Μαρία Παπαδοπούλου 1, Αλιβίζος Σοφός 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρία Παπαδοπούλου 1, Αλιβίζος Σοφός 2 maria_artistry@yahoo.gr lsofos@rhodes.aegean.gr"

Transcript

1 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 1 Εξ αποστάσεως διδασκαλία ιστορίας της τέχνης μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στηριγμένη στο μοντέλο 4ΜΑΤ Distance learning using web application of history of art based on 4ΜΑΤ model Μαρία Παπαδοπούλου 1, Αλιβίζος Σοφός 2 Abstract This article presents an online multimedia application for long distance learning based on the 4MAT model of Bernice McCarthy. Specifically the aim of the article is, through the creation and synthesis of educational material with the help of 4MAT model to investigate a) the usability of it and b) if it can strengthen the motivation of a student who participates in such an education program for the art history discipline. At this point it must be emphasized that the 4MAT model is been applied for first time in long distance learning and at the particular educational field. The results from the evaluation led us to conclude that the 4MAT can be utilized for the creation of an easy to use online multimedia material and it can be used for the teaching of history of art in long distance learning. Also to add the 4MAT model to the teaching models that promotes online long distance learning fulfilling the aims of the research. The focus of the article is on the results of this research in relation to the usability of the model and the ability of the model to motivate. Λέξεις κλειδιά: Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 4ΜΑΤ, Ευχρηστία, Παρακίνηση. 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών και του διαδικτύου. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί παγκοσμίως στη διερεύνηση της ηλεκτρονικής μάθησης (Κόμης 2004). Ολοένα και περισσότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα εντάσσουν στο πρόγραμμα τους σπουδές εξ αποστάσεως και αναπτύσσουν προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης (Κολαξίζης 2011α), αν και συχνά αυτή γίνεται με μηχανιστικό τρόπο (Σοφός & Παράσχου 2009). Η ηλεκτρονική ανοιχτή και εξαε προσφέρει νέους καινοτόμους τρόπους μάθησης σε ολοένα και περισσότερους χρήστες άλλοτε ως συμπλήρωμα της παραδοσιακής εκπαιδευτικής διδασκαλίας και άλλοτε ως αυτόνομη διαδικασία. Σε αντίθεση με τα δια ζώσης εκπαιδευτικά συστήματα, στα οποία την ευθύνη της διαμεσολάβησης της γνώσης- κυρίως αυτής που δεν υπάρχει στα εγχειρίδια- την έχει αποκλειστικά ο διδάσκων, η εξαε υποκαθιστά την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής διαμεσολαβούμενης επικοινωνίας (Keegan 2000). Κυρίως, η ανοιχτή και εξαε εισάγει μια έννοια ευελιξίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και την εκπαιδευτική διεργασία, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να εκπαιδευτεί ανάλογα με τις ανάγκες, το χρόνο και τα ενδιαφέροντά του μέσα από ένα ανοιχτό και ευέλικτο πρόγραμμα επικοινωνίας και διδασκαλίας (Race 1998). Τη σημασία αυτή της επικοινωνίας για τη μάθηση επισημαίνει και το μοντέλο της Bernice McCarthy (1987), το οποίο την καθιστά βασικό στοιχείο του. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που έχει σκοπό να στηρίξει το άτομο να πετύχει τον εκπαιδευτικό στόχο του με βάση τα μαθησιακά στυλ, δηλαδή τα μοντέλα μάθησης που χρησιμοποιεί ένα άτομο, για να προσλάβει τη νέα γνώση. Συγκεκριμένα, το 4Model-Action-Talk (4MAT) συνδέει τον κύκλο μάθησης του Kolb με τη θεωρία των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου (McCarthy 1987), καθιστώντας το ένα εναλλακτικό μοντέλο σχεδιασμού υλικού για την εξαε που χρήζει ερευνητικού ενδιαφέροντος (Νικολάου, 2010). 11 Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών ΠΕ08 2 Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 2 Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η δημιουργία ενός πολυμεσικού υλικού για την εξ αποστάσεως διδασκαλία της Ιστορίας της Τέχνης. Με βάση τις παραμέτρους αυτές επιλέχτηκε το μοντέλο 4ΜΑΤ, το οποίο είναι έτσι δημιουργημένο ώστε να λαμβάνει υπόψη τις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευομένων (McCarthy 1987). Θα πρέπει να σημειωθεί πως επιλέχτηκε το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Τέχνης επειδή με βάση τους ερευνητές (Freire 2009; Ardouin 2000; Chapman 1993) είναι βασική για ένα λαό η καλλιέργεια της κουλτούρας, καθώς επίσης και ως γνωστικό αντικείμενο είναι ενταγμένο σε προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στο ΕΑΠ και σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως για παράδειγμα στην Αγγλία (London art College, University of Exeter, University of Birmingham) και την Αμερική (Atlantic International University). Επίσης, επιλέχτηκε να δημιουργηθεί ένα λογισμικό, επειδή μέσα από το κατάλληλο λογισμικό μπορεί να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους «να αναπτύξουν ικανότητες για αυτοδύναμη μελέτη και μάθηση» γεγονός βασικό για ένα εκπαιδευτικό σύστημα (Ζωγόπουλος 2001). 2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση Με βάση το γενικό σκοπό της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση η οποία εντόπισε έρευνες που μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες α) τη μέθοδο 4ΜΑΤ, β) χρήση λογισμικού (στην Ιστορία) και γ) παρακίνηση. Όμως δεν εντοπίστηκαν έρευνες που να συνδέουν και τις τρεις αυτές κατηγορίες πράγμα που σκοπεύει να πραγματοποιήσει η παρούσα έρευνα. Οι Senft και Seider (2010) αξιολογώντας το αντίκτυπο του μοντέλου 4MAT σε διάφορους γνωστικούς τομείς στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποστηρίζουν πως η εφαρμογή του 4ΜΑΤ παρουσίασε αύξηση στα κίνητρα για μάθηση και τη δέσμευση των φοιτητών. Επίσης, το μοντέλο αυτό μπορεί να παρέχει δημιουργικότητα και να οδηγήσει στην επέκταση των δραστηριοτήτων πέραν της παραδοσιακής διάλεξης (Harb Durrant & Terry 1993). Όσο αφορά το σχεδιασμό εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση του μοντέλου 4MAT, η Νικολάου (2010) υποστηρίζει πως ένα τέτοιο μοντέλο σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τον σχεδιασμό υλικού στην εξαε. Μια ανάλογη θέση υιοθετεί και ο Ροπόκης (2011). Είναι προφανές ότι ο σχεδιασμός εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού με το μοντέλο 4MAT βρίσκεται μέσα στα σύγχρονα ενδιαφέροντα της παγκόσμιας έρευνας και προτείνεται η ενσωμάτωση του μοντέλου στην εκπαίδευση ενηλίκων (Νικολάου, Κουτσούμπα, 2011). Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται στον ελλαδικό χώρο προσπάθειες με σκοπό την ανάπτυξη λογισμικού εκπαιδευτικών εφαρμογών για τη διδασκαλία και την εκμάθηση με βάση την εξαε, αλλά και σε συνδυασμό με εκπαίδευση μέσα στην τάξη. Μέσα από τις έρευνες προκύπτει πως με τη χρήση του διαδικτύου θα βελτιωνόταν η διδασκαλία των ιστορικών μαθημάτων (Θεοδωρίδη, Μπρεγιάννη 2005). Επιπλέον, μέσω των διαδικτυακών εκπαιδευτικών εφαρμογών έχουν τη δυνατότητα οι εκπαιδευόμενοι για συνεχή ενημέρωση, για να επιλέξουν το υλικού τους και μέσα από ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον ωθούνται στην απόκτηση δεξιοτήτων (Μαμούκαρης, Οικονομίδης 2001). Για μια πραγματικά δημιουργική εκπαιδευτική εμπειρία είναι σημαντικό οι εφαρμογές να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες των χρηστών (Μάρκελλος, Μαρκέλλου και συνεργάτες n.d). Αναφορικά με τις στάσεις εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση του διαδικτύου είναι σημαντικό σύμφωνα με τον Goulãlo (2007) να μην αποκλείονται οι εκπαιδευόμενοι που έχουν αρνητική στάση, όπως επίσης βέβαια ούτε και οι καθηγητές λόγω της συντηρητικής τους στάσης απέναντι στη χρήση του διαδικτύου (Roberts 2004).

3 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 3 Όσο αφορά την ανάπτυξη του λογισμικού κρίνεται αναγκαία η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των εργαλείων λογισμικού. Ως προς αυτό θεωρείται πως η γλώσσα HTML συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό (Ζαχαρόπουλος 2005). Για την ανάπτυξη και δημιουργία ενός εκπαιδευτικού λογισμικού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το σχεδιαστή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξαε. Σε αυτά τα χαρακτηριστικά εντάσσονται το ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό, η συστηματική υποστήριξη του εκπαιδευομένου, η καθοδήγηση του εκπαιδευομένου μέσω διαφόρων μορφών επικοινωνίας από τον καθηγητή και η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδασκαλία και την επικοινωνία (Ματραλής 1999α). Επίσης, θα πρέπει να μελετηθούν οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους (Κόκκος 2005 Courau 2000). Ακολούθως ο σχεδιαστής μιας εφαρμογής θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ευχρηστία της. Ο όρος ευχρηστία (usability) αφορά το ποσοστό ευκολίας, με το οποίο οι χρήστες κατακτούν τη λειτουργικότητα ενός συστήματος (Πρέζας 2003, p. 75). Kαθώς επίσης και τους κανόνες ευχρηστίας μιας διεπιφάνειας διαδικτύου οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες (Neilsen οπ. αναφ. στο Αβούρης 2000). Η ευχρηστία είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία, που συμβάλουν στην επιτυχία των εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών (Μικρόπουλος 2000). Τέλος, εκτός από τα παραπάνω θα πρέπει μελετηθούν οι θέσεις των Clark και Mayer σε σχέση με τις οκτώ (8) βασικές αρχές σχεδίασης διδακτικών πολυμεσικών εφαρμογών (όπ. αναφ. στο Μιχαηλίδης 2008). Μία ακόμα παράμετρος της παρούσας έρευνας, είναι η παρακίνηση, η οποία είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα στον τομέα της εκπαίδευσης και συχνά αντιμετωπίζεται ανεπαρκώς στα βασικά μαθήματα (Ames 1990). Κατανοώντας ο Keller τη σημασία της κινητοποίησης και διαπιστώνοντας πως οι εκπαιδευτές δυσκολεύονται να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων δημιούργησε ένα μοντέλο, το ARCS με στόχο την ενίσχυση των κινήτρων μάθησης (Keller 2010). Το μοντέλο ARCS αποτελείται από τέσσερις βασικές κατηγορίες, όπως εξάλλου μαρτυρά και το ακρωνύμιο του: α) Προσοχή, β) Συνάφεια, γ) Εμπιστοσύνη, δ) Ικανοποίηση. Κάθε κατηγορία από τις παραπάνω αποτελείται από τρεις δείκτες. Αυτοί οι δείκτες βοηθούν στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών στρατηγικών για την εισαγωγή του μοντέλου στη διαδικασία δόμησης του εκπαιδευτικού υλικού. Το συγκεκριμένο μοντέλο υποστηρίζει ότι για να σχεδιαστεί ένα αποτελεσματικό, αποδοτικό και ελκυστικό εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτούς τους τέσσερις παράγοντες, αφενός για να αυξήσει την προσοχή, τη συνάφεια, την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση των εκπαιδευόμενων και αφετέρου για να διατηρεί συνεχώς υψηλό το κίνητρο των επιμορφούμενων. 3. Θεωρητικό πλαίσιο - 4ΜΑΤ Το μοντέλο 4Model-Action-Talk (4MAT) είναι ένα μοντέλο σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού και φαίνεται να είναι αποτελεσματικό σε όλες τις ηλικίες των εκπαιδευομένων και για όλα τα γνωστικά αντικείμενα (McCarthy 1987). Το μοντέλο αυτό συνδέει τη θεωρία των δύο ημισφαιρίων (Hemisphericity) η οποία αναφέρει πως ένα άτομο προτιμά έναν τρόπο να επεξεργάζεται τα πράγματα περισσότερο από κάποιο άλλο χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό το δεξί ή το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου (McCarthy 2000) και τη θεωρία του Kolb (McCarthy 1987) σε σχέση με τα μαθησιακά στιλ, τα οποία τέσσερα (4) μαθησιακά στιλ προκύπτουν από τον συνδυασμό των δυο (2) βασικών διαφορών στον τρόπο που μαθαίνουν οι άνθρωποι. Η πρώτη διαφορά αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη νέα γνώση, και αναφέρει πως η αντίληψη έχει δύο (2) διαστάσεις α) Αισθήσεις /Συναισθήματα-Sensing/Feeling β) Σκέψης-Thinking. Η δεύτερη διαφορά αφορά τον τρόπο που επεξεργάζονται τη νέα γνώση, επίσης η επεξεργασία έχει δύο (2) διαστάσεις α) Παρακολούθηση-Watching και β) Ενέργεια-Acting. Από το συνδυασμό των διαστάσεων αυτών προκύπτουν τα τέσσερα (4) μαθησιακά στιλ που αντιπροσωπεύουν ανθρώπους που

4 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 4 επεξεργάζονται και αντιλαμβάνονται τη νέα γνώση με διαφορετικό τρόπο α) Divergers β) Assimilators γ) Convergers δ) Accomontators (McCarthy 1987). Το μοντέλο της McCarthy αποτυπώνεται σε έναν κύκλο με τέσσερα τεταρτημόρια, τα τέσσερα διαφορετικά μαθησιακά στιλ. Κάθε τεταρτημόριο χωρίζεται σε δύο τμήματα: το ένα τμήμα αντιπροσωπεύει το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου και το άλλο τμήμα αντιπροσωπεύει το αριστερό. Με βάση τη McCarthy η διδασκαλία μέσω του κύκλου της αποτελείται από οκτώ (8) βήματα που πρέπει να γίνουν με τη σειρά από όλους τους εκπαιδευόμενους ώστε να προσεγγίσουν τη γνώση με επιτυχία. Ακολούθως ο εκπαιδευτής θα πρέπει να οργανώσει τη διδασκαλία του σε κάθε ένα από τα οκτώ βήματα με βάση το μαθησιακό στιλ και την πλευρά του εγκεφάλου (δεξιά ή αριστερή) που προτιμούν οι εκπαιδευόμενοι για να επεξεργάζονται τα πράγματα (σχήμα 1). Το πρώτο βήμα αντιπροσωπεύει τους Επινοητικούς μαθητές, που προτιμούν να μαθαίνουν (αντιλαμβάνονται τη γνώση) μέσα από τις Αισθήσεις- Συναισθήματα/Sensing-Feeling και την επεξεργάζονται μέσω της Παρακολούθηση/Watching (McCarthy 1987; McCarthy 2000; McCarthy & McCarthy 2006). Στο βήμα αυτό οι εκπαιδευόμενοι προτιμούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα με τη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου δηλαδή να επεξεργάζονται τη γνώση μέσω της εμπειρίας. Το δεύτερο βήμα αντιπροσωπεύει τους Επινοητικούς μαθητές οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη γνώση μέσα από τις Αισθήσεις-Συναισθήματα/Sensing-Feeling και την επεξεργάζονται μέσω της Παρακολούθησης/ Watching. Στο βήμα αυτό οι εκπαιδευόμενοι προτιμούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα με την αριστερή πλευρά του εγκεφάλου, δηλαδή να επεξεργάζονται τη γνώση μέσω της ανάλυση της. Το τρίτο βήμα, αντιπροσωπεύει τους Αναλυτικούς μαθητές, οι οποίοι αντιλαμβάνονται την γνώση μέσα από τη Σκέψη/Thinking και επεξεργάζονται τη γνώση μέσω της Παρακολούθησης/Watching (McCarthy 1987; McCarthy 2000; McCarthy & McCarthy 2006). Σε αυτό το βήμα οι εκπαιδευόμενοι προτιμούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα με τη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου, δηλαδή να επεξεργάζονται τη γνώση μέσω της εμπειρίας. Ενώ το τέταρτο βήμα αντιπροσωπεύει τους Αναλυτικούς μαθητές, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη γνώση μέσα από τη Σκέψη/Thinking και επεξεργάζονται τη γνώση μέσω της Παρακολούθησης/Watching, και προτιμούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα με την αριστερή πλευρά του εγκεφάλου (επεξεργάζονται τη γνώση μέσω της ανάλυση της). Το πέμπτο βήμα στον κύκλο της McCarthy αντιπροσωπεύει τους μαθητές με Κοινή Λογική οι οποίοι αντιλαμβάνονται την γνώση μέσω της Σκέψης/Thinking και επεξεργάζονται την γνώση μέσω της Ενέργεια/Acting. Αναφέρεται το βήμα αυτό στους εκπαιδευόμενους που προτιμούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα με την αριστερή πλευρά του εγκεφάλου, δηλαδή επεξεργάζονται τη γνώση μέσω της ανάλυση της. Το έκτο βήμα αντιπροσωπεύει τους μαθητές με Κοινή Λογική οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη γνώση μέσω της Σκέψης/Thinking και επεξεργάζονται την γνώση μέσω της Ενέργειας/Acting. Οι εκπαιδευόμενοι αυτοί προτιμούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα με τη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου, δηλαδή να επεξεργάζονται τη γνώση μέσω της εμπειρίας. Το έβδομο βήμα αναφέρεται στους Δυναμικούς μαθητές οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη γνώση μέσα από τις Αισθήσεις-Συναισθήματα/Sensing-Feeling και επεξεργάζονται την γνώση μέσω της Ενέργειας/Acting. Το βήμα αυτό αναφέρεται στους εκπαιδευόμενους που επεξεργάζονται τα δεδομένα με την αριστερή πλευρά του εγκεφάλου (επεξεργάζονται τη γνώση μέσω της ανάλυση της). Τέλος, το όγδοο βήμα αντιπροσωπεύει τους Δυναμικούς Μαθητές, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη γνώση μέσα από τις Αισθήσεις-Συναισθήματα/Sensing-Feeling και επεξεργάζονται τη γνώση μέσω της Ενέργειας/Acting. Το βήμα αυτό αναφέρεται στους εκπαιδευόμενους που επεξεργάζονται τα δεδομένα με τη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου, δηλαδή επεξεργάζονται τη γνώση μέσω της εμπειρίας (McCarthy 1987; McCarthy 2000; McCarthy & McCarthy 2006).

5 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 5 Επινοητικοί μαθητές Προτιμούν να μαθαίνουν μέσω της 1Αίσθησης/συναισθήματος 2Παρακολούθησης Α B Δημιουργήστε ένα λόγo «γιατί ή γιατί όχι» C Δημιουργήστε μια εμπειρία Αναλύστε την εμπειρία Αναλυτικοί μαθητές Προτιμούν να μαθαίνουν μέσω της 1Σκέψης 2Παρακολούθησης Διδάξετέ τους «τι» Ενσωματώστε την εμπειρία στο υλικό Δώστε τους τα γεγονότα και τις ικανότητες Μαθητές με κοινή λογική Προτιμούν να μαθαίνουν μέσω της 1Σκέψης 2Πράξης Άφησε τους να προσπαθήσουν να βρουν/ανακαλύψουν «πως αυτό μπορεί να δουλέψει» Δώστε προετοιμασμένο υλικό Αφήστε να δημιουργήσουν τη γνώση τους Δυναμικοί μαθητές Προτιμούν να μαθαίνουν μέσω της 1Αίσθησης/ συναισθήματος 2Πράξης Αφήστε τους να διδάξουν στον εαυτό τους και σε κάποιους άλλους «τι μπορεί να γίνει αυτό», «τι μπορώ να κάνω από αυτό» Αφήστε να αναλύσουν τις γνώσεις τους Αφήστε να δημιουργήσουν και να το μοιραστούν Σχήμα 1: Παράδειγμα διδακτικής τεχνικής με βάση το μοντέλο 4MAT (Mc Carthy 1987) Διαμορφωμένο από τη συγγραφέα της έρευνας. Α-μαθησιακά στιλ, Β-ερωτήματα που θέτει ο εκπαιδευόμενος σε σχέση με τα μαθησιακά στιλ, C-τεχνικές δεξιού & αριστερού ημισφαιρίου 4. Σημαντικότητα της εργασίας Η έρευνα αυτή μελετώντας το μοντέλο δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού 4ΜΑΤ, και δημιουργώντας υλικό βασισμένο σε αυτό το μοντέλο σε συνάρτηση με το διαδίκτυο, προσπαθεί να διευρύνει το φάσμα των μεθόδων δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού για την εξαε. Η Νικολάου (2010) είναι η πρώτη που εισήγαγε το μοντέλο αυτό στην εξαε και ο Ροπόκης (2011) είναι αυτός που εφάρμοσε το 4ΜΑΤ ως εναλλακτικό μοντέλο σχεδιασμού υλικού για την εξαε. αλλά όχι ως διαδικτυακή εφαρμογή για το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Τέχνης. Την απουσία της σύνδεσης του μοντέλου 4ΜΑΤ με το διαδίκτυο επιχειρεί να καλύψει η παρούσα έρευνα δημιουργώντας μία διαδικτυακή πολυμεσική εφαρμογή με στόχο την παραγωγή εκπαιδευτικού πολυτροπικού υλικού για την εξαε στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Τέχνης. Βασικό προσδοκώμενο αποτέλεσμα από την παρούσα έρευνα, είναι να τεθούν οι όροι-τα πρότυπα για να ανοίξει ο δρόμος και σε άλλους ερευνητές να δημιουργήσουν ανάλογες διαδικτυακές εφαρμογές για ανάλογα γνωστικά αντικείμενα στην εξαε. Η ανάπτυξη και η χρήση του μοντέλου 4ΜΑΤ για διαδικτυακές εκπαιδευτικές εφαρμογές για την εξαε θα βοηθήσει στη διεύρυνση των μεθόδων δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού για την εξαε.

6 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 6 5. Εφαρμογή Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με βάση τις οκτώ αρχές σχεδιασμού του εκπαιδευτικού λογισμικού (όπ. αναφ. στο Μιχαηλίδης 2008 σελ.3) και τις αρχές δημιουργίας υλικού για την εξαε. (Ματραλής 1999β). Η ανάπτυξη και η δημιουργία της έγινε με βάση το μοντέλο rapid prototyping και ο παιδαγωγικός της σχεδιασμός έγινε ακολουθώντας το μοντέλο 4ΜΑΤ (Παπαδοπούλου 2013). Το 4ΜΑΤ έχει μια αυστηρή δομή και ένα γραμμικό χαρακτήρα (ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να περάσει από όλα τα τεταρτημόρια του κύκλου/βήματα με τη σειρά) που έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα των μεθόδων δημιουργίας διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού οπού εκεί ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να κινείτε ελευθέρα χωρίς να ακολουθεί υποχρεωτική γραμμική πορεία. Για τις ανάγκες της εφαρμογής δημιουργήθηκε μία διδακτική ενότητα (Πίνακας 1)με θέμα με θέμα «Αρχαίοι Ελληνικοί Μύθοι. Η τέχνη από τον 14ο ως τον 19ο αιώνα. Επιρροή στην Τέχνη». Η ενότητα αυτή βασίστηκε στις αρχές της McCarthy (1987). Στο Πρώτο βήμα (Connect Συνδέω) ο εκπαιδευτής πρέπει να καθιερώσει μια σχέση ανάμεσα στους εκπαιδευομένους και στην ύλη (το περιεχόμενο της ενότητας που θα διδάξει) και να οδηγήσει τους εκπαιδευομένους να συνδέσουν την ύλη με την ζωή τους. Στο δεύτερο βήμα (Attend Προσέχω) ο εκπαιδευτής θα πρέπει να πει στους εκπαιδευόμενους να αναλύσουν την εμπειρία τους και τι συνέβη στο προηγούμενο βήμα (ένα). «Τι συνέβη πραγματικά», «πως πήγαν τα πράγματα». Στο τρίτο βήμα (Imagine Φαντάζομαι) ο εκπαιδευτής θα πρέπει να δημιουργήσει προσδοκίες στους εκπαιδευόμενους και να τους οδηγήσει να φανταστούν την ιδέα και να σχηματοποιήσουν την ιδέα μέσα στο μυαλό τους (όπως την κατάλαβαν στα προηγούμενα βήματα και όπως την έχουν βιώσει) που εσωκλείει το υλικό πριν το διδαχτούν. Στο τέταρτο βήμα (Inform Ενημερώνομαι) οι εκπαιδευόμενοι είναι έτοιμοι να προσεγγίσουν τη νέα γνώση. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει οργανώσει τη διδασκαλία του και το υλικό της διδασκαλίας πολύ καλά, ώστε να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες στους εκπαιδευόμενους. Στο πέμπτο βήμα (Practice Εξασκούμαι) οι μαθητές θα πρέπει να εξασκηθούνε όπως κάνουν και οι ειδικοί. Δεν είναι το βήμα αυτό όπου θα ενεργήσουν μόνοι τους και θα κάνουν προσαρμογές στην νέα γνώση. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν ανάγκη από πρακτική εξάσκηση πρέπει να αποκτήσουν νέες δεξιότητες πριν να κάνουν κάτι καινούριο. Στο έκτο βήμα (Extend Επεκτείνω) οι εκπαιδευόμενοι έχουν κατακτήσει μεγάλο μέρος της νέας γνώσης και είναι σε θέση να δούνε πως οι δεξιότητες που απέκτησαν το υλικό και οι ιδέες μπορούν να επεκταθούν και να εφαρμοστούν στην ζωή τους. Ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να θυμηθούν έναν αρχαίο Ελληνικό μύθο που αγαπούν και να σκεφτούν τι είναι αυτό που τους αρέσει σε αυτόν τον μύθο. Επίσης, να βρουν στο διαδίκτυο ή στο βοηθητικό υλικό που τους προσφέρει η εφαρμογή κάποιο εικαστικό που να συνδέεται με το μύθο αυτό. Τέλος, τους δόθηκαν μια σειρά από ερωτήσεις και τους ζητήθηκε να δημιουργήσουν ένα κείμενο 300 λέξεων δίνοντας απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Δόθηκαν στους εκπαιδευόμενους μια σειρά από κείμενα. Τους ζητήθηκε να τα διαβάσουν, να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις σχετικά με το μύθο της Αφροδίτης και πως αυτός επηρέασε τους καλλιτέχνες και να αναρτήσουν τις απαντήσεις τους στο forum καθώς επίσης και να τις σχολιάσουν. Δόθηκε στους εκπαιδευόμενους ένα Video που παρουσιάζει μια σύντομη ανάλυση ενός ζωγραφικού έργου και τους ζητήθηκε να το παρακολουθήσουν, να επιλέξουν ένα άλλο εικαστικό έργο με θέμα από τους αρχαίους ελληνικούς μύθους και να το περιγράψουν με τον ίδιο τρόπο του Video. Δόθηκε στους εκπαιδευόμενους βοηθητικό υλικό τους ζητήθηκε να το διαβάσουν και εντοπίσουν τα αίτια (τουλάχιστον δύο(2) για κάθε περίοδο), που οδήγησαν στην εξάπλωση των αρχαίων ελληνικών μύθων και να αναφέρουν τα αποτελέσματα αυτής της εξάπλωσης. Ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να εξετάσουν πιο διεξοδικά τα κείμενα του 4 ου βήματος, να εντοπίσουν και να κάνουν μια λίστα (τουλάχιστον 10) με τις αιτίες που οδήγησαν στην εξάπλωση των αρχαίων ελληνικών μύθων. Τους ζητήθηκε να εντοπίσουν τις αιτίες που συνδέονται με το έργο και τον μύθο που επιλέξανε στο βήμα 1. και να εμπλουτίσουν το αρχικό κείμενό τους δίνοντας απάντηση στο παραπάνω ερώτημα σε περίπου λέξεις. Στο βήμα αυτό δόθηκε μια σειρά από εικόνες έργων με θέματα παρμένα από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Και ζητήθηκε να επιλέξουν ένα έργο που τους αρέσει, να το αναγνωρίσουν, να το εντάξουν χρονικά με βάση τα χαρακτηριστικά του και να εντοπίσουν την πηγή έμπνευσης του καλλιτέχνη.

7 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 7 Στο έβδομο βήμα (Refine Βελτιώνω) ο εκπαιδευτής θα επιλέξει τεχνικές που προτιμούν οι εκπαιδευόμενοι που επεξεργάζονται τα δεδομένα με τη αριστερή πλευρά του εγκεφάλου. Από το προηγούμενο βήμα οι εκπαιδευόμενοι επεξεργάστηκαν τη νέα γνώση και την συνέδεσαν με πράγματα της ζωής τους. Στο όγδοο βήμα (Perform Εκτελώ) ο εκπαιδευτής θα πρέπει να επιλέξει τεχνικές που προτιμούν οι εκπαιδευόμενοι που επεξεργάζονται τα δεδομένα με την δεξιά πλευρά του εγκεφάλου. Θα πρέπει να βάλει τους εκπαιδευόμενους να εκτελέσουν μια εργασία που να είναι πρωτότυπη, σχετική με την ύλη, να περιέχει νέες ερωτήσεις να συνδέεται με μεγαλύτερες ιδέες, να καλλιεργεί δεξιότητες, αρχές που επιβεβαιώνονται ή ερωτήσεις που θέτονται ξανά. Δόθηκε στους εκπαιδευομένους ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλών επίλογών 10 ερωτήσεις και 4 εναλλακτικές απαντήσεις. Το ερωτηματολόγιο δίνοντας τις σωστές απαντήσεις αναφέρει και που βρίσκονται αυτές επίσης μπορεί να επαναληφθεί. Είναι για την αυτόαξιολόγηση των εκπαιδευομένων και δεν απαιτείται απομνημόνευση της ύλης. Το βήμα αυτό αποτελεί την τελική εργασία των εκπαιδευόμενων. Τους ζητείται να συντάξουν ένα κείμενο που να απαντά σε μια σειρά ερωτήσεων. Οι εργασίες που συνέταξαν στα προηγούμενα βήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την νέα τους εργασία. Στο τέλος οι εργασίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εφαρμογής Οι εκπαιδευόμενοι μπορούνε να ανταλλάξουν ελεύθερα ιδέες και θέσεις στο Forum και να συνεργαστούν. Πίνακας 1: Διδακτική ενότητα με βάση το μοντέλο της McCarthy Αναλυτικότερα η εφαρμογή είναι επισκέψιμη μέσω του URL: 6. Βασικός σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα Βασικό σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής πολιμεσικής εφαρμογής για το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Τέχνης με βάση το μοντέλο σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού 4ΜΑΤ. Τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας ήταν στα ακόλουθα : 1. Οι χρήστες θεωρούν εύχρηστη την εφαρμογή; Η αξιολόγηση αυτού του ερευνητικού ερωτήματος έγινε μέσω ερωτηματολογίου (Κολαξίζης 2011β) Επίσης, η αξιολόγηση αυτού του ερευνητικού ερωτήματος έγινε και μέσω συνέντευξης των χρηστών. 2. Οι χρήστες θεωρούν πως η εφαρμογή τους παρακινεί για περισσότερη μάθηση; Η αξιολόγηση αυτού του ερευνητικού ερωτήματος έγινε μέσω ερωτηματολογίου το οποίο διαμορφώθηκε από τον Keller (2010). Επίσης, η αξιολόγηση αυτού του ερευνητικού ερωτήματος έγινε μέσω συνέντευξης των χρηστών. 7. Μεθοδολογία της Έρευνας Για την αξιολόγηση της εφαρμογής που πραγματεύεται το παρόν άρθρο χρησιμοποιηθήκαν ειδικοί αξιολογητές, καθώς και απλοί χρήστες γιατί προτείνεται από τη βιβλιογραφία (Παπαδόπουλος, Ξένος 2007 Kαρούλης, Πολυξενίδου, & Πομπόρτσης 2002 Κολαξίζης 2011β). Το δείγμα (20 χρήστες) αν και μικρό, δεν αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για τους σκοπούς της έρευνας, καθώς μέσα από τη βιβλιογραφία προκύπτει (Faulkner 2003) πως είκοσι (20) χρήστες μπορούν να αξιολογήσουν την ευχρηστία του πολυμεσικού υλικού με επιτυχία 95%. Επίσης, τέσσερις (4) χρήστες μέσω συνέντευξης αξιολόγησαν την ευχρηστία της εφαρμογής. Τέλος, είκοσι (20) χρήστες αξιολόγησαν την επίδραση της εφαρμογής στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, μέσω της χρήσης ερωτηματολογίου κλειστού τύπου και προσωπικών συνεντεύξεων με τέσσερις (4) απ αυτούς με τυχαία επιλογή (ο Keller δεν αναφέρει βέλτιστο αριθμό αξιολογητών-χρηστών). Για τις ανάγκες της δημιουργίας της εφαρμογής χρησιμοποιηθήκαν δύο (2) ειδικοί των πολυμεσικών εφαρμογών (ένα μέλος ΣΕΠ και ένα σχεδιαστή ψηφιακών εφαρμογών) για να την αξιολογήσουν σε σχέση με την ευχρηστία της προτού δοθεί στους χρήστες. Η εφαρμογή αξιολογήθηκε σε όλα τα στάδια εξέλιξής της όπως ορίζεται από το μοντέλο rapid (Παπαδοπούλου 2013). Μέσω ερωτηματολογίου μια ομάδα είκοσι (20) χρηστών αξιολόγησε

8 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 8 την εφαρμογή ως προς την ευχρηστία και την παρακίνηση. Η αξιολόγηση της ευχρηστίας έγινε με ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου πολλαπλών επιλογών. Το ερωτηματολόγιο έχει δεκαπέντε (15) ερωτήσεις και οι απαντήσεις δομούνται με βάση την κλίμακα Likert. Το ερωτηματολόγιο αυτό σταθμίστηκε στα ελληνικά δεδομένα και χρησιμοποιήθηκε από τον Κολαξίζη (2011β) και χρησιμοποιήθηκε από τον ίδιο σε μια ανάλογη έρευνα. Το ερωτηματολόγιο διαθέτει 15 ερωτήσεις στις οποίες υπάρχει κλίμακα απαντήσεων με την αντίστοιχη βαθμολογία. Το ερωτηματολόγιο αυτό, ενσωματώθηκε στο ερωτηματολόγιο του Keller (2010). Οι ερωτήσει που αφορούν την ευχρηστία (Πίνακας 2) είναι από το νούμερο 37 ως το νούμερο 51 του ερωτηματολογίου. Ευχρηστία Πίνακας 2: Ερωτήσεις Ευχρηστίας Ακολούθως, η παρακίνηση των χρηστών μέσω της εφαρμογής αξιολογήθηκε με το ερευνητικό εργαλείο Instructional Materials Motivation Scale (IMMS), όπως αυτό αναφέρεται από τον Keller (2010). Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι κατάλληλο για τη μέτρηση και την αποτίμηση των κατηγοριών του μοντέλου ARCS (Instructional Materials Motivation Survey) (Keller 2010). Το ερωτηματολόγιο διαθέτει 36 ερωτήσεις στις οποίες υπάρχει κλίμακα απαντήσεων με την αντίστοιχη βαθμολογία. Προσοχή Συνάφεια Εμπιστοσύνη Ικανοποίηση (αντίστροφα) (αντίστροφα) 16 7(αντίστροφα) (αντίστροφα) (αντίστροφα) (αντίστροφα) (αντίστροφα) (αντίστροφα) 31 Πίνακας 3: Ερωτήσεις του Instructional Materials Motivation Survey Τέλος, τέσσερις (4) από τους χρήστες αξιολόγησαν την εφαρμογή και μέσω ημιδομημένης συνέντευξης. 8. Αποτελέσματα Παρουσιάζοντας συνοπτικά, τα αποτελέσματα της ποιοτικής μελέτης, φαίνεται πως η συγκεκριμένη πολυμεσική εφαρμογή: Είναι εύχρηστη, εύκολη και γρήγορη στην εκμάθησής της. Είναι αποδοτική στην εκτέλεση των λειτουργιών της (απαντά στο 1 ο ερευνητικό ερώτημα). Εμφανίζει χαμηλή συχνότητα σφαλμάτων από τον χρήστη. Συμβάλλει στην εύκολη διατήρηση της κεκτημένης γνώσης σε σχέση με τη χρήση της εφαρμογής (απαντά στο 1 ο ερευνητικό ερώτημα). Μπορεί να παρακινήσει τους χρήστες για περισσότερη μάθηση γιατί (απαντά στο 2 ο ερευνητικό ερώτημα):

9 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 9 1. κινεί το ενδιαφέρον των χρηστών, καθώς θεωρούν πως η εφαρμογή είναι πρωτότυπη 2. ικανοποιεί τους χρήστες ανταποκρινομένη στις ανάγκες τους 3. συνδέεται με τα ενδιαφέροντα των χρηστών 4. ενισχύει την αυτοπεποίθηση των χρηστών καθώς μέσα από την εφαρμογή μπορούν πιο εύκολα να πραγματοποιήσουν τους μαθησιακούς τους στόχους. Σε ότι αφορά τα ποσοτικά αποτελέσματα της έρευνας ο Πίνακας 4 παρουσιάζει το ΜΟ των απαντήσεων των χρηστών στις ερωτήσεις που αφορούν την ευχρηστία της εφαρμογής. Σε σύνολο 15 ερωτήσεων ο ΜΟ 12 απαντήσεων είναι πάνω από το 4 (πολύ), ενώ ο ΜΟ των απαντήσεων των χρηστών σε 3 ερωτήσεις είναι οριακά κάτω από το 4, δηλαδή στο 3 (μέτρια). Από τον ΜΟ όλων των απαντήσεων (4,15) των χρηστών σε σχέση με την ευχρηστία της εφαρμογής συμπεραίνεται πως η εφαρμογή αυτή είναι πολύ εύχρηστη. Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει τα αποτελέσματα σε σχέση με το 1 ο ερευνητικό ερώτημα. Ευχρηστία Απαντήσεις ΜΟ Ερωτήσεις Πίνακας 4: Απαντήσεις σε σχέση με την ευχρηστία Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, ο Πίνακας 5 δείχνει τους μέσους όρους (ΜΟ) των απαντήσεων των χρηστών σε σχέση με τις τέσσερις (4) παραμέτρους της παρακίνησης. Ο ΜΟ των παραπάνω παραγόντων αποτελεί τη παρακίνηση όλης τη εφαρμογής. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως κατά ΜΟ οι χρήστες θεωρούν πως η εφαρμογή παρακινεί το χρήστη για παραπάνω μάθηση κατά πολύ (με ΜΟ παρακίνησης 4,28). Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει τα αποτελέσματα σε σχέση με το 2 ο ερευνητικό ερώτημα. Παρακίνηση Συνολικά Απαντήσεις Προσοχή Αυτοπεποίθηση Ικανοποίηση Σχετικότητα Παρακίνηση Ερωτήσεις Πίνακας 5: Απαντήσεις σε σχέση με την παρακίνηση Τέλος, στον πίνακα 6 παρουσιάζεται η συνολική αποτίμηση της αξιολόγησης των χρηστών κατά ΜΟ (ερωτηματολόγιο 57 ερωτήσεων) σε σχέση με την παρακίνηση συνολικά και την ευχρηστία της εφαρμογής. Φαίνεται πως οι χρήστες θεωρούν πως η εφαρμογή είναι πολύ εύχρηστη (με ΜΟ 4,15) και παρακινεί (με ΜΟ 4,28). Γενικά από τις απαντήσεις των χρηστών συμπεραίνεται πως η εφαρμογή έχει τις ιδιότητες που χρειάζεται, για να παρακινήσει και παράλληλα να είναι εύχρηστη.

10 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 Συνολική Αποτίμηση Απαντήσεις Παρακίνηση Ευχρηστία ΜΟ Ερωτήσεις Πίνακας 6: Συνολική Αποτίμηση 9. Συζήτηση Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η δημιουργία διαδικτυακής διδακτικής πολυμεσικής εφαρμογής για την εξ αποστάσεως διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Ιστορίας των Εικαστικών Τεχνών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Στόχος ήταν η δημιουργία μιας εφαρμογής που να είναι εύχρηστη και να παρακινεί το ενδιαφέρον του χρήστη με τέτοιο τρόπο, ώστε να βοηθά και να προάγει τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Ιστορίας της Τέχνης. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ως κριτήρια αξιολόγησης για την επίτευξη του παραπάνω στόχου ορίστηκε η διερεύνηση της ευχρηστίας του προγράμματος και της επίδρασής του στα κίνητρα μάθησης των χρηστών. Γι αυτό το λόγο επιλέχτηκε να γίνουν μετρήσεις με δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια που δοθήκαν σε χρήστες της εφαρμογής, αναφορικά α) με την ευχρηστία και β) με την παρακίνηση. Από τις έρευνες προκύπτει πως το μοντέλο σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού 4ΜΑΤ είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για το σχεδιασμό υλικού στην εξαε (Νικολάου 2010 Ροπόκης 2011) ενώ σύμφωνα με την παρούσα εργασία φαίνεται πως το 4ΜΑΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το σχεδιασμό διαδικτυακού πολυμεσικού υλικού για την εξαε με επιτυχία. Επίσης, βάση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, διαπιστώνεται πως το 4ΜΑΤ ως μοντέλο δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού μπορεί ν ανταπεξέλθει και στις ανάγκες τόσο ενός πρακτικού μαθήματος (Harb, Durrant, & Terry 1993) όσο και στις απαιτήσεις ενός θεωρητικού. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τα ευρήματα της έρευνας των Senft & Seider (2010). Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η έρευνά της Γκίκα (2002), η οποία υποστηρίζει πως για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Ιστορίας της Τέχνης αποτελεί σημαντικό εργαλείο η αναζήτηση στο διαδίκτυο η οποία όμως προϋποθέτει την οργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Στη σημασία του διαδικτύου και της on-line μάθησης για την καλύτερη διδασκαλία των ιστορικών μαθημάτων αναφέρονται και οι Θεοδωρίδης και Μπρεγιάννη (2005), παρατήρηση που πιστοποιεί και η παρούσα έρευνα. Όσον αφορά το βαθμό λειτουργικότητας μιας τέτοιας εφαρμογής διαπιστώνεται τόσο από την παρούσα έρευνα όσο και από την έρευνα του Κολαξίζη (2011β) πως είναι αρκετά ικανοποιητικός, καθώς συγκλίνουν σε μια κοινή διαπίστωση: μια διδακτική εφαρμογή, εκτός των προαναφερθεισών αρχών ευχρηστίας, πρέπει για να είναι λειτουργική να μπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες των εκπαιδευομένων και να βασίζεται στο τρόπο που οι εκπαιδευόμενοι αντιλαμβάνονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και ανακαλούν τις διδασκόμενες πληροφορίες (δηλαδή να μπορεί να δομηθεί στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και να τις καλύψει). Το 4ΜΑΤ ως μοντέλο δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού για την εξαε βασίζεται σε αυτές τις παραμέτρους. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συνέκλιναν με τις διαπιστώσεις στις οποίες κατέληξε η έρευνα της η Παπαβλασοπούλου (2010) η οποία υποστηρίζει πως η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της γνώσης και ικανοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας κινητοποιούν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων. Το μοντέλο 4ΜΑΤ βασίζεται σε αυτές τις θέσεις και μέσα από την εφαρμογή που δημιουργήθηκε, κυρίως μέσα από το Forum

11 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 11 επικοινωνίας, οι εκπαιδευόμενοι οδηγούνται προς αυτό το δρόμο που προωθεί τη συνεργασία και τη συνειδητή μάθηση. Ο Keller (2010), αναφέρει πως το υλικό που πρέπει να επιλέξει ένας εκπαιδευτής/εκπαιδευτικός για να ενισχύσει τη διδασκαλία του θα πρέπει να είναι σωστά οργανωμένο και θα πρέπει ο εκπαιδευτής να χρησιμοποιήσει πολλά μέσα και μεθόδους διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει η διδασκαλία του πιο αποτελεσματική, θα μπορεί να αιχμαλωτίσει το ενδιαφέρων των εκπαιδευομένων και να τους παρακινήσει για περισσότερη μάθηση. Ακόλουθως, οι πολυμεσικές εφαρμογές βασίζονται στην ανάγκη των ανθρώπων να επικοινωνούν με όλες τις αισθήσεις και να εκφραστούν μέσω πολλών καναλιών έκφρασης, όπως είναι η ζωγραφική, η μουσική, ο γραπτός λόγος (Ζωγώπουλος 2001) και χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό εικόνας ήχου και animation, κειμένου και γραφιστικών στοιχείων. Στοιχεία τα οποία, όπως αναφέρει και ο Keller θα πρέπει να είναι ενσωματωμένα και σε μια διδασκαλία για είναι αποτελεσματική. Με την ένταξη όλων αυτών των μέσων στην εφαρμογή, μειώθηκε η γραμμικότητα της. Η γραμμικότητα μιας εφαρμογής για το διαδικτύου είναι ένας αρνητικός παράγοντας. Το μοντέλο 4ΜΑΤ λόγω της αυστηρής κυκλικής πορείας του και των συγκεκριμένων βημάτων που απαιτεί, προωθεί τη γραμμικότητα αυτή. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, εντάχθηκαν στην εφαρμογή υπερσύνδεσμοι, βοηθητικό υλικό, το Forum και γενικά υλικό που ανακάμπτει τη γραμμική χρήση της εφαρμογής. Η πιλοτική δοκιμή αυτής της εφαρμογής σε ένα δείγμα χρηστών και τα θετικά της αποτελέσματα ως προς την ευχρηστία και παρακίνηση, καταδεικνύουν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από εκπαιδευτικούς κλασικών σπουδών, όσο και από Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία εντάσσουν στο πρόγραμμα σπουδών τους σπουδές από απόσταση για το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Τέχνης. Κλείνοντας, μια τέτοια εφαρμογή μπορεί να ανοίξει το δρόμο για περισσότερη έρευνα και δημιουργία πολυμεσικών διαδικτυακών εφαρμογών και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. Απαραίτητη, ωστόσο, προϋπόθεση αποτελούν α) η περαιτέρω έρευνα του μοντέλου δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού 4ΜΑΤ σε σχέση με την εξαε και το διαδίκτυο, β) η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας που υλοποιείται με βάση τη συγκεκριμένη εφαρμογή γ) η ύπαρξη οργανωμένου υλικού κατά τέτοιο τρόπο που θα το καθιστά διαχειρίσιμο και ευκολοπροσβάσιμο από τους χρήστες ενισχύοντας την αυτενέργεια τους, δ) η ύπαρξη ποικιλομορφίας διδακτικών μεθόδων, η οποία παρέχει τη δυνατότητα διαφορετικών προσεγγίσεων της γνώσης και ε) η ανάπτυξη των ΤΠΕ και η χρήση τους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από άτομα με αναπηρίες ή όχι (Vincent 1995). Βιβλιογραφικές αναφορές Αβούρης, Ν. (2000). Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή, Αθήνα: Δίαυλος Ames, A. Carol. (1990).Motivation: What Teachers Need to Know. Ανακτήθηκε 23 Ιανουαρίου 2013, WhatTeachersNeedtoKnow.pdf Ardouin, I. (2000). Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο, Αθήνα: Νεφέλη Chapman, L.H. (1993). Διδακτική της τέχνης. Προσεγγίσεις στην καλλιτεχνική αγωγή, Αθήνα: Νεφέλη Γκίκα, Ε. (2002). Διδακτική αξιοποίηση του διαδικτύου στο μάθημα της ιστορίας. Στο Α. Δημητρακοπούλου (Επιμ.), 3ο Συνεδρίο ΕΤΠΕ Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Σεπτεμβρίου 2002 (τόμος B, σσ ), Αθήνα: ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Courau, S. (2000). Τα βασικά εργαλεία του εκπαιδευτή ενηλίκων, Αθήνα: Μεταίχμιο Ζαχαρόπουλος, Δ. (2005). Διεθνή Πρότυπα στην Ηλεκτρονική Μάθηση Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών νημερτής. Ανακτήθηκε 19 Οκτωβρίου 2012, από Ζωγόπουλος, Ε.Α. (2001). Νέες τεχνολογίες και μέσα επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, Αθήνα: Κλειδάριθμος

12 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 12 Faulkner, L. (2003). Beyond the five-user assumption: Benefits ofincreased sample sizes in usability testing Ανακτήθηκε 11 Νοεμβρίου 2012, από Freire, P. (2009). Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάσκουν, Αθήνα: Επίκεντρο Goulãlo, M. de Fatima. (2007). The distance learning and the technologies: vision of a group of students. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοιχτή και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. Μορφές Δημοκρατίας στην Εκπαίδευση: Ανοιχτή Πρόσβαση και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Νοεμβρίου 2007 (τόμος Α, σσ ), Αθήνα: Προπομπός Harb, J. N., Durrant, S. O., & Terry, R. E. (1993). Use of the Kolb Learning Cycle and the 4MAT System in Engineering Education. Ανακτήθηκε 03 Δεκεμβρίου 2012, από Θεοδωρίδης, Γ., Μπρεγιάννη, Α. (2005). Ιστορία και ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: μετάδωση και πρόσληψη μερικών ιστοριογραφικών εννοιών. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοιχτή και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές, Νοεμβρίου 2005 (τόμος Α, σσ ), Αθήνα: Προπομπός Καρούλης, Α., Πολυξενίδου. Α., Πομπόρτσης. Α.(2002). H Αξιολόγηση με Ειδικούς των Διαδικτυακών Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων ως προς την Ευχρηστία (Usability) και την "Eυμάθεια" (Learnability) τους. Ανακτήθηκε 4 Ιανουαρίου 2013, από Keegan, D. (2000). Οι βασικές αρχές της ανοιχτής εκπαίδευσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. Keller, J.M. (2010). Motivation design for learning and performance. The ARCS model approach, New York: Springer Κόκκος, Α. (2005). Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων. Θεωρητικό πλαίσιο και προϋποθέσεις μάθησης, Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κολαξίζης, Ι. (2011α). Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού (Web based) ηλεκτρονικής μάθησης για το Animation. (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διατριβή) Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κολαξίζης, Ι. (2011β). Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για την διδασκαλία θεωρίας και πράξης του μοντάζ για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διατριβή) Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών McCarthy, B. (1987). The 4 MAT System, USA: EXCEL McCarthy, B. (2000). About Teaching 4 MAT in the classroom, Wauconda, IL: About Learning, Inc McCarthy, B., McCarthy, D. (2006). Teaching around the 4MAT cycle, California: Corwin Press Μαμούκαρης, Κ., Οικονομίδης, Α. (2001). Τεχνολογική Υποδομή Μαθημάτων Τηλε- Εκπαίδευσης. Ανακτήθηκε 11 Νοεμβρίου 2012, από imaton%20tile-ekpaideysis.pdf Μάρκελλος, Κ., Μαρκέλλου, Π., Ρήγκου, Μ., Συρμακέσης, Σ., Τσακαλίδης, Α. (n.d.). Εξατομικευμένη Ηλεκτρονική Μάθηση. Ανακτήθηκε 11 Νοεμβρίου 2012, από Ματραλής, Χ. (1999α). Εκπαίδευση από απόσταση. Στο Δ. Βεργίδης, Α. Λιοναράκης, Α. Λυκουργιώτης, Β. Μακράκης, Χ. Ματραλής, Ανοιχτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Θεσμοί και λειτουργίες. (σσ.41-46). Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ματραλής, Χ. (1999β). Ύπαρξη-σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού. Στο Δ. Βεργίδης, Α. Λιοναράκης, Α. Λυκουργιώτης, Β. Μακράκης, Χ. Ματραλής, Ανοιχτή και Εξ

13 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 13 Αποστάσεως Εκπαίδευση. Θεσμοί και λειτουργίες. (σσ.47-55), Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Μικρόπουλος, Τ.Α. (2000). Εκπαιδευτικό λογισμικό. Θέματα σχεδίασης και αξιολόγησης λογισμικού υπερμέσων, Αθήνα: Κλειδάριθμος Μιχαηλίδης, Π.Ν. (2008). Σχεδιασμός διδακτικών πολυμεσικών εφαρμογών: Θεωρητική προσέγγιση-παραδείγματα. Ανακτήθηκε 12 Φεβρουαρίου 2013, από Νικολάου, Α.(2010). Σχεδιασμός καινοτόμου εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση του 4MAT Model της McCarthy. Ένα παράδειγμα σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για νηπιαγωγούς αναφορικά με τη δραματική τέχνη στην προσχολική αγωγή. (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διατριβή) Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. Νικολάου, Α., Κουτσούμπα, Μ.Ι.. (2011). Η ενσωμάτωση του μοντέλου 4ΜΑΤ στον σχεδιασμό καινοτόμου εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού. Ανακτήθηκε 18 Νοεμβρίου 2012, από Παπαβλασοπούλου, Δ. (2010). Υλοποίηση ηλεκτρονικής τάξεις ως εργαλείο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων στην δημιουργία δικτυακών τόπων για περιβαλλοντικά θέματα. (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διατριβή) Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. Παπαδόπουλος, Θ., Ξένος, Μ. (2007). Αξιολόγηση Ποιότητας Εκπαιδευτικών Ιστοτόπων με χρήση ευριστικών και εργαστηριακών μεθόδων Ανακτήθηκε 4 Ιανουαρίου 2013, από Παπαδοπούλου, Μ. (2013). Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία Ιστορίας της Τέχνης Μέσω Διαδικτυακής Εφαρμογής Στηριγμένη στο Μοντέλο 4ματ (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διατριβή) Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα Πρέζας, Π. (2003). Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό, Αθήνα: Κλειδάριθμος Race, P. (1998). Το εγχειρίδιο της ανοιχτής εκπαίδευσης, Αθήνα: Μεταίχμιο Roberts, G. (2004). Teaching using the Wed: Conceptions and approaches from a phenomenographic perspective. In P. Goodyear, S. Banks, V. Hodgson & D. McConnell (eds.), Advances in Research on Networked Learning (pp ). United States of America: Kluwer Academic Publishers Ροπόκης, Α. (2011). Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμου εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού βασισμένο στο μοντέλο 4ΜΑΤ της McCarthy. και σύγκριση του με εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό στο ΕΑΠ. Μια εφαρμογή με θέμα τον εμβολιασμό των ποωδών λαχανικών. (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διατριβή) Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα Senft, J. M. N., Seider, S. N. (2010). Assessing the Impact of the 4MAT Teaching Model Across Multiple Disciplines in Higher Education. Ανακτήθηκε 3 Δεκεμβρίου 2012, από Σοφός, Α., Παράσχου Β. (2009). Μελέτη Περίπτωσης για τη Χρήση του L.M.S. Open E- Class για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Μαθημάτων από Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. In: Λιοναράκης, A. (Επιμ.), 5th International Conference in Open and Distance Learning, November 2009, Athens, Greece (ICODL 09), (Τόμος 4, σελ ), Πάτρα: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Vincent, T. (1995). Information Technology and Disable Students Overcoming Barriers to Learn. In F. Lockwood (ed), Open and Distant Learning Today, London: Routledge

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Key- words: distance learning, learning styles, 4MAT model

Key- words: distance learning, learning styles, 4MAT model Σχεδιασµός και ανάπτυξη καινοτόµου εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού βασισµένο στο 4MAT Model της Mc Carthy και σύγκρισή του µε εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό στο Ε.Α.Π.. Μια εφαρµογή µε θέµα τον εµβολιασµό

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕ ΕΚΠ 65

2 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕ ΕΚΠ 65 0 2 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕ ΕΚΠ 65 Υποθέστε ότι είστε εξωτερικός αξιολογητής / αξιολογήτρια του ΕΑΠ και το έργο σας είναι η αξιολόγηση των διδασκόντων μιας Θεματικής Ενότητας με τη χρήση ημιδομημένης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Υποέργο 3: Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Ευδοκία Καραβά, Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Π. Καριώτογλου. Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Π. Καριώτογλου. Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STED Π. Καριώτογλου Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης Ομάδα Εργασίας Έλενα Ελληνιάδου Ζωή Κλεφτάκη Νικόλαος Μπαλκίζας Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4ΕΤΔΕ 108 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Θανάσης Βασιλόγιαννης. Το Εκπαιδευτικό Υλικό

Θανάσης Βασιλόγιαννης. Το Εκπαιδευτικό Υλικό Θανάσης Βασιλόγιαννης Το Εκπαιδευτικό Υλικό για Εκπαίδευση από Απόσταση Smashwords Edition, Σημειώσεις Άδειας Αυτό το ebook παρέχεται δωρεάν, αλλά παραμένει στην πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα. Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 1: Εισαγωγή

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 1: Εισαγωγή Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 1: Εισαγωγή Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Ενημέρωση για το περιεχόμενο του μαθήματος Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης

7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης Αθήνα, 8-10 Νοεμβρίου 2013 Η μέθοδος της χρήσης έργων τέχνης στην εκπαίδευση ενηλίκων: μία μελέτη περίπτωσης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Σκοποί ενότητας Να συζητηθούν βασικές παιδαγωγικές αρχές της προσχολικής εκπαίδευσης Να προβληματιστούμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Σταµάτης ηµοσθένης Τµήµα Πληροφορικής Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Χρ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Χρ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Χρ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

«Η διδασκαλία και η εκμάθηση του Λειτουργικού Συστήματος Ubuntu με τη βοήθεια ενός πρωτότυπου αλληλεπιδραστικού διαδικτυακού λογισμικού εργαλείου».

«Η διδασκαλία και η εκμάθηση του Λειτουργικού Συστήματος Ubuntu με τη βοήθεια ενός πρωτότυπου αλληλεπιδραστικού διαδικτυακού λογισμικού εργαλείου». 2η Ημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Αιτ/νιας Μεσολόγγι, Τετάρτη 19-6-2013 Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, 09:00-16:00 «Η διδασκαλία και η εκμάθηση του Λειτουργικού Συστήματος Ubuntu με τη βοήθεια ενός πρωτότυπου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University Οδηγοί Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού: Μία αναπτυξιακή δράση του Εργαστηρίου Εκπαδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ Tutorials about pedagogic principles

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή http://eclass.sch.gr Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης αναπτύχθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Τρόπος υλοποίησης: Σύγχρονα Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Περιφερειακή Ενότητα Νομού Τρικάλων Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής Κυβέρνησης φιλικοί στο παιδί Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εκπαίδευση της σύγχρονης κοινωνίας των γνωστικών απαιτήσεων, χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017 Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017 1 Επισκόπηση της Παρουσίασης Βασικά βήματα οργάνωσης και σχεδιασμού διδακτικής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο. MoodleMoot 2017

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο. MoodleMoot 2017 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot 2017 ΤΕΙ Αθήνας, 1 και 2 Δεκεμβρίου 2017 «Εξατομικευμένη μάθηση μέσω του περιβάλλοντος του ΣΔΜ Moodle για τη διδασκαλία μαθησιακών ενοτήτων της Νεοελληνικής Γλώσσας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια Ερευνητική προσέγγιση ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 8: Επίλυση προβλήματος

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 8: Επίλυση προβλήματος Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 8: Επίλυση προβλήματος Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στην έννοια της βιωματικής μάθησης Θεωρητικό πλαίσιο. Κασιμάτη Κατερίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Μια εισαγωγή στην έννοια της βιωματικής μάθησης Θεωρητικό πλαίσιο. Κασιμάτη Κατερίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ Μια εισαγωγή στην έννοια της βιωματικής μάθησης Θεωρητικό πλαίσιο Κασιμάτη Κατερίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ Τι εννοούμε με τον όρο «βιωματική μάθηση»; Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ04/19

Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ04/19 Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού διαδικτυακού κοινωνικού δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης» στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ομάδα: Αριστερίδου Δανάη Ελένη (08) Ευαγγελόπουλος Νίκος (670)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση Η Ε.Ε και οι πολιτικές εκπ/κών χρήσεων των ΤΠΕ Αρχή στις αρχές δεκαετίας του1990 Σύνοδος της Λισσαβόνας (2000) θέτει ως ορόσημο το 2010 για

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 5: Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 5: Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 5: Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση. Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ

Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση. Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ Εισαγωγικά «Η ιστορία είναι η συστηματική μελέτη των ανθρώπων στο παρελθόν»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Βασικός σκοπός ήταν η απόκτηση νέων και εμβάθυνση ήδη γνωστών τεχνικών για την πρόληψη της μαθητικής διαρροής.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Καθοδήγησης ή Διδασκαλίας

Λογισμικό Καθοδήγησης ή Διδασκαλίας Λογισμικό Καθοδήγησης ή Διδασκαλίας Ένα σύγχρονο σύστημα καθοδήγησης στοχεύει να ικανοποιήσει τουλάχιστον δύο βασικές φάσεις των οποίων η δομή και η αλληλουχία παρουσιάζεται στο σχήμα 3: παρουσίαση της

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων Κέρκυρα, 18.06.15 Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τι σημαίνει Διαφοροποίηση; Είναι μια συνθετική παιδαγωγική προσέγγιση που συνάδει με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη,

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη, ΕΠΑΝΕΓΓΡAΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr ta oo Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την διπλωματική μου εργασία; o

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των μαθητών

Η αξιολόγηση των μαθητών Η αξιολόγηση των μαθητών Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα