ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΥΙΟ ΜΕΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4564 Πρσ, 27 Απριλίο Αριθμός 2116 ΟΙ ΠΕΙ ΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 Γνωσοποίηση σύμφων μ ον Κνονισμό 3(1) Το Σμβούλιο Φρμις σώνς ις ξοσίς πο πρχονι σο Υποργιό Σμβούλιο δνμι ο ρθρο 42(1 )(θ) ι ων δοθνων μ βση ο ρθρο ό Κνονισμών ( Οι πρί θμίσως ο Ανοίγμος ι Κλισίμος ων Φρμίων Κνονισμοί ο 2000) η νσηση ων οποίων χωρθη σ ό πό ο Υποργιό Σμβούλιο μ ην Κ.Δ.Π. 1/2002 δίδι ην όλοθη γνωσοποίηση: 1. Σην προύσ Γνωσοποίηση, ός ν προύπι διφορι πό ο ίμνο: "Εφορος Φρμις" σημίνι ο πρόσωπο πο διορίζι ως Έφορος σύμφων μ ις διξις ο ρθρο 2 ο Νόμο πρί Φρμις ι Δηληηρίων [Κφ. 254 ι Νόμοι 59 ο 1962, 37 ο 1967, 16 ο 1979, 28 ο 1989, 33(1) ο 1993, 61(1) ο 1995 ι 145(1) ο 2000] "Φρμίο" σημίνι σημ πο ίνι γρμμνο σύμφων μ ο ρθρο 15 ο Νόμο πρί Φρμις ι Δηληηρίων [Κφ. 254 ι Νόμοι 59 ο 1962, 37 ο 1967, 16 ο 1979, 28 ο 1989, 33(1) ο 1993, 61(1) ο 1995 ι 145(1) ο 2000]

2 i C. Ο 2. Οι ώρς λιοργίς ων Φρμίων ορίζονι γι ις μρς Δρ, Τρίη, Πμπη, ι Πρσ πό 8.00 πριν ο μσημρι μχρι 1.30 μ ο μσημρι ι 4.00 μχρι ις 7.30 μ ο μσημρι. Γι ην Τρη ι ο Σββο πό 8.00 πριν ο μσημρι μχρι 1.30 μ ο μσημρι. 3. Δημοσιύι ο Κλογος ων Φρμίων ι ο Κλογος ων Διημρόνων Φρμίων πόλη ι ημρομηνί ην οποί θ διημρύον. 4. () Κθ Φρμοποιός ίνι ποχρωμνος ν διηρί ο φρμίο ο νοιό ην ημρ πο νγρφι ο όνομ ο σο Κλογο ων Διημρόνων Φρμίων, πό ις 1.30 μχρι ις 4.00 μ ο μσημρι ι πό ις 7.30 μχρι ις μ ο μσημρι ης ιδίς ημρς, λλ ν ίνι Τρη Σββο ό πό ις 1.30 μχρι ις μ ο μσημρι. (β) Κθ φρμοποιός πο φίνι σον Κλογο ων Διημρόνων Φρμίων όι διημρύι Κρι ις γιορς 1 η Μΐο, 4 Π Ιονίο ι 15 η Αγούσο πο θωρούνι ργίς θ διηρί ο φρμίο ο νοιό πό ις 8.00 ο πρωί μχρι ις μ ο μσημρι. Επιπρόσθ, ο φρμοποιός πο διημρύι, πρόλο όι λισ ο φρμίο ο, ίνι ποχρωμνος πό ις μ ο μσημρι μχρι ις 8.00 ο πρωί ης πομνης ημρς ν ίνι διθσιμος ν λσι οποιδπο σνγ. Γι ο σοπό ό ίνι ποχρωμνος πριν λίσι ο φρμίο ο ν οποθσι, γι πληροφόρηση ο οινού, σ πρίοπη θση, σ φωιζόμνη θρίδ, ον ριθμό ο ηλφώνο σον οποίο θ μπορί ν ζηηθί γι ην λση σνγς όπως προνοίι πιο πνω. Σ πρίπωση πο φρμ πο πιούνι γι ην λση οποισδπο σνγς δ διίθνι πό οποιοδπο φρμοποιό, ο οποίος διημρύι, ός πρπι ν σημιώνι ση σνγ ις λξις "Μη διθσιμ Φρμ" ι ν πογρφι, γρφονς ην ημρ ι ην ώρ. 5. Οποιοσδπο φρμοποιός μπορί ν νοίξι ο φρμίο ο οποιδπο ημρ ι ώρ, πολισι μ σοπό ν λσι ιρι σνγ όν, γρφι ις λξις "Μη διθσιμ Φρμ" ι φόσον ίνι χρονολογημνη ι πογρμμνη πό φρμοποιό ο οποίος σύμφων μ ις πρόνοις ων πιο πνω πργρφων 4() ι 4(β) οφίλι ν διημρύι. 6. Όλοι οι φρμοποιοί θ ημρ πριν λίσον φρμί ος, θ βζον σ πρίοπη θση, σ φωιζόμνη θρίδ γι πληροφόρηση ο οινού, ο όνομ, η διύθνση, ο ηλφωνο ων φρμίων πο οφίλον ν ίνι νοι γι ην ημρ ίνη ι ηλφων οιίς ων πύθνων φρμοποιών ων φρμίων ών. 7. () Ανξρη πό ις πρόνοις ων πργρφων 4() ι 4(β) ης προύσς Γνωσοποίησης, ν οποιοσδπο φρμοποιός πιδ θ ποσιζι πό η Δημορί θ ίνι ρρωσος θ μποδίζι πό οποιδπο λλη ιί δν μπορί ν διηρί ο φρμίο ο νοιό όπως προνοούν οι πιο πνω πργρφοι, ίνι ποχρωμνος ν ιδοποισι γιρ ον Έφορο μ πισολ, νφρονς ριβώς ην ημρ ις ημρς πο δν μπορί ν διηρί ο φρμίο ο νοιό. (β) Όν ο Έφορος πρι οι πισολ μπορί ν πθύνι μ πισολ ο προς οποιοδπο λλο φρμοποιό ης ίδις πόλης, πο ο όνομ ο φίνι σο Κλογο Φρμίων, ν δώσι οδηγίς σ' όν ν διηρί ο φρμίο ο νοιό ην ημρ ις ημρς ις οποίς ο νφρόμνος φρμοποιός σην ποπργρφο () ης προύσς πργρφο δν μπορί ν διηρί ο φρμίο ο νοιό. (γ) Κθ φρμοποιός πο θ πρι οδηγίς πό ον Έφορο όπως προνοί η ποπργρφος (β) ης προύσς πργρφο, ίνι ποχρωμνος ν σμμορφώνι μ ς ι μ ις πρόνοις ης πργρφο 4() ης πργρφο 4(β) ης προύσς γνωσοποίησης, νλογ μ ην πρίπωση. 8. Η προύσ Γνωσοποίηση ισχύι πό ην 1 πν Μΐο 2012 ι λιώνι ην 30 πν Σπμβρίο 2012 Δρ Χρίσος Προ Έφορος Σμβολίο Φρμις

3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς ΛΕΥΚΩΣΙΑ 948 Π Έλν Ππσύρο Ππγθγγλο 5Γ Αγί Βρβρ Δνιλ Γώργιος Γρ. Αξνίο 165 Γ Άγιος Δομιος Κνοπούλο Ελισσβ Γρηγόρη Αξνίο 36 (δρόμος ολμβηηρίο) Δίπλ πό Λϊ Τρπζ, ννι ΕΝΑΔ Αγίο Δομίο Άγιος Δομιος Μλούπ Τσούλ Λωφ. Γρηγόρη Αξνίο 187 Άγιος Δομιος Άγιος Δομιος Σλινού Κριο Σλιος Αγίο Πύλο 101 Πλησίον Ιπποδρόμο Άγιος Δομιος Χζηποσόλο Σύος Πρίγιπ Κρόλο 16 Δίπλ πό ξνοδοχίο Άσ Άγιος Δομιος Αγπίο Ελνη Λωφ. Αμμοχώσο 19 Δρόμος ΣΟΠΑΖ Αγλνζι Γωργίο -Τίφ Κρίν & Τίφ - Χζηπνλ Νιολπ Λωφ. Κρνις 100 Απννι πο Ελησί Αγίο Ανδρ, Πλύ Αγλνζι Λβνη Φρόσω Λωφ. Λρνος 69 Αγλνζι Μνοιος Μιχλης Λωφ. Λρνος 73 Α Αγλνζι Νιολο Χρ Λωφ. Κρνις 145 Πλύ, Δίπλ πό φούρνο Vienna Αγλνζι Πππρο - Κπρινού Λίλι Λωφ. Λρνος 102 Απννι πό βνζίνη ΕΚΟ Εθμιδης Αγλνζι Σπνός Νιόλς Θσσλονίης 1Δ Εμποριό Κνρο Πλύ Αγλνζι Χζηγωργίο Ερρίος Λωφ. Κρνις 132Γ Μξύ Ελησίς Απ. Ανδρ ι Αγ. Νρίο Αγλνζι Χζηγιννη Κλιώ Λωφ. Λρνος 49Β Πλησίον νθοπωλίο Blumeco Αγλνζι Ελ Ασίν Μωχμ Δημορίς 25 Αι Τσγγρη ν Μρίο Γ 6Α Αρδιού

4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 602 Κοπρη Μρί Αρχ. Μρίο ΠΙ 96 Γ Ασρομρίης Πσλ Μρίν Ελθρίς 2 Δρόμος Τροόδος Ασρομρίης Ανωνίο Άννη Λωφ. Γρίο 26Α Γρι Κλλισιώνη Μρί Λωφ. Γρίο 104 Γρι Κν Κλοπρ Μιχλ Ολμπίο 10 Δλι Μσ Ληώ Λωφόρος Χλνωρος 13Α Δλι Πρίος Δημρης Δημρη Χμσο 51 Β Δλι Χρισόφορο Σλιος Ηνωμνων Εθνών 18Α Δλι Αργρού Πνγιώ (Τνι) Πύλο Μλ 28 Β Δρόμος Κρις Έθσης Έγωμη Γομπριλ Νμπίλ Γιννης & Sherin 28ης Οωβρίο 28 Β&Γ Έννι Κινημογρφο "ΟΘΕΛΛΟΣ" Έγωμη Δσλης Ηλίς Ηλί Ππριού 24 Α Πρώην Blinkers, πό General Flooring προς Xinaris & Προσλιο. Έγωμη Κολιού Άνν Αγίς Πρσς 22Α Δίπλ πό Απολλωνίο Νοσοομίο Έγωμη Κολινού - Κωμοδίη Σύλβι Λωφ. Κριο Μση 10 Πλησίον Ασνομιού Σθμού Αγίο Δομίο Έγωμη Κούρολος Θοχρης 28ης Οωβρίο 42Α Δρόμος Πγωών Έγωμη Οιονομίδο - Κφλ Μρλν Ιθης 84 Γ- Δ Έννι Απολλωνίο Νοσοομίο Έγωμη Ππδούρη Αννί 25ης Μρίο 20Β Πρ Φώ McDonald's Έγωμη Πρνς Μιχλης Λβηού 28Δ Πίσω πό Μριο Σδιο - Δρόμος "Χρσοβλνο" Έγωμη Πφίης Γιώργος Λβού 42 Β Δρόμος Χρσοβλνο Έγωμη

5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 886 Τσγγρη Χρισίν Νίο Κρνιδιώη 7Ε Δίπλ πό Υπργορ "Άλφ Μγ" Έγωμης Έγωμη Κρίδημο Νίη Αρχ. Μρίο III 59 Α Κοπρι Γωργίο Γώργιος Αρχ. Μρίο III & Αθηνών 1 Προδος Αρχ. Μρίο Κω Δρ Νιολοούλο Χρούλ Αρχ. Μρίο III 48 Κλρο Κωρίδης Χρίσος Γρηγόρη Αξνίο 73Β Κοινοριμιθι Χζηριο Γώργιος Γρηγόρη Αξνίο 5 Β Κοινοριμιθι Γωργιδο Δώρ Λωφ. Αρχ. Μρίο Γ'7 Δίπλ πό Φούρνο "Σμίρμις" Λμι Κνρη - Λωνίδο Μρί Λωφ. Αρχ. Μρίο Γ 177 Έννι Κνρις Σνργις Λμις Λμι Λζρο Λίζ Λωφ. Αγ. Γωργίο 106 Λμι Λισ Κρίν Λωφ.Αρχ. Μρίο III 79 Έννι σιορίο RANCHO Λμι Πφίη Μρί Πδιίο 18 Σνοιισμός Άγιος Μμς Λμι Πόνο Ανδρς Λωφ. Ελθρίς μ. Από ο Δημ.Σχολίο Σνοιισμού Ανθούπολης Λμι Ανωνίο Ανρς Γιννο Κρνιδιώη 64 Λσι Γωργίο Νιόλς Λωφ. Αρχ. Μρίο Γ' 10 Δ Λσι Ιωβίδης Μιχλ Γιννο Κρνιδιώη 219 Λσι Πσλλη Έλν Αρχ. Μρίο III 33Ε Λσι γβς Ιωννης Λωφ. Αρχ. Μρίο III 98 Λσι Σμογιννη Ελνη Λωφόρος Λμσού 2 Εμποριό Κνρο Κρόνος Λσι

6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 979 Σρινίδης Γώργιος Λωφ. Αρχ. Μρίο Γ' 73 Α-Β Λσι Ανωνίο Μίρη Λωφ. Προδρόμο 21 Μξύ Φώων Γρίβ Διγν ι Υποργίο Άμνς Λωσί Ασιλη Νιολίς Κρόνο 5 Κϊμλί Λωσί Βρλι Λίζ Αχιών 6 Γ Έννι Ξνοδοχίο "Churchill" Λωσί Γωργίο Ελνη Αγίο Πύλο 69 Κον σην λησί Αγίο Πύλο, προς Άγιο Δομιο Λωσί Γωργίο Σούλ Βσιλως Πύλο A' 12Α Πρ ο ΓΣΠ Λωσί Δημηριδης Νίος Λδρς 272 Πλί Ελθρίς Λωσί Εγγλο Δσποιν Μοχίο 34 Ε Λωσί Εθμίο - Κούλ Μρί Λωφ. Κλλιπόλως 53Γ 300μ. πό ο Πνπισμιο Λωσί Ηλιδο - Ιωννίδο Νίν Λωφ. Κννν 27Α Έννι Υπργορς "Αθηινίη" Πλοριώισσ Λωσί Ηρλος Αθνσιος Λωφ. Διγν Αρί 12 Απννι πό ΜΜ Μιχηλίδης Λωσί Ιωβίδης Κωνσνίνος Κρης 6Γ Πλγιόδρομος Debenhams Central, μ η δισύρωση Τρολλίδη Λωσί Ιωννο Άνρη Σοφολος 5 Λωσί Κρβις Κλρχος Λωφ. Ομρο 18 Πρ ο Άγλμ Σολωμού Λωσί Κφορο Έλν Εθνις Φρορς 3 Α Προδος Λωφ. Μρίο Γ Έννι Χίλον Λωσί Κιιρς Ιωννης Μοχίο 63 Κον σην Αμρινιη Πρσβί Λωσί Κίσ Μρίν Λωφ. Κριο Μση 21Γ & Σμο σ φώ ροχίς, Άγιοι Ομολογης Λωσί Κολληρη Ισμνη Πολλίο 8 Σνχνιό φρμίο ΠΕΟ Λωσί

7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 227 Κονόπολος Μιχλης Λύωνος 83 Λωσί, Κονόολο Ανν Λωφ. Διγν Αρί 39 Ξ Έννι Αοινων "Mazda" Λωσί Κοολλς Κριος Σοφούλη 8 Αίνη Σινλίρ Λωσί Κρμβς Σ. Κλνθης Κλλιπόλως 12 Γ-Δ Λωσί Κνς Γώργιος Λωφ. Σπύρο Κπρινού 14 Μξύ φώων σνομίς Λβηο ι Γβριηλίδη Λωσί Κριίδης Κωσης Λδρς 256 Λωσί Κριούδης Μιχλης Πινδρο Λοϊζίδο Έλν Λωφ. Αρχ. Μρίο III 1 Δρόμος γρφίων ΔΗ.ΣΥ., δίπλ πό φσιόριο "Ξδλφος" Δίπλ πό Γμνσιο Πλλοριώισσς Κιμλί Λωσί Λωσί Μση Μγδ Πινδρο 18 Έννι οιμος ΔΗΣΥ Λωσί Μοσίδης Δμος Λωφ. Νίης 3 Προς Αρόπολη Λωσί Νιολο - Πρ Ανδρς Αγίο Ανδρ μ. Από ην λησί Πλοριώισσς προς Άγιο Ανώνιο Λωσί Νιολο Γιώργος Λωφ. Αρχ. Μρίο III 22 Β Λωσί Νιολο Της Λωφ. Σσίνο 35 Ανοιγμ Κολοση, πλησίον Τρπζς Κύπρο Λωσί Νιούλιος Θοδόσης Λωφ. Δημοσθνη Σβρη 22 Δρόμος Προδριού Λωσί Νορς Νίος Λωφ. Διγν Αρί 33 Έννι Αγορς Αγίο Ανωνίο Λωσί Πνγ Αγγλω Ανδρολος15Β Πολοιί ΑΜΑΑΛ 13 Έννι Μγρο Αλθις Λωσί Ππδοπούλο Μίρη Θμισολ Δρβη 38Γ Κον σ φώ Γβριηλίδη - Starbucks Λωσί Ππλλ Ελνη Λωφ. Αγίο Ανδρο 75Β 500 μ. πό ην Ελησί Πλλοριώισσς Λωσί

8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 253 Πς Ανώνιος Λωφ. Αρχ. Μρίο111 33Γ Έννι φρίς Da-Capo Λωσί Πιρ Ισσγι Ελνη Λωφ. Νίης 23 Β & Γ Δίπλ πό σθμό βνζίνης ΕΚΟ Λωσί Προσού Μργρί Λωφόρος Διγν Αρί 49 Α,Β&Γ Λωσί οσίδο Αθην Σσνδρο 26Α Μοχιό Φρμίο ΣΕΚ Λωσί Σργίο - Πγο Δώρ Δλφών 18 Από Μόχι Κύο προς Άγιο Δομιο, μ η ώσσιη Πρσβί. Λωσί Σύρο Αγ Λωφ. Διγν Αρί 76 Από Debenhams προς Αγορ Αγ. Ανωνίο Λωσί Σφ Πλίν Λωφ. Δημοσθνη Σβρη 11 Λωσί Τοούλς Ανδρς Λωφ. Κνν 22 Δ Λωσί Τσγγρης Λούς Γρίβ Διγν 64 & Βύρωνος Bridge House Λωσί Φρύδης Ανώνης Λωφ. Πολιού & Κπο 24 Έννι Ψησρις "Κομη" Πλοριώισσ Λωσί Φιλίππο Χλόη Λωφ. Λρνος 151Α Απννι πό δσι Αγλνζις Λωσί Χρλμπος - Πλλορο Ξνι Λωφ. Αρχ. Μρίο III & Δοϊρνης Κω πό λινι "Αγγλ" Λωσί Χζηποσόλο Ανώνης Λωφ. Κριο Μση 37Α Δρόμος Junior English School Λωσί Χζηποσόλο Γώργιος Λωφόρος Λρνς 75Δ Κον σο Ζχροπλσίο "Oriental" Λωσί Χζηγρηγορίο Γρηγόρης Λωφ. Ομρο 27 Λωσί Χζηιωννο Αννί & Ανωνίο Ελνη Νξο 14Γ Προδος Μρίο ι Διγν Αρί Λωσί Χζηχρλμπος Νίος Λωφ. Προδρόμο 49 Γ Λωσί Χζηχρισοδούλο Αθην Λωφ. Κνν 56Α Πλησίον "Αης Εξπρς" Λωσί

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ'Φρμ Τηλ Οιίς 7 Χρισοδολίδης Νίος Σοφολος 15 Λωσί Χρισοδούλο Κπρούλλ Κρπνησίο 25Α Κθος Λωφ. Μρίο ι Κνν Λωσί Χρισοδούλο Νίη Λωφ. Βύρωνος & Μιχλη Κρολ 8Γ Μγρο "Ανμόμλος" Λωσί Χρίσο Ελνη Λωφ. Κνρς 13Α Κϊμλί Λωσί Χρισοφίδο Λλλ Νρίνο 4Ε Υποργίο Γωργίς - διχλι ΕΚΟ Λωσί Χρύσνθο Μρίν Μρο Δρο 10Ε Πλοριώισσ Λωσί Χρσοσόμο - Σωηρίο Γλη Θμισολ Δρβη 39Α Δίπλ πό Οργνισμό Χρημοδόησης Σγης Λωσί Βρλις Πύλος Αρχ. Μρίο III 45 Α Λθροδόνς Κοσίδης Γώργιος Ανξρησίς 1 Λύμπι Σφνίδης Ανδρς Λωφ. 1ης Απριλίο 4 Μοσφιλω Ζνωνος Ζνων 25ης Μρίο 62 Πλιομοχο Τσγγρίδης Πνγιώης Λωφ.Αρχ. Μρίο 5Α Πνω Δρ Πνσσίο Σοφί Λωφ. Αρχ. Μρίο Γ'320Α 300μ πό Marks & Spenser Λμις Πνω Λμι Μρίδο Σλλ Αρχ. Μρίο III 9 Α 421 ούσο Σοζι Χρσνθη Λωφ. Αρχ. Μρίο III 6 Α Πρ Χωριό Νσο Πρ Χωριό Νσο Ζνωνος - Μιχηλίδο Γωργί Αρχ. Μρίο III 43 Πρισρών Αθνσιδο Δσποιν Λωφ. Αθλσσς 132 Δ Έννι Λϊς Τρπζς & Υπ. Διιοσύνης Σρόβολος Ανωνιδης Ανρς Λωφόρος Σρού 71Ε Απννι πό πρίπρο Ογωνο Σρόβολος

10 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 725 Αρση Πνγιώης Λωφ. Σροβόλο 206 Πλησίον "Pepsi Cola" Σρόβολος Γνθλίο - Χρισοδούλο Ανσσί Λωφ. Αθλσσς 27 Η Σρόβολος Γωργιδης Πλούρχος Λωφ. Τσρίο 34 Γ Δίπλ πό ΖΑΚΟ ι ννι Λϊς Τρπζς Σρόβολος Γρηγορίο - Πρν Μρί Προδρόμο 65 Γ - Δ Έννι Σροπδο Σρόβολος Δημηρίο Ανσσί Λωφόρος Αρμνίς 5Α ννι Μλονιν Σρόβολος Εγγλο Κώσς Αλξνδροπόλως 1 Σρόβολος Ιωννίδο Μρί Αγίο Ελθρίο 4Α Πλησίον "ΛΟΓΟΥ" Σρόβολος Κολλ - Νίσο Μρί Πιριώς 43 Α Σρόβολος Κρ Χρισινό Ανδρ Αβρμίδη 50 Απννι πό Αρίιο Νοσοομίο Σρόβολος Κορφιη Έμιλ Κνρς 71 Σρόβολος Κπρινού - Κόινο Δώρ Λωφ. Λμσού 124 Φώ ΙΚ Σρόβολος Κωνσνίνο Γώργιος Γιννισών 8 Πριοχ Σρού Σρόβολος Μσ - Κργωργιδο Ινώ Λωφ. Αθλσσς 105Ε Έννι ιδών γ. Σοφ. Κπρινού δίπλ πό Ζχ. "Savor" Σρόβολος Μρογνη ν Ανδρ Αβρμίδη 23 Δρόμος Αρίιο Νοσοομίο Σρόβολος Μίο Βρ Λωφ. Σροβόλο 139Β Έννι Υπργορς "Δμος" Σρόβολος Πγωργίο Σούλλ Λωφ. Σρού 56 Κρις Center Α Έννι Δημοιού Σχολίο Σρού Σρόβολος Πϊώβο Ιωβος Λωφ. Δημορίς Έννι Σν. Σρόβολος 3 Σρόβολος Πσλίδο Έλν Ιφιγνις 76 Έννι Δημοιού σχολίο "Αροπόλως" Σρόβολος

11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 601 Πσλίδο Εδοί Βζνίο 37Δ Αίνη Φιλις Ασφλισις Σρόβολος Πύλο Χρσλλνη Λωφ. Σροβόλο 149 Πλησίον πρώην Εργοσσίο Χλούση Σρόβολος Προ Δσποιν Λωφόρος Τσρίο Σββ Χρσος Λωφ Αθλσσς 146Α Δίπλ πό Υπργορ Αγοσς, Έννι φούρνο Ζορπς Δίπλ πό ζχροπλσίο BIANCO & ψησρι Κπσος Σρόβολος Σρόβολος Σββίδης Κύπρος Ιφιγνις μ. Από Ελησί Αγίο Δημηρίο Σρόβολος Σομπρς Χρλμπος Βζνίο 26 Α+Β Δίπλ πό Σολώνιο βιβλιοπωλίο Σρόβολος Σολωμού Κύπρος Λωφ. Αρχγγλο 49 Ε & Ζ Έννι Σροπδο Πρισσινός Σρόβολος Σολωμού Ορνί Λωφ.Σροβόλο & Πύθωνος 4 Δίπλ πό Γλινη Πολοιί Σρόβολος Σπνού -Χζηχρλμπος Χρισιν Αθηνών 23 Β - Γ Δίπλ πό ΣΠΕ Σροβόλο Σρόβολος Σπιρίο Μρί Λωφ. Τσρίο 109Δ Απννι πό Carrefour Σρόβολος Σωρος Λοΐζ Πιριώς 24Γ Έννι σμος φσμων "SANTEX" Σρόβολος Τούμπ Πούλ Λωφ. Αθλσσης 86Γ ι Δωριων Έννι σμος "Mothercare" Σρόβολος Τρούδη - Κπρινού Μρί Ανρ Αβρμίδη 88Β Δρόμος Αρίιο Νοσοομίο Σρόβολος Τσγγρίδης Χρλμπος Μδονιίσσης 92 Α+Β Πλησίον K-Cineplex Σρόβολος Φσι Ήβη Λωφ. Τσρίο 173Γ Μξύ "Πισσρίδη" ι φώ Τσρίο Σρόβολος Φργούλη Εύ Αθηνών 58 Σρόβολος Χρλμπίδης Γιώργος Αγίο Ελθρίο 64 Β Αρχγγλος Σρόβολος Χρλμπος Μθίος Λωφ. Αρμνίς 48Α Έννι Αρμνιης Μηρόπολης Σρόβολος

12 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 934 Χρισοδολίδης Χρης Ανδρ Αβρμίδη 49 Δσούπολη Σρόβολος Χρισοδούλο Ανδρς Σδίο 73Γ Έννι "Pizza Hut" Σρόβολος Χρισοφίδης Χρης Πριλος 39Α Μ. Φώων Κώσ Θοδώρο ι Κλημρις Σρόβολος Πγο Φρόσω Λωφ. Σροβόλο 48 Τσρι Ξνοφώνος Ξνιος Κώσ Μισιούλη 8 Τσρι

13 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς ΛΕΜΕΣΟΣ 682 Γρηγορίο Σοφί Χρλμπο Φρούδη 2 Ανοιοδόμησης - Αγ. Αθνσίο Άγιος Αθνσιος Κοπς Ανδρς Ανοιοδομσως 37Β 902 Λωνίδο Νσ Κολωνίο Νιολο Βσίλης Χρλμπος Εγόρο 75Β 779 Τσιίνη Ιωνν Προμχών Ελθρίς 27 Ε 757 Κωνσνινίδο Ιωνν Λωφ. Αμθούνος 100 Βόρι round about Λινόπρς ι ρισρ (δρόμος Σνοιισμού) Δρόμος COLUMBIA, Πριοχ Λινόπρς, ννι ELECTROLINE Βορίως round about Λινόπρς & δξι, δίπλ πό σιόριο Γύση. Πρλιός δρόμος -Έννι Ν.Ο. Αμμοχώσο Πλησίον Four Seasons - Κπρόπολος Court. 6 Άγιος Αθνσιος Άγιος Αθνσιος Άγιος Αθνσιος Άγιος Αθνσιος Άγιος Τύχων Θοφίλο Δώρ Γωργίο Α 26 πρλιός δρόμος Πλησίον Ασνομίς Πομού Γρμσόγις Γρμσόγι Κινν Άνρη Αγίς Πρσς m πό ον λιό όμβο προς Γρμσόγι Γρμσόγι Λσιώης Βγγλης Αδημίς 15 Δίπλ πό Carrfour Columbia Γρμσόγι Μξ Χρισίν Χριση Κρνο 5 100μ. Από Ασ. Σθ. Π. Γρμσόγις, πλησίον ΣΙΓΜΑ Γρμσόγι Νιολο Σούλ Γωργίο Α' 31 Πρλιός δρόμος Πλησίον PIZZA HUT Γρμσόγι Πνγ Χρύσω Γωργίο Α' 70, Castle appartments Πρλιός δρλομος, 100μ πννι πό ξνοδοχίο Apollonia Γρμσόγι Πνλ Έμιλ Σπύρο Κπρινού 76 Πομός Γρμσόγις Γρμσόγι Χοβρς Σλιος Πνγιώη Τσγγρη 9 Πομός Γρμσόγις Δίπλ πό Υπργορ "Ππς" Γρμσόγι Δμο Έλν Πφο 2Β Ερημη Κωνσνίνο Μρω Πφο 13,.2 Ερημη Ζηνοβίο Σπύρος Εγνίο Βολγρως 4 Έννι πρώην φρορίς ΜΑΓΚΟ Κω Πολμίδι

14 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 452 Κλοβούλο Κλιώ Θόδωρο Πομινο 52 Πλησίον Υπργορς Ορφνίδη Κω Πολμίδι Κρηιός Νίος Πνγίς Εγγλίσρις 107 Έννι Δημρχίο Κ. Πολμιδιών Κω Πολμίδι Κωνσνινίδο Έλλη Σπύρο Κπρινού 55Β Πλησίον KFC Κω Πολμίδι Κωνσνίνο Γωργί Μλίνς Μρούρη 127 Α 30μ βόρι πό φώ Βιομηχνις Ύψων Κω Πολμίδι Πλλρ Χρισίν Πφο 92 Δρόμος Ύψων 200μ. Από φώ Ομονοίς Κω Πολμίδι Πμιχλ Κώσς Γρηγόρη Αξνίο 45 Πλησίον σλλόγο Ζδρος Κω Πολμίδι Σούρο Κρίν Πνγιώη Ανγνωσοπούλο 43 πλησίον Ελησίς Αποσόλο Βρνβ Κω Πολμίδι Τσογρη Ελνη Γιννο Κρνιδιώη 3 Δρόμος Λμσού - Πλρών Κω Πολμίδι Χρλμπος Έλν Πνγίς Εγγλίσρις 81 Έννι λησίς Κω Πολμίδι Γρφορθ Πύλος Αποσόλο Λο 31Β Κολόσσι Αγθολος Όλγ Αγίς Φλξως 269 Γ Μ ο Round-About Αγίς Φύλς Λμσός Αγμμνονος Χρούλ Βσιλως Κωνσνίνο 131 Πλησίον Τσιρίο Σδίο Λμσός Αγγλοπούλο Γινν Λωφ. Γρίβ Διγν 34Α Έννι λησίς Αγίο Νιολο Λμσός Ανωνιδης Πόλς Αγίς Ζώνης 30 Έννι λησίς Αγίς Ζώνης Λμσός Αρισοδμο Μρί Αγίς Φλξως 64 Νοίως λωφόρο Μρίο Λμσός Άσπρος Ανδρς Θσσλονίης 72Α Δρόμος σινμ ΟΘΕΛΛΟΣ, Πλησίον Λωφ. Μρίο Λμσός Άσπρος Δημρης Λονίο Α 159 Δρόμος Πλιού Νοσοομίο Λμσός Βσιλίο Άρισος Λωφ. Γρίβ Διγν 63 Κον σην λησί Αγίο Νιολο Λμσός

15 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 756 Βσιλίο Ιωνν Λωφ. Γρίβ Διγν 117 Πολοιί ΙΑΛΑΣ Λμσός Βσιλοπούλο Φωιν Τζών Κν 6Γ Πριοχ Kanika - Ενριος Λμσός Βόσης Άγγλος Δωδνσο 19 Κον σο Αθηνϊδιο γμνσιο Λμσός Ι 681 Γβριλ Θοιδίδο Αλξί Αγίς Σοφίς 92Γ Έννι λησίς Αποσόλο Ανδρ Λμσός Γίονς Ανδρς Αγίς Σοφίς & Αδωνίδος 33 Λμσός Γωργίο Νλί Φργλίνο ούσβλ 258Β Ζι (ννι Προλίνς) Λμσός Γωργίο Νίνος Νίο Πίχη 48Β 300 Γιννς Μίης Λονίο Α Γιννρο Σοφί Αγίς Φλξως 91 Δρόμος Πολμιδιών 100μ πό "ΕΚΟ" Πμπίνο Δρόμος Πλιού Νοσοομίο - ννι ΣΠΕ Μόρφο 400m. Βορίως Φώων Κφ Πρί, Έννι Aldecor Λμσός Λμσός Λμσός Δμινού Πύλος Λωφόρος Ομονοίς 68 Α Λμσός Δημηρίο Μριος Προ Τσίρο 71Γ Πλησίον Fisco Lotus Plaza Λμσός Δροσιώης Ονούφριος Γλδσωνος 131Β Έννι πλιού οιμος ΑΕΛ Λμσός Εγόρο Ανωνί Λωφ. Μρίο III 79 Έννι Προσβσις, Λϊό Αρ.3 Λμσός Εσθίο Χρλμπος Ελλδος 168 Έννι ΙΟ, Τζμούδ Λμσός Θοδώρο Πμπος Λωφ. Μρίο 47 Πλησίον φώων Σιμιλλίδη Λμσός Θοχρίδο Μρί Γρίβ Διγν 66Β Πλησίον Κρησφύγο Λμσός Ιρίδης Μιχλης Νίο Πίχη 2 - ούμπνς Δρόμος Πολμιδιών Λμσός Ιωννο - Κμνίδο Γινν Λωφόρος Φργλίνο ούσβλ 255Ε Ζι, Εννι ροποιίο Sunfresh Λμσός

16 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 298 Ιωννο Λούης Δωδννσο 8 Δρόμος Αθηνϊδίο Λμσός Κλόχο Έλση Ανξρησίς 6 Πλησίον πρλιού δρόμο Λμσός Κργιννης Χρλμπος Προ Τσίρο 41 & Λορποζι 150μ. Βόρι Debenhams Apollon Λμσός Κσίνης Πνγιώης Δωδνσο 11Β Δρόμος Αθηνϊδίο Λμσός Κος Χρλμπος Αγίς Φλξως 202Α Πλησίον λινις Χρσοβλνο Λμσός Κιννς Ηλίς Γρίβ Διγν 19 Έννι Ασν. Σθμού Αγίο Νιολο Λμσός ! 707 Κλνθος Χρσλλ Γλδσωνος 16Δ Έννι Νο Τχδρομίο Λμσός Κοζιμνη Μόρφω 539 Κούρλο Χρσλλ Σπύρο Κπρινού 9 (πρώην Μδονίς) Σπύρο Κπρινού & Βσ. Κωνσνίνο Κριζς Ανδρς Α. Θμισολος 13 Δισύρωση Σ. Κπρινού & Ν. Πίχη, ον σην πίσ La-Strata Δρόμος Τσιρίο, Έννι ψησρις Μσορίς & Τρπζς Κύπρο Προδος Ανξρησίς πλησίον σσης Δημ.Αγορς Λμσός Λμσός Λμσός Κωνσνίνο Μίρη Νπλίο 20 Δρόμος Πολλινις ΥΓΕΙΑ Λμσός Κωσνόπολος Κώσς Θσσλονίης & Επιούρο 1 Έννι σινμ ΟΘΕΛΛΟΣ Λμσός Λμρη Κι Λωφ. Μρίο Πλησίον ΑΙΕΛ Λμσός Λωνίδο Αθηνούλ Γλδσωνος 2 Έννι Κνρις Ασνομίς Λμσός Λοϊδο - Πρη Ελν Λωφ. Μρίο Μξύ PIZZA HUT & φώ NAAFI Λμσός Λσιώης Λώρης Θσσλονίης 36 Δρόμος σινμ ΟΘΕΛΛΟΣ Λμσός Μρίδο - Κλόο Κί Μίλωνος 66Α Αγ. Σπρίδωνς πλησίον Plus Discount Market Λμσός Μλιώη Χρσνθη Γώργιο Αβρωφ 26 Α & νο Πλησίον Λίο Αγίο Ιωννη Λμσός

17 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 321 Μμιλο Ελνη Λωφ. Γρίβ Διγν 3Β Έννι Δισιού Μγρο Λμσός Μρογιννη Δσποιν Λωφ. Μρίο Δίπλ πό ψησρι Διομδης Λμσός Μιχλ Κλι Πν Σιμπλιος 18 Νοίως Φώων Σιμιλλίδη Λμσός Μιχηλίδης Μιχλης 28ης Οωβρίο 369 Debenhams πρλιός δρόμος Λμσός Μιχηλίδο Κι Αγίς Ζώνης 1Ε Πνδρομος Centre Έννι Πιχίο θρο Λμσός Μιχηλίδο Αγγλ Σπύρο Κπρινού 18 Απννι πό MegaElectric Λμσός Νιολϊδης Ανδρς Αποσόλο Βρνβ 33 Βόρι φώων Σμιλλίδη, ννι Πνθρμις Λμσός Νιολϊδης Φώης Πφο 29 Πρ φώ Ομονοίς Φούρνος ΖΟΠΑΣ Λμσός Νιολϊδο Γωργί Λωφ.Ομονοίς 74 Λμσός Νιολο Νιόλς Γλδσωνος116 Έννι Κνριού Σνργιού Τμιηρίο Λμσός Ορφνίδης Πύλος Αποσόλο Βρνβ 14Α Βορίως φώων Σμμιλίδη Λμσός Πνγίδο Πλίν Φργλίνο ούσβλ 82Α Κίριο Κημολογίο - Δίπλ πό Κοινωνις Ασφλίσις - Δρόμος LIDL Λμσός Πνγιωοούλο Λδ Αγίς Φλξως 104Α Λμσός Πνγιώο Πνγώης Αγίς Φλξως μ. πό ο round about Αγ.Φύλς, προς Αγί Φύλ, δίπλ πό Sunfresh. Λμσός Πνλς Χρίσος Νίο Πίχη 97 Έννι φρορίς ΠΑΝΕΙ Λμσός Ππδοπούλο - Ζχριδο Ελνη Κριο Οιονόμο & Ζνωνος 41 Οίημ ΣΕΚ Λμσός Ππδοπούλο Νίν Ν. Πίχη 121 Δρόμος Πολμιδιών Λμσός Ππδοπούλο Χιφ Ομρο 31 Δρόμος Χλούσς, Έννι Folleys Grammar School Λμσός

18 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 712 Ππμιλιδος Ανώνης Αγίς Φλξως 84 Πλησίον INTERCOLLEGE Λμσός ί 437 Πσπύρο - Κνωνίδο Μρω Φργλίνο ούσβλ 251Α Ζι Κώρ Λμσός Ππφλού - Τρίδη Ελνη Λωφ. Ομονοίς 37 Δίπλ πό ζχροπλσίο ΕΜΗΣ Λμσός Ππχρισοδούλο Ανσσί Γρόπιος & Βσ. Κων/νο Α' 56 Έννι Τσιρίο Δημοιού Λμσός Ππχρίσος Χρίσος Λωφ. Μρίο Γ' 48 Πλησίον Φοίβος Μόορς Λμσός Ππχρίσο Τζιορζίν Μισιολ Κβζογλο 31 Δρόμος Ξνοδοχίο «Πύος» Λμσός Πρσ Όλγ + Σρούλ Λωφ. Μρίο Γ 98 Λμσός Πσλλς Κώσς Γλδσωνος 88 Έννι Ελληνις Τρπζς Λμσός Πλίδο Δσποιν Προ Τσίρο Πχομς Μιχλης Αγίς Φλξως 56 Έννι πό ην ίσοδο ο Debenhams Apollon 200 μ. Βόρι φώων Τζμούδς ννι πρηρίο AGIP Λμσός Λμσός Πρίδης Άρισος Πφο 5 Πολοιί Προβί Λμσός Πρίδο Χρύσω Λωφ. Ομονοίς 12 Αλξι Κώρ Λμσός Προ Ελπίδ Λωφ. Γρίβ Διγν 7 Πλησίον round about Αγίο Νιολο Λμσός Πίσιο Έλν Τροόδος 26 & Απ. Βρνβ Βόρι φώων Σιμιλλίδη Λμσός Πολρπο Ανρς Λωφ. Μρίο Γ 225 Πριοχ Ενρίο Λμσός Πομίο Μρί Βσιλως Κωνσνίνο A' 29Β Δρόμος Τσιρίο Δημοιού Λμσός Πρσίη Ελνη Αγίς Φλξως 150 Κψλος Λμσός Προδρόμο - Μιχλ Γωργί Μισιούλη & Κβζογλο 76 Κον σο ξνοδοχίο ΠΕΥΚΟΣ Λμσός

19 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 945 Σς Γώργιος Αγίς Ζώνης 23Β Λμσός Σολομωνίδο - Πύλο Έλν Αγίς Φλξως 244 Β Πλησίον Πισσρίδη - round about Αγίς Φύλς Λμσός Σοφολος Δμηρ Αγίς Ζώνης 32Α Λϊό Αρ. 2 Λμσός Σφνίδο Μίρη Επισόπο Λρνίο 6 Προδος ννι INTERCOLLEGE Λμσός Σργς Γώργιος Σριπόλο 70 Έννι νόις ισόδο Δημοις Αγορς Λμσός Σλινού Ανθούλ Αγίς Ζώνης 54 80μ. Βόρι ο "Bodyline" Λμσός Σλινού Γιώργος 1ης Απριλίο 32Β Αγί Φύλ Λμσός Σγγλίδο Άνν Κρϊση 36Ζ Έννι Κνρ. Σνργιού Τμιηρίο Λμσός Τρίδης Άρης Λωφ. Λονίο ΑΊ81 Κ.1 Δρόμος Πλιού Νοσοομίο Λμσός Τσογρης Αλξιος Γλδσωνος μρ πό φώ Πνδρομο Λμσός Τοολι Πούλ Νπλίο 28 Έννι Πολλινις ΥΓΕΙΑ Λμσός Φιλιπίδο - Φορλ Μρίν Νίο Πίχη 7Α Δίπλ πό Πγπρι Ειρί Αροποιών Λμσός Φιλίππο Δημριος Ιρού Λόχο 22, Κψλος, πλησίον Κλινις Χρσοβλνο & πννι πό σν. Κψλο Λμσός Χρλμπος Χρης Μίλωνος 56 Άγιος Σπρίδωνς Λμσός Χζηωνσνίνο Κωνσνίνος Αγ. Ζώνης & Δ. Λιπρη 3 Μγρον Κόσπ 30μ.βόρι ΑΙΕΛ Λμσός Χρισίδης Χρίσος Αγίς Φλξως 140 Έννι Πρ. Βνζίνης Προλίν (Πλού) - Κψλος Λμσός Χρισόφορο Αλξνδρος Λωφ. Ομονοίς 75Γ Λμσός Χρισόφορο Νρχος Λωφ. Μρίο 112 Μξύ φώων NAAF1 ι Fairways Λμσός

20 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 824 Αγθολος Αγθολς Γργόρη Αξνίο 8 Δ Πλησίο Δημο. Σχολίο Χλοΰσς Μσ Γιονι Αγγλόπολος Της ΓρΑξνίο & Μδονίς 6 200μ πό Δημ. Σχολίο Χλούσς Μσ Γιονι Αθηνοδώρο Αθηνόδωρος Λωφ. Γ. Νοφύο 49 Βόρι ξνοδοχίο AJAX Μσ Γιονι Βρ Αγγλ Αρχ. Μρίο111 93Γ Δρόμος Μσ Γιονις Μσ Γιονι Γρηγορίο Γρηγόρης Κωσ Πλμ 37Β Αγιος Νριος βορίως Λνιίο Μσ Γιονι Κρμνίδο Ανθούλ Αρχ. Μρίο III 39 Δρόμος Μσ Γιονις Μσ Γιονι Κοσινς Σββς Λωφ. Αρχ. Μρίο III 8 Δρόμος Μσ Γιονις Μσ Γιονι Κωνσνίνο Λοΐζ Γωργίο Νοφύο 23 Έννι Ξνοδοχίο Ajax Μσ Γιονι Μθίο Νίος Αγίς Ζώνης 62Δ Δρόμος Μσ Γιονις Πλησίον Wilton Μσ Γιονι Χρισόφορο Πρης Σπύρο Κπρινού 8 Έννι ΣΠΕ Μσ Γιονις Μσ Γιονι Κωνσνίνο Κωσης Λωφ. Αμθούνος 18, Πρ φώ High Chaparal, Τορισι Πριοχ Μογι Σολωμού Χρισίν Ελθρίς 26 Πλώδι Κριο Κριος Μιχλ Γιωργλλ 11Γ Πρλσι Πνγ Χρίσος Γρηγόρη Αξνίο 96 Πρλσι Χρύσνθο Κριος Πφο 45 Πισσούρι Βσιλίο Προς Οδσσ Γωργίο 11 Τρχώνι Γρίζλη Ιφιγνι Κωνσνίνο & Εριπίδη 26Α Τρχώνι Σμωνίδο Νίη Λωφ. Πνγίς Ελούσς 50 Τριμίλινη

21 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 794 Λμπρινίδο - Σρινού Νίη Ηλί Κννορο 19 Ύψωνς Μρνρος Λωνίδς Ηλί Κννορο 48 Ύψωνς Χρσοσομίδης Σωρης Αρχ. Μρίο Γ' 13 Ύψωνς

22 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς ΛΑΝΑΚΑ ; 1003 Μπγιλης Χρσος Κφλληνίς 2 Δίπλ πό ο σθμό βνζίνης Αγγλισίδς Χρισοδούλο Γωργί Αρχ. Μρίο 12 Αγγλισίδς Ονισιφόρο Γώργιος 1 ης Απριλίο 17 Αθηίνο Σφνίδο Μρί 25ης Μρίο 31 Αθηίνο Ανωνίο - Λδ Ελνη Αρχ. Μρίο III 20 Αρδίπο Κπρινού Βρ Λωφ. Κριο Μση 25 Αρδίπο Ιωννο Πωργούλ Εμποριό Κνρο 3 Β Άχν Κριο Κριος Ελθρίς 15 Δρομολξι Μιχηλίδης Μιχλης Σροδρομίο 27 Σθμός Κλβσού Κλβσός ιζ Ανδρς Λωφ. Αρχ. Μρίο 65 Κίι Τνλς Νιόλς Λωφόρος Αρχ. Μρίο III 26 Κίι Τρολλ Άνν Λωφ. Κιίο 3 Κίι Ανδρο Δσποιν Λωφ. Αρμιδος 30 Δρόμος Αροδρομίο Λρν Αποσολίδης Πύλος Κοσμ Λσιώη 20 Τρμ Ερμού προς πρλί Λρν Ασπρης Νίος Λωφόρος Αρμιδος 48 Έννι Ξν/χίο ΛΑΠΩΤΗ Λρν Βσιλίο Χρισης Ππνιολ 31Α Δρόμος Σδίο Ανόρθωσης Λρν Βρνη Λνι Γιννο Κρνιδιώη Πρ. Τιμγι Μξύ Τροχίς Λρνς & Κηνιρίο Λρν

Αριθμός 4604 Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Αριθμός 4604 Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθμός 4604 Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθμός 4220 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑί ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TQN ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 Γνωστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 3(1) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ Αριθμός 4706 Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013 3573 Αριθμός 4289 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ημερομηνία ΑΜ Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Κοινότητα Τηλέφωνο Τηλέφωνο Φαρμακείου Οικίας 845 Τερίδης Άρης Λεωφ. Λεοντίου Α 181

Διαβάστε περισσότερα

11 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠOΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΠΟΕΛ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΡΗΣ ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΠ ΕΡΝΗΣ

11 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠOΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΠΟΕΛ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΡΗΣ ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΠ ΕΡΝΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΩΝΗΣ: «Ό λώσου Ευρωπϊκά πχίδ θ ίμσ κλύρο. Θ δκδκήσουμ μέχρ ο έλος ο ίλο». AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 2213 ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΜΕ ΧΑΤ ΤΡΙΚ ΤΟΥ ΓΚΟΝΣΑΛΒΕΣ Το ΑΠΟΕΛ πέυχ η πο ύκολη ίκη ου σο πρωάθλημ κώς 5-0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 θήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 244 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. εκφ νησε τον επικ δειο για την Έλλη Παππ (Γ Νεκροταφε ο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 244 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. εκφ νησε τον επικ δειο για την Έλλη Παππ (Γ Νεκροταφε ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Άγγελος Δεληβορριάς (διευθυντ ς). Γρα ατε α: Ελ ζα Καβρ κη (υπε θυνη γρα ατε ας). Επιστη ονικ ς συνεργ της: Στα ρος Βλ ζος Δη οσιε σεις Δραστηρι τητες Ο Άγγελος Δεληβορρι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Μη ίσ όσ ρηκός Τ ίσ HIV ρηκός ό σύρφός συ ί θκός δ ί π ύκλ. Δ έχς μό μωπίσς όλ σύηθη μς γκέ σχέσης,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Μη ίσ όσ ρηκός Τ ίσ HIV ρηκός ό σύρφός συ ί θκός δ ί π ύκλ. Δ έχς μό μωπίσς όλ σύηθη μς γκέ σχέσης,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτικός Ιατρικός Έλεγχος Μαθητών ΣΤ τάξης ημοτικών Σχολείων Ναυπάκτου & Αντιρρίου. σελ. 16. Εθελοντές χρωματίζουν το μέλλον των παιδιών!

Προληπτικός Ιατρικός Έλεγχος Μαθητών ΣΤ τάξης ημοτικών Σχολείων Ναυπάκτου & Αντιρρίου. σελ. 16. Εθελοντές χρωματίζουν το μέλλον των παιδιών! ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 19 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Προληπικός Ιρικός Έλεγχος Μθηών ΣΤ άξης ημοικών Σχολείων Νυπάκου & Ανιρρίου σελ. 16 Συνένευξη Κίριν ποδήλ Η λύση θ έρθει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ Ι)ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ Ι)ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 1 ΟΠΤΙΚΟΚΟΥΣΤΙΚΟ ΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ Ι)ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 1) Ι ΤΥΤ:ΝΤΝΙΕΛ ΚΟΝ ΜΠΕΝΤΙΤ 2) ΡΟΜΟΙ:ΝΝΟΣ ΒΛΩΡΙΤΗΣ 3)ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ:ΚΚΙΟΣ ΚΚΙΣΒΙΛΙ 4)ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ:ΒΛΕΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙ ΗΣ 5) ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ:ΒΟΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ 15054505 Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ

ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ 15054505 Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ Κ δ. Υπο ηφ. 1ο Γ Λ ο Πτο αΐ ας(λ0%) Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α 15054502 ΚΡΙΣΙ ΟΤ Ρ Ψ ΛΙ Μ Λ ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ 15054478 Λ Ξ Ν ΡΙ ΟΤ ΙΛΙΚ ΙΛ ΙΟ Θ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους

Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους Σκέψυ ν πλνή συ... νκύκλωσε ΦΩΝΗ συ Εβδμδιί πλιική εφμείδ Πάυ - Ανιπάυ 67 ΧΡΟΝΙΑ φιεωµέν σν ενµέωσ Πσκευή 24 Σεπεμβίυ 2010 Φύλλ 126 www.fonitisparou.gr Ές 65 Νέ Πείδς Ές Ίδυσς 1945 Χάλμπς Κόκκινς υπψήφις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα