ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 761/2001 για την εφαρμογή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Ιανουάριος 2007 <

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Παρουσίαση Επιχείρησης 3. Περιβαλλοντική Πολιτική 4. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 5. Εντοπισμένες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6. Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Πτυχών 7. Περιβαλλοντικοί Σκοποί και Στόχοι 8. Συγκριτικά Στοιχεία 9. Άλλα Στοιχεία Σχετικά με το Εφαρμοζόμενο ΣΠΔ 10. Έκθεση Επαληθευτή Περιβάλλοντος 11. Πληροφορίες για την Καταχώρηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Υπολογισμοί Δεικτών ΣΠΔ 2/38

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν τεύχος αποτελεί την Περιβαλλοντική Δήλωση της ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. για το έτος 2006, που αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με το εφαρμοζόμενο Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS), τις περιβαλλοντικές πλευρές και επιδόσεις καθώς και την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης για το Η Περιβαλλοντική Δήλωση της ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. καλύπτει κατ ελάχιστο τις απαιτήσεις του Κανονισμού 761/2001 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 196/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS). Είναι δομημένη ώστε να περιγράφει τα στοιχεία της επιχείρησης και του εφαρμοζόμενου συστήματος EMAS ακολουθώντας αντίστοιχη θεματολογική σειρά με αυτή που περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ (παράγραφος 3.2) του Κανονισμού 761/2001. Η Περιβαλλοντική Δήλωση αφορά σε όλες τις θέσεις εργασίας, τα τμήματα και τα διοικητικά επίπεδα σύμφωνα με το οργανόγραμμα και είναι απολύτως δεσμευτική για όλα τα μέλη και τους συνεργάτες της επιχείρησης. 3/38

4 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2.1 Γενικά Στοιχεία Η ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε ξεκίνησε τις δραστηριότητες της το 1970 και το 1982 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία. Το 1979 εγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου (Βλ. Σχήμα 2.1) όπου και εδρεύει μέχρι σήμερα με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρικών καλωδίων, καλωδιώσεων, συνδέσμων και λοιπών εξαρτημάτων καλωδίων ενώ μέσα στo 2006 επέκτεινε τις δραστηριότητες της και στην παραγωγή ηλεκτρονικών πλακετών. ΕΛΒΙΤΥΛ Σχήμα 2.1: Θέση της επιχείρησης στη ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου 4/38

5 Συνοπτικά, τα γενικά στοιχεία της επιχείρησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1 που ακολουθεί: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πλήρης Επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Διακριτικός Τίτλος ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. Νομική Μορφή Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ΑΦΜ Εκπρόσωπος Επιχείρησης Τσικούρας Πέτρος Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Στοιχεία επικοινωνίας Γιαννουλάκης Χαράλαμπος Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Τηλ: Fax: Έτος Ίδρυσης 1982 Πλήρης Διεύθυνση Έδρας ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΥ Τ.Κ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Θ. Επιχείρησης Αντικείμενο Δραστηριότητας Κωδικός NACE Αρ. Καταχώρησης EMAS Κύκλος Εργασιών κατά την τελευταία τετραετία (2003, 2004, 2005 και 2006) Εκδότης και Αριθμός Άδειας Λειτουργίας Απασχολούμενο προσωπικό 1254 Παραγωγή τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρικών καλωδίων, καλωδιώσεων, συνδέσμων και λοιπών εξαρτημάτων καλωδίων. Συναρμολόγηση ηλεκτρονικών πλακετών Manufacture of insulated wire and cable EL Νομαρχία Θεσσαλονίκης Φ /12/7618/ Διοικητικό 7 Επιστημονικό 2 Τεχνικό 2 Εργατοτεχνικό 25 ΣΥΝΟΛΟ: 35 Πίνακας 2.1: Γενικά στοιχεία της ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης της επιχείρησης, από την έναρξη λειτουργίας έως και σήμερα η διοίκηση έχει προβεί αρκετές φορές σε ενέργειες εκσυγχρονισμού των προδιαγραφών των παραγόμενων προϊόντων και του παραγωγικού εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, τα τελευταία έτη η επιχείρηση έχει λάβει τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 1.Πιστοποιητικά εφαρμογής Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 και Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001: Εγγραφή στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μητρώο του EMAS 3. Πιστοποιητικά HAR τυποποίησης προϊόντος 5/38

6 2.2 Οργανωτική Δομή Η επιχείρηση είναι άρτια οργανωμένη κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες ανάπτυξης στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Οι υπάρχουσες Δ/νσεις και Τμήματα φαίνονται στο Οργανόγραμμα της επιχείρησης που παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.2 που ακολουθεί. ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΜΗΜΑ MARKETING ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Σχήμα 2.2: Οργανωτική Δομή ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. Οι επιμέρους αρμοδιότητες και υπευθυνότητες κάθε διοικητικής θέσης περιγράφονται αναλυτικά σε σχετικές Περιγραφές Θέσεων Εργασίας. 6/38

7 2.3 Δραστηριότητες και Προϊόντα Βασική δραστηριότητα της ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί η παραγωγή τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρικών καλωδίων, καλωδιώσεων, συνδέσμων και λοιπών εξαρτημάτων καλωδίων. Συνοπτικά, τα παραγόμενα προϊόντα της επιχείρησης περιλαμβάνουν: Καλώδια: ηλεκτρικά, τηλεπικοινωνιακά, τηλεφωνικά, αυτοκινήτων Καλωδιώσεις ηλεκτρικών συσκευών και καλωδιώσεις τηλεφωνικών συσκευών Εξαρτήματα τηλεφωνικών συσκευών Εξαρτήματα για τηλεφωνικά δίκτυα Παθητικά εξαρτήματα για δίκτυα οπτικών ινών Παραγωγή ηλεκτρονικών πλακετών. Το παρακάτω διάγραμμα ροής (Σχήμα 2.3) παρουσιάζει όλες τις δραστηριότητες / ενέργειες στις οποίες προβαίνει η εταιρεία από τη λήψη παραγγελίας ή ανάθεση ενός διαγωνισμού, μέχρι και την παράδοση στον πελάτη των προϊόντων: Υπογραφή σύμβασης Λήψη παραγγελίας Κοινοποίηση σύμβασης και απαιτήσεων σε ΥΔΠ, τμήμα Ε & Α και τμήμα παραγωγής Εκπόνηση προδιαγραφών και σχεδίων ποιότητας από τμήμα Ε & Α ΝΑΙ Νέο προϊόν; Παράδοση προδιαγραφών σε ΥΔΠ και τμήμα Οικονομικού ΟΧΙ Εντολή παραγωγής Έλεγχος αποθεμάτων α' & β' υλών Αξιολόγηση προμηθευτών Επάρκεια; ΟΧΙ Παραγγελία σε προμηθευτή ΝΑΙ Παραγωγή και έλεγχος Παραλαβή α' & β' υλών Τελικός έλεγχος τμήματος ελέγχου ποιότητας Αποθήκευση Μεταφορά / Παράδοση Εκτίμηση ικανοποίησης πελατών Σχήμα 2.3: Διάγραμμα ροής λειτουργίας ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. 7/38

8 2.3.1 Περιγραφή Παραγωγικής Διαδικασίας Το τμήμα παραγωγής διαρθρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς στους οποίους παράγονται τόσο τελικά, όσο και ενδιάμεσα προϊόντα. Συγκεκριμένα: Τομέας Παραγωγής Καλωδίων Τομέας Καλωδιώσεων Τομέας Παραγωγής Πλακετών Στο Σχήμα 2.4 παρουσιάζεται το συνοπτικό διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας που αφορά τα καλώδια και τις καλωδιώσεις. Η παραγωγή χωρίζεται σε τέσσερα βασικά στάδια: 1. Παραγωγή αγωγού 2. Μόνωση αγωγού 3. Τοποθέτηση ακροδεκτών και εξαρτημάτων (Τμήμα Καλωδιώσεων) 4. Παραγωγή Καλωδίων με Schuko Φις Στο στάδιο 1 παράγονται πολύκλωνοι αγωγοί χαλκού επιθυμητής διατομής μέσω συστροφής του κατάλληλου, ανάλογα με την διατομή, αριθμού από μονόκλωνα σύρματα χαλκού. Στο στάδιο 2 παράγεται το μονωμένο καλώδιο. Η μονάδα διαθέτει τέσσερις ανεξάρτητες γραμμές παραγωγής όπου γίνεται η εκβολή τήγματος πλαστικού επάνω στον αγωγό. Με τη βοήθεια της έλξης, ο αγωγός διέρχεται δια μέσω της κεφαλής του εκβολέα και των ψυκτικών λεκανών με συγκεκριμένη ταχύτητα και το καλώδιο τυλίγεται σε ένα καινούριο στροφείο στον τυλικτή. Ως ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται το νερό το οποίο παρέχεται από το κεντρικό κύκλωμα ψύξης της μονάδας. Όταν το στροφείο στον τυλικτή γεμίσει, απομακρύνεται. Στο σημείο αυτό υπάρχουν τέσσερις περιπτώσεις: Α. Το καλώδιο πηγαίνει προς συσκευασία και αποθήκευση (τελικό προϊόν) Β. Το καλώδιο τοποθετείται στη μηχανή στρέψεως. Γ. Το καλώδιο αποστέλλεται στο Τμήμα Καλωδιώσεων (στάδιο 3). Δ. Το καλώδιο κόβεται σε κατάλληλα μήκη και αποστέλλεται για τοποθέτηση του φις Schuko (έγχυση πλαστικού). Η περίπτωση Β συμβαίνει όταν υπάρχει απαίτηση παραγωγής πολυπολικού καλωδίου (π.χ. τριπολικό καλώδιο για οικιακές συσκευές). Σε αυτή την περίπτωση ένας αριθμός μονωμένων καλωδίων συστρέφονται μεταξύ τους στη μηχανή στρέψεως και μαζεύονται σε καινούριο στροφείο. Το στροφείο τοποθετείται στον εκτυλικτή στην 8/38

9 αρχή του σταδίου 1 και επαναλαμβάνεται η διαδικασία (εκβολή μανδύα), μόνο που στην περίπτωση αυτή, στη θέση του αγωγού υπάρχουν οι συστρεμμένοι πόλοι. 1 Σύρματα Χαλκού Πλεκτική Μηχανή Πολύκλωνος Αγωγός Τυλικτής Στροφία Προς Αποθήκευση 2 Εκβολέας Τροφοδοσία πλαστικού ΨυκτικέςΛεκάνες Εκτυλικτής Τυλικτής Αγωγός Καλώδιο Κρύο Νερό Κρύο Νερό Εναλλάκτης Έλξη καλωδίου Αντλία Νερού ή Μηχανή Στρέψεως Εκβολή Μανδύα (Επανάληψη σταδίου 2) ή ή Συσκευασία και αποθήκευση Τμήμα Καλωδιώσεων (τεμαχισμός, τοποθέτηση ακροδεκτών και εξαρτημάτων) 3 ή Παραγωγή Καλωδίων με Schuko φις 4 Σχήμα 2.4: Συνοπτικό διάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας (καλώδια, καλωδιώσεις) 9/38

10 Η περίπτωση Γ (στάδιο 3) συμβαίνει όταν υπάρχει απαίτηση παραγωγής κάποιας καλωδίωσης. Εκεί, τα καλώδια κόβονται σε κατάλληλα μήκη και τοποθετούνται ειδικοί μεταλλικοί ακροδέκτες ή εξαρτήματα (βύσματα, πρίζες, κ.λ.π.). Η περίπτωση Δ (στάδιο 4) συμβαίνει όταν απαιτείται παραγωγή καλωδίου με schuko φις. Το καλώδιο τοποθετείται μέσω μια ειδικής διάταξης στη μήτρα μιας μηχανής εγχύσεως πλαστικού. Εκεί γίνεται έγχυση πλαστικού και το φις παίρνει την τελική του μορφή. Οι αρχές λειτουργίας της μηχανή εγχύσεως είναι παρόμοιες με αυτές του εκβολέα (βλ. στάδιο 2). Στο σχήμα 2.5 παρουσιάζεται το συνοπτικό διάγραμμα της παραγωγικής διαδικασίας πλακετών. Η παραγωγή χωρίζεται σε πέντε βασικά στάδια: 1. Προετοιμασία υλικών 2. Συναρμολόγηση 3. Συγκόλληση 4. Οπτικός και ηλεκτρικός έλεγχος 5. Συσκευασία Στο στάδιο 1 προετοιμάζονται με το χέρι τα διάφορα ηλεκτρικά στοιχεία της πλακέτας για να είναι έτοιμα να τοποθετηθούν επάνω στην πλακέτα (π.χ. κόψιμο και κατάλληλο «στράβωμα» των «ποδιών» των αντιστάσεων). Στο στάδιο 2 πραγματοποιείται η συναρμολόγηση των πλακετών, δηλαδή η τοποθέτηση των ανωτέρω στοιχείων επάνω στην κενή πλακέτα. Η συναρμολόγηση πραγματοποιείται είτε με το χέρι, είτε αυτόματα σε ειδικά μηχανήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει φορτώσει ο χειριστής στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στο στάδιο 3 πραγματοποιείται η συγκόλληση των πλακετών, δηλαδή η κόλληση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών στοιχείων των πλακετών με χρήση τήγματος ειδικού συγκολλητικού μεταλλικού κράματος (εφεξής θα καλείται κόλληση). Η συγκόλληση πραγματοποιείται αυτόματα, είτε σε μηχανή κυμματικής συγκόλλησης, είτε σε ειδικό φούρνο IR, ανάλογα με το είδος της πλακέτας. Στο στάδιο 4 οι πλακέτες εξέρχονται από τις μηχανές συγκόλλησης μέσω μεταφορικών ταινιών και πραγματοποιείται οπτικός και ηλεκτρικός έλεγχός τους. Τέλος, οδηγούνται για συσκευασία (στάδιο 5). Προετοιμασία Υλικών Συναρμολόγηση Συγκόλληση Συσκευασία Οπτικός και ηλεκτρικός έλεγχος Σχήμα 2.5: Συνοπτικό διάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας πλακετών 10/38

11 2.3.2 Χρησιμοποιούμενες Πρώτες Ύλες Πλαστικά: Η εταιρεία προμηθεύεται πλαστικές πρώτες ύλες (πλαστικοποιημένο PVC, πολυαιθυλένιο) σε μορφή πελλετών τα οποία και χρησιμοποιεί για την μόνωση των καλωδίων. Σύρματα Χαλκού: Η εταιρεία προμηθεύεται εξηλασμένο χαλκό υπό τη μορφή συρμάτων διαφόρων διαμέτρων για την παραγωγή αγωγών διαφόρων διατομών. Ατσαλόσυρμα: Η εταιρεία προμηθεύεται ατσάλινα σύρματα που χρησιμοποιούνται είτε για τη θωράκιση τηλεπικοινωνιακών καλωδίων είτε ως αγωγοί τηλεπικοινωνιακών καλωδίων. Εξαρτήματα - Ακροδέκτες: Το τμήμα καλωδιώσεων χρησιμοποιεί μικρούς μεταλλικούς ακροδέκτες και μικροεξαρτήματα καλωδιώσεων. Ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά στοιχεία πλακετών: Το τμήμα παραγωγής πλακετών χρησιμοποιεί διάφορα στοιχεία προς συναρμολόγηση, όπως τυπωμένα κυκλώματα, αντιστάσεις, διόδους, τρανζίστορ, πυκνωτές, πηνία, μετασχηματιστές, ολοκληρωμένα κυκλώματα κ.λ.π. Κόλληση: Η εταιρεία προμηθεύεται κόλληση για τη συγκόλληση των στοιχείων επάνω στις πλακέτες. Οι καταναλώσεις των ανωτέρω πρώτων υλών δεν είναι σταθερές γιατί εξαρτώνται άμεσα από τις εκάστοτε ανάγκες παραγωγής. Στον Πίνακα 2.2 παρουσιάζονται οι ποσότητες παραγωγής και οι καταναλώσεις της τελευταίας πενταετίας. Προϊόντα Παραγωγή Καλώδια (km) Πλακέτες (τεμ) Πρώτες Ύλες Κατανάλωση PVC (ton) 82 45,4 222,8 238,3 191,8 Πολυαιθυλένιο (ton) 2, ,1 22,6 Σύρματα Χαλκού (ton) 60,1 32,5 93,3 114,3 126,6 Ατσαλόσυρμα 16,4 50,4 65,3 56,2 43,8 Ακροδέκτες (τεμ.) Εξαρτήματα καλωδιώσεων (τεμ.) Στοιχεία πλακετών (τεμ.) Κόλληση (kg) Πίνακας 2.2: Ποσότητες Παραγωγής & Καταναλώσεις Κυριότερων Πρώτων Υλών 11/38

12 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πολιτική μας είναι η συνεχής προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος, η πρόληψη της ρύπανσης και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από τις δραστηριότητες της Εταιρείας μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 761/2001 (EMAS). Δέσμευσή μας είναι να συμμορφωνόμαστε πλήρως με όλες τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις αλλά και να προχωρούμε πέρα από αυτές, υιοθετώντας τις καλύτερες πρακτικές στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Βασικό μηχανισμό για το στόχο αυτό αποτελεί η θέσπιση, παρακολούθηση και αναθεώρηση σε ετήσια βάση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων. Φροντίζουμε, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, για την όσο το δυνατό μικρότερη σπατάλη των φυσικών πόρων. Επιπρόσθετα, εφαρμόζουμε προγράμματα συλλογής, διαχωρισμού και ανακύκλωσης των απορριμμάτων και χρησιμοποιούμε, όπου έχουμε τη δυνατότητα, ανακυκλωμένα υλικά. Μεριμνούμε για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των προμηθευτών μας καθώς και για την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων μας καθ όλη τη διάρκεια ζωής τους, έως και την απόρριψη τους από τους καταναλωτές. Παράλληλα, προωθούμε την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο συμβάλλοντας στη λήψη μέτρων για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι όλο το προσωπικό μας, το οποίο με αίσθημα ευθύνης, στηρίζει και εφαρμόζει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μέσα από το αντικείμενο της καθημερινής εργασίας του. Δανάη Μιχαήλογλου Δ/νων Σύμβουλος 12/38

13 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο εξασφαλίζει την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης αποτελεί στρατηγική απόφαση της διοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει υιοθετηθεί συγκεκριμένη Περιβαλλοντική Πολιτική επί της οποίας βασίζεται όλη η λειτουργία της επιχείρησης. 4.1 Στοιχεία ΣΠΔ Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) της ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. εφαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 761/2001 (EMAS) και στοχεύει στην συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και στην απρόσκοπτη και αποτελεσματική εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Το ΣΠΔ περιλαμβάνει: το Εγχειρίδιο Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ενοποιημένη έκδοση για το ΣΠΔ και το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - ΣΔΠ), τυποποιημένες Διαδικασίες, Οδηγίες & Έντυπα. Η Διευθυντική Ομάδα της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση και λειτουργία του ΣΠΔ. Η διάθεση των κατάλληλων πόρων και η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την υποστήριξη αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΠΔ αποτελεί επίσης ευθύνη της Διευθυντικής Ομάδας. Επιπρόσθετα, για την απρόσκοπτη εφαρμογή του ΣΠΔ καθώς και την αποτελεσματική επικοινωνία με το εξωτερικούς φορείς, στην επιχείρηση καθιερώθηκε εξειδικευμένη οργανική θέση με τον τίτλο του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΥΠΔ), όπως φαίνεται στο οργανόγραμμα που παρατέθηκε ανωτέρω. Οι επιμέρους αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αλλά και οι σχετικές με την εφαρμογή του ΣΠΔ αρμοδιότητες των υπόλοιπων οργανικών θέσεων παρουσιάζονται στις επιμέρους περιγραφές των θέσεων εργασίας, που αποτελούν τυποποιημένα έγγραφα του ενοποιημένου ΣΠΔ & ΣΔΠ. Η δομή του ΣΠΔ βασίστηκε στον Κύκλο Βελτίωσης του Deming (Κύκλος PDCA) η εφαρμογή του οποίου στην επιχείρηση παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.1 που ακολουθεί. Για κάθε βήμα του κύκλου αντιστοιχούν συγκεκριμένες ενέργειες και αντίστοιχες τυποποιημένες διαδικασίες. 13/38

14 Στρατηγική (Στόχοι) Προγραμματισμός Κύκλος PDCA (Plan Do Check Act) Έλεγχος & Μετρήσεις Υλοποίηση Σχήμα 4.1: Κύκλος Βελτίωσης ΣΠΔ Στρατηγική (Act/Plan): αφορά στην στοχοθέτηση της επιχείρησης για τις επιδιωκόμενες περιβαλλοντικές επιδόσεις της σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εσωτερικών ελέγχων και μετρήσεων και τις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος (νομοθεσία, κανονισμοί, τοπική κοινωνία). Στο πλαίσιο αυτό, ο ΥΠΔ σε συνεργασία με στελέχη της Εταιρείας ή εξωτερικούς συμβούλους είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πτυχών, και διασφαλίζει το ότι οι σημαντικές, για την Εταιρεία, περιβαλλοντικές πτυχές λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό αντικειμενικών σκοπών και στόχων Προγραμματισμός (Plan): αφορά στην κατανομή πόρων και στην θέσπιση προγραμμάτων δράσης για την υλοποίηση των στόχων του ΣΠΔ. Στο πλαίσιο αυτό, οι περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι της Εταιρείας τεκμηριώνονται στο περιβαλλοντικό της πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα αυτό περιγράφονται τα μέσα, το χρονοδιάγραμμα και ορίζονται οι υπευθυνότητες για την επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων. Υλοποίηση (Do): αφορά στην υλοποίηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων καθώς και στην τροποποίηση και εφαρμογή των προδιαγραφών λειτουργίας έτσι ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητές περιβαλλοντικές επιδόσεις. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και ενέργειες επικοινωνίας της περιβαλλοντικής πολιτικής και των υλοποιούμενων προγραμμάτων τόσο στο εσωτερικό της Εταιρείας, όσο και με τρίτους (αρμόδιες αρχές, ενδιαφερόμενες ομάδες, ευρύ κοινό, κτλ.). Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΣΠΔ και για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών κατά την καθημερινή λειτουργία, η Εταιρεία διαθέτει Σχέδιο Έκτακτων Αναγκών (ΣΕΑ) για την πρόληψη και καταστολή πιθανών περιβαλλοντικών ατυχημάτων και σχετικών έκτακτων αναγκών, το οποίο αναθεωρείται και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Έλεγχος και Μετρήσεις (Check): Αφορά σε προγράμματα ελέγχου εφαρμογής του ΣΠΔ (επιθεωρήσεις) καθώς και μετρήσεων των κρίσιμων περιβαλλοντικών 14/38

15 πτυχών (μετρήσεις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις) έτσι ώστε να διαπιστώνεται η επίτευξη των επιθυμητών περιβαλλοντικών επιδόσεων. Σε αυτό το πλαίσιο η Εταιρεία παρακολουθεί και μετρά σε τακτά χρονικά διαστήματα τα κύρια χαρακτηριστικά των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της, οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον. Η παρακολούθηση και μέτρηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τεκμηριωμένες διαδικασίες και περιλαμβάνει και τον περιοδικό έλεγχο συμμόρφωσης με την αντίστοιχη περιβαλλοντική νομοθεσία. 15/38

16 5. ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές πτυχές της επιχείρησης (σύμφωνα με το Παράρτημα VI του Κανονισμού 761/2001) ακολουθώντας τον παρακάτω διαχωρισμό: Άμεσες Περιβαλλοντικές Πτυχές Στερεά απόβλητα Υγρά απόβλητα Αέριοι ρύποι Θόρυβος - Οσμές Κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων Περιβαλλοντικά ατυχήματα Έμμεσες Περιβαλλοντικές Πτυχές Χρήση & απόρριψη προϊόντων Συνοπτικά, οι εντοπισμένες περιβαλλοντικές πτυχές παρουσιάζονται σε σχέση με την περιοχή εκδήλωσης τους, στον Πίνακα Στερεά Απόβλητα Τα στερεά απόβλητα προέρχονται από: την παραγωγική διαδικασία, την συσκευασία, την υπόλοιπη λειτουργία της επιχείρησης. Αναλυτικά, από την παραγωγική διαδικασία προκύπτουν: Χαλκός/Ατσαλόσυρμα: Κατά το στάδιο 1 της παραγωγικής διαδικασίας προκύπτουν ελαττωματικές ποσότητες χάλκινων και ατσάλινων συρμάτων λόγω αστοχίας της πλεκτικής μηχανής ή ελαττωματικότητας της πρώτης ύλης. Επιπρόσθετα, κατά το στάδιο 2 προκύπτουν ελαττωματικές ποσότητες χάλκινων και ατσάλινων συρμάτων λόγω αστοχίας της διαδικασίας εκβολής (προϊόν εκτός προδιαγραφών). Καλώδια: Κατά τα στάδια 2, 3 και 4 προκύπτουν ποσότητες ελαττωματικών καλωδίων λόγω αστοχίας της διαδικασίας εκβολής (προϊόν εκτός προδιαγραφών) είτε λόγω σφαλμάτων κατά την παραγωγή των καλωδιώσεων. 16/38

17 Διοίκηση Οσμές Ενέργεια Νερό Καύσιμα Παραγωγή Αγωγών Μόνωση Αγωγών Καλωδιώσεις Παραγωγή Schuko φις Παραγωγή Πλακετών Λεβητοστάσιο Τουαλέτες Αποθήκη/ Συσκευασία Συντήρηση/ Σιδηρουργ. Διακίνηση Χρήση & Απόρριψη Προϊόντος Κόλληση ηλεκτρ. Στοιχείων Πλαστικό/Καλώδια ΑΜΕΣΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΟΙΠΑ Χαλκός / Χαρτί Απορρίμματα Αστικά Αέρια Θόρυ- Καταναλώσεις Μέταλλα Λύματα Καύσεως βος Χρησιμοπ. Ορυκτέλαια Υγρά απόβλητα διεργασίας Αέρια Παραπροϊόντα ΕΜΜΕΣΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ Πίνακας 5.1: Περιβαλλοντικές Πτυχές της ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. 17/38

18 Πλαστικά: Κατά τα στάδια 2 και 4 προκύπτουν ποσότητες πλαστικών είτε λόγω αστοχίας της διαδικασίας εκβολής ή εγχύσεως (προϊόν εκτός προδιαγραφών) είτε κατά τη διάρκεια καθαρισμού του θαλάμου του εκβολέα σε κάθε αλλαγή του τύπου του πλαστικού. Επιπρόσθετα, κατά το στάδιο 3 προκύπτουν ποσότητες πλαστικών κατά τη μερική απογύμνωση των καλωδίων για την παραγωγή καλωδιώσεων. Κράμα κόλλησης πλακετών: Κατά το στάδιο της συγκόλλησης πλακετών επέρχεται σταδιακή υποβάθμιση της κόλλησης (κυρίως λόγω οξείδωσης) και ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα απαιτείται απομάκρυνση τμήματος του από την παραγωγική διαδικασία. Πλακέτες, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία: Κατά την παραγωγή πλακετών προκύπτουν μικρές ποσότητες ελαττωματικών πλακετών και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών στοιχείων λόγω αστοχίας της παραγωγικής διαδικασίας (προϊόντα εκτός προδιαγραφών). Σημειώνεται ότι το PVC (το οποίο αποτελεί την βασική πρώτη ύλη πλαστικού) παρουσιάζει μια σειρά από επιβλαβείς παράγοντες που παρουσιάζονται (κατ εκτίμηση) στον Πίνακα 5.2. Επιβλαβής Παράγων No CAS Εκτιμώμενη συγκέντρωση ΗCl < 2 ppm στο χώρο εργασίας CO < 20 ppm στο χώρο εργασίας Ενώσεις του Μολύβδου % κ.β. PVC Φθαλικές ενώσεις % κ.β. PVC Πίνακας 5.2: Ποσότητες Επιβλαβών Παραγόντων που σχετίζονται με το PVC. Τα τοξικά αέρια ΗCl και CO θα αναφερθούν σε παρακάτω ενότητα (αέριοι ρύποι). Όσον αφορά στα υπόλοιπα, ο μόλυβδος και οι ενώσεις του είναι γνωστές για την τοξικότητα τους ενώ οι φθαλικές ενώσεις (που περιέχονται στο PVC ως πλαστικοποιητές), μολονότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για τις επιπτώσεις του, υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει βλαβερές συνέπειες στο ενδοκρινικό σύστημα του ανθρώπου καθώς και στη γονιμότητα. Επιπρόσθετα, η παραγωγική διαδικασία του PVC (που προμηθεύεται η επιχείρηση) εμπεριέχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (όπως χρήση βινυλοχλωριδίου, πρώτης ύλης εξαιρετικά τοξικής για τον άνθρωπο και το οικοσύστημα). Όσον αφορά στις απόβλητες ποσότητες της κόλλησης πλακετών, αυτές περιέχουν σε πολύ μικρό ποσοστό κρυσταλλικό μόλυβδο και οξείδια μολύβδου (βλ. Πίνακα 5.3) που αποτελούν τοξικές ενώσεις με γνωστές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό και το περιβάλλον. 18/38

19 Επιβλαβής Παράγων No CAS Εκτιμώμενη συγκέντρωση 37 % κ.β. για κόλληση μολύβδου Μόλυβδος και ενώσεις % κ.β., για κόλληση «ελεύθερη του μολύβδου» Πίνακας 5.3: Ποσότητες μολύβδου και ενώσεων του στην απόβλητη κόλληση Όσον αφορά στα υπόλοιπα στερεά απόβλητα, από το τμήμα συσκευασίας καθώς και από τις συσκευασίας των α υλών προκύπτουν ποσότητες Χαρτιού ενώ από την υπόλοιπη λειτουργία της επιχείρησης προκύπτουν ποσότητες Χαρτιού (από τα γραφεία της εταιρείας) καθώς και λοιπά απορρίμματα, κατά τις συμβατικές δραστηριότητες των υπαλλήλων της μονάδας (φαγητό, χρήση τουαλετών, καθαριότητα χώρων, κ.λ.π.) Ληφθέντα Μέτρα: Η επιχείρηση προέβηκε στον επανασχεδιασμό μέρους των παραγόμενων καλωδίων (καλωδίων) ώστε να είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον (με χρήση πολυαιθυλενίου και ακίνδυνων πρόσθετων, ελεύθερων από αλογόνο και βαρέα μέταλλα που να προσδίδουν επιβράδυνση φλόγας και με χρήση PVC ελεύθερου από μόλυβδο) ενώ προέβη εντός του 2006 και σε υποκατάσταση της κόλλησης μολύβδου με κόλληση ελεύθερης μολύβδου ( 0.1% κ.β.) Όσον αφορά στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων, η επιχείρηση ανακυκλώνει τα καλώδια, το χαρτί, το πλαστικό, το χαλκό και τα λοιπά μέταλλα. Πιο συγκεκριμένα: Οι ποσότητες χαλκού που προκύπτουν, δεδομένης της αξίας τους, πωλούνται σε χυτήρια όπου και επαναχρησιμοποιούνται. Οι ποσότητες πλαστικών που προκύπτουν συλλέγονται σε ειδικές θέσεις. Όταν συλλεχθεί επαρκής ποσότητα, τεμαχίζονται σε ειδικό μηχάνημα και επανατροφοδοτούνται στους εκβολείς για την παραγωγή καλωδίων με χαμηλές απαιτήσεις στα τελικά τους χαρακτηριστικά. Οι ποσότητες καλωδίων που προκύπτουν συλλέγονται σε ειδικές θέσεις και περισυλλέγονται για ανακύκλωση από αδειοδοτημένους φορείς. Το χαρτί και τα λοιπά μέταλλα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και περισυλλέγονται για ανακύκλωση από αδειοδοτημένους φορείς. Δοχεία μελανιών από τους εκτυπωτές των γραφείων παραδίδονται προς αναγόμωση. Τα λοιπά απορρίμματα περισυλλέγονται από τη ΒΙ.ΠΕ. Η απόβλητη κόλληση αποθηκεύεται προσωρινά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέχρι την απομάκρυνση της από αδειοδοτημένο φορέα όπως προβλέπεται από την αντίστοιχη νομοθεσία (ΚΥΑ Η.Π /725/2006). 19/38

20 Η συλλογή των στερεών αποβλήτων από το προσωπικό της επιχείρησης εξασφαλίζεται με την τήρηση σχετικών διαδικασιών συλλογής και τον δειγματοληπτικό έλεγχο στα σημεία συλλογής από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Με αυτή τη λογική διασφαλίζεται ότι οι ποσότητες που δεν καταμετρούνται είναι αμελητέες. Επιπρόσθετα, ειδικότερα για τα καλώδια, δεδομένου ότι θεωρούνται off-spec προϊόν, οι συλλεχθείσες ποσότητες επαληθεύονται και μέσω του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 5.2 Υγρά Απόβλητα Τα υγρά απόβλητα προέρχονται από: δραστηριότητες εκτός παραγωγικής διαδικασίας (τουαλέτες, τμήμα συντήρησης) τμήμα παραγωγής πλακετών. Αναλυτικότερα: Αστικά λύματα: προκύπτουν κατά τη χρήση των τουαλετών της μονάδος. Οδηγούνται στο δίκτυο αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ. μέσω του οποίου καταλήγουν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της ΕΤΒΑ πριν την έκλυση στον τελικό αποδέκτη. Γενικά, τα λύματα αυτά δε θεωρούνται σημαντικά. Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια: προκύπτουν σε μικρές ποσότητες από την συντήρηση του εξοπλισμού της μονάδος. Διάλυμα Ισοπροπανόλης: προκύπτει σε μικρές ποσότητες κατά το στάδιο συγκόλλησης των πλακετών. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, η διαβροχή της πλακέτας με ισοπροπανόλη διευκολύνει τη συγκόλληση μεταξύ κόλλησης και πλακέτας. Δεδομένου ότι οι χρησιμοποιούμενες ποσότητες υποβαθμίζονται με το χρόνο (μείωση πυκνότητας) θα προκύψουν ποσότητες ακατάλληλες προς περαιτέρω χρήση. Διαλύτης νάφθας: προκύπτει σε μικρές ποσότητες κατά την πλύση μικροεξαρτημάτων στα πλαίσια εργασιών συντήρησης. Η έκπλυση ανακυκλώνεται στο ίδιο δοχείο με αποτέλεσμα τη σταδιακή υποβάθμιση του διαλύτη και κατά συνέπεια δημιουργία αποβλήτου. Επιβλαβής Παράγων No CAS Εκτιμώμενη συγκέντρωση Ισοπροπανόλη < 90 % κ.β. ισοπροπανόλης σε διάλυμα Διαλύτης νάφθας, μεσαίας αλειφατικής (ελαφρύ το σύνολο απόσταγμα πετρελαίου) Πίνακας 5.4: Απόβλητα ισοπροπανόλης και διαλύτη νάφθας. 20/38

21 Ληφθέντα Μέτρα: Τα αστικά λύματα παροχετεύονται στο κεντρικό δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ. από όπου έχει χορηγηθεί σχετική βεβαίωση καλής λειτουργίας της μονάδας βιολογικού καθαρισμού. Όσον αφορά τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, η ΕΛΒΙΤΥΛ έχει συμβληθεί με εξουσιοδοτημένο σύστημα συλλογής λιπαντικών προκειμένου να αναγεννηθούν. Τέλος, όσον αφορά στη διαχείριση της απόβλητης ισοπροπανόλης και του διαλύτη νάφθας, αποθηκεύεται προσωρινά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέχρι την απομάκρυνση της από αδειοδοτημένο φορέα όπως προβλέπεται από την αντίστοιχη νομοθεσία (ΚΥΑ Η.Π /725/2006). 5.3 Αέριοι Ρύποι Οι αέριοι ρύποι προέρχονται από τις εξής πηγές: παραγωγή αερίων παραπροϊόντων και σωματιδίων μετάλλων κατά την παραγωγική διαδικασία, αέρια καύσεως, Αέρια Παραπροϊόντα: κατά τη θέρμανση του πλαστικού πάνω από το σημείο τήξης του στον εκβολέα ή στη μηχανή εγχύσεως, λαμβάνει χώρα μερική αποικοδόμηση των αλυσίδων του με αποτέλεσμα την έκλυση πολύ μικρών ποσοτήτων αερίου υδροχλωρίου (HCl) και μονοξειδίου του άνθρακα (CO). Η έκλυση περιορίζεται μόνο κατά την έξοδο του καλωδίου από την κεφαλή του εκβολέα όπου και υπάρχει κατάλληλα τοποθετημένος απαγωγός. Αέρια Καύσεως: πρόκειται για αέρια καύσεως που προκύπτουν εκτός παραγωγικής διαδικασίας, κατά τη λειτουργία των τριών καυστήρων κεντρικής θέρμανσης της μονάδας. Σωματίδια μετάλλων (σκόνη): κατά τη διαδικασία συγκόλλησης των πλακετών παράγεται μικρή ποσότητα σκόνης μετάλλων που διαφεύγουν από το τήγμα της κόλλησης. Η έκλυση της σκόνης περιορίζεται μόνο πάνω από το τήγμα όπου υπάρχει κατάλληλα τοποθετημένος απαγωγός. Ληφθέντα Μέτρα: Παρά τις μικρές ποσότητες έκλυσης HCl και CO, η ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. διεξάγει τακτικές (ετήσιες) ή έκτακτες (όταν μεταβάλλεται η παραγωγική διαδικασία) μετρήσεις των εκπομπών τους (πάνω από την πηγή έκλυσης, ακριβώς κάτω από τον απαγωγό) προκειμένου να διαπιστωθεί αν απαιτείται η λήψη μέτρων. Οι τιμές που προκύπτουν είναι κατά πολύ μικρότερες ακόμα και από τις ανώτατες επιτρεπόμενες οριακές τιμές έκθεσης των υπαλλήλων, οπότε δεν απαιτείται λήψη μέτρων. 21/38

22 Όσον αφορά στα αέρια καύσεως, οι καυστήρες κεντρικής θέρμανσης της μονάδας συντηρούνται και ρυθμίζονται τακτικά για να εξασφαλιστεί η ορθή και μη ρυπογόνος λειτουργία τους. Όσον αφορά την εκπομπή σωματιδίων μετάλλου, πραγματοποιούνται τακτικά μετρήσεις στην έξοδο του απαγωγού. Οι συγκεντρώσεις μολύβδου που παρατηρούνται κατά πολύ κατώτερες των ορίων που προδιαγράφει η νομοθεσία (Π.Δ. 1180/81). Παρά ταύτα, η ΕΛΒΙΤΥΛ έχει προχωρήσει και στην εγκατάσταση σακόφιλτρων στους απαγωγούς του τομέα παραγωγής πλακετών προκειμένου να επιτύχει πρακτικό μηδενισμό των εκπομπών. 5.4 Θόρυβος - Οσμές Η βασική πηγή θορύβου προέρχεται από το συμπιεστή, τις πρέσες και τις πλεκτικές μηχανές παραγωγής αγωγών. Ο θόρυβος αυτός ουσιαστικά δεν γίνεται αντιληπτός στο περιβάλλοντα χώρο της εταιρείας. Αντίστοιχα, οσμές δημιουργούνται κατά την τήξη των πλαστικών που χρησιμοποιούνται στους extruders για την κατασκευή των καλωδίων και καλωδιώσεων. Λόγω των μικρών ποσοτήτων / μικρού μεγέθους και αριθμού των μηχανών οι οσμές αυτές γίνονται αντιληπτές μόνο στη θέση όπου παράγονται. Ληφθέντα Μέτρα: Η ΕΛΒΙΤΥΛ πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους της έντασης του ήχου στον περιβάλλον χώρο της μονάδας. Η μετρούμενη ένταση έχει μικρότερη τιμή από τη μέγιστη επιτρεπόμενη (70 db σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/91). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η μέγιστη τιμή κυμαίνεται μεταξύ 50 και 60 db. 5.5 Κατανάλωση Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Η εταιρεία καταναλώνει (ι) ηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγική της διαδικασία, τον φωτισμό και την ικανοποίηση των αναγκών των χώρων γραφείων, (ιι) φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης για την θέρμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων (κατά τη χειμερινή περίοδο) και (ιιι) πετρέλαιο κίνησης για την κίνηση των οχημάτων της (3 συνολικά: δύο φορτηγά για μεταφορά εμπορευμάτων και ένα λεωφορείο για μεταφορά προσωπικού). Επιπρόσθετα, η εταιρεία καταναλώνει νερό στην ψύξη των αγωγών που εξέρχονται από τον extruder κατά την παραγωγική διαδικασία (κλειστό 22/38

ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΚ ΟΣΗ:1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:01/07/2011 Σελίδα 1 από 50 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ

ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΚ ΟΣΗ:1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:01/07/2011 Σελίδα 1 από 50 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 1 από 50 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Σελίδα 2 από 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BERLING ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

BERLING ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BERLING ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BERLING Α.Β.Ε.Ε. (Διαθέσιμη από τα γραφεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε. Σελ: 1 Από: 30 ION A.E., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε. Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 761/2001 και 196/2006 για την εφαρμογή Συστήματος Οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ 2012

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ 2012 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ 2012 54 χρόνια αναµιγνύουµε τη δηµιουργικότητα µε την τεχνολογία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 54 χρόνια αναµιγνύουµε τη δηµιουργικότητα µε την τεχνολογία ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2010 ------------------------------------------------------ 3 ------------------------- 4

2010 ------------------------------------------------------ 3 ------------------------- 4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 56 Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 56 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.---------------------------------------------------------------------------------------------- 32

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.---------------------------------------------------------------------------------------------- 32 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 761/2001 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Σελίδα 2 από 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001 ISO 14001. BUREAU VERITAS Certification BUREAU VERITAS. Certification

OHSAS 18001 ISO 14001. BUREAU VERITAS Certification BUREAU VERITAS. Certification ISO 14001 OHSAS 18001 BUREAU VERITAS BUREAU VERITAS Certification MotorOil_Exofyllo_raxi.indd 1 Certification 8/21/14 3:25 PM Περιβαλλοντική Δήλωση 2013 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Περιβαλλοντική Δήλωση 2008 σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Hellenic Quality Foods Ανώνυµος Εταιρία Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Περιβαλλοντική Δήλωση 2012

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Περιβαλλοντική Δήλωση 2012 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Περιβαλλοντική Δήλωση 212 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 212 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1221/29 EMAS (Eco-Management

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΔΚ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ION A.E., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε.

ION A.E., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε. ION A.E., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 761/2001 για την εφαρμογή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου ( EMAS) ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις «Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Eπιχειρήσεις» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Όνομα: Κωνσταντίνος Κατάκαλος Αριθμός Μητρώου: Μ.Π.Σ. /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 Περιεχόμενα Εισαγωγικό Σημείωμα 4 Περιβάλλον 5 Η Εταιρεία 6 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone 10 Η συνολική προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

PIPELIFE HELLAS EMAS Κωδικός: Π Σ_01 Έκδοση: 4.0 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 1 από 40

PIPELIFE HELLAS EMAS Κωδικός: Π Σ_01 Έκδοση: 4.0 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 1 από 40 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 1 από 40 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 1 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 2 από 40 Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 1 ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (ΕΜΑS)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (ΕΜΑS) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (ΕΜΑS) Ιούνιος 2008 Περιεχόµενα Εισαγωγικό Σηµείωµα 2 Vodafone & Περιβάλλον 3 Η Εταιρεία 4 Η ιστορία της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα