμιση οι κυκλοειδείς διατάξεις των διαφόρων πολύπλοκων εφαρμοστικών νόμων που διέπουν το τραπεζικό τοπίο στην Ελλάδα δυσχεραίνουν και βλάπτουν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία του. Ένα ενιαίο εφαρμοστικό πλαίσιο είναι αδύνατο να ακολουθήσει τις απότομες και με αυξημένο ρυθμό εξελίξεις στην οικονομία. Ο ρόλος του «απρόβλεπτου» - σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν να κατανοήσουμε ότι η υπέρ-ρύθμιση και απορρύθμιση του τραπεζικού συστήματος θα είναι πάντοτε εκτεθειμένη σ ένα παράγοντα που δεν θα μπορέσει ποτέ να αντιμετωπίσει: «ΤΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ!». Αν πρέπει να στρέψουμε κάπου την προσοχή μας για την σωστότερη θωράκιση του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα με την ταυτόχρονη νομοθετική ελαστικότητα για την αναχέτηση παρόμοιων καταστάσεων. Εφαρμογή της αρχή της αναλογικότητας Η νομοθετική ρύθμιση και οποιοδήποτε εποπτικό μέτρο θα πρέπει να προβλέπεται ή επιβάλλεται με ευθεία εφαρμογή της αρχής, ως ανωτέρω εξετέθη.

19 Ο ρόλος των εποπτικών αρχών στην εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα. Ρυθμιστικές αρχές που εποπτεύουν τον τραπεζικό τομέα έχουν την τάση να πέφτουν θύματα της πιο βαριάς μορφής (προβλήματα ειδικότητας) με συνέπεια να ανέχονται ακραία (αλλά καλυμένη) ανάληψη διακινδύνευσης 9. Σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 3601/2007 προβλέπεται ότι «η ΤτΕ απαιτεί από το πιστωτικά ιδρύματα που δεν συμμορφώνονται ή για όποια υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις μη συμμόρφωσης τους με τις απαιτήσεις του νόμου να λαμβάνουν τα κατάλληλα διαρθωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν ελλείψεις ή αδυναμίες». Προσεκτική θεώρηση της διάταξης και συνδυαστική ανάγνωση της με τις υπόλοιπες διατάξεις του νόμου καταδεικνύει την ευρεία και αδιευκρίνιστη έκταση των δυνατοτήτων της ΤτΕ. Επιπλέον, οπουδήποτε μέσα στον ν. 3601/2007 απαντώνται οι λέξεις «κατά την κρίση της ΤτΕ» ή άλλες ισοδύναμες, ίσως θα έπρεπε αντικατασταθούν με τις λέξεις «κατά την εύλογη κρίση της ΤτΕ», ώστε να συνάδουν με τις υπόλοιπες διατάξεις του ν. 3601/2007. Στα ίδια συμπεράσματα ουσιαστικά καταλήγει και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών στις σχετικές παρατηρήσεις. Εκ των διατάξεων του ν. 3601/2007 είναι εμφανές ότι η ΤτΕ επιφορτίζεται με ευρύτατη διακρατική ευχέρεια ως προς την άσκηση εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ειδικότερα κριτήρια επιβολής προβλεπόμενων μέτρων και την έκταση αυτών (με μοναδική εξαίρεση αυτή σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις). Αυτό δημιουργεί σημαντικό κενό, ανασφάλεια δικαίου, ερμηνευτικά προβλήματα, αλλά και αμφισβητήσεις για την καταλληλότητα των αποφασιζόμενων μέτρων από το πιστωτικό ίδρυμα και τους πιστωτές ή τους μετόχους. 9 Nassim Nicholas Taleb, 2007, The Black Swan, Penguin Publishing.

20 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) IMF Working Paper, Dealing with Private Debt Distress in the Wake of the European Financial Crisis, A Review of the Economics and Legal Toolbox, Prepared by Yan Liu and Christoph B. Rosenberg, February ) Τράπεζα της Ελλάδος, Report on the recapitalisation and restructuring of the Greek banking sector, Δεκέμβριος ) BlackRock Solutions, Diagnostic Assessment of Greek Banks, Δεκέμβριος ) Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, BIS Paper No. 48, An assessment of financial sector rescue programmes, Ιούλιος ) Central Bank of Ireland, The Financial Measures Programme Report (Mar.11) 6) BIS central bankers speeches, Patrick Honohan, Recapitalisation of failed banks some lessons from the Irish experience 7) Nassim Nicholas Taleb, 2007, The Black Swan, Penguin Publishing 8)

Ομάδα Σκέψης: Οικονομία & Ανάπτυξη

Ομάδα Σκέψης: Οικονομία & Ανάπτυξη Ομάδα Σκέψης: Οικονομία & Ανάπτυξη Think Tank Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science Α κύκλος κειμένων THE HELLENIC ALUMNI 02 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 03 Ομάδα Σκέψης: Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής: Η Επόμενη Μέρα για τις Τράπεζες. Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής: Η Επόμενη Μέρα για τις Τράπεζες. Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012 Ομιλία του Νικολάου Χ. Γκαργκάνα στη Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής: Η Επόμενη Μέρα για τις Τράπεζες Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012 Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα επέδειξε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΟΜΙΛΙΑ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Φίλες και Φίλοι Χαίρομαι που σας καλωσορίζω ξανά σ αυτό τον χώρο, μετά από πεντέμισι περίπου χρόνια. Ο Βασίλης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Δελτίο Τύπου. Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016 Δελτίο Τύπου Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ ή Ταμείο), δημοσιοποίησε σήμερα στην ιστοσελίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

CAPITAL CONTROLS & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

CAPITAL CONTROLS & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016 CAPITAL CONTROLS & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Αριστείδης Σάμιτας Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου CAPITAL CONTROLS Capital Controls

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις 22 Φεβρουαρίου 2013 Κατατέθηκε στη Βουλή ο νόμος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Κερασίνα Ραυτοπούλου Σύµβουλος Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στον Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα 1 Εισαγωγή Στην Ελλάδα η οικονοµική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά.

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει σχεδόν τις διαδικασίες που

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs»

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» 20 06 2014 «Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας έχει σταθεροποιηθεί. Η εμπιστοσύνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ε1: Ποιοι ήταν οι λόγοι που η Κύπρος χρειάστηκε διεθνή οικονομική βοήθεια; Τι προκάλεσε τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα;

Ε1: Ποιοι ήταν οι λόγοι που η Κύπρος χρειάστηκε διεθνή οικονομική βοήθεια; Τι προκάλεσε τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα; Πρόγραμμα για τον Χρηματοοικονομικό Τομέα της Κύπρου Μνημόνια Συναντίληψης με την ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τον χρηματοοικονομικό τομέα Μέρος A: Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η επόμενη μέρα για τις τράπεζες

Η επόμενη μέρα για τις τράπεζες Η επόμενη μέρα για τις τράπεζες Οι Ελληνικές τράπεζες λειτουργούν σε ένα περιβάλλον όχι απλώς δυσμενές, αλλά που χαρακτηρίζεται από την μεγαλύτερη ύφεση που γνώρισε η χώρα μας μεταπολεμικά. Η επιχειρούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 στην Ηρώ Ευθυμίου Ερ.: Η ένταξη στο μηχανισμό απειλεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων Ποιες λύσεις ποια προοπτική

Η Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων Ποιες λύσεις ποια προοπτική 15 Ιανουαρίου 2014 Η Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων Ποιες λύσεις ποια προοπτική Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος ΔΣ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Η τραπεζική κρίση στην Κύπρο και οι προεκτάσεις της

Η τραπεζική κρίση στην Κύπρο και οι προεκτάσεις της Η τραπεζική κρίση στην Κύπρο και οι προεκτάσεις της Η πρωτοφανής τραπεζική κρίση στην Κύπρο έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον αβεβαιότητας για τους καταθέτες οι οποίοι προσπαθούν να αξιολογήσουν τις περιορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιαιτερότητες των λοιπών επιχειρηματικών κλάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9

Οι ιδιαιτερότητες των λοιπών επιχειρηματικών κλάδων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Αποτίμηση (επιμέτρηση) και απομείωση σύμφωνα με το IFRS 9 Από 1.1.2018 τίθεται σε εφαρμογή το IFRS 9, το οποίο επιφέρει σημαντικές μεταβολές στους κανόνες αποτίμησης και τη διαδικασία προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών

Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Υπεύθυνος δανεισμός και υπερχρέωση των καταναλωτών Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων. Γιώργος Βλάχος

Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων. Γιώργος Βλάχος Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Χαρτοφυλακίων Γιώργος Βλάχος Οκτώβριος 15, 2015 Περιεχόμενα 01 Το Προβληματικό Οικονομικό Περιβάλλον 02 Οι Τράπεζες 03 Οι Επιχειρήσεις 04 Η Τράπεζα Πειραιώς 05 Τύποι Ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 Τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανέκαμψαν σημαντικά σε τριμηνιαία βάση. Εξάλειψη ζημιών στην Ελλάδα Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα