(Leasing, Factoring, Forfaiting, Νέα Ομολογιακά Δάνεια Ομολογίες, Repos)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Leasing, Factoring, Forfaiting, Νέα Ομολογιακά Δάνεια Ομολογίες, Repos)"

Transcript

1 (Leasing, Factoring, Forfaiting, Νέα Ομολογιακά Δάνεια Ομολογίες, Repos) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χουλιάρας Βασίλειος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής, ΤΕΙ Σερρών ΦΟΙΤΗΤΗΣ: Εσκιτζής Γεώργιος Σέρρες, 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της Πτυχιακής Εργασίας... 1 Ιστορική Αναδρομή... 2 Παραπομπές... 5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) 1.1. Έννοια Το Leasing στη Χώρα μας Επιχειρήσεις Δραστηριότητες που Υπάγονται στο Νόμο Περί Ενίσχυσης από Leasing Οι Πρώτες Εταιρίες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης στην Ελλάδα Η Διάρκεια των Συμβάσεων Leasing στην Ελλάδα Τα Προβλήματα Ανάπτυξης του Θεσμού Leasing στην Ελλάδα Τρόποι Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για Επαγγελματική Χρήση σε Αλλοδαπό Επενδυτή Κατηγορίες Της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Λειτουργικές ή Διαχειριστικές Μισθώσεις (Operating or Service Leases) Διαφορές Ανάμεσα στις Λειτουργικές και στις Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Χρήση της Λειτουργικής Μίσθωσης στην Ελλάδα Πλεονεκτήματα της Μακροχρόνιας Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Ο Μισθωτής και οι Υποχρεώσεις του Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης...36 Παραπομπές...42 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ (FACTORING) 2.1. Έννοια Το Factoring στην Ελλάδα...48

3 2.3. Οι Πρώτες Εταιρίες Factoring στην Ελλάδα Ίδρυση Εταιρίας Factoring στην Ελλάδα Υπηρεσίες που Παρέχονται από Έναν Πράκτορα (Factor) Μηχανισμοί της Αγοράς των Λογαριασμών Απαιτήσεων από τον Πράκτορα Οι Μορφές του Factoring Διαδικασίες Λειτουργίας του Factoring Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Factoring...70 Παραπομπές...75 ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FORFAITING) 3.1. Έννοια Η Διαδικασία του Forfaiting Η Δευτερογενής Αγορά και οι Επενδύσεις Κεφαλαίων Κατά τις Συναλλαγές με Forfaiting Πότε το Forfaiting Αποδεικνύεται Χρήσιμο Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Forfaiting Διαφορές Μεταξύ των Θεσμών του Factoring και του Forfaiting...88 Παραπομπές...91 ΝΕΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 4. Εμπορικά Ομόλογα (Commercial Papers) Έννοια Ποιοι και Πώς Χρησιμοποιούν τα Εμπορικά Ομόλογα Η Αγορά των Εμπορικών Ομολόγων Κατηγορίες Εμπορικών Ομολόγων Άλλα Στοιχεία των Εμπορικών Ομολόγων Απόδοση και Επιτόκιο των Εμπορικών Ομολόγων Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) Έννοια...104

4 5.2. Λεπτομέρειες των Ομολόγων Τα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου στην Πράξη Ομόλογα Χωρίς Τοκομερίδια Έννοια Χρήση των Ομολόγων Χωρίς Τοκομερίδια Τα Ομόλογα Χωρίς Τοκομερίδια στην Ελλάδα Τιμαριθμοποιημένα Ομόλογα (State Bonds Index Linked) Χαρακτηριστικά Τα Τιμαριθμοποιημένα Ομόλογα στην Ελλάδα Ομόλογα με Ρήτρα Συναλλάγματος Σε Ποιους Απευθύνονται Τα Ομόλογα με Ρήτρα Συναλλάγματος στην Ελλάδα Ομόλογα Σταθερής Απόδοσης ή Σταθερού Επιτοκίου Χαρακτηριστικά Τα Ομόλογα Σταθερής Απόδοσης στην Ελλάδα Ομόλογα ΕΤΒΑ Χαρακτηριστικά Τα Είδη των Ομολόγων ΕΤΒΑ Ομολογίες Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ Χαρακτηριστικά Διαφορές Μεταξύ Ομολογιών και Ομολόγων Παραπομπές ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (REPOS) Έννοια Οικονομική Σημασία Θετικά και Αρνητικά Στοιχεία των Repos και Παραδείγματα Άλλες Μορφές των Repos Παραπομπές Βιβλιογραφία

5 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ο σκοπός αυτής της Πτυχιακής Εργασίας είναι κυρίως να ενημερώσει και να βοηθήσει τους αναγνώστες της, να κατανοήσουν καλύτερα κάποια από τα βασικότερα Νέα Τραπεζικά Προϊόντα. Στην Εργασία αυτή αναφέρονται η Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing), η Πρακτορεία (Factoring), η Εμπορία Απαιτήσεων (Forfaiting), τα Νέα Ομολογιακά Δάνεια Ομολογίες και τα Βραχυπρόθεσμα Χρεόγραφα με Συμφωνία Επαναγοράς (Repos). Με απλά λόγια, αρκετά απλουστευμένα ώστε να καταλάβει ο κάθε φοιτητής και όχι μόνο, την χρήση αυτών των προϊόντων που έχουν μπει στη ζωή μας και τα ακούμε όλο και περισσότερο και που ίσως να μας χρειαστούν κάποια στιγμή. Σέρρες, Νοέμβριος 2009 Γιώργος Εσκιτζής

6 2

7 2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. Από την στιγμή που η χώρα μας εισήλθε στον Ε.Ε., έπρεπε να ακολουθήσει κάποιους κανόνες και νόμους έτσι ώστε όλα τα κράτη μέλη να έχουν κοινή πορεία μέσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Έτσι και τα πιστωτικά ιδρύματα από το 1993 δραστηριοποιούνται σ ένα ενιαίο πλαίσιο, υπό συνθήκες ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Μετά την πλήρη κατάργηση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, διαμορφώνεται ένα νέο τραπεζικό τοπίο. Στο νέο αυτό περιβάλλον κυριαρχεί ο ανταγωνισμός τιμών και ποιότητας υπηρεσιών. Αυτό υποκινεί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προσαρμόζονται στις καθημερινά μεταβαλλόμενες συνθήκες, διαμορφώνοντας στρατηγικές συμμαχίες, με εξαγορές και συγχωνεύσεις, με συνεργασίες ή επεκτάσεις, ώστε να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα περιθώρια οικονομιών κλίμακος αλλά και οικονομιών φάσματος (Economies of scope). Στην Ελλάδα η απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος ακολούθησε έστω και με παλινδρομήσεις ή με καθυστερήσεις, τις γενικότερες κατευθύνσεις και τάσεις που παρατηρήθηκαν προηγουμένως σον Ευρωπαϊκό χώρο.

8 3 Από τα τέλη λοιπόν της δεκαετίας του 80 επιταχύνθηκε η πορεία απελευθέρωσης στη χώρα μας. Τόσο η πολιτεία όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος (που έχει και έναν εποπτικό ρόλο), ανταποκρινόμενες στην ανάγκη προσαρμογής του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος προς τις κοινοτικές και διεθνείς προδιαγραφές, προχώρησαν με αποφασιστικά βήματα στη διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου με βασικά χαρακτηριστικά: 1 1. Τη βαθμιαία μείωση, αρχικώς και την πλήρη κατάργηση, τελικώς, των υποχρεωτικών επενδύσεων σε τίτλους Δημοσίου. 2. Την πλήρη απελευθέρωση των επιτοκίων και χορηγήσεων. 3. Την άρση των πάσης φύσεως περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων. 4. Την κατάργηση των επιδοτήσεων επιτοκίου 5. Τη διεύρυνση του φάσματος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 6. Τέλος, τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει της κεφαλαιαγοράς. Η σημερινή τραπεζική αγορά έχει εμπλουτισθεί συνεπώς με νέα εργαλεία και θεσμούς, που συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και προωθούν τη διαφάνεια των συναλλαγών, της σταθερότητα της αγοράς και την προστασία των συναλλασσομένων. 2 Έτσι είναι σχεδόν αυτονόητο ότι με την απελευθέρωση του πιστωτικού συστήματος αναπτύχθηκαν νέοι θεσμοί και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και

9 4 πιο σύνθετα προϊόντα που προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στις επιχειρήσεις αλλά και στους ιδιώτες. Αναλυτικότερα, από τα προγενέστερα τραπεζικά προϊόντα, όπως είναι οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου, και οι λοιποί λογαριασμοί (όψεως, τρεχούμενοι κ.λπ.), (τα καταναλωτικά, τα στεγαστικά κ.λπ.) δάνεια και άλλα πολλά τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, περάσαμε σε σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα. Μερικά από αυτά θα αναλύσουμε σ αυτή εδώ την εργασία. Το Leasing, το Factoring, το Forfaiting, τα νέα ομολογιακά δάνεια - ομολογίες και τέλος τα Repos. 3

10 5 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 1. Γ. Προβόπουλος, Το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (Τάσεις και Προοπτικές), Αθήνα 1995, σελ Γ. Προβόπουλος, Το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (Τάσεις και Προοπτικές), Αθήνα 1995, σελ Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, Η ιδιωτική Ασφάλιση (Εκπαιδευτικές σημειώσεις), Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, Αθήνα 2002, σελ

11 ΝΕΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

12 94 4. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ (COMMERCIAL PAPERS) 4.1. ΕΝΝΟΙΑ: Για τη χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων αναγκών σε κεφάλαιο κινήσεως, οι μεγάλες και γνωστές επιχειρήσεις πωλούν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, άνευ ασφάλειας, που ονομάζονται εμπορικά ομόλογα ή δικαιόγραφα (Commercial papers) ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Τα εμπορικά ομόλογα συναντώνται σε χώρες κυρίως με ανεπτυγμένες χρηματαγορές. Μάλιστα αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γρήγορα αναπτυχθέντα τμήματα των χρηματαγορών των χωρών αυτών. Ιδιαίτερη ανάπτυξη του θεσμού αυτού παρατηρήθηκε μετά το τέλος της δεκαετίας του Παγκόσμια το σύνολο της αγοράς των εμπορικών ομολόγων κατά τα τέλη του 1990 ήταν 740 δις. δολάρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στις Η.Π.Α., μεταξύ Δεκεμβρίου 1979 και Ιουλίου του 1990, αυξήθηκε το ποσό των εμπορικών ομολόγων, από τα 113 δις. δολάρια σε 546 δις. δολάρια. Εξ άλλου, το σύνολο των εμπορικών και βιομηχανικών δανεισμών όλων των εμπορικών τραπεζών τον Ιούλιο του

13 ήταν 653 δις. δολάρια. Παρατηρείται δηλαδή μια ανάπτυξη των εμπορικών ομολόγων σχεδόν του ίδιου επιπέδου με τα άμεσα τραπεζικά επιχειρησιακά δάνεια, κατάσταση που σχεδόν έχει επιτευχθεί το Παρόλα αυτά η χρησιμοποίηση των εμπορικών ομολόγων περιορίζεται σ ένα σχετικά μικρό αριθμό επιχειρήσεων που έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τους πιστωτικούς κινδύνους. Τα εμπορικά ομόλογα καλύπτονται μόνο από την αξιοπιστία της δανειζόμενης επιχειρήσεως. Οι αξίες αυτές είναι δυνατόν να εκδοθούν από μια μεγάλη, γνωστή και χρηματοοικονομικά ισχυρή επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικών εταιριών, κ.ά.) ή μια χρηματοδοτική επιχείρηση ή μια τράπεζα. Η τιμή τους, σε δολάρια, ξεκινά από τις , με ημερομηνία που είναι δυνατόν να είναι λήξεως από 5 μέχρι 365 μέρες. Η λήξη του εμπορικού ομολόγου τις περισσότερες φορές ποικίλει από δύο μήνες μέχρι ένα έτος, μ ένα μέσο όρο περίπου τους πέντε μήνες. Τα εμπορικά ομόλογα, επειδή εκδίδονται άνευ εγγυήσεως χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, όπως για παράδειγμα η General Motors, η Ford Motors Co κ.ά., που μ αυτό τον τρόπο παρακάμπτοντας τις τράπεζες πετυχαίνουν καλύτερους όρους χρηματοδότησης.

14 96 Εξάλλου, οι εκδόσεις των εμπορικών ομολόγων συχνά έχουν αχρησιμοποίητα τραπεζικά πιστωτικά όρια, που έχουν εγκριθεί, για να καλύψουν το ενδεχόμενο χρεωστικό υπόλοιπο και να πληρωθεί ο δικαιούχος του εμπορικού ομολόγου αν για κάποιο λόγο ο εκδότης δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις εκκρεμότητες των υποχρεώσεων. Τα εμπορικά ομόλογα έχουν χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών σε κεφάλαιο κινήσεως αλλά και σαν μέσο προσωρινού διακανονισμού της χρηματοδότησης των κύριων επενδύσεων, όπως λόγου χάρη, κτιρίων, πλοίων, πετρελαιαγωγών και την επέκταση εργοστασιακών εγκαταστάσεων Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ. Τα εμπορικά ομόλογα είναι διαθέσιμα κατά δύο βασικές κατηγορίες που αποτελούν τα δύο μέρη της αγοράς των εμπορικών ομολόγων. α) Αυτά που πωλούνται κατευθείαν από την επιχείρηση που τα εξέδωσε (εκδότη) (Directplacement marker) και β) αυτά που εκδίδονται από έναν dealer (μεσάζοντα), που τυπικά είναι μια τράπεζα επενδύσεων ή ασφαλιστική εταιρία (Dealer market). Τα εμπορικά ομόλογα είναι ανώνυμα. Ο μεγαλύτερος όγκος εμπορικών ομολόγων περίπου το 70% υπάγεται στην πρώτη κατηγορία και εκδίδονται συνήθως από τις χρηματοδοτικές εταιρίες και πωλούνται κατευθείαν σε

15 97 επενδυτές, εμπορικές τράπεζες (π.χ. Citicorp), ασφαλιστικές εταιρίες και δημόσιες επιχειρήσεις. Υπολογίζεται ότι περίπου το 20% των εμπορικών ομολόγων κατέχουν βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις και 10% εταιρίες ασφάλειας ζωής. Οι εμπορικές τράπεζες κρατούν μόνο ένα μικρό ποσοστό για λογαριασμό τους ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ. Οι παραπάνω επιχειρήσεις (βιομηχανικές, εμπορικές και εταιρείες ασφάλειας ζωής) διακρίνονται σε δύο είδη. 1. Τις χρηματοδοτικές. Αυτά που εκδίδονται από αυτές τις επιχειρήσεις διακρίνονται σε εμπορικά ομόλογα που έχουν σχέση με τράπεζα (Bank-related). 2. Τις μη χρηματοδοτικές. Από αυτές τις επιχειρήσεις εκδίδονται αυτά που δεν έχουν σχέση με τράπεζα (Nonbank papers). Το επιτόκιο εκδόσεως και των δύο κατηγοριών καθορίζεται ανταγωνιστικά στην ελεύθερη αγορά και είναι ανάλογο με αυτό των εντόκων γραμματίων του δημοσίου (Treasury bills) και των διαπραγματεύσιμων πιστοποιητικών και καταθέσεων (Negotiable certifates of deposits). 3. Μια άλλη κατηγορία εμπορικών ομολόγων είναι αυτά που απαλλάσσονται της φορολογίας. (Tax - exept commercial papers) και

16 98 ήταν τα επικρατέστερα στη δεκαετία του 70 στις Η.Π.Α. Η κατηγορία αυτή των ομολόγων παρουσιάζει ένα μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των διάφορων τύπων γραμματίων (Notes) επειδή, ένας επενδυτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ιδιαίτερες ημερομηνίες λήξεως και να εξυπηρετήσει μεγάλα προγράμματα ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ. Οι dealers προτιμούν να χειρίζονται εμπορικά ομόλογα που η καθαρή τους αξία είναι 100 εκατ. δολ. Και περισσότερο και κερδίζουν περίπου το 0,125%. Οι λήξεις της κατηγορίας αυτής των εμπορικών ομολόγων κυμαίνονται 30 μέχρι 90 μέρες, ενώ οι λήξεις αυτών που πωλούνται κατευθείαν από τον εκδότη κυμαίνονται από λίγες ημέρες μέχρι 9 μήνες και προσαρμόζονται αυτές κάθε φορά τόσο ως προς τη λήξη όσο και το ποσό τους στις ανάγκες των επενδύσεων. Στη διεθνή πρακτική, η γρήγορη ανάπτυξη και όλο με μεγαλύτερη ένταση των εμπορικών ομολόγων προκάλεσε έντονη ανησυχία μεταξύ των εμπορικών τραπεζών καθώς ένα σημαντικό μέρος των εργασιών τους οδηγήθηκε στην αυτοχρηματοδότηση. Η τάση αυτή της εκδόσεως εμπορικών ομολόγων για να αντληθούν απευθείας κεφάλαια από τους επενδυτές, χωρίς να αποταθούν πρώτα στις εμπορικές τράπεζες, ονομάζεται αξιογραφοποίηση.

17 99 Η αύξηση της ζήτησης των εμπορικών ομολόγων είναι ασταθής και αυτό γιατί ο όγκος τους τείνει να μειώνεται σε περιόδους όπου αυξάνουν τα ασφάλιστρα του κινδύνου στους επιχειρηματικούς δανεισμούς. Το κόστος των εμπορικών ομολόγων, για τον εκδότη, είναι συχνά κάτω από το κόστος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού που πραγματοποιείται από τις τράπεζες. Το επιτόκιό τους συνήθως ποικίλει και βρίσκεται περίπου 1% κάτω του επιτοκίου του επιχειρησιακού δανεισμού. Εξ άλλου, επειδή δεν απαιτείται αμοιβή υπολοίπων λογαριασμών για τα εμπορικά ομόλογα, η διαφορά στο αποτελεσματικό κόστος γίνεται μεγαλύτερη. Οπωσδήποτε ο παράγοντας αυτός αντισταθμίζεται κατά κάποιο βαθμό από το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που εκδίδουν εμπορικά ομόλογα απαιτούν από τον dealer των εμπορικών ομολόγων να διαθέτει αχρησιμοποίητο τραπεζικό πιστωτικό όριο, που να έχει εγκριθεί, για να καλύψει το χρεωστικό υπόλοιπο που ενδεχόμενα θα προκύψει. Τα εμπορικά ομόλογα ονομάζονται εργαλείο προεξόφλησης (Discount instrument) επειδή πωλούνται σε μια τιμή κάτω της ονομαστικής ή της ημερομηνίας λήξεως. Επομένως, το κόστος που χρησιμοποιείται στα εμπορικά ομόλογα, σαν μια πηγή χρηματοδότησης, υπολογίζεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως το επιτόκιο προεξόφλησης ενός δανείου. Κατά τις περιόδους του πληθωρισμού και της στενότητας χρήματος, πολλοί dealers εμπορικών ομολόγων επιδιώκουν να βγουν από την αγορά επειδή οι πηγές της αγοράς εμπορικών ομολόγων δεν έχουν την ικανότητα να

18 100 διευρύνουν τα περιουσιακά στοιχεία όπως συμβαίνει σ ένα εμπορικό τραπεζικό σύστημα. Στις περιόδους πληθωρισμού, οι επιχειρήσεις μπορεί να επιδιώκουν ακριβότερους τραπεζικούς δανεισμούς. Η αγορά των εμπορικών ομολόγων είναι βασικά μια πρωτογενής αγορά. Μια καλά οργανωμένη δευτερογενής αγορά δεν υπάρχει για τα εμπορικά ομόλογα που πρωταρχικά να αντανακλά στο μεγάλο αριθμό των εκδόσεων και το τεμαχισμό της αγοράς. Οπωσδήποτε η επίδραση της έλλειψης μιας δευτερογενής αγοράς στην ρευστότητα των εμπορικών ομολόγων περιορίστηκε για δύο λόγους. α) Γιατί η λήξη των περισσοτέρων εμπορικών ομολόγων είναι σύντομη. Η μέση διάρκεια των περισσότερων ομολόγων που πωλούνται κατευθείαν από τον εκδότη είναι συνήθως 20 μέχρι 40 μέρες και η μέση διάρκεια αυτών που πωλήθηκαν από dealers είναι συνήθως 30 μέχρι 45 ημέρες. β) Ο άλλος λόγος είναι, γιατί πολλοί εκδότες και ιδιαίτερα dealers, επιθυμούν να ξαναγοράσουν τα εμπορικά ομόλογα πριν από τη λήξη τους σαν ένα γεγονός αυστηρά ταμειακής πίεσης επί του επενδυτή ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ. Η απόδοση των εμπορικών ομολόγων γενικά υπερβαίνει την απόδοση των εντόκων γραμματίων του δημοσίου μ ένα ουσιώδες περιθώριο. Η διαφορά αντανακλά, α) στην επίδραση του πιστωτικού κινδύνου, β) στην ζήτηση της

19 101 αγοράς και γ) στις φορολογικές επιβαρύνσεις. Τα εμπορικά ομόλογα χωρίς αμφιβολία φέρουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου και αυτός ο υψηλότερος πιστωτικός κίνδυνος αντανακλά σ ένα ασφάλιστρο κινδύνου στην δομή του επιτοκίου. Εξ άλλου, τα επιτόκια διαφορετικών εκδόσεων εμπορικών ομολόγων ποικίλουν. Τα εμπορικά ομόλογα που πωλούνται από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτικές επιχειρήσεις και στις περισσότερες άμεσα, φέρουν μια χαμηλότερη απόδοση από τα άμεσα διατιθέμενα ομόλογα τα οποία πωλούνται από λιγότερο γνωστές επιχειρήσεις. Οι διαφορές των επιτοκίων μεταξύ των εμπορικών ομολόγων και των εντόκων γραμματίων του δημοσίου επίσης αντανακλούν τη ζήτηση της αγοράς (Marketability) και τις φορολογικές επιβαρύνσεις (Tax considerations). Δεν υπάρχει, όπως προαναφέρθηκε δευτερογενής αγορά για εμπορικά ομόλογα, αλλά υπάρχει μια εξαιρετική δευτερογενής αγορά για τα έντοκα γραμμάτιου του δημοσίου. Εξάλλου η απόδοση των εμπορικών ομολόγων υπόκειται σε υψηλότερη φορολογία απ ότι η απόδοση των εντόκων γραμματίων του δημοσίου. Το επιτόκιο των εμπορικών ομολόγων έχει επίσης μια σημαντική σχέση με το επιτόκιο που εφαρμόζεται από τις εμπορικές τράπεζες για τη δανειοδότηση των καλύτερων επιχειρησιακών πελατών τους.

20 102 Για τις μεγάλες, με καλή οργάνωση και υψηλή απόδοση επιχειρήσεις υπάρχει δυνατότητα της χρησιμοποίησης είτε των τραπεζικών δανεισμών, είτε των εκδόσεων των εμπορικών ομολόγων. Αν το επιτόκιο των εμπορικών ομολόγων μειωθεί σε σχέση, με αυτό των τραπεζικών δανεισμών, οι δανειστές θα προτιμήσουν τα εμπορικά ομόλογα σαν μια πηγή κεφαλαίων για τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες τους. Η ενέργειά τους αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των επιτοκίων των εμπορικών ομολόγων και τη μείωση αυτών του τραπεζικού δανεισμού μέχρι το σημείο εκείνο που θα υπάρξει μια σχετική ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών πηγών κεφαλαίων. Η αντίστροφη κίνηση θα παρατηρηθεί αν τα επιτόκια του δανεισμού είναι μικρότερα αυτών των εμπορικών ομολόγων ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ. Η αγορά των εμπορικών παρουσιάζει μερικά σημαντικά πλεονεκτήματα: 1. Επιτρέπει μίαν ευρύτερη και πιο επωφελή κατανομή του χρέους. 2. Παρέχει περισσότερα κεφάλαια σε χαμηλότερα επιτόκια απ ότι άλλες μέθοδοι. 3. Ο δανειζόμενος αποφεύγει την ενόχληση και τα έξοδα των χρηματοοικονομικών συμφωνιών μ έναν αριθμό οργανισμών, ο καθένας από τους οποίους απαιτεί μια αμοιβή ισοσκέλισης.

21 Η δημοσιότητα και το γόητρο αυξάνουν στο δανειζόμενο καθώς το προϊόν και το έγγραφο γίνονται περισσότερο γνωστά. 5. Ο dealer των εμπορικών ομολόγων συχνά προσφέρει πολύτιμες συμβουλές στους πελάτες. 7 Υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα: 1. Ένα μειονέκτημα της αγοράς των εμπορικών ομολόγων αποτελεί το ότι ένας οφειλέτης που βρίσκεται σε προσωρινή χρηματοοικονομική δυσκολία απολαμβάνει μικρής βοήθειας, επειδή οι δοσοληψίες του εμπορικού ομόλογου είναι απρόσωπες. Οι τράπεζες είναι περισσότερο προσωπικές και παραδοσιακές και υπάρχουν πολλές περισσότερες πιθανότητες να βοηθήσει ένα καλό πελάτη όταν αντιμετωπίζει μια χρηματοοικονομική δυσκολία. 2. Τέλος, δεύτερο μειονέκτημα των εμπορικών ομολόγων και ιδιαίτερα ισχύει για τους μικροεπενδυτές, αποτελεί το ότι ο εκδότης δεν είναι βέβαιος ότι όλη η έκδοση θα πωληθεί και ο ανάδοχος της έκδοσης δεν αναλαμβάνει ν αγοράσει εκείνο το μέρος της έκδοσης που δεν θα αγοράσουν οι επενδυτές ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΕΔ).

22 ΕΝΝΟΙΑ: Τα ομόλογα αποτελούν έγγραφα που ενσωματώνουν μια αξία (αξιόγραφα) και απευθύνονται σε αγοραστές που θέλουν να επενδύσουν τα χρήματά τους, με αρκετά υψηλή απόδοση, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ. Τα επιτόκια των ομολόγων βασίζονται στο επιτόκιο των ετησίων εντόκων, προσαυξημένο κατά κάποιο ποσοστό και συναντώνται με κυμαινόμενο επιτόκιο, με σταθερό επιτόκιο, τιμαριθμοποιημένα, χωρίς τοκομερίδια και με ρήτρα ξένου νομίσματος. Τα ομόλογα προσφέρουν υψηλότερο πραγματικό τόκο σε σχέση με άλλες επενδύσεις. Πωλούνται από τις Τράπεζες και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Αν τα ομόλογα αγοραστούν σε συνάλλαγμα μπορούν να ξαναμετατραπούν σε συνάλλαγμα κατά τη λήξη τους και σε νόμισμα που προτιμάει ο αγοραστής. Η περίπτωση αυτή δεν ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους της Ελλάδος. Οι Τράπεζες δέχονται την προεξόφλησή τους αφού περάσει ένα εξάμηνο από την έκδοσή τους. Στην περίπτωση προεξόφλησης πριν από την ημερομηνία της λέξεως, τους επιβάλλεται ποινή (Penalty) η οποία υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο που απομένει μέχρι την ημερομηνία της λέξεως τους.

23 105 Ο αγοραστής μπορεί να επενδύσει με τις προτιμήσεις του για δύο, τρία ή πέντε έτη. Σπανιότερα το δημόσιο εκδίδει και επταετή ομόλογα, αν το υπαγορεύουν οι ανάγκες τους. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και είναι δυνατόν να πωληθούν σε οποιαδήποτε στιγμή στην τρέχουσα τιμή. Ο αγοραστής ενός τίτλου τον αποκτά στην ονομαστική αξία του και λαμβάνει τοκομερίδια στο τέλος κάθε έτους. Με την λήξη της προθεσμίας παίρνει πίσω το ποσό της ονομαστικής αξίας του ομολόγου ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. Στις 18 Μαΐου του 1998, μπήκε στην ελληνική αγορά ένα νέο προϊόν, τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, με σταθερό επιτόκιο 7,5% κατ έτος, που για πρώτη φορά εκδόθηκαν με δεκαπενταετή διάρκεια αφού το μεγαλύτερο μέχρι την ημερομηνία αυτή ήταν 10ετές. Αντίθετα, στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα δεκαπενταετή ομόλογα εκδίδονταν πολλά χρόνια πριν και μάλιστα σε χώρες όπως οι Η.Π.Α. εκδίδονται 20ετή και 30ετή. Τα ομόλογα αυτά ήταν δυνατόν να προσελκύσουν εκτός των Ελλήνων και ξένους θεσμικούς επενδυτές. Για παράδειγμα ενώ τα αντίστοιχα ισπανικά δεκαπενταετή ομόλογα είχαν επιτόκιο 5,41%, τα ελληνικά είχαν 7,50%. 11

24 ΟΜΟΛΟΓΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ (ZERO COUPON BONDS) ΕΝΝΟΙΑ: Τα Ομόλογα Τελικής Απόδοσης ή αλλιώς Ομόλογα χωρίς τοκομερίδια, είναι τίτλοι μικρής ή μέσης διάρκειας, οι οποίοι απευθύνονται σε επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε τίτλους ομοίους με τα έντοκα γραμμάτια, μεγαλύτερης διάρκειας όμως ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ. Ο επενδυτής έτσι, έχει στην κατοχή του τίτλους, την ονομαστική αξία των οποίων εισπράττει κατά την ημερομηνία λήξης τους. Όπως και στα έντοκα γραμμάτια έτσι και στα ομόλογα χωρίς τοκομερίδια, ο επενδυτής εισπράττει την απόδοση των τίτλων προκαταβολικά. Οι τόκοι αυτοί είναι ίσοι με τη διαφορά της τελικής ονομαστικής αξίας των τίτλων μείον το αρχικό ποσό που ο επενδυτής κατέβαλε για την αγορά τους ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

25 107 Την 20ή Ιανουαρίου του 1997, από το Υπουργείο Οικονομικών, στα πλαίσια σχεδιασμού καθιέρωσης και ανάπτυξης, νέων μέσων δανεισμού πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά έκδοση διετών ομολόγων χωρίς τοκομερίδια (Zero coupon), με δημόσια εγγραφή. Τα ομόλογα αυτά αγοράστηκαν υπό το άρτιο, δηλαδή σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής τους αξίας, έτσι λειτούργησαν με όμοιο τρόπο με τα έντοκα γραμμάτια όπως προαναφέρθηκε. Οι επενδυτές μπορούσαν να αγοράσουν τίτλους ίσης ονομαστικής αξίας με τα αντίστοιχα έντοκα γραμμάτια σε τιμή όμως πολύ χαμηλότερη, αφού η απόδοσή τους ήταν υψηλότερη, λόγω της μεγαλύτερης διάρκειάς τους σε σχέση με αυτή των εντόκων γραμματίων. Τα ομόλογα Zero coupon φορολογούνταν στη λήξη τους, με συντελεστή φορολόγησης 7,5% ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ (STATE BONDS INDEX LINKED) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα αφορολόγητα αποταμιευτικά ομόλογα είναι τίτλοι μικρής ονομαστικής αξίας, οι οποίοι φέρουν αφορολόγητα τοκομερίδια με σταθερό ελκυστικό επιτόκιο για όλη τη διάρκειά τους.

26 108 Τα αφορολόγητα αποταμιευτικά ομόλογα είναι τίτλοι που απευθύνονται κυρίως τους μικρούς επενδυτές και σε άϋλη μορφή. Μόνο φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι εσωτερικού, μπορούν να επενδύσουν σε τέτοιους τίτλους ΤΑ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Την 19 η Μαΐου 1997 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα έκδοση τιμαριθμοποιημένων ομολόγων με τοκομερίδια πενταετούς και δεκαετούς διάρκειας με σταθερή ετήσια απόδοση 4%, πάνω από τον πληθωρισμό. Η διάθεση των τίτλων έγινε με δημόσια εγγραφή, σε καθημερινή βάση από τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και τα υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος και με τη μορφή άϋλων τίτλων ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ. Τα ομόλογα με ρήτρα συναλλάγματος απευθύνονται σε επενδυτές που πιστεύουν ότι το εθνικό νόμισμα θα διολισθήσει και τα κέρδη τους απ αυτήν

27 109 την διολίσθηση θα είναι μεγάλα. Ο αγοραστής ομολόγων με ρήτρα συναλλάγματος μπορεί να επενδύσει σε ξένο νόμισμα (π.χ. δολάριο, γιεν Ιαπωνίας κ.λπ.) 8.2. ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Παλαιότερα όπου το εθνικό μας νόμισμα ήταν η δραχμή, δεν ήταν συνδεδεμένη στην αρχή με το ECU (European Currency Unit, Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα) και κατόπιν με το Ευρώ, υπήρξε η δυνατότητα αγοράς ομολόγων με ρήτρα ECU. Η κατηγορία αυτή των επενδύσεων υπήρξε η πλέον δημοφιλής. Η συνολική απόδοση των ομολόγων με ρήτρα ECU, εξαρτιόταν από τη διαμόρφωση της τιμής του ECU. Το ECU προσδιοριζόταν από τη συμμετοχή των νομισμάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νόμισμα αυτό ανάλογα με τη σπουδαιότητα της εθνικής οικονομίας κάθε χώρας. Η αξία του ECU υπολογίζετο καθημερινά από την Ε.Ε. σύμφωνα με τις διακυμάνσεις των εθνικών νομισμάτων. Στην Ελλάδα, η τιμή του ECU δημοσιεύετο στο Ημερήσιο Δελτίο τιμών Fixing της Τράπεζας της Ελλάδος. Το ECU, δεν είχε υλική υπόσταση αλλά χρησιμοποιείτο στους διακανονισμούς ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. Σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ προβλέπετο η μετατροπή του ECU

28 110 σε ενιαίου αυτοτελούς ευρωπαϊκού νομίσματος (αρ. 109 Λ παρ. 4), όπως κι έγινε με το Ευρώ. Τα ομόλογα αυτά εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο και η διάρκειά τους είναι μονοετής, τριετής κ.λπ. Η απόδοσή τους δεν είναι εγγυημένη, όμως ο αγοραστής μπορεί να επιτύχει απόδοση μεγαλύτερη του αντίστοιχου ομολόγου. Τα ομόλογα με ρήτρα συναλλάγματος είναι εγγυημένα μόνο για την ονομαστική τους επένδυση. Στην λήξη τους εξοφλούνται σε ευρώ, σύμφωνα με την επίσημη τιμή της ημέρας εξόφλησης. Η απόδοση των ομολόγων με ρήτρα συναλλάγματος εξαρτάται αφ ενός από τις fixing τιμές των ημερών εκδόσεως και λήξεως των ομολόγων και αφ ετέρου από το σταθερό επιτόκιο των ομολόγων ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ή ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα ομόλογα σταθερής απόδοσης ή σταθερού επιτοκίου είναι τίτλοι μέσης και μεγάλης διάρκειας από 2 μέχρι και 15 έτη, οι οποίοι απευθύνονται σε θεσμικούς επενδυτές (Αμοιβαία Κεφάλαια, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς

29 111 κ.λπ.) και Τράπεζες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, όπως επίσης στους ιδιώτες επενδυτές που επιθυμούν να εξασφαλίσουν σταθερές ετήσιες αποδόσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τα ομόλογα αυτά φέρουν τοκομερίδια τα οποία κάθε χρόνο αποφέρουν σταθερή πρόοδο τόκων. Τα ομόλογα σταθερού επιτοκίου εξοφλούνται στη λήξη τους στην ονομαστική τους αξία. Οι τίτλοι των ομολόγων σταθερού επιτοκίου είναι ανώνυμοι και διαπραγματεύονται στις τράπεζες και στο ΧΑ. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε επενδυτής, σε περίπτωση ανάγκης, μπορεί εύκολα να πωλήσει τους τίτλους του πριν από τη λήξη τους σε οποιαδήποτε τράπεζα ή στο ΧΑ, σε τιμές που ισχύουν στη δευτερογενή αγορά ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Αυτό συνέβη στην Ελλάδα στις 6 Μαΐου 1998, όταν και άρχισε η λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων με τη συμμετοχή 39 τραπεζών και 9 πιστωτικών ιδρυμάτων στο ρόλο των βασικών διαπραγματευτών. Η σημαντική αυτή εξέλιξη για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κεφαλαιαγοράς αποτέλεσε ένα ακόμη απαραίτητο βήμα προκειμένου οι αγορές μας να εισαχθούν στις αναπτυγμένες. Η διαπραγμάτευση των ομολόγων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, ενώ η εκκαθάριση και ο συμψηφισμός των πράξεων γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

30 112 Η δευτερογενής αγορά λειτουργεί σε δύο αγορές. α) τη χονδρική και β) τη λιανική. α) Η χονδρική, που ουσιαστικά αποτελεί την βασική αγορά, λειτουργεί κάτω από την επίβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος. Η ελάχιστη πράξη είναι 1,5 εκατ. ευρώ ή πολλαπλάσια αυτών, ενώ για μικρότερες πράξεις απαιτείται προσωπική επικοινωνία μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή. β) Η λιανική, λειτουργεί στο ΧΑΑ και οι πράξεις της αφορούν ποσά μικρότερα των 1,5 εκατ. ευρώ. Σαν αποτέλεσμα της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς αποτελεί το ότι η αποτίμηση των ομολόγων στα διάφορα χαρτοφυλάκια (π.χ. αμοιβαία κεφάλαια) δεν γίνεται στην ονομαστική τιμή τους αλλά στις τιμές της αγοράς, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζονται σαν σταθερής απόδοσης, αλλά να παρουσιάζουν ημερήσιες διακυμάνσεις ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΤΒΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα ομόλογα ΕΤΒΑ απευθύνονται περίπου στο ίδιο κοινό με τα ομόλογα δημοσίου, δηλαδή σε πελάτες που θέλουν να επενδύσουν τα χρήματά τους,

31 113 για 1 έτος με αρκετά υψηλή απόδοση. Το επιτόκιο των ομολόγων αυτών είναι αρκετά υψηλό ώστε ο καθαρός τόκος να συναγωνίζεται αυτόν των ομολόγων δημοσίου, αν και τα ομόλογα ΕΤΒΑ δεν είναι αφορολόγητα. Τα ομόλογα ΕΤΒΑ αγοράζονται στην ονομαστική τους αξία και λαμβάνονται τοκομερίδια στο τέλος κάθε έτους. Με τη λήξη της προθεσμίας ο αγοραστής παίρνει το ποσό της ονομαστικής αξίας των ομολόγων. Τα ομόλογα ΕΤΒΑ είναι ετήσια αλλά μπορούν να ανανεωθούν για άλλες 4 φορές, δηλαδή συνολικά ισχύουν για 5 έτη. Με τη λήξη τους δεν μπορούν να ξαναμετατραπούν σε συνάλλαγμα όπως στα ομόλογα δημοσίου, στα έντοκα γραμμάτια και στα Repos ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΤΒΑ. Τα ομόλογα ΕΤΒΑ συναντώνται σε τρία ιδιόμορφα είδη: Τα ομόλογα χωρίς τοκομερίδια (Zero coupon), τα οποία κυκλοφόρησαν σε τίτλους ονομαστικής αξίας 3000 ευρώ. και ευρώ, είχαν 5ετή διάρκεια και προσφέρθηκαν σε τιμή χαμηλότερη της ονομαστικής τους. Ομόλογα αυτής της μορφής εκδόθηκαν τη 15 η Ιουλίου Τα σύνθετα ομόλογα, με εξασφαλισμένη απόδοση περίπου 13 13,5% ανάλογα με το ύψος των επιτοκίων γραμματίων του δημοσίου. Τέτοια ομόλογα εκδόθηκαν το Δεκέμβριο του 1994.

32 Τα ομόλογα με δώρο, στα οποία το δώρο είναι 0,25% πάνω από το υψηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Τα ομόλογα αυτά ήταν εγγυημένα για ολόκληρο το έτος, μεταβιβάσιμα, διαπραγματεύσιμα και με δυνατότητα δωρεάν φύλαξής τους από την ΕΤΒΑ. 11. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι ομολογίες αποτελούν τίτλους που εκδίδονται είτε από ένα δημόσιο οργανισμό (ΝΠΔΔ) ή μια ανώνυμη εταιρία (ΝΠΙΔ) και συνδέονται μ ένα δημόσιο δάνειο. Οι ομολογίες είναι, όπως και τα ομόλογα, κινητές αξίες με σταθερή απόδοση. Συνήθως, όπως και τα ομόλογα, αποτελούν τίτλους ανώνυμους που η διαπραγμάτευσή τους γίνεται στο ΧΑ και έχουν προσαρτημένο στο κυρίως σώμα τους τοκομερίδια με την παράδοση των οποίων γίνεται η είσπραξη των τόκων. Οι ομολογίες είναι δυνατόν να εκδοθούν στο άρτιο ή υπό το άρτιο και να εξοφληθούν σε τιμή ίση ή υψηλότερη από το άρτιο. Εξ άλλου, είναι δυνατόν σε κάθε ομολογία εκτός από τον υπολογισθέντα τόκο να υπάρξει ένα επιπλέον ποσοστό επιτοκίου, σαν βραβείο (Prime), που είναι ανάλογο με την

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ(LEASING) ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ(LEASING) ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ& ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ(LEASING) ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΗΜΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 περί Μισθώσεων και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Οι μισθώσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΕΡΑ ΕΡΙΦΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2003 ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1.1. Εισαγωγή.8 1.2. Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) Διπλωματική Εργασία ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΑΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Σημειώσεις Μιχάλη Γκλεζάκου Νοέμβριος 2005 «Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Ιδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνολογικό Ιδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τεχνολογικό Ιδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΛΩΛΟΥ ΓΛΑΥΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάκος Γεώργιος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αλεξάκος Γεώργιος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 5 ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... 5 1.1. Γενικά στοιχεία για τα φωτοβολταϊκά συστήματα... 5 1.2. Ιστορικό των Φωτοβολταϊκών συστημάτων... 8 1.3. Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.4.2.β ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Α.Μ. 9730 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΡΙΦΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΙΔΡΥΜΑ : Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Η ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Σερρών»

«Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Σερρών» Συντάκτες: Μέλη του τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Σερρών Σέρρες: 2008 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Μ.Β.Α. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Μ.Β.Α. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Μ.Β.Α. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΕ ΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΘ. ΜΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΠΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Κουσενίδης Δημήτριος Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2009 Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Α / Κ ) ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ( ΕΕΧ )» ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά πλεονεκτήµατα και η συνεισφορά µίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσµατικά για την οικονοµία µίας χώρας είναι ότι:

Τα βασικά πλεονεκτήµατα και η συνεισφορά µίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσµατικά για την οικονοµία µίας χώρας είναι ότι: Τι µπορούµε να κάνουµε µε τα χρήµατα που έχουµε; Να τα καταθέσουµε, σε µία τράπεζα, για να παίρνουµε τόκο. Να αγοράσουµε ένα ακίνητο, για να εισπράττουµε ενοίκια. Να αγοράσουµε κάποια έκταση γης, προσδοκώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα