Μηχανικοί και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανικοί και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις"

Transcript

1 Μηχανικοί και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Αθανάσιος Κονταξής Μηχανολόγος Μηχανικός akot(at)tee.gr

2 ΚοινΣΕπ - Δράσεις IEKEM Ηµερίδες Ανάπτυξης Εργαστήριο 40 ωρών Πιλοτικός Σχεδιασµός Κοιν. Σ. Επ. Ηµερίδα παρουσίασης Οµάδες - Μοχλοί Ανάπτυξης - Μέντορες Πηγή: Κοινωνική Οικονοµία - Εναλλακτική λύση

3 Κοινωνική Οικονοµία Εργασία ή Κοινωνική προσφορά; Μεταξύ ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα Βασικό η κάλυψη κοινωνικών αναγκών Διέξοδος απασχόλησης και δηµιουργίας Συλλογική επιχειρηµατικότητα Διερεύνηση ενός εναλλακτικού τρόπου οργάνωσης και ανάπτυξης της οικονοµίας Πεδίο αντίστασης - διαµόρφωσης του µέλλοντος

4 Αρχές Κοινωνικής Οικονοµίας Επιδίωξη συλλογικού οφέλους όχι ατοµικού κέρδους Εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συµφερόντων (+ οικολογία) Δηµοκρατική συµµετοχική λειτουργία Δεσµοί αλληλεγγύης µεταξύ των εργαζόµενων, των χρηστών (πελατών), της τοπικής κοινωνίας Κοινωνικός έλεγχος

5 Επίσηµη Κοινωνική Οικονοµία Ν. 4019/2011, Κοιν.Σ.Επ. Το σύνολο των οικονοµικών, επιχειρηµατικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαµβάνονται από νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συµφερόντων Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας: Με την εγγραφή τους οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Κοι.Σ.Π.Ε. θα αποκτούν πρόσβαση στα χρηµατοδοτικά εργαλεία του Ταµείου Κοινωνικής Οικονοµίας και θα απολαµβάνουν οικονοµικά κίνητρα του Ν. 4019/2011.

6 Είδη Κοιν.Σ.Επ. ΚοινΣΕπ Ένταξης 40% ευάλωτες οµάδες ΚοινΣΕπ Φροντίδας ΚοινΣΕπ Συλλογικού Παραγωγικού Σκοπού Παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισµός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελµάτων κ.α.) που προάγουν: το τοπικό και συλλογικό συµφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάµωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

7 Διανοµή κερδών στις ΚοινΣΕπ Τα κέρδη δεν διανέµονται στα µέλη Μόνο αµοιβές εργαζοµένων 5% για σχηµατισµό αποθεµατικού 35% ως bous στους εργαζόµενους 60% για δραστηριότητες επιχείρησης µε σκοπό νέες θέσεις εργασίας

8 Ευρωπαϊκά Κίνητρα για ΚοινΣΕπ Συνδέεται στενά µε τη στρατηγική «ΕΕ 2020» - Έξυπνη εξειδίκευση Προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης Διασυνοριακές πρωτοβουλίες κοινωνικής επιχειρηµατικότητας Επέκταση των εξαιρέσεων σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας Πρόσβαση σε ειδικά προγράµµατα Μικροπιστώσεις, συλλογικά καταθετικά ή χορηγητικά προϊόντα έναρξης

9 Εθνικά Κίνητρα για ΚοινΣΕπ Οι ΚοινΣεΕπ δύνανται να εντάσσονται κατά την έναρξη λειτουργίας τους σε ευρωπαϊκά προγράµµατα., από τον ΟΑΕΔ και από άλλους φορείς ΕΣΠΑ Ανθρ. δυναµικό και Αναπτυξιακός Νόµος N. 3908/2011 Εθνικό αποθεµατικό απροβλέπτων (άνεργοι) Προγραµµατικές συµβάσεις µε το Δηµόσιο, ΟΤΑ κλπ Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλησης - ΤΟΠΣΑ

10 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανθρώπινο δυναµικό Πλαίσιο υποστήριξης Κοιν.Σ.Επ. Κεφάλαια εκκίνησης Υπηρεσίες χρηµατοδοτικής υποστήριξης Άρση των νοµικών και διοικητικών εµποδίων Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τα οφέλη Ανάπτυξη δράσεων διακρατικότητας για την καλύτερη αξιοποίηση της εµπειρίας άλλων κρατών µελών.

11 Ανάγκες - Επιστήµονες

12 Το παράδοξο της απασχόλησης πριν την κρίση Απαξίωση της γνώσης γενικότερα αλλά κυρίως των νέων επιστηµόνων στην Ελλάδα

13 Το παράδοξο της απασχόλησης 1ο τρίµηνο 2010

14 Η παραδοσιακή ανεργία και η ανεργία της κρίσης 20,0 Ποσοστά ανεργίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης (σύνολο πληθυσμού) 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό Πτυχίο ΑΕΙ Πτυχίο ΤΕΙ Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης Απολυτήριο Γυμνασίου 6,0 4,0 Α τρίμηνο 1998 Β τρίμηνο 1998 Γ τρίμηνο 1998 Δ τρίμηνο 1998 Α τρίμηνο 1999 Β τρίμηνο 1999 Γ τρίμηνο 1999 Δ τρίμηνο 1999 Α τρίμηνο 2000 Β τρίμηνο 2000 Γ τρίμηνο 2000 Δ τρίμηνο 2000 Α τρίμηνο 2001 Β τρίμηνο 2001 Γ τρίμηνο 2001 Δ τρίμηνο 2001 Α τρίμηνο 2002 Β τρίμηνο 2002 Γ τρίμηνο 2002 Δ τρίμηνο 2002 Α τρίμηνο 2003 Β τρίμηνο 2003 Γ τρίμηνο 2003 Δ τρίμηνο 2003 Α τρίμηνο 2004 Β τρίμηνο 2004 Γ τρίμηνο 2004 Δ τρίμηνο 2004 Α τρίμηνο 2005 Β τρίμηνο 2005 Γ τρίμηνο 2005 Δ τρίμηνο 2005 Α τρίμηνο 2006 Β τρίμηνο 2006 Γ τρίμηνο 2006 Δ τρίμηνο 2006 Α τρίμηνο 2007 Β τρίμηνο 2007 Γ τρίμηνο 2007 Δ τρίμηνο 2007 Α τρίμηνο 2008 Β τρίμηνο 2008 Γ τρίμηνο 2008 Δ τρίμηνο 2008 Α τρίμηνο 2009 Β τρίμηνο 2009 Γ τρίμηνο 2009 Δ τρίμηνο 2009 Α τρίμηνο 2010 Β τρίμηνο 2010 Γ τρίμηνο 2010 Δ τρίμηνο 2010 Α τρίμηνο 2011

15 Μήπως είµαστε πολλοί; Στρατηγική 2020 «The share of year olds with tertiary educatioal attaimet should be at least 40 %»

16 Μήπως είµαστε ακριβοί; Απόκλιση αµοιβών αποφοίτων Γβάθµιας από µ.ο ΟΟΣΑ Πηγή: Educatio at a Glace 2010

17 Μήπως είµαστε καλοµαθηµένοι; Η ποιότητα της απασχόλησης Πηγή:

18 Μήπως είµαστε καλοζωισµένοι; OECD (2013), What Are the Social Beefits of Educatio?

19 Μήπως είµαστε άχρηστοι; Ζήτηση επαγγελµάτων 2010 (να ανταποκρίνονται στις ανάγκες) ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Skilled Trades 1. Sales Represetatives 2. Sales Represetatives 2. Techicias 3. Techicias 3. Secretaries, PAs, Admiistrative Assistats & Office Support Staff 4. Egieers 4. Accoutig & Fiace Staff 5. Accoutig & Fiace Staff 5. Maagemet/Executives 6. Productio operators 6. IT Staff 7. Secretaries, PAs, Admiistrative 7. Laborers Assistats & Office Support Staff 8. Maagemet/Executives 8. Mechaics 9. Drivers 9. Skilled Trades 10. Laborers 10. Customer Service represetatives & Customer Support Staff Πηγή: Ma Power, 2010 Talet ShortageSurvey Results Επίσης στην έρευνα ανταγωνιστικότητας IMD 2013 οι Έλληνες Μηχανικοί 5οι Διεθνώς όπου οι έλληνες µηχανικοι κατατάσσονται 5οι στον κόσµο ως προς την ανταγωνιστικότητά τους (ύπαρξη πολ ύ καλά εκπαιδευµένων και αποτελεσµατικών µηχανικών ) κατάταξη της Παγκόσµιας Επετηρίδας Αν ταγ ων ιστικ ότητας που εξέδωσε το Iteratioal Is itute for Maagemet Dev elopmet (IMD και

20 Iovatio Uio Competitiveess Report 2011 «Η Ελλάδα βρίσκεται σε καλή θέση ως προς την ) "*"+, +-.) #/ &0µ%$ #! - ( +$1 / 0(, κοντά στο Μ.Ο. της ΕΕ Η 2*. 3$" βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο ποιότητας, µε το δεδοµένο του µικρού αριθµού ερευνητών της ( σ.σ. και του χαµηλού ποσοστού χρηµατοδότησης) Η Ελλάδα βρίσκεται σε 0+. µ%$ #! - 42/ 0 σε σχέση µε τη συµµετοχή της στο 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο 5 *.3$"( και Τεχνολογίας Όµως %#6 #, &#! 7 ( &%µ2" ( υστερεί ως προς τη ζήτηση και χρηµατοδότηση Έρευνας και Τεχνολογίας». Μια εξήγηση Europea Iovatio Score Board 2004 «Η σχέση µεταξύ των επιδόσεων της!"#$%&%µ "( και του εγχώριου ΑΕΠ αναδεικνύει καθαρά ότι η οικονοµική ανάπτυξη είναι βασισµένη σε άλλες πηγές παρά στην καινοτοµική παραγωγή και αυτό είναι πιθανόν να δηµιουργήσει σηµαντικό κίνδυνο για την µελλοντική ανταγωνιστικότητα της Χώρας».

21 There is o idustrial policy There is o idustrial policy i Greece. Large parts of the idustrial base were lost either due to globalizatio or due to the itegratio of Bulgaria ito the Europea Uio. The lack of ay adequate respose from Greece s ecoomic policy to globalisatio as well as extesios of the Europea Uio lead to a rapid declie of the share of maufacturig 2013 A ew strategy for the Europea periphery -

22 Η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας Πηγή: Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ CompetitiveessReport_ pdf Γενική κατάταξη 83η θέση σε 139 χώρες Διαθεσιµότητα ικανών επιστηµόνων / µηχανικών 21η θέση Ποιότητα σπουδών θετικών επιστηµών 56η Αξιοποίηση maagers στη διοίκηση επιχειρήσεων 98η θέση (Ουγκάντα Καµπότζη) Δυνατότητα επιχειρήσεων να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες 105η Δυνατότητα επιχειρήσεων να εισάγουν νέες τεχνολογίες από το εξωτερικό στην 109η Επενδύσεις επιχειρήσεων στην Ε & Τ 126η (µετά Μπουργκίνα Φάσο, Αιθιοπία, Ζιµπάµπουε) Προµήθειες προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για το δηµόσιο 108η Αξιοποίηση συµπλεγµάτων επιχειρήσεων Clusters σσ. Σχεδιασµός 99η Εµπορικοί δασµοί 14η Εµπορικά εµπόδια 26η Χρόνος για να ανοίξεις νέα επιχείρηση 68η Ποιότητα σχολών maagemet 97η Ηθική συµπεριφορά επιχειρήσεων 106η

23 Ανταγωνιστικότητα Πληροφορικής ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΕΣΗ Επιχειρηματικό περιβάλλον ΤΠΕ σελ Υποδομές 36 - Επιστήμονες μηχανικοί ΤΠΕ 21 Πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο 63 Περιβάλλο αγοράς 90 Ετοιμότητα για αξιοποίηση ΤΠΕ σελ Ετοιμότητα των ιδιωτών 69 Ετοιμότητα Επιχειρήσεων 94 - Δράσεις κατάρτισης προσωπικού τους 104 -Δαπάνες τους για Έρευνα και Τεχνολογία 125 πίσω από Αιθιοπία, Δομινικανική Δημοκρατία, Ζιμπάμπουε, Τρινιντάντ, Τατζικιστάν! (σελ. 356) Ετοιμότητα Δημοσίου 108 -Προτεραιότητα πολιτείας για τις ΤΠΕ 103 -Προμήθειες προηγμένης τεχνολογίας 107 (πίσω από Γκάνα, Γουϊνέα, Τρινιντάντ) Χρήση ΤΠΕ σελ Χρήση από Ιδιώτες 50 Χρήση από Επιχειρήσεις 88 - Ικανότητα για καινοτομία 105 -Συμβολή ΤΠΕ στην οργάνωση 122 -Συμβολή ΤΠΕ σε νέα προϊόντα/υπηρεσίες 97 Χρήση από Δημόσιο 62 Σε σύνολο 138 χωρών, η Ελλάδα βρίσκεται στην 64η θέση, Ετοιµότητα και ικανότητα χρήσης των ΤΠΕ από επιχειρήσεις 94η και δηµόσιο 108η Ικανοί Επιστήµονες στις ΤΠΕ 21η Ιδιώτες χρήστες Καταναλωτές 50η Το επιχειρηµατικό περιβάλλον θεωρείται ικανοποιητικό 50η

24 Ανταγωνιστικότητα Τουρισµού και Μηχανικοί Ειδικοί Δείκτες Θέση Γενική κατάταξη 22 η Προτεραιότητα τουρισµού 1 η Τουριστικές υποδοµές 9 η Πολιτιστικοί πόροι 16 Συνθήκες υγείας πληθυσµού 16 η Αεροπορικές υποδοµές 20 η Αξιοποίηση των Τεχνολογιών 39 η Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Ολοκληρωµένη τουριστική 39 η ανάπτυξη (ύπαρξη αλληλοτροφοδοτούµενων µε τον τουρισµό δραστηριοτήτων) Περιβαλλοντική προσέγγιση 40 η Ανθρώπινο δυναµικό 43 η Επίγειες Υποδοµές Μεταφορών 46 η Τιµές 120 η Γενική θέση 22η Αξιοποίηση τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 39η Ολοκληρωµένη τουριστική ανάπτυξη 39η Περιβάλλον 40η Επίγειες υποδοµές µεταφορών 46η Τιµές 120η (Ενέργεια, νερό, προληπτική συντήρηση, Πράσινα κλειδιά κλπ) Πηγή: The Travel ad Tourism Competitiveess Report 2008

25 Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα <10 <50 <250 Europea Commissio Eterprise ad Idustry Ενηµερωτικό Δελτίο SBA 10/11

26 Στρατηγική 2020 νέο ΕΣΠΑ Ευφυής Εξειδίκευση Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυµεί οι εθνικές και περιφερειακές αρχές σε όλη την Ευρώπη να καταρτίσουν στρατηγικές έρευνας και καινοτοµίας για έξυπνη εξειδίκευση, ώστε να είναι δυνατή η έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Έξυπνη εξειδίκευση σηµαίνει εντοπισµός των µοναδικών χαρακτηριστικών και µέσων κάθε χώρας και περιφέρειας, Σηµαίνει επίσης ενίσχυση των περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας, µεγιστοποίηση των ροών γνώσης και εξάπλωση των ωφελειών της καινοτοµίας σε όλο το εύρος της περιφερειακής οικονοµίας + (θα έπρεπε ) Ενδογενής ανάπτυξη - Πραγµατικές ανάγκες Εγχώρια προστιθέµενη αξία

27 Συµπεράσµατα πεδία δράσης Η οικονοµία στηρίζει περίεργα «ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα». Για αυτό περισσεύουν οι επιστήµονες Πρόβληµα τεχνολογικής κουλτούρας επικρατούν εµπειρισµός και απαξίωση της τέχνης και της επιστήµης Η ανταγωνιστικότητα παρουσιάζει σηµαντική υστέρηση, κυρίως ως προς την Τεχνολογική Ετοιµότητα, την Tεχνολογική Καινοτοµία, την Οργανωσιακή ετοιµότητα των επιχειρήσεων Μεγάλος αριθµός ΜΜΕ χρήζουν υποστήριξης για µη συνήθεις επιχειρηµατικές διεξόδους Μεγάλες ανάγκες σε ανταποδοτικές υπηρεσίες µηχανικού που δεν «ζητάει» η Ελληνική οικονοµία

28 Αλλαγή παραγωγικού προτύπου από τα κάτω Κοινωνικές Επιχειρήσεις - Συνεταιρισµοί και επιστηµονικός ακτιβισµός Κοιν.Σ.Επ. και Συνεταιρισµοί Επιδίωξη συλλογικού κοινωνικού οφέλους Δηµοκρατική συµµετοχική λειτουργία Δεσµοί αλληλεγγύης µεταξύ των εργαζόµενων, των χρηστών (πελατών), της τοπικής κοινωνίας Κοινωνικός έλεγχος

29 Ανάγκες υποβαθµισµένων περιοχών Egieerig for chage σε συνεργασία µε ASME, IEEE, Egieers without borders Ινδία Υποτροφίες Egieers for Social Impact sagar-gubbi/egieers-forsocial-impact

30 Αξιοποιώντας αδύναµες οµάδες Άνεργοι τεχνίτες Απόφοιτοι ΕΠΑΛ Αποκλεισµένες οµάδες Άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Southbak Mosaics CIC om Αξιοποιώντας καλλιτέχνες από εθελοντές, εκπαιδευόµενους, ΑΜΕΑ κλπ δηµιουργούν ψηφιδωτά, κεραµικά και γλυπτά για την αναµόρφωση πόλεων, δρόµων, προσόψεων κλπ Ενεργειακές αναβαθµίσεις χαµηλού κόστους µε παράλληλη αξιοποίηση προσωπικού από αποκλεισµένες οµάδες /gree.html

31 Διέξοδοι - δοµηµένο περιβάλλον Κοινωνική κατοικία - Αργούσα περιουσία Ενεργειακή αναβάθµιση χαµηλού κόστους Λειτουργική αναβάθµιση κτιρίων Αισθητική αναβάθµιση κτιρίων Τουριστικός προορισµός Social Eterprise ad Urba Rebuildig: U.S. Opportuities Κοινωνική Κατοικία (Στ Σταυρίδης) How to Refurbish All Buildigs by 2050

32 Ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Πρόγραµµα Eergy Efficiecy i low icome Housig i Mediterraea Χαµηλού κόστους παρεµβάσεις σε κτίρια απόρων (Πρόνοια, Κουπόνια, Χορηγίες, εκπαίδευση για προσωπική εργασία νέο επάγγελµα, Συνεταιριστική χρηµατοδότηση ) Social Etrepreeur 2005 Μηχανικός Ενεργειακοί πρεσβευτές στα ΚΕΠ ΚΑΠΕ Αξιοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές (µαθαίνοντας από το ξυπόλυτο κίνηµα

33 Ενέργεια - Περιβάλλον Παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα Μικρές µονάδες ΑΠΕ Διαχείριση εξοικονόµηση νερού Διαχείριση φυσικών πόρων Re use it Youself Δίκτυο Ανακύκλωσης & Επαναχρησιµοποίησης οικοδοµικών υλικών Διανοµή Busiess pla

34 Δηµοκρατικό πρότυπο µεταφορών Erique Peñalosa: Why buses represet democracy i actio

35 Υποστήριξη των πολλών ΜΜΕ Υπηρεσίες πρώτης προσέγγισης Καινοτοµία Οργάνωση παραγωγής Έρευνα και Τεχνολογία Εξοικονόµηση πόρων - Περιβάλλον Τυποποίηση Ποιότητα Εξωστρέφεια

36 Λειτουργία εργοστασίων ή βιοτεχνιών από συνεταιριστές Παραδείγµατα από Ισπανία και Γαλλία Modrago και Πανεπιστήµιο Συµµετοχή και υποστήριξη συνεταιρισµών τεχνιτών ή και ΑΜΕΑ Αυτοδιαχείριση εργοστασίων σε Αργεντινή Η περίπτωση της ΒΙΟΜΕΤ Επιχειρήσεις Τροφίµων, Φυρογένης, Πετζετάκις, Ναυπηγεία

37 Fabricatio Laboratories (Fab Labs) Ελεύθερο λογισµικό Παραγωγική Αξιοποίηση συλλογικής κατανεµηµένης γνώσης 3D pritig How to Make (almost) Aythig How to Make Somethig That Makes (almost) Aythig ΕΜΠ ΙΕΚΕΜ

38 Αναθερµαίνοντας παλιούς σχεδιασµούς Wakig up sleepig projects - Sophia Atipolis Cadidates Applicatios / CV Sciece Park / Network Sleepig projects Coach Cosultats Sleepig projects Clubs of compaies Cadidates & Fiacig Govermet & Social parters

39 Εκπαίδευση και κοινωνική γνώση Κάντο µόνος σου Συντήρησε Τοπικό Λαϊκό Πανεπιστήµιο πχ Θέρµανση Δηµιουργία προϊόντων γνώσης και µαστοριάς Γνώση Καταγραφή, προβολή τεχνολογικού και ιδιαίτερα βιοµηχανικού πολιτισµού τουριστική αξιοποίηση How to create a tourism learig area Ελεύθερο λογισµικό Οµότιµη παραγωγή

40 Υπηρεσίες για Κοιν. Επιχειρήσεις και Μη κερδοσκοπικούς φορείς Επιστηµονική υποστήριξη Υπηρεσίες προβολής και κοινωνικής δικτύωσης Επιµόρφωση µελών Καταγραφή τοπικού πλούτου, κοινωνικής γνώσης, δεξιοτήτων Δηµιουργία οδηγών πρώτης προσέγγισης

41 Ελληνικά προϊόντα

42 Τουρισµός

43 Πολιτισµός Δηµιουργία - Bak it

44 Πολιτισµός «κατανάλωση»

45 Για δηµιουργία µουσικής µπάντας

46 Εκπαιδευτικές προσοµοιώσεις

47 Είστε στην πρίζα;

48 Ενεργοποιηθείτε συνεργατικά! Στηριχθείτε στις πραγµατικές κοινωνικές και επιχειρηµατικές ανάγκες ενταγµένες σε αλυσίδα υψηλής προστιθέµενης αξίας Αναδείξτε την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών των µηχανικών µε πρώτη προσέγγιση και υπηρεσίες ποιότητας Επιλέξτε συνεργάτες συνεταίρους Επαναφέρετε τον Ορθολογισµό - µελετήστε Συµφωνήστε στις βασικές αρχές της ΚοινΣΕπ Αξιοποιήστε τα χρηµατοδοτικά εργαλεία Διατηρήστε τις αρχές σας και παρεµβείτε!

49 Ενδιαφέρον για Οµάδες

50 Σχέδιο για τους Επιστήµονες Θεµατικά και Κλαδικά δίκτυα Ελλήνων Επιστηµόνων εσωτερικού εξωτερικού για υποστήριξη συµπλεγµάτων επιχειρήσεων Φορείς υποστήριξης ένταξης επιστηµόνων Κίνητρα για την πρόσληψη επιστηµόνων Ενίσχυση Κοινωνικών επιχειρήσεων για υπηρεσίες πρώτης προσέγγισης και ποιότητας Αργούσα περιουσία, πόλοι επιστηµόνων και κίνητρα για start ups

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 12 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP011, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. της

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. της ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Smart Specialization, INTERREG Greece Bulgaria Σεμινάριο για την «Έξυπνη Εξειδίκευση»

Smart Specialization, INTERREG Greece Bulgaria Σεμινάριο για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» Smart Specialization, INTERREG Greece Bulgaria Σεμινάριο για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» «Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας Συμπεράσματα των μελετών και διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα. Κοινωνική Οικονοµία. Κοινωνικός επιχειρηµατίας

Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα. Κοινωνική Οικονοµία. Κοινωνικός επιχειρηµατίας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεΠ ΚοινΣεΠ) ελληνικές πρακτικές Νάξος 8 εκεµβρίου 2014 Κωνσταντίνος Α. Μοράρος Σύµβουλος Ανάπτυξης Να γίνεις γάτα! Κοινωνική Οικονοµία & Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη µεταλιγνιτική περίοδο 2. ΣΚΟΠΟΣ Η χάραξη στρατηγικής για την προετοιµασία, τόσο κατά τη φάση µετάβασης όσο και κατά τη µεταλιγνιτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP006 Title Δυτική Μακεδονία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 Συνοπτικές Προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) για το σχεδιασμό των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε.

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. 12 Οκτωβρίου 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ηµιουργία δικτύου για την Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτοµίας µε στόχο της ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 CCI Title OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας»

«Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας» Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας» Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ LOREM LPSUM ΣΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014-2020 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP014, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα