Northern Rock. Bear Stearns. Jerome Kerviel ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝ ΙΚΑΤΩΝ. «'Έκαναν. φέτος) µετοχή!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Northern Rock. Bear Stearns. Jerome Kerviel ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝ ΙΚΑΤΩΝ. «'Έκαναν. φέτος) µετοχή!"

Transcript

1 Northern Rock ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝ ΙΚΑΤΩΝ Bear Stearns Jerome Kerviel Αριστοτέλης Λάκκας «'Έκαναν φτερά» 175 δισ. δολ (225 δισ., φέτος) Οι αµερικανικές τράπεζες έχουν στην κατοχή τους τόσο µεγάλο όγκο επισφαλών «χαρτιών» που κάθονται σε ένα πραγµατικό βουνό από αυτά. Έχουν ήδη διαγράψει πάνω από 100 δισ. δολ. έως τώρα µε τις εκτιµήσεις να ποικίλουν για το συνολικό ύψος από 200 έως 500 δισ. δολ. Οι τράπεζες θα προβούν φέτος σε αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και σε µείωση του ενεργητικού τους, άνω του 1 τρισ. δολαρίων, µόνον στις ΗΠΑ Ουσιαστικά µε την εγγύηση του αµερικανικού δηµοσίου η Fed «έβαλε» την JP Morgan να αποκτήσει την καταρρέουσα Bear Stearns έναντι του ελάχιστου ποσού των 2 δολ. ανά µετοχή. Όταν η λογιστική αξία της Bear υπολογίζεται σε 48 δολ. ανά µετοχή! Το τίµηµα των 240 εκατ. δολαρίων, είναι κατά 90% χαµηλότερο από την χρηµατιστηριακή αξία της εταιρείας της περασµένης εβδοµάδας. Η Bear Sterns δεν χρειάστηκε παρά δύο ηµέρες, από τις 14 Μαρτίου, ώστε να χάσει το 93% της κεφαλαιοποίησής της. Κατέβα από το τρένο πριν συντριβεί...

2 Πόσο στοίχισε και γιατί στο ελληνικό χρηµατιστήριο η διεθνής πιστωτική κρίση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Χάθηκαν» 55 δισ. σε πέντε µήνες από την κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝ ΙΚΑΤΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ-ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑ ΟΜΗΣΗ ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ RESTRUCTURING REENGINEERING ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ - ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΙΚΑΤΟ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ OUTSOURCING OFFSHORING - ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ DOWNSIZING TEMPING ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ & ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

3 MOBILITY FOR CAPITAL INSECURITY FOR LABOUR Τη δεκαετία του 90, η τάση φιλελευθεροποίησης στο ΧΠ τοµέα εµβαθύνθηκε και εµπεδώθηκε µε τηνίδρυσητου Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ( World Trade Organization ) Το Συµβούλιο Υπηρεσιών του ΠΟΕ ( WTO Council on Services ) εποπτεύει τις διαπραγµατεύσεις και την εφαρµογή της Γενικής Συµφωνίας ασµών και Εµπορίου (General Agreement on Trade in Services (GATS), η οποία επιδιώκει αύξηση του παγκόσµιου εµπορίου υπηρεσιών µέσω της φιλελευθεροποίησης τεσσάρων µοντέλων συναλλαγών : διασυνοριακές συναλλαγές (π.χ. Ασφάλιση εργοστασίου στο Ν. ελχί από ασφαλιστική εταιρεία στη Γενεύη) εµπορική παρουσία (δηµιουργία θυγατρικής, καταστήµατος ) σε διάφορες χώρες κατανάλωση στο εξωτερικό Ήολοκλήρωσηµιας ΧΠ συναλλαγής στο εξωτερικό. µετακίνηση προσωπικού από ξένες εταιρείες υπηρεσιών Στα πλαίσια της GATS, τα κράτη µέλη πρέπει να ανοίξουν τους τοµείς υπηρεσιών τους προοδευτικά µε διαφανείς διαδικασίες και να µεταχειρίζονται τους ξένους παίκτες όπως τους ντόπιους. (αρχές της εθνικής µεταχείρισης και µεταχείρισης Πλέον Ευνοούµενου Έθνους ) Οι αιτίες αναθεώρησης της παλαιάς αρχιτεκτονικής 1. Εµφάνιση «Ευρωαγορών» ΑΠΟΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 2. Κατάργηση συστήµατος σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών του Bretton Woods Συναλλαγµατικός κίνδυνος 3. Αυξηµένη διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων Κίνδυνος διακανονισµού 4. Εµβάθυνση κεφαλαιαγορών Κίνδυνος αγοράς 5. ιεθνοποίηση χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών Πιστωτικός κίνδυνος 6. Αναποτελεσµατικότητα εθνικών κανονιστικών πλαισίων

4 Φορείς διαµόρφωσης νοµοθετικού πλαισίου ιεθνή διακυβερνητικά fora ιεθνείς οργανισµοί ιεθνή µη κυβερνητικά fora ιεθνή διακυβερνητικά fora η Οµάδα των 7 (Group of Seven, G7), η Οµάδα των 10 (Group of Ten, G10), η Οµάδα των 22 (Group of Twenty-two, two, G22), και η Οµάδα των 30 (Group of Thirty, G30) Ιδιωτικές ενώσεις ιεθνή fora ιεθνείς οργανισµοί το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η Παγκόσµια Τράπεζα, η Τράπεζα ιεθνών ιακανονισµών, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου, και ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (Basle Committee on Banking Supervision, BCBS), η Επιτροπή Συστηµάτων Πληρωµών και ιακανονισµού (Committee on Payment and Settlement Systems, CPSS), η Επιτροπή για το Παγκόσµιο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα (Committee on the Global Financial System, CGFS), η ιεθνής Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organisation of Securities Commissions, IOSCO), η ιεθνής Ένωση Ασφαλιστικών Εποπτικών Αρχών (International Association of Insurance Supervisors, IAIS), η ιεθνής Ένωση Συστηµάτων Εγγύησης Καταθέσεων (International Association of Deposit Insurers, IADI), και η Οµάδα Χρηµατοοικονοµικής ράσης για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες Φόρουµ Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Forum), και το Κοινό Φόρουµ για τους Χρηµατοπιστωτικούς Οµίλους Ετερογενών ραστηριοτήτων (Joint Forum on Financial Conglomerates). Ιδιωτικές ενώσεις το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board, IASB) και η ιεθνής Οµοσπονδία Ελεγκτών (International Federation of Accountants, IFAC). To νέο Σύµφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Basel II)

5 Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (Basel Committee on Banking Supervision) Σύσταση και µέλη Συστάθηκε το Μέλη: κεντρικές τράπεζες και άλλες τραπεζικές εποπτικές αρχές από τα κράτη-µέλη του Group of Ten, την Ελβετία, το Λουξεµβούργο και την Ισπανία Νοµική φύση εν είναι διεθνής οργανισµός, αλλά µια άτυπη οργάνωση, χωρίς νοµική προσωπικότητα, µε την υποστήριξη της γραµµατείας της Τράπεζας ιεθνών ιακανονισµών (Bank for International Settlements) Οι κανόνες της δεν έχουν νοµική δεσµευτικότητα αλλά αποτελούν γενικές κατευθυντήριες αρχές καλής πρακτικής Εντούτοις, η αποδοχή τους από τις τραπεζικές εποπτικές αρχές ανά την υφήλιο είναι σχεδόν απόλυτη! Στόχοι ιασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ιαµόρφωση ισοδύναµων όρων ανταγωνισµού ΕΠΟΠΤΕΙΑ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ,ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ,ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ,ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΝΟΜΙΚΟΣ, ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ, κτλ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Ο ΗΓΕΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΥΣ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ & ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑΣ Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας Συντελεστές στάθµισης Basel Ι PD (%) (%) Τυποποιηµένη Προσέγγιση (%) Συντελεστές στάθµισης Basel ΙΙ ΑΑΑ ,8 ΑΑ ,8 ΑΑ ,8 ΑΑ- 0, ,8 Α+ 0, ,3 Α 0, , 0,2 Α- 0, ,5 ΒΒΒ+ 0, ,4 ΒΒΒ 0, ,5 ΒΒΒ- 0, ,9 ΒΒ+ 0, ,4 ΒΒ 1, ,3 ΒΒ- 2, ,3 Β+ 3, ,3 Β 9, ,2 Β- 13, ,7 CCC 27, ,7 Θεµελιώδης Προσέγγιση (%) ΕΠΟΠΤΕΙΑ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Κόστος Συµµόρφωσης Basel II o o o o BASEL ΙΙ TO ΝEΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΝΟΕΙ TΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟ RATING ΑΝΤΛΗΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΕΛΑΧΙΣΤΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ Συνολικά στην Ευρώπη 20-30bn Σε επίπεδο µεµονωµένης τράπεζας m PriceWaterhouseCoopers

6 Η έννοια της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΠΑ 125% ΑΕΠ % ΑΕΠ 2001 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,8 ΤΡΙΣ $ ,7 ΤΡΙΣ 2001 ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΕΘΝΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ [BIS] ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 ΤΡΙΣ $ ,1 ΤΡΙΣ $ 2001 ΠΑΓΚΟΣΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ 750 ΙΣ $ ,7 ΤΡΙΣ $ 2001 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 590 ΙΣ $ ,1 ΤΡΙΣ$ $ 2000 ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 13 ΙΣ$ $ ΙΣ$ $ 2000 ΣΧΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΤΟΚΩΝ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΥΡΩΠΗ 3, , Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΧΠ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΤΑΥΡΟΕΙ ΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ RISK MANAGEMENT MIS ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΕΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

7 Νέα Οικονοµία Η νέα οικονοµία χαρακτηρίζεται από από "δίκτυα" Information Society - Κοινωνία της πληροφορίας Knowledge Economy - Οικονοµία της Γνώσης Ηεπιχείρησητου21ου αιώνα χωρίς σύνορα ικτύωση σε παγκόσµιο επίπεδο Σύστηµα παραγωγής υψηλής µεταβλητότητας Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ m ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΗΤΠβρίσκεταιστοεπίκεντροκάθεαναδιάρθρωσης, η οποία συνήθως οδηγεί σε συγχώνευση ή ενοποίηση γραφείων και εργασιών, σύντµηση εργασιών, αναδιάταξη προσωπικού (leaner and meaner entities) IBM Revenue Οι ΧΠ οργανισµοί βγήκαν έξω από τα παραδοσιακά τραπεζικά σύνορα.

8 Μη τραπεζικοί οργανισµοί µετατράπηκαν σε ΧΠ και ανταγωνίζονται µετωπικά τις παραδοσιακές τράπεζες THE NON BANK PHENOMENON Οι Ford, Toyota και άλλες αυτοκινητοβιοµηχανίες παρέχουν ΧΠ υπηρεσίες στους πελάτες τους, στους αγοραστές αυτοκινήτων. Η GE Capital, το ΧΠ τµήµα της General Electric, παρέχει πιστωτικές και τραπεζικές υπηρεσίες στους καταναλωτές και λιανέµπορους. Ασφαλιστικές εταιρείες, αλυσίδες υπεραγορών, γιγαντιαίοι λιανέµποροι, εταιρείες κοινής ωφέλειας και άλλες µη τραπεζικές οντότητες εισήλθαν στη λιανική τραπεζική και άλλες ΧΠ υπηρεσίες. Μανία Συγχωνεύσεων κατακλύζει τον ΧΠ κόσµο Οι λόγοι για συγχώνευση και ενοποίηση διαφορετικών, µερικές φορές άµεσα ανταγωνιστικών, τραπεζικών οργανισµών ποικίλουν. Γενικά όµως, οι πλείστες των τραπεζών που συγχωνεύονται το πράττουν λόγω της πρόκλησης της στρατηγικής τοποθέτησης positioning Αµυντική ή επιθετική προσπάθεια προσαρµογής στον ανταγωνισµό Αύξηση µεγέθους για πιο αποδοτική λειτουργία Απορρόφηση ανταγωνιστών Ενίσχυση της θέσης της στην αγορά, Αξιοποίηση συµπληρωµατικότητας δραστηριοτήτων Προοπτική συγχώνευσης και ολοκληρωµένης ανάπτυξης, Συντονισµένη ανάπτυξη δραστηριοτήτων µε τη µορφή οµίλου εταιρειών, Ανάπτυξη και επικερδής µεταπώληση Επιλεκτική συρρίκνωση ή κλείσιµο, Είσοδος σε νέα αγορά /χώρα, περιοχή, ιαφοροποίηση προϊόντων υπηρεσιών Αποτέλεσµα των προσπαθειών τους να γίνουν παγκόσµιες ή Ευρωπαϊκές ή να διασχίσουν τα παραδοσιακά εθνικά σύνορα, µερικές τράπεζες γιγαντώθηκαν από τη µια µέρα στην άλλη. Ενδεικτικά, ένας από τους πλέον επιθετικούς παίκτες στο χώρο των Σ&Ε, η ΓαλλικήΑΧΑ, πέτυχε να αυξήσει το ανθρώπινο δυναµικό της από 1,100 το 1981 σε 80,000 το 1999 µε την εξαγορά τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών σε όλη την Ευρώπη, ενώ εισήλθε και στην Αµερικανική αγορά µε την εξαγορά της ασφαλιστικής Equitable. Περιληπτικά, Ηδιαδικασίαπαγκοσµιοποίησης, συνεπικουρούµενη από την κατάρρευση των περιοριστικών πολιτικών κυβερνητικού ελέγχου, πυροδότησε ένα ατελείωτο κύκλο συγχωνεύσεων, εξαγορών, και ενοποιήσεων στον παγκόσµιο ΧΠ τοµέα. Αποτέλεσµα ήταν οι τράπεζες να γίνουν µεγαλύτερες αλλά όµως λιγότερες, παντού.

9 Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ Ως αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης, οι Τράπεζες βρίσκονται σε µια διαδικασία ριζοσπαστικής αναδιάρθρωσης, µε γενικά αρνητικές επιπτώσεις στο παραδοσιακό εργατικό δυναµικό CONSOLIDATION Οι Τράπεζες συγχωνεύονται και µεγαλώνουν, ενώ οι υπάλληλοι µειώνονται. Μερίδια ενεργητικού των µεγαλύτερων τραπεζών (2001) 100% 80% 60% 40% 20% 28% 29% 30% 20% 43% 45% 47% 53% 66% 68% 60% 88% 78% 80% 82% 0% Πηγή: ECB Γερµανία Λουξ/ργο Ιταλία Βρετανία Ιρλανδία Αυστρία Γαλλία Ισπανία Πορτογαλία Ελλάδα ανία Βέλγιο Φιλανδία Ολλανδία Σουηδία Mergers and Acquisitions The pattern multi-sector, multi-country global corporations

10 In Central and Eastern Europe 75 of the 100 top banks are foreign owned. The transformation of the Italian banking system The current structure of the Italian banking system is the result t of a transformation process started in the beginning of the nineties. ITALIAN BANKING SYSTEM A first series of transformations is referable to the privatizations. ions. The foundations of this process had been laid by the Amato Law (Law 218/1990). To understand the importance of privatizations in the credit sector just consider that in 1992 the share owned by the State and the Institutions almost reached 75%. In 1995,, the public share in Italian banks had fallen to 62% of the total amount, still high in comparison with the other European countries, e.g. France (36%) and Germany (52%). During the ensuing years, a further wave of privatization reduced d the share quickly to 10% in 1999 The transformation of the Italian banking system How the panorama of the credit sector has changed In the mid nineties, the Italian banking system underwent a moment of crisis due to profitability problems of some South Italian banks (Banco di Napoli, Sicilcassa, Banco di Sicilia), but also because of many undersized banks. The Government, worried about the possible insolvency of some major banks, and in view of the integration of the European markets, intervened with the Italian Bank Association and the trade unions, promoting the stipulation of a trilateral agreement in As agreed upon, ABI and the trade unions signed an applicatory protocol on December 22nd, 1998 At the same time, a joint solidarity fund to finance reorganization and early retirement, that were expected to affect 10% of the workers,, i.e. approximately 30,000 people, was constituted In addition, supplementary measures have been taken, to reduce the t labour cost, in exchange for the preservation of the employment level. To reduce the expenses and permit the banks to finance the solidarity fund, that must manage without any subsidy by the state or the other public bodies, the workers also renounced for the rises of the entire biennium Between 1993 and 2002,, in Italy there have been realized 500 mergers that have involved nearly half the banking sector. The result of this process has been a significant reduction of the number of banks operating in Italy. The system has reorganized above all in the form of the banking groups. The scope of these drastic measures was to reduce the labour cost of the system from 43% to 39% during the four years life of the agreement

11 Italian banking and financial system The income support fund Commercial Banks 240 Rural and Cooperative Banks 453 Foreign Banks 47 Banks 740 Financial companies 250 ABI The early retired worker receives an allowance equal to 70% of the last salary, 100% of it is paid, however, into compulsory social security in order to guarantee the worker a pension without great detriments. The further industrial reorganization together with the reform of o the Italian pension system (that has raised the pension age from 37 to 40 years of contribution) have led to the Agreement of May 25th, 2005, that has ratified the extension of the life of the solidarity fund of the sector until June 30th, How the panorama of the credit sector has changed (9/2006) UNICREDITO ITALIANO BANCA INTESA SANPAOLO IMI CAPITALIA BNL Monte Paschi Siena MPS 1998 UNICREDITO ITALIANO CREATION Group establishment: : merger of Credito Italiano, Rolo Banca, Cariverona, Cassa Risparmio Torino, Cassamarca, Cassa Risparmio Trento e Rovereto, Cassa Risparmio Trieste enhanced by a consistent organizational approach UniCredit Bank ITALY GERMANY AUSTRIA Existing legal entity Retail Division Corporate & SMEs Division Private & AM Division Multinational Investment B Division 1 Commercial Real Estate Division CEE Division 29 banks in 16 countries in Central & Eastern Europe Global Banking Services Division Processes and organization Central operations IT Real Estate Procurement process Banking operations in 19 countries 28 million customers 7,184 branches 148,000 employees Net Profit: 3,4 bn 1 Total Assets: 782 bn Deposits and debt certificates: 462 bn Loans: 427 bn Global player in Asset Management: approx. 272 bn AuM with coverage in 20 countries in 5 continents 25 th European company in terms of capitalization 2 Thinking globally and operating on multi-local basis Creating sustainable long-term value Exploiting complementary nature of Group's best practices Developing the best of local cultures and brands already recognized and established (1) Includes Large Corporate Note: 2005 data 1 Consolidated 2005 pro forma for UCI Group including HVB Group stand alone 12 months results, integration effects and other one-off costs 2 Ranking as at 16 march Source: Datastream

12 with an extensive geographical presence Bank Pekao+ BPH HVB Lithuania HVB Latvia HVB Estonia UniCredit Oslo Amsterdam Lussemburgo Luxembourg Brussels an international shareholder structure International Moscow Bank + Yapi Moscow Pekao Ukraine +HVB Ukraine Bank Zivnovstensk + HVB a Banka Czech Republic HypoVereinsbak UniBbanka + HVB Slovakia Dublin Bank Austria Creditanstalt London HVB Hungary Paris UniCredit + HVB +Ion Tiriac Romania Romania Bank Geneva Bern Zurich BACA Slovenia Zagrebacka +Splitska Banka Banka UniCredit HVB Central Zagrebacka + Profit B. Monaco Madrid 4.82% Fondazione CRT 4.74% Fondazione Cariverona Carimonte Holding Allianz Group 4.74% 4.30% 3.03% Others 6.17% HVB Serbia + Eksimbanka San Marino Munich Re 10.3% Retail 27.8% Core Koc Bank Azerbaijan Skopje Bulbank + HVB + Hebros Biokim Bank Athens Atene Koc Bank + Yapi Kredi Seoul Tokyo Hong Kong Beijing Shanghai Guangzhou Hanoi United States 20.4% United Kingdom 10.9% British institutional Singapore New York Boston Miami Mexico City Mumbai Cairo Sydney American and Germany 10.4% Italy 5.1% France 4.4% Others 10.7% shareholders 61.9% together Institutional ordinary capital Teheran Rio de Janeiro São Paulo Tel Aviv Abu Dhabi Buenos Aires represent one third of UniCredit Bahrain Johannesburg Countries where the Group operates via its own branches, representative offices, small banking subsidiaries, or investment centers (Pioneer) Source: UniCredit, CONSOB (Italian securities & exchange commission), DF King, and JP Morgan data as at 11 January 2006 Countries where the Group operates via local banks controlled or in which it has a significant equity interest where it operates as the undisputed leader Central & Eastern Europe Top Financial Groups Total Assets (Euro bn) Revenues (Euro mn) 4,982 1,660 1,126 1, N.A. 2, ,715 1,420 1,6591 Branches (no.) 1,245 1, , UniCredit Group has a particularly strong competitive advantage in CEE. Its size in terms of Revenues, Total Assets and active Branches is more than double that of the second player Source: Internal data - As at end of 2004 Including on a pro-forma basis the recently acquired Banca Comerciala Romana 1 OTP = OTP Bank - Budapest KBC = Brussels ERSTE = Vienna RZB = Raiffeisen Zentralbank Österreich AG - Vienna SocGen = Banque Société Générale Paris Intesa = Intesa Group Milan Citigroup = Citigroup New York CREDIT AGRICOLE 14% SANTANDER C H 8,5%

13 How the panorama of the credit sector has changed BANCA INTESA + SANPAOLO IMI E ( I ) B UNICREDITO ITALIANO + CAPITALIA E B BNL ( BNP Paribas ) POPULAR BANK Monte Paschi Siena MPS Barclays Bank b 1% ABN AMRO ,1 b RBS

14 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ UNIVERSAL BANKS ME ANTΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ,ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ & ΕΣΟ Α ΕΝ ΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,ΚΕΝΤΡΙΚΕΣΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΟΡΩΝ,ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ ΟΥΣ,ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΕΙΣΜΟΥ

15

16 ΗΠαγκοσµιοποίηση, µέσω των συγχωνεύσεων και των ατελείωτων τραπεζικών αναδιαρθρώσεων, κατέστησε την απασχόληση στο ΧΠ τοµέα επισφαλή και αβέβαια. Σταθερή και κανονική απασχόληση σε µια σταθερή και προβλέψιµη ΧΠβιοµηχανία αποτελούν τώρα µόνο αναµνήσεις. Η UNI - Europa εκτιµά ότι, στην Ευρώπη χάθηκαν τη δεκαετία του 90 πλέον των 130,000 θέσεων λόγω των ποικίλων Σ&Ε στον ΧΠ τοµέα. Τα συνδικάτα της Ισπανίας και του Ην. Βασιλείου απαντούν στις εξαγορές Το συνδικάτο στις υπηρεσίες της Γερµανίας ve.rdi προειδοποιεί για µεγα-συγχωνεύσεις στον γερµανικό τραπεζικό κλάδο Μια εξαγορά της Commertzbank η της Postbank από την Deutsche Bank θα οδηγούσε σε απώλειες θέσεων εργασίας πάνω από 25% του εργατικού δυναµικού UNI FINANCE Τα τραπεζικά συνδικάτα στην Ισπανία και την Βρετανία συντονίζουν µε την βοήθεια της UNI την απάντησή τους στην εξαγορά των 13.8 δις της Abbey National Bank του Ην. Βασιλείου από την Santander Central Hispano (SCH). Τα συνδικάτα που εκπροσωπούν εργαζόµενους στην Abbey National είναι αντίθετα σε κάθε εχθρική εξαγορά που θα απειλούσε θέσεις εργασίας UNI FINANCE Doorn Group In 1998 the national confederations from Belgium, Germany, Luxembourg and thenetherlands met together in Doorn (the Netherlands), and came up with a strategy to coordinate collective bargaining cross-nationally using a common bargaining norm (inflation + productivity growth). Gradually, the Doorn Group s discussions extended beyond wage bargaining to include the various qualitative aspects of collective bargaining policy(e.g. working hours, vocational training, etc).

17 ΓΕΡΜΑΝΙΑ Deutsche Bank Το 1999, οι τέσσερεις µεγαλύτερες τράπεζες απασχολούσαν 155,000 εργαζόµενους. Το 2004 ο αριθµός αυτός έφτανε τις 124,000. Ο χρηµατοπιστωτικός κλάδος της Γερµανίας απασχολεί 720,000 εργαζόµενους εκ των οποίων οι 500,000 εργάζονται σε τράπεζες του δηµοσίου, ταµιευτήρια και συνεταιριστικές τράπεζες. Η µεγαλύτερη τράπεζα της Γερµανίας έχει καταργήσει πάνω από θέσεις εργασίας, το 30% του συνόλου ( στην Γερµανία) και έκλεισε 1,600 καταστήµατα (το 34%). HypoVereinsbank Η δεύτερη µεγαλύτερη τράπεζα της Γερµανίας κατήργησε πάνω από 8,000 θέσεις εργασίας από το 1999 και έκλεισε το 15% των καταστηµάτων της. Άλλες µεγάλες Γερµανικές Τράπεζες όπως η Dresdner Bank και η Commerzbank, έκαναν αντίστοιχες περικοπές θέσεων εργασίας. Η συλλογική σύµβαση εργασίας για τις τράπεζες του 2004, δίνει την δυνατότητα στις τράπεζες να διαπραγµατευτούν επιχειρησιακές συµβάσεις, που θα µειώσουν τον εβδοµαδιαίο χρόνο εργασίας από 39 ώρες σε 31, προκειµένου να αποφευχθούν οι απολύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, οι µισθοί δεν θα µπορούν να µειωθούν κάτω από 20%. Άλλα άρθρα για την προστασία των τραπεζοϋπαλλήλων αφορούν προγράµµατα πρόωρης συνταξιοδότησης και µερικής απασχόλησης για πιο ηλικιωµένους εργαζόµενους. Συνολικά, το εργατικό δυναµικό στο ΤΠ τοµέα συρρικνώνεται, µε εξαίρεση λίγες χώρες της Ευρώπης, στις οποίες καταγράφηκαν κάποιες αυξήσεις θέσεων εργασίας τόσο στον τραπεζικό όσο και στο µη τραπεζικό κλάδο του ΧΠ τοµέα. Σε πολλές χώρες τις τραπεζικές συγχωνεύσεις και ενοποιήσεις γενικά ακολουθούν οι πιο κάτω εξελίξεις : Πλεονάσµατα προσωπικού γραφείου τα οποία οδηγούν σε πρόωρες αφυπηρετήσεις, υποχρεωτικές παραιτήσεις ή άµεσο τερµατισµό τηςαπασχόλησης. Εκχώρηση ποικίλων εργασιών Ανησυχίες και πίεση για εντατικοποίηση της εργασίας στους παραµένοντες τραπεζικούς υπαλλήλους.

18 Οι περισσότερες εργασίες στους «µη τραπεζικούς» οργανισµούς που παρέχουν τραπεζικές υπηρεσίες, είναι non-standard (π.χ. επαγγέλµατα µερικής απασχόλησης,) και δεν έχουν αποδεκτές συνθήκες εργασίας. (non-sub-standard working conditions.) Οι Financial Times αναφέρουν ότι το 2006 οι εταιρίες ανά τον κόσµο ξόδεψαν1,2 τρις για εξωτερικευµένες υπηρεσίες που παρείχαν "τρίτοι". Nordea Bank και IBM συµφωνούν µε τα συνδικάτα τους όρους απασχόλησης σε κοινή εταιρία παραγωγής νέων τεχνολογιών (IT) Deutsche Bank - IBM OFFSHORING - εκτός συνόρων µεταφορά εργασιών Offshore world map Offshoring = µετακίνηση θέσεων εργασίας από µια χώρα προς µια άλλη εντός ή εκτός της επιχείρησης Ο χρηµατοπιστωτικός κλάδος πλήττεται περισσότερο από όλους τους κλάδους Αύξηση του offshoring κατά 38% το 2003 Τα επόµενα 6 χρόνια το 1/5 από όλα τα κόστη µιας εταιρίας θα µετακινηθεί (Deloitte) UNI FINANCE China Philippines Latin America Source: BusinessWeek February 3, Ireland Ireland Canada China Israel India RoW (Source: McKinsey&Company 2004; Billion US$) CEE Israel Russia India

19 Tasks being relocated θέσεις εργασίας του χρηµατοπιστωτικού κλάδου θα µεταφερθούν από τις δυτικές οικονοµίες στις αναπτυσσόµενες χώρες έως το 2008 Οι επιχειρήσεις του Ηνωµένου Βασιλείου θα µεταφέρουν θέσεις εργασίας στο εξωτερικό έως το 2015 και η χώρα θα χάσει το 3% του εργατικού δυναµικού της Οι περικοπές δαπανών υπολογίζονται σε 700 εκατοµµύρια Ευρώ Οι επιχειρήσεις τείνουν να γίνουν πραγµατικοί διεθνείς παίκτες και µάλιστα χωρίς εθνική βάση NORDEA BANK UNI FINANCE Η ατελείωτη αναζήτηση εργατικής ευελιξίας HSBC - which has a presence in 82 countries - have outsourced 7,000 jobs from the UK to back office processing and call centres, mainly in India. Πρόγραµµα αναδιάρθρωσης αναδόµησης να προωθήσει µία λεπτότερη, πιο κερδοσκοπική και πιο παραγωγική οργανωτική διάταξη. (leaner, meaner and more productive organizational set-up)

20 Το πρόγραµµα αποτελείται: Ο κοινωνικός αντίκτυπος της εκχώρησης περιλαµβάνει : Απλοποίηση και αυτοµατοποίηση των εργασιακών διαδικασιών, (Simplification and automation of work processes) ενοποίησηήαποκέντρωση(consolidation or decentralization) (ανάλογα µε τηφύσητηςδουλειάς) των εργασιακών διαδικασιών για την εξοικονόµηση ανθρώπινου δυναµικού και συντόµευση συγκεκριµένων εργασιακών διαδικασιών, εκχώρηση δραστηριοτήτων ( outsourcing of activities) οι οποίες µπορούν να ανατεθούν (διεκπεραίωση καταστάσεων λογαριασµών πελατών, εργασίες κλητήρα, εξυπηρέτηση πελατών, επαλήθευση επιταγών κλπ.) σε µικρότερες εταιρείες οι οποίες συνήθως συνδέονται µε ( ή ακόµα ανήκουν) στη διεύθυνση της τράπεζας, ανάθεση δευτερευουσών εργασιών σε δευτερεύοντες και µη κανονικούς εργαζόµενους, π.χ. ουλειά κλητήρα, ( non-core work activities to non-core and non-regular workers) κεντροποίηση εξειδικευµένων εργασιών (π.χ. Συστήµατα πληροφορικής, τηλεφωνικό κέντρο ) σε καταστήµατα συγκεκριµένων χωρών στις περιπτώσεις υπερεθνικών τραπεζών. ( Centralization of specialized activities ) Απώλεια εργασίας ή αλλαγή θέσης εργασίας των υπαλλήλων Ανασφάλεια λόγω του άγχους που δηµιουργεί ο φόβος απώλειας της εργασίας. Αναδιάταξη υπαλλήλων σε νέες θέσεις µε βραχυπρόθεσµα και/ ή προσωρινά συµβόλαια µε χαµηλότερο επίπεδο συνθηκών. Απουσία προοπτικών ανέλιξης Πρόγραµµα βελτίωσης παραγωγικότητας και εξυπηρέτησης Με τη συµµετοχή των παραµενόντων υπαλλήλων. Συνεχή έλεγχο αποδοτικότητας για όλους τους υπαλλήλους, επιθετική προώθηση αξιοκρατικών σχεδίων απολαβών, συνεχής κατάρτιση Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού, αναβάθµιση δεξιοτήτων για πολυδύναµες εργασίες.

21 Από την Association Suisse des Employés de Banque (ASEB),Ελβετία Σύµφωνα µε τηνaseb, η εξαφάνιση 124 ΧΠ οργανισµών τη δεκαετία του 90 ως αποτέλεσµα των συγχωνεύσεων, εξαγορών, χρεοκοπιών, απορροφήσεων και αναδιατάξεων µεταξύ των τραπεζών, προκάλεσαν τα πιο κάτω : Η UNI-Europa διεξήγαγε εκτεταµένες µελέτες και συζητήσεις για τις επιπτώσεις των Σ&Ε στους τραπεζοϋπαλλήλους. Απώλειες πέραν των 20,000 θέσεων εργασίας Εργασιακό άγχος για τους παραµένοντες λόγω εσωτερικών αναδιατάξεων. Νέα συστήµατα Η/Υ. Πρόσθετος φόρτος δουλειάς Πίεση για την εκµάθηση νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων. Σκληρή πολιτική για επαγγελµατικά λάθη, Μετακίνηση σε άλλα καταστήµατα και Νέες προσεγγίσεις αξιολόγησης προσωπικού Επιπρόσθετα, οι εργασιακές σχέσεις επιδεινώθηκαν και αναταράχθηκαν µετά τη δηµιουργία Επιτροπών Προσωπικού οι οποίες αγνοούν ή υπονοµεύουν τα συνδικάτα Από την FEC-Force Ouvrière (FO), Γαλλία : Η FO ανέφερε την εντυπωσιακή παρακµή τωνταµιευτηρίων από 450 σε µόλις 32 λόγω συγχωνεύσεων. Οι συγχωνεύσεις αυτές δεν προκάλεσαν την απώλεια θέσεων. Αντίθετα, οι συγχωνεύσεις µεταξύ µεγαλύτερων τραπεζών, µερικώς υποβοηθούµενες από το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων, προκάλεσαν αιµορραγία θέσεων. Π.χ. ο όµιλος της Crédit du Nord απώλεσε πέραν του 50 τοις εκατό του εργατικού δυναµικού του. Η FO ανέφερε τις πιο κάτω αρνητικές εξελίξεις: Επιδείνωση του κλίµατος εργασιακών σχέσεων, χαµηλότεροι µισθοί, υποβαθµισµένες συνθήκες εργασίας και άγχος των υπαλλήλων για το εργασιακό τους µέλλον.

22 Κανένα περιθώριο για συνδικαλισµό και διαβουλεύσεις µε υπαλλήλους Τα προγράµµατα αναδιάρθρωσης / αναδόµησης που εφαρµόζονται σε πολλές τράπεζες περιορίζουν το χώρο για συνδικαλισµό. Τα συνδικάτα καθίστανται περιττά όχι µόνο γιατί πλείστες των εργασιών έχουν εκχωρηθεί σε εξωτερικούς παροχείς υπηρεσιών αλλά επίσης γιατί οι τακτικές θέσεις έχουν δοθεί σε εποχικούς, µερικώς απασχολούµενους, απλής διεκπεραίωσης, µη τακτικούς υπαλλήλους. Μερικές φορές, οι µόνοι κανονικοί υπάλληλοι που παραµένουν είναι το επαγγελµατικό και διευθυντικό προσωπικό, οι οποίοι επιβλέπουν την εργασία των µη τακτικών υπαλλήλων. Στην περίπτωση προγραµµάτων αναδόµησης, µερικές τράπεζες έχουν δηµιουργήσει Τµήµα Αναδόµησης για την αδιάλειπτη παρακολούθηση των εργασιακών διαδικασιών και αξιολόγηση του τι µπορεί να εκσυγχρονισθεί, αναδιαρθρωθεί, εκχωρηθεί, συρρικνωθεί κ.ο.κ. Συνεπώς, η αναδόµηση έγινε µια συνεχής παρά µια εφάπαξ διαδικασία. Η ισόβια σταδιοδροµία σε ΧΠ οργανισµό καταλήγει να ανήκει στο παρελθόν. Τα προγράµµατα αναδόµησης / αναδιάρθρωσης έφεραν αρκετά συνδικάτα σε πορεία σύγκρουσης µε τις διοικήσεις των τραπεζών Με το νέο οικονοµικό περιβάλλον και την κουλτούρα των Σ&Ε, σε πολλές τράπεζες η διαπραγµάτευση κατέληξε µια δύσκολη και εξαντλητική διαδικασία Για την εξασθένηση της διαπραγµατευτικής ισχύος των συνδικάτων, ενθαρρύνουν µέχρι και την ύπαρξη διαφορετικών συνδικάτων ή υποκινούν φιλονικίες µεταξύ παρατάξεων µέσα στα συνδικάτα Οι τράπεζες επίσης προσπαθούν να κάνουν ψευδείς ή παραπλανητικές διαβουλεύσεις µε τη δηµιουργία επιτροπών προσωπικού, όπως αναφέρει αριθµός συνεργατών της UNI-Europa, ή ελεγχόµενα από τη διεύθυνση εργατικά συµβούλια, τα οποία χρησιµοποιούνται απλώς ως χώροι ακρόασης ή µέσα µετάδοσης για ήδη ειληµµένες αποφάσεις Στις χώρες όπου τα συνδικάτα είναι αδύνατα ή ανύπαρκτα, λαµβάνονται αιµατηρά µέτρα συρρίκνωσης και ριζοσπαστικής αναδιάρθρωσης από τη διεύθυνση, µε αυθαίρετο τρόπο από πάνω προς τα κάτω. Στις χώρες όπου τα συνδικάτα είναι δυνατά, η διεύθυνση αναγκάζετε να διαπραγµατευτεί µε τα συνδικάτα κατά τη διάρκεια και µετά τις συγχωνεύσεις. Οι αντιδράσεις των συνδικάτων σε συγχωνεύσεις περιορίζονται σε προσπάθειες ελαχιστοποίησης των απωλειών θέσεων εργασίας και των αρνητικών επιπτώσεων στην οργάνωση του προσωπικού, αφού η συγχώνευση παρουσιάζεται ως τετελεσµένο γεγονός.

23 Η παγκοσµιοποίηση πλήττει όλη την αγορά εργασίας Η εξωτερίκευση και η εκτός συνόρων µεταφορά εργασιών επηρεάζει τεράστιο φάσµα εργασιών από εκείνες µε την την πιο χαµηλή έως και µε την πιο υψηλή εξειδίκευση Οι επιχειρήσεις µεταµορφώνονται πραγµατικά σε διεθνικές, χωρίς εθνική βάση και κατά συνέπεια µε περιορισµένη αλληλεγγύη προς ορισµένες χώρες NORDEA BANK Global Mobility Revolution Allianz Group, the German bankassurance group is the first major multinational that will incorporate as a European Company (SE) Η παγκόσµια κινητική επανάσταση χαρακτηρίζεται από ταχύτατη αύξηση της εξωτερίκευσης και της εκτός συνόρων µεταφοράς των εργασιών. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πιέζονται να σκέφτονται "παγκόσµια" ενώ παλεύουν µε τις επιπτώσεις της επανάστασης αυτής. Η "εξωτερίκευση" για ένα άτοµο είναι "πρόσληψη" για ένα άλλο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ-ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑ ΟΜΗΣΗ ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ OFFSHORING ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝ ΙΚΑΤΟ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

Το διεθνές χρηματοπιστωτικό δίκαιο μετά την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση

Το διεθνές χρηματοπιστωτικό δίκαιο μετά την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση Το διεθνές χρηματοπιστωτικό δίκαιο μετά την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Δεκέμβριος 2009 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Λοϊζος Χατζηκωστής

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Λοϊζος Χατζηκωστής ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Λοϊζος Χατζηκωστής ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Λοϊζος Χατζηκωστής 1 Περιβάλλον Μέσα σ ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό εξωτερικά, µη ισορροπηµένο εσωτερικά, εµφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 3 Μια εισαγωγή στην Επενδυτική Τραπεζική

Investment Banking Διάλεξη 3 Μια εισαγωγή στην Επενδυτική Τραπεζική Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 3 Μια εισαγωγή στην Επενδυτική Τραπεζική Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Investment Banking

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

The Euro in crisis. University of Ioannina

The Euro in crisis. University of Ioannina The Euro in crisis University of Ioannina European crisis Οι τιμές στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ φτάνουν στη μέγιστη τιμή τους προς το τέλος του 2006 Οι αντίστοιχες στην Ευρωζώνη φτάνουν στη μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων:

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Η Διεθνής Εμπειρία Νικόλαος Τεσσαρομάτης, EDEKT Asset Management και ALBA Graduate Business School Θέματα Παρουσίασης Δημόσια ταμεία: ορισμός Περιουσία δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Μάρτιος 2012 Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεθνές Περιβάλλον Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID, επιδιώκει την προώθηση του ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

PRODEXPO 2013 Aγορά ακινήτων στην Ευρώπη/ Καταστήματα και εμπορικά κέντρα/σημαντικά χαρακτηριστικά/ Τάσεις

PRODEXPO 2013 Aγορά ακινήτων στην Ευρώπη/ Καταστήματα και εμπορικά κέντρα/σημαντικά χαρακτηριστικά/ Τάσεις PRODEXPO 2013 Aγορά ακινήτων στην Ευρώπη/ Καταστήματα και εμπορικά κέντρα/σημαντικά χαρακτηριστικά/ Τάσεις A 0 A AGENDA ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία ακινήτων

Η φορολογία ακινήτων www.pwc.gr Η φορολογία ακινήτων Υπό το πρίσμα διεθνών τάσεων Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 «Η Φορολογία Ακινήτων στην Ελλάδα είναι χαμηλή» Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 Slide 2 Στοιχεία ΟΟΣΑ προ

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση κόστους στη νέα πραγματικότητα

Μείωση κόστους στη νέα πραγματικότητα www.pwc.com Μείωση κόστους στη νέα πραγματικότητα Γιώργος Λάμπρου Συνέταιρος Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Στρατηγική Οικονομική διαχείριση Επιβιώνοντας στην κρίση Αναδιοργάνωση / αναδόμηση Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερμανία και υποτροφίες της DAAD. Πολυτεχνείο Κρήτης 23/5 2012

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερμανία και υποτροφίες της DAAD. Πολυτεχνείο Κρήτης 23/5 2012 Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερμανία και υποτροφίες της DAAD Πολυτεχνείο Κρήτης 23/5 2012 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τη Γερμανία Λίγα λόγια για τη DAAD Το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES YEAR END RESULTS FOR 2003 Hatzioannou, the leading European group in the second skin manufacturing and retailing, announced its year-end 2003

Διαβάστε περισσότερα

ATM FRAUD Χρ. Τόπακας Group IT Security & Control Manager Μέλος European ATM Security Team e-mail : topakas@piraeusbank.gr Τράπεζα Πειραιώς AGENDA ΕΙΔΗ FRAUD ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική εκτέλεσης εντολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική εκτέλεσης εντολών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική εκτέλεσης εντολών 9.1. Εισαγωγή Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όµιλος Πειραιώς λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο,

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 IP/08/618 Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 Βιντεοπαιχνίδια: η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε ως προς την προστασία των ανηλίκων σε 23 κράτη µέλη της ΕΕ, καλεί όµως τον κλάδο να βελτιώσει τους

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Οι Ναυτιλιακές Αγορές θεωρούνται υψηλού κινδύνου Λόγω των έντονων διακυμάνσεων (cyclicality) Λόγω των σημαντικών κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους 1 Θέματα Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση Αίτηση ένταξης στο μηχανισμό στήριξης Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου»

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. www.neahygeia.gr/info@ispm.gr «Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» Αικατερίνη Καστανιώτη Επίκουρος Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Τζαδήμας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Δεκέμβριος 2012 Εμπορικό Και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών People

Διαβάστε περισσότερα

PRAXIS FROM LAW TO PRACTICE ΕΚΘΕΣΗ

PRAXIS FROM LAW TO PRACTICE ΕΚΘΕΣΗ ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31 31 KANIGOS STR 106 82 ΑΘΗΝΑ 106 82 ATHENS ΤΗΛ: 2103304120-1 TEL: 2103304120-1 FAX: 2103825322

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD

Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD Μεταπτυχιακό στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή θεωρητικής και πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής: Πρόεδρος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Novartis Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη

Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη Μάνος Ματσαγγάνης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων 7 Μαΐου 2012 Η Μεγάλη Ύφεση στην Ευρώπη ΑΕΠ και απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της εταιρίας

Ταυτότητα της εταιρίας Ταυτότητα της εταιρίας ΗΦοίνιξ Metrolife Εµπορική προήλθε από τη συγχώνευση των Φοίνιξ ΓΑΕ και Metrolife Εµπορική Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2002 Βασικός µέτοχος µε ποσοστό 79,4% είναι η Εµπορική

Διαβάστε περισσότερα

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0%

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0% ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μείωση εσόδων για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών για το 2009 Μικρή ανάκαµψη αναµένεται για το 2010» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης 9:15-9:45 Εγγραφές 9:45-10:00 Πάνελ 1ο Καλωσόρισµα από ρ. Παναγιώτη Αλεξάκη Παραδοσιακή και Σύγχρονη ιαχείριση Χαρτοφυλακίου Συντονιστής: Παναγιωτάκης Α, ιευѳύνων σύµβουλος. Marfin Global Asset Management

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Το Όραμα, η Στρατηγική & το νέο Μοντέλο Οικονομικής Ανάπτυξης της Ελλάδος Οι Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ελλάδα και η ανάγκη χρηματοδότησής τους 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Digital Travel Trends

Digital Travel Trends Travel @ Digital Travel Trends February 2012 Stefanos Loukakos Country Manager, Google Greece Google Confidential and Proprietary 1 Travel Market: Online vs Offline Google Confidential and Proprietary 2 Travel

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Volume. Ιανουάριος 08 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter

Volume. Ιανουάριος 08 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter Volume 1 Ιανουάριος 08 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Solvency II Newsletter Οι αναµενόµενες προθεσµίες για την υιοθέτηση της Οδηγίας Solvency II Απρίλιος Ιούνιος 2008 ιεξαγωγή του QIS4 Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών» Η ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 20 Μαρτίου 2010 Αμφιθέατρο Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ζαχαρίας Ιωαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Άκης Νικολαΐδης Κέντρο Παραγωγικότητας

Άκης Νικολαΐδης Κέντρο Παραγωγικότητας Προώθηση της μέτρησης της παραγωγικότητας και της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) επιχειρήσεων Άκης Νικολαΐδης Κέντρο Παραγωγικότητας Signpost to other providers Έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις

Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις Λεωνίδας Χατζηκωνσταντής, Ph.D. Partner, Ernst & Young Φεβρουάριος 2013 Περιεχόμενα Ο ρόλος της πληροφορικής μέσα στην επιχείρηση Η πρόσφατη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΕΣΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΕΣΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΕΣΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΟΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΤΙΤΛΟΣ(ΑΓΓΛΙΚΑ) ΠΡΟΤΕΙΝ.ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV (εφεξής η Εταιρεία ) είναι μια επενδυτική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας

Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας Γιάννης Παπαδόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ATTICA VENTURES Πρόεδρος Hellenic Venture Capital Association 1 Το ελληνικό παράδοξο... Νομισματική και μακροοικονομική σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική κρίση και τραπεζικό σύστημα

Ελληνική κρίση και τραπεζικό σύστημα Ελληνική κρίση και τραπεζικό σύστημα Γκίκας Α. Χαρδούβελης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΣΗ, ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αποτελέσματα: Τραπεζικοί Όμιλοι (4 συστημικές τράπεζες) ml. 2008 2009

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Κεφάλαιο 24 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Ηευημερία(το βιοτικό επίπεδο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ... 19 ΜΕΡΟΣ Ι ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ KLAB Knowledge & Learning Among Businesses Φραγκίσκος Μαγκαφάς, Συντονιστής Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή Συµµορφούµενη µε το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρία λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου

PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους 8 Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συγχωνεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable growth. Global expansion. Παρουσίαση στο EXTRA

Sustainable growth. Global expansion. Παρουσίαση στο EXTRA Sustainable growth with Global expansion Παρουσίαση στο EXTRA 19 Μαρτίου 2004 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ VERTICAL SPRIDER ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ VIRGIN ware ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ S & R GmbH ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝΝΕΩΝΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝΤΟΥΜΕΤΡΟΑΘΗΝΑΣ SIGNALLING SYSTEM FOR THE NEW EXTENSIONS OF THE ATHENS METRO

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝΝΕΩΝΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝΤΟΥΜΕΤΡΟΑΘΗΝΑΣ SIGNALLING SYSTEM FOR THE NEW EXTENSIONS OF THE ATHENS METRO ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝΝΕΩΝΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝΤΟΥΜΕΤΡΟΑΘΗΝΑΣ SIGNALLING SYSTEM FOR THE NEW EXTENSIONS OF THE ATHENS METRO Υπογραφή Σύμβασης GEN-033/12 με την εταιρεία SIEMENS A.G. Signing of Contract GEN-033/12

Διαβάστε περισσότερα

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 KASTRO LTD INCOME STATEMENT Year 2014 Year 2013 Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 Operating Expenses 28,202 34,189 Extra Solidarity Tax 33,338 87,156 Interests 27,400 39,777

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ εκέµβριος 2009 Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS A. METHODOLOGY... 2 B. INTRODUCTION... 4 C. EXECUTIVE SUMMARY... 6 D. ANALYSIS OF FINDINGS... 8

TABLE OF CONTENTS A. METHODOLOGY... 2 B. INTRODUCTION... 4 C. EXECUTIVE SUMMARY... 6 D. ANALYSIS OF FINDINGS... 8 COLLECTION OF STATISTICAL DATA FOR S AND INCENTIVES conducted for the CYPRUS TOURISM ORGANIZATION (January - December 2009) April, 2010 TABLE OF CONTENTS A. METHODOLOGY... 2 B. INTRODUCTION... 4 C. EXECUTIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) Πως προκύπτει όφελος για το Δήμο; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Η αμοιβή της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Λαϊκή Επενδυτική Λίµιτεδ

Λαϊκή Επενδυτική Λίµιτεδ Ενηµερωτική συνάντηση µε επενδυτές και αναλυτές Λευκωσία, Το Όραµα µας Να ξεχωρίζουµε ανάµεσα στις εταιρείες του κλάδου µας ως οι κορυφαίοι δηµιουργοί αξίας για τους πελάτες, µετόχους και το προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA).

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). Th. Vontetsianos, MD, PhD Consultant Pulmonary Physician Head, E-health Unit http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Y2071BEN 12256/REV/E L FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΜΟΣΜΟΝ ΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Τραπεζική Επιτροπή για τις ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas

Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas picture placeholder Πρόοδος της Ιατρικής βασίζεται στην βιοϊατρική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS SOFTWARE DIVISION

BUSINESS SOFTWARE DIVISION BUSINESS SOFTWARE DIVISION Agenda DEMO Go-to-market strategy Γενικά για τα συστήματα CRM Περιγραφή πρότασης CRM Ειδικά για το project Πληροφορίες για τη SiEBEN SiEBEN We Lead By Numbers: 2000 SiEBEN Founding

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Real Tangible Solutions

Real Tangible Solutions Real Tangible Solutions Σε έναν κόσμο όπου το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται ως το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η ManpowerGroup παρέχει στους οργανισμούς το ταλέντο που χρειάζονται για να καινοτομούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου International Life, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς. Insurance Money Conference, Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 1 Καταραχιά Ανδρονίκη Κοινωνική Οικονομία Οι παρακάτω πτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Βαρόμετρου CVO 2010 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων)

Παρουσίαση Βαρόμετρου CVO 2010 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων) Παρουσίαση Βαρόμετρου CVO 2010 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων) ΑΘΗΝΑ 22 Ιουνίου 2010 CVO Τι είναι; Τι αντιπροσωπεύει; Αποτελεί μια εξειδικευμένη πλατφόρμα για όλους τους επαγγελματίες που διαχειρίζονται

Διαβάστε περισσότερα