ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,76. CPV: (ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ) CPV: (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ) CPV: (ΜΕΛΑΝΙΑ-ΤΟΝΕΡ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,86 Φ.Π.Α. :23% : 6.943,90 ΣΥΝΟΛΟ : ,76 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης Έντυπο Οικονομικής Προφοράς Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ TONER ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Μ.:2 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,76. CPV: (ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ) CPV: (ΜΕΛΑΝΙΑ-ΤΟΝΕΡ) Η σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών, έγινε μετά από τα αιτήματα όλων των υπηρεσιών του Δήμου και αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης, toner και χαρτιού φωτοτυπικού για το έτος Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα (Α-Γ) ή συνολικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπουργικής απόφασης 11389/93 του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ). Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια,η μεταφορά και η παραλαβή σε προθεσμία το αργότερο πέντε (5) ημερών από την εκάστοτε παραγγελία και θα γίνεται τμηματικά καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από Ιδίους Πόρους. Η παραλαβή του υλικού θα γίνεται από υπαλλήλους του Δήμου Πεντέλης που έχουν ορισθεί με την υπ αριθμ. 291/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στον τόπο παράδοσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 της 11389/93 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Η δαπάνη προμήθειας προϋπολογίζεται μέχρι το όριο ποσού δαπάνης προμήθειας, όπως αυτό ισχύει εκάστοτε από την κείμενη νομοθεσία, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα (Α-Γ) ή συνολικά και βαρύνει τους ΚΑ: (Προμήθεια χαρτιού φωτοαντιγραφικού) ποσό ,00, (Προμήθεια γραφικής ύλης) ποσό ,00 & (Προμήθεια μελάνια, toner drum) ποσό ,00. Μελίσσια./2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ TONER ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Μ.:2 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,76. CPV: (ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ) CPV: (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ) CPV: (ΜΕΛΑΝΙΑ-ΤΟΝΕΡ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σκοπός και αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι ο καθορισμός προδιαγραφών καθώς και η οικεία σύμβαση εκτέλεσης της παρούσας προμήθειας, που αφορά την «Προμήθεια γραφικής ύλης και χαρτιού φωτοτυπικού» για τις ανάγκες του Δήμου Πεντέλης. Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα (Α-Γ) ή συνολικά, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 11389/ «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, ΦΕΚ 185/Β)». Φ.Π.Α. Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,76 συμπεριλαμβανομένου και του Οι κατ ελάχιστον τεχνικές προδιαγραφές θα είναι: Η παραπάνω προμήθεια αφορά: α) χαρτί φωτοτυπικού κορυφαίας ποιότητας διαστάσεων 210 Χ297 mm στα 80gr έξτρα λευκό σε συσκευασία δεσμίδας των πεντακοσίων (500) φύλλων και σε χαρτοκιβώτιο των πέντε (5) δεσμίδων, β) χαρτί φωτοτυπικού κορυφαίας ποιότητας Α3 διαστάσεων 297Χ 420 mm στα 80 gr έξτρα λευκό σε συσκευασία δεσμίδας των πεντακοσίων (500) φύλλων και σε χαρτοκιβώτιο των πέντε (5) δεσμίδων (ΟΜΑΔΑ Β), γ)άλλα είδη γραφικής ύλης πχ. Ντοσιέ, κλασέρ, στυλό, μαρκαδόρους,γόμες, ξύστρες, μολύβια κλπ. Καθώς και είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραφική ύλη και εμπεριέχονται στον τιμοκατάλογο εταιριών που εμπορεύονται τα είδη αυτά (ΟΜΑΔΑ Α) και δ) τόνερdrum μηχανημάτων (εκτυπωτών fax) ως συνημμένος πίνακας. Σε περίπτωση αγοράς νέου μηχανήματος θα υπάρχει η δυνατότητα αγοράς μελανιού ακόμη και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στη παραπάνω κατάσταση. Όλα τα μελάνια και τόνερ θα είναι γνήσια όχι αναγομωμένα ή απομιμήσεις.(ομαδα Γ). ΟΜΑΔΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ 2 ΣΟΥΠΛ ΡΡ ΜΕ 10 ΖΕΛ. & ΕΞΩΤ. ΖΕΛ. 0,5ΜΜ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΡΡ ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΡΡ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,30ΜΜ (23Χ31) Να διαθέτει διαφανείς θήκες για έγγραφα που τοποθετούνται από πάνω Διαστάσεις: 23Χ31 Εξωτερικό σκληρό πλαστικό εξώφυλλο Διαφάνειες με άνοιγμα στο πλάι πλαστικές, πολύ καλής ποιότητας χοντρές -ανθεκτικές με ενίσχυση αριστερά όπου υπάρχουν και οι τρύπες για κλασέρ. Να προσαρμόζονται σε όλα τα κλασέρ και ντοσιέ μεγέθους με δύο ή τέσσερις κρίκους Να προσφέρουν εύκολη και ευδιάκριτη ανάγνωση. Να είναι ματ ή γυαλιστερές κατόπιν προτίμησης της υπηρεσίας.

4 3 4 5 ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΡΡ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,50ΜΜ ΣΥΣΚ. 20 ΤΕΜ(23Χ31) ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΡΡ ΣΧΗΜΑ L ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΤΕΜ 0,70ΜΜ (23Χ31) ΘΗΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΤΟΣΙΕ ΡΡ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ (21Χ31) ΝΤΟΣΙΕ ΡΡ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 32 Χ 25 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΡΡ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΡΡ ΜΕ 5 ΘΕΜΑΤΑ (23Χ31) ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΡΡ ΜΕ 10 ΘΕΜΑΤΑ(23Χ31) ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΡΡ ΜΕ 20 ΘΕΜΑΤΑ(23Χ31) ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΡΡ 1-20 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ(23Χ31) ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΡΡ 1-31 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ(23Χ31) ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΛΑΣΕΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 8/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ Διαφάνειες με άνοιγμα στο πλάι πλαστικές, πολύ καλής ποιότητας χοντρές -ανθεκτικές με ενίσχυση αριστερά όπου υπάρχουν και οι τρύπες για κλασέρ. Να προσαρμόζονται σε όλα τα κλασέρ και ντοσιέ μεγέθους με δύο ή τέσσερις κρίκους Να προσφέρουν εύκολη και ευδιάκριτη ανάγνωση. Να είναι ματ ή γυαλιστερές κατόπιν προτίμησης της υπηρεσίας. Διαφάνειες με άνοιγμα L πλαστικές, πολύ καλής ποιότητας χοντρές -ανθεκτικές. Να προσφέρουν εύκολη και ευδιάκριτη ανάγνωση. Να είναι ματ ή γυαλιστερές κατόπιν προτίμησης της υπηρεσίας. Υλικό κατασκευής: πλαστικό Διάσταση Να έχει χωρητικότητα 10 έως 15 φύλλα Να έχει διαφανές κάλυμμα Να διαθέτει τρύπες και λωρίδα από χαρτί στην αριστερή πλευρά Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα. Υλικό κατασκευής: πλαστικό Να έχει χωρητικότητα 10 έως 15 φύλλα Να έχει διαφανές κάλυμμα Να διαθέτει τρύπες και λωρίδα από χαρτί στην αριστερή πλευρά Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα. Υλικό κατασκευής: πλαστικό χρωματιστό Να διαθέτει κλιμακωτά αυτιά που εξέχουν από τις σελίδες Να διαθέτει ενισχυμένη πλαϊνή άκρη για μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση Η μπροστινή σελίδα να είναι προτυπωμένη με γραμμές για την αναγραφή των περιεχομένων Υλικό κατασκευής: πλαστικό χρωματιστό Να διαθέτει κλιμακωτά αυτιά που εξέχουν από τις σελίδες Να διαθέτει ενισχυμένη πλαϊνή άκρη για μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση Η μπροστινή σελίδα να είναι προτυπωμένη με γραμμές για την αναγραφή των περιεχομένων Υλικό κατασκευής: πλαστικό χρωματιστό Να διαθέτει κλιμακωτά αυτιά που εξέχουν από τις σελίδες Να διαθέτει ενισχυμένη πλαϊνή άκρη για μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση Η μπροστινή σελίδα να είναι προτυπωμένη με γραμμές για την αναγραφή των περιεχομένων Υλικό κατασκευής: πλαστικό χρωματιστό Να διαθέτει κλιμακωτά αυτιά που εξέχουν από τις σελίδες Να διαθέτει ενισχυμένη πλαϊνή άκρη για μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση Η μπροστινή σελίδα να είναι προτυπωμένη με γραμμές για την αναγραφή των περιεχομένων Υλικό κατασκευής: πλαστικό χρωματιστό Να διαθέτει κλιμακωτά αυτιά που εξέχουν από τις σελίδες Να διαθέτει ενισχυμένη πλαϊνή άκρη για μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση Η μπροστινή σελίδα να είναι προτυπωμένη με γραμμές για την αναγραφή των περιεχομένων Υλικό κατασκευής: πλαστικό χρωματιστό Να διαθέτει κλιμακωτά αυτιά που εξέχουν από τις σελίδες Να διαθέτει ενισχυμένη πλαϊνή άκρη για μεγαλύτερη αντοχή στη χρήση Η μπροστινή σελίδα να είναι προτυπωμένη με γραμμές για την αναγραφή των περιεχομένων Υλικό κατασκευής: Πλαστικό Να έχει μεταλλική ακμή στη βάση. Να διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης και ασφάλισης εγγράφων.

5 6 7 8 ΚΛΑΣΕΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΣΕΡ ΡΡ 0,10 ΠΑΧΟΣ ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΡΙΓΕ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ - ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΑΡΑΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΙΚΕΛ 25ΜΜ ΚΟΥΤΑΚΙ 100 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΙΚΕΛ 28ΜΜ ΚΟΥΤΑΚΙ 100 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΙΚΕΛ 33ΜΜ ΚΟΥΤΑΚΙ 100 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΙΚΕΛ 50ΜΜ ΚΟΥΤΑΚΙ 100 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΙΚΕΛ 78ΜΜ ΚΟΥΤΑΚΙ 100 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 24/ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 10 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 64 ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 240 ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΙΑΣΤΡΑ ΝΟ 51 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 12 ΠΙΑΣΤΡΑ ΝΟ 32 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 12 ΠΙΑΣΤΡΑ ΝΟ 19 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 12 ΠΙΝΕΖΕΣ ΠΙΝΑΚΟΣ ΦΕΛΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ 100 ΓΡ. ΨΑΛΙΔΙΑ - ΚΟΠΙΔΙΑ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ - ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 100 ΦΥΛΛΩΝ Να έχει χωρητικότητα έως 750 φύλλα. Διάσταση φύλλων Να διαθέτει πλαστική θήκη με ετικέτα στη ράχη Να διαθέτει μεταλλικό κρίκο για αφαίρεση από το ράφι. Σε διάφορα χρώματα κατόπιν προτίμησης της υπηρεσίας Διαστάσεις: Ράχη: 7cm Ύψος:32cm Πλάτος:30cm Υλικό κατασκευής: Πλαστικό Να έχει μεταλλική ακμή στη βάση. Να διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης και ασφάλισης εγγράφων. Να έχει χωρητικότητα έως 450 φύλλα. Διάσταση φύλλων Να διαθέτει πλαστική θήκη με ετικέτα στη ράχη Να διαθέτει μεταλλικό κρίκο για αφαίρεση από το ράφι. Σε διάφορα χρώματα κατόπιν προτίμησης της υπηρεσίας Διαστάσεις: Ράχη: 5,7cm Ύψος:32cm Πλάτος:30cm Υλικό κατασκευής: Πλαστικό Διάσταση φύλλων Να διαθέτει πλαστική θήκη με ετικέτα στη ράχη Σε διάφορα χρώματα κατόπιν προτίμησης της υπηρεσίας Κόλλες αναφοράς ριγέ 60γρ.400 διπλά φύλλα Κόλλες κατριγέ 60γρ.400 διπλά φύλλα Από μέταλλο που δεν σκουριάζει Από μέταλλο που δεν σκουριάζει Από μέταλλο που δεν σκουριάζει Από μέταλλο που δεν σκουριάζει Από μέταλλο που δεν σκουριάζει Υλικό κατασκευής: μέταλλο υψηλής ποιότητας Υλικό κατασκευής: μέταλλο υψηλής ποιότητας Υλικό κατασκευής: μέταλλο υψηλής ποιότητας Υλικό κατασκευής: μέταλλο υψηλής ποιότητας Υλικό κατασκευής: μέταλλο υψηλής ποιότητας Υλικό κατασκευής: μέταλλο υψηλής ποιότητας Υλικό κατασκευής: μέταλλο υψηλής ποιότητας Από μέταλλο που δεν σκουριάζει Υλικό κατασκευής ΜΈΤΑΛΛΟ Βάρος 100γρ. 18ΜΜ 18ΜΜ Υλικό κατασκευής: πλαστικό υψηλής ποιότητας και αντοχής Να διαθέτει λαστιχένια αντιολισθητική βάση Να είναι κατάλληλη για κολλητικές ταινίες 66μ. και διαστάσεων 13Χ33mm Να διαθέτει μεταλλικό οδοντωτό κόπτη για σελοτέιπ Υλικό κατασκευής: Μέταλλο και πλαστικό Να διαθέτει οδηγό για ακρίβεια στο τρύπημα Να έχει εργονομικό σχεδιασμό

6 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ - ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΝΟ 24/6 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΑΝΑΛΙΑ ΝΟ 24/6 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΑΝΑΛΙΑ ΝΟ 64 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΟΛΥΒΙΑ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ Ή ΚΟΥΜΠΙ 0,7ΜΜ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ Ή ΚΟΥΜΠΙ 0,5ΜΜ ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΥΡΟ ΗΒ ΑΠΛΟ ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΥΡΟ ΗΒ ΜΕ ΓΟΜΑ ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,5ΜΜ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ - ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΕΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ 0,5 ΕΙΔΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΔΕΚΑΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 40 ΕΚ ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 24 ΤΑΜΠΟΝ ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΣΑΙΟ ΝΟ 2 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΝΟ 1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟ 38Χ51 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟ 51Χ76 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟ 76Χ76 Υλικό κατασκευής: Μέταλλο Ικανότητα συρραφής: έως 26 φύλλα Να διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος Υλικό κατασκευής: Μέταλλο Ικανότητα συρραφής: έως 12 φύλλα Να διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος Υλικό κατασκευής: Μέταλλο Ικανότητα συρραφής: έως 12 φύλλα Να διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος Υλικό κατασκευής : Μέταλλο πολύ καλής ποιότητας Να έχει καπάκι προστασίας στη μύτη ή κουμπί Κατηγορία: διαρκείας Διάφορα Χρώματα Να έχει καπάκι προστασίας στη μύτη ή κουμπί Κατηγορία: διαρκείας Διάφορα Χρώματα Να γράφει μαλακά Να γράφει μαλακά και η γόμα να μην φθείρει το χαρτί και να μην αφήνει μουτζούρες Να περιέχει μελάνι με βάση το νερό που στεγνώνει γρήγορα. Να είναι κατάλληλος για απλό χαρτί, FAX, και φωτοτυπικό Τύπος μύτης πλακέ Χρώματα (Πράσινο-Κίτρινο-Πορτοκαλί-Ρόζ) Να έχει μελάνι για να στεγνώνει αμέσως, να είναι φωτοανθεκτικό, αδιάβροχο και ανεξίτηλο Να είναι κατάλληλος για γραφή μαρκάρισμα στις περισσότερες επιφάνειες ακόμα και μετάλλου, γυαλιού και πλαστικού Να έχει στρογγυλή μύτη Διάφορα χρώματα κυρίως μαύρο Να έχει μελάνι για να στεγνώνει αμέσως, να είναι φωτοανθεκτικό, αδιάβροχο και ανεξίτηλο Να έχει στρογγυλή μύτη χρώμα μαύρο Κατασκευασμένο από πλαστικό υψηλής ποιότητας Κατασκευασμένη από πολύ καλής ποιότητας υλικό για σβήσιμο από μολύβι. Να είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από μέταλλο. Υλικό θήκης μέταλλο Σε διάφορα χρώματα κατόπιν προτίμησης της υπηρεσίας Υλικό θήκης μέταλλο Σε διάφορα χρώματα κατόπιν προτίμησης της υπηρεσίας Διαστάσεις φύλλου 51 χ38 cm Φύλλα 100 ανά μπλόκ Χρώμα Κίτρινο Διαστάσεις φύλλου 51 χ76 cm Φύλλα 100 ανά μπλόκ Χρώμα Κίτρινο Διαστάσεις φύλλου 76 χ76 cm Φύλλα 100 ανά μπλόκ

7 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 76Χ76 ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ (ΚΥΒΟΣ) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΥΒΟΣ ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 12ΜΜ ΚΟΥΤΙ 100ΤΕΜ ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 45ΜΜ ΚΟΥΤΙ 50ΤΕΜ ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 51ΜΜ ΚΟΥΤΙ 50ΤΕΜ ΔΙΦΥΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 100ΜΜ ΚΟΛΛΕΣ STICK ΚΟΛΛΕΣ STICK 9 ΓΡΑΜ ΚΟΛΛΕΣ STICK 21 ΓΡΑΜ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΙΛΟΥ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΙΛΟΥ ΝΟ 5 ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΙΛΟΥ ΝΟ 6 ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΙΛΟΥ ΠΛΑΚΕ ΝΟ 5 Χρώμα Κίτρινο Διαστάσεις φύλλου 76 χ76 cm Αριθμός φύλλων 500/τεμ. Χρώμα Πολύχρωμα Διάσταση φύλλου: 90Χ90 cm Χαρτί :80γρ. Πολύ καλής ποιότητας Αριθμός φύλλων 500/τεμ. Υλικό κατασκευής : Πλαστικό Υλικό κατασκευής : Πλαστικό Υλικό κατασκευής : Πλαστικό Σε πλαστική συσκευασία με καπάκι που βιδώνει Να ξεπλένεται με νερό Σε πλαστική συσκευασία με καπάκι που βιδώνει Να ξεπλένεται με νερό Να έχουν εξαιρετική ελαστικότητα και μαλακή υφή Να έχουν εξαιρετική ελαστικότητα και μαλακή υφή Να έχουν εξαιρετική ελαστικότητα και μαλακή υφή ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΙΛΟΥ ΠΛΑΚΕ ΝΟ 10 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΕΤ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΠΑΝΟΔΕΤΗ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 8/32 (FIBER BOX) ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 4/32 (FIBER BOX) 21. ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΣΚΕΤΕΣ Να έχουν εξαιρετική ελαστικότητα και μαλακή υφή Να έχει εργονομικό σχήμα με πλήρως εφαπτόμενη μύτη\ Να δέχεται ανταλλακτικο Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και κατάλληλο για εκτυπώσεις, χειρόγραφα και fax Υλικό κατασκευής: Χαρτόνι Διάσταση Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα Υλικό κατασκευής: Χαρτόνι Διάσταση Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα Υλικό κατασκευής: Χαρτόνι Ράχη Υφασμάτινη: 8εκ. Περιλαμβάνει κορδόνια για δέσιμο Διαφανείς σελιδοδείκτες με δυνατότητα εγγραφής πάνω τους και επανακόλλησης Διαστάσεις:12Χ43 Σελιδοδείκτες ανα μπλοκάκι των 36 Σε διάφορα χρώματα Ανθεκτικής κατασκευής Υλικό πλαστικό Διαθέτει αυτιά που διπλώνουν και λάστιχο Πάχος ράχης εκ Υλικό πλαστικό Διαθέτει αυτιά που διπλώνουν και λάστιχο

8 CD -R ΕΠΑΝΑΓΡΑΨΙΜΟ ΘΥΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ USB 22. ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΟ ΧΑΡΤΙ ΧΑΡΤΙ PLOTER ΡΟΛΟ INJECT WHITE 914 μμχ50m χ 90gr ΧΑΡΤΙ PLOTER ΡΟΛΟ INJECT WHITE 610 μμχ50m χ 90gr ΧΑΡΤΙ PLOTER ΡΟΛΟ INJECT WHITE 420 μμχ50m χ 80gr ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ**** ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ Να μην επηρεάζεται από τη υγρασία Να μην επηρεάζεται από τη υγρασία ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 35Χ ΦΥΛΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 35Χ ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ 3 ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ 2 ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΡΙΓΕ ΜΙΚΡΟ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΡΙΓΕ 100 ΦΥΛΛΩΝ 25Χ17 Υλικό κατασκευής πολύ καλής ποιότητας Χοντρό Εξώφυλλο Υλικό κατασκευής πολύ καλής ποιότητας Χοντρό Εξώφυλλο Υλικό κατασκευής πολύ καλής ποιότητας Πλαστικό Εξώφυλλο Υλικό κατασκευής πολύ καλής ποιότητας Πλαστικό Εξώφυλλο Υλικό κατασκευής πολύ καλής ποιότητας Σκληρό Εξώφυλλο Φύλλα 100 Υλικό κατασκευής πολύ καλής ποιότητας Ανά σελίδα να έχει 6 στήλες : α/α, Όνομα Παραλήπτη, Αριθμός εγγράφου, Ημερομηνία Παράδοσης, Υπογραφή, Παρατηρήσεις. Σκληρό Εξώφυλλο Φύλλα 100 ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ Τριπλότυπα με έναρξη αρίθμησης Νο ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Υλικό κατασκευής πολύ καλής ποιότητας Με παράθυρο και λογότυπο του Δήμου 11,5Χ23,00 Λευκοί με λογότυπο του Δήμου 11,5Χ23,00 Κίτρινοι (σακούλα) με λογότυπο του Δήμου 28χ37,5 ΟΜΑΔΑ Β Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΧΑΡΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 210Χ297 mm βάρους 80gr λευκό συσκευασίας χαρτοκιβώτιο των 5 δεσμίδων, δεσμίδα των 500 φύλλων 2 ΧΑΡΤΙ Α3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 420Χ297 mm βάρους 80gr λευκό συσκευασίας χαρτοκιβώτιο των 5 δεσμίδων, δεσμίδα των 500 φύλλων ΟΜΑΔΑ Γ A/A ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΛΑΝΙΑ TONER DRUM 01 LEXMARK T420 12A7415 Χ 02 E250X22G LEXMARK E 450 E450A11E 03 LEXMARK E250 E250A116

9 E250X22G 04 LEXMARK E SE 12A HP LASERJET 2300 Q2610XD- Q2610A Χ 06 HP LASERJET X Χ 07 HP LASERJET X Χ 08 HP LASERJET X Χ 09 HP LASERJET A Χ 10 HP LASERJET A Χ 11 HP LASERJET P A Χ 12 HP LASERJET A Χ 13 HP LASERJET A Χ 14 HP LASERJET A Χ 15 HP LASERJET A 16 SAMSUNG ML 2571 ML-2010D3 17 SAMSUNG ML 3471 ML- D3470B 18 EPSON 6200L S S HP LASERJET 4250 Q5942X 20 HP DECKJET 1220C 45B - 78C 21 HP OFFICEJET J55 HP HP OFFICEJET HP OFFICEJET HP LASERJET M A Χ 25 CANON-FAX L360 FX3 Χ 26 PANASONIC KX-FL611 KX FA83 KX FA84X 27 C5058A BLACK 90 HP C5060A CYAN 90HP C5062A MAGENTA 90HP C5064A PLOTER HP DESIGN JET 4000 YELLOW 90HP 28 ΒΡΟΤΗΕΡ 2820 ΤΝ 29 HP PSC HP PSC XEROX WORKCENTRE R KONICA MINOLTA BUZHAB 162 TN114 Μελίσσια /2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΠΡΟΪΣΤ. /ΝΣΗΣ

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Μ. :2 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,76. ΑΡΘΡΟ 1 CPV: (ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ) CPV: (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ) CPV: (ΜΕΛΑΝΙΑ-ΤΟΝΕΡ) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Με την συγγραφή αυτή, καθορίζονται οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου προµήθειας. ΑΡΘΡΟ 2 Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 3 Ο προϋπολογισµός της δαπάνης προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,76 (συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ23%) ΑΡΘΡΟ 4 Η προµήθεια θα εκτελεστεί τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών άµεσα µετά την υπογραφή της σύµβασης & έως την λήξη της. Για τυχόν καθυστερήσεις της συµβατικής προθεσµίας, ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε ποινική ρήτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου, γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 5 Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προµήθειας µετά την έγκριση της απόφασης ανάθεσης, είναι υποχρεωµένοι να προσέλθουν για την υπογραφή της σύµβασης εντός δέκα ηµερών από την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησής (Κατακύρωση Προµήθειας) και να προσκοµίσουν εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, της οποίας το ποσό καθορίζεται σε 10% της συµβατικής αξίας της προµήθειας, χωρίς το ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 6 Οι αναγραφόµενες στη µελέτη ποσότητες, είναι οι εκτιµούµενες ποσότητες παράδοσης,ενδεικτικές και όχι δεσµευτικές. Καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες του ήµου, είναι πολύ πιθανό να αυξοµειωθεί ή να µην χρειαστεί να παραδοθεί στο σύνολό της η εκτιµούµενη ποσότητα. Η παραλαβή της προµήθειας διενεργείται από την αρµόδια, σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ, επιτροπή Παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 7 Αν τα προµηθευόµενα είδη, δεν ανταποκρίνονται από ποιοτικής άποψης στα όσα ορίζονται στην µελέτη είτε στους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει.

11 ΑΡΘΡΟ 8 Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι επιβαρύνονται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Η πληρωµή θα γίνεται µετά την παραλαβή & την έκδοση του αντίστοιχου εντάλµατος πληρωµής και σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δύο µηνών από την έκδοση του αντίστοιχου τιµολογίου. ΑΡΘΡΟ 9 Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι: α. Η σύµβαση β. Η προσφορά του Αναδόχου(πρ/σµός προσφοράς) γ. Η παρούσα γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. δ. Η τεχνική έκθεση της µελέτης. ε) Η διακήρυξη ΜΕΛΙΣΣΙΑ /2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΠΡΟΪΣΤ. /ΝΣΗΣ

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Μ.2 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,76 CPV: (ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ) CPV: (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ) CPV: (ΜΕΛΑΝΙΑ-ΤΟΝΕΡ) ΟΜΑΔΑ Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΟΥΠΛ ΡΡ ΜΕ 10 ΖΕΛ. & ΕΞΩΤ. ΖΕΛ. 0,5ΜΜ 23 Χ 31 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ποσότητα Ενδεικτική τιμή Μονάδας ( ) Ενδεικτική συνολική τιμή ( ) ΤΕΜΑΧΙΑ 5 0,70 3,50 2. ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΡΡ 0,00 ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΡΡ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,30ΜΜ 23 Χ 31 ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΡΡ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,50ΜΜ ΣΥΣΚ. 20 ΤΕΜ 23 Χ 31 ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΡΡ ΣΧΗΜΑ L ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΤΕΜ 0,70ΜΜ 23 Χ 31 ΠΑΚΕΤΟ 100ΤΜΧ 50 1,25 62,50 ΠΑΚΕΤΟ 20 ΤΜΧ 25 0,45 11,25 ΠΑΚΕΤΟ 20 ΤΜΧ 10 0,95 9,50 3. ΘΗΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 0,00 ΝΤΟΣΙΕ ΡΡ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ 21 Χ 31 ΤΕΜΑΧΙΟ 500 0,15 75,00 ΝΤΟΣΙΕ ΡΡ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 32 Χ Χ 32 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,65 65,00 4. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΡΡ 0,00 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΡΡ ΜΕ 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,30 3,00 ΘΕΜΑΤΑ 23 Χ 31 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΡΡ ΜΕ 10 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,55 16,50 ΘΕΜΑΤΑ 23 Χ 31 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΡΡ ΜΕ 20 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,95 38,00 ΘΕΜΑΤΑ 23 Χ 31 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΡΡ 1-20 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,02 10,20 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ 23 Χ 31 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΡΡ 1-31 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,35 13,50 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ 23 Χ 31 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ 23 Χ 31 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,04 2,00 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - 0,00 5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΛΑΣΕΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 8/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 32 Χ 28 Χ 8 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 1,20 360,00 6. ΚΛΑΣΕΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 32 X 28 X 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 1,20 48,00 ΚΛΑΣΕΡ 0,10 ΠΑΧΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,10 22,00 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 210 *297 ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΡΙΓΕ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ - ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΙΚΕΛ ΧΑΡΤΙΩΝ 25ΜΜ ΚΟΥΤΑΚΙ 100 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 400 ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 400 ΦΥΛΛΩΝ ΚΟΥΤΙ ,40 162,00 1 6,00 6,00 0, ,15 7,50

13 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΙΚΕΛ ΧΑΡΤΙΩΝ 28ΜΜ ΚΟΥΤΑΚΙ 100 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΙΚΕΛ ΧΑΡΤΙΩΝ 33ΜΜ ΚΟΥΤΑΚΙ 100 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΙΚΕΛ ΧΑΡΤΙΩΝ 50ΜΜ ΚΟΥΤΑΚΙ 100 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΙΚΕΛ ΧΑΡΤΙΩΝ 78ΜΜ ΚΟΥΤΑΚΙ 100 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 24/ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 10 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 64 ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 240 ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΙΑΣΤΡΑ ΝΟ 51 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 12 ΠΙΑΣΤΡΑ ΝΟ 32 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 12 ΠΙΑΣΤΡΑ ΝΟ 19 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 12 ΠΙΝΕΖΕΣ ΠΙΝΑΚΟΣ ΦΕΛΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΟΥΤΙ 100 ΚΟΥΤΙ 100 ΚΟΥΤΙ 100 ΚΟΥΤΙ 100 ΚΟΥΤΙ 1000 ΚΟΥΤΙ 1000 ΚΟΥΤΙ 1000 ΚΟΥΤΙ 1000 ΚΟΥΤΙ 12 ΚΟΥΤΙ 12 ΚΟΥΤΙ ,15 6, ,16 8, ,38 19, ,61 30, ,14 11, ,08 2, ,17 8, ,50 30,00 5 1,35 6, ,55 5,50 5 0,25 1,25 ΚΟΥΤΙ 4 0,50 2,00 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ 100 ΓΡΑΜ ΚΟΥΤΙ 2 0,45 0,90 7. ΨΑΛΙΔΙΑ - ΚΟΠΙΔΙΑ 0,00 ΚΟΠΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ 18ΜΜ 18ΜΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,26 1,30 ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,30 1,50 ΜΕΓΑΛΕΣ 18ΜΜ 8. ΒΑΣΕΙΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ - ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 0,00 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,50 7,50 ΜΙΚΡΗ 33 ΜΜ ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 100 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 5,50 16,50 ΦΥΛΛΩΝ 9. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ - ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ 0,00 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 2,10 8,40 24/6 24/6-26/6 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΑΝΑΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 1,50 6,00 ΝΟ 24/6 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΑΝΑΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 2,50 10,00 ΝΟ 64 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 0,30 1, ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,00 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ή ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,65 130,00 ΚΟΥΜΠΙ 0,7ΜΜ (ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΜΠΛΕ) ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ή ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,65 65,00 ΚΟΥΜΠΙ 0,5ΜΜ(ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΥΡΟ ΗΒ ΑΠΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,50 20,00 ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΥΡΟ ΗΒ ΜΕ ΓΟΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,60 24,00 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ΚΟΥΤΙ 5 0,12 0,60 0,5ΜΜ 11. ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ - ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΕΣ 0,00 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 80 0,35 28,00 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,20 8,00 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ 0,5 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,70 28, ΕΙΔΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 0,00 ΥΠΟΔΕΚΑΜΕΤΡΟ 40 ΕΚ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 0,30 0,60 ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 24 ΠΑΚΕΤΟ 20 ΤΜΧ 2 1,70 3,40 ΠΑΚΕΤΟ 24 ΤΜΧ 1 3,00 3, ΤΑΜΠΟΝ 0,00

14 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΣΑΙΟ ΝΟ 2 12Χ8,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 2 0,55 1,10 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΝΟ 1 13,5Χ9,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 2 0,75 1, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 0,00 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟ 10 1,10 11,00 ΚΙΤΡΙΝΟ 38Χ51 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟ 10 1,00 10,00 ΚΙΤΡΙΝΟ 51Χ76 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟ 50 0,40 20,00 ΚΙΤΡΙΝΟ 76Χ76 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΥΒΟΣ 50 1,00 50,00 ΚΙΤΡΙΝΟ 76Χ76 ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΥΒΟΣ 50 0,50 25, ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 0,00 ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 12ΜΜ ΚΟΥΤΙ ΚΟΥΤΙ 2 4,00 8,00 100ΤΕΜ ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 45ΜΜ ΚΟΥΤΙ ΚΟΥΤΙ 2 7,50 15,00 50ΤΕΜ ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 51ΜΜ ΚΟΥΤΙ ΚΟΥΤΙ 2 8,25 16,50 50ΤΕΜ 16. ΔΙΦΥΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,00 ΔΙΦΥΛΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟ 1 9,50 9,50 100ΜΜ 17. ΚΟΛΛΕΣ STICK 0,00 ΚΟΛΛΕΣ STICK 9 ΓΡΑΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 9 0,80 7,20 ΚΟΛΛΕΣ STICK 21 ΓΡΑΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,20 6, ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΙΛΟΥ 0,00 ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΙΛΟΥ ΝΟ 5 55ΜΜ ΠΑΚΕΤΟ 1 6,20 6,20 ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΙΛΟΥ ΝΟ 6 60ΜΜ ΠΑΚΕΤΟ 1 6,20 6,20 ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΙΛΟΥ ΠΛΑΚΕ ΝΟ 5 130ΜΜ ΠΑΚΕΤΟ 1 6,20 6,20 ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΙΛΟΥ ΠΛΑΚΕ ΝΟ ΜΜ ΠΑΚΕΤΟ 1 6,20 6, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ 0,00 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,50 75,00 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 1,80 27,00 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΕΤ 20. ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 0,00 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ,60 600,00 ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 800 0,25 200,00 ΑΥΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΠΑΝΟΔΕΤΗ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 500 1,00 500,00 ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΠΑΚΕΤΟ 35 1,50 52,50 ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 80 1,35 108,00 ΧΡΩΜΑΤΑ 8/32 (FIBER BOX) ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,35 67,50 ΧΡΩΜΑΤΑ 4/32 (FIBER BOX) ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 0,00 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 21. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΣΚΕΤΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 4 3,00 12,00 CD -R ΕΠΑΝΑΓΡΑΨΙΜΟ 250 1,00 250,00 ΘΥΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ USB ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4,00 20, ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 0,00 19mmΧ33m ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,90 27,00 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ m 19mmΧ33m ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,70 14,00 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΟ m 23. ΧΑΡΤΙ 0,00 ΧΑΡΤΙ PLOTER ΡΟΛΟ INJECT ΡΟΛΑ 2 4,50 9,00 WHITE 914 μμχ50m χ 90gr(Α0) ΧΑΡΤΙ PLOTER ΡΟΛΟ INJECT ΡΟΛΑ 2 4,00 8,00 WHITE 610μμχ50m χ 90gr (Α1) ΧΑΡΤΙ PLOTER ΡΟΛΟ INJECT ΡΟΛΑ 2 4,00 8,00

15 WHITE 420μμχ50m χ 80gr(Α2) 24. ΔΙΑΦΟΡΑ 0,00 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,30 30,00 ΜΗΧΑΝΕΣ**** ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,30 30,00 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 9,50 47,50 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 35Χ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 10,50 21,00 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 35Χ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ 3 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 4,00 20,00 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ 2ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 2,50 25,00 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 15 3,50 52,50 ΡΙΓΕ ΜΙΚΡΟ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 3,50 7,00 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 50 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 3,00 90,00 ΣΚΛΗΡΟ ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 200 9, ,00 ΠΟΡΕΙΑΣ-ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΈΝΑΡΞΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ Νο 27501) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 5,50 11,00 25 ΦΑΚΕΛΛΟΙ 0,00 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 5.000,00 0,09 450,00 ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ 11,5Χ23,00 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 5.000,00 0,08 400,00 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ 11,5Χ23,00 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ (ΣΑΚΟΥΛΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 4.000,00 0,17 680,00 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ 28Χ37,5 *** ΤΥΠΟΙ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 0,00 CASIO DR -220OTA 0,00 CASIO DR -T240TER 0,00 CANON MP120-LTS 0,00 CASIO DR-320TEC 0,00 CITIZEN 350 DPN 0,00 CASIO HR 150TM 0,00 CASIO DR-320ER 0, ,86 Φ.Π.Α. 23% 1.669,54 ΣΥΝΟΛΟ 8.928,40 ΟΜΑΔΑ Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 1 ΧΑΡΤΙ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 210Χ297 mm βάρους 80gr λευκό συσκευασίας χαρτοκιβώτιο των 5 δεσµίδων, δεσµίδα των 500 φύλλων ΕΣΜΙ ΕΣ , ,00 2 ΧΑΡΤΙ Α3 ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 420Χ297 mm βάρους 80gr λευκό συσκευασίας χαρτοκιβώτιο των 5 δεσµίδων, δεσµίδα των 500 φύλλων ΕΣΜΙ ΕΣ 20 8,00 160,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.098,00 ΦΠΑ 23% 1.862,54 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 23% 9.960,54

16 ΟΜΑΔΑ Γ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΑΝΙΑ TONER ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ A/A ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΛΑΝΙΑ TONER DRUM ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ 01 LEXMARK T420 12A7415 Χ 2 80,00 160, ,00 240,00 E250X22G 6 LEXMARK E 450 E450A11E 4 80,00 320,00 03 E250A ,00 910,00 LEXMARK E250 E250X22G 4 40,00 160,00 04 LEXMARK E SE 12A ,00 416,00 05 Q2610XD- 68,00 340,00 HP LASERJET 2300 Q2610A Χ X 12 75,00 900,00 HP LASERJET 2015 Χ 07 HP LASERJET X Χ 13 75,00 975,00 08 HP LASERJET X Χ , ,00 09 HP LASERJET A Χ 15 36,00 540,00 10 HP LASERJET A Χ 20 36,00 720,00 11 HP LASERJET P A Χ 8 36,00 288,00 12 HP LASERJET A Χ 4 38,00 152,00 13 HP LASERJET A Χ 2 38,00 76,00 14 HP LASERJET A Χ 4 38,00 152,00 15 HP LASERJET A 4 30,00 120,00 16 SAMSUNG ML 2571 ML-2010D3 5 50,00 250,00 17 SAMSUNG ML 3471 ML-D3470B 10 92,00 920,00 18 S ,00 720,00 EPSON 6200L S ,00 420,00 19 HP LASERJET 4250 Q5942X , ,00 20 HP DECKJET 1220C 45B - 78C 6 18,00 108,00 21 HP OFFICEJET J55 HP ,00 20, ,00 108,00 HP OFFICEJET ,00 72, ,00 108,00 HP OFFICEJET ,00 72,00 24 HP LASERJET M A Χ 8 38,00 304,00 25 CANON-FAX L360 FX3 Χ 5 35,00 175, ,00 350,00 PANASONIC KX- KX FA83 FL611 KX FA84X 4 75,00 300,00 27 C5058A BLACK 90 85,00 85,00 HP 1 C5060A CYAN 85,00 85,00 90HP 1 C5062A 85,00 85,00 MAGENTA 90HP 1 PLOTER HP DESIGN C5064A YELLOW 85,00 85,00 JET HP 1 28 ΒΡΟΤΗΕΡ 2820 ΤΝ 4 55,00 220,00 29 HP PSC ,00 180, ,00 108,00 30 HP PSC ,00 108, ,00 72,00 31 XEROX WORKCENTRE 55,00 330, R KONICA MINOLTA 30,00 180,00 BUZHAB 162 TN ,00 ΜΕΛΙΣΣΙΑ /2015 Φ.Π.Α.23% 3.411,82 ΣΥΝΟΛΟ ,82 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ

17 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑ ΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ.. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.:.. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:. ΟΜΑΔΑ Α. ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΟΥΠΛ ΡΡ ΜΕ 10 ΖΕΛ. & ΕΞΩΤ. ΖΕΛ. 0,5ΜΜ 23 Χ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΡΡ ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΡΡ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,30ΜΜ 23 Χ 31 ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΡΡ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 0,50ΜΜ ΣΥΣΚ. 20 ΤΕΜ 23 Χ 31 ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΡΡ ΣΧΗΜΑ L ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΤΕΜ 0,70ΜΜ 23 Χ ΘΗΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ποσότητα ΤΕΜΑΧΙΑ 5 ΠΑΚΕΤΟ 100ΤΜΧ 50 ΠΑΚΕΤΟ 20 ΤΜΧ 25 ΠΑΚΕΤΟ 20 ΤΜΧ 10 ΝΤΟΣΙΕ ΡΡ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ 21 Χ 31 ΤΕΜΑΧΙΟ 500 ΝΤΟΣΙΕ ΡΡ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 32 Χ Χ 32 ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΡΡ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΡΡ ΜΕ 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 ΘΕΜΑΤΑ 23 Χ 31 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΡΡ ΜΕ 10 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΘΕΜΑΤΑ 23 Χ 31 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΡΡ ΜΕ 20 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 ΘΕΜΑΤΑ 23 Χ 31 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΡΡ 1-20 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ 23 Χ 31 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΡΡ 1-31 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ 23 Χ 31 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ 23 Χ 31 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - 5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΛΑΣΕΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 8/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 32 Χ 28 Χ 8 ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΛΑΣΕΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4/32 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 32 X 28 X 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 ΚΛΑΣΕΡ 0,10 ΠΑΧΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 210 *297 ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΤΡΙΓΕ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ - ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΙΚΕΛ ΧΑΡΤΙΩΝ 25ΜΜ ΚΟΥΤΑΚΙ 100 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΙΚΕΛ ΧΑΡΤΙΩΝ 28ΜΜ ΚΟΥΤΑΚΙ 100 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΙΚΕΛ ΧΑΡΤΙΩΝ 33ΜΜ ΚΟΥΤΑΚΙ 100 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΙΚΕΛ ΧΑΡΤΙΩΝ 50ΜΜ ΚΟΥΤΑΚΙ 100 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΝΙΚΕΛ ΧΑΡΤΙΩΝ 78ΜΜ ΚΟΥΤΑΚΙ 100 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 24/ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 10 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 64 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 400 ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 400 ΦΥΛΛΩΝ ΚΟΥΤΙ 100 ΚΟΥΤΙ 100 ΚΟΥΤΙ 100 ΚΟΥΤΙ 100 ΚΟΥΤΙ 100 ΚΟΥΤΙ 1000 ΚΟΥΤΙ 1000 ΚΟΥΤΙ τιμή Μονάδας ( ) συνολική τιμή ( )

18 ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 240 ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΙΑΣΤΡΑ ΝΟ 51 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 12 ΠΙΑΣΤΡΑ ΝΟ 32 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 12 ΠΙΑΣΤΡΑ ΝΟ 19 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ 12 ΠΙΝΕΖΕΣ ΠΙΝΑΚΟΣ ΦΕΛΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΟΥΤΙ 1000 ΚΟΥΤΙ 12 ΚΟΥΤΙ 12 ΚΟΥΤΙ ΚΟΥΤΙ 4 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ 100 ΓΡΑΜ ΚΟΥΤΙ 2 7. ΨΑΛΙΔΙΑ - ΚΟΠΙΔΙΑ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ 18ΜΜ 18ΜΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΜΕΓΑΛΕΣ 18ΜΜ 8. ΒΑΣΕΙΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ - ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 100 ΦΥΛΛΩΝ 33 ΜΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 9. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ - ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 24/6 24/6-26/6 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΑΝΑΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 ΝΟ 24/6 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΑΝΑΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 ΝΟ 64 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΟΛΥΒΙΑ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ή ΚΟΥΜΠΙ 0,7ΜΜ (ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΜΠΛΕ) ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ή ΚΟΥΜΠΙ 0,5ΜΜ(ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΥΡΟ ΗΒ ΑΠΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 ΜΟΛΥΒΙ ΜΑΥΡΟ ΗΒ ΜΕ ΓΟΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ΚΟΥΤΙ 5 0,5ΜΜ 11. ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ - ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΕΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 80 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ 0,5 ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΙΔΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΔΕΚΑΜΕΤΡΟ 40 ΕΚ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΠΑΚΕΤΟ 20 ΤΜΧ 2 ΠΑΚΕΤΟ 24 ΤΜΧ 1 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΣΑΙΟ ΝΟ 2 12Χ8,5 ΤΕΜΑΧΙΑ 2 ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΝΟ 1 13,5Χ9,5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟ 38Χ51 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟ 51Χ76 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟ 76Χ76 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟ 76Χ76 ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΠΑΚΕΤΟ 10 ΠΑΚΕΤΟ 10 ΠΑΚΕΤΟ 50 ΚΥΒΟΣ 50 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΥΒΟΣ ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

19 ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 12ΜΜ ΚΟΥΤΙ 100ΤΕΜ ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 45ΜΜ ΚΟΥΤΙ 50ΤΕΜ ΣΠΙΡΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 51ΜΜ ΚΟΥΤΙ 50ΤΕΜ 16. ΔΙΦΥΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 100ΜΜ 17. ΚΟΛΛΕΣ STICK ΚΟΥΤΙ 2 ΚΟΥΤΙ 2 ΚΟΥΤΙ 2 ΠΑΚΕΤΟ 1 ΚΟΛΛΕΣ STICK 9 ΓΡΑΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 9 ΚΟΛΛΕΣ STICK 21 ΓΡΑΜ ΤΕΜΑΧΙΟ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΙΛΟΥ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΙΛΟΥ ΝΟ 5 55ΜΜ ΠΑΚΕΤΟ 1 ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΙΛΟΥ ΝΟ 6 60ΜΜ ΠΑΚΕΤΟ 1 ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΙΛΟΥ ΠΛΑΚΕ ΝΟ 5 130ΜΜ ΠΑΚΕΤΟ 1 ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΙΛΟΥ ΠΛΑΚΕ ΝΟ ΜΜ ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΕΤ 20. ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΠΑΝΟΔΕΤΗ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 8/32 (FIBER BOX) ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 4/32 (FIBER BOX) ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 21. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 1000 ΤΕΜΑΧΙΑ 800 ΤΕΜΑΧΙΑ 500 ΠΑΚΕΤΟ 35 ΤΕΜΑΧΙΟ 80 ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΔΙΣΚΕΤΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 4 CD -R ΕΠΑΝΑΓΡΑΨΙΜΟ 250 ΘΥΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ USB ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΟ 23. ΧΑΡΤΙ ΧΑΡΤΙ PLOTER ΡΟΛΟ INJECT WHITE 914 μμχ50m χ 90gr(Α0) ΧΑΡΤΙ PLOTER ΡΟΛΟ INJECT WHITE 610μμχ50m χ 90gr (Α1) ΧΑΡΤΙ PLOTER ΡΟΛΟ INJECT WHITE 420μμχ50m χ 80gr(Α2) 19mmΧ33m m 19mmΧ33m m ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΡΟΛΑ 2 ΡΟΛΑ 2 ΡΟΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 ΜΗΧΑΝΕΣ**** ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 35Χ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 35Χ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ 3 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ 2ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 10

20 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΡΙΓΕ ΜΙΚΡΟ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 15 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 50 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 ΣΚΛΗΡΟ ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 200 ΠΟΡΕΙΑΣ-ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΈΝΑΡΞΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ Νο 27501) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 25 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ 11,5Χ23,00 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ 11,5Χ23,00 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ (ΣΑΚΟΥΛΑ) ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ 28Χ37,5 *** ΤΥΠΟΙ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ CASIO DR -220OTA CASIO DR -T240TER CANON MP120-LTS CASIO DR-320TEC CITIZEN 350 DPN CASIO HR 150TM CASIO DR-320ER ΤΕΜΑΧΙΟ 5.000,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 5.000,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 4.000,00 Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 1 ΧΑΡΤΙ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 210Χ297 mm βάρους 80gr λευκό συσκευασίας χαρτοκιβώτιο των 5 δεσµίδων, δεσµίδα των 500 φύλλων ΕΣΜΙ ΕΣ ΧΑΡΤΙ Α3 ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 420Χ297 mm βάρους 80gr λευκό συσκευασίας χαρτοκιβώτιο των 5 δεσµίδων, δεσµίδα των 500 φύλλων ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΕΣΜΙ ΕΣ 20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 23% ΟΜΑΔΑ Γ ΜΕΛΑΝΙΑ TONER A/A ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΛΑΝΙΑ TONER DRUM ΤΕΜΑΧΙΑ 01 LEXMARK T420 12A7415 Χ 2 02 E250X22G 6 LEXMARK E 450 E450A11E 4 03 E250A LEXMARK E250 E250X22G 4 04 LEXMARK E SE 12A ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 143/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 19035 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ- ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 33/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α.Μ. : 33/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Γραφικής ύλης μικροαντικειμένων γραφείου και εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών Α.Μ. : 33/2015 Προυπ. 24.400,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 219/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ 2014 02-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 16/05/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 254 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Αριθ.Διακήρ. : 2/2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 16/05/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 254 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Αριθ.Διακήρ. : 2/2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 16/05/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ Πρωτ: 254 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑριθΔιακήρ : 2/2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Ταχ Δ/νση : Χ Λυσσαρίδη & Βιζυηνού γωνία,σίνδος 57400 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/04/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543575 2015-01-27

15PROC002543575 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 27/1/2015 Αριθ. Πρωτ.: 856 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543699 2015-01-27

15PROC002543699 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27-1 - 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.: οικ. 487 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2012 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2012 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2012 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 23.791,46 ΕΥΡΩ. ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 21/04/2015 Αρ.Πρωτ.:7899 Αρ. Αποφ.: 195 Τίτλος: «Προμήθεια α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.434,50 Φ.Π.Α. 23%:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 7/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 7/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 8 ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 46.127,80 χωρίς ΦΠΑ & 56.737,20

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1364/24.01.2011

Διαβάστε περισσότερα

. : 5/2014 2014 : 31.762,04 : :

. : 5/2014   2014 : 31.762,04 : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 5/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 31.762,04 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης»

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 22/2015 «ιακήρυξη όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα, 07/05/2015 ΠΡΟΣ όλους τους ενδιαφερόμενους Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα