Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ"

Transcript

1 Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Ενώ πολλά έχουν γραφεί και ειπωθεί σχετικά με τα αίτια αυτής, πολύ λιγότερα γνωρίζουμε για τις επιπτώσεις της κρίσης, ίσως γιατί ακόμη αυτή είναι μία διαδικασία σε εξέλιξη. Από την άλλη μεριά, είναι αλήθεια ότι έχουμε σημαντική απόκλιση στις εκτιμήσεις σχετικά με το τέλος, χρονικά, της κρίσης. Ένα είναι σίγουρο: τα πάντα έχουν ημερομηνία λήξης. Αυτό ισχύει φυσικά και για τις οικονομικές κρίσεις. Το ζητούμενο βέβαια είναι πότε θα συμβεί αυτό με την τρέχουσα κρίση που όλοι βιώνουμε. Στο πρώτο μέρος της εισήγησης θα επιχειρήσω μια ανάλυση γύρα από τα αίτια, τις επιπτώσεις αλλά και το χρονικό ορίζοντα εξόδου από την κρίση με ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική οικονομία, ενώ στο δεύτερο μέρος η έμφαση θα είναι στις προοπτικές του real estate. ΑΙΤΙΑ 2. Αν θα έπρεπε με δύο μόνο λέξεις να χαρακτηρίσω τη σημερινή κρίση προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τα αίτια αλλά και τους πρωταίτιους - αυτές θα ήταν: απληστία και απορύθμιση. Απληστία στην οικονομική συμπεριφορά των υψηλόβαθμων στελεχών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και των διοικήσεών τους, και απορύθμιση με την έννοια της χαλαρής εποπτείας, τόσο σε επίπεδο εσωτερικού ελέγχου μέσα στους ίδιους τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς όσο και σε επίπεδο ελέγχου αυτών από την πλευρά των Εποπτικών Αρχών με προφανή θύματα τους δανειστές και δανειζόμενους και τέλος την πραγματική οικονομία. Πιο αναλυτικά, τα υπερβολικά χαμηλά επιτόκια στην αρχή της δεκαετίας κυρίως στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τα χαλαρά κριτήρια τραπεζικής 1

2 χρηματοδότησης της στεγαστικής πίστης και όχι μόνο, οδήγησαν στον υπερβολικό δανεισμό οριακής φερεγγυότητας πελατών. Επιπλέον η ανάπτυξη νέων σύνθετων επενδυτικών προϊόντων (κυρίως στους τομείς των τιτλοποιήσεων και των παραγώγων προϊόντων) με στόχο την επιδίωξη υψηλών αποδόσεων και την παράλληλη ανάληψη υπέρμετρων κινδύνων, οδήγησε σε έναν υπερβολικό βαθμό μόχλευσης και κερδοσκοπίας στο σύνολο του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρω ότι φτάσαμε έτσι στο σημείο να έχουμε επενδυτικές τράπεζες με σχέση ενεργητικού προς ίδια κεφάλαια που ξεπερνούσε τις 50 φορές, και μία διεθνή αγορά παραγώγων που ξεπερνά τα 530 τρις δολάρια! (στο τέλος του 2007). Η υψηλή μόχλευση οδήγησε στην πτώση των τιμών των Χρηματιστηρίων, των εταιρικών ομολόγων, ακινήτων κλπ. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η απομόχλευση των τραπεζών (η οποία ας σημειωθεί συνδέεται με την πιστωτική ασφυξία και τα προβλήματα ρευστότητας) και να απορροφηθούν τα μεγάλα δημοσιονομικά πακέτα στήριξης των οικονομιών για να ξεφύγει η παγκόσμια οικονομία από το φαύλο κύκλο της αστάθειας και των αρνητικών προσδοκιών. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3. Η παγκόσμια κρίση έχει δημιουργήσει δύο κύρια προβλήματα τα οποία συναντούμε και στην Ελλάδα: έλλειψη ρευστότητας και απομόχλευση τα οποία λειτουργούν και ως συγκοινωνούντα δοχεία. Απομόχλευση σημαίνει ότι οι τράπεζες προσπαθούν να περιορίσουν το μέγεθος του ενεργητικού τους μέσω των δανείων τους. Έτσι περιορίζουν τις πιστώσεις και οδηγούν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά σε συρρίκνωση των δραστηριοτήτων τους. Με άλλα λόγια, η απομόχλευση είναι αυτή που μεταφέρει την κρίση από τον χρηματοοικονομικό τομέα στην πραγματική οικονομία. Η Ελλάδα θα επηρεαστεί από την κρίση κυρίως μέσω δύο καναλιών: από την ύφεση στο εξωτερικό, η οποία σημαίνει χαμηλότερες εξαγωγές, χαμηλότερα έσοδα από τον τουρισμό και χαμηλότερα ναύλα για την ποντοπόρο ναυτιλία μας. Δεύτερο κανάλι είναι τα υψηλότερα επιτόκια δανεισμού για τον ιδιωτικό τομέα 2

3 παγκοσμίως - κι εδώ- λόγω των διεθνών προβλημάτων ρευστότητας τα οποία επηρεάζονται κι από τον δανεισμό ρεκόρ του δημόσιου τομέα (συνολικός εκτιμώμενος δημόσιος δανεισμός στην Ευρώπη 1 τρις δολάρια, 2 τρις δολάρια στην Αμερική κλπ), και τα οποία οδηγούν σε χαμηλότερη ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις. Ας σημειωθεί ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουμε τραπεζικές χρεοκοπίες λόγω έλλειψης φερεγγυότητας αναφέρομαι στην έκθεση των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια και γενικότερα την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αυτό γιατί το σύνολο του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών στην πιο πάνω περιοχή αντιστοιχεί στο 14% (53 δις ευρώ) του συνολικού ενεργητικού του ελληνικού πιστωτικού συστήματος. Πρόβλεψή μου είναι ότι η διεθνής κρίση θα επηρεάσει λιγότερο την Ελλάδα από τις άλλες χώρες γιατί: i) Η χώρα μας διαθέτει σχετικά μεγαλύτερη παραοικονομία (μαύρο χρήμα) που λειτουργεί ως «μαξιλάρι» σε περίοδο κρίσης ii) Η Ελλάδα δεν διαθέτει μεγάλους τομείς διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών iii) Από την άλλη μεριά η Ελλάδα διαθέτει έναν μεγάλο κρατικό τομέα και έναν υψηλό αριθμό δημοσίων υπαλλήλων και το οποίο θα συμβάλλει θετικά στη συνολική ζήτηση υιοθετώντας σε μεγάλο βαθμό τις προβλέψεις των διεθνών Οργανισμών (IMF, OECD) ότι η ανάκαμψη στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη θα αρχίσει προς τα τέλη του 2009 είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε ότι στην Ελλάδα η περίοδος των «ισχνών αγελάδων» να τελειώσει στις αρχές του 2010 δηλαδή σε 9 με 10 μήνες από σήμερα. Η πιο πάνω πρόβλεψη ισχύει υπό δύο προϋποθέσεις: 1) θα πρέπει να αποκατασταθεί σε επαρκή βαθμό η ομαλή ροή της ρευστότητας στην οικονομία και 2) Η κυβέρνηση να ζητήσει από τις Βρυξέλλες την παράταση της κοινοτικής επιτήρησης για ακόμη ένα έτος δηλαδή η μείωση του ελλείμματος κάτω από 3% να λάβει χώρα μέχρι το τέλος του 2011 έτσι ώστε να 3

4 αυξηθούν οι βαθμοί ελευθερίας της δημοσιονομικής πολιτικής. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE 4. Αντί εισαγωγής για το δεύτερο μέρος της εισήγησης δηλαδή τις εξελίξεις και τις προοπτικές του Real Estate, ας μου επιτραπεί να υπενθυμίσω τα βασικά χαρακτηριστικά διαφοροποίησης των επενδύσεων στα ακίνητα σε σχέση με άλλες μορφές επενδύσεων. Έτσι, οι επενδύσεις σε ακίνητα χαρακτηρίζονται α) από πολύ μικρότερο βαθμό ρευστότητας (το οποίο σημαίνει ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο έλλειψης ρευστότητας) β) Η επένδυση σε ακίνητα συνήθως χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό μόχλευσης (leverage) που σημαίνει υψηλό ποσοστό δανειακών κεφαλαίων σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια και γ) Η διακύμανση (μεταβολή) των τιμών αλλά και των αποδόσεων των ακινήτων είναι μικρότερη από αυτές άλλων επενδυτικών προϊόντων για παράδειγμα ενώ οι τιμές των μετοχών μεταβάλλονται, π.χ. λόγω ύφεσης, άμεσα και πολλές φορές σε υπερβολικό βαθμό, στα ακίνητα η επίδραση αυτή είναι μικρότερη και λαμβάνει χώρα σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ένας καθοδικός κύκλος στην αγορά ακινήτων διαρκεί περισσότερο σε σχέση με άλλους τομείς της οικονομίας. Πώς φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση της ελληνικής κτηματαγοράς; Υπενθυμίζω ότι τα σημάδια ύφεσης στην πιο πάνω αγορά στην Ελλάδα άρχισαν να εμφανίζονται στο δεύτερο εξάμηνο του 2006, πολύ πριν την παγκόσμια κρίση και αυτό λόγω της έξαρσης που δημιουργήθηκε το 2005 από την προαναγγελία της εισαγωγής του Φ.Π.Α. στην οικοδομή και τις αυξήσεις των αντικειμενικών τιμών. Η αύξηση του Φ.Π.Α. κατά 19% στις νέες οικοδομές από τις αρχές του 2006 σε συνδυασμό με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών το Φεβρουάριο του 2006 οδήγησαν σε μια αύξηση των τιμών και του τζίρου της αγοράς της τάξεως του 35%. Η στρέβλωση αυτή της αγοράς (μια μίνι φούσκα θα λέγαμε) - στρέβλωση γιατί προκλήθηκε από μία τεχνική και έκτακτη έκρηξη της ζήτησης για ακίνητα (λόγω Φ.Π.Α. και αντικειμενικών τιμών) ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη σημερινή 4

5 καχεξία στην κτηματαγορά. Σύμφωνα με πρόσφατη σχετική μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας (Μάρτιος 2009) η δεκαετία (δηλαδή η περίοδος που ξεκινά με την εισαγωγή του ευρώ και την απότομη πτώση των επιτοκίων) μπορεί να χαρακτηρισθεί ως η περίοδος των «παχέων αγελάδων», όπου ενδεικτικά αναφέρω οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν 100%. Ανάλογες αυξήσεις σημειώθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενώ ακόμη μεγαλύτερες σε χώρες όπως η Ισπανία, Ιρλανδία κ.α. Ας μείνουμε όμως για λίγο στις τιμές. Ενώ το 1994 χρειάζονταν 2,6 βασικοί μισθοί για να αγοράσει κάποια ένα τετραγωνικό μέτρο κατοικίας σε μια μεσαία αστική περιοχή, 12 χρόνια αργότερα το 2006 χρειάζονταν 4,8 μισθούς. Το 2008 παρά την πτώση των τιμών των ακινήτων κατά 10% ο δείκτης παραμένει πάνω από το 4. Τα πιο πάνω νούμερα θέλω να πιστεύω δείχνουν ξεκάθαρα για το τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με την αναθέρμανση της κτηματαγοράς, ειδικά μάλιστα μετά τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα για την οικοδομή. Υπενθυμίζω με συντομία τα μέτρα αυτά: α) διπλασιασμός της έκπτωσης από το φόρο εισοδήματος των τόκων από οποιοδήποτε στεγαστικό δάνειο (όχι μόνο για πρώτη κατοικία) σε 40% από 20%. Το μέτρο ισχύει για δάνεια που εκταμιεύτηκαν ή θα ληφθούν από την 01/01/09 μέχρι και το τέλος του 2010,ύψους έως ,00 και για σπίτια έως 200 τετραγωνικά μέτρα. Σχόλιο : Ίσως θα ήταν χρήσιμο το μέτρο αυτό να είχε αναδρομική ισχύ και για τα δάνεια που εκταμιεύτηκαν και τα δύο προηγούμενα χρόνια β) εγγύηση του δημοσίου για το 25% της εμπορικής αξίας των ακινήτων που αγοράζονται με στεγαστικό δάνειο, με στόχο δηλαδή την αύξηση της χρηματοδότησης στο 100% γ) μείωση της αμοιβής των συμβολαιογράφων στο 1 % της αξίας του ακινήτου από 1,2 %. 5. Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στα κόστη μεταβίβασης στην αγορά ακινήτων (φόροι, αμοιβές συμβολαιογράφων, αμοιβές δικηγόρων κλπ), με το συνολικό κόστος μεταβίβασης να φτάνει το 19 % της αξίας του ακινήτου ενώ ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος δεν ξεπερνά το 9 %. Ίσως γι αυτό θα έπρεπε η κυβέρνηση να μειώσει δραστικά το φόρο μεταβίβασης 5

6 π.χ. για δύο χρόνια προκειμένου να τονωθεί το αγοραστικό ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση, για να απορροφηθεί το stock των αδιάθετων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων οι κατασκευαστές θα πρέπει να ρίξουν τις τιμές ενώ από την άλλη μεριά οι τράπεζες θα πρέπει να αυξήσουν και το ρυθμό χορηγήσεων στεγαστικών δανείων. Εν κατακλείδι, θέλω να πιστεύω ότι τα χειρότερα έχουν περάσει. 6

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2015 Τεύχος 01 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Το Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THE ECONOMIC CRISIS IN GREECE & ABROAD (RESULTS & EFFECTS).

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THE ECONOMIC CRISIS IN GREECE & ABROAD (RESULTS & EFFECTS). ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΑΙΤΙΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ). THE ECONOMIC CRISIS IN GREECE & ABROAD (RESULTS & EFFECTS). ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σπουδάστριες

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζει η Διεθνής και Ελληνική Οικονομική κρίση. το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα

Πως επηρεάζει η Διεθνής και Ελληνική Οικονομική κρίση. το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πως επηρεάζει η Διεθνής και Ελληνική Οικονομική κρίση το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα Επιβλέπων καθηγητής: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΤΣΩΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 5 η Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μάιος 215 Μάιος 215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ.Αλέξανδρος Φ.

ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ.Αλέξανδρος Φ. ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δρ.Αλέξανδρος Φ.Παπαρσένος Αλωνίων 34 Γ, 14 562 Κηφισιά Περίληψη Η εργασία αυτή θέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η Ελληνική επιχείριση ενώπιον των συνεπειών της κρίσης, που οδηγούν οι πρόσφατες εξελίξεις.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η Ελληνική επιχείριση ενώπιον των συνεπειών της κρίσης, που οδηγούν οι πρόσφατες εξελίξεις.» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η Ελληνική επιχείριση ενώπιον των συνεπειών της κρίσης, που οδηγούν οι πρόσφατες εξελίξεις.»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 Σελ. ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Κεφάλαιο 1 Βήματα Χορήγησης Στεγαστικών Δανείων 1.1 8 Κεφάλαιο 2 Η Διάρκεια και τα Επιτόκια των Στεγαστικών Δανείων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας (Σ.Δ.Ο.) Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ιδάσκων: Α. Καρασαββόγλου (akarasa@teikav.edu.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση του 2007-2009: τα αίτια, η αντιμετώπιση και οι προοπτικές

Η κρίση του 2007-2009: τα αίτια, η αντιμετώπιση και οι προοπτικές ιεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων Η κρίση του 2007-2009: τα αίτια, η αντιμετώπιση και οι προοπτικές Πρόλογος Τρύφων Κολλίντζας Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών & Πρόεδρος & ιευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Η ΣΩΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 12, Μάιος 2010 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Εξελίξεις και προοπτικές στην παγκόσμια οικονομία Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΘΕΜΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής & Τραπεζικής ιοικητικής ιπλωµατική Εργασία για το Μ.Π.Σ. στη Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση για Στελέχη Επιχειρήσεων «Η Κρίίση των Subpriimes» τηηςς τ Μαρίας ΙΙ..

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η νέα συνολική αξιολόγηση της ποιότητας του ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/14 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 78, Ιανουάριος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

<< ΤΟ ΚΡΑΧ ΤΟΥ 1929 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ >>

<< ΤΟ ΚΡΑΧ ΤΟΥ 1929 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ >> Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ. Σ.Δ.Ο ΤΜΗΜΑ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ. 2014 > ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΑΛΕΜΠΑΚΗ ΔΗΜ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. ΜΠΟΓΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα ως συνιστώσες της οικονομικής ανάπτυξης και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτές» Διαδικασία

«Η κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα ως συνιστώσες της οικονομικής ανάπτυξης και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτές» Διαδικασία Γνώμη Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. με θέμα «Η κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα ως συνιστώσες της οικονομικής ανάπτυξης και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτές» Διαδικασία Η Οικονομική και

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ»

«ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΗΜΝΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 2 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΩΝ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΜΒΑ) «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα