(Leasing, Factoring, Forfaiting, Νέα Ομολογιακά Δάνεια Ομολογίες, Repos)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Leasing, Factoring, Forfaiting, Νέα Ομολογιακά Δάνεια Ομολογίες, Repos)"

Transcript

1 (Leasing, Factoring, Forfaiting, Νέα Ομολογιακά Δάνεια Ομολογίες, Repos) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χουλιάρας Βασίλειος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής, ΤΕΙ Σερρών ΦΟΙΤΗΤΗΣ: Εσκιτζής Γεώργιος Σέρρες, 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της Πτυχιακής Εργασίας... 1 Ιστορική Αναδρομή... 2 Παραπομπές... 5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) 1.1. Έννοια Το Leasing στη Χώρα μας Επιχειρήσεις Δραστηριότητες που Υπάγονται στο Νόμο Περί Ενίσχυσης από Leasing Οι Πρώτες Εταιρίες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης στην Ελλάδα Η Διάρκεια των Συμβάσεων Leasing στην Ελλάδα Τα Προβλήματα Ανάπτυξης του Θεσμού Leasing στην Ελλάδα Τρόποι Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για Επαγγελματική Χρήση σε Αλλοδαπό Επενδυτή Κατηγορίες Της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Λειτουργικές ή Διαχειριστικές Μισθώσεις (Operating or Service Leases) Διαφορές Ανάμεσα στις Λειτουργικές και στις Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Χρήση της Λειτουργικής Μίσθωσης στην Ελλάδα Πλεονεκτήματα της Μακροχρόνιας Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Ο Μισθωτής και οι Υποχρεώσεις του Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης...36 Παραπομπές...42 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ (FACTORING) 2.1. Έννοια Το Factoring στην Ελλάδα...48

3 2.3. Οι Πρώτες Εταιρίες Factoring στην Ελλάδα Ίδρυση Εταιρίας Factoring στην Ελλάδα Υπηρεσίες που Παρέχονται από Έναν Πράκτορα (Factor) Μηχανισμοί της Αγοράς των Λογαριασμών Απαιτήσεων από τον Πράκτορα Οι Μορφές του Factoring Διαδικασίες Λειτουργίας του Factoring Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Factoring...70 Παραπομπές...75 ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FORFAITING) 3.1. Έννοια Η Διαδικασία του Forfaiting Η Δευτερογενής Αγορά και οι Επενδύσεις Κεφαλαίων Κατά τις Συναλλαγές με Forfaiting Πότε το Forfaiting Αποδεικνύεται Χρήσιμο Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Forfaiting Διαφορές Μεταξύ των Θεσμών του Factoring και του Forfaiting...88 Παραπομπές...91 ΝΕΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 4. Εμπορικά Ομόλογα (Commercial Papers) Έννοια Ποιοι και Πώς Χρησιμοποιούν τα Εμπορικά Ομόλογα Η Αγορά των Εμπορικών Ομολόγων Κατηγορίες Εμπορικών Ομολόγων Άλλα Στοιχεία των Εμπορικών Ομολόγων Απόδοση και Επιτόκιο των Εμπορικών Ομολόγων Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) Έννοια...104

4 5.2. Λεπτομέρειες των Ομολόγων Τα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου στην Πράξη Ομόλογα Χωρίς Τοκομερίδια Έννοια Χρήση των Ομολόγων Χωρίς Τοκομερίδια Τα Ομόλογα Χωρίς Τοκομερίδια στην Ελλάδα Τιμαριθμοποιημένα Ομόλογα (State Bonds Index Linked) Χαρακτηριστικά Τα Τιμαριθμοποιημένα Ομόλογα στην Ελλάδα Ομόλογα με Ρήτρα Συναλλάγματος Σε Ποιους Απευθύνονται Τα Ομόλογα με Ρήτρα Συναλλάγματος στην Ελλάδα Ομόλογα Σταθερής Απόδοσης ή Σταθερού Επιτοκίου Χαρακτηριστικά Τα Ομόλογα Σταθερής Απόδοσης στην Ελλάδα Ομόλογα ΕΤΒΑ Χαρακτηριστικά Τα Είδη των Ομολόγων ΕΤΒΑ Ομολογίες Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ Χαρακτηριστικά Διαφορές Μεταξύ Ομολογιών και Ομολόγων Παραπομπές ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (REPOS) Έννοια Οικονομική Σημασία Θετικά και Αρνητικά Στοιχεία των Repos και Παραδείγματα Άλλες Μορφές των Repos Παραπομπές Βιβλιογραφία

5 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ο σκοπός αυτής της Πτυχιακής Εργασίας είναι κυρίως να ενημερώσει και να βοηθήσει τους αναγνώστες της, να κατανοήσουν καλύτερα κάποια από τα βασικότερα Νέα Τραπεζικά Προϊόντα. Στην Εργασία αυτή αναφέρονται η Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing), η Πρακτορεία (Factoring), η Εμπορία Απαιτήσεων (Forfaiting), τα Νέα Ομολογιακά Δάνεια Ομολογίες και τα Βραχυπρόθεσμα Χρεόγραφα με Συμφωνία Επαναγοράς (Repos). Με απλά λόγια, αρκετά απλουστευμένα ώστε να καταλάβει ο κάθε φοιτητής και όχι μόνο, την χρήση αυτών των προϊόντων που έχουν μπει στη ζωή μας και τα ακούμε όλο και περισσότερο και που ίσως να μας χρειαστούν κάποια στιγμή. Σέρρες, Νοέμβριος 2009 Γιώργος Εσκιτζής

6 2

7 2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. Από την στιγμή που η χώρα μας εισήλθε στον Ε.Ε., έπρεπε να ακολουθήσει κάποιους κανόνες και νόμους έτσι ώστε όλα τα κράτη μέλη να έχουν κοινή πορεία μέσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Έτσι και τα πιστωτικά ιδρύματα από το 1993 δραστηριοποιούνται σ ένα ενιαίο πλαίσιο, υπό συνθήκες ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Μετά την πλήρη κατάργηση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, διαμορφώνεται ένα νέο τραπεζικό τοπίο. Στο νέο αυτό περιβάλλον κυριαρχεί ο ανταγωνισμός τιμών και ποιότητας υπηρεσιών. Αυτό υποκινεί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προσαρμόζονται στις καθημερινά μεταβαλλόμενες συνθήκες, διαμορφώνοντας στρατηγικές συμμαχίες, με εξαγορές και συγχωνεύσεις, με συνεργασίες ή επεκτάσεις, ώστε να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα περιθώρια οικονομιών κλίμακος αλλά και οικονομιών φάσματος (Economies of scope). Στην Ελλάδα η απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος ακολούθησε έστω και με παλινδρομήσεις ή με καθυστερήσεις, τις γενικότερες κατευθύνσεις και τάσεις που παρατηρήθηκαν προηγουμένως σον Ευρωπαϊκό χώρο.

8 3 Από τα τέλη λοιπόν της δεκαετίας του 80 επιταχύνθηκε η πορεία απελευθέρωσης στη χώρα μας. Τόσο η πολιτεία όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος (που έχει και έναν εποπτικό ρόλο), ανταποκρινόμενες στην ανάγκη προσαρμογής του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος προς τις κοινοτικές και διεθνείς προδιαγραφές, προχώρησαν με αποφασιστικά βήματα στη διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου με βασικά χαρακτηριστικά: 1 1. Τη βαθμιαία μείωση, αρχικώς και την πλήρη κατάργηση, τελικώς, των υποχρεωτικών επενδύσεων σε τίτλους Δημοσίου. 2. Την πλήρη απελευθέρωση των επιτοκίων και χορηγήσεων. 3. Την άρση των πάσης φύσεως περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων. 4. Την κατάργηση των επιδοτήσεων επιτοκίου 5. Τη διεύρυνση του φάσματος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 6. Τέλος, τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει της κεφαλαιαγοράς. Η σημερινή τραπεζική αγορά έχει εμπλουτισθεί συνεπώς με νέα εργαλεία και θεσμούς, που συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και προωθούν τη διαφάνεια των συναλλαγών, της σταθερότητα της αγοράς και την προστασία των συναλλασσομένων. 2 Έτσι είναι σχεδόν αυτονόητο ότι με την απελευθέρωση του πιστωτικού συστήματος αναπτύχθηκαν νέοι θεσμοί και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και

9 4 πιο σύνθετα προϊόντα που προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στις επιχειρήσεις αλλά και στους ιδιώτες. Αναλυτικότερα, από τα προγενέστερα τραπεζικά προϊόντα, όπως είναι οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου, και οι λοιποί λογαριασμοί (όψεως, τρεχούμενοι κ.λπ.), (τα καταναλωτικά, τα στεγαστικά κ.λπ.) δάνεια και άλλα πολλά τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, περάσαμε σε σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα. Μερικά από αυτά θα αναλύσουμε σ αυτή εδώ την εργασία. Το Leasing, το Factoring, το Forfaiting, τα νέα ομολογιακά δάνεια - ομολογίες και τέλος τα Repos. 3

10 5 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 1. Γ. Προβόπουλος, Το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (Τάσεις και Προοπτικές), Αθήνα 1995, σελ Γ. Προβόπουλος, Το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (Τάσεις και Προοπτικές), Αθήνα 1995, σελ Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, Η ιδιωτική Ασφάλιση (Εκπαιδευτικές σημειώσεις), Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, Αθήνα 2002, σελ

11 ΝΕΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

12 94 4. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ (COMMERCIAL PAPERS) 4.1. ΕΝΝΟΙΑ: Για τη χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων αναγκών σε κεφάλαιο κινήσεως, οι μεγάλες και γνωστές επιχειρήσεις πωλούν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, άνευ ασφάλειας, που ονομάζονται εμπορικά ομόλογα ή δικαιόγραφα (Commercial papers) ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Τα εμπορικά ομόλογα συναντώνται σε χώρες κυρίως με ανεπτυγμένες χρηματαγορές. Μάλιστα αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γρήγορα αναπτυχθέντα τμήματα των χρηματαγορών των χωρών αυτών. Ιδιαίτερη ανάπτυξη του θεσμού αυτού παρατηρήθηκε μετά το τέλος της δεκαετίας του Παγκόσμια το σύνολο της αγοράς των εμπορικών ομολόγων κατά τα τέλη του 1990 ήταν 740 δις. δολάρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στις Η.Π.Α., μεταξύ Δεκεμβρίου 1979 και Ιουλίου του 1990, αυξήθηκε το ποσό των εμπορικών ομολόγων, από τα 113 δις. δολάρια σε 546 δις. δολάρια. Εξ άλλου, το σύνολο των εμπορικών και βιομηχανικών δανεισμών όλων των εμπορικών τραπεζών τον Ιούλιο του

13 ήταν 653 δις. δολάρια. Παρατηρείται δηλαδή μια ανάπτυξη των εμπορικών ομολόγων σχεδόν του ίδιου επιπέδου με τα άμεσα τραπεζικά επιχειρησιακά δάνεια, κατάσταση που σχεδόν έχει επιτευχθεί το Παρόλα αυτά η χρησιμοποίηση των εμπορικών ομολόγων περιορίζεται σ ένα σχετικά μικρό αριθμό επιχειρήσεων που έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τους πιστωτικούς κινδύνους. Τα εμπορικά ομόλογα καλύπτονται μόνο από την αξιοπιστία της δανειζόμενης επιχειρήσεως. Οι αξίες αυτές είναι δυνατόν να εκδοθούν από μια μεγάλη, γνωστή και χρηματοοικονομικά ισχυρή επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικών εταιριών, κ.ά.) ή μια χρηματοδοτική επιχείρηση ή μια τράπεζα. Η τιμή τους, σε δολάρια, ξεκινά από τις , με ημερομηνία που είναι δυνατόν να είναι λήξεως από 5 μέχρι 365 μέρες. Η λήξη του εμπορικού ομολόγου τις περισσότερες φορές ποικίλει από δύο μήνες μέχρι ένα έτος, μ ένα μέσο όρο περίπου τους πέντε μήνες. Τα εμπορικά ομόλογα, επειδή εκδίδονται άνευ εγγυήσεως χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, όπως για παράδειγμα η General Motors, η Ford Motors Co κ.ά., που μ αυτό τον τρόπο παρακάμπτοντας τις τράπεζες πετυχαίνουν καλύτερους όρους χρηματοδότησης.

14 96 Εξάλλου, οι εκδόσεις των εμπορικών ομολόγων συχνά έχουν αχρησιμοποίητα τραπεζικά πιστωτικά όρια, που έχουν εγκριθεί, για να καλύψουν το ενδεχόμενο χρεωστικό υπόλοιπο και να πληρωθεί ο δικαιούχος του εμπορικού ομολόγου αν για κάποιο λόγο ο εκδότης δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις εκκρεμότητες των υποχρεώσεων. Τα εμπορικά ομόλογα έχουν χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών σε κεφάλαιο κινήσεως αλλά και σαν μέσο προσωρινού διακανονισμού της χρηματοδότησης των κύριων επενδύσεων, όπως λόγου χάρη, κτιρίων, πλοίων, πετρελαιαγωγών και την επέκταση εργοστασιακών εγκαταστάσεων Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ. Τα εμπορικά ομόλογα είναι διαθέσιμα κατά δύο βασικές κατηγορίες που αποτελούν τα δύο μέρη της αγοράς των εμπορικών ομολόγων. α) Αυτά που πωλούνται κατευθείαν από την επιχείρηση που τα εξέδωσε (εκδότη) (Directplacement marker) και β) αυτά που εκδίδονται από έναν dealer (μεσάζοντα), που τυπικά είναι μια τράπεζα επενδύσεων ή ασφαλιστική εταιρία (Dealer market). Τα εμπορικά ομόλογα είναι ανώνυμα. Ο μεγαλύτερος όγκος εμπορικών ομολόγων περίπου το 70% υπάγεται στην πρώτη κατηγορία και εκδίδονται συνήθως από τις χρηματοδοτικές εταιρίες και πωλούνται κατευθείαν σε

15 97 επενδυτές, εμπορικές τράπεζες (π.χ. Citicorp), ασφαλιστικές εταιρίες και δημόσιες επιχειρήσεις. Υπολογίζεται ότι περίπου το 20% των εμπορικών ομολόγων κατέχουν βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις και 10% εταιρίες ασφάλειας ζωής. Οι εμπορικές τράπεζες κρατούν μόνο ένα μικρό ποσοστό για λογαριασμό τους ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ. Οι παραπάνω επιχειρήσεις (βιομηχανικές, εμπορικές και εταιρείες ασφάλειας ζωής) διακρίνονται σε δύο είδη. 1. Τις χρηματοδοτικές. Αυτά που εκδίδονται από αυτές τις επιχειρήσεις διακρίνονται σε εμπορικά ομόλογα που έχουν σχέση με τράπεζα (Bank-related). 2. Τις μη χρηματοδοτικές. Από αυτές τις επιχειρήσεις εκδίδονται αυτά που δεν έχουν σχέση με τράπεζα (Nonbank papers). Το επιτόκιο εκδόσεως και των δύο κατηγοριών καθορίζεται ανταγωνιστικά στην ελεύθερη αγορά και είναι ανάλογο με αυτό των εντόκων γραμματίων του δημοσίου (Treasury bills) και των διαπραγματεύσιμων πιστοποιητικών και καταθέσεων (Negotiable certifates of deposits). 3. Μια άλλη κατηγορία εμπορικών ομολόγων είναι αυτά που απαλλάσσονται της φορολογίας. (Tax - exept commercial papers) και

16 98 ήταν τα επικρατέστερα στη δεκαετία του 70 στις Η.Π.Α. Η κατηγορία αυτή των ομολόγων παρουσιάζει ένα μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των διάφορων τύπων γραμματίων (Notes) επειδή, ένας επενδυτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ιδιαίτερες ημερομηνίες λήξεως και να εξυπηρετήσει μεγάλα προγράμματα ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ. Οι dealers προτιμούν να χειρίζονται εμπορικά ομόλογα που η καθαρή τους αξία είναι 100 εκατ. δολ. Και περισσότερο και κερδίζουν περίπου το 0,125%. Οι λήξεις της κατηγορίας αυτής των εμπορικών ομολόγων κυμαίνονται 30 μέχρι 90 μέρες, ενώ οι λήξεις αυτών που πωλούνται κατευθείαν από τον εκδότη κυμαίνονται από λίγες ημέρες μέχρι 9 μήνες και προσαρμόζονται αυτές κάθε φορά τόσο ως προς τη λήξη όσο και το ποσό τους στις ανάγκες των επενδύσεων. Στη διεθνή πρακτική, η γρήγορη ανάπτυξη και όλο με μεγαλύτερη ένταση των εμπορικών ομολόγων προκάλεσε έντονη ανησυχία μεταξύ των εμπορικών τραπεζών καθώς ένα σημαντικό μέρος των εργασιών τους οδηγήθηκε στην αυτοχρηματοδότηση. Η τάση αυτή της εκδόσεως εμπορικών ομολόγων για να αντληθούν απευθείας κεφάλαια από τους επενδυτές, χωρίς να αποταθούν πρώτα στις εμπορικές τράπεζες, ονομάζεται αξιογραφοποίηση.

17 99 Η αύξηση της ζήτησης των εμπορικών ομολόγων είναι ασταθής και αυτό γιατί ο όγκος τους τείνει να μειώνεται σε περιόδους όπου αυξάνουν τα ασφάλιστρα του κινδύνου στους επιχειρηματικούς δανεισμούς. Το κόστος των εμπορικών ομολόγων, για τον εκδότη, είναι συχνά κάτω από το κόστος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού που πραγματοποιείται από τις τράπεζες. Το επιτόκιό τους συνήθως ποικίλει και βρίσκεται περίπου 1% κάτω του επιτοκίου του επιχειρησιακού δανεισμού. Εξ άλλου, επειδή δεν απαιτείται αμοιβή υπολοίπων λογαριασμών για τα εμπορικά ομόλογα, η διαφορά στο αποτελεσματικό κόστος γίνεται μεγαλύτερη. Οπωσδήποτε ο παράγοντας αυτός αντισταθμίζεται κατά κάποιο βαθμό από το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που εκδίδουν εμπορικά ομόλογα απαιτούν από τον dealer των εμπορικών ομολόγων να διαθέτει αχρησιμοποίητο τραπεζικό πιστωτικό όριο, που να έχει εγκριθεί, για να καλύψει το χρεωστικό υπόλοιπο που ενδεχόμενα θα προκύψει. Τα εμπορικά ομόλογα ονομάζονται εργαλείο προεξόφλησης (Discount instrument) επειδή πωλούνται σε μια τιμή κάτω της ονομαστικής ή της ημερομηνίας λήξεως. Επομένως, το κόστος που χρησιμοποιείται στα εμπορικά ομόλογα, σαν μια πηγή χρηματοδότησης, υπολογίζεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως το επιτόκιο προεξόφλησης ενός δανείου. Κατά τις περιόδους του πληθωρισμού και της στενότητας χρήματος, πολλοί dealers εμπορικών ομολόγων επιδιώκουν να βγουν από την αγορά επειδή οι πηγές της αγοράς εμπορικών ομολόγων δεν έχουν την ικανότητα να

18 100 διευρύνουν τα περιουσιακά στοιχεία όπως συμβαίνει σ ένα εμπορικό τραπεζικό σύστημα. Στις περιόδους πληθωρισμού, οι επιχειρήσεις μπορεί να επιδιώκουν ακριβότερους τραπεζικούς δανεισμούς. Η αγορά των εμπορικών ομολόγων είναι βασικά μια πρωτογενής αγορά. Μια καλά οργανωμένη δευτερογενής αγορά δεν υπάρχει για τα εμπορικά ομόλογα που πρωταρχικά να αντανακλά στο μεγάλο αριθμό των εκδόσεων και το τεμαχισμό της αγοράς. Οπωσδήποτε η επίδραση της έλλειψης μιας δευτερογενής αγοράς στην ρευστότητα των εμπορικών ομολόγων περιορίστηκε για δύο λόγους. α) Γιατί η λήξη των περισσοτέρων εμπορικών ομολόγων είναι σύντομη. Η μέση διάρκεια των περισσότερων ομολόγων που πωλούνται κατευθείαν από τον εκδότη είναι συνήθως 20 μέχρι 40 μέρες και η μέση διάρκεια αυτών που πωλήθηκαν από dealers είναι συνήθως 30 μέχρι 45 ημέρες. β) Ο άλλος λόγος είναι, γιατί πολλοί εκδότες και ιδιαίτερα dealers, επιθυμούν να ξαναγοράσουν τα εμπορικά ομόλογα πριν από τη λήξη τους σαν ένα γεγονός αυστηρά ταμειακής πίεσης επί του επενδυτή ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ. Η απόδοση των εμπορικών ομολόγων γενικά υπερβαίνει την απόδοση των εντόκων γραμματίων του δημοσίου μ ένα ουσιώδες περιθώριο. Η διαφορά αντανακλά, α) στην επίδραση του πιστωτικού κινδύνου, β) στην ζήτηση της

19 101 αγοράς και γ) στις φορολογικές επιβαρύνσεις. Τα εμπορικά ομόλογα χωρίς αμφιβολία φέρουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου και αυτός ο υψηλότερος πιστωτικός κίνδυνος αντανακλά σ ένα ασφάλιστρο κινδύνου στην δομή του επιτοκίου. Εξ άλλου, τα επιτόκια διαφορετικών εκδόσεων εμπορικών ομολόγων ποικίλουν. Τα εμπορικά ομόλογα που πωλούνται από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτικές επιχειρήσεις και στις περισσότερες άμεσα, φέρουν μια χαμηλότερη απόδοση από τα άμεσα διατιθέμενα ομόλογα τα οποία πωλούνται από λιγότερο γνωστές επιχειρήσεις. Οι διαφορές των επιτοκίων μεταξύ των εμπορικών ομολόγων και των εντόκων γραμματίων του δημοσίου επίσης αντανακλούν τη ζήτηση της αγοράς (Marketability) και τις φορολογικές επιβαρύνσεις (Tax considerations). Δεν υπάρχει, όπως προαναφέρθηκε δευτερογενής αγορά για εμπορικά ομόλογα, αλλά υπάρχει μια εξαιρετική δευτερογενής αγορά για τα έντοκα γραμμάτιου του δημοσίου. Εξάλλου η απόδοση των εμπορικών ομολόγων υπόκειται σε υψηλότερη φορολογία απ ότι η απόδοση των εντόκων γραμματίων του δημοσίου. Το επιτόκιο των εμπορικών ομολόγων έχει επίσης μια σημαντική σχέση με το επιτόκιο που εφαρμόζεται από τις εμπορικές τράπεζες για τη δανειοδότηση των καλύτερων επιχειρησιακών πελατών τους.

20 102 Για τις μεγάλες, με καλή οργάνωση και υψηλή απόδοση επιχειρήσεις υπάρχει δυνατότητα της χρησιμοποίησης είτε των τραπεζικών δανεισμών, είτε των εκδόσεων των εμπορικών ομολόγων. Αν το επιτόκιο των εμπορικών ομολόγων μειωθεί σε σχέση, με αυτό των τραπεζικών δανεισμών, οι δανειστές θα προτιμήσουν τα εμπορικά ομόλογα σαν μια πηγή κεφαλαίων για τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες τους. Η ενέργειά τους αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των επιτοκίων των εμπορικών ομολόγων και τη μείωση αυτών του τραπεζικού δανεισμού μέχρι το σημείο εκείνο που θα υπάρξει μια σχετική ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών πηγών κεφαλαίων. Η αντίστροφη κίνηση θα παρατηρηθεί αν τα επιτόκια του δανεισμού είναι μικρότερα αυτών των εμπορικών ομολόγων ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ. Η αγορά των εμπορικών παρουσιάζει μερικά σημαντικά πλεονεκτήματα: 1. Επιτρέπει μίαν ευρύτερη και πιο επωφελή κατανομή του χρέους. 2. Παρέχει περισσότερα κεφάλαια σε χαμηλότερα επιτόκια απ ότι άλλες μέθοδοι. 3. Ο δανειζόμενος αποφεύγει την ενόχληση και τα έξοδα των χρηματοοικονομικών συμφωνιών μ έναν αριθμό οργανισμών, ο καθένας από τους οποίους απαιτεί μια αμοιβή ισοσκέλισης.

21 Η δημοσιότητα και το γόητρο αυξάνουν στο δανειζόμενο καθώς το προϊόν και το έγγραφο γίνονται περισσότερο γνωστά. 5. Ο dealer των εμπορικών ομολόγων συχνά προσφέρει πολύτιμες συμβουλές στους πελάτες. 7 Υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα: 1. Ένα μειονέκτημα της αγοράς των εμπορικών ομολόγων αποτελεί το ότι ένας οφειλέτης που βρίσκεται σε προσωρινή χρηματοοικονομική δυσκολία απολαμβάνει μικρής βοήθειας, επειδή οι δοσοληψίες του εμπορικού ομόλογου είναι απρόσωπες. Οι τράπεζες είναι περισσότερο προσωπικές και παραδοσιακές και υπάρχουν πολλές περισσότερες πιθανότητες να βοηθήσει ένα καλό πελάτη όταν αντιμετωπίζει μια χρηματοοικονομική δυσκολία. 2. Τέλος, δεύτερο μειονέκτημα των εμπορικών ομολόγων και ιδιαίτερα ισχύει για τους μικροεπενδυτές, αποτελεί το ότι ο εκδότης δεν είναι βέβαιος ότι όλη η έκδοση θα πωληθεί και ο ανάδοχος της έκδοσης δεν αναλαμβάνει ν αγοράσει εκείνο το μέρος της έκδοσης που δεν θα αγοράσουν οι επενδυτές ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΕΔ).

22 ΕΝΝΟΙΑ: Τα ομόλογα αποτελούν έγγραφα που ενσωματώνουν μια αξία (αξιόγραφα) και απευθύνονται σε αγοραστές που θέλουν να επενδύσουν τα χρήματά τους, με αρκετά υψηλή απόδοση, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ. Τα επιτόκια των ομολόγων βασίζονται στο επιτόκιο των ετησίων εντόκων, προσαυξημένο κατά κάποιο ποσοστό και συναντώνται με κυμαινόμενο επιτόκιο, με σταθερό επιτόκιο, τιμαριθμοποιημένα, χωρίς τοκομερίδια και με ρήτρα ξένου νομίσματος. Τα ομόλογα προσφέρουν υψηλότερο πραγματικό τόκο σε σχέση με άλλες επενδύσεις. Πωλούνται από τις Τράπεζες και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Αν τα ομόλογα αγοραστούν σε συνάλλαγμα μπορούν να ξαναμετατραπούν σε συνάλλαγμα κατά τη λήξη τους και σε νόμισμα που προτιμάει ο αγοραστής. Η περίπτωση αυτή δεν ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους της Ελλάδος. Οι Τράπεζες δέχονται την προεξόφλησή τους αφού περάσει ένα εξάμηνο από την έκδοσή τους. Στην περίπτωση προεξόφλησης πριν από την ημερομηνία της λέξεως, τους επιβάλλεται ποινή (Penalty) η οποία υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο που απομένει μέχρι την ημερομηνία της λέξεως τους.

23 105 Ο αγοραστής μπορεί να επενδύσει με τις προτιμήσεις του για δύο, τρία ή πέντε έτη. Σπανιότερα το δημόσιο εκδίδει και επταετή ομόλογα, αν το υπαγορεύουν οι ανάγκες τους. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και είναι δυνατόν να πωληθούν σε οποιαδήποτε στιγμή στην τρέχουσα τιμή. Ο αγοραστής ενός τίτλου τον αποκτά στην ονομαστική αξία του και λαμβάνει τοκομερίδια στο τέλος κάθε έτους. Με την λήξη της προθεσμίας παίρνει πίσω το ποσό της ονομαστικής αξίας του ομολόγου ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. Στις 18 Μαΐου του 1998, μπήκε στην ελληνική αγορά ένα νέο προϊόν, τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, με σταθερό επιτόκιο 7,5% κατ έτος, που για πρώτη φορά εκδόθηκαν με δεκαπενταετή διάρκεια αφού το μεγαλύτερο μέχρι την ημερομηνία αυτή ήταν 10ετές. Αντίθετα, στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα δεκαπενταετή ομόλογα εκδίδονταν πολλά χρόνια πριν και μάλιστα σε χώρες όπως οι Η.Π.Α. εκδίδονται 20ετή και 30ετή. Τα ομόλογα αυτά ήταν δυνατόν να προσελκύσουν εκτός των Ελλήνων και ξένους θεσμικούς επενδυτές. Για παράδειγμα ενώ τα αντίστοιχα ισπανικά δεκαπενταετή ομόλογα είχαν επιτόκιο 5,41%, τα ελληνικά είχαν 7,50%. 11

24 ΟΜΟΛΟΓΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ (ZERO COUPON BONDS) ΕΝΝΟΙΑ: Τα Ομόλογα Τελικής Απόδοσης ή αλλιώς Ομόλογα χωρίς τοκομερίδια, είναι τίτλοι μικρής ή μέσης διάρκειας, οι οποίοι απευθύνονται σε επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε τίτλους ομοίους με τα έντοκα γραμμάτια, μεγαλύτερης διάρκειας όμως ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ. Ο επενδυτής έτσι, έχει στην κατοχή του τίτλους, την ονομαστική αξία των οποίων εισπράττει κατά την ημερομηνία λήξης τους. Όπως και στα έντοκα γραμμάτια έτσι και στα ομόλογα χωρίς τοκομερίδια, ο επενδυτής εισπράττει την απόδοση των τίτλων προκαταβολικά. Οι τόκοι αυτοί είναι ίσοι με τη διαφορά της τελικής ονομαστικής αξίας των τίτλων μείον το αρχικό ποσό που ο επενδυτής κατέβαλε για την αγορά τους ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

25 107 Την 20ή Ιανουαρίου του 1997, από το Υπουργείο Οικονομικών, στα πλαίσια σχεδιασμού καθιέρωσης και ανάπτυξης, νέων μέσων δανεισμού πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά έκδοση διετών ομολόγων χωρίς τοκομερίδια (Zero coupon), με δημόσια εγγραφή. Τα ομόλογα αυτά αγοράστηκαν υπό το άρτιο, δηλαδή σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής τους αξίας, έτσι λειτούργησαν με όμοιο τρόπο με τα έντοκα γραμμάτια όπως προαναφέρθηκε. Οι επενδυτές μπορούσαν να αγοράσουν τίτλους ίσης ονομαστικής αξίας με τα αντίστοιχα έντοκα γραμμάτια σε τιμή όμως πολύ χαμηλότερη, αφού η απόδοσή τους ήταν υψηλότερη, λόγω της μεγαλύτερης διάρκειάς τους σε σχέση με αυτή των εντόκων γραμματίων. Τα ομόλογα Zero coupon φορολογούνταν στη λήξη τους, με συντελεστή φορολόγησης 7,5% ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ (STATE BONDS INDEX LINKED) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα αφορολόγητα αποταμιευτικά ομόλογα είναι τίτλοι μικρής ονομαστικής αξίας, οι οποίοι φέρουν αφορολόγητα τοκομερίδια με σταθερό ελκυστικό επιτόκιο για όλη τη διάρκειά τους.

26 108 Τα αφορολόγητα αποταμιευτικά ομόλογα είναι τίτλοι που απευθύνονται κυρίως τους μικρούς επενδυτές και σε άϋλη μορφή. Μόνο φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι εσωτερικού, μπορούν να επενδύσουν σε τέτοιους τίτλους ΤΑ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Την 19 η Μαΐου 1997 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα έκδοση τιμαριθμοποιημένων ομολόγων με τοκομερίδια πενταετούς και δεκαετούς διάρκειας με σταθερή ετήσια απόδοση 4%, πάνω από τον πληθωρισμό. Η διάθεση των τίτλων έγινε με δημόσια εγγραφή, σε καθημερινή βάση από τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και τα υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος και με τη μορφή άϋλων τίτλων ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ. Τα ομόλογα με ρήτρα συναλλάγματος απευθύνονται σε επενδυτές που πιστεύουν ότι το εθνικό νόμισμα θα διολισθήσει και τα κέρδη τους απ αυτήν

27 109 την διολίσθηση θα είναι μεγάλα. Ο αγοραστής ομολόγων με ρήτρα συναλλάγματος μπορεί να επενδύσει σε ξένο νόμισμα (π.χ. δολάριο, γιεν Ιαπωνίας κ.λπ.) 8.2. ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Παλαιότερα όπου το εθνικό μας νόμισμα ήταν η δραχμή, δεν ήταν συνδεδεμένη στην αρχή με το ECU (European Currency Unit, Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα) και κατόπιν με το Ευρώ, υπήρξε η δυνατότητα αγοράς ομολόγων με ρήτρα ECU. Η κατηγορία αυτή των επενδύσεων υπήρξε η πλέον δημοφιλής. Η συνολική απόδοση των ομολόγων με ρήτρα ECU, εξαρτιόταν από τη διαμόρφωση της τιμής του ECU. Το ECU προσδιοριζόταν από τη συμμετοχή των νομισμάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νόμισμα αυτό ανάλογα με τη σπουδαιότητα της εθνικής οικονομίας κάθε χώρας. Η αξία του ECU υπολογίζετο καθημερινά από την Ε.Ε. σύμφωνα με τις διακυμάνσεις των εθνικών νομισμάτων. Στην Ελλάδα, η τιμή του ECU δημοσιεύετο στο Ημερήσιο Δελτίο τιμών Fixing της Τράπεζας της Ελλάδος. Το ECU, δεν είχε υλική υπόσταση αλλά χρησιμοποιείτο στους διακανονισμούς ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. Σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ προβλέπετο η μετατροπή του ECU

28 110 σε ενιαίου αυτοτελούς ευρωπαϊκού νομίσματος (αρ. 109 Λ παρ. 4), όπως κι έγινε με το Ευρώ. Τα ομόλογα αυτά εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο και η διάρκειά τους είναι μονοετής, τριετής κ.λπ. Η απόδοσή τους δεν είναι εγγυημένη, όμως ο αγοραστής μπορεί να επιτύχει απόδοση μεγαλύτερη του αντίστοιχου ομολόγου. Τα ομόλογα με ρήτρα συναλλάγματος είναι εγγυημένα μόνο για την ονομαστική τους επένδυση. Στην λήξη τους εξοφλούνται σε ευρώ, σύμφωνα με την επίσημη τιμή της ημέρας εξόφλησης. Η απόδοση των ομολόγων με ρήτρα συναλλάγματος εξαρτάται αφ ενός από τις fixing τιμές των ημερών εκδόσεως και λήξεως των ομολόγων και αφ ετέρου από το σταθερό επιτόκιο των ομολόγων ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ή ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα ομόλογα σταθερής απόδοσης ή σταθερού επιτοκίου είναι τίτλοι μέσης και μεγάλης διάρκειας από 2 μέχρι και 15 έτη, οι οποίοι απευθύνονται σε θεσμικούς επενδυτές (Αμοιβαία Κεφάλαια, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς

29 111 κ.λπ.) και Τράπεζες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, όπως επίσης στους ιδιώτες επενδυτές που επιθυμούν να εξασφαλίσουν σταθερές ετήσιες αποδόσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τα ομόλογα αυτά φέρουν τοκομερίδια τα οποία κάθε χρόνο αποφέρουν σταθερή πρόοδο τόκων. Τα ομόλογα σταθερού επιτοκίου εξοφλούνται στη λήξη τους στην ονομαστική τους αξία. Οι τίτλοι των ομολόγων σταθερού επιτοκίου είναι ανώνυμοι και διαπραγματεύονται στις τράπεζες και στο ΧΑ. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε επενδυτής, σε περίπτωση ανάγκης, μπορεί εύκολα να πωλήσει τους τίτλους του πριν από τη λήξη τους σε οποιαδήποτε τράπεζα ή στο ΧΑ, σε τιμές που ισχύουν στη δευτερογενή αγορά ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Αυτό συνέβη στην Ελλάδα στις 6 Μαΐου 1998, όταν και άρχισε η λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων με τη συμμετοχή 39 τραπεζών και 9 πιστωτικών ιδρυμάτων στο ρόλο των βασικών διαπραγματευτών. Η σημαντική αυτή εξέλιξη για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κεφαλαιαγοράς αποτέλεσε ένα ακόμη απαραίτητο βήμα προκειμένου οι αγορές μας να εισαχθούν στις αναπτυγμένες. Η διαπραγμάτευση των ομολόγων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, ενώ η εκκαθάριση και ο συμψηφισμός των πράξεων γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

30 112 Η δευτερογενής αγορά λειτουργεί σε δύο αγορές. α) τη χονδρική και β) τη λιανική. α) Η χονδρική, που ουσιαστικά αποτελεί την βασική αγορά, λειτουργεί κάτω από την επίβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος. Η ελάχιστη πράξη είναι 1,5 εκατ. ευρώ ή πολλαπλάσια αυτών, ενώ για μικρότερες πράξεις απαιτείται προσωπική επικοινωνία μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή. β) Η λιανική, λειτουργεί στο ΧΑΑ και οι πράξεις της αφορούν ποσά μικρότερα των 1,5 εκατ. ευρώ. Σαν αποτέλεσμα της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς αποτελεί το ότι η αποτίμηση των ομολόγων στα διάφορα χαρτοφυλάκια (π.χ. αμοιβαία κεφάλαια) δεν γίνεται στην ονομαστική τιμή τους αλλά στις τιμές της αγοράς, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζονται σαν σταθερής απόδοσης, αλλά να παρουσιάζουν ημερήσιες διακυμάνσεις ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΤΒΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα ομόλογα ΕΤΒΑ απευθύνονται περίπου στο ίδιο κοινό με τα ομόλογα δημοσίου, δηλαδή σε πελάτες που θέλουν να επενδύσουν τα χρήματά τους,

31 113 για 1 έτος με αρκετά υψηλή απόδοση. Το επιτόκιο των ομολόγων αυτών είναι αρκετά υψηλό ώστε ο καθαρός τόκος να συναγωνίζεται αυτόν των ομολόγων δημοσίου, αν και τα ομόλογα ΕΤΒΑ δεν είναι αφορολόγητα. Τα ομόλογα ΕΤΒΑ αγοράζονται στην ονομαστική τους αξία και λαμβάνονται τοκομερίδια στο τέλος κάθε έτους. Με τη λήξη της προθεσμίας ο αγοραστής παίρνει το ποσό της ονομαστικής αξίας των ομολόγων. Τα ομόλογα ΕΤΒΑ είναι ετήσια αλλά μπορούν να ανανεωθούν για άλλες 4 φορές, δηλαδή συνολικά ισχύουν για 5 έτη. Με τη λήξη τους δεν μπορούν να ξαναμετατραπούν σε συνάλλαγμα όπως στα ομόλογα δημοσίου, στα έντοκα γραμμάτια και στα Repos ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΤΒΑ. Τα ομόλογα ΕΤΒΑ συναντώνται σε τρία ιδιόμορφα είδη: Τα ομόλογα χωρίς τοκομερίδια (Zero coupon), τα οποία κυκλοφόρησαν σε τίτλους ονομαστικής αξίας 3000 ευρώ. και ευρώ, είχαν 5ετή διάρκεια και προσφέρθηκαν σε τιμή χαμηλότερη της ονομαστικής τους. Ομόλογα αυτής της μορφής εκδόθηκαν τη 15 η Ιουλίου Τα σύνθετα ομόλογα, με εξασφαλισμένη απόδοση περίπου 13 13,5% ανάλογα με το ύψος των επιτοκίων γραμματίων του δημοσίου. Τέτοια ομόλογα εκδόθηκαν το Δεκέμβριο του 1994.

32 Τα ομόλογα με δώρο, στα οποία το δώρο είναι 0,25% πάνω από το υψηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Τα ομόλογα αυτά ήταν εγγυημένα για ολόκληρο το έτος, μεταβιβάσιμα, διαπραγματεύσιμα και με δυνατότητα δωρεάν φύλαξής τους από την ΕΤΒΑ. 11. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι ομολογίες αποτελούν τίτλους που εκδίδονται είτε από ένα δημόσιο οργανισμό (ΝΠΔΔ) ή μια ανώνυμη εταιρία (ΝΠΙΔ) και συνδέονται μ ένα δημόσιο δάνειο. Οι ομολογίες είναι, όπως και τα ομόλογα, κινητές αξίες με σταθερή απόδοση. Συνήθως, όπως και τα ομόλογα, αποτελούν τίτλους ανώνυμους που η διαπραγμάτευσή τους γίνεται στο ΧΑ και έχουν προσαρτημένο στο κυρίως σώμα τους τοκομερίδια με την παράδοση των οποίων γίνεται η είσπραξη των τόκων. Οι ομολογίες είναι δυνατόν να εκδοθούν στο άρτιο ή υπό το άρτιο και να εξοφληθούν σε τιμή ίση ή υψηλότερη από το άρτιο. Εξ άλλου, είναι δυνατόν σε κάθε ομολογία εκτός από τον υπολογισθέντα τόκο να υπάρξει ένα επιπλέον ποσοστό επιτοκίου, σαν βραβείο (Prime), που είναι ανάλογο με την

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης e-mail: ylb@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17 Μισθώσεις ΔΛΠ 17 Leases IAS 17 Σκοπός Καθορισμός λογιστικών πολιτικών και χειρισμών για τις μισθώσεις από εκμισθωτές και μισθωτές Γνωστοποιήσεων για τις μισθώσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑTOΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑTOΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑTOΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Περιεχόμενα 1.1 Εισαγωγή 1.2 Σπουδαιότητα και Λειτουργίες του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος 1.3 Χρηματοπιστωτικές Αγορές 1.3.1 Δομή των Χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Από 1-1-2014 και σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν,4172/2013 αλλάζει ο υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ : ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΛΠΙΣ (αρ. μητρώου 13610)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Ι. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1 ΑΓΑΘΑ 10 Εμπορεύματα (Γενικό Εμπόριο) Αποστολές προς χώρες Ε.Ε ή Εξαγωγές προς χώρες εκτός Ε.Ε 101 Αφίξεις από χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Προσφορά ρ Χρήματος Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διάκριση μεταξύ τραπεζών και μη αποταμιευτικών ιδρυμάτων Ηβ βασική ήδιαφορά ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 - Θεματικές Ενότητες Δαπάνες επιχειρήσεων Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων Μη έκπτωση δαπανών Φορολογική μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45 Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία καθώς και τα ποσά που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. Κωδικοί 655-656. Γράψτε το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesissa.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ EKTΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21.07.2014 (υποκείμενο σε περαιτέρω διορθώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική χρηματοδότηση. Επίκαιρες φορολογικές πτυχές

Εταιρική χρηματοδότηση. Επίκαιρες φορολογικές πτυχές Εταιρική χρηματοδότηση Επίκαιρες φορολογικές πτυχές 17/3/2015 www.zeya.com Θέματα 1. Δανεισμός Περιορισμοί στην έκπτωση τόκων Ομολογιακά δάνεια Νομολογιακές και άλλες εξελίξεις στο χαρτόσημο 2. Άλλες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αλλαγές με τον Ν.4172/2013

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αλλαγές με τον Ν.4172/2013 Οικονομολόγος Λογιστής Οικονομικός Σύμβουλος Ο.Τ.Α.- Ν.ΠΔ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Φορέων Γενικής Κυβέρνησης Αλλαγές με τον Ν.4172/2013 7 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα