Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ"

Transcript

1 Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας

2 ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ (Ν 2742/99) Πεδίο αναφοράς Γενικό Πλαίσιο Ειδικό Πλαίσιο Χώρα Χώρα Περιφερειακά πλαίσια Περιφέρεια Μηχανισµοί εφαρµογής ελέγχου & υποστήριξης Χωροταξικού Σχεδιασµού Τµήµα ήµου

3 ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΙ. ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ (Ν 2508/97) Πεδίο αναφοράς Α Επίπεδο ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ Περιφέρεια ή οµάδα ήµων ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ Όριο ΟΤΑ Β Επίπεδο ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Πολεοδοµική ενότητα ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Πολεοδοµική ενότητα ή τµήµα ΠΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Περιοχή Πολεοδοµικής Μελέτης

4 ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) είναι ένα κατευθυντήριο σχέδιο για την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της πόλης. Αντιµετωπίζει ανάγκες και προβλήµατα: προγραµµατικά, κοινωνικά, οικονοµικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά τεχνικά και αποτελεί ένα Σχέδιο Πλαίσιο για λεπτοµερέστερες µελέτες και παρεµβάσεις µέσα στον αστικό ιστό: πολεοδοµικές µελέτες - πράξεις εφαρµογής, µελέτες ανάπλασης, κυκλοφοριακές µελέτες και µελέτες ειδικών παρεµβάσεων Το θεσµικό πλαίσιο για την εκπόνηση και έγκριση του ΓΠΣ είναι ο Νόµος 1337/83 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν 2508/97.

5 ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η διερεύνηση και προσδιορισµός των δυνατοτήτων ανάπτυξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων και της εξέλιξης του πληθυσµού της πόλης στα πλαίσια των στόχων και κατευθύνσεων του υπερκείµενου επιπέδου σχεδιασµού (Περιφερειακό πλαίσιο ή Ρυθµιστικό Σχέδιο). Η ανασυγκρότηση της πολεοδοµικής δοµής της πόλης και η οργάνωσή της σε πολεοδοµικές ενότητες. Η ορθολογική κατανοµή των χρήσεων γης και ιδιαίτερα της κατοικίας, των παραγωγικών δραστηριοτήτων και του κοινωνικού εξοπλισµού. Η προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της ιστορικής φυσιογνωµίας της πόλης. Ο καθορισµός περιοχών του αστικού χώρου που χρειάζονται ειδικές παρεµβάσεις. Η οργάνωση των δικτύων µεταφορικής και τεχνικής υποδοµής. Ο καθορισµός περιοχών ειδικής προστασίας. Ο έλεγχος των χρήσεων γης στον περιαστικό χώρο σε περιοχές που δεν πρόκειται να πολεοδοµηθούν.

6 ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΓΠΣ Αντιµετώπιση του χώρου ως ολότητα και όχι ως άθροισµα επιµέρους τοµεακών λειτουργιών Βελτίωση της ποιότητας του επιπέδου ζωής Ενίσχυση του δηµοσίου χώρου µε αύξηση τόσο της ποσότητας όσο και της ποιότητάς του Ενίσχυση της ανάµειξης συµβατών χρήσεων Περιφρούρηση των περιοχών κατοικίας από τη διαµπερή κυκλοφορία Καθορισµός της οικιστικής δοµής (γειτονιές τοπικά κέντρα) µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής Επιλογή µεγεθών παραµέτρων (σ.δ, πυκνότητες) ανάλογων των χαρακτηριστικών της περιοχής µε στόχο τη διατήρηση της ανθρώπινης κλίµακας. Καθορισµός των αναγκών κάθε πολεοδοµικής ενότητας γειτονιάς µε βάση την χωρητικότητά της Επιλογή του πλέγµατος των χρήσεων γης σε σχέση µε το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τα µέσα µαζικών µεταφορών (δηµόσια ηµοτικά)

7 ΓΠΣ ΜΕ ΤΟ «ΝΕΟ» ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ν.2508/97) Το νέο ΓΠΣ περιλαµβάνει ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια του ήµου (δεν περιορίζεται µόνο στις προς πολεοδόµηση περιοχές που περιελάµβανε το όριο του ΓΠΣ σύµφωνα µε το Ν 1337/83). Προκειµένου για ΓΠΣ που περιλαµβάνονται σε περιοχές ρυθµιστικού σχεδίου το ΓΠΣ µπορεί να αφορά ένα µόνο δήµο ανεξαρτήτως του πληθυσµού του Ειδικότερα το ΓΠΣ περιλαµβάνει : Τις εντός σχεδίου περιοχές και τους οικισµούς Περιοχές ειδικής προστασίας Τυχόν περιοχές αστικής ΖΟΕ Αδόµητες εκτός σχεδίου περιοχές όπου απαιτείται έλεγχος της δόµησης Περιοχές ζώνες αναπτυξιακών δραστηριοτήτων Περιοχές Ειδικά Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµησης (ΠΕΡΠΟ)

8 ΒΑΣΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΓΠΣ Ανάλογα µε το βασικό προσανατολισµό τους, οι ζώνες που καθορίζονται στα πλαίσια των ΓΠΣ µπορούν να οµαδοποιηθούν σε 3 γενικές κατηγορίες: Ζώνες αναπτυξιακές Ζώνες µέσης προστασίας και ήπιας ανάπτυξης Ζώνες υψηλής προστασίας

9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΓΠΣ α. Ζώνες αναπτυξιακές Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι οικιστικές ζώνες πρώτης ή παραθεριστικής κατοικίας, οι οποίες καθορίζονται µε προοπτική την απορρόφηση των οικιστικών αναγκών Επίσης οι ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπερτοπικών εξυπηρετήσεων (βιοµηχανίας, χονδρεµπορίου, τουριστικές και µεικτές ζώνες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα, όπως π.χ. πάρκα υψηλής τεχνολογίας) οι οποίες χωροθετούνται ως υποδοχείς των τάσεων για εγκατάσταση δευτερογενών και τριτογενών δραστηριοτήτων, σύµφωνα πάντα µε τις γενικότερες επιλογές για τη χωροταξική οργάνωση του συνόλου της περιφέρειας.

10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΓΠΣ β. Ζώνες µέσης προστασίας και ήπιας ανάπτυξης Με τις ζώνες αυτές επιχειρείται η προστασία και διατήρηση του εξωαστικού χαρακτήρα του χώρου σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα ανάπτυξης ήπιων δραστηριοτήτων, εναρµονισµένων µε αυτόν το χαρακτήρα, µε πολύ χαµηλές πυκνότητες και όρους δόµησης. Σ αυτές κατατάσσονται οι ζώνες γεωργικής γης, όπου η γεωργία αναπτύσσεται στις κατάλληλες περιοχές και προστατεύεται από τις πιέσεις για συρρίκνωση του χώρου της και από την ανεξέλεγκτη ανάµειξη µε ασυµβίβαστες χρήσεις.

11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΓΠΣ γ. Ζώνες υψηλής προστασίας Οι ζώνες αυτές στοχεύουν στη διαφύλαξη και προστασία των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, των τοπίων ιδιαίτερου κάλλους, του περιαστικού πρασίνου, των παραρεµµάτιων περιοχών και των παραλιών, και στη διασφάλιση της λειτουργίας τους ως ελεύθερων χώρων που µπορούν να χρησιµοποιούνται από το κοινό.

12 ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2508/97 ΑΠΟ ΤΟ N.1337/83 Ο µέσος σ.δ. που καθορίζεται ανά πολεοδοµική ενότητα ή τµήµα αυτής είναι ο καθαρός σ.δ. (netto) δηλαδή αφορά και υπολογίζεται µόνο στις οικοδοµήσιµες εκτάσεις που καταλαµβάνονται από τα οικοδοµικά τετράγωνα της πολεοδοµικής ενότητας ή τµήµατός της. Αναθεώρηση ή τροποποίηση του ΓΠΣ δεν επιτρέπεται πριν παρέλθει πενταετία από την έγκρισή του (ή τελευταία τροποποίηση) κατ εξαίρεση είναι δυνατή η τροποποίηση µέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα (βλ. παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν 2508 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 9 του Ν 3044/02 ): για καθορισµό ζωνών ειδικής προστασίας για καθορισµό ζωνών ειδικής περιβαλλοντικής ενίσχυσης για αντιµετώπιση αναγκών που αφορούν σε κοινωνικό εξοπλισµό ή εφαρµογή έργων προγραµµάτων σε κυκλοφοριακές παρεµβάσεις µεγάλης κλίµακας. Μετά την έγκριση του ΓΠΣ απαγορεύεται η χορήγηση οικοδοµικών αδειών για την ανέγερση κτιρίων µη συµβιβαζοµένων προς τη χρήση που προβλέπει το ΓΠΣ. Μετά την έγκριση του ΓΠΣ και µέχρι την έγκριση µελέτης αναθεώρησης δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδοµικών αδειών µε σ.δ. µεγαλύτερο από τον µέσο σ.δ. που καθορίζει το ΓΠΣ.

13 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ιεύρυνση του πολεοδοµικού σχεδιασµού στο χώρο, ενέχει τον κίνδυνο εάν δεν καταβληθεί προσπάθεια και συστηµατική µέριµνα των επιβλεπουσών Υπηρεσιών να οδηγήσει σε προτάσεις που είτε θα υποβαθµίσουν τον περιαστικό χώρο (πχ προτάσεις µε µεγάλες οικιστικές ζώνες) είτε θα δηµιουργήσουν σοβαρά προβλήµατα στην υλοποίηση επενδύσεων (πχ προτάσεις µε µεγάλες ζώνες αυστηρών περιορισµών). Τα νέα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ θα λειτουργήσουν ως «τοπικά αναπτυξιακά» σχέδια µε ολοκληρωµένο τρόπο

14 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ιδιαίτερα για τα προγραµµατικά αναπτυξιακά µεγέθη πρέπει να δοθεί έµφαση στην τήρηση των κατευθύνσεων των Υπερκείµενων Πλαισίων Σχεδιασµού (Εθνικού, Περιφερειακών, Ρυθµιστικών Σχεδίων) κυρίως όσον αφορά στην οικιστική δοµή και τον καθορισµό ζωνών για ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων ή γενικά αναπτυξιακών ζωνών. Βασικοί παράµετροι που πρέπει να λαµβάνονται υπ όψη είναι οι αρχές της «βιώσιµης ανάπτυξης» καθώς και η κατοχύρωση της «νοµιµότητας» των νέων σχεδίων.

15 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Επισηµαίνεται ότι τα νέα σχέδια θα πρέπει να έχουν χαρακτήρα «επαναδιοργάνωσης» κυρίως και όχι «υπέρµετρης αύξησης» των οικιστικών και άλλων αναπτυξιακών ζωνών «µε βάση τις αρχές της φειδωλής και φιλικής προς το περιβάλλον χρησιµοποίησης των φυσικών πόρων (έδαφος νερό ενέργεια), της διατήρησης και βελτίωσης των αγροτικών περιοχών της πρόταξης της αξιοποίησης των υφιστάµενων οικισµών για ικανοποίηση οικιστικών αναγκών αντί της επέκτασης σε εκτός σχεδίου περιοχές.» Ανάλογη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τήρηση των κατευθύνσεων προστασίας των περιοχών µε ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (ακτές, δάση, ρέµµατα προστατευόµενες περιοχές NATURA κ.α ) και για τη διαφύλαξη της γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας ( γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας) Αντιµετώπιση της γεωργικής γης ως «ζωτικό απόθεµα» Για τον υπόλοιπο χώρο ο στόχος του σχεδιασµού πρέπει να είναι «γενικός» και «ρεαλιστικός»

16 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Απαιτείται προσοχή στις προτάσεις των µεγεθών των µέσων συντελεστών δόµησης αλλά και των χρήσεων γης κυρίως δε την χωροθέτηση των κοινωφελών χώρων, δεδοµένου ότι είναι άµεσες οι δεσµεύσεις των χρήσεων γης και του µέσου συντελεστή δόµησης για την έκδοση οικοδοµικών αδειών. Επισήµανση προβληµάτων αστικού ιστού σε θέµατα: αδυναµία εφαρµογής του ρυµοτοµικού σχεδίου βελτίωση της εικόνας και ανάδειξη του δηµόσιου χώρου της πόλης υπόδειξη προγραµµάτων ανάπλασης επανάχρηση υφισταµένων κελυφών µε νέες χρήσεις

17 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Από τις θεσµοθετηµένες διαδικασίες, προβλέπεται η µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή των εµπλεκοµένων φορέων αλλά και των πολιτών, σε όλες τις φάσεις εκπόνησης, έγκρισης και υλοποίησης του ΓΠΣ. Συγκεκριµένα, προβλέπεται η ενεργός συµµετοχή των οικείων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των αρµόδιων κεντρικών, περιφερειακών και νοµαρχιακών υπηρεσιών των Υπουργείων, των οργανισµών Κοινής Ωφέλειας καθώς και των µεµονωµένων πολιτών µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Η υλοποίηση των προτάσεων του ΓΠΣ είναι εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία στην οποία εµπλέκονται τόσο ο ηµόσιος όσο και ο Ιδιωτικός Τοµέας, γεγονός που απαιτεί διαρκή, επίπονη και συστηµατική παρακολούθηση. Θα πρέπει, επίσης, να τονισθεί ότι τα ΓΠΣ αποτελούν τα κύρια υπόβαθρα και την βάση για την συµµετοχή των ΟΤΑ σε Κοινοτικά προγράµµατα.

18 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σηµαντικό καθοριστικό ρόλο στην επίβλεψη και παρακολούθηση των µελετών αυτών έχουν οι υπηρεσίες ΠΕΧΩ της Περιφέρειας οι οποίες τελικώς είναι οι αρµόδιες για την εισήγηση και έγκριση των µελετών αυτών που γίνεται µε Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Η Συνέργεια της τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητη ώστε να φτάσει το µήνυµα της βιώσιµης ανάπτυξης στον πολίτη, ο οποίος είναι ο τελικός αποδέκτης της «υπεραξίας» από µια σωστά σχεδιασµένη και φιλική προς το περιβάλλον πόλη

19 Γ.Π.Σ. ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

20

21

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προσέγγιση προβληµάτων που αντιµετωπίζονται κατά την εκπόνηση των µελετών ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ Οµάδα Εργασίας: Ηράκλειο Φεβρουάριος 2008 Κική Κοιλάδη αρχ. µηχ. Κατερίνα Κουρουπάκη αρχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Η Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η A N Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΕΡΟΚΟΥ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χημικός Μηχανικός ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ακολουθώντας κατά γράµµα τις προδιαγραφές της µελέτης περιοριστήκαµε στα δύο πρώτα κεφάλαια σε απλή καταγραφή των κατευθύνσεων του Γενικού και των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο:

Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο: Παραδοτέα Σύµβασης µε Αντικείµενο: Εκτέλεση εργασιών για την τεχνική υποστήριξη και παραγωγή υποστηρικτικών δεδοµένων για τους χάρτες και τα κείµενα του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας που αφορούν στις Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

1.6 Οικιστικό δίκτυο. Ναύπακτο. από το 2003 και 2 Ε.Σ..Ε.

1.6 Οικιστικό δίκτυο. Ναύπακτο. από το 2003 και 2 Ε.Σ..Ε. 1.6 Οικιστικό δίκτυο 1.6.1 Κοινωνικός εξοπλισµός Την 10ετια που πέρασε αξιολογείται ότι το οικιστικό δίκτυο της Π Ε (συνολικά θεωρούµενο) βελτίωσε τις υποδοµές του, σε ό,τι αφορά τις διοικητικές και αστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24208 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Ηλίας Μπεριάτος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμος Βόλου ανέθεσε με Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 15 Οκτωβρίου 2008, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε, την εκπόνηση της μελέτης «Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων 1 1 Εισαγωγή (1) Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πόλεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Αειφορία στο Άαλμποργκ της Δανίας, Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα