ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 761/2001 για την εφαρμογή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Ιανουάριος 2007 <

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Παρουσίαση Επιχείρησης 3. Περιβαλλοντική Πολιτική 4. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 5. Εντοπισμένες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6. Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Πτυχών 7. Περιβαλλοντικοί Σκοποί και Στόχοι 8. Συγκριτικά Στοιχεία 9. Άλλα Στοιχεία Σχετικά με το Εφαρμοζόμενο ΣΠΔ 10. Έκθεση Επαληθευτή Περιβάλλοντος 11. Πληροφορίες για την Καταχώρηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Υπολογισμοί Δεικτών ΣΠΔ 2/38

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν τεύχος αποτελεί την Περιβαλλοντική Δήλωση της ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. για το έτος 2006, που αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με το εφαρμοζόμενο Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS), τις περιβαλλοντικές πλευρές και επιδόσεις καθώς και την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης για το Η Περιβαλλοντική Δήλωση της ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. καλύπτει κατ ελάχιστο τις απαιτήσεις του Κανονισμού 761/2001 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 196/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS). Είναι δομημένη ώστε να περιγράφει τα στοιχεία της επιχείρησης και του εφαρμοζόμενου συστήματος EMAS ακολουθώντας αντίστοιχη θεματολογική σειρά με αυτή που περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ (παράγραφος 3.2) του Κανονισμού 761/2001. Η Περιβαλλοντική Δήλωση αφορά σε όλες τις θέσεις εργασίας, τα τμήματα και τα διοικητικά επίπεδα σύμφωνα με το οργανόγραμμα και είναι απολύτως δεσμευτική για όλα τα μέλη και τους συνεργάτες της επιχείρησης. 3/38

4 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2.1 Γενικά Στοιχεία Η ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε ξεκίνησε τις δραστηριότητες της το 1970 και το 1982 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία. Το 1979 εγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου (Βλ. Σχήμα 2.1) όπου και εδρεύει μέχρι σήμερα με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρικών καλωδίων, καλωδιώσεων, συνδέσμων και λοιπών εξαρτημάτων καλωδίων ενώ μέσα στo 2006 επέκτεινε τις δραστηριότητες της και στην παραγωγή ηλεκτρονικών πλακετών. ΕΛΒΙΤΥΛ Σχήμα 2.1: Θέση της επιχείρησης στη ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου 4/38

5 Συνοπτικά, τα γενικά στοιχεία της επιχείρησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1 που ακολουθεί: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πλήρης Επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Διακριτικός Τίτλος ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. Νομική Μορφή Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ΑΦΜ Εκπρόσωπος Επιχείρησης Τσικούρας Πέτρος Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Στοιχεία επικοινωνίας Γιαννουλάκης Χαράλαμπος Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Τηλ: Fax: Έτος Ίδρυσης 1982 Πλήρης Διεύθυνση Έδρας ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΥ Τ.Κ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Θ. Επιχείρησης Αντικείμενο Δραστηριότητας Κωδικός NACE Αρ. Καταχώρησης EMAS Κύκλος Εργασιών κατά την τελευταία τετραετία (2003, 2004, 2005 και 2006) Εκδότης και Αριθμός Άδειας Λειτουργίας Απασχολούμενο προσωπικό 1254 Παραγωγή τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρικών καλωδίων, καλωδιώσεων, συνδέσμων και λοιπών εξαρτημάτων καλωδίων. Συναρμολόγηση ηλεκτρονικών πλακετών Manufacture of insulated wire and cable EL Νομαρχία Θεσσαλονίκης Φ /12/7618/ Διοικητικό 7 Επιστημονικό 2 Τεχνικό 2 Εργατοτεχνικό 25 ΣΥΝΟΛΟ: 35 Πίνακας 2.1: Γενικά στοιχεία της ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης της επιχείρησης, από την έναρξη λειτουργίας έως και σήμερα η διοίκηση έχει προβεί αρκετές φορές σε ενέργειες εκσυγχρονισμού των προδιαγραφών των παραγόμενων προϊόντων και του παραγωγικού εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, τα τελευταία έτη η επιχείρηση έχει λάβει τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 1.Πιστοποιητικά εφαρμογής Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 και Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001: Εγγραφή στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μητρώο του EMAS 3. Πιστοποιητικά HAR τυποποίησης προϊόντος 5/38

6 2.2 Οργανωτική Δομή Η επιχείρηση είναι άρτια οργανωμένη κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες ανάπτυξης στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Οι υπάρχουσες Δ/νσεις και Τμήματα φαίνονται στο Οργανόγραμμα της επιχείρησης που παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.2 που ακολουθεί. ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΜΗΜΑ MARKETING ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Σχήμα 2.2: Οργανωτική Δομή ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. Οι επιμέρους αρμοδιότητες και υπευθυνότητες κάθε διοικητικής θέσης περιγράφονται αναλυτικά σε σχετικές Περιγραφές Θέσεων Εργασίας. 6/38

7 2.3 Δραστηριότητες και Προϊόντα Βασική δραστηριότητα της ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί η παραγωγή τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρικών καλωδίων, καλωδιώσεων, συνδέσμων και λοιπών εξαρτημάτων καλωδίων. Συνοπτικά, τα παραγόμενα προϊόντα της επιχείρησης περιλαμβάνουν: Καλώδια: ηλεκτρικά, τηλεπικοινωνιακά, τηλεφωνικά, αυτοκινήτων Καλωδιώσεις ηλεκτρικών συσκευών και καλωδιώσεις τηλεφωνικών συσκευών Εξαρτήματα τηλεφωνικών συσκευών Εξαρτήματα για τηλεφωνικά δίκτυα Παθητικά εξαρτήματα για δίκτυα οπτικών ινών Παραγωγή ηλεκτρονικών πλακετών. Το παρακάτω διάγραμμα ροής (Σχήμα 2.3) παρουσιάζει όλες τις δραστηριότητες / ενέργειες στις οποίες προβαίνει η εταιρεία από τη λήψη παραγγελίας ή ανάθεση ενός διαγωνισμού, μέχρι και την παράδοση στον πελάτη των προϊόντων: Υπογραφή σύμβασης Λήψη παραγγελίας Κοινοποίηση σύμβασης και απαιτήσεων σε ΥΔΠ, τμήμα Ε & Α και τμήμα παραγωγής Εκπόνηση προδιαγραφών και σχεδίων ποιότητας από τμήμα Ε & Α ΝΑΙ Νέο προϊόν; Παράδοση προδιαγραφών σε ΥΔΠ και τμήμα Οικονομικού ΟΧΙ Εντολή παραγωγής Έλεγχος αποθεμάτων α' & β' υλών Αξιολόγηση προμηθευτών Επάρκεια; ΟΧΙ Παραγγελία σε προμηθευτή ΝΑΙ Παραγωγή και έλεγχος Παραλαβή α' & β' υλών Τελικός έλεγχος τμήματος ελέγχου ποιότητας Αποθήκευση Μεταφορά / Παράδοση Εκτίμηση ικανοποίησης πελατών Σχήμα 2.3: Διάγραμμα ροής λειτουργίας ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. 7/38

8 2.3.1 Περιγραφή Παραγωγικής Διαδικασίας Το τμήμα παραγωγής διαρθρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς στους οποίους παράγονται τόσο τελικά, όσο και ενδιάμεσα προϊόντα. Συγκεκριμένα: Τομέας Παραγωγής Καλωδίων Τομέας Καλωδιώσεων Τομέας Παραγωγής Πλακετών Στο Σχήμα 2.4 παρουσιάζεται το συνοπτικό διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας που αφορά τα καλώδια και τις καλωδιώσεις. Η παραγωγή χωρίζεται σε τέσσερα βασικά στάδια: 1. Παραγωγή αγωγού 2. Μόνωση αγωγού 3. Τοποθέτηση ακροδεκτών και εξαρτημάτων (Τμήμα Καλωδιώσεων) 4. Παραγωγή Καλωδίων με Schuko Φις Στο στάδιο 1 παράγονται πολύκλωνοι αγωγοί χαλκού επιθυμητής διατομής μέσω συστροφής του κατάλληλου, ανάλογα με την διατομή, αριθμού από μονόκλωνα σύρματα χαλκού. Στο στάδιο 2 παράγεται το μονωμένο καλώδιο. Η μονάδα διαθέτει τέσσερις ανεξάρτητες γραμμές παραγωγής όπου γίνεται η εκβολή τήγματος πλαστικού επάνω στον αγωγό. Με τη βοήθεια της έλξης, ο αγωγός διέρχεται δια μέσω της κεφαλής του εκβολέα και των ψυκτικών λεκανών με συγκεκριμένη ταχύτητα και το καλώδιο τυλίγεται σε ένα καινούριο στροφείο στον τυλικτή. Ως ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται το νερό το οποίο παρέχεται από το κεντρικό κύκλωμα ψύξης της μονάδας. Όταν το στροφείο στον τυλικτή γεμίσει, απομακρύνεται. Στο σημείο αυτό υπάρχουν τέσσερις περιπτώσεις: Α. Το καλώδιο πηγαίνει προς συσκευασία και αποθήκευση (τελικό προϊόν) Β. Το καλώδιο τοποθετείται στη μηχανή στρέψεως. Γ. Το καλώδιο αποστέλλεται στο Τμήμα Καλωδιώσεων (στάδιο 3). Δ. Το καλώδιο κόβεται σε κατάλληλα μήκη και αποστέλλεται για τοποθέτηση του φις Schuko (έγχυση πλαστικού). Η περίπτωση Β συμβαίνει όταν υπάρχει απαίτηση παραγωγής πολυπολικού καλωδίου (π.χ. τριπολικό καλώδιο για οικιακές συσκευές). Σε αυτή την περίπτωση ένας αριθμός μονωμένων καλωδίων συστρέφονται μεταξύ τους στη μηχανή στρέψεως και μαζεύονται σε καινούριο στροφείο. Το στροφείο τοποθετείται στον εκτυλικτή στην 8/38

9 αρχή του σταδίου 1 και επαναλαμβάνεται η διαδικασία (εκβολή μανδύα), μόνο που στην περίπτωση αυτή, στη θέση του αγωγού υπάρχουν οι συστρεμμένοι πόλοι. 1 Σύρματα Χαλκού Πλεκτική Μηχανή Πολύκλωνος Αγωγός Τυλικτής Στροφία Προς Αποθήκευση 2 Εκβολέας Τροφοδοσία πλαστικού ΨυκτικέςΛεκάνες Εκτυλικτής Τυλικτής Αγωγός Καλώδιο Κρύο Νερό Κρύο Νερό Εναλλάκτης Έλξη καλωδίου Αντλία Νερού ή Μηχανή Στρέψεως Εκβολή Μανδύα (Επανάληψη σταδίου 2) ή ή Συσκευασία και αποθήκευση Τμήμα Καλωδιώσεων (τεμαχισμός, τοποθέτηση ακροδεκτών και εξαρτημάτων) 3 ή Παραγωγή Καλωδίων με Schuko φις 4 Σχήμα 2.4: Συνοπτικό διάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας (καλώδια, καλωδιώσεις) 9/38

10 Η περίπτωση Γ (στάδιο 3) συμβαίνει όταν υπάρχει απαίτηση παραγωγής κάποιας καλωδίωσης. Εκεί, τα καλώδια κόβονται σε κατάλληλα μήκη και τοποθετούνται ειδικοί μεταλλικοί ακροδέκτες ή εξαρτήματα (βύσματα, πρίζες, κ.λ.π.). Η περίπτωση Δ (στάδιο 4) συμβαίνει όταν απαιτείται παραγωγή καλωδίου με schuko φις. Το καλώδιο τοποθετείται μέσω μια ειδικής διάταξης στη μήτρα μιας μηχανής εγχύσεως πλαστικού. Εκεί γίνεται έγχυση πλαστικού και το φις παίρνει την τελική του μορφή. Οι αρχές λειτουργίας της μηχανή εγχύσεως είναι παρόμοιες με αυτές του εκβολέα (βλ. στάδιο 2). Στο σχήμα 2.5 παρουσιάζεται το συνοπτικό διάγραμμα της παραγωγικής διαδικασίας πλακετών. Η παραγωγή χωρίζεται σε πέντε βασικά στάδια: 1. Προετοιμασία υλικών 2. Συναρμολόγηση 3. Συγκόλληση 4. Οπτικός και ηλεκτρικός έλεγχος 5. Συσκευασία Στο στάδιο 1 προετοιμάζονται με το χέρι τα διάφορα ηλεκτρικά στοιχεία της πλακέτας για να είναι έτοιμα να τοποθετηθούν επάνω στην πλακέτα (π.χ. κόψιμο και κατάλληλο «στράβωμα» των «ποδιών» των αντιστάσεων). Στο στάδιο 2 πραγματοποιείται η συναρμολόγηση των πλακετών, δηλαδή η τοποθέτηση των ανωτέρω στοιχείων επάνω στην κενή πλακέτα. Η συναρμολόγηση πραγματοποιείται είτε με το χέρι, είτε αυτόματα σε ειδικά μηχανήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει φορτώσει ο χειριστής στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στο στάδιο 3 πραγματοποιείται η συγκόλληση των πλακετών, δηλαδή η κόλληση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών στοιχείων των πλακετών με χρήση τήγματος ειδικού συγκολλητικού μεταλλικού κράματος (εφεξής θα καλείται κόλληση). Η συγκόλληση πραγματοποιείται αυτόματα, είτε σε μηχανή κυμματικής συγκόλλησης, είτε σε ειδικό φούρνο IR, ανάλογα με το είδος της πλακέτας. Στο στάδιο 4 οι πλακέτες εξέρχονται από τις μηχανές συγκόλλησης μέσω μεταφορικών ταινιών και πραγματοποιείται οπτικός και ηλεκτρικός έλεγχός τους. Τέλος, οδηγούνται για συσκευασία (στάδιο 5). Προετοιμασία Υλικών Συναρμολόγηση Συγκόλληση Συσκευασία Οπτικός και ηλεκτρικός έλεγχος Σχήμα 2.5: Συνοπτικό διάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας πλακετών 10/38

11 2.3.2 Χρησιμοποιούμενες Πρώτες Ύλες Πλαστικά: Η εταιρεία προμηθεύεται πλαστικές πρώτες ύλες (πλαστικοποιημένο PVC, πολυαιθυλένιο) σε μορφή πελλετών τα οποία και χρησιμοποιεί για την μόνωση των καλωδίων. Σύρματα Χαλκού: Η εταιρεία προμηθεύεται εξηλασμένο χαλκό υπό τη μορφή συρμάτων διαφόρων διαμέτρων για την παραγωγή αγωγών διαφόρων διατομών. Ατσαλόσυρμα: Η εταιρεία προμηθεύεται ατσάλινα σύρματα που χρησιμοποιούνται είτε για τη θωράκιση τηλεπικοινωνιακών καλωδίων είτε ως αγωγοί τηλεπικοινωνιακών καλωδίων. Εξαρτήματα - Ακροδέκτες: Το τμήμα καλωδιώσεων χρησιμοποιεί μικρούς μεταλλικούς ακροδέκτες και μικροεξαρτήματα καλωδιώσεων. Ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά στοιχεία πλακετών: Το τμήμα παραγωγής πλακετών χρησιμοποιεί διάφορα στοιχεία προς συναρμολόγηση, όπως τυπωμένα κυκλώματα, αντιστάσεις, διόδους, τρανζίστορ, πυκνωτές, πηνία, μετασχηματιστές, ολοκληρωμένα κυκλώματα κ.λ.π. Κόλληση: Η εταιρεία προμηθεύεται κόλληση για τη συγκόλληση των στοιχείων επάνω στις πλακέτες. Οι καταναλώσεις των ανωτέρω πρώτων υλών δεν είναι σταθερές γιατί εξαρτώνται άμεσα από τις εκάστοτε ανάγκες παραγωγής. Στον Πίνακα 2.2 παρουσιάζονται οι ποσότητες παραγωγής και οι καταναλώσεις της τελευταίας πενταετίας. Προϊόντα Παραγωγή Καλώδια (km) Πλακέτες (τεμ) Πρώτες Ύλες Κατανάλωση PVC (ton) 82 45,4 222,8 238,3 191,8 Πολυαιθυλένιο (ton) 2, ,1 22,6 Σύρματα Χαλκού (ton) 60,1 32,5 93,3 114,3 126,6 Ατσαλόσυρμα 16,4 50,4 65,3 56,2 43,8 Ακροδέκτες (τεμ.) Εξαρτήματα καλωδιώσεων (τεμ.) Στοιχεία πλακετών (τεμ.) Κόλληση (kg) Πίνακας 2.2: Ποσότητες Παραγωγής & Καταναλώσεις Κυριότερων Πρώτων Υλών 11/38

12 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πολιτική μας είναι η συνεχής προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος, η πρόληψη της ρύπανσης και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από τις δραστηριότητες της Εταιρείας μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 761/2001 (EMAS). Δέσμευσή μας είναι να συμμορφωνόμαστε πλήρως με όλες τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις αλλά και να προχωρούμε πέρα από αυτές, υιοθετώντας τις καλύτερες πρακτικές στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Βασικό μηχανισμό για το στόχο αυτό αποτελεί η θέσπιση, παρακολούθηση και αναθεώρηση σε ετήσια βάση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων. Φροντίζουμε, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, για την όσο το δυνατό μικρότερη σπατάλη των φυσικών πόρων. Επιπρόσθετα, εφαρμόζουμε προγράμματα συλλογής, διαχωρισμού και ανακύκλωσης των απορριμμάτων και χρησιμοποιούμε, όπου έχουμε τη δυνατότητα, ανακυκλωμένα υλικά. Μεριμνούμε για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των προμηθευτών μας καθώς και για την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων μας καθ όλη τη διάρκεια ζωής τους, έως και την απόρριψη τους από τους καταναλωτές. Παράλληλα, προωθούμε την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο συμβάλλοντας στη λήψη μέτρων για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι όλο το προσωπικό μας, το οποίο με αίσθημα ευθύνης, στηρίζει και εφαρμόζει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μέσα από το αντικείμενο της καθημερινής εργασίας του. Δανάη Μιχαήλογλου Δ/νων Σύμβουλος 12/38

13 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο εξασφαλίζει την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης αποτελεί στρατηγική απόφαση της διοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει υιοθετηθεί συγκεκριμένη Περιβαλλοντική Πολιτική επί της οποίας βασίζεται όλη η λειτουργία της επιχείρησης. 4.1 Στοιχεία ΣΠΔ Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) της ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. εφαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 761/2001 (EMAS) και στοχεύει στην συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και στην απρόσκοπτη και αποτελεσματική εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Το ΣΠΔ περιλαμβάνει: το Εγχειρίδιο Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ενοποιημένη έκδοση για το ΣΠΔ και το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - ΣΔΠ), τυποποιημένες Διαδικασίες, Οδηγίες & Έντυπα. Η Διευθυντική Ομάδα της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση και λειτουργία του ΣΠΔ. Η διάθεση των κατάλληλων πόρων και η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την υποστήριξη αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΠΔ αποτελεί επίσης ευθύνη της Διευθυντικής Ομάδας. Επιπρόσθετα, για την απρόσκοπτη εφαρμογή του ΣΠΔ καθώς και την αποτελεσματική επικοινωνία με το εξωτερικούς φορείς, στην επιχείρηση καθιερώθηκε εξειδικευμένη οργανική θέση με τον τίτλο του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΥΠΔ), όπως φαίνεται στο οργανόγραμμα που παρατέθηκε ανωτέρω. Οι επιμέρους αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αλλά και οι σχετικές με την εφαρμογή του ΣΠΔ αρμοδιότητες των υπόλοιπων οργανικών θέσεων παρουσιάζονται στις επιμέρους περιγραφές των θέσεων εργασίας, που αποτελούν τυποποιημένα έγγραφα του ενοποιημένου ΣΠΔ & ΣΔΠ. Η δομή του ΣΠΔ βασίστηκε στον Κύκλο Βελτίωσης του Deming (Κύκλος PDCA) η εφαρμογή του οποίου στην επιχείρηση παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.1 που ακολουθεί. Για κάθε βήμα του κύκλου αντιστοιχούν συγκεκριμένες ενέργειες και αντίστοιχες τυποποιημένες διαδικασίες. 13/38

14 Στρατηγική (Στόχοι) Προγραμματισμός Κύκλος PDCA (Plan Do Check Act) Έλεγχος & Μετρήσεις Υλοποίηση Σχήμα 4.1: Κύκλος Βελτίωσης ΣΠΔ Στρατηγική (Act/Plan): αφορά στην στοχοθέτηση της επιχείρησης για τις επιδιωκόμενες περιβαλλοντικές επιδόσεις της σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εσωτερικών ελέγχων και μετρήσεων και τις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος (νομοθεσία, κανονισμοί, τοπική κοινωνία). Στο πλαίσιο αυτό, ο ΥΠΔ σε συνεργασία με στελέχη της Εταιρείας ή εξωτερικούς συμβούλους είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πτυχών, και διασφαλίζει το ότι οι σημαντικές, για την Εταιρεία, περιβαλλοντικές πτυχές λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό αντικειμενικών σκοπών και στόχων Προγραμματισμός (Plan): αφορά στην κατανομή πόρων και στην θέσπιση προγραμμάτων δράσης για την υλοποίηση των στόχων του ΣΠΔ. Στο πλαίσιο αυτό, οι περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι της Εταιρείας τεκμηριώνονται στο περιβαλλοντικό της πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα αυτό περιγράφονται τα μέσα, το χρονοδιάγραμμα και ορίζονται οι υπευθυνότητες για την επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων. Υλοποίηση (Do): αφορά στην υλοποίηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων καθώς και στην τροποποίηση και εφαρμογή των προδιαγραφών λειτουργίας έτσι ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητές περιβαλλοντικές επιδόσεις. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και ενέργειες επικοινωνίας της περιβαλλοντικής πολιτικής και των υλοποιούμενων προγραμμάτων τόσο στο εσωτερικό της Εταιρείας, όσο και με τρίτους (αρμόδιες αρχές, ενδιαφερόμενες ομάδες, ευρύ κοινό, κτλ.). Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΣΠΔ και για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών κατά την καθημερινή λειτουργία, η Εταιρεία διαθέτει Σχέδιο Έκτακτων Αναγκών (ΣΕΑ) για την πρόληψη και καταστολή πιθανών περιβαλλοντικών ατυχημάτων και σχετικών έκτακτων αναγκών, το οποίο αναθεωρείται και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Έλεγχος και Μετρήσεις (Check): Αφορά σε προγράμματα ελέγχου εφαρμογής του ΣΠΔ (επιθεωρήσεις) καθώς και μετρήσεων των κρίσιμων περιβαλλοντικών 14/38

15 πτυχών (μετρήσεις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις) έτσι ώστε να διαπιστώνεται η επίτευξη των επιθυμητών περιβαλλοντικών επιδόσεων. Σε αυτό το πλαίσιο η Εταιρεία παρακολουθεί και μετρά σε τακτά χρονικά διαστήματα τα κύρια χαρακτηριστικά των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της, οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον. Η παρακολούθηση και μέτρηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τεκμηριωμένες διαδικασίες και περιλαμβάνει και τον περιοδικό έλεγχο συμμόρφωσης με την αντίστοιχη περιβαλλοντική νομοθεσία. 15/38

16 5. ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές πτυχές της επιχείρησης (σύμφωνα με το Παράρτημα VI του Κανονισμού 761/2001) ακολουθώντας τον παρακάτω διαχωρισμό: Άμεσες Περιβαλλοντικές Πτυχές Στερεά απόβλητα Υγρά απόβλητα Αέριοι ρύποι Θόρυβος - Οσμές Κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων Περιβαλλοντικά ατυχήματα Έμμεσες Περιβαλλοντικές Πτυχές Χρήση & απόρριψη προϊόντων Συνοπτικά, οι εντοπισμένες περιβαλλοντικές πτυχές παρουσιάζονται σε σχέση με την περιοχή εκδήλωσης τους, στον Πίνακα Στερεά Απόβλητα Τα στερεά απόβλητα προέρχονται από: την παραγωγική διαδικασία, την συσκευασία, την υπόλοιπη λειτουργία της επιχείρησης. Αναλυτικά, από την παραγωγική διαδικασία προκύπτουν: Χαλκός/Ατσαλόσυρμα: Κατά το στάδιο 1 της παραγωγικής διαδικασίας προκύπτουν ελαττωματικές ποσότητες χάλκινων και ατσάλινων συρμάτων λόγω αστοχίας της πλεκτικής μηχανής ή ελαττωματικότητας της πρώτης ύλης. Επιπρόσθετα, κατά το στάδιο 2 προκύπτουν ελαττωματικές ποσότητες χάλκινων και ατσάλινων συρμάτων λόγω αστοχίας της διαδικασίας εκβολής (προϊόν εκτός προδιαγραφών). Καλώδια: Κατά τα στάδια 2, 3 και 4 προκύπτουν ποσότητες ελαττωματικών καλωδίων λόγω αστοχίας της διαδικασίας εκβολής (προϊόν εκτός προδιαγραφών) είτε λόγω σφαλμάτων κατά την παραγωγή των καλωδιώσεων. 16/38

17 Διοίκηση Οσμές Ενέργεια Νερό Καύσιμα Παραγωγή Αγωγών Μόνωση Αγωγών Καλωδιώσεις Παραγωγή Schuko φις Παραγωγή Πλακετών Λεβητοστάσιο Τουαλέτες Αποθήκη/ Συσκευασία Συντήρηση/ Σιδηρουργ. Διακίνηση Χρήση & Απόρριψη Προϊόντος Κόλληση ηλεκτρ. Στοιχείων Πλαστικό/Καλώδια ΑΜΕΣΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΟΙΠΑ Χαλκός / Χαρτί Απορρίμματα Αστικά Αέρια Θόρυ- Καταναλώσεις Μέταλλα Λύματα Καύσεως βος Χρησιμοπ. Ορυκτέλαια Υγρά απόβλητα διεργασίας Αέρια Παραπροϊόντα ΕΜΜΕΣΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ Πίνακας 5.1: Περιβαλλοντικές Πτυχές της ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. 17/38

18 Πλαστικά: Κατά τα στάδια 2 και 4 προκύπτουν ποσότητες πλαστικών είτε λόγω αστοχίας της διαδικασίας εκβολής ή εγχύσεως (προϊόν εκτός προδιαγραφών) είτε κατά τη διάρκεια καθαρισμού του θαλάμου του εκβολέα σε κάθε αλλαγή του τύπου του πλαστικού. Επιπρόσθετα, κατά το στάδιο 3 προκύπτουν ποσότητες πλαστικών κατά τη μερική απογύμνωση των καλωδίων για την παραγωγή καλωδιώσεων. Κράμα κόλλησης πλακετών: Κατά το στάδιο της συγκόλλησης πλακετών επέρχεται σταδιακή υποβάθμιση της κόλλησης (κυρίως λόγω οξείδωσης) και ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα απαιτείται απομάκρυνση τμήματος του από την παραγωγική διαδικασία. Πλακέτες, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία: Κατά την παραγωγή πλακετών προκύπτουν μικρές ποσότητες ελαττωματικών πλακετών και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών στοιχείων λόγω αστοχίας της παραγωγικής διαδικασίας (προϊόντα εκτός προδιαγραφών). Σημειώνεται ότι το PVC (το οποίο αποτελεί την βασική πρώτη ύλη πλαστικού) παρουσιάζει μια σειρά από επιβλαβείς παράγοντες που παρουσιάζονται (κατ εκτίμηση) στον Πίνακα 5.2. Επιβλαβής Παράγων No CAS Εκτιμώμενη συγκέντρωση ΗCl < 2 ppm στο χώρο εργασίας CO < 20 ppm στο χώρο εργασίας Ενώσεις του Μολύβδου % κ.β. PVC Φθαλικές ενώσεις % κ.β. PVC Πίνακας 5.2: Ποσότητες Επιβλαβών Παραγόντων που σχετίζονται με το PVC. Τα τοξικά αέρια ΗCl και CO θα αναφερθούν σε παρακάτω ενότητα (αέριοι ρύποι). Όσον αφορά στα υπόλοιπα, ο μόλυβδος και οι ενώσεις του είναι γνωστές για την τοξικότητα τους ενώ οι φθαλικές ενώσεις (που περιέχονται στο PVC ως πλαστικοποιητές), μολονότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για τις επιπτώσεις του, υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει βλαβερές συνέπειες στο ενδοκρινικό σύστημα του ανθρώπου καθώς και στη γονιμότητα. Επιπρόσθετα, η παραγωγική διαδικασία του PVC (που προμηθεύεται η επιχείρηση) εμπεριέχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (όπως χρήση βινυλοχλωριδίου, πρώτης ύλης εξαιρετικά τοξικής για τον άνθρωπο και το οικοσύστημα). Όσον αφορά στις απόβλητες ποσότητες της κόλλησης πλακετών, αυτές περιέχουν σε πολύ μικρό ποσοστό κρυσταλλικό μόλυβδο και οξείδια μολύβδου (βλ. Πίνακα 5.3) που αποτελούν τοξικές ενώσεις με γνωστές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό και το περιβάλλον. 18/38

19 Επιβλαβής Παράγων No CAS Εκτιμώμενη συγκέντρωση 37 % κ.β. για κόλληση μολύβδου Μόλυβδος και ενώσεις % κ.β., για κόλληση «ελεύθερη του μολύβδου» Πίνακας 5.3: Ποσότητες μολύβδου και ενώσεων του στην απόβλητη κόλληση Όσον αφορά στα υπόλοιπα στερεά απόβλητα, από το τμήμα συσκευασίας καθώς και από τις συσκευασίας των α υλών προκύπτουν ποσότητες Χαρτιού ενώ από την υπόλοιπη λειτουργία της επιχείρησης προκύπτουν ποσότητες Χαρτιού (από τα γραφεία της εταιρείας) καθώς και λοιπά απορρίμματα, κατά τις συμβατικές δραστηριότητες των υπαλλήλων της μονάδας (φαγητό, χρήση τουαλετών, καθαριότητα χώρων, κ.λ.π.) Ληφθέντα Μέτρα: Η επιχείρηση προέβηκε στον επανασχεδιασμό μέρους των παραγόμενων καλωδίων (καλωδίων) ώστε να είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον (με χρήση πολυαιθυλενίου και ακίνδυνων πρόσθετων, ελεύθερων από αλογόνο και βαρέα μέταλλα που να προσδίδουν επιβράδυνση φλόγας και με χρήση PVC ελεύθερου από μόλυβδο) ενώ προέβη εντός του 2006 και σε υποκατάσταση της κόλλησης μολύβδου με κόλληση ελεύθερης μολύβδου ( 0.1% κ.β.) Όσον αφορά στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων, η επιχείρηση ανακυκλώνει τα καλώδια, το χαρτί, το πλαστικό, το χαλκό και τα λοιπά μέταλλα. Πιο συγκεκριμένα: Οι ποσότητες χαλκού που προκύπτουν, δεδομένης της αξίας τους, πωλούνται σε χυτήρια όπου και επαναχρησιμοποιούνται. Οι ποσότητες πλαστικών που προκύπτουν συλλέγονται σε ειδικές θέσεις. Όταν συλλεχθεί επαρκής ποσότητα, τεμαχίζονται σε ειδικό μηχάνημα και επανατροφοδοτούνται στους εκβολείς για την παραγωγή καλωδίων με χαμηλές απαιτήσεις στα τελικά τους χαρακτηριστικά. Οι ποσότητες καλωδίων που προκύπτουν συλλέγονται σε ειδικές θέσεις και περισυλλέγονται για ανακύκλωση από αδειοδοτημένους φορείς. Το χαρτί και τα λοιπά μέταλλα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και περισυλλέγονται για ανακύκλωση από αδειοδοτημένους φορείς. Δοχεία μελανιών από τους εκτυπωτές των γραφείων παραδίδονται προς αναγόμωση. Τα λοιπά απορρίμματα περισυλλέγονται από τη ΒΙ.ΠΕ. Η απόβλητη κόλληση αποθηκεύεται προσωρινά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέχρι την απομάκρυνση της από αδειοδοτημένο φορέα όπως προβλέπεται από την αντίστοιχη νομοθεσία (ΚΥΑ Η.Π /725/2006). 19/38

20 Η συλλογή των στερεών αποβλήτων από το προσωπικό της επιχείρησης εξασφαλίζεται με την τήρηση σχετικών διαδικασιών συλλογής και τον δειγματοληπτικό έλεγχο στα σημεία συλλογής από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Με αυτή τη λογική διασφαλίζεται ότι οι ποσότητες που δεν καταμετρούνται είναι αμελητέες. Επιπρόσθετα, ειδικότερα για τα καλώδια, δεδομένου ότι θεωρούνται off-spec προϊόν, οι συλλεχθείσες ποσότητες επαληθεύονται και μέσω του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 5.2 Υγρά Απόβλητα Τα υγρά απόβλητα προέρχονται από: δραστηριότητες εκτός παραγωγικής διαδικασίας (τουαλέτες, τμήμα συντήρησης) τμήμα παραγωγής πλακετών. Αναλυτικότερα: Αστικά λύματα: προκύπτουν κατά τη χρήση των τουαλετών της μονάδος. Οδηγούνται στο δίκτυο αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ. μέσω του οποίου καταλήγουν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της ΕΤΒΑ πριν την έκλυση στον τελικό αποδέκτη. Γενικά, τα λύματα αυτά δε θεωρούνται σημαντικά. Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια: προκύπτουν σε μικρές ποσότητες από την συντήρηση του εξοπλισμού της μονάδος. Διάλυμα Ισοπροπανόλης: προκύπτει σε μικρές ποσότητες κατά το στάδιο συγκόλλησης των πλακετών. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, η διαβροχή της πλακέτας με ισοπροπανόλη διευκολύνει τη συγκόλληση μεταξύ κόλλησης και πλακέτας. Δεδομένου ότι οι χρησιμοποιούμενες ποσότητες υποβαθμίζονται με το χρόνο (μείωση πυκνότητας) θα προκύψουν ποσότητες ακατάλληλες προς περαιτέρω χρήση. Διαλύτης νάφθας: προκύπτει σε μικρές ποσότητες κατά την πλύση μικροεξαρτημάτων στα πλαίσια εργασιών συντήρησης. Η έκπλυση ανακυκλώνεται στο ίδιο δοχείο με αποτέλεσμα τη σταδιακή υποβάθμιση του διαλύτη και κατά συνέπεια δημιουργία αποβλήτου. Επιβλαβής Παράγων No CAS Εκτιμώμενη συγκέντρωση Ισοπροπανόλη < 90 % κ.β. ισοπροπανόλης σε διάλυμα Διαλύτης νάφθας, μεσαίας αλειφατικής (ελαφρύ το σύνολο απόσταγμα πετρελαίου) Πίνακας 5.4: Απόβλητα ισοπροπανόλης και διαλύτη νάφθας. 20/38

21 Ληφθέντα Μέτρα: Τα αστικά λύματα παροχετεύονται στο κεντρικό δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ. από όπου έχει χορηγηθεί σχετική βεβαίωση καλής λειτουργίας της μονάδας βιολογικού καθαρισμού. Όσον αφορά τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, η ΕΛΒΙΤΥΛ έχει συμβληθεί με εξουσιοδοτημένο σύστημα συλλογής λιπαντικών προκειμένου να αναγεννηθούν. Τέλος, όσον αφορά στη διαχείριση της απόβλητης ισοπροπανόλης και του διαλύτη νάφθας, αποθηκεύεται προσωρινά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέχρι την απομάκρυνση της από αδειοδοτημένο φορέα όπως προβλέπεται από την αντίστοιχη νομοθεσία (ΚΥΑ Η.Π /725/2006). 5.3 Αέριοι Ρύποι Οι αέριοι ρύποι προέρχονται από τις εξής πηγές: παραγωγή αερίων παραπροϊόντων και σωματιδίων μετάλλων κατά την παραγωγική διαδικασία, αέρια καύσεως, Αέρια Παραπροϊόντα: κατά τη θέρμανση του πλαστικού πάνω από το σημείο τήξης του στον εκβολέα ή στη μηχανή εγχύσεως, λαμβάνει χώρα μερική αποικοδόμηση των αλυσίδων του με αποτέλεσμα την έκλυση πολύ μικρών ποσοτήτων αερίου υδροχλωρίου (HCl) και μονοξειδίου του άνθρακα (CO). Η έκλυση περιορίζεται μόνο κατά την έξοδο του καλωδίου από την κεφαλή του εκβολέα όπου και υπάρχει κατάλληλα τοποθετημένος απαγωγός. Αέρια Καύσεως: πρόκειται για αέρια καύσεως που προκύπτουν εκτός παραγωγικής διαδικασίας, κατά τη λειτουργία των τριών καυστήρων κεντρικής θέρμανσης της μονάδας. Σωματίδια μετάλλων (σκόνη): κατά τη διαδικασία συγκόλλησης των πλακετών παράγεται μικρή ποσότητα σκόνης μετάλλων που διαφεύγουν από το τήγμα της κόλλησης. Η έκλυση της σκόνης περιορίζεται μόνο πάνω από το τήγμα όπου υπάρχει κατάλληλα τοποθετημένος απαγωγός. Ληφθέντα Μέτρα: Παρά τις μικρές ποσότητες έκλυσης HCl και CO, η ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. διεξάγει τακτικές (ετήσιες) ή έκτακτες (όταν μεταβάλλεται η παραγωγική διαδικασία) μετρήσεις των εκπομπών τους (πάνω από την πηγή έκλυσης, ακριβώς κάτω από τον απαγωγό) προκειμένου να διαπιστωθεί αν απαιτείται η λήψη μέτρων. Οι τιμές που προκύπτουν είναι κατά πολύ μικρότερες ακόμα και από τις ανώτατες επιτρεπόμενες οριακές τιμές έκθεσης των υπαλλήλων, οπότε δεν απαιτείται λήψη μέτρων. 21/38

22 Όσον αφορά στα αέρια καύσεως, οι καυστήρες κεντρικής θέρμανσης της μονάδας συντηρούνται και ρυθμίζονται τακτικά για να εξασφαλιστεί η ορθή και μη ρυπογόνος λειτουργία τους. Όσον αφορά την εκπομπή σωματιδίων μετάλλου, πραγματοποιούνται τακτικά μετρήσεις στην έξοδο του απαγωγού. Οι συγκεντρώσεις μολύβδου που παρατηρούνται κατά πολύ κατώτερες των ορίων που προδιαγράφει η νομοθεσία (Π.Δ. 1180/81). Παρά ταύτα, η ΕΛΒΙΤΥΛ έχει προχωρήσει και στην εγκατάσταση σακόφιλτρων στους απαγωγούς του τομέα παραγωγής πλακετών προκειμένου να επιτύχει πρακτικό μηδενισμό των εκπομπών. 5.4 Θόρυβος - Οσμές Η βασική πηγή θορύβου προέρχεται από το συμπιεστή, τις πρέσες και τις πλεκτικές μηχανές παραγωγής αγωγών. Ο θόρυβος αυτός ουσιαστικά δεν γίνεται αντιληπτός στο περιβάλλοντα χώρο της εταιρείας. Αντίστοιχα, οσμές δημιουργούνται κατά την τήξη των πλαστικών που χρησιμοποιούνται στους extruders για την κατασκευή των καλωδίων και καλωδιώσεων. Λόγω των μικρών ποσοτήτων / μικρού μεγέθους και αριθμού των μηχανών οι οσμές αυτές γίνονται αντιληπτές μόνο στη θέση όπου παράγονται. Ληφθέντα Μέτρα: Η ΕΛΒΙΤΥΛ πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους της έντασης του ήχου στον περιβάλλον χώρο της μονάδας. Η μετρούμενη ένταση έχει μικρότερη τιμή από τη μέγιστη επιτρεπόμενη (70 db σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/91). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η μέγιστη τιμή κυμαίνεται μεταξύ 50 και 60 db. 5.5 Κατανάλωση Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Η εταιρεία καταναλώνει (ι) ηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγική της διαδικασία, τον φωτισμό και την ικανοποίηση των αναγκών των χώρων γραφείων, (ιι) φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης για την θέρμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων (κατά τη χειμερινή περίοδο) και (ιιι) πετρέλαιο κίνησης για την κίνηση των οχημάτων της (3 συνολικά: δύο φορτηγά για μεταφορά εμπορευμάτων και ένα λεωφορείο για μεταφορά προσωπικού). Επιπρόσθετα, η εταιρεία καταναλώνει νερό στην ψύξη των αγωγών που εξέρχονται από τον extruder κατά την παραγωγική διαδικασία (κλειστό 22/38

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου?

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου? Ενημερωτικό Υλικό Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως επηρεάζουν το Περιβάλλον και πως μπορούν να μετρούν το Ανθρακικό τους Αποτύπωμα? Τ ι είναι? Τι είναι η κλιματική αλλαγή?

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή

Διαβάστε περισσότερα

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Δημήτριος Λεκκός Πολιτικός Μηχανικός TE, Ελεγκτής Δόμησης Β Τάξης MSc in Environment pollution Control MEDITERRANEAN COLLEGE School of Engineering

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. THE Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. powered by To Green Mission...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους, που

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις

Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις Ελαφριά εφαρμογή benchmarking για όλες τις επιχειρήσεις Τεχνοδιάγνωση Τρέχουσα μελέτη: Σύντομη μελέτη :161 26/10/2013 5:24:50 μμ Copyright υλικού 2013 Μονάδα Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών ΙΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 Η εταιρεία ZEME ECO FUELS & ALLOYS LTD πρόκειται να προβεί στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας που θα περιλαμβάνει την παραγωγή υψηλής αξίας κραμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 10. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιομηχανία Προϊόντων Αλουμινίου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Περιβαλλοντική Πολιτική 2 2 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001:2004 & EMAS 761/2001) 2 3 Μετρήσεις 4 4 Στόχοι του Σ.Π.Δ. 5 5 Ανασκόπηση Σ.Π.Δ. 6 6 Επικύρωση Δήλωσης 8 7 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ...είναι το σπίτι μας και το μέλλον των παιδιών μας Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και γιατί ΜΑσ αφορα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: www.4design.gr Η βιώσιµη ή αειφόρος ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» Ημερίδα 27 Ιουνίου 2008 «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» Εισηγήτρια: Κατερίνα Παπαοικονόμου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τοποθέτηση του προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Γεωργίου- Τσιάκαλου Ναταλία ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμός Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) σημαίνει τη συμπερίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS. Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS. Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc 18/05/2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εργαλεία οικολογικού σχεδιασμού Ανάγκες έκδοσης κανονισμών και προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ για το έτος 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ για το έτος 2011 για το έτος 2011 (Κατηγορία μικρών οργανισμών επικυρωμένη από εξωτερικό φορέα) Αριθμός καταχώρησης στο μητρώο καταχωρημένων οργανισμών EMAS EL-000014 ΦΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Υιοί Σερ. Φροσυνού Α.Β.Ε.Ε Αδρανή - Σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια Νοµοθετικό πλαίσιο Κανονισµός για την Εκούσια Συµµετοχή Οργανισµών σε Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ «Οι καλοί άνθρωποι δε χρειάζονται νόμους για να ενεργούν υπεύθυνα, ενώ οι κακοί άνθρωποι θα βρουν τρόπους για να τους παρακάμψουν» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ Βληκίδου Χρυσαφένια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Ανδρέας Σωτηρόπουλος, Περιβαλλοντολόγος, MSc. Ωκεανογραφίας Ρούλα Χανδρινού, Περιβαλλοντολόγος, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία επιχείρησης -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ Το κοινοτικό συμβούλιο Γαλάτας με τη στήριξη τεχνογνωσίας από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου κατασκεύασε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Αναμφισβήτητα οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για την οικονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή καυσίμων βιομάζας με βάση το πυρηνόξυλο. Κλέαρχος Μαρκαντωνάκης

Η παραγωγή καυσίμων βιομάζας με βάση το πυρηνόξυλο. Κλέαρχος Μαρκαντωνάκης Η παραγωγή καυσίμων βιομάζας με βάση το πυρηνόξυλο Κλέαρχος Μαρκαντωνάκης Περιεχόμενα Παραγωγή βιομάζας ελιάς Εισαγωγή Παραγωγική διαδικασία Τεχνικές προδιαγραφές Διακίνηση Καύση Εισαγωγή 2009: Αρχή αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε.., Με εκτίµηση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Κύριε.., Με εκτίµηση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κύριε.., Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Τµήµα Ανατολικής Κρήτης, στα πλαίσια του σκοπού του και των δράσεων του προχώρησε στη σύσταση Οµάδας Εργασίας µε θέµα τις «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Puredry ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PUREDRY HELLAS 2015, PD-GR Σας ευχαριστούμε για την αγορά του καινοτόμου Puredry Μίνι Αφυγραντήρα. Σάς ευχόμαστε πολλά χρόνια υγιεινού καθαρού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα