ΜΕΛΕΤΗ. Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 / ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ. Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 /2 0 1 3 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:"

Transcript

1 Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 / ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,43 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23% Περιεχόμενα Μελέτης α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού β) Η τεχνική έκθεση προδιαγραφές γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων ε) Η προσφορά του αναδόχου ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2 Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,43 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μέσων με σκοπό τη λειτουργία των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των ,43 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και θα καταλογιστεί σε βάρος του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας οικονομικού έτους Για τη σύνταξη της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν τιμές εμπορίου. Στην προμήθεια έχουν εφαρμογή τα άρθρα 23 παρ. 4,5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική απόφαση 11389/93), του Ν.2286/95, του Ν.3852/2010 και του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ. 1 η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και συγκεκριμένα: Η ποιότητα του χαρτιού Α4 και Α3 θα είναι η κατάλληλη ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στη λειτουργία για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τους εκτυπωτές και τις συσκευές τηλεομοιοτυπίας (φαξ) των υπηρεσιών της Επιχείρησης, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Για το σκοπό αυτό οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για το φωτοαντιγραφικό χαρτί ορίζονται ως εξής: Το χαρτί θα είναι διαστάσεων 21Χ29,7cm, βάρους 80gr/m 2, λευκότητα και αδιαφάνεια άνω του 90% και με δυνατότητα εκτύπωσης και στις δυο όψεις. 2

3 Κατάλληλο για την απ ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και από τις δυο όψεις του από εκτυπωτές lazer, inkjet, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και μηχανήματα τηλεομοιοτυπίας (φαξ). Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, μηχανικές κακώσεις, όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα από τα μηχανήματα. Τα χαρτιά θα είναι συσκευασμένα σε δεσμίδες των 500 φύλλων, περιτυλιγμένες με αδιάβροχο χαρτί για την προστασία του χαρτιού από την υγρασία και ανά πέντε (5) δεσμίδες σε χαρτοκιβώτια καταλλήλως σφραγισμένα και δεμένα. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται με ευκρινή και ανεξίτηλο τρόπο το είδος του χαρτιού, οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων, το βάρος σε γραμμάρια καθώς και ότι είναι κατάλληλο για εκτυπωτές lazer, inkjet, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και μηχανήματα τηλεομοιοτυπίας (fax). Οι υποψήφιοι προμηθευτές την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους θα καταθέσουν υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού δείγμα των προσφερόμενων χαρτιών Α4 και Α3, σε κλειστό πακέτο των 500 φύλλων. Η ετικέτα των προσφερόμενων χαρτιών θα επισυνάπτεται στην προσφορά την οποία θα καταθέσουν οι υποψήφιοι προμηθευτές. Αναλυτικότερα η περιγραφή και οι ποσότητες του προς προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού δίνονται ως εξής: Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 (με δείγμα) 80gr/m2 white paper ΠΑΚΕΤΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 80gr/m2 white paper ΠΑΚΕΤΟ 5 3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 Glossy ΠΑΚΕΤΟ 5 4 ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Άσπρο - Πράσινο ΠΑΚΕΤΟ 5 5 ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Άσπρο ΠΑΚΕΤΟ 2 2 η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας. 3

4 Όλα τα είδη και οι ποσότητες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να τηρούν όλους τους κανόνες διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι υποψήφιοι προμηθευτές την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους θα καταθέσουν υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού δείγματα όπου αυτά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών της κατηγορίας 2 έχουν ως εξής: Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 CD άδεια Πύργος 100 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΟ 3 2 DVD άδεια Πύργος 100 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΟ 2 3 USB ΣΤΙΚΑΚΙ 8GB ΤΕΜΑΧΙΟ 8 4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΝΑΚΑ ΓΡΑΦΗΣ 100 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΟ 1 5 ΑΠΟΣΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Μεταλλικό σχήματος τανάλιας ΤΕΜΑΧΙΟ 5 6 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΙΤΡΙΝΑ τύπου POST IT 38x51mm ΤΕΜΑΧΙΟ 45 76x76mm ΤΕΜΑΧΙΟ 45 7 ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 8 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ 2 ΤΡΥΠΩΝ Από μέταλλο και πλαστικό με οδηγό τύπου SAX 318 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 9 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΘΗΚΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α3 Με οπές 25τεμ/πακέτο ΠΑΚΕΤΟ 70 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΘΗΚΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 (με Πάχος 0,06mm με οπές 10 δείγμα) 100τεμ/πακέτο ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΘΗΚΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 Χωρίς οπές ΤΕΜΑΧΙΟ 100 Χρωματιστά 12 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 10φυλλα/πακέτο ΠΑΚΕΤΟ 20 Α-Ω ΠΑΚΕΤΟ 15 Αριθμοί ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Ταινία ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ + ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Υγρό με πινελάκι ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Μ2 Ξηρογραφία ΤΕΤΡΑΓ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 50 φυλ. 19Χ20cm τριπλότυπο ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4

5 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΛΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 50 φυλ. 17Χ20cm τριπλότυπο ΤΕΜΑΧΙΟ φυλ. 10Χ17cm τριπλότυπο ΤΕΜΑΧΙΟ φυλ. 17Χ20cm τριπλότυπο ΤΕΜΑΧΙΟ 5 20 ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 50 φυλ. 17Χ20cm τριπλότυπο ΤΕΜΑΧΙΟ 5 21 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ Διάφορες διαστάσεις (π.χ. 52,5x21,2, 210x297 κ.α.) ΠΑΚΕΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ (με 25 δείγμα) Για CD (συσκευασία 100τεμ) ΠΑΚΕΤΟ 3 Α4 8/32 διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 300 Α4 4/32 διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 150 Α5 8/20 διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΛΙΠΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ Νο. 19 ΚΟΥΤΙ 20 Νο. 25 ΚΟΥΤΙ 20 Νο. 32 ΚΟΥΤΙ 30 Νο. 41 ΚΟΥΤΙ ΚΟΛΛΑ UHΟ Stick 40gr ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΛΛΑ UHΟ Υγρή γίγας ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ 8-10 ψηφία ΤΕΜΑΧΙΟ 3 30 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Χοντρό χαρτόνι ράχη 12CM ΤΕΜΑΧΙΟ 10 Χοντρό χαρτόνι ράχη 8CM ΤΕΜΑΧΙΟ 50 Χοντρό χαρτόνι ράχη 5CM ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΧΗΜΑ Γ ΚΟΦΤΟ Φαρδιά ράχη/σκληρό χαρτόνι ΤΕΜΑΧΙΟ 15 Στενή ράχη/σκληρό χαρτόνι ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΥΤΙ ΣΚΑΦΑΚΙ Αρχειοθέτησης ενισχυμένο πλαστικό ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΥΒΟΣ ΖΙΓΚ - ΖΑΓΚ ΛΕΥΚΟΣ Αυτοκόλλητος ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΥΒΟΣ ΛΕΥΚΟΣ Χαρτάκια ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ Μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ 10 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ τύπου 36 STABILO BOSS Διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΛΑΝΙ ΜΠΛΕ 30cc ΤΕΜΑΧΙΟ 2 5

6 38 ΜΟΛΥΒΙ τύπου FABER Νο2 Hb ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 0.5 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΠΛΟΚ Α4 Με γραμμές ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΥΤΕΣ τύπου FABER 0.5 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 10 Πλαστικοποιημένα για 42 ΝΤΟΣΙΕ Α3 ΜΕ ΚΡΙΚΟ (με δείγμα) διαφάνειες ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΤΟΣΙΕ Α4 Με ενσωματωμένες διαφάνειες 20τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 10 Πλαστικοποιημένα για 44 ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΜΕ ΚΡΙΚΟ διαφάνειες ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΤΟΣΙΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΧΑΡΤΙΝΟ Διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ Α4 (διαφανές εξώφυλλο και αδιαφανές οπισθόφυλλο) Διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ ΞΥΣΤΡΑ Με ανταλλακτικό συρματάκι ΤΕΜΑΧΙΟ 5 48 ΠΙΝΕΖΕΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Χρωματιστές ΚΟΥΤΙ 5 49 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 23x φύλλων ΤΕΜΑΧΙΟ 5 50 ΡΑΧΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 50φυλ. ΤΕΜΑΧΙΟ φυλ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΒΗΣΤΡΑ ΜΑΛΑΚΗ Λευκή ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΕΛΙΛΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ Συσκευασία (25Χ43mm) ΠΑΚΕΤΟ 25 5 χρώματα 12Χ48mm ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΙΛΟΤΕΙΠ Απλό ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΙΛΟΤΕΙΠ Ταινία φαρδιά (KRAFT 50Χ66 κ.α. διάφορα μεγέθη) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΥΛΟ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ ΓΙΑ CD Διάφορα χρώματα (F) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΥΛΟ τύπου PILOT BPS GP (με δείγμα) 0.5 μπλε, κόκκινο, μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ μπλε, κόκκινο, μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ μπλε, κόκκινο, μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ μπλε, κόκκινο, μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΥΛΟ τύπου PILOT Vball 0.5 μπλε, κόκκινο, μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ Νο. 3 ΚΟΥΤΙ 20 Νο. 4 ΚΟΥΤΙ 60 Νο. 5 ΚΟΥΤΙ 10 Νο. 3 χρωματιστοί ΚΟΥΤΙ ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Νο ΤΕΜΑΧΙΟ 80 Νο 24/6 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 6

7 Μεταλλικής κατασκευής 60 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Νο 64 ΤΕΜΑΧΙΟ 8 61 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ Για πίνακα ΤΕΜΑΧΙΟ 5 62 ΤΑΜΠΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΑΝΙΑ Σφραγίδες colour Printer 40 ΤΕΜΑΧΙΟ 8 Σφραγίδες Colour Printer R40 ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ Α4 Διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΛΟΣ 11.4x23 άσπρος ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΛΟΣ Α4 κίτρινος ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΛΟΣ Α3 κίτρινος ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΥΨΕΛΕΣ 26Χ36 ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΥΨΕΛΕΣ Α4 κίτρινος ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΑΚΑΣ 30cm ΤΕΜΑΧΙΟ 5 70 ΧΑΡΤΙ Α4 ΧΑΡΤΟΝΙ 180 gr 250 φύλλων ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤΟΝΙ Διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ 79mmx80mm ΤΕΜΑΧΙΟ mmx50mm ΤΕΜΑΧΙΟ mm x 25mm ΔΕΚΑΔΑ 5 73 ΨΑΛΙΔΙ 16cm ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3 η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας. Γενικοί όροι Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι γνήσιας αντιπροσωπείας, αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων (original), μη παραποιημένα και χωρίς αλλοιώσεις. Για τα είδη εκείνα στα οποία είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ημερομηνίας λήξεως, ο χρόνος που μεσολαβεί από την παράδοση μέχρι και την ημερομηνία λήξεως πρέπει να είναι τουλάχιστον 24 μήνες. Τόσο τα μελάνια όσο και τα toners θα πρέπει απαραιτήτως να είναι εσωτερικά συσκευασμένα αεροστεγώς. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 18 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής που θα αναγράφεται στο τιμολόγιο ή στο δελτίο αποστολής. Θα πρέπει να γίνεται άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης. 7

8 Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών της κατηγορίας 3 έχουν ως εξής: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LaserJet 3005n OKI Microline 520 & 2 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 521 Elite 3 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP PHOTOSMART D7160 Print Cartbridge Black Q7551X 5 Μελανοταινία Οκι 9 Ribbon Black Cartridge Ink Cartridge H 363 Toner Black Hp (C8721EE) 2 Ink Cartridge H 363 Toner Yellow Hp (C8773EE ) 2 Ink Cartridge H 363 Toner Light Cyan Hp (C8774EE) 2 Ink Cartridge H 363 Toner Cyan Hp (C8771EE) 2 Ink Cartridge H 363 Toner Magenta Hp (C8772EE ) 2 Toner Light Magenta Ink Cartridge H 363 Hp (C8775EE) 2 4 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON STYLUS PHOTO R200 Toner Black EPSON T Toner Cyan EPSON T Toner Magenta EPSON T Toner Yellow EPSON T Toner Light Cyan EPSON T Toner Light Magenta EPSON T ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ OKI B4400 Toner P/N ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP OFFICEJET ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP Officejet 6000 Toner Black Hp 901XL - CC654AE 6 Toner Colour Hp CC656AE 4 OfficeJet 920 XL Toner Black (CD975A) 4 OfficeJet 920 XL Toner Magenta (CD973A) 3 OfficeJet 920 XL Toner Yellow (CD974A) 3 OfficeJet 920 XL Toner Cyan (CD972A) 3 8 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LASERJET P1102 Toner CE285A μαύρο 5 8

9 HP DESKJET ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Toner black 339 (C8767EE) 4 (έγχρωμος) Toner colour set 343 (C8766EE) 4 MIKROLINE183/192/ 10 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ OKI MIKROLINE 3320 Μελανοταινία 193/ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ SAMSUNG ML-2160 Toner CRTR ML 2160/ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ OKI C5100 (laser, έγχρωμος) Drum black Drum cyan Drum magenta Drum yellow Toner black Toner cyan Toner magenta Toner yellow Fuser Unit Transfer BELT ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON LX300 Μελανοταινία Black S015019/ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP LaserJet M1132 MFP Toner Black HP CE285A 3 15 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 16 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 17 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ XEROX Work Centre 6505 Toner Black 106R Toner Yellow 106R Toner Cyan 106R Toner Magenta 106R PANASONIC KX - ΜΒ Toner Black KX-FAT Drum KX-FAD93 2 HP LaserJet M1120 MFP Toner Black CB436A 4 18 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ SAMSUNG SCX-3400F Toner Black MLT-D101S ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON Imagerunner ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-1520P Toner Black C-EXV33 14 Drum C-EXV Toner Black DQ-TU10J 3 Drum DQ-H60J-PU 1 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP-C 264 Toner Black DQ-TUS28K 2 Toner Yellow DQ-TUS20Υ 1 Toner Magenta DQ-TUS20M 1 Toner Cyan DQ-TUS20C 1 9

10 23 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DPC 262 Drum black DQ-UHS36K 2 Drum Colour DQ-UHS30 1 Tοner Black DQ-TUN28K 2 Tοner Cyan DQ-TUN20C 1 Tοner Magenta DQ-TUN20M 1 Tοner Yellow DQ-TUN20Y 1 Drum Black DQ-UHN36K 1 Drum Colour DQ-UHN30K 1 24 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP8032 Toner Black DQ-TU15E 9 Drum DQ-H060E 1 25 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ AFICIO 270 Toner Ricoh Aficio 1022 (885229/885053) 4 26 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP8020E 27 FAX PANASONIC KX-FC421 Toner Black DQ-TU10J 1 Drum DQ-H60J 1 Toner Black KX-FAT88X 4 Drum KX-FAD89X 1 28 FAX PANASONIC KX-FL611 Toner KX-FA 83X 1 PANASONIC KX-FP Μελανοταινία 29 FAX 141 Black ΚΧ-FA54X 2 30 FAX PANASONIC KX-F136X Μελανοταινία KX-FA136X 1 31 FAX BROTHER LASER 9070 Toner TN FAX PANASONIC KX-FP 205 Μελανοταινία σετ 2τμχ. KX-FA52X 3 33 FAX CANON JX210P Toner Black PG-40 Black 0615B001 2 Καβάλα,... Η Συντάξασα Ο Δ/ντης Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Θεωρήθηκε Καβάλα,.... Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ν. ΚΟΝΟΡΤΟΥ Ν. ΡΑΚΙΤΖΗΣ Σ. ΣΧΟΙΝΑΚΗΣ 10

11 Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,43 ΕΥΡΩ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 2 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 80gr/m2 white paper ΠΑΚΕΤΟ 850 3, ,00 80gr/m2 white paper ΠΑΚΕΤΟ 5 8,00 40,00 3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 Glossy ΠΑΚΕΤΟ 5 15,00 75,00 4 ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Άσπρο - Πράσινο ΠΑΚΕΤΟ 5 26,00 130,00 5 ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Άσπρο ΠΑΚΕΤΟ 2 14,00 28,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.248,00 ΦΠΑ 23% 747,04 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 3.995,04 11

12 2 η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 CD άδεια Πύργος 100 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΟ 3 20,00 60,00 2 DVD άδεια Πύργος 100 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΟ 2 25,00 50,00 3 USB ΣΤΙΚΑΚΙ 8GB ΤΕΜΑΧΙΟ 8 6,50 52,00 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΝΑΚΑ 4 ΓΡΑΦΗΣ 100 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΟ 1 14,00 14, ΑΠΟΣΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Μεταλλικό σχήματος τανάλιας ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,60 8,00 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΙΤΡΙΝΑ τύπου POST IT 38x51mm ΤΕΜΑΧΙΟ 45 0,35 15,75 76x76mm ΤΕΜΑΧΙΟ 45 0,50 22,50 7 ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 5,00 5,00 8 ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ 2 ΤΡΥΠΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΘΗΚΗ 9 ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α Από μέταλλο και πλαστικό με οδηγό τύπου SAX 318 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5,50 27,50 Με οπές 25τεμ/πακέτο ΠΑΚΕΤΟ 70 3,65 255,50 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΘΗΚΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 Πάχος 0,06mm με οπές 100τεμ/πακέτο ΠΑΚΕΤΟ 200 2,80 560,00 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΘΗΚΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 Χωρίς οπές ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,20 20,00 12 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Χρωματιστά 10φυλλα/πακέτο ΠΑΚΕΤΟ 20 1,30 26,00 Α-Ω ΠΑΚΕΤΟ 15 1,80 27,00 Αριθμοί ΠΑΚΕΤΟ 25 1,40 35,00 13 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Ταινία ΤΕΜΑΧΙΟ 60 2,30 138,00 14 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ + ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Υγρό με πινελάκι ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,70 17,00 15 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Μ2 Ξηρογραφία ΤΕΤΡΑΓ. 30 3,00 90, ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 50 φυλ. 19Χ20cm τριπλότυπο ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4,00 40,00 50 φυλ. 17Χ20cm τριπλότυπο ΤΕΜΑΧΙΟ 50 4,00 200,00 50 φυλ. 10Χ17cm τριπλότυπο ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,30 46,00 12

13 ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΛΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 50 φυλ. 17Χ20cm τριπλότυπο ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4,00 20,00 50 φυλ. 17Χ20cm τριπλότυπο ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4,00 20,00 Διάφορες διαστάσεις (π.χ. 52,5x21,2, 210x297 κ.α.) ΠΑΚΕΤΟ 10 13,50 135,00 22 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 8,50 340,00 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 23 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 1,10 44,00 24 ΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΚΛΑΣΕΡ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 25 ΓΩΝΙΕΣ Για CD (συσκευασία 100τεμ) ΠΑΚΕΤΟ 3 5,00 15,00 Α4 8/32 διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 300 2,30 690,00 Α4 4/32 διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 150 2,30 345,00 Α5 8/20 διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 60 2,30 138,00 26 ΚΛΙΠΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ Νο. 19 ΚΟΥΤΙ 20 0,60 12,00 Νο. 25 ΚΟΥΤΙ 20 0,80 16,00 Νο. 32 ΚΟΥΤΙ 30 1,00 30,00 Νο. 41 ΚΟΥΤΙ 30 1,90 57,00 27 ΚΟΛΛΑ UHΟ Stick 40gr ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,80 18,00 28 ΚΟΛΛΑ UHΟ Υγρή γίγας ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4,80 48,00 29 ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ 8-10 ψηφία ΤΕΜΑΧΙΟ 3 6,50 19, ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΧΗΜΑ Γ ΚΟΦΤΟ 32 ΚΟΥΤΙ ΣΚΑΦΑΚΙ Χοντρό χαρτόνι ράχη 12CM ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,60 26,00 Χοντρό χαρτόνι ράχη 8CM ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,10 105,00 Χοντρό χαρτόνι ράχη 5CM ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,90 57,00 Φαρδιά ράχη/σκληρό χαρτόνι ΤΕΜΑΧΙΟ 15 4,00 60,00 Στενή ράχη/σκληρό χαρτόνι ΤΕΜΑΧΙΟ 15 3,50 52,50 Αρχειοθέτησης ενισχυμένο πλαστικό ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,50 70,00 33 ΚΥΒΟΣ ΖΙΓΚ - ΖΑΓΚ ΛΕΥΚΟΣ Αυτοκόλλητος ΤΕΜΑΧΙΟ 25 1,40 35,00 34 ΚΥΒΟΣ ΛΕΥΚΟΣ Χαρτάκια ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,00 30,00 35 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ Μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,30 13,00 36 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Διάφορα χρώματα τύπου Stabilo Boss ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,50 25,00 13

14 37 ΜΕΛΑΝΙ ΜΠΛΕ 30cc ΤΕΜΑΧΙΟ 2 0,60 1,20 38 ΜΟΛΥΒΙ τύπου FABER Νο2 Hb ΤΕΜΑΧΙΟ 80 0,35 28,00 39 ΜΟΛΥΒΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 0.5 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,90 9, τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,90 9, τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,90 9,00 40 ΜΠΛΟΚ Α4 Με γραμμές ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,40 70,00 41 ΜΥΤΕΣ τύπου FABER 0.5 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 15 0,70 10, τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,70 7, τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,70 7,00 42 ΝΤΟΣΙΕ Α3 ΜΕ ΚΡΙΚΟ Πλαστικοποιημένα για διαφάνειες ΤΕΜΑΧΙΟ 50 15,45 772,50 43 ΝΤΟΣΙΕ Α4 Με ενσωματωμένες διαφάνειες 20τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,40 14,00 44 ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΜΕ ΚΡΙΚΟ Πλαστικοποιημένα για διαφάνειες ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,50 25,00 ΝΤΟΣΙΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 45 ΧΑΡΤΙΝΟ Διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,35 35,00 46 ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ Α4 (διαφανές εξώφυλλο και αδιαφανές οπισθόφυλλο) Διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,15 15,00 Με ανταλλακτικό 47 ΞΥΣΤΡΑ συρματάκι ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,80 4,00 ΠΙΝΕΖΕΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 48 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Χρωματιστές ΚΟΥΤΙ 5 0,85 4,25 49 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 23x φύλλων ΤΕΜΑΧΙΟ 5 16,00 80,00 50 ΡΑΧΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 50φυλ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,30 6,00 100φυλ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,45 9,00 51 ΣΒΗΣΤΡΑ ΜΑΛΑΚΗ Λευκή ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,40 4,00 ΣΕΛΙΛΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ Συσκευασία 52 ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ (25Χ43mm) ΠΑΚΕΤΟ 25 2,30 57,50 5 χρώματα 12Χ48mm ΤΕΜΑΧΙΟ 25 2,00 50,00 53 ΣΙΛΟΤΕΙΠ Απλό ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,50 10,00 54 ΣΙΛΟΤΕΙΠ Ταινία φαρδιά (KRAFT 50Χ66 κ.α. διάφορα μεγέθη) ΤΕΜΑΧΙΟ 15 1,40 21,00 55 ΣΤΥΛΟ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ ΓΙΑ CD Διάφορα χρώματα (F) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,60 16,00 ΣΤΥΛΟ τύπου PILOT BPS 0.5 μπλε, κόκκινο, 56 GP μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ 80 1,10 88, μπλε, κόκκινο, μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ 80 1,10 88,00 14

15 57 ΣΤΥΛΟ τύπου PILOT Vball μπλε, κόκκινο, μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ 80 1,10 88, μπλε, κόκκινο, μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,10 55, μπλε, κόκκινο, μαύρο ΤΕΜΑΧΙΟ 60 1,40 84,00 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ Νο. 3 ΚΟΥΤΙ 20 0,60 12,00 Νο. 4 ΚΟΥΤΙ 60 0,60 36,00 Νο. 5 ΚΟΥΤΙ 10 0,90 9,00 Νο. 3 χρωματιστοί ΚΟΥΤΙ 50 0,50 25,00 59 ΣΥΡΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Νο ΤΕΜΑΧΙΟ 80 0,40 32,00 60 Νο 24/6 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,40 12,00 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Μεταλλικής κατασκευής Νο 64 ΤΕΜΑΧΙΟ 8 9,50 76,00 61 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ Για πίνακα ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3,00 15, ΤΑΜΠΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΑΝΙΑ Σφραγίδες colour Printer 40 ΤΕΜΑΧΙΟ 8 2,90 23,20 Σφραγίδες Colour Printer R40 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 4,30 43,00 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ Α4 Διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,45 45,00 64 ΦΑΚΕΛΛΟΣ 11.4x23 άσπρος ΤΕΜΑΧΙΟ ,05 50,00 65 ΦΑΚΕΛΛΟΣ Α4 κίτρινος ΤΕΜΑΧΙΟ 600 0,10 60,00 66 ΦΑΚΕΛΛΟΣ Α3 κίτρινος ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,15 4,50 67 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΥΨΕΛΕΣ 26Χ36 ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,50 15,00 68 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΥΨΕΛΕΣ Α4 κίτρινος ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,60 18,00 69 ΧΑΡΑΚΑΣ 30cm ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,50 2,50 70 ΧΑΡΤΙ Α4 ΧΑΡΤΟΝΙ 180 gr 250 φύλλων ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,20 10,00 71 ΧΑΡΤΟΝΙ Διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,20 10,00 72 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ 79mmx80mm ΤΕΜΑΧΙΟ 350 1,00 350,00 57mmx50mm ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,50 100,00 30mm x 25mm ΔΕΚΑΔΑ 5 12,50 62,50 73 ΨΑΛΙΔΙ 16cm ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,30 11,50 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 6.829,40 ΦΠΑ 23% 1.570,76 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 8.400,16 15

16 3 η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 2 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 3 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 4 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP LaserJet 3005n OKI Microline 520 & 521 Elite HP PHOTOSMART D7160 EPSON STYLUS PHOTO R200 Print Cartbridge Black Q7551X 5 205, ,50 Οκι 9 Ribbon Cartridge ,50 132,00 Μελανοταινία Black Toner Black Toner Yellow Toner Light Cyan Toner Cyan Toner Magenta Toner Light Magenta Toner Black Toner Cyan Toner Magenta Toner Yellow Toner Light Cyan Toner Light Magenta 5 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ OKI B4400 Toner Ink Cartridge H 363 Hp (C8721EE) 2 15,00 30,00 Ink Cartridge H 363 Hp (C8773EE ) 2 10,00 20,00 Ink Cartridge H 363 Hp (C8774EE) 2 10,00 20,00 Ink Cartridge H 363 Hp (C8771EE) 2 10,00 20,00 Ink Cartridge H 363 Hp (C8772EE ) 2 10,00 20,00 Ink Cartridge H 363 Hp (C8775EE) 2 10,00 20,00 EPSON T ,00 63,00 EPSON T ,00 42,00 EPSON T ,00 42,00 EPSON T ,00 21,00 EPSON T ,00 21,00 EPSON T ,00 21,00 P/N ,50 61,50 16

17 6 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 7 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 8 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 9 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 10 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 11 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP OFFICEJET 4500 HP Officejet 6000 HP LASERJET P1102 HP DESKJET 5940 (έγχρωμος) Toner Black Toner Colour Toner Black Toner Magenta Toner Yellow Toner Cyan Toner Toner black Toner colour set OKI MIKROLINE 3320 Μελανοταινία SAMSUNG ML Toner Hp 901XL - CC654AE 6 25,00 150,00 Hp CC656AE 4 17,00 68,00 OfficeJet 920 XL (CD975A) 4 24,50 98,00 OfficeJet 920 XL (CD973A) 3 10,00 30,00 OfficeJet 920 XL (CD974A) 3 10,00 30,00 OfficeJet 920 XL (CD972A) 3 10,00 30,00 CE285A μαύρο 5 62,50 312, (C8767EE) 4 28,00 112, (C8766EE) 4 22,50 90,00 MIKROLINE 183/192/1 93/ ,50 38,00 CRTR ML 2160/ ,50 226,00 12 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ OKI C5100 (laser, έγχρωμος) Drum black ,00 345,00 Drum cyan ,00 125,00 Drum magenta ,00 125,00 Drum yellow ,00 125,00 Toner black ,00 210,00 Toner cyan ,00 376,00 Toner magenta ,00 376,00 Toner yellow ,00 376,00 Fuser Unit ,00 180,00 Transfer BELT ,00 184,00 13 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON LX300 Μελανοταινία Black S015019/ ,50 110,00 14 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP LaserJet M1132 MFP Toner Black HP CE285A 3 65,00 195,00 15 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ XEROX Work Centre 6505 Toner Black 106R ,50 668,00 Toner Yellow 106R ,00 450,00 Toner Cyan 106R ,00 450,00 Toner Magenta 106R ,00 450,00 17

18 16 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 17 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 18 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 19 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 20 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC KX - Toner Black KX-FAT ,00 111,00 ΜΒ 771 Drum KX-FAD ,50 151,00 HP LaserJet M1120 MFP Toner Black CB436A 4 67,00 268,00 SAMSUNG SCX- 3400F Toner Black MLT-D101S 10 56,00 560,00 CANON Imagerunner Toner Black C-EXV ,50 567, Drum C-EXV ,00 235,00 PANASONIC DP- 1520P Toner Black DQ-TU10J 3 37,00 111,00 DQ-H60J- Drum PU 1 39,50 39,50 21 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON IR 1600 Toner Black C-EXV5 2 51,50 103,00 22 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 23 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 24 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ PANASONIC DP- C 264 PANASONIC DPC 262 PANASONIC DP ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ AFICIO 270 Toner 26 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 27 FAX 28 FAX PANASONIC DP8020E PANASONIC KX- FC421 PANASONIC KX- FL611 Toner Black DQ-TUS28K 2 69,50 139,00 Toner Yellow DQ-TUS20Υ 1 130,50 130,50 DQ- Toner Magenta TUS20M 1 130,50 130,50 Toner Cyan DQ-TUS20C 1 130,50 130,50 DQ- Drum black UHS36K 2 85,50 171,00 Drum Colour DQ-UHS ,50 220,50 DQ- Tοner Black TUN28K 2 56,00 112,00 DQ- Tοner Cyan TUN20C 1 175,00 175,00 DQ- Tοner Magenta TUN20M 1 175,00 175,00 DQ- Tοner Yellow TUN20Y 1 175,00 175,00 DQ- Drum Black UHN36K 1 56,00 56,00 DQ- Drum Colour UHN30K 1 93,00 93,00 Toner Black DQ-TU15E 9 55,00 495,00 Drum DQ-H060E 1 62,50 62,50 Ricoh Aficio 1022 (885229/ ) 4 21,50 86,00 Toner Black DQ-TU10J 1 37,00 37,00 Drum DQ-H60J 1 37,00 37,00 Toner Black KX-FAT88X 4 30,00 120,00 Drum KX-FAD89X 1 105,00 105,00 Toner KX-FA 83X 1 30,00 30,00 18

19 29 FAX PANASONIC KX- FP 141 Μελανοταινία Black ΚΧ-FA54X 2 20,50 41,00 PANASONIC KX- KX-FA136X 30 FAX F136X Μελανοταινία 1 34,50 34,50 BROTHER LASER 31 FAX 9070 Toner TN ,50 109,50 32 FAX PANASONIC KX- FP 205 Μελανοταινία σετ 2τμχ. KX-FA52X 3 21,50 64,50 33 FAX CANON JX210P Toner Black PG-40 Black 0615B ,50 35,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,00 ΦΠΑ 23% 2.898,23 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 Η +2 Η +3 Η )= 3.995, , ,23 = ,43 Καβάλα,... Η Συντάξασα Ο Δ/ντης Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Θεωρήθηκε Καβάλα,.. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ν. ΚΟΝΟΡΤΟΥ Ν. ΡΑΚΙΤΖΗΣ Σ. ΣΧΟΙΝΑΚΗΣ 19

20 Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,43 ΕΥΡΩ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της μελέτης Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους συμβατικούς όρους βάσει των οποίων θα εκτελεστεί η προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών μέσων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας. ΑΡΘΡΟ 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: α. Της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί "Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α." (αρ. 23 παρ. 4, 5 & 6) και των ερμηνευτικών εγκυκλίων 27/93, (κεφ. Γ παρ. 5) καθώς και των 53/93,(παρ. 6 & 7), που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της. β. Του Ν. 2286/95, (αρ. 2 παρ. 12 εδάφ. γ) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων". γ. Του Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/ ΤΕΥΧΟΣ Α). Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε άρθρο της ή δεν αναφέρεται καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95). 20

21 ΑΡΘΡΟ 3 ο Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού β) Η τεχνική έκθεση - προδιαγραφές γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων ε) Η προσφορά του αναδόχου ΑΡΘΡΟ 4 ο Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της παρούσας προμήθειας θα είναι ποσού ίσου προς το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ και θα προσκομισθεί από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγυητική θα έχει ανοιχτή διάρκεια (δηλαδή θα ισχύει μέχρι της επιστροφής της στο πιστωτικό ίδρυμα ή Τράπεζα που την εκδίδει). ΑΡΘΡΟ 5 ο Σύμβαση Ο ανάδοχος με την κατά νόμο έγκρισης του αποτελέσματος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή του σε αυτόν του αποτελέσματος του διαγωνισμού, να προσέλθει στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η δημοπρασία δεν προσέλθει, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του αποτελέσματος του διαγωνισμού, προς υπογραφή της σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 6 ο Τόπος Χρόνος Παράδοσης Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας με μεταφορικό μέσο του προμηθευτή και θα αρχίσει μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η παραγγελία θα γίνεται με Fax ή με άλλο έγγραφο της Επιχείρησης από τον εκάστοτε υπεύθυνο του αρμόδιου τμήματος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης προς τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα είδη στο μέρος και τις ώρες που θα του υποδείξει η υπηρεσία καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέσα στο χρονικό διάστημα των 48 ωρών από την ημέρα της παραγγελίας. 21

22 Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να παραδώσει τα παραγγελθέντα η Επιχείρηση έχει δικαίωμα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 7 ο Προθεσμία Εκτέλεσης Ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει στις 31/12/2014 είτε μέχρι περαίωσης των αποθεμάτων. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση έως το ύψος του ενδεικτικού προϋπολογισμού μέχρι και δυο μήνες ανάλογα με τις ανάγκες και μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη έτους 2015 για όλες τις κατηγορίες ή μερικές απ αυτές, με τους ίδιους όρους, χωρίς ο προμηθευτής να έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παράταση αυτή. ΑΡΘΡΟ 8 ο Πληρωμές προμηθευτή Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την ποσότητα και την αξία των υλικών που θα παραδίδονται με ΔΑ Τιμολόγια, θα βεβαιώνονται από το αρμόδιο όργανο ή την επιτροπή παραλαβής και θα προωθούνται στο λογιστήριο για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. ΑΡΘΡΟ 9 ο Εκχώρηση της προμήθειας Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή το τιμολόγιο σε τρίτο, (ακόμη και σε Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα) για την λήψη του δανείου ή άλλης μορφής χρηματοδότηση χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 10 ο Αναθεώρηση τιμών Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του προμηθευτή είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. Καβάλα,.. Η Συντάξασα Ο Δ/ντης Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Θεωρήθηκε Καβάλα,.. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ν. ΚΟΝΟΡΤΟΥ Ν. ΡΑΚΙΤΖΗΣ Σ. ΣΧΟΙΝΑΚΗΣ 22

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ- ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 143/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 219/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 21/04/2015 Αρ.Πρωτ.:7899 Αρ. Αποφ.: 195 Τίτλος: «Προμήθεια α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543575 2015-01-27

15PROC002543575 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 27/1/2015 Αριθ. Πρωτ.: 856 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543699 2015-01-27

15PROC002543699 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27-1 - 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.: οικ. 487 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2012 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2012 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2012 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 23.791,46 ΕΥΡΩ. ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 19035 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας.

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002537026 2015-01-22

15PROC002537026 2015-01-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 14372/155 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ /ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ 2014 02-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1364/24.01.2011

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11989 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ Διεύθυνση: Ταχυδρομικό Γραφείο Δικ. Μεγάρου

Διαβάστε περισσότερα

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης»

22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 22/2015 «ιακήρυξη όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 16/05/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 254 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Αριθ.Διακήρ. : 2/2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 16/05/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 254 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Αριθ.Διακήρ. : 2/2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 16/05/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ Πρωτ: 254 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑριθΔιακήρ : 2/2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Ταχ Δ/νση : Χ Λυσσαρίδη & Βιζυηνού γωνία,σίνδος 57400 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 17 η Απόφαση υπ αριθ. 804/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 14 / 05 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7991 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5005/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 14 / 05 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7991 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5005/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 14 / 05 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7991 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5005/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέστου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΧ46914Υ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΑΔΑ: 45ΠΧ46914Υ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 Αιγάλεω ΑΦΜ: 090197199

Διαβάστε περισσότερα