Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ανταποκριθείτε άµεσα στις µεταβαλλόµενες ανάγκες του πελάτη χρησιµοποιώντας το Microsoft Business Solutions-Navision για Παραγωγή. Βασικά πλεονεκτήµατα Εκµεταλλεύεστε τις ευκαιρίες για αύξηση του κέρδους Ανταποκρίνεστε στις ανάγκες του πελάτη Βελτιώνετε την απόδοση της επιχείρησης από τη γραµµή παραγωγής έως την κερδοφορία. «Με το παλιό σύστηµα ήταν σχεδόν αδύνατο να συµβαδίσουµε µε όλες τις αλλαγές. Τώρα όµως µε το Microsoft Navision, έχουµε πλήρη έλεγχο των πραγµάτων και µεγάλη ορατότητα σε όλες τις διαδικασίες µας. Από τότε που εγκαταστήσαµε το Microsoft Navision έχουµε αυξήσει την παραγωγικότητα κατά 15-20% και έχουµε µειώσει το χρόνο διέλευσης της κάθε παραγγελίας κατά περίπου 2.5-5%.» Joachim Baum,, Υπεύθυνος IT της Herzog GmbH, γερµανού κατασκευαστή εξαρτηµάτων ακριβείας για µηχανές Μετατρέπετε τις µεταβαλλόµενες ανάγκες του πελάτη σε ευκαιρίες για πρόσθετο εισόδηµα Το Microsoft Business Solutions-Navision για την παραγωγή σας δίνει την προσαρµοστικότητα που θέλετε για να εκµεταλλευτείτε τις ευκαιρίες για πρόσθετο εισόδηµα. Παρέχετε καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη Καλή εξυπηρέτηση σηµαίνει ότι οι πελάτες θα θέλουν να συνεργαστούν µαζί σας ξανά και ξανά. Όταν οι πελάτες γνωρίζουν ότι µπορείτε να απαντήσετε σε οποιαδήποτε απορία τους για µια παραγγελία οποιαδήποτε στιγµή, δε θα διανοηθούν να συνεργαστούν µε άλλον προµηθευτή. Ανταποκρίνεστε γρήγορα στις αλλαγές και απαντάτε στις απορίες του πελάτη Η δυνατότητα να ανταποκριθείτε γρήγορα στις αλλαγές και να απαντήσετε τις απορίες του πελάτη σας δίνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Με τη λειτουργία υπολογισµού της ηµεροµηνίας παράδοσης, µπορείτε να δεσµευτείτε για µια αξιόπιστη ηµεροµηνία παράδοσης αµέσως, εφόσον σας το ζητήσει ο πελάτης. Με το Microsoft Navision για παραγωγή, οι βιαστικές εντολές µπορούν να προγραµµατιστούν αµέσως από την παραγγελία πωλήσεων. Οι εντολές µπορούν να τροποποιηθούν σε οποιαδήποτε φάση του κύκλου παραγωγής. Οι πολυεπίπεδες εντολές παραγωγής βελτιώνουν το συντονισµό των αιτηµάτων ανά παραγγελία και απλοποιούν την υλοποίηση των αποφάσεων για παραγωγή ή αγορά ηµιετοίµων και υλικών. Η πολυδιάστατη παρακολούθηση σάς επιτρέπει να ανταποκριθείτε στιγµιαία σε απορίες των πελατών για την κατάσταση της παραγγελίας τους. Η παρακολούθηση της λίστας παραγγελιών επιτρέπει στον υπεύθυνο παραγωγής να ελέγξει ποιους πελάτες θα επηρεάσει η χρονική µετατόπιση µιας εντολής παραγωγής. M I C R O S O F T B U S I N E S S S O L U T I O N S N A V I S I O N 1

2 Βελτιώνετε την απόδοση της επιχείρησής σας Το Microsoft Navision για παραγωγή σας βοηθά να διευθύνετε την επιχείρησή σας πιο αποδοτικά και να βελτιώσετε την επιχειρηµατική απόδοση από την παραγωγή µέχρι την κερδοφορία. Αλλάζετε στιγµιαία µεθόδους και διαδικασίες παραγωγής Το Microsoft Navision για παραγωγή σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε ακαριαία µεθόδους και διαδικασίες παραγωγής και σας βοηθά να κρατάτε επαφή µε τις µεταβαλλόµενες ανάγκες του πελάτη. Μπορείτε να τροποποιήσετε υλικά και εργασίες άµεσα ακόµη και σε εντολές παραγωγής που έχουν προχωρήσει στο στάδιο της έκδοσης. Σε περίπτωση µιας αλλαγής, µπορείτε να ενηµερώσετε και να αναπρογραµµατίσετε όλα τα υλικά, το κόστος και τις εργασίες ταυτόχρονα χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Οι δυνατότητες πολλαπλού προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αποστολής µηνυµάτων για λήψη δράσης σάς επιτρέπουν να κάνετε εξαιρέσεις και να πραγµατοποιήσετε αλλαγές της τελευταίας στιγµής, εύκολα και γρήγορα, και να δώσετε στους πελάτες ό,τι θέλουν, τη στιγµή που το θέλουν. Από την παραγγελία πωλήσεων µπορείτε να προγραµµατίσετε την εντολή παραγωγής, την αίτηση αγοράς ή να χρησιµοποιήσετε τις παραδοσιακές µεθόδους προγραµµατισµού MPS/MRS. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι προγραµµατισµού αγορών µπορούν να εντοπίσουν εύκολα πώς να προσαρµόσουν τα χρονοδιαγράµµατα παράδοσης του προµηθευτή για να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες για πρόσθετο εισόδηµα. Αλλάζετε τις επιχειρηµατικές διαδικασίες γρήγορα Με το Microsoft Navision για παραγωγή µπορείτε να αλλάξετε τις επιχειρηµατικές σας διαδικασίες γρήγορα για να ανταποκριθείτε στις συνεχείς αλλαγές του φόρτου εργασίας και τις απαιτήσεις του πελάτη. Μπορείτε να υιοθετήσετε ρεαλιστικά προγράµµατα βάση των απαιτήσεων δυναµικότητας και να αναπροσδιορίσετε τα εξής: Τις πολιτικές αναπαραγγελίας Τη δυναµικότητα και τις εργάσιµες ηµέρες για να βελτιστοποιήσετε το φόρτο εργασίας του προσωπικού Τις πολιτικές παραγωγής για να προσαρµοστείτε γρήγορα στα νέα έργα/ παραγγελίες Εφαρµόζετε άµεσα τις πιο αποδοτικές διαδικασίες Όταν αλλάξουν οι ανάγκες ενός πελάτη, µπορείτε µε ευκολία να ενσωµατώσετε τις αλλαγές που θα κάνετε στην παραγωγή για να βελτιστοποιήσετε τον εκάστοτε φόρτο εργασίας. Για παράδειγµα, τα παράλληλα φασεολόγια επιτρέπουν τη δηµιουργία κρίσιµων διαδροµών για παραγωγή επί παραγγελία και για παραγωγή επί έργου (project manufacturing). Σχεδιάζετε αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής Το Microsoft Navision για παραγωγή παρέχει δυναµικά εργαλεία προγραµµατισµού που σας δίνουν την ελευθερία να επιλέξετε την καλύτερη διαδικασία παραγωγής για µέγιστη κερδοφορία. Για παράδειγµα, κατά τον προγραµµατισµό εντολών παραγωγής, µπορείτε να προγραµµατίσετε εντολές οµάδας ειδών που θα µοιραστούν το ίδιο φασεολόγιο. Έτσι, θα µπορέσετε να καταρτίσετε πιο αποδοτικά προγράµµατα παραγωγής. Για να µπορέσετε να ανταποκριθείτε καλύτερα στη ζήτηση του πελάτη, το Microsoft Navision υποστηρίζει τη συνεργασία µε µακροπρόθεσµους συνεργάτες µε τη χρήση ανοικτών εντολών πώλησης. Επισπεύδετε την εκτέλεση των εντολών παραγωγής Το Microsoft Navision για παραγωγή επισπεύδει την εκτέλεση των εντολών παρέχοντας «ορατότητα» σε όλες τις εργασίες της παραγωγής. Μπορείτε να βελτιώσετε την αποδοτικότητα και να µειώσετε το χρόνο διέλευσης κάνοντας τα εξής: Επαναπροσδιορίζοντας στιγµιαία το χρόνο προετοιµασίας και αναµονής Επαναπροσδιορίζοντας στιγµιαία τη δυναµικότητα Με τη χρήση της αλληλοεπικάλυψης µεταξύ των εργασιών ελέγχετε τη ροή του υλικού µέχρι την επόµενη εργασία. Αποκτάτε καλύτερη «ορατότητα» των επιχειρηµατικών σας διαδικασιών Το Microsoft Navision για παραγωγή σας βοηθά να εντοπίσετε γρήγορα τις διαδικασίες που θα µπορούσαν να αλλάξουν για να λειτουργούν πιο αποδοτικά και µε µεγαλύτερο κέρδος. Για παράδειγµα, οι λειτουργίες της παραγωγής είναι άµεσα ορατές από τη διοίκηση ώστε να µπορείτε να σχεδιάσετε νέες διαδικασίες για µεγαλύτερη κερδοφορία. Και µπορείτε να ανταποκριθείτε αµέσως σε M I C R O S O F T B U S I N E S S S O L U T I O N S N A V I S I O N 2

3 επείγουσες καταστάσεις διότι είναι εύκολο να εντοπιστούν, να παρακολουθηθούν και να αντιµετωπιστούν. Μπορείτε επίσης να προγραµµατίσετε από µια παραγγελία πωλήσεων. Έτσι, θα έχετε την ευελιξία να καθορίσετε τη δοµή της εντολής για την παραγωγή του προϊόντος και να παρακολουθήσετε µε ευκολία την κατάσταση των εντολών πολλών γραµµών ή/και επιπέδων. Είναι εύκολο να εντοπιστούν τα τυχόν προβλήµατα καθώς µπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο της παραγωγικής διαδικασίας ανά εργασία. Μπορείτε να λάβετε καλύτερες αποφάσεις τιµολόγησης γιατί τα έξοδα, τα υλικά και οι εργασίες αναπρογραµµατίζονται ταυτόχρονα για να αντανακλούν τις αλλαγές της παραγωγής. Μπορείτε να µεταβείτε στιγµιαία από τη µία πολιτική παραγωγής στην άλλη για να βελτιστοποιήσετε τις διαδικασίες σας και να σχεδιάσετε κρίσιµες διαδροµές παραγωγής για να βελτιώσετε το χρόνο παράδοσης. Πραγµατοποιείτε την εγκατάσταση χωρίς διακοπή Έχετε άµεσα οφέλη από την επένδυσή σας καθώς η εγκατάσταση του Microsoft Navision για παραγωγή πραγµατοποιείται µε ελάχιστη διακοπή από τις τρέχουσες εργασίες σας. Μπορείτε να ξεκινήσετε πραγµατοποιώντας µια βασική εγκατάσταση και να έχετε άµεσο όφελος. Στην πορεία µπορείτε να προσθέσετε αξία εγκαθιστώντας λογισµικό σε στάδια και επεκτείνοντας τη λειτουργικότητα όπως προστάζουν οι επιχειρηµατικές σας ανάγκες. Ο χρόνος εκπαίδευσης µειώνεται χάρη στην εγκατάσταση του λογισµικού σε στάδια. Οι επιλογές ευέλικτου προγραµµατισµού σάς επιτρέπουν να προγραµµατίσετε χειρονακτικά τις εντολές παραγωγής ή να τις προγραµµατίσετε από τις παραγγελίες πωλήσεων, ενώ εγκαθιστάτε το MRP. Κατά την υλοποίηση του προγραµµατισµού απαιτήσεων δυναµικότητας (CRP) και την κατάρτιση των φασεολογίων, µπορείτε να υπολογίσετε και να προγραµµατίσετε το χρόνο παραγωγής µε βάση τον προκαθορισµένο χρόνο διέλευσης του είδους (που έχει δηλωθεί στην καρτέλα του). Το Microsoft Navision για παραγωγή έχει σχεδιαστεί για µέγιστη ευελιξία λειτουργίας και εγκατάστασης ώστε ο χρόνος εγκατάστασης να µειωθεί στο ελάχιστο. Μπορείτε να συντονίσετε το σύστηµα ενώ λειτουργεί και να πραγµατοποιήσετε εύκολα αλλαγές όπως απαιτούν οι λειτουργίες σας. Επιπλέον, δε χρειάζεται να προβλέψετε όλα τα σενάρια παραγωγής κατά την εγκατάσταση, αλλά απλά να ανταποκριθείτε σε αυτά όταν εµφανιστούν. ιαχειρίζεστε αποτελεσµατικά την αποθήκη και την παραγωγή Μια άλλη περιοχή εφαρµογών του Microsoft Navision είναι το Σύστηµα ιαχείρισης Αποθήκης (WMS), το οποίο σας επιτρέπει να αυξήσετε την αποδοτικότητα της αποθήκης σας. Το Microsoft Navision WMS συνεργάζεται στενά µε τη λύση Microsoft Navision για παραγωγή. Το υποσύστηµα WMS σας επιτρέπει να επισπεύσετε τη διαδικασία χειρισµού των εντολών για να βελτιώσετε την εξυπηρέτηση του πελάτη και να µειώσετε το κόστος της αποθήκης. Παρέχει ακριβή και διαφανή στοιχεία για τα αποθέµατα που σας επιτρέπουν να εντατικοποιήσετε τις λειτουργίες της αποθήκης. Το Microsoft Navision WMS σας δίνει επίσης τα εργαλεία διαχείρισης της αποθήκης για να µπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη χωροταξία της αποθήκης σας και την εκµετάλλευση του χώρου. Ρωτήστε το συνεργάτη σας Για να µάθετε περισσότερα για τη λύση Microsoft Business Solutions-Navision για την παραγωγή, επικοινωνήστε µε έναν συνεργάτη της Microsoft Business Solutions. Οι συνεργάτες µας έχουν την εµπειρία να σχεδιάσουν µια λύση που να καλύπτει τις δικές σας επιχειρηµατικές ανάγκες. Ή ακόµη, µπορείτε να επισκεφτείτε τη διεύθυνσή µας στο Web: Λίγα λόγια για τη Microsoft Business Solutions Η Microsoft Business Solutions, µια επιχειρηµατική µονάδα της Microsoft, προσφέρει µια ευρεία γκάµα ολοκληρωµένων εφαρµογών και υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις που στοχεύουν στο να βοηθήσουν τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις να οικοδοµήσουν καλύτερες σχέσεις µε τους πελάτες, υπαλλήλους, συνεργάτες και προµηθευτές. Οι εφαρµογές της Microsoft Business Solutions βελτιστοποιούν τις στρατηγικές λειτουργίες της επιχείρησης σε τοµείς όπως είναι η οικονοµική διαχείριση, η ανάλυση (analytics), η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, η διαχείριση έργων, η διαχείριση της σχέσης µε τον πελάτη, η διαχείριση τεχνικής υποστήριξης, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, το ηλεκτρονικό εµπόριο, η M I C R O S O F T B U S I N E S S S O L U T I O N S N A V I S I O N 3

4 παραγωγή και η διαχείριση λιανικής πώλησης. Οι εφαρµογές έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να παρέχουν ιδέες που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να έχουν επιτυχία στον επιχειρηµατικό στίβο. Για περισσότερες πληροφορίες για τη Microsoft Business Solutions, ανατρέξτε στη διεύθυνση ιεύθυνση: Microsoft Hellas Α.Ε. Microsoft Business Solutions Λεωφ. Κηφισίας Μαρούσι Αθήνα Τηλ (µε αστική χρέωση) ή (αν καλείτε από κινητό) Fax M I C R O S O F T B U S I N E S S S O L U T I O N S N A V I S I O N 4

5 Φύλλο περίληψης λειτουργιών Βασικές λειτουργίες ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Περιγραφή Εντολές παραγωγής ηµιουργούνται και διαχειρίζονται εντολές παραγωγής (πρόχειρες, προγραµµατισµένες, οριστικοποιηµένες, εκδοθείσες, ολοκληρωµένες). Προγραµµατίζονται εντολές παραγωγής από παραγγελίες πώλησης ως τυποποιηµένες, έργου ή οµαδικές. Το σύστηµα των δεσµεύσεων εξασφαλίζει αυτόµατη ή χειροκίνητη δέσµευση. ηµιουργούνται ανοικτές εντολές για την αποδοτική εκτέλεση µακροχρόνιων συµβολαίων. Επιτρέπεται η επεξεργασία Σειριακών Αριθµών (Serial Numbers) και Παρτίδων (Lot). Παρέχεται σύστηµα ευέλικτης κοστολόγησης για πρότυπη, µέση, FIFO, LIFO καθώς και κοστολόγηση ανά σειριακό αριθµό. Παρέχεται σύστηµα πολυδιάστατης παρακολούθησης και ανάλυσης (pegging) για να είναι πιο ορατά τα δεδοµένα. Υποστηρίζεται χειροκίνητη ή αυτόµατη (µε την έναρξη ή τη λήξη της εντολής παραγωγής) καταγραφή αναλώσεων και παραγωγών. Καταχωρήσεις αναλώσεων και παραγωγών µέσω φύλλων εργασίας. Εκπονούνται εκτυπώσεις παραγωγής (για παράδειγµα, εκτυπώσεις του τύπου «πού χρησιµοποιήθηκε τι». Παρακολουθείται το κόστος και υπολογίζεται το τελικό κόστος παραγωγής. Τεχνικές Προδιαγραφές Παραγωγής ηµιουργούνται πραγµατικές και εικονικές Τεχνικές Προδιαγραφές (BOM) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ιαχείριση Εκδόσεων ηµιουργούνται και διαχειρίζονται εκδόσεις Τεχνικών Προδιαγραφών και Φασεολογίων παραγωγής Βασικός προγραµµατισµός προµηθειών Η πρόβλεψη της ηµεροµηνίας παράδοσης ισχύει τόσο για υπολογισµούς διαθεσιµότητας προϊόντων όσο και για υπολογισµούς δυνατότητας παράδοσης προϊόντων. Ο σχεδιασµός σε διάφορες αποθήκες διευκολύνει τη ροή της πληροφορίας και του είδους µέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Προγραµµατισµός Απαιτήσεων Υλικών (MRP) (περιλαµβάνει αναπρογραµµατισµό ειδών, υπολογισµό ειδών και προγραµµατισµό δυναµικών µηνυµάτων). Αµφίδροµη εµφάνιση δυναµικών µηνυµάτων για την άµεση αντιστάθµιση προσφοράς και ζήτησης. Ταυτόχρονος προγραµµατισµός ειδών, πόρων παραγωγής και κόστους. Οι φόρµες διαθεσιµότητας των ειδών επιτρέπουν στους υπεύθυνους σχεδιασµού να βλέπουν αµέσως τα αποτελέσµατα του MRP. Πολλαπλά φύλλα υπολογισµού για την επιθεώρηση διαφόρων επιλογών παραγωγής. Άµεση λήψη αποφάσεων για παραγωγή ή προµήθεια ηµιετοίµων. Αποκλίσεις προγραµµατισµού. Πρόβλεψη της ζήτησης Πρόβλεψη και Βασικό Πλάνο Παραγωγής (MPS). Βασικός προγραµµατισµός δυναµικότητας Ηµερολόγιο εργασιών και βάρδιες του προσωπικού. Φασεολόγια. Παράλληλος προγραµµατισµός εργασιών. Λειτουργικότητα αλληλοεπικάλυψης εργασιών για έγκαιρη παραγωγή. Κωδικοί σύνδεσης φασεολογίων για αυτοµατοποιηµένο απολογισµό παραγωγής ανά εργασία. Καθορισµός κωδικών φύρας και αιτιών παύσης παραγωγής για την εισαγωγή λιγότερων δεδοµένων. Αυτόµατος απολογισµός των κέντρων εργασίας ή πόρων παραγωγής ο οποίος παρέχει αυτόµατη καταγραφή της αναµενόµενης παραγωγής. Υπεργολαβία ανά κέντρο εργασίας ή εργασία. Πόροι Παραγωγής Υπολογισµός της δυναµικότητας των κέντρων εργασίας και των πόρων παραγωγής για τον προγραµµατισµό της παραγωγής. Λεπτοµερής φόρτωση Λεπτοµερής φόρτωση των πόρων περιορισµένης δυναµικότητας. Λαµβάνονται υπόψη οι περιορισµοί δυναµικότητας (για να βοηθήσουν τους υπεύθυνους προγραµµατισµού να καταρτίσουν πιο αξιόπιστα προγράµµατα). M I C R O S O F T B U S I N E S S S O L U T I O N S N A V I S I O N 5

6 Φύλλο περίληψης λειτουργιών Βασικές λειτουργίες ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ MICROSOFT NAVISION Περιγραφή Οικονοµική διαχείριση Μάρκετινγκ και πωλήσεις Τεχνική Υποστήριξη ιανοµή User Portal Commerce Gateway Commerce Portal Για περισσότερες πληροφορίες για το Microsoft Navision και για να µάθετε πώς µπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τον συνεργάτη της Microsoft Business Solutionsτης περιοχής σας ή επισκεφτείτε τη διεύθυνσή µας στο Web Απαιτήσεις του συστήµατος ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Το πρόγραµµα Microsoft Business Solutions Navision υποστηρίζει τεχνολογία γραφικών 32 bit και αυθεντικό εξυπηρετητή-πελάτη, περιβάλλον πολλαπλών εργασιών. Υποστηρίζονται τα παρακάτω λειτουργικά συστήµατα: Πρόγραµµα-πελάτης 32-bit: Windows XP, Windows 2000, WIndows NT, και Windows 98 ιακοµιστής: Microsoft Business Solutions - Navision Database Server: Windows 2000, Windows NT, Microsoft SQL Server Επιλογή για Navision: o Λειτουργικό Σύστηµα: είτε απαιτήσεις του Microsoft SQL Server και του MSDE 2000 o Άλλες Εφαρµογές: Microsoft SQL Server 2000, SP3, MSDE SP3. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο λεπτοµερές έγγραφο µε τις απαιτήσεις του συστήµατος Microsoft Business Solutions ApS, Denmark. Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Microsoft, Great Plains, Navision,Visual Studio και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα ή εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation, της Great Plains Software, Inc., της FRx Software Corporation ή της Microsoft Business Solutions ApS ή των συγγενών εταιρειών τους στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Οι εταιρείες Great Plains Software, Inc., FRx Software Corporation και Microsoft Business Solutions ApS είναι θυγατρικές εταιρείες της Microsoft Corporation. Τα ονόµατα πραγµατικών εταιρειών και προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να είναι εµπορικά σήµατα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Τα παραδείγµατα εταιρειών, επιχειρήσεων, προϊόντων, ονοµάτων τοµέα, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, λογοτύπων, ανθρώπων και συµβάντων που παρουσιάζονται στο παρόν είναι φανταστικά. εν υπάρχει ούτε πρέπει να εξαχθεί συµπερασµατικά κανένας συσχετισµός µε οποιαδήποτε πραγµατική εταιρεία, επιχείρηση, προϊόν, όνοµα τοµέα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, λογότυπο, πρόσωπο ή συµβάν. M I C R O S O F T B U S I N E S S S O L U T I O N S N A V I S I O N 6

ιαχείριση στόλου οχηµάτων, µια συστεµική προσέγγιση µε χρήση προγραµµάτων βέλτιστης δροµολόγησης και εποπτείας στόλου µε χρήση τηλεµατικής

ιαχείριση στόλου οχηµάτων, µια συστεµική προσέγγιση µε χρήση προγραµµάτων βέλτιστης δροµολόγησης και εποπτείας στόλου µε χρήση τηλεµατικής ιαχείριση στόλου οχηµάτων, µια συστεµική προσέγγιση µε χρήση προγραµµάτων βέλτιστης δροµολόγησης και εποπτείας στόλου µε χρήση τηλεµατικής 1. Γενικά εν θα µπορούσαµε να χαρακτηριστούµε καινοτόµοι αν αναφέραµε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές Οδηγός Συστηµάτων Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύστηµα µόνο ψύξης Σύστηµα αντλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

Μην αποθηκεύετε απλώς τις πληροφορίες σας, διαχειριστείτε τις

Μην αποθηκεύετε απλώς τις πληροφορίες σας, διαχειριστείτε τις Διαχείριση αρχείων Μην αποθηκεύετε απλώς τις πληροφορίες σας, διαχειριστείτε τις 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εξοικονόμηση χώρου Αύξηση αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικό Υλικό Ενότητες Α. Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΔΟΙΚΗΣΗ Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

Διαβάστε περισσότερα

Energy. Intelligent. Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV!

Energy. Intelligent. Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV! Intelligent Ιούνιος 2011 Energy Έξυπνες και αποδοτικές λύσεις διαχείρισης ενέργειας από την παραγωγή έως την τελική διανομή Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV! Το μέρος όπου μπορείτε να βρείτε τρέχοντα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CAR RENTAL

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CAR RENTAL ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CAR RENTAL Συνδέστε τους πελάτες σας, τους υπαλλήλους σας, την επιχείρησή σας Wheels Car Rental Σχεδιασμένο από εσάς Το Wheels Car Rental είναι σχεδιασμένο σε συνεργασία με επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ www.e-gramateas.gr Υπηρεσία γραμματειακής υποστήριξης με 150 το μήνα τελική τιμή με ΦΠΑ Με την υπηρεσία της ηλεκτρονικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα