Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε (α) κατά το ποσό ,66 ευρώ, µε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε (α) κατά το ποσό 14.769.480,66 ευρώ, µε"

Transcript

1 ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε (α) κατά το ποσό ,66 ευρώ, µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Megabet Ltd, (β) κατά το ποσό ,07 ευρώ, µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Poerol Ltd, (γ) κατά το ποσό ,46 ευρώ, µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Eurogoal Cyprus Ltd, (δ) κατά το ποσό ,33 ευρώ, µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Eurogoal Betting Ltd, (ε) κατά το ποσό 4.999,53 ευρώ, µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Eurogoal Racing Ltd, (στ) κατά το ποσό ,43 ευρώ, µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Shigibet Ltd, (ζ) κατά το ποσό ,18 ευρώ, µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Kastor Leisure Ltd, (η) κατά το ποσό ,46 ευρώ, µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Kastor Betting Ltd, και (θ) κατά το ποσό ,5 ευρώ, µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Primebet Ltd, σύµφωνα µε εκτίµηση των µετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 9). ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ, ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικές πληροφορίες Λόγοι της πραγµατοποιηθείσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Όροι της πραγµατοποιηθείσας Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου Καθορισµός της Αξίας των Εισφερόµενων Μετοχών Επιχειρηµατική ραστηριότητα Πληροφορίες για τις τάσεις ιοικητικά, ιαχειριστικά, Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη Μετοχική Σύνθεση Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές της Εταιρίας Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα απάνες Έκδοσης Καταστατικό Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Απολογιστικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων Απολογιστικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Περιόδου Χρηµατοοικονοµικοί είκτες χρήσεων και περιόδου Συνοπτικές Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τη χρήση που έληξε την και την περίοδο Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Παράγοντες Κινδύνου Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Εταιρία Κίνδυνοι που Σχετίζονται µε τις Μετοχές της Εταιρίας ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Εταιρία Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του Νέου Οµίλου στους κλάδους Πληροφορικής, Ροµποτικής, και Έρευνας και Ανάπτυξης Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του Νέου Οµίλου στους κλάδους Συλλογικών Στοιχηµάτων και ιαδικτυακών Παιγνίων Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις µετοχές της Εταιρίας ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Περιόδου Χρηµατοοικονοµικοί είκτες χρήσεων και περιόδου Επιλεγµένες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τη χρήση που έληξε την και την περίοδο Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία - Υπεύθυνα Πρόσωπα Νόµιµοι Ελεγκτές Πληροφορίες µέσω Παραποµπής Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρίας και των Ενοποιούµενων Εταιριών 63 2

3 3.5.1 Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρίας Φορολογικός Έλεγχος Ενοποιούµενων Εταιριών Πληροφορίες για την εταιρία ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό ραστηριότητα του Νέου Οµίλου ΖΗΝΩΝ Συµβάσεις Άδειες Λειτουργίας Επενδύσεις ικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρίας και του Νέου Οµίλου Θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις δραστηριότητες του Νέου Οµίλου στην Kύπρο Θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις δραστηριότητες του Νέου Οµίλου στην Μάλτα Πληροφορίες για τις Τάσεις Ακίνητα Εγκαταστάσεις Εξοπλισµός Ιδιόκτητα Ακίνητα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός εξοπλισµός Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Περιβαλλοντικές Άδειες Οργανωτική ιάρθρωση Oµίλου ΖΗΝΩΝ Πληροφορίες για τις συµµετοχές της Εταιρίας Περιγραφή ενοποιούµενων την εταιριών Νέες Θυγατρικές Εταιρίες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ισολογισµών Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου ΖΗΝΩΝ Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Οµίλου ΖΗΝΩΝ κατά την περίοδο Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Κατάστασης Συνολικών Εσόδων περιόδου Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών περιόδου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου ΖΗΝΩΝ Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Οµίλου ΖΗΝΩΝ κατά την περίοδο Άτυπες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Γενικά Βάση ετοιµασίας των pro forma ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και παραδοχές-υποθέσεις Πηγές ιστορικών χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών Pro Forma προσαρµογές επί των ιστορικών χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών Pro forma ιεταιρικές Συναλλαγές Ανάστροφη Απόκτηση βάση του.π.χ.α Προσδιορισµός της ηµεροµηνίας απόκτησης Προσδιορισµός της εύλογης αξίας των νεοεκδιδόµενων µετοχών (προσδιορισµός του ανταλλάγµατος) Αναγνώριση της εταιρίας που θα είναι ο λογιστικά αποκτών Μεθοδολογία Ανάστροφης Απόκτησης Επιµέτρηση της Υπεραξίας για σκοπούς Pro Forma Κυριότερες Λογιστικές πολιτικές της εταιρίας που αναγνωρίστηκε ως ο λογιστικά αποκτών

4 Έκθεση Επιβεβαίωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των pro forma ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της χρήσης 2008 και επί των pro forma χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών της περιόδου Pro forma ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης Pro forma ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων περιόδου Pro forma ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Μέρη Συναλλαγές του Οµίλου ΖΗΝΩΝ µε τα µέλη.σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας για την περίοδο και για τις χρήσεις ιεταιρικές Συναλλαγές της Εταιρίας κατά τις περιόδους και και τις χρήσεις Σηµαντικές Αλλαγές στη Χρηµατοοικονοµική ή Εµπορική Θέση της Εταιρίας Συνοπτική περιγραφή των νέων δραστηριοτήτων Στρατηγική Νέου Οµίλου σε σχέση µε τις νέες δραστηριότητες Λοιπές πληροφορίες σε σχέση µε τις νέες δραστηριότητες Μερισµατική Πολιτική ιοικητικά, ιαχειριστικά, Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη ιοικητικό Συµβούλιο ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας ηλώσεις µελών διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων καθώς και ανώτερων διοικητικών στελεχών Αµοιβές και οφέλη Προσωπικό Μετοχικό κεφάλαιο Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Μέτοχοι Μετοχική Σύνθεση Μετοχές της ΖΗΝΩΝ που κατέχουν τα Μέλη των ιοικητικών, ιαχειριστικών Εποπτικών Οργάνων και τα Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη Καταστατικό ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Ίδια Κεφάλαια και Χρέος Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης Κεφαλαιακή ιάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος την ήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης Όροι της πραγµατοποιηθείσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Λόγοι της πραγµατοποιηθείσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Καθορισµός της Αξίας των Εισφερθέντων Μετοχών Μεθοδολογία Τα Αποτελέσµατα της Αποτίµησης Αποτίµηση της εύλογης αξίας των µετοχών της ΖΗΝΩΝ Μεθοδολογία Τα Αποτελέσµατα της Αποτίµησης Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές της Εταιρίας ικαιώµατα Μετόχων Γενικά Έκδοση Νέων Κοινών Μετοχών και ικαίωµα Προτίµησης Παλαιών µετόχων ικαίωµα Μερίσµατος

5 4.8.4 ικαίωµα στο Προϊόν της Εκκαθάρισης ικαιώµατα Μειοψηφίας Φορολογία Μερισµάτων Φορολογία του Κέρδους από την Πώληση Μετοχών Εταιριών Εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Μείωση ιασποράς Άµβλυνση (Dilution) Μείωση ιασποράς Άµβλυνση (Dilution) απάνες Έκδοσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 266 Pro Forma ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες κατάστασης συνολικών εσόδων για τη χρήση 2008 και την περίοδο και κατάστασης οικονοµικής θέσης στις , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

6 Το Ενηµερωτικό ελτίο περιλαµβάνει δηλώσεις που αφορούν στις δραστηριότητες της Εταιρίας και των Νέων Θυγατρικών εταιριών και των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιούνται, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Αυτές οι δηλώσεις µπορούν να αναγνωριστούν από τη χρήση ορολογίας που ενέχει το στοιχείο της εκτίµησης όπως «πιστεύει», «εκτιµά», «σχεδιάζει», «αναµένει», «προτίθεται», «στοχεύει», «ενδέχεται» «αναµένεται», «θα», «θα συνεχίσει», «θα πρέπει» ή «επιδιώκει» ή παρόµοιες εκφράσεις ή αρνητικές δηλώσεις επ αυτών ή άλλες παραλλαγές αυτών ή παρόµοια ορολογία, ή από συζητήσεις για τη στρατηγική, το σχεδιασµό, τις προοπτικές, την αναµενόµενη ανάπτυξη, τους στόχους, τις επιτυχίες, τα µελλοντικά γεγονότα ή τις προθέσεις. Από την φύση τους, οι δηλώσεις που αναφέρονται στο µέλλον ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, και οι παράγοντες που περιγράφονται σε αυτές τις δηλώσεις που αναφέρονται στο µέλλον, θα µπορούσαν να οδηγήσουν τα πραγµατικά αποτελέσµατα και εξελίξεις να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που αναφέρονται ή υπονοούνται σε οποιαδήποτε δήλωση που αναφέρεται στο µέλλον. Η Εταιρία έχει βασίσει αυτές τις δηλώσεις που αναφέρονται στο µέλλον στις παρούσες εκτιµήσεις και προβλέψεις της Εταιρίας σχετικά µε µελλοντικά γεγονότα. Ως συνέπεια αυτών των κινδύνων, αβεβαιοτήτων, και προβλέψεων, οι δηλώσεις που αναφέρονται στο µέλλον και περιλαµβάνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο µπορεί να µην πραγµατοποιηθούν. εν θα πρέπει να θεωρηθεί ως δεδοµένο ότι θα συνεχιστούν και στο µέλλον οποιεσδήποτε παρελθοντικές τάσεις και γεγονότα αναφέρονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο. Οι επενδυτές πρέπει να µη βασίζονται σε δηλώσεις που αναφέρονται στο µέλλον, οι οποίες βασίζονται µόνο σε στοιχεία που είναι γνωστά στην Εταιρία µόνο µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. 6

7 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν ενηµερωτικό δελτίο (εφεξής «Ενηµερωτικό ελτίο») αφορά στην εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής ο «ΖΗΝΩΝ» ή η «Εταιρία») οι οποίες προήλθαν από αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου (εφεξής «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») µε εισφορά εις είδος των µετοχών των εταιριών Megabet LTD, Poerol LTD, Eurogoal Cyprus LTD, Eurogoal Betting LTD, Eurogoal Racing LTD, Shigi Bet LTD, Kastor Leisure LTD, Kastor Betting LTD, Primebet LTD (εφεξής οι εννέα παραπάνω εταιρίες θα αναφέρονται µαζί ως οι «Νέες Θυγατρικές») και την εισαγωγή των νέων µετοχών στην κατηγορία «Επιτήρησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (εφεξής: το «Χ.Α.»). Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν περιληπτικό σηµείωµα (εφεξής το «Περιληπτικό Σηµείωµα») αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ελτίου και περιλαµβάνει µια συνοπτική περιγραφή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, των διοικητικών, διαχειριστικών, εποπτικών οργάνων και των ανώτερων διοικητικών στελεχών, της µετοχικής σύνθεσης, των πληροφοριών σχετικά µε τις µετοχές, των συνοπτικών χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και των τάσεων της Εταιρίας και των θυγατρικών της (εφεξής ο «Όµιλος» ή ο «Όµιλος ΖΗΝΩΝ»), καθώς και των Νέων Θυγατρικών (εφεξής οι «Νέες Θυγατρικές» µαζί µε τον Όµιλο ΖΗΝΩΝ θα αναφέρονται µαζί ως ο «Νέος Όµιλος» ή ο «Νέος Όµιλος ΖΗΝΩΝ»), όπως επίσης των όρων της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και των παραγόντων κινδύνου. Συνεπώς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για επένδυση σε κινητές αξίες της Εταιρίας στην εξέταση του Ενηµερωτικού ελτίου ως σύνολο. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ασκείται ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί µε τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σηµείωµα, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε µετάφρασής του και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου Γενικές πληροφορίες Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΖΗΝΩΝ Α.Ε.» ή «ΖΕΝΟΝ S.A.», ιδρύθηκε το Το 2002 πραγµατοποίησε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε δηµόσια προσφορά και εισαγωγή των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η ΖΗΝΩΝ από της ιδρύσεως της δραστηριοποιήθηκε κυρίως στον τοµέα των αυτοµατισµών στην βιοµηχανία και σε ερευνητικά συγχρηµατοδοτούµενα έργα υψηλής τεχνολογίας, καθώς επίσης και σε έργα πληροφορικής κυρίως για το ηµόσιο Τοµέα. Σε συναφή αντικείµενα υπάγονταν, κατά κανόνα, και οι δραστηριότητες των θυγατρικών της εταιριών. Κατά τις τελευταίες χρήσεις η ΖΗΝΩΝ αντιµετώπισε ουσιαστικά επιχειρηµατικά προβλήµατα µε συνέπεια τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης από τις συνήθεις εργασίες της να καθίστανται διαρκώς αρνητικά, µε εξαίρεση τους τοµείς δραστηριότητας της Retail Link A.E. (η οποία πωλήθηκε τον Νοέµβριο 2009) και της Raymetrics A.E., η οποία αναπτύσει τεχνολογίες και λύσεις στο χώρο της τηλεπισκόπησης µε τεχνολογίες laser. 7

8 1.2. Λόγοι της πραγµατοποιηθείσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Με ηµεροµηνία συνέτρεχαν λόγοι εφαρµογής του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920 και γενικότερα η Εταιρία αντιµετώπιζε σοβαρά θέµατα κεφαλαιακής επάρκειας και αβεβαιότητας ως προς τη βιωσιµότητά της. Επιπλέον, στην έκθεση των ορκωτών ελεγκτών αναφερόταν ότι η δυνατότητα κάλυψης των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου από τα κυκλοφορούντα στοιχεία του Ενεργητικού εξαρτώνταν από την επίτευξη πώλησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οµίλου. Κατά την Εταιρία αιτίες των επιχειρηµατικών προβληµάτων του Οµίλου αποτέλεσαν παράγοντες όπως το χαµηλό περιθώριο κέρδους των έργων του ηµοσίου (σε συνδυασµό µε τις συχνά παρατηρούµενες καθυστερήσεις πληρωµών), το µικρό µέγεθος της Ελληνικής Βιοµηχανίας που αποτελούσε τη δυνητική αγορά συστηµάτων και αυτοµατισµού και η διασπορά των εργασιών του Οµίλου σε διαφορετικές αγορές (π.χ. συστήµατα αυτοµατισµών, πληροφορική, έρευνα και ανάπτυξη) και, πρόσφατα η επίδραση της αρνητικής διεθνούς οικονοµικής συγκυρίας. Ως αποτέλεσµα οι επενδύσεις που πραγµατοποίησε ο Όµιλος σε πάγιο εξοπλισµό (πχ εξοπλισµός ροµποτικής) και σε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό, δεσµεύοντας σηµαντικό µέρος των κεφαλαίων του, δεν απέφεραν την επιδιωκόµενη αποδοτικότητα. Παράλληλα, ο Όµιλος λόγω του σχετικά µικρού µεγέθους του δεν διέθετε την απαιτούµενη «κρίσιµη µάζα» ώστε να µπορεί να απορροφά τα αυξηµένα σταθερά έξοδα που απαιτούνται για τη συντήρηση επαρκούς υποδοµής για την ανάπτυξη του. Κατά συνέπεια το µεγαλύτερο τµήµα των δραστηριοτήτων του Οµίλου παρουσίασε σηµαντικές ζηµιές σε λειτουργικό επίπεδο και αύξηση υποχρεώσεων. Στα πλαίσια της γενικότερης ανασυγκρότησης του Οµίλου το.σ. της Εταιρίας εξέτασε και εξετάζει τη διάθεση, µε ευνοϊκούς για τον Όµιλο όρους, των µη λειτουργικών στοιχείων του ενεργητικού του Οµίλου όπως ακίνητα, χρεόγραφα κλπ., ως και την ορθολογικότερη αξιοποίηση των θυγατρικών του Οµίλου µε στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας, τη µείωση του τραπεζικού δανεισµού και την εστίαση σε κερδοφόρες δραστηριότητες. Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, κατά τη διάρκεια του 2009 υλοποιήθηκαν µία σειρά από ενέργειες και εταιρικές πράξεις. Παράλληλα µε τα ανωτέρω το.σ. της Εταιρίας διαπίστωσε την αναγκαιότητα αναζήτησης νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε νέους κλάδους ως µοναδική και ρεαλιστική διέξοδο από την στασιµότητα των υφισταµένων εργασιών της και προοπτική συνέχισης της λειτουργίας της. Εν τω µεταξύ, τον Απρίλιο 2009, κατ εφαρµογήν του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών οι µετοχές της Εταιρίας µεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. Με δεδοµένη πλέον την ανάγκη άµεσης υλοποίησης µίας νέας στρατηγικής που θα βελτιώσει αισθητά τις προοπτικές της Εταιρίας και του Οµίλου εν γένει, το.σ. αφού αξιολόγησε τις προτάσεις µετοχικής συνεργασίας από τους µετόχους των Νέων Θυγατρικών ως προς την επιχειρηµατική τους σκοπιµότητα, τα οικονοµικά δεδοµένα και τις προοπτικές των εν λόγω εταιριών, κατόπιν διαπραγµατεύσεων, τις έκανε αποδεκτές και υπέβαλε προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων την πρότασή του για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Με βάση τις θετικές εκτιµήσεις της Εταιρίας σχετικά µε τον ευρύτερο κλάδο στοιχήµατος και τυχερών παιγνίων και της ήδη πολύτιµης εµπειρίας της ΖΗΝΩΝ στον εν λόγω κλάδο µέσω της προηγούµενης συµµετοχής της στην Megabet Public Company Ltd, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη την πολυετή εµπειρία των ιοικήσεων των Νέων Θυγατρικών και την εδραιωµένη θέση τους στην κύρια αγορά τους, η Εταιρία εκτιµά πως η δυναµική παρουσία της στους τοµείς των Συλλογικών Στοιχηµάτων (Επίγεια (land based) και µέσω ιαδικτύου) και των ιαδικτυακών Τυχερών Παιγνίων, ηλεκτρονικά και ζωντανά (on line gaming και live casino games) δηµιουργεί: προσδοκίες επίτευξης υψηλών ρυθµών ανάπτυξης του Οµίλου, 8

9 προϋποθέσεις ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας και θεραπείας της προσωρινής αδυναµίας συµµόρφωσης της Εταιρίας µε τις προβλέψεις του άρθρου 47 του Ν 2190/1920, αναφορικά µε τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων κάτω του ηµίσεως του µετοχικού κεφαλαίου, η οποία προέκυψε από τις συσσωρευµένες ζηµιές παρελθουσών χρήσεων, προϋποθέσεις αναστροφής της παρελθούσας ζηµιογόνου πορείας του Οµίλου και βαθµιαίας επίτευξης επαρκούς κερδοφορίας ώστε να πάψουν να συντρέχουν οι οριζόµενοι, στον Κανονισµό του Χ.Α., λόγοι ένταξης των µετοχών της Εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης και να καταστεί δυνατή η επιστροφή τους στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης Όροι της πραγµατοποιηθείσας Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της αποφάσισε µεταξύ άλλων: α) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των ,62 µε έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών αξίας 0,51 εκάστης µε εισφορά εις είδος (εφεξής η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), σύµφωνα µε την διενεργηθείσα αποτίµηση (κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/20) της αξίας των µετοχών Νέων Θυγατρικών (εφεξής η «Αποτίµηση»). Η διαφορά που προκύπτει από το ύψος της Αποτίµησης των ανωτέρω εισφορών εις είδος και της αποφασισθείσης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και η οποία ανέρχεται σε ποσό ύψους 1,88 ευρώ άχθηκε σε πίστωση του λογαριασµού "Αποθεµατικά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο" (για λόγους στρογγυλοποίησης) και β) την τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού της Εταιρίας αναφορικά µε το σκοπό και το µετοχικό κεφάλαιο αυτής. Αναλυτικά η εν λόγω Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε ως εξής: (α) αύξηση κατά το ποσό των ,66 µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Megabet LTD σύµφωνα µε εκτίµηση των µετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 9), (β) αύξηση κατά το ποσό των ,07 µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Poerol LTD, σύµφωνα µε εκτίµηση των µετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 9), (γ) αύξηση κατά το ποσό ,46 µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Eurogoal Cyprus LTD, σύµφωνα µε εκτίµηση των µετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρ. 9), (δ) αύξηση κατά το ποσό των ,33 µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Eurogoal Betting LTD, σύµφωνα µε εκτίµηση των µετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρ. 9), (ε) αύξηση κατά το ποσό 4.999,53 µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Eurogoal Racing LTD, σύµφωνα µε εκτίµηση των µετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 9), (στ) αύξηση κατά το ποσό ,43 ευρώ, µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας ShigiBet LTD, σύµφωνα µε εκτίµηση των µετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 9), (ζ) αύξηση κατά το ποσό των ,18 µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Kastor Leisure LTD, σύµφωνα µε εκτίµηση των µετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 9), (η) αύξηση κατά το ποσό των ,46 µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών 9

10 της εταιρίας Kastor Betting LTD, σύµφωνα µε εκτίµηση των µετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 9), και (θ) αύξηση κατά το ποσό των ,5 µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Primebet LTD, σύµφωνα µε εκτίµηση των µετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 9). Η τιµή διάθεσης ίσχυσε ανεξαρτήτως του ύψους της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής της Εταιρίας που διαµορφώθηκε κατά το χρόνο διάθεσης των νέων µετοχών. Συνοπτικά οι όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ KAI ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Χ.Α Με εισφορά εις είδος και ειδικότερα µε εισφορά του συνόλου των µετοχών των εταιριών Megabet LTD, Poerol LTD, Eurogoal Cyprus LTD, Eurogoal Betting LTD, Eurogoal Racing LTD, Shigi Bet LTD, Kastor Leisure LTD, Kastor Betting LTD και Primebet LTD ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ονοµαστική αξία µετοχής 0,51 ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,51 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,62 Μονάδα διαπραγµάτευσης στο Χ.Α. µια (1) µετοχή Τυχόν προσαρµογή της τιµής των µετοχών εξαιτίας της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σε συνδυασµό µε την υπ αριθ.26 απόφαση του.σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών η εγκριτική απόφαση για την τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, σχετικά µε το σκοπό και το µετοχικό της κεφάλαιο, σύµφωνα µε την απόφαση της από από Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στη συνεδρίαση του της προέβη στην πιστοποίηση της καταβολής του συνόλου της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιριας δια εισφοράς εις είδος η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την και εκδόθηκε η υπ αριθµ. πρωτ. Κ / ανακοίνωση προς το Εθνικό Τυπογραφείο. Όλες οι νέες µετοχές που προήλθαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας θα έχουν δικαίωµα µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσης 2009 και εφεξής, εφόσον η οικεία Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας αποφασίσει τη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση αυτή. Όλες οι νέες µετοχές θα είναι κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου, άυλες, και ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και µεταβιβάσιµες Καθορισµός της Αξίας των Εισφερόµενων Μετοχών Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, η ΖΗΝΩΝ ανέθεσε στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κ.κ. Ανδρέα Τσαµάκη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) και Γεώργιο Μπατσούλη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. την αποτίµηση (µε ηµεροµηνία ) της εύλογης αξίας των µετοχών των Νέων Θυγατρικών εταιριών µε σκοπό το προσδιορισµό του ύψους της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου εις είδος της ΖΗΝΩΝ Α.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Όπως αναφέρεται σχετικά στις Εκθέσεις Εκτιµήσεως, για την αποτίµηση της κάθε Νέας Θυγατρικής εταιρίας εφαρµόσθηκαν οι κυριότερες κάτωθι αναφερόµενες µεθοδολογίες 10

11 αποτίµησης, οι οποίες κρίθηκαν κατάλληλες, χρησιµοποιούνται ευρέως και είναι διεθνώς αναγνωρισµένες, λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε εταιρίας. Προεξόφληση Μελλοντικών Ταµειακών Ροών (DCF) είκτες Κεφαλαιαγοράς (Market Multiples) Μέθοδος του Οικονοµικού Κέρδους Μέθοδος των Κεφαλαιοποιηµένων Οργανικών κερδών (των εποµένων ετών) Μέθοδος της Υπερπροσόδου (βάσει ιστορικών αποτελεσµάτων) Μέθοδος της Καθαρής Περιουσιακής Θέσης Προσαυξηµένης κατά την Υπερπρόσοδο της επόµενης πενταετίας Τα αποτελέσµατα της Αποτίµησης της εµπορικής αξίας του συνόλου των µετοχών των Νέων Θυγατρικών παρατίθενται συνοπτικά στον κατωτέρω πίνακα: ΝΕΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (σε ) EUROGOAL CYPRUS LIMITED ,5 EUROGOAL BETTING LIMITED ,4 KASTOR BETTING LIMITED ,6 KASTOR LEISURE LIMITED ,5 SHIGIBET LIMITED ,5 PRIMEBET LIMITED ,8 EUROGOAL RACING LIMITED (1) 5.000,0 POEROL LIMITED (2) ,3 MEGABET LIMITED ,9 ΣΥΝΟΛΟ ,50 (1) Η δραστηριότητα της "EUROGOAL RACING LIMITED" άρχισε εντός του πρώτου τριµήνου του 2009 και για το σκοπό της Αποτίµησης, η αξία του συνόλου των µετοχών εκτιµάται ίση µε το ύψος του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 5,0 χιλ. (2) Η εταιρία "POEROL LIMITED" κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης αποτίµησης συµµετέχει µε ποσοστό 100% στις εταιρίες "MEGABET INTERNATIONAL LIMITED" και "MEGABET GAMING INTERNATIONAL LIMITED", η οποία ιδρύθηκε την εδοµένου ότι η εταιρία "POEROL LIMITED" δεν έχει δραστηριότητα και τα µοναδικά περιουσιακά της στοιχεία είναι η συµµετοχή στις ανωτέρω εταιρίες η αξία των µετοχών της διαµορφώνεται εξ ολοκλήρου από την αξία του συνόλου των µετοχών της "MEGABET INTERNATIONAL LIMITED" Επιχειρηµατική ραστηριότητα Στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Οµίλου οι υφιστάµενες δραστηριότητες Ροµποτικής και Έρευνας και Ανάπτυξης περιορίζονται σήµερα αποκλειστικά και µόνο στην ολοκλήρωση παλαιότερα αναληφθέντων έργων, ενώ διατηρείται µία δυναµική δραστηριοποίηση στον χώρο της Τηλεπισκόπησης µε Τεχνολογίες Laser µέσω της θυγατρικής Raymetrics Α.Ε. και η δραστηριοποίηση στον τοµέα Πληροφορικής µε εστίαση στα έργα Ιδιωτικού Τοµέα. Ωστόσο, οι σηµαντικότερες δραστηριότητες του Νέου Οµίλου, σήµερα, περιλαµβάνουν τις δραστηριότητες των Νέων Θυγατρικών εταιρίων στους τοµείς των Συλλογικών Στοιχηµάτων (Επίγεια (land based) και µέσω ιαδικτύου) και των ιαδικτυακών Παιγνίων, ηλεκτρονικά και ζωντανά (on line gaming και live casino games). Ειδικότερα ο Νέος Όµιλος δραστηριοποιείται στο χώρο των στοιχηµάτων και των διαδικτυακών παιγνίων µέσω τριών εταιρικών σχηµάτων. Το πρώτο αφορά την κυπριακή εταιρία διεξαγωγής στοιχηµάτων Megabet Ltd, η οποία σε συνεργασία µε θυγατρικές της εταιρίες, δραστηριοποιείται κυρίως στην διεξαγωγή συλλογικών στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης στην Κύπρο προσφέροντας µια ευρεία γκάµα από στοιχήµατα αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων, καθώς και στην διεξαγωγή διαδικτυακών παιγνίων ηλεκτρονικά και ζωντανά (on line gaming και live casino games) µέσω συνεργασίας µε την εταιρεία Glimmer Ltd, (η οποία εδρεύει και είναι κατάλληλα αδειοδοτηµένη στην Μάλτα). Το δεύτερο αφορά την κυπριακή εταιρία Poerol Ltd, η οποία, µέσω της εδρεύουσας στην Μάλτα θυγατρικής της εταιρίας Megabet International Ltd, δραστηριοποιείται στην 11

12 προώθηση προϊόντων διαδικτυακού στοιχήµατος προκαθορισµένης απόδοσης (on line betting). Παράλληλα, η επίσης εδρεύουσα στην Μάλτα θυγατρική της, Megabet Gaming International Ltd, βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης από την αρµόδια αρχή της Μάλτας για την διεξαγωγή διαδικτυακών παιγνίων τόσο ηλεκτρονικά όσο και ζωντανά (on line gaming και live casino games). Το τρίτο αφορά την κυπριακή εταιρία διεξαγωγής στοιχηµάτων Eurogoal Cyprus Ltd, η οποία σε συνεργασία µε τις κυπριακές εταιρίες Eurogoal Betting Ltd, Eurogoal Racing Ltd, ShigiBet Ltd, Kastor Leisure Ltd, Kastor Betting Ltd, Primebet Ltd, δραστηριοποιείται στην διεξαγωγή συλλογικών στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης στην Κύπρο προσφέροντας µια ευρεία γκάµα από στοιχήµατα αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων. Η προσφορά του στοιχήµατος προκαθορισµένων αποδόσεων (fixed-odds betting) στην Κύπρο ρυθµίζεται βάσει του Κυπριακού Νόµου 75(Ι) του 1997 περί Συλλογικών Στοιχηµάτων (Ρύθµιση και Φόρος), όπως τροποποιήθηκε µε τον Νόµο 161(Ι)/2007. Όσον αφορά το διαδικτυακό στοίχηµα και τα διαδικτυακά παίγνια, δεν υφίσταται σήµερα συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο στην Κύπρο. Η Κυπριακή κυβέρνηση, βασισµένη σε πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου έως την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου δεν έχει παρέµβει κατά εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού στοιχήµατος στην Κύπρο, εφόσον οι εταιρίες αυτές είναι νόµιµα αδειοδοτηµένες από άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η Κυπριακή κυβέρνηση δεν έχει παρέµβει εναντίον εταιριών που παρέχουν διαδικτυακά παίγνια (όπως η Megabet Ltd) εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται αποκλειστικά και µόνο µέσω διαδικτύου και από νόµιµα αδειοδοτηµένο ιστοχώρο (όπως αυτοί της Megabet Ltd) από κράτος- µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως η Μάλτα). Ο Νέος Όµιλος δύναται να δέχεται στοιχήµατα εξ αποστάσεως (remote betting operator) και τη συµµετοχή σε διαδικτυακά παίγνια (remote gaming operator) σε παγκόσµια βάση (πλην χωρών των οποίων η σχετική νοµοθεσία απαγορεύει ρητά την πρόσβαση). Σύµφωνα µε τη ιοίκηση της Εταιρίας η είσοδος του Οµίλου στους κλάδους συλλογικού στοιχήµατος και διαδικτυακών παιγνίων εκτιµάται ότι θα έχει θετική επίπτωση στη δραστηριότητα, τα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική του κατάσταση µε αποτέλεσµα να πάψουν να συντρέχουν τα θέµατα του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/ Πληροφορίες για τις τάσεις Κατά το 2009 και µέχρι την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ο Όµιλος διένυε µεταβατικό στάδιο στην διαδικασία επιχειρηµατικής ανασυγκρότησης και µεταβολής του επιχειρηµατικού σχεδιασµού του. Στο πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότητες του Οµίλου στους κλάδους Πληροφορικής, Ροµποτικής και Έρευνας και Ανάπτυξης παρουσίασαν περαιτέρω κάµψη, µε αποτέλεσµα ο κύκλος εργασιών, το κόστος πωληθέντων, το λειτουργικό κόστος και το επίπεδο των αποθεµάτων του Οµίλου να παρουσιάσουν µείωση κατά την περίοδο Την ίδια περίοδο ο τοµέας της Τηλεπισκόπησης µε Τεχνολογίες Laser, όπου ο Όµιλος (µέσω της RAYMETRICS A.E.) συνεχίζει να διεκδικεί νέα έργα, παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών και θετικό λειτουργικό αποτέλεσµα. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της υλοποίησης της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας για την απόσχιση των κλάδων Ροµποτικής και Έρευνας & Ανάπτυξης µε σκοπό την περαιτέρω αυτόνοµη αξιοποίηση ή τη µεταπώληση περιουσιακών στοιχείων αυτών και δραστηριοποίηση σε νέες κερδοφόρες δραστηριότητες, ο Όµιλος προέβη στην πώληση του 100% των µετοχών της ΖΗΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ στην οποία είχαν εισφερθεί πάγια περιουσιακά στοιχεία του κλάδου της Ροµποτικής (Απρίλιος 2009), στην πώληση του κτιρίου και οικοπέδου επί της οδού Κανάρη 5 στα Γλυκά Νερά (Σεπτέµβριος 2009) και στην πώληση του 95,38% των µετοχών της θυγατρικής της RETAIL LINK Α.Ε. (Νοέµβριος 2009). Την , µε την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Όµιλος εισήλθε στην αγορά συλλογικού στοιχήµατος στην Κύπρο και διαδικτυακών παιγνίων. Οι Νέες 12

13 Θυγατρικές έχουν ολοκληρώσει σε µεγάλο βαθµό το επενδυτικό τους σχέδιο, διαθέτουν ευρεία γεωγραφική κάλυψη (συνεργασία µε 136 πρακτορεία αθλητικού στοιχήµατος στην Κύπρο), καθώς και αξιόλογη παρουσία στην αγορά διαδικτυακών στοιχηµάτων και διαδικτυακών παιγνίων. Η ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι η είσοδος του Οµίλου στους προαναφερθέντες κλάδους θα έχει θετική επίπτωση στη δραστηριότητα, τα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική του κατάσταση. Επιπρόσθετα, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας µε γνώµονα τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των µετόχων της εξετάζει τη διάθεση και άλλων στοιχείων του ενεργητικού του Νέου Οµίλου όπως το έτερο ακίνητο της θυγατρικής ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Α.Ε., χρεόγραφα κ.λ.π., µε στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητάς και τη µείωση του τραπεζικού δανεισµού, ώστε η Εταιρία να εστιάσει µε καλύτερους οικονοµικούς όρους και προϋποθέσεις την προσοχή της σε επιλεγµένες προϋπάρχουσες και στις νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, µε προοπτική κερδοφορίας προς όφελος των µετόχων της. Η Εταιρία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της έχει λάβει κατά το παρελθόν επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων έργων έρευνας και ανάπτυξης. Μετά από έλεγχο Κοινοτικών Προγραµµάτων που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα οποία η Εταιρία έχει λάβει κατά το παρελθόν επιδοτήσεις προέκυψε ότι η Εταιρία υποχρεούται στην επιστροφή ποσού επιδοτήσεων ύψους 298 χιλ. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω του γεγονότος αυτού, ζήτησε από την Εταιρία να υποβάλλει εκ νέου, προς έλεγχο, τις δαπάνες της για όλα τα έργα που έχει επιδοτηθεί, αναδροµικά. Την 30 Οκτωβρίου 2009, η Εταιρία υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναµορφωµένες οικονοµικές εκθέσεις, βάσει των οποίων προκύπτουν χρηµατικές επιστροφές προς Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 300 χιλ. περίπου. Σηµειώνεται ότι µε ηµεροµηνία οι σχηµατισθείσες προβλέψεις από την Εταιρία ανέρχονται σε συνολικό ύψος 588 χιλ. (έχει διενεργηθεί πρόβλεψη ύψους 435 χιλ. στη χρήση 2007 και ύψους 153 χιλ. στο εννεάµηνο 2009, οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα χρήσης 2007 και εννεαµήνου 2009 αντίστοιχα). Ωστόσο, δεν είναι γνωστό στην Εταιρία αν σε ενδεχόµενη διενέργεια νέου ελέγχου το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τυχόν ζητηθεί να επιστραφεί, θα υπερβαίνει το ύψος της διενεργηθείσας πρόβλεψης. Όσον αφορά τις τάσεις που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες των Νέων Θυγατρικών εταιριών σηµειώνεται ότι η Κυπριακή κυβέρνηση εξετάζει την θέσπιση νοµοθετικού πλαισίου χορήγησης αδειών για την διενέργεια και προσφορά διαδικτυακών στοιχηµάτων και τυχερών παιγνίων από εταιρίες που θα αδειοδοτούνται και θα δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Η ιοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το ακριβές χρονοδιάγραµµα της ενδεχόµενης εισαγωγής του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου. Η επίδραση (επί του Νέου Οµίλου) της θέσπισης σχετικού νοµοθετικού πλαισίου δεν µπορεί να προβλεφθεί και θα εξαρτηθεί κατά κύριο λόγο από το επίπεδο του συντελεστή φορολογίας που θα επιβληθεί επί των εσόδων από διαδικτυακά στοιχήµατα και τυχερά παίγνια σε σχέση µε τους αντίστοιχους συντελεστές που ισχύουν σήµερα στην Μάλτα. Ειδικότερα, θέσπιση στην Κύπρο φορολογικού συντελεστή (για κάθε κατηγορία διαδικτυακών στοιχηµάτων και τυχερών παιγνίων) χαµηλότερου από τον αντίστοιχο υφιστάµενο της Μάλτας θα επιδράσει θετικά στα αποτελέσµατα του Νέου Οµίλου. Σε αντίθετη περίπτωση η επίδραση στα αποτελέσµατα του Νέου Οµίλου θα είναι αρνητική. Τόσο σε επίπεδο συλλογικών στοιχηµάτων, όσο και σε επίπεδο διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, τα αποτελέσµατα για το σύνολο των Νέων Θυγατρικών (κατά την περίοδο από τη λήξη της τελευταίας χρήσης έως την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου) είναι θετικά. Ειδικότερα, ο ρυθµός αύξησης των οικονοµικών µεγεθών της Νέας θυγατρικής εταιρίας Megabet Ltd όσον αφορά τον τοµέα των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων είναι ιδιαίτερα αυξηµένος. Ο κλάδος των στοιχηµάτων και των παιγνίων συνιστά παγκοσµίως µια ταχέως αναπτυσσόµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα, η οποία συνεχώς µεταλλάσσεται µε οδηγό τις 13

14 τεχνολογικές εξελίξεις και την διείσδυση του διαδικτύου σε ολοένα και µεγαλύτερες µάζες του πληθυσµού. Οι τάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των τυχερών παιγνίων και των στοιχηµάτων ειδικότερα στην Ευρώπη, θα εξαρτηθούν από την ταχύτητα προώθησης των νοµικών διαδικασιών για µια ευρύτερη απελευθέρωση της συγκεκριµένης βιοµηχανίας. Η Ισπανία από το 2007, η Ιταλία από το 2008 και οι Γαλλία, ανία, Ελβετία και Τσεχία από το 2010 εφάρµοσαν ή πρόκειται να εφαρµόσουν µια µορφή ρυθµιζόµενης απελευθέρωσης της αγοράς που φαίνεται να εισάγεται στην Ευρώπη, µε δεδοµένα τα ακόλουθα: τις πιέσεις που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες - µέλη να ανοίξουν τα µονοπώλια τους και να επιτρέψουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό. την γενικότερη υστέρηση εσόδων των προϋπολογισµών των χωρών - µελών υπό το πρίσµα της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης. την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών (διαδραστική τηλεόραση, WiMax (νέο πρότυπο ασύρµατης πρόσβασης στο διαδίκτυο και στην κινητή τηλεφωνία)) που δηµιουργούν επιχειρηµατικές ευκαιρίες, τόσο για τις εταιρίες τεχνολογίας όσο και για τους παρόχους παιγνίων και στοιχηµάτων. την επιδίωξη για έλεγχο αυτής της αγοράς, η οποία παρουσιάζει µεγάλους ρυθµούς ανάπτυξης. Κατά συνέπεια αναµένεται ότι η θέσπιση ενός ολοκληρωµένου θεσµικού πλαισίου στα τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη του κλάδου, ενώ ο ανταγωνισµός θα περιορίσει τα περιθώρια κέρδους των εταιριών στοιχηµάτων. Αυτό θα οδηγήσει στην αύξηση των διανεµοµένων κερδών στους συµµετέχοντες παίκτες και, συνεπώς, θα δηµιουργηθούν υψηλότερα διαθέσιµα ποσά προς επαναστοιχηµατισµό, µε συνέπεια να αυξηθούν περαιτέρω οι µέσοι ετήσιοι ρυθµοί ανάπτυξης του κλάδου. Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων των Νέων Θυγατρικών εταιριών του Οµίλου προς το παρόν προέρχεται από την Κύπρο, ο Νέος Όµιλος διαθέτει τη δυνατότητα: να δέχεται στοιχήµατα εξ αποστάσεως (remote betting operator) σε παγκόσµια βάση (πλην χωρών των οποίων η σχετική νοµοθεσία απαγορεύει ρητά την πρόσβαση) µέσω της αδειοδοτηµένης στην Μάλτα Megabet International Ltd. να δέχεται τη συµµετοχή σε διαδικτυακά παίγνια σε παγκόσµια βάση (πλην χωρών των οποίων η σχετική νοµοθεσία απαγορεύει ρητά την πρόσβαση) µέσω της συνεργασίας της Νέας Θυγατρικής εταιρίας Megabet Ltd µε την εταιρία Glimmer Ltd µε έδρα την Μάλτα. Στα πλαίσια της νοµοθετικής ρύθµισης των σχετικών δραστηριοτήτων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης η Εταιρία θα εξετάσει ανά περίπτωση την απευθείας ή µέσω τοπικών συνεργασιών παροχή αντίστοιχων προϊόντων και υπηρεσιών. Καθώς το νοµοθετικό πλαίσιο µεταβάλλεται συνεχώς θα εξετάζει την σκοπιµότητα δραστηριοποίησης της ανάλογα µε τις κινήσεις του ανταγωνισµού, ούτως ώστε να µην υστερεί σε περίπτωση που κάποια/ες από τις υπηρεσίες της µπορούν να προσφερθούν κατά συµφέροντα οικονοµικά τρόπο, χωρίς να παραβιάζονται περιορισµοί της σχετικής ανά περίπτωση νοµοθεσίας, δεδοµένης της ιδιαίτερα ανοδικής τάσης που παρουσιάζουν οι σχετικές δραστηριότητες σε παγκόσµιο επίπεδο. Ειδικότερα, η παγκόσµια αγορά διαδικτυακών στοιχηµάτων και παιγνίων εκτιµάται ότι έχει ιδιαίτερα σηµαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Κύριοι λόγοι για αυτό αποτελούν η αξιοποίηση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών (κινητή τηλεφωνία, διαδραστική τηλεόραση), οι υψηλότερες προσφερόµενες αποδόσεις, η µεγαλύτερη ποικιλία παιγνίων και οι συνθήκες άνεσης για τους παίκτες (π.χ. εκτιµάται ότι οι απαγορεύσεις καπνίσµατος σε δηµόσιους χώρους έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο παραδοσιακό µοντέλο λειτουργίας των στοιχηµάτων και τυχερών παιγνίων). Σύµφωνα µε δηµοσιευµένα στον Τύπο στοιχεία έρευνας της εταιρίας Global Betting Gambling Consultants, η οποία διενεργήθηκε το 2009: οι συνολικοί ενεργοί λογαριασµοί διαδικτυακών στοιχηµάτων και παιγνίων το 2008 είχαν διαµορφωθεί παγκοσµίως σε 32,9 εκατ. το 2008 και εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν σε 38,3 εκατ. το 2010, 41,7 εκατ. το 2011 και 45,2 εκατ. το 2012 (εκτιµώµενος µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης 8,3% για την περίοδο ). εκ του συνόλου των 32,9 εκατ. ενεργών λογαριασµών το 2008, το 41,3% αφορά στοιχήµατα, το 29,1% παιγνίδια καζίνο, το 20,4% πόκερ, και το 9,2% παιχνίδια bingo. 14

15 τα συνολικά µικτά κέρδη του κλάδου διαδικτυακών στοιχηµάτων και παιγνίων ανήλθαν σε USD 20,3 δισ. το 2008 και εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν σε USD 23,9 δισ. το 2010, USD 26,1 δισ. το 2011 και USD 28,5 δισ. το 2012 (εκτιµώµενος µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης 9% για την περίοδο ). εκ του συνόλου των µικτών κερδών USD 20,3 δισ. το 2008, από στοιχήµατα προέρχεται το 34,3%, από παιγνίδια καζίνο το 24,2%, από πόκερ το 16,9%, από κρατικές λοταρίες το 13,9% και από λοιπά παίγνια το 10,6%. επίσης, εκ του συνόλου των µικτών κερδών USD 20,3 δισ. το 2008, η συντριπτική πλειοψηφία, (USD 19,5 δισ ή 96,2%) προήλθαν µέσω διαδικτύου, USD 0,5 δισ (2,7%) µέσω κινητού τηλεφώνου και USD 0,23 δισ. (1,1%) µέσω διαδραστικής τηλεόρασης ιοικητικά, ιαχειριστικά, Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρίας τα όργανα εποπτείας και διοίκησής της είναι η Γενική Συνέλευση των µετόχων της και το ιοικητικό Συµβούλιο της. Επιπλέον, έχει συσταθεί Επιτροπή Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. Τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρίας είναι τα µέλη του ιοικητικού της Συµβουλίου, τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία ορίζονται από την Γ.Σ. των µετόχων και ο Εσωτερικός Ελεγκτής. Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν ορισθεί τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του.σ. της Εταιρίας κ.κ. Ιωάννης Φίλος και Ευάγγελος Παντελόπουλος. Εσωτερικός Ελεγκτής έχει ορισθεί ο κ. ηµήτριος Βαγιάνος. Επιπλέον, η Εταιρία ορίζει ως ανώτερα διοικητικά στελέχη της τους εξής διευθυντές: Θεοδώρα Θεοδοσίου Βελώνια ( ιευθύντρια ιοικητικών Υπηρεσιών και Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων) και Γεώργιο Μήτραινα (Προϊστάµενο Λογιστηρίου). Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρίας, το ιοικητικό της Συµβούλιο αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συµβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της και έχουν πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν δύναται να ξεπεράσει την εξαετία. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν. Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, σύµφωνα µε την από απόφαση της Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, την συγκρότησή του σε σώµα µε την από (ΦΕΚ / ) απόφαση του.σ. και τους µεταγενέστερους διορισµούς νέων µελών από το.σ., έχει ως εξής: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ.Σ. Ι ΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ Λεωνίδας Θωµάς (1) Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Κύριλλος Σεβαστιάδης (2) Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Κάρολος Γκίκας (4) ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό Ιωάννης Φίλος (3) Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Ευάγγελος Παντελόπουλος Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό (1) Ο κ. Λεωνίδας Θωµάς αντικατέστησε τον παραιτηθέντα κ. Παύλο Λαζαρίδη στην θέση του Προέδρου της Εταιρίας σύµφωνα µε την από απόφαση του.σ. της Εταιρίας και τον παραιτηθέντα κ. Κωνσταντίνο Κώστογλου στην θέση του ιευθύνοντος Συµβούλου της Εταιρίας σύµφωνα µε την από απόφαση του.σ. της Εταιρίας. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της επικύρωσε την εκλογή του κ. Θωµά ως Προέδρου του.σ., µη εκτελεστικού µέλους, για το διάστηµα έως , και Προέδρου.Σ. & ιευθύνοντος Συµβούλου από Ο κ. Θωµάς άσκησε καθήκοντα ιευθύνοντος Συµβούλου έως (2) Ο κ. Κύριλλος Σεβαστιάδης εξελέγη Αντιπρόεδρος του.σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Τσατσούλη µε την από απόφαση του.σ. της Εταιρίας, η οποία θα επικυρωθεί στην επόµενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. (3) Ο κ. Ιωάννης Φίλος εξελέγη µέλος του.σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παύλου Λαζαρίδη µε την από απόφαση του.σ. της Εταιρίας, η οποία επικυρώθηκε από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της (4) Ο κ. Κάρολος Γκίκας εξελέγη µέλος του.σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από κ. Κωνσταντίνου Κώστογλου µε την από απόφαση του.σ. της Εταιρίας, η οποία θα επικυρωθεί στην επόµενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. Σηµειωτέον ότι από τις µέχρι τις το.σ. της Εταιρίας είχε παραµείνει τετραµελές, βάσει σχετικής απόφασής του. Την ο κ. Κάρολος Γκίκας εξελέγη ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας. 15

16 Η θητεία των ως άνω µελών του ιοικητικού Συµβουλίου λήγει την Βάσει των διατάξεων του καταστατικού της Εταιρίας, η παρούσα σύνθεση του ιοικητικού της Συµβουλίου θα εγκριθεί από την αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Μετοχική Σύνθεση Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας πριν (µε ηµεροµηνία ) και µετά (µε ηµεροµηνία και εφόσον οι µέτοχοι δεν προβούν σε άλλες συναλλαγές έως την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών) την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που πιστοποιήθηκε την διαµορφώνεται ως εξής: Πριν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Αρ. µετοχών & Αρ. µετοχών & δικ. ψήφου (1) % δικ. ψήφου (1) % Dolipon Ltd (2) ,47% Tideland Ltd (5) ,96% Lamiero Ltd (4) ,48% Fralonco Ltd (6) ,97% Pontras Ltd (7) ,97% Λοιποί Μέτοχοι < 5% ,44% ,52% Nyree Finance Corp ,98% Χριστάκης Καστορής ,88% Αφροδίτη Καστορή ,41% Ιωάννης ούρος (2) ,99% Αλέξανδρος Παπαπασχάλης ,99% Κύριλλος Σεβαστιάδης (3) ,81% ,61% Proton Investment Bank A.E ,10% ,38% Φράγκος Γεώργιος (4) ,01% ,31% Peland Speedwell Ltd (2) ,95% ,30% Καβρουλάκης Νικόλαος (5) ,72% ,23% Κυπριωτάκης Ιωάννης (6) ,89% ,18% Ανδρέας Καστορής ,16% Σωτηρούλα Καστορή ,14% Μάρκος Φράγκος (4) ,00% ,06% Lasido Ltd (3) ,10% ,01% Σύνολο ,000% ,000% Πηγή: Εταιρία (1)Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007. Επιπλέον, παρατίθενται όλα τα πρόσωπα που απέκτησαν µετοχές της Εταιρίας κατά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε εισφορά εις είδος. (2) Το 100% των δικαιωµάτων ψήφου των Dolipon Ltd και Peland Speedwell Ltd ελέγχεται σύµφωνα µε τον Ν 3556/2007 από τον κ. Ιωάννη ούρο, το σύνολο των δικαιωµάτων ψήφων του οποίου στην Εταιρία ανέρχεται πλέον σε (29,766%). (3) Το 100% των δικαιωµάτων ψήφου της Lasido Ltd ελέγχεται σύµφωνα µε τον Ν 3556/2007 από τον κ. Κύριλλο Σεβαστιάδη, το σύνολο των δικαιωµάτων ψήφων του οποίου στην Εταιρία ανέρχεται πλέον σε (1,613%). (4)Το 100% των δικαιωµάτων ψήφου της Lamiero Ltd ελέγχεται σύµφωνα µε τον Ν 3556/2007 από τον κ. Γεώργιο Φράγκο, ο οποίος ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου που αντιστοιχούν στις µετοχές αυτές καθώς και στις µετοχές του κ. Μάρκου Φράγκου και το σύνολο των δικαιωµάτων ψήφου του στην Εταιρία ανέρχεται πλέον σε (18,850%). (5) Το 100% των δικαιωµάτων ψήφου της Tideland Ltd ελέγχεται σύµφωνα µε τον Ν 3556/2007 από τον κ. Νικόλαο Καβρουλάκη, το σύνολο των δικαιωµάτων ψήφων του οποίου στην Εταιρία ανέρχεται πλέον σε (19,19%). (6) Το 100% των δικαιωµάτων ψήφου της Fralonco Ltd ελέγχεται σύµφωνα µε τον Ν 3556/2007 από τον κ. Ιωάννη Κυπριωτάκη, το σύνολο των δικαιωµάτων ψήφων του οποίου στην Εταιρία ανέρχεται πλέον σε (6,152%). (7) Το 100% των δικαιωµάτων ψήφου της Pontras Ltd ελέγχεται σύµφωνα µε τον Ν 3556/2007 από τον κ. Γεώργιο Παµπορίδη. Το αθροιστικό ποσοστό συµµετοχής των υφιστάµενων προ της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου µετόχων της Εταιρίας υπέστη άµβλυνση ως αποτέλεσµα της ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και διαµορφώθηκε σε 6,2% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Το υπόλοιπο 93,8% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατέχεται πλέον από τα πρόσωπα που εισέφεραν τις µετοχές των Νέων Θυγατρικών στο πλαίσιο της εν λόγω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου µε εισφορά εις είδος. 16

17 1.9. Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές της Εταιρίας Κατά την καθώς και µέχρι την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν σε ,36 και διαιρείτο σε µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,51 η κάθε µία. Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πιστοποιήθηκε στις , το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου ανέρχεται σε ,98 και διαιρείται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,51 η κάθε µία. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι άϋλες κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου, διαπραγµατεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης του Χ.Α. έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν. 1297/1972 και του Καταστατικού της ΖΗΝΩΝ και εισήχθησαν στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών το Οι νέες κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου µετοχές της Εταιρίας, που εκδόθησαν στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου αποτελούν αντικείµενο αίτησης εισαγωγής για διαπραγµάτευση στο Χ.Α. και µετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής τους θα είναι άϋλες και ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και µεταβιβάσιµες. Οι µετοχές της Εταιρίας εντός του Απριλίου 2009, βάσει του άρθρου του Κανονισµού του Χ.Α., µεταφέρθηκαν από την Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης στην Κατηγορία Επιτήρησης, για δύο λόγους: Α) Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά φόρων του Οµίλου της χρήσης 2008 παρουσίασαν ζηµιά , ποσό µεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης ( ) στις και Β) Η καθαρή θέση της µητρικής εταιρίας ( στις ) ήταν µικρότερη από το 50% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου ( ). Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) της µετοχής της Εταιρίας είναι GRS Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα Το αναµενόµενο ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για τη διαδικασία εισαγωγής στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., των Νέων Μετοχών, που προήλθαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, παρατίθεται στη συνέχεια: Ηµεροµηνία Γεγονός Πιστοποίηση από το.σ. της Εταιρίας της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου µε εισφορά εις είδος Έγκριση του Ενηµερωτικού ελτίου από το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ηµοσίευση του Ενηµερωτικού ελτίου ηµοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενηµερωτικού ελτίου Υποβολή δικαιολογητικών προς το Χ.Α. για την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών της Εταιρίας * Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των Νέων Μετοχών της Εταιρίας * Έναρξη διαπραγµάτευσης των Νέων Μετοχών της Εταιρίας στην κατηγορία «Επιτήρησης» στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. * Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης του.σ. του Χ.Α. την ανωτέρω ηµεροµηνία προκειµένου να εγκρίνει την εισαγωγή των νέων µετοχών της Εταιρίας. Σηµειώνεται ότι, το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από αρκετούς αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται να τροποποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού µε σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται απάνες Έκδοσης Οι συνολικές δαπάνες της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθαν σε χιλ. περίπου και θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την Εταιρία. Από το ποσό αυτό, ποσό 195 χιλ. αφορά αµοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών και νοµικών συµβούλων, ποσό 505 χιλ. φόρο 17

18 συγκέντρωσης κεφαλαίου, ποσό 200 χιλ. φόρους, τέλη και δικαιώµατα και ποσό 150 χιλ. διάφορα έξοδα Καταστατικό Στο Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχονται ρυθµίσεις που αφορούν τη λειτουργία της αποκλίνουσες από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Σύµφωνα µε το Καταστατικό και τον Κ.Ν. 2190/1920, οι νόµιµες αποφάσεις της δεσµεύουν και τους µετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Απολογιστικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας των χρήσεων που έληξαν στις , και , οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει.λ.π. /.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Στυλιανό Ξυδιά (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS A.E. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται επιλεγµένα στοιχεία των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της Εταιρίας για τις χρήσεις : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε 000)* Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη % επί του κύκλου εργασιών ,5% ,7% ,9% Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (1) (4.803) (12.341) (4.970) Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων (779) (6.152) (2.316) Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, (2) επενδυτικών αποτελεσµάτων & αποσβέσεων (EBITDA) (490) (5.766) (1.971) Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (1.429) (5.752) (4.669) Καθαρά Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (1.695) (6.584) (5.409) ιακοπείσες δραστηριότητες - Αποτελέσµατα µετά από φόρους (3) (560) Καθαρά Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους χρήσης (2.255) (2.008) (5.409) Κατανέµονται σε: Μετόχους της Μητρικής (1.950) (2.129) (5.408) ικαιώµατα µειοψηφίας (305) 121 (1) * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. (1) Το Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων περιλαµβάνει Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας, Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης, Έξοδα Λειτουργίας ιαθέσεως και Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα. (2) Έχει υπολογιστεί µε βάση την υπ αριθµ 34 / Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε την οποία το κονδύλι «Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων & αποσβέσεων» υπολογίζεται ως εξής: Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων ± Χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα + Συνολικές αποσβέσεις (ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων) = Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων ιευκρινίζεται ότι: 1. Το κονδύλι «κέρδη/ζηµίες προ φόρων» που χρησιµοποιείται στον ανωτέρω υπολογισµό, λαµβάνεται όπως ακριβώς απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων των οικονοµικών καταστάσεων. 2. Το κονδύλι «χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα» αφορά έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες, που σχετίζονται µε τη χρονική αξία του χρήµατος (τόκοι καταθέσεων, δανείων κλπ) και τις επενδύσεις κεφαλαίου. Με τον όρο επενδύσεις κεφαλαίου νοούνται οι τοποθετήσεις της επιχείρησης σε χρεόγραφα (µετοχές, οµολογίες κλπ), ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία (επενδυτικά και ιδιοχρησιµοποιούµενα), στις περιπτώσεις που οι τοποθετήσεις αυτές δεν αποτελούν ένα από τα αντικείµενα δραστηριότητας (segments) του εκδότη. Το κονδύλι περιλαµβάνει ενδεικτικά, έσοδα από τόκους καταθέσεων, έξοδα από τόκους δανειακών κεφαλαίων, µη λειτουργικές 18

19 συναλλαγµατικές διαφορές, έσοδα µερισµάτων, κέρδη/ζηµίες από πώληση, διαγραφή, αποµείωση, αναστροφή αποµείωσης και αποτίµηση χρεογράφων, ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 3. Το κονδύλι των «συνολικών αποσβέσεων» που προστίθεται στα κέρδη/ ζηµίες προ φόρων, είναι αυτό που προκύπτει µετά από το συµψηφισµό των αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων (έξοδο), µε τις αντίστοιχες αποσβέσεις των τυχόν επιχορηγήσεων (έσοδο), που έχουν ληφθεί γι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. (3) Οι ιακοπείσες ραστηριότητες αφορούν στη δραστηριότητα της Sea Star Capital Ltd (πρώην Megabet Public Company Ltd). Στις η Εταιρία συµµετείχε στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Megabet Public Company Ltd αποκτώντας το 50, % του µετοχικού της κεφαλαίου. Ως αποτέλεσµα, στη χρήση 2006 η Sea Star Capital PLC (πρώην Megabet Public Company Ltd) ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο ολικής ενοποίησης. Εντός του 2007 η Εταιρία προέβη σε πώληση ποσοστού 44,4% της συµµετοχής της στην ως άνω εταιρία διατηρώντας στο χαρτοφυλάκιό της ποσοστό 5,61%. Κατά συνέπεια στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης 2007 τα αποτελέσµατα της εν λόγω Κυπριακής εταιρίας περιλαµβάνονται για την περίοδο (περίοδο όπου η ΖΗΝΩΝ κατείχε το 50, %) ως αποτελέσµατα µη συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων ( ιακοπείσες δραστηριότητες - Αποτελέσµατα µετά από φόρους). Με ηµεροµηνία το ποσοστό συµµετοχής της Εταιρίας στη Sea Star Capital Plc ήταν 2,85%. Πηγή: ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων που έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει.λ.π./.π.χ.π. και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Στυλιανό Ξυδιά της ελεγκτικής εταιρίας «ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS A.E.». Κατά την τριετία ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών παρουσίασε σηµαντική µείωση κυρίως λόγω της µείωσης των κατασκευαστικών συµβολαίων για ανάπτυξη συστηµάτων αυτοµατισµού και των πωλήσεων εµπορευµάτων ροµποτικής µηχανικής. Παράλληλα, η Εταιρία µείωσε τη συµµετοχή της σε διαγωνισµούς του Ελληνικού ηµοσίου, οι οποίοι απέφεραν κατά τρόπο µη συστηµατικό έργα υψηλού κύκλου εργασιών, πλην όµως, χαµηλής κερδοφορίας, ενίοτε δε και ζηµιογόνα. Επιπλέον, το 2008 η δυσµενέστατη διεθνής οικονοµική συγκυρία επηρέασε αρνητικά και τις συνθήκες της εγχώριας αγοράς, πλήττοντας κυρίως τα κατασκευαστικά συµβόλαια για ανάπτυξη συστηµάτων αυτοµατισµού του ιδιωτικού τοµέα. Η µείωση του µικτού περιθωρίου κέρδους κατά την υπό εξέταση περίοδο οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επίδραση του ανταγωνισµού, καθώς και στην αύξηση του κόστους προσωπικού και αµοιβών τρίτων σε συνδυασµό µε τη µείωση των εσόδων. Τα λειτουργικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων) του Οµίλου κατά την υπό εξέταση περίοδο επιβαρύνθηκαν περαιτέρω από διαγραφές λογαριασµών «ασώµατων ακινητοποιήσεων» και αποµείωση αξίας αποθεµάτων το Επίσης, τα καθαρά αποτελέσµατα του Οµίλου επηρεάστηκαν κατά την υπό εξέταση περίοδο από γεγονότα µη επαναλαµβανόµενα, (π.χ. αποµείωση αξίας των ακινήτων και επενδύσεων σε µετοχές το 2008, κέρδη από επενδύσεις σε µετοχές το 2007.). 19

20 Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία των ενοποιηµένων ισολογισµών της Εταιρίας για τις χρήσεις : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (Ποσά σε 000)* ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά µη κυκλοφοριακά στοιχεία (1) Σύνολο µη κυκλοφοριακών στοιχείων του ενεργητικού Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση (2) (6) ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (2) (2) Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία (3) Σύνολο κυκλοφοριακών στοιχείων του ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Μετόχους της µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας (0,4) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων και προβλέψεων (4) Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ευρώ) (5) 1,56 1,39 0,19 * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. (1) Περιλαµβάνει το συνολικό υπόλοιπο των λογαριασµών «Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ιαθέσιµα προς Πώληση, «Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις» και «Απαιτήσεις αναβαλλόµενου φόρου». (2) Τα εν λόγω υπόλοιπα αφορούν συµετοχή στην εταιρία Sea Star Capital plc (πρωην Megabet Public Company Ltd). Στη συγκριτική στήλη 2007 των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2008 η συµµετοχή αναταξινοµήθηκε στο λογαριασµό «ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία» αντί του λογαριασµού «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση» που είχε ταξινοµηθεί στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης (3) Περιλαµβάνει το συνολικό υπόλοιπο των λογαριασµών «Αποθέµατα», «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού», «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Αποτιµώµενα στην Εύλογη Αξία µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων περιόδου» και «ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα». (4) Περιλαµβάνει το συνολικό υπόλοιπο των λογαριασµών «Προβλέψεις», «Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία» και «Λοιπές Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις». (5) Με βάση το φυσικό αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. (6) Αξία των οικοπέδων και κτιρίων της ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Α.Ε., στην οποία εισφέρθηκαν από την Εταιρία µε την απόσχιση των κλάδων Ροµποτικής και Έρευνας και Ανάπτυξης Πηγή: ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων που έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει.λ.π./.π.χ.π. και έχουν ελεγχθεί από την «ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS A.E.». Η µείωση του υπολοίπου του λογαριασµού «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις» την , έναντι της των χρήσεων 2006 και 2007, οφείλεται κυρίως στη µεταφορά του υπολοίπου των γηπέδων και κτιρίων και στην απεικόνιση τους την στο λογαριασµό «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση», ως αποτέλεσµα της απόφασης της ιοίκησης της Εταιρίας µε στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και µείωσης του βραχυπρόσθεσµου δανεισµού. Η σηµαντική µείωση του υπολοίπου των άυλων περιουσιακών στοιχείων την σε σχέση µε το υπόλοιπο της οφείλεται στην µεταφορά στην κατάσταση αποτελεσµάτων δαπάνης χιλ. Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις» παρουσίασε µείωση κατά την υπό εξέταση περίοδο η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι δεν έχουν αναληφθεί νέα έργα στους τοµείς ροµποτικής, πληροφορικής και έρευνας και ανάπτυξης. Οι συνοπτικές ταµειακές ροές του Οµίλου ΖΗΝΩΝ για τις χρήσεις παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 20

SCIENS ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

SCIENS ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 101.678.119 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 25.202.998,50 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ 84.009.995 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 25.202.998,50 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ 84.009.995 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟ 19.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7.500.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία (πρώην «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία») ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ALAPIS A.B.E.E. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ALAPIS A.B.E.E. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ALAPIS A.B.E.E. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 05/08/2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.15.7.1 Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ιοικητικού

3.15.7.1 Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ιοικητικού S&B BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ («S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.») ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 1.600.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 6

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑTA ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ BIOMHXANIKH ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. FOLLI FOLLIE GROUP ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των 1.902.786 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. (η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στην Κατηγορία Χαµηλής ιασποράς του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, 41.750.000 νέων κοινών, ονοµαστικών µετοχών της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα