ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ DIESEL ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» «ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ DIESEL ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Κ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επιβλέπων:ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π Επιβλέπων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΜΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ε.Μ.Π 2011 ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...4 ABSTRACT...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αυτοκίνηση και ιστορική αναδρομή της Αυτοκίνηση και περιβάλλον...8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θερμικές μηχανές-μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Μ.Ε.Κ)-Βασικές Θεωρήσεις-Γενικά χαρακτηριστικά εμβολοφόρων Μ.Ε.Κ Ο κύκλος OTTO Τεχνικά χαρακτηριστικά κύκλου ΟΤΤΟ Ο κύκλος DIESEL Τεχνικά χαρακτηριστικά κύκλου DIESEL Υβριδική τεχνολογία Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά...28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκπομπές ρύπων από Μ.Ε.Κ. Μηχανισμοί σχηματισμού...33 Διοξείδιο του άνθρακα CO Ακαυστοι υδρογονάνθρακες...34 Οξείδια του αζώτου (NO X )...34 Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)...35 Καπνός-Αιθάλη...35 Μόλυβδος (Pb)...36 Οζον...37 Διοξείδιο του θείου (SO 2 )...37 Αιωρούμενα σωματίδια (SPM-Suspended Par cul at e Ma er) Εφαρμοσμένες τεχνικές περιορισμού εκπομπών Αναγωγή SCR (Selec ve Ca t aly c Reac on) Παγίδες Αιθάλης (SOOT-TRAPS) Ανακυκλοφορία καυσαερίων μέσω EGR Καταλυτικοί μετατροπείς

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Νομοθεσία-Γενικά Ευρωπαϊκή νομοθεσία- Ευρωπαϊκές συμφωνίες με τις αυτοκινητοβιομηχανίες Κύκλοι Πόλης Ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών- Κοινοτικές οδηγίες EURO...49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ελληνικός στόλος οχημάτων Στατιστικά στοιχεία...52 Διάκριση μηχανοκίνητων οχημάτων ως προς την χρήση τους...52 Διάκριση μηχανοκίνητων οχημάτων ως προς τον κυβισμό τους (cubic capacity) και νέες ταξινομήσεις...55 Ηλικιακά χαρακτηριστικά στόλου...56 Στόλος και κοινοτικές οδηγίες Κόστος αγοράς-παράμετροι Κόστος συντήρησης και λειτουργίας Βενζινοκίνητα οχήματα Πετρελαιοκίνητα οχήματα Υβριδικά οχήματα Πολυκριτηριακή ανάλυση-μέθοδος Πολυκριτηριακή ανάλυση υπάρχουσας αγοράς Πολυκριτηριακή ανάλυση-περιβαλλοντική προσέγγιση Πολυκριτηριακή ανάλυση-οικονομική προσέγγιση Πολυκριτηριακή ανάλυση-προσέγγιση με βάση την διάρκεια ζωής...82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διαμόρφωση σεναρίου εισόδου οχημάτων στον υπάρχοντα στόλο Περιβαλλοντικές επιπτώσεις εφαρμογής σεναρίου...93 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εξαγωγή συμπερασμάτων ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής μου εργασίας: Διδάκτορα κ. Ιωάννη Ζιώμα για την υποστήριξή του, την συμπαράστασή του και την υπομονή που επέδειξε σε προβλήματα που αντιμετώπισα κατά την προσπάθεια περάτωσης της διπλωματικής μου εργασίας καθώς για τις κατευθυντήριες γραμμές που μου έδωσε σε επιστημονικό επίπεδο. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω την Μιλτιάνα, για την αμέριστη συμπαράστασή της σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου και την απαιτούμενη στήριξη που μου προσέφερε απλόχερα σε κάθε δύσκολη στιγμή της φοιτητικής μου πορείας. 3

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι οι τρείς κύριες τεχνολογίες αυτοκίνησης που χρησιμοποιούνται για τις μετακινήσεις στις σύγχρονες κοινωνίες. Τα ζητήματα που μας απασχόλησαν μπορούν να διακριθούν σε δύο κύρια μέρη, το τεχνικοοικονομικό και το περιβαλλοντικό. Περαιτέρω πραγματοποιήθηκε τεχνικοοικονομική μελέτη που βασίστηκε στην χρήση ενός συγκεκριμένου εργαλείου λήψης αποφάσεων, την πολυκριτηριακή ανάλυση. Η τελευταία χρησιμοποιήθηκε στην ενίσχυση της καταβληθείσας προσπάθειάς μας για βαθιά και αναλυτική κατανόηση της αγοράς αυτοκινήτου και συνακόλουθα της δομής που χαρακτηρίζει τον στόλο των οχημάτων. Το περιβαλλοντικό σκέλος, με αφετηρία ένα υποθετικό σενάριο εισόδου νέων οχημάτων στον ήδη υπάρχοντα στόλο, αναφέρεται στις πιθανές αλλαγές και επιπτώσεις από τις εκπομπές ρύπων στο περιβαλλοντικό σύστημα του Ν. Αττικής. Οι ποσοτικές μεταβολές στις εκπομπές ρύπων στο συγκεκριμένο περιβαλλοντικό σύστημα ερευνήθηκαν έπειτα από χρήση συγκεκριμένων συντελεστών εκπομπής σύμφωνα με τα κοινοτικά πρότυπα, πριν και μετά την εφαρμογή του σεναρίου, καθώς και υπολογιστικών εργαλείων. Ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής του υποθετικού σεναρίου είναι τα πέντε έτη και τα αποτελέσματα που προέκυψαν παρατίθενται συγκεντρωτικά στο τέλος της διπλωματικής, παρουσιάζουν δε μέσα από γραφικές παραστάσεις τις αρκετά σημαντικές μεταβολές στις εκπομπές και κατ επέκταση και στις συγκεντρώσεις των ρύπων. 4

6 ABSTRACT The main concern of this diploma thesis is the three major automotive categories which are used for transportation in our modern societies. The issues that we have studied can be divided in two separated parts, the technoeconomical and the environmental ones. In addition, we have completed a technoeconomical study which was based on a specific decision making tool, the multiple criteria decision analysis. This method helped us to enhance our previous effort for deep and analytical comprehension of the car market and therefore to understand the structure of the current fleet of cars. The environmental part started with a hypothetical scenario of new cars entrance into the current fleet (a what if situation), and refers to the possible changes and impacts from the emissions of pollutants into the environmental system of the Attiki district. The quantitative changes of the pollutants into this particular environmental system were examined after the usage of specific emission coefficients according to E.U emission standards, before and after the application of this scenario and with the usage of calculation tools. The chronological horizon of the particular scenario is five years and the results that we extracted are mentioned collectively at the end of the current thesis and they demonstrate (with the usage of graphical diagramms) the quite serious changes of the pollutant emissions and therefore the concentrations of them. 5

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Η λέξη αυτοκίνηση προέρχεται από την σύνθεση δύο λέξεων, της ελληνικής «αυτός» και της λατινικής «mobilis»(κινούμενο), και ετυμολογικά σημαίνει πως ένα όχημα μπορεί να κινείται από «μόνο» του. Οι πρώτες βιβλιογραφικές αναφορές για την σύλληψη της ιδέας της χρήσης μιας μηχανής για την κίνηση ενός οχήματος ανήκουν στους οραματιστές-εφευρέτες Leonardo da Vinci και στον Isaac Newton. Σε αντίθεση με την κοινή αίσθηση, τα πρώτα αυτοκινούμενα οχήματα δεν χρησιμοποιούσαν μηχανές εσωτερικής καύσης για να κινηθούν, αλλά ατμομηχανές οι οποίες μετέτρεπαν την ενέργεια του ατμού σε κίνηση. Η συγκεκριμένη τεχνολογία, της οποίας δημιουργός θεωρείται ο γάλλος μηχανικός Nicolas Joseph Cugnot (1769), δεν μπόρεσε ποτέ να οδηγήσει στην μαζική παραγωγή τέτοιων οχημάτων εξαιτίας του υπερβολικού βάρους ενός τέτοιου οχήματος. Στα χρόνια που ακολούθησαν δημιουργήθηκε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο ανάμεσα σε δύο διαφορετικά είδη αυτοκίνησης, την ηλεκτροκίνηση και την κίνηση που βασίζεται στην μετατροπή της χημικής ενέργειας των ορυκτών καυσίμων σε κινητική (μέσω της καύσης τους). Το πρώτο ηλεκτροκίνητο όχημα οφείλεται στον σκωτσέζο εφευρέτη Robert Anderson (1839) αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία δημιουργήθηκαν τα πολύ ελκυστικά ηλεκτροκίνητα οχήματα των αρχών του 20 ου αιώνα. Τα οχήματα αυτά αν και είχαν πολλά πλεονεκτήματα (αθόρυβη λειτουργία, απουσία οσμών λόγω της απουσίας καύσης, ευκολία στον χειρισμό εξαιτίας της απουσίας κιβώτιου ταχυτήτων), τελικά δεν μπόρεσαν να ανταγωνιστούν τα οχήματα που ήταν εφοδιασμένα με μηχανές εσωτερικής καύσης. Οι λόγοι ήταν κυρίως οικονομικοί (κόστος αγοράς τριπλάσιο των συμβατικών-εξάπλωση εναλλασσόμενου ρεύματος απαιτούσε την εγκατάσταση μετατροπέων AC-DC στα οχήματα, εκτοξεύοντας το κόστος) αλλά και αυτονομίας, αφού με την επέκταση του οδικού δικτύου, τους ήταν αδύνατον να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις χωρίς επαναφόρτιση. Η έναρξη της μαζικής παραγωγής αυτοκινήτων οφείλεται στον Henry Ford ( ) ο οποίος κατάφερε να χρησιμοποιήσει τις τεχνολογικές καινοτομίες των προηγούμενων ετών και ένα πρωτοποριακό σύστημα διοίκησης σε βιομηχανικό επίπεδο, κατακλύζοντας την αμερικανική κοινοπολιτεία με το περίφημο T-Model. 6

8 Η αυτοκίνηση, όπως έχει διαμορφωθεί στις μέρες μας αποτελεί ένα ψηφιδωτό από επιμέρους εφευρέσεις των οποίων ο συνδυασμός δημιουργεί ένα όχημα ικανό να μεταφέρει επιβάτες και εμπορεύματα. Υπολογίζεται πως περίπου από αυτές συνθέτουν ένα σύγχρονο αυτοκίνητο. Παρόλα αυτά μπορούμε να επισημάνουμε κάποιες από αυτές τις επιμέρους εφευρέσεις και να τις διακρίνουμε από τις υπόλοιπες εξαιτίας της σπουδαιότητάς τους και του κομβικού χαρακτήρα τους στην εξέλιξη της αυτοκίνησης. Η διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω (1), ερμηνεύει με τον καλύτερο τρόπο τον λόγο για τον οποίο διίστανται οι απόψεις των ιστορικών ως προς τον καθορισμό του εφευρέτη του αυτοκινήτου, κάτι που ενδυναμώνει ολοένα και περισσότερο την άποψη πως θα ήταν άδικο να θεωρηθεί αποκλειστικά και μόνο ένα πρόσωπο ως ο μοναδικός εφευρέτης. Εικόνα 1.1 Διαγραμματική απεικόνιση κυριοτέρων σταθμών στην εξέλιξη της αυτοκίνησης 7

9 1.2 ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οι μηχανές εσωτερικής καύσης (Internal Combustion Engines) έχουν την ικανότητα να παράγουν ενέργεια καταναλώνοντας πετρέλαιο και τα παράγωγά του και κατέχουν ένα κυρίαρχο ρόλο στον τομέα των μεταφορών, αφού τις συναντούμε στις χερσαίες μεταφορές αγαθών και ανθρώπων, στις αερομεταφορές καθώς και στην ναυσιπλοΐα. Η παγκόσμια παραγωγή οχημάτων αν και χαρακτηρίζεται από αυξομειώσεις, γενικά ακολουθεί μια αυξητική πορεία γεγονός που συνηγορεί στην εκτίμησή του ότι με τους σημερινούς ρυθμούς κατανάλωσης το 2050 η παγκόσμια ζήτηση υγρών καυσίμων θα έχει διπλασιαστεί (2). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μεταβολές στην παγκόσμια παραγωγή των μηχανοκίνητων οχημάτων από το ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % % % % % % % % % % Εικόνα 1.2 Μεταβολή παγκόσμιας παραγωγής οχημάτων ( ) Πλέον, παγκοσμίως η αναλογία αυτοκινήτων προς πληθυσμό είναι 1 προς 9, ενώ στις Η.Π.Α ο αριθμός των καταγεγραμμένων οχημάτων είναι τόσο μεγάλος που 8

10 σχεδόν αντιστοιχεί ένα όχημα ανά κάτοικο. Τα πλεονεκτήματα από την ευρεία χρήση του αυτοκινήτου είναι προφανή τόσο για την παγκόσμια οικονομία όσο και για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά αφού αποτελούν το πιο συνηθισμένο και σχετικά γρήγορο μεταφορικό μέσο. Εκτός από τα πλεονεκτήματα της εισόδου της αυτοκίνησης στη ζωή μας υπάρχουν και αδιαμφισβήτητα μειονεκτήματα όπως τα τροχαία ατυχήματα και φυσικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής θα ασχοληθούμε με την δεύτερη κατηγορία και θα προσπαθήσουμε να την συσχετίσουμε με τα διαφορετικά είδη οχημάτων που είναι διαθέσιμα για αγορά από το καταναλωτικό κοινό. Είναι ειρωνικό το γεγονός, όπως μας ενημερώνουν οι αναφορές της εποχής (3), πως εξαιτίας της εκτεταμένης χρήσης ίππων για την κάλυψη των μεταφορικών τους αναγκών, οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων στις Η.Π.Α υποδέχτηκαν την έναρξη της μαζικής παραγωγής αυτοκινήτων από τον Henry Ford γύρω στα 1900 ως την λύση στο τότε περιβαλλοντικό πρόβλημα της εποχής που προέκυπτε από την εγκατάλειψη των νεκρών αλόγων στα πεζοδρόμια. Στην σημερινή εποχή έχουμε συνδέσει την αυτοκίνηση με έννοιες όπως αυτή της κυκλοφοριακής συμφόρησης, της ρύπανσης του περιβάλλοντος και υποβάθμισης της ποιότητας ζωής κυρίως στις αστικές περιοχές. Πλέον το πετρέλαιο και τα παράγωγά του αποτελούν το 97% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην αυτοκίνηση. Είναι προφανές πως ανεξάρτητα από τις σχεδιαστικές και τεχνολογικές καινοτομίες που συνεχώς εφαρμόζει η αυτοκινητοβιομηχανία και έχουν σαν στόχο την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης, ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός αυτοκινήτων δικαιολογεί την αντίστοιχη τάση στην αύξηση στην κατανάλωση καυσίμων καθώς και τις απαισιόδοξες προβλέψεις για τις επόμενες δύο δεκαετίες (4). Στην εικόνα 1.4 παρουσιάζεται η συσχέτιση ανάμεσα στα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου και την κατανάλωσή τους από το 1965 έως το Όπως παρατηρούμε η παγκόσμια κατανάλωση του 2007 υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το 1980 και αντικατοπτρίζει την εκθετική αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων την ίδια περίοδο. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως τα καταγεγραμμένα αποθέματα πετρελαίου αυξάνουν στην πάροδο του χρόνου γεγονός που οφείλεται στην καλύτερη ανάλυση των δεδομένων ως αποτέλεσμα της εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών, παρόλα αυτά υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τον ακριβή καθορισμό της διαθέσιμης ποσότητας αποθεμάτων. 9

11 Εικόνα 1.3 Διαγραμματική απεικόνιση αυξανόμενης τάσης στην κατανάλωση ορυκτών καυσίμων Εικόνα 1.4 Αποθέματα πετρελαίου και κατανάλωση καυσίμου ( ) 10

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ-ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (Μ.Ε.Κ)-ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ Μ.Ε.Κ Στην θερμοδυναμική, η παραγωγή ισχύος επιτυγχάνεται συνήθως με την χρήση συστημάτων τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με κάποιον θερμοδυναμικό κύκλο. Οι συσκευές και τα συστήματα αυτά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μιας καθαρής ποσότητας ισχύος συνήθως ονομάζονται μηχανές και οι αντίστοιχοι θερμοδυναμικοί κύκλοι που περιγράφουν την λειτουργία τους ως κύκλοι παραγωγής ισχύος. Αυτοί οι κύκλοι παραγωγής ισχύος μπορούν με την σειρά τους να ταξινομηθούν σε δύο κύριες κατηγορίες, τους κλειστούς και τους ανοιχτούς. Στους κλειστούς κύκλους, το ρευστό λειτουργίας (όπως πχ ο υδρατμός στις μονάδες παραγωγής ισχύος με ατμό) επανέρχεται στο τέλος του κύκλου στην αρχική του κατάσταση και επανακυκλοφορεί. Στους ανοιχτούς κύκλους το ρευστό λειτουργίας, αντί να επανακυκλοφορήσει, στο τέλος κάθε κύκλου ανανεώνεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της τελευταίας κατηγορίας αποτελούν οι μηχανές των αυτοκινήτων, οι οποίες αποβάλλουν τα καυσαέρια στο τέλος του κάθε κύκλου και τα αντικαθιστούν με ένα φρέσκο μείγμα αέρα καυσίμου. Οι θερμικές μηχανές είναι ουσιαστικά διατάξεις που μετατρέπουν την θερμότητα που παράγεται από την χημική ενέργεια της καύσης σε μηχανικό έργο και η ταξινόμησή τους γίνεται σε δύο κύριες κατηγορίες, τις μηχανές εσωτερικής καύσης και τις μηχανές εξωτερικής καύσης. Το κύριο κριτήριο σε αυτή την ταξινόμηση είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η παροχή θερμότητας στο ρευστό λειτουργίας (λειτουργούν-εργαζόμενο μέσο). Στις μηχανές εξωτερικής καύσης, όπως είναι οι μονάδες παραγωγής ισχύος με ατμό, η ενέργεια παρέχεται στο ρευστό λειτουργίας από μια εξωτερική πηγή όπως είναι ένας κλίβανος, ένα γεωθερμικό πηγάδι, ένας πυρηνικός αντιδραστήρας ή ο ήλιος. Στις μηχανές εσωτερικής καύσης (οι οποίες μας ενδιαφέρουν περισσότερο εξαιτίας της ευρείας χρήσης τους στην αυτοκίνηση), η ενέργεια παρέχεται στο ρευστό λειτουργίας από την καύση του καυσίμου μέσα στα όρια του συστήματος (5). 11

13 Παρά την απλότητά της, η παλινδρομική μηχανή (ουσιαστικά μια συσκευή εμβόλου-κυλίνδρου) είναι μία από τις λίγες εφευρέσεις που χρησιμοποιήθηκαν τόσο ποικιλόμορφα και σε τόσο μεγάλο εύρος εφαρμογών. Αποτελούν την μονάδα παραγωγής ισχύος της πλειοψηφίας των αυτοκινήτων, των φορτηγών, των ελαφρών αεροσκαφών, των πλοίων, των γεννητριών παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος και πλήθους άλλων συσκευών. Τα βασικά εξαρτήματα των παλινδρομικών μηχανών απεικονίζονται στην εικόνα 2.1. Το έμβολο παλινδρομεί μέσα στον κύλινδρο μεταξύ δύο συγκεκριμένων θέσεων που ονομάζονται άνω νεκρό σημείο (ΑΝΣ)-top dead center (TDC) και κάτω νεκρό σημείο (ΚΝΣ)-bottom dead center (BDC). Η απόσταση ανάμεσα στο ΑΝΣ και ΚΝΣ είναι η μεγαλύτερη απόσταση που μπορεί να διανύσει το έμβολο προς μία κατεύθυνση και ονομάζεται διαδρομή του εμβόλου. Το μείγμα αέρα καυσίμου εισέρχεται στον κύλινδρο διαμέσου της βαλβίδας εισαγωγής και τα προϊόντα της καύσης εξέρχονται από τον κύλινδρο διαμέσου της βαλβίδας εξαγωγής. Εικόνα 2.1 Βασικά εξαρτήματα παλινδρομικής μηχανής Ο ελάχιστος όγκος που σχηματίζεται μέσα στον κύλινδρο, όταν το έμβολο βρίσκεται στο ΑΝΣ, ονομάζεται νεκρός όγκος ενώ ο όγκος που εμβολίζεται με την κίνηση του εμβόλου μεταξύ των ακραίων θέσεων του (ΑΝΣ και ΚΝΣ) ονομάζεται όγκος εμβολισμού. 12

14 Εικόνα 2.2 Ο όγκος εμβολισμού και ο νεκρός όγκος μιας παλινδρομικής μηχανής. Ο λόγος του μέγιστου όγκου που δημιουργείται μέσα στον κύλινδρο προς τον ελάχιστο (νεκρό) όγκο ονομάζεται λόγος συμπίεσης r της μηχανής και ορίζεται ως εξής: Χαρακτηριστικό μέγεθος σε κάθε παλινδρομική μηχανή το οποίο μας επιτρέπει και να τις ομαδοποιήσουμε είναι ο κυβισμός. Kυβισμός (Κ) είναι ο όγκος του κυλίνδρου που σαρώνει το έμβολο κατά την διαδρομή του, δηλαδή το γινόμενο της διατομής του κυλίνδρου και της διαδρομής του εμβόλου, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Οι παλινδρομικές μηχανές που χρησιμοποιούνται στην αυτοκίνηση είναι σύνηθες να χρησιμοποιούν περισσότερες από μία διατάξεις εμβόλου-κυλίνδρου οπότε και η σχέση που μας δίνει τον κυβισμό τους μετατρέπεται στην ακόλουθη: Οι παλινδρομικές μηχανές ταξινομούνται σε μηχανές ανάφλεξης με σπινθήρα SI, Spark-Ignition) και σε μηχανές ανάφλεξης με συμπίεση (CI, Compression- 13

15 Ignition), ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ξεκινάει μέσα στον κύλινδρο η διεργασία της καύσης. Στις ενότητες που ακολουθούν θα αναλυθούν οι κύκλοι Otto και Diesel, που είναι οι ιδανικοί κύκλοι των παλινδρομικών μηχανών ανάφλεξης με σπινθήρα και ανάφλεξης με συμπίεση, SI και CI αντίστοιχα. Εικόνα 2.3Διάκριση παλινδρομικών μηχανών εσωτερικής καύσης 2.2 Ο ΚΥΚΛΟΣ OTTO-O ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΟ (5,6,7,8) Ο κύκλος OTTO είναι ο ιδανικός κύκλος για παλινδρομικές μηχανές ανάφλεξης με σπινθήρα (SI). Πήρε το όνομά του από τον Nikolaus A.Otto, ο οποίος το 1876, κατασκεύασε με επιτυχία στην Γερμανία μια τετράχρονη μηχανή χρησιμοποιώντας τον κύκλο που προτάθηκε το 1862 από τον γάλλο Beau de Rochas. Ουσιαστικά ο κύκλος OTTO Αποτελείται από τις ακόλουθες τέσσερις εσωτερικά αντιστρεπτές διεργασίες καθώς και από τις διεργασίες εισόδου και εξόδου του καύσιμου μίγματος στον θάλαμο καύσης. 0-1 Ισοβαρής(p=σταθερή) εισαγωγή 14

16 Στην συγκεκριμένη διεργασία έχουμε την κίνηση του εμβόλου προς τα κάτω και την παράλληλη είσοδο του μείγματος αέρα-καυσίμου μέσω της βαλβίδας εισαγωγής στον θάλαμο καύσης. Η διαδρομή που ακολουθεί το έμβολο είναι από το ΑΝΣ μέχρι στο ΚΝΣ στο τέλος της διεργασίας και χαρακτηρίζεται από την διατήρηση σταθερής πίεσης κατά την διάρκειά της. Εικόνα 2.4 Εισαγωγή καύσιμου μίγματος στον θάλαμο καύσης (ΟΤΤΟ-cycle). 1-2 Ισεντροπική συμπίεση Σε αυτή την διεργασία πραγματοποιείται η συμπίεση του μίγματος αέρακαυσίμου σε ισεντροπικές συνθήκες. Το έμβολο μετακινείται από το ΚΝΣ προς το ΑΝΣ συμπιέζοντας το καύσιμο μίγμα, αυξάνοντας έτσι την θερμοκρασία αλλά και την πίεσή του. Οι βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής παραμένουν κλειστές σε όλη την διάρκεια της συμπίεσης. 15

17 Εικόνα 2.5 Ισεντροπική συμπίεση καύσιμου μίγματος(οττο-cycle) 2-3 Ισόχωρη (u=σταθερό) προσθήκη θερμότητας Η διεργασία αυτή ξεκινά την στιγμή κατά την οποία το έμβολο προσεγγίζει το ΑΝΣ και χαρακτηρίζεται από την στιγμιαία προσθήκη θερμότητας στο καύσιμο μίγμα ενώ και σε αυτή την φάση του κύκλου οι βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής παραμένουν κλειστές.. Η προσθήκη θερμότητας πραγματοποιείται ισόχωρα (u=σταθερό) μέσω σπινθήρα (συνήθως μπουζί) και είναι αρκετή για να προκαλέσει την ανάφλεξη του μίγματος. Εικόνα 2.6 Ισόχωρη προσθήκη θερμότητας(οττο-cycle) 16

18 3-4 Ισεντροπική εκτόνωση Η παραγωγή χρήσιμου έργου ακολουθεί την ακαριαία καύση του καύσιμου μίγματος και έχει σαν αποτέλεσμα την ισεντροπική εκτόνωση των καυσαερίων. Το έμβολο σε αυτή την φάση μετατοπίζεται από το ΑΝΣ στο ΚΝΣ μεταφέροντας το χρήσιμο έργο που έχει παραχθεί στον στροφαλοφόρο άξονα και αυτός στην συνέχεια δίνει κίνηση στους τροχούς του οχήματος. Οι βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής παραμένουν κλειστές και κατά την διάρκεια αυτής της διεργασίας. Αυτός είναι και ο λόγος όπου στην Αγγλική βιβλιογραφία αυτή η ισεντροπική διεργασία αναφέρεται ως «power stroke». Εικόνα 2.7 Ισεντροπική εκτόνωση-power stroke(οττο-cycle) 4-1 Ισόχωρη (u=σταθερό) απόρριψη θερμότητας Έπειτα από την εκτόνωση ακολουθεί η απόρριψη των καυσαερίων από τον θάλαμο καύσης μέσω μιας ισόχωρης διεργασίας που έχει σαν στόχο να επαναφέρει το σύστημα στην αρχική του κατάσταση. Το έμβολο κινείται από το ΚΝΣ προς το ΑΝΣ ενώ η βαλβίδα εξαγωγής είναι ανοιχτή έτσι ώστε τα καυσαέρια να απομακρύνονται. Όταν πλέον το έμβολο έχει φτάσει στο ΑΝΣ, η διάταξη είναι έτοιμη να εισάγει καύσιμο μίγμα στον θάλαμο καύσης και έτσι να συνεχιστεί ο κύκλος. 17

19 Εικόνα 2.8 Ισόχωρη απόρριψη θερμότητας (ΟΤΤΟ-cycle) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΥ ΟΤΤΟ (5,9) Στις περισσότερες μηχανές ανάφλεξης με σπινθηρισμό το έμβολο εκτελεί τέσσερις πλήρεις διαδρομές (δύο μηχανικούς κύκλους) στον κύλινδρο και ο στροφαλοφόρος άξονας συμπληρώνει δύο περιστροφές για κάθε θερμοδυναμικό κύκλο. Οι μηχανές αυτές ονομάζονται τετράχρονες και η κύρια διαφοροποίηση τους από τις δίχρονες είναι πως οι τέσσερις διεργασίες που περιγράφηκαν προηγουμένως πραγματοποιούνται σε δύο μόνο διαδρομές: στην διαδρομή ισχύος και στην διαδρομή συμπίεσης. Παρόλο που οι δίχρονες μηχανές είναι σχετικά απλές κατασκευαστικά και συνεπώς χαμηλότερου κόστους από τις αντίστοιχες τετράχρονες, ο μικρός βαθμός απόδοσης, εξαιτίας κυρίως της ατελούς απόρριψης μερικής ποσότητας «φρέσκου» μίγματος αέρα καυσίμου και ο υψηλός λόγος ισχύος προς όγκο τις καθιστά ιδανικές για εφαρμογές που απαιτούν μικρό μέγεθος και βάρος όπως μοτοσικλέτες, αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά κα... Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με τις τετράχρονες μηχανές εξαιτίας της εκτεταμένης χρήσης τους στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η θερμοδυναμική ανάλυση μίας πραγματικής τετράχρονης μηχανής που λειτουργεί με βάση τον κύκλο ΟΤΤΟ είναι μια αρκετά σύνθετη διαδικασία και διαφέρει αρκετά από τον πρότυπο κύκλο. Οι παραδοχές που έχουν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να απλουστευτεί και να γίνει εφικτή η ανάλυση του κύκλου ΟΤΤΟ είναι γνωστές και ως παραδοχές πρότυπου αέρα και είναι οι ακόλουθες: 18

20 Το ρευστό λειτουργίας το προσεγγίζουμε στην ανάλυσή μας σαν αέρα που κυκλοφορεί σε κλειστό βρόχο και συμπεριφέρεται ως ιδανικό αέριο. Οι διεργασίες που συνθέτουν τον κύκλο είναι εσωτερικά αντιστρεπτές (διεργασίες ψευδοϊσορροπίας) Η διεργασία της καύσης αντικαθίσταται από μια διεργασία προσθήκης θερμότητας, με την βοήθεια ενός μηχανισμού ανάφλεξης. Η διεργασία εξαγωγής του ρευστού λειτουργίας αντικαθίσταται από μια διεργασία απόρριψης θερμότητας. Στην εικόνα 2.9 που ακολουθεί αποτυπώνονται σε διαγράμματα P-u (πίεσηςειδικού όγκου) οι διαφορές ανάμεσα στον ιδανικό κύκλο ΟΤΤΟ και στον πραγματικό. Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την διάρκεια της εισαγωγής του καυσίμου η πίεση μέσα στον θάλαμο καύσης είναι στην πραγματικότητα λίγο μικρότερη από την ατμοσφαιρική ενώ κατά την διάρκεια της απόρριψης των καυσαερίων λίγο μεγαλύτερη. Εικόνα 2.9 Διαγράμματα P-u ιδανικού και πραγματικού κύκλου ΟΤΤΟ Για να υπολογίσουμε τον βαθμό απόδοσης μιας παλινδρομικής μηχανής που λειτουργεί με βάση τον κύκλο ΟΤΤΟ χρησιμοποιούμε τις παραδοχές πρότυπου κρύου αέρα καθώς και τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο. Όπως προαναφέρθηκε ο κύκλος αποτελείται από δύο διεργασίες μεταφοράς θερμότητας (q in, q out ) κατά την διάρκεια των οποίων ο όγκος παραμένει σταθερός και συνεπώς δεν έχουμε παραγωγή έργου. 19

21 Ισχύει: ( ) q = C T T in U 3 2 qout = C U(T4 T) 1 όπου C U =ειδική θερμότητα υπό σταθερό όγκο, σε μονάδες kj/(kg*k) Έτσι για τον βαθμό απόδοσης του κύκλου έχουμε: Wnet qout T4 T1 T(T 1 4 /T1 1) n th,otto = =1- = 1 = q q T T T(T /T 1) in in Θεωρώντας τις διεργασίες της συμπίεσης (1-2) και της εκτόνωσης (3-4) ισεντροπικές και όπως φαίνεται από το διάγραμμα Τ-s του κύκλου (εικόνα 2.10) έχουμε: Εικόνα 2.10 Διάγραμμα Τ-s και P-V ιδανικού κύκλου ΟΤΤΟ Wnet qout T4 T1 T(T 1 4 /T1 1) n th,otto = =1- = 1 = q q T T T(T /T 1) in in Επίσης: C C P. U T T k 1 k 1 u u = = = u u T T όπου k o λόγος ειδικών θερμοτήτων 20

22 Με αντικαταστάσεις και απλοποίηση των παραπάνω εξισώσεων καταλήγουμε πως η θερμική απόδοση προκύπτει από τον τύπο: 1 Vmax VBDC V1 n th,otto = 1- όπου r = = =. k 1 r Vmin V V TDC 2 Τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξαγάγουμε για την λειτουργία του κύκλου OTTO εξετάζοντας τις παραπάνω σχέσεις αλλά και το διάγραμμα της εικόνας 2.11 (10) όπου με κόκκινο χρώμα παρουσιάζονται οι τυπικοί λόγοι συμπίεσης των βενζινοκινητήρων, συνοψίζονται στα ακόλουθα: Εικόνα 2.11 Διαγραμματική απεικόνιση συσχέτισης βαθμού απόδοσης με τον λόγο συμπίεσης (κύκλος ΟΤΤΟ) Η θερμική απόδοση ενός ιδανικού κύκλου ΟΤΤΟ εξαρτάται από το λόγο συμπίεσης της μηχανής και από τον λόγο ειδικών θερμοτήτων του ρευστού λειτουργίας. Η θερμική απόδοση είναι μεγάλη για χαμηλές τιμές του βαθμού συμπίεσης ενώ μικραίνει για λόγους συμπίεσης μεγαλύτερους του 8. Οι θερμικές αποδόσεις των πραγματικών μηχανών ανάφλεξης με σπινθήρα κυμαίνονται από 25-30%. 21

23 2.3 Ο ΚΥΚΛΟΣ DIESEL-Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (5,6,7,8) Ο κύκλος DIESEL είναι ο ιδανικός κύκλος των παλινδρομικών μηχανών ανάφλεξης με συμπίεση (CI). Η μηχανή ανάφλεξης με συμπίεση που προτάθηκε στα 1897 από τον Rudolph Diesel είναι παρόμοια με την μηχανή ανάφλεξης με σπινθήρα που περιγράφηκε προηγουμένως και διαφέρει κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αρχίζει η καύση. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι πως το καύσιμο μίγμα συμπιέζεται αρκετά ώστε να αυξηθεί η πίεση και η θερμοκρασία του σε επίπεδα μεγαλύτερα της θερμοκρασίας αυτανάφλεξης και έτσι να αρχίσει η καύση. Η διάταξη που προκαλεί τον σπινθηρισμό (μπουζί) έχει αντικατασταθεί από έναν ψεκαστήρα (εγχυτήρα) καυσίμου. Οι διεργασίες που αποτελούν τον κύκλο DIESEL παρουσιάζονται παρακάτω. 0-1 Ισοβαρής(p=σταθερή) εισαγωγή Στην συγκεκριμένη διεργασία έχουμε την κίνηση του εμβόλου προς τα κάτω και την παράλληλη είσοδο του φρέσκου αέρα μέσω της βαλβίδας εισαγωγής στον θάλαμο καύσης. Η διαδρομή που ακολουθεί το έμβολο είναι από το ΑΝΣ μέχρι στο ΚΝΣ στο τέλος της διεργασίας και χαρακτηρίζεται από την διατήρηση σταθερής πίεσης κατά την διάρκειά της. Εικόνα 2.12 Εισαγωγή αέρα στον θάλαμο καύσης (DIESEL-cycle) 22

24 1-2 Ισεντροπική συμπίεση Σε αυτή την διεργασία πραγματοποιείται η συμπίεση του αέρα σε ισεντροπικές συνθήκες. Το έμβολο μετακινείται από το ΚΝΣ προς το ΑΝΣ συμπιέζοντας το καύσιμο μίγμα, αυξάνοντας έτσι την θερμοκρασία αλλά και την πίεσή του. Η βαλβίδα εισαγωγής κλείνει και ο παγιδευμένος στον κύλινδρο αέρας συμπιέζεται μέχρι τις ατμόσφαιρες. Αποτέλεσμα αυτής της συμπίεσης είναι η αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα στους C 0. Εικόνα 2.12 Iσεντροπική συμπίεση αέρα (DIESEL-cycle). 2-3 Ισoβαρής (P=σταθερό) προσθήκη θερμότητας Αυτή η διαδικασία είναι ουσιαστικά αυτή που διαφοροποιεί τον κύκλο DIESEL από τον κύκλο OTTO. Η διεργασία του ψεκασμού ξεκινάει λίγο πριν το έμβολο προσεγγίσει το ΑΝΣ και συνεχίζεται και σε ένα μικρό τμήμα της διαδρομής ισχύος έχοντας ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της διάρκειας της καύσης. Ο αρκετά θερμός αέρας που είναι προϊόν της προηγούμενης διεργασίας συμπίεσης, αναμιγνύεται με τα σταγονίδια καυσίμου και έτσι εμφανίζεται το φαινόμενο της αυτανάφλεξης που αναγκάζει το έμβολο να ξεκινήσει την διαδρομή ισχύος. 23

25 Εικόνα 2.13 Ισοβαρής προσθήκη θερμότητας (DIESEL-cycle). 3-4 Ισεντροπική εκτόνωση Το έμβολο υπό την πίεση των καυσαερίων μετατοπίζεται από το ΑΝΣ στο ΚΝΣ μεταφέροντας το χρήσιμο έργο που έχει παραχθεί στον στροφαλοφόρο άξονα και αυτός στην συνέχεια δίνει κίνηση στους τροχούς του οχήματος όπως ακριβώς συμβαίνει και στον κύκλο ΟΤΤΟ. Οι βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής παραμένουν κλειστές και κατά την διάρκεια αυτής της διεργασίας. Εικόνα 2.14 Ισεντροπική εκτόνωση (DIESEL-cycle). 24

26 4-1 Ισόχωρη (u=σταθερό) απόρριψη θερμότητας Το έμβολο κινείται με κατεύθυνση από το ΚΝΣ προς το ΑΝΣ με την βαλβίδα εξαγωγής ανοιχτή. Η κίνηση αυτή του εμβόλου οδηγεί τα καυσαέρια έξω από τον θάλαμο καύσης. Στο τέλος της διεργασίας το έμβολο βρίσκεται στο ΑΝΣ και είναι έτοιμο να πραγματοποιήσει ακόμα έναν κύκλο εισάγοντας «φρέσκο» αέρα στον θάλαμο καύσης. Εικόνα 2.15 Ισόχωρη απόρριψη θερμότητας (DIESEL-cycle). 25

27 2.3.1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΥ DIESEL (5,9) Ο κύκλος diesel λειτουργεί έχοντας ως βάση τις παραδοχές προτύπου κρύου αέρα που προαναφέρθηκαν. Για να επιτευχθεί η ανάλυση του κύκλου θα ορίσουμε μια νέα ποσότητα, τον λόγο αποκοπής r c (cutoff ratio), ως τον λόγο των όγκων του κυλίνδρου πριν και μετά την διεργασία καύσης: (m 3 /kg). r c V u = 3 3 V = 2 u 2 2 u, u 3 :ειδικοί όγκοι στις καταστάσεις 2 και 3 αντίστοιχα Τότε και σύμφωνα με τα διαγράμματα T-s και P-u που παρουσιάζονται στην εικόνα 2.16 η θερμική απόδοση του ιδανικού κύκλου DIESEL θα δίνεται από την ακόλουθη σχέση 1 : w q T T T( T / T 1) n =1-1 1 net out th, DIESEL = = = qin qin kt ( 3 T2) kt2( T3 / T2 1) 1 k c n th, DIESEL = k 1 r kr ( c 1) 1 r Εικόνα 2.16 Διαγράμματα T-s καιp-v ιδανικού κύκλου DIESEL. 1 Παρατηρώντας τον βαθμό απόδοσης ενός κύκλου DIESEL και συγκρίνοντάς το με τον αντίστοιχο ενός κύκλου OTTO διαπιστώνουμε πως διαφέρει μόνο ως προς τον όρο μέσα στις αγκύλες. Ο όρος αυτός είναι πάντα μεγαλύτερος από την μονάδα. Αρα n th,otto >n th,diesel όταν οι δύο κύκλοι λειτουργούν στους ίδιους λόγους συμπίεσης. 26

28 Τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξαγάγουμε για την λειτουργία του κύκλου DIESEL εξετάζοντας τις παραπάνω σχέσεις καθώς και το ακόλουθο διάγραμμα που συσχετίζει τον θερμικό βαθμό απόδοσης με τον λόγο συμπίεσης είναι τα ακόλουθα: Όσο μειώνεται ο λόγος αποκοπής η απόδοση του κύκλου diesel αυξάνεται. Στην οριακή περίπτωση όπου r c =1 οι αποδόσεις των κύκλων OTTO και DIESEL εξισώνονται. Οι μηχανές DIESEL λειτουργούν με μεγαλύτερους λόγους συμπίεσης από τους αντίστοιχους βενζινοκινητήρες. Οι θερμικές αποδόσεις των μηχανών diesel κυμαίνονται από 35-40%. Εικόνα 2.17 Διαγραμματική απεικόνιση συσχέτισης βαθμού απόδοσης με τον λόγο συμπίεσης και λόγο αποκοπής (κύκλος DIESEL). 27

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ.

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ. Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απάντ. σε σημειώσεις από τα ΜΕΚ ΙΙ ή την φυσική Να δώστε τους ορισμούς των πιο κάτω μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 )

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) ( σελ. 10 11 ΜΕΚ ΙΙ ) από φυσική Μια μεταβολή ονομάζεται : Ισόθερμη, εάν κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ισόθερμη, εάν κατά τη διάρκειά της η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή

Ισόθερμη, εάν κατά τη διάρκειά της η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή Με βάση το δίχρονο βενζινοκινητήρα που απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα, να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μ.Ε.Κ. I ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ. Κινητήρες εσωτερικής καύσης. Τα αυτοκίνητα εφοδιάζονται με κινητήρες εσωτερικής καύσης δηλαδή κινητήρες στους οποίους η καύση και η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ενεργειακό πρόβληµα Τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια µε αµφίβολη µακροπρόθεσµη επάρκεια ενεργειακών πόρων Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων αξιοποίησης της ενέργειας (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο 1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 2. Από ποια μέρη αποτελείται το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι οι ΜΕΚ και πώς παράγουν το μηχανικό έργο ; 8

1. Τι είναι οι ΜΕΚ και πώς παράγουν το μηχανικό έργο ; 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1. Τι είναι οι ΜΕΚ και πώς παράγουν το μηχανικό έργο ; 8 Είναι θερμικές μηχανές που μετατρέπουν την χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμική και μέρος αυτής για την παραγωγή μηχανικού έργου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Δώστε τον ορισμό τον τύπο και το διάγραμμα σε άξονες P v της ισόθερμης μεταβολής. σελ. 10. και

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Δώστε τον ορισμό τον τύπο και το διάγραμμα σε άξονες P v της ισόθερμης μεταβολής. σελ. 10. και ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 1. Δώστε τον ορισμό τον τύπο και το διάγραμμα σε άξονες P v της ισόθερμης μεταβολής. σελ. 10 ορισμός : Ισόθερμη, ονομάζεται η μεταβολή κατά τη διάρκεια της οποίας η θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 Δίχρονοι Πετρελαιοκινητήρες ΑΣΚΗΣΗ 9: ΔΙΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 4 ο Εξάμηνο

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 4 ο Εξάμηνο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 4 ο Εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Βασικά χαρακτηριστικά Εμβολοφόρων Μηχανών ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ Ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; σελ. 137 ( μονάδες 6 ΤΕΕ 2003 ) ( μονάδες 13 ΕΠΑΛ 2010 ) 1. το σύστημα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αντιρρύπανσης Πετρελαιοκινητήρων

Συστήματα Αντιρρύπανσης Πετρελαιοκινητήρων Συστήματα Αντιρρύπανσης Πετρελαιοκινητήρων 1 Επιπτώσεις στην υγεία από τη ρύπανση πετρελαίου; Σοβαρότατες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου από τις εκπομπές ρύπων πετρελαίου Επιπτώσεις στην υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε. Πουλάκης, Α. Ζέρβα, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η φωτοκαταλυτική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Η παρουσία στην ατμόσφαιρα αερίων ή σωματιδίων σε συγκεντρώσεις οι οποίες προξενούν βλάβες τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στους ζωντανούς οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Ανανίας Τοµπουλίδης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Εκποµπές NO Χ που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ... 7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ... 7 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΡΥΠΩΝ) Μ.Ε.Κ.... 9 1.1 Γενικά... 9 1.2 Πρότυπα Εκπομπών Ρύπων... 1 1.2.1 Επιβατικά Οχήματα και Ελαφρά Φορτηγά... 11 1.2.2 Οχήματα Βαρέως Τύπου...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΙ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής

ΚΥΚΛΟΙ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΚΥΚΛΟΙ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθη. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής Ιδανικός πρότυπος κύκλος OO Υποθέσεις ια ιδανικό πρότυπο κύκλο Otto Το εραζόμενο μέσο είναι ιδανικό (ή τέλειο) αέριο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ»

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΥΠΟΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πρωτογενείς και δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Το Αυτοκίνητο. Φυλλακτός Άγγελος. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το Αυτοκίνητο. Φυλλακτός Άγγελος. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το Αυτοκίνητο Φυλλακτός Άγγελος Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση Ατμοσφαιρική Ρύπανση Τι είναι ατμοσφαιρική ρύπανση; Ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η εισαγωγή στον αέρα χημικών, αιωρούμενων στερεών ή οργανισμών που προκαλούν προβλήματα υγείας στους ανθρώπους ή σε άλλους

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενου του θερμοκηπίου. 3/12/2009 Δρ. Ελένη Γουμενάκη

Το φαινόμενου του θερμοκηπίου. 3/12/2009 Δρ. Ελένη Γουμενάκη Το φαινόμενου του θερμοκηπίου Μέση θερμοκρασία σε παγκόσμια κλίμακα Ατμόσφαιρα ονομάζεται το αέριο τμήμα του πλανήτη, το οποίο τον περιβάλλει και τον ακολουθεί στο σύνολο των κινήσεών του Τα αέρια της

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

Honda earthdreams Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε.

Honda earthdreams Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε. Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε. Soichiro Honda, 1956 ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ή ΑΝΑΓΚΗ Πωληθέντα Αυτοκίνητα ανά περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων «Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...4 Εισαγωγή...5 Βενζίνη & Πετρέλαιο Diesel...6 Υβριδικά Οχήματα...15 Υγραεριοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel)

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 1 Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 2 Φυσικό Αέριο ιστορική ανάδρομη Η κίνηση με αέρια καύσιμα για αυτοκίνητα δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Εισαγωγή Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία καθώς και των κύριων ποιοτικών χαρακτηριστικών των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Γιάννης Κ. Ζιώμας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΘΗΝΑ 3-1-7 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη προβλήματα από:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη χρονιά δηλαδή που ο Ζάν Ετιέν Λενουάρ, ένας Βέλγος εφευρέτης, κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Είδη ρύπανσης Το νέφος του Λονδίνου (1950) Πρωτογενείς ρύποι: Μονοξείδιο του άνθρακα, ιοξείδιο του θείου Καπνός Το νέφος του Λος Άντζελες (1970) ευτερογενείς ρύποι: Όζον Mόλυβδος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπομπές αερίων ρύπων από τα διάφορα μεταφορικά μέσα

Εκπομπές αερίων ρύπων από τα διάφορα μεταφορικά μέσα Εκπομπές αερίων ρύπων από τα διάφορα μεταφορικά μέσα Γιάννης Κ. Ζιώμας Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Το πρόβλημα στην Αθήνα Η Αθήνα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 63 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δελλής Πολυχρόνης PhD, DIC, Eur Ing, CENG, MIMECHE, Διπλωματούχος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Honda Mobility MOBILITY

Honda Mobility MOBILITY Υβριδική Τεχνολογία Honda Εισηγητής: Νίκος Ξυδιάς Τεχνικός Εκπαιδευτής Honda 1 Honda Mobility MOBILITY 3 3 To Όραµα της Honda Επιθυµούµε να είµαστε µία Εταιρία την Ύπαρξη της οποίας θέλει η Κοινωνία (we

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη της αεριοκίνησης και τάση της αγοράς. Καραβέλλας Παναγιώτης Brand Manager Fiat Professional

Οφέλη της αεριοκίνησης και τάση της αγοράς. Καραβέλλας Παναγιώτης Brand Manager Fiat Professional Οφέλη της αεριοκίνησης και τάση της αγοράς. Καραβέλλας Παναγιώτης Brand Manager Fiat Professional ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ FCA ~3.4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Ετήσιες δαπάνες R&D Βιώσιμη Μετακίνηση ΕΜΠΛΟΚΗ TOY ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2009 Αίθουσα ΙΙΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2009 Αίθουσα ΙΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2009 Αίθουσα ΙΙΙ «Μεταφορικά Μέσα: Ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε Παγκόσµιο, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο προοπτικές ανάπτυξης ηλεκτροκίνητων µέσων µεταφοράς»

Διαβάστε περισσότερα

2 ο κεφάλαιο. φυσικές έννοιες. κινητήριες μηχανές

2 ο κεφάλαιο. φυσικές έννοιες. κινητήριες μηχανές 2 ο κεφάλαιο φυσικές έννοιες κινητήριες μηχανές 1. Τι μπορεί να προκαλέσει η επίδραση μιας δύναμης, πάνω σ ένα σώμα ; 21 Την μεταβολή της κινητικής του κατάστασης ή την παραμόρφωσή του. 2. Πώς καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137

1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο 1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ

Διαβάστε περισσότερα

15. : (4) (10) 16. 225/45 R17 91 W 17.

15. : (4)  (10) 16. 225/45 R17 91 W 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Θέµα: ΕΙ ΙΚΟ (Τεχνολογία Αυτοκινήτων)

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων Αθανάσιος Βλάχος ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Συντάκτης : Σεραφειμίδης Χρυσόστομος 1. ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Το πρόβλημα της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Dr

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ Τί είναι Καύση Καύση µπορούµε να ονοµάσουµε κάθε εξώθερµη χηµική αντίδραση ενός

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

ε = = 9,5 =, γ=1,4, R = 287 J/KgK, Q = Cv ΔT = P2 Εξισώσεις αδιαβατικών μεταβολών: T [Απ: (β) 1571,9 Κ, 4808976 Pa, (γ) 59,36%, (δ) 451871,6 Pa] ΛΥΣΗ

ε = = 9,5 =, γ=1,4, R = 287 J/KgK, Q = Cv ΔT = P2 Εξισώσεις αδιαβατικών μεταβολών: T [Απ: (β) 1571,9 Κ, 4808976 Pa, (γ) 59,36%, (δ) 451871,6 Pa] ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗ Μείμα αέρα-καυσίμου σε στοιχειομετρική αναλοία εκλύει θερμότητα 5 Kcl/Kg κατά τη καύση του εντός κυλίνδρου ΜΕΚ που λειτουρεί βασιζόμενη στο θερμοδυναμικό κύκλο του Otto. Ο βαθμός συμπίεσης της μηχανής

Διαβάστε περισσότερα

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Οι μονάδες ενεργειακής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων της ΑΒΒ και οι τεχνολογίες ευφυών δικτύων στηρίζουν το όραμα μιας νέας εποχής για τον κλάδο των μετακινήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Οχήματα Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος Περιεχόμενα Εισαγωγή Οδηγός αγορών και κριτήρια αγοράς Κόστος κύκλου ζωής Ετικέτες Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Δεκέμβριος 2012

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Δεκέμβριος 2012 Σελίδα1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2012 Τα τελευταία δύο χρόνια οι επιστήμονες παρατηρούν στα μεγάλα αστικά κέντρα ότι η στροφή στη φθηνότερη

Διαβάστε περισσότερα

Ατμόσφαιρα. Αυτό τo αεριώδες περίβλημα, αποτέλεσε την πρώτη ατμόσφαιρα της γης.

Ατμόσφαιρα. Αυτό τo αεριώδες περίβλημα, αποτέλεσε την πρώτη ατμόσφαιρα της γης. Ατμόσφαιρα Η γη, όπως και ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα, αναπτύχθηκε μέσα από ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης και αερίων, πριν από 4,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Τότε η γη, περικλειόταν από ένα αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ραγδαία αύξηση στους κινητήρες παραγωγής. Χρησιμοποιούνται ως μέσα βελτίωσης της ροπής

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Χρήσης Βιοκαυσίμων και Φυσικού Αερίου στα Οχήματα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Χρήσης Βιοκαυσίμων και Φυσικού Αερίου στα Οχήματα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Χρήσης Βιοκαυσίμων και Φυσικού Αερίου στα Οχήματα Δρ. Κώστας Νικολάου Χημικός Περιβαλλοντολόγος στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5. Κωδικός Έργου : 05B-NON-EU-349 [ΟΠΣ: 96δ]

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5. Κωδικός Έργου : 05B-NON-EU-349 [ΟΠΣ: 96δ] ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5 Συσχέτιση των αποτελεσµάτων του µοντέλου υπολογισµού της έκθεσης του πληθυσµού της Αθήνας στα αερολύµατα µε επιδηµιολογικά δεδοµένα (δείκτες υγείας) στο Λεκανοπέδιο Αθηνών Τίτλος Έργου : Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Το φυσικό αέριο είναι: Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη

Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη 1η Ημερίδα Εταιρείας Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής 11 Ιουνίου 2010, Λάρισα Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη Τσιρόπουλος Νικ. Αναπληρωτής Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ηλεκτρικών κινητήρων για την κίνηση οχημάτων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της πέδησης (φρεναρίσματος) του οχήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 1 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Οι στόχοι του μαθήματος Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προοπτικών για την τεχνολογική δραστηριότητα Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Άρθρο 1 Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από την Οδική Κυκλοφορία

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Άρθρο 1 Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από την Οδική Κυκλοφορία ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165

2. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο 1. Ποια σειρά διαδικασιών εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε και να αναλύσουμε τις βλάβες ; 164 1 ον ακούμε και καταγράφουμε την περιγραφή των συμπτωμάτων 2 ον με τις κατάλληλες διαγνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Περίληψη Η κίνηση των οχηµάτων µε φυσικό αέριο εν συγκρίση µε τα συµβατικά καύσιµα συντελεί στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα, µε λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 8 ο Παραγωγή Ντίζελ Ντιζελοκινητήρας Ιδιότητες Ντίζελ Μαζούτ Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Ανάπτυξη Αγοράς Ντίζελ Ανακάλυψη αργού πετρελαίου (1859)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Ο καταλύτης είναι ουσία που σε ελάχιστη ποσότητα, επηρεάζει την ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ Παγώνη Ιωάννα, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψαράκη Βούλα, Επίκουρος Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για DIESEL. Mέθοδοι ψεκασμού καυσίμου. Προϋποθέσεις τέλειας καύσης.

Γενικά για DIESEL. Mέθοδοι ψεκασμού καυσίμου. Προϋποθέσεις τέλειας καύσης. Γενικά για DIESEL. Mέθοδοι ψεκασμού καυσίμου. Προϋποθέσεις τέλειας καύσης. 1 Θα παρουσιαστούν τα παρακάτω: Ιστορικά στοιχεία. Κύκλοι λειτουργίας των κινητήρων DIESEL. Κατηγορίες κινητήρων DIESEL To καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις & Προοπτικές

Προκλήσεις & Προοπτικές Προκλήσεις & Προοπτικές Υβριδικών Αυτοκινήτων Μιλτιάδης Τσοσκούνογλου Διευθυντής Τομέα Προστασίας Περιβάλλοντος & Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας Toyota Ελλάς Μάρτιος 2007 Toyota Ελλάς Toyota Ελλάς Ηεπανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr Η Ατμοσφαιρική Ρύπανση στο Λεκανοπέδιο Αθηνών Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr Περιεχόμενα Βασικοί αέριοι ρύποι Ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

«Ατομική Θέρμανση Κατοικιών»

«Ατομική Θέρμανση Κατοικιών» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ατομική Θέρμανση Κατοικιών» Μέλη Ομάδας Εργασίας: Αμανατίδης Άνθιμος Γραμματικόπουλος Αθανάσιος Μπεζεργιάννη Στέλλα Τσιπούρας Αντώνιος Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕΚ Ι 2Χ25=50 ώρες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕΚ Ι 2Χ25=50 ώρες ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕΚ Ι Χ5=50 ώρες ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ Γνωριμία με τους μαθητές Γνωριμία με τους μαθητές. Ιστορική αναδρομή - Εισαγωγή. Ιστορικά - συγκριτικά στοιχεία χρήσης, τιμών ισχύος, βάρους,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 21-1. Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των αερίων; Η συμπεριφορά των αερίων είναι περισσότερο απλή και ομοιόμορφη από τη συμπεριφορά των υγρών και των στερεών. Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα