Πρόσκληση στη διαβούλευση για εκπόνηση Σχεδίου δράσης για Περιβαλλοντικά Φιλικό Τουρισμό στη Δυτική Μακεδονία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσκληση στη διαβούλευση για εκπόνηση Σχεδίου δράσης για Περιβαλλοντικά Φιλικό Τουρισμό στη Δυτική Μακεδονία"

Transcript

1 Πρόσκληση στη διαβούλευση για εκπόνηση Σχεδίου δράσης για Περιβαλλοντικά Φιλικό Τουρισμό στη Δυτική Μακεδονία Στα πλαίσια του έργου «Greece / Albania Energy Tourism G.A.L.E.T.» και συγκεκριμένα βάση του Παραδοτέου «D : Strategic priorities and action plan in the field of Environmental friendly Tourism in West Macedonia (Στρατηγικές Προτεραιότητες και Σχέδιο δράσης για Περιβαλλοντικά Φιλικό Τουρισμό στη Δυτική Μακεδονία)» η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καλεί Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού (Δήμους, Περιφέρειες, Δημοτικά/Περιφερειακά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, αντίστοιχες Υπηρεσίες και Φορείς της Περιφέρειας καθώς και άλλους Δημόσιους φορείς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), Εμπλεκόμενους φορείς στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΡΑΕ, κλπ), Επαγγελματίες (Μελετητές και σύμβουλοι ενεργειακών έργων, Εγκαταστάτες και κατασκευαστές τεχνολογιών ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας, Ενεργειακούς επιθεωρητές, Φορείς Έρευνας και Εκπαίδευσης (Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Ερευνητικούς φορείς και Περιβαλλοντικά Κέντρα Εκπαίδευσης), και Ενώσεις/ Επιμελητήρια /Αναπτυξιακές Εταιρείες στην υποβολή προτάσεων και σχολίων για τη διαμόρφωση των «Στρατηγικών Προτεραιοτήτων Βιώσιμης φιλικά περιβαλλοντικής τουριστικής ανάπτυξης στη Δυτική Μακεδονία» Πιο συγκεκριμένα ζητείται να καθοριστούν οι Στρατηγικές Κατευθύνσεις, οι Στρατηγικές Ειδικεύσεις και οι Επενδύσεις Έργα Βιώσιμης Περιβαλλοντικά Φιλικής Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ώστε να αποτυπωθούν οι εξειδικευμένες απόψεις και συζητήσεις που αφορούν τη «βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη» στα πλαίσια της νέας Προγραμματικής Περιόδου

2 Η διαβούλευση στοχεύει στην κατάλληλη προετοιμασία της Περιφέρειας για την επιλογή, την ανάλυση και τη διαμόρφωση των τελικών στρατηγικών προτεραιοτήτων στον τομέα Ενέργεια Τουρισμός στο πλαίσιο των ευκαιριών που δίνει η Προγραμματική περίοδος Η ιδιαίτερη σημασία που έχει για τον μέλλον της περιοχής ο στρατηγικός σχεδιασμός κατά τη μεταβατική αυτή φάση της τοπικής οικονομίας, επιβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών και των Φορέων στη διαβούλευση για τη περιβαλλοντικά φιλική τουριστική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε ένας διαδικτυακός χώρος διαβούλευσης, ο οποίος έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr) με σκοπό την αποτύπωση των σχολίων, προτάσεων και συζητήσεων σχετικών με το παραπάνω θέμα. Η υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31 Αυγούστου Έχοντας την πεποίθηση ότι η ελεύθερη διατύπωση απόψεων, ιδεών και προτάσεων από κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή εκπρόσωπο Φορέα μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια αυτή, καλούμε όλους τους φορείς και πολίτες της περιοχής να αποτυπώσουν τη δυναμική της τοπικής γνώσης συμμετέχοντας ενεργά στη διαβούλευση. Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προτάσεις σας (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα excel) στο e mail:

3 1. Περιγραφή του Έργου «Greece / Albania Energy Tourism G.A.L.E.T.» Το έργο Greece / Albania Energy Tourism με το ακρωνύμιο GALET υλοποιείται στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδας Αλβανίας και ανήκει στο θεματικό πεδίο 2: Προώθηση και βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ως μέρος του Μέτρου 2.1 : Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους για τους Έλληνες εταίρους ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τους Αλβανούς εταίρους είναι 85% και 15%. Τα επιδεικτικά έργα που θα υλοποιηθούν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, περιλαμβάνουν: α) Εγκατάσταση σταθμού φόρτισης (12) δώδεκα ηλεκτρικών ποδηλάτων και αγορά δεκαπέντε (15) συμβατικών ποδηλάτων για τοποθέτηση σε κεντρικό σημείο της πόλης που θα παροτρύνουν τον τουρίστα επισκέπτη να περιηγηθεί περιφερειακά της λίμνης με έναν οικολογικό τρόπο. β) Αγορά ηλιακού σκάφους που θα κινείται με ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα παράγεται μέσω της χρήσης φωτοβολταϊκών στοιχείων. Το ηλιακό σκάφος θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 8 επιβάτες οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε οικοπεριηγητικές διαδρομές στις παραλίμνιες περιοχές της Καστοριάς, εξερευνώντας το αδιαμφισβήτητο φυσικό κάλος της περιοχής. γ) Μερική ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με νέα καλύτερης ενεργειακής απόδοσης (διπλού υαλοπίνακα), με σκοπό τον περιορισμό των απωλειών θερμότητας και την εξοικονόμηση του ιδιαίτερα ακριβού πετρελαίου θέρμανσης. Ενημερωτικές οθόνες θα εγκατασταθούν στην είσοδο του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, οι οποίες θα ενημερώνουν τους τουρίστες για τις προαναφερόμενες πράσινες παρεμβάσεις στην περιοχή, οι οποίες μειώνουν το ανθρακικό αποτύπωμα εξοικονομώντας ενέργεια. Ο τουρίστας θα έχει επιπλέον πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρικών ποδηλάτων και του ηλιακού σκάφους. Κοινό χαρακτηριστικό των παρεμβάσεων είναι η συγκέντρωση όλων των δραστηριοτήτων που απευθύνονται στον τουρίστα, σε μία κεντρική περιοχή κοντά στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και σε πολύ μικρή απόσταση από τη λίμνη. Το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας

4 Καστοριάς, υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, στεγάζει πλήθος υπηρεσιών και φιλοξενεί καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή. Το κτίριο έχει παραδοσιακή αρχιτεκτονική, βρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο της πόλης και μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και των οικολογικών μέσων περιηγητικού τουρισμού, καθώς επίσης και ισχυρό πόλο έλξης τουριστών που δεν προέρχονται μόνο από τις γύρω περιοχές και οι οποίοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν και να εξερευνήσουν την πόλη, ενισχύοντας την οικολογική τους συνείδηση. Το έργο GALET στοχεύει: - στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, - στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, - στην ενίσχυση του ενεργειακού τουρισμού, - στην ευαισθητοποίηση της οικολογικής συνείδησης των πολιτών και τουριστών ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου (Management and Coordination) Δράση 1.1. Δράσεις Προετοιμασίας της Πρότασης (Preparation Activities) Δράση 1.2. Δράσεις Οικονομικής Διαχείρισης και Συντονισμού του Έργου (Management and Coordination Actions) ΠΕ2: Πληροφόρηση και δημοσιότητα (Information and Publicity) Δράση 2.1. Σχέδιο Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (Information and Communication Plan) Δράση 2.2. Επικοινωνία και Διάχυση των αποτελεσμάτων σε Διαπεριφερειακό και Διεθνές Επίπεδο (Communication and Dissemination of Results at Interregional & International Level) Δράση 2.3. Κεφαλαιοποιημένη Εξειδίκευση, Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε Περιφερειακό Επίπεδο (Capitalized Expertise, Awareness Raising and Information Campaign at Regional Level) ΠΕ3: Ανάπτυξη Φιλικού προς το Περιβάλλον Τουρισμού εν όψει των στόχων του 2020 (Development of Environmental Friendly Tourism towards 2020)

5 Δράση 3.1. Δράσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού Φιλικού προς το Περιβάλλον Τουρισμού (Strategic Action Planning of Environmental Friendly Tourism) Δράση 3.2. Προσδιορισμός Αποδοτικών και Φιλικών προς το Περιβάλλον Έργων για την Κεφαλαιοποίηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (Identification of Bankable Environmental Friendly Projects for Capitalization of Architectural Heritage) ΠΕ4: Ολοκληρωμένα Επιδεικτικά Έργα για τη Δημιουργία Φιλικού προς το Περιβάλλον Τουρισμού (Integrated Demonstrative Projects for Environmental Friendly Tourism) Δράση 4.1. Μελέτες Εφαρμογής και Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης (Implementation Studies and Tender Preparation) Δράση 4.2. Υλοποίηση των Έργων (Projects Realization) Δράση 4.3. Λειτουργία των Έργων - Παρακολούθηση - Επιπτώσεις στην Τουριστική Ανάπτυξη (Operation of the Projects Monitoring - Impact on the Touristic Development) ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ: Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από έξι εταίρους: 1. Εταίρος 1, LP1: Περιφέρεια Ηπείρου (RE) συντονιστής 2. Εταίρος 2, LP2: Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας Αλβανίας (ΜΕΤΕ) 3. Εταίρος 3, P3: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (RII) 4. Εταίρος 4, P4: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (RWM) 5. Εταίρος 5, P5: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (CRES) 6. Εταίρος 6, P6: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (CERTH / CPERI) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα ,27 εκ των οποίων τα ,00 αντιστοιχούν στην Ελληνική πλευρά και τα ,27 στην Αλβανική. Πιο συγκεκριμένα, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (εταίρος P4) ανέρχεται στις ,88.

6 2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Θέματα Περιβαλλοντικά Φιλικής Τουριστικής Ανάπτυξης Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) είναι η συμβολή στη δημιουργία μιας διατηρήσιμης, ανταγωνιστικής, περιφερειακής οικονομίας με βιώσιμες θέσεις εργασίας, ποιοτικό περιβάλλον και κοινωνική συνοχή. Η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας αναφορικά με τη βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη στην περιοχή, βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές, όπως: Προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας, με δράσεις εφαρμογής θεσμικών περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών μέτρησης και παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και τεχνολογιών διαχείρισης αξιοποίησης αποβλήτων με έμφαση στην ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση, προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της ΠΔΜ, μέσα από συνεργασίες με τις τοπικές κοινωνίες για την προώθηση σχεδιασμού με βάση τις αρχές της αειφορίας. Προστασία/ανάδειξη της πλούσιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, έτσι ώστε καθίσταται πυλώνας ανάπτυξης και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ενίσχυση των υποδομών μεταφορών σε συγκεκριμένα σημεία της περιφέρειας που συνάδουν με στρατηγικές και προοπτικές οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων και του δυναμικού ΑΠΕ μέσα από την προσέλκυση βιώσιμων επενδυτικών σχημάτων, την προώθηση αποτελεσματικότερης τεχνολογίας για την μείωση των απωλειών, και τη διαχείριση ακραίων φαινομένων και κρίσεων. Αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη των διαχρονικών ενεργειακών υποδομών και της ειδικής τεχνογνωσίας (τηλεθερμάνσεις κ.α.) μέσα από τη συνδυασμένη λειτουργία δικτύων και εγκαταστάσεων.

7 Τα θέματα της περιβαλλοντικά φιλικής τουριστικής ανάπτυξης και η στρατηγική των προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιγράφονται μέσα από τον Θεματικό Στόχο 4 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών CO 2 σε όλους τους τομείς σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Οι βασικές ανάγκες στον τομέα της ενέργειας και των εκπομπών CΟ 2 είναι: Μείωση των εκπομπών CO 2 μέσω της προώθησης της καθαρής παραγωγής ενέργειας, της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών και ΑΠΕ και της χρήσης τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, στις κατοικίες και στις επιχειρήσεις αλλά και στις μεταφορές, Μείωση της απαίτησης πρωτογενούς ενέργειας και της εξάρτησης από τα στερεά καύσιμα, Ανάληψη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο κύριος στόχος για την νέα προγραμματική περίοδο είναι η διατήρηση της ταυτότητας της Περιφέρειας ως ενεργειακού Κέντρου, με παράλληλη όμως έμφαση στην περιβαλλοντική διάσταση και την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων. Λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης της ΠΔΜ με τις δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη και της απορρέουσας ανάγκης για σταδιακή μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και των εκπομπών CO2, με παράλληλη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας (ανάπτυξη - επέκταση δικτύων τηλεθέρμανσης, κλπ) σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας (Δημόσια Διοίκηση, επιχειρήσεις, πολίτες). Επισημαίνεται πως στην επίτευξη του στόχου της μείωσης των εκπομπών αέριων θερμοκηπίου θα συμβάλλουν έμμεσα και οι δράσεις που θα προωθηθούν στο πλαίσιο άλλων Θεματικών στόχων. Βασικοί ωφελούμενοι μέσα από την υλοποίηση του Θεματικού στόχου 4 είναι οι πολίτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βασικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον τομέα της περιβαλλοντικά φιλικής τουριστικής ανάπτυξης (Θεματικός Στόχος 4), είναι:

8 o Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημόσιες υποδομές - κτίρια, o Προώθηση καθαρής παραγωγής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης αναβάθμισης των δικτύων τηλεθέρμανσης, o Προώθηση συστημάτων δέσμευσης και αποθήκευσης CO 2 των ΑΗΣ της ΔΕΗ ΑΕ, o Προώθηση ενεργειακής αποδοτικότητας σε μεταφορές, o Στήριξη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε σχέση με την ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων, o Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων. Οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις στο Θεματικό Στόχο 4 αναμένεται να συνεισφέρουν στην επίτευξη της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και της στρατηγικής της Ευρώπης 2020 μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, της μείωσης των εκπομπών CO2, καθώς και στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Πίνακας 1. Κατανομή Πόρων ανά Θεματικό Στόχο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. ΑΠ Θεματικός στόχος Στήριξη της Ένωσης ( ) Ποσοστό της συνολικής στήριξης της Ένωσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων ,00 3,13% ,00 3,13% ,00 9,40% ,00 8,26% ,00 7,36%

9 ΑΠ Θεματικός στόχος Στήριξη της Ένωσης ( ) Ποσοστό της συνολικής στήριξης της Ένωσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση ,00 18,48% ,00 16,34% ,00 0,53% ,00 7,03% ,00 6,44% ,00 18,06% 12 Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) ,00 1,71% 13 Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ) ,00 0,13% Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 3 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βασικές ανάγκες στην ανταγωνιστικότητα αποτελούν οι δραστηριότητες υποστήριξης ενεργειών δικτύωσης και εξεύρεσης εταίρων για την ένταξη των προϊόντων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, του αγροδιατροφικού και βιοτεχνικού τομέα στο δίκτυο τουρισμός/πολιτισμός.

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP006 Title Δυτική Μακεδονία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 CCI Τίτλος Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ISSN 2421-7948 Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP014, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας H NέαN Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 12 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP011, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 CCI Title OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Π ραγ ματ ι κ ή Ο ι κ ο ν ο μ ί α ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Πραγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΛΗ... 3 ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ... 4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα