Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε (α) κατά το ποσό ,66 ευρώ, µε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε (α) κατά το ποσό 14.769.480,66 ευρώ, µε"

Transcript

1 ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε (α) κατά το ποσό ,66 ευρώ, µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Megabet Ltd, (β) κατά το ποσό ,07 ευρώ, µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Poerol Ltd, (γ) κατά το ποσό ,46 ευρώ, µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Eurogoal Cyprus Ltd, (δ) κατά το ποσό ,33 ευρώ, µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Eurogoal Betting Ltd, (ε) κατά το ποσό 4.999,53 ευρώ, µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Eurogoal Racing Ltd, (στ) κατά το ποσό ,43 ευρώ, µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Shigibet Ltd, (ζ) κατά το ποσό ,18 ευρώ, µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Kastor Leisure Ltd, (η) κατά το ποσό ,46 ευρώ, µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Kastor Betting Ltd, και (θ) κατά το ποσό ,5 ευρώ, µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης ευρώ 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Primebet Ltd, σύµφωνα µε εκτίµηση των µετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 9). ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ, ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικές πληροφορίες Λόγοι της πραγµατοποιηθείσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Όροι της πραγµατοποιηθείσας Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου Καθορισµός της Αξίας των Εισφερόµενων Μετοχών Επιχειρηµατική ραστηριότητα Πληροφορίες για τις τάσεις ιοικητικά, ιαχειριστικά, Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη Μετοχική Σύνθεση Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές της Εταιρίας Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα απάνες Έκδοσης Καταστατικό Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Απολογιστικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων Απολογιστικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Περιόδου Χρηµατοοικονοµικοί είκτες χρήσεων και περιόδου Συνοπτικές Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τη χρήση που έληξε την και την περίοδο Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Παράγοντες Κινδύνου Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Εταιρία Κίνδυνοι που Σχετίζονται µε τις Μετοχές της Εταιρίας ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Εταιρία Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του Νέου Οµίλου στους κλάδους Πληροφορικής, Ροµποτικής, και Έρευνας και Ανάπτυξης Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του Νέου Οµίλου στους κλάδους Συλλογικών Στοιχηµάτων και ιαδικτυακών Παιγνίων Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις µετοχές της Εταιρίας ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Περιόδου Χρηµατοοικονοµικοί είκτες χρήσεων και περιόδου Επιλεγµένες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τη χρήση που έληξε την και την περίοδο Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία - Υπεύθυνα Πρόσωπα Νόµιµοι Ελεγκτές Πληροφορίες µέσω Παραποµπής Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρίας και των Ενοποιούµενων Εταιριών 63 2

3 3.5.1 Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρίας Φορολογικός Έλεγχος Ενοποιούµενων Εταιριών Πληροφορίες για την εταιρία ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό ραστηριότητα του Νέου Οµίλου ΖΗΝΩΝ Συµβάσεις Άδειες Λειτουργίας Επενδύσεις ικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρίας και του Νέου Οµίλου Θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις δραστηριότητες του Νέου Οµίλου στην Kύπρο Θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις δραστηριότητες του Νέου Οµίλου στην Μάλτα Πληροφορίες για τις Τάσεις Ακίνητα Εγκαταστάσεις Εξοπλισµός Ιδιόκτητα Ακίνητα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός εξοπλισµός Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Περιβαλλοντικές Άδειες Οργανωτική ιάρθρωση Oµίλου ΖΗΝΩΝ Πληροφορίες για τις συµµετοχές της Εταιρίας Περιγραφή ενοποιούµενων την εταιριών Νέες Θυγατρικές Εταιρίες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ισολογισµών Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου ΖΗΝΩΝ Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Οµίλου ΖΗΝΩΝ κατά την περίοδο Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Κατάστασης Συνολικών Εσόδων περιόδου Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών περιόδου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου ΖΗΝΩΝ Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Οµίλου ΖΗΝΩΝ κατά την περίοδο Άτυπες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Γενικά Βάση ετοιµασίας των pro forma ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και παραδοχές-υποθέσεις Πηγές ιστορικών χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών Pro Forma προσαρµογές επί των ιστορικών χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών Pro forma ιεταιρικές Συναλλαγές Ανάστροφη Απόκτηση βάση του.π.χ.α Προσδιορισµός της ηµεροµηνίας απόκτησης Προσδιορισµός της εύλογης αξίας των νεοεκδιδόµενων µετοχών (προσδιορισµός του ανταλλάγµατος) Αναγνώριση της εταιρίας που θα είναι ο λογιστικά αποκτών Μεθοδολογία Ανάστροφης Απόκτησης Επιµέτρηση της Υπεραξίας για σκοπούς Pro Forma Κυριότερες Λογιστικές πολιτικές της εταιρίας που αναγνωρίστηκε ως ο λογιστικά αποκτών

4 Έκθεση Επιβεβαίωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των pro forma ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της χρήσης 2008 και επί των pro forma χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών της περιόδου Pro forma ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης Pro forma ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων περιόδου Pro forma ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Μέρη Συναλλαγές του Οµίλου ΖΗΝΩΝ µε τα µέλη.σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας για την περίοδο και για τις χρήσεις ιεταιρικές Συναλλαγές της Εταιρίας κατά τις περιόδους και και τις χρήσεις Σηµαντικές Αλλαγές στη Χρηµατοοικονοµική ή Εµπορική Θέση της Εταιρίας Συνοπτική περιγραφή των νέων δραστηριοτήτων Στρατηγική Νέου Οµίλου σε σχέση µε τις νέες δραστηριότητες Λοιπές πληροφορίες σε σχέση µε τις νέες δραστηριότητες Μερισµατική Πολιτική ιοικητικά, ιαχειριστικά, Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη ιοικητικό Συµβούλιο ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας ηλώσεις µελών διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων καθώς και ανώτερων διοικητικών στελεχών Αµοιβές και οφέλη Προσωπικό Μετοχικό κεφάλαιο Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Μέτοχοι Μετοχική Σύνθεση Μετοχές της ΖΗΝΩΝ που κατέχουν τα Μέλη των ιοικητικών, ιαχειριστικών Εποπτικών Οργάνων και τα Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη Καταστατικό ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Ίδια Κεφάλαια και Χρέος Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης Κεφαλαιακή ιάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος την ήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης Όροι της πραγµατοποιηθείσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Λόγοι της πραγµατοποιηθείσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Καθορισµός της Αξίας των Εισφερθέντων Μετοχών Μεθοδολογία Τα Αποτελέσµατα της Αποτίµησης Αποτίµηση της εύλογης αξίας των µετοχών της ΖΗΝΩΝ Μεθοδολογία Τα Αποτελέσµατα της Αποτίµησης Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές της Εταιρίας ικαιώµατα Μετόχων Γενικά Έκδοση Νέων Κοινών Μετοχών και ικαίωµα Προτίµησης Παλαιών µετόχων ικαίωµα Μερίσµατος

5 4.8.4 ικαίωµα στο Προϊόν της Εκκαθάρισης ικαιώµατα Μειοψηφίας Φορολογία Μερισµάτων Φορολογία του Κέρδους από την Πώληση Μετοχών Εταιριών Εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Μείωση ιασποράς Άµβλυνση (Dilution) Μείωση ιασποράς Άµβλυνση (Dilution) απάνες Έκδοσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 266 Pro Forma ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες κατάστασης συνολικών εσόδων για τη χρήση 2008 και την περίοδο και κατάστασης οικονοµικής θέσης στις , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

6 Το Ενηµερωτικό ελτίο περιλαµβάνει δηλώσεις που αφορούν στις δραστηριότητες της Εταιρίας και των Νέων Θυγατρικών εταιριών και των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιούνται, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Αυτές οι δηλώσεις µπορούν να αναγνωριστούν από τη χρήση ορολογίας που ενέχει το στοιχείο της εκτίµησης όπως «πιστεύει», «εκτιµά», «σχεδιάζει», «αναµένει», «προτίθεται», «στοχεύει», «ενδέχεται» «αναµένεται», «θα», «θα συνεχίσει», «θα πρέπει» ή «επιδιώκει» ή παρόµοιες εκφράσεις ή αρνητικές δηλώσεις επ αυτών ή άλλες παραλλαγές αυτών ή παρόµοια ορολογία, ή από συζητήσεις για τη στρατηγική, το σχεδιασµό, τις προοπτικές, την αναµενόµενη ανάπτυξη, τους στόχους, τις επιτυχίες, τα µελλοντικά γεγονότα ή τις προθέσεις. Από την φύση τους, οι δηλώσεις που αναφέρονται στο µέλλον ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, και οι παράγοντες που περιγράφονται σε αυτές τις δηλώσεις που αναφέρονται στο µέλλον, θα µπορούσαν να οδηγήσουν τα πραγµατικά αποτελέσµατα και εξελίξεις να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που αναφέρονται ή υπονοούνται σε οποιαδήποτε δήλωση που αναφέρεται στο µέλλον. Η Εταιρία έχει βασίσει αυτές τις δηλώσεις που αναφέρονται στο µέλλον στις παρούσες εκτιµήσεις και προβλέψεις της Εταιρίας σχετικά µε µελλοντικά γεγονότα. Ως συνέπεια αυτών των κινδύνων, αβεβαιοτήτων, και προβλέψεων, οι δηλώσεις που αναφέρονται στο µέλλον και περιλαµβάνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο µπορεί να µην πραγµατοποιηθούν. εν θα πρέπει να θεωρηθεί ως δεδοµένο ότι θα συνεχιστούν και στο µέλλον οποιεσδήποτε παρελθοντικές τάσεις και γεγονότα αναφέρονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο. Οι επενδυτές πρέπει να µη βασίζονται σε δηλώσεις που αναφέρονται στο µέλλον, οι οποίες βασίζονται µόνο σε στοιχεία που είναι γνωστά στην Εταιρία µόνο µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. 6

7 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν ενηµερωτικό δελτίο (εφεξής «Ενηµερωτικό ελτίο») αφορά στην εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής ο «ΖΗΝΩΝ» ή η «Εταιρία») οι οποίες προήλθαν από αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου (εφεξής «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») µε εισφορά εις είδος των µετοχών των εταιριών Megabet LTD, Poerol LTD, Eurogoal Cyprus LTD, Eurogoal Betting LTD, Eurogoal Racing LTD, Shigi Bet LTD, Kastor Leisure LTD, Kastor Betting LTD, Primebet LTD (εφεξής οι εννέα παραπάνω εταιρίες θα αναφέρονται µαζί ως οι «Νέες Θυγατρικές») και την εισαγωγή των νέων µετοχών στην κατηγορία «Επιτήρησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (εφεξής: το «Χ.Α.»). Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν περιληπτικό σηµείωµα (εφεξής το «Περιληπτικό Σηµείωµα») αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ελτίου και περιλαµβάνει µια συνοπτική περιγραφή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, των διοικητικών, διαχειριστικών, εποπτικών οργάνων και των ανώτερων διοικητικών στελεχών, της µετοχικής σύνθεσης, των πληροφοριών σχετικά µε τις µετοχές, των συνοπτικών χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και των τάσεων της Εταιρίας και των θυγατρικών της (εφεξής ο «Όµιλος» ή ο «Όµιλος ΖΗΝΩΝ»), καθώς και των Νέων Θυγατρικών (εφεξής οι «Νέες Θυγατρικές» µαζί µε τον Όµιλο ΖΗΝΩΝ θα αναφέρονται µαζί ως ο «Νέος Όµιλος» ή ο «Νέος Όµιλος ΖΗΝΩΝ»), όπως επίσης των όρων της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και των παραγόντων κινδύνου. Συνεπώς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για επένδυση σε κινητές αξίες της Εταιρίας στην εξέταση του Ενηµερωτικού ελτίου ως σύνολο. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ασκείται ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί µε τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σηµείωµα, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε µετάφρασής του και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου Γενικές πληροφορίες Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΖΗΝΩΝ Α.Ε.» ή «ΖΕΝΟΝ S.A.», ιδρύθηκε το Το 2002 πραγµατοποίησε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε δηµόσια προσφορά και εισαγωγή των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η ΖΗΝΩΝ από της ιδρύσεως της δραστηριοποιήθηκε κυρίως στον τοµέα των αυτοµατισµών στην βιοµηχανία και σε ερευνητικά συγχρηµατοδοτούµενα έργα υψηλής τεχνολογίας, καθώς επίσης και σε έργα πληροφορικής κυρίως για το ηµόσιο Τοµέα. Σε συναφή αντικείµενα υπάγονταν, κατά κανόνα, και οι δραστηριότητες των θυγατρικών της εταιριών. Κατά τις τελευταίες χρήσεις η ΖΗΝΩΝ αντιµετώπισε ουσιαστικά επιχειρηµατικά προβλήµατα µε συνέπεια τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης από τις συνήθεις εργασίες της να καθίστανται διαρκώς αρνητικά, µε εξαίρεση τους τοµείς δραστηριότητας της Retail Link A.E. (η οποία πωλήθηκε τον Νοέµβριο 2009) και της Raymetrics A.E., η οποία αναπτύσει τεχνολογίες και λύσεις στο χώρο της τηλεπισκόπησης µε τεχνολογίες laser. 7

8 1.2. Λόγοι της πραγµατοποιηθείσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Με ηµεροµηνία συνέτρεχαν λόγοι εφαρµογής του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920 και γενικότερα η Εταιρία αντιµετώπιζε σοβαρά θέµατα κεφαλαιακής επάρκειας και αβεβαιότητας ως προς τη βιωσιµότητά της. Επιπλέον, στην έκθεση των ορκωτών ελεγκτών αναφερόταν ότι η δυνατότητα κάλυψης των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου από τα κυκλοφορούντα στοιχεία του Ενεργητικού εξαρτώνταν από την επίτευξη πώλησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οµίλου. Κατά την Εταιρία αιτίες των επιχειρηµατικών προβληµάτων του Οµίλου αποτέλεσαν παράγοντες όπως το χαµηλό περιθώριο κέρδους των έργων του ηµοσίου (σε συνδυασµό µε τις συχνά παρατηρούµενες καθυστερήσεις πληρωµών), το µικρό µέγεθος της Ελληνικής Βιοµηχανίας που αποτελούσε τη δυνητική αγορά συστηµάτων και αυτοµατισµού και η διασπορά των εργασιών του Οµίλου σε διαφορετικές αγορές (π.χ. συστήµατα αυτοµατισµών, πληροφορική, έρευνα και ανάπτυξη) και, πρόσφατα η επίδραση της αρνητικής διεθνούς οικονοµικής συγκυρίας. Ως αποτέλεσµα οι επενδύσεις που πραγµατοποίησε ο Όµιλος σε πάγιο εξοπλισµό (πχ εξοπλισµός ροµποτικής) και σε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό, δεσµεύοντας σηµαντικό µέρος των κεφαλαίων του, δεν απέφεραν την επιδιωκόµενη αποδοτικότητα. Παράλληλα, ο Όµιλος λόγω του σχετικά µικρού µεγέθους του δεν διέθετε την απαιτούµενη «κρίσιµη µάζα» ώστε να µπορεί να απορροφά τα αυξηµένα σταθερά έξοδα που απαιτούνται για τη συντήρηση επαρκούς υποδοµής για την ανάπτυξη του. Κατά συνέπεια το µεγαλύτερο τµήµα των δραστηριοτήτων του Οµίλου παρουσίασε σηµαντικές ζηµιές σε λειτουργικό επίπεδο και αύξηση υποχρεώσεων. Στα πλαίσια της γενικότερης ανασυγκρότησης του Οµίλου το.σ. της Εταιρίας εξέτασε και εξετάζει τη διάθεση, µε ευνοϊκούς για τον Όµιλο όρους, των µη λειτουργικών στοιχείων του ενεργητικού του Οµίλου όπως ακίνητα, χρεόγραφα κλπ., ως και την ορθολογικότερη αξιοποίηση των θυγατρικών του Οµίλου µε στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας, τη µείωση του τραπεζικού δανεισµού και την εστίαση σε κερδοφόρες δραστηριότητες. Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, κατά τη διάρκεια του 2009 υλοποιήθηκαν µία σειρά από ενέργειες και εταιρικές πράξεις. Παράλληλα µε τα ανωτέρω το.σ. της Εταιρίας διαπίστωσε την αναγκαιότητα αναζήτησης νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε νέους κλάδους ως µοναδική και ρεαλιστική διέξοδο από την στασιµότητα των υφισταµένων εργασιών της και προοπτική συνέχισης της λειτουργίας της. Εν τω µεταξύ, τον Απρίλιο 2009, κατ εφαρµογήν του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών οι µετοχές της Εταιρίας µεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. Με δεδοµένη πλέον την ανάγκη άµεσης υλοποίησης µίας νέας στρατηγικής που θα βελτιώσει αισθητά τις προοπτικές της Εταιρίας και του Οµίλου εν γένει, το.σ. αφού αξιολόγησε τις προτάσεις µετοχικής συνεργασίας από τους µετόχους των Νέων Θυγατρικών ως προς την επιχειρηµατική τους σκοπιµότητα, τα οικονοµικά δεδοµένα και τις προοπτικές των εν λόγω εταιριών, κατόπιν διαπραγµατεύσεων, τις έκανε αποδεκτές και υπέβαλε προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων την πρότασή του για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Με βάση τις θετικές εκτιµήσεις της Εταιρίας σχετικά µε τον ευρύτερο κλάδο στοιχήµατος και τυχερών παιγνίων και της ήδη πολύτιµης εµπειρίας της ΖΗΝΩΝ στον εν λόγω κλάδο µέσω της προηγούµενης συµµετοχής της στην Megabet Public Company Ltd, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη την πολυετή εµπειρία των ιοικήσεων των Νέων Θυγατρικών και την εδραιωµένη θέση τους στην κύρια αγορά τους, η Εταιρία εκτιµά πως η δυναµική παρουσία της στους τοµείς των Συλλογικών Στοιχηµάτων (Επίγεια (land based) και µέσω ιαδικτύου) και των ιαδικτυακών Τυχερών Παιγνίων, ηλεκτρονικά και ζωντανά (on line gaming και live casino games) δηµιουργεί: προσδοκίες επίτευξης υψηλών ρυθµών ανάπτυξης του Οµίλου, 8

9 προϋποθέσεις ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας και θεραπείας της προσωρινής αδυναµίας συµµόρφωσης της Εταιρίας µε τις προβλέψεις του άρθρου 47 του Ν 2190/1920, αναφορικά µε τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων κάτω του ηµίσεως του µετοχικού κεφαλαίου, η οποία προέκυψε από τις συσσωρευµένες ζηµιές παρελθουσών χρήσεων, προϋποθέσεις αναστροφής της παρελθούσας ζηµιογόνου πορείας του Οµίλου και βαθµιαίας επίτευξης επαρκούς κερδοφορίας ώστε να πάψουν να συντρέχουν οι οριζόµενοι, στον Κανονισµό του Χ.Α., λόγοι ένταξης των µετοχών της Εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης και να καταστεί δυνατή η επιστροφή τους στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης Όροι της πραγµατοποιηθείσας Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της αποφάσισε µεταξύ άλλων: α) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των ,62 µε έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών αξίας 0,51 εκάστης µε εισφορά εις είδος (εφεξής η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), σύµφωνα µε την διενεργηθείσα αποτίµηση (κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/20) της αξίας των µετοχών Νέων Θυγατρικών (εφεξής η «Αποτίµηση»). Η διαφορά που προκύπτει από το ύψος της Αποτίµησης των ανωτέρω εισφορών εις είδος και της αποφασισθείσης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και η οποία ανέρχεται σε ποσό ύψους 1,88 ευρώ άχθηκε σε πίστωση του λογαριασµού "Αποθεµατικά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο" (για λόγους στρογγυλοποίησης) και β) την τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού της Εταιρίας αναφορικά µε το σκοπό και το µετοχικό κεφάλαιο αυτής. Αναλυτικά η εν λόγω Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε ως εξής: (α) αύξηση κατά το ποσό των ,66 µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Megabet LTD σύµφωνα µε εκτίµηση των µετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 9), (β) αύξηση κατά το ποσό των ,07 µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Poerol LTD, σύµφωνα µε εκτίµηση των µετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 9), (γ) αύξηση κατά το ποσό ,46 µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Eurogoal Cyprus LTD, σύµφωνα µε εκτίµηση των µετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρ. 9), (δ) αύξηση κατά το ποσό των ,33 µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Eurogoal Betting LTD, σύµφωνα µε εκτίµηση των µετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρ. 9), (ε) αύξηση κατά το ποσό 4.999,53 µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Eurogoal Racing LTD, σύµφωνα µε εκτίµηση των µετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 9), (στ) αύξηση κατά το ποσό ,43 ευρώ, µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας ShigiBet LTD, σύµφωνα µε εκτίµηση των µετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 9), (ζ) αύξηση κατά το ποσό των ,18 µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Kastor Leisure LTD, σύµφωνα µε εκτίµηση των µετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 9), (η) αύξηση κατά το ποσό των ,46 µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών 9

10 της εταιρίας Kastor Betting LTD, σύµφωνα µε εκτίµηση των µετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 9), και (θ) αύξηση κατά το ποσό των ,5 µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,51 εκάστης και τιµή διάθεσης 0,51 ανά µετοχή, µε εισφορά εις είδος των µετοχών της εταιρίας Primebet LTD, σύµφωνα µε εκτίµηση των µετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 9). Η τιµή διάθεσης ίσχυσε ανεξαρτήτως του ύψους της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής της Εταιρίας που διαµορφώθηκε κατά το χρόνο διάθεσης των νέων µετοχών. Συνοπτικά οι όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ KAI ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Χ.Α Με εισφορά εις είδος και ειδικότερα µε εισφορά του συνόλου των µετοχών των εταιριών Megabet LTD, Poerol LTD, Eurogoal Cyprus LTD, Eurogoal Betting LTD, Eurogoal Racing LTD, Shigi Bet LTD, Kastor Leisure LTD, Kastor Betting LTD και Primebet LTD ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ονοµαστική αξία µετοχής 0,51 ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,51 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,62 Μονάδα διαπραγµάτευσης στο Χ.Α. µια (1) µετοχή Τυχόν προσαρµογή της τιµής των µετοχών εξαιτίας της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σε συνδυασµό µε την υπ αριθ.26 απόφαση του.σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών η εγκριτική απόφαση για την τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, σχετικά µε το σκοπό και το µετοχικό της κεφάλαιο, σύµφωνα µε την απόφαση της από από Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στη συνεδρίαση του της προέβη στην πιστοποίηση της καταβολής του συνόλου της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιριας δια εισφοράς εις είδος η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την και εκδόθηκε η υπ αριθµ. πρωτ. Κ / ανακοίνωση προς το Εθνικό Τυπογραφείο. Όλες οι νέες µετοχές που προήλθαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας θα έχουν δικαίωµα µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσης 2009 και εφεξής, εφόσον η οικεία Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας αποφασίσει τη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση αυτή. Όλες οι νέες µετοχές θα είναι κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου, άυλες, και ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και µεταβιβάσιµες Καθορισµός της Αξίας των Εισφερόµενων Μετοχών Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, η ΖΗΝΩΝ ανέθεσε στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κ.κ. Ανδρέα Τσαµάκη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) και Γεώργιο Μπατσούλη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. την αποτίµηση (µε ηµεροµηνία ) της εύλογης αξίας των µετοχών των Νέων Θυγατρικών εταιριών µε σκοπό το προσδιορισµό του ύψους της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου εις είδος της ΖΗΝΩΝ Α.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Όπως αναφέρεται σχετικά στις Εκθέσεις Εκτιµήσεως, για την αποτίµηση της κάθε Νέας Θυγατρικής εταιρίας εφαρµόσθηκαν οι κυριότερες κάτωθι αναφερόµενες µεθοδολογίες 10

11 αποτίµησης, οι οποίες κρίθηκαν κατάλληλες, χρησιµοποιούνται ευρέως και είναι διεθνώς αναγνωρισµένες, λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε εταιρίας. Προεξόφληση Μελλοντικών Ταµειακών Ροών (DCF) είκτες Κεφαλαιαγοράς (Market Multiples) Μέθοδος του Οικονοµικού Κέρδους Μέθοδος των Κεφαλαιοποιηµένων Οργανικών κερδών (των εποµένων ετών) Μέθοδος της Υπερπροσόδου (βάσει ιστορικών αποτελεσµάτων) Μέθοδος της Καθαρής Περιουσιακής Θέσης Προσαυξηµένης κατά την Υπερπρόσοδο της επόµενης πενταετίας Τα αποτελέσµατα της Αποτίµησης της εµπορικής αξίας του συνόλου των µετοχών των Νέων Θυγατρικών παρατίθενται συνοπτικά στον κατωτέρω πίνακα: ΝΕΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (σε ) EUROGOAL CYPRUS LIMITED ,5 EUROGOAL BETTING LIMITED ,4 KASTOR BETTING LIMITED ,6 KASTOR LEISURE LIMITED ,5 SHIGIBET LIMITED ,5 PRIMEBET LIMITED ,8 EUROGOAL RACING LIMITED (1) 5.000,0 POEROL LIMITED (2) ,3 MEGABET LIMITED ,9 ΣΥΝΟΛΟ ,50 (1) Η δραστηριότητα της "EUROGOAL RACING LIMITED" άρχισε εντός του πρώτου τριµήνου του 2009 και για το σκοπό της Αποτίµησης, η αξία του συνόλου των µετοχών εκτιµάται ίση µε το ύψος του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 5,0 χιλ. (2) Η εταιρία "POEROL LIMITED" κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης αποτίµησης συµµετέχει µε ποσοστό 100% στις εταιρίες "MEGABET INTERNATIONAL LIMITED" και "MEGABET GAMING INTERNATIONAL LIMITED", η οποία ιδρύθηκε την εδοµένου ότι η εταιρία "POEROL LIMITED" δεν έχει δραστηριότητα και τα µοναδικά περιουσιακά της στοιχεία είναι η συµµετοχή στις ανωτέρω εταιρίες η αξία των µετοχών της διαµορφώνεται εξ ολοκλήρου από την αξία του συνόλου των µετοχών της "MEGABET INTERNATIONAL LIMITED" Επιχειρηµατική ραστηριότητα Στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Οµίλου οι υφιστάµενες δραστηριότητες Ροµποτικής και Έρευνας και Ανάπτυξης περιορίζονται σήµερα αποκλειστικά και µόνο στην ολοκλήρωση παλαιότερα αναληφθέντων έργων, ενώ διατηρείται µία δυναµική δραστηριοποίηση στον χώρο της Τηλεπισκόπησης µε Τεχνολογίες Laser µέσω της θυγατρικής Raymetrics Α.Ε. και η δραστηριοποίηση στον τοµέα Πληροφορικής µε εστίαση στα έργα Ιδιωτικού Τοµέα. Ωστόσο, οι σηµαντικότερες δραστηριότητες του Νέου Οµίλου, σήµερα, περιλαµβάνουν τις δραστηριότητες των Νέων Θυγατρικών εταιρίων στους τοµείς των Συλλογικών Στοιχηµάτων (Επίγεια (land based) και µέσω ιαδικτύου) και των ιαδικτυακών Παιγνίων, ηλεκτρονικά και ζωντανά (on line gaming και live casino games). Ειδικότερα ο Νέος Όµιλος δραστηριοποιείται στο χώρο των στοιχηµάτων και των διαδικτυακών παιγνίων µέσω τριών εταιρικών σχηµάτων. Το πρώτο αφορά την κυπριακή εταιρία διεξαγωγής στοιχηµάτων Megabet Ltd, η οποία σε συνεργασία µε θυγατρικές της εταιρίες, δραστηριοποιείται κυρίως στην διεξαγωγή συλλογικών στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης στην Κύπρο προσφέροντας µια ευρεία γκάµα από στοιχήµατα αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων, καθώς και στην διεξαγωγή διαδικτυακών παιγνίων ηλεκτρονικά και ζωντανά (on line gaming και live casino games) µέσω συνεργασίας µε την εταιρεία Glimmer Ltd, (η οποία εδρεύει και είναι κατάλληλα αδειοδοτηµένη στην Μάλτα). Το δεύτερο αφορά την κυπριακή εταιρία Poerol Ltd, η οποία, µέσω της εδρεύουσας στην Μάλτα θυγατρικής της εταιρίας Megabet International Ltd, δραστηριοποιείται στην 11

12 προώθηση προϊόντων διαδικτυακού στοιχήµατος προκαθορισµένης απόδοσης (on line betting). Παράλληλα, η επίσης εδρεύουσα στην Μάλτα θυγατρική της, Megabet Gaming International Ltd, βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης από την αρµόδια αρχή της Μάλτας για την διεξαγωγή διαδικτυακών παιγνίων τόσο ηλεκτρονικά όσο και ζωντανά (on line gaming και live casino games). Το τρίτο αφορά την κυπριακή εταιρία διεξαγωγής στοιχηµάτων Eurogoal Cyprus Ltd, η οποία σε συνεργασία µε τις κυπριακές εταιρίες Eurogoal Betting Ltd, Eurogoal Racing Ltd, ShigiBet Ltd, Kastor Leisure Ltd, Kastor Betting Ltd, Primebet Ltd, δραστηριοποιείται στην διεξαγωγή συλλογικών στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης στην Κύπρο προσφέροντας µια ευρεία γκάµα από στοιχήµατα αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων. Η προσφορά του στοιχήµατος προκαθορισµένων αποδόσεων (fixed-odds betting) στην Κύπρο ρυθµίζεται βάσει του Κυπριακού Νόµου 75(Ι) του 1997 περί Συλλογικών Στοιχηµάτων (Ρύθµιση και Φόρος), όπως τροποποιήθηκε µε τον Νόµο 161(Ι)/2007. Όσον αφορά το διαδικτυακό στοίχηµα και τα διαδικτυακά παίγνια, δεν υφίσταται σήµερα συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο στην Κύπρο. Η Κυπριακή κυβέρνηση, βασισµένη σε πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου έως την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου δεν έχει παρέµβει κατά εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού στοιχήµατος στην Κύπρο, εφόσον οι εταιρίες αυτές είναι νόµιµα αδειοδοτηµένες από άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η Κυπριακή κυβέρνηση δεν έχει παρέµβει εναντίον εταιριών που παρέχουν διαδικτυακά παίγνια (όπως η Megabet Ltd) εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται αποκλειστικά και µόνο µέσω διαδικτύου και από νόµιµα αδειοδοτηµένο ιστοχώρο (όπως αυτοί της Megabet Ltd) από κράτος- µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως η Μάλτα). Ο Νέος Όµιλος δύναται να δέχεται στοιχήµατα εξ αποστάσεως (remote betting operator) και τη συµµετοχή σε διαδικτυακά παίγνια (remote gaming operator) σε παγκόσµια βάση (πλην χωρών των οποίων η σχετική νοµοθεσία απαγορεύει ρητά την πρόσβαση). Σύµφωνα µε τη ιοίκηση της Εταιρίας η είσοδος του Οµίλου στους κλάδους συλλογικού στοιχήµατος και διαδικτυακών παιγνίων εκτιµάται ότι θα έχει θετική επίπτωση στη δραστηριότητα, τα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική του κατάσταση µε αποτέλεσµα να πάψουν να συντρέχουν τα θέµατα του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/ Πληροφορίες για τις τάσεις Κατά το 2009 και µέχρι την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ο Όµιλος διένυε µεταβατικό στάδιο στην διαδικασία επιχειρηµατικής ανασυγκρότησης και µεταβολής του επιχειρηµατικού σχεδιασµού του. Στο πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότητες του Οµίλου στους κλάδους Πληροφορικής, Ροµποτικής και Έρευνας και Ανάπτυξης παρουσίασαν περαιτέρω κάµψη, µε αποτέλεσµα ο κύκλος εργασιών, το κόστος πωληθέντων, το λειτουργικό κόστος και το επίπεδο των αποθεµάτων του Οµίλου να παρουσιάσουν µείωση κατά την περίοδο Την ίδια περίοδο ο τοµέας της Τηλεπισκόπησης µε Τεχνολογίες Laser, όπου ο Όµιλος (µέσω της RAYMETRICS A.E.) συνεχίζει να διεκδικεί νέα έργα, παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών και θετικό λειτουργικό αποτέλεσµα. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της υλοποίησης της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας για την απόσχιση των κλάδων Ροµποτικής και Έρευνας & Ανάπτυξης µε σκοπό την περαιτέρω αυτόνοµη αξιοποίηση ή τη µεταπώληση περιουσιακών στοιχείων αυτών και δραστηριοποίηση σε νέες κερδοφόρες δραστηριότητες, ο Όµιλος προέβη στην πώληση του 100% των µετοχών της ΖΗΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ στην οποία είχαν εισφερθεί πάγια περιουσιακά στοιχεία του κλάδου της Ροµποτικής (Απρίλιος 2009), στην πώληση του κτιρίου και οικοπέδου επί της οδού Κανάρη 5 στα Γλυκά Νερά (Σεπτέµβριος 2009) και στην πώληση του 95,38% των µετοχών της θυγατρικής της RETAIL LINK Α.Ε. (Νοέµβριος 2009). Την , µε την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Όµιλος εισήλθε στην αγορά συλλογικού στοιχήµατος στην Κύπρο και διαδικτυακών παιγνίων. Οι Νέες 12

13 Θυγατρικές έχουν ολοκληρώσει σε µεγάλο βαθµό το επενδυτικό τους σχέδιο, διαθέτουν ευρεία γεωγραφική κάλυψη (συνεργασία µε 136 πρακτορεία αθλητικού στοιχήµατος στην Κύπρο), καθώς και αξιόλογη παρουσία στην αγορά διαδικτυακών στοιχηµάτων και διαδικτυακών παιγνίων. Η ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι η είσοδος του Οµίλου στους προαναφερθέντες κλάδους θα έχει θετική επίπτωση στη δραστηριότητα, τα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική του κατάσταση. Επιπρόσθετα, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας µε γνώµονα τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των µετόχων της εξετάζει τη διάθεση και άλλων στοιχείων του ενεργητικού του Νέου Οµίλου όπως το έτερο ακίνητο της θυγατρικής ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Α.Ε., χρεόγραφα κ.λ.π., µε στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητάς και τη µείωση του τραπεζικού δανεισµού, ώστε η Εταιρία να εστιάσει µε καλύτερους οικονοµικούς όρους και προϋποθέσεις την προσοχή της σε επιλεγµένες προϋπάρχουσες και στις νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, µε προοπτική κερδοφορίας προς όφελος των µετόχων της. Η Εταιρία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της έχει λάβει κατά το παρελθόν επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων έργων έρευνας και ανάπτυξης. Μετά από έλεγχο Κοινοτικών Προγραµµάτων που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα οποία η Εταιρία έχει λάβει κατά το παρελθόν επιδοτήσεις προέκυψε ότι η Εταιρία υποχρεούται στην επιστροφή ποσού επιδοτήσεων ύψους 298 χιλ. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω του γεγονότος αυτού, ζήτησε από την Εταιρία να υποβάλλει εκ νέου, προς έλεγχο, τις δαπάνες της για όλα τα έργα που έχει επιδοτηθεί, αναδροµικά. Την 30 Οκτωβρίου 2009, η Εταιρία υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναµορφωµένες οικονοµικές εκθέσεις, βάσει των οποίων προκύπτουν χρηµατικές επιστροφές προς Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 300 χιλ. περίπου. Σηµειώνεται ότι µε ηµεροµηνία οι σχηµατισθείσες προβλέψεις από την Εταιρία ανέρχονται σε συνολικό ύψος 588 χιλ. (έχει διενεργηθεί πρόβλεψη ύψους 435 χιλ. στη χρήση 2007 και ύψους 153 χιλ. στο εννεάµηνο 2009, οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα χρήσης 2007 και εννεαµήνου 2009 αντίστοιχα). Ωστόσο, δεν είναι γνωστό στην Εταιρία αν σε ενδεχόµενη διενέργεια νέου ελέγχου το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τυχόν ζητηθεί να επιστραφεί, θα υπερβαίνει το ύψος της διενεργηθείσας πρόβλεψης. Όσον αφορά τις τάσεις που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες των Νέων Θυγατρικών εταιριών σηµειώνεται ότι η Κυπριακή κυβέρνηση εξετάζει την θέσπιση νοµοθετικού πλαισίου χορήγησης αδειών για την διενέργεια και προσφορά διαδικτυακών στοιχηµάτων και τυχερών παιγνίων από εταιρίες που θα αδειοδοτούνται και θα δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Η ιοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το ακριβές χρονοδιάγραµµα της ενδεχόµενης εισαγωγής του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου. Η επίδραση (επί του Νέου Οµίλου) της θέσπισης σχετικού νοµοθετικού πλαισίου δεν µπορεί να προβλεφθεί και θα εξαρτηθεί κατά κύριο λόγο από το επίπεδο του συντελεστή φορολογίας που θα επιβληθεί επί των εσόδων από διαδικτυακά στοιχήµατα και τυχερά παίγνια σε σχέση µε τους αντίστοιχους συντελεστές που ισχύουν σήµερα στην Μάλτα. Ειδικότερα, θέσπιση στην Κύπρο φορολογικού συντελεστή (για κάθε κατηγορία διαδικτυακών στοιχηµάτων και τυχερών παιγνίων) χαµηλότερου από τον αντίστοιχο υφιστάµενο της Μάλτας θα επιδράσει θετικά στα αποτελέσµατα του Νέου Οµίλου. Σε αντίθετη περίπτωση η επίδραση στα αποτελέσµατα του Νέου Οµίλου θα είναι αρνητική. Τόσο σε επίπεδο συλλογικών στοιχηµάτων, όσο και σε επίπεδο διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, τα αποτελέσµατα για το σύνολο των Νέων Θυγατρικών (κατά την περίοδο από τη λήξη της τελευταίας χρήσης έως την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου) είναι θετικά. Ειδικότερα, ο ρυθµός αύξησης των οικονοµικών µεγεθών της Νέας θυγατρικής εταιρίας Megabet Ltd όσον αφορά τον τοµέα των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων είναι ιδιαίτερα αυξηµένος. Ο κλάδος των στοιχηµάτων και των παιγνίων συνιστά παγκοσµίως µια ταχέως αναπτυσσόµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα, η οποία συνεχώς µεταλλάσσεται µε οδηγό τις 13

14 τεχνολογικές εξελίξεις και την διείσδυση του διαδικτύου σε ολοένα και µεγαλύτερες µάζες του πληθυσµού. Οι τάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των τυχερών παιγνίων και των στοιχηµάτων ειδικότερα στην Ευρώπη, θα εξαρτηθούν από την ταχύτητα προώθησης των νοµικών διαδικασιών για µια ευρύτερη απελευθέρωση της συγκεκριµένης βιοµηχανίας. Η Ισπανία από το 2007, η Ιταλία από το 2008 και οι Γαλλία, ανία, Ελβετία και Τσεχία από το 2010 εφάρµοσαν ή πρόκειται να εφαρµόσουν µια µορφή ρυθµιζόµενης απελευθέρωσης της αγοράς που φαίνεται να εισάγεται στην Ευρώπη, µε δεδοµένα τα ακόλουθα: τις πιέσεις που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες - µέλη να ανοίξουν τα µονοπώλια τους και να επιτρέψουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό. την γενικότερη υστέρηση εσόδων των προϋπολογισµών των χωρών - µελών υπό το πρίσµα της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης. την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών (διαδραστική τηλεόραση, WiMax (νέο πρότυπο ασύρµατης πρόσβασης στο διαδίκτυο και στην κινητή τηλεφωνία)) που δηµιουργούν επιχειρηµατικές ευκαιρίες, τόσο για τις εταιρίες τεχνολογίας όσο και για τους παρόχους παιγνίων και στοιχηµάτων. την επιδίωξη για έλεγχο αυτής της αγοράς, η οποία παρουσιάζει µεγάλους ρυθµούς ανάπτυξης. Κατά συνέπεια αναµένεται ότι η θέσπιση ενός ολοκληρωµένου θεσµικού πλαισίου στα τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη του κλάδου, ενώ ο ανταγωνισµός θα περιορίσει τα περιθώρια κέρδους των εταιριών στοιχηµάτων. Αυτό θα οδηγήσει στην αύξηση των διανεµοµένων κερδών στους συµµετέχοντες παίκτες και, συνεπώς, θα δηµιουργηθούν υψηλότερα διαθέσιµα ποσά προς επαναστοιχηµατισµό, µε συνέπεια να αυξηθούν περαιτέρω οι µέσοι ετήσιοι ρυθµοί ανάπτυξης του κλάδου. Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων των Νέων Θυγατρικών εταιριών του Οµίλου προς το παρόν προέρχεται από την Κύπρο, ο Νέος Όµιλος διαθέτει τη δυνατότητα: να δέχεται στοιχήµατα εξ αποστάσεως (remote betting operator) σε παγκόσµια βάση (πλην χωρών των οποίων η σχετική νοµοθεσία απαγορεύει ρητά την πρόσβαση) µέσω της αδειοδοτηµένης στην Μάλτα Megabet International Ltd. να δέχεται τη συµµετοχή σε διαδικτυακά παίγνια σε παγκόσµια βάση (πλην χωρών των οποίων η σχετική νοµοθεσία απαγορεύει ρητά την πρόσβαση) µέσω της συνεργασίας της Νέας Θυγατρικής εταιρίας Megabet Ltd µε την εταιρία Glimmer Ltd µε έδρα την Μάλτα. Στα πλαίσια της νοµοθετικής ρύθµισης των σχετικών δραστηριοτήτων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης η Εταιρία θα εξετάσει ανά περίπτωση την απευθείας ή µέσω τοπικών συνεργασιών παροχή αντίστοιχων προϊόντων και υπηρεσιών. Καθώς το νοµοθετικό πλαίσιο µεταβάλλεται συνεχώς θα εξετάζει την σκοπιµότητα δραστηριοποίησης της ανάλογα µε τις κινήσεις του ανταγωνισµού, ούτως ώστε να µην υστερεί σε περίπτωση που κάποια/ες από τις υπηρεσίες της µπορούν να προσφερθούν κατά συµφέροντα οικονοµικά τρόπο, χωρίς να παραβιάζονται περιορισµοί της σχετικής ανά περίπτωση νοµοθεσίας, δεδοµένης της ιδιαίτερα ανοδικής τάσης που παρουσιάζουν οι σχετικές δραστηριότητες σε παγκόσµιο επίπεδο. Ειδικότερα, η παγκόσµια αγορά διαδικτυακών στοιχηµάτων και παιγνίων εκτιµάται ότι έχει ιδιαίτερα σηµαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Κύριοι λόγοι για αυτό αποτελούν η αξιοποίηση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών (κινητή τηλεφωνία, διαδραστική τηλεόραση), οι υψηλότερες προσφερόµενες αποδόσεις, η µεγαλύτερη ποικιλία παιγνίων και οι συνθήκες άνεσης για τους παίκτες (π.χ. εκτιµάται ότι οι απαγορεύσεις καπνίσµατος σε δηµόσιους χώρους έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο παραδοσιακό µοντέλο λειτουργίας των στοιχηµάτων και τυχερών παιγνίων). Σύµφωνα µε δηµοσιευµένα στον Τύπο στοιχεία έρευνας της εταιρίας Global Betting Gambling Consultants, η οποία διενεργήθηκε το 2009: οι συνολικοί ενεργοί λογαριασµοί διαδικτυακών στοιχηµάτων και παιγνίων το 2008 είχαν διαµορφωθεί παγκοσµίως σε 32,9 εκατ. το 2008 και εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν σε 38,3 εκατ. το 2010, 41,7 εκατ. το 2011 και 45,2 εκατ. το 2012 (εκτιµώµενος µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης 8,3% για την περίοδο ). εκ του συνόλου των 32,9 εκατ. ενεργών λογαριασµών το 2008, το 41,3% αφορά στοιχήµατα, το 29,1% παιγνίδια καζίνο, το 20,4% πόκερ, και το 9,2% παιχνίδια bingo. 14

15 τα συνολικά µικτά κέρδη του κλάδου διαδικτυακών στοιχηµάτων και παιγνίων ανήλθαν σε USD 20,3 δισ. το 2008 και εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν σε USD 23,9 δισ. το 2010, USD 26,1 δισ. το 2011 και USD 28,5 δισ. το 2012 (εκτιµώµενος µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης 9% για την περίοδο ). εκ του συνόλου των µικτών κερδών USD 20,3 δισ. το 2008, από στοιχήµατα προέρχεται το 34,3%, από παιγνίδια καζίνο το 24,2%, από πόκερ το 16,9%, από κρατικές λοταρίες το 13,9% και από λοιπά παίγνια το 10,6%. επίσης, εκ του συνόλου των µικτών κερδών USD 20,3 δισ. το 2008, η συντριπτική πλειοψηφία, (USD 19,5 δισ ή 96,2%) προήλθαν µέσω διαδικτύου, USD 0,5 δισ (2,7%) µέσω κινητού τηλεφώνου και USD 0,23 δισ. (1,1%) µέσω διαδραστικής τηλεόρασης ιοικητικά, ιαχειριστικά, Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρίας τα όργανα εποπτείας και διοίκησής της είναι η Γενική Συνέλευση των µετόχων της και το ιοικητικό Συµβούλιο της. Επιπλέον, έχει συσταθεί Επιτροπή Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. Τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρίας είναι τα µέλη του ιοικητικού της Συµβουλίου, τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία ορίζονται από την Γ.Σ. των µετόχων και ο Εσωτερικός Ελεγκτής. Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν ορισθεί τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του.σ. της Εταιρίας κ.κ. Ιωάννης Φίλος και Ευάγγελος Παντελόπουλος. Εσωτερικός Ελεγκτής έχει ορισθεί ο κ. ηµήτριος Βαγιάνος. Επιπλέον, η Εταιρία ορίζει ως ανώτερα διοικητικά στελέχη της τους εξής διευθυντές: Θεοδώρα Θεοδοσίου Βελώνια ( ιευθύντρια ιοικητικών Υπηρεσιών και Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων) και Γεώργιο Μήτραινα (Προϊστάµενο Λογιστηρίου). Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρίας, το ιοικητικό της Συµβούλιο αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συµβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της και έχουν πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν δύναται να ξεπεράσει την εξαετία. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν. Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, σύµφωνα µε την από απόφαση της Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, την συγκρότησή του σε σώµα µε την από (ΦΕΚ / ) απόφαση του.σ. και τους µεταγενέστερους διορισµούς νέων µελών από το.σ., έχει ως εξής: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ.Σ. Ι ΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ Λεωνίδας Θωµάς (1) Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Κύριλλος Σεβαστιάδης (2) Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Κάρολος Γκίκας (4) ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό Ιωάννης Φίλος (3) Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Ευάγγελος Παντελόπουλος Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό (1) Ο κ. Λεωνίδας Θωµάς αντικατέστησε τον παραιτηθέντα κ. Παύλο Λαζαρίδη στην θέση του Προέδρου της Εταιρίας σύµφωνα µε την από απόφαση του.σ. της Εταιρίας και τον παραιτηθέντα κ. Κωνσταντίνο Κώστογλου στην θέση του ιευθύνοντος Συµβούλου της Εταιρίας σύµφωνα µε την από απόφαση του.σ. της Εταιρίας. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της επικύρωσε την εκλογή του κ. Θωµά ως Προέδρου του.σ., µη εκτελεστικού µέλους, για το διάστηµα έως , και Προέδρου.Σ. & ιευθύνοντος Συµβούλου από Ο κ. Θωµάς άσκησε καθήκοντα ιευθύνοντος Συµβούλου έως (2) Ο κ. Κύριλλος Σεβαστιάδης εξελέγη Αντιπρόεδρος του.σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Τσατσούλη µε την από απόφαση του.σ. της Εταιρίας, η οποία θα επικυρωθεί στην επόµενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. (3) Ο κ. Ιωάννης Φίλος εξελέγη µέλος του.σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παύλου Λαζαρίδη µε την από απόφαση του.σ. της Εταιρίας, η οποία επικυρώθηκε από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της (4) Ο κ. Κάρολος Γκίκας εξελέγη µέλος του.σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από κ. Κωνσταντίνου Κώστογλου µε την από απόφαση του.σ. της Εταιρίας, η οποία θα επικυρωθεί στην επόµενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. Σηµειωτέον ότι από τις µέχρι τις το.σ. της Εταιρίας είχε παραµείνει τετραµελές, βάσει σχετικής απόφασής του. Την ο κ. Κάρολος Γκίκας εξελέγη ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας. 15

16 Η θητεία των ως άνω µελών του ιοικητικού Συµβουλίου λήγει την Βάσει των διατάξεων του καταστατικού της Εταιρίας, η παρούσα σύνθεση του ιοικητικού της Συµβουλίου θα εγκριθεί από την αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Μετοχική Σύνθεση Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας πριν (µε ηµεροµηνία ) και µετά (µε ηµεροµηνία και εφόσον οι µέτοχοι δεν προβούν σε άλλες συναλλαγές έως την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών) την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που πιστοποιήθηκε την διαµορφώνεται ως εξής: Πριν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Αρ. µετοχών & Αρ. µετοχών & δικ. ψήφου (1) % δικ. ψήφου (1) % Dolipon Ltd (2) ,47% Tideland Ltd (5) ,96% Lamiero Ltd (4) ,48% Fralonco Ltd (6) ,97% Pontras Ltd (7) ,97% Λοιποί Μέτοχοι < 5% ,44% ,52% Nyree Finance Corp ,98% Χριστάκης Καστορής ,88% Αφροδίτη Καστορή ,41% Ιωάννης ούρος (2) ,99% Αλέξανδρος Παπαπασχάλης ,99% Κύριλλος Σεβαστιάδης (3) ,81% ,61% Proton Investment Bank A.E ,10% ,38% Φράγκος Γεώργιος (4) ,01% ,31% Peland Speedwell Ltd (2) ,95% ,30% Καβρουλάκης Νικόλαος (5) ,72% ,23% Κυπριωτάκης Ιωάννης (6) ,89% ,18% Ανδρέας Καστορής ,16% Σωτηρούλα Καστορή ,14% Μάρκος Φράγκος (4) ,00% ,06% Lasido Ltd (3) ,10% ,01% Σύνολο ,000% ,000% Πηγή: Εταιρία (1)Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007. Επιπλέον, παρατίθενται όλα τα πρόσωπα που απέκτησαν µετοχές της Εταιρίας κατά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε εισφορά εις είδος. (2) Το 100% των δικαιωµάτων ψήφου των Dolipon Ltd και Peland Speedwell Ltd ελέγχεται σύµφωνα µε τον Ν 3556/2007 από τον κ. Ιωάννη ούρο, το σύνολο των δικαιωµάτων ψήφων του οποίου στην Εταιρία ανέρχεται πλέον σε (29,766%). (3) Το 100% των δικαιωµάτων ψήφου της Lasido Ltd ελέγχεται σύµφωνα µε τον Ν 3556/2007 από τον κ. Κύριλλο Σεβαστιάδη, το σύνολο των δικαιωµάτων ψήφων του οποίου στην Εταιρία ανέρχεται πλέον σε (1,613%). (4)Το 100% των δικαιωµάτων ψήφου της Lamiero Ltd ελέγχεται σύµφωνα µε τον Ν 3556/2007 από τον κ. Γεώργιο Φράγκο, ο οποίος ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου που αντιστοιχούν στις µετοχές αυτές καθώς και στις µετοχές του κ. Μάρκου Φράγκου και το σύνολο των δικαιωµάτων ψήφου του στην Εταιρία ανέρχεται πλέον σε (18,850%). (5) Το 100% των δικαιωµάτων ψήφου της Tideland Ltd ελέγχεται σύµφωνα µε τον Ν 3556/2007 από τον κ. Νικόλαο Καβρουλάκη, το σύνολο των δικαιωµάτων ψήφων του οποίου στην Εταιρία ανέρχεται πλέον σε (19,19%). (6) Το 100% των δικαιωµάτων ψήφου της Fralonco Ltd ελέγχεται σύµφωνα µε τον Ν 3556/2007 από τον κ. Ιωάννη Κυπριωτάκη, το σύνολο των δικαιωµάτων ψήφων του οποίου στην Εταιρία ανέρχεται πλέον σε (6,152%). (7) Το 100% των δικαιωµάτων ψήφου της Pontras Ltd ελέγχεται σύµφωνα µε τον Ν 3556/2007 από τον κ. Γεώργιο Παµπορίδη. Το αθροιστικό ποσοστό συµµετοχής των υφιστάµενων προ της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου µετόχων της Εταιρίας υπέστη άµβλυνση ως αποτέλεσµα της ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και διαµορφώθηκε σε 6,2% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Το υπόλοιπο 93,8% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατέχεται πλέον από τα πρόσωπα που εισέφεραν τις µετοχές των Νέων Θυγατρικών στο πλαίσιο της εν λόγω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου µε εισφορά εις είδος. 16

17 1.9. Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές της Εταιρίας Κατά την καθώς και µέχρι την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν σε ,36 και διαιρείτο σε µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,51 η κάθε µία. Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πιστοποιήθηκε στις , το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου ανέρχεται σε ,98 και διαιρείται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,51 η κάθε µία. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι άϋλες κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου, διαπραγµατεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης του Χ.Α. έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν. 1297/1972 και του Καταστατικού της ΖΗΝΩΝ και εισήχθησαν στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών το Οι νέες κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου µετοχές της Εταιρίας, που εκδόθησαν στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου αποτελούν αντικείµενο αίτησης εισαγωγής για διαπραγµάτευση στο Χ.Α. και µετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής τους θα είναι άϋλες και ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και µεταβιβάσιµες. Οι µετοχές της Εταιρίας εντός του Απριλίου 2009, βάσει του άρθρου του Κανονισµού του Χ.Α., µεταφέρθηκαν από την Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης στην Κατηγορία Επιτήρησης, για δύο λόγους: Α) Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά φόρων του Οµίλου της χρήσης 2008 παρουσίασαν ζηµιά , ποσό µεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης ( ) στις και Β) Η καθαρή θέση της µητρικής εταιρίας ( στις ) ήταν µικρότερη από το 50% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου ( ). Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) της µετοχής της Εταιρίας είναι GRS Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα Το αναµενόµενο ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για τη διαδικασία εισαγωγής στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., των Νέων Μετοχών, που προήλθαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, παρατίθεται στη συνέχεια: Ηµεροµηνία Γεγονός Πιστοποίηση από το.σ. της Εταιρίας της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου µε εισφορά εις είδος Έγκριση του Ενηµερωτικού ελτίου από το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ηµοσίευση του Ενηµερωτικού ελτίου ηµοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενηµερωτικού ελτίου Υποβολή δικαιολογητικών προς το Χ.Α. για την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών της Εταιρίας * Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των Νέων Μετοχών της Εταιρίας * Έναρξη διαπραγµάτευσης των Νέων Μετοχών της Εταιρίας στην κατηγορία «Επιτήρησης» στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. * Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης του.σ. του Χ.Α. την ανωτέρω ηµεροµηνία προκειµένου να εγκρίνει την εισαγωγή των νέων µετοχών της Εταιρίας. Σηµειώνεται ότι, το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από αρκετούς αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται να τροποποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού µε σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται απάνες Έκδοσης Οι συνολικές δαπάνες της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθαν σε χιλ. περίπου και θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την Εταιρία. Από το ποσό αυτό, ποσό 195 χιλ. αφορά αµοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών και νοµικών συµβούλων, ποσό 505 χιλ. φόρο 17

18 συγκέντρωσης κεφαλαίου, ποσό 200 χιλ. φόρους, τέλη και δικαιώµατα και ποσό 150 χιλ. διάφορα έξοδα Καταστατικό Στο Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχονται ρυθµίσεις που αφορούν τη λειτουργία της αποκλίνουσες από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Σύµφωνα µε το Καταστατικό και τον Κ.Ν. 2190/1920, οι νόµιµες αποφάσεις της δεσµεύουν και τους µετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Απολογιστικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας των χρήσεων που έληξαν στις , και , οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει.λ.π. /.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Στυλιανό Ξυδιά (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS A.E. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται επιλεγµένα στοιχεία των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της Εταιρίας για τις χρήσεις : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε 000)* Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη % επί του κύκλου εργασιών ,5% ,7% ,9% Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (1) (4.803) (12.341) (4.970) Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων (779) (6.152) (2.316) Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, (2) επενδυτικών αποτελεσµάτων & αποσβέσεων (EBITDA) (490) (5.766) (1.971) Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (1.429) (5.752) (4.669) Καθαρά Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (1.695) (6.584) (5.409) ιακοπείσες δραστηριότητες - Αποτελέσµατα µετά από φόρους (3) (560) Καθαρά Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους χρήσης (2.255) (2.008) (5.409) Κατανέµονται σε: Μετόχους της Μητρικής (1.950) (2.129) (5.408) ικαιώµατα µειοψηφίας (305) 121 (1) * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. (1) Το Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων περιλαµβάνει Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας, Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης, Έξοδα Λειτουργίας ιαθέσεως και Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα. (2) Έχει υπολογιστεί µε βάση την υπ αριθµ 34 / Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε την οποία το κονδύλι «Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων & αποσβέσεων» υπολογίζεται ως εξής: Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων ± Χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα + Συνολικές αποσβέσεις (ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων) = Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων ιευκρινίζεται ότι: 1. Το κονδύλι «κέρδη/ζηµίες προ φόρων» που χρησιµοποιείται στον ανωτέρω υπολογισµό, λαµβάνεται όπως ακριβώς απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων των οικονοµικών καταστάσεων. 2. Το κονδύλι «χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα» αφορά έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες, που σχετίζονται µε τη χρονική αξία του χρήµατος (τόκοι καταθέσεων, δανείων κλπ) και τις επενδύσεις κεφαλαίου. Με τον όρο επενδύσεις κεφαλαίου νοούνται οι τοποθετήσεις της επιχείρησης σε χρεόγραφα (µετοχές, οµολογίες κλπ), ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία (επενδυτικά και ιδιοχρησιµοποιούµενα), στις περιπτώσεις που οι τοποθετήσεις αυτές δεν αποτελούν ένα από τα αντικείµενα δραστηριότητας (segments) του εκδότη. Το κονδύλι περιλαµβάνει ενδεικτικά, έσοδα από τόκους καταθέσεων, έξοδα από τόκους δανειακών κεφαλαίων, µη λειτουργικές 18

19 συναλλαγµατικές διαφορές, έσοδα µερισµάτων, κέρδη/ζηµίες από πώληση, διαγραφή, αποµείωση, αναστροφή αποµείωσης και αποτίµηση χρεογράφων, ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 3. Το κονδύλι των «συνολικών αποσβέσεων» που προστίθεται στα κέρδη/ ζηµίες προ φόρων, είναι αυτό που προκύπτει µετά από το συµψηφισµό των αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων (έξοδο), µε τις αντίστοιχες αποσβέσεις των τυχόν επιχορηγήσεων (έσοδο), που έχουν ληφθεί γι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. (3) Οι ιακοπείσες ραστηριότητες αφορούν στη δραστηριότητα της Sea Star Capital Ltd (πρώην Megabet Public Company Ltd). Στις η Εταιρία συµµετείχε στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Megabet Public Company Ltd αποκτώντας το 50, % του µετοχικού της κεφαλαίου. Ως αποτέλεσµα, στη χρήση 2006 η Sea Star Capital PLC (πρώην Megabet Public Company Ltd) ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο ολικής ενοποίησης. Εντός του 2007 η Εταιρία προέβη σε πώληση ποσοστού 44,4% της συµµετοχής της στην ως άνω εταιρία διατηρώντας στο χαρτοφυλάκιό της ποσοστό 5,61%. Κατά συνέπεια στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης 2007 τα αποτελέσµατα της εν λόγω Κυπριακής εταιρίας περιλαµβάνονται για την περίοδο (περίοδο όπου η ΖΗΝΩΝ κατείχε το 50, %) ως αποτελέσµατα µη συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων ( ιακοπείσες δραστηριότητες - Αποτελέσµατα µετά από φόρους). Με ηµεροµηνία το ποσοστό συµµετοχής της Εταιρίας στη Sea Star Capital Plc ήταν 2,85%. Πηγή: ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων που έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει.λ.π./.π.χ.π. και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Στυλιανό Ξυδιά της ελεγκτικής εταιρίας «ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS A.E.». Κατά την τριετία ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών παρουσίασε σηµαντική µείωση κυρίως λόγω της µείωσης των κατασκευαστικών συµβολαίων για ανάπτυξη συστηµάτων αυτοµατισµού και των πωλήσεων εµπορευµάτων ροµποτικής µηχανικής. Παράλληλα, η Εταιρία µείωσε τη συµµετοχή της σε διαγωνισµούς του Ελληνικού ηµοσίου, οι οποίοι απέφεραν κατά τρόπο µη συστηµατικό έργα υψηλού κύκλου εργασιών, πλην όµως, χαµηλής κερδοφορίας, ενίοτε δε και ζηµιογόνα. Επιπλέον, το 2008 η δυσµενέστατη διεθνής οικονοµική συγκυρία επηρέασε αρνητικά και τις συνθήκες της εγχώριας αγοράς, πλήττοντας κυρίως τα κατασκευαστικά συµβόλαια για ανάπτυξη συστηµάτων αυτοµατισµού του ιδιωτικού τοµέα. Η µείωση του µικτού περιθωρίου κέρδους κατά την υπό εξέταση περίοδο οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επίδραση του ανταγωνισµού, καθώς και στην αύξηση του κόστους προσωπικού και αµοιβών τρίτων σε συνδυασµό µε τη µείωση των εσόδων. Τα λειτουργικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων) του Οµίλου κατά την υπό εξέταση περίοδο επιβαρύνθηκαν περαιτέρω από διαγραφές λογαριασµών «ασώµατων ακινητοποιήσεων» και αποµείωση αξίας αποθεµάτων το Επίσης, τα καθαρά αποτελέσµατα του Οµίλου επηρεάστηκαν κατά την υπό εξέταση περίοδο από γεγονότα µη επαναλαµβανόµενα, (π.χ. αποµείωση αξίας των ακινήτων και επενδύσεων σε µετοχές το 2008, κέρδη από επενδύσεις σε µετοχές το 2007.). 19

20 Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία των ενοποιηµένων ισολογισµών της Εταιρίας για τις χρήσεις : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (Ποσά σε 000)* ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά µη κυκλοφοριακά στοιχεία (1) Σύνολο µη κυκλοφοριακών στοιχείων του ενεργητικού Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση (2) (6) ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (2) (2) Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία (3) Σύνολο κυκλοφοριακών στοιχείων του ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια Κεφάλαια αποδιδόµενα στους Μετόχους της µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας (0,4) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων και προβλέψεων (4) Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ευρώ) (5) 1,56 1,39 0,19 * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. (1) Περιλαµβάνει το συνολικό υπόλοιπο των λογαριασµών «Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ιαθέσιµα προς Πώληση, «Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις» και «Απαιτήσεις αναβαλλόµενου φόρου». (2) Τα εν λόγω υπόλοιπα αφορούν συµετοχή στην εταιρία Sea Star Capital plc (πρωην Megabet Public Company Ltd). Στη συγκριτική στήλη 2007 των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2008 η συµµετοχή αναταξινοµήθηκε στο λογαριασµό «ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία» αντί του λογαριασµού «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση» που είχε ταξινοµηθεί στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης (3) Περιλαµβάνει το συνολικό υπόλοιπο των λογαριασµών «Αποθέµατα», «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού», «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Αποτιµώµενα στην Εύλογη Αξία µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων περιόδου» και «ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα». (4) Περιλαµβάνει το συνολικό υπόλοιπο των λογαριασµών «Προβλέψεις», «Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία» και «Λοιπές Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις». (5) Με βάση το φυσικό αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. (6) Αξία των οικοπέδων και κτιρίων της ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Α.Ε., στην οποία εισφέρθηκαν από την Εταιρία µε την απόσχιση των κλάδων Ροµποτικής και Έρευνας και Ανάπτυξης Πηγή: ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων που έχουν συνταχθεί από την Εταιρία βάσει.λ.π./.π.χ.π. και έχουν ελεγχθεί από την «ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS A.E.». Η µείωση του υπολοίπου του λογαριασµού «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις» την , έναντι της των χρήσεων 2006 και 2007, οφείλεται κυρίως στη µεταφορά του υπολοίπου των γηπέδων και κτιρίων και στην απεικόνιση τους την στο λογαριασµό «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση», ως αποτέλεσµα της απόφασης της ιοίκησης της Εταιρίας µε στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και µείωσης του βραχυπρόσθεσµου δανεισµού. Η σηµαντική µείωση του υπολοίπου των άυλων περιουσιακών στοιχείων την σε σχέση µε το υπόλοιπο της οφείλεται στην µεταφορά στην κατάσταση αποτελεσµάτων δαπάνης χιλ. Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις» παρουσίασε µείωση κατά την υπό εξέταση περίοδο η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι δεν έχουν αναληφθεί νέα έργα στους τοµείς ροµποτικής, πληροφορικής και έρευνας και ανάπτυξης. Οι συνοπτικές ταµειακές ροές του Οµίλου ΖΗΝΩΝ για τις χρήσεις παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 20

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.3.2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

DPG NEWS DIGITAL MEDIA

DPG NEWS DIGITAL MEDIA DPG NEWS DIGITAL MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜ. ΚΑΙ ΥΠΗΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9206501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγµα Β.1.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 15 ης Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ.

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ερµού 25-Κηφισιά Αττικής- 14564 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (πρώην«εφα ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ») ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (επί των πεπραγµένων

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 21/11/, ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις του εννεαµήνου του, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: 099036570 - Γ.Ε.Μ.Η.: 003507601000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΜΠΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα