Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα"

Transcript

1 Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

2 Μηχανισμοί / πηγές χρηματοδότησης δημοτικών ενεργειακών επενδύσεων 2 1. Επιχορηγήσεις από ΕΣΠΑ/ΣΕΣ 2. Δανεισμός των ΟΤΑ i. από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ii. από JESSICA 3. Χρηματοδότηση από Τρίτους (Χ.Α.Τ.) 4. Συνδυασμός πηγών χρηματοδότησης

3 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΤΑ από ΕΣΠΑ / ΣΕΣ 3 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Επένδυση: Ύψος Π/Υ 100% 100% Χρηματοδοτικό Σχήμα: Επιχορήγηση ΟΤΑ

4 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΤΑ από ΕΣΠΑ / ΣΕΣ 4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Το σύνολο του οφέλους από την απόδοση της επένδυσης (πχ εξοικονόμηση) το καρπώνεται ο προϋπολογισμός του ΟΤΑ. Γνωστές οι διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης συμβάσεων σε σχέση με άλλες μορφές χρηματοδότησης Η πλειοψηφία των κινδύνων που σχετίζονται με τα επιμέρους στάδια του έργου αναλαμβάνονται κυρίως από τον ΟΤΑ. Τεχνολογικοί Λειτουργίας - απόδοσης κλπ Περιορισμένοι πόροι που δεν επαρκούν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών των ΟΤΑ.

5 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Τ. Π. & Δανείων 5 Δάνεια σε ΟΤΑ για χρηματοδότηση έργων τους από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Τ.Π. & Δανείων. Διαθέσιμα κεφάλαια συνολικού ύψους 200 εκ.. Επιλέξιμα το σύνολο των έργων ενεργειακής αποδοτικότητας. Χρηματοδότηση έως και 100% του προϋπολογισμού. Διάρκεια αποπληρωμής δανείου (έως 25 έτη). Δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάρητος (έως 3 έτη). Δυνατότητα επιλογής επιτοκίου (σταθερό επιτόκιο με ή χωρίς περίοδο χάρητος, κυμαινόμενο επιτόκιο με ή χωρίς περίοδο χάρητος).

6 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Τ. Π. & Δανείων 6 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Επένδυση: Ύψος Π/Υ 100% 100% Χρηματοδοτικό Σχήμα: Δάνειο ΟΤΑ

7 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Τ. Π. & Δανείων 7 Όροι Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Να δύναται ο ΟΤΑ να δανειστεί (άρθρο 264 του Ν.3852/2010). το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε δήμου ή περιφέρειας δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων. το συνολικό χρέος του δήμου και της περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό δεν υπερβαίνει το 60% των συνολικών εσόδων του. Για τη σύναψη του δανείου το έργο να είναι ώριμο και έτοιμο προς δημοπράτηση.

8 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Τ. Π. & Δανείων 8 Ύψος Δανείου: Δίχως Περίοδο Χάρητος Ύψος Δανείου: Με Περίοδο Χάρητος ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ Επιτόκιο 5,26% 3,32% Επιτόκιο 5,26% 3,32 % Διάρκεια αποπληρωμής 25 Έτη 25 Έτη Τοκοχρεολύσιο / έτος Διάρκεια αποπληρωμής Περίοδος χάρητος Περίοδος τοκοχρεολυτικής εξυπηρέτησης Τόκοι περιόδου χάρητος / έτος Τοκοχρεολύσιο μετά την περίοδο χάρητος 25 Έτη 25 Έτη 3 Έτη 3 Έτη 22 Έτη 22 Έτη

9 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης - JESSICA 9 Δάνεια σε ΟΤΑ για χρηματοδότηση έργων τους που εντάσσονται σε Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Διαθέσιμα κεφάλαια συνολικού ύψους περίπου 250 εκ.. Επιλέξιμα το σύνολο σχεδόν των έργων ενεργειακής αποδοτικότητας. Χρηματοδότηση έως και 70% του προϋπολογισμού. Διάρκεια αποπληρωμής δανείου (έως 15 έτη). Κυμαινόμενο επιτόκιο με όρους αγοράς.

10 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης - JESSICA % 30% 80% 60% 40% 100% 70% Ίδιοι Πόροι ή/και Δάνειο Χρηματοδότηση Jessica 20% 0% Επένδυση: 'Υψος Π/Υ Χρηματοδοτικό Σχήμα: Jessica

11 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης - JESSICA 11 Ύψος Δανείου: Το τελικό επιτόκιο υπολογισμού των δόσεων της αποπληρωμής του δανείου, θα υπολογίζεται την χρονική στιγμή που θα συνάπτεται η σύμβαση χρηματοδότησης του ΟΤΑ και θα καθορίζονται από τις ισχύουσες τιμές του επιτοκίου αγοράς, την τρέχουσα περίοδο. ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ Ενδεικτικό Επιτόκιο 6,00% Διάρκεια αποπληρωμής 15 Έτη Τοκοχρεολύσιο / έτος

12 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Τ. Π. & Δανείων - JESSICA 12 Ζητήματα προς Επίλυση Χρηματοδότηση της ωρίμανσης των έργων (μελέτες, αδειοδοτήσεις κ.λπ.). Έχει προταθεί από το ΤΠΔ και την ΚΕΔΕ η δημιουργία Ειδικού Λογαριασμού που θα χρηματοδοτεί ωριμάνσεις έργων της Αυτοδιοίκησης. ΟΤΑ χωρίς δυνατότητα δανειοδότησης. Έχει προταθεί η εξαίρεση των ΟΤΑ από τους περιορισμούς όταν πρόκειται για δανειοδότηση ανταποδοτικών έργων. Δανεισμός ΔΕΥΑ. Δεν επιτρέπεται το ΤΠΔ να δανείζει ΔΕΥΑ. Έχει προταθεί η τροποποίηση του νόμου ώστε να επιτρέπεται ο δανεισμός των ΔΕΥΑ από το ΤΠΔ.

13 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Τ. Π. & Δανείων - JESSICA 13 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Άμεση εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης. Ευνοϊκοί όροι δανειοδότησης. Χαμηλότερο κόστος χρήματος σε σχέση με την Χ.Α.Τ. Ταχύτερες διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης συμβάσεων. Άμεση θετική επίδραση στον προϋπολογισμό του ΟΤΑ. Η πλειοψηφία των κινδύνων που σχετίζονται με τα επιμέρους στάδια του έργου αναλαμβάνονται κυρίως από τον ΟΤΑ. Τεχνολογικοί Λειτουργίας - απόδοσης κλπ Αποκλεισμός ΟΤΑ που έχουν περιορισμό στην δανειοδότηση. Μείωση της δυνατότητας δανειοδότησης για εκτέλεση έργων που δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίσουν άλλες μορφές χρηματοδότησης.

14 ΧΑΤ (Χρηματοδότηση Από Τρίτους) 1/4 Ο Ιδιωτικός Φορέας αναλαμβάνει να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του έργου με ίδια κεφάλαια και δανεισμό, του οποίου εγγυάται την αποπληρωμή του. Η χρηματοδότηση αποπληρώνεται από τα έσοδα που παράγει το έργο (Χρηματοδότηση έργου και όχι χρηματοδότηση φορέα). Οι εξασφαλίσεις που παρέχονται στον δανειστή σχετίζονται μόνο στην απόδοση του έργου. Η αποπληρωμή εξαρτάται από την απόδοση του έργου (ενεργειακής υπηρεσίας) που σχεδιάζει, κατασκευάζει και λειτουργεί με ευθύνη του ο Ιδιωτικός Φορέας. Συνήθως η χρηματοδότηση έργου μέσω ΧΑΤ προϋποθέτει τη δημιουργία Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την οποία υπογράφει συμβάσεις ο ΟΤΑ. 14 Προϋπόθεση για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης είναι η δυνατότητα του ΟΤΑ να παρέχει εγγυήσεις για την καταβολή των αμοιβών του Ιδιωτικού Φορέα που αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου (πχ εκχώρηση ανταποδοτικών τελών).

15 ΧΑΤ (Χρηματοδότηση Από Τρίτους) 2/4 15

16 ΧΑΤ (Χρηματοδότηση Από Τρίτους) 3/ % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% Επένδυση: 'Υψος Π/Υ 30% 70% Χρηματοδοτικό Σχήμα: XAT Ίδια Κεφάλαια Δανειακά Κεφάλαια

17 ΧΑΤ (Χρηματοδότηση Από Τρίτους) 4/4 17 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μεταβίβαση του συνόλου σχεδόν των κινδύνων στον Ιδιωτικό Φορέα: Σχεδιασμού Τεχνολογικοί Απόδοσης Οικονομικοί Χρονοδιαγράμματος κλπ Δεν εξαρτάται από την δανειοδοτική ικανότητα του ΟΤΑ. Δεν αυξάνεται το ύψος του δανεισμού του ΟΤΑ. Δυσκολότερη η εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου σε σχέση με τον δανεισμό του ΟΤΑ. Υψηλότερο κόστος χρήματος για την χρηματοδότηση του έργου. Μικρότερο όφελος στον προϋπολογισμό του ΟΤΑ Σύνθετες και μεγαλύτερης διάρκειας διαδικασίες δημοπράτησης και σύναψης σύμβασης. Σύνθετες και πολύπλοκες συμβάσεις μεταξύ του ΟΤΑ, του Ιδιωτικού Φορέα και των Δανειστών.

18 Συνδυασμός Χρηματοδοτήσεων 1/ % 80% 30% 50% Δάνειο OTA 60% 40% 20% 100% 40% 20% 30% 30% Επιχορήγηση OTA Ιδιωτική Χρηματοδότηση 0% Επένδυση: Ύψος Π/Υ Χρηματοδοτικό Σχήμα Α' Χρηματοδοτικό Σχήμα Β'

19 Συνδυασμός Χρηματοδοτήσεων 2/2 19 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Φθηνότερο κόστος δανεισμού από ΟΤΑ, άρα και μειωμένο κόστος επένδυσης. Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει επιχορήγηση, επομένως υπάρχει καλύτερη απόδοση του έργου. Επιμερισμός των κινδύνων (όχι μόνο ο ΟΤΑ) με τη συμμετοχή στην χρηματοδότηση του Ιδιωτικού Φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει μέρος των κινδύνων. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον για συμμετοχή από του Ιδιωτικούς Φορείς (ευκολότερη η εξασφάλιση χρηματοδότησης της δικής τους συμμετοχής) Μεγαλύτερος αριθμός έργων και ωφελούμενων ΟΤΑ μόχλευση κεφαλαίων. Σύνθετη διαδικασία στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης από πλευράς ΟΤΑ Αποκλείονται οι ΟΤΑ που δεν μπορούν να δανειστούν.

20 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Όφελος ΟΤΑ 20 Κόστος Ενέργειας Εξυπηρέτηση Δανείου Αμοιβή Esco / Ιδιώτη Όφελος ΟΤΑ 15% 10% 20% 100% 50% 35% 40% 15% 15% 50% 50% 50% 50% Υφιστάμενη Κατάσταση Υφιστάμενη Κατάσταση ΕΣΠΑ / ΣΕΣ Δανεισμός OTA ΧΑΤ Συνδυασμός Χρηματοδοτήσεων Μετά την Επένδυση

21 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 21 Η εξασφάλιση πόρων για την χρηματοδότηση της ωρίμανσης των ενεργειακών επενδύσεων των ΟΤΑ είναι προϋπόθεση για την ίδια την χρηματοδότηση των επενδύσεων. Οι δημοτικές ενεργειακές επενδύσεις είναι στην πλειοψηφία τους κοινές για όλους τους ΟΤΑ και κατά συνέπεια είναι σκόπιμο να κατηγοριοποιηθούν και να επιδιωχθεί η τυποποίησή τους σε όλα τα στάδια της υλοποίησής των. Οι ενεργειακές επενδύσεις είναι ανταποδοτικές επενδύσεις και κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους ΟΤΑ να μπορούν να προσφύγουν στον δανεισμό για την χρηματοδότησή τους. Η συμμετοχή των Ιδιωτικών Φορέων στην χρηματοδότηση είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επιτυχή υλοποίηση των ενεργειακών επενδύσεων. Η κρατικές και κοινοτικές επιχορηγήσεις πρέπει να λειτουργήσουν ως μηχανισμός μόχλευσης πρόσθετων κεφαλαίων ώστε να μεγεθυνθεί το τελικό αποτέλεσμα. Οι δημοτικές ενεργειακές επενδύσεις εκτός από τα προφανή περιβαλλοντικά οφέλη που προκαλούν μπορούν να αποτελέσουν και ισχυρό μοχλό της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης

22 23 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Στοιχεία Επικοινωνίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) Ηπείρου 11, 10433, Αθήνα Τηλέφωνο: Fax: webite:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2015 Ανδρέας Τσάλας, Οικονομολόγος, ΜΑ, ΜΒΑ, PhD Cand. Τμήμα Χορήγησης Δανείων Ο.Τ.Α. Τ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας και χρηματοδοτικα εργαλεια

χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας και χρηματοδοτικα εργαλεια 4 N E W S L E T T E R - n o v e m b E R 2 0 1 0 - V O L U M E Ίος Κυκλάδων: τηλ-fax: 22860 92254, e-mail:info@aegean-energy.gr, www.aegean-energy.gr / Γραφείο Αθήνας: τηλ. 210 8848055 ε ν η μ ε ρ ω τ ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007 2013 Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA της ΕΤΕΠ για τα Έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα Ημερίδα ΕΕΔΣΑ - Έκθεση ECOTEC 2010 24 η Απριλίου 2010 Π. Κοκορότσικος, Ευρωσύμβουλοι Γ. Ηλιόπουλος, ΕΠΤΑ Γ. Κωνστάντζος, ΕΠΤΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Βορείου Αιγαίου Παρουσίαση JESSICA και Πρόσκλησης Υποβολής Έργων Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Agenda Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης μέσω σύναψης Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης Ανθή Χαραλάμπους Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Υλοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης μέσω σύναψης Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης Ανθή Χαραλάμπους Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Υλοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης μέσω σύναψης Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης Ανθή Χαραλάμπους Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Εταιρείες Πάροχοι Ενεργειακής Υπηρεσίας (ESCO) Η ESCO είναι Φυσικό ή

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση αντικατάστασης οδικού φωτισμού μέσω τρίτων Προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης από ΟΤΑ και Δημόσιους φορείς

Χρηματοδότηση αντικατάστασης οδικού φωτισμού μέσω τρίτων Προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης από ΟΤΑ και Δημόσιους φορείς Χρηματοδότηση αντικατάστασης οδικού φωτισμού μέσω τρίτων Προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης από ΟΤΑ και Δημόσιους φορείς Ιάκωβος Σαρηγιάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Γενικός Διευθυντής ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης. Οκτώβριος 2014

Οδηγός υλοποίησης. Οκτώβριος 2014 Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα Οδηγός υλοποίησης Οκτώβριος 2014 -ΤιείναιΣ ΙΤ; - Θεσµικό πλαίσιο Σ ΙΤ 2 Τι είναι Σ ΙΤ Οι Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις, κατά κανόνα μακροχρόνιες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

D.5.5, WP 5. Dominik Rutz. Erik Ferber. WIP Renewable Energies. Sylvensteinstr. 2

D.5.5, WP 5. Dominik Rutz. Erik Ferber. WIP Renewable Energies. Sylvensteinstr. 2 IEE Έργο BiogasIN Τρόποι χρηµατοδότησης έργων βιοαερίου D.5.5, WP 5 Dominik Rutz Erik Ferber WIP Renewable Energies Sylvensteinstr. 2 81369 Μόναχο, Γερµανία Φεβρουάριος, 2011 1 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση

Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση Ροδίτης Ρήγας Εργασία Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.09.2012 C(2012) 6359 final. Κρατική ενίσχυση SA.33621 (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.09.2012 C(2012) 6359 final. Κρατική ενίσχυση SA.33621 (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.09.2012 C(2012) 6359 final Θέμα: Κρατική ενίσχυση SA.33621 (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας Κύριε Υπουργέ, Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ Ο.Τ.Α & ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π. 169/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ EIΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ Ίος Κυκλάδων: τηλ-fax: 22860 92254, e-mail:info@aegean-energy.gr, www.aegean-energy.gr / Γραφείο Αθήνας: τηλ. 210 8848055 ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ο δ ε λ τ ι ο - o k t ω β ρ ι ο σ 2 0 0 9 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΡΕΒΕΖΑ 2013] ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΖΑΛΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ

[ΠΡΕΒΕΖΑ 2013] ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΖΑΛΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 2013 Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΖΑΛΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ [ΠΡΕΒΕΖΑ 2013] ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ θερμά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Ιούλιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συνοπτική παρουσίαση I. Γενική επισκόπηση II. Ισχύουσα κατάσταση: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Β ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής 1. Ερώτηση ανάπτυξης: θεωρείτε ότι η συγκυρία της οικονομικής κρίσης καθιστά τη συζήτηση για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο I. Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε.

Κεφάλαιο I. Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε. Κεφάλαιο I Χρηματοδοτικές Υποδομές υπέρ των ΜΜΕ στην Ε.Ε. 86 I.1 Συστήματα και Πολιτικές στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη της υφηλίου και ειδικά στα πλέον αναπτυγμένα κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα