ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΥΙΟ ΜΕΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4564 Πρσ, 27 Απριλίο Αριθμός 2116 ΟΙ ΠΕΙ ΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 Γνωσοποίηση σύμφων μ ον Κνονισμό 3(1) Το Σμβούλιο Φρμις σώνς ις ξοσίς πο πρχονι σο Υποργιό Σμβούλιο δνμι ο ρθρο 42(1 )(θ) ι ων δοθνων μ βση ο ρθρο ό Κνονισμών ( Οι πρί θμίσως ο Ανοίγμος ι Κλισίμος ων Φρμίων Κνονισμοί ο 2000) η νσηση ων οποίων χωρθη σ ό πό ο Υποργιό Σμβούλιο μ ην Κ.Δ.Π. 1/2002 δίδι ην όλοθη γνωσοποίηση: 1. Σην προύσ Γνωσοποίηση, ός ν προύπι διφορι πό ο ίμνο: "Εφορος Φρμις" σημίνι ο πρόσωπο πο διορίζι ως Έφορος σύμφων μ ις διξις ο ρθρο 2 ο Νόμο πρί Φρμις ι Δηληηρίων [Κφ. 254 ι Νόμοι 59 ο 1962, 37 ο 1967, 16 ο 1979, 28 ο 1989, 33(1) ο 1993, 61(1) ο 1995 ι 145(1) ο 2000] "Φρμίο" σημίνι σημ πο ίνι γρμμνο σύμφων μ ο ρθρο 15 ο Νόμο πρί Φρμις ι Δηληηρίων [Κφ. 254 ι Νόμοι 59 ο 1962, 37 ο 1967, 16 ο 1979, 28 ο 1989, 33(1) ο 1993, 61(1) ο 1995 ι 145(1) ο 2000]

2 i C. Ο 2. Οι ώρς λιοργίς ων Φρμίων ορίζονι γι ις μρς Δρ, Τρίη, Πμπη, ι Πρσ πό 8.00 πριν ο μσημρι μχρι 1.30 μ ο μσημρι ι 4.00 μχρι ις 7.30 μ ο μσημρι. Γι ην Τρη ι ο Σββο πό 8.00 πριν ο μσημρι μχρι 1.30 μ ο μσημρι. 3. Δημοσιύι ο Κλογος ων Φρμίων ι ο Κλογος ων Διημρόνων Φρμίων πόλη ι ημρομηνί ην οποί θ διημρύον. 4. () Κθ Φρμοποιός ίνι ποχρωμνος ν διηρί ο φρμίο ο νοιό ην ημρ πο νγρφι ο όνομ ο σο Κλογο ων Διημρόνων Φρμίων, πό ις 1.30 μχρι ις 4.00 μ ο μσημρι ι πό ις 7.30 μχρι ις μ ο μσημρι ης ιδίς ημρς, λλ ν ίνι Τρη Σββο ό πό ις 1.30 μχρι ις μ ο μσημρι. (β) Κθ φρμοποιός πο φίνι σον Κλογο ων Διημρόνων Φρμίων όι διημρύι Κρι ις γιορς 1 η Μΐο, 4 Π Ιονίο ι 15 η Αγούσο πο θωρούνι ργίς θ διηρί ο φρμίο ο νοιό πό ις 8.00 ο πρωί μχρι ις μ ο μσημρι. Επιπρόσθ, ο φρμοποιός πο διημρύι, πρόλο όι λισ ο φρμίο ο, ίνι ποχρωμνος πό ις μ ο μσημρι μχρι ις 8.00 ο πρωί ης πομνης ημρς ν ίνι διθσιμος ν λσι οποιδπο σνγ. Γι ο σοπό ό ίνι ποχρωμνος πριν λίσι ο φρμίο ο ν οποθσι, γι πληροφόρηση ο οινού, σ πρίοπη θση, σ φωιζόμνη θρίδ, ον ριθμό ο ηλφώνο σον οποίο θ μπορί ν ζηηθί γι ην λση σνγς όπως προνοίι πιο πνω. Σ πρίπωση πο φρμ πο πιούνι γι ην λση οποισδπο σνγς δ διίθνι πό οποιοδπο φρμοποιό, ο οποίος διημρύι, ός πρπι ν σημιώνι ση σνγ ις λξις "Μη διθσιμ Φρμ" ι ν πογρφι, γρφονς ην ημρ ι ην ώρ. 5. Οποιοσδπο φρμοποιός μπορί ν νοίξι ο φρμίο ο οποιδπο ημρ ι ώρ, πολισι μ σοπό ν λσι ιρι σνγ όν, γρφι ις λξις "Μη διθσιμ Φρμ" ι φόσον ίνι χρονολογημνη ι πογρμμνη πό φρμοποιό ο οποίος σύμφων μ ις πρόνοις ων πιο πνω πργρφων 4() ι 4(β) οφίλι ν διημρύι. 6. Όλοι οι φρμοποιοί θ ημρ πριν λίσον φρμί ος, θ βζον σ πρίοπη θση, σ φωιζόμνη θρίδ γι πληροφόρηση ο οινού, ο όνομ, η διύθνση, ο ηλφωνο ων φρμίων πο οφίλον ν ίνι νοι γι ην ημρ ίνη ι ηλφων οιίς ων πύθνων φρμοποιών ων φρμίων ών. 7. () Ανξρη πό ις πρόνοις ων πργρφων 4() ι 4(β) ης προύσς Γνωσοποίησης, ν οποιοσδπο φρμοποιός πιδ θ ποσιζι πό η Δημορί θ ίνι ρρωσος θ μποδίζι πό οποιδπο λλη ιί δν μπορί ν διηρί ο φρμίο ο νοιό όπως προνοούν οι πιο πνω πργρφοι, ίνι ποχρωμνος ν ιδοποισι γιρ ον Έφορο μ πισολ, νφρονς ριβώς ην ημρ ις ημρς πο δν μπορί ν διηρί ο φρμίο ο νοιό. (β) Όν ο Έφορος πρι οι πισολ μπορί ν πθύνι μ πισολ ο προς οποιοδπο λλο φρμοποιό ης ίδις πόλης, πο ο όνομ ο φίνι σο Κλογο Φρμίων, ν δώσι οδηγίς σ' όν ν διηρί ο φρμίο ο νοιό ην ημρ ις ημρς ις οποίς ο νφρόμνος φρμοποιός σην ποπργρφο () ης προύσς πργρφο δν μπορί ν διηρί ο φρμίο ο νοιό. (γ) Κθ φρμοποιός πο θ πρι οδηγίς πό ον Έφορο όπως προνοί η ποπργρφος (β) ης προύσς πργρφο, ίνι ποχρωμνος ν σμμορφώνι μ ς ι μ ις πρόνοις ης πργρφο 4() ης πργρφο 4(β) ης προύσς γνωσοποίησης, νλογ μ ην πρίπωση. 8. Η προύσ Γνωσοποίηση ισχύι πό ην 1 πν Μΐο 2012 ι λιώνι ην 30 πν Σπμβρίο 2012 Δρ Χρίσος Προ Έφορος Σμβολίο Φρμις

3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς ΛΕΥΚΩΣΙΑ 948 Π Έλν Ππσύρο Ππγθγγλο 5Γ Αγί Βρβρ Δνιλ Γώργιος Γρ. Αξνίο 165 Γ Άγιος Δομιος Κνοπούλο Ελισσβ Γρηγόρη Αξνίο 36 (δρόμος ολμβηηρίο) Δίπλ πό Λϊ Τρπζ, ννι ΕΝΑΔ Αγίο Δομίο Άγιος Δομιος Μλούπ Τσούλ Λωφ. Γρηγόρη Αξνίο 187 Άγιος Δομιος Άγιος Δομιος Σλινού Κριο Σλιος Αγίο Πύλο 101 Πλησίον Ιπποδρόμο Άγιος Δομιος Χζηποσόλο Σύος Πρίγιπ Κρόλο 16 Δίπλ πό ξνοδοχίο Άσ Άγιος Δομιος Αγπίο Ελνη Λωφ. Αμμοχώσο 19 Δρόμος ΣΟΠΑΖ Αγλνζι Γωργίο -Τίφ Κρίν & Τίφ - Χζηπνλ Νιολπ Λωφ. Κρνις 100 Απννι πο Ελησί Αγίο Ανδρ, Πλύ Αγλνζι Λβνη Φρόσω Λωφ. Λρνος 69 Αγλνζι Μνοιος Μιχλης Λωφ. Λρνος 73 Α Αγλνζι Νιολο Χρ Λωφ. Κρνις 145 Πλύ, Δίπλ πό φούρνο Vienna Αγλνζι Πππρο - Κπρινού Λίλι Λωφ. Λρνος 102 Απννι πό βνζίνη ΕΚΟ Εθμιδης Αγλνζι Σπνός Νιόλς Θσσλονίης 1Δ Εμποριό Κνρο Πλύ Αγλνζι Χζηγωργίο Ερρίος Λωφ. Κρνις 132Γ Μξύ Ελησίς Απ. Ανδρ ι Αγ. Νρίο Αγλνζι Χζηγιννη Κλιώ Λωφ. Λρνος 49Β Πλησίον νθοπωλίο Blumeco Αγλνζι Ελ Ασίν Μωχμ Δημορίς 25 Αι Τσγγρη ν Μρίο Γ 6Α Αρδιού

4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 602 Κοπρη Μρί Αρχ. Μρίο ΠΙ 96 Γ Ασρομρίης Πσλ Μρίν Ελθρίς 2 Δρόμος Τροόδος Ασρομρίης Ανωνίο Άννη Λωφ. Γρίο 26Α Γρι Κλλισιώνη Μρί Λωφ. Γρίο 104 Γρι Κν Κλοπρ Μιχλ Ολμπίο 10 Δλι Μσ Ληώ Λωφόρος Χλνωρος 13Α Δλι Πρίος Δημρης Δημρη Χμσο 51 Β Δλι Χρισόφορο Σλιος Ηνωμνων Εθνών 18Α Δλι Αργρού Πνγιώ (Τνι) Πύλο Μλ 28 Β Δρόμος Κρις Έθσης Έγωμη Γομπριλ Νμπίλ Γιννης & Sherin 28ης Οωβρίο 28 Β&Γ Έννι Κινημογρφο "ΟΘΕΛΛΟΣ" Έγωμη Δσλης Ηλίς Ηλί Ππριού 24 Α Πρώην Blinkers, πό General Flooring προς Xinaris & Προσλιο. Έγωμη Κολιού Άνν Αγίς Πρσς 22Α Δίπλ πό Απολλωνίο Νοσοομίο Έγωμη Κολινού - Κωμοδίη Σύλβι Λωφ. Κριο Μση 10 Πλησίον Ασνομιού Σθμού Αγίο Δομίο Έγωμη Κούρολος Θοχρης 28ης Οωβρίο 42Α Δρόμος Πγωών Έγωμη Οιονομίδο - Κφλ Μρλν Ιθης 84 Γ- Δ Έννι Απολλωνίο Νοσοομίο Έγωμη Ππδούρη Αννί 25ης Μρίο 20Β Πρ Φώ McDonald's Έγωμη Πρνς Μιχλης Λβηού 28Δ Πίσω πό Μριο Σδιο - Δρόμος "Χρσοβλνο" Έγωμη Πφίης Γιώργος Λβού 42 Β Δρόμος Χρσοβλνο Έγωμη

5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 886 Τσγγρη Χρισίν Νίο Κρνιδιώη 7Ε Δίπλ πό Υπργορ "Άλφ Μγ" Έγωμης Έγωμη Κρίδημο Νίη Αρχ. Μρίο III 59 Α Κοπρι Γωργίο Γώργιος Αρχ. Μρίο III & Αθηνών 1 Προδος Αρχ. Μρίο Κω Δρ Νιολοούλο Χρούλ Αρχ. Μρίο III 48 Κλρο Κωρίδης Χρίσος Γρηγόρη Αξνίο 73Β Κοινοριμιθι Χζηριο Γώργιος Γρηγόρη Αξνίο 5 Β Κοινοριμιθι Γωργιδο Δώρ Λωφ. Αρχ. Μρίο Γ'7 Δίπλ πό Φούρνο "Σμίρμις" Λμι Κνρη - Λωνίδο Μρί Λωφ. Αρχ. Μρίο Γ 177 Έννι Κνρις Σνργις Λμις Λμι Λζρο Λίζ Λωφ. Αγ. Γωργίο 106 Λμι Λισ Κρίν Λωφ.Αρχ. Μρίο III 79 Έννι σιορίο RANCHO Λμι Πφίη Μρί Πδιίο 18 Σνοιισμός Άγιος Μμς Λμι Πόνο Ανδρς Λωφ. Ελθρίς μ. Από ο Δημ.Σχολίο Σνοιισμού Ανθούπολης Λμι Ανωνίο Ανρς Γιννο Κρνιδιώη 64 Λσι Γωργίο Νιόλς Λωφ. Αρχ. Μρίο Γ' 10 Δ Λσι Ιωβίδης Μιχλ Γιννο Κρνιδιώη 219 Λσι Πσλλη Έλν Αρχ. Μρίο III 33Ε Λσι γβς Ιωννης Λωφ. Αρχ. Μρίο III 98 Λσι Σμογιννη Ελνη Λωφόρος Λμσού 2 Εμποριό Κνρο Κρόνος Λσι

6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 979 Σρινίδης Γώργιος Λωφ. Αρχ. Μρίο Γ' 73 Α-Β Λσι Ανωνίο Μίρη Λωφ. Προδρόμο 21 Μξύ Φώων Γρίβ Διγν ι Υποργίο Άμνς Λωσί Ασιλη Νιολίς Κρόνο 5 Κϊμλί Λωσί Βρλι Λίζ Αχιών 6 Γ Έννι Ξνοδοχίο "Churchill" Λωσί Γωργίο Ελνη Αγίο Πύλο 69 Κον σην λησί Αγίο Πύλο, προς Άγιο Δομιο Λωσί Γωργίο Σούλ Βσιλως Πύλο A' 12Α Πρ ο ΓΣΠ Λωσί Δημηριδης Νίος Λδρς 272 Πλί Ελθρίς Λωσί Εγγλο Δσποιν Μοχίο 34 Ε Λωσί Εθμίο - Κούλ Μρί Λωφ. Κλλιπόλως 53Γ 300μ. πό ο Πνπισμιο Λωσί Ηλιδο - Ιωννίδο Νίν Λωφ. Κννν 27Α Έννι Υπργορς "Αθηινίη" Πλοριώισσ Λωσί Ηρλος Αθνσιος Λωφ. Διγν Αρί 12 Απννι πό ΜΜ Μιχηλίδης Λωσί Ιωβίδης Κωνσνίνος Κρης 6Γ Πλγιόδρομος Debenhams Central, μ η δισύρωση Τρολλίδη Λωσί Ιωννο Άνρη Σοφολος 5 Λωσί Κρβις Κλρχος Λωφ. Ομρο 18 Πρ ο Άγλμ Σολωμού Λωσί Κφορο Έλν Εθνις Φρορς 3 Α Προδος Λωφ. Μρίο Γ Έννι Χίλον Λωσί Κιιρς Ιωννης Μοχίο 63 Κον σην Αμρινιη Πρσβί Λωσί Κίσ Μρίν Λωφ. Κριο Μση 21Γ & Σμο σ φώ ροχίς, Άγιοι Ομολογης Λωσί Κολληρη Ισμνη Πολλίο 8 Σνχνιό φρμίο ΠΕΟ Λωσί

7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 227 Κονόπολος Μιχλης Λύωνος 83 Λωσί, Κονόολο Ανν Λωφ. Διγν Αρί 39 Ξ Έννι Αοινων "Mazda" Λωσί Κοολλς Κριος Σοφούλη 8 Αίνη Σινλίρ Λωσί Κρμβς Σ. Κλνθης Κλλιπόλως 12 Γ-Δ Λωσί Κνς Γώργιος Λωφ. Σπύρο Κπρινού 14 Μξύ φώων σνομίς Λβηο ι Γβριηλίδη Λωσί Κριίδης Κωσης Λδρς 256 Λωσί Κριούδης Μιχλης Πινδρο Λοϊζίδο Έλν Λωφ. Αρχ. Μρίο III 1 Δρόμος γρφίων ΔΗ.ΣΥ., δίπλ πό φσιόριο "Ξδλφος" Δίπλ πό Γμνσιο Πλλοριώισσς Κιμλί Λωσί Λωσί Μση Μγδ Πινδρο 18 Έννι οιμος ΔΗΣΥ Λωσί Μοσίδης Δμος Λωφ. Νίης 3 Προς Αρόπολη Λωσί Νιολο - Πρ Ανδρς Αγίο Ανδρ μ. Από ην λησί Πλοριώισσς προς Άγιο Ανώνιο Λωσί Νιολο Γιώργος Λωφ. Αρχ. Μρίο III 22 Β Λωσί Νιολο Της Λωφ. Σσίνο 35 Ανοιγμ Κολοση, πλησίον Τρπζς Κύπρο Λωσί Νιούλιος Θοδόσης Λωφ. Δημοσθνη Σβρη 22 Δρόμος Προδριού Λωσί Νορς Νίος Λωφ. Διγν Αρί 33 Έννι Αγορς Αγίο Ανωνίο Λωσί Πνγ Αγγλω Ανδρολος15Β Πολοιί ΑΜΑΑΛ 13 Έννι Μγρο Αλθις Λωσί Ππδοπούλο Μίρη Θμισολ Δρβη 38Γ Κον σ φώ Γβριηλίδη - Starbucks Λωσί Ππλλ Ελνη Λωφ. Αγίο Ανδρο 75Β 500 μ. πό ην Ελησί Πλλοριώισσς Λωσί

8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 253 Πς Ανώνιος Λωφ. Αρχ. Μρίο111 33Γ Έννι φρίς Da-Capo Λωσί Πιρ Ισσγι Ελνη Λωφ. Νίης 23 Β & Γ Δίπλ πό σθμό βνζίνης ΕΚΟ Λωσί Προσού Μργρί Λωφόρος Διγν Αρί 49 Α,Β&Γ Λωσί οσίδο Αθην Σσνδρο 26Α Μοχιό Φρμίο ΣΕΚ Λωσί Σργίο - Πγο Δώρ Δλφών 18 Από Μόχι Κύο προς Άγιο Δομιο, μ η ώσσιη Πρσβί. Λωσί Σύρο Αγ Λωφ. Διγν Αρί 76 Από Debenhams προς Αγορ Αγ. Ανωνίο Λωσί Σφ Πλίν Λωφ. Δημοσθνη Σβρη 11 Λωσί Τοούλς Ανδρς Λωφ. Κνν 22 Δ Λωσί Τσγγρης Λούς Γρίβ Διγν 64 & Βύρωνος Bridge House Λωσί Φρύδης Ανώνης Λωφ. Πολιού & Κπο 24 Έννι Ψησρις "Κομη" Πλοριώισσ Λωσί Φιλίππο Χλόη Λωφ. Λρνος 151Α Απννι πό δσι Αγλνζις Λωσί Χρλμπος - Πλλορο Ξνι Λωφ. Αρχ. Μρίο III & Δοϊρνης Κω πό λινι "Αγγλ" Λωσί Χζηποσόλο Ανώνης Λωφ. Κριο Μση 37Α Δρόμος Junior English School Λωσί Χζηποσόλο Γώργιος Λωφόρος Λρνς 75Δ Κον σο Ζχροπλσίο "Oriental" Λωσί Χζηγρηγορίο Γρηγόρης Λωφ. Ομρο 27 Λωσί Χζηιωννο Αννί & Ανωνίο Ελνη Νξο 14Γ Προδος Μρίο ι Διγν Αρί Λωσί Χζηχρλμπος Νίος Λωφ. Προδρόμο 49 Γ Λωσί Χζηχρισοδούλο Αθην Λωφ. Κνν 56Α Πλησίον "Αης Εξπρς" Λωσί

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ'Φρμ Τηλ Οιίς 7 Χρισοδολίδης Νίος Σοφολος 15 Λωσί Χρισοδούλο Κπρούλλ Κρπνησίο 25Α Κθος Λωφ. Μρίο ι Κνν Λωσί Χρισοδούλο Νίη Λωφ. Βύρωνος & Μιχλη Κρολ 8Γ Μγρο "Ανμόμλος" Λωσί Χρίσο Ελνη Λωφ. Κνρς 13Α Κϊμλί Λωσί Χρισοφίδο Λλλ Νρίνο 4Ε Υποργίο Γωργίς - διχλι ΕΚΟ Λωσί Χρύσνθο Μρίν Μρο Δρο 10Ε Πλοριώισσ Λωσί Χρσοσόμο - Σωηρίο Γλη Θμισολ Δρβη 39Α Δίπλ πό Οργνισμό Χρημοδόησης Σγης Λωσί Βρλις Πύλος Αρχ. Μρίο III 45 Α Λθροδόνς Κοσίδης Γώργιος Ανξρησίς 1 Λύμπι Σφνίδης Ανδρς Λωφ. 1ης Απριλίο 4 Μοσφιλω Ζνωνος Ζνων 25ης Μρίο 62 Πλιομοχο Τσγγρίδης Πνγιώης Λωφ.Αρχ. Μρίο 5Α Πνω Δρ Πνσσίο Σοφί Λωφ. Αρχ. Μρίο Γ'320Α 300μ πό Marks & Spenser Λμις Πνω Λμι Μρίδο Σλλ Αρχ. Μρίο III 9 Α 421 ούσο Σοζι Χρσνθη Λωφ. Αρχ. Μρίο III 6 Α Πρ Χωριό Νσο Πρ Χωριό Νσο Ζνωνος - Μιχηλίδο Γωργί Αρχ. Μρίο III 43 Πρισρών Αθνσιδο Δσποιν Λωφ. Αθλσσς 132 Δ Έννι Λϊς Τρπζς & Υπ. Διιοσύνης Σρόβολος Ανωνιδης Ανρς Λωφόρος Σρού 71Ε Απννι πό πρίπρο Ογωνο Σρόβολος

10 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 725 Αρση Πνγιώης Λωφ. Σροβόλο 206 Πλησίον "Pepsi Cola" Σρόβολος Γνθλίο - Χρισοδούλο Ανσσί Λωφ. Αθλσσς 27 Η Σρόβολος Γωργιδης Πλούρχος Λωφ. Τσρίο 34 Γ Δίπλ πό ΖΑΚΟ ι ννι Λϊς Τρπζς Σρόβολος Γρηγορίο - Πρν Μρί Προδρόμο 65 Γ - Δ Έννι Σροπδο Σρόβολος Δημηρίο Ανσσί Λωφόρος Αρμνίς 5Α ννι Μλονιν Σρόβολος Εγγλο Κώσς Αλξνδροπόλως 1 Σρόβολος Ιωννίδο Μρί Αγίο Ελθρίο 4Α Πλησίον "ΛΟΓΟΥ" Σρόβολος Κολλ - Νίσο Μρί Πιριώς 43 Α Σρόβολος Κρ Χρισινό Ανδρ Αβρμίδη 50 Απννι πό Αρίιο Νοσοομίο Σρόβολος Κορφιη Έμιλ Κνρς 71 Σρόβολος Κπρινού - Κόινο Δώρ Λωφ. Λμσού 124 Φώ ΙΚ Σρόβολος Κωνσνίνο Γώργιος Γιννισών 8 Πριοχ Σρού Σρόβολος Μσ - Κργωργιδο Ινώ Λωφ. Αθλσσς 105Ε Έννι ιδών γ. Σοφ. Κπρινού δίπλ πό Ζχ. "Savor" Σρόβολος Μρογνη ν Ανδρ Αβρμίδη 23 Δρόμος Αρίιο Νοσοομίο Σρόβολος Μίο Βρ Λωφ. Σροβόλο 139Β Έννι Υπργορς "Δμος" Σρόβολος Πγωργίο Σούλλ Λωφ. Σρού 56 Κρις Center Α Έννι Δημοιού Σχολίο Σρού Σρόβολος Πϊώβο Ιωβος Λωφ. Δημορίς Έννι Σν. Σρόβολος 3 Σρόβολος Πσλίδο Έλν Ιφιγνις 76 Έννι Δημοιού σχολίο "Αροπόλως" Σρόβολος

11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 601 Πσλίδο Εδοί Βζνίο 37Δ Αίνη Φιλις Ασφλισις Σρόβολος Πύλο Χρσλλνη Λωφ. Σροβόλο 149 Πλησίον πρώην Εργοσσίο Χλούση Σρόβολος Προ Δσποιν Λωφόρος Τσρίο Σββ Χρσος Λωφ Αθλσσς 146Α Δίπλ πό Υπργορ Αγοσς, Έννι φούρνο Ζορπς Δίπλ πό ζχροπλσίο BIANCO & ψησρι Κπσος Σρόβολος Σρόβολος Σββίδης Κύπρος Ιφιγνις μ. Από Ελησί Αγίο Δημηρίο Σρόβολος Σομπρς Χρλμπος Βζνίο 26 Α+Β Δίπλ πό Σολώνιο βιβλιοπωλίο Σρόβολος Σολωμού Κύπρος Λωφ. Αρχγγλο 49 Ε & Ζ Έννι Σροπδο Πρισσινός Σρόβολος Σολωμού Ορνί Λωφ.Σροβόλο & Πύθωνος 4 Δίπλ πό Γλινη Πολοιί Σρόβολος Σπνού -Χζηχρλμπος Χρισιν Αθηνών 23 Β - Γ Δίπλ πό ΣΠΕ Σροβόλο Σρόβολος Σπιρίο Μρί Λωφ. Τσρίο 109Δ Απννι πό Carrefour Σρόβολος Σωρος Λοΐζ Πιριώς 24Γ Έννι σμος φσμων "SANTEX" Σρόβολος Τούμπ Πούλ Λωφ. Αθλσσης 86Γ ι Δωριων Έννι σμος "Mothercare" Σρόβολος Τρούδη - Κπρινού Μρί Ανρ Αβρμίδη 88Β Δρόμος Αρίιο Νοσοομίο Σρόβολος Τσγγρίδης Χρλμπος Μδονιίσσης 92 Α+Β Πλησίον K-Cineplex Σρόβολος Φσι Ήβη Λωφ. Τσρίο 173Γ Μξύ "Πισσρίδη" ι φώ Τσρίο Σρόβολος Φργούλη Εύ Αθηνών 58 Σρόβολος Χρλμπίδης Γιώργος Αγίο Ελθρίο 64 Β Αρχγγλος Σρόβολος Χρλμπος Μθίος Λωφ. Αρμνίς 48Α Έννι Αρμνιης Μηρόπολης Σρόβολος

12 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 934 Χρισοδολίδης Χρης Ανδρ Αβρμίδη 49 Δσούπολη Σρόβολος Χρισοδούλο Ανδρς Σδίο 73Γ Έννι "Pizza Hut" Σρόβολος Χρισοφίδης Χρης Πριλος 39Α Μ. Φώων Κώσ Θοδώρο ι Κλημρις Σρόβολος Πγο Φρόσω Λωφ. Σροβόλο 48 Τσρι Ξνοφώνος Ξνιος Κώσ Μισιούλη 8 Τσρι

13 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς ΛΕΜΕΣΟΣ 682 Γρηγορίο Σοφί Χρλμπο Φρούδη 2 Ανοιοδόμησης - Αγ. Αθνσίο Άγιος Αθνσιος Κοπς Ανδρς Ανοιοδομσως 37Β 902 Λωνίδο Νσ Κολωνίο Νιολο Βσίλης Χρλμπος Εγόρο 75Β 779 Τσιίνη Ιωνν Προμχών Ελθρίς 27 Ε 757 Κωνσνινίδο Ιωνν Λωφ. Αμθούνος 100 Βόρι round about Λινόπρς ι ρισρ (δρόμος Σνοιισμού) Δρόμος COLUMBIA, Πριοχ Λινόπρς, ννι ELECTROLINE Βορίως round about Λινόπρς & δξι, δίπλ πό σιόριο Γύση. Πρλιός δρόμος -Έννι Ν.Ο. Αμμοχώσο Πλησίον Four Seasons - Κπρόπολος Court. 6 Άγιος Αθνσιος Άγιος Αθνσιος Άγιος Αθνσιος Άγιος Αθνσιος Άγιος Τύχων Θοφίλο Δώρ Γωργίο Α 26 πρλιός δρόμος Πλησίον Ασνομίς Πομού Γρμσόγις Γρμσόγι Κινν Άνρη Αγίς Πρσς m πό ον λιό όμβο προς Γρμσόγι Γρμσόγι Λσιώης Βγγλης Αδημίς 15 Δίπλ πό Carrfour Columbia Γρμσόγι Μξ Χρισίν Χριση Κρνο 5 100μ. Από Ασ. Σθ. Π. Γρμσόγις, πλησίον ΣΙΓΜΑ Γρμσόγι Νιολο Σούλ Γωργίο Α' 31 Πρλιός δρόμος Πλησίον PIZZA HUT Γρμσόγι Πνγ Χρύσω Γωργίο Α' 70, Castle appartments Πρλιός δρλομος, 100μ πννι πό ξνοδοχίο Apollonia Γρμσόγι Πνλ Έμιλ Σπύρο Κπρινού 76 Πομός Γρμσόγις Γρμσόγι Χοβρς Σλιος Πνγιώη Τσγγρη 9 Πομός Γρμσόγις Δίπλ πό Υπργορ "Ππς" Γρμσόγι Δμο Έλν Πφο 2Β Ερημη Κωνσνίνο Μρω Πφο 13,.2 Ερημη Ζηνοβίο Σπύρος Εγνίο Βολγρως 4 Έννι πρώην φρορίς ΜΑΓΚΟ Κω Πολμίδι

14 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 452 Κλοβούλο Κλιώ Θόδωρο Πομινο 52 Πλησίον Υπργορς Ορφνίδη Κω Πολμίδι Κρηιός Νίος Πνγίς Εγγλίσρις 107 Έννι Δημρχίο Κ. Πολμιδιών Κω Πολμίδι Κωνσνινίδο Έλλη Σπύρο Κπρινού 55Β Πλησίον KFC Κω Πολμίδι Κωνσνίνο Γωργί Μλίνς Μρούρη 127 Α 30μ βόρι πό φώ Βιομηχνις Ύψων Κω Πολμίδι Πλλρ Χρισίν Πφο 92 Δρόμος Ύψων 200μ. Από φώ Ομονοίς Κω Πολμίδι Πμιχλ Κώσς Γρηγόρη Αξνίο 45 Πλησίον σλλόγο Ζδρος Κω Πολμίδι Σούρο Κρίν Πνγιώη Ανγνωσοπούλο 43 πλησίον Ελησίς Αποσόλο Βρνβ Κω Πολμίδι Τσογρη Ελνη Γιννο Κρνιδιώη 3 Δρόμος Λμσού - Πλρών Κω Πολμίδι Χρλμπος Έλν Πνγίς Εγγλίσρις 81 Έννι λησίς Κω Πολμίδι Γρφορθ Πύλος Αποσόλο Λο 31Β Κολόσσι Αγθολος Όλγ Αγίς Φλξως 269 Γ Μ ο Round-About Αγίς Φύλς Λμσός Αγμμνονος Χρούλ Βσιλως Κωνσνίνο 131 Πλησίον Τσιρίο Σδίο Λμσός Αγγλοπούλο Γινν Λωφ. Γρίβ Διγν 34Α Έννι λησίς Αγίο Νιολο Λμσός Ανωνιδης Πόλς Αγίς Ζώνης 30 Έννι λησίς Αγίς Ζώνης Λμσός Αρισοδμο Μρί Αγίς Φλξως 64 Νοίως λωφόρο Μρίο Λμσός Άσπρος Ανδρς Θσσλονίης 72Α Δρόμος σινμ ΟΘΕΛΛΟΣ, Πλησίον Λωφ. Μρίο Λμσός Άσπρος Δημρης Λονίο Α 159 Δρόμος Πλιού Νοσοομίο Λμσός Βσιλίο Άρισος Λωφ. Γρίβ Διγν 63 Κον σην λησί Αγίο Νιολο Λμσός

15 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 756 Βσιλίο Ιωνν Λωφ. Γρίβ Διγν 117 Πολοιί ΙΑΛΑΣ Λμσός Βσιλοπούλο Φωιν Τζών Κν 6Γ Πριοχ Kanika - Ενριος Λμσός Βόσης Άγγλος Δωδνσο 19 Κον σο Αθηνϊδιο γμνσιο Λμσός Ι 681 Γβριλ Θοιδίδο Αλξί Αγίς Σοφίς 92Γ Έννι λησίς Αποσόλο Ανδρ Λμσός Γίονς Ανδρς Αγίς Σοφίς & Αδωνίδος 33 Λμσός Γωργίο Νλί Φργλίνο ούσβλ 258Β Ζι (ννι Προλίνς) Λμσός Γωργίο Νίνος Νίο Πίχη 48Β 300 Γιννς Μίης Λονίο Α Γιννρο Σοφί Αγίς Φλξως 91 Δρόμος Πολμιδιών 100μ πό "ΕΚΟ" Πμπίνο Δρόμος Πλιού Νοσοομίο - ννι ΣΠΕ Μόρφο 400m. Βορίως Φώων Κφ Πρί, Έννι Aldecor Λμσός Λμσός Λμσός Δμινού Πύλος Λωφόρος Ομονοίς 68 Α Λμσός Δημηρίο Μριος Προ Τσίρο 71Γ Πλησίον Fisco Lotus Plaza Λμσός Δροσιώης Ονούφριος Γλδσωνος 131Β Έννι πλιού οιμος ΑΕΛ Λμσός Εγόρο Ανωνί Λωφ. Μρίο III 79 Έννι Προσβσις, Λϊό Αρ.3 Λμσός Εσθίο Χρλμπος Ελλδος 168 Έννι ΙΟ, Τζμούδ Λμσός Θοδώρο Πμπος Λωφ. Μρίο 47 Πλησίον φώων Σιμιλλίδη Λμσός Θοχρίδο Μρί Γρίβ Διγν 66Β Πλησίον Κρησφύγο Λμσός Ιρίδης Μιχλης Νίο Πίχη 2 - ούμπνς Δρόμος Πολμιδιών Λμσός Ιωννο - Κμνίδο Γινν Λωφόρος Φργλίνο ούσβλ 255Ε Ζι, Εννι ροποιίο Sunfresh Λμσός

16 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 298 Ιωννο Λούης Δωδννσο 8 Δρόμος Αθηνϊδίο Λμσός Κλόχο Έλση Ανξρησίς 6 Πλησίον πρλιού δρόμο Λμσός Κργιννης Χρλμπος Προ Τσίρο 41 & Λορποζι 150μ. Βόρι Debenhams Apollon Λμσός Κσίνης Πνγιώης Δωδνσο 11Β Δρόμος Αθηνϊδίο Λμσός Κος Χρλμπος Αγίς Φλξως 202Α Πλησίον λινις Χρσοβλνο Λμσός Κιννς Ηλίς Γρίβ Διγν 19 Έννι Ασν. Σθμού Αγίο Νιολο Λμσός ! 707 Κλνθος Χρσλλ Γλδσωνος 16Δ Έννι Νο Τχδρομίο Λμσός Κοζιμνη Μόρφω 539 Κούρλο Χρσλλ Σπύρο Κπρινού 9 (πρώην Μδονίς) Σπύρο Κπρινού & Βσ. Κωνσνίνο Κριζς Ανδρς Α. Θμισολος 13 Δισύρωση Σ. Κπρινού & Ν. Πίχη, ον σην πίσ La-Strata Δρόμος Τσιρίο, Έννι ψησρις Μσορίς & Τρπζς Κύπρο Προδος Ανξρησίς πλησίον σσης Δημ.Αγορς Λμσός Λμσός Λμσός Κωνσνίνο Μίρη Νπλίο 20 Δρόμος Πολλινις ΥΓΕΙΑ Λμσός Κωσνόπολος Κώσς Θσσλονίης & Επιούρο 1 Έννι σινμ ΟΘΕΛΛΟΣ Λμσός Λμρη Κι Λωφ. Μρίο Πλησίον ΑΙΕΛ Λμσός Λωνίδο Αθηνούλ Γλδσωνος 2 Έννι Κνρις Ασνομίς Λμσός Λοϊδο - Πρη Ελν Λωφ. Μρίο Μξύ PIZZA HUT & φώ NAAFI Λμσός Λσιώης Λώρης Θσσλονίης 36 Δρόμος σινμ ΟΘΕΛΛΟΣ Λμσός Μρίδο - Κλόο Κί Μίλωνος 66Α Αγ. Σπρίδωνς πλησίον Plus Discount Market Λμσός Μλιώη Χρσνθη Γώργιο Αβρωφ 26 Α & νο Πλησίον Λίο Αγίο Ιωννη Λμσός

17 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 321 Μμιλο Ελνη Λωφ. Γρίβ Διγν 3Β Έννι Δισιού Μγρο Λμσός Μρογιννη Δσποιν Λωφ. Μρίο Δίπλ πό ψησρι Διομδης Λμσός Μιχλ Κλι Πν Σιμπλιος 18 Νοίως Φώων Σιμιλλίδη Λμσός Μιχηλίδης Μιχλης 28ης Οωβρίο 369 Debenhams πρλιός δρόμος Λμσός Μιχηλίδο Κι Αγίς Ζώνης 1Ε Πνδρομος Centre Έννι Πιχίο θρο Λμσός Μιχηλίδο Αγγλ Σπύρο Κπρινού 18 Απννι πό MegaElectric Λμσός Νιολϊδης Ανδρς Αποσόλο Βρνβ 33 Βόρι φώων Σμιλλίδη, ννι Πνθρμις Λμσός Νιολϊδης Φώης Πφο 29 Πρ φώ Ομονοίς Φούρνος ΖΟΠΑΣ Λμσός Νιολϊδο Γωργί Λωφ.Ομονοίς 74 Λμσός Νιολο Νιόλς Γλδσωνος116 Έννι Κνριού Σνργιού Τμιηρίο Λμσός Ορφνίδης Πύλος Αποσόλο Βρνβ 14Α Βορίως φώων Σμμιλίδη Λμσός Πνγίδο Πλίν Φργλίνο ούσβλ 82Α Κίριο Κημολογίο - Δίπλ πό Κοινωνις Ασφλίσις - Δρόμος LIDL Λμσός Πνγιωοούλο Λδ Αγίς Φλξως 104Α Λμσός Πνγιώο Πνγώης Αγίς Φλξως μ. πό ο round about Αγ.Φύλς, προς Αγί Φύλ, δίπλ πό Sunfresh. Λμσός Πνλς Χρίσος Νίο Πίχη 97 Έννι φρορίς ΠΑΝΕΙ Λμσός Ππδοπούλο - Ζχριδο Ελνη Κριο Οιονόμο & Ζνωνος 41 Οίημ ΣΕΚ Λμσός Ππδοπούλο Νίν Ν. Πίχη 121 Δρόμος Πολμιδιών Λμσός Ππδοπούλο Χιφ Ομρο 31 Δρόμος Χλούσς, Έννι Folleys Grammar School Λμσός

18 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 712 Ππμιλιδος Ανώνης Αγίς Φλξως 84 Πλησίον INTERCOLLEGE Λμσός ί 437 Πσπύρο - Κνωνίδο Μρω Φργλίνο ούσβλ 251Α Ζι Κώρ Λμσός Ππφλού - Τρίδη Ελνη Λωφ. Ομονοίς 37 Δίπλ πό ζχροπλσίο ΕΜΗΣ Λμσός Ππχρισοδούλο Ανσσί Γρόπιος & Βσ. Κων/νο Α' 56 Έννι Τσιρίο Δημοιού Λμσός Ππχρίσος Χρίσος Λωφ. Μρίο Γ' 48 Πλησίον Φοίβος Μόορς Λμσός Ππχρίσο Τζιορζίν Μισιολ Κβζογλο 31 Δρόμος Ξνοδοχίο «Πύος» Λμσός Πρσ Όλγ + Σρούλ Λωφ. Μρίο Γ 98 Λμσός Πσλλς Κώσς Γλδσωνος 88 Έννι Ελληνις Τρπζς Λμσός Πλίδο Δσποιν Προ Τσίρο Πχομς Μιχλης Αγίς Φλξως 56 Έννι πό ην ίσοδο ο Debenhams Apollon 200 μ. Βόρι φώων Τζμούδς ννι πρηρίο AGIP Λμσός Λμσός Πρίδης Άρισος Πφο 5 Πολοιί Προβί Λμσός Πρίδο Χρύσω Λωφ. Ομονοίς 12 Αλξι Κώρ Λμσός Προ Ελπίδ Λωφ. Γρίβ Διγν 7 Πλησίον round about Αγίο Νιολο Λμσός Πίσιο Έλν Τροόδος 26 & Απ. Βρνβ Βόρι φώων Σιμιλλίδη Λμσός Πολρπο Ανρς Λωφ. Μρίο Γ 225 Πριοχ Ενρίο Λμσός Πομίο Μρί Βσιλως Κωνσνίνο A' 29Β Δρόμος Τσιρίο Δημοιού Λμσός Πρσίη Ελνη Αγίς Φλξως 150 Κψλος Λμσός Προδρόμο - Μιχλ Γωργί Μισιούλη & Κβζογλο 76 Κον σο ξνοδοχίο ΠΕΥΚΟΣ Λμσός

19 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 945 Σς Γώργιος Αγίς Ζώνης 23Β Λμσός Σολομωνίδο - Πύλο Έλν Αγίς Φλξως 244 Β Πλησίον Πισσρίδη - round about Αγίς Φύλς Λμσός Σοφολος Δμηρ Αγίς Ζώνης 32Α Λϊό Αρ. 2 Λμσός Σφνίδο Μίρη Επισόπο Λρνίο 6 Προδος ννι INTERCOLLEGE Λμσός Σργς Γώργιος Σριπόλο 70 Έννι νόις ισόδο Δημοις Αγορς Λμσός Σλινού Ανθούλ Αγίς Ζώνης 54 80μ. Βόρι ο "Bodyline" Λμσός Σλινού Γιώργος 1ης Απριλίο 32Β Αγί Φύλ Λμσός Σγγλίδο Άνν Κρϊση 36Ζ Έννι Κνρ. Σνργιού Τμιηρίο Λμσός Τρίδης Άρης Λωφ. Λονίο ΑΊ81 Κ.1 Δρόμος Πλιού Νοσοομίο Λμσός Τσογρης Αλξιος Γλδσωνος μρ πό φώ Πνδρομο Λμσός Τοολι Πούλ Νπλίο 28 Έννι Πολλινις ΥΓΕΙΑ Λμσός Φιλιπίδο - Φορλ Μρίν Νίο Πίχη 7Α Δίπλ πό Πγπρι Ειρί Αροποιών Λμσός Φιλίππο Δημριος Ιρού Λόχο 22, Κψλος, πλησίον Κλινις Χρσοβλνο & πννι πό σν. Κψλο Λμσός Χρλμπος Χρης Μίλωνος 56 Άγιος Σπρίδωνς Λμσός Χζηωνσνίνο Κωνσνίνος Αγ. Ζώνης & Δ. Λιπρη 3 Μγρον Κόσπ 30μ.βόρι ΑΙΕΛ Λμσός Χρισίδης Χρίσος Αγίς Φλξως 140 Έννι Πρ. Βνζίνης Προλίν (Πλού) - Κψλος Λμσός Χρισόφορο Αλξνδρος Λωφ. Ομονοίς 75Γ Λμσός Χρισόφορο Νρχος Λωφ. Μρίο 112 Μξύ φώων NAAF1 ι Fairways Λμσός

20 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 824 Αγθολος Αγθολς Γργόρη Αξνίο 8 Δ Πλησίο Δημο. Σχολίο Χλοΰσς Μσ Γιονι Αγγλόπολος Της ΓρΑξνίο & Μδονίς 6 200μ πό Δημ. Σχολίο Χλούσς Μσ Γιονι Αθηνοδώρο Αθηνόδωρος Λωφ. Γ. Νοφύο 49 Βόρι ξνοδοχίο AJAX Μσ Γιονι Βρ Αγγλ Αρχ. Μρίο111 93Γ Δρόμος Μσ Γιονις Μσ Γιονι Γρηγορίο Γρηγόρης Κωσ Πλμ 37Β Αγιος Νριος βορίως Λνιίο Μσ Γιονι Κρμνίδο Ανθούλ Αρχ. Μρίο III 39 Δρόμος Μσ Γιονις Μσ Γιονι Κοσινς Σββς Λωφ. Αρχ. Μρίο III 8 Δρόμος Μσ Γιονις Μσ Γιονι Κωνσνίνο Λοΐζ Γωργίο Νοφύο 23 Έννι Ξνοδοχίο Ajax Μσ Γιονι Μθίο Νίος Αγίς Ζώνης 62Δ Δρόμος Μσ Γιονις Πλησίον Wilton Μσ Γιονι Χρισόφορο Πρης Σπύρο Κπρινού 8 Έννι ΣΠΕ Μσ Γιονις Μσ Γιονι Κωνσνίνο Κωσης Λωφ. Αμθούνος 18, Πρ φώ High Chaparal, Τορισι Πριοχ Μογι Σολωμού Χρισίν Ελθρίς 26 Πλώδι Κριο Κριος Μιχλ Γιωργλλ 11Γ Πρλσι Πνγ Χρίσος Γρηγόρη Αξνίο 96 Πρλσι Χρύσνθο Κριος Πφο 45 Πισσούρι Βσιλίο Προς Οδσσ Γωργίο 11 Τρχώνι Γρίζλη Ιφιγνι Κωνσνίνο & Εριπίδη 26Α Τρχώνι Σμωνίδο Νίη Λωφ. Πνγίς Ελούσς 50 Τριμίλινη

21 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς 794 Λμπρινίδο - Σρινού Νίη Ηλί Κννορο 19 Ύψωνς Μρνρος Λωνίδς Ηλί Κννορο 48 Ύψωνς Χρσοσομίδης Σωρης Αρχ. Μρίο Γ' 13 Ύψωνς

22 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ AM Ονομ Διύθνση Σμπληρωμι Διύθνση Δμος Κοινόη Τηλ Φρμ Τηλ Οιίς ΛΑΝΑΚΑ ; 1003 Μπγιλης Χρσος Κφλληνίς 2 Δίπλ πό ο σθμό βνζίνης Αγγλισίδς Χρισοδούλο Γωργί Αρχ. Μρίο 12 Αγγλισίδς Ονισιφόρο Γώργιος 1 ης Απριλίο 17 Αθηίνο Σφνίδο Μρί 25ης Μρίο 31 Αθηίνο Ανωνίο - Λδ Ελνη Αρχ. Μρίο III 20 Αρδίπο Κπρινού Βρ Λωφ. Κριο Μση 25 Αρδίπο Ιωννο Πωργούλ Εμποριό Κνρο 3 Β Άχν Κριο Κριος Ελθρίς 15 Δρομολξι Μιχηλίδης Μιχλης Σροδρομίο 27 Σθμός Κλβσού Κλβσός ιζ Ανδρς Λωφ. Αρχ. Μρίο 65 Κίι Τνλς Νιόλς Λωφόρος Αρχ. Μρίο III 26 Κίι Τρολλ Άνν Λωφ. Κιίο 3 Κίι Ανδρο Δσποιν Λωφ. Αρμιδος 30 Δρόμος Αροδρομίο Λρν Αποσολίδης Πύλος Κοσμ Λσιώη 20 Τρμ Ερμού προς πρλί Λρν Ασπρης Νίος Λωφόρος Αρμιδος 48 Έννι Ξν/χίο ΛΑΠΩΤΗ Λρν Βσιλίο Χρισης Ππνιολ 31Α Δρόμος Σδίο Ανόρθωσης Λρν Βρνη Λνι Γιννο Κρνιδιώη Πρ. Τιμγι Μξύ Τροχίς Λρνς & Κηνιρίο Λρν

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΕίΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΕίΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΤΗΣ ΚΥΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΥΙΟ ΜΕΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4524 Δίυέρ, 26 Σεπεμβρίου 2011 3519 Αριθμός 3935 ΟΙ ΕΙ ΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΕίΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 Γνωσοποίηση σύμφων με ον

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λευκωσίας 18/2/2013-30/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λευκωσίας 18/2/2013-30/4/2013 1 / 18 491 Σαββίδης Κύπρος Ιφιγενείας 24 200 μ. Από Εκκλησία Αγίου Δημητρίου Στρόβολος 22495463 22340305 252 Ηρακλέους Αθανάσιος Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 12 Απέναντι από ΜΡΜ Μιχαηλίδης Λευκωσία 22433480 22332622

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Λεμεσού 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Λεμεσού 01/05/2015-30/09/2015 994 Ποταμίτου Μαρία Βασιλέως κωνσταντίνου Α 29Β Δρόμος Τσιρείου Δημοτικού Λεμεσός 25364000 25382333 01/05/15 824 Αγαθοκλέους Αγαθοκλής Γρηγόρη Αυξεντίου 8 Δ Πλησίο Δημοτ. Σχολείου Χαλκούτσας Μέσα Γειτονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Ημερομηνία ΑΜ Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Κοινότητα Τηλέφωνο Φαρμακείου Τηλέφωνο Οικίας 298 Ιωάννου Λούης Δωδεκαννήσου 8 Δρόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ημερομηνία ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Κοινότητα Τηλέφωνο Τηλέφωνο Φαρμακείου Οικίας 471 Νουρής Νίκος Λεωφ. Διγενή Ακρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Πάφος. Ορθοδοξία Αρσινόης 9 8830. 100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια. 50m από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονια

Πάφος. Ορθοδοξία Αρσινόης 9 8830. 100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια. 50m από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονια ΑΜ Επιθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπλ Διεύθυνση ΤΤ Δήμος Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 711 675 Αλεξάντρου Γεωργίου Αντωνίου - Κλεάνθους Ορθοδοξία Αρσινόης 9 8830 Κάτια 923 Άσπρος Τάσος 526 Βαρναβίδου Σταυρούλλα 1025

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013 1 / 27 18-02-2013 417 Ευλαβής Ανδρέας Γρηγόρη Αυξεντίου 34 Μέγαρο Κάριδερς, φώτα Αμερικανικής Ακαδημίας 24651317 24662689 586 Μωυσέως Βάσω Ερμού 93 Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ 24655312 24626553 19-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Ημερομηνία ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Κοινότητα Τηλέφωνο Φαρμακείου Τηλέφωνο Οικίας 654 Παρανής Μιχάλης Λυκαβητού 28Δ Πίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ημερομηνία ΑΜ Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Κοινότητα Τηλέφωνο Τηλέφωνο Φαρμακείου Οικίας 845 Τερίδης Άρης Λεωφ. Λεοντίου Α 181

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Ηµεροµηνία Ηµέρα AM Επίθετο Ονοµα Διεύθυνση Συµπληρωµατική Διεύθυνση Δήµος Κοινότητα Τηλ Φαρµ Τηλ Οικίας 593 Χαραλάµπους Έλενα Παναγίας Ευαγγελίστριας 81 Έναντι εκκλησίας Κάτω Πολεµίδια 25738560 25736349

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Ημερομηνία ΑΜ Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Κοινότητα Τηλέφωνο Φαρμακείου Τηλέφωνο Οικίας 397 Νικολαϊδου Γεωργία Λεωφ.Ομονοίας 74

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Ημερομηνία ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΑΜ Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Κοινότητα Τηλέφωνο Φαρμακείου Τηλέφωνο Οικίας 845 Τερίδης Άρης Λεωφ. Λεοντίου Α 181

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λεμεσού 18/2/2013-30/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λεμεσού 18/2/2013-30/4/2013 1 / 41 308 Αριστοδήμου Μαρία Αγίας Φυλάξεως 64 Νοτίως λεωφόρου Μακαρίου Λεμεσός 25366340 25366244 18 02 13 808 Παντέλας Χρίστος Νίκου Παττίχη 97 Έναντι φρουταρίας ΠΑΝΕΡΙ Λεμεσός 25736646 25734005 614 Καραμανίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Ημερομηνία ΑΜ Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Κοινότητα Τηλέφωνο Τηλέφωνο Φαρμακείου Οικίας 317 Κοσκινάς Σάββας Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Ημερομηνία AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Κοινότητα Τηλέφωνο Φαρμακείου Τηλέφωνο Οικίας 727 Γεωργιάδης Πλούταρχος Λεωφ. Τσερίου

Διαβάστε περισσότερα

KAVOURIΝT.C.,Ν1oΝOPENΝSERIES,ΝΓ ΣΟΤΡΝΟΤ,Ν8-24ΝΜαϊου

KAVOURIΝT.C.,Ν1oΝOPENΝSERIES,ΝΓ ΣΟΤΡΝΟΤ,Ν8-24ΝΜαϊου 1 1 10 1 Μ ΓΚΛ Ρ ΝΠ ΝΣ Λ 1 Μ ΓΚΛ Ρ 3 11 8 ΣΑΓΚΑΡΑΚ ΝΜΑΡΙΟ 4 13 10 ΠΑΣΑΝΘ ΜΙ 5 14 19 ΑΡ ΑΝΙΣΙ ΝΝΙΚΟΛΑ 1 ΑΡ ΑΝΙΣΙ 6 - bye 7 - bye 2 Σ ΡΓΙΟΠΟΤΛΟ 8 7 14 Σ ΡΓΙΟΠΟΤΛΟΝΣ ΟΝ 9 3 9 3 Σ Μ Σ Ν ΙΛ 1 Σ Μ Σ 11 19 16

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Τηλ. Φαρμ. Τηλ.

ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Τηλ. Φαρμ. Τηλ. ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 Ημερομηνία AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Τηλ. Φαρμ. Τηλ. Οικίας 894 Χαραλαμπίδης Γιώργος Αγίου Ελευθερίου 64 Β Αρχάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ημερομηνία AM Επίθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Δήμος Κοινότητα Τηλέφωνο Φαρμακείου Τηλέφωνο Οικίας 654 Παρανής Μιχάλης Λυκαβητού 28Δ Πίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

10η ΑΝΑΒΑΣΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 28/09/2014 ΧΡΟΝΟ Σ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΧΟΡΗΓΟΣ

10η ΑΝΑΒΑΣΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 28/09/2014 ΧΡΟΝΟ Σ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΧΟΡΗΓΟΣ / ΚΤ Νο 10η ΝΒΣΗ ΧΟΡΤΙΤΗ ΠΟΤΛΣΜΤ ΓΝΙΚΗΣ ΚΤΗΓΟΡΙΣ, 28/09/2014 ΧΡΟΝΟ Σ ΟΝΟΜΤΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΧΟΡΗΓΟΣ 1 1 75 0:44:53 ΙΩΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ETCETERA- ΠΟ ΠΛΟΤΟΝ 2 2 59 0:45:34 ΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΓΙΝΝΗΣ ΠΟΔΗΛΤΟΜΝΙ 3 1 83 0:45:38

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Προϊσταμένων 1/θ - 2/θ 3/θ Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Προϊσταμένων 1/θ - 2/θ 3/θ Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΝΡΤΤΕ ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΤΙ ΠΟΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙ, ΕΡΕΝ ΚΙ ΘΡΚΕΜΤΩΝ ΠΕΡ/Κ Δ/Ν Π.Ε. & Δ.Ε. ΘΕΛΙ ----- Δ/Ν Π.Ε. ΤΜΜ ΔΙΟΙΚΤΙΚΟ ----- Διεύθυνση : Μπότσαρη 2 42100 Τρίκαλα Πληροφορίες : Ελ. Οικονόμου Ρ. Ντίνα Τηλέφωνο : 24310

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013 1 / 6 18/2/13 Δευ 526 Βαρναβίδου Σταυρούλλα Νικολάου Νικολαϊδη 62 19/2/13 Τρι 689 Ηρακλέους Μαίρη Ακαμαντίδος 31 Α 20/2/13 Τετ 647 Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 683 Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη Τάφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Ανακοινοποίηση στο ορθό 18/6/2015 (ως προς το θέμα) Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Τάξη Τμήμα. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 1. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤ 2. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α 2

Σχολείο Τάξη Τμήμα. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 1. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤ 2. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α 2 Σχολείο Τάξη Τμήμα 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 1 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ ΣΤ 2 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 2 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 1 2ο. ΠΡΣΚΥΗΣ 5ο ΚΡΚΥΡΣ 5ο ΚΡΚΥΡΣ 10ο ΙΣ ΠΡΣΚΥΗΣ 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΧΗΜΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO Page 1 / 5 06:38 ριθμός ΕΤΕΚ ρ. Ταυτότητας Εκλογή Κλάδος: ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Επαρχία: ΠΦΟΣ ABDOU GEORGE A076477 116 AJAMI ABBASS A098509 304 BAKER PHILIP NOEL A079738 123 HRINAKOVA MARTINA A118599 2091 JANSSEN

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Λεμεσός. 563 Αγαθοκλέους Όλγα Αγίας Φυλάξεως 267 Μετά το Round-About Αγίας Φύλας 3116 Λεμεσός Πλησίο Δημοτ. Σχολείου Χαλκούτσας

Λεμεσός. 563 Αγαθοκλέους Όλγα Αγίας Φυλάξεως 267 Μετά το Round-About Αγίας Φύλας 3116 Λεμεσός Πλησίο Δημοτ. Σχολείου Χαλκούτσας ΑΜ Επιθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπλ Διεύθυνση ΤΤ Δήμος Λεμεσός Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 563 Αγαθοκλέους Όλγα Αγίας Φυλάξεως 267 Μετά το Round-About Αγίας Φύλας 3116 Λεμεσός 25386221 25730209 824 Αγαθοκλέους Αγαθοκλής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ Α': ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ (8η ΕΚ ΟΣΗ) ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (4η ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΚ ΟΣΗ)

ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ Α': ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ (8η ΕΚ ΟΣΗ) ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (4η ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΚ ΟΣΗ) Τ.E.I.: Κρήτης ΣΧΟΛΗ: Παράρτηµα Ρεθύµνου ΤΜΗΜ: Μουσικής Τεχνολογίας και κουστικής Συµφωνα µε την υπ' αριθµ. 50 Γενική Συνέλευση Τµήµατος στις 2/4/2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΤΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΙΝΟΜΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΛΟΓΗ Ι ΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΤΜΗΜ 1 ΤΕΤΡΤΗ : ΩΡ : 08:00-10:00 π.μ. 1 ΒΡΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ 13470 2 ΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 13606 3 ΒΡΟΥΤ ΝΝ 13422 4 ΒΛΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝ 12053 5 ΔΛΚΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝ-ΠΡΣΚΕΥΗ 12063 6 ΖΗΤΣΗ ΣΟΦΙ 11917 7 ΘΝΕΛΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11912 8 ΘΕΟΔΩΡΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 09 Δεκεμβρίου 2012 Ιδιαίτερη Μέρα! Ιδιαίτερες Ρυθμίσεις. Οι δρόμοι που οδηγούν εκτός και προς Λευκωσία

Κυριακή, 09 Δεκεμβρίου 2012 Ιδιαίτερη Μέρα! Ιδιαίτερες Ρυθμίσεις. Οι δρόμοι που οδηγούν εκτός και προς Λευκωσία Κυριακή, 09 Δεκεμβρίου 2012 Ιδιαίτερη Μέρα! Ιδιαίτερες Ρυθμίσεις. Οι δρόμοι που οδηγούν εκτός και προς Λευκωσία Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012. Μεγάλη γιορτή για την πόλη της Λευκωσίας. Η μοναδική μέρα του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4604 Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Αριθμός 4604 Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθμός 4604 Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθμός 4220 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑί ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TQN ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 Γνωστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 3(1) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜ Επιθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπλ Διεύθυνση ΤΤ Δήμος Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας. Λευκωσία. Έναντι Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΑΜ Επιθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπλ Διεύθυνση ΤΤ Δήμος Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας. Λευκωσία. Έναντι Υπουργείου Δικαιοσύνης ΑΜ Επιθετο Ονομα Διεύθυνση Συμπλ Διεύθυνση ΤΤ Δήμος Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 777 Αγαπίου Ελένη 380 Αθανασιάδου Δέσποινα 103 3 Λεωφ. Αμμοχώστου 19 Λεωφ. Αθαλάσσας 132 Δ Λευκωσία Δρόμος ΣΟΠΑΖ 2102 Αγλαντζιά 22314634

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: ΤΖΕΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΟΥΝΗΣ ΖΡΜΠΟΥΝΗΣ ΙΔΗΣ ΠΝΓΙΩΤΟΥ ΙΟΣ ΣΤΜΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣΠΟΣΤΟ ΧΡΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ

Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ Περιοχές Υποψηφίων λώσσα Επίπε δο Κωδικός εξετ_κέντρ ου Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου Ταχυδρομική Διεύθυνση Τηλέφωνο σχολείου E-mail Εξετ. Κέντρου γγλικά γγλικά γγλικά αλλικά αλλικά ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΕΤΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΕΜΕΣΟΣ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΕΜΕΣΟΣ CKO Page 1 / 14 07:10 ριθμός ΕΤΕΚ ρ. Ταυτότητας Εκλογή Κλάδος: ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΕΜΕΣΟΣ ABOUL-HOSN ABDALLAH A109457 6500504 BERKES TAMAS PETER A119963 2144 BORDZOL MILENA ZBIGNIEW A117392 2101 BROOKS

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ /ΜΟΝ /ΚΗ 12/09 4 40150941-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 213/92 4 40031763-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 413/04 4 40141433-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ /ΜΟΝ /ΚΗ 12/09 4 40150941-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 213/92 4 40031763-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 413/04 4 40141433-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ (-.Ε. ΝΕΣ ΙΩΝΙΣ & ΛΟΙΠΕΣ.Ε. ΜΓΝΗΣΙΣ) ( πόφαση.σ 4/2013 ) / ΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ ΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜ ΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΤ/ΝΥΜΟ ΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣ ΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΧΗΣ ΕΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ /ΜΟΝ /ΚΗ ΧΡΟΝΙ ΙΤΡΙΚ ΠΡΟΒΛΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ των Κώστα Βακαλόπουλου, Βασίλη Καρκάνη, Άννας Βακαλοπούλου

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ των Κώστα Βακαλόπουλου, Βασίλη Καρκάνη, Άννας Βακαλοπούλου ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ των Κώστ Βκλόπουλου, Βσίλη Κρκάνη, Άννς Βκλοπούλου Άσκηση η Δίνοντι τ δινύσμτ, β διάφορ του μηδνικού γι τ οποί ισχύι: β, β κι β i) Ν βρθούν τ μέτρ των δινυσμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΛΗΝΙΗ ΔΗΟΡΑΤΙΑ ΡΙΦΡΙΑ ΡΗΤΗΣ ΡΙΦΡΙΑΗ ΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΛΑΤΙΑ ΛΥΘΡΙΑΣ, ΧΑΝΙΑ, 7, 8079 ΑΦ: 99757988, ΔΟΥ: ' ΗΡΑΛΙΟΥ ΙΣΘΟΔΟΤΙΗ ΑΤΑΣΤΑΣΗ (0) όν ΑΡ.ΔΙΑΙΟΥΧΩΝ :#8# ΟΣΟ : #9.05,05 # ΗΝΑΣ : Αύγυ 0 - Τκκή & Ανρκή ί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ 25 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Ρέθυμνο, 2014 1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Άσκηση 1 (6

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΝΡΤΗΤΟ ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΙΟ ΠΙΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΥΜΤΩΝ ----- ΝΙΚΗ ΙΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΩΝ ΠΡΩΤΟΘΛΙΣ ΚΙ ΥΤΡΟΘΜΙΣ ΚΠΥΣΗΣ ΙΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΩΝ ΠΡΟΡΜΜΤΩΝ & ΟΡΝΩΣΗΣ Π.. TMHMA - ΣΠΟΥΩΝ & ΦΡΜΟΗΣ ΠΡΟΡΜΜΤΩΝ ----- αθμός σφαλείας: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΚΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΡΒΝΙΤΙΔΟΥ ΡΧΜΝΙΔΟΥ ΤΣΛΙΣΚΝΗ ΚΛΤΣ ΓΚΙΟΥΛΕ ΧΤΖΟΥΡΙΔΟΥ ΚΡΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΓΚΟΡΗ ΚΟΥΤΣΜΠΣΗ ΤΣΟΥΡΙΔΟΥ ΤΣΤΛΚΗ ΠΥΛΟΥ ΤΡΧΝ ΠΣΧΛΙΔΟΥ ΣΚΙΛΖΗ ΠΤΖΗ ΙΔΟΥ ΠΡΣΧΚΗ ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΒΡΒΤΣΟΥΛΗ ΚΠΟΥΡΕΛΚΟΥ ΜΠΪΡΚΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΛΙ ΠΟ ΛΙΗΣ ΡΗΟΡΙΗΣ ΤΣΡΙΗΣ ΜΗΟΣ ΝΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΞΝΡΙΗΣ ΘΝΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΤΖΙΟΥΦΣ ΚΝΤΠΟΖΙΗΣ ΦΤΚΣ ΖΟΡΜΠΣ ΤΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΡΟΜΤΙΗΣ ΣΙΛΙΗΣ ΠΠΖΟΛΟΥ ΦΟΥΝΤΟΛΟΥ ΙΩΝΝΙΗΣ ΙΙΚΙΟΛΟΥ ΠΧΤΣΛΙΗΣ ΖΙΟΣ ΡΦΗΛ ΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΗΜΚΙΗΣ ΜΙΗΣ ΠΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ - ΛΙΘΟΡΡΙΠΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ - ΛΙΘΟΡΡΙΠΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΩΝ ΧΩΑΤΙΝΩΝ - ΛΙΘΟΡΡΙΠΤΩΝ ΦΡΑΓΑΤΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύυν πό 19-3-13) Οι ιμές μνάδς πυ φέρυν ην σήμνση [*] (συς πίνκς υ ΥΠΕΧΩΔΕ) πρπλύρως ης νγρφόμνης

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ Αριθμός 4706 Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013 3573 Αριθμός 4289 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-2016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 1.1. ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ 5455 Παντελίτσα Θεοχαρίδου Λακατάµεια Δ Λακατάµεια Στ 1.2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 6187 Παναγιώτα Λόρη ΠΑΣΥΔΥ (νέο) (25) Μακεδονίτισσα Β (25) 8102 Βασούλα Παναγή-Καγιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ 86.907/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ 86.907/1/2012 ΜΚΡΟΧΡΟΝΙ ΝΕΡΓΟ (> ΜΗΝΩΝ) ΝΕΟ ΝΕΡΓΟ ΕΩ ΕΤΩΝ ΒΡΧΥΧΡΟΝΙ ΝΕΡΓΟ ΧΩΡΙ ΕΠΙΔΟΜ ΝΕΡΓΙ ΓΡΟΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΕΓΓΜΟ/-Η ΜΕ ΥΖΥΓΟ ΝΕΡΓΟ ΠΡΟΤΤΕΥΟΜΕΝ ΜΕΛΗ, -.,., -.,., -.,., -.,., και άνω ΝΠΗΡΙ % - % ΝΠΗΡΙ % ΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών

Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών 3ο ΜΕΡΣΙΟ ΥΜΝΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τέρμα ΕΥΡΩΠΣ ΚΙΛΚΙΣ 61100 Τηλέφωνο: 2341025267 Fax: 2341025245 Email: mail@3gym-kilkis.kil.sch.gr Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών 1 ΣΙΛΙ 1 ΘΝΣΙΔΣ ΠΝΙΩΤΣ ΜΙΧΛ Κ ΜΡΙ 2 ΡΜΜΤΙΚ ΙΩΝΝ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Ενότητα 6 ΑΟΡΙΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Ενότητα 6 ΑΟΡΙΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ Ενότητ 6 ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΩΝ Ορισµό ΑΟΡΙΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ Έστω f µί συνάρτηση ορισµένη σε έν διάστηµ. Αρχιή συνάρτηση ή πράουσ f στο ονοµάζετι άθε συνάρτηση F που είνι πρωίσιµη στο ι ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα» ΜΑΘΗΜΑ 1: «Τα πρώτα βήματα» ( σ ε λ. 8-10) 1. Πώς μοιάζ ε ι η ζ ω ή το υ ανθ ρ ώπο υ; Α ΠΑΝΤΗ ΣΗ: σε λ. 8, 1, «Η ζ ωή μοι άζ ε ι...βήματα» 2. Τι σ υναντά ο ά νθ ρωπ ος σ ε κ

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΒΑΛΑΝΤΗ 4 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΒΑΛΑΝΤΗ 4 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6 ΕΚΛΟΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΝΝΗΣ 2 ΛΤΣ ΘΝΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΤΡΙΔΗ ΒΛΝΤΗ 4 ΕΩΡΛΗΣ ΗΛΙΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΝΙΩΤ 6 ΚΖΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 ΣΚΝΔΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 8 ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΕΩΡΙΟΣ 9 ΚΟΥΣΤΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΡΟΛΙΔΟΣ (3-5)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό τεύχος Αφιέρωμα

Ειδικό τεύχος Αφιέρωμα Κείμενα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Ανάπτυξης Ειδικό τεύχος Αφιέρωμα Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Σύγχρονες Τάσεις, Νέοι Επιστήμονες 2016 24 Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

1.α 21 Νηπιαγωγεία. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σύνολο Σχολείων Περιφέρειας: 1

1.α 21 Νηπιαγωγεία. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σύνολο Σχολείων Περιφέρειας: 1 . ΧΛΙΚΕ ΜΝΔΕ ΠΡΩΤΒΜΙ ΕΚΠΙΔΕΥ.α Νπιαγωγεία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΤΛΙΚ ΜΚΕΔΝΙ ΚΙ ΡΚ ύνολο χολείων Περιφέρειας: Ν ΚΒΛ 9006 ΚΩΔΙΚ Υ ΝΜΙ ΤΠ 0o ΛΜΕΡ ΝΠΙΓΩΓ ΕΙ ΡΓΝΙΚΤ Τ ΚΒΛ Ν ΛΕΒΥ 933005 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΒΡΕΙΥ ΙΓΙΥ ύνολο χολείων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκήρυξη κενών και κενούµενων θέσεων Κέντρων Υγείας- Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων. Έχοντας υπόψη:

Θέµα: Προκήρυξη κενών και κενούµενων θέσεων Κέντρων Υγείας- Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων. Έχοντας υπόψη: 1 ΕΛΛΗΙΚΗ ΗΜΚΡΤΙ ΠΡΕΙ ΕΙΣ ΕΙΚΗ /ΣΗ ΠΗΡΕΣΙΩ ΕΙΣ /ΣΗ ΠΡΣΩ.Π. ΤΜΗΜ θήνα 14 /10 /2014 ριθ. Πρωτ. 10γ/.Π οικ 89547 Ταχ. ιεύθυνση :ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες :. ηµητράκου Τηλέφωνο : 2132161026

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ

2 ΓΙΩΤΗ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΑΙΝ-5 4706 14/12/2012 ΕΛΤΑ 3 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΝ-1 4726 17/12/2012 ACS 8 ΓΚΑΝΤΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙΝ-4 4779 19/12/2012 Ι ΙΟΧΕΙΡΩΣ ΜΝΑΔΑ ΚΑΙΝΜΙΑ και ΙΧΙΡΜΑΙΚΑ του Ι ΙΡΥ εριοχή Ψαθάκι,.Κ. 48100, ΡΒΖΑ ηλ. 26820.50552, κιν. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of epirus.yolasite.com ΡΑΚΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΚΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 405/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4816 Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 1975 Αριθμός 405 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 379/ Γ /14-6-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 379/ Γ /14-6-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ: 43ΥΚ-Σ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 379 Γ 14-6-2011) Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Με την αριθμ. 2789330-5-2011 κοινή απόφαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ Άρθρο 2 - Παράγραφος 2.03

ΠΡΟΤΥΠΟ Άρθρο 2 - Παράγραφος 2.03 ΠΡΠ Άρθρο 2 - Παράγραφος 2.03 Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30/06/2016 Πλήρες Όνομα : Πόλη Χώρα μοιβή για συμβουλευτικές και άλλες με EY /ρίτα μέρη μοιβές Η ΔΗΣΠΗΣΗ - μία γραμμή για κάθε, δηλ. όλες οι πληρωμές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 159/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4872 Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015 1039 Αριθμός 159 Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

β α β α β α α α β α β α β α α γ α β α) β β β αβ α β β β α β α β μ μ μ μ μ μ μ α β α μ α β αβ α β α α β α α α α αβ α β α β α β α α β α α α α α α α α α α α α α α α α α β β γδ β αβ α α β β β β β β

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΑ Κατωκοπιάς ANOΡΘΩΣΙΣ Αµ/στου 20:00 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ / CYTAVISION ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΟΞΑ Κατωκοπιάς ANOΡΘΩΣΙΣ Αµ/στου 20:00 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ / CYTAVISION ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Το πρόγραµµα αγώνων και οι τηλεοπτικές µεταδόσεις από την 3 η αγωνιστική µέχρι της 15 η αγωνιστική του Πρωταθλήµατος Α Κατηγορίας περιόδου 2012/2013. 3 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ, 22.09.2012 OMONOIA Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Συναλλαγής Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Συναλλασόμενος Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία Α/Π Παρ. Είδος

Στοιχεία Συναλλαγής Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Συναλλασόμενος Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία Α/Π Παρ. Είδος ATTICA BANK.Τ.Ε. - ( ΤΤ ) Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Συναλλασόμενος Ημ/νία γορά Τεμάχια ξία /Π Παρ. Είδος ΣΗΜΝΤΗΡΚΗΣ ΚΛΕΡΓΟΣ ΣΗΜΝΤΗΡΚΗΣ ΚΛΕΡΓΟΣ ΛΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡ ΣΗΜΝΤΗΡΚΗΣ ΚΛΕΡΓΟΣ ΠΠ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΣΘΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΣΘΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΣΘΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Δισολή (θερμική δισολή σερεών-υγρών-ερίων) Ηλεκρική νίσση (εξάρησή ης πό θερμοκρσί) Θερμοηλεκρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα