ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013"

Transcript

1 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: ΦΑΞ: WEBSITE: Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΝΟΨΗ Δημοσιονομική εκτροπή με αύξηση 15,7% των δαπανών και μείωση των εσόδων κατά 4,3%. Σύμφωνα με το ΠΣΑ το χρέος γενικής κυβέρνησης (% ΑΕΠ) θα κινηθεί από το 118% το 2010 στο 115% το 2013 φτάνοντας στο μέγιστο σημείο 120% το Σύμφωνα με την Deutsche Bank το χρέος γενικής κυβέρνησης θα κινηθεί από το 122% το 2010 στο 130% το 2012 και έπειτα θα μειωθεί στο 128% το Η Δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει να συνδυαστεί με άμεσα αναπτυξιακά μέτρα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Χωρίς αναπτυξιακά διαρθρωτικά μέτρα και αποκλιμάκωση των spreads η δημοσιονομική εξομάλυνση θα είναι περισσότερο επίπονη από ότι αναμένεται και θα οδηγήσει σε διαρκή ύφεση για τα επόμενα χρόνια.

2 Η δημοσιονομική εκτροπή της χώρας την περίοδο οδήγησε σε εκτίναξη των spreads (δηλαδή της διαφοράς ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων των κυβερνητικών ομολόγων) άνω των 300 μονάδων βάσης και μας οδήγησε σε αυστηρή οικονομική εποπτεία από τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Τα αυστηρά οικονομικά μέτρα που υιοθετήθηκαν από την κυβέρνηση με κίνδυνο κοινωνικών αναταραχών αντιμετωπίστηκαν θετικά από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια δεν έχει πείσει ακόμα επαρκώς τις αγορές με τα spreads να διατηρούνται ακόμα σε πολύ υψηλά επίπεδα, επικίνδυνα για τον μελλοντικό δανεισμό της χώρας που μέχρι τώρα είχε μέσο κόστος 4,5%. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά την αναπτυξιακή πολιτική καθώς και την πολιτική αναδιαρθρώσεων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της χώρας. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι προσπάθειες για εξυγίανση των δημοσιονομικών του κράτους δεν θα μας βγάλουν από την ύφεση αν δεν συνδυαστούν με κατάλληλες πολιτικές που θα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Τα σημερινά επίπεδα χρέους της Ελλάδας ( 300 δις το χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης και 267 δις το χρέος Γενικής Κυβέρνησης) είναι κατά πολύ υψηλότερα από αυτά της Αργεντινής ( 51 δις το 2001) και της Ρωσίας ( 57 δις το 1998) όταν είχαν χρεοκοπήσει. Είναι βέβαιο, ότι η χρεωκοπία της χώρας μας είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα των μεγάλων Ευρωπαϊκών χωρών και του Ευρωπαϊκού οικονομικού οικοδομήματος γενικότερα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (περίπου το 80%) του χρέους της Ελλάδας βρίσκεται στα χέρια μεγάλων ξένων επενδυτικών τραπεζών και ξένων ασφαλιστικών ταμείων. Σε περίπτωση χρεωκοπίας της χώρας μας, οι οργανισμοί αυτοί θα βρεθούν σε πολύ κρίσιμη θέση αφενός με την δημιουργία ευρύτερης αβεβαιότητας στην αγορά κρατικών ομολόγων και αφετέρου με την χειροτέρευση της επενδυτικής εμπιστοσύνης. Επίσης μια επικείμενη χρεωκοπία θα οδηγήσει σε domino effect με τους κερδοσκόπους ή και τους φοβισμένους επενδυτές να συγκεντρώνουν την προσοχή τους σε άλλες χώρες με παρόμοια προβλήματα όπως η Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία.

3 Παρακάτω βλέπουμε το διάγραμμα Συνολικών Δαπανών και Συνολικών Εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ. Από το διάγραμμα παρατηρούμε την δημοσιονομική εκτροπή του όπως επίσης και Το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης της κυβέρνησης προβλέπει ότι τα Συνολικά Έσοδα από το 38.66% του ΑΕΠ θα αυξηθεί στο 45.3% του ΑΕΠ. Για τις Συνολικές Δαπάνες προβλέπει μια μείωση από το 51.32% του ΑΕΠ στο 47.3% του ΑΕΠ. Οι προβλέψεις της κυβέρνησης είναι ότι θα επανέρθουμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το Ωστόσο στην περίπτωση που η ύφεση διαρκέσει περισσότερο από το τρέχον έτος κάτι το οποίο φαίνεται πιο ρεαλιστικό εφόσον οι προσπάθειες για μείωση του ελλείμματος επικεντρώνονται περισσότερο στον τομέα των εσόδων και των δαπανών παρά στην αύξηση του ΑΕΠ της οικονομίας τότε σε απόλυτες τιμές τα έσοδα θα πρέπει να αυξηθούν περισσότερο και οι δαπάνες να μειωθούν περισσότερο από ότι προβλέπεται στο ΠΣΑ. 53,00% 51,00% 49,00% 47,00% 46,69% 45,29%45,09% 45,39% 45,00% 44,74% 42,95% 43,00% 41,00% 39,00% 37,00% 35,00% 43,83% 42,86% 44,36% 48,33% 51,32% 50,60% 40,85% 40,25% 40,41%40,58% 39,67% 39,02% 37,99% 38,50% 38,66% 41,90% 49,10% 43,50% 47,80% 47,30% ,00% 45,30% Συνολικές Δαπ άνες Συνολικά Έσοδα

4 Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η αποτελεσματικότητα του ΠΣΑ θα εξαρτηθεί από την πορεία του ΑΕΠ την επόμενη τριετία. Σε περίπτωση που δεν ληφθούν άμεσα διαρθρωτικά μέτρα αύξησης παραγωγικότητας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθώς και αναπτυξιακά μέτρα (τα οποία από την φύση τους έχουν μακροχρόνια επίδραση στο ΑΕΠ της οικονομίας) αναμένουμε ότι η οικονομική ύφεση θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από την προβλεπόμενη στο ΠΣΑ. Η μείωση των δημοσίων δαπανών και η αύξηση της φορολογίας έχουν ως επίπτωση την μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και των κερδών των επιχειρήσεων καθώς επίσης και την αύξηση της ανεργίας με αποτέλεσμα να μειώνουν το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Για να αποφύγουμε μια περαιτέρω μείωση του ΑΕΠ η ελληνική οικονομία θα πρέπει να επικεντρωθεί στους τομείς όπου έχει συγκριτικό πλεονέκτημα όπως ο Τουρισμός και να υλοποιήσει άμεσα τις πολιτικές περιβαλλοντολογικής και γενικής ανάπτυξης ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο δεν αναφέρεται συχνά είναι ότι τα διεθνή επιτόκια αναμένεται να αυξηθούν από το δεύτερο εξάμηνο του Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων καθώς μια αύξηση των επιτοκίων αυξάνει το κόστος δανεισμού και καθιστά τις επενδύσεις λιγότερο ελκυστικές. Μια μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων θα προκαλέσει μείωση του ΑΕΠ. Τέλος μια άλλη πολύ σημαντική συνιστώσα του ΑΕΠ είναι το εμπορικό ισοζύγιο το οποίο εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα της χώρας Τα τελευταία χρονιά το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας παραμένει σε πολύ υψηλά αρνητικά επίπεδα, κάτι που δείχνει την χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας της χώρας Η μείωση στο εμπορικό ισοζύγιο τα τελευταία 3 χρονιά οφείλεται στην μείωση των εισαγωγών λόγω της ύφεσης στην οικονομία. Ωστόσο αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για αύξηση των εξαγωγών, το εμπορικό ισοζύγιο θα παραμένει ένας παράγοντας μείωσης του ΑΕΠ.

5 0,00% ,00% -4,00% -6,00% -8,00% Εμπ ορικο Ισοζυγιο % ΑΕΠ -10,00% -12,00% -14,00% -16,00% Παρακάτω παραθέτουμε ένα συγκριτικό διάγραμμα για τις προβλέψεις του ρυθμού αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ την περίοδο Είναι φανερό ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόκλιση όσον αφορά τις δυο προβλέψεις. Από την μια το Υπουργείο Οικονομικών αναμένει έξοδο από την ύφεση το 2011 ενώ η γερμανική τράπεζα περιμένει ότι θα βγούμε από την ύφεση το 2013 και μάλιστα ότι το 2010 το πραγματικό ΑΕΠ θα κινηθεί με ρυθμό -4% αντί του -0.3% που προβλέπει η κυβέρνηση. 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% Σενάριο ΠΣΑ Σενάριο Deutsche Bank -4,00% -6,00%

6 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σενάρια και υποθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα επιμείνει στην πολιτική μείωσης του ελλείμματος υπολογίσαμε την πορεία του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης από το 2008 έως το Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ το επίπεδο του χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης τον Δεκέμβριο του 2009 βρισκόταν στα 298 δις. Στον υπολογισμό των παρακάτω μεγεθών έχουμε υποθέσει μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού της τάξης του 5% και μέσο ετήσιο πληθωρισμό 2%. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι σε περίπτωση δανεισμού με υψηλότερο μεσοσταθμικό επιτόκιο (δηλαδή μια ατυχής συγκυρία ή διαρκής κερδοσκοπική επίθεση στις εκδόσεις ελληνικών ομολόγων) τα αποτελέσματα θα είναι πολύ χειρότερα. Σ ε ν ά ρ ι ο Π Σ Α : Π ο ρ ε ί α Χ ρ έ ο υ ς Γ ε ν ι κ ή ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς Ρ υ θ μ ό ς Σ υ ν ο λ ι κ έ ς Σ υ ν ο λ ι κ ά Σ υ ν ο λ ι κ ό Π ρ ω τ ο γ ε ν έ ς Α Ε Π Α ύ ξ η σ η ς Δ α π ά ν ε ς Έ σ ο δ α Έ % λ λ ε ι μ μ α Ι σ ο ζ ύ γ ι ο Τ ό κ ο ι Τ ό κ ο ι Χ ρ έ ο ς Χ ρ έ ο ς σ ε δ ι ς Ο ν ο μ. Α Ε Π% Α Ε Π Α Ε Π % Α Ε Π % Α Ε Π σ ε δ ι ς % Α Ε Π σ ε δ ις % Α Ε Π , 6 3 % 4 8, 3 3 % 4 0, 5 8 % -7, 7 5 % -3, 1 6 % ,5 9 % ,2 0 % , 8 0 % 5 1, 3 2 % 3 8, 6 6 % -1 2, 6 6 % -7, 7 4 % ,9 2 % , 0 8 % , 7 0 % 5 0, 6 0 % 4 1, 9 0 % -8, 7 0 % -3, 2 4 % ,4 6 % , 9 2 % , 5 0 % 4 9, 1 0 % 4 3, 5 0 % -5, 6 0 % 0, 1 0 % ,7 0 % , 5 3 % , 0 0 % 4 7, 8 0 % 4 5, 0 0 % -2, 8 0 % 2, 9 5 % ,7 5 % , 7 3 % , 5 0 % 4 7, 3 0 % 4 5, 3 0 % -2, 0 0 % 3, 6 3 % ,6 3 % , 6 6 % Σ ε ν ά ρ ι ο D e u tsc B ahn e : kπ ο ρ ε ί α Χ ρ έ ο υ ς Γ ε ν ι κ ή ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς Ρ υ θ μ ό ς Α ύ ξ η σ η ς Σ υ ν ο λ ι κ έ ς Σ υ ν ο λ ι κ ά Σ υ ν ο λ ι κ ό Π ρ ω τ ο γ ε ν έ ς Α Ε Π Ο ν ο μ α σ τ ι κδο αύ π ά ν ε ς Έ σ ο δ α Έ λ% λ ε ι μ μ α Ι σ ο ζ ύ γ ι ο Τ ό κ ο ι Τσό ε κ ο ι Χ ρ έ ο ς Χ ρ έ ο ς σ ε δ ι ς Α Ε Π % Α Ε Π Α Ε Π % Α Ε Π % Α Ε Π δ ι ς % Α Ε Π σ ε δ ι ς % Α Ε Π , 6 3 % 4 8, 3 3 % 4 0, 5 8 % -7, 7 5 % -3, 1 6 % , 5 9 % , 2 0 % , 8 0 % 5 1, 3 2 % 3 8, 6 6 % -1 2, 6 6 % -7, 7 4 % , 9 2 % , 0 8 % , 0 0 % 5 0, 6 0 % 4 1, 9 0 % -8, 7 0 % -3, 0 3 % , 6 7 % , 0 4 % , 0 0 % 4 9, 1 0 % 4 3, 5 0 % -5, 6 0 % 0, 5 0 % , 1 0 % , 6 4 % , 5 0 % 4 7, 8 0 % 4 5, 0 0 % -2, 8 0 % 3, 5 5 % , 3 5 % , 8 1 % , 0 0 % 4 7, 3 0 % 4 5, 3 0 % -2, 0 0 % 4, 3 0 % , 3 0 % , 0 3 %

7 Σύμφωνα με το σενάριο του ΠΣΑ το χρέος θα φτάσει στο υψηλότερο ποσοστό 119,53% το 2011 και θα μειωθεί το 2013 στο 114,66%. Με το σενάριο της Deutsche Bank το χρέος θα συνεχίσει να αυξάνεται φτάνοντας στο 129,81% το 2012 και θα μειωθεί στο 128,03% το Θεωρούμε ως δεδομένο ότι η κυβέρνηση θα ακολουθήσει την πολιτική μείωσης των δαπανών και αύξησης των εσόδων όπως εξαγγέλεται στο ΠΣΑ. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε στον παρακάτω πίνακα τα επίπεδα του πρωτογενούς ισοζυγίου και στις δυο περιπτώσεις. Σύμφωνα με το ΠΣΑ, η ελληνική οικονομία θα πρέπει να μειώσει το πρωτογενές έλλειμμα του 2010 στα 7,9 δις ενώ θα πρέπει να παρουσιάσει πρωτογενή πλεονάσματα 0,3 δις, 7,7 δις, 10 δις για τα έτη αντίστοιχα. Σύμφωνα με την Deutsche Bank η Ελλάδα θα πρέπει να εξοικονομήσει επιπροσθέτως 776 εκ για το 2010, 941 εκ για το 2011, 653 εκ για το 2012 και 500 εκ για το ,00% 130,00% 125,00% 120,00% Πορεία Χρέους ,00% 110,00% ΠΣΑ Deutsche Bank 105,00% 100,00% 95,00% 90,00%

8 Πρωτογενες Ισοζυγιο (% ΑΕΠ) 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% Σενάριο ΠΣΑ: Πορεία Χρέους Γενικής Κυβέρνησης Σενάριο Deutsche Bank: Πορεία Χρέους Γενικής Κυβέρνησης ,00% -8,00% -10,00% Το επόμενο διάγραμμα δείχνει τα ποσά σε δις τα οποία θα πρέπει να ανανεωθούν στην λήξη των κυβερνητικών ομολόγων Παρατηρούμε ότι θα πρέπει να δανειστεί με έκδοση νέων ομολόγων 17 δις το 2010, 22 δις το 2011 και 30 δις το Αν και οι τιμές αυτές δεν προκαλούν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα καθώς αποτελούν μελλοντικό δανεισμό, τα επιτόκια με τα οποία θα δανειστούμε θα δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα αν διατηρηθούν στα σημερινά επίπεδα. Υψηλότερα επιτόκια δανεισμού σημαίνουν υψηλότερους τόκους οι οποίοι θα ενσωματωθούν στις δαπάνες του προϋπολογισμού και άρα θα εμποδίσουν την εξομάλυνση του ελλείμματος της χώρας Δις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Καταθέτουμε προς συζήτηση το οριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Σπουδαστής Χάντικας Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερος πόνος. κανένα όφελος για την Ελλάδα από τη συμφωνία. Μαρκ Βάισμπροτ και Χουάν Αντόνιο Μοντετσίνο. Φεβρουάριος 2012

Περισσότερος πόνος. κανένα όφελος για την Ελλάδα από τη συμφωνία. Μαρκ Βάισμπροτ και Χουάν Αντόνιο Μοντετσίνο. Φεβρουάριος 2012 Περισσότερος πόνος κανένα όφελος για την Ελλάδα από τη συμφωνία Μαρκ Βάισμπροτ και Χουάν Αντόνιο Μοντετσίνο Φεβρουάριος 2012 Center for Economic and Policy Research 1611 Connecticut Avenue, NW, Suite 400

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 5 η Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μάιος 215 Μάιος 215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2015 Τεύχος 01 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Το Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878 ISSN:2241 4878 Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Προς τα μέλη της Διαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 22, Οκτώβριος 2013 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομικήανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιάννης Στουρνάρας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Χρήστος Σταϊκούρας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιώργος Μαυραγάνης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιάννης Στουρνάρας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Χρήστος Σταϊκούρας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιώργος Μαυραγάνης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γιάννης Στουρνάρας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Χρήστος Σταϊκούρας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γιώργος Μαυραγάνης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Ο ρυθμός αύξησης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας διατηρήθηκε μέτριος και σταθερός

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γκίκας Χαρδούβελης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: Executive MSc in European Studies ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-11 Μαϊ-11 Αυγ-11 Νοε-11 Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Εξωτερικό Έλλειμμα και Εξωτερικό Χρέος της Ελληνικής Οικονομίας

Ανταγωνιστικότητα, Εξωτερικό Έλλειμμα και Εξωτερικό Χρέος της Ελληνικής Οικονομίας Τόμος VI Τεύχος 3 Απρίλιος 2011 Συγγραφείς: Καθηγητής Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος Research Advisor dmalliaropoulos@eurobank.gr Δρ. Τάσος Αναστασάτος Senior Economist tanastasatos@eurobank..gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η νέα συνολική αξιολόγηση της ποιότητας του ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

Το Οικονομικό Περιβάλλον

Το Οικονομικό Περιβάλλον Μέρος Ι 1 Το Οικονομικό Περιβάλλον Παναγιώτης Ε. Πετράκης Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παγκόσμια οικονομία διέρχεται τον πέμπτο χρόνο μετά το ξέσπασμα της κρίσης των στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

S.U.C.C.E.S.S. S.T.O.R.Y.: Μια διαφορετική ανάγνωση 1

S.U.C.C.E.S.S. S.T.O.R.Y.: Μια διαφορετική ανάγνωση 1 S.U.C.C.E.S.S. S.T.O.R.Y.: Μια διαφορετική ανάγνωση 1 Ως «ιστορία επιτυχίας» (success story) χαρακτηρίζεται, συχνά, η πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα επιτεύγματά της, τα τελευταία χρόνια. Οι αφηγητές

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Μάιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ... 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κρατικός Προϋπολογισμός 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Θέσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας Κρατικός Προϋπολογισμός 2011 Θέσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 2 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 12, Μάιος 2010 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Εξελίξεις και προοπτικές στην παγκόσμια οικονομία Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2012, τόσο υπό το βάρος της ασυνήθιστα

Διαβάστε περισσότερα