ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/-31/12/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/-31/12/2013"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/-31/12/ 17 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ Αριθ. πρωτ. Ημερ/νια έκδοσης 1. ΠΟΛ. 1100/ Α.Υ.Ο 2. Δ18Α ΕΞ/ Α.Υ.Ο 3. ΠΟΛ. 1126/ Α.Υ.Ο 4. ΠΟΛ. 1201/ Α.Υ.Ο 5. Δ18Α ΕΞ/ Α.Υ.Ο Θέμα Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης εμπορευμάτων που προορίζονται να παραδοθούν ως εφόδια πλοίων και αεροσκαφών με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας Διαδικασία παραλαβής αφορολόγητων αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων από το Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (HQ NDC-GR) Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1126/ Α.Υ.Ο Τροποποίηση της αριθ. Δ18Α ΕΞ/ Α.Υ.Ο αναφορικά με τους όρους και προϋποθέσεις για την απαλλαγή από δασμούς και φόρους των καυσίμων που περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές καυσίμων των μηχανοκίνητων οχημάτων δημόσιας χρήσης μεταφοράς εμπορευμάτων που εισέρχονται στη χώρα μας από τρίτες χώρες και τον καθορισμό ανώτατης ποσότητας των εν λόγω καυσίμων ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ Αριθ. πρωτ. - Ημερ/νια έκδοσης 1.ΔΕΦΚΑ / Δ17Ε ΕΞ/ Δ17Ε ΕΞ/ Δ17Ε ΕΞ/ Δ17Α ΕΞ/ Δ17Ε ΕΞ/ Δ17Ε ΕΞ/ Θέμα Κοινοποίηση ΔΕΦΚ Α ΕΞ/ Α.Υ.Ο αναφορικά με τις πρόσθετες ύλες με κωδικούς Σ.Ο , , και Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών μ εμπορεύματα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ Εισαγωγή αγαθών με αναστολή πληρωμής δασμολογικών κ φορολογικών επιβαρύνσεων Φορολογική μεταχείριση ενεργειακών προϊόντων που καταναλώνονται εντός των εγκαταστάσεων παραγωγής τους με σκοπό την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα τα οποία έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του ειδικού προορισμού Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ, της εισαγωγής στερεών καυσίμων και άλλων ενεργειακών προϊόντων κατ εφαρμογή της Δ. 1163/678/Ε0017/ Α.Υ.Ο Κοινοποίηση διάταξης άρθρου του Ν. 4132/

2 8. Δ17Ε ΕΞ/ Δ17Ε ΕΞ/ Δ17Ε ΕΞ/ Υπαγωγή στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή εμπορευμάτων που έχουν εισαχθεί με απαλλαγή από ΦΠΑ κατ εφαρμογή της Δ. 1163/678/Ε0017/ Α.Υ.Ο Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή βεβαιώσεων των Δ.Ο.Υ στις τελωνειακές αρχές αναφορικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων απαλλαγής από ΦΠΑ των αεροπορικών εταιρειών Τιμές συναλλάγματος για τη διαμόρφωση της στατιστικής αξίας κατά την αποδοχή διασαφήσεων εξαγωγής που χρησιμοποιούνται για τις παραδόσεις αγαθών ως εφοδίων πλοίων και αεροσκαφών 11. ΠΟΛ. 1087/ Κοινοποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Ν. 4141/ - Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ αγαθών τα οποία αποτελούν αντικείμενο εκχώρησης εισαγωγικού δικαιώματος 12. Δ17Ε ΕΞ/ Κοινοποίηση της ΠΟΛ. 1100/ Α.Υ.Ο 13. Δ19Α ΕΞ/ Απλοποίηση της διαδικασίας διασάφησης εισαγωγής ποντοπόρων πλοίων του άρθρου 13 του Ν.Δ 2687/ ΠΟΛ. 1139/ Παροχή οδηγιών σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών στις τελωνειακές αρχές καπνοβιομηχανικών προϊόντων 15. Δ18Α ΕΞ/ Δ17Ε ΕΞ/ Δ19Α ΕΞ/ Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 13 του Ν. 4138/ Κοινοποίηση της ΠΟΛ. 1126/ Α.Υ.Ο Έναρξη ισχύος από της Σνθήκης Προσχώρησης της Κροατίας στην Ε.Ε : Οδηγίες για τα μεταβατικά μέτρα στο πλαίσιο της Τελωνειακής Ένωσης 18. ΠΟΛ. 1167/ Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών από εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας μας πωλητή σε εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος αγοραστή και την απευθείας εξαγωγή των αγαθών σε τρίτη χώρα 19. ΠΟΛ. 1165/ Διευκρινίσεις - οδηγίες εφαρμογής της ΠΟΛ. 1100/ Α.Υ.Ο 20. Δ19Α ΕΞ/ Δ19Α ΕΞ/ Δ19Α ΕΞ/ Δ17Α ΕΞ/ Δ18Α ΕΞ/ Οδηγίες για την εφαρμογή της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στο οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ : Θεσμικό πλαίσιο και επιχειρησιακή διαχείριση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του ICISnet Οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της τελωνειακής διασάφησης και λοιπών παραστατικών στα πλαίσια λειτουργίας του υποσυστήματος εισαγωγών του ICISnet Υποσύστημα Διαχείρισης Δασμολογίου (TARIC) στο ICISnet Χειρόγραφη υποβολή συμπληρωματικής διασάφησης EX Z

3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 1. Με τα άρθρα 18 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 4110 (ΦΕΚ 17/23-1-) καθορίστηκαν κριτήρια χορήγησης και αποδοχής ιατρικών γνωματεύσεων των επιτροπών του Κ.Ε.Π.Α. για την απαλλαγή αναπήρων από το τέλος ταξινόμησης και κυκλοφορίας αυτοκινήτων και έπαυσε η παραπομπή στον ορισμό της φορολογικής κατοικίας του άρθρου 2 του Κ.Φ.Σ. (ν. 2238/94). Επίσης, με το άρθρο 20 παρ. 2 του εν λόγω νόμου, η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων επεκτάθηκε και στους γονείς με τρία τέκνα που καθίστανται πολύτεκνοι γονείς. 2. Με το άρθρο 30 του νόμου 4141/ (ΦΕΚ 81/Α /5-4-) εγκρίθηκε η αποδοχή γνωματεύσεων αναπηρίας της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής από 1-1- για παραλαβή αναπηρικών αυτοκινήτων με απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας. 3. Με το άρθρο 13 του ν.4138/ τροποποιήθηκε το άρθρο 132 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ265/Α ) αναφορικά με την απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης και τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, πλην εισαγωγικού δασμού και ΦΠΑ, των πλωτών μέσων και των αυτοκινήτων οχημάτων, καινούργιων ή μεταχειρισμένων, που παραχωρούνται με δωρεά στην Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα ή το λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, εφόσον έχει προηγηθεί αποδοχή της δωρεάς από τον οικείο Υπουργό. 4. Με την αρίθμ. Δ18Γ 5675 ΕΞ / ΑΥΟ (ΦΕΚ 968/Β ) «Τροποποίηση της Τ.1460/10/Γ0019/ ΑΥΟΟ "Λειτουργία του καθεστώτος της Τελωνειακής Αποταμίευσης" (ΦΕΚ 468/Β/ )» τροποποιήθηκε το άρθρο 3, παράγραφος 2 της εν λόγω ΑΥΟΟ ως προς τις εγγυήσεις που καταθέτουν οι κάτοχοι πιστοποιητικού ΑΕΟ τύπου S ή F για τη λειτουργία αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. 5. Με την αρίθμ. Δ18Α ΕΞ/ ΑΥΟ (ΦΕΚ 1380/Β ) καθορίστηκε η διαδικασία παραλαβής αφορολογήτων αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων από το Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (HQ NDC-GR) που εδρεύει στη Θεσ/νίκη καθώς και από τα αλλοδαπά στελέχη του. 6. Με την αρίθμ. Δ18Γ ΕΞ / ΑΥΟ «Επέκταση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 1434/Β ) εγκρίθηκε η επέκταση του εν λόγω καταστήματος κατά 640 τ.μ. 7. Με την αρίθμ. Δ18Γ ΕΞ / ΑΥΟ «Επέκταση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 1696/Β ) εγκρίθηκε η επέκταση του εν λόγω καταστήματος κατά 68,70 τ.μ. 8. Με την αρίθμ. Δ18Γ ΕΞ / ΑΥΟ «Μετεγκατάσταση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον Λιμένα Ηγουμενίτσας ΕΓΝΑΤΙΑ» (ΦΕΚ 1967/Β ) εγκρίθηκε η μετεγκατάσταση του εν λόγω καταστήματος κατά 45,50 τ.μ. 9. Με την αρίθμ. Δ18Α ΕΞ/ ΑΥΟ (ΦΕΚ 1869/Β ) καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εξειδικεύεται ο όρος της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής για τη χορήγηση των απαλλαγών με σκοπό την πλήρη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ισχύον ενωσιακό δίκαιο). 10. Με την αρίθμ.δ18γ ΕΞ / ΑΥΟ «Επέκταση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Κω» (ΦΕΚ 2038/Β ) εγκρίθηκε η επέκταση του εν λόγω καταστήματος κατά 21 τ.μ. 11. Με την αρίθμ.δ18γ ΕΞ / ΑΥΟ «Τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης, Ελέγχου Τύπου Ι, Πειραιά» (ΦΕΚ 2038/Β ) τροποποιήθηκαν τα όρια της Ελεύθερης Ζώνης Πειραιά και δημιουργήθηκαν τρεις (3) νέες πύλες. 12. Με την αρίθμ. Δ18Α ΕΞ/ Α.Υ.Ο(ΦΕΚ 2250/Β ) εγκρίθηκε η παραλαβή καυσίμων από την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νοτιοανατολικής Ευρώπης (MPFSEE)-

4 Ταξιαρχία Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEBRIG) και τα μέλη αυτής με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. από φορολογημένα καύσιμα με συμψηφισμό για την κίνηση των αυτοκινήτων οχημάτων τους. 13. Με την αρίθμ. Δ18Α ΕΞ/ Α.Υ.Ο(ΦΕΚ 2250/Β ) τροποποιήθηκε η αριθμ. Δ18Α ΕΞ2010/ ΑΥΟ αναφορικά με τους όρους και προϋποθέσεις για την απαλλαγή από δασμούς και φόρους των καυσίμων που περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές των μηχανοκίνητων οχημάτων δημόσιας χρήσης μεταφοράς εμπορευμάτων που εισέρχονται στη χώρα μας από τρίτες χώρες και τον καθορισμό ανώτατης ποσότητας των εν λόγω καυσίμων. 14. Με την αρίθμ.δ18γ ΕΞ / ΑΥΟ «Επέκταση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου» (ΦΕΚ 2330/Β ) εγκρίθηκε η επέκταση του εν λόγω καταστήματος κατά 389 τ.μ. 15. Με την αρίθμ. Δ18Γ ΕΞ / ΑΥΟ «Συμπλήρωση της αρίθμ.δ18γ ΕΞ ΑΥΟ (Β 2038) "Τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης, Ελέγχου Τύπου Ι, Πειραιά"» (ΦΕΚ 2330/Β ) συμπληρώθηκε η εν λόγω ΑΥΟ με το αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα. 16. Με την αρίθμ. Δ18Γ ΕΞ / ΑΥΟ «Επέκταση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Λήμνου» (ΦΕΚ 2768/Β ) εγκρίθηκε η επέκταση του εν λόγω καταστήματος κατά 28,20 τ.μ. 17. Με την αριθμ. Δ18Α ΕΞ / Κ.Υ.Α (Υπουργείου Οικονομικών και Εργασίας) (Φ.Ε.Κ. 2710/Β ) καθορίστηκε η διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 18. Με το Άρθρο 17 του ν. 4223/ (ΦΕΚ 287/Α ) τα ατελώς παραλαμβανόμενα είδη συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους δύνανται να μεταβιβάζονται μετά την πάροδο δεκαετίας από την ατελή παραλαβή τους. 19. Με την αριθμ. Δ18Α ΕΞ/ (ΦΕΚ 2774/Β ) θεσπίσθηκαν οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 20. Με την αρίθμ. Δ18Γ ΕΞ / ΑΥΟ «Επέκταση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον Λιμένα Πειραιά» (ΦΕΚ 2905/Β ) εγκρίθηκε η επέκταση του εν λόγω καταστήματος κατά 162,09 τ.μ. 21. Με την αριθμ. Δ18Α ΕΞ/ (ΦΕΚ 2851/Β ) τροποποιήθηκαν τα άρθρα 16 και 17 της υπ αριθμ. Τ. 1940/2003/41/ ΑΥΥΟ (ΦΕΚ 516/Β ) αναφορικά με εφοδιασμό καυσίμων αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. 22. Με την αρίθμ. Δ18Γ ΕΞ / ΑΥΟ «Τροποποίηση της αρίθμ. 30/005/648/ ΑΥΟ (ΦΕΚ 2406/Β ) "Διαδικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων"» (ΦΕΚ 3070/Β ) τροποποιήθηκε η εν λόγω ΑΥΟ ως προς την έναρξη ισχύος της. 23. Με την αριθμ. Δ18Β ΕΞ/ K.Υ.Α. (ΦΕΚ 3256/Β ), η οποία τροποποίησε το άρθρο 1 της αριθμ. Τ. 392/8/Β0019/ όμοιας (ΦΕΚ 136/Β ), εγκρίθηκε συμπληρωματικά η εξουσιοδότηση των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Λευκάδας και Τρικάλων ως εκδοτικών οργανισμών Δελτίων ΑΤΑ.

5 Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ Υ.Α.ή Κ.Υ.Α.ή Εγκ. Διαταγή 19 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Υ.Α.ή Κ.Υ.Α.ή Εγκ. Διαταγή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 Δ19Β ΕΞ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝTIR ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 10/05/ ΦΕΚ 1303Β /30-5- ΑΔΑ: ΒΕΖΡΗ-8ΨΡ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Τ1861/34/Β0019/ ΑΥΟΟ «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝTIR ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣΑΥΤΟΥ» 10/05/ Δ19Β ΕΞ Δ19Β ΕΞ «ΜΕΤΑΦΟΡΑΠΟΣΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥΤΗΣ ΟΦΑΕ» 22/05/ ΑΔΑ: ΒΕΧ7Η-7Η4 Δ19Β ΕΞ Δ19Α ΕΞ 2012 ΦΕΚ 1303Β /30-5- ΑΔΑ:ΒΕΖΡΗ-Τ7Δ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ICISNET 13/11/ ΑΔΑ: ΒΛ12Η- 4ΨΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ 17/12/ Δ19Α ΕΞ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΆΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ: -ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΆΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝΚΑΝ.(ΕΟΚ) 3846/1987 -ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝ.(ΕΕ) 1253/ /01/ 7 Δ19Α ΕΞ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΘ. Δ19Γ ΕΞ 2011/ /03/ 8 9 Δ19Α ΕΞ Δ19Α ΕΞ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ.1106/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ "ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 29/01/ 15/03/ Δ19Α 5748 ΕΞ Δ19Α ΕΞ Δ19Α ΕΞ Δ19Α ΕΞ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΥ "AEOS" Ή ΤΥΠΟΥ "AEOF ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", Ε ΚΑΙ ΣΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 08/04/ 26/04/ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ 15/04/ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ19Α ΕΞ ΑΥΟΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", Ε ΚΑΙ ΣΤ ΠΕΙΡΑΙΑΑΠΌ 08/05/ 26/04/ άρθρο 11 ν.2960/ Δ19Α ΕΞ Δ19 Α ΕΞ Δ19Α ΕΞ Δ19Α ΕΞ Δ19Α ΕΞ ΕΜΠ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣΦΟΡΕΙΣ (ΑΕΟ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ "AEOS" (ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ "AEOF" (ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ -ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΟ 26/04/ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ Ή ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑΣΚΑΦΗ/ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ -ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 09/05/13 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΟΝΤΟΠΟΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ ΝΔ 2687/53 17/05/ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΤΕΛΩΝΕΙΑ ΑΕΡ/ΝΑ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", Ε ΚΑΙ ΣΤ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΔΕ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ICISNET 21/05/ 28/05/ Δ19Α ΕΞ Δ19Α ΕΞ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2454/1993 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ "ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2913/1992 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΕΡΙ ΘΕΣΠΙΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ" ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 30/009/517/2012 (ΦΕΚ Β 3256) ΑΥΟ "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝΑΠΌ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ" Δ19Α ΕΞ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΚΑΙ Ε ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 08/05/ 04/06/ 15/07/ Δεν είναι δημοσιεύσιμη. Τροποποιεί την Τ3167/4165/ Δ19Α ΕΞ 1. ΚΑΝ. 528/- ΜΕΤΑΘΕΣΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ 25/06/ ΚΑΝ. 2913/92

6 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡ.1) 2. ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΚΡΟΑΤΙΑΣΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ 23 Δ19Α ΕΞ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ 1/07/ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 01/07/ ΚΑΝ. 2913/ Δ19Α ΕΞ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. Δ19Α ΕΞ 2011/ ΚΑΙ Δ19Α ΕΞ 2012/ ΑΥΟ "ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΤΟΠΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ" Δ19Α ΕΞ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΚΑΙ Ε ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Δ19Α ΕΞ Δ19Α ΕΞ Δ19Α ΕΞ ΕΜΠ Δ19Α ΕΞ Δ19Α ΕΞ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΤΕΛΩΝΕΙΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", Ε ΚΑΙ ΣΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 05/07/ ΚΑΝ. 2454/ /07/ 15/07/ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΟΣΟΒΟΥ 18/07/ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 06/08/ 16/09/ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τροποποιεί την Τ3167/4165/ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τροποποιεί την Τ3167/4165/ Τροποποιεί την ΕΔΥΟ Δ19Α ΕΞ 2012 (12/03/2012) 23/09/ ΚΑΝ. 2454/ Δ19Α ΕΞ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.Δ19Α / ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ "ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΤΟΠΟ." 26/11/ Δ19Α EΞ Δ19Α ΕΞ Δ19Α ΕΞ Δ19Α ΕΞ Δ19Α ΕΞ Δ19Α ΕΞ Δ19Α ΕΞ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.Δ19Α / ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝ. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ "ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ 26/11/ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ ΤΟΠΟ" ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Δ19Α / ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ "ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΤΟΠΟ." ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣICISNET ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 02/12/13 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 952/ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 14/10/ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 23/10/ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΤΟΠΟ 13/11/13 ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ:ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ICISNET 28/11/13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝΣΤΑΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ICISNET 28/11/13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝΤΟΥ Δ19Α ΕΞ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΔΗΛΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ICISNET 28/11/13 Δ19Α ΕΞ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΕΤΕ ΕΝΟΨΕΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ICISNET 05/12/13 Δ19Α ΕΞ Δ19Α ΕΞ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΟΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ 20/12/13 ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ τους ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΩΝ) 18/12/ Δ19Α ΕΞ Δ19Δ ΕΞ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΆΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ: ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΆΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝΚΑΝ (ΕΟΚ)3846/1987. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝ. (ΕΕ) 1422/. 31/12/13 ΚΑΤΑΘΕΣΗΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 02/01/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΥΟ ΑΠΌ 14/01/ Δ6Α ΕΞ /01/2012 ΑΥΟ 45 Δ19Δ ΕΞ2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ) 14/05/ άρθρα 195 & 196,

7 Καν.2913/92 -- Ν.Δ.400/70 - Ν.3601/ ΠΟΛ.1140 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» 14/06/ ΠΟΛ 1172 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ 09/07/ ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡ.1, ΥΠΟΠΑΡ.Α1, ΤΟΥ Ν.4152/13 (ΦΕΚ. Α/ ) ΣΥΝΕΚΔΟΣΗ ΜΕ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡ.1, ΥΠΟΠΑΡ.Α2, ΤΟΥ Ν.4152/13 (ΦΕΚ. Α/ ) ΣΥΝΕΚΔΟΣΗ ΜΕ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΛ 1259 Δ19Δ ΕΞ2 Δ19Γ ΕΞ2 Δ19Γ ΕΞ2 Δ19Γ ΕΞ2 Δ19Γ ΕΞ2 Δ19Γ ΕΞ Δ19Γ ΕΞ2 Δ19Γ ΕΞ2 Δ19Γ ΕΞ2 011 Δ19Γ ΕΞ2 Δ19Γ ΕΞ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡ.ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΕΣΚΑΙ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕ Γ.Δ. ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ) ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΠΣΤ-ICISNET 26/11/ Άρση ειδικού καθεστώτος εισαγωγής ορισμένων χαλυβουργικών προϊόντων 11/01/ Εφαρμογή καν. (ΕΚ) 842/2006 τοτ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκαι του Συμβουλίου για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου Απαγορέυσεις και περιορισμοί κατά την εξαγωγή και διαμετακόμιση προς τη Λευκορωσία, εξοπλισμού εσωτερικής καταστολής: Κοινοποίηση Καν. (ΕΕ) 588/2011 Καν. 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος - κοινοποίηση του, προβλεπόμενου από το άρθρο 21 του κανονισμού, καταλόγου προϊόντων ή εξοπλισμού που ενδεχομένως περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές, καθώς και των αντίστοιχων κωδικών συνδυασμένης ονοματολογίας, για το έτος. Εισαγωγή δομικών υλικών που εμπίπτουν στις διατάξεις του ΠΔ 334/94 "Περί Δομικών Κατασκευών" - Εισαγωγή τσιμέντου 05/12/ /Β' 15/01/ 29/01/ 26/02/ 01/03/ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ 15/07/ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝΦΡΑΟΥΛΩΝΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΤΑΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗΣΉ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 23/07/ 13/08/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΑΠΌ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 03/09/ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣΚΙΝΑΣ 14/10/13 Δ19Γ ΕΞ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 08/11/13 ΑΥ 2688/68993/6-06- (ΥΠΑΑΤ) ΚΑΝ. 669/2009 ΚΑΝ. 495/ ν.4002/2011 & ν. 4038/ Δ19Γ ΕΞ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 608/ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ& ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΗΣ 12/6/ "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΤΟΥ ΚΑΝ (ΕΚ)1383/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ" 16/12/ Δ19Γ ΕΞ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝ (ΕΕ) 1352/13 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 4/12/13"ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝ (ΕΕ) 608/ ΤΟΥ ΕΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 19/12/13 Κοινοποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 296/ του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 329/2007 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Βόρειας Κορέας β Κωδικοποίηση οδηγιών 11/04/ Δ19Γ ΕΞ Δ19Γ ΕΞ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 03/04/ Δ19Γ ΕΞ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝΜΕΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝΚΑΤΑΓΩΓΗΣΚΙΝΑΣ 11/04/ Δ19Γ ΕΞ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 02/04/ Δ19Γ ΕΞ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΤOΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 29/05/ Δ19Γ ΕΞ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 04/04/ Δ19Γ ΕΞ Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2006 σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων 13/05/ Δ19Γ ΕΞ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ 765/ /05/ 71 Δ19Γ 5742 ΕΞ Διεθνής Σύμβαση CITES - Κοινοποίηση Διατάξεων 10/04/

8 72 Δ19Γ ΕΞ Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) 1263/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν 16/04/

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Κωδ. Αρχείου 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ: Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013 1. Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΤΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 302 της 19/10/1992 σ. 0001-0050

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Α. Εισαγωγή Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και η οικονομική κρίση με τον περιορισμό της εσωτερικής κατανάλωσης, ωθεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Επιχειρησιακό Σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2 3 Αθήνα, Ιανουάριος 2015 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθορισμός τιμής διάθεσης των δελτίων TIR χωρίς κρατική παρέμβαση

1. Καθορισμός τιμής διάθεσης των δελτίων TIR χωρίς κρατική παρέμβαση 1 1. Καθορισμός τιμής διάθεσης των δελτίων TIR χωρίς κρατική παρέμβαση Σήμερα η τιμή διάθεσης των Δελτίων ΤΙR και των Τίτλων Μεμονωμένης Εγγύησης στους έλληνες αυτοκινητιστές καθορίζεται μονομερώς με απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ζ 0 /. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ δε Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5033014 ΕΞ 2013 Δ/ΝΣΗ 19 η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 225 8 Οκτωβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4302 Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 54 16 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που υποχρεούνται στη χρησιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-29 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-29 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-29 [ 2 ] Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα Αριθµός απόφασης: T-133 Έτος: 2009 - Κοινοτικό σήµα. ιαδικασία κηρύξεως ακυρότητας. Εικονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα