ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία αποστολής για Δημοσίευσης Διενέργειας του ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. δημοσίευση στο στον Ημερήσιο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία αποστολής για Δημοσίευσης Διενέργειας του ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. δημοσίευση στο στον Ημερήσιο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρ. Διακήρυξης 1401 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: Λαμία Τηλέφωνο: FAX: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Σ.Τ.ΕΦ. ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010 προϋπολογισμού: ,58 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία αποστολής για Δημοσίευσης Διενέργειας του δημοσίευση στο στον Ημερήσιο διαγωνισμού ΦΕΚ Τύπο

2 Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 1. Του Ν.Δ. 321/69 περί Κ.Δ.Λ., όπως ισχύει. 2. Του Ν.Δ. 2362/95 περί δημοσίου λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ., όπως ισχύει. 3. Του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/Α/84) «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 4. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 5. Του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο..». 6. Του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ) άρθρο 24 σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 7. Το Π.Δ. 346/98 όπως τροποποιήθηκε στις 3/2/2000 (ΦΕΚ 15/Α). 8. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α /1974)«Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». 9. Το Π.Δ. 497/ Το Ν. 1881/90 Ρύθμιση διαδικασιών ανάθεσης εργασιών. 11. Το Π.Δ. 173/1990 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. (πλην Ο.Τ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 137/1991 και ισχύει σήμερα. 12. Το Ν. 2328/ Το ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ 64/Α/ ). 14. Το Π.Δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)" με τις σχετικές επισημάνσεις του της αριθμ. Π1/4232/ εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. 15. Το άρθρο 46 του ν.3801/2009, «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. 2

3 16. Την αριθμ. Π1/3187/ Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης. 17. Το αρίθμ. 197/ έγγραφο της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας. 18. Την αριθμ. 512/ Απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (με τη διαδικασία αξιολόγησης ανά είδος και όχι με τη συνολική προσφορά), ποσού Εκατόν Τεσσάρων Χιλιάδων Εξακοσίων Ογδόντα Δύο Ευρώ και Πενήντα Οχτώ Λεπτών ( ,58 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την «Προμήθεια Υλικών Εργαστηρίων της Σ.Τ.ΕΦ. του ΤΕΙ Λαμίας», σε βάρος του ΚΑΕ Το σύνολο των ειδών έχει ταξινομηθεί σε δυο ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Α ΕΝΟΤΗΤΑ: Για το Τμήμα Ηλεκτρολογίας και το Τμήμα Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας Προϋπολογισμός: ,58 ευρώ Β ΕΝΟΤΗΤΑ: Για το Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Προϋπολογισμός: ,00 ευρώ Οι προσφέροντες έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε μία ή και στις δύο Ενότητες ή ανά είδος. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Προϋπολογισμός ,58 A/A2 Περιγραφή Τεμάχια Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή 1 Switch 10/100/1000 Mbps 24 port για καλώδιο Cat. 5. Λειτουργία full/half duplex για ταχύτητες Ethernet/Fast Ethernet. 1 2 Κανάλι IBOCO για χωνευτές πρίζες (σε μέτρα) 50 3 Πρίζες: 10 διπλές ethernet (cat5) (σε τεμ.) 10 4 Καλώδιο: UTP-cat5 (σε μέτρα) Αλφάδι Δομικό Δίοδος Λέϊζερ,Θερμοκρασία ,χρόνος αλφαδιάσματος 5ς, κωδικός Βολτόμετρo μονό VAC 90 Χ 90 mm, Βολτόμετρο διπλό VAC 90 Χ 90 mm αναλογικά (από 5 τεμ) 10 7 Αμπεροτσιμπίδα Ψηφιακή 2 8 Κατσαβίδια αρπάγης DZ 24 σετ 3 9 Κατσαβίδια αρπάγης DZ 26 σετ 3 4

5 10 Κατσαβίδια καρυδάκια χρωμιοβαναδιούχα ISO DIN mm, σειρά τουλάχιστο 12 τεμαχίων 1 11 Κατσαβίδια μαγνητικά ίσια σειρά 3 12 Κατσαβίδια μαγνητικά σταυρωτά σειρά 3 13 Κατσαβίδια νάνος DST 01 σετ 1 14 Κατσαβίδια νάνος DST 02 σετ 1 15 Κατσαβίδια νάνος μαγνητικά σετ 1 16 Κατσαβίδια νάνος σετ 5 17 Κατσαβίδια σετ CT Κατσαβίδια σταυρός σετ 7 ή 8 τεμαχίων 1 19 Κατσαβίδια τρίγωνο 1 20 Κατσαβίδια Ειδικό Δοκιμαστικό MS Κλειδιά Άλλεν standard σειρά σε πλαστική βάση 4 22 Κλειδιά Άλλεν standard σειρά σε πλαστική βάση μακριά 3 23 Κλειδιά Άλλεν με σφαιρίδιο σειρά σε πλαστική βάση μακριά 3 5

6 24 Κλειδιά Άλλεν πολλαπλής οδόντωσης σειρά σε πλαστική βάση κοντά (αστεράκια) 3 25 Κλειδιά Άλλεν πολλαπλής οδόντωσης σειρά σε πλαστική βάση μακριά (αστεράκια) 2 26 Κλειδιά γερμανικά από 6 έως 32 σειρά 2 27 Πιστόλι Θερμού Αέρα 1500W / 120 C C 1 28 Στραβοτσίμπιδο μίνι 115mm 6 29 Κατσαβίδια ίσια σετ 7 ή 8 τεμαχίων 5 30 Πληκτρολόγια Η/Υ PS/ Ακροδέκτες 1.5 mm MC LK cm Ακροδέκτες 1.5 mm MC LK cm Ακροδέκτες 1.5 mm MC LK cm Ακροδέκτες Ασφαλείας 2.5 mmlab Si SLK 425-F 100cm Ακροδέκτες Ασφαλείας 2.5 mmlab Si SLK 425-F 150cm Ακροδέκτες Ασφαλείας 2.5 mmlab Si SLK 425-F 25cm 150 6

7 37 Ακροδέκτες Ασφαλείας 2.5 mmlab Si SLK 425-F 50cm Αμπεροτσιμπίδα Αναλογική 5 39 Αμπεροτσιμπίδα Ψηφιακή 5 40 Διακόπτης πίνακα τύπου PACO τριπολικός 20Α, Λάμπες Διαφανοσκοπίου 36V 400W Λάμπες Διαφανοσκοπίου Osram HLX EVD 36V 400W Λάμπες Διαφανοσκοπίου Xenophot Osram HLX V 250W Λάμπες Μικροσκοπίων Nikon 240V 20W Μετρητής Ατμοσφαιρικής Πίεσης 5 46 Μετρητής Υγρασίας Τοίχου 5 47 Μικρόμετρα εξωτερικών διαστάσεων 0-25 mm ακρίβειας 0.01 mm, ISO DIN 863, βήμα κοχλία 0.5 mm, με όριο ροπής (καστάνια) και δυνατότητα μπλοκαρίσματος κάλυκα Μπόρνες ΜC SAB 4-G Πολύμπριζο 3 θέσεων με καλώδιο 10 7

8 50 Πολύμπριζο 5 θέσεων με διακόπτη Ποτενσιόμετρο 1ΚΩ-10ΚΩ Πυκνωτές 100μf, 200μf, 500μf, 1000μf Πυκνωτές 10μf, 22μf, 33μf, 47μf Πυκνωτές 1nf, 1.2nf, 2.2nf, 3.3nf Πυκνωτές 1μf, 2.2μf, 3.2μf, 4.7μf Πυκνωτές 4.7nf, 10nf, 22nf, 33nf Πυκνωτές 47nf, 100nf, 330nf Πυκνωτής 100NF-2.2NF Τρανζίστορ LM Τρανζίστορ TL Φις σούκο αρσενικά-θηλυκά Χορδή Χάλκινη Cavedish ανταλλακτική Leybold Χρονόμετρο Ηλεκτρονικό Χειρός Ψηφιακής Ένδειξης DIAC Display Man 74A FET 2N LED κόκκινα, πράσινα, κίτρινα UJT 2N UJT

9 70 Κατσαβίδια 100Χ Κατσαβίδια 100Χ Κατσαβίδια TORKS σετ 1 73 Ανιχνευτής Μαγνητικού Πεδίου 8 74 Ανιχνευτής Τάσεως 8 75 Αντιστάσεις 10Ω-33Ω-100Ω Αντιστάσεις 120ΚΩ, 220ΚΩ, 330ΚΩ Αντιστάσεις 150Ω, 180Ω, 220Ω Αντιστάσεις 15ΚΩ, 18ΚΩ, 27ΚΩ Αντιστάσεις 1MΩ, 1.2MΩ, 2.2MΩ Αντιστάσεις 1MΩ, 2.2MΩ, 3.3MΩ Αντιστάσεις 1ΚΩ, 2.2ΚΩ, 3.3ΚΩ Αντιστάσεις 1Ω, 2Ω, 3Ω, 4Ω, 5Ω Αντιστάσεις ΚΩ Αντιστάσεις Ω Αντιστάσεις 220ΚΩ, 270ΚΩ, 330ΚΩ Αντιστάσεις 22ΚΩ, 33ΚΩ, 39ΚΩ Αντιστάσεις 22Ω, 33Ω, 47Ω, 56Ω, 68Ω Αντιστάσεις 2W τιμής 10Ω/22Ω/27Ω/47Ω/33Ω/68Ω/100Ω/560Ω 400 9

10 89 Αντιστάσεις 2W τιμής 1ΚΩ/10ΚΩ/1.5ΚΩ/1.8ΚΩ/56ΚΩ Αντιστάσεις 390Ω, 470Ω, 560Ω Αντιστάσεις 4.7MΩ, 5.6MΩ, 6.8MΩ Αντιστάσεις 4.7ΚΩ, 5.6ΚΩ, 6.8ΚΩ Αντιστάσεις 470ΚΩ, 560ΚΩ, 680ΚΩ Αντιστάσεις 47ΚΩ, 56ΚΩ, 68ΚΩ Αντιστάσεις 47Ω, 56Ω, 100Ω, 120Ω Αντιστάσεις 5.6Ω, 6.8Ω, 8.2Ω, 10Ω Αντιστάσεις Ω-1ΚΩ-1.2ΚΩ Αντιστάσεις 680Ω, 820Ω, 870Ω Αντιστάσεις 8.2ΚΩ, 10ΚΩ, 12ΚΩ Αντιστάσεις 820ΚΩ, 880ΚΩ Αντιστάσεις 82ΚΩ, 100ΚΩ, 150ΚΩ Αντιστάσεις 82Ω, 100Ω, 220Ω, 330Ω Αντιστάσεις Βατικές 100Ω, 150Ω Αντιστάσεις Βατικές 5.6Ω, 56Ω Ασφάλειες 5X20mm 0.63A

11 106 Ασφάλειες 5X20 0.3A, 0.5A Ασφάλειες 5X A, 1A, 1.5Α Ασφάλειες 5X20 2A, 2.5A, 3Α Ασφάλειες 5X20 3.5A, 4A, 4.5Α Ασφάλειες 6X32 1A, 2A, 5Α Ασφάλειες Γυάλινες Μικρές 0.5Α Ασφάλειες Γυάλινες Μικρές 1Α Ασφάλειες 5X20mm 0.5A Ασφάλειες 5X20mm 1A Βαρόμετρο Universal Power Meter UPM Βάσεις Ασφαλειών (5Χ20) για ταμπλώ Βάση Ακροδεκτών MC LKW 2/ Βάσεις Ασφαλειών (6Χ32) για ταμπλώ Γέφυρες PBL Διαφάνεια σε ρολό μήκος 30μ πλάτος εκατοστά Δίοδοι 1Ν Δίοδοι 1Ν Δίοδοι 1Ν Δίοδοι BAY Δίοδοι BY

12 126 Δίοδοι D Δίοδος 1Ν Ν Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας πλήρες με μπαταρία και φορτιστή, με τις παρακάτω τουλάχιστο προδιαγραφές: ταχύτητα περι-στροφής /min, μέγιστη ροπή 20 Nm, με 16 προρυθμισμένες ροπές Εξολκέας για πύλες απλές σειράς ΖΕΝΕΡ 11.2V, 12.3V, 15V, 24V ΖΕΝΕΡ 12.4V, 22V ΖΕΝΕΡ 2.7V, 3.3V, 4.7V, 5.2V ΖΕΝΕΡ 2.7V, 4.7V ΖΕΝΕΡ 5.6V, 6.2V ΖΕΝΕΡ 5.7V, 6.2V, 8.2V, 9.6V ΖΕΝΕΡ 9.6V Θερμόμετρο ( ο C) Leybold Θερμόμετρο Υδραργύρου Τοίχου Θερμοσυστελόμενα 8mm/6mm Θυρίστορ (SCR) 2N Θυρίστορ (SCR) C106D Θυρίστορ (SCR) T102F Θυρίστορ (SCR) T15F 50 12

13 144 Θυρίστορ (SCR) TR Θυρίστορ TYS Καλώδια Ασφαλείας 0.50 m με Ακροδέκτες Φ Καλώδια Ασφαλείας 1.00 m με ακροδέκτες Φ Πολύμετρα ψηφιακά με τις παρακάτω (τουλάχιστο) προδιαγραφές: - Αυτόματη επιλογή πεδίου μέτρησης - Τάση: V DC και V AC - Ένταση:μΑ, ma: F 300 ma/250 V Α: F 10 A/250 V - Ένδειξη υπέρβασης πολικότητας και μικρής τάσης μπαταρίας - Αντίσταση Καλώδια εύκαμπτα μήκους 60 cm, με δύο ''μπανάνες'' Φ 4mm ενσωματωμένες στα άκρα, σε χρώματα μαύρο, κίτρινο, κόκκινο, καφέ, μπλε και λευκό, ανά 20 τεμάχια για κάθε χρώμα Καλώδιο ομοαξονικό TV με μπλεντάζ - κουλούρα των 50 m Κόλληση 1mm 500γρ Κόληση 1mm^2 / 60-40/500gr Κολλητήρι JBC 65W Κολλητήρι Αποροφ/κό 220y AC DST-31mm Κόφτες μεσαίοι Κόφτες μικροί Κόφτες-Μυτοτσίμπιδα κ.λ.π. 6 13

14 158 Κολλητήρι με Τροφοδότη Κόλησης Κονέκτορες BNC αρσενικό σε RCA θηλυκό Κονέκτορες κροκοδειλάκια μικρά (κόκκινο - μαύρο) Κροκοδειλάκια MC SAGK Κροκοδειλάκια MC SAGK Κροκοδειλάκια MC SAGK 4-K Κροκοδειλάκια κόκκινα, μαύρα Κροκοδειλάκια μαύρα-κόκκινα (50+50) Μπανάνες με τρύπα (κόκκινες) Μπανάνες με τρύπα (μαύρες) Μπανάνες με τρύπα Μπαταρίες 1.5V μικρές Μπαταρίες 1.5V μίνι Μπαταρίες LR03 - AAA SIZE 1.5V Μπαταρίες LR6 - AA SIZE 1.5V Μπαταρίες αλκαλικές 1.5V size C Μπαταρίες αλκαλικές μικρές 1.5V AA Μπαταρίες Αλκ/κες 1.5V C Μπαταρίες Αλκ/κες 1.5V ΑΑ mignon Μπαταρίες Αλκ/κες 1.5V ΑΑΑ micro Μπαταρίες Αλκ/κες 9V Μπαταρίες αλκαλικές 9V Μπαταρίες αλκαλικές 9V πλακέ Μπαταρίες αλκαλικές μικρές Μπαταρίες ειδική πολυμέτρου 15V 2 14

15 183 Μπαταρίες Οργάνων 1.5V μίνι μινιόν Μπαταρίες Οργάνων 1.5V μινιόν Μπαταρίες Οργάνων 9V πλακέ Μπόρνες MC SLB 4-G Μπόρνες MC XUB-G Μπόρνες ΜC SAB 4-G Μύτες κολλητηριού για κολλητήρι type SR-971A Οδηγός DISPLAY HCF 40,107 BE Οδηγός DISPLAY HCF Ολοκληρωμένα Ολοκληρωμένα FET BF245B Ολοκληρωμένα LM339, LM Ολοκληρωμένα LM555 (ή NE555 timer) Ολοκληρωμένα LM555, NE555 timer Ολοκληρωμένα LM565, NE Ολοκληρωμένα LM Ολοκληρωμένo LM Ολοκληρωμένο Κύκλωμα TL

16 201 Ολοκληρωμένο ΤΒΑ 820Μ Ολοκληρωμένα TL081, LM Πενάκια καταγραφικού Leybold Πηνία 10mH/300mA Πηνία 3mH/300mA Πηνία τιμής 10mH. 300ma Πηνία τιμής 4.7mH. 300ma Ποτενσιόμετρο με άξονα 10ΚΩ αναλογικό Πιστόλι σιλικόνης GG Πλακέτες μονής όψης απλές Πλακέτες μονής όψης φωτοευαίσθητες Πένσα βαρείας μόνωσης 150mm Πολύμετρα Ψηφιακά 1000 V DC και V AC - μα, ma - Αντίσταση 0-30 ΜΩ,C, t :30:150KHz με ελαστική θήκη και αυτόματες κλίμακες Πολύπριζα με 5 εξόδους πλάγιες Ποτενσιόμετρο 1.2ΚΩ, 1.5ΚΩ, 2.2ΚΩ Ποτενσιόμετρο 100ΚΩ, 220ΚΩ, 470ΚΩ

17 217 Ποτενσιόμετρο 10ΚΩ Ποτενσιόμετρο 10ΚΩ, 22ΚΩ, 47ΚΩ Ποτενσιόμετρο 10Ω Ποτενσιόμετρο 10Ω, 47Ω, 100Ω Ποτενσιόμετρο 1ΚΩ Ποτενσιόμετρο 1ΜΩ Ποτενσιόμετρο 1ΜΩ, 4.7ΜΩ Ποτενσιόμετρο 25ΚΩ Λογαριθμικό Ποτενσιόμετρο 4.7ΚΩ Ποτενσιόμετρο 4.7ΚΩ, 10ΚΩ, 47ΚΩ Ποτενσιόμετρο 470Ω, 1ΚΩ, 4.7ΚΩ Ποτενσιόμετρο 47Ω Πρόμπς Παλμογράφου Χ Πρόμπς Παλμογράφου Χ1-Χ Ποτενσιόμετρο με άξονα47κω αναλογικό Προσαρμοστές BNC - Μπανάνες θηλυκές Προσαρμοστές BNC μπανάνες θηλυκές κροκοδειλάκια Ποτενσιόμετρο με άξονα 47Ω αναλογικό Ποτενσιόμετρο με άξονα 22ΚΩ

18 236 Ποτενσιόμετρο με άξονα 4.7ΚΩ Πυκνωτές 22nf, 33nf, 47nf, 56nf Πυκνωτές 22pf, 33pf, 47pf Πυκνωτές 330nf, 470nf, 560nf Πυκνωτές 5.6nf, 6.8nf, 8.2nf, 10nf Πυκνωτές 680nf, 820nf Πυκνωτές 82nf, 100nf, 120nf, 220nf Πυκνωτής 0.22μF, 1μF, 2.2μF, 3.3μF Πυκνωτής 1μF-10μF-100μF Πυκνωτής 4.7μF, 100μF, 470μF Πυκνωτής 4.7μF, 10μF, 22μF Πυκνωτής 63V τιμής 10nf/1nf/330pf/100nf/4.7nf/3.3μf/10μf Πύλη Πύλη Πύλη Πύλη Πύλη Πύλη Πύλη Πύλη Πύλη Πύλη Πύλη Πύλη

19 260 Ράβδοι σιλικόνης Σπρέϋ αντισκωριακό Σπρέϋ καθαριστικό με λάδι Σπρέϋ πεπιεσμένου αέρα Στραβοτσίμπιδο μίνι 200mm Πυκνωτές 50v 3300μf Πυκνωτές 50v 33μf Ταινίες Μονωτικές (4 Χρώματα διάφορα) Συχνόμετρο μονό για σασί Ηz 90 X 90 mm Συγχρονοσκόπιο για σασί 90Χ90 400V / Hz Ταινίες μονωτικές Wander Τρανζίστορ 2SC Τρανζίστορ 2Ν Τρανζίστορ 2Ν2219-2Ν Τρανζίστορ 2Ν Τρανζίστορ 2Ν Τρανζίστορ 2Ν Τρανζίστορ 2Ν Τρανζίστορ BC108, BC Τρανζίστορ BC140, BC Τρανζίστορ BC Τρανζίστορ BFR91A και BFR96S Τρανζίστορ FET: NTE

20 283 Τρανζίστορ ισχύος 2Ν Τρανζίστορ ισχύος 2Ν Τριάκ ΒΤ Φακός μεγένθυνσης LFB Φις σούκο γωνιακά, πλάγια (αρσενικά) Τρανζίστορ BC Αλεζουάρ TR-01 μικρά σετ Αλεζουάρ TR-04 μεγάλα σετ Βίδες με παξιμάδι Βίδες με παξιμάδι και ροδέλες (διάφορα μεγέθη) Διαστημόμετρο πλαστικό ακριβείας 0.1 mm με βερνιέρο Εξολκέας (μικρός και μεγάλος) Πολύπριζα με 5 εξόδους πλάγιες με 2m καλώδιο Κλειδιά γερμανικά χρωμιοβαναδιούχα, ISO DIN 3110, 6-32 mm, σειρά τουλάχιστο 12 τεμαχίων, που να περιλαμβάνει τα κλειδιά 24Χ26, 25Χ28 και 27Χ32 mm 1 20

21 297 Κλειδιά γερμανικά χρωμιοβαναδιούχα, ISO DIN 3110, 6-32 mm, σειρά τουλάχιστο 12 τεμαχίων, που να περιλαμβάνει τα κλειδιά 24Χ27, 25Χ28 και 30Χ32 mm Κλειδιά γερμανοπολύγωνα 12γωνα χρωμιοβαναδιούχα με κλίση πολύγωνου 15 μοιρών, ISO DIN 3113, 6-32 mm, σειρά τουλάχιστο 24 τεμαχίων Κλειδιά καρυδάκια 12γωνα, υποδοχής 1/2'', mm, ISO DIN 3124, σειρά σε μεταλλική κασετίνα που να περιλαμβάνει οπωσδήποτε μανέλα, μικρή και μεγάλη προέκταση, πολύσπαστο και καστάνια Λαμαρινόβιδες διάφορα μεγέθη Λάμες σιδηροπριόνου Λίμες σειρά Μαχαίρι Ηλεκτρολόγου Μεγενθητικό φακό τετράγωνο με βραχίωνα κ.φώς-ζούμ Μετροταινία από πανί 30μ Μέτρο Ηλεκτρονικό 2 21

22 307 Παχύμετρο πλαστίκο Πένσα βαρείας μόνωσης 150mm Πολύγωνα κλειδιά από 6 έως 32 mm σε κασετίνα Σασί Κοπτικό TR-05 σετ Ταινίες μονωτικές Τρυπάνια αέρος 0.6 mm, 0.8mm Τρυπάνια αέρος 1.00 mm Τρυπάνια αέρος 1.50 mm Τρυπάνια αέρος mm Τρυπάνια αέρος 2.00 mm Τρυπάνια αέρος 2.50 mm Τρυπάνια αέρος 3.00 mm Τρυπάνια αέρος 3.50 mm Τρυπάνια αέρος 4.00 mm Τρυπάνια αέρος 4.50 mm Τρυπάνια αέρος 5.00 mm Τρυπάνια αέρος 5.50 mm Τρυπάνια αέρος 6.00 mm Τρυπάνια αέρος 6.50 mm Τρυπάνια αέρος 6.75 mm Τρυπάνια αέρος 7.00 mm 10 22

23 328 Τρυπάνια αέρος 7.50 mm Τρυπάνια αέρος 8.00 mm Τρυπάνια αέρος 8.50 mm Υγρό καθαρισμού χεριών lit Πολύπριζα με 3 εξόδους πλάγιες με διακόπτη κ.καλώδιο Πλήρη σειρά φαρμάκων παροχής πρώτων βοηθειών (αντισταμινικά, αντιφλεγμονώδη, αιμοστατικά, κ.λ.π) Μνήμη 256MB DDR 333Mhz Μνήμη 256MB SDRAM 133Mhz Κάρτα Δικτύου 10/100Kbps Σκληρός Δίσκος 80GB 7200rpm Κάρτα Γραφικών 128Mb AGP 4x Ποντίκια Η/Υ PS/2 optical Οδηγός δισκέτας 1,44'' (Floppy drive) Τροφοδοτικό Η/Υ Pentium IV 350 W Οπτικό Δίσκο CD-R 700MB (συσκευασία των 50 τεμ) Οπτικό Δίσκο CD-RW 700MB (επανεγγράψιμα) Πολύμπριζο 5 πλάγιων θέσεων σούκο με διακόπτη ON/OFF Ασφάλεια 10Α Βαλίτσα-θήκη CD 48 θέσεων με σκληρό εξωτερικό Σταυρός σούκο τριπλός Μικροελεγκτής PIC16F84A BNC mail to f BNC double mail BNC mail solderless BNC f solderless BNC mail to RCA f AC Power plug 3 pins 10A 250V AC Power jack 3 pins 10A 250V 20 Μεγεθυντικός φακός με λάμπα φθορίου zoom 5x Φ125mm 23

24 356 Απογυμνωτής καλωδίων μεταλλικός 2,5mm Κασσετίνα εργαλείων επισκευής Η/Υ πλήρης Κασσετίνα εργαλείων δομημένης καλωδίωσης πλήρης Έλεγχος ομοαξονικών καλωδίων Έλεγχος δικτυακών καλωδίων RJ11,RJ45,USB,BNC,open,short,crossover,grounding test μέγιστο μήκος καλωδίων 200m Δεματικά καλωδίων ασφαλείας 165mm x 2,5mm Σταθμός κόλλησης με ρυθμιστή θερμοκρασίας 45w Απορροφητική τρόμπα Φ 3mm και 10 ανταλλακτικές μύτες Κατσαβίδι δοκιμαστικό Volt 170mm 4 ΣΥΝΟΛΟ Α ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.: ,58 24

25 Β ΕΝΟΤΗΤΑ Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Προϋπολογισμός: ,00 Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Tεμάχια 1 RFID (tags on patient) Απαιτείται η προσφορά 100 RFID Tags για εφαρμογή σε 100 ανθρώπους Αριθμός μονάδων 100 Συχνότητα Λειτουργίας MHz Εγγραφή/Ανάνγωση Συνολική Εσωτερική Μνήμη (bits) 512 Κρυπτογράφηση Δεδομένων Ρυθμός Μεταφοράς Δεδομένων (Kbps) 50 Κατηγορία (Active / Passive) Passive Απόσταση Εγγραφής/Ανάγνωσης από Δέκτη (cm) Μορφή Tag Αυτοκόλλητο / Επικάρπιο Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Tεμάχια 2 RFID (tags on patient) με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας Απαιτείται η προσφορά 50 RFID Tags για εφαρμογή σε 50 ανθρώπους Αριθμός μονάδων 100 Συχνότητα Λειτουργίας MHz Εγγραφή/Ανάνγωση Συνολική Εσωτερική Μνήμη (bits) 512 Κρυπτογράφηση Δεδομένων Ρυθμός Μεταφοράς Δεδομένων (Kbps) 50 Κατηγορία (Active / Passive) Passive Απόσταση Εγγραφής/Ανάγνωσης από Δέκτη (cm) Μορφή Tag Αυτοκόλλητο / Επικάρπιο Επιπλέον Αισθητήρες Θερμοκρασίας Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας ( 0 C) -20C - 60C Ακρίβεια μέτρησης +/- 0.5C Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος Τιμή Μονάδος Τιμή Μονάδος 3 RFID Tags στο Περιβάλλοντα Χώρο Απαιτείται η προσφορά 20 RFID Tags για εφαρμογή στον περιβάλλοντα χώρο 20 Αριθμός μονάδων 20 Συχνότητα Λειτουργίας MHz Εγγραφή/Ανάγνωση Συνολική Εσωτερική Μνήμη (bits) 512 Κρυπτογράφηση Δεδομένων Ρυθμός Μεταφοράς Δεδομένων (Kbps) 50 Απόσταση Εγγραφής/Ανάγνωσης από Δέκτη (cm) Μορφή Tag Αυτοκόλλητο / Κάρτα Κατηγορία (Active / Passive) Active / Passive Επιπλέον Αισθητήρες Θερμοκρασίας Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας ( 0 C) -20C - 150C Πηγή Ενέργειας Μπαταρία 3V Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 4 Ενσύρματοι Αναγνώστες RFID Απαιτείται η προσφορά για 5 ενσύρματους Αναγνώστες RFID 5 Αριθμός μονάδων 5 Απαιτήσεις ισχύος 12 V DC, 300mA Συχνότητα MHz 25

26 Διεπαφή Επικοινωνίας Απόσταση Εγραφής / Ανάγνωσης Εγγύηση κατασκευαστή RS232/USB 30 cm Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 5 Ασύρματοι Αναγνώστες RFID Απαιτείται η προσφορά για 5 ασύρματους Αναγνώστες RFID 5 Αριθμός μονάδων 5 Απαιτήσεις ισχύος DC 3.7 to 4.2 V Συχνότητα MHz Διεπαφή Επικοινωνίας USB Ασύρματη Επικοινωνία Bluetooth 1. Εμβέλεια Επικοινωνίας > 5 cm Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 6 Κάρτες Ήχου με πολλαπλές Εισόδους Απαιτείται η προσφορά για 5 κάρτες ήχου με πολλαπλές αναλογικές εισόδους για την επεξεργασία δεδομένων από microphone arrays 5 Αριθμός μονάδων 5 Κανάλια Εισόδου 4 Αναλογικά Τύπος Βύσματος κανάλια αναλογικής εισόδου, 1/4' TRS(stereo) jack Κανάλια Εξόδου 4 Αναλογικά, 1 Ψηφιακό Θύρα Επικοινωνίας PCI Συχνότητα Δειγματοληψίας 32, 44.1, 48, 88.2, 96, (176.4, 192) khz Τροφοδοσία 3.3V / 5V compatible PCI card Υποστήριξη Λειτουργικού Windows Vista/XP/2000 and Mac OS X Μετατροπέας A/D, D/A, Επιπλέον ψηφιακή έξοδος, full duplex 4-in/4-out Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 7 Μικρόφωνα Απαιτείται η προσφορά για 30 μικρόφωνα για δημιουργία microphone arrays 30 Αριθμός μονάδων 30 Συχνότητα Hz Ευαισθησία -52db Σύνδεση 3,5mm Επιπλέον Συμβατότητα με κάθε τύπο κάρτας ήχου Εγγύηση κατασκευαστή Ενσύρματοι Αισθητήρες Υπέρυθρου 8 Απαιτείται η προσφορά για 10 ενσύρματους αισθητήρες υπέρυθρου 10 Αριθμός μονάδων 10 Εύρος Τιμών 1-10 cm Τροφοδοσία/Έξοδος V Σύνδεση USB Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 9 Ενσύρματοι Αισθητήρες Δόνησης 10 26

27 Απαιτείται η προσφορά για 10 ενσύρματους αισθητήρες δόνησης Αριθμός μονάδων 10 Εύρος Τιμών 1K Ohms Τροφοδοσία/Έξοδος V Σύνδεση USB Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 10 Ενσύρματοι Αισθητήρες Υγρασίας Απαιτείται η προσφορά για 5 ενσύρματους αισθητήρες υγρασίας 5 Αριθμός μονάδων 5 Εύρος Τιμών 10-95% (Ποσοστό υγρασίας) Τροφοδοσία/Έξοδος V Σύνδεση USB Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 11 Ενσύρματοι Αισθητήρες Κίνησης Απαιτείται η προσφορά για 5 ενσύρματους αισθητήρες κίνησης 5 Αριθμός μονάδων 5 Εύρος Τιμών 1K Ohm Τροφοδοσία/Έξοδος V Σύνδεση USB Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 12 Ενσύρματοι Αισθητήρες Ατμοσφαιρικής Πίεσης Απαιτείται η προσφορά για 5 ενσύρματους αισθητήρες ατμοσφαιρικής πίεσης 5 Αριθμός μονάδων 5 Εύρος Τιμών 20 to 250 kpa (2.9 to 36.3 psi) Τροφοδοσία/Έξοδος V Σύνδεση USB Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 13 Ενσύρματοι Αισθητήρες Θερμοκρασίας Απαιτείται η προσφορά για 10 ενσύρματους αισθητήρες θερμοκρασίας 10 Αριθμός μονάδων 10 Εύρος Τιμών -30 C to +80 C Ακρίβεια Μέτρησης ±0.75 C Τροφοδοσία/Έξοδος V Σύνδεση USB Εγγύηση κατασκευαστή Ενσύρματοι Αισθητήρες Φωτός 14 Απαιτείται η προσφορά για 10 ενσύρματους αισθητήρες φωτός 10 Αριθμός μονάδων 10 Εύρος Τιμών 1 lux lux Τροφοδοσία/Έξοδος V Σύνδεση USB Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 27

28 15 Διεπαφή Επικοινωνίας Αισθητήρων με Η/Υ Απαιτείται η προσφορά για 5 διεπαφές επικοινωνίας αισθητήρων με Η/Υ 5 Αριθμός μονάδων 5 Είσοδοι (USB) 8 Analog / 8 Digital Έξοδοι 8 Digital Σύνδεση με Η/Υ USB Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια 16 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Α4 Απαιτείται η προσφορά 1 τεμαχίου 1 Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια 17 ΜΝΗΜΗ RAM 2GB (2X1GB) DUAL CHANNEL DDR2 PC MHZ 10 Απαιτείται η προσφορά 10 τεμαχίων Μέγεθος 2048MB (2x1024) Τύπος Μνήμης DDR2 (PC2-6400) 240-Pin DIMM Kit, DUAL CHANNEL Ταχύτητα Διαύλου 800MHZ CAS Latency 4 Timings Σύστημα ψύξης Παθητικό υψηλής απόδοσης Πρόσθετα χαρακτηριστικά Double-data-rate architecture Τιμή Μονάδος Τιμή Μονάδος Εγγύηση Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 4-PORT PS/2 SWITCH WITH AUDIO 18 SWITCH με υποστήριξη ήχου που επιτρέπει το χειρισμό 4 υπολογιστών χρησιμοποιώντας 1 οθόνη, 1 πληκτρολόγιο και 1 ποντίκι. 3 Απαιτείται η προσφορά 3 τεμαχίων Θύρες κονσόλας 1 x PS/2 Keyboard 6-pin mini Din female 1 x PS/2 Mouse 6-pin Mini Din female 1 x HDB 15-pin female 1 x 3.5mm audio in/out jack 1 x 3.5mm mic in/out jack Ανάλυση VGA Μέγιστη 2048 x 1536 pixels Τρόποι εναλλαγής Push button / Hotkey Selection / Auto-switching Τροφοδοσία Από την θύρα PS/2 LED 4 Λειτουργία Plug-and-Play Πρόσθετα χαρακτηριστικά χωρίς την ανάγκη επιπλέον λογισμικού ή τροφοδοσίας Καλώδια σύνδεσης 4ΧKVM Combo καλώδια (1.8m), 8XAudio/Mic καλώδια Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια 19 MOTHERBOARD P5Q SE2 Απαιτείται η προσφορά 10 τεμαχίων 10 Τοποθέτηση ATX με διαστάσεις 30.5 x 19.3cm Υποδοχή CPU Socket 775 Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές Intel Core 2 Quad/Core 2 Extreme/Core 2 Duo/Pentium D/Celeron dual-core/celeron processors Ταχύτητα FSB 1600/1333/1066/800MHz Chipset Intel P45 / ICH10 Υποστήριξη Καρτών Γραφικών 1 x PCI Express 2.0 x16 slot Υποδοχές Μνήμης 4 x DDR2 1200/1066/800/667 με Τιμή Μονάδος 28

29 δυνατότητα επέκτασης έως 16GB (Dual channel, 240- pin) Υποστήριξη Δίσκων Southbridge 6 x Serial ATA 3.0 Gb/s 1 x Ultra DMA 133/100/66 Marvell 88SE6102 (δυνατότητα σύνδεσης 2 συσκευών IDE) 1 x PS/2 Keyboard port, 1 x PS/2 Mouse port, 1 x Coaxial Θύρες Επικοινωνίας (Εξωτερικές) S/PDIF Out, 1 x RJ45 port, 6 x USB 2.0/1.1 ports, 8- channel Audio I/O ports Εσωτερικές Συνδέσεις 2 x PCIe x1 3 x PCI 3 x USB connectors (υποστήριξη 6 USB 2.0 ports) 1 x Floppy disk drive connector 1 x COM connector 1 x Chassis Fan connector, Front panel audio connector 1 x CPU Fan connector 1 x Power Fan connector 1 x S/PDIF Out Header 1 x Chassis Intrusion connector CD audio in 24-pin ATX Power connector 1 x 4-pin ATX 12V Power connector 1 x System Panel connector On-Board Συσκευές Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Gigabit LAN controller Ενσωματωμένη κάρτα ήχου 8-Channel High-Definition Audio CODEC Πρόσθετα Χαρακτηριστικά Express Gate VRM 5000hr Cap VRD11.1 CPU support (backward support VRD10.X CPU) 2-PORT PS/2 SWITCH 20 Για το χειρισμό 2 υπολογιστών χρησιμοποιώντας 1 οθόνη, 1 πληκτρολόγιο και 1 ποντίκι. Απαιτείται η προσφορά 12 τεμαχίων 12 Μέσω συνδυασμών πλήκτρων, μέσω Εναλλαγή υπολογιστών λογισμικού και ειδικού πλήκτρου στην συσκευή Μέγιστη ανάλυση οθόνης 2048 x 1536 Τροφοδοσία Μέσω Usb Συνδέσεις εισόδου 2x PS/2, 1 x Vga (D-Sub) 2 x Vga (D-Sub) με Συνδέσεις εξόδου ενσωματωμένες τις συνδέσεις PS/2 Πρόσθετα χαρακτηριστικά Plug & Play Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 21 DVD-RW 120MIN-4,7GB 4X 10 PACK Απαιτείται η προσφορά 8 τεμαχίων Χωρητικότητα Ταχύτητα εγγραφής 8 120min - 4.7GB 4x 22 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 32-BIT Απαιτείται η προσφορά 6 τεμαχίων 6 29

30 Σύνδεση PCI 2.1/2.2 LAN 10/100/1000 Mbps με Υποστηριζόμενες Λειτουργίες αυτόματη ανίχνευση της ταχύτητας του δικτύου Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος Μία ελεύθερη θύρα PCI Full Duplex: 20Mbps,200Mbps ή Ταχύτητα Διαμεταγωγής 2000Mbps. Half Duplex: 10Mbps,100Mbps ή 1000Mbps Πρόσθετα Χαρακτηριστικά NAI IEEE NAI IEEE 802.3u NAI IEEE 802.3ab NAI IEEE 802.3ad NAI IEEE 802.1p NAI IEEE802.1Q NAI ACPI NAI υποστήριξη VLANs NAI υποστήριξη Wake On Lan (μεσω PCI Bus) NAI συμβατότητα με Windows 98/ME/NT/2000/XP NAI Novell Netware NAI Sun Solaris / Linux / DOS NAI σύνδεση με RJ-45 category 3/4 NAI ή 5 UTP έως 100m για 10Mbps NAI category 5 UTP έως 100m για 100Mbps NAI category 5e UTP έως 100m για 1000Mbps NAI Εγγύηση κατασκευαστή 23 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 512MB PCI-E RETAIL Απαιτείται η προσφορά 12 τεμαχίων 12 Chipset NVI DIA GeForce 210 Μνήμη 512 MB GDDR2 στα 64-bit Engine Clock 589 MHz Memory Clock 800MHz (400MHz DDR2) Shader Clock 1402 MHz Μέγιστη ανάλυση 2560 x 1600 Έξοδοι 1 x DVI-I, 1 x D-Sub (VGA), 1 x HDMI Τοποθέτηση PCI Express 2.0 Πρόσθετα χαρακτηριστικά Υποστήριξη Microsoft DirectX 10.1 HDCP compliant, υποστήριξη Dual-link DVI NVIDIA PureVideo HD technology NVIDIA Hardware Decode Acceleration για εξαιρετικά ομαλή αναπαραγωγή H.264 VC-1 WMV DivX MPEG-2 MPEG-4 HD και SD ταινιών χώρις την απαραίτητη προυπόθεση ενός Dual ή Quad-core επεξεργαστή πλήρης υποστήριξη σε Windows 7 ολοκληρωμένη υποστήριξη για HDMI 1.3a με Native HDMI Εγγύηση κατασκευαστή 24 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ ΠΥΡΗΝΑ CORE 2 QUAD CORE Q GHZ LGA FSB - BOX Απαιτείται η προσφορά 10 τεμαχίων Τεχνολογία Κατασκευής Front Side Bus Χρονισμός Τοποθέτηση L2 Cache nm 1333MHz 2.5 GHz Socket LGA775 4MB L2 cache 30

31 L2 Cache Speed 2.5 GHz ΤCore Stepping R0 CPUID String 1067Ah Thermal Design Power 95W Thermal Specification 71.4 C VID Voltage Range 0.85V V Επιπλέον χαρακτηριστικά Enhanced Intel Speedstep Technology Intel EM64T Enhanced Halt State (C1E) Execute Disable Bit Intel Thermal Monitor 2 Στη συσκευασία να περιέχεται ανεμιστηράκι Εγγύηση κατασκευαστή 25 Θήκη για CD BLACK Απαιτείται η προσφορά 5 τεμαχίων Χωρητικότητα Σχήμα Χρώμα 5 92 cd's ή 46 cd με τα βιβλιαράκια τους Μαύρο Ορθογώνιο 26 KEYBOARD GR ΜΑΥΡΟ Απαιτείται η προσφορά 10 τεμαχίων Τύπος Θύρες Επικοινωνίας Διάταξη Πρόσθετα Χαρακτηριστικά Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Εγγύηση κατασκευαστή 10 Ενσύρματο πληκτρολόγιο USB Ελληνικά-Αγγλικά 17 πλήκτρα συντόμευσης (Internet, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, media player κ.α.) Windows Vista ή XP 27 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 650W ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF Απαιτείται η προσφορά 8 τεμαχίων Τύπος τροφοδοτικού Μέγιστη ονομαστική ισχύς Input voltage Input Frequency Range Σύνδεση Πρόσθετα χαρακτηριστικά 135cm fan με χαμηλό επίπεδο θορύβου που εξασφαλίζει καλύτερη ροή αέρα Προστασία Διαστάσεις Τροφοδοσίες εξόδου 8 ATX 12V 2.2 & EPS 12V W 650W/750W:100Vac- 240Vac 47Hz~63Hz 1 x 20/24-pin Main connector, 1 x 4-pin + 12V CPU connector, 1 x 8-pin + 12V CPU connector, 6 x 4-pin Peripheral power connector, 4 x 5-pin S-ATA connector, 1 x 4-pin floppy drive connector, 2 x 6pin PCI-E connector, 1 x 8pin(6+2) PCI-E connector Υπερένταση, υπέρταση και βραχυκύκλωμα 150x86x160 mm (WxHxL) +3.3V 30A, +5V 28A, +5VSB 3A,+12V 48A,12V 0.8A 31

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 2718/Μ/08 Μυτιλήνη, 22 Οκτωβρίου 2008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003669293 2016-01-21

16PROC003669293 2016-01-21 TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 21-01-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος Βόλος, 08-01-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 29/08-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξανδρούπολη 28/4/ η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρόσκλησης: Ν.Κ.9 Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξανδρούπολη 28/4/ η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρόσκλησης: Ν.Κ.9 Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξανδρούπολη 28/4/2016 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρόσκλησης: Ν.Κ.9 Αριθ. Πρωτ. : 10098 ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Βίου Μάθησης ( Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ), Τμήμα Προμηθειών, υπ όψιν κ. Νικολαΐδη Θεόδωρου, το αργότερο μέχρι την 15/04/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:30.

Βίου Μάθησης ( Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ), Τμήμα Προμηθειών, υπ όψιν κ. Νικολαΐδη Θεόδωρου, το αργότερο μέχρι την 15/04/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:30. ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 26/03/2015 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /νση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΡ. ΜΕΛ. 1/2013 KA.6673.0001

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-77 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 22/04/2015 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήνα, 15/02/2016 Αριθ. Πρωτ. Γ-265-2016 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής (σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11/01/2013 Αρ. πρωτ. 297 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE ITALY 2007-2013

EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE ITALY 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ Π.Δ. 432/81 ΣΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,.26/06/2012 EUROPEAN TERRITORIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ 1 Ποντίκι(Mouse) 1. Σύνδεση Ενσύρματη USB

ΦΠΑ 1 Ποντίκι(Mouse) 1. Σύνδεση Ενσύρματη USB ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 210-6988570

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ιεύθυνση ιοικητικού- Οικονοµικού Τµήµα Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Προµηθειών & Περιουσίας ιεύθυνση: Τέρµα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (2321) 049106 Fax: (2321) 046556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Ηµεροµηνία: 15-12-2014

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων AMD

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 16.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρ. Διακήρυξης 1766 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΟΣ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i5... 3 ΕΙΔΟΣ 2. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ i7... 6 ΕΙΔΟΣ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Θεσσαλονίκη 09/06/2015 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά, 12-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8112/22-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία. Ημερομηνία. Δημοσίευσης στον. Ημερήσιο και. Οικονομικό Τύπο 22.1.2010 22.1.2010 22.1.2010 17.3.2010

Ημερομηνία. Ημερομηνία. Δημοσίευσης στον. Ημερήσιο και. Οικονομικό Τύπο 22.1.2010 22.1.2010 22.1.2010 17.3.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 20.1.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρ. Διακήρυξης 241 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: 35100 Λαμία Πληροφορίες: Τμ. Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος Βόλος, 02-12-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 11/02-12-2014

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7/7/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7/7/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 7/7/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13820 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ> με τη συνοπτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Μία (1) μονάδα Η/Υ συνολικού προϋπολογισμού 1.100,00

1. Μία (1) μονάδα Η/Υ συνολικού προϋπολογισμού 1.100,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 8.800,00, ολογράφως (οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ) για την προμήθεια Η/Υ, ups, FAX κλπ για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 17/04/2015 Προς: Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Professional (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 11/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 2654/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Kέρκυρα 27/02/2014. Αρ. πρωτ.:οικ. 20726/8491

Kέρκυρα 27/02/2014. Αρ. πρωτ.:οικ. 20726/8491 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Ρούτση Τηλ: 26613-62257 Φαξ. 26610-33632 e-mail: eroutsi@pin.gov.gr Kέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τύπου Ταμπλέτας (Tablet) Αναθέτουσα Αρχή

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την. Προμήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τύπου Ταμπλέτας (Tablet) Αναθέτουσα Αρχή Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τύπου Ταμπλέτας (Tablet) Αναθέτουσα Αρχή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης / Ειδικός Λογαριασμός Ημερομηνία: 16.10.2012

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400, E-mail: dedisa@dedisa.gr, URL: www.dedisa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. κεντρικός εξυπηρετητής τεµάχια : 5 (πέντε) Ολα τα µέρη του προσφερόµενου εξοπλισµού να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Αριθµός µονάδων. 5 Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00 Οίκοθεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX : e-mail : Γεράνι Χανίων 73014

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια Η/Υ οθονών - εκτυπωτών, προϋπολογισμού 45.000 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια Η/Υ οθονών - εκτυπωτών, προϋπολογισμού 45.000 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16 η /2009 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. 1. Πολίτες (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΒΑ) 2. Επιμελητήρια Β. Αιγαίου. Αποστολή με Εmail

Πρόσκληση. 1. Πολίτες (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΒΑ) 2. Επιμελητήρια Β. Αιγαίου. Αποστολή με Εmail Αποστολή με Εmail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Δερβενακίων Ταχ.Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες: Ν. Προκόπη Τηλέφωνο: 210-7286411 Φαξ: 210-7211007 Προς όλους τους ενδιαφερόμενους

Δ/νση: Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες: Ν. Προκόπη Τηλέφωνο: 210-7286411 Φαξ: 210-7211007 Προς όλους τους ενδιαφερόμενους ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 1-8-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 138 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δνση: Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 26.03.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Ποσότητα: 1) (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 12-05 - 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα