ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. Παρπαρίνου, Π.Ε.Δ. Αγ. Αρ. 5934/09 ΜΕΤΑΞΥ:- Δημήτρη Δημητρίου, εκ Λευκωσίας ΕΝΑΓΟΝΤΑ - και -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. Παρπαρίνου, Π.Ε.Δ. Αγ. Αρ. 5934/09 ΜΕΤΑΞΥ:- Δημήτρη Δημητρίου, εκ Λευκωσίας ΕΝΑΓΟΝΤΑ - και -"

Transcript

1 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. Παρπαρίνου, Π.Ε.Δ. Αγ. Αρ. 5934/09 ΜΕΤΑΞΥ:- Δημήτρη Δημητρίου, εκ Λευκωσίας ΕΝΑΓΟΝΤΑ - και - 1. Mega Equity Securities Financial Services Public Ltd, εκ Λευκωσίας 2. Χαράλαμπου Ασσιώτη, εκ Λευκωσίας 3. Νικόλα Παπακώστα, εκ Λευκωσίας ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ Ημερομηνία: 11 Ιουλίου, 2012 Για Ενάγοντα: Για Εναγόμενους κ. Λ. Λουκαίδης (κα Γεωργιάδου για ν' ακούσει απόφαση) Κ. Χρ. Χρίστοφή (κα Χριστοδουλίδου για ν' ακούσει απόφαση) ΑΠΟΦΑΣΗ Η απαίτηση του ενάγοντα ως αυτή διατυπώνεται εις την έκθεση απαίτησης του είναι απλή παρόλο που σ' αυτή γίνεται αναφορά πολλών άλλων ισχυρισμών. Ο κεντρικός άξονας της απαίτησης του είναι ότι στις γραπτώς ζήτησε, μαζί με άλλους, από τον εναγόμενο 2 την πώληση μετοχών τους στην L.K. Globalsoft Com Ltd αντί του ποσού των Λ.Κ 3.20 εκάστη πλην όμως οι εναγόμενοι πώλησαν τις άνω μετοχές, οι οποίες εν τω μεταξύ περιήλθαν στον ίδιο, τον Ιούλιο του 2001 αντί του ποσού σεντ έκαστη.

2 2 Περαιτέρω, στις κατάθεσε εις τους εναγόμενους το ποσό των Λ.Κ για την αγορά μετοχών της πιο πάνω αναφερθείσης εταιρείας προς Λ.Κ εκάστη. Αντ' αυτού οι εναγόμενοι αγόρασαν αυτές προς Λ.Κ και χρέωσαν το λογαριασμό του με το ποσό των Λ.Κ ,96 την επιστροφή του οποίου ζήτησε πλην όμως οι εναγόμενοι αρνήθηκαν. Πώλησαν και αυτές τον Ιούλιο 2001 προς Λ.Κ σεντ έκαστη. Ο ενάγοντας υπολογίζει τη ζημιά του ως ακολούθως την οποία και απαιτεί:- (α) μετοχές χ 3.20 = (β) μετοχές χ 2.35 = ΣΥΝΟΛΟ Επιστραφέν ποσό ΖΗΜΙΑ Οι Εναγόμενοι με την Έκθεση Υπεράσπισής τους προβάλλουν αρχικά τις νομικές Υπεράσπισης των αρχών της εγκατάλειψης δικαιωμάτων (waiver of rights) και/ή ολιγωρίας ως επίσης ότι η καταχώρηση της αγωγής αποτελεί κατάχρηση της διαδικασίας καθότι στο παρελθόν ο ενάγοντας απέσυρε την αγωγή 1367/02 Ε.Δ. Λευκωσίας εναντίον της Mega Securities Ltd όπου διεκδικούσε τα ίδια δικαιώματα. Όσον αφορά την ουσία της αξίωσης του ενάγοντα προβάλλεται ότι η εναγομένη 1 ουδεμία σχέση έχει με τον Ενάγοντα και ότι η Έκθεση Απαίτησης δεν στοιχειοθετεί ουδεμία ευθύνη εναντίον των εναγομένων 2 και 3. Περαιτέρω οι εναγόμενοι 1-3 αρνούνται σχεδόν όλους τους ισχυρισμούς του ενάγοντα και ειδικότερα ο εναγόμενος 2 αρνείται ότι του δόθηκε η γραπτή εντολή της διά πώληση των ρηθέντων μετοχών στην τιμή των Επίσης ότι ο ενάγοντας στις με τηλεφωνική εντολή του προς τον εναγόμενο 2 ζήτησε την αγορά των μετοχών από 2.20 σε 2.35 ανά μετοχή.

3 3 Ενώπιον του Δικαστηρίου κατέθεσε ο ενάγοντας και εναγόμενος 2. Παρουσιάστηκε επίσης αριθμός τεκμηρίων. Ο ενάγοντας καταθέτοντας ενώπιον του Δικαστηρίου με τη γραπτή δήλωση του, τεκμ. Α, ουσιαστικά επανέλαβε την Έκθεση Απαιτήσεως του και παρουσίασε τα τεκμήρια 1 μέχρι 6. Παρακολούθησα με κάθε δυνατή προσοχή τον ενάγοντα κατά το χρόνο που αυτός κατάθεται και εξέτασα την εκδοχή του επισταμένα σε συνάρτηση με τα τεκμήρια ενώπιον του Δικαστηρίου. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο ενάγων δεν έλεγε την αλήθεια ενώπιον του Δικαστηρίου και εν πάση περιπτώσει αύτη δεν υποστηρίζεται ακόμη και από τα τεκμήρια που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο και δεν αμφισβητούνται από καμία πλευρά πλην ασφαλώς του τεκμ. 6, ισχυριζόμενης εντολής πώλησης ημερ Ο ενάγοντας λοιπόν στην κυρίως εξέταση του ισχυρίστηκε ότι, κατά τον ουσιώδη χρόνο που τοποθετεί περί τον Απρίλιο 2000, άρχισε η συνεργασία του με την εναγομένη 1. Εις την αντεξέταση του ισχυρίστηκε ότι είναι με την Mega Securities Ltd που συνεργαζόταν και ακόμη από ότι φαίνεται από το τεκμ. 9 η εναγομένη 1 είναι μία ξεχωριστή εταιρεία ως διαφαίνεται από αριθμό εγγράφων (βλ. τεκμ. 8 και 9). Δικαιολόγησε την καταχώρηση της αγωγής εναντίον της εναγομένης 1 λέγοντας "φαντάζομαι ότι η εναγομένη 1 αγόρασε τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της" της Mega Securities Ltd. Από την αντεξέταση του εναγομένου 2 φάνηκε ότι η εναγομένη 1 αρχικά ονομαζόταν Equity Connect η οποία το 2002 εξαγόρασε τη Mega Financial Ltd η οποία είχε ως θυγατρική τη Mega Securities Ltd αλλά δεν αποκάλυψε οτιδήποτε άλλο αναφορικά με τις υποχρεώσεις της άνω εάν δηλαδή ανελήφθησαν από άλλη εταιρεία και ειδικότερα την εναγομένη. Αναφορικά με το δεύτερο μέρος της απαίτησης του που αφορά εντολή του δι' αγορά μετοχών της L.K. Globalsoft Com Ltd προς 2.20 έκαστη ο ενάγοντας ισχυρίστηκε στην κυρίως εξέταση του ότι οι εναγόμενοι δεν υπάκουσαν και αγόρασαν προς Αντεξεταζόμενος

4 4 δήλωσε ότι η εντολή του «δόθηκε γραπτώς σε συγκεκριμένη κοπέλα της Mega Securities Ltd». Πέραν όμως των πιο πάνω ιδία η εκδοχή του δεν αντέχει στη λογική. Σύμφωνα με αυτή στις ζήτησε από τους εναγόμενους με γραπτή εντολή του, τεκμ. 6, που παρεδόθη στην εναγομένη 2, να πωλήσει τις μετοχές του όπως και των δύο άλλων προσώπων. Οι εναγόμενοι δεν συμμορφώθηκαν. Οι μετοχές ακολούθως μεταβιβάστηκαν όλες επ ονόματι του. Συνέχισε να ζητά από τους εναγόμενους μέσω του εναγομένου 2 την πώληση όλων των μετοχών όμως αυτοί δεν συμμορφώνοντο. Στη συνέχεια η αξία των μετοχών άρχισε να μειώνεται. Σύμφωνα με την ένορκη παράθεση περισσότερων και καλύτερων λεπτομερειών του ενάγοντα ημερ οι εναγόμενοι πώλησαν τις μετοχές της L.K. Globalsoft Com Ltd στις 17, 18 και Παράλληλα ισχυρίζεται ότι στις ζήτησε από την εναγομένη την αγορά της ίδιας πιο πάνω εταιρείας. Διερωτώμαι με ποία λογική ενώ οι εναγόμενοι δεν υπάκουαν στις εντολές του διά πώληση μετοχών ακολούθως ως να μην συνέβαινε οτιδήποτε να δίδει εις τους ίδιους εντολή δι' αγορά της ιδίας μετοχής και όλα αυτά χωρίς ποτέ καμία γραπτή διαμαρτυρία προς τους εναγόμενους. Οι ισχυρισμοί αυτοί κρίνονται αφύσικοι, μη λογικοί και προπαντός μη πειστικοί. Επίσης, αντεξεταζόμενος είπε ότι οι μετοχές, στις που κατ' ισχυρισμό έδωσε τη γραπτή εντολή τεκμ. 6 διά την πώληση τους, δεν ανήκαν εξ ολοκλήρου εις τον ίδιο αλλά στους Γεώργιο Γεωργίου, Ζουβάνη Παναγιώτη και ενάγοντα. Εις το τεκμ. 6 οι μετοχές φαίνεται να ανήκουν εις τον ενάγοντα και Παναγιώτη Ζουβάνη. Περαιτέρω και αναφορικά με το τεκμ. 12 που είναι κατάσταση αγοραπωλησιών μετοχών από τον ενάγοντα και αφορά εκατοντάδες πράξεις, σύμφωνα με τη δική του παραδοχή ουδέποτε έδωσε γραπτή εντολή έστω και για μία εξ αυτών. Ο ενάγοντας όπως φαίνεται από την ενώπιον του Δικαστηρίου μαρτυρία ήταν ένας έμπειρος επενδυτής ο οποίος μάλιστα

5 5 βοηθούσε και άλλους προς την ίδια κατεύθυνση. Διερωτώμαι ως τέτοιος που ήταν όταν αντελήφθηκε ότι οι εναγόμενοι δεν εξεπλήρωσαν την ισχυριζόμενη εντολή του ημερ διά πώληση των μετοχών, διατί δεν προχώρησε σε πώληση των μέσω άλλων χρηματιστηριακών γραφείων ή των δύο φίλων του που είχε στο γραφείο του. Πιστεύω ότι η όλη εκδοχή του ενάγοντα είναι μία εκ των υστέρων κατασκευή προκειμένου να εμπλέξει τους εναγόμενους. Το ίδιο ισχύει και για την απαίτηση του δγ αγορά των στην τιμή των Εφόσον γνώριζε ότι (α) τα χρήματα του τα κατάθεσε στην Mega Securities Ltd (β) την εντολή την έδωσε σε συγκεκριμένη υπάλληλο της άνω εταιρείας και ότι στις η τιμή της μετοχής της L.K. Globalsoft Com Ltd κυμάνθηκε μεταξύ (βλ. τεκμ. 11) πώς εμπλέκει τους εναγόμενους. Να σημειωθεί ότι στην άνω ρηθείσα ένορκη δήλωση παράθεσης περισσοτέρων και καλύτερων λεπτομερειών αναφέρεται ρητά η υπάλληλος Στέλλα Παστού, υπάλληλος της Mega Securities Ltd όπως και η ρηθείσα πιο πάνω κατάθεση των Επίσης να σημειωθεί ότι το τεκμ. 11 που είναι μέρος του ηλεκτρονικού αρχείου του ΧΑΚ και παρουσιάζει τις τιμές της επίδικης μετοχής κατά την , κατετέθη χωρίς ένσταση και χωρίς να αμφισβητηθεί κατά την αντεξέταση. Ακόμη και στις ημερομηνίες που ο ενάγοντας ενόρκως ισχυρίσθη (βλ. περισσότερες και καλύτερες λεπτομέρειες, ένορκή δήλωση ) ότι πωλήθησαν οι μετοχές αυτό δεν υποστηρίζεται από το τεκμ. 12 όπου φαίνονται οι ημερομηνίες αυτές και οι συνολικές πωλήσεις που έγιναν στις ημερομηνίες αυτές ανέρχονται σε μετοχές μονο. (Διά τον κωδικό GLC βλ. παράγρ. 40 του τεκμ. Β). Ως αποτέλεσμα όλων των πιο πάνω αλλά και της κακής εντύπωσης που δημιούργησα δια τον ενάγοντα ως άνθρωπο που δεν έλεγε την αλήθεια αλλά με μοναδικό σκοπό να εμπλέξει τους εναγόμενους εις την ιστορία του, απορρίπτω την εκδοχή του ως ανειλικρινή και αναξιόπιστη. Αντίθετα, ο εναγόμενος 2 μου έκανε καλή εντύπωση ως μάρτυρας και πιστεύω ότι είπε στο Δικαστήριο την αλήθεια στο μεγαλύτερο μέρος. Από την όλη εκδοχή του πιστεύω ότι δεν αποκάλυψε όλη την αλήθεια αναφορικά με

6 6 την εξαγορά από την Equity Connect της Mega Financial Ltd η οποία έχει θυγατρική τη Mega Securities Ltd. Προφασιζόμενος ότι δεν γνωρίζει νομικά δεν απάντησε πλήρως την ερώτηση κατά πόσο με την άνω εξαγορά η πρώτη ανέλαβε τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της δεύτερης. Σύμφωνα με την ίδια τη μαρτυρία του κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν ένας εκ των τριών μετόχων της Mega Securities Ltd, εκτελεστικός σύμβουλος (διευθυντής) και χρηματιστής της. Επίσης είναι ένας εκ των συμβούλων της εναγομένης 1. Συνεπώς υπό την άνω ιδιότητα του γνώριζε και γνωρίζει περισσότερα διά το εξεταζόμενο θέμα πλην όμως προτίμησε να τηρήσει τη στάση που τήρησε. Αυτό βέβαια δεν κλονίζει την αξιοπιστία και ειλικρίνεια του δια το υπόλοιπο μέρος της μαρτυρία του η οποία εν πολλοίς υποστηρίζεται και από τα τεκμήρια ενώπιον του Δικαστηρίου, αλλά κυρίως διότι κρίνεται φυσική και πειστική. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω γίνονται ευρήματα του Δικαστηρίου ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο ο ενάγοντας ήταν επενδυτής και γνώστης της χρηματαγοράς, συνεργάζετο με τη χρηματιστηριακή εταιρεία Mega Securities Ltd της οποίας Διευθυντές και μέτοχοι ήταν οι εναγόμενοι 2 και 3 πλέον ακόμα ένα άλλο πρόσωπο ως μέτοχος. Ο εναγόμενος 2 ήταν και χρηματιστής της. Ο ενάγων μέσα στα πλαίσια της εργασίας τους προέβαινε σε αγοραπωλησίες μετοχών μέσω της άνω εταιρείας από τον Απρίλιο 2000 μέχρι το Σεπτέμβριο 2001 (βλ. τεκμ. 12). Κατά την περίοδο πωλήθησαν μετοχές της L.K. Globalsoft Com Ltd δια λογαριασμό του Ενάγοντα. Στις ο ενάγοντας έδωσε εντολή στην πιο πάνω εταιρεία διλ αγορά μετοχών της L.K. Globalsoft Com Ltd δια την τιμή των 2.20 έκαστη και σε κατοπινό στάδιο έδωσε εντολή στον εναγόμενο 2 όπως αγοράσει αντί 2.35 εκάστη. Η τιμή ανοίγματος κατά την άνω ημέρα της άνω μετοχής ήταν 2.35, η τιμή κλεισίματος επίσης 2.35, η ψηλότερη 2.42 και η χαμηλότερη Η μέση τιμή ήταν Τέλος οι άνω μετοχές οι αγοράσθησαν διά 2.35 εκάστη.

7 7 Σε προηγούμενο στάδιο ήτοι την ο ενάγοντας καταχώρησε την υπ' αριθμό 1367/02 αγωγή εναντίον της Mega Securities Ltd δια την απαίτηση του αναφορικά με την αγορά των άνω μετοχών της L.K. Globalsoft Com Ltd. Η αξίωση μεταξύ άλλων ήταν διά ως αποζημιώσεις. Η Mega Securities Ltd κατεχώρησε Έκθεση Υπεράσπισης και στις ο ενάγων απόσυρε την αγωγή του άνευ βλάβης, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του και με έξοδα εις βάρος του. Σχετικά είναι τα τεκμ. 1, 2 και 7. Η εναγομένη 1 είναι δημόσια εταιρεία και ασκεί εργασίες ως ΚΕΠΕΥ από το 2003 και είναι εντελώς ξεχωριστή εταιρεία από την Mega Securities Ltd, βλ. τεκμ Με βάση τα πιο πάνω ευρήματα η απαίτηση του ενάγοντα αναπόφευκτα θα πρέπει να απορριφθεί. Όλοι οι ισχυρισμοί του αναφορικά με την πώληση των ισχυριζόμενων απερρίφθησαν διά τους λόγους που εξηγήθηκαν και συνεπώς δεν μπορεί η απαίτηση του να έχει οιανδήποτε τύχη. Όσον αφορά την απαίτηση του για αγορά των μετοχών της L.K. Globalsoft Com Ltd στην τιμή των 2.35 σύμφωνα με τα ευρήματα του Δικαστηρίου αυτή έγινε με δικές του οδηγίες και συνεπώς δεν μπορεί να επιτύχει. Θα προσθέσω όμως ακόμα δύο λόγους στην απόφαση μου. Έστω και εάν οι ισχυρισμοί του γίνονταν δεκτοί στην ολότητα τους και πάλι η απαίτηση του δεν θα μπορούσε να πετύχει στην έκταση που αξιώνει. Αναφορικά με το πρώτο σκέλος της απαίτησης του που αφορά τις μετοχές ως αυτή σύμφωνα με τον ισχυρισμό του οι εντολές του διά πώληση τους δόθησαν στη Mega Securities Ltd. Με την προσαχθείσα μαρτυρία ουδεμία σχέση καταδείχθη μεταξύ της άνω εταιρείας και της εναγομένης 1 ώστε να καθιστά την εναγομένη 1 υπεύθυνη δια υποχρεώσεις της Mega Securities Ltd. Οι εναγόμενοι 2 και 3 επίσης δεν διαφαίνεται από την προσαχθείσα μαρτυρία ότι συναλλάτονταν με τον ενάγοντα υπό την προσωπική τους ιδιότητα. Συνεπώς, ουδεμία ευθύνη θα έφεραν και αυτοί.

8 8 Εάν υπήρχε οιαδήποτε ευθύνη αυτή θα βάρυνε την Mega Securities Ltd. Πέραν όμως των πιο πάνω, σύμφωνα πάντοτε με τους ισχυρισμούς του ενάγοντα στις όταν αυτός έδωσε την εντολή του δια πώληση των μετοχών αυτές δεν ανήκαν όλες στον ίδιο αλλά και σε δύο άλλα πρόσωπα. Δεν κατάδειξε οιανδήποτε νομιμοποίηση ν' απαιτεί αποζημίωση δια ζημιά που κατ' ισχυρισμό υπέστη στις δια μετοχές που δεν του ανήκαν. Ούτε κατεδείχθη στο Δικαστήριο πόσες ήταν οι μετοχές του κατά την Ούτε από το τεκμ 6 μπορεί να συναχθεί οτιδήποτε σχετικό διότι αν και αναφέρεται στο όνομα του αριθμός μετοχών εντούτοις στο ίδιο τεκμήριο αναφέρεται ότι αριθμός μετοχών έχει μεταβιβασθεί από τον Παναγιώτη Ζουβάνη στο Γεώργιο Γεωργίου στο όνομα Δημήτρη Δημητρίου. Το βάρος να αποδείξει ποιες ήταν οι μετοχές του κατά τον ουσιώδη χρόνο (2.5.01) το έφερε ο ενάγων και αυτός απέτυχε. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της απαίτησης του δι' αγορά μετοχών και πάλι οι οδηγίες του ενάγοντα του δόθησαν προς τη Mega Securities Ltd και όχι προσωπικά προς τους Εναγόμενους 2 και 3. Με την αποτυχία του ενάγοντα να αποδείξει οιανδήποτε ευθύνη της εναγομένης 1 σε σχέση με υποχρεώσεις της Mega Securities Ltd η απαίτηση του δεν δύναται να πετύχει. Ακόμη και αν πετύχαινε η ζημιά του θα ήταν η διαφορά της τιμής της εντολής του που ήταν 2.20 με την τιμή αγορά τους που ήταν 2.35 δηλ ήτοι συνολικά Χ 0.15 = 4350 ήτοι 7432,42. Όσον αφορά τις άλλες υπερασπίσεις των εναγομένων είναι παραδεκτό από την υπεράσπιση ότι αυτή που αφορά την ισχυριζόμενη καθυστέρηση δεν μπορεί να προωθηθεί αυτοτελώς και ότι δεν υπάρχει δεδικασμένο. Η προσπάθεια της υπεράσπισης να συνδυάσει τις δύο πιο πάνω υπερασπίσεις και να προβάλει την έγερση της αγωγής ως κατάχρηση της δικαστικής διαδικασίας δεν μπορεί να έχει καμία τύχη. Η έγερση της αγωγής υπ' αρ. 1367/02 εναντίον της Mega Securities Ltd και η εν συνεχεία απόσυρση της και καταχώρηση της παρούσας δεν συνιστά κατάχρηση της διαδικασίας. Δια το τι συνιστά κατάχρηση της Δικαστικής Διαδικασίας βλ. Διευθυντή Φυλακών ν.

9 9 Ιη Τζενναρο Περέλλα (1995) 1 Α.Α.Δ 217, Ββοα^Βίο Β8ηΚβ ΡΡ (1996) 1 Α.Α.Δ 911. Δια τους λόγους που εξήγησα νωρίτερα η αγωγή απορρίπτεται. Τα έξοδα να ακολουθήσουν το αποτέλεσμα και να είναι εναντίον του ενάγοντα όπως αυτά θα υπολογιστούν από την Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. (Υπ) Λ. Παρπαρίνος Π.Ε.Δ. ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ /γκ c:\my «ΙοουηΊΘηίβψΒφΒΓΪηοβ /ίίηβΙ (Ιβαβίοηβ

10

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧIΑΚΟ ΔIΚΑΣΤΗΡIΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αίτηση Αρ.168 /2012. ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧIΑΚΟ ΔIΚΑΣΤΗΡIΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αίτηση Αρ.168 /2012. ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΣΤΟ ΕΠΑΡΧIΑΚΟ ΔIΚΑΣΤΗΡIΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αίτηση Αρ.168 /2012 ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦ. 113 ΕΝΟΡΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 9 ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 9 ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 9 ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Κάθε Δικαστήριο αποφασίζει τα επίδικα θέματα στην βάση μαρτυρίας. Η μαρτυρία δυνατόν να είναι προφορική ή γραπτή ή «πραγματική».

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16: Αξιολόγηση μαρτυρίας Φάνου Χατζηγεωργίου.

Κεφάλαιο 16: Αξιολόγηση μαρτυρίας Φάνου Χατζηγεωργίου. Κεφάλαιο 16: Αξιολόγηση μαρτυρίας Φάνου Χατζηγεωργίου. Έχοντας υπόψη μας τη μαρτυρία στο σύνολο της κρίνουμε ότι, για όλους τους παραπάνω λόγους, η μαρτυρία του Φάνου δεν είναι μόνο εγγενώς ύποπτη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 Αριθμός 2641 Ο ΠΕΡί ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Οι εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Δικογραφία 2014 429 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 237/2013 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Λεων. Χατζησταύρου Δικηγόροι: Κων. Ευθυμίου, Ιωάν. Γιαγλάρας Αναιτιώδης η εκχώρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 2 κεφάλαιο Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 2.1 Κοινωνική Προσφορά 2.2 Τα Όρια Ευθύνης του Ορκωτού Ελεγκτή 2.3 Περιπτώσεις ικαστικών Υποθέσεων Ορκωτών Ελεγκτών 2.1 Κοινωνική Προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. του Μιλτιάδη Μιλτιάδου

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. του Μιλτιάδη Μιλτιάδου Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ του Μιλτιάδη Μιλτιάδου 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο Μιλτιάδης Μιλτιάδου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 7. 5. 2 0 1 3 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 0 6 0 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ ΚΑΝΝΕΣ

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 7. 5. 2 0 1 3 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 0 6 0 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ ΚΑΝΝΕΣ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 7. 5. 2 0 1 3 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 0 6 0 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ ΚΑΝΝΕΣ Βροχή αστέρων στο κόκκινο χαλί Εντυπωσιακή έναρξη και λάμψη στο 66ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ Η ΚΥΠ. ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ Ψευδής η έκθεση της ΚΥΠ ότι ο Τουρκοκύπριος Μουσταφά ήταν κάτοικος ελεύθερων περιοχών

ΚΑΙ Η ΚΥΠ. ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ Ψευδής η έκθεση της ΚΥΠ ότι ο Τουρκοκύπριος Μουσταφά ήταν κάτοικος ελεύθερων περιοχών ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Δυσαρέσκεια με την Ερευνητική Πική Εντονα δυσαρεστημένη είναι η κυβέρνηση από την απόφαση της Ερευνητικής να συνεχίσει το έργο της χωρίς να αναμένει την απάντηση του Υπουργικού Συμβουλίου. Τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD CIF: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Αριθμός Κάρτας : ΥΠΟΚ/ΜΑ ( ) Αριθμός Λ/μού Κάρτας : Αριθμός Επιπρόσθετης Κάρτας : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 2 8. 1 1. 2 0 1 4 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 3 2 3 5 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 2 8. 1 1. 2 0 1 4 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 3 2 3 5 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ ΕΛΠΙΔΕΣ... ΤΕΛΟΣ Ο Απόλλωνας γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Ζυρίχη εκτός έδρας και πλέον έχουν εξανεμιστεί οι όποιες ελπίδες υπήρχαν για πρόκριση στην επόμενη φάση του Γιουρόπα Λιγκ. www.alithia.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την εταιρεία CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED Αλκαίου 21 Έγκωμη 2004 Λευκωσία, Κύπρος -ΚΑΙ-

Αναφορικά με την εταιρεία CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED Αλκαίου 21 Έγκωμη 2004 Λευκωσία, Κύπρος -ΚΑΙ- ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ.: 78 /2015 Αναφορικά με την εταιρεία CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED Αλκαίου 21 Έγκωμη 2004 Λευκωσία, Κύπρος -ΚΑΙ- Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ. 9678/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ' ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ηµόσια συνεδρίαση της 9 ης Μαΐου 2014

ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ. 9678/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ' ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ηµόσια συνεδρίαση της 9 ης Μαΐου 2014 Σελίδα 1 από 18 ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ. 9678/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΜΩΛΙΑ ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΤΟΥ Γ' ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ηµόσια συνεδρίαση της 9 ης Μαΐου 2014 Σύνθεση Κατηγορούµενες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 19 Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ικαστή Μ. Πετρίδου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 580/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 580/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 580/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 23η Σεπτεμβρίου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4667 Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 2007 Αριθμός 2197 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Απόφοση ΕΠΑ: 19/2013

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Περίληψη Μονομερής βλαπτική μεταβολή συντρέχει όταν ο εργοδότης αναθέτει στο μισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, σε σχέση με τη συμβατική, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893 Αριθμός 4460 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 11 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 978/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελίδα 1 από 11 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 978/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 11 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 978/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές, Αικατερίνη Φράγκου, Πρόεδρο Πληµµελειοδικών, Κοσµία Γιαννούση, Πληµµελειοδίκη - Εισηγήτρια και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ. 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και. 3) του,.. (εγγυητής).

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ. 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και. 3) του,.. (εγγυητής). ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και 3) του,.. (εγγυητής). ΚΑΤΑ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «..», που

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ, από το Στρόβολο. και. EUROCYPRIA AIRLINES LTD, Λάρνακα ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ, από το Στρόβολο. και. EUROCYPRIA AIRLINES LTD, Λάρνακα ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑ ΕΝΩΠΙΟΝ: Ι.Α. Χατζητζιοβάννη, Προέδρου Χ. Κάγιας και Μ. Σταυρινού, Μελών. Μεταξύ: Αρ. υπόθεσης: 47/2010 ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ, από το Στρόβολο και EUROCYPRIA AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 67 2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 1/2011 (Πρόεδρος: Γεράσιμος Τσούνης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Ελένη Κατσούλη, Εφέτες). (Δικηγόροι: Αναστάσιος Τελώνης, Αριστείδης Καρύδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΧΡΗΜΑ! Επιστρέφουν οι καταθέσεις από ντουλάπια και μαξιλάρια - Μειώνονται σημαντικά οι εκροές

ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΧΡΗΜΑ! Επιστρέφουν οι καταθέσεις από ντουλάπια και μαξιλάρια - Μειώνονται σημαντικά οι εκροές Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΟΡΕΑΣ Τάισε τον θείο του σε 120 πεινασμένους σκύλους; Δημοσίευμα εφημερίδας του Χονγκ Κονγκ κάνει τον γύρο του κόσμου, για τον θάνατο του θείου του Κιμ Γιονγκ-ουν Η Washington Post

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΕΦΕΣΗ Αριθ. Αποφ. 2145/06 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές : 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ. στη δίκη για την έκρηξη στο Μαρί ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ KAΛΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ! Ο Γ. Γεωργιάδης, από κατηγορούμενος, μάρτυρας κατηγορίας

ΝΕΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ. στη δίκη για την έκρηξη στο Μαρί ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ KAΛΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ! Ο Γ. Γεωργιάδης, από κατηγορούμενος, μάρτυρας κατηγορίας 01-ΠΡΩΤΗ 21/06/2012 11:20 ΜΜ Page 1 ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ KAΛΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ! ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ O Π O I O Σ E Λ E Y Θ E P A Σ Y Λ Λ O Γ A T A I Σ Y Λ Λ O Γ A T A I K A Λ A P ή γ α ς Φ ε ρ α ί ο ς 1 ΕΥΡΩ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Δικογραφία 2012 211 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 530/2011 Πρόεδρος: Άγγ. Λιάπης Εισηγητής: Νικ. Παπαδούλης Δικηγόροι: Κων. Τσακίρης - Στ. Μαλακασιώτης, Χρ. Καρακώστας Μετά το ν. 2447/96

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχεία α), ε) και στ),

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχεία α), ε) και στ), 27.6.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/59 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 655/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας / των πιο κάτω πιστωτικών καρτών (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας

Διαβάστε περισσότερα