ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία αποστολής για Δημοσίευσης Διενέργειας του ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. δημοσίευση στο στον Ημερήσιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία αποστολής για Δημοσίευσης Διενέργειας του ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. δημοσίευση στο στον Ημερήσιο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρ. Διακήρυξης 1401 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: Λαμία Τηλέφωνο: FAX: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Σ.Τ.ΕΦ. ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010 προϋπολογισμού: ,58 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) Ημερομηνία Ημερομηνία Ημερομηνία αποστολής για Δημοσίευσης Διενέργειας του δημοσίευση στο στον Ημερήσιο διαγωνισμού ΦΕΚ Τύπο

2 Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 1. Του Ν.Δ. 321/69 περί Κ.Δ.Λ., όπως ισχύει. 2. Του Ν.Δ. 2362/95 περί δημοσίου λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ., όπως ισχύει. 3. Του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/Α/84) «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 4. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 5. Του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο..». 6. Του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ) άρθρο 24 σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 7. Το Π.Δ. 346/98 όπως τροποποιήθηκε στις 3/2/2000 (ΦΕΚ 15/Α). 8. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α /1974)«Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». 9. Το Π.Δ. 497/ Το Ν. 1881/90 Ρύθμιση διαδικασιών ανάθεσης εργασιών. 11. Το Π.Δ. 173/1990 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. (πλην Ο.Τ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 137/1991 και ισχύει σήμερα. 12. Το Ν. 2328/ Το ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ 64/Α/ ). 14. Το Π.Δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)" με τις σχετικές επισημάνσεις του της αριθμ. Π1/4232/ εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. 15. Το άρθρο 46 του ν.3801/2009, «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. 2

3 16. Την αριθμ. Π1/3187/ Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης. 17. Το αρίθμ. 197/ έγγραφο της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας. 18. Την αριθμ. 512/ Απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (με τη διαδικασία αξιολόγησης ανά είδος και όχι με τη συνολική προσφορά), ποσού Εκατόν Τεσσάρων Χιλιάδων Εξακοσίων Ογδόντα Δύο Ευρώ και Πενήντα Οχτώ Λεπτών ( ,58 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την «Προμήθεια Υλικών Εργαστηρίων της Σ.Τ.ΕΦ. του ΤΕΙ Λαμίας», σε βάρος του ΚΑΕ Το σύνολο των ειδών έχει ταξινομηθεί σε δυο ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Α ΕΝΟΤΗΤΑ: Για το Τμήμα Ηλεκτρολογίας και το Τμήμα Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας Προϋπολογισμός: ,58 ευρώ Β ΕΝΟΤΗΤΑ: Για το Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Προϋπολογισμός: ,00 ευρώ Οι προσφέροντες έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε μία ή και στις δύο Ενότητες ή ανά είδος. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Προϋπολογισμός ,58 A/A2 Περιγραφή Τεμάχια Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή 1 Switch 10/100/1000 Mbps 24 port για καλώδιο Cat. 5. Λειτουργία full/half duplex για ταχύτητες Ethernet/Fast Ethernet. 1 2 Κανάλι IBOCO για χωνευτές πρίζες (σε μέτρα) 50 3 Πρίζες: 10 διπλές ethernet (cat5) (σε τεμ.) 10 4 Καλώδιο: UTP-cat5 (σε μέτρα) Αλφάδι Δομικό Δίοδος Λέϊζερ,Θερμοκρασία ,χρόνος αλφαδιάσματος 5ς, κωδικός Βολτόμετρo μονό VAC 90 Χ 90 mm, Βολτόμετρο διπλό VAC 90 Χ 90 mm αναλογικά (από 5 τεμ) 10 7 Αμπεροτσιμπίδα Ψηφιακή 2 8 Κατσαβίδια αρπάγης DZ 24 σετ 3 9 Κατσαβίδια αρπάγης DZ 26 σετ 3 4

5 10 Κατσαβίδια καρυδάκια χρωμιοβαναδιούχα ISO DIN mm, σειρά τουλάχιστο 12 τεμαχίων 1 11 Κατσαβίδια μαγνητικά ίσια σειρά 3 12 Κατσαβίδια μαγνητικά σταυρωτά σειρά 3 13 Κατσαβίδια νάνος DST 01 σετ 1 14 Κατσαβίδια νάνος DST 02 σετ 1 15 Κατσαβίδια νάνος μαγνητικά σετ 1 16 Κατσαβίδια νάνος σετ 5 17 Κατσαβίδια σετ CT Κατσαβίδια σταυρός σετ 7 ή 8 τεμαχίων 1 19 Κατσαβίδια τρίγωνο 1 20 Κατσαβίδια Ειδικό Δοκιμαστικό MS Κλειδιά Άλλεν standard σειρά σε πλαστική βάση 4 22 Κλειδιά Άλλεν standard σειρά σε πλαστική βάση μακριά 3 23 Κλειδιά Άλλεν με σφαιρίδιο σειρά σε πλαστική βάση μακριά 3 5

6 24 Κλειδιά Άλλεν πολλαπλής οδόντωσης σειρά σε πλαστική βάση κοντά (αστεράκια) 3 25 Κλειδιά Άλλεν πολλαπλής οδόντωσης σειρά σε πλαστική βάση μακριά (αστεράκια) 2 26 Κλειδιά γερμανικά από 6 έως 32 σειρά 2 27 Πιστόλι Θερμού Αέρα 1500W / 120 C C 1 28 Στραβοτσίμπιδο μίνι 115mm 6 29 Κατσαβίδια ίσια σετ 7 ή 8 τεμαχίων 5 30 Πληκτρολόγια Η/Υ PS/ Ακροδέκτες 1.5 mm MC LK cm Ακροδέκτες 1.5 mm MC LK cm Ακροδέκτες 1.5 mm MC LK cm Ακροδέκτες Ασφαλείας 2.5 mmlab Si SLK 425-F 100cm Ακροδέκτες Ασφαλείας 2.5 mmlab Si SLK 425-F 150cm Ακροδέκτες Ασφαλείας 2.5 mmlab Si SLK 425-F 25cm 150 6

7 37 Ακροδέκτες Ασφαλείας 2.5 mmlab Si SLK 425-F 50cm Αμπεροτσιμπίδα Αναλογική 5 39 Αμπεροτσιμπίδα Ψηφιακή 5 40 Διακόπτης πίνακα τύπου PACO τριπολικός 20Α, Λάμπες Διαφανοσκοπίου 36V 400W Λάμπες Διαφανοσκοπίου Osram HLX EVD 36V 400W Λάμπες Διαφανοσκοπίου Xenophot Osram HLX V 250W Λάμπες Μικροσκοπίων Nikon 240V 20W Μετρητής Ατμοσφαιρικής Πίεσης 5 46 Μετρητής Υγρασίας Τοίχου 5 47 Μικρόμετρα εξωτερικών διαστάσεων 0-25 mm ακρίβειας 0.01 mm, ISO DIN 863, βήμα κοχλία 0.5 mm, με όριο ροπής (καστάνια) και δυνατότητα μπλοκαρίσματος κάλυκα Μπόρνες ΜC SAB 4-G Πολύμπριζο 3 θέσεων με καλώδιο 10 7

8 50 Πολύμπριζο 5 θέσεων με διακόπτη Ποτενσιόμετρο 1ΚΩ-10ΚΩ Πυκνωτές 100μf, 200μf, 500μf, 1000μf Πυκνωτές 10μf, 22μf, 33μf, 47μf Πυκνωτές 1nf, 1.2nf, 2.2nf, 3.3nf Πυκνωτές 1μf, 2.2μf, 3.2μf, 4.7μf Πυκνωτές 4.7nf, 10nf, 22nf, 33nf Πυκνωτές 47nf, 100nf, 330nf Πυκνωτής 100NF-2.2NF Τρανζίστορ LM Τρανζίστορ TL Φις σούκο αρσενικά-θηλυκά Χορδή Χάλκινη Cavedish ανταλλακτική Leybold Χρονόμετρο Ηλεκτρονικό Χειρός Ψηφιακής Ένδειξης DIAC Display Man 74A FET 2N LED κόκκινα, πράσινα, κίτρινα UJT 2N UJT

9 70 Κατσαβίδια 100Χ Κατσαβίδια 100Χ Κατσαβίδια TORKS σετ 1 73 Ανιχνευτής Μαγνητικού Πεδίου 8 74 Ανιχνευτής Τάσεως 8 75 Αντιστάσεις 10Ω-33Ω-100Ω Αντιστάσεις 120ΚΩ, 220ΚΩ, 330ΚΩ Αντιστάσεις 150Ω, 180Ω, 220Ω Αντιστάσεις 15ΚΩ, 18ΚΩ, 27ΚΩ Αντιστάσεις 1MΩ, 1.2MΩ, 2.2MΩ Αντιστάσεις 1MΩ, 2.2MΩ, 3.3MΩ Αντιστάσεις 1ΚΩ, 2.2ΚΩ, 3.3ΚΩ Αντιστάσεις 1Ω, 2Ω, 3Ω, 4Ω, 5Ω Αντιστάσεις ΚΩ Αντιστάσεις Ω Αντιστάσεις 220ΚΩ, 270ΚΩ, 330ΚΩ Αντιστάσεις 22ΚΩ, 33ΚΩ, 39ΚΩ Αντιστάσεις 22Ω, 33Ω, 47Ω, 56Ω, 68Ω Αντιστάσεις 2W τιμής 10Ω/22Ω/27Ω/47Ω/33Ω/68Ω/100Ω/560Ω 400 9

10 89 Αντιστάσεις 2W τιμής 1ΚΩ/10ΚΩ/1.5ΚΩ/1.8ΚΩ/56ΚΩ Αντιστάσεις 390Ω, 470Ω, 560Ω Αντιστάσεις 4.7MΩ, 5.6MΩ, 6.8MΩ Αντιστάσεις 4.7ΚΩ, 5.6ΚΩ, 6.8ΚΩ Αντιστάσεις 470ΚΩ, 560ΚΩ, 680ΚΩ Αντιστάσεις 47ΚΩ, 56ΚΩ, 68ΚΩ Αντιστάσεις 47Ω, 56Ω, 100Ω, 120Ω Αντιστάσεις 5.6Ω, 6.8Ω, 8.2Ω, 10Ω Αντιστάσεις Ω-1ΚΩ-1.2ΚΩ Αντιστάσεις 680Ω, 820Ω, 870Ω Αντιστάσεις 8.2ΚΩ, 10ΚΩ, 12ΚΩ Αντιστάσεις 820ΚΩ, 880ΚΩ Αντιστάσεις 82ΚΩ, 100ΚΩ, 150ΚΩ Αντιστάσεις 82Ω, 100Ω, 220Ω, 330Ω Αντιστάσεις Βατικές 100Ω, 150Ω Αντιστάσεις Βατικές 5.6Ω, 56Ω Ασφάλειες 5X20mm 0.63A

11 106 Ασφάλειες 5X20 0.3A, 0.5A Ασφάλειες 5X A, 1A, 1.5Α Ασφάλειες 5X20 2A, 2.5A, 3Α Ασφάλειες 5X20 3.5A, 4A, 4.5Α Ασφάλειες 6X32 1A, 2A, 5Α Ασφάλειες Γυάλινες Μικρές 0.5Α Ασφάλειες Γυάλινες Μικρές 1Α Ασφάλειες 5X20mm 0.5A Ασφάλειες 5X20mm 1A Βαρόμετρο Universal Power Meter UPM Βάσεις Ασφαλειών (5Χ20) για ταμπλώ Βάση Ακροδεκτών MC LKW 2/ Βάσεις Ασφαλειών (6Χ32) για ταμπλώ Γέφυρες PBL Διαφάνεια σε ρολό μήκος 30μ πλάτος εκατοστά Δίοδοι 1Ν Δίοδοι 1Ν Δίοδοι 1Ν Δίοδοι BAY Δίοδοι BY

12 126 Δίοδοι D Δίοδος 1Ν Ν Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας πλήρες με μπαταρία και φορτιστή, με τις παρακάτω τουλάχιστο προδιαγραφές: ταχύτητα περι-στροφής /min, μέγιστη ροπή 20 Nm, με 16 προρυθμισμένες ροπές Εξολκέας για πύλες απλές σειράς ΖΕΝΕΡ 11.2V, 12.3V, 15V, 24V ΖΕΝΕΡ 12.4V, 22V ΖΕΝΕΡ 2.7V, 3.3V, 4.7V, 5.2V ΖΕΝΕΡ 2.7V, 4.7V ΖΕΝΕΡ 5.6V, 6.2V ΖΕΝΕΡ 5.7V, 6.2V, 8.2V, 9.6V ΖΕΝΕΡ 9.6V Θερμόμετρο ( ο C) Leybold Θερμόμετρο Υδραργύρου Τοίχου Θερμοσυστελόμενα 8mm/6mm Θυρίστορ (SCR) 2N Θυρίστορ (SCR) C106D Θυρίστορ (SCR) T102F Θυρίστορ (SCR) T15F 50 12

13 144 Θυρίστορ (SCR) TR Θυρίστορ TYS Καλώδια Ασφαλείας 0.50 m με Ακροδέκτες Φ Καλώδια Ασφαλείας 1.00 m με ακροδέκτες Φ Πολύμετρα ψηφιακά με τις παρακάτω (τουλάχιστο) προδιαγραφές: - Αυτόματη επιλογή πεδίου μέτρησης - Τάση: V DC και V AC - Ένταση:μΑ, ma: F 300 ma/250 V Α: F 10 A/250 V - Ένδειξη υπέρβασης πολικότητας και μικρής τάσης μπαταρίας - Αντίσταση Καλώδια εύκαμπτα μήκους 60 cm, με δύο ''μπανάνες'' Φ 4mm ενσωματωμένες στα άκρα, σε χρώματα μαύρο, κίτρινο, κόκκινο, καφέ, μπλε και λευκό, ανά 20 τεμάχια για κάθε χρώμα Καλώδιο ομοαξονικό TV με μπλεντάζ - κουλούρα των 50 m Κόλληση 1mm 500γρ Κόληση 1mm^2 / 60-40/500gr Κολλητήρι JBC 65W Κολλητήρι Αποροφ/κό 220y AC DST-31mm Κόφτες μεσαίοι Κόφτες μικροί Κόφτες-Μυτοτσίμπιδα κ.λ.π. 6 13

14 158 Κολλητήρι με Τροφοδότη Κόλησης Κονέκτορες BNC αρσενικό σε RCA θηλυκό Κονέκτορες κροκοδειλάκια μικρά (κόκκινο - μαύρο) Κροκοδειλάκια MC SAGK Κροκοδειλάκια MC SAGK Κροκοδειλάκια MC SAGK 4-K Κροκοδειλάκια κόκκινα, μαύρα Κροκοδειλάκια μαύρα-κόκκινα (50+50) Μπανάνες με τρύπα (κόκκινες) Μπανάνες με τρύπα (μαύρες) Μπανάνες με τρύπα Μπαταρίες 1.5V μικρές Μπαταρίες 1.5V μίνι Μπαταρίες LR03 - AAA SIZE 1.5V Μπαταρίες LR6 - AA SIZE 1.5V Μπαταρίες αλκαλικές 1.5V size C Μπαταρίες αλκαλικές μικρές 1.5V AA Μπαταρίες Αλκ/κες 1.5V C Μπαταρίες Αλκ/κες 1.5V ΑΑ mignon Μπαταρίες Αλκ/κες 1.5V ΑΑΑ micro Μπαταρίες Αλκ/κες 9V Μπαταρίες αλκαλικές 9V Μπαταρίες αλκαλικές 9V πλακέ Μπαταρίες αλκαλικές μικρές Μπαταρίες ειδική πολυμέτρου 15V 2 14

15 183 Μπαταρίες Οργάνων 1.5V μίνι μινιόν Μπαταρίες Οργάνων 1.5V μινιόν Μπαταρίες Οργάνων 9V πλακέ Μπόρνες MC SLB 4-G Μπόρνες MC XUB-G Μπόρνες ΜC SAB 4-G Μύτες κολλητηριού για κολλητήρι type SR-971A Οδηγός DISPLAY HCF 40,107 BE Οδηγός DISPLAY HCF Ολοκληρωμένα Ολοκληρωμένα FET BF245B Ολοκληρωμένα LM339, LM Ολοκληρωμένα LM555 (ή NE555 timer) Ολοκληρωμένα LM555, NE555 timer Ολοκληρωμένα LM565, NE Ολοκληρωμένα LM Ολοκληρωμένo LM Ολοκληρωμένο Κύκλωμα TL

16 201 Ολοκληρωμένο ΤΒΑ 820Μ Ολοκληρωμένα TL081, LM Πενάκια καταγραφικού Leybold Πηνία 10mH/300mA Πηνία 3mH/300mA Πηνία τιμής 10mH. 300ma Πηνία τιμής 4.7mH. 300ma Ποτενσιόμετρο με άξονα 10ΚΩ αναλογικό Πιστόλι σιλικόνης GG Πλακέτες μονής όψης απλές Πλακέτες μονής όψης φωτοευαίσθητες Πένσα βαρείας μόνωσης 150mm Πολύμετρα Ψηφιακά 1000 V DC και V AC - μα, ma - Αντίσταση 0-30 ΜΩ,C, t :30:150KHz με ελαστική θήκη και αυτόματες κλίμακες Πολύπριζα με 5 εξόδους πλάγιες Ποτενσιόμετρο 1.2ΚΩ, 1.5ΚΩ, 2.2ΚΩ Ποτενσιόμετρο 100ΚΩ, 220ΚΩ, 470ΚΩ

17 217 Ποτενσιόμετρο 10ΚΩ Ποτενσιόμετρο 10ΚΩ, 22ΚΩ, 47ΚΩ Ποτενσιόμετρο 10Ω Ποτενσιόμετρο 10Ω, 47Ω, 100Ω Ποτενσιόμετρο 1ΚΩ Ποτενσιόμετρο 1ΜΩ Ποτενσιόμετρο 1ΜΩ, 4.7ΜΩ Ποτενσιόμετρο 25ΚΩ Λογαριθμικό Ποτενσιόμετρο 4.7ΚΩ Ποτενσιόμετρο 4.7ΚΩ, 10ΚΩ, 47ΚΩ Ποτενσιόμετρο 470Ω, 1ΚΩ, 4.7ΚΩ Ποτενσιόμετρο 47Ω Πρόμπς Παλμογράφου Χ Πρόμπς Παλμογράφου Χ1-Χ Ποτενσιόμετρο με άξονα47κω αναλογικό Προσαρμοστές BNC - Μπανάνες θηλυκές Προσαρμοστές BNC μπανάνες θηλυκές κροκοδειλάκια Ποτενσιόμετρο με άξονα 47Ω αναλογικό Ποτενσιόμετρο με άξονα 22ΚΩ

18 236 Ποτενσιόμετρο με άξονα 4.7ΚΩ Πυκνωτές 22nf, 33nf, 47nf, 56nf Πυκνωτές 22pf, 33pf, 47pf Πυκνωτές 330nf, 470nf, 560nf Πυκνωτές 5.6nf, 6.8nf, 8.2nf, 10nf Πυκνωτές 680nf, 820nf Πυκνωτές 82nf, 100nf, 120nf, 220nf Πυκνωτής 0.22μF, 1μF, 2.2μF, 3.3μF Πυκνωτής 1μF-10μF-100μF Πυκνωτής 4.7μF, 100μF, 470μF Πυκνωτής 4.7μF, 10μF, 22μF Πυκνωτής 63V τιμής 10nf/1nf/330pf/100nf/4.7nf/3.3μf/10μf Πύλη Πύλη Πύλη Πύλη Πύλη Πύλη Πύλη Πύλη Πύλη Πύλη Πύλη Πύλη

19 260 Ράβδοι σιλικόνης Σπρέϋ αντισκωριακό Σπρέϋ καθαριστικό με λάδι Σπρέϋ πεπιεσμένου αέρα Στραβοτσίμπιδο μίνι 200mm Πυκνωτές 50v 3300μf Πυκνωτές 50v 33μf Ταινίες Μονωτικές (4 Χρώματα διάφορα) Συχνόμετρο μονό για σασί Ηz 90 X 90 mm Συγχρονοσκόπιο για σασί 90Χ90 400V / Hz Ταινίες μονωτικές Wander Τρανζίστορ 2SC Τρανζίστορ 2Ν Τρανζίστορ 2Ν2219-2Ν Τρανζίστορ 2Ν Τρανζίστορ 2Ν Τρανζίστορ 2Ν Τρανζίστορ 2Ν Τρανζίστορ BC108, BC Τρανζίστορ BC140, BC Τρανζίστορ BC Τρανζίστορ BFR91A και BFR96S Τρανζίστορ FET: NTE

20 283 Τρανζίστορ ισχύος 2Ν Τρανζίστορ ισχύος 2Ν Τριάκ ΒΤ Φακός μεγένθυνσης LFB Φις σούκο γωνιακά, πλάγια (αρσενικά) Τρανζίστορ BC Αλεζουάρ TR-01 μικρά σετ Αλεζουάρ TR-04 μεγάλα σετ Βίδες με παξιμάδι Βίδες με παξιμάδι και ροδέλες (διάφορα μεγέθη) Διαστημόμετρο πλαστικό ακριβείας 0.1 mm με βερνιέρο Εξολκέας (μικρός και μεγάλος) Πολύπριζα με 5 εξόδους πλάγιες με 2m καλώδιο Κλειδιά γερμανικά χρωμιοβαναδιούχα, ISO DIN 3110, 6-32 mm, σειρά τουλάχιστο 12 τεμαχίων, που να περιλαμβάνει τα κλειδιά 24Χ26, 25Χ28 και 27Χ32 mm 1 20

21 297 Κλειδιά γερμανικά χρωμιοβαναδιούχα, ISO DIN 3110, 6-32 mm, σειρά τουλάχιστο 12 τεμαχίων, που να περιλαμβάνει τα κλειδιά 24Χ27, 25Χ28 και 30Χ32 mm Κλειδιά γερμανοπολύγωνα 12γωνα χρωμιοβαναδιούχα με κλίση πολύγωνου 15 μοιρών, ISO DIN 3113, 6-32 mm, σειρά τουλάχιστο 24 τεμαχίων Κλειδιά καρυδάκια 12γωνα, υποδοχής 1/2'', mm, ISO DIN 3124, σειρά σε μεταλλική κασετίνα που να περιλαμβάνει οπωσδήποτε μανέλα, μικρή και μεγάλη προέκταση, πολύσπαστο και καστάνια Λαμαρινόβιδες διάφορα μεγέθη Λάμες σιδηροπριόνου Λίμες σειρά Μαχαίρι Ηλεκτρολόγου Μεγενθητικό φακό τετράγωνο με βραχίωνα κ.φώς-ζούμ Μετροταινία από πανί 30μ Μέτρο Ηλεκτρονικό 2 21

22 307 Παχύμετρο πλαστίκο Πένσα βαρείας μόνωσης 150mm Πολύγωνα κλειδιά από 6 έως 32 mm σε κασετίνα Σασί Κοπτικό TR-05 σετ Ταινίες μονωτικές Τρυπάνια αέρος 0.6 mm, 0.8mm Τρυπάνια αέρος 1.00 mm Τρυπάνια αέρος 1.50 mm Τρυπάνια αέρος mm Τρυπάνια αέρος 2.00 mm Τρυπάνια αέρος 2.50 mm Τρυπάνια αέρος 3.00 mm Τρυπάνια αέρος 3.50 mm Τρυπάνια αέρος 4.00 mm Τρυπάνια αέρος 4.50 mm Τρυπάνια αέρος 5.00 mm Τρυπάνια αέρος 5.50 mm Τρυπάνια αέρος 6.00 mm Τρυπάνια αέρος 6.50 mm Τρυπάνια αέρος 6.75 mm Τρυπάνια αέρος 7.00 mm 10 22

23 328 Τρυπάνια αέρος 7.50 mm Τρυπάνια αέρος 8.00 mm Τρυπάνια αέρος 8.50 mm Υγρό καθαρισμού χεριών lit Πολύπριζα με 3 εξόδους πλάγιες με διακόπτη κ.καλώδιο Πλήρη σειρά φαρμάκων παροχής πρώτων βοηθειών (αντισταμινικά, αντιφλεγμονώδη, αιμοστατικά, κ.λ.π) Μνήμη 256MB DDR 333Mhz Μνήμη 256MB SDRAM 133Mhz Κάρτα Δικτύου 10/100Kbps Σκληρός Δίσκος 80GB 7200rpm Κάρτα Γραφικών 128Mb AGP 4x Ποντίκια Η/Υ PS/2 optical Οδηγός δισκέτας 1,44'' (Floppy drive) Τροφοδοτικό Η/Υ Pentium IV 350 W Οπτικό Δίσκο CD-R 700MB (συσκευασία των 50 τεμ) Οπτικό Δίσκο CD-RW 700MB (επανεγγράψιμα) Πολύμπριζο 5 πλάγιων θέσεων σούκο με διακόπτη ON/OFF Ασφάλεια 10Α Βαλίτσα-θήκη CD 48 θέσεων με σκληρό εξωτερικό Σταυρός σούκο τριπλός Μικροελεγκτής PIC16F84A BNC mail to f BNC double mail BNC mail solderless BNC f solderless BNC mail to RCA f AC Power plug 3 pins 10A 250V AC Power jack 3 pins 10A 250V 20 Μεγεθυντικός φακός με λάμπα φθορίου zoom 5x Φ125mm 23

24 356 Απογυμνωτής καλωδίων μεταλλικός 2,5mm Κασσετίνα εργαλείων επισκευής Η/Υ πλήρης Κασσετίνα εργαλείων δομημένης καλωδίωσης πλήρης Έλεγχος ομοαξονικών καλωδίων Έλεγχος δικτυακών καλωδίων RJ11,RJ45,USB,BNC,open,short,crossover,grounding test μέγιστο μήκος καλωδίων 200m Δεματικά καλωδίων ασφαλείας 165mm x 2,5mm Σταθμός κόλλησης με ρυθμιστή θερμοκρασίας 45w Απορροφητική τρόμπα Φ 3mm και 10 ανταλλακτικές μύτες Κατσαβίδι δοκιμαστικό Volt 170mm 4 ΣΥΝΟΛΟ Α ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.: ,58 24

25 Β ΕΝΟΤΗΤΑ Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Προϋπολογισμός: ,00 Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Tεμάχια 1 RFID (tags on patient) Απαιτείται η προσφορά 100 RFID Tags για εφαρμογή σε 100 ανθρώπους Αριθμός μονάδων 100 Συχνότητα Λειτουργίας MHz Εγγραφή/Ανάνγωση Συνολική Εσωτερική Μνήμη (bits) 512 Κρυπτογράφηση Δεδομένων Ρυθμός Μεταφοράς Δεδομένων (Kbps) 50 Κατηγορία (Active / Passive) Passive Απόσταση Εγγραφής/Ανάγνωσης από Δέκτη (cm) Μορφή Tag Αυτοκόλλητο / Επικάρπιο Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Tεμάχια 2 RFID (tags on patient) με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας Απαιτείται η προσφορά 50 RFID Tags για εφαρμογή σε 50 ανθρώπους Αριθμός μονάδων 100 Συχνότητα Λειτουργίας MHz Εγγραφή/Ανάνγωση Συνολική Εσωτερική Μνήμη (bits) 512 Κρυπτογράφηση Δεδομένων Ρυθμός Μεταφοράς Δεδομένων (Kbps) 50 Κατηγορία (Active / Passive) Passive Απόσταση Εγγραφής/Ανάγνωσης από Δέκτη (cm) Μορφή Tag Αυτοκόλλητο / Επικάρπιο Επιπλέον Αισθητήρες Θερμοκρασίας Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας ( 0 C) -20C - 60C Ακρίβεια μέτρησης +/- 0.5C Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος Τιμή Μονάδος Τιμή Μονάδος 3 RFID Tags στο Περιβάλλοντα Χώρο Απαιτείται η προσφορά 20 RFID Tags για εφαρμογή στον περιβάλλοντα χώρο 20 Αριθμός μονάδων 20 Συχνότητα Λειτουργίας MHz Εγγραφή/Ανάγνωση Συνολική Εσωτερική Μνήμη (bits) 512 Κρυπτογράφηση Δεδομένων Ρυθμός Μεταφοράς Δεδομένων (Kbps) 50 Απόσταση Εγγραφής/Ανάγνωσης από Δέκτη (cm) Μορφή Tag Αυτοκόλλητο / Κάρτα Κατηγορία (Active / Passive) Active / Passive Επιπλέον Αισθητήρες Θερμοκρασίας Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας ( 0 C) -20C - 150C Πηγή Ενέργειας Μπαταρία 3V Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 4 Ενσύρματοι Αναγνώστες RFID Απαιτείται η προσφορά για 5 ενσύρματους Αναγνώστες RFID 5 Αριθμός μονάδων 5 Απαιτήσεις ισχύος 12 V DC, 300mA Συχνότητα MHz 25

26 Διεπαφή Επικοινωνίας Απόσταση Εγραφής / Ανάγνωσης Εγγύηση κατασκευαστή RS232/USB 30 cm Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 5 Ασύρματοι Αναγνώστες RFID Απαιτείται η προσφορά για 5 ασύρματους Αναγνώστες RFID 5 Αριθμός μονάδων 5 Απαιτήσεις ισχύος DC 3.7 to 4.2 V Συχνότητα MHz Διεπαφή Επικοινωνίας USB Ασύρματη Επικοινωνία Bluetooth 1. Εμβέλεια Επικοινωνίας > 5 cm Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 6 Κάρτες Ήχου με πολλαπλές Εισόδους Απαιτείται η προσφορά για 5 κάρτες ήχου με πολλαπλές αναλογικές εισόδους για την επεξεργασία δεδομένων από microphone arrays 5 Αριθμός μονάδων 5 Κανάλια Εισόδου 4 Αναλογικά Τύπος Βύσματος κανάλια αναλογικής εισόδου, 1/4' TRS(stereo) jack Κανάλια Εξόδου 4 Αναλογικά, 1 Ψηφιακό Θύρα Επικοινωνίας PCI Συχνότητα Δειγματοληψίας 32, 44.1, 48, 88.2, 96, (176.4, 192) khz Τροφοδοσία 3.3V / 5V compatible PCI card Υποστήριξη Λειτουργικού Windows Vista/XP/2000 and Mac OS X Μετατροπέας A/D, D/A, Επιπλέον ψηφιακή έξοδος, full duplex 4-in/4-out Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 7 Μικρόφωνα Απαιτείται η προσφορά για 30 μικρόφωνα για δημιουργία microphone arrays 30 Αριθμός μονάδων 30 Συχνότητα Hz Ευαισθησία -52db Σύνδεση 3,5mm Επιπλέον Συμβατότητα με κάθε τύπο κάρτας ήχου Εγγύηση κατασκευαστή Ενσύρματοι Αισθητήρες Υπέρυθρου 8 Απαιτείται η προσφορά για 10 ενσύρματους αισθητήρες υπέρυθρου 10 Αριθμός μονάδων 10 Εύρος Τιμών 1-10 cm Τροφοδοσία/Έξοδος V Σύνδεση USB Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 9 Ενσύρματοι Αισθητήρες Δόνησης 10 26

27 Απαιτείται η προσφορά για 10 ενσύρματους αισθητήρες δόνησης Αριθμός μονάδων 10 Εύρος Τιμών 1K Ohms Τροφοδοσία/Έξοδος V Σύνδεση USB Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 10 Ενσύρματοι Αισθητήρες Υγρασίας Απαιτείται η προσφορά για 5 ενσύρματους αισθητήρες υγρασίας 5 Αριθμός μονάδων 5 Εύρος Τιμών 10-95% (Ποσοστό υγρασίας) Τροφοδοσία/Έξοδος V Σύνδεση USB Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 11 Ενσύρματοι Αισθητήρες Κίνησης Απαιτείται η προσφορά για 5 ενσύρματους αισθητήρες κίνησης 5 Αριθμός μονάδων 5 Εύρος Τιμών 1K Ohm Τροφοδοσία/Έξοδος V Σύνδεση USB Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 12 Ενσύρματοι Αισθητήρες Ατμοσφαιρικής Πίεσης Απαιτείται η προσφορά για 5 ενσύρματους αισθητήρες ατμοσφαιρικής πίεσης 5 Αριθμός μονάδων 5 Εύρος Τιμών 20 to 250 kpa (2.9 to 36.3 psi) Τροφοδοσία/Έξοδος V Σύνδεση USB Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 13 Ενσύρματοι Αισθητήρες Θερμοκρασίας Απαιτείται η προσφορά για 10 ενσύρματους αισθητήρες θερμοκρασίας 10 Αριθμός μονάδων 10 Εύρος Τιμών -30 C to +80 C Ακρίβεια Μέτρησης ±0.75 C Τροφοδοσία/Έξοδος V Σύνδεση USB Εγγύηση κατασκευαστή Ενσύρματοι Αισθητήρες Φωτός 14 Απαιτείται η προσφορά για 10 ενσύρματους αισθητήρες φωτός 10 Αριθμός μονάδων 10 Εύρος Τιμών 1 lux lux Τροφοδοσία/Έξοδος V Σύνδεση USB Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 27

28 15 Διεπαφή Επικοινωνίας Αισθητήρων με Η/Υ Απαιτείται η προσφορά για 5 διεπαφές επικοινωνίας αισθητήρων με Η/Υ 5 Αριθμός μονάδων 5 Είσοδοι (USB) 8 Analog / 8 Digital Έξοδοι 8 Digital Σύνδεση με Η/Υ USB Εγγύηση κατασκευαστή Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια 16 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Α4 Απαιτείται η προσφορά 1 τεμαχίου 1 Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια 17 ΜΝΗΜΗ RAM 2GB (2X1GB) DUAL CHANNEL DDR2 PC MHZ 10 Απαιτείται η προσφορά 10 τεμαχίων Μέγεθος 2048MB (2x1024) Τύπος Μνήμης DDR2 (PC2-6400) 240-Pin DIMM Kit, DUAL CHANNEL Ταχύτητα Διαύλου 800MHZ CAS Latency 4 Timings Σύστημα ψύξης Παθητικό υψηλής απόδοσης Πρόσθετα χαρακτηριστικά Double-data-rate architecture Τιμή Μονάδος Τιμή Μονάδος Εγγύηση Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 4-PORT PS/2 SWITCH WITH AUDIO 18 SWITCH με υποστήριξη ήχου που επιτρέπει το χειρισμό 4 υπολογιστών χρησιμοποιώντας 1 οθόνη, 1 πληκτρολόγιο και 1 ποντίκι. 3 Απαιτείται η προσφορά 3 τεμαχίων Θύρες κονσόλας 1 x PS/2 Keyboard 6-pin mini Din female 1 x PS/2 Mouse 6-pin Mini Din female 1 x HDB 15-pin female 1 x 3.5mm audio in/out jack 1 x 3.5mm mic in/out jack Ανάλυση VGA Μέγιστη 2048 x 1536 pixels Τρόποι εναλλαγής Push button / Hotkey Selection / Auto-switching Τροφοδοσία Από την θύρα PS/2 LED 4 Λειτουργία Plug-and-Play Πρόσθετα χαρακτηριστικά χωρίς την ανάγκη επιπλέον λογισμικού ή τροφοδοσίας Καλώδια σύνδεσης 4ΧKVM Combo καλώδια (1.8m), 8XAudio/Mic καλώδια Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια 19 MOTHERBOARD P5Q SE2 Απαιτείται η προσφορά 10 τεμαχίων 10 Τοποθέτηση ATX με διαστάσεις 30.5 x 19.3cm Υποδοχή CPU Socket 775 Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές Intel Core 2 Quad/Core 2 Extreme/Core 2 Duo/Pentium D/Celeron dual-core/celeron processors Ταχύτητα FSB 1600/1333/1066/800MHz Chipset Intel P45 / ICH10 Υποστήριξη Καρτών Γραφικών 1 x PCI Express 2.0 x16 slot Υποδοχές Μνήμης 4 x DDR2 1200/1066/800/667 με Τιμή Μονάδος 28

29 δυνατότητα επέκτασης έως 16GB (Dual channel, 240- pin) Υποστήριξη Δίσκων Southbridge 6 x Serial ATA 3.0 Gb/s 1 x Ultra DMA 133/100/66 Marvell 88SE6102 (δυνατότητα σύνδεσης 2 συσκευών IDE) 1 x PS/2 Keyboard port, 1 x PS/2 Mouse port, 1 x Coaxial Θύρες Επικοινωνίας (Εξωτερικές) S/PDIF Out, 1 x RJ45 port, 6 x USB 2.0/1.1 ports, 8- channel Audio I/O ports Εσωτερικές Συνδέσεις 2 x PCIe x1 3 x PCI 3 x USB connectors (υποστήριξη 6 USB 2.0 ports) 1 x Floppy disk drive connector 1 x COM connector 1 x Chassis Fan connector, Front panel audio connector 1 x CPU Fan connector 1 x Power Fan connector 1 x S/PDIF Out Header 1 x Chassis Intrusion connector CD audio in 24-pin ATX Power connector 1 x 4-pin ATX 12V Power connector 1 x System Panel connector On-Board Συσκευές Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Gigabit LAN controller Ενσωματωμένη κάρτα ήχου 8-Channel High-Definition Audio CODEC Πρόσθετα Χαρακτηριστικά Express Gate VRM 5000hr Cap VRD11.1 CPU support (backward support VRD10.X CPU) 2-PORT PS/2 SWITCH 20 Για το χειρισμό 2 υπολογιστών χρησιμοποιώντας 1 οθόνη, 1 πληκτρολόγιο και 1 ποντίκι. Απαιτείται η προσφορά 12 τεμαχίων 12 Μέσω συνδυασμών πλήκτρων, μέσω Εναλλαγή υπολογιστών λογισμικού και ειδικού πλήκτρου στην συσκευή Μέγιστη ανάλυση οθόνης 2048 x 1536 Τροφοδοσία Μέσω Usb Συνδέσεις εισόδου 2x PS/2, 1 x Vga (D-Sub) 2 x Vga (D-Sub) με Συνδέσεις εξόδου ενσωματωμένες τις συνδέσεις PS/2 Πρόσθετα χαρακτηριστικά Plug & Play Α/α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Τεμάχια Τιμή Μονάδος 21 DVD-RW 120MIN-4,7GB 4X 10 PACK Απαιτείται η προσφορά 8 τεμαχίων Χωρητικότητα Ταχύτητα εγγραφής 8 120min - 4.7GB 4x 22 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 32-BIT Απαιτείται η προσφορά 6 τεμαχίων 6 29

30 Σύνδεση PCI 2.1/2.2 LAN 10/100/1000 Mbps με Υποστηριζόμενες Λειτουργίες αυτόματη ανίχνευση της ταχύτητας του δικτύου Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος Μία ελεύθερη θύρα PCI Full Duplex: 20Mbps,200Mbps ή Ταχύτητα Διαμεταγωγής 2000Mbps. Half Duplex: 10Mbps,100Mbps ή 1000Mbps Πρόσθετα Χαρακτηριστικά NAI IEEE NAI IEEE 802.3u NAI IEEE 802.3ab NAI IEEE 802.3ad NAI IEEE 802.1p NAI IEEE802.1Q NAI ACPI NAI υποστήριξη VLANs NAI υποστήριξη Wake On Lan (μεσω PCI Bus) NAI συμβατότητα με Windows 98/ME/NT/2000/XP NAI Novell Netware NAI Sun Solaris / Linux / DOS NAI σύνδεση με RJ-45 category 3/4 NAI ή 5 UTP έως 100m για 10Mbps NAI category 5 UTP έως 100m για 100Mbps NAI category 5e UTP έως 100m για 1000Mbps NAI Εγγύηση κατασκευαστή 23 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 512MB PCI-E RETAIL Απαιτείται η προσφορά 12 τεμαχίων 12 Chipset NVI DIA GeForce 210 Μνήμη 512 MB GDDR2 στα 64-bit Engine Clock 589 MHz Memory Clock 800MHz (400MHz DDR2) Shader Clock 1402 MHz Μέγιστη ανάλυση 2560 x 1600 Έξοδοι 1 x DVI-I, 1 x D-Sub (VGA), 1 x HDMI Τοποθέτηση PCI Express 2.0 Πρόσθετα χαρακτηριστικά Υποστήριξη Microsoft DirectX 10.1 HDCP compliant, υποστήριξη Dual-link DVI NVIDIA PureVideo HD technology NVIDIA Hardware Decode Acceleration για εξαιρετικά ομαλή αναπαραγωγή H.264 VC-1 WMV DivX MPEG-2 MPEG-4 HD και SD ταινιών χώρις την απαραίτητη προυπόθεση ενός Dual ή Quad-core επεξεργαστή πλήρης υποστήριξη σε Windows 7 ολοκληρωμένη υποστήριξη για HDMI 1.3a με Native HDMI Εγγύηση κατασκευαστή 24 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ ΠΥΡΗΝΑ CORE 2 QUAD CORE Q GHZ LGA FSB - BOX Απαιτείται η προσφορά 10 τεμαχίων Τεχνολογία Κατασκευής Front Side Bus Χρονισμός Τοποθέτηση L2 Cache nm 1333MHz 2.5 GHz Socket LGA775 4MB L2 cache 30

31 L2 Cache Speed 2.5 GHz ΤCore Stepping R0 CPUID String 1067Ah Thermal Design Power 95W Thermal Specification 71.4 C VID Voltage Range 0.85V V Επιπλέον χαρακτηριστικά Enhanced Intel Speedstep Technology Intel EM64T Enhanced Halt State (C1E) Execute Disable Bit Intel Thermal Monitor 2 Στη συσκευασία να περιέχεται ανεμιστηράκι Εγγύηση κατασκευαστή 25 Θήκη για CD BLACK Απαιτείται η προσφορά 5 τεμαχίων Χωρητικότητα Σχήμα Χρώμα 5 92 cd's ή 46 cd με τα βιβλιαράκια τους Μαύρο Ορθογώνιο 26 KEYBOARD GR ΜΑΥΡΟ Απαιτείται η προσφορά 10 τεμαχίων Τύπος Θύρες Επικοινωνίας Διάταξη Πρόσθετα Χαρακτηριστικά Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Εγγύηση κατασκευαστή 10 Ενσύρματο πληκτρολόγιο USB Ελληνικά-Αγγλικά 17 πλήκτρα συντόμευσης (Internet, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, media player κ.α.) Windows Vista ή XP 27 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 650W ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF Απαιτείται η προσφορά 8 τεμαχίων Τύπος τροφοδοτικού Μέγιστη ονομαστική ισχύς Input voltage Input Frequency Range Σύνδεση Πρόσθετα χαρακτηριστικά 135cm fan με χαμηλό επίπεδο θορύβου που εξασφαλίζει καλύτερη ροή αέρα Προστασία Διαστάσεις Τροφοδοσίες εξόδου 8 ATX 12V 2.2 & EPS 12V W 650W/750W:100Vac- 240Vac 47Hz~63Hz 1 x 20/24-pin Main connector, 1 x 4-pin + 12V CPU connector, 1 x 8-pin + 12V CPU connector, 6 x 4-pin Peripheral power connector, 4 x 5-pin S-ATA connector, 1 x 4-pin floppy drive connector, 2 x 6pin PCI-E connector, 1 x 8pin(6+2) PCI-E connector Υπερένταση, υπέρταση και βραχυκύκλωμα 150x86x160 mm (WxHxL) +3.3V 30A, +5V 28A, +5VSB 3A,+12V 48A,12V 0.8A 31

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015 Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Αριθμός Διακήρυξης: 620/52/09-09-2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Αριθμός Διακήρυξης: 620/52/09-09-2014 ΑΔΑ: 7Ω7Τ46ΨΖΣΠ-ΒΙΜ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Αριθμός Διακήρυξης: 620/52/09-09-2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός:#60.000,00#

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 για την προµήθεια πάγιου εξοπλισµού πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 3216 Σέρρες: 23/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο του Έργου: «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών»,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002604495 2015-02-27

15PROC002604495 2015-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Αρ. Πρωτ. 2737a Μυτιλήνη, 28/04/2015 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Αρ. Πρωτ. 2737a Μυτιλήνη, 28/04/2015 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Αρ. Πρωτ. 2737a Μυτιλήνη, 28/04/205 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/205 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΕΒΕ

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΕΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 25-6- 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002268818 2014-09-02

14PROC002268818 2014-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 14:31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC002268818 2014-09-02 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χλμ Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Τ.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα