15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002699886 2015-04-08"

Transcript

1 15PROC ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: Fax: Λυκόβρυση, 8/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 500 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) (Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2014ΣΕ ) του ΠΔΕ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ,37 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΔΗΛΑΔΗ ,90 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

2 15PROC ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: Fax: Λυκόβρυση, 8/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 500 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180 Α / ). 2. Την παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/ ) και την υπ αριθμ / Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2284/Β/ ). 3. «Την υπ άριθμ. 919/131869/ ΚΥΑ..» σχετικά με την Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσιακών Μονάδων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ. 4. Τη με αριθμ. 15Β απόφαση της 48ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ τοποθέτηση Προϊσταμένων. 5. Το ν.1845/89 (ΦΕΚ 102, Α 26 Απριλίου 1989) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 6. Τις διατάξεις της αριθμ / απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.» (ΦΕΚ 419/Β/1990) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Η με αριθμ. 28 απόφαση της 31ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) με ίδια μέσα. 8. Την αριθμ /6.5938/ Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για την ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «ΑγροΕΤΑΚ» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και το συνημμένο σε αυτή Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης. 9. Ο Κωδικός ΣΑ: Ε1828 (Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2014ΣΕ ) του ΠΔΕ όπου έχει ενταχθεί η ανωτέρω Πράξη, συνολικού προϋπολογισμού ,00 ευρώ. 10. Την αριθμ. πρωτ. 2455/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση Σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (έργων ΕΤΑΚ) και τον συνημμένο σε αυτή Οδηγό Εφαρμογής, ο οποίος αποτελεί

3 15PROC αναπόσπαστο τμήμα της, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2670/ Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, η οποία μετεγκρίθηκε με την αριθμ. 08 Απόφαση της 40ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ. 11. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160, ΜΕΡΟΣ Β ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). 12. Το αριθμ. 8302/ έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Έρευνας, σχετικά με την πραγματοποίηση δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων ΕΤΑΚ. (15PROC ) 13. Την με αριθμ. 12 απόφαση (ΑΔΑ: 6Δ2ΨΟΞ3Μ-ΒΝΦ) της 53ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικών (πρόχειρων μειοδοτικών) διαγωνισμών (αρθρο 143 του Ν. 4281/2014), για την προμήθεια αναλώσιμων και άλλων υλικών και μικροεξοπλισμού για την υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας «(ΑγροΕΤΑΚ) με Κωδ. ΟΠΣ του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 14. Τα με αριθμ. πρωτ / αιτήματα των Ωφελούμενων των έργων ΕΤΑΚ με ΚΥΠΕ: 3249/71, 3311/89, 3386/117, 3663/217, 3199/46, 3657/191, 3661/200, 3463/153, 3398/142, 3543/213, 3411/171, 3325/103, 3489/167, 3323/101 στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤκαι από Εθνικούς Πόρους 15. Την με αριθμ. πρωτ. 498/ (ΑΔΑ: 6ΩΒΧΟΞ3Μ-5ΟΘ) απόφαση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων 16. Την με αριθμ. πρωτ. 1079/ (ΑΔΑ: 7ΠΓ2ΟΞ3Μ-ΙΚ4) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά είδος και αντικείμενο για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) (Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2014ΣΕ ) του ΠΔΕ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων ΕΤΑΚ με ΚΥΠΕ: 3249/71, 3311/89, 3386/117, 3663/217, 3199/46, 3657/191, 3661/200, 3463/153, 3398/142, 3543/213, 3411/171, 3325/103, 3489/167, 3323/101.

4 15PROC Ο/Οι ανάδοχος/οι θα προμηθεύσουν είδη των παρακάτω τεσσάρων (4) ομάδων: Ομάδα 1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, εξαρτήματα και περιφερειακά αυτών με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος ,88 πλέον 23% ΦΠΑ 3.980,12, σύνολο ,00, κωδικός (Η/Υ). Ομάδα 2. Εργαστηριακός εξοπλισμός με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος ,97 πλέον 23% ΦΠΑ 2.881,43, σύνολο ,40, κωδικός 14. (Εργαστηριακός εξοπλισμός). Ομάδα 3. Εργαστηριακές πιπέτες με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 4.822,36 πλέον 23% ΦΠΑ 1.109,14, σύνολο 5.931,50, κωδικός 14 (Εργαστηριακός εξοπλισμός). Ομάδα 4. Λοιπός εξοπλισμός με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 2.260,16 πλέον 23% ΦΠΑ 519,84, σύνολο 2.780,00, κωδικός 14 (Εργαστηριακός εξοπλισμός). Ο μέγιστος διατιθέμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια του συνόλου των παραπάνω τεσσάρων ομάδων ειδών ανέρχεται σε ,37 πλέον 23% ΦΠΑ 8.490,53, σύνολο ,90. Ο Διευθυντής Δρ. Κλ. Ισραηλίδης Τακτικός Ερευνητής Α

5 15PROC Α. Όροι Διαγωνισμού 1. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160, ΜΕΡΟΣ Β -ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). Το κάθε είδος του παραρτήματος θεωρείται ανεξάρτητο υποέργο. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί κάθε είδος που περιλαμβάνεται στο διαγωνισμό από διαφορετικούς προμηθευτές και αντίστοιχα οι προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα ή και για όλα τα είδη αυτής της διακήρυξης, στις ποσότητες που προβλέπονται στην παρούσα. 2. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του προμηθευτή με το Ινστιτούτο θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. 3. Οι προσφορές θα κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (εντός του οποίου θα εμπεριέχονται ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς) που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις : ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στοιχεία του υποψηφίου : Επωνυμία:. Διεύθυνση: Αριθμό τηλεφώνου:... (Είναι απαραίτητοστοιχείο) (Είναι απαραίτητο στοιχείο) Για το Διαγωνισμό: «Προμήθεια εξοπλισμού ΑΓΡΟΕΤΑΚ» Κωδικός Έργου: ΣΑ: 2014ΣΕ Αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης:.. Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Διεύθυνση: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, Σοφοκλή Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση Αττικής, τηλ. επικοινωνίας: » ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο

6 15PROC Οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις εντός του παραπάνω πλαισίου ενδείξεις του κυρίως φακέλου, με μόνη διαφορά ότι αντί της ένδειξης «Φάκελος Προσφοράς», θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» ή «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς»). Στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να τοποθετούνται με τη σειρά, οι σχετικοί Πίνακες Συμμόρφωσης που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ «Προδιαγραφές - Πίνακες Συμμόρφωσης» συρραμμένοι ανά ομάδα ειδών και τα έγγραφα/έντυπα της προσφοράς που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ομάδων ειδών. Αυτά περιλαμβάνουν τα εμπορικά φυλλάδια (PROSPECTUS), τεχνικά φυλλάδια, ή άλλα έγγραφα του κατασκευαστή από το περιεχόμενο των οποίων θα πρέπει να προκύπτει σαφώς η συμμόρφωση των ειδών της προσφερόμενης ομάδας (ή των προσφερόμενων ομάδων) στις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Στον πίνακα συμμόρφωσης θα περιλαμβάνεται παραπομπή με αριθμό σελίδας και σημείου αναφοράς στα συραμμένα Τεχνικά Φυλλάδια για κάθε προσφερόμενο είδος. Τεχνικές προδιαγραφές που δεν προκύπτει από τα προσκομιζόμενα στοιχεία του κατασκευαστή πως πληρούνται, θα θεωρείται ότι δεν πληρούνται εκτός αν κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ.Α.Π. είναι δυνατή η από αυτή ανεξάρτητη εξακρίβωσή τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία με τις απαιτούμενες από την διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές, η τεχνική προσφορά απορρίπτεται, εκτός αν οι αποκλίσεις, κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ.Α.Π., θεωρηθούν επουσιώδεις. Στο κείμενο της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος. Για κάθε ομάδα ειδών στην οποία υποβάλει προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται η πλήρης ονομασία της ομάδας ειδών, και η τιμή της προσφοράς εκφρασμένη σε ευρώ, τόσο χωρίς Φ.Π.Α. όσο και με Φ.Π.Α., αριθμητικώς με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου και ολογράφως. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να γίνει ανά ομάδα ειδών. 4. Οι προσφορές (Οικονομική και Τεχνική) θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με εξαίρεση τα τυχόν συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα. 5. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 8. Ο προσφέρων εφόσον συμμετέχει στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του υποβάλλει παραστατικό εκπροσώπησης.

7 15PROC Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π.) με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 10. Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Ε.Δ.Δ.Α.Π. 11. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγιστούν από την Ε.Δ.Δ.Α.Π., για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων. 12. Η Ε.Δ.Δ.Α.Π. με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της, μπορεί να προτείνει ότι αναφέρεται στο άρθρο 20 του Κανονισμού Προμηθειών του συγχωνευθέντος ΕΘΙΑΓΕ. 13. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα έχει διάρκεια έως την 30/11/ Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 15. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του πίνακα κατάταξης κοκ. 16. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Ε.Δ.Δ.Α.Π., να αποφασίσει τη τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 17. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων και απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου η δωρεάν προσφορά υπηρεσιών ή επιπλέον συνοδευόντων στοιχείων τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της διακήρυξης δεν αποκλείονται, θα διαχωρίζονται όμως σαφώς τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική προσφορά και θα συνεκτιμώνται από την Ε.Δ.Δ.Α.Π. 18. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 19. Οι αναφερόμενες στην οικονομική προσφορά τιμές για τον προσφερόμενο εξοπλισμό (ομάδες ειδών 1 έως και 4) θα δίνονται για την παράδοσή τους, σε καινούριες συσκευασίες με ημερομηνία λήξεως (εφόσον υπάρχει) τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσής τους, στους χώρους του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», που θα υποδείξουν οι Ε.Υ. (στη Λυκόβρυση Αττικής ή στο Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων) και θα περιλαμβάνουν όλες τις τυχόν κρατήσεις και επιβαρύνσεις που βαρύνουν την προμήθεια τους. Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνεται εντός τριάντα (30)

8 15PROC ημερών από την ημερομηνία έγγραφης παραγγελίας τους από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους (ΕΥ) του έργου. Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει τα προμηθευόμενα με την παρούσα προϊόντα. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα προϊόντα εντός της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται μονομερώς να παρατείνει το ανωτέρω χρόνο παράδοσης κατά την απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον Ανάδοχο. Για όλα τα προϊόντα η παραγγελία, η παραλαβή και η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά κατά παραγγελία του Επ. Υπευθύνου ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και καθ όλη τη διάρκεια του έργου μέχρι Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευόμενων με την παρούσα προϊόντων θα πραγματοποιηθεί από την Ε.Δ.Δ.Α.Π. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής, συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης τεκμηριώνοντας την απόφασή της και την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. 21. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στους προμηθευτές θα γίνει με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αντίστοιχων ειδών. Για τους προμηθευτές Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Νόμου 4127/2013, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης, παρακρατείται φόρος επί του καθαρού ποσού της αξίας των υπό προμήθεια ειδών. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή. 22. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α ΕΞ 2013/ έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,10% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). 23. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που θα περιγράφονται στην υπογεγραμμένη σύμβαση με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα).

9 15PROC Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 25. Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι της πράξης, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, θα αναγγέλλειπαραγγέλλει στον ανάδοχο, τις ημερομηνίες παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. 26. Επιπλέον ισχύουν και τα ακόλουθα: Για την αξιολόγηση προσφορών, λαμβάνονται υπόψη, τα παρακάτω κριτήρια: Η προσφερόμενη τιμή Η συμφωνία της τεχνικής προσφοράς της προσφερόμενης ομάδας ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης Ο χρόνος παράδοσης των ειδών Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης προμηθευτή, η προσφορά του οποίου κρίθηκε οικονομοτεχνικά ως η πλέον συμφέρουσα. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στους προσφέροντες την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

10 15PROC Χρόνος και Τόπος υποβολής προτάσεων Οι προσφορές μπορεί να υποβάλλονται μέχρι τις 22/4/2015 και ώρα 13:00 στην έδρα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, Σ. Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής θα πρέπει να έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 22/4/2015) Το άνοιγμα των φακέλων των τεχνικών προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων την 27/4/2015 στις π.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου, Σ. Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, στο κατάστημα του Δήμου της έδρας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων και στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΘΙΑΓΕ (www.nagref.gr), του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), ΔΙΑΥΓΕΙΑ Γ. ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΩΗΝ ΕΘΙΑΓΕ). Ο Διευθυντής Δρ. Κ. Ισραηλίδης Τακτικός Ερευνητής

11 Αναλυτικά η περιγραφή και οι προδιαγραφές των παραπάνω ομάδων ειδών είναι οι εξής: Ομάδα 1 (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, εξαρτήματα και περιφερειακά αυτών) Α/Α CPV Είδος (Περιγραφή και προδιαγραφές) Ποσότητα Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής που να πληρεί τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές: επεξεργαστής Intel Core I7-4510U 2.00 GHz with Turbo Boost Technology up to 3.10 GHz, Μνήμη 8GB - DDR3 SDRAM MHz, Σκληρός δίσκος 512GB Solid State Drive, Κάρτα γραφικών Intel HD Graphics 4400, Μπαταρία 4 Cell Li-Ion, Οθόνη αφής 13.3 ιντσών, 1.39Κg, Windows 8.1, Γλώσσα: Ελληνικά και Αγγλικά Φορητός Η/Υ 13.3 in που να πληρεί τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές: επεξεργαστής Core i7-4510u της Intel, Διπύρηνο με 4 MB cache μνήμης και χρονισμένος στα 2 GHz, Solid State Drive δίσκο χωρητικότητας 512GB, 8 GB DDR3 RAM, κάρτα γραφικών Intel HD Graphics 4400, οθόνη 13.3" IPS multi-touch QHD 3200x1800, λειτουργικό σύστημα Windows 8.1, το βάρος να παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, μόλις 1.4 kg και ύψος 1.5 cm για παρέχει ευκολία μεταφοράς για εργασία εν κινήσει, να διαθέτει αναδιπλούμενη οθόνη αφής ώστε να του επιτρέπει να εναλλάσσεται σε tablet, Μεγάλη μπαταρία λιθίου για συνεχόμενη χρήση 8 ωρών, γλώσσα γραφής ελληνικά αγγλικά Φορητός Η/Υ (laptop). Να πληρεί τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές: Επεξεργαστής Intel core M-5Y GHz (2.60GHz Turbo). Μνήμη cache 4 MB. Μνήμη RAM 8 GB - DDR3 SDRAM MHz. Μνήμη RAM 8 GB - DDR MHz. Χωρητικότητα δίσκου(ων) 256 GB. Σκληρός δίσκος 256 GB - SSD. Οθόνη 13.3" LED QHD+IPS -3200x1800. Κάρτα γραφικών Intel HD Graphics Κάμερα HD (720p). Ασύρματο δίκτυο Wi-Fi b/g/n. Ασύρματη επικοινωνία Bluetooth 4.0. Θύρα USB: 2 x USB 3.0, 1x USB 2.0. Θύρα HDMI 1xmicro-HDMI. Θύρα μικροφώνου 1 x Microphone/Headphone combo jack. Θύρα ακουστικών 1 x Ενδεικτική τιμή ΚΥΠΕ , / , / , /200

12 Microphone/Headphone combo jack. Ηχείο(α) στερεοφωνικά JBL-Waves Audio. Κάρτες μνήμης SD, MMC, SDXC, SDHC. Συσκευή εισόδου πληκτρολόγιο, επιφάνεια αφής. Μπαταρία Ιόντων λιθίου - 4 Cell. Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 8.1 (64 bit). Αυτονομία έως 7.2 ώρες. Γλώσσα Ελληνικά / Αγγλικά. Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 33 cm x 22.8 cm x 1.28 cm. Βάρος 1.19 kg. Χρώμα Ασημί. Με αναδιπλούμενη οθόνη αφής που να περιστρέφεται κατά 360 μοίρες. Φορητός Η/Υ MacBook Pro , /71 Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής που να πληρεί τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές: Επεξεργαστής: AMD Quad Core A (1.80 GHz), με 2 MB L2 cache. Οθόνη: 17.3" HD+ TruBrite TFT με LED backlight και ανάλυση 1600 x 900. Μνήμη: 4096 MB (1 x 4096 MB) DDR3L στα 1600 MHz, με δυνατότητα επέκτασης έως τα 16 GB. Σκληρός Δίσκος: 500 GB, 5400rpm, SATA. Οπτικός Δίσκος: DVD ± RW (Double Layer) drive. Κάρτα γραφικών: AMD Radeon R3 shared μνήμης. Ενσύρματη επικοινωνία: Ethernet LAN 10BASE- T/100BASE-TX. Ασύρματη επικοινωνία: Wireless LAN (802.11b/g/n), Bluetooth 4.0. Διασυνδέσεις: 2 x USB 2.0, 1? USB 3.0, Memory Card Reader (SD, minisd/microsd, SDHC, SDXC, MMC), 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x headphone-out, 1 x microphone-in, HD Webcam με ενσωματωμένο μικρόφωνο, 1 x DC-in. Ήχος: Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία με DTS Sound. Συσκευή κατάδειξης: Touch Pad με Multi-Touch Control. Πληκτρολόγιο: 102 πλήκτρων, Αγγλικό, με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Μπαταρία: Λιθίου ιόντων, Λογισμικό: Windows 8, 64-bit, Αγγλικά , /192 Πολυμηχάνημα Lazer ασπρόμαυρο με fax/samsung SL-M2875ND ETHERNET 1 200, /153 Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής που να πληρεί τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές: Επεξεργαστής: AMD Quad Core A (1.80 GHz), με 2 MB L2 cache. Οθόνη: 17.3" HD+ TruBrite TFT με LED backlight και ανάλυση 1600 x 900. Μνήμη: 4096 MB (1 x 4096 MB) DDR3L στα 1600 MHz, με δυνατότητα επέκτασης έως τα 16 GB. Σκληρός 1 500, /176

13 Δίσκος: 500 GB, 5400rpm, SATA. Οπτικός Δίσκος: DVD ± RW (Double Layer) drive. Κάρτα γραφικών: AMD Radeon R3 shared μνήμης. Ενσύρματη επικοινωνία: Ethernet LAN 10BASE- T/100BASE-TX. Ασύρματη επικοινωνία: Wireless LAN (802.11b/g/n), Bluetooth 4.0. Διασυνδέσεις: 2 x USB 2.0, 1? USB 3.0, Memory Card Reader (SD, minisd/microsd, SDHC, SDXC, MMC), 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x headphone-out, 1 x microphone-in, HD Webcam με ενσωματωμένο μικρόφωνο, 1 x DC-in. Ήχος: Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία με DTS Sound. Συσκευή κατάδειξης: Touch Pad με Multi-Touch Control. Πληκτρολόγιο: 102 πλήκτρων, Αγγλικό, με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Μπαταρία: Λιθίου ιόντων, Λογισμικό: Windows 8, 64-bit, Αγγλικά. Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής με γενικά χαρακτηριστικά: Τύπος Workstation, 1 240, /176 επεξεργαστή AMD Athlon 5350, ταχύτητα επεξεργαστή 2.05 GHz, Λειτουργικό Σύστημα Windows 8.1 με Bing, μέγεθος μνήμης 2 GB, τύπος μνήμης DDR3, ταχύτητα μνήμης1600 MHz, χωρητικότητα σκληρού δίσκου 500 GB, σύνδεση SATA III, ταχύτητα 7200 rpm, κάρτα γραφικών Chipset ΑMD, Chipset Μητρικής AMD, Τύπος Chipset Μητρικής AM1, Τύπος Υποστηριζόμενης Μνήμης DDR3, Τύπος Θήκης Mini Tower, Τροφοδοτικό με παρεχόμενη ισχύ Τροφ. (Watts) 400 W, Οπτικό Μέσο DVD±RW Double layer, Τύπος Δικτύωσης Gigabit Ethernet, Ταχύτητα Δικτύου10/100/1000 Mbps,Κανάλια Ήχου5.1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής με γενικά χαρακτηριστικά: Τύπος Workstation, 1 240, /192 επεξεργαστή AMD Athlon 5350, ταχύτητα επεξεργαστή 2.05 GHz, Λειτουργικό Σύστημα Windows 8.1 με Bing, μέγεθος μνήμης 2 GB, τύπος μνήμης DDR3, ταχύτητα μνήμης1600 MHz, χωρητικότητα σκληρού δίσκου 500 GB, σύνδεση SATA III, ταχύτητα 7200 rpm, κάρτα γραφικών Chipset ΑMD, Chipset Μητρικής AMD, Τύπος Chipset Μητρικής AM1, Τύπος Υποστηριζόμενης Μνήμης DDR3, Τύπος Θήκης Mini Tower, Τροφοδοτικό με παρεχόμενη ισχύ Τροφ. (Watts) 400 W, Οπτικό Μέσο DVD±RW Double layer, Τύπος Δικτύωσης Gigabit Ethernet, Ταχύτητα Δικτύου10/100/1000 Mbps,Κανάλια Ήχου5.1 Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) 2.9GHz Dual-core Intel Core i , /71

14 Προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής laptop apple macbook pro 13,3 ιντσών , / Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (επιτραπέζιος): Microsoft Windows 8, INTEL CORE I GHZ LGA1150, 2 x ADATA AD3U1600W4G11-B 4GB DDR3 1600MHZ BULK, SEAGATE ST1000DM003 1TB BARRACUDA SATA3, Οθόνη: 18.5'', 16:9. Μέγιστη ανάλυση: 1366 x 768 at 60 Hz. Πληκτρολόγιο: Αθόρυβα πλήκτρα, με καλή ανταπόκριση και λεπτού προφίλ, Spillproof: Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα αυλάκια για να απομακρύνουν υγρά που ενδεχομένως πέσουν. Ποντίκι: Οπτικό τριών κουμπιών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (laptop): Επεξεργαστής: Intel Core i5-4210u (1.70 GHz) με 3 MB L3 cache. Οθόνη: 15.6'' HD TFT, με LED backlight και ανάλυση 1366 x 768 pixel. Μνήμη: 8192 MB DDR3 στα 1600 MHz, χωρίς δυνατότητα επέκτασης. Σκληρός Δίσκος: 1 TB SATA (5400rpm). Κάρτα γραφικών: AMD Radeon R7 M265 με 2 GB αυτόνομης μνήμης. Κάρτα δικτύου: 10/100Mbps Fast Ethernet και Wireless network connection b/g/n, Bluetooth 4.0. Θύρες επικοινωνίας: 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, card reader (SD, SDHC), 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x headphone out/microphone in, 1 x DC-in jack for AC adapter Ηλεκτρονικός υπολογιστής με επεξεργαστη intel i7 και μνήμη 8 GB (συμπεριλαμανόμενης οθόνης 24" και περιφεριεακών) Hλεκτρονικός Υπολογιστής: Toshiba Satellite L50-B-173,Διαγώνιος Οθόνης15.6" - Τύπος ΟθόνηςLED -Τεχνολογία ΟθόνηςToshiba TruBrite -LEDΝαι -Ανάλυση1366 x 768 -Οθόνη 16:9Ναι -Κάρτα γραφικών:τύπος Κάρτας ΓραφικώνΑυτόνομη -Μνήμη Κάρτας Γραφικών2 GB -ChipsetAMD Radeon -Μοντέλο Κάρτας ΓραφικώνR7 M260 -Επεξεργαστής: Επεξεργαστής Intel Core i5 -Μοντέλο Επεξεργαστή4200U -Ταχύτητα Επεξεργαστή1.60 GHz -Αριθμός πυρήνων Eπεξεργαστή2 -Μνήμη: Μέγεθος Μνήμης6 GB -Τύπος ΜνήμηςDDR3L -Μέγιστη Μνήμη16 GB -Σκληρός Δίσκος: Χωρητικότητα750 GB -Αριθμός Σκληρών Δίσκων1 - Χωρητικότητα Δίσκου750 GB -Τύπος Σκληρού ΔίσκουSATA -Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου , / , / , / , /213

15 rpm -Πολυμέσα:WebCamWebCam -Αριθμός Ηχείων2 -Δίκτυα-Wireless Lan (802.11a/b/g/n)WIFIN -BluetoothBluetooth -Θύρα EthernetΘύρα Ethernet -Ταχύτητα Δικτύου10/100/1000 Mbps -Συνδέσεις:Card ReaderΝαι -USB 2.01xUSB 2.0 -USB 3.02xUSB 3.0 -HDMI out1xhdmi out -Microphone in1xmicrophone in Headphone ut1xheadphone Out - Μπαταρία: Τύπος ΜπαταρίαςLi-Ion -Battery Cell4 Cell -Software-Λειτουργικό ΣύστημαWindows Bit -Διαστάσεις και Βάρος:Βάρος2.2 kg -Βάθος25.9 cm -Πλάτος38 cm -Ύψος23.5 cm Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Laptop Dell Inspiron 5547 (i7-4510u) ", ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ: Windows 8.1,http://www.public.gr/product/computers-and- software/laptops/laptop-dell-inspiron-5547-i7-4510u-156- asimi/prod pp/,επεξεργαστής: Intel Core i7-4510u, Μνήμη RAM: 16GB,Κάρτα Γραφικών: AMD Radeon R7 M265, Σκληρός Δίσκος: 1 TB) Aσύρματος σκληρός δίσκος 2 ΤΒ και ολοκληρωμένος σταθμός βάσης Wi-Fi -τεχνολογία ac και υποστήτιξη ταυτόχρονης dual-band σύνδεσης , / , / Περιφερειακά (ποντίκι,πληκτρολόγιο): WD HDD EXT.2TB Elements Desktop 3.5'' 1 100, /213 Εκτυπωτές Lazer: Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (κανονική, A4): 30 σελίδες A4/ λεπτό Ανάλυση εκτύπωσης: Μέγιστη ποιότητα: 2400 x 600 dpi. Εκτύπωση διπλής όψεως: Αυτόματη (βασική).tυπική συνδεσιμότητα: Full-Speed USB 2.0 Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 7, Windows , /142 USB stick GB για μεταφορά και αποθήκευση δεδομένων 2 24, /217 Σκληρός δίσκος εξωτερικός (Western Digital 2.5'' External 2TB My Passport Ultra USB 3.0) 4 480, /153

16 Σκληρός δίσκος (2ΤΒ) εξωτερικός 1 200, /171 Στικάκια USB 16 GB/Transcend JetFlash GB Usb Stick , / Κάρτα μνήμης για φωτογραφική μηχανή 32 GB/Transcend MicroSDHC Class 4 with SDadapter (32GB) Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης SDRAM: 16.0GB PC MHz SO Kit (8GB + 8GB) Εξωτερικός σκληρός δίσκος για αποθήκευση πειραματικών δεδομένων, χωρητικότητας 2 ΤΒ, USB 3.0 Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος M GB SATA 2.5-Inch 7mm ( 9.5mm adapter)=ct960m500ssd1 1 20, / , / , / , / Eπαναφορτιζόμενη μπαταρία για τoυς φορητούς υπολογιστές MacBook (μαύρη) 1 150, /71 Εξωτερικό τροφοδοτικό 60 Watt για τα MacBook και MacBook Pro 13.3 από την Apple , / Τσάντα/θήκη μεταφοράς φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή έως 17,3'', Υλικό κατασκευής Πολυεστέρας, με Shock Absorption Support, Θήκες για CD/DVD, Ρυθμιζόμενο λουρί ώμου, Διαστάσεις: Βάθος 6 cm, Πλάτος 43 cm, Ύψος 29 cm, Χωρητικότητα 11.0 lt, Βάρος 0.37 kg. Οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή με διαγώνιος 21.5", Τεχνολογία LED, Ανάλυση1920 x 1080, Φωτεινότητα 250 cd/m², Δυναμική Αντίθεση Mega, Χρόνος Απόκρισης 5 ms, Γωνία Θέασης (Οριζόντια) 150, Γωνία Θέασης (Κάθετη) 120, Απεικόνιση16:9, Ενσωματωμένα Ηχεία (2) 1 17, / , /176

17 ισχύος 2 Watt, με εισόδους 1xDVI-D 1xD-Sub 15 pin Οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή με διαγώνιος 21.5", Τεχνολογία LED, Ανάλυση1920 x 1080, Φωτεινότητα 250 cd/m², Δυναμική Αντίθεση Mega, Χρόνος Απόκρισης 5 ms, Γωνία Θέασης (Οριζόντια) 150, Γωνία Θέασης (Κάθετη) 120, Απεικόνιση16:9, Ενσωματωμένα Ηχεία (2) ισχύος 2 Watt, με εισόδους 1xDVI-D 1xD-Sub 15 pin Ποντίκι τεχνολογίας Optical, χρώματος μαύρου με σύνδεση ενσύρματη Πλήκτρα, Άνεση για αριστερόχειρες και Μέγιστο Dpi1000 Ποντίκι τεχνολογίας Optical, χρώματος μαύρου με σύνδεση ενσύρματη Πλήκτρα, Άνεση για αριστερόχειρες και Μέγιστο Dpi1000 Πληκτρολόγιο χρώματος μαύρου, Σύνδεση Ενσύρματη, Διάταξη Πλήκτρων Αγγλικά/Ελληνικά, Ρυθμιζόμενο ύψος Πληκτρολόγιο χρώματος μαύρου, Σύνδεση Ενσύρματη, Διάταξη Πλήκτρων Αγγλικά/Ελληνικά, Ρυθμιζόμενο ύψος 1 100, / , / , / , / , / Μπαταρίες UPS 570, / Εξοπλισμός σχετιζόμενος με τις επικοινωνίες μέσω δορυφόρου (βαση στήριξης, καλωδιώσεις κλπ) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΠΙΑΤΟ ENGEL 180cm (12.5 GHz, ) ΚΙΝΗΤΟ PARABOL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΛΗΨΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 700, / , /153

18 Σαρωτές: Τύπος σαρωτή: Επιτραπέζιος Έγχρωμος Επίπεδος Σαρωτής. Πλήκτρα συντόμευσης: 4 (PDF, AUTO SCAN, COPY, SEND). Ανάλυση: 6400 x 9600dpi. Επιλογές Ανάλυσης: dpi Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32-bit / Mac OS X v or later 1 150, /142 Εργασίες εγκατάστασης κεραίας 500, /153 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής Parallels Desktop 10 for Mac 1 100, /72 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής: Microsoft office για MAC, Ελληνικά 1 150, /72 Λειτουργικά συστήματα MICROSOFT Windows , /72 Yπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών 1200, /153

19 Ομάδα 2 (Εργαστηριακός Εξοπλισμός Α/Α CPV Είδος (Περιγραφή και προδιαγραφές) Ποσότητα Ηλεκτρόδιο μέτρησης ph για phμετρο Hanna HI Χαρακτηριστικά: Reference: Single, Ag/AgCl, Junction: Open, Electrolyte: Viscolene, Max: Pressure 0.1 bar, Range: 0 to 12 ph; 0 to 50 C (32 to 122 F), Tip Shape: Conic (6 x 10 mm), Body Material: PVDF, Cable: Coaxial; 1 m (3.3'), Recommended Use: Milk, yogurt, dairy products, semi solid foods Αναδευτήρας Vortex που να πληρεί τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές: Construction material: zinc alloy and technopolymer, Support system: 4 anti-sliding feet, Orbital diameter: 4.5 mm, Speed setting: analog, Speed control: electronic, Speed: up to 3000 rpm, Operating modes: touch, continuous, Electronic protection degree CEI EN 60529: IP 42, Power: 15 W, Weight: 2.7 Kg, Dimensions (WxHxD): 150x130x165 mm (5.9x5.1x6.5 in) Ηλεκτρόδιο συσκευής μέτρησης ph με τα εξής χαρακτηριστικά: Reference single, Ag/AgCl, Junction/Flow Rate ceramic, single / µl/h, Electrolyte KCl 3.5M + AgCl, Max Pressure 0.1 bar, Range ph: 0 to 13, Recommended Operating Temp. 20 to 40 C, Tip/Shape spheric (dia: 9.5 mm), Βody Material glass, Cable coaxial; 1 m (3.3 ), Connection BNC SPME fiber assembly Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS) needle size 24 ga, for use with manual holder (Πακέτο 3 τμχ.) Ενδεικτική τιμή ΚΥΠΕ 1 210, / , / , / , / SPME Fiber Holder for use with manual sampling for SPME fiber assembly Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS) needle size 24 ga, for use with manual holder 1 627, /192

20 Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας. Με περιοχή ζύγισης 3.500g, και αναγνωσιμότητα 0,01 g. Με πλάκα ανοξείδωτου χάλυβα, διαστάσεων 130x130 mm. Με οθόνη ενδείξεων LCD, ύψους στοιχείων 15mm. Με λειτουργία είτε με μπαταρίες είτε με τροφοδοτικό. Με λειτουργία pre-tare για δυνατότητα γνώσης του βάρους δείγματος σε γνωστό περιέκτη. Με δυνατότητα αποθήκευσης γνωστού βάρους, και ένδειξης των αποκλίσεων από τα δείγματα που αποκλίνουν σε σχέση με αυτό. Με βαθμονόμηση με εξωτερικό πρότυπο βάρος. Με θύρα RS , / Μετρητής υπεριώδους ακτινοβολίας:μέθοδος ανίχνευσης ακτινοβολίας:ζεύγος 1 270, /213 φωτοδιόδων πυριτίου Εύρος μέτρησης ορατής ακτινοβολίας nm. (Δεν χρειάζεται διόρθωση για διαφορετικές φωτιστικές πηγές). Εύρος μέτρησης έντασης φωτός: 0, Lux (0, Foot-candles) Εύρος μέτρησης UV: nm Εύρος μέτρησης έντασης UV: mw/m2 Εύρος ποσοστιαίας περιεκτικότητας UV: μw/lumen Ευαισθησία μετρήσεων: Lux: 0, ,1/ Foot-candles: 0, ,1 / UV: ,1/ Ποσοστό UV: 1 μw/lumen Ακρίβεια μετρήσεων: Ορατό & Υπεριώδες: ± 5% Τροφοδοσία: 2 AA αλκαλικές μπαταρίες Θερμόμετρο μέτρησης θερμοκρασίας (-35 έως 50C) 3 32, / Εργαστηριακό πεχάμετρο ψηφιακό με μικροεπεξεργαστή: ph range: , ph relative accurary:±0.01, ph Auto-Buffer-Recognition:4.01,7.00, Temperature range: 1 550, /213

15PROC002819138 2015-06-03

15PROC002819138 2015-06-03 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: 210 2845940 Fax: 210 2840740 E-mail: inst.itap@nagref.gr Λυκόβρυση, 03/06/2015 Αριθ. Πρωτ.: 818 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002950793 2015-08-03

15PROC002950793 2015-08-03 Θέρμη: 03-8 - 2015 Αρ. Πρωτ: 3243 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001992944 2014-04-15

14PROC001992944 2014-04-15 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση 15/4/2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 557 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τηλέφωνο: 210 2845940 Fax: 210 2840740 14PROC001992944 2014-04-15 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Θέρμη: 09-06 - 205 Αρ. Πρωτ: 2359 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας. (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας. (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350) Θέρµη: - 4-05 Αρ. Πρωτ: 580 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 210 2828111 Fax: 210 2844954 14PROC002100229 2014-06-12

Τηλέφωνο: 210 2828111 Fax: 210 2844954 14PROC002100229 2014-06-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΝΟΥ Λυκόβρυση 12-6-2014 Αρ. Πρωτ.: 141 Τηλέφωνο: 210 2828111 Fax: 210 2844954 14PROC002100229 2014-06-12 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002336404 2014-10-13

14PROC002336404 2014-10-13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση 13/10/2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1314 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τηλέφωνο: 210 2845940 Fax: 210 2840740 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 2, 67 00 ΞΑΝΘΗ Τμ. Προμηθειών, τηλ.: 2540-7940 - Φαξ.: 254079454, email:supplies@rescom.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002268818 2014-09-02

14PROC002268818 2014-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 14:31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC002268818 2014-09-02 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με Αριθμ. Πρωτ.: 2250/Φ.30.1/02-12-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με Αριθμ. Πρωτ.: 2250/Φ.30.1/02-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηράκλειο, 02122014 με Αριθμ. Πρωτ.: 2250/Φ.30.1/02122014 Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 3216 Σέρρες: 23/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο του Έργου: «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών»,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75 / Υποδομές εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002604495 2015-02-27

15PROC002604495 2015-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΡΓΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα