Ποιοι κλάδοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ ( ) και για ποιες κατηγορίες επενδύσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποιοι κλάδοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) και για ποιες κατηγορίες επενδύσεων"

Transcript

1 Ποιοι κλάδοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ ( ) και για ποιες κατηγορίες επενδύσεων Στις 17/7/2014 κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επανεκκίνηση» για την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Επιχειρηματικότητας κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Έμφαση θα δοθεί στους εξής τομείς (οι οποίοι προέκυψαν από τις μελέτες του ΙΟΒΕ, του ΚΕΠΕ και της McKinsey): Τουρισμός, Αγροδιατροφή, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Υγεία-Φαρμακευτική Βιομηχανία, Ενέργεια, Υλικά-Κατασκευές, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Δημιουργικές - Πολιτιστικές Βιομηχανίες. Το πρόγραμμα «Επανεκκίνηση» έχει τον υψηλότερο προϋπολογισμό μεταξύ των Επιχειρησιακών και Περιφερειακών προγραμμάτων της περιόδου και συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός (Κοινοτική συνδρομή) είναι 3,73 δις σε σύνολο 20,8 δις όλου του ΕΣΠΑ Οι κυριότερες προτάσεις για την κατεύθυνση των χρηματοδοτήσεων στους κλάδους προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί είναι: Α. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ειδικός Στόχος 1:Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου: - Εδραίωση Συστημάτων Διαχείρισης και Εξασφάλισης ποιότητας - Ενίσχυση επενδύσεων προσανατολισμένων στον ποιοτικό εκσυγχρονισμό και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας επενδύσεων - Προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας για την επίτευξη συνεργειών - Χρήση της τεχνολογίας και των πληροφοριών Ειδικός Στόχος 2: Τουριστική προβολή: - Προβολή ειδικών μορφών τουρισμού - Έρευνες αγοράς στατιστικά στοιχεία ανάλυση τάσεων -μελέτες. - Επαναξιολόγηση μίγματος μέσων με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας. - Διαφημιστικές ενέργειες σε ΜΜΕ εξωτερικού. - Ειδικές δράσεις για νέες αγορές - Συμμετοχή κεντρικών και περιφερειακών φορέων σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού Σελίδα 1 από 16

2 Ειδικός Στόχος 3: Κατάρτιση / εκπαίδευση και ενίσχυση της απασχόλησης - Εξειδικευμένη κατάρτιση που οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιημένων προσόντων ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 200 & ΜΑΝΤΕΙΩΝ 1 - Αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης που παρέχουν οι σχολές και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας - Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για επαγγελματική ανάπτυξη (mentoring) - Στοχευμένα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης Ειδικός Στόχος 4: Έργα υποδομής στρατηγικής σημασίας για τον τουρισμό Διαμόρφωση φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος στο τουριστικό επιχειρείν. - Έργα Βασικών Υποδομών (μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Υπουργείων) - Έργα αναβάθμισης υποστηρικτικών υποδομών ( μέσω ΠΕΠ) - Έργα ΣΔΙΤ (μέσω ΕΠ και ΠΕΠ) - Έργα μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων (CLLD/ΤΑΠΤOΚ, ITI/ΟXΕ, Βιώσιμη Αστική Ανάπλαση) Β. ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ Προτεραιότητα θα δοθεί σε προϊόντα με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ιδιαίτερα μοναδικά χαρακτηριστικά που τους προσδίδει η βιοποικιλότητα του ελλαδικού χώρου, δηλαδή: Γάλα, Τυροκομικά, Ελιά-Λάδι, Οίνος, Κρέας, Υδατοκαλλιέργειες (νωπά ψάρια) και κατεψυγμένα, Δενδρώδεις καλλιέργειες φρούτα (χυμοί, κονσερβοποίηση), Φυτά μεγάλων καλλιεργειών(σιτηρά, βαμβάκι, καλαμπόκι, κ.λ.π.). Ειδικός στόχος 1: Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του τομέα με στρατηγικές και επιχειρησιακά σχέδια που θα έχουν ως στόχο την αύξηση των εξαγωγών των επώνυμων τυποποιημένων και πιστοποιημένων προϊόντων σε βάρος των εξαγωγών χύμα προϊόντων (ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, οίνοι ποιότητας, γαλακτοκομικά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, κλπ.), την αύξηση των μεριδίων στις διάφορες διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα σε ορισμένες δυναμικές αγορές στις οποίες κατέχει χαμηλά μερίδια αγοράς, και την ουσιαστική διείσδυση σε νέες αγορές ταχέως αναπτυσσόμενων χωρών. Κατηγορία παρέμβασης 1: Δράσεις προώθησης προϊόντων αγροδιατροφής σε υφιστάμενες αγορές άλλων χωρών: - Υποστήριξη επιχειρήσεων στη προβολή των προϊόντων - Ανάπτυξη εργαλείων προώθησης Κατηγορία παρέμβασης 2: Δράσεις προώθησης προϊόντων αγροδιατροφής σε νέες αγορές: - Υποστήριξη ομάδων επιχειρήσεων στην αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών στο εξωτερικό - Ανάπτυξη της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων που μπορεί να συμβάλουν στη διείσδυση σε νέες αγορές (όπως οικονομικοί και εμπορικοί ακόλουθοι) - Έρευνα Αγοράς - Υποστήριξη επιχειρήσεων στη προβολή των προϊόντων Κατηγορία παρέμβασης 3: Δράσεις προώθησης προϊόντων μέσω ενίσχυσης των υπηρεσιών logistics Σελίδα 2 από 16

3 Ειδικός στόχος 2: Ανάπτυξη και εφαρμογή της έρευνας και καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του τομέα. Κατηγορία παρέμβασης 1: Στήριξη ερευνητικών κέντρων, ιδρυμάτων και εργαστηρίων για την ασφάλεια και τη βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων - Ανάπτυξη και εφαρμογή μοριακών τεχνικών - Ανάπτυξη και εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων - Ταυτοποίηση της γενετικής καθαρότητας Κατηγορία παρέμβασης 2: Στήριξη ερευνητικών κέντρων, ιδρυμάτων και εργαστηρίων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή βελτίωση υπαρχόντων ως προς τα ποιοτικά και οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά: - Ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων - Ανάπτυξη καινοτομικών μεταποιητικών προϊόντων - Παραγωγή και διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού - Στήριξη Εργαστηρίων (τράπεζα) γενετικού και πιστοποιητικού πολλαπλασιαστικού υλικού Κατηγορία παρέμβασης 3: Στήριξη των επιχειρήσεων του τομέα για την ανάπτυξη καινοτομικών πρακτικών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα: - Τυποποίηση και συσκευασία προϊόντων - Προώθηση ιχνηλασιμότητας και ανάπτυξη και εφαρμογή μοριακών εργαλείων για την υποστήριξη αυτής - Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών μεταποίησης και μετασυλλεκτικής συντήρησης των αγροπροϊόντων - Ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοκόλλων Κατηγορίες παρέμβασης 4: Στήριξη προϊόντων «πολιτισμού και υγείας» - Τεκμηρίωση ιδιαίτερης διατροφικής αξίας και χαρακτηριστικών - Διερεύνηση και ανάδειξη ευεργετικών χαρακτηριστικών Ειδικός στόχος 3: Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας : Κατηγορία παρέμβασης 1: Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης μεταποιητών αγροδιατροφικών προϊόντων: - Ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας - Κατάρτιση σε μικρής κλίμακας μεταποιητικές διαδικασίες - Εκπαίδευση μεταποιητών σε νέες τεχνολογίες Κατηγορία παρέμβασης 2: Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης ανθρωπίνου δυναμικού που συνάδουν με την προώθηση και την ανάδειξη των ελληνικών αγροτικών προϊόντων - Εκπαίδευση/ Κατάρτιση όσων δύναται να συμβάλουν στην διείσδυση των αγροπροιόντων σε νέες αγορές ή και στη επέκταση τους σε υφιστάμενες αγορές (ενδεικτικά αναφέρονται οι εμπορικοί και οικονομικοί εκπρόσωποι - Εκπαιδευτικά προγράμματα καθοδήγησης (coaching/mentoring) Σελίδα 3 από 16

4 Ειδικός στόχος 4: Ανάπτυξη και προώθηση των διαδικασιών πιστοποίησης για ποιοτικά, μοναδικά και ασφαλή προϊόντα αγροδιατροφής: Κατηγορία παρέμβασης 1: Δράσεις πιστοποίησης (branding) αγροδιατροφικών προϊόντων (διαδικασίες πιστοποίησης, σήματα, έλεγχοι, κ.ά) ως προς την προέλευσή τους και απόκτησης πατεντών - Ανάπτυξη και εφαρμογή προτύπων πιστοποίησης - Ανάπτυξη και εφαρμογή προδιαγραφών προϊόντων - Έλεγχος αυθεντικότητας και πιστοποίησης προϊόντων Κατηγορία παρέμβασης 2: Δράσεις πιστοποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων ως προς τις διαδικασίες παραγωγής τους - Ανάπτυξη και εφαρμογή προτύπων παραγωγής και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων Κατηγορία παρέμβασης 3: Δράσεις ανάπτυξης οργανισμών πιστοποίησης - Ανάπτυξη εργαστηρίων πιστοποίησης - Πιστοποίηση εκπαιδευτών - Πιστοποίηση ανθρωπίνου δυναμικού Ειδικός στόχος 5: Προώθηση της συνεργασίας (συνέργειες, συνεργατικά σχήματα, clusters, spillovers, κ.ά) σε όλο το φάσμα της αγροδιατροφικής αλυσίδας: Κατηγορία παρέμβασης 1: Ενίσχυση πιλοτικών σχεδίων (παραγωγή- εκπαίδευση-προώθηση) που θα λειτουργήσουν «παραδειγματικά» για αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε όλον τον τομέα: - Ενίσχυση δημιουργίας επιχειρηματικών συστάδων και δικτυώσεων - Ανάπτυξη συνεργασιών - Ενίσχυση συνεργασιών για ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας - Ενίσχυση συνεργασιών για την προώθηση των προϊόντων Κατηγορία παρέμβασης 2: Ενίσχυση της σύνδεσης των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα με την ελληνική κουζίνα («γευσιγνωστική» πιστοποίηση): - Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τοπικών παραγωγών - Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ των χώρων εστίασης και των παραγωγών - Ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού Κατηγορία παρέμβασης 3: Ενίσχυση δράσεων διασύνδεσης πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης για την παραγωγή προϊόντων με ιδιαίτερα ποιοτικά ή καινοτομικά χαρακτηριστικά - Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα - Ανάπτυξη γενικά αποδεκτών προδιαγραφών των προϊόντων - Υιοθέτηση τυποποιημένων διαδικασιών Οριζόντιες Κατηγορίες Παρέμβασης: Κατηγορία παρέμβασης 1: Πρόσβαση στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων του τομέα - Ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων Σελίδα 4 από 16

5 Κατηγορία παρέμβασης 2: Μέτρα για την διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (θεσμικό πλαίσιο) Κατηγορία παρέμβασης 3: Βελτίωση και ανάπτυξη των μηχανισμών εποπτείας των αγορών προϊόντων του τομέα - Επέκταση των ελέγχων - Αναβάθμιση ελέγχων των προϊόντων - Ενίσχυση του εποπτικού ελέγχου Γ. ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Οι προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής είναι: Ειδικός στόχος 1: Βελτίωση των υποδομών για τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Συγκεντρώνει τις δράσεις ολοκλήρωσης και αναβάθμισης των βασικών οδικών, σιδηροδρομικών και χωρικών υποδομών που αποτελούν μέρος του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. Ειδικός στόχος 2: Προώθηση της εξωστρέφειας του κλάδου και προσέλκυση διεθνών εμπορικών συμφωνιών/συνεργασιών Κατηγορίες παρέμβασης: ΚΠ2.1 - Ανάπτυξη Υποδομών Καταγραφής-Οργάνωσης-Διασύνδεσης για την Προώθηση και Εξωστρέφεια του Κλάδου Κατηγορίες παρέμβασης: ΚΠ2.2 - Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Υποδομών για την υιοθέτηση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με στόχο την διεθνοποίηση Ειδικός στόχος 3: Απλοποίηση δομών και επίτευξη οικονομιών κλίμακας Κατηγορίες παρέμβασης: ΚΠ3.1 - Ανάπτυξη οριζόντιων και κάθετων συνεργειών μεταξύ των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας Ειδικός στόχος 4: Βελτίωση αποδοτικότητας μέσω προώθησης νέων υπηρεσιών και τεχνολογιών. Κατηγορίες παρέμβασης: ΚΠ4.1 - Ανάπτυξη και προώθηση υπηρεσιών ΤΠΕ στον κλάδο Κατηγορίες παρέμβασης: ΚΠ4.2 - Εκσυγχρονισμός μέσω της ανάπτυξης νέων οργανωτικών μοντέλων και χρήσης ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις του κλάδου (ενδο-επιχειρησιακά) Ειδικός στόχος 5: Βελτίωση ανταγωνιστικότητας μέσω διατροπικών μεταφορών (δηλαδή της μετακίνησης επιβατών και φορτίων χρησιμοποιώντας περισσότερα από ένα μέσα ή τρόπους μεταφοράς με βέλτιστο τρόπο). Κατηγορίες παρέμβασης: ΚΠ5.1 - Ανάπτυξη διατροπικών μεταφορών για τη μείωση κόστους και την αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου Ειδικός στόχος 6: Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ενίσχυση της αειφορίας Κατηγορίες παρέμβασης: ΚΠ6.1 - Προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών Βελτιστοποίηση αποδοτικότητας πόρων Ειδικός στόχος 7:Προώθηση της καινοτομίας Κατηγορίες παρέμβασης: ΚΠ7.1 - Προώθηση συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια Σελίδα 5 από 16

6 Ειδικός Στόχος 8:Δημιουργία και αξιοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού για την βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και αύξηση της απασχόλησης Κατηγορίες παρέμβασης: ΚΠ8.1 - Ανάπτυξη και απορρόφηση ανθρώπινου δυναμικού - Πιστοποίηση Ειδικός Στόχος 9: Θεσμικές παρεμβάσεις Βελτίωση Διοικητικών Διαδικασιών Κατηγορίες παρέμβασης: ΚΠ9.1 - Θεσμικές παρεμβάσεις Βελτίωση Διοικητικών Διαδικασιών Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ειδικός στόχος 1: Διαχείριση αποβλήτων-ανακύκλωση-ελαχιστοποίηση παραγωγής: - Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην αξιοποίηση βιο-αποβλήτων - Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη δικτύου επισκευαστικής αλυσίδας - Επενδύσεις για την βελτίωση της διαλογής και συλλογής ειδικών ανακυκλούμενων ρευμάτων - Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για τη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων μεγάλης οικονομικής σημασίας - Κατάρτιση και εκπαίδευση - Ευαισθητοποίηση Ειδικός στόχος 2: Δράσεις με σκοπό τη μείωση της επίπτωσης των δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και της αύξησης της αποδοτικότητας των πόρων: - Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή μεθόδων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με την υιοθέτηση αυστηρότερων περιβαλλοντικών προτύπων σε περιοχές - Συνεργασία επιχειρήσεων του κλάδου με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια για ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών αντιρρυπαντικής προστασίας με έμφαση στη θαλάσσια ρύπανση από προϊόντα πετρελαίου /υδρογονάνθρακες και στην ρύπανση υπόγειων υδροφορέων από βιομηχανικά ή αστικά απόβλητα. - Αειφορική οργάνωση επιχειρηματικών πάρκων και άτυπων βιομηχανικών περιοχών - Κατάρτιση - εκπαίδευση ειδικευμένων επιστημόνων σε νέες τεχνολογίες (βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, συστημάτων ανακύκλωσης, αντιρρύπανσης, απορρύπανσης κτλ) - Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων Ειδικός στόχος 3: Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υπηρεσιών: - Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προστασία της βιοποικιλότητας: Ενίσχυση συμπράξεων ερευνητικών φορέων με ιδιωτικές επιχειρήσεις για την παραγωγή υπηρεσιών και προϊόντων που θα αξιοποιούν τη γενετική αποθήκη της βιοποικιλότητας του ελληνικού χώρου, τις πληροφορίες για τα ενδημικά είδη και τις προστατευόμενες περιοχές - Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα πολιτικής προστασίας, πρόβλεψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών - Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα αειφορικού σχεδιασμού επενδυτικών προγραμμάτων Σελίδα 6 από 16

7 - Προώθηση της συνεργασίας επιχειρήσεων με τοπικούς φορείς για τις προστατευόμενες περιοχές: Ενίσχυση σχημάτων αναδοχής από επιχειρήσεις και μεταποιητικές μονάδες γειτονικών περιοχών και οικοσυστημάτων που χρήζουν προστασίας. - Πιστοποίηση επιχειρήσεων Ε. ΥΓΕΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ειδικός Στόχος 1: Εκπαίδευση Ανθρωπίνου Δυναμικού: - Κατάρτιση Ανθρωπίνου Δυναμικού σε θέματα παροχής υπηρεσιών υψηλής άξιας - Κατάρτιση Ανθρωπίνου Δυναμικού σε θέματα αιχμής και ενίσχυση της απασχόλησης επιστημόνων σε επιχειρήσεις. Ειδικός Στόχος 2: Πιστοποιήσεις - Ενισχύσεις για την Παροχή Πιστοποιήσεων Ειδικός Στόχος 3: Νέες Τεχνολογίες: - Νέες Τεχνολογίες για ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας - Νέες Τεχνολογίες για ενίσχυση της Παροχής Υπηρεσιών - Νέες Τεχνολογίες για ενίσχυση του Ιατρικού Τουρισμού Ειδικός Στόχος 4: Ενίσχυση δράσεων εξωστρέφειας, ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού και επέκτασης εξαγωγών - Ιατρικός Τουρισμός - Εξαγωγές Ειδικός Στόχος 5: Αναδιάρθρωση Θεσμικού Πλαισίου προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχειρηματική πρωτοβουλία. - Διευκόλυνση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας - Διευκόλυνση κατανομής πνευματικών δικαιωμάτων ΣΤ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ειδικός στόχος 1: Ενεργειακή αναβάθμιση στο υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα - Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών - Ενεργειακή αναβάθμιση στα δημόσια κτίρια - Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων επαγγελματικής χρήσης - Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης υλικών, τεχνολογιών και - συστημάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης - Υποστήριξη της λειτουργίας των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών Ειδικός στόχος 2: Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων - Μείωση του ενεργειακού κόστους - Εξοικονόμηση ενέργειας Σελίδα 7 από 16

8 - Ολοκληρωμένη ενεργειακή διαχείριση ΒΙ.ΠΕ. (π.χ. ανάπτυξη δικτύων τηλεθέρμανσης και κεντρικών μονάδων ΣΗΘΥΑ) - Ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών - Αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων βιομηχανικών διεργασιών για την παραγωγή ενέργειας - Ενσωμάτωση ενεργειακών προτύπων (ISO 50001) Ειδικός στόχος 3: Στήριξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. - Ενίσχυση ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Ειδικός στόχος 4: Δημιουργία/αύξηση της εγχώριας επιχειρηματικότητας και ερευνητικής δραστηριότητας στο χώρο των τεχνολογιών ΑΠΕ. - Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γύρω από την κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής ΑΠΕ και υλικών συντήρησης και εγκατάστασης - Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γύρω από την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και εγκατάστασης μονάδων παραγωγής ΑΠΕ - Ενίσχυση της έρευνας και τεχν. ανάπτυξης σε τεχνολογίες ΑΠΕ Ειδικός στόχος 5: Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων για την κάλυψη θερμικών αναγκών - Ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής θερμότητας και συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) μέσω της εκμετάλλευσης οργανικών υπολειμμάτων - Έρευνα καθώς και κατασκευή πιλοτικών έργων επίδειξης/αύξησης αποδοτικότητας των τεχνολογιών αξιοποίησης οργανικών υπολειμμάτων Ειδικός στόχος 6: Αύξηση της διείσδυσης εφαρμογών γεωθερμίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή θερμότητας: - Ενίσχυση επιχειρήσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας μέσω εφαρμογών γεωθερμίας - Έρευνα και ανάπτυξη καθώς και εκτέλεση καινοτόμων έργων επίδειξης εφαρμογών γεωθερμίας Ειδικός στόχος 7: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας γύρω από τις τεχνολογίες ευφυών δικτύων - Ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής εξαρτημάτων και λογισμικού ευφυών δικτύων - Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Ειδικός στόχος 8: Ανάπτυξη έρευνας και καινοτόμου επιχειρηματικότητας γύρω από τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας - Ενίσχυση της ανάπτυξης και διάθεσης προϊόντων εξοπλισμού για εγκαταστάσεις αντλησιοταμίευσης - Ενίσχυση της ανάπτυξης και διάθεσης συστάδων συσσωρευτών για εγκαταστάσεις αποθήκευσης Οριζόντιες Κατηγορίες Παρέμβασης: ΟΚΠ 1 Ενίσχυση προτυποποίησης και εποπτείας της αγοράς ΟΚΠ 2 Κατάρτιση και πιστοποίηση εξειδικευμένων τεχνικών Σελίδα 8 από 16

9 Ζ. ΥΛΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 200 & ΜΑΝΤΕΙΩΝ 1 Ειδικός στόχος 1: Επαναξιοποίηση απορριμμάτων και αποβλήτων από την αγροτική και βιομηχανική παραγωγή, καθώς και την οικοδομή για δευτερογενή παραγωγή προϊόντων - Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανακύκλωση ελαστικών και την αξιοποίησή τους ως καύσιμο από ενεργοβόρες βιομηχανίες - -Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανακύκλωση και ανάκτηση αγροτικών πλαστικών αποβλήτων - -Ενίσχυση της εγκατάστασης και λειτουργίας πιστοποιημένων μονάδων διαχείρισης οικοδομικών απορριμμάτων - Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων συμπληρωματικών προϊόντων του κλάδου ή και μεταξύ μερών της αλυσίδας αξίας. Ειδικός στόχος 2: Ανάπτυξη και παραγωγή επικαλύψεων (π.χ. χρώματα, βερνίκια) για χρήση στον κατασκευαστικό κλάδο και την ναυπηγική - Ενίσχυση επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολ. ανάπτυξη και παραγωγή οικολογικών χρωμάτων. - Ενίσχυση επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και παραγωγή ειδικών επικαλύψεων - Ενίσχυση επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολ. ανάπτυξη και παραγωγή νέων ή βελτίωση υπαρχόντων «έξυπνων» υλικών βασισμένων σε λειτουργικά νανοσωματίδια που ανταποκρίνονται σε εξωτερικούς παράγοντες και χρησιμοποιούνται ως επιχρίσματα για διάφορες εφαρμογές Ειδικός στόχος 3: Ανάπτυξη και παραγωγή υλικών και μεθόδων συσκευασίας γεωργικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών - Ενίσχυση επιχειρήσεων για την παραγωγή «έξυπνων/ενεργών» υλικών συσκευασίας - Ενίσχυση επιχειρήσεων για την παραγωγή «πράσινων» υλικών συσκευασίας Ειδικός στόχος 4: Ανάπτυξη και παραγωγή μονωτικών υλικών και επιχρισμάτων για οικοδομικές κατασκευές - Ενίσχυση επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και παραγωγή νέων ή βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων διογκωμένης πολυστερίνης. - Ενίσχυση επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και παραγωγή νέων ή βελτίωση υπαρχόντων κεραμικών προϊόντων με θερμομονωτικές ιδιότητες. - Ενίσχυση επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων θερμομόνωσης από εγχώριες φυσικές πρώτες ύλες (π.χ. ξύλο, μαλλί, ίνες γυαλιού, κτλ.). - Ενίσχυση δημιουργίας επιχειρηματικών συστάδων και δικτυώσεων, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεργειών στον τομέα της νανοτεχνολογίας για την παραγωγή σύνθετων προϊόντων δομικών στοιχείων κτιρίων Ειδικός στόχος 5: Ανάπτυξη και παραγωγή υλικών και μεθόδων, φιλικών προς το περιβάλλον, για την προστασία και την αποκατάσταση μνημείων και ιστορικών κατασκευών καθώς και τη σύγχρονη δόμηση. - Ενίσχυση δραστηριοτήτων που προάγουν την καινοτομία στα προϊόντα και τεχνικές αποκατάστασης και δόμησης, φιλικών προς το περιβάλλον Σελίδα 9 από 16

10 - Υλοποίηση οριζόντιων παρεμβάσεων που προάγουν τα «πράσινα» υλικά δόμησης Οριζόντιες δράσεις: Ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 200 & ΜΑΝΤΕΙΩΝ 1 Ενίσχυση της εφαρμογής της πιστοποίησης σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου καθώς και ενίσχυση των υποδομών πιστοποίησης Ενίσχυση της πληροφόρησης αναφορικά με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών Ενίσχυση εξωστρέφειας και εξαγωγής υπηρεσιών Κατάρτιση και πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου στους τομείς των δομικών υλικών και κατασκευών Η. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ειδικός στόχος 1: Ανάπτυξη / εξέλιξη της αγοράς παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, με την δημιουργία νέων / εξέλιξη υφιστάμενων Παρόχων Ψηφιακών Υπηρεσιών (ΠΨΥ): - Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γύρω από την παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών νέφους - Παροχή κινήτρων σε νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για χρήση επιχειρηματικών πληροφοριακών λύσεων στο νέφος - Παροχή κινήτρων σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για μετάβαση σε επιχειρηματικές πληροφοριακές λύσεις στο νέφος - Παροχή κινήτρων στους Παρόχους Ψηφιακών Υπηρεσιών για τη διάθεση των ολοκληρωμένων υπηρεσιών νέφους σε άλλες χώρες Ειδικός στόχος 2: Ανάπτυξη ή/και προσαρμογή εφαρμογών λογισμικού ή/και ψηφιακού περιεχομένου που θα μπορούν να διατίθενται στο νέφος με τη μορφή λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS): - Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γύρω από την ανάπτυξη εφαρμογών που θα μπορούν να διατίθενται στο νέφος (SaaS) - Ενίσχυση επιχειρηματικότητας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, για όλους τους κλάδους της αγοράς - Ενίσχυση επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη πολυγλωσσικών εφαρμογών νέφους (SaaS), με δυνατότητα διάθεσης σε ξένες χώρες Ειδικός στόχος 3: Εξειδίκευση στελεχών ΤΠΕ σε θέματα ειδικών τεχνολογιών, εμπορικής ανάπτυξης προϊόντων τεχνολογίας, εταιρικής διείσδυσης στη διεθνή αγορά και επιχειρηματικής καινοτομίας. - Δημιουργία μηχανισμού αναγνώρισης των μεσο/μακροπρόθεσμων αναγκών σε στελέχη ΤΠΕ - Κατάρτιση, εκπαίδευση και πιστοποίηση των στελεχών ΤΠΕ - Διατήρηση στελεχών ΤΠΕ στην Ελλάδα και εισαγωγή της έννοιας του «μέντορα» σε νέες, καινοτόμες επιχειρήσεις Ειδικός στόχος 4: Ανάπτυξη αγοράς δικαιωμάτων παραχώρησης δικαιωμάτων (royalties), τεχνολογιών και μεθοδολογιών ΤΠΕ, εφαρμογών λογισμικού και ψηφιακού περιεχομένου. Σελίδα 10 από 16

11 - Ανάπτυξη των θεσμικών μηχανισμών κατοχύρωσης και διαχείρισης των δικαιωμάτων (royalties) - Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων (royalties), για πατέντες ευρεσιτεχνίας σε τεχνολογίες και μεθοδολογίες ΤΠΕ, εφαρμογών λογισμικού και ψηφιακού περιεχομένου - Επιδότηση δαπανών για κατοχύρωση και προώθηση πατεντών προς τις εταιρίες κατασκευής εφαρμογών λογισμικού και ψηφιακού περιεχομένου Ειδικός στόχος 5: Προώθηση του ελληνικού προϊόντος ΤΠΕ (εφαρμογές, περιεχόμενο, διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών, τεχνογνωσία, κτλ.) στη διεθνή αγορά. - Προβολή και προώθηση του ελληνικού προϊόντος ΤΠΕ (εφαρμογές, περιεχόμενο, διαχείριση προϊόντων, τεχνογνωσία, κτλ.) στη διεθνή αγορά - Υποστήριξη των επενδύσεων μεγάλων επιχειρήσεων με παγκόσμια δραστηριότητα να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν κέντρα ΤΠΕ (π.χ. φάρμες) στην Ελλάδα Ειδικός Στόχος 6: Εκμετάλλευση των δεδομένων του Δημοσίου, στα πλαίσια των ανοιχτών δεδομένων - Αναγνώριση / χαρτογράφηση των αξιοποιήσιμων, ως ανοιχτών δεδομένων, πληροφοριών του Δημοσίου - Θεσμικές παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων κατά την παροχή ανοιχτών δεδομένων - Υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών για την αναζήτηση, ανάκτηση, προ-επεξεργασία και πρόσβαση στα ανοιχτά δεδομένα Ειδικός Στόχος 7: Προβολή & προώθηση των δυνατοτήτων και ωφελειών των νέων τεχνολογιών στους τελικούς χρήστες - Προβολή και προώθηση των νέων τεχνολογιών στη εγχώρια αγορά - Προωθητικές ενέργειες για τις νέες τεχνολογίες σε ακροατήρια ειδικού θεματικού ενδιαφέροντος Ειδικός Στόχος 8: Εκπαίδευση, επιμόρφωση και εξοικείωση των τελικών χρηστών με ψηφιακές υπηρεσίες - Ενέργειες επιμόρφωσης και εξοικείωσης των τελικών χρηστών, που σήμερα δεν κάνουν χρήση του διαδικτύου, με τις βασικές υπηρεσίες διαδικτύου - Ενέργειες επιμόρφωσης και εξοικείωσης των τελικών χρηστών, με τις εξειδικευμένες λύσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης - Ενέργειες επιμόρφωσης και εξοικείωσης χρηστών ειδικού θεματικού ενδιαφέροντος με τις εξειδικευμένες λύσεις των Παρόχων Ψηφιακών Υπηρεσιών Ειδικός Στόχος 9: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας σε νέες αναπτυσσόμενες θεματικές αγορές ΤΠΕ, υποστηριζόμενες από Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) - Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γύρω από την ανάπτυξη υπηρεσιών για νέες αναπτυσσόμενες αγορές, - Παροχή κινήτρων για χρήση θεματικών ψηφιακών υπηρεσιών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ταχέως αναπτυσσόμενες Σελίδα 11 από 16

12 - Ενίσχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων στις ΤΠΕ, οι οποίες θα αναβαθμίσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες και θα ενισχύσουν κλάδους της οικονομίας Ειδικός Στόχος 10: Βελτίωση των ευρυζωνικών υποδομών και της διείσδυσης στις υπερ-υψηλές ταχύτητες - Παροχή κινήτρων σε χρήστες για χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας υπερ-υψηλών ταχυτήτων - Παροχή κινήτρων σε χρήστες για χρήση ασύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων υπερ-υψηλών ταχυτήτων - Ανάπτυξη δικτύων που απαιτούνται από το κράτος Ειδικός Στόχος 11: Δημιουργία Παρόχων υποδομών νέφους, για την εξυπηρέτηση της εγχώριας και διεθνούς ζήτησης - Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γύρω από την ανάπτυξη υποδομών νέφους (IaaS) - Παροχή κινήτρων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις για εκμετάλλευση υποδομών νέφους (πιθανόν και ως μέρος ολοκληρωμένων λύσεων) Θ.1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ: Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα, Υποδήματα- Δερμάτινα είδη γούνα, Αργυροχρυσοχοΐα, Κατασκευή Επίπλων, Κατασκευή Παιγνιδιών, Χειροτεχνία Ειδικός Στόχος 1.1 Αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης (Χρηματοδότηση και εξασφάλιση της ρευστότητας). Κατηγορίες παρέμβασης: - Χαμηλότοκα δάνεια - Επιτάχυνση κρίσιμων δραστηριοτήτων επιχειρήσεων - Ασφάλιση εμπορικών επισφαλειών - Προχρηματοδότηση για αγορά Α υλών Ειδικός Στόχος 1.2 Αντιμετώπιση της ανεργίας - Διατήρηση υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Κατηγορίες παρέμβασης: - Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών. - Επιτάχυνση δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων - Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων - Στήριξη της άνω των 50 απασχόλησης Ειδικός Στόχος 2 : Στήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων Κατηγορία παρέμβασης 2.1. Προβολή και Προώθηση των Ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και ειδικότερα των Ελληνικών Brands στη Διεθνή Αγορά. Δράσεις: - Στήριξη εξαγωγικών προγραμμάτων επιχειρήσεων-εξωστρέφεια - Οργάνωση δειγματισμών σε ξένες αγορές - Πρόσκληση ξένων αγοραστών στην Ελλάδα - Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού Σελίδα 12 από 16

13 - Δημιουργία γραφείων προώθησης των εξαγωγών ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 200 & ΜΑΝΤΕΙΩΝ 1 Κατηγορία παρέμβασης 2.2. Προσανατολισμός των Ελληνικών Επιχειρήσεων προς τις εξαγωγές και υιοθέτηση εξαγωγικής κουλτούρας. Δράσεις: - Κατάρτιση στελεχών στο εξωτερικό - Εμπειρογνώμονες εξαγωγών - Σεμινάρια για στελέχη σε θέματα εξαγωγών Κατηγορία παρέμβασης 2.3. Υποστήριξη προσαρμογής στις συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού. Δράσεις: - Έρευνες αγορών εξωτερικού - Δημιουργία βάσεων δεδομένων υποψηφίων αγοραστών εξωτερικού - Προβολή των κλάδων σε επιλεγμένες ξένες αγορές-στόχους - Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τις τάσεις της μόδας και τις εξελίξεις στις ξένες αγορές Ειδικός Στόχος 3: Αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων Κατηγορία παρέμβασης 3.1. Η ενίσχυση εκπόνησης και εφαρμογής σχεδίων αναδιάρθρωσης Κατηγορία παρέμβασης 3.2. Η ενίσχυση εκπόνησης και εφαρμογής σχεδίων προσαρμογής Ειδικός Στόχος 4:Βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών Κατηγορίες παρέμβασης 4.1. Βελτίωση της ποιότητας και του εύρους των πρώτων υλών Κατηγορία παρέμβασης 4.2. Δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στην εφαρμοσμένη έρευνα και στην τεχνολογική καινοτομία Ειδικός Στόχος 5: Αύξηση της συνολικής προστιθεμένης αξίας Κατηγορία παρέμβασης 5.1. Δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών συστημάτων-δικτύων. Δράσεις: - Δημιουργία εξειδικευμένου, ολοκληρωμένου & ανταγωνιστικού παραγωγικού συστήματος μετάξης και προϊόντων μετάξης - Πόλος ανταγωνιστικότητας για τη μόδα στην Αττική - Πόλος ανταγωνιστικότητας για τις εξαγωγές προϊόντων μόδας στη Θεσσαλονίκη - Δημιουργία δικτύου τεχνολογικής στήριξης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού βάμβακος ως βιομηχανική πρώτη ύλη - Πόλος ανταγωνιστικότητας για την υψηλή τεχνολογία - Πόλος ανταγωνιστικότητας για το κόσμημα - Πόλος ανταγωνιστικότητας για το δέρμα - Δικτυώσεις επιχειρήσεων με ειδική θεματολογία Κατηγορία παρέμβασης 5.2. Ανάδειξη νέων επιχειρήσεων για συμπλήρωση και ανανέωση του βιομηχανικού ιστού. Δράσεις: - Ανάπτυξη νέων επιχειρηματιών Σελίδα 13 από 16

14 - Στήριξη εκκίνησης νέων επιχειρήσεων ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΚΠ1 - Δημιουργία εθνικών προτύπων και έλεγχος της αγοράς ΟΚΠ2 - Κατάρτιση και πιστοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού - Εκσυγχρονισμός-προσαρμογή-αναβάθμιση ΤΕΙ, ΤΕΛ & ΙΕΚ - Εκσυγχρονισμός Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ - Στήριξη δημιουργίας νέων (?) Επαγγελματικών Σχολών σε συγκεκριμένους τομείς - Αναμόρφωση συστήματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ΟΚΠ3 - Παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις ΟΚΠ4 - Υλοποίηση κεντρικών υποδομών ευρείας κλίμακας ΟΚΠ5 - Δημιουργία Πόλων ανταγωνιστικότητας ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 200 & ΜΑΝΤΕΙΩΝ 1 Θ.2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ: Κινηματογράφος, Τεχνολογίες Παιγνίων και Δημιουργικού Περιεχομένου, Εικαστικές Τέχνες, Παραστατικές τέχνες, Εκδόσεις βιβλίων, Παραγωγή και πώληση αντιγράφων μνημείων Ειδικός στόχος 1:Αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης ΚΠ 1.1 Ανασύσταση της αγοράς: Δημιουργία νέων Χρηματοδοτικών εργαλείων (πχ. κεφάλαιο κίνησης, ασφάλιση εμπορικών επισφαλειών, κλπ) ΚΠ 1.2. Αντιμετώπιση της ανεργίας - Διατήρηση υφιστάμενων θέσεων εργασίας: Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων για την διατήρηση των θέσεων εργασίας και για την πρόσληψη ανέργων και νέων. Ειδικός στόχος 2: Στήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων ΚΠ 2.1. Προβολή και Προώθηση των Ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και ειδικότερα των Ελληνικών Brands στη Διεθνή Αγορά - Ενίσχυση ελληνικών επιχειρήσεων όπως και των συλλογικών τους φορέων για την συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και εκδηλώσεις. - Ανάπτυξη Liaison Offices σε διεθνή σημεία επιχειρηματικού ενδιαφέροντος ΚΠ 2.2. Προσανατολισμός των Ελληνικών Επιχειρήσεων προς τις εξαγωγές και υιοθέτηση εξαγωγικής κουλτούρας - Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την συνεργασία με εμπειρογνώμονες εξαγωγών, έλληνες ή αλλοδαπούς. - Κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων στο θέμα. - Υποστήριξη Πρωτοβουλιών για διεθνείς συνεργασίες και συμπαραγωγές, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (ειδικότερα για τις πολιτιστικές βιομηχανίες). ΚΠ 2.3. Πληροφόρηση για προσαρμογή στις συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού (τάσεις αγοράς, συμπεριφορά καταναλωτών) Σελίδα 14 από 16

15 - Εκπόνηση μελετών αγοράς για λογαριασμό συλλογικών φορέων επιχειρήσεων. Σύνδεση φορέων με διεθνή κλαδικά δίκτυα πληροφόρησης τάσεων αγορών. Ενίσχυση δικτύου ελλήνων οικονομικών και εμπορικών ακολούθων σε ξένες χώρες. Ειδικός στόχος 3:Αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων ΚΠ 3.1. Η ενίσχυση της εκπόνησης των σχεδίων αναδιάρθρωσης. - Τα σχέδια, που θα εκπονηθούν από εξειδικευμένες εταιρείες συμβούλων, θα καλύπτουν την εξέταση της διάρθρωσης και της οργανωτικής δομής της επιχείρησης. Θα μπορούσε να προβλεφθεί και η ενίσχυση των παρεμβάσεων που θα προκύψουν από τα εν λόγω σχέδια (αλλαγές στην δομή της επιχείρησης, στην παραγωγική διαδικασία κλπ). Ειδικός στόχος 4:Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών ΚΠ4.1. Βελτίωση της ποιότητας και του εύρους των πρώτων υλών. - Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις (πόλοι ανταγωνιστικότητας) με προγράμματα ανάπτυξης με την συνεργασία του ερευνητικού και τεχνολογικού δυναμικού της χώρας και των επιχειρήσεων σε υλικά όπως το βαμβάκι, το δέρμα, η γούνα, το μετάξι. ΚΠ 4.2. Δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στην εφαρμοσμένη έρευνα και στην τεχνολογική καινοτομία - Ενίσχυση επιχειρήσεων που θα συνεργαστούν με εμπειρογνώμονες, ερευνητικά κέντρα, άλλες επιχειρήσεις συμπληρωματικές στην αλυσίδα αξίας, (του εσωτερικού ή του εξωτερικού) για την βελτίωση των προϊόντων ή/και της διαδικασίας παραγωγής, για την προβολή και προώθηση τους, για την σχεδίαση του. Ειδικός στόχος 5: Αύξηση της συνολικής προστιθέμενης αξίας ΚΠ 5.1. Δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών συστημάτων-δικτύων - Ενίσχυση των δικτυώσεων, της συνεργασίας, των συμπράξεων και των συγχωνεύσεων επιχειρήσεων - Ενίσχυση των επιχειρήσεων που συμπράττουν για την εκτέλεση έργων (projects). - Ενίσχυση της συστέγασης και της ομαδοποίησης επιχειρήσεων για την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας. - Υλοποίηση κεντρικών υποδομών ευρείας κλίμακας. - Ενθάρρυνση συνεργασίας και δικτύωσης του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα μεταξύ τους καθώς και με άλλους τομείς. ΚΠ 5.2 Ανάδειξη νέων επιχειρήσεων για συμπλήρωση και ανανέωση του βιομηχανικού ιστού - Ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν είτε στους ανερχόμενους τομείς δημιουργικού περιεχομένου, είτε σε παραδοσιακούς κλάδους που θα συμπληρώνουν ή θα ανανεώνουν τις υφιστάμενες αλυσίδες αξίας. - Ενίσχυση και υποστήριξη πρωτοβουλιών για την δημιουργία νεων επιχειρήσεων (start-ups). ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΟΚΠ) ΟΚΠ 1. Δημιουργία εθνικών προτύπων και έλεγχος της αγοράς ΟΚΠ 2. Κατάρτιση και πιστοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού Σελίδα 15 από 16

16 ΟΚΠ 3. Παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις ΟΚΠ 4. Υλοποίηση κεντρικών υποδομών ευρείας κλίμακας ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 200 & ΜΑΝΤΕΙΩΝ 1 Η Κοινοτική συνδρομή κατά την περίοδο με τα σημερινά δεδομένα διαμορφώνεται στα 20,8 δις. ευρώ, και κατανέμεται ως εξής: ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» (Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία) 3,73 δις. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 3,57 δις. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 2,15 δις. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα: 0,38 δις. Τα 13 ΠΕΠ + Τεχνική Βοήθεια, Εδαφική Συνεργασία: 10,97 δις. Σελίδα 16 από 16

Ημερίδα του ΥΠΑΑΝ για το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» Ενημερωτικό σημείωμα

Ημερίδα του ΥΠΑΑΝ για το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» Ενημερωτικό σημείωμα Ημερίδα του ΥΠΑΑΝ για το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) Ενημερωτικό σημείωμα Με την ημερίδα που πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 3 Απριλίου, ξεκινά η δημόσια διαβούλευση για τις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες

ΤΟΣ Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Αγροδιατροφή. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Αγροδιατροφή. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Αγροδιατροφή Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων 1 Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρούμε Δυναμικά»

«Επιχειρούμε Δυναμικά» «Επιχειρούμε Δυναμικά» Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP006 Title Δυτική Μακεδονία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 Συνοπτικές Προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) για το σχεδιασμό των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν: 1. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν: 1. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 11η/14-07-2014 Αριθμ. Απόφασης : 153/2014 ΘΕΜΑ 4o. «Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Έξυπνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις, προϋπολογισμός,οφελούμενοι,επιπτώσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις, προϋπολογισμός,οφελούμενοι,επιπτώσεις ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Δράσεις, προϋπολογισμός,οφελούμενοι,επιπτώσεις ΤΟΜΕΙΣ Ονοµασία Σύντοµη Περιγραφή δράσης Τύπος δράσης Πρόγραµµα Ταµείο 1.1.1.α: ερευν. έργα 1.1.1.β: 1.1.1.α: Ερευνητική δραστηριότητα στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 CCI Τίτλος Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα